Manual OsseoSpeed Profile EV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual OsseoSpeed Profile EV"

Transkript

1 Inklusive produktkatalog Manual OsseoSpeed Profile EV

2 OsseoSpeed Profile EV OsseoSpeed Profile EV är utformad för att ge bensupport i 360 grader runt implantatet i situationer där det föreligger en sluttning på kristan eller där sådana kan förväntas efter läkning vid tandförlust.

3 ASTRA TECH Implant System EV INNEHÅLL Inledning 4 Implantatöversikt Implantatsortiment 5 Kirurgibricka 5 Kontaktanslutning mellan implantat och distans 6 Kliniska ställningstaganden 6 Klinisk tillämpning 7 Kirurgisk översikt Borrprocedur för OsseoSpeed Profile EV 8 Specifik procedur för OsseoSpeed Profile EV 10 Protetisk översikt Specifik procedur för OsseoSpeed Profile EV 12 Protetiska alternativ 13 Digitala lösningar för OsseoSpeed Profile EV 14 Produktkatalog 15 Appendix Guide för vridmoment 26 Förklaring av symbolerna på etiketter och bruksanvisning 26 Register 27 Den här manualen är utformad för kliniker som har genomgått grundläggande utbildning i kirurgi och kliniskt arbete med implantat. Att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och behandlingsteknikerna inom implantatbehandling genom fortbildning är varje klinikers ansvar. I manualen belyses och betonas de särskilda ställningstaganden som krävs vid planering och genomförande av behandling med OsseoSpeed Profile EV implantat. Product catalog ASTRA TECH Implant System EV Surgical manual ASTRA TECH Implant System EV Manualen tar endast upp den ytterligare information som behövs för att kunna arbeta med OsseoSpeed Profile EV och uppnå optimala resultat med detta implantat. Övriga instruktioner och fullständig beskrivning av implantatinstallation och protetiska procedurer för ASTRA TECH Implant System EV samt lista över de instrument och komponenter som behövs finns i kirurgimanualen, respektive manualer för cement-, skruv- och attachmentretinerade konstruktioner samt produktkatalogen för ASTRA TECH Implant System EV. Screw-retained restorations ASTRA TECH Implant System EV Clinical & laboratory manual Cement-retained restorations ASTRA TECH Implant System EV Clinical & laboratory manual Clinical & laboratory manual Attachment-retained restorations Eventuellt är inte alla produkter regulatoriskt godkända/utgivna/ licensierade på alla marknader. Kontakta ditt lokala försäljningskontor för DENTSPLY Implants för aktuellt produktsortiment och tillgänglighet. För att texten ska vara lättläst för våra kunder använder DENTSPLY Implants inte eller i löpande text. DENTSPLY Implants avstår dock inte från någon rätt till varumärket, och inget som står i detta dokument ska tolkas på annat sätt. Produktbilder är inte skalenliga. 3

4 Inledning Inledning Situationer med sluttande krista Situationer med sluttande krista är vanligt vid nya extraktionssäten och efter läkning. När ett implantat av standarddesign placeras i nivå med den buckala benkanten blir det linguala/palatala och proximala benet koronalt till implantatet utan biomekaniskt stöd. Remodellering och förlust av benoch mjukvävnadshöjd är då att förvänta, vilket leder till mindre lyckade estetiska resultat. Om implantatet placeras i nivå med den palatala/ linguala benkanten sticker implantatet ut ur benet på den buckala sidan. Detta kan leda till missfärgning av den buckala mjukvävnadskanten, eller i värsta fall bristning i mjukvävnaden, vilket ger försämrade estetiska resultat. OsseoSpeed Profile EV anatomiskt utformat för sluttande alveoler I en situation med en sluttande krista är ett implantat som passar anatomins profil den optimala lösningen för att bevara det marginala benet och ge stöd åt mjukvävnaden hela vägen runt implantatet. OsseoSpeed Profile EV är särskilt utformat för situationer med sluttande kristor. Som en del av ASTRA TECH Implant System EV stöds OsseoSpeed Profile EV implantaten av ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex, vars långvariga bevarande av den marginala bennivån och estetiska resultat är väldokumenterade. Höjdskillnad på sluttande implantat På grund av den sluttande implantathalsen finns en höjdskillnad på implantatets övre del på 1,3 1,7 beroende på implantatets diameter och design. Rakt Koniskt Rakt Koniskt 1,4 1,3 1,7 1,6 4

5 Implantatsortiment/kirurgibricka Krav på preparationsdjup Se till att sätespreparationen är tillräckligt djup för hela implantatets längd i den palatala delen. Den höjdskillnad som krävs mellan den buckala och palatala delen av sätespreparationen varierar beroende på implantatstorlek (1,3 1,7 ). Implantatsortiment OsseoSpeed Profile EV implantaten finns med olika diameter och längd. Rakt Koniskt Specifika färger har också tilldelats de olika storlekarna på anslutningar mellan implantat och distans som används konsekvent i hela systemet och som i sin tur identifieras genom symboler och färger. Obs! OsseoSpeed Profile EV implantaten och dess komponenter är dessutom märkta med bokstaven P. Ø 4.2 Gul Ø 4.8 Blå Kirurgibricka När du arbetar med OsseoSpeed Profile EV rekoenderas inlägg 3. Inlägget knäpps fast på brickans bas, och dess komponenter är utformade för att vara till hjälp för användaren under hela den kirurgiska proceduren. Inlägg 3 Plats för hela implantatsortimentet inklusive OsseoSpeed Profile EV implantat. 5

6 Kliniska ställningstaganden Kontaktanslutning mellan implantat och distans OsseoSpeed Profile EV OsseoSpeed EV implantatet har en unik kontaktyta med enpositionsplacering av alla indexerade komponenter och dessutom ett alternativ för indexfri placering. Obs! Kontaktytan är annorlunda än på OsseoSpeed EV. Indexeringsdelen har 6 spår, varav 5 är syetriskt placerade och ett extra spår sitter vid implantatkragens högsta punkt. OsseoSpeed Profile EV Endast en position Samtliga ATLANTIS distanser och indexerade komponenter till OsseoSpeed Profile EV kan endast placeras i en position. Indexfritt Indexfria distanser sätts i valfri rotationsposition. Kliniska ställningstaganden För att kunna utnyttja alla fördelar med OsseoSpeed Profile EV på bästa sätt är det viktigt att observera behandlingsprocessens olika steg, däribland preoperativa förberedelser och placering av implantat. Preoperativa förberedelser De preoperativa förberedelserna följer de allmänna riktlinjerna för ASTRA TECH Implant System EV. Som hjälp för att planera operationen finns transparenta Radiographic Implant Guides för Profile EV som motsvarar implantaten i olika grader av förstoring. Guiderna används tillsaans med bilder från sagittal tomografi av patientens käke som visar alveolernas profil på ett lämpligt sätt och hjälper klinikern att välja bästa möjliga position, riktning och implantatstorlek. SIMPLANT är en programvara för datorstödd implantatbehandling som kan användas med ASTRA TECH Implant System EV för att säkerställa korrekt planering så att implantatets position och placering blir optimal. Placering av implantatet Det finns bara en placering av implantatets sluttande del som är optimal korrekt vertikal position och rotationsposition i förhållande till bennivån. Därför krävs noggranna procedurer för preparation och placering av implantat. Placera implantatet i höjd med den lägsta bennivån för att få stöd för det marginala benet runt implantatet. Obs! 360 graders vridning motsvarar 0,6 förändring i den vertikala positionen. 6

7 Klinisk tillämpning Klinisk tillämpning Den kliniska tillämpningen för OsseoSpeed Profile EV är densaa som för OsseoSpeed EV. Dessutom är OsseoSpeed Profile EV särskilt utformat för situationer med sluttande kristor vid: läkta alveoler extraktionsalveoler (omedelbar installation) Hanteringen är densaa som för OsseoSpeed EV, men det krävs särskilda procedurer för bland annat mätning, sätespreparation och placering av implantat. Med hänsyn till mekanisk styrka är det rekoenderat att alltid sätta in så breda implantat som möjligt. Detta är speciellt viktigt i käkarnas posteriora områden där belastningskrafterna är höga och avsevärda böjmoment kan skapas. Implantatform Allmän klinisk tillämpning Profile, rakt I situationer med en befintlig eller förväntad sluttning av kristan. Lämplig i de flesta situationer. Används i fall med tillräcklig benvolym. Profile, koniskt I situationer med befintlig eller förväntad sluttning av kristan där en större protetisk plattform är att föredra. Lämplig i fall med begränsad benvolym där en 3.6 implantatdiameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. Lämplig i fall med begränsad benvolym där en 4.2 implantatdiameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. 7

