M 7.1 Tillverkningskostnader och kostnadsreduktion. M 7.2 Tillverkningsvänlig konstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M 7.1 Tillverkningskostnader och kostnadsreduktion. M 7.2 Tillverkningsvänlig konstruktion"

Transkript

1 Internationell svetskonstruktör M 7.1 Tillverkningskostnader och kostnadsreduktion M 7.2 Tillverkningsvänlig konstruktion Nils Stenbacka, Professor Nov 2012 Nils Stenbacka 1

2 Kursboken Läs gärna kapitel 1, 4 7 och 11 före kursen. Inledning och översikt. Produktivitet och effektivitet. Trender. Varför gör man ekonomiska beräkningar? Nyckeltal för några svetsmetoder. Kostnadsbestämmande faktorer vid svetsning Beräkning av svetskostnader. Känslighetsberäkning. Investeringsberäkningar ett par enkla modeller. Rationaliseringspotential och förändring. Praktiska exempel (fallstudier). Tillgängliga verktyg på marknaden. Sakregister, referenser, webbadresser och aktuella svetsstandarder Nov 2012 Nils Stenbacka 2

3 M 7.1 Fabrication costs and cost reduction Objective: The students will understand the average cost levels of various fabrication processes and how they affect the total cost of a product Scope: Joint preparation costs Filler material cost Welding speed and machine costs Fixed and marginal costs Semi finished components Expected result at comprehensive and standard levels: Compute example on the influence of weld throat thickness on weld cost. Illustrate typical division of welding costs for different types of welding operations. Review typical production process and their relationship between cost and productivity. Comparison of costs levels for manual welding, mechanized welding and robot welding. Review of case studies in fabrication cost reduction. Nov 2012 Nils Stenbacka 3

4 INLEDNING Nov 2012 Nils Stenbacka 4

5 Västerbron i Stockholm (1935) Exempel på en nitad konstruktion. Nov 2012 Nils Stenbacka 5

6 Svetsning En definition Åstadkommande av (en fast) förbindning mellan ett arbetsstyckes delar med eller utan tillsatsmaterial - eller mellan arbetsstycke och tillsatsmaterial, genom energitillförsel i form av lokal uppvärmning till minst grundmaterialets smälttemperatur, genom plastisk lokal flytning eller genom atomär diffusion. Hänvisning görs till kursboken. Nov 2012 Nils Stenbacka 6

7 Nitförband / Svetsförband Nitning Svetsning Weman Nov 2012 Nils Stenbacka 7

8 Definitioner Smältsvetsning, lokal värmning till smältning (sammansmältning), med eller utan tillsatsmaterial och utan tryck. Trycksvetsning, med eller utan uppvärmning (lokal smältning kan dock ske), där tryck används för att utföra svetsen. Svets (ej svetsfog) eller svetsförband, genom svetsning åstadkommen förbindning. Fog eller svetsfog, ett för svetsningen ofta särskilt utformat ställe mellan arbetsstyckets olika delar, och som hålls på ett visst inbördes avstånd när svetsningen börjar. Påsvetsning, påförande av tillsatsmaterial på en yta genom svetsning. Nov 2012 Nils Stenbacka 8

9 Fogtyper Nov 2012 Nils Stenbacka 9 SVK

10 Svetsfogar & förband SVK Nov 2012 Nils Stenbacka 10

11 Svetslägen Nov 2012 Nils Stenbacka 11

12 Svetsade konstruktioner - fördelar Hög hållfasthet (R el 1100 MPa) Vätske & gastät Låg vikt (20% lägre än en nitad konstruktion) Enkel design Enkel att producera Mekanisering & robotisering möjlig Inga tjockleksbegränsningar Nov 2012 Nils Stenbacka Bromma / AGA 12

13 Svetsade konstruktioner - begränsningar Metallurgisk inverkan Risker pga svetsdefekter Oförstörande provning har sina begränsningar Svetsegenspänningar och deformationer Haveriet i Oxelösund, 2006 Nov 2012 Nils Stenbacka 13 SHK 2007

14 Byggraset i Kista 25 mm i flänsarna, 7 mm i livet Nov 2012 Nils Stenbacka 14

15 Svetsade konstruktioner - tillverkning Material och materialval, beräkning, design Svetsprocedurer lämplighet för svetsning Produktionsvolym, produktivitet, ekonomi Kvalitetskontroll och oförstörande provning (OFP) Arbetsmiljö Utrustningar Kompetens etc Konstruktion Produktion Se sid i kursboken Kontroll Återkoppling Utveckling FoU Nov 2012 Nils Stenbacka 15

16 Svetsbarhet definition "Svetsbarhet är den egenskap hos ett metalliskt material som, vid användning av en given svetsmetod för ett givet ändamål, gör att en kontinuerlig metalliskt förbindning kan åstadkommas medelst ett lämpligt förfarande, varvid svetsen skall uppfylla de krav som ställs på svetsens lokala egenskaper och på dessas inflytande i den konstruktion, i vilken den ingår." SVK Nov 2012 Nils Stenbacka 16

17 Svetsbara material Stål olegerade, låglegerade Stål höglegerade, t ex rostfritt Gjutjärn Aluminium and aluminium legeringar Koppar and Koppar legeringar Nickel and Nickel-legeringar Titan osv Nov 2012 Nils Stenbacka 17

18 Svetsproduktion, exempel SVK / AGA - Linde Nov 2012 Nils Stenbacka 18

19 Svetstekniska begrepp Svetsgods Övehettad zon Normaliserad zon Strukturändrings zon Opåverkat grundmaterial HAZ = Heat Affected Zone Belagd elektrod T-förband MAG SVK / AGA - Linde Nov 2012 Nils Stenbacka 19

20 Smältsvetsning - utveckling Electron beam, 1954 Stohr Laser welding, ca 1964 Maiman MIG-welding 1948, Airco MAG-welding (CO 2 ) 1946, Gibson TIG-welding 1941, Meredith Gas shielded arc, 1930 Hobart, Devers Submerged arc, 1930 Kennedy Demonstration 1902 Dalén & Gylling Metallic arc 1888, Slavianoff Coated electrode 1904, Kjellberg Swedish patent: 27152, June 29, 1907 Oxy-Acetylene1901 Picard, Fouche Oxy-Hydrogen 1898, Wiss Carbon arc 1881, Bernardos Nikolay Nikolayevich Gas welding Le Chatelier 1895 Welding of lead 1840, de Richemond Nov 2012 Nils Stenbacka 20

21 Trycksvetsning - utveckling Friction Stir welding, 1991 Diffusion welding, Friction welding, 1956 Explosion welding, 1954 HF induction welding, ca 1950 Ultrasonic welding, ca 1945 Seam welding, Flash welding, Spot welding, Projection welding, Resistance welding, 1885 Thomson Thermite welding, 1897 Goldschmidt Tubai-Kan, ca 4000 BC (Blacksmith). Egypt goldsmith 1475 BC. Nov 2012 Nils Stenbacka 21

