Kirurgimanual Astra Tech Implant System EV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kirurgimanual Astra Tech Implant System EV"

Transkript

1 stra Tech Implant System Kirurgimanual stra Tech Implant System EV

2 Enkelt utan kompromisser Tanken bakom utformningen av stra Tech Implant System EV bygger på den naturliga tanduppsättningen utifrån en sätesspecifik crown down-princip tillsammans med ett intuitivt kirurgiskt protokoll och ett enkelt protetiskt arbetsflöde, för att alla i behandlingsteamet ska känna sig tryggare och nöjdare. Mångsidig implantatdesign rakt, koniskt, sluttande, kort, smalt och brett med en enda kirurgisk bricka Flexibla borrprotokoll som möjliggör önskad primärstabilitet land protetikkomponenterna finns bland annat runda och triangulära alternativ som gör det enklare att forma mjukvävnaden Unik kontaktyta för enpositionsplacering för: tlantis patientspecifika distanser Självguidande avtryckskomponenter som möjliggör korrekt placering med bara en hand Grunden för detta banbrytande steg är fortfarande det unika stra Tech Implant System iomanagement Complex vars långvariga bevarande av den marginala bennivån och estetiska resultat är väldokumenterade.

3 stra Tech Implant System INNEHÅLL Introduktion till stra Tech Implant System EV orrprocedur och benklassificering 4 Implantatsortiment 4 Implantatstorlek/tandposition 5 Kontaktanslutning 5 rickkoncept 6 Färgkodning 8 ehandlingsplanering Preoperativa förberedelser 9 Klinisk tillämpning 0 Preparation av implantatsätet Översikt kirurgiska komponenter och instrument 2 Implantatförpackning och -hantering 6 orrprocedur 8 Utökad borrprocedur 20 Sätespreparation 2 Placering av implantat steg för steg 22 Kirurgiskt enstegsprotokoll 26 Kirurgiskt tvåstegsprotokoll 27 Placering av implantat steg för steg, 6 mm 28 Momentnyckel kirurgisk hantering 30 Guide för åtdragningsmoment 32 Rengöring och sterilisering 33 Den här manualen är utformad för kliniker som har genomgått grundläggande utbildning i kirurgi och in-clinic-arbete med implantat. tt hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och behandlingsteknikerna inom implantatbehandling genom fortbildning är varje klinikers ansvar. lla produkter är eventuellt inte regulatoriskt godkända/utgivna/licensierade på alla marknader. Kontakta ditt lokala försäljningskontor för Dentsply Sirona för information om aktuellt produktsortiment och tillgänglighet. För att texten ska vara lättläst för våra kunder använder Dentsply Sirona inte eller i löpande text. Dentsply Sirona avstår dock inte från någon rätt till varumärket, och inget som står i detta dokument ska tolkas på annat sätt. Produktbilder är inte skalenliga. 3

4 Introduktion orrprocedur Den trabekulära densiteten och riktningen i spongiöst ben skiljer sig åt såväl mellan patienter som positioner. Dessa variationer kan ge upphov till skillnader i uppfattat motstånd vid preparation av implantatsätet och implantatinstallationen. Det marginala kortikala benet har dock som regel en homogen kvalitet, men tjockleken kan variera, vilket kräver en obligatorisk, men anpassningsbar preparationsmetod. Vi har utvecklat ett unikt borrprotokoll som möjliggör önskad primärstabilitet. orrprotokollets strategi innebär att ge implantatet stöd av det apikala benet men också att avlasta apex från kontakt med benet när den typen av stöd inte är indikerat. Den stegvisa sätespreparationen, som ger implantatet stöd av det apikala benet, är indikerad i situationer med mjukt ben. I andra situationer kan den apikala delen av sätespreparationen vidgas med hjälp av V- eller X-borret. X-borret kan även användas för att vidga hela implantatsätet och är indikerat i situationer med hårdare ben, t ex i underkäken. Spongiöst ben Tunt kortikalt ben (under 2 mm) Tjockt kortikalt ben Implantatsortiment OsseoSpeed EV-implantat finns i ett antal olika former, diametrar och längder för alla indikationer, även fall med begränsat utrymme och/eller benkvantitet. OsseoSpeed EV Rakt Koniskt Specifika färger har också tilldelats de olika storlekarna på anslutningar mellan implantat och distans som används konsekvent i hela systemet och som i sin tur identifieras genom symboler och färger. Ø 3.0 Ø 3.6 Ø 4.2 Ø 4.8 Ø 5.4 Grön Lila Gul lå run OsseoSpeed Profile EV Ytterligare information om OsseoSpeed Profile EV finns i manualen/produktkatalogen till OsseoSpeed Profile EV. OsseoSpeed Profile EV Rakt Koniskt Ø 4.2 Ø 4.8 Gul lå 4

5 Introduktion Implantatstorlek/tandposition Designfilosofin bakom stra Tech Implant System EV bygger på den naturliga tanduppsättningen och tillämpar en sätesspecifik crowndown-princip med stöd av ett intuitivt kirurgiskt protokoll och ett enkelt protetiskt arbetsflöde. Implantat-distansanslutning Implantatet OsseoSpeed EV har en unik kontaktyta med enpositionsplacering för protetiska procedurer och komponenter, däribland tlantis patientspecifika distanser. Kontaktytan möjliggör också flexibel indexering av prefabricerade distanser i sex positioner, och indexfria distanser kan sättas i valfri rotationsposition. OsseoSpeed EV lternativ för distansplacering Endast en position tlantis patientspecifika distanser kan endast sättas i en position. Sex positioner Indexerade distanser kan sättas i sex olika positioner. För varje enskild tandersättning krävs flera ställningstaganden: vilket stöd som behövs för den slutliga konstruktionen i den specifika positionen, mjukvävnadens läkning samt implantatdesign och implantatstorlek. ilden visar rekommenderade implantatstorlekar i förhållande till den naturliga tanduppsättningen, förutsatt att det finns tillräckligt med benvolym och utrymme i förhållande till angränsande tanduppsättning. Indexfria Indexfria distanser sätts i valfri rotationsposition. 5

6 Introduktion rickkoncept rickans layout och komponenter är utformade för att vara till hjälp för användaren under hela den kirurgiska proceduren. rickans utformning innebär att inga gummiringar behövs för att hålla kvar borr och instrument, vilket underlättar rengöringen. Layouten är tryckt på inlägget, som knäpps fast på brickbasen. Med den här lösningen kan brickans innehåll anpassas efter enskilda önskemål. rickans uppbyggnad Den färgkodade stora brickan har ett borrmärkningssystem för enkel och effektiv hantering under hela proceduren, vilket bygger på följande principer: orren för preparation av spongiöst ben har färgkoden vit och är märkta med borrnummer 6 på borrskaftet. orren för obligatorisk preparation av kortikalt ben är färgkodade efter implantat och märkta med antingen eller för raka implantat, eller / för koniska implantat. orren för avlastning av det apikala benet och vidgning av osteotomin är färgkodade efter implantat och märkta med V eller X. Utöver diametern är alla borrskaft märkta med ett nummer eller en bokstav som gör dem enklare att känna igen och referera till. Lock Inlägg rickbas asskydd Preparation av spongiöst ben Preparation av kortikalt ben raka implantat Preparation av kortikalt ben koniska implantat Preparation av spongiöst ben mm -6mm / V X 6

