Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV"

Transkript

1 Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

2 ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta banbrytande system är alltjämt det unika ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex, som har visat sig ge ett förutsägbart resultat när det gäller långvarigt bevarande av den marginala bennivån samt ett estetiskt resultat.

3 INNEHÅLL Introduktion ASTRA TECH Implant System EV Borrprocedur och benklassificering 4 Implantatsortiment 4 Implantatstorlek/tandposition 5 Kontaktanslutning 5 Brickkoncept 6 Färgkodning 8 Behandlingsplanering Preoperativa förberedelser 9 Klinisk tillämpning 0 Preparation av implantatsätet Översikt kirurgiska komponenter och instrument 2 Implantatförpackning och -hantering 6 Borrprocedur 8 Utökad borrprocedur 20 Sätespreparation 2 Placering av implantat steg för steg 22 Kirurgiskt enstegsprotokoll 26 Kirurgiskt tvåstegsprotokoll 27 Placering av implantat steg för steg, 6 mm 28 Momentnyckel kirurgisk hantering 30 Guide för vridmoment 32 Rengöring och sterilisering 33 Referenser 35 Den här manualen är utformad för kliniker som har genomgått grundläggande utbildning i kirurgi och in-clinic-arbete med implantat. Att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och behandlingsteknikerna inom implantatbehandling genom fortbildning är varje klinikers ansvar. Alla produkter är eventuellt inte regulatoriskt godkända/utgivna/licensierade på alla marknader. Kontakta ditt lokala försäljningskontor för DENTSPLY Implants för aktuellt produktsortiment och tillgänglighet. För att texten ska vara lättläst för våra kunder använder DENTSPLY Implants inte eller i löpande text. DENTSPLY Implants avstår dock inte från någon rätt till varumärket, och inget som står i detta dokument ska tolkas på annat sätt. Produktbilder är inte skalenliga. 3

4 Introduktion Borrprocedur och benklassificering Den trabekulära densiteten och riktningen i spongiöst ben skiljer sig åt såväl mellan patienter som positioner. Dessa variationer kan ge upphov till skillnader i uppfattat motstånd vid preparation av implantatsätet. Det marginala kortikala benet har dock som regel en homogen kvalitet, men tjockleken kan variera, vilket medför ett behov av anpassningsbara preparationsmetoder. En unik och enkel borrprocedur har därför utvecklats som tillåter önskad primärstabilitet av implantatet: en standardprocedur som ger 0,5 mm underpreparation i förhållande till implantatets diameter, följt av två alternativ för preparation av det kortikala benet beroende på bentjocklek. Om utvidgad sätespreparation är nödvändig apikalt och/ eller längs implantatkroppen finns ytterligare borr för detta. Spongiöst ben Tunt kortikalt ben (under 2 mm) Tjockt kortikalt ben Det finns en borrprocedur som rekommenderas för preparation av det spongiösa benet med två alternativ för det kortikala benet. Implantatsortiment OsseoSpeed EV-implantat finns i ett antal olika former, diametrar och längder för alla indikationer, även fall med begränsat utrymme och/eller benkvantitet. Specifika färger har också tilldelats de olika storlekarna på anslutningar mellan implantat och distans som används konsekvent i hela systemet och som i sin tur identifieras genom symboler och färger. Rak Konisk Ø 3.0 Ø 3.6 Ø 4.2 Ø 4.8 Ø 5.4 Grön Lila Gul Blå Brun 4

5 Introduktion Implantatstorlek/tandposition Designfilosofin bakom ASTRA TECH Implant System EV bygger på den naturliga tanduppsättningen och tillämpar en sätesspecifik crown down-princip med stöd av ett intuitivt kirurgiskt protokoll och ett enkelt protetiskt arbetsflöde. Kontaktanslutning mellan implantat och distans OsseoSpeed EV-implantatet har en unik kontaktyta för enpositionsplacering av ATLANTIS patientspecifika CAD/CAM-distanser. Kontaktytan möjliggör också flexibel indexering av prefabricerade distanser i sex positioner, och indexfria distanser kan sättas i valfri rotationsposition. OsseoSpeed EV Alternativ för distansplacering En position ATLANTIS patientspecifika CAD/CAMdistanser kan endast sättas i en position. Sex positioner Indexerade distanser kan sättas i sex olika positioner. För varje enskild tand krävs flera ställningstaganden: vilket stöd som behövs för den slutliga konstruktionen i den specifika positionen, mjukvävnadens läkning samt implantatdesign och -storlek. Bilden visar rekommenderade implantatstorlekar i förhållande till den naturliga tanduppsättningen, förutsatt att det finns tillräckligt med benvolym och utrymme i förhållande till angränsande tanduppsättning. Indexfria Indexfria distanser sätts i valfri rotationsposition. 5