22 Svetsning utveckling 100 Amp och 65 år, samma strömstyrka M G Nov 2012 Nils Stenbacka ESAB 22

23 SVETSMETODER Nov 2012 Nils Stenbacka 23

24 Svetsmetoder - översikt SVK Nov 2012 Nils Stenbacka 24

25 Några begrepp Intermittensfaktor [%] (I max under 10 min period), svetsströmkällor. Nedsmältningstal [kg/h], D Insvetstal [kg/h] (kg färdigt svetsgods per tidsenhet), I Nyttotal [%], anger hur mycket av tillsatsmaterialet som bildar nyttigt svetsgods, N Bågtidsfaktor (svetstid/totaltid), B f Nov 2012 Nils Stenbacka 25

26 Effekttäthet [J/s*m2] för olika processer P max, W/m EB & Laser Grong Plasma 10 8 TIG & MMA Gas * r 0, m Weman Rykalin r 0 ekvivalent radie Nov 2012 Nils Stenbacka 26

27 Kapitalkostnad och svetshastighet Behov av ekonomisk analys Elektronstråle & Laser Friction Stir Kapitalkostnad SEK Motståndssvetsning Bågsvetsning Storlek på investering Ox-Acetylene 10 4 Svetshastighet m/min 0,05 5 0,5 50 Mendez & Eager, Nov 2012 Nils Stenbacka 27

28 Några vanliga svetsmetoder Svetsning med belagd elektrod (15%) Pulverbågsvetsning (10%) Gasmetallbågsvetsning (75%) Punktsvetsning Nov 2012 Nils Stenbacka SVK 28

29 Marknadsutveckling Estimated Weld Metal Deposited % Western Europe tonnes tonnes Western Europe USA Japa % USA Japan tonnes 90% 34,000 90% 90% % 80% 80% 100% % 70% 70% 60% 50% % 50% % 50% % 40% 40% 30% 30% 30% 20% 10% 245, % 10% % 10% % % % Updated MMA MIG/MAG FCW SAW Nov 2012 Nils Stenbacka 29 ESAB

30 Manuell metallbågsvetsning (MMA) Höljets funktion bl a skydda smältan, stabilisera ljusbågen Många olika typer av elektroder (sura, rutila och basiska) Låg investeringskostnad Kan användas i alla svetslägen Långsam metod Bred HAZ Lättillgängligt, och omfattande sortiment av elektroder Mindre stränga krav på grundmaterialets renhet och fogberedning Utmärkt för reparationsoch montagesvetsning Slaggning Man kan svetsa många olika grundmaterial Från t = ca 2 mm och uppåt SVK Nov 2012 Nils Stenbacka 30

31 Belagd elektrod, MMA ESAB Se sid i kursboken 31

32 Gassvetsning (Oxy-Acetylene) Temperatur i lågan ca C Enkel & billig utrustning Reparations- och montagearbeten Kolande Neutral Oxiderande Långsam metod Hög sträckenergi - Bred HAZ Rör, tunnplåt (0,5 6 mm) Sprickkänsliga material Gjutjärn, icke järn metaller Hård- och påsvetsning Nov 2012 Nils Stenbacka SVK / AGA - Linde 32

33 Gassvetsning AGA Nov 2012 Nils Stenbacka 33

34 Gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG) MIG = Metal Inert Gas MAG = Metal Active Gas GMAW = Gas Metal Arc Welding Högre investeringskostnad Alla svetslägen Snabb metod Mindre HAZ Mindre formförändringar Trådelektroder och rörelektroder Inerta och oxiderande skyddsgaser Inga avbrott för elektrodbyten Ren och torr fog Mindre fogvolym än MMA Lågt behov av slaggning Många olika typer av grundmaterial Automatisering och robotsvetsning. Kortbågsvetsning (0,8 3,0 mm) Spraybågsvetsning (från 4 mm) Nov 2012 Nils Stenbacka SVK 34

35 Gasmetallbågsvetsning, MIG/MAG Se sid i kursboken 35

36 MIG/MAG utrustningar MIG / MAG MMA Halvautomatisk MAG-svetsning ESAB Nov 2012 Nils Stenbacka 36

37 Robot welding gantry system Nov 2012 Nils Stenbacka 37 ESAB

38 Parameterbox RAPID PROCESSING Roterande spraybåge Spraybåge Bågspänning 10 mm Blandbåge Modererad spraybåge Kortbåge Forcerad kortbåge AGA AB Trådmatning AGA Nov 2012 Nils Stenbacka 38

39 TIG-svetsning Högre investeringskostnad Hög kvalitetsmetod Alla svetslägen Långsam Med eller utan tillsatsmaterial Ren och torr fog Ingen slaggning Många olika typer av grundmaterial och även svåra material (t ex Ni, Ti) Manuellt eller mekaniserat TIG = Tungsten Inert Gas Inerta gaser / inerta gasblandningar Wolframelektrod Tändning Lift Arc eller HF 0,5 6 mm SVK Nov 2012 Nils Stenbacka 39

40 TIG-svetsning Se sid i kursboken 40

41 Pulverbågsvetsning Hög investeringskostnad Snabb Höga strömstyrkor Djup inträngningen Mindre behov av fogberedning Hög bågtidsfaktor Företrädesvis horisontellt Ren och torr fog Slaggning Många olika typer av grundmaterial Mekaniserat Ingen svetsrök / strålning Från 2 mm & uppåt SVK Nov 2012 Nils Stenbacka 41

42 Pulverbågsvetsning Nov 2012 Nils Stenbacka ESAB 42

43 Pulverbågsvetsning, SAW Se sid i kursboken 43

44 Lasersvetsning CO 2 laser 5 12 kw Nd:YAG laser 4 kw Värmeledningssvetsning - Nyckelhålssvetsning SVK Nov 2012 Nils Stenbacka 44

45 Laser performance data Factor Diode CO 2 YAG Diode pumped Fiber System efficiency, % >20 Wavelength, µm 0,8 10,6 1,06 1,08 Adsorption steel, % Adsorption aluminum, % Max power, kw Nov 2012 Nils Stenbacka 45

46 Laser, exempel pacemaker wheels Trumpf Nov 2012 Nils Stenbacka 46

47 Lasersvetsning Lasersvetsning utförs i huvudsak som stum- eller överlappsfog. Metoden kräver noggrannare beredning av fogen än vid konventionell svetsning, dvs i princip accepteras bara små spaltöppningar. Tillsatsmaterial måste användas vid större spaltöppning för att uppnå fyllning av fogen. Många olika grundmaterial Även Titan, Inconel kan svetsas. Aluminium t= 0,1-5 mm. SVK Nov 2012 Nils Stenbacka 47