7 Introduktion Inlägg Förenklat innehåll för de mest använda raka implantaten. Inlägg 2 Utformat för att rymma hela sortimentet av diametrar för raka och koniska implantat. Inlägg 3 Plats för hela implantatsortimentet inklusive korta implantat och OsseoSpeed Profile EV-implantat. Small Tray EV En flexibel, kompakt och bekväm bricka i mindre storlek som kan användas till protetiska och kirurgiska procedurer samt till förvaring. 7

8 Introduktion Färgkodning Hela stra Tech Implant System EV har märkningar, färgkodning och geometrisk utformning som gör det enklare att identifiera motsvarande komponenter. Ø 3.0 Ø 3.6 Ø 4.2 Ø 4.8 Ø 5.4 Varje storlek på anslutning mellan implantat och distans kännetecknas av en viss färg som används konsekvent i hela systemet. Färgerna sitter direkt på komponenterna och instrumenten samt på förpackningar och informationsmaterial, om tillämpligt. Grön Lila Gul lå run Följande komponenter och/eller förpackningar är färgkodade: Läkkomponenter Distansskruvar för alla tvådelade distanser Förpackning till komponenter på implantatnivå Laboratoriekomponenter på implantatnivå vtryckskomponenter på implantatnivå 8

9 ehandlingsplanering Preoperativa förberedelser Preoperativ undersökning Det är obligatoriskt att genomföra en utvärdering av patientens allmänna och orala hälsa inklusive kliniska undersökningar och röntgenundersökningar. Särskild vikt läggs vid slemhinnorna, käkens morfologi, dental och protetisk historia samt tecken på oral dysfunktion. Röntgenologisk analys bör användas för att utvärdera bentopografin av den residuala alveolära processen. Den initiala röntgenutvärderingen och den kliniska undersökningen ligger till grund för bedömningen om implantatbehandling är lämpligt eller olämpligt för patienten ifråga. Om det anses lämpligt görs en mer grundlig klinisk undersökning av området som ska behandlas och den motsatta käken. Lokala patologiska förändringar i käkarna behandlas före placering av implantat. Preoperativ planering Preoperativ planering ska baseras på förväntat resultat av den protetiska behandlingen. Sortimentet i stra Tech Implant System EV är utformat för att uppfylla de protetiska behoven för den planerade tandersättningen. Den protetiska mångsidigheten i material, formgivning och storlek är anpassad efter implantatet till stöd för tandersättning i olika positioner i käken. För att uppnå det förväntade resultatet bör behandlingsplaneringen omfatta samtliga steg i proceduren, från läkningstid och komponenter till provisoriska och slutliga konstruktioner. Idag finns digitala processer och CCT-skanning som tillsammans med intraoral skanning kan ersätta eller komplettera modeller som monterats i en artikulator och ger analog eller virtuell information om förhållandet mellan käkarna och tänderna. En diagnostisk uppvaxning med ersättningar för de saknade tänderna ger viktig information i planeringsfasen. aserat på analys och utvärdering av den ocklusala ytan, kraftfördelningen och de föredragna områdena för implantaten kan en optimal plan erhållas. De transparanta radiologiska guiderna som visar implantat i olika förstoringar är till hjälp vid planering av optimal position, riktning och implantatstorlek. När du jobbar i en digital miljö ger planeringsprogrammet tillgång till en förteckning över de olika implantaten. Simplant är en programvara för datorstödd implantatbehandling som kan användas med stra Tech Implant System EV för att säkerställa korrekt planering så att implantatets position och placering blir optimal. Även om det slutliga tillvägagångssättet bestäms vid själva ingreppet bör följande övervägas beroende på benkvaliteten och implantatens förväntade initiala stabilitet: En- eller tvåstegskirurgi Protokoll för direkt eller tidig belastning Förväntad läktid före belastning Om förutsättningarna för direktbelastning inte kan uppfyllas kan ett tidigt belastningsprotokoll (minst sex veckors läktid) övervägas. I alla lägen måste benkvalitet och -kvantitet, uppnådd primärstabilitet, konstruktionens design och belastningsförhållanden undersökas och utvärderas noga av tandläkaren vid bestämning av tidpunkt för implantatbelastning i det enskilda fallet. Innan behandling inleds ska patienten informeras om den preoperativa undersökningens resultat och ges en tydlig förklaring om vad den planerade behandlingen kommer att innebära samt vilket resultat som förväntas, behovet av underhåll och vilka risker som föreligger. 9

10 ehandlingsplanering Klinisk tillämpning OsseoSpeed EV-implantat lämpar sig för omedelbar installation i extraktionssäten och/eller i helt eller delvis läkta alveolära kammar med en- eller tvåstegskirurgi. Implantat med OsseoSpeed-yta lämpar sig speciellt för användning i situationer med mjuk benvävnad där implantat med andra ytbehandlingar kan vara mindre effektiva. OsseoSpeed EV-implantat kan användas i ett protokoll för direktbelastning. Vid ersättning av en enstaka tand i mjukt ben eller när ett 6 mm-implantat används, då det kan vara svårt att uppnå primär implantatstabilitet, är dock direktbelastning eventuellt inte tillämpligt och rekommenderas därför inte. Implantatform llmän klinisk tillämpning Rak Lämplig i de flesta fallsituationer. nvänds för att ersätta laterala incisiver i överkäken och centrala och laterala incisiver i underkäken när det inte finns plats för ett bredare implantat. nvänds i fall där benvolymen eller utrymmet mellan intilliggande tänder är begränsat, där ett 4.2 mm implantat bedöms vara för brett. Koniskt I situationer med begränsad benvolym där en protetisk plattform är att föredra. Ej tillämpligt Ej tillämpligt Försiktighetsåtgärd: Vid behandlingsplanering för 6 mm implantatlängd bör det bredast möjliga implantatet, tvåstegskirurgi och kopplade implantat övervägas. Övervaka patienten noga avseende periimplantär benförlust eller förändringar i implantatens respons på perkussion. Om implantatet uppvisar mer än 50 % benförlust eller mobilitet bör avlägsnande av implantatet övervägas. 0

11 ehandlingsplanering aserat på mekanisk styrka rekommenderas alltid placering av det bredast möjliga implantatet i det tandlösa utrymmet. Detta är speciellt viktigt i käkarnas posteriora områden där belastningskrafterna är höga och avsevärda böjmoment kan skapas. Det är alltid viktigt att ta med belastningsförhållanden i beräkningen när antal implantat och avstånd mellan implantat ska bestämmas. Lämplig i de flesta fallsituationer. nvänds i fall med tillräcklig benvolym. Lämplig i fall med breda alveolära kammar och stora tandlösa utrymmen. Lämplig i fall med begränsad benvolym där en 3.6 mm implantatdiameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. Lämplig i fall med begränsad benvolym där en 4.2 mm implantatdiameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. Ej tillämpligt