8 OsseoSpeed Profile EV Borrprocedur för OsseoSpeed Profile EV Rakt OsseoSpeed Profile EV VALFRITT A -Cortical Drill EV Ø3.7/ Twist Drill EV Ø Step Drill EV Ø2.5/ Step Drill EV Ø3.1/3.7 B -Cortical Drill EV Ø3.7/4.2 V -Twist Drill EV Ø3.7 X -Step Drill EV Ø3.7/4.05 Koniskt OsseoSpeed Profile EV VALFRITT Twist Drill EV Ø Step Drill EV Ø2.5/3.1 A /B -Conical Drill EV Ø3.1/4.2 V -Twist Drill EV Ø3.1 X -Step Drill EV Ø3.1/3.45 Obs! vid koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter 8

9 OsseoSpeed Profile EV Borrprocedur för OsseoSpeed Profile EV Rakt OsseoSpeed Profile EV VALFRITT A -Cortical Drill EV Ø4.3/ Twist Drill EV Ø Step Drill EV Ø2.5/ Step Drill EV Ø3.7/4.3 B -Cortical Drill EV Ø4.3/4.8 V -Twist Drill EV Ø4.3 X -Step Drill EV Ø4.3/4.65 Koniskt OsseoSpeed Profile EV VALFRITT Twist Drill EV Ø Step Drill EV Ø2.5/ Step Drill EV Ø3.1/3.7 A /B -Conical Drill EV Ø3.7/4.8 V -Twist Drill EV Ø3.7 X -Step Drill EV Ø3.7/4.05 Obs! vid koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter 9

10 OsseoSpeed Profile EV Specifik procedur för OsseoSpeed Profile EV Hanteringen är densaa för OsseoSpeed Profile EV implantat som för OsseoSpeed EV, men det krävs särskilda procedurer för bland annat mätning, sätespreparation och placering av implantat. Nedan visas ett protokoll steg-för-steg för preparation och installation av en OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC (Profile Conical), 13. Implant Depth Gauge EV Placera Depth Gauge EV djupmätaren mot sätespreparationens palatala och buckala kanter för att verifiera borrdjupet. Se till att sätespreparationen är tillräckligt djup för hela implantatet. För ett OsseoSpeed EV 4.2 PC, 13 implantat ska det buckala djupet vara minst 11,7. Om djupet understiger 11,7 krävs ytterligare preparation, eventuellt även följt av kortikal preparation beroende på den kliniska situationen. Om djupet för OsseoSpeed EV 4.2 PC, 13 implantatet överstiger 11,7 är det viktigt att avsluta implantatinstallationen vid eller något apikalt till den buckala kanten. Upphämtning av implantat Fäst lämplig Implant Driver Profile EV i vinkelstycket. Passa in fördjupningarna på Implant Driver Profile EV med den mest apikala punkten på implantatets sluttande del. Se till att Implant Driver sitter helt på plats i implantatet. Obs! Drivern kan bara placeras i en position i implantatet. Tryck ned för att aktivera bärfunktionen innan implantatet hämtas upp. Överdriv inte trycket när implantatet lyfts ut ur den inre behållaren. Installation Installera implantatet med vinkelstycket vid låg hastighet (25 rpm) med riklig spolning och med maximalt vridmoment inställt på 45 Ncm. Låt implantatet arbeta sig ned i sätespreparationen. Undvik onödigt tryck. Obs! Överskrid inte 45 Ncm vid installation av implantatet. Om implantatet inte är helt på plats innan 45 Ncm uppnås, dra tillbaka/avlägsna implantatet och preparera sätet ytterligare. Ha en titantång till hands om implantatdrivern inte skulle ge tillräcklig bärfunktion under avlägsnandet. 10

11 OsseoSpeed Profile EV Torque Wrench EV Fäst Implant Driver Profile EV genom att trycka fast den stadigt på Surgical Driver Handle EV. Drivern sitter korrekt när färgmarkeringen har kontakt med handtaget. Se till att Implant Driver EV sitter helt på plats i Surgical Driver Handle EV. Anslut driverhandtaget och implantatdrivern till nyckeln tills det hörs ett klick. Placering Placera fördjupningen på implantatdrivern buckalt för att underlätta optimal placering av implantatet. Obs! 360 graders vridning motsvarar 0,6 förändring i den vertikala positionen. Lossa Implant Driver Profile EV från implantatet genom att lyfta den försiktigt. Cover Screw Profile EV/ HealDesign Profile EV Plocka upp och anslut läkdistansen/ täckskruven med hjälp av Hex Driver EV. Säkra med manuellt vridmoment för åtdragning (5 10 Ncm) med hjälp av Hex Driver EV. Obs! Cover Screw Profile EV och HealDesign Profile EV har en självguidningsfunktion som gör att de kan sättas på plats med en hand och enbart fäster när de är i korrekt position. När en tvådelad komponent avlägsnas ska hylsan och skruven hållas ihop. 11

12 OsseoSpeed Profile EV Specifik procedur för OsseoSpeed Profile EV Den protetiska hanteringen är densaa för OsseoSpeed Profile EV implantat som för OsseoSpeed EV Ta avtryck Plocka upp och anslut Implant Pick-Up EV med hjälp av Hex Driver Profile EV. Säkra Implant Pick-Up med manuellt vridmoment för åtdragning (5 10 Ncm) med hjälp av Hex Driver. Obs! Implant Pick-Up Profile EV har en självguidningsfunktion som gör att den kan sättas på plats med en hand och enbart fäster i korrekt position. Alla avtryckskomponenter för OsseoSpeed Profile EV är märkta med bokstaven P. I laboratoriet Placera försiktigt Implant Replica Profile EV i korrekt position mot Implant Pick-Up Profile EV. Säkra Implant Replica Profile EV genom att vrida Implant Pick-Up Pin med manuellt vridmoment för åtdragning. Obs! Stiftet som medföljer får endast användas tillsaans med den monterade hylsan. Det får inte användas för att säkra distanser med två komponenter till replika eller implantat. Installera distans Installera distansen med distansskruven med hjälp av Hex Driver EV. Använd Restorative Driver Handle EV tillsaans med Hex Driver EV och Torque Wrench EV för att dra åt med rekoenderat vridmoment för åtdragning (25 Ncm). Obs! Indexerade distanser för OsseoSpeed Profile EV går endast att placera i en position. 12

13 Protetisk översikt Clinical & laboratory manual Protetiska alternativ Cement-retained restorations ASTRA TECH Implant System EV Den protetiska hanteringen är densaa för OsseoSpeed Profile EV implantat som för OsseoSpeed EV. Följande protetiska alternativ är tillgängliga för OsseoSpeed Profile EV. I produktöversikten framgår vilka alternativ från OsseoSpeed EV sortimentet som har validerats för OsseoSpeed Profile EV. Temporära distanser Indexeringsalternativ Klinisk tillämpning Egenskaper och fördelar TempDesign Profile EV Bas: Titan Cylinder: PEEK-plast Endast en position Singeltand, partiell och fullständig tandlöshet Cementretinerade konstruktioner, alla positioner i munnen Skruvretinerade konstruktioner endast för singeltand Utformad för reduktionsteknik Underlättar mjukvävnadsskulptering Utvecklad för estetiska temporära lösningar Utformningen kompenserar för förskjutna positioner PEEK-plast rekoenderad för klinisk användning i upp till 180 dagar Temp Abutment Profile EV Titan Endast en position Singeltand, partiell och fullständig tandlöshet Cementretinerade konstruktioner, alla positioner i munnen Skruvretinerade konstruktioner endast för singeltand Utformad för individuell uppbyggnadsteknik Utvecklad för stora flertandskonstruktioner Utformad för långvarigt temporärt bruk Slutliga distanser Indexeringsalternativ Klinisk tillämpning Egenskaper och fördelar ATLANTIS Abutment Titan Guldtonad titan Zirkonia Endast en position Singeltand, partiell och fullständig tandlöshet Cementretinerad konstruktion, alla positioner i munnen Obs! En noggrann bedömning bör göras innan distanser av zirkonia används i positioner med ogynnsaa belastningsförhållanden eller i molarregionen. Patientspecifika distanser som är individuellt utformade utifrån den slutliga tandformen med hjälp av programvaran ATLANTIS VAD ATLANTIS Crown Abutment Titan Zirkonia Endast en position Singeltand, partiell och fullständig tandlöshet Alla positioner i munnen Skruvretinerad singeltandskonstruktion Obs! En noggrann bedömning bör göras innan distanser av zirkonia används i positioner med ogynnsaa belastningsförhållanden eller i molarregionen. Patientspecifika distanser som är individuellt utformade utifrån den slutliga tandformen med hjälp av programvaran ATLANTIS VAD TiDesign Profile EV Titan Endast en position Singeltand, partiell och fullständig tandlöshet Cementretinerad konstruktion, alla positioner i munnen Rund utformad för de flesta typer av konstruktioner Triangulär främst avsedd för incisiver och hörntänder med triangulär form Vinklad avsedd för förskjutningar som kompenserar för implantat i konstruktionsmässigt ofördelaktiga positioner Laboratory Abutment Screw Använd laboratoriedistansskruven vid laboratorietekniska procedurer för att säkerställa att en intakt skruv används i den kliniska situationen. Lab Abutment Screw EV är utvecklad för att användas exklusivt tillsaans med Implant Replica Profile EV och Implant Replica EV och får inte användas i den kliniska situationen. Distansskruvar för kliniskt bruk får inte användas i laboratoriet. 13