48 Laser-svetsning, tailor blanks Olika plåttjocklekar/stål, mm Weld & Press. Började redan på 80-talet Olika materialkombinationer. Trumpf Nov 2012 Nils Stenbacka 48

49 MAG Laser Hybrid svetsning AGA Nov 2012 Nils Stenbacka 49

50 Hybrid laser MAG svetsning LASER Djup inträngning Hög svetshastighet Liten temperaturpåverkan MIG/MAG Låg investerinskostand Tolererar spalter Segt svetsgods Svetsgods med hög R el HYBRID PROCESSEN Gynnsamma strukturer I svetsgodset Hög svetshastighet, kan producera kälsvetsar Lägre energiförbrukning Mindre svetsdeformationer Kan acceptera större spalter AGA Nov 2012 Nils Stenbacka 50

51 Punktsvetsning Stavformade, vattenkylda elektroder, trycker samman plåtarna under svetsningen. När ett visst tryck har uppnåtts, sluts strömmen. Efter en viss tid har en lämplig svetstemperatur uppnåtts i materialet mellan elektroderna och strömmen bryts. När svetsen fått svalna avlastas elektrodtrycket och svetsen är färdig. Mycket vanlig metod. Tunnplåt. En eller flera punkter. Överlappsförband. Punktsvetsning används för svetsning av allmänna konstruktionsstål med överlappsfog på upp till 3+3 mm. Vissa kopparlegeringar, aluminium, nickel och zinkplåt kan även svetsas. Metoden används i stor omfattning inom tunnplåtsindustrin (ex. bilindustrin). Q = R * t * I2 [Ws] SVK Nov 2012 Nils Stenbacka 51

52 Pressvetsning Svetsningen sker vid uppskjutande partier (vårtor) i den ena eller båda delarna av arbetsstyckenas fogytor. Vårtorna kan vara uppressade i längsgående, alternativt cirkelformade förhöjningar eller som punkter. Fördelen med pressvetsning är att man kan utföra flera svetsmoment samtidigt dvs. metoden är en lämplig massfabrikationsprocess. Användes för fastsvetsning av beslag, muttrar och för tillverkning av armeringsnät, galler och kabelstegar. SVK Nov 2012 Nils Stenbacka 52

53 Friktionssvetsning Friktionssvets 1. Broms 2. Arbetsstycke (rör) 3. Vulst 4. Svets 5. Fixtur Ingen fullständig uppsmältning av fogytorna. Delar som skall sammanfogas roteras, gnids mot varandra under högt tryck. När rätt svetstemperatur uppnåtts, stoppas rotationen, samtidigt som trycket bibehålls eller ev. ökas tills sammansvetsningen är färdig. Under svetsningen bildas en vulst av material som pressas ut från fogytorna. På detta vis avlägsnas ytföroreningar så att svetsen blir homogen. Metoden användes där åtminstone ena arbetsstycket är rotationssymmetriskt. Vanliga tillämpningar är svetsning av stång mot stång, rör mot rör och rör/stång mot fläns eller ändplatta. SVK Nov 2012 Nils Stenbacka 53

54 SVETSKOSTNADER Nov 2012 Nils Stenbacka 54

55 Vad är kostnadseffektiv svetsning? Billigt tillsatsmaterial Snabb svetsning Lite efterbearbetning Små svetsdeformationer Hög genomloppshastighet Liten andel icke värdeskapande tid Liten andel stödjande tid Stabilitet i processen Inga flaskhalsar Value stream mapping Värdeflödesanalys. Ericson, VCE Nov 2012 Nils Stenbacka 55

56 Processen bestämmer produktiviteten Order/Inköp Lager, omarbetning, köer... Planering/Konstruktion Kundanpassning Tillverkning Värdeskapande tid Totalt värdeskapande tid: 18%. Icke-värdeskapande tid + stödjande tid: 82%. Se sid 52 i kursboken ABB T50 Nov 2012 Nils Stenbacka 56

57 Tillverkning av järnvägsvagnar Se även sid i kursboken Nov 2012 Nils Stenbacka 57 Kruse

58 Svetsekonomiska beräkningar Kan motiveras om man vill investera i en ny utrustning (t ex eliminera en flaskhals), sänka tillverkningskostnaderna, göra en övergång från halv-automatisk till robotiserad svetsning, kontrollera en offert eller ge en offert, räkna på en ny- eller om-konstruktion, optimera en viss process, förstå vilka processparametrar som har störst betydelse för ekonomin. Nov 2012 Nils Stenbacka 58

59 Total kostnad Eskilda kostnader Alla kostnader som kan knytas till ett visst objekt t ex Grundmaterial Lön Tillsatsmaterial Gemensamma kostnader Alla kostnader som är gemensamma för flera objekt t ex Administration Hyror Värme Nov 2012 Nils Stenbacka 59

60 Totala kostnader Fasta kostnader Kostnader som inte beror på tillverkningsvolymen. t ex Avskrivningar Löner Försäkringar Rörliga kostnader Alla kostnader som är gemensamma för flera objekt t ex Material Tillsatsmaterial Underhåll Nov 2012 Nils Stenbacka 60

61 Tider i en svetsoperation Bågtidsfaktor = Bågtid (svetstid) / Cykeltid Programmering Skärning / Fogberedning Fixturer / Lägestställare Plåt / Tråd / Gas Uppdragstid Se sid i kursboken Ställtid Bågtid Bågbitid Hanteringstid Fördelningstid Kontroll Reparationer Kassaktioner Montering Cykeltid 61 Karlebo Svetshandbok

62 Indata i en svetskostnadsberäkning m sv Svetsgodsvikt (kg, kg/m) TL Operatörskostnad (kr/h) I Insvetstal (kg/h) [= nyttotal * nedsmältningstal] B f Bågtidsfaktor (%) [svetstid / cykeltid] MTK Maskintimkostnad (kr/h) P e Elektrodpris (kr/kg) N Nyttotal (%) [insvetsad svetsgodsvikt / tillsatsmaterialvikt] F Gasflöde (l/min) P g Gaspris (kr/m 3 ) Elkostnad och underhållskostnad kan ev försummas (de är ofta < 5 % av totala svetskostnaden) 62

63 Formlerna för kr/m eller kr/objekt ange formeln för den totala svetskostnaden samt härled den sk kontrollerande faktorn Se sid i kursboken 63

64 The simple weld cost formula k = m w ( TL + MTK ) /( I B f ) k I MTK m w deposited weld metal [kg] TL operator cost with over-head [ /h] MTK hourly machine cost (capital) [ /h] I deposition rate [kg/h] B f arc time factor, % (equipment utilization factor) MTK, I Disregarding costs for filler material (wire and gas), electricity and maintenance (often < 10% of total). Nov 2012 Nils Stenbacka 64