12 Översikt kirurgiska komponenter och instrument Implantatsäten prepareras stegvis med borr, instrument och verifieringsverktyg i olika diametrar för att säkerställa en effektiv och skonsam preparation. ll sätespreparation i benet ska utföras med en hastighet av högst 500 rpm under riklig extern spolning med koksaltlösning. En intermittent borrteknik förhindrar att benet överhettas och skapar en pumpeffekt för effektivt avlägsnande av benvävnad. stra Tech Implant System EV-borr: Utmärkta skäregenskaper Laseretsade djupmarkeringar Steril förpackning Återanvändbara* med alternativ för engångsbruk Utöver diametern är alla borrskaft märkta med ett nummer/bokstav som gör dem enklare att känna igen och referera till. Färgkodad Förpackning Montering Guide Drill EV / Precision Drill EV Öppna förpackningen. Töm blisterförpackningen på en steril yta. Håll borret stadigt genom att klämma åt blisterförpackningen. Frilägg borrskaftet genom att böja blisterförpackningens överdel bakåt. nslut borret till vinkelstycket med hjälp av blisterförpackningen. nvänds för markering för utgångspunkt. Obs! Precision Drill EV är ett extremt vasst borr för engångsbruk som aldrig ska hanteras manuellt efter att det tagits ut ur förpackningen. * lla borr utom Precision Drill EV kan användas för cirka tio behandlingar. De måste rengöras och steriliseras noggrant efter varje behandling och bytas ut så fort de visar tecken på minskad skärningseffektivitet. 2

13 orrförpackning* *Patentsökt Preparation av spongiöst ben Twist Drill: nvänds för initial preparation och utvärdering av benet. Step Drill: nvänds för sätespreparation som ger en stegvis osteotomi där implantatet har stöd av det apikala benet. orren 2 6 ger guidning under borrproceduren. Färg: vit Märkningar: diameter och borrnummer Längd: finns i kort (6 3 mm) och lång (6 7 mm) Preparation av kortikalt ben raka implantat Obligatorisk preparation av det kortikala lagret för att reducera spänningen i benet runt implantathalsen. Färg: motsvarar implantatet Märkningar: diameter och borrbokstav tunt kortikalt ben < 2 mm tjockt kortikalt ben 2 mm Längd: ett alternativ Obs! Det finns separata kortikalborr som är specifika för 6 mm-implantatet. 6 mm 6 mm Preparation av kortikalt ben koniska implantat Obligatorisk preparation av det kortikala lagret för att reducera spänningen i benet runt implantathalsen. Markeringslinjens apikala kant indikerar det minsta djup som behövs för att implantatet ska passa. I tunt kortex: borra till djupmarkeringens apikala kant. I tjockt kortex borrar du till fullt djup enligt djupmarkeringen. Se till att djupet är tillräckligt för hela implantatet. Färg: motsvarar implantatet Märkningar: diameter och borrbokstav Längd: ett alternativ 3

14 Översikt kirurgiska komponenter och instrument 6 mm 3,0 mm 6 mm 5,4 mm lternativ preparation av spongiöst ben Direction Indicator EV V-Twist Drill extra apikal preparation Efter öppning av det marginala kortikala skiktet med kortikalborr eller koniskt borr / används V borret till att avlasta stödet mot det apikala benet när detta stöd inte behövs. Färg: motsvarar implantatet Obs! för koniska implantat avser den här färgen implantatkroppens diameter. Märkningar: diameter och V Längd: finns i kort (6 3 mm) och lång (6 7 mm). X-Step Drill utvidgad preparation Efter öppning av det marginala kortikala skiktet med kortikalborr eller koniskt borr / används X borret, utöver att avlasta stödet mot det apikala benet, även till att vidga hela implantatsätet i situationer med hårdare ben, t ex i underkäken. Färg: motsvarar implantatet Obs! för koniska implantat avser den här färgen implantatkroppens diameter. Märkningar: diameter och X Längd: finns i kort (6 3 mm) och lång (6 7 mm). nvänds för att synliggöra preparationens position och riktning. Den smala änden används efter borr och den bredare änden används efter borr 3. En lasermarkering indikerar 6 mm-djupet. Instrumentets fläns (krage) indikerar den minsta (3.0) och den största (5.4) storleken på implantatplattformen. Direction Indicator EV har ett hål där en säkerhetstråd kan fästas. 4

15 Mätning av sätets djup Mät djupet på sätet noggrant. nvänd samma kliniska referenspunkt för djupet som för den planerade implantatpositionen. Djupet ska vara anpassat så att implantatet ligger i nivå med eller något djupare än det intilliggande marginala benet. 7 mm 5 mm orrdjup orrdjupet mäts från borrspetsens bredaste del upp till indikationslinjen. Längd: finns i kort (6 3 mm) och lång (6 7 mm). Extra spetsdjup är max mm oavsett borrets diameter. 3 mm mm 9 mm 8 mm 6 mm + mm 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 0 mm 3,6 4,8 5,4 Implant Driver Extender EV-GS Implant Depth Gauge EV Implant Driver EV nvänds som förlängning av borrskaftet. Obs! Säkerställ tillräcklig spolning när borrförlängningen används. nvänds till att mäta implantatsätets djup. Märkningar: motsvarar implantatlängderna 6 7 mm Mätarens andra ände kan användas som mätsond. Märkningar: 0 5 mm Obs! Djupmätaren har en midja för att tydligare markera indikationslinjen 3 5 mm. nvänds för att hämta upp och installera implantatet i preparationssätet. Implant Driver EV passar i implantatets alla sex positioner. Implant Driver-kroppen har en hexagonal form med fördjupningar. Obs! Underlätta optimal placering av förpreparerade distanser genom att justera en av fördjupningarna buckalt. Referenspunkten ( 0 ) för djupmarkeringarna är den avsedda bennivån, d v s fasens lägsta punkt. Färg: motsvarar implantatet Märkningar: djup och diameter Längd: två alternativ 5

16 Implantatförpackning och hantering Förpackningen har en 2D-streckkod som förenklar lagerkontroll. Förpackning Implantatbehållare Plocka upp implantat Förpackningarna har skyddande blister för komponenterna. Etiketter Tre klisteretiketter medföljer för patientens behandlingsjournal och för kommunikation med protetikteamet. Öppna blisterförpackningen. Töm ut den sterila innerförpackningen på en steril yta. Skruva av behållarens lock så att implantatets topp friläggs. Obs! Märkt med implantatstorlek och -längd. Fäst lämplig Implant Driver EV på vinkelstycket eller Surgical Driver Handle. 6

17 a) b) Plocka upp implantat Fäst Implant Driver EV Manuell upphämtning av implantat Se till att Implant Driver sitter helt på plats i implantatet (a). Tryck ned för att aktivera bärfunktionen innan implantatet hämtas upp (b). Överdriv inte trycket när du lyfter ut implantatet ur den inre behållaren. Fäst Implant Driver EV genom att trycka fast den stadigt på Surgical Driver Handle EV. Drivern sitter korrekt när färgmarkeringen har kontakt med handtaget. nvänd Implant Driver EV tillsammans med Surgical Driver Handle EV för att plocka upp implantatet. 7