14 Digitala lösningar Digitala lösningar för OsseoSpeed Profile EV OsseoSpeed Profile EV implantaten stöds av ATLANTIS patientspecifika distanser, barfästen och broar. DENTSPLY Implants digitala lösningar ger dig stöd från planeringsstadiet till den slutliga konstruktionen och erbjuder möjligheten att arbeta med ett helt digitalt arbetsflöde. ATLANTIS distanser ATLANTIS patientspecifika distanser är individuellt utformade utifrån den slutliga tandformen med hjälp av programvaran ATLANTIS VAD. Det finns olika distanser för cementretinerade konstruktioner, singeltandskonstruktioner, skruvretinerade och attachmentretinerade konstruktioner. ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat ATLANTIS ISUS patientspecifika suprakonstruktioner för implantat utformas individuellt med hjälp av den senaste digitala tekniken. Det finns broar, barfästen och hybrider för att återställa helt eller delvis tandlösa tandbågar. Intraoralskanning och labbaserad skanning Skanning på kliniken eller dentallaboratoriet gör det möjligt att snabbt och bekvämt skicka skanningsinformation till DENTSPLY Implants för utformning och tillverkning av ATLANTIS distanser och SIMPLANT SAFE Guide. SIMPLANT datorstödd implantatbehandling SIMPLANT underlättar crown down-planeringen genom att visualisera de kirurgiska och protetiska aspekterna av fallet. När du planerar dina komponenter virtuellt kan du få en skräddarsydd SIMPLANT SAFE Guide att använda under en guidad kirurgisk procedur. Iediate Smile i kombination med ATLANTIS distans Med konceptet Iediate Smile kan en temporär konstruktion levereras före ingreppet. Den temporära konstruktionen används tillsaans med en SIMPLANT SAFE Guide vid ett och saa behandlingstillfälle. Mer information om digitala lösningar från DENTSPLY Implants hittar du på 14

15 Produktkatalog OsseoSpeed Profile EV De komponenter som presenteras i den här manualen/produktkatalogen är specifikt utformade för att användas tillsaans med OsseoSpeed Profile EV implantat. Komponenter som är utformade för OsseoSpeed Profile EV får inte bytas ut mot andra OsseoSpeed-komponenter, med undantag för de indexfria distanserna i en del som också är verifierade för OsseoSpeed EV Profile. Product catalog ASTRA TECH Implant System EV Ball Abutment EV Direct Abutment EV Locator Abutment EV Uni Abutment EV Om du behöver borr eller andra instrument hänvisar vi till produktkatalogen för ASTRA TECH Implant System EV. Om du inte känner till ATLANTIS distanser ber vi dig att kontakta ditt laboratorium och/eller din lokala representant. Mer information finns på 15

16 Produktöversikt Cementretinerat Temporära distanser GUL Distanser TiDesign Profile EV 4.2 ATLANTIS abutments TempDesign Profile EV Endast en position Indexfri Rund Triangulär Implantat OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS Ø 5.5 Ø Ø 5.5 Ø 7.0 Ø Patientspecifika distanser Temp Abutment Profile EV OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC Ø Skruvretinerat Läkhättor Uni Abutment EV 4.2 Uni Abutment EV Heal Cap Täckskruv Cover Screw Profile EV Distanser Ø 4.3 Ø ATLANTIS Crown abutment Angled Abutment EV Heal Cap Patientspecifika distanser Avtryck Uni Abutment EV Pick-up Ø Ø Angled Abutment EV Pick-up Läkdistanser HealDesign Profile EV 4.2 Ø 5 Ø Attachmentretinerat Ø Ø Healing EV 4.2 Healing Uni EV Distanser Locator Abutment EV 4.2 Avtryck distansnivå Ball Abutment EV 4.2 Dalbo Plus Duplicating Aid Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Locator Abutment Pick-up 24484

17 Produktöversikt Avtryck implantatnivå Laboratorieprodukter Direct Abutment EV 4.2 Implant Pick-Up Profile EV Implant Transfer Profile EV Lab Abutment Screw EV Lab Pin Design EV Ø Ø Ø Ø Ø Ø Direct EV API Kort Lång Implant Pick-Up Design Profile EV Kort Lång Antal: 3 Implant Replica Profile EV Ø Ø distansnivå Laboratorieprodukter Broskruv Cylindrar Uni Abutment EV Transfer Uni Abutment EV Replica Lab Abutment Pin EV Bridge Screw EV Uni Abutment EV Temporary Cylinder Angled Abutment EV Temporary Cylinder Kort Medel Lång Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder Angled Abutment EV Replica Lab Bridge Screw EV ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat Antal: 3 Patientspecifika CAD/CAMsuprakonstruktioner för implantat Uni Abutment EV Burnout Cylinder Angled Abutment EV Burnout Cylinder Distansreplikor Attachmentkomponenter Ball Abutment EV Replica Locator Abutment Replica Dalbo Plus Female Part TE Basic, komplett Dalbo Plus Lamellae Retention Insert E Locator Process Kit Locator Insert Male Blå Rosa Ofärgad Locator Insert Extended Range Male Grå Röd Orange Grön OD Cylinder EV Rund bar Rider, rund bar

18 Produktöversikt Cementretinerat Temporära distanser BLÅ Distanser TiDesign Profile EV 4.8 ATLANTIS abutments TempDesign Profile EV Endast en position Indexfri Rund Triangulär Implantat OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS Ø 7.0 Ø Ø 5.5 Ø 7.0 Ø Patientspecifika distanser Temp Abutment Profile EV OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC Ø Skruvretinerat Distanser Läkhättor Uni Abutment EV 4.8 Uni Abutment EV Heal Cap Täckskruv Cover Screw Profile EV Ø 4.3 Ø ATLANTIS Crown abutment Angled Abutment EV Heal Cap Patientspecifika distanser Avtryck Uni Abutment EV Pick-up Ø Ø Angled Abutment EV Pick-up Läkdistanser HealDesign Profile EV 4.8 Ø Ø Attachmentretinerat Ø Ø HealDesign EV 4.8 Healing Uni EV Distanser Locator Abutment EV 4.8 Avtryck distansnivå Ball Abutment EV 4.8 Dalbo Plus Duplicating Aid Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Locator Abutment Pick-up 24484

19 Produktöversikt Avtryck implantatnivå Laboratorieprodukter Direct Abutment EV 4.8 Implant Pick-Up Profile EV Implant Transfer Profile EV Lab Abutment Screw EV Lab Pin Design EV Ø Ø Ø Ø Ø Ø Direct EV API Kort Lång Implant Pick-Up Design Profile EV Kort Lång Antal: 3 Implant Replica Profile EV Ø Ø distansnivå Laboratorieprodukter Broskruv Cylindrar Uni Abutment EV Transfer Uni Abutment EV Replica Lab Abutment Pin EV Bridge Screw EV Uni Abutment EV Temporary Cylinder Angled Abutment EV Temporary Cylinder Kort Medel Lång Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder Angled Abutment EV Replica Lab Bridge Screw EV ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat Antal: 3 Patientspecifika CAD/CAMsuprakonstruktioner för implantat Uni Abutment EV Burnout Cylinder Angled Abutment EV Burnout Cylinder Distansreplikor Attachmentkomponenter Ball Abutment EV Replica Locator Abutment Replica Dalbo Plus Female Part TE Basic, komplett Dalbo Plus Lamellae Retention Insert E Locator Process Kit Locator Insert Male Blå Rosa Ofärgad Locator Insert Extended Range Male Grå Röd Orange Grön OD Cylinder EV Rund bar Rider, rund bar