65 Influence of I and MTK dk / di = m ( TL+ MTK)/( I 2 w B f ) dk / dmtk = mw /( I B f ) Nov 2012 Nils Stenbacka 65

66 Totala svetskostnaden Nov 2012 Nils Stenbacka 66

67 Nedsmältningstal Pulverbägsvetsning Gasmetallbägsvetsning TIG-svetsning Normalutbyteselektroder Högutbyteselektroder OBS skillnaden mellan nedsmältningstal och insvetstal. Gassvetsning kg/h Nedsmätningstal för olika svetsprocesser. Aichele & Spreitz Nov 2012 Nils Stenbacka 67

68 Insvetstal och Bågtidsfaktor Bågtidsfaktor (%) Nyttotal (%) MMA belagd elektrod MIG/MAG trådelektrod MIG/MAG rörelektrod Man Mek Man Mek FCW 95 MCW Pulverbågsvetsning FCW Fluxfylld. MCW Metallpulverfylld. Insvetstal = Nyttotal (%) x Nedsmältningstal (kg/h) Beror bl a på typ av tillsatsmaterial, skyddsgas osv 68 ESAB

69 Svetskostnadsberäkningsprogram DEMO Se även sid i kursboken Nov 2012 Nils Stenbacka 69

70 Svetskostnadsberäkningsprogram SLV Halle Nov 2012 Nils Stenbacka 70

71 SSAB WeldCalc Nov 2012 Nils Stenbacka 71

72 En reflektion låt oss nu diskutera vad den föregrående bilden antyder. Dags för en större övningsuppgift. Nov 2012 Nils Stenbacka 72

73 Exempel på en svetskostnadskalkyl Halvautomatisk manuell MAG Nov 2012 Nils Stenbacka 73

74 Känslighetsanalys Förändring i svetskostnad Svetsgodsarea Lön (+ soc.) Tråd + Gas Förändring i kostnadsslag Insvetstal Nyttotal Halvautomatisk MAG svetsning. 74

75 Exempel, kostnadskalkyler hur påverkas kalkylen vid robotsvetsning? manuell svetsning, mekaniserad svetsning och robot svetsning? Nov 2012 Nils Stenbacka 75

76 Svetsmetod och maskintimkostnad 1. MMA normalutbyteselektrod 2. MMA högutbyteselektrod 3. MAG halvautomatisk 4. MAG mekaniserat 5. MAG tandem Small investments High investments Se även sid i kursboken 76

77 Behov av analys Komplexitet & Behov av analys Elektronstråle & Laserprocesser Robotisering & Hybridprocesser Mekanisering Mera avancerade maskiner Enkla utrustningar Storleken på investeringen Bilden illustrerar komplexiteten vid val av metod ur teknisk och ekonomisk synvinkel. Behovet av analys växer ju högre upp på trappan man kommer. Nov 2012 Nils Stenbacka 77

78 Flexibilitet och Produktivitet Semi-automatisk manuell svetsning Flexibilitet mekaniserad robotsvetsning automatiserad robotsvetsning Mekaniserad/automatiserad svetsning i specialanläggningar Produktivitet Nov 2012 Nils Stenbacka 78

79 Maskinkostnad Nils Stenbacka nov 2012 Beräkning av maskinkostnad 1 Maskinkostnad inkl styrsystem etc kr 2 Kostnader för installation, utbildning, förstudie etc Reservdelar Summa kostnader för en driftklar installation kr 4 Avskrivningstid 6år 5 Kalkylränta 8% Annuitetsfaktor 1,216 Kalkylmässig avskrivning per år kr 8 Underhållskostnad i % av nr 1 per år 2% 9 Årlig rumshyra 20000kr Fasta maskinkostnad per år kr 10 Utnyttjandegrad (bågtidsfaktor) 0,8 11 Antal arbetstimmar per år 1 skift 1 810h 12 Antal skift 3 Drifttimmar per år 4 344h Fast maskinkostnad per år 210kr/h 13 Effektförbrukning 40kW 14 Elpris 0,7kr/kWh Elkostnad 28kr/h 15 Verktygskostnad (kontaktrör, dysor etc) 15" 16 Driftrelaterat underhåll av robot 5" 17 Driftrelaterat underhåll av anläggningen 5" Rörlig maskinkostnad 53kr/h Total maskinkostnad per timme 263kr/h Nov 2012 Nils Stenbacka 79

80 Ännu en reflektion låt oss nu diskutera vad den föregrående bilden antyder. Dags för en större övningsuppgift till. Nov 2012 Nils Stenbacka 80

81 Investeringsanalyser Investeringsbeslut Investeringsanalys Rationalisering Höja kapaciteten Ersätta sliten utrustning Öka kvaliteten Minska spridningen i kvaliteten Grundinvestering (år noll) Intäkter Renovering Restvärde 81

82 Annuitetsmetoden NuV(0) = B/(1 + r) n, nuvärde år noll B, betalning år n 1/(1 + r) n, diskonteringsfaktor (diskonto = ränta, räntefot) f = r / [1 (1 + r) -n ], annuitetsfaktor (annuitet = årsbelopp) För beräkning av årliga lika stora avbetalningar under ett visst antal år för att betala av lånet. Se sid 112 i kursboken 82

83 Banklån vi räknar på ett banklån med Annuitetsmetoden Vi lånar kr på 10 år. Räntan är 4%. Hur mycket ska vi betala per månad, räntekostnad + amortering, för att vi ska vara skuldfria efter 10 år? Nov 2012 Nils Stenbacka 83

84 Internräntemetoden IRR - en metod för investeringskalkylering. Man beräknar den räntesats, internräntan, som investeringen avkastar. Genom att genomföra den beräknade internräntan med kalkylräntan, dvs det uppsatta avkastningskravet, kan man bedöma investeringens lönsamhet. I(0) = Σb i /(1 + r i ) n + V(n)/(1 + r i ) n I(0) grundinvestering b i avkastning år i V(n) slutvärde år n r i internräntan Σ summeras från 0 till n 84

85 Laser-hybrid station, cash flow model 85

86 Laser-hybrid station, känslighet Hur påverkas lönsamheten (IRR = 25%) vid; 10 % dyrare investering 10 % dyrare implementering 3 mån försening (från 6 till 9 mån) 10% högre driftkostnader 10% lägre pris per enhet 10% kortare cykeltid Från 2 till 3 skift IRR 20% IRR 25% IRR 18% IRR 20% IRR 15% IRR 37% IRR 51% 86

87 Skärmetoder Nov 2012 Nils Stenbacka 87 SSAB

88 Skärmetoder Nov 2012 Nils Stenbacka Engblom 88

89 Tips för att sänka kostnaderna Se sid 100 i kursboken Om arbetskostnaden dominerar arbeta med att sänka bågtiden (svetstiden). Om kapitalkostnaden dominerar arbeta med att reducera cykeltiden. Nov 2012 Nils Stenbacka 89

ESAB TRAINING & EDUCATION. MIG/MAGsvetsning

ESAB TRAINING & EDUCATION. MIG/MAGsvetsning ESAB TRAINING & EDUCATION MIG/MAGsvetsning Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Princip... 5 Svetsparametrar...5-6 Vad händer i ljusbågen?... 7 Kortbåge... 7 Blandbåge... 7 Spraybåge... 7 Kortpulsning...