18 Preparation av implantatsätet orrprocedur för OsseoSpeed EV rakt 2 -Cortical Drill EV Ø2.5/2.7 -Twist Drill EV Ø.9 2 -Step Drill EV Ø.9/2.5 V -Twist Drill EV Ø2.5 -Cortical Drill EV Ø2.5/3.0 X -Step Drill EV Ø2.5/ Cortical Drill EV Ø3./3.3 -Twist Drill EV Ø.9 3 -Step Drill EV Ø2.5/3. V - Twist Drill EV Ø 3. -Cortical Drill EV Ø3./3.6 X -Step Drill EV Ø3./ Cortical Drill EV Ø3.7/3.9 -Twist Drill EV Ø.9 Guide Drill EV Precision Drill EV V - Twist Drill EV Ø Step Drill EV Ø2.5/3. 4 -Step Drill EV Ø3./3.7 -Cortical Drill EV Ø3.7/4.2 X - Step Drill EV Ø 3.7/ Cortical Drill EV Ø4.3/4.5 -Twist Drill EV Ø.9 3 -Step Drill EV Ø2.5/3. 5 -Step Drill EV Ø3.7/4.3 V -Twist Drill EV Ø4.3 -Cortical Drill EV Ø4.3/4.8 X -Step Drill EV Ø4.3/ Twist Drill EV Ø.9 -Cortical Drill EV Ø4.9/5. V -Twist Drill EV Ø Step Drill EV Ø2.5/3. 5 -Step Drill EV Ø3.7/4.3 -Cortical Drill EV Ø4.9/ Step Drill EV Ø4.3/4.9 Obs! Det finns separata kortikalborr som är specifika för 6 mm-implantatet. 8 X -Step Drill EV Ø4.9/5.25

19 orrprocedur för OsseoSpeed EV koniskt Koniska implantat finns för fall med begränsad benvolym där en implantatkropp med 3.6 eller 4.2 mm diameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. Obs! Om en utvidgad preparation av spongiöst ben med V- eller X-borr ska utföras används den färg som motsvarar implantatkroppens diameter. 3 V -Twist Drill EV Ø3. -Twist Drill EV Ø.9 3 -Step Drill EV Ø2.5/3. / -Conical Drill EV Ø3./4.2 X -Step Drill EV Ø3./3.45 Obs! för koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter. Guide Drill EV Precision Drill EV 3 4 V -Twist Drill EV Ø3.7 -Twist Drill EV Ø.9 3 -Step Drill EV Ø2.5/3. 4 -Step Drill EV Ø3./3.7 / -Conical Drill EV Ø3.7/4.8 X -Step Drill EV Ø3.7/4.05 Obs! för koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter. 9

20 Utvidgad borrprocedur för OsseoSpeed EV rakt och OsseoSpeed EV koniskt I positioner med utmanande benkvalitet kan borrprotokollet utökas så att det ger ytterligare guidning med fler borrsteg. Denna metod är särskilt praktisk i fall med en extremt smal alveolär kam (knivskarp). OsseoSpeed EV rakt OsseoSpeed EV koniskt Obs! för koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter

21 Sätespreparation Obligatoriskt lternativ* Preparation av spongiöst ben Preparation av kortikalt ben Preparation av spongiöst ben 6 Tunt kortikalt ben eller tjockt kortikalt ben Extra apikal preparation V Utvidgad preparation X 0,3 0,0 0,5 0,5 0,5-0,5-0,5 0,8 0,4 0 0,8 0,4 0 0,8 0,4 0-0,3 0-0,3 0 Preparationen av spongiöst ben leder till underpreparation jämfört med implantatkroppens diameter på 0,5 mm. Motsvarande underpreparation vid apex är från början av apex mot implantatspetsen 0,8, 0,4 respektive 0 mm. När preparationen av spongiöst ben är avslutad kommer den obligatoriska användningen av kortikalborr eller att leda till underpreparation vid marginalen på 0,3 mm respektive 0 mm jämfört med implantatkroppens diameter. Den stegvisa sätespreparationen, som ger implantatet stöd av det apikala benet, är indikerad i situationer med mjukt ben. I andra situationer kan den apikala delen av preparationen vidgas med hjälp av borr V eller X. V orr: För apikal vidgning används V -borret, vilket leder till en apikal underpreparation från början av apex mot implantatspetsen på 0,3 mm respektive 0 mm vid apexdelen. X orr: nvänd borr X för vidgning av apex och kropp. Detta leder till en underpreparation på 0,5 mm. Vid apexdelen blir underpreparationen 0,3 mm respektive 0 mm från början av apex mot implantatspetsen vid apexdelen. *Obs! Rekommenderas inte i situationer med mjukt ben. 2

22 Placering av implantat steg för steg: OsseoSpeed EV Nedan visas ett protokoll steg-för-steg för preparation och installation av en OsseoSpeed EV 4.2 S, 3 mm. Obs! ll sätespreparation ska utföras med en maximal hastighet på 500 v/min med riklig spolning Twist Drill EV.9 Step Drill EV 2.5/3. 3 Step Drill EV 3./3.7 4 En guideskena kan vara till hjälp under borrproceduren. Om det är att föredra kan Guide Drill EV eller Precision Drill EV användas för att göra ett pilothål före Twist Drill. orra i planerad riktning till avsett djup. orrningen ger också värdefull information om det kortikala och spongiösa benet. För in den mindre änden av Direction Indicator EV i implantatsätet för att synliggöra/verifiera riktningen. Obs! Djupet ska vara anpassat så att implantatet ligger i nivå med eller något djupare än det intilliggande marginala benet. orra i planerad riktning till avsett djup. För in den större änden av Direction Indicator EV i implantatsätet för att synliggöra/verifiera riktningen. Preparera implantatsätet till avsett djup. 22

23 Cortical Drill EV Tilläggspreparation av spongiöst ben Mätning av implantatsätet Färdigställ osteotomin genom att borra till fullt djup, vilket indikeras av den markerade linjen. nvänd lämpligt kortikalborr utifrån det kortikala benets tjocklek: Cortical Drill till tunt kortikalt ben Cortical Drill till tjockt kortikalt ben Om det bedöms nödvändigt kan ytterligare preparation utföras med något av följande borr: V Twist Drill EV Efter öppning av det marginala kortikala skiktet med kortikalborr eller kan V -borret användas till att avlasta stödet mot det apikala benet när detta inte behövs. X Step Drill EV Efter öppning av det marginala kortikala skiktet med kortikalborr kan X -borret, utöver att avlasta stödet mot det apikala benet, även användas till att vidga hela implantatsätet i situationer med hårdare ben, t ex i underkäken. Mät djupet på implantatsätet noggrant. nvänd samma kliniska referenspunkt för djupet som för den planerade implantatpositionen. Verifiera implantatsätets djup efter att ha preparerat med Implant Depth Gauge EV. Obs! Djupet ska vara anpassat så att implantatet ligger i nivå med eller något djupare än det intilliggande marginala benet. 23

24 Placering av implantat steg för steg: OsseoSpeed EV 3 4 Plocka upp implantat Maskinell implantatinstallation Manuell implantatinstallation Fäst lämplig Implant Driver EV på vinkelstycket. Se till att Implant Driver sitter helt på plats i implantatet (a). Tryck ned för att aktivera bärfunktionen innan du hämtar upp implantatet (b). Undvik onödigt tryck. a) b) Installera implantatet med vinkelstycket vid låg hastighet (25 rpm) med riklig spolning och med maximalt åtdragningsmoment inställt på 45 Ncm. Låt implantatet arbeta sig ned i osteotomin. Undvik onödigt tryck. Obs! Överskrid inte 45 Ncm vid installation av implantatet. Om implantatet inte är helt på plats innan 45 Ncm uppnås, dra tillbaka/avlägsna implantatet och vidga sätespreparationen efter behov (se ytterligare sätespreparation). Ha en titanpincett till hands om Implant Driver inte skulle ge tillräcklig bärfunktion under avlägsnandet. Fäst Implant Driver EV genom att trycka fast den stadigt på Surgical Driver Handle EV. Drivern sitter korrekt när färgmarkeringen har kontakt med handtaget. Hämta upp och installera implantatet. 24