20 Produktkatalog/implantat Implantat OsseoSpeed Profile EV Titan, steril OsseoSpeed Profile EV implantaten finns med olika form, diameter och längd. OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS PS = Profile Straight PC = Profile Conical Längd A höjd Artikelnuer Specifika färger har också tilldelats de olika storlekarna på anslutningar mellan implantat och distans och används konsekvent i hela systemet. OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC Ø 4.2 Ø 4.8 Gul Blå Mer information finns i bruksanvisningen och kirurgimanualen till ASTRA TECH Implant System EV. Alla implantat är tillverkade i koersiellt ren titan, grad 4. OsseoSpeed ytbehandling över hela implantatet till övre delen av den första MicroThread-gängan. På koniska implantat är kroppen 0,6 smalare. Kropp Ø Längd A höjd Artikelnuer OsseoSpeed Profile EV 4.8 PS A Ø A Ø Längd A höjd Artikelnuer Längd Kropp Ø Längd OsseoSpeed Profile EV 4.8 PC Kropp Ø Längd A höjd Artikelnuer

21 Produktkatalog/implantat Cover Screw Profile EV Artikelnuer Radiographic Implant Guides Profile EV Cover Screw Profile EV Titan, steril Självguidande komponent som fattar i implantatet först när den är korrekt placerad Ett höjdalternativ för varje storlek på anslutningen mellan implantat och distans Cover Screw Profile EV är en tvådelad täckskruv med färgkodad hylsa. Den skruv som medföljer saknar färg Enpositionerad täckskruv, kan endast placeras i en position Artikelnuer Kirurgiska instrument Implant Driver Profile EV Rostfritt stål, osteril För upphämtning och installation av implantat Märkt med diameter och bokstaven P för Profile Fördjupningarna underlättar korrekt placering Enpositions-instrument, kan endast placeras i en position Obs! Används tillsaans med vinkelstycke eller Torque Wrench EV Surgical Driver Handle Implant Driver Profile EV, kort Total längd, Artikelnuer Implant Driver Profile EV, lång Total längd, Artikelnuer

22 Produktkatalog/läkdistanser Läkdistanser HealDesign Profile EV Titan, steril För formning av mjukvävnaden under läkningstiden. Självguidande komponent som fattar i implantatet först när den är korrekt placerad Kan användas till både enstegsoch tvåstegskirurgi Designen är främst anpassad till TiDesign Profile EV distanser HealDesign Profile EV är en tvådelad distans Höjd och diameter överensstäer med de permanenta distanserna och tandpositionen Runda former är primärt lämpade för posteriora områden. Triangulära former är utformade för anteriora implantatsäten och för att efterlikna den specifika formen på incisiver och hörntänder. Märkt med diameter, höjd och bokstaven P för Profile HealDesign Profile EV 4.2 Ø Höjd A Höjd B Artikelnuer HealDesign Profile EV 4.8 Ø Höjd A Höjd B Artikelnuer Enpositionerad läkdistans, kan endast placeras i en position Ø Ø Höjd A Höjd B 22

23 Produktkatalog/temporära distanser Temporära distanser TempDesign Profile EV TempDesign EV Titan/PEEK-plast, osteril, levereras med en distansskruv Ø Ø 7 8 Höjd buck A 1 1 ling B 1 1 Vertikal höjd Artikelnuer Anatomiskt predesignad för reduktionsteknik För både cement- och skruvretinerade konstruktioner Kan bearbetas i laboratoriet eller i behandlingsstolen Temporär användning: max 180 dagar Skruvretinerade konstruktioner, endast för singeltand Enpositionerade distanser, kan endast placeras i en position A B Vertikal höjd Temp Abutment Profile EV Ø Höjd buck A 1 1 ling B 1 1 Vertikal höjd 9 9 Artikelnuer Temp Abutment EV Titan, osteril, levereras med en distansskruv Utformad för uppbyggnadsteknik För stora flertandskonstruktioner och/ eller långvariga temporära konstruktioner Bearbetas huvudsakligen i laboratoriet Cementretinerade konstruktioner, alla positioner i munnen Skruvretinerade konstruktioner endast för singeltand Enpositionerade distanser, kan endast placeras i en position Obs! En motsvarande Abutment Screw EV medföljer alla temporära distanser och tvådelade slutliga distanser. Information om hur du beställer extra skruvar finns nedan. A Ø B Vertikal höjd Abutment Screw EV Abutment Screw EV Titan, osteril Obs! En motsvarande Abutment Screw EV medföljer alla temporära distanser och tvådelade slutliga distanser. M1.8 M2.0 Artikelnuer

24 Produktkatalog/cementretinerade konstruktioner Cementretinerade konstruktioner TiDesign TM Profile EV Titan, osteril, levereras med en distansskruv Rund utformad för de flesta typer av konstruktioner Triangulär främst avsedd för incisiver och hörntänder med triangulär form Vinklad utformning för förskjutningar som kompenserar för implantat i konstruktionsmässigt ofördelaktiga positioner Märkt med diameter och bokstaven P för Profile Enpositionerade distanser, kan endast placeras i en position Ø TiDesign Profile EV Ø A buck. höjd B ling. höjd Vertikal höjd Artikelnuer TiDesign Profile EV 4.8 A B Vertikal höjd 15 Ø A buck. höjd B ling. höjd Vertikal höjd Artikelnuer A = buck. höjd B = lingual höjd 24

25 Produktkatalog/avtryckskomponenter och laboratoriekomponenter implantatnivå Avtryckskomponenter och laboratoriekomponenter implantatnivå Implant Pick-Up Profile EV/ Implant Pick-Up Design Profile EV Titan, osteril Självguidande placering Märkt med bokstaven P Utformad med hex vid stifthuvudet Gör det möjligt att avbilda mjukvävnadens form exakt för bästa möjliga estetiska resultat Stöder indexeringsalternativen endast en position och indexfri Implant Pick-Up Profile EV, kort Hylsa Ø Höjd Artikelnuer Implant Pick-Up Profile EV, lång Hylsa Ø Höjd Artikelnuer Höjd Implant Pick-Up Design Profile EV Ø Märkt med en sluttande skåra och bokstaven P för Profile Hylsa Ø Höjd Artikelnuer Implant Transfer Profile EV Titan, osteril Självguidande placering Märkt med bokstaven P Måste återställas till det unika sätet i avtrycket Utformad med en hex vid stifthuvudet Stöder indexeringsalternativen endast en position och indexfri Ø Höjd Implant Transfer Profile EV, kort Hylsa Ø Höjd Artikelnuer Implant Transfer Profile EV, lång Hylsa Ø Höjd Artikelnuer Märkt med en sluttande skåra och bokstaven P för Profile Implant Replica Profile EV Implant Replica Profile EV Titan, osteril Tack vare den justerbara spetsen kan replikan tas bort från mastermodellen utan att behöva sektioneras Höjd Artikelnuer

26 Guide för vridmoment Guide för vridmoment för ASTRA TECH Implant System EV Installationsprocedurer Implantatinstallation Läkkomponenter Temporära konstruktioner alla nivåer Slutlig konstruktion implantatnivå Slutlig konstruktion distansnivå Rekoenderat vridmoment för åtdragning 45 Ncm Manuellt/lätt fingerkraft (5 10 Ncm) 15 Ncm 25 Ncm 15 Ncm Förklaring av symbolerna på etiketter och bruksanvisning Symbol Text Symbol Text Tillverkningsdatum. Produkterna förastra TECH Implant System är CE-märkta och uppfyller kraven i direktivet om medicintekniska produkter. Utgångsdatum. Får ej användas om förpackningen är skadad. STERILE R Strålningssteriliserad. Se bruksanvisningen. Varning: USA:s federala lagar begränsar försäljningen av denna produkt till tandläkare eller på order av dessa. LOT-/BATCH-nuer. Endast för engångsbruk, får ej återanvändas. Artikelnuer. 2 STERILIZE Får ej omsteriliseras. Innehåller artikelnuer (GTINnuer), lot-nuer och antal. GOST är ett giltigt system för kvalitetssäkring i Ryska federationen. 26