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist Bli Internationell Svetsspecialist IWS Nu kan du läsa till svetsspecialist i Stockholm. Med gedigen erfarenhet och kunnande från Svenska Elektrod och AGA i ryggen kommer du som IWS att stå väl rustad inför

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

Svetsdjup (mm) Fokuserad. laserstråle. Focuserad. Metallånga. laserstråle. Nyckelhål. Smältbad. Nyckelhål. Svetsdjup. Smält metall.

Svetsdjup (mm) Fokuserad. laserstråle. Focuserad. Metallånga. laserstråle. Nyckelhål. Smältbad. Nyckelhål. Svetsdjup. Smält metall. 4.4 Lasersvetsning 4.4.1 Principer Svetsning med högeffektlaser blir en allt vanligare svetsmetod framför allt inom bilindustrin och bland dess underleverantörer där ett flertal applikationer förekommer.

Läs mer

Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent 1880. I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor

Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent 1880. I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor Svetshistorik Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent 1880. I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor I USA fann man att om virade papper runt elektroden Oskar Kjellberg

Läs mer

Makes Industry Grow. IIWs rekommendationer för utmattnings-dimensionering av svetsade konstruktioner, SK7

Makes Industry Grow. IIWs rekommendationer för utmattnings-dimensionering av svetsade konstruktioner, SK7 Kurskatalog 2011 Utformning av svetsade plåtkonstruktioner Måndag - onsdag den 17-19 jan 2011 kl. 8-17 (18 på tis) Kurs i Svetsteknik Måndag - onsdag den 31 jan 2 feb 2011 kl. 9-17 Design for Purpose of

Läs mer

Undersökning av svetsegenskaper för svetsning med rörtråd kontra homogen

Undersökning av svetsegenskaper för svetsning med rörtråd kontra homogen Undersökning av svetsegenskaper för svetsning med rörtråd kontra homogen tråd An examination of weld properties for welding with tube electrode vs. homogenous electrode Patrik Eriksson Fakulteten för Teknik

Läs mer

Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas.

Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas Handbok om skyddsgas. 2 Innehåll Innehåll. 4 Skyddsgasens syfte 7 Skyddsgasprogrammet MISON 9 Arbetsmiljön 14 Skyddsgasens effekt på produktivitet 21 Skyddsgaser och kvalitet 26 Skyddsgaser

Läs mer

MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål.

MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål. MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål. 2 Innehåll. 3 Rostfria stål 4 Hållfasthet och korrosionsmotstånd hos olika typer av rostfritt stål 4 Svetsning av rostfria stål - praktiska råd 6 Grundfakta

Läs mer

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Friction Stir Welding Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Upp till 14,5 meter långa paneler. Fogens struktur FSW är en etablerad teknik. Den skapades av The Welding

Läs mer

Avesta svetstråd solid tråd för alla metoder

Avesta svetstråd solid tråd för alla metoder Avesta svetstråd solid tråd för alla metoder Optimalt resultat med alla metoder Svetsning med solid svetstråd omfattar flera metoder och lämpar sig för de flesta användningsområden. Svetsning sker oftast

Läs mer

MiniGuide. Aluminiumsvetsning.

MiniGuide. Aluminiumsvetsning. MiniGuide. Aluminiumsvetsning. 2 Innehåll. 3 Aluminium 4 Aluminiumlegeringar 5 Svetsning av aluminium Deformationer 6 Rengöring före svetsning Tillsatsmaterial 7 Skyddsgaser MISON skyddsgaser 8 Skyddsgaser

Läs mer

Denna standard är avsedd att tillämpas både för att ange och för att tolka svets- och lödbeteckningar på ritning.

Denna standard är avsedd att tillämpas både för att ange och för att tolka svets- och lödbeteckningar på ritning. 2 1 (25) Grupp A21 M04-A RITNINGSREGLER SVETS- OCH LÖDBETECKNINGAR ORIENTERING För att beteckna svetsförband på ritning gäller för försvarsmateriel i första hand svensk standard SS 2772, Ritningsregler

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar, Svetskommissionen Stålbyggnadsdagen 23 oktober 2014 Kvalitetsarbete är ett pussel Genomgång WPS Validering av Avvikelser & korrigerande åtgärder krav svetsutrustning

Läs mer

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren.

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren. Fråga 1 Förklara nedanstående: a. Kalkylränta b. Förklara skillnaden mellan realränta och nominell ränta. c. Vad menas internräntan och vad innebär internräntemetoden? Vi kan för att avgöra om ett projekt

Läs mer

Teknik och trender inom tysk smältsvetsning

Teknik och trender inom tysk smältsvetsning Svetsning är alltjämt en intressant och växande marknad och svetsning är och förblir ett av kärnelementen i modern och hållbar produktion. Kraven på produktions- och svetsningsteknik idag och i framtiden

Läs mer

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi Investeringsbedömning Investeringar i ett samhällsperspektiv Investeringar TILLVÄXT Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare investeringar, morgondagens välfärd beror på dagens investeringar Varför

Läs mer

TILLSATSMATERIAL (ett urval ur vårt sortiment)

TILLSATSMATERIAL (ett urval ur vårt sortiment) TILLSATSMATERIAL (ett urval ur vårt sortiment) www.oerlikon.se www.alw.dk www.oerlikon.no Innehållsförteckning Olegerade rutila elektroder Overcord 1 Fincord 1 Ferromatic 160 1 Ferromatic 180 1 Ferromatic

Läs mer

Svetsarprövningar. SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011

Svetsarprövningar. SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011 Svetsarprövningar SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011 Sida 1 Svetsarprövning Säkerställa kompetensnivån hos svetsaren Princip: Utfört svetsprov kvalificerar för

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Stronger with Castolin Eutectic. Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE

Stronger with Castolin Eutectic. Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE Reparation & underhåll Svetsning För ett lyckat svetsresultat ska hänsyn tas till: - Grundmaterialets beskaffenhet Förhöjd arbetstemperatur? Värmebehandling?