25 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 0 mm Referenspunkten ( 0 ) för djupmarkeringarna är kantfasens lägsta punkt. nslut Placering Färdigställa implantatinstallationen nslut Implant Driver EV och Surgical Driver Handle till nyckeln tills det hörs ett klick. Placera en av Implant Drivers fördjupningar buckalt för att underlätta optimal placering av förpreparerade distanser med hjälp av Torque Wrench EV tillsammans med Surgical Driver Handle. Lossa Implant Driver från implantatet genom att lyfta den försiktigt. vsluta proceduren med implantatinstallationen enligt en- eller tvåstegsmetoden. 25

26 Kirurgiskt enstegsprotokoll HealDesign EV Runda former är indikerade för samtliga positioner i munnen Triangulära former är till för anteriora implantatsäten och för att efterlikna formen på incisiver och hörntänder Höjd och diameter är utformade för att överensstämma med de slutliga distanserna och möjliggöra skulpturering av mjukvävnaden Installation HealDesign EV, rund HealDesign EV, tri Välj en HealDesign EV för att skapa den önskade mjukvävnadsanatomin. Ta ut och installera den sterila HealDesign EV direkt från blisterförpackningen med hjälp av Hex Screwdriver EV. Håll läkdistansen manuellt på plats med hjälp av lätt fingerkraft (5 0 Ncm). När den tvådelade triangelformade HealDesign EV används ska den först anslutas med Hex Screwdriver EV. Rotera distanshylsan tills önskad indexposition erhålls. Dra åt läkdistansen manuellt med hjälp av lätt fingerkraft (5 0 Ncm). 26

27 Kirurgiskt tvåstegsprotokoll Cover Screw EV (täckskruv) Ett alternativ för varje kontaktanslutning Cover Screw EV (täckskruv) Installera distans nslut Cover Screw EV med hjälp av Hex Screwdriver EV. Dra åt med lätt fingerkraft (5 0 Ncm). Återställ de mukoperiostala lambåerna noggrant och suturera ihop tätt. Efter lämplig läkningstid ska Cover Screw EV blottläggas och avlägsnas med en Hex Driver EV. Installera vald läkdistans eller temporär/ slutlig distans. Obs! När en tvådelad komponent avlägsnas ska hylsan och skruven hållas ihop. 27

28 Placering av implantat steg för steg: OsseoSpeed EV, 6 mm orrproceduren för implantat på 6 mm är samma som för andra implantatlängder Direction Indicator EV orra i planerad riktning till avsett djup. 6 mm När du har använt borr för du in den mindre änden av Direction Indicator EV i osteotomin för att synliggöra/verifiera riktningen. Se 6 mm-markeringarna på Direction Indicator EV. Efter borr 3 använder du den större änden av indikatorn för att verifiera riktningen. orra implantatsätet till avsett djup med borr 5. 6 mm 28

29 mm Cortical Drill EV Färdigställ osteotomin genom att borra till den marginala änden av djupmarkeringen. eroende på det kortikala benets tjocklek ska du använda kortikalborr eller som är specifik för 6 mmimplantatet. 6 mm 6 mm Tilläggspreparation av spongiöst ben Om det bedöms nödvändigt kan ytterligare preparation utföras med något av följande borr: V Twist Drill EV Efter öppning av det marginala kortikala skiktet med kortikalborr eller kan V -borret användas till att avlasta stödet mot det apikala benet när detta inte behövs. X Step Drill EV Efter öppning av det marginala kortikala skiktet med kortikalborr kan X -borret, utöver att avlasta stödet mot det apikala benet, även användas till att vidga hela implantatsätet i situationer med hårdare ben, t ex i underkäken. Implant Depth Gauge EV Verifiera osteotomidjupet med djupmätaren Depth Gauge EV efter borrningen. Installation Installera implantatet med vinkelstycket vid låg hastighet (25 rpm) och maximalt åtdragningsmoment inställt på 45 Ncm. 29

30 Torque Wrench EV kirurgisk hantering En momentnyckel tillsammans med Surgical Driver Handle används för implantatinstallation och justering. När momentnyckeln används tillsammans med Restorative Driver Handle kan den också användas för att dra åt distansskruvar och broskruvar. Montera nslut Hantering Sätt ihop nyckelns huvud och kropp genom att trycka ihop komponenterna och vrida tills det hörs ett klick. Fäst Implant Driver EV genom att trycka fast den stadigt på Surgical Driver Handle EV. Drivern sitter korrekt när färgmarkeringen har kontakt med handtaget. Hämta upp och installera implantatet. nslut driverhandtaget och implantatdrivern till nyckeln tills det hörs ett klick. Sätt ett finger på Driver Handle för att hålla det stadigt på plats. Dra sedan momentnyckelns arm i pilens riktning tills önskat åtdragningsmoment uppnås. Obs! Momentnyckelns arm får inte passera skalans slut, eftersom det kan leda till felaktiga mätresultat för vridmomentet. Obs! Pilen på nyckelns huvud visar i vilken riktning nyckeln arbetar. 30

31 . 2. Demontera Rengöra och torka Sterilisering Ta bort Driver Handle från nyckeln. Ta bort huvudet genom att trycka in ett finger i fördjupningen () och försiktigt dra i huvudet (2). De tre separerade delarna kan nu rengöras med vatten och en borste. Låt delarna torka. Följ tillverkarens bruksanvisning. 3

32 Guide för åtdragningsmoment för stra Tech Implant System EV Installationsprocedurer Rekommenderat vridmoment för åtdragning Implantatinstallation 45 Ncm Läkkomponenter Manuellt/lätt fingerkraft (5 0 Ncm) Temporära konstruktioner på alla nivåer 5 Ncm Slutliga konstruktioner på implantatnivå 25 Ncm Slutliga konstruktioner på distansnivå 5 Ncm 32