6 Introduktion Brickkoncept Brickans layout och komponenter är utformade för att vara till hjälp för användaren under hela den kirurgiska proceduren. Brickans utformning innebär att inga gummiringar behövs för att hålla kvar borr och instrument, vilket underlättar rengöringen. Layouten är tryckt på inlägget, som knäpps fast på brickbasen. Med den här lösningen kan brickans innehåll anpassas efter enskilda önskemål. Brickans uppbyggnad Den färgkodade brickan har ett borrmärkningssystem för enkel och effektiv hantering under hela proceduren, vilket bygger på följande principer: Alla borr för preparation av spongiöst ben har färgkoden vit och är märkta med borrnummer 6 på skaftet. Alla borr för preparation av kortikalt ben är färgkodade efter implantat och märkta med antingen A eller B för raka implantat, eller A/B för koniska implantat. Borren för valfri sätespreparation är färgkodade efter implantat och märkta med V eller X. Lock Inlägg Brickbas Basskydd Utöver diametern är alla borrskaft märkta med ett nummer som gör dem enklare att känna igen och referera till. Preparation av spongiöst ben Preparation av kortikalt ben raka implantat Preparation av kortikalt ben koniska implantat A B A B A B Valfri preparation A B A-6mm B-6mm A/ B V X 6

7 Introduktion Inlägg Enhetligt innehåll för de mest använda raka implantaten. Inlägg 2 Utformad för att rymma hela sortimentet av diametrar för raka och koniska implantat. Inlägg 3 Plats för hela implantatsortimentet. 7

8 Introduktion Färgkodning Hela ASTRA TECH Implant System EV har märkningar, färgkodning och geometrisk design som gör det enklare att identifiera motsvarande komponenter. Ø 3.0 Ø 3.6 Ø 4.2 Ø 4.8 Ø 5.4 Varje storlek på anslutning mellan implantat och distans kännetecknas av en viss färg som används konsekvent i hela systemet. Färgerna sitter direkt på komponenterna och instrumenten samt på förpackningar och informationsmaterial, om tillämpligt. Grön Lila Gul Blå Brun Följande komponenter och/eller förpackningar är färgkodade: Läkkomponenter Distansskruvar för alla tvådelade distanser Förpackning till komponenter på implantatnivå Laboratoriekomponenter på implantatnivå Avtryckskomponenter på implantatnivå 8

9 Behandlingsplanering Preoperativa förberedelser Preoperativ undersökning Den preoperativa undersökningen ska omfatta en allmän utvärdering av patientens hälsa samt kliniska undersökningar och orala röntgenundersökningar. Särskild vikt läggs vid slemhinnorna, käkens morfologi, dental och protetisk historia samt tecken på oral dysfunktion. Röntgenologisk analys bör användas för att utvärdera bentopografin av den residuala alveolära processen. Den initiala röntgenutvärderingen och den kliniska undersökningen ligger till grund för bedömningen om implantatbehandling är lämpligt eller olämpligt för patienten ifråga. Om det anses lämpligt görs en mer grundlig klinisk undersökning av området som ska behandlas och den motsatta käken. Lokala patologiska förändringar i käkarna behandlas före placering av implantat. Preoperativ planering Preoperativ planering ska baseras på förväntat resultat av den protetiska behandlingen. Sortimentet i ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att uppfylla de protetiska behoven för den planerade tandersättningen. Den protetiska mångsidigheten i material, formgivning och storlek är anpassad efter implantatet till stöd för tandersättning i olika positioner i käken. För att uppnå det förväntade resultatet bör behandlingsplaneringen omfatta samtliga steg i proceduren, från läkningstid och komponenter till provisoriska och slutliga konstruktioner. SIMPLANT 6 är en programvara för datorstödd implantatbehandling som kan användas med ASTRA TECH Implant System EV för att säkerställa korrekt planering så att implantatets position och placering blir optimal. Även om det slutliga tillvägagångssättet bestäms vid själva ingreppet, bör följande saker övervägas beroende på benkvaliteten och implantatens förväntade initiala stabilitet: En- eller tvåstegskirurgi Protokoll för direkt eller tidig belastning Förväntad läktid före belastning Om förutsättningarna för direktbelastning inte kan uppfyllas, kan ett tidigt belastningsprotokoll (minst sex veckors läktid) övervägas. I alla lägen måste benkvalitet och -kvantitet, uppnådd primärstabilitet, konstruktionens design och belastningsförhållanden undersökas och utvärderas noga av tandläkaren vid bestämning av tidpunkt för implantatbelastning i det enskilda fallet. Innan behandling inleds ska patienten informeras om den preoperativa undersökningens resultat och ges en tydlig förklaring om vad den planerade behandlingen kommer att innebära samt vilket resultat som förväntas, behovet av underhåll och vilka risker som föreligger. Modeller monterade i en artikulator ger information om relationen mellan käkarna och tänderna. En diagnostisk uppvaxning med ersättningar för de saknade tänderna ger viktig information i planeringsfasen. Baserat på analys och utvärdering av den ocklusala ytan, kraftfördelningen och de föredragna områdena för implantaten kan en optimal plan erhållas. De genomskinliga radiologiska guiderna som visar implantat i olika förstoringar kan vara till stor hjälp vid planering av optimal position, riktning och implantatstorlek. 9