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Investeringskalkylering

Investeringskalkylering Välkommen till Industriell Ekonomi gk Investeringskalkylering Kapitel 20: Investeringskalkylering 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Investeringar Klassificering Materiella investeringar Fastigheter

Läs mer

Standardisering inom svetsområdet. Mathias Lundin, Svetskommissionen

Standardisering inom svetsområdet. Mathias Lundin, Svetskommissionen Standardisering inom svetsområdet Mathias Lundin, Svetskommissionen SVETSKOMMISSIONEN - branschorganisation i frontlinjen Främjar fogningstekniken sedan 1931 Ca 400 medlemsföretag Informations- och kunskapsspridning

Läs mer

FE/MMT/PMT/WS MIG/MAG svetspistoler sortiment

FE/MMT/PMT/WS MIG/MAG svetspistoler sortiment Högkvalitativa material och effektiv design Svetspistolalternativ Den bästa kombinationen av vikt och balans gör att skickliga svetsare utan besvär kan demonstrera sitt kunnande i svets efter svets. Välj

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

ESABs minisvetshandbok är till för att underlätta det dagliga arbetet med val av rätt tillsatsmaterial.

ESABs minisvetshandbok är till för att underlätta det dagliga arbetet med val av rätt tillsatsmaterial. Minisvetshandbok Minisvetshandbok ESBs minisvetshandbok är till för att underlätta det dagliga arbetet med val av rätt tillsatsmaterial. Notera att minisvetshandboken innehåller endast de vanligast förekoande

Läs mer

Figur 2. Emission av ljus i en p-n övergång i ett halvledar-material är grunden för diodlasertekniken.

Figur 2. Emission av ljus i en p-n övergång i ett halvledar-material är grunden för diodlasertekniken. Diodlasern- en laser i tiden av Hans Engström, Luleå tekniska universitet Diodlasrar används allmänt inom kommunikation, datorteknik (optisk lagring och läsning) och hemelektronik och bildar en av grundstenarna

Läs mer

Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen!

Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen! Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen! Regula EWR ( Electronic Welding Regulator ) anpassar automatiskt gasflödet efter den svetsström som används. Vid högre svetsström ger EWR mer gasflöde och

Läs mer

SMÄLTSVETSNING OCH TERMISK SKÄRNING

SMÄLTSVETSNING OCH TERMISK SKÄRNING 1 SMÄLTSVETSNING OCH TERMISK SKÄRNING Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda

Läs mer

Bild 1. Katharina Persson och Magnus Eriksson vid Duroc Engineering AB var värdar för Laserdagen som lockade 27 deltagare.

Bild 1. Katharina Persson och Magnus Eriksson vid Duroc Engineering AB var värdar för Laserdagen som lockade 27 deltagare. Laserdag hos Duroc i Luleå - Nya laserkällor och laserytbehandling i fokus av Hans Engström, Luleå tekniska universitet Det var Duroc Enginering AB i Luleå, som uteslutande arbetar med laserytbehandling,

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable TILLSATSMATERIAL VID SMÄLTSVETSNING FILLER METALS FOR FUSION WELDING Granskad av Reviewed by Torgny Forsberg Tjst Dept. WEA This document and its contents is the property

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer)

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK LONG REACH & EIK HIGH REACH: VÅR FILOSOFI OCH HUR GÖR VI? EIK Långbommar EIK Rivningsbommar XVATOR EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK är nu också kvalificierad

Läs mer

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR Bevisat resultat Testet visar att Volvo sparar minst 43% gas genom installation av Optimator. För att kontrollera hur mycket gas man kan spara med Optimator gjordes följande

Läs mer

Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik

Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik Vi Björn Lindhe Telefon: 0721-605700 bjorn.lindhe@svetsansvarig.se Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Fem anledningar till

Läs mer

Visuell provning (VT) Hur kan kvaliteten på provningen vidareutvecklas?

Visuell provning (VT) Hur kan kvaliteten på provningen vidareutvecklas? Visuell provning (VT) Hur kan kvaliteten på provningen vidareutvecklas? Visual testing (VT) How can the quality of the inspection be further developed? Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet

Läs mer

CMT: Cold Metal Transfer. MIG/MAG kortbågs process

CMT: Cold Metal Transfer. MIG/MAG kortbågs process CMT: Cold Metal Transfer MIG/MAG kortbågs process En varm och kall process som gör det omöjliga möjligt Allmänt Somliga gillar det kallt För vissa material och tillämpningar är det mycket fördelaktigt

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Investeringskalkyl. Investeringar. Investeringar. Kap 20 Investeringskalkylering. Klassificering Materiella investeringar

Investeringskalkyl. Investeringar. Investeringar. Kap 20 Investeringskalkylering. Klassificering Materiella investeringar Investeringskalkyl Kap 20 Investeringskalkylering ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Investeringar Klassificering Materiella investeringar Finansiella investeringar Immateriella

Läs mer

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn...

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn... 1 Uppgift 5.1 D skönt AB tillverkar avstressningsprylar till överstressade direktörer m fl. Man tänker nu utvidga verksamheten och ska investera antingen i maskinen Karin eller i maskinen Marie. Karin

Läs mer

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING INVESTERINGSBEDÖMNING VAD MENAS MED INVESTERINGSBEDÖMNING? VILKA METODER? DEFINITION : Hur man ska gå tillväga för att bedöma lönsamheten av ett investeringsbeslut

Läs mer

SIGMA GALAXY 300 400 500

SIGMA GALAXY 300 400 500 SIGMA GALAXY 300 400 500 Sigma Galaxy state-of-the-art i all sin enkelhet Intelligent svetskoncept gör duktiga svetsare ännu bättre Sigma Galaxy en ny MIG/MAG-generation bättring med mindre svetssprut

Läs mer

Ett komplett sortiment av trådar

Ett komplett sortiment av trådar Ett komplett sortiment av trådar Vi är ett företag med målsättning att förse alla svetsare med kunskap och det bästa material av elektroder, MIG-tråd, TIG-tråd, GAS-tråd, lod, maskiner, tillbehör, slip

Läs mer

Fe2, investeringskalkylering, tentamen 1

Fe2, investeringskalkylering, tentamen 1 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 180 minuter går fort. fe2 kalkylering Omdöme E 1. Mimmi, 17 år, har erhållit ett arv, 100 000 $, från en bortglömd kusin i USA. Med arvet finns

Läs mer

Effektivare åtgärder mot exponering för svetsrök

Effektivare åtgärder mot exponering för svetsrök RAPPORT Effektivare åtgärder mot exponering för svetsrök Bengt Christensson Pär Fjällström Gabriella Östlund Ann-Beth Antonsson B1931 Juni 2010 Rapporten godkänd: 2010-06-24 Lars-Gunnar Lindfors Senior

Läs mer

ESAB TRAINING & EDUCATION. Gjutjärnssvetsning

ESAB TRAINING & EDUCATION. Gjutjärnssvetsning ESAB TRAINING & EDUCATION Gjutjärnssvetsning 1 Innehåll Vad är gjutjärn?... 3 Vitt gjutjärn... 4 Grått gjutjärn... 4 Segjärn... 5 Aducerjärn... 5 Faktorer som påverkar svetsbarheten... 6 Egenspänningar...