33 Rengöring och sterilisering Rengöring och sterilisering lla borr kan användas ungefär tio gånger, utom Precision Drill EV som är avsedd för engångsbruk. orr som inte återanvänds ska kasseras i en behållare för vasst avfall direkt efter att implantatingreppet är avslutat. Obs! Engångsprodukter ska inte återanvändas. vlägsna vävnadsrester eller benfragment genom att lägga de använda produkterna i ljummet vatten (<40 C). nvänd inte fixeringsmedel eller hett vatten eftersom det kan påverka efterföljande rengöringsresultat. Produkterna ska förvaras vått tills nästa steg påbörjas. För Direct Driver EV Ø 3.3, Ø 4 och all butment Driver EV är förvaring i våt miljö obligatorisk. Om rengöringen försenas mer än 20 minuter ska enheterna läggas i ett bad med en rengörings- och desinfektionslösning för att undvika att föroreningar och/eller rester av blod och annat torkar in. Förberedelse för rengöring Följande produkter måste plockas isär: Large Tray EV och Small Tray EV vtryckskomponenter (pick-ups/transfers) Large Tray EV Lock Inlägg rickbas asskydd Manuell procedur nvänd rengöringsmedel, Neodisher MediClean Forte (Dr. Weigert, Hamburg) eller liknande lösning på alla ytor. Skrubba produkten utvändigt och vid behov invändigt med en mjuk nylonborste tills alla synliga föroreningar och/eller rester har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med rengöringslösning med hjälp av en spolkanyl fäst på en spruta. Kontrollera kanaler/lumen så att inga föroreningar och/eller rester finns kvar. Kör produkterna i ett ultraljudsbad med rengöringslösning i minst tio minuter. orr och brickor undantagna. Skölj under rent rinnande vatten tills alla spår av rengöringslösning har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med vatten med hjälp av en spolkanyl. Förbered ett bad med desinfektionslösning, D22 instrumentdesinfektion (DÜRR SYSTEM-HYGIENE) eller liknande enligt anvisningarna från rengöringsmedlets tillverkare. Sänk ned produkterna helt i lösningen under den tid som anges av tillverkaren. Spola de invändiga kanalerna/lumen med hjälp av en spolkanyl minst 3 gånger. Skölj under rent rinnande vatten tills alla spår av desinfektionslösning har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med vatten med hjälp av en spolkanyl. Torka produkterna med tryckluft för medicinskt bruk och luddfria engångsservetter. utomatiserad procedur Placera instrumenten i en desinficeringstvätt, Vario TD eller liknande, enligt leverantörens rekommendationer. Exempel på Vario TD tvättprogram: Förtvätt, 20 C Rengöring med rengöringsmedel, Neodisher MediClean Forte (Dr. Weigert, Hamburg) eller liknande lösning C Neutralisering Mellansköljning Desinficering, >90 C (helst 93 C), 5 min Torkning Small Tray EV Lock Granskning och funktionstestning orr ska ersättas så fort deras skärkapacitet försämras. Kassera slöa eller skadade produkter. Inlägg rickbas 33

34 Rengöring och sterilisering Förpackning före sterilisering Torka allt noggrant före steriliseringen för att undvika korrosionsrisk. Montera brickan och återplacera borr och instrument med hjälp av borrbokstav/ nummer, om tillämpligt. Du rekommenderas att linda in instrumenten och brickan enligt anvisningarna från steriliseringsomslagets tillverkare. Du rekommenderas att lägga distanser, skruvar och tillämpliga produkter i en steriliseringspåse. Obs! För US: nvänd FD-godkänd steriliseringspåse och 6 minuters torktid efter ångsteriliseringscykeln. Sterilisering Ångsterilisering med förvakuumcykel (34 C i 3 minuter). För ZirDesign-distanser: Flytande kemisk sterilisering/ desinfektion på hög nivå rekommenderas. Obs! För US: Torr värme (60 C/320 F i 4 timmar) rekommenderas. För tlantis distans i zirkonia: Torr värme (60 C/ 320 F i 4 timmar) rekommenderas. Förvaring Produkterna ska förvaras i sina förpackningar på en torr plats vid normal temperatur (8 25 C). nvänd de steriliserade komponenterna inom den tidsperiod som anges av sterilpåsens tillverkare. Obs! Följ tillverkarens anvisningar för underhåll och rengöring av vinkelstycken och momentnyckel EV. Steriliseringsmetod för zirkoniaprodukter Produkterna ska inte steriliseras i ångautoklav. Processen kan påverka materialets mekaniska egenskaper. Meddelande om rengöring och sterilisering av produkter från stra Tech Implant System EV Instruktionerna om rengöring och sterilisering av sortimentet stra Tech Implant System EV har utvecklats och validerats av Dentsply Sirona. Instruktionerna har utvecklats i enlighet med, och utvärderats enligt standarderna nedan. åde rengöringsprogrammet Vario TD (rekommenderas för automatiserad återanvändning) och rengöringsmedlet Neodisher MediClean Forte (Dr. Weigert) är rekommendationer och kan bytas ut mot liknande program och rengöringsmedel. Mer information finns på och Large Tray EV och Small Tray EV är tillverkade av materialet PPSU (polyfenylsulfon) vilket kan vara känsligt mot vissa kemikalier som innehåller acetat, till exempel etylacetat. Fråga tillverkaren av ditt rengöringsmedel om det kan användas på PPSU om inte Neodisher MediClean Forte används. Om andra procedurer används är det användarens ansvar att säkerställa att de valda rengörings- och steriliseringsprocedurerna ger önskat resultat. NSI/MI ST79:200 & :200 Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities. NSI/MI ST8:2004/(R) 200 Sterilization of medical devices Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices. MI TIR2:200 Designing, testing, and labelling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: guide for medical device manufacturers. EN ISO 7664:2004 Sterilization of medical devices Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices. EN ISO 5883-:2009, Washer-disinfectors Part : General requirements, terms and definitions and tests. EN ISO :2009, Washer-disinfectors Part 2: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for surgical instruments, anaestetic equipment, bowls, dishes, receivers, utensils, glassware, etc. ISO/TS :2005, Washer-disinfectors Part 5: Test soils and methods for demonstrating cleaning efficacy. EN ISO 7665-:2006, Sterilization of health care products Moist heat Part : Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices. 34

35 35

36 Dentsply Sirona avstår inte från någon rätt till sina varumärken genom att inte använda symbolerna eller SE Dentsply Sirona. Med ensamrätt. Om Dentsply Sirona Implants Dentsply Sirona Implants erbjuder heltäckande lösningar för implantatterapins alla faser, däribland nkylos, stra Tech Implant System och implantatserien Xive, digital teknik som tlantis patientspecifika lösningar och Simplant guidad kirurgi, Symbios regenerativa benersättningsmaterial samt utbildningsprogram inom yrkeskompetens och affärsutveckling, som STEPPS. Dentsply Sirona Implants skapar mervärde för tandvårdspersonal och ger förutsägbara och varaktiga implantatbehandlingsresultat som leder till förbättrad livskvalitet för patienten. Om Dentsply Sirona Dentsply Sirona är världens största tillverkare av tandtekniska produkter och lösningar och har under 30 år erbjudit innovativa lösningar och service till tandvårdssektorn och patienter över hela världen. Dentsply Sirona utvecklar, tillverkar och marknadsför ett heltäckande utbud av lösningar för dental och oral hälsa, liksom andra medicintekniska förbrukningsartiklar och har en stark varumärkesportfölj i världsklass. Som The Dental Solutions Company erbjuder Dentsply Sirona innovativa, högkvalitativa och effektiva lösningar för avancerad patientvård som ger bättre, säkrare och snabbare tandvård. Dentsply Sironas globala huvudkontor ligger i York, Pennsylvania, US, och det internationella huvudkontoret finns i Salzburg, Österrike. Företagets aktier är listade på amerikanska NSDQ under symbolen XRY. På kan du läsa mer om företaget Dentsply Sirona och dess produkter. THE DENTL SOLUTIONS COMPNY

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

Reparationsprocedurer

Reparationsprocedurer Manual och produktkatalog Reparationsprocedurer Avlägsna och hämta upp skruvfragment, distanser och implantat Kapitel INNEHÅLL Den här manualen är utformad för kliniker som har genomgått grundläggande