27 Register Register Enligt artikelnuer Alfabetisk ordning REF sida REF sida Abutment Screw EV M Abutment Screw EV M OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS OsseoSpeed Profile EV 4.8 PS OsseoSpeed Profile EV 4.8 PS OsseoSpeed Profile EV 4.8 PS OsseoSpeed Profile EV 4.8 PS OsseoSpeed Profile EV 4.8 PS OsseoSpeed Profile EV 4.8 PS OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC OsseoSpeed Profile EV 4.8 PC OsseoSpeed Profile EV 4.8 PC OsseoSpeed Profile EV 4.8 PC OsseoSpeed Profile EV 4.8 PC OsseoSpeed Profile EV 4.8 PC OsseoSpeed Profile EV 4.8 PC Implant Driver Profile EV 4.2, kort Implant Driver Profile EV 4.2, lång Implant Driver Profile EV 4.8, kort Implant Driver Profile EV 4.8, lång Cover Screw Profile EV Cover Screw Profile EV HealDesign Profile EV 4.2 Ø HealDesign Profile EV 4.2 Ø 5 3, triangulär HealDesign Profile EV 4.2 Ø 6.5 3, triangulär HealDesign Profile EV 4.2 Ø HealDesign Profile EV 4.8 Ø 5 3, triangulär HealDesign Profile EV 4.8 Ø HealDesign Profile EV 4.8 Ø 6.5 3, triangulär HealDesign Profile EV 4.8 Ø TiDesign Profile EV 4.2 Ø 5.5 2, triangulär TiDesign Profile EV 4.2 Ø 7 2, triangulär TiDesign Profile EV 4.2 Ø TiDesign Profile EV Ø TiDesign Profile EV 4.8 Ø 5.5 2, triangulär TiDesign Profile EV 4.8 Ø 7 2, triangulär TiDesign Profile EV 4.8 Ø TiDesign Profile EV Ø Implant Pick-Up Profile EV 4.2, lång Implant Pick-Up Profile EV 4.2, kort Implant Pick-Up Profile EV 4.8, lång Implant Pick-Up Profile EV 4.8, kort Implant Pick-Up Design Profile EV Implant Pick-Up Design Profile EV Implant Transfer Profile EV 4.2, kort Implant Transfer Profile EV 4.2, lång Implant Transfer Profile EV 4.8, kort Implant Transfer Profile EV 4.8, lång Implant Replica Profile EV Implant Replica Profile EV Radiographic Implant Guides Profile EV TempDesign Profile EV TempDesign Profile EV Temp Abutment Profile EV Temp Abutment Profile EV Abutment Screw EV M Abutment Screw EV M Cover Screw Profile EV Cover Screw Profile EV HealDesign Profile EV 4.2 Ø HealDesign Profile EV 4.2 Ø 5 3, triangulär HealDesign Profile EV 4.2 Ø 6.5 3, triangulär HealDesign Profile EV 4.2 Ø HealDesign Profile EV 4.8 Ø 5 3, triangulär HealDesign Profile EV 4.8 Ø HealDesign Profile EV 4.8 Ø 6.5 3, triangulär HealDesign Profile EV 4.8 Ø Implant Driver Profile EV 4.2, kort Implant Driver Profile EV 4.2, lång Implant Driver Profile EV 4.8, kort Implant Driver Profile EV 4.8, lång Implant Pick-Up Profile EV 4.2, lång Implant Pick-Up Profile EV 4.2, kort Implant Pick-Up Profile EV 4.8, lång Implant Pick-Up Profile EV 4.8, kort Implant Pick-Up Design Profile EV Implant Pick-Up Design Profile EV Implant Replica Profile EV Implant Replica Profile EV Implant Transfer Profile EV 4.2, kort Implant Transfer Profile EV 4.2, lång Implant Transfer Profile EV 4.8, kort Implant Transfer Profile EV 4.8, lång OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS OsseoSpeed Profile EV 4.2 PS OsseoSpeed Profile EV 4.8 PS OsseoSpeed Profile EV 4.8 PS OsseoSpeed Profile EV 4.8 PS OsseoSpeed Profile EV 4.8 PS OsseoSpeed Profile EV 4.8 PS OsseoSpeed Profile EV 4.8 PS OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC OsseoSpeed Profile EV 4.2 PC OsseoSpeed Profile EV 4.8 PC OsseoSpeed Profile EV 4.8 PC OsseoSpeed Profile EV 4.8 PC OsseoSpeed Profile EV 4.8 PC OsseoSpeed Profile EV 4.8 PC OsseoSpeed Profile EV 4.8 PC Radiographic Implant Guides Profile EV TempDesign Profile EV TempDesign Profile EV Temp Abutment Profile EV Temp Abutment Profile EV TiDesign Profile EV 4.2 Ø 5.5 2, triangulär TiDesign Profile EV 4.2 Ø 7 2, triangulär TiDesign Profile EV 4.2 Ø TiDesign Profile EV Ø TiDesign Profile EV 4.8 Ø 5.5 2, triangulär TiDesign Profile EV 4.8 Ø 7 2, triangulär TiDesign Profile EV 4.8 Ø TiDesign Profile EV Ø

28 BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis som i naturen behålls den känsliga balansen tack vare att flera olika men lika viktiga egenskaper samverkar. Följande kombination av nyckelfaktorer är unika för ASTRA TECH Implant System: OsseoSpeed mer ben snabbare MicroThread biomekanisk benstimulering Conical Seal Design en stark och stabil koppling Connective Contour optimal kontur för bindvävsanslutning Connective Contour OsseoSpeed MicroThread Conical Seal Design DENTSPLY Implants avstår inte från någon rätt till sina varumärken genom att inte använda symbolerna eller SE DENTSPLY. Med ensamrätt Om DENTSPLY Implants DENTSPLY Implants erbjuder omfattande lösningar för implantatterapins alla faser, däribland implantatsystemen ANKYLOS, ASTRA TECH Implant System och XiVE, digital teknik som ATLANTIS patientspecifika CAD/CAM-lösningar och SIMPLANT -guidad kirurgi, SYMBIOS regenerativa benersättningsmaterial och utbildningsprogram. DENTSPLY Implants skapar mervärde för tandvårdspersonal genom förutsägbara och varaktiga implantatbehandlingar som resulterar i förbättrad livskvalitet för patienten. Om DENTSPLY International DENTSPLY International Inc. är ett ledande företag inom tillverkning och distribution av produkter för såväl oral hälsa som sjukvårdsprodukter. DENTSPLY har med sitt engagemang i innovation och professionell samverkan under mer än 110 år förbättrat sin produktportfölj av kända förbrukningsvaror och tillhörande utrustning. Huvudkontoret finns i USA och företaget har globala försäljningskontor i mer än 120 länder.

Cementretinerade konstruktioner

Cementretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Cementretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

Skruvretinerade konstruktioner

Skruvretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Skruvretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM För alla större implantatsystem ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM Unika original för unika individer Som en del av vårt erbjudande för digitala, öppna lösningar levererar

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

Väga paket och jämföra priser

Väga paket och jämföra priser strävorna 2AC 3AC Väga paket och jämföra priser begrepp rutinuppgifter tal geometri Avsikt och matematikinnehåll Den huvudsakliga avsikten med denna aktivitet är att ge elever möjlighet att utveckla grundläggande

Läs mer

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

Visuell Identitet Logotype 02.01 Logotype

Visuell Identitet Logotype 02.01 Logotype Visuell Identitet Logotype 02.01 Logotype Logotypen representerar ECA, och är det mest synliga och grundläggande elementet i ECAs identitet. Ett konsekvent och korrekt användande av logotypen ger en väl

Läs mer

Tränarguide del 1. Mattelek. www.mv-nordic.se

Tränarguide del 1. Mattelek. www.mv-nordic.se Tränarguide del 1 Mattelek www.mv-nordic.se 1 ATT TRÄNA MED MATTELEK Mattelek är ett adaptivt träningsprogram för att träna centrala matematiska färdigheter såsom antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen

Läs mer

Vägledning. De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring

Vägledning. De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring 10 maj 2016. Översättning till svenska. Innehållsförteckning

Läs mer

En grafisk guide till vår identitet

En grafisk guide till vår identitet En grafisk guide till vår identitet Välkommen till vår grafiska manual Ett grafiskt profilprogram har ingenting att göra med vad du eller jag tycker är snyggt. Ett tydligt grafiskt program är en konkurrensfaktor.