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY Antal anställda: 65 Omsättning cirka: 90-100 MSEK PRODUKTION ÖMV är specialiserade på att producera processutrustning i rostfritt stål. Företagets produkter är uppdelade i

Läs mer

Stålkonstruktioner ANVISNINGAR 1996 BILAGA 2

Stålkonstruktioner ANVISNINGAR 1996 BILAGA 2 B7 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING MILJÖMINISTERIET, Bostads- och byggnadsavdelningen Stålkonstruktioner ANVISNINGAR 1996 BILAGA 2 Miljöministeriets förordning om stålkonstruktioner Given i Helsingfors

Läs mer

YG-1 siktar mot miljarden Skärande bearbetning i aluminium Billigare eller starkare på Moldfl ow

YG-1 siktar mot miljarden Skärande bearbetning i aluminium Billigare eller starkare på Moldfl ow 21 februari 2010 Nr 1 Årgång 107 CMT- svets lyfte Bergbom & Söner YG-1 siktar mot miljarden Skärande bearbetning i aluminium Billigare eller starkare på Moldflow I nu kör vi övertid Lennart Lindeberg,

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

SS-EN 287-1:2011 och SS-EN ISO 9606 Certifiering av svetsare och kvalitetsstyrning vid svetsning

SS-EN 287-1:2011 och SS-EN ISO 9606 Certifiering av svetsare och kvalitetsstyrning vid svetsning SS-EN 287-1:2011 och SS-EN ISO 9606 Certifiering av svetsare och kvalitetsstyrning vid svetsning I dagens industriproduktion blir kvalitets styrning vid svetsning allt viktigare. Krav på rätt svets kvalitet

Läs mer

Rörsvetsning i konceptet Factory-in-a-Box. Pipe welding in the Factory-in-a-Box concept FABIAN AHLSTRÖM DANIEL JOHANSSON ISRN LITH-IKP-EX--06/2356--SE

Rörsvetsning i konceptet Factory-in-a-Box. Pipe welding in the Factory-in-a-Box concept FABIAN AHLSTRÖM DANIEL JOHANSSON ISRN LITH-IKP-EX--06/2356--SE Pipe welding in the Factory-in-a-Box concept FABIAN AHLSTRÖM DANIEL JOHANSSON ISRN LITH-IKP-EX--06/2356--SE 2006 Författare Examinator Handledare på Pharmadule Emtunga Fabian Ahlström Daniel Johansson

Läs mer

Krom och mangan vid svetsning exponering och behov av åtgärder

Krom och mangan vid svetsning exponering och behov av åtgärder RAPPORT Krom och mangan vid svetsning exponering och behov av åtgärder Frida Gavelin B1675 Maj 2006 Rapporten godkänd 2006-05-22 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

UTRUSTNINGAR FÖR BILVERKSTÄDER

UTRUSTNINGAR FÖR BILVERKSTÄDER UTRUSTNINGAR FÖR BILVERKSTÄDER Punktsvetsutrustningar Induktionsvärmare Svenska Bult- & Motståndssvets AB Tel. 031-712 48 80 www.bmsvets.se Ruskvädersgatan 13 Fax. 031-54 43 00 info@bmsvets.se 418 34 Göteborg

Läs mer

NOLAMP 10- vital laserforskning och nordisk förbrödring

NOLAMP 10- vital laserforskning och nordisk förbrödring NOLAMP 10- vital laserforskning och nordisk förbrödring av Hans Engström, Luleå tekniska universitet Den nordiska laserforskningen är fortfarande stark och vital. Detta visade den 10:e Nordic Laser Materials

Läs mer

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning

Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Produktinnovation Del 10 Lönsamhetsbedömning Robert Bjärnemo och Damien Motte Avdelningen för maskinkonstruktion Institutionen för designvetenskaper LTH Inledning Kalkylmetoder Payback-metoden (återbetalningsmetoden)

Läs mer

esab-nytt hos Byarums Bruk Aristo Tech 5-13 OK AristoRod 12.50 Nr 3 2011 Unik hantverkstradition Ny automatisk svetshjälm Ponsse Oyj svetsar med

esab-nytt hos Byarums Bruk Aristo Tech 5-13 OK AristoRod 12.50 Nr 3 2011 Unik hantverkstradition Ny automatisk svetshjälm Ponsse Oyj svetsar med Nr 3 2011 esab-nytt Svetsteknisk tidskrift årgång 51 Unik hantverkstradition hos Byarums Bruk Ny automatisk svetshjälm Aristo Tech 5-13 Ponsse Oyj svetsar med OK AristoRod 12.50 2 esab nytt nr 3 / 2011

Läs mer

Maskininvesteringsmodul. Maskininvestering. Maskintaxa och maskiner. Modulens uppbyggnad

Maskininvesteringsmodul. Maskininvestering. Maskintaxa och maskiner. Modulens uppbyggnad Maskininvestering Generellt Maskininvestering är en tilläggs modul till Näsgård Management, vilket innebär att den inte är tillgänglig för alla användare. Maskintaxa och maskiner Beräkningar kan göras

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

INTELLIGENT MIG MED VÄRLDENS ENKLASTE FUNKTIONSPANEL

INTELLIGENT MIG MED VÄRLDENS ENKLASTE FUNKTIONSPANEL FLEX 3000C / FLEX 3000 DUO INTELLIGENT MIG MED VÄRLDENS ENKLASTE FUNKTIONSPANEL Tänd, tryck och svetsa Pulssvetsning och MIG lödning som standard Quattro Puls TM Ergo-brännare eller avancerad MIG Manager

Läs mer

Material inom offshore och hur de svetsas

Material inom offshore och hur de svetsas Material inom offshore och hur de svetsas Du kanske inte har tänkt tanken men när du fyller upp din bil med bensin eller diesel är du den sista länken i en lång kedja av det som brukar benämnas petroleumindustrin.

Läs mer

Svetsutrustning PRODUKTKATALOG 2014-2015

Svetsutrustning PRODUKTKATALOG 2014-2015 Svetsutrustning PRODUKTKATALOG 2014-2015 XA00130310 Världsledande inom svetsning och skärning I över 100 år har ESAB stått för innovation och pionjäranda inom svetsning och skärning för alla industrier

Läs mer

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

GASVAL. Översikt över svetsgaser VERSION 2014/01

GASVAL. Översikt över svetsgaser VERSION 2014/01 GASVAL Översikt över svetsgaser VERSION 2014/01 Denna folder visar hur bästa resultat uppnås vid TIG-, MIG- och MAG-svetsning med Strandmöllens standard och -gaser. När schema används för TIG-, MIG- och

Läs mer

Svetsprodukter. Beijer Industri AB Phone: +46 40 358300 Fax: +46 40 930650 info@beijerind.se

Svetsprodukter. Beijer Industri AB Phone: +46 40 358300 Fax: +46 40 930650 info@beijerind.se Svetsprodukter Beijer Industri AB Phone: +46 40 358300 Fax: +46 40 930650 Mail: info@beijerind.se Internet: www.beijerind.se 2 Innehållsförteckning Elektroder S309MoL.16...3 S316L.16N...4 ALU5Si...5 EVB50...6

Läs mer

ERIX Bakplaningsverktyg

ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg 89 Rationalisera produktionen med svensktillverkade ERIX-verktyg och utför: Bakplaning Bakfasning Fram- och bakplaning Fram- och bakfasning ERIX Teknisk

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Studieplanering: Industritekniska programmet. Årskurs: IN1 IN2 IN3. Elevens namn År. 1) Svetsgrund. 2) Tillverkningsunderlag 1

Studieplanering: Industritekniska programmet. Årskurs: IN1 IN2 IN3. Elevens namn År. 1) Svetsgrund. 2) Tillverkningsunderlag 1 4_4.9-3 2 1 2013-01-05 1/20 Studieplanering: Industritekniska programmet Årskurs: IN1 IN2 IN3 sätt ring runt aktuell årskurs Elevens namn År Kurser Åk 1) Svetsgrund 2) Tillverkningsunderlag 1 3) Industritekniska

Läs mer

Ekonomisk analys av biogasanläggningar. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling

Ekonomisk analys av biogasanläggningar. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling Ekonomisk analys av biogasanläggningar Ekonomisk analys av biogasanläggningar Begränsa antalet variabler Avskrivning 15 år och 10 år Ränta 5% på hela investeringen Elpris försäljning inkl. certifikat 0,50

Läs mer

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel WeldPrint Gasbågsvetsning i metall Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel ABN 74 085 213 707 A genda Varför har WeldPrint utvecklats Nya användare och utmärkelser Beskrivning hur WeldPrint arbetar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SVETSVERKSTÄDER

CHECKLISTA FÖR SVETSVERKSTÄDER CHECKLISTA FÖR SVETSVERKSTÄDER farliga arbetsmoment och målning SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda checklistan som underlag och hjälpmedel under

Läs mer

Stål ett tidlöst material i ständig utveckling Jan-Olof Sperle, SSAB Tunnplåt AB

Stål ett tidlöst material i ständig utveckling Jan-Olof Sperle, SSAB Tunnplåt AB 1 Nordiska Svetsmötet i Stockholm 3-5 september 2003 Stål ett tidlöst material i ständig utveckling Jan-Olof Sperle, SSAB Tunnplåt AB Järn och stål har under lång tid varit det utan jämförelse mest använda

Läs mer

Produkthandbok. TeroSystem TeroSystem AB Flöjelbergsgatan 16A 43137 Mölndal Tele: 031-3381700 Fax: 031-3380990 www.terosystem.se info@terosystem.

Produkthandbok. TeroSystem TeroSystem AB Flöjelbergsgatan 16A 43137 Mölndal Tele: 031-3381700 Fax: 031-3380990 www.terosystem.se info@terosystem. Produkthandbok. Elektroder, Gasstavar, TIG-stavar, MIG-tråd, Trådelektroder, Undervattenselektroder, Lod, Betmedel, Värmeskyddande material, Flussmedel, Termisk sprutning, Teknisk Information TeroSystem

Läs mer

PROLAS-projektet Nr: 304-58-11

PROLAS-projektet Nr: 304-58-11 PROLAS-projektet Nr: 304-58-11 INTRODUKTION TILL LASERSVETSNING Sida 1 1. Inledning... 2 2. Utrustning... 3 2.1. Lasertyper... 3 2.2. Manipulator / robot... 4 3. Parametrar som påverkar svetsprocessen...

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Disposition Investeringens förutsättningar Betydande utmaningar

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning 20140623 2013/3206 GKN Aerospace Sweden AB, Materials and Processes & Instrumentation, Trollhättan 1960 Analysvariabel (Analyzed variable) Metod (referens) (Method (reference) Utgåva (Issue) Mätprincip

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5152 HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5152 HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL 2009-10-23 4 1 (9) HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL Grupp 04-T 1 OMFATTNING Tekniska förändringar i denna utgåva markeras med vertikala streck i högerkanten. Denna standard avhandlar

Läs mer

5Anställ IW-svetsare. fem bra skäl

5Anställ IW-svetsare. fem bra skäl 5Anställ IW-svetsare fem bra skäl Gedigna praktiska och teoretiska kunskaper Svetsaryrket ställer krav på både yrkesteoretisk kunskap och hantverkskicklighet. Det har IW 1 -svetsaren. Han eller hon har

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg BeBo Räknestuga 12 oktober 2015 Gothia Towers, Göteborg 1 Investeringsbedömning Företagens långsiktiga problem är att avgöra vilka nya resurser som skall införskaffas investeringar. Beslutet avgörs av

Läs mer

Kyllösningar. baserade på strängpressat aluminium 12,5 45 ~ 12,05 ` 0,15 R 1,5

Kyllösningar. baserade på strängpressat aluminium 12,5 45 ~ 12,05 ` 0,15 R 1,5 Kyllösningar baserade på strängpressat aluminium,5 45 ~,5 `,5 f f R,5 Lokal närvaro global kompetens Upptäck s breda sortiment av kyllösningar, där vi kombinerar mångårig expertis med de unika egenskaperna

Läs mer

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 6. Övningen Investeringens lönsamhet TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer II: Processer

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje IWS utbildning - I Sundsvall - Start: Sundsvall måndag 28 september 2015 Sista ansökningsdatum 14 september 2015 Utbildningen arrangeras av Inwenco AB. Varje modul avslutas med tentamen. När dessa är godkända

Läs mer

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Uppdaterad 01/2008 Stålrörspålar används bland annat vid grundläggning av byggnader, broar och hamnkonstruktioner. Dessa anvisningar gäller skarvning av stålrörspålar

Läs mer

Kurser i plastsvetsning. Academy

Kurser i plastsvetsning. Academy Plastsvetsning GPA Academy Kurser i plastsvetsning Academy Vårt kursutbud Här finner du vårt kursutbud i det vi kallar för GPA Academy, detta är de standardkurser vi har. Finner du inte det du söker så

Läs mer

Axxos hos GKN Driveline Köping

Axxos hos GKN Driveline Köping Axxos hos GKN Driveline Köping Roger Eriksson 2015-05-19 CVJ Systems AWD Systems Trans Axle Solutions edrive Systems Köpings Mekaniska Verkstad 1856 Volvo Köper 1942 AWD System 1996 Getrag 2004 GKN 2011

Läs mer