Läs mer

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV Follow nature s contour OsseoSpeed Profile EV 360 bevarande av bennivåerna vid sluttande alveoler OsseoSpeed Profile EV är ett unikt * implantat särskilt utformat för att följa det befintliga benet vid

Läs mer

Cementretinerade konstruktioner

Cementretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Cementretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

produktkatalog Inklusive Guidad kirurgimanual Datorstödd implantatbehandling med ASTRA TECH Implant System EV

produktkatalog Inklusive Guidad kirurgimanual Datorstödd implantatbehandling med ASTRA TECH Implant System EV Inklusive produktkatalog Guidad kirurgimanual Datorstödd implantatbehandling med ASTRA TECH Implant System EV Varför vi gör det vi gör? Vår vision om en värld där alla äter, pratar och ler utan att känna

Läs mer

Skruvretinerade konstruktioner

Skruvretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Skruvretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen Big Apical Files Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 NON STERILE Osteril Får inte återanvändas Lotnummer Läs bruksanvisningen Sendoline AB Box 7037, Tillverkarvägen 6-187

Läs mer

S5 Rotary Files. only. Tillverkare. Förpackningsenhet. Lotnummer. Endast för yrkesmässig användning (0)

S5 Rotary Files. only. Tillverkare. Förpackningsenhet. Lotnummer. Endast för yrkesmässig användning (0) S5 Rotary Files AR Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 Lotnummer only Endast för yrkesmässig användning Artikelnummer Läs bruksanvisningen Sendoline AB Box 7037, Tillverkarvägen

Läs mer

Big Apical Files STERILE Tillverkare

Big Apical Files STERILE Tillverkare Big Apical Files STERILE Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 Utgångsdatum Använd inte om förpackningen är skadad Lotnummer Får inte återanvändas Artikelnummer Läs bruksanvisningen

Läs mer

ProStop. Artrorisis subtalara implantat DFU-0137 NY REVISION 7

ProStop. Artrorisis subtalara implantat DFU-0137 NY REVISION 7 ProStop Artrorisis subtalara implantat DFU-0137 NY REVISION 7 A. ENHETSBESKRIVNING Artrorisis-implantatet är en kanylerad konisk skruv, tillgänglig steril i olika storlekar. B. INDIKATIONER 1. Endast implantat

Läs mer

Attachmentretinerade konstruktioner

Attachmentretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Attachmentretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

TransFix DFU-0074 NY REVISION 11

TransFix DFU-0074 NY REVISION 11 TransFix DFU-0074 NY REVISION 11 A. ENHETSBESKRIVNING TransFix implantat är kanylerade eller icke-kanylerade stift, där ena änden är avsmalnande och den andra änden har hullingar eller gängor. Implantatet

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Innehåll. Denna katalog innehåller komponenter och instrument för ASTRA TECH Implant System.

Innehåll. Denna katalog innehåller komponenter och instrument för ASTRA TECH Implant System. Produktkatalog 2013 Innehåll Denna katalog innehåller komponenter och instrument för ASTRA TECH Implant System. Alla produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Produktillustrationerna

Läs mer

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM För alla större implantatsystem ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM Unika original för unika individer Som en del av vårt erbjudande för digitala, öppna lösningar levererar

Läs mer

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Varningstext Använd inte stålull eller frätande rengöringsmedel. Undvik lösningar som innehåller

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

Manual OsseoSpeed Profile EV

Manual OsseoSpeed Profile EV Inklusive produktkatalog Manual OsseoSpeed Profile EV OsseoSpeed Profile EV OsseoSpeed Profile EV är utformad för att ge bensupport i 360 grader runt implantatet i situationer där det föreligger en sluttning

Läs mer

SAMMANSÄTTNING De skärande delarna hos alla instrument är tillverkade i en nickeltitanlegering.

SAMMANSÄTTNING De skärande delarna hos alla instrument är tillverkade i en nickeltitanlegering. WaveOne Gold-system SV ENDAST FÖR DENTAL ANVÄNDNING BRUKSANVISNING ENDODONTISK STERIL FIL MED ÅTERGÅENDE GLIDBANA, REF. B ST W1GG & ENDODONTISKA, STERILA, ÅTERGÅENDE FORMFILAR, REF. A 0751, A 0753, A 0756,

Läs mer

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner FRAMEWORK MANAGEMENT _ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner ENDAST MÖJLIGT MED CERAMILL MOTION 2 ELLER I M-CENTER ALLMÄNNA ANVISNINGAR _ Arbete med titanbaser SR * är endast möjligt med

Läs mer

Kirurgihandbok. inklusive linjär incision med vävnadsbevarande. Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet

Kirurgihandbok. inklusive linjär incision med vävnadsbevarande. Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet Kirurgihandbok inklusive linjär incision med vävnadsbevarande Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet Innehåll Inledning...3 Planering... 4 Välja enstegs- eller tvåstegskirurgi...5 Osseointegration...7

Läs mer

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

INSTRUMENT 137181-1. Följande språk ingår i detta paket:

INSTRUMENT 137181-1. Följande språk ingår i detta paket: INSTRUMENT 137181-1 SV Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueras av:

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

TILLÄGG TILL. Kirurgihandbok. Minimalinvasiv Pontokirurgi (MIPS) PontoTM Det benförankrade hörselsystemet

TILLÄGG TILL. Kirurgihandbok. Minimalinvasiv Pontokirurgi (MIPS) PontoTM Det benförankrade hörselsystemet TILLÄGG TILL Kirurgihandbok Minimalinvasiv Pontokirurgi () PontoTM Det benförankrade hörselsystemet Innehåll Inledning...3 Planering och förberedelser för... 4 Minimalinvasiv Pontokirurgi ()... 6 Källförteckning...

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder...

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Fråga efter tandimplantatlösningar från BIOMET 3i Läs av koden med din smartphone om du vill veta mer om tandimplantat! Som chef på ett stort ekonomiföretag

Läs mer

ATLANTIS abutments garanti

ATLANTIS abutments garanti ATLANTIS abutments garanti ATLANTIS original titan guldtonad titan zirkonia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS patientspecifika, cement- och skruvretinerade distanser

Läs mer

Som naturliga tänder. Miljontals människor över hela världen har fått tandimplantat som en långsiktig lösning för återvunnen livskvalitet.

Som naturliga tänder. Miljontals människor över hela världen har fått tandimplantat som en långsiktig lösning för återvunnen livskvalitet. Implantat för livet 2 Implantat för livet Som naturliga tänder Behandling med tandimplantat är en säker, pålitlig och väldokumenterad lösning för att ersätta en eller flera saknade tänder permanent. Miljontals

Läs mer

Arthrex skruvar med låg profil DFU-0125 NY REVISION 16

Arthrex skruvar med låg profil DFU-0125 NY REVISION 16 Arthrex skruvar med låg profil DFU-0125 NY REVISION 16 A. ENHETSBESKRIVNING Arthrex skruvar med låg profil har huvuden och är självgängande. De finns som helt eller delvis gängade samt fasta eller kanylerade.