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual FM-622-220X WEIGHT Vägningsläge HEIGHT Längdmått BMI BMI läge >0< Visar om vågen är inställd på noll NET Tara funktionen STA Visar om vikten är används stabil HOLD Låser värdet Ikon för kroppsfett

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik 15-1-8 1 (1) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 1/15. Sedan hösten 1 publicerar Skolverket

Läs mer

I regionen ökade svinnet på grund av utgånget datum med 18% under perioden.

I regionen ökade svinnet på grund av utgånget datum med 18% under perioden. Detta dokument är uppbyggd på ett 26 veckor långt marknadstest av RotoShelf 1250/2 I två livsmedelsbutiker och på hyllorna som var monterade I kyldiskar stod primärt mjölk och yoghurt-produkter. Resultaten

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råden Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Sida 1 av 12 Allma

Läs mer

Bruksanvisning UCR-100

Bruksanvisning UCR-100 381R912-A Bruksanvisning S UCR-100 Introduktion Läs alltid noggrant igenom bruksanvisningen innan ni använder enheten för första gången. Följ alla instruktioner och varningar. Enheten får ej utsättas för

Läs mer

Skriva B gammalt nationellt prov

Skriva B gammalt nationellt prov Skriva B gammalt nationellt prov Skriva B.wma Då fortsätter vi skrivträningen. Detta avsnitt handlar om att anpassa sin text till en särskild situation, en speciell texttyp och särskilda läsare. Nu ska

Läs mer

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan DEL 1: Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan Modulen inleds med det övergripande målet för modul 6 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Shortcut Center. Version 5.0. Administratörshandbok

Shortcut Center. Version 5.0. Administratörshandbok Shortcut Center Version 5.0 Administratörshandbok Januari 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera skrivarinställningarna...5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

Pincha med "kokade" tippar

Pincha med kokade tippar Pincha med "kokade" tippar by Magnetic Pincha med kokade tippar Pinchning är en teknik för att forma den konstgjorda nageln till en bågform genom att pressa ihop sidorna på nageln. På nageltävlingar används

Läs mer

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Karolinska Universitetssjukhuset Solna Smärtcentrum Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling tar emot patienter med långvarig och svårbehandlad smärta

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn-R manuellt

INSTRUKTION Budget FeMn-R manuellt INSTRUKTION Budget FeMn-R manuellt Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet.

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet. Guide till arbetsblad för utvecklingsarbete Arbetsbladet är ett verktyg för dig och dina medarbetare/kollegor när ni analyserar resultatet från medarbetarundersökningen. Längst bak finns en bilaga med

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet. Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är

Läs mer

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis

Läs mer

Scoot Boot - frågor & svar

Scoot Boot - frågor & svar Scoot Boot - frågor & svar Hur vet jag att jag har rätt storlek? När du satt på bootsen så försöker du rotera på dem. Vrid på bootsen åt båda håll. Om de rör sig MINDRE än 5 mm så bör din Scootboot ha

Läs mer

Fullför installation av ELIQ

Fullför installation av ELIQ Fullför installation av ELIQ För Enova pilot skall kunna starta och för att du skall få bästa hjälp med att optimera din elförbrukning så behöver du fullföra din installation av din utrustning: ELIQ Elmätarsensor

Läs mer

Hur du presenterar och marknadsför dig under själva intervjun är avgörande för att du ska bli en intressant kandidat.

Hur du presenterar och marknadsför dig under själva intervjun är avgörande för att du ska bli en intressant kandidat. I N T E R V J U G U I D E Hur du presenterar och marknadsför dig under själva intervjun är avgörande för att du ska bli en intressant kandidat. Syftet med den här guiden är att ge dig de bästa råden så

Läs mer

Enkät i förskoleklass

Enkät i förskoleklass Enkät i förskoleklass Undersökning genomförd våren 2013 i förskoleklass Stockholm Sjuling 6 Södermalmsskolan Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika

Läs mer

Region Skåne Fråga om utformning av fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter

Region Skåne Fråga om utformning av fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 99/2014 1 (6) Region Skåne JA Hedlunds väg 291 89 Kristianstad Region Skåne Fråga om utformning av fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter Konkurrensverkets

Läs mer

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar:

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: EXYPLUS OFFICE manual Välkommen till ExyPlus Office! Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: Hämta fordon Hämta alla fordonsenheter

Läs mer

SOLCELLSBELYSNING. En praktisk guide. Råd & Tips SOLENERGI LADDA MED. Praktiska SÅ TAR DU BÄST HAND OM DIN SOLCELLSPRODUKT

SOLCELLSBELYSNING. En praktisk guide. Råd & Tips SOLENERGI LADDA MED. Praktiska SÅ TAR DU BÄST HAND OM DIN SOLCELLSPRODUKT SOLCELLSBELYSNING En praktisk guide LADDA MED SOLENERGI Praktiska Råd & Tips SÅ TAR DU BÄST HAND OM DIN SOLCELLSPRODUKT Kom igång med 3 solenergi fördelar med Solcell Mi l jö vä n l i g t Enkelt Praktiskt

Läs mer

DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15. Utbildning Chaos/Handledning - Nyheterna i Chaos 3/2009-09-15

DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15. Utbildning Chaos/Handledning - Nyheterna i Chaos 3/2009-09-15 DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15 2 (14) Innehåll INLEDNING 3 PRESTANDAFÖRBÄTTRINGAR I CHAOS 3 4 BAKGRUND 4 Kontroll av fönsterinställningar... 4 Vista-kompabilitet.... 4 Kompatibelt med långa

Läs mer

BRA VIBRATIONER. Namn: Klass: Ett ämnesövergripande område i Bi,Fy,Tk 8a,8b och 8e ht.2012.

BRA VIBRATIONER. Namn: Klass: Ett ämnesövergripande område i Bi,Fy,Tk 8a,8b och 8e ht.2012. BRA VIBRATIONER Ett ämnesövergripande område i Bi,Fy,Tk 8a,8b och 8e ht.2012. Namn: Klass: Förmågor som vi kommer att träna på: Genomföra systematiska undersökningar i fysik. Använda begrepp, modeller

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Informationsbladet redogör för Skolinspektionens praxis. Här kan du även

Läs mer

2005-01-31. Hävarmen. Peter Kock

2005-01-31. Hävarmen. Peter Kock 2005-01-31 Hävarmen Kurs: WT0010 Peter Kock Handledare: Jan Sandberg Sammanfattning Om man slår upp ordet hävarm i ett lexikon så kan man läsa att hävarm är avståndet mellan kraften och vridningspunkten.

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 3, 2012

Nyhetsbrev nummer 3, 2012 Nyhetsbrev nummer 3, 2012 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under den senaste tiden. Mindre nyheter 2012-09-12 Ämnesmatriser och moment (Centralt innehåll) finns på

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt?

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt? VÄRDERINGSÖVNINGAR Vad är Svenskt? Typ av övning: Avstamp till diskussion. Övningen belyser hur svårt det är att säga vad som är svenskt och att normen vad som anses vara svenskt ändras med tiden och utifrån

Läs mer

NATIONELLA MATEMATIKTÄVLING

NATIONELLA MATEMATIKTÄVLING NATIONELLA MATEMATIKTÄVLING PRATA OM SPELS EN KURS I SANNOLIKHET 1 INLEDNING Sannolikhetskursen består av sju olika steg där det sista steget utgörs av själva tävlingsmomentet. Det är upp till pedagogen

Läs mer

Koncept Katalog 2009

Koncept Katalog 2009 Koncept Katalog 2009 Pro-Safe Security Pro-Safe Security System Sweden AB är företaget som ger dig som kund möjlighet att exponera stöldbegärliga varor på ett öppet och säljfrämjande sätt, samtidigt som

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR INSTALLATIONS- ANVISNING. Uponor sluten tank 10 m 3

UPONOR INFRASTRUKTUR INSTALLATIONS- ANVISNING. Uponor sluten tank 10 m 3 UPONOR INFRASTRUKTUR INSTALLATIONS- ANVISNING Uponor sluten tank 10 m 3 10 2009 76004 1 Installationsanvisning Fler möjligheter med pålitliga Uponorlösningar Du gjorde ett bra val när du valde Uponor sluten

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Praktiska gymnasiet Stockholm belägen i Stockholms

Läs mer

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre Detta kan du förvänta dig av kommunens service Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN JANUARI 2014 NATIONELL VÄRDEGRUND Socialtjänstens omsorg om äldre

Läs mer

Föräldrar i Skola24. Schema

Föräldrar i Skola24. Schema Föräldrar i Skola24 Schema Ett textschema kan ses på startsidan om skolan har valt att aktivera funktionen. Passerade lektioner visas i grått, nuvarande eller nästkommande lektion är blåmarkerad och kommande

Läs mer

Bruksanvisningar för dörrlarmet EXST

Bruksanvisningar för dörrlarmet EXST Bruksanvisningar för dörrlarmet EXST A Inställningar som bör kontrolleras innan installation Vill du ha en larmsignal med hög eller låg ljudnivå? larmets ljudnivå är fabriksinställd på 97 db. För att ändra

Läs mer

Mål och budget för Tomelilla kommun 2016-2018

Mål och budget för Tomelilla kommun 2016-2018 Bilaga 1 Mål och budget för Tomelilla kommun 2016-2018 Strategiska målområden Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen! HÅLLBAR TILLVÄXT DELAKTIGHET OCH EGENMAKT

Läs mer

Trepunkts rullbälten i en 68 cab.

Trepunkts rullbälten i en 68 cab. Trepunkts rullbälten i en 68 cab. Jag har monterat trepunktsbälten i min 68:a cab. Det var en sak som det inte fanns mycket hjälp om på Internet. Monteringar i fastbacks och kupéer fanns det men, inte

Läs mer

Programvaruuppdateringar Användarhandbok

Programvaruuppdateringar Användarhandbok Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Föreningen Nordens lokala hemsidor

Föreningen Nordens lokala hemsidor Guide till Föreningen Nordens lokala hemsidor 2016-01-11 1 Innehåll Hjälpfilm... 3 Logga in... 3 Nytt inlägg... 4 Lägg till bild... 8 Lägga till bildgalleri... 11 Publicera... 13 Kalendarium... 14 Ta bort

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Ystad kommun

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Ystad kommun Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Ystad kommun Till dig som är chef i Ystads kommun Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela sanningen,

Läs mer

Utforska rymden med iphone

Utforska rymden med iphone Utforska rymden med iphone 7 Indentifiera planerer, stjärnor och stjärntecken 7 Styr genom att bara peka telefonen mot himlen 7 Hitta rymdstationen ISS Utforska rymden med hjälp av din ios-pryl Oavsett

Läs mer

... säker på sin plats!

... säker på sin plats! ... säker på sin plats! Hunden är människans bästa vän...... och vänner ska man vara rädd om. Att ta med sig hunden i bilen är något de flesta av oss gör, men på vilket sätt och hur planerar vi för att

Läs mer

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet BRUK bedömning reflektion utveckling kvalitet Vad är BRUK? BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att:

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att: 1 (6) Sammanhållen journalföring information till dig som möter patienter Detta är ett kunskapsunderlag om sammanhållen journalföring för dig som arbetar i vården. Underlaget innehåller en kort beskrivning

Läs mer

Bedömningsanvisningar Del I vt 2010 Skolverket har den 2010-12-07 beslutat att provet i matematik A för vt 2010 inte ska återanvändas.

Bedömningsanvisningar Del I vt 2010 Skolverket har den 2010-12-07 beslutat att provet i matematik A för vt 2010 inte ska återanvändas. Bedömningsanvisningar Del I vt 2010 Skolverket har den 2010-12-07 beslutat att provet i matematik A för vt 2010 inte ska återanvändas. Innehåll Inledning... 4 Bedömningsanvisningar... 4 Allmänna bedömningsanvisningar...

Läs mer

Monteringsanvisning. Trend kit

Monteringsanvisning. Trend kit Monteringsanvisning Trend kit Kontrollera att alla dessa delar medföljer i ditt kit: 1. Reglage för styret, fartkontroll och display 2. Pakethållare med batteri och inbyggd kontrollbox 3. PAS-sensor och

Läs mer

Översättning av övergripande budskap

Översättning av övergripande budskap Översättning av övergripande budskap Detta är ett verktyg för dig som: Vill bli bättre på att översätta övergripande budskap så att de blir relevanta och begripliga för dina medarbetare Vill ha stöd i

Läs mer

Monteringsfärdiga bryggor by Sorselestugan

Monteringsfärdiga bryggor by Sorselestugan Monteringsfärdiga bryggor by Sorselestugan ww.sorselestugan.se Vi på Sorselestugan tillverkar flytbryggor av bästa kvalité. Väljer du en produkt från oss får du ta del av över trettio års kunskap inom

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Följande ikon används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en funktion

Läs mer

4-3 Vinklar Namn: Inledning. Vad är en vinkel?

4-3 Vinklar Namn: Inledning. Vad är en vinkel? 4-3 Vinklar Namn: Inledning I det här kapitlet skall du lära dig allt om vinklar: spetsiga, trubbiga och räta vinklar. Och inte minst hur man mäter vinklar. Att mäta vinklar och sträckor är grundläggande

Läs mer

Frågor och svar TLV:s beslut att begränsa subventionen för Cymbalta

Frågor och svar TLV:s beslut att begränsa subventionen för Cymbalta 1 (5) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 100421 Frågor och svar TLV:s beslut att begränsa subventionen för Cymbalta 1. Mot vilken sjukdom används läkemedlet Cymbalta? Läkemedelsverket har godkänt det

Läs mer

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism.

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism. REKRYTERINGSPOLICY Upprättad 2016-06-27 Bakgrund och Syfte Föreningen Ekonomernas verksamhet bygger på ideellt engagemang och innehar flertalet projekt där såväl projektledare som projektgrupp tillsätts

Läs mer

Kundservice i de digitala kanalerna. med fokus på god kundupplevelse

Kundservice i de digitala kanalerna. med fokus på god kundupplevelse Kundservice i de digitala kanalerna med fokus på god kundupplevelse Pressen ökar Kunderna förväntar sig kortare väntetider och snabbare svar 90% av alla kundserviceavdelningar får fler förfrågningar- i

Läs mer

Pemco Energi, Pär Westborg

Pemco Energi, Pär Westborg Pemco Energi, Pär Westborg Tänk dig att du tar ett morgondopp i en klar sjö, hör fåglarna kvittra på skogspromenaden eller blickar upp mot en klarblå himmel. Vi vill att den natur som vi har idag också

Läs mer

För dig som är valutaväxlare. Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN

För dig som är valutaväxlare. Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN För dig som är valutaväxlare Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN MARS 2016 DU MÅSTE FÖLJA LAGAR OCH REGLER Som valutaväxlare ska du följa

Läs mer

Regel 1 - Ökad medvetenhet

Regel 1 - Ökad medvetenhet Regel 1 - Ökad medvetenhet FN:s standardregler: Staterna bör aktivt öka medvetenheten i samhället om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra

Läs mer

Matris för Hem och Konsumentkunskap åk.6 8 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4

Matris för Hem och Konsumentkunskap åk.6 8 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Ur Kunskapskrav Lgr11 Bedömningsaspekter Förstå recept och instruktioner Matris för Hem och Konsumentkunskap åk.6 8 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Behöver lärarstöd med att förstå och följa ett recept. Är

Läs mer

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 Bygglov krävs för Enligt 9 kap. 2 PB krävs det bygglov för 1.nybyggnad, 2.tillbyggnad, och 3.annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär

Läs mer

Utvärdering av Trädvitalitet och stabilitet Ryttare Eken, Södra Fiskaretorps vägen Stockholm.

Utvärdering av Trädvitalitet och stabilitet Ryttare Eken, Södra Fiskaretorps vägen Stockholm. Teknisk träd rapport. Utvärdering av Trädvitalitet och stabilitet Ryttare Eken, Södra Fiskaretorps vägen Stockholm. Sammanfattning: Ryttare eken är en veteran ek med anmärkningsvärt bra vitalitet. Baserat

Läs mer

Max Hamburgerrestauranger AB Grafisk Manual Version 1.0. Grafisk manual

Max Hamburgerrestauranger AB Grafisk Manual Version 1.0. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Logotyp Färg Frizon Hantering Typografi Flama Semicondensed Exempel Eudald News Exempel 3 8 Logotyp Logotyp 4 Grunden i vår logotyp har i princip varit intakt sedan starten 1968.

Läs mer

Rutin för betygsättning vid icke legitimerad lärares undervisning

Rutin för betygsättning vid icke legitimerad lärares undervisning Rutin för betygsättning vid icke legitimerad lärares undervisning Sektor utbildning Antagen av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-11-09 Samverkad 2015-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Vad är WordPress? Medlemmar

Vad är WordPress? Medlemmar Vad är WordPress? WordPress är ett publiceringsverktyg som används för att kunna ändra och uppdatera innehåll på en webbplats. Varje gång ni är inloggad på er nya webbplats så använder ni er av detta verktyg,

Läs mer

Intervjumall. Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5)

Intervjumall. Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5) Intervjumall Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5) Intervju Att hålla i en anställningsintervju kan vara svårt.

Läs mer

FREDA-farlighetsbedömning

FREDA-farlighetsbedömning FREDA-farlighetsbedömning Råd för användning FREDA-farlighetsbedömning görs i samtal med den våldsutsatta. Det är viktigt att förklara varför man gör FREDA-farlighetsbedömning. Det vanligaste skälet är

Läs mer

Arbetsmaterial Marknadsplan Affärsidé VAD? Vad erbjuder företaget kunderna och vad är kundbehovet eller kundnyttan? (Value Proposition)

Arbetsmaterial Marknadsplan Affärsidé VAD? Vad erbjuder företaget kunderna och vad är kundbehovet eller kundnyttan? (Value Proposition) 2013-10- 03 Arbetsmaterial Marknadsplan Affärsidé VAD? Vad erbjuder företaget kunderna och vad är kundbehovet eller kundnyttan? (Value Proposition) Produktbeskrivning Produkt består av tre delar. Kärnprodukt:

Läs mer

Lathund till Annonsportalen

Lathund till Annonsportalen Lathund till Annonsportalen * För uppdrags-/arbetsgivare * www.gu.se/samverkan/annonsportalen/ Snabbvägar: 1. Klicka på För arbetsgivare 2. Sök efter arbetsgivarens namn i sökrutan. a. Om namnet finns

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen Söker du jobb? Vill du veta mer om arbetsmarknaden? Behöver du tips och råd om hur du hittar

Läs mer

Intyg om erfarenhet och lämplighet att undervisa som lärare i gymnasieskolan

Intyg om erfarenhet och lämplighet att undervisa som lärare i gymnasieskolan Intyg om erfarenhet och lämplighet att undervisa som lärare i gymnasieskolan Läs detta innan du fyller i intyget: Det här formuläret ska fyllas i av rektorn eller huvudmannen och bifogas till ansökan om

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande

Läs mer

SE Bruksanvisning. VIKTIGT: Både kanten på torkarbladet och Mr. Ti s uppsamlingsdel ska komma i direkt kontakt med glasrutan.

SE Bruksanvisning. VIKTIGT: Både kanten på torkarbladet och Mr. Ti s uppsamlingsdel ska komma i direkt kontakt med glasrutan. BRUKSANVISNING 1 2 3 4 5 6 A B C D E F SE Bruksanvisning För bästa möjliga resultat måste du följa stegen nedan. Detta säkerställer att du använder Mr. Ti korrekt. Övning ger färdighet och Mr. Ti kommer

Läs mer

RAMPER HÄFLA BRUKS AB

RAMPER HÄFLA BRUKS AB RAMPER HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Man brukar säga att man lär så länge man lever. Häfla Bruk har en lång historia och under drygt 300 år har erfarenhet, kunskap och kompetens

Läs mer

Sammanfattning. Utgångspunkter

Sammanfattning. Utgångspunkter Sammanfattning Utgångspunkter En del av vårt uppdrag har varit att överväga om det är ändamålsenligt med en uppdelning mellan å ena sidan bestämmelserna i 15 kap. sekretesslagen om registrering av allmänna

Läs mer

Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal

Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal Det lönegrundande medarbetarsamtalet syftar till att: vara ett instrument för planering, styrning och utvärdering, vara ett medel för att föra ut verksamhetens

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 9 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.0 Sidan 2 av 9 Innehåll Hur man beställer inlästa läromedel för abonnemangskunder... 3 Logga

Läs mer

LPP laboration. Förmågor: Centralt innehåll: Kunskapskrav:

LPP laboration. Förmågor: Centralt innehåll: Kunskapskrav: LPP laboration Syfte: Eleverna ska få möjlighet att undersöka vardagliga naturvetenskapliga händelser och skapa förståelse kring varför dessa händelser äger rum. Eleverna ska göra det med hjälp av naturvetenskapliga

Läs mer

Bredbandsinstallationen

Bredbandsinstallationen Bredbandsinstallationen Som tidigare meddelats kommer anslutningen av vårt fibernät att ske fredagen den 26 februari. Det gamla nätet kommer då också att stängas av och under ett par timmar kommer vi inte

Läs mer

Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013

Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013 Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013 Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

GRUNDERNA I SJÄLVLEDARSKAP

GRUNDERNA I SJÄLVLEDARSKAP Bli ditt bästa jag GRUNDERNA I SJÄLVLEDARSKAP ANDREAS ODHAGE Innehåll Bli ditt bästa jag 5 Reflektera mera 9 Varför ska jag reflektera? 10 Meditation gör dig fokuserad 14 Balans i livet 17 Vad gör du egentligen?

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Prästängsskolans grundsärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 160212

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 160212 Visma Proceedo Att attestera - Manual Version 1.4 1 Innehåll Version 1.4... 1 INNEHÅLL... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) ESKALERING... 5 3.1 Egna beställningar...

Läs mer

Manual för BPSD registret. Version 6 / 2013 06 17

Manual för BPSD registret. Version 6 / 2013 06 17 Manual för BPSD registret Version 6 / 2013 06 17 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 SVENSKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Din guide för vägmärken och lyktor på fordon vid gatuarbete i Göteborgs stad

Din guide för vägmärken och lyktor på fordon vid gatuarbete i Göteborgs stad Trafikkontoret Din guide för vägmärken och lyktor på fordon vid gatuarbete i Göteborgs stad www.goteborg.se En broschyr att alltid ha med Det här är en viktig broschyr. Ha med den ute på jobb så vet du

Läs mer

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

TIMREDOVISNINGSSYSTEM TIMREDOVISNINGSSYSTEM Företagsekonomiska Institutionen Inledning med begreppsförklaring Huvudmeny Budgethantering Planering Rapportering Signering Utskrifter/Rapporter Byt lösenord Logga ut 1 Inledning

Läs mer

Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19)

Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) Till: Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) SABOs synpunkter Inledning SABO har i tidigare remissyttranden, senast över betänkandet Försörjningskrav

Läs mer

Invisible Friend 2013-02-18 Senast uppdaterad 2013-02-19

Invisible Friend 2013-02-18 Senast uppdaterad 2013-02-19 Invisible Friend 2013-02-18 Senast uppdaterad 2013-02-19 Jenny Axene och Christina Pihl driver företaget Invisible Friend som skänker dockor till barn som sitter fängslade för att dom är födda där, barn

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Demenshandikapp och bemötande

STUDIEHANDLEDNING. Demenshandikapp och bemötande STUDIEHANDLEDNING Demenshandikapp och bemötande Kunskap om demens är nyckeln till förståelse! Produkten kan beställas från: Nestor FoU-center, Marinens väg 30, 136 40 Handen www. nestor-foucenter.se, tel:

Läs mer

Du behöver ha tillgång till: Olika typer av material som man bearbetar på El- och energiprogrammet, Olika typer av plugg.

Du behöver ha tillgång till: Olika typer av material som man bearbetar på El- och energiprogrammet, Olika typer av plugg. ELEKTROMEKANIK Fästteknik Inlämningsuppgift 10 Fästteknik Namn: Datum: Här ska du: Få förståelse för hur viktigt det är att det som skruvas upp ska kunna sitta kvar i många år. Det måste fästas ordentligt!

Läs mer

Kirurgihandbok. inklusive linjär incision med vävnadsbevarande. Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet

Kirurgihandbok. inklusive linjär incision med vävnadsbevarande. Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet Kirurgihandbok inklusive linjär incision med vävnadsbevarande Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet Innehåll Inledning...3 Planering... 4 Välja enstegs- eller tvåstegskirurgi...5 Osseointegration...7

Läs mer