10 Behandlingsplanering Klinisk tillämpning OsseoSpeed EV-implantat lämpar sig för omedelbar installation i extraktionssäten och/eller i helt eller delvis läkta alveolära kammar med en- eller tvåstegskirurgi. Implantat med OsseoSpeed-yta lämpar sig speciellt för användning vid applikationer i mjuk benvävnad där implantat med andra ytbehandlingar kan vara mindre effektiva. OsseoSpeed EV-implantat kan användas i ett protokoll för direktbelastning. Vid ersättning av en enstaka tand i mjukt ben eller när ett 6 mm-implantat används, då det kan vara svårt att uppnå primär implantatstabilitet, är dock direktbelastning eventuellt inte tillämpligt och rekommenderas därför inte. Baserat på mekanisk styrka rekommenderas alltid placering av det bredast möjliga implantatet i det tandlösa utrymmet. Implantatform Allmän klinisk tillämpning Rak Lämplig i de flesta fallsituationer. Används för att ersätta laterala incisiver i överkäken och centrala och laterala incisiver i underkäken när det inte finns plats för ett bredare implantat. Används i fall där benvolymen eller utrymmet mellan intilliggande tänder är begränsat, där ett 4.2 mm implantat bedöms vara för brett. Konisk I fall med begränsad benvolym där en större protetisk plattform är att föredra. Ej tillämpligt Ej tillämpligt Försiktighetsåtgärd: Vid behandlingsplanering för 6 mm långa implantat bör det bredast möjliga implantatet, tvåstegskirurgi och implantat med bar övervägas. Övervaka patienten noga avseende periimplantär benförlust eller förändringar i implantatens respons på perkussion. Om implantatet uppvisar mer än 50 % benförlust eller mobilitet bör möjligheten att avlägsna implantatet övervägas. 0

11 Behandlingsplanering Detta är speciellt viktigt i käkarnas posteriora områden där belastningskrafterna är höga och avsevärda böjmoment kan skapas. Det är alltid viktigt att ta med belastningsförhållanden i beräkningen när antal implantat och avstånd mellan implantat ska bestämmas. Lämplig i de flesta fallsituationer. Används i fall med tillräcklig benvolym. Lämplig i fall med breda alveolära kammar och stora tandlösa utrymmen. Lämplig i fall med begränsad benvolym där en 3.6 mm implantatdiameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. Lämplig i fall med begränsad benvolym där en 4.2 mm implantatdiameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. Ej tillämpligt

12 Översikt kirurgiska komponenter och instrument Implantatsäten prepareras stegvis med borr, instrument och verifieringsverktyg i olika diametrar för att säkerställa en effektiv och skonsam preparation. All sätespreparation i benet ska utföras med en hastighet av högst 500 v/min under riklig extern spolning med koksaltlösning. En intermittent borrteknik förhindrar att benet överhettas och skapar en pumpeffekt för effektivt avlägsnande av benvävnad. ASTRA TECH Implant System EV-borr: Utmärkta skäregenskaper Laseretsade djupmarkeringar Steril förpackning Återanvändbara* med alternativ för engångsbruk Utöver diametern är alla borrskaft märkta med ett nummer/ bokstav som gör dem enklare att känna igen och referera till Färgkodade Förpackning Öppna förpackningen Töm blisterförpackningen på en steril yta Håll borret stadigt genom att klämma åt blisterförpackningen Frilägg borrskaftet genom att böja blisterförpackningens överdel bakåt. Montering Anslut borret till vinkelstycket Guide Drill EV / Precision Drill EV Används för markering av utgångspunkt. Obs! Precision Drill EV är ett extremt vasst borr för engångsbruk som aldrig ska hanteras manuellt efter att det tagits ut ur förpackningen. * Alla borr utom Precision Drill EV kan användas för cirka tio behandlingar. De måste rengöras och steriliseras noggrant efter varje behandling och bytas ut så fort de visar tecken på minskad skärningseffektivitet. 2

13 Borrförpackning* *Patentsökt B A B A Preparation av spongiöst ben Twist Drill: Används för initial preparation och utvärdering av benet. Step Drill: Används för preparation av implantatsätet möjliggör stegvis sätespreparation som ger guidning under preparationen 2 6. Stegvis sätespreparation säkerställer korrekt preparation av det marginala benet för placering av implantatet, samtidigt som önskad nivå av primärstabilitet uppnås. Färg: vit Märkningar: diameter och borrnummer Längd: finns i kort (6 3 mm) och lång (6 7 mm) Preparation av kortikalt ben raka implantat Används för preparation av det kortikala lagret för att reducera spänningen i benet runt implantathalsen. Färg: motsvarar implantatet Märkningar: diameter och borrbokstav A tunt kortikalt ben < 2 mm B tjockt kortikalt ben 2 mm Längd: ett alternativ Obs! Det finns separata kortikalborr som är specifika för 6 mm-implantatet. A B 6 mm 6 mm Preparation av kortikalt ben koniska implantat Används för preparation av det kortikala lagret för att reducera spänningen i benet runt implantathalsen. Markeringslinjens apikala kant indikerar det minsta djup som behövs för att implantatet ska passa. A I tunt kortex: borra till djupmarkeringens apikala kant. B I tjockt kortex: borra till djupmarkeringens övre kant. Se till att sätespreparationen är tillräckligt djup för hela implantatet. Färg: motsvarar implantatet Märkningar: diameter och borrbokstav Längd: ett alternativ 3

14 Översikt kirurgiska komponenter och instrument 6 mm 3 mm 6 mm 5,4 mm V-Twist Drill (tillval) extra apikal preparation Efter öppning av kortikalbenet med kortikalborr A, B eller koniskt borr A /B kan borret V användas till att vidga den apikala delen av preparationen. Färg: motsvarar implantatet Obs! för koniska implantat avser den här färgen implantatkroppens diameter. Märkningar: diameter och V Längd: 6 7 mm. X-Step Drill (tillval) utvidgad preparation Efter öppning av kortikalbenet med kortikalborr B eller koniskt borr A /B används borret X till att vidga den återstående delen av preparationen nedan. Färg: motsvarar implantatet Obs! för koniska implantat avser den här färgen implantatkroppens diameter. Märkningar: diameter och X Längd: 6 3 mm. Direction Indicator EV Används för att synliggöra preparationens position och riktning. Den smala änden används efter borr och den bredare änden används efter borr 3. En lasermarkering indikerar 6 mm-djupet. Instrumentets fläns (krage) indikerar den minsta (3.0) och den största (5.4) storleken på implantatplattformen. Direction Indicator EV har ett hål där en säkerhetstråd kan fästas. 4

15 Borrdjup Borrdjupet mäts från borrspetsens bredaste del upp till indikationslinjen. Extra spetsdjup är max mm oavsett borrets diameter. 7 mm 5 mm 3 mm mm 9 mm 8 mm 6 mm + mm 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 0 mm Drill Extension EV Implant Depth Gauge EV Implant Driver EV Används som förlängning av borrskaftet. Obs! Drill Extension ska inte användas i kombination med instrument som överför vridmoment, som Implant Drivers. Säkerställ tillräcklig spolning när borrförlängningen används. Används till att mäta implantatsätets djup. Märkningar: motsvarar implantatlängderna 6 7 mm Mätarens andra ände kan användas som mätsond. Märkningar: 0 5 mm Obs! Djupmätaren har en midja för att tydligare markera indikationslinjen 3 5 mm. Används för att hämta upp och installera implantatet i preparationssätet. Implant Driver EV passar i implantatets alla sex positioner. Implant Driver-kroppen har en hexagonal form med fördjupningar. Obs! Underlätta optimal placering av förpreparerade distanser genom att justera en av fördjupningarna buckalt. Referenspunkten ( 0 ) för djupmarkeringarna är den avsedda bennivån, d v s fasens lägsta punkt. Färg: motsvarar implantatet Märkningar: djup och diameter Längd: två alternativ 5

16 Implantatförpackning och -hantering Förpackningen har en 2D-streckkod som förenklar lagerkontroll. Förpackning Förpackningarna har skyddande blister för komponenterna. Etiketter Tre klisteretiketter medföljer för patientens behandlingsjournal och för kommunikation med protetikteamet. Implantatbehållare Öppna blisterförpackningen. Töm ut den sterila innerförpackningen på en steril yta. Skruva av behållarens lock så att implantatets topp friläggs. Obs! Märkt med implantatstorlek och -längd. 6

17 a) b) Upphämtning av implantat Fäst lämplig Implant Driver EV på vinkelstycket eller Surgical Driver Handle. Upphämtning av implantat Se till att Implant Driver sitter helt på plats i implantatet (a). Tryck ned för att aktivera bärfunktionen innan implantatet hämtas upp (b). Manuell upphämtning av implantat Anslut Implant Driver EV till Surgical Driver Handle EV för manuell upphämtning av implantat. 7

18 Preparation av implantatsätet Borrprocedur för OsseoSpeed EV rak A 2 2 A -Cortical Drill EV Ø2.5/2.7 B -Cortical Drill EV Ø2.5/3.0 A -Cortical Drill EV Ø3./3.3 B -Cortical Drill EV Ø3./3.6 A -Cortical Drill EV Ø3.7/3.9 B -Cortical Drill EV Ø3.7/4.2 A -Cortical Drill EV Ø4.3/4.5 B -Cortical Drill EV Ø4.3/4.8 A -Cortical Drill EV Ø4.9/5. B -Cortical Drill EV Ø4.9/5.4 B -Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø.9/2.5 A 3 3 B -Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø2.5/3. A Guide Drill EV Precision Drill EV B -Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø2.5/3. -Step Drill EV Ø3./3.7 A B -Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø2.5/3. -Step Drill EV Ø3.7/4.3 A Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø2.5/3. -Step Drill EV Ø3.7/4.3 -Step Drill EV Ø4.3/4.9 Obs! Det finns separata kortikalborr som är specifika för 6 mm-implantatet. 8 B

19 Borrprocedur för OsseoSpeed EV konisk Koniska implantat finns för fall med begränsad benvolym där en implantatkropp med 3.6 eller 4.2 mm diameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. Obs! Om en valfri sätespreparation med V- eller X-borr används ska den färg som motsvarar implantatkroppens diameter användas. TILLVAL 3 -Twist Drill EV Ø.9 3 -Step Drill EV Ø2.5/3. A /B -Conical Drill EV Ø3./4.2 V -Twist Drill EV Ø3. X -Step Drill EV Ø3./3.45 Obs! vid koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter Guide Drill EV Precision Drill EV TILLVAL 3 4 -Twist Drill EV Ø.9 3 -Step Drill EV Ø2.5/3. 4 -Step Drill EV Ø3./3.7 A /B -Conical Drill EV Ø3.7/4.8 V -Twist Drill EV Ø3.7 X -Step Drill EV Ø3.7/4.05 Obs! vid koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter 9

20 Utökad borrprocedur för OsseoSpeed EV rak och OsseoSpeed EV konisk I positioner med utmanande benkvalitet kan borrprotokollet utökas så att det ger ytterligare guidning med fler borrsteg. Denna metod är särskilt praktisk i fall med en extremt smal alveolär kam (knivskarp). OsseoSpeed EV rak OsseoSpeed EV konisk TILLVAL V X TILLVAL V X Obs! vid koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter

21 Alternativ för sätespreparation Preparation av kortikalt ben Tunt kortikalt ben A Tjockt kortikalt ben B -0,3-0,0-0,5-0,5 -, -, En borrprocedur där step drills används för preparation av spongiöst ben följt av preparation med kortikalborr A leder till underpreparation jämfört med implantatkroppens diameter på -0,3 mm i marginalen, -0,5 mm i kroppen, respektive -, mm i spetsen. En borrprocedur där step drills används för preparation av spongiöst ben följt av preparation med kortikalborr B leder till underpreparation jämfört med implantatkroppens diameter på 0 mm i marginalen, -0,5 mm i kroppen, respektive -, mm i spetsen. Valfri sätespreparation Extra apikal preparation V Utvidgad preparation X -0,0/0,3-0,0-0,5-0,5-0,5-0,5 Borr V kan användas för att vidga den apikala delen av sätespreparationen. Detta leder till underpreparation jämfört med implantatkroppens diameter på -0,5 mm i spetsen. I fall med hårt ben där det marginala benet har preparerats med kortikalborr B, kan borr X användas till att vidga preparationen nedanför marginalen. Detta leder till underpreparation jämfört med implantatkroppens diameter på -0,5 mm i kroppen respektive -0,5 mm i spetsen. 2

22 Placering av implantat steg för steg: OsseoSpeed EV Nedan visas ett protokoll steg-för-steg för preparation och installation av en OsseoSpeed EV 4.2 S, 3 mm. Obs! All sätespreparation ska utföras med en maximal hastighet på 500 v/min med riklig spolning. Twist Drill EV.9 En guideskena kan vara till hjälp under borrproceduren. Om det är att föredra kan Guide Drill EV eller Precision Drill EV användas för att göra ett pilothål före Twist Drill. Borra i planerad riktning till avsett djup. Borrningen ger också värdefull information om det kortikala och spongiösa benet. För in den mindre änden av Direction Indicator EV i implantatsätet för att synliggöra/verifiera riktningen. Obs! Djupet ska vara anpassat så att implantatet ligger i nivå med eller något djupare än det intilliggande marginala benet. Step Drill EV 2.5/3. 3 Borra i planerad riktning till avsett djup. För in den större änden av Direction Indicator EV i implantatsätet för att synliggöra/verifiera riktningen. Step Drill EV 3./3.7 4 Preparera implantatsätet till avsett djup. 22

23 Stegvis sätespreparation säkerställer korrekt preparation av det marginala benet för placering av implantatet, samtidigt som önskad nivå av primärstabilitet uppnås. Cortical Drill EV Avsluta sätespreparationen genom att borra till fullt djup, vilket indikeras av den markerade linjen. Använd lämpligt kortikalborr utifrån det kortikala benets tjocklek: Cortical Drill A för tunt kortikalt ben Cortical Drill B för tjockt kortikalt ben Ytterligare sätespreparation Om det bedöms nödvändigt kan ytterligare preparation utföras med något av följande borr: V Twist Drill EV Efter öppning av det marginala kortikala lagret med kortikalborr A eller B, kan borr V användas för att vidga den apikala delen av preparationen. X Step Drill EV Efter öppning av det marginala kortikala lagret med kortikalborr B, kan borr X användas för att vidga både den apikala delen och huvuddelen av preparationen. Implant Depth Gauge EV Verifiera implantatsätets djup efter att ha preparerat med Implant Depth Gauge EV. Obs! Djupet ska vara anpassat så att implantatet ligger i nivå med eller något djupare än det intilliggande marginala benet. 23

24 Placering av implantat steg för steg: OsseoSpeed EV Upphämtning av implantat Fäst lämplig Implant Driver EV på vinkelstycket. Se till att Implant Driver sitter helt på plats i implantatet (a). Tryck ned för att aktivera bärfunktionen innan implantatet hämtas upp (b). a) b) Manuell implantatinstallation För manuell placering av implantatet ska lämplig Implant Driver EV anslutas till Surgical Driver Handle. Hämta upp och installera implantatet. Implantatinstallation Installera implantatet med vinkelstycket på låg hastighet (25 v/min) under riklig spolning och maximalt vridmoment inställt på 45 Ncm. Låt implantatet arbeta sig ned i sätespreparationen. Undvik onödigt tryck. Obs! Överskrid inte 45 Ncm vid installation av implantatet. Om implantatet inte är helt på plats innan 45 Ncm uppnås, dra tillbaka/avlägsna implantatet och vidga sätespreparationen efter behov (se ytterligare sätespreparation). Ha en titanpincett till hands om Implant Driver inte skulle ge tillräcklig bärfunktion under avlägsnandet. 24

25 Referenspunkten ( 0 ) för djupmarkeringarna är den avsedda bennivån, d v s fasens lägsta punkt. 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 0 mm Placering Läkningsprotokoll Placera en av Implant Drivers fördjupningar buckalt för att underlätta optimal placering av förpreparerade distanser med hjälp av Torque Wrench EV med Surgical Driver Handle. Lossa Implant Driver från implantatet genom att lyfta det försiktigt. Fortsätt proceduren med att färdigställa implantatinstallationen enligt en- eller tvåstegsmetoden. 25

26 Kirurgiskt enstegsprotokoll HealDesign EV Runda former är primärt lämpade för posteriora områden Triangulära former är till för anteriora implantatsäten och för att efterlikna formen på incisiver och hörntänder Höjd och diameter är utformade för att överensstämma med de slutliga distanserna och möjliggöra skulpturering av mjukvävnaden Installation HealDesign EV, rund HealDesign EV, triangel Välj en HealDesign EV för att skapa den önskade slutliga mjukvävnadsanatomin. Ta ut och installera den sterila HealDesign EV direkt från blisterförpackningen med hjälp av Hex Screwdriver EV. Håll läkdistansen manuellt på plats med hjälp av lätt fingerkraft (5 0 Ncm). När den tvådelade triangelformade HealDesign EV används ska den först anslutas med Hex Screwdriver EV. Rotera distanshylsan tills önskad indexposition erhålls. Dra åt läkdistansen manuellt med hjälp av lätt fingerkraft (5 0 Ncm). 26

27 Kirurgiskt tvåstegsprotokoll Cover Screw EV Ett alternativ för varje kontaktanslutning Cover Screw EV Anslut Cover Screw EV med hjälp av Hex Screwdriver EV. Dra åt med lätt fingerkraft (5 0 Ncm). Återställ de mukoperiostala lambåerna noggrant och suturera ihop tätt. Installation av distansen Efter lämplig läkningstid ska Cover Screw EV blottläggas och avlägsnas med en Hex Driver EV. Anslut önskad läkdistans eller slutlig distans. Obs! När en tvådelad komponent avlägsnas ska hylsan och skruven hållas ihop. 27

28 Placering av implantat steg för steg: OsseoSpeed EV, 6 mm Borrproceduren för implantat på 6 mm är samma som för andra implantatlängder. Direction Indicator EV Borra i planerad riktning till avsett djup. När borr har använts, för in den mindre änden av Direction Indicator EV i sätespreparationen för att synliggöra/ verifiera riktningen. Se 6 mm-markeringarna på Direction Indicator EV. Efter borr 3, använd den större änden av indikatorn för att verifiera riktningen. Borra implantatsätet till avsett djup med borr 5. 6 mm 6 mm 28

29 6 mm Cortical Drill EV Implant Depth Gauge EV Installation Avsluta sätespreparationen genom att borra till den marginala änden av djupmarkeringen. Beroende på det kortikala benets tjocklek ska kortikalborr A eller B som är specifik för 6 mm-implantatet användas. A B 6 mm 6 mm Verifiera sätespreparationens djup med djupmätaren efter borrningen. Installera implantatet med vinkelstycket vid låg hastighet (25 v/min) och maximalt vridmoment inställt på 45 Ncm. 29

30 Torque Wrench EV kirurgisk hantering En momentnyckel tillsammans med Surgical Driver Handle används för implantatinstallation och justering. När den används tillsammans med Restorative Driver Handle kan momentnyckeln också användas till att dra åt distanser och/eller broskruvar. Montera Anslut nyckelns huvud till kroppen genom att trycka ihop komponenterna och vrida dem i motsatta riktningar, tills det hörs ett klick. Anslut Anslut Implant Driver EV till Surgical Driver Handle och sedan till nyckeln tills det hörs ett klick. Hantering Sätt ett finger på Driver Handle för att hålla det stadigt på plats. Dra sedan momentnyckelns arm i pilens riktning tills önskat vridmoment uppnås. Obs! Momentnyckelns arm får inte passera skalans slut, eftersom det kan leda till felaktiga mätresultat för vridmomentet. Obs! Pilen på nyckelns huvud visar i vilken riktning nyckeln arbetar. 30

31 . 2. Demontera Tryck på Implant Driver för att avlägsna den från nyckelns huvud, och avlägsna huvudet genom att trycka in ett finger i fördjupningen () och försiktigt dra i huvudet (2). Rengöra och torka De tre separerade delarna kan nu rengöras med vatten och en borste. Låt delarna torka. Sterilisering Följ tillverkarens bruksanvisning. 3

32 Guide för vridmoment för ASTRA TECH Implant System EV Installationsprocedurer Rekommenderat vridmoment Implantatinstallation 45 Ncm Läkkomponenter Manuellt/lätt fingerkraft (5 0 Ncm) Tillfälliga lösningar Alla nivåer 5 Ncm Permanenta lösningar Implantatnivå 25 Ncm Permanenta lösningar Distansnivå 5 Ncm 32

33 Rengöring och sterilisering Rengöring och sterilisering Alla borr, utom Precision Drill EV för engångsbruk, kan användas för tio patientfall. Borr som inte återanvänds ska kasseras i en behållare för vasst avfall direkt efter att implantatingreppet är avslutat. Obs! Engångsprodukter ska inte återanvändas. Avlägsna vävnadsrester eller benfragment genom att lägga de använda produkterna i ljummet vatten (<40 C). Använd inte fixeringsmedel eller hett vatten eftersom det kan påverka efterföljande rengöringsresultat. Produkterna ska förvaras vått tills nästa steg påbörjas. För Direct Driver EV Ø 3.3, Ø 4 och Ball Abutment Driver EV är förvaring i våt miljö obligatorisk. Om rengöringen försenas mer än 20 minuter ska enheterna läggas i ett bad med en rengörings- och desinfektionslösning för att undvika att föroreningar och/eller rester av blod och annat torkar in. Förberedelse för rengöring Följande produkter måste plockas isär: Kirurgibricka Avtryckskomponenter (pick-ups/transfers) Manuell procedur Använd rengöringsmedel, Neodisher MediClean-Forte (Dr. Weigert, Hamburg) eller liknande lösning på alla ytor. Skrubba produkten utvändigt och vid behov invändigt med en mjuk nylonborste tills alla synliga föroreningar och/ eller rester har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med rengöringslösning med hjälp av en spolkanyl fäst på en spruta. Kontrollera kanaler/lumen för kvarvarande föroreningar och/eller rester. Kör produkterna i ett ultraljudsbad med rengöringslösning i minst tio minuter. Borr och brickor undantagna. Skölj under rent rinnande vatten tills alla spår av rengöringslösning har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med vatten med hjälp av en spolkanyl. Förbered ett bad med desinfektionslösning, D22 instrumentdesinfektion (DÜRR SYSTEM-HYGIENE) eller liknande enligt anvisningarna från rengöringsmedlets tillverkare. Sänk ned produkterna helt i lösningen under den tid som anges av tillverkaren. Spola de invändiga kanalerna/lumen med hjälp av en spolkanyl minst 3 gånger. Skölj under rent rinnande vatten tills alla spår av desinfektionslösning har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med vatten med hjälp av en spolkanyl. Torka produkterna med tryckluft för medicinskt bruk och luddfria engångsservetter. Lock Inlägg Brickbas Automatiserad procedur Placera instrumenten i en desinficeringstvätt, Vario TD eller liknande, enligt leverantörens rekommendationer. Exempel på Vario TD tvättprogram: Förtvätt, 20 C Rengöring med rengöringsmedel, Neodisher MediClean-Forte (Dr. Weigert, Hamburg) eller liknande lösning C Neutralisering Mellansköljning Desinficering, >90 C (helst 93 C), 5 min Torkning Basskydd 33

Skruvretinerade konstruktioner

Skruvretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Skruvretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

Direktbelastning av implantat

Direktbelastning av implantat Direktbelastning av implantat DDS, PhD, MD, privattandläkare, Falun och Biomaterialgruppen, Sahlgrenska akademin, Göteborg E-post: po@holmgatan autoreferat Det finns många vinster med direktbelastade implantat,

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder...

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Fråga efter tandimplantatlösningar från BIOMET 3i Läs av koden med din smartphone om du vill veta mer om tandimplantat! Som chef på ett stort ekonomiföretag

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag?

Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag? Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag? KERSTIN FISCHER OG PÄR-OLOV ÖSTMAN Under de senaste 40 åren har protetisk rehabilitering av tandlöshet med hjälp av dentala implantat utvecklats

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech September 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Tech förvärvar

Läs mer

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner FRAMEWORK MANAGEMENT _ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner ENDAST MÖJLIGT MED CERAMILL MOTION 2 ELLER I M-CENTER ALLMÄNNA ANVISNINGAR _ Arbete med titanbaser SR * är endast möjligt med

Läs mer

Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling. 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1

Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling. 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1 Patienter med tandimplantat Uppföljningsrutiner och stödbehandling 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1 2012-08-08 09.17 2 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 2 2012-08-08 09.17 Innehåll

Läs mer

Avancerad sugteknik. Kompletta sugset för professionell kirurgi

Avancerad sugteknik. Kompletta sugset för professionell kirurgi Avancerad sugteknik Kompletta sugset för professionell kirurgi Ingen fastsugning Inget stopp i sugen Hög kontinuerlig sugkapacitet Atraumatisk sugning God visibilitet Stabil och smidig Detta är egenskaper

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

KAPITEL 5 hälsoekonomiska aspekter

KAPITEL 5 hälsoekonomiska aspekter 5. Hälsoekonomiska aspekter Inledning Förlust av en eller flera tänder kan påverka tuggförmågan, upplevas som estetiskt besvärande och i vissa fall påverka talet. Konsekvenserna av tand förlust kan upplevas

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Tidig belastning av tandimplantat

Tidig belastning av tandimplantat Tidig belastning av tandimplantat Alerts bedömning Publicerad 2003-03-18 Reviderad 2004-05-12 Version 2 Metod och målgrupp: Sedan 1980-talet utgör käkbensförankrade tandimplantat en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 1 B1 B2 C A 2 3 D 4 D 5 D 6 7 D 8 9 10 11 12 13 SV Bruksanvisning för användning på sjukhus och läkarmottagning SV PARI GmbH tackar er för det förtroende ni visar

Läs mer

Direktbelastning av tandimplantat

Direktbelastning av tandimplantat FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113: 372 6 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Alert: Direktbelastning av tandimplantat Irapporterna från SBU Alert redovisas kunskapsläget rörande

Läs mer

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast LE NATURLIGT IGEN Ny livskvalitet med nya tänder som sitter fast www.naturligt-attraktiv.se innehåll Tandimplantat 2 Vad är ett tandimplantat? 4 Fördelar med tandimplantat 5 När kan tandimplantat sättas

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Motbitningens inverkan på implantatöverlevnad i överkäken

Motbitningens inverkan på implantatöverlevnad i överkäken vetenskap abrahamsson & et klinik al abrahamsson et al peter abrahamsson, st-tandläkare, Specialisttandvården, Avdelningen för käkkirurgi, jonas p becktor, Övertandläkare, Specialisttandvården, Avdelningen

Läs mer

Sedan slutet av 70-talet har det funnits

Sedan slutet av 70-talet har det funnits Åstrand & Klinge Implantatsystem på den svenska marknaden sammanfattat Antalet implantatsystem på den svenska marknaden har ökat kraftigt under senare år och uppgår nu till omkring tjugo. Här ges en kort

Läs mer

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande Prislista 2015-05-18 www.domnadental.se 08-774 29 40 info@domnadental.se ÅTGÄRD BESKRIVNING FK REFERENSPRIS VÅRT PRIS 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Fler produkter i f ler färger än någon annan Väggupphäng Borstar Golv- & Vägg