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech September 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Tech förvärvar

Läs mer

Bruksanvisning 2010/08. Molly Hälskydd Avlastning av häl. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004

Bruksanvisning 2010/08. Molly Hälskydd Avlastning av häl. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004 Bruksanvisning 2010/08 Molly Hälskydd Avlastning av häl Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Utprovning och användning 4 Rengöring

Läs mer

Garanti för implantatsystem

Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem IMPLANTAT OCH KOMPONENTER ZIRKONIA INSTRUMENT LIVSTID 5 ÅR 3 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal en omfattande implantatportfölj genom

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 1 B1 B2 C A 2 3 D 4 D 5 D 6 7 D 8 9 10 11 12 13 SV Bruksanvisning för användning på sjukhus och läkarmottagning SV PARI GmbH tackar er för det förtroende ni visar

Läs mer

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Svenska 1 ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Denna guide ger riktlinjer för desinfektion och sterilisering när HumidAire

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning Reviderade rengöringsanvisningar till EG-3870UTK De här reviderade rengöringsanvisningarna gäller endast för EG-3870UTK. Följande procedurer skall utföras efter den borstningsprocedur som beskrivs i bruksanvisningen.

Läs mer

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING För korrekt montering av Nordic Lights produkter, måste installationsanvisningarna följas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, är Nordic Light befriad från

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

C1250 ANVÄNDARINSTRUKTIONER. Elektroniska

C1250 ANVÄNDARINSTRUKTIONER. Elektroniska Elektroniska ANVÄNDARINSTRUKTIONER Dessa instruktioner kan komma att modifieras. Den senaste versionen av användarinstruktionerna finns alltid tillgänglig online. Tryckt den: november 25, 2015 M PB Swiss

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

ARON 200-HYD Bruksanvisning

ARON 200-HYD Bruksanvisning Duschvagn ARON 200-HYD Bruksanvisning Rev. 31.05.2013 Säkerhet Läs instruktionerna noga före användning av Aron duschvagn Bruksanvisning Aron duschvagn är utformad för att överföra brukare till och från

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

Teknisk manual Solo Nivåmätare

Teknisk manual Solo Nivåmätare 1 1 Teknisk manual Solo Nivåmätare 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Tankgivare-folie... 5 Sensormodul... 5 Elektrisk

Läs mer

Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder.

Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder. Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder. Brukar du undvika att le för att en eller flera tänder saknas i din mun? När vågade du senast ta en tugga av ett krispigt äpple? Har du slutat

Läs mer

TRIOS Din lösning för digitala avtryck

TRIOS Din lösning för digitala avtryck TRIOS Din lösning för digitala avtryck Fem skäl att välja TRIOS TRIOS ger mer än ett avtryck Överlägsen skanningsteknik Flexibla hårdvarulösningar Flest behandlingsalternativ Öppen och flexibel för användning

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Guide för desinfektion och sterilisering

Guide för desinfektion och sterilisering Guide för desinfektion och sterilisering Endast för kliniskt bruk Guiden gäller ResMeds näsmask AirFit N0/AirFit N0 for Her vid bruk av flera patienter på sömnlaboratorium, klinik eller sjukhus. Om du

Läs mer

Kirurgiska procedurer

Kirurgiska procedurer Kirurgiska procedurer Innehåll Introduktion 4 Översikt borrprocedur 5 Borrprocedur 3.0 S 6 3.5 S 7 4.0 S 8 4.0 S 6 mm 9 4.5 10 5.0 11 5.0 S 12 Implantatkirurgi 13 Standardprotokoll för 4.5 och 4.0 S 14

Läs mer

Dimension: DN Enkel och snabb installation. Hållbart material. Tryckklass: PN 10. Demonterbar

Dimension: DN Enkel och snabb installation. Hållbart material. Tryckklass: PN 10. Demonterbar Enkel och snabb installation Dimension: DN 12-28 Hållbart material Temperatur: 5-90 grader Demonterbar Tryckklass: PN 10 Beskrivning Användningsområde Evofit-används till vätskeburna system, för anslutning

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

flexible performance *

flexible performance * 0459 MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r.l. CHEMIN DU VERGER 3 CH-1338 BALLAIGUES SWITZERLAND www.dentsplymaillefer.com Tekniska förändringar av produkterna föraviseras inte. Fotografering av våra instrument

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Rekommendationer för dekontaminering och sterilisering av Smith & Nephew endoskopiinstrument

Rekommendationer för dekontaminering och sterilisering av Smith & Nephew endoskopiinstrument Rekommendationer för dekontaminering och sterilisering av Smith & Nephew endoskopiinstrument Detta dokument har skapats för att tillhandahålla dekontaminerings- och steriliseringsanvisningar för medicinska

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat Som naturliga tänder Fördelarna med tandimplantat Introduktion Tandimplantat För alla behov En bra investering som jag har glädje av hela livet Kent Hanson, 60 år Tandimplantat är en idealisk lösning för

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast LE NATURLIGT IGEN Ny livskvalitet med nya tänder som sitter fast www.naturligt-attraktiv.se innehåll Tandimplantat 2 Vad är ett tandimplantat? 4 Fördelar med tandimplantat 5 När kan tandimplantat sättas

Läs mer

Hahn Türband 4. För representativa objekt och dörrar med höga krav

Hahn Türband 4. För representativa objekt och dörrar med höga krav Hahn Türband 4 För representativa objekt och dörrar med höga krav Nytt-med innovativ infästning 1 2 3 4 6 7 8 9 J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J 2 Hahn Türband 4 Frontmonterat gångjärn med inovativ design för metalldörrar

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Medicintekniska regelverket. Lars Johansson Läkemedelsverket Medicinteknik

Medicintekniska regelverket. Lars Johansson Läkemedelsverket Medicinteknik Medicintekniska regelverket Lars Johansson Läkemedelsverket Medicinteknik Författningar Lagen (1993:584) och förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter Produktsäkerhetslagen (2004:451) och Produktsäkerhetsförordningen

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Förlängningsdel Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Användning 3 Rengöring 4 Övrig information

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo. Bruksanvisning MULTIflex coupling 453 N - REF 0.553.1610 MULTIflex coupling 454 N - REF 0.553.1620 Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519

ANVÄNDARMANUAL. Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519 ANVÄNDARMANUAL Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519 Spara denna användarmanual och håll den i bra skick. För att använda och underhålla sprutan korrekt, läs manualen noggrant innan sprutan tas i bruk. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VistaScan Mini liten men naggande god

VistaScan Mini liten men naggande god VistaScan Mini liten men naggande god TRYCKLUFT SUG BILD TANDVÅRD HYGIEN Den nya dimensionen inom röntgendiagnostik Chairside VistaScan Mini scanner för bildplattor Viktiga punkter: Sedan konventionell

Läs mer

PRISLISTA TANDLÄKARE IDMYR AB.

PRISLISTA TANDLÄKARE IDMYR AB. PRISLISTA TANDLÄKARE IDMYR AB. ALLA ÅTGÄRDER, STYCKEPRIS FÖR OLIKA BVEHANDLINGAR OMFATTAR 180 STYCKEN. EN PRISLISTA MED SÅ MÅNGA OLIKA MOMENT KAN BLI VÄL ATT TA SIG IGENOM. AV DET SKÄLET HAR OLIKA "SPECIALBEHANDLINGAR"

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING 442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING Enkel Varför använda Chestertons delade tätningar? Patronkonstruktionen ger enklare installation

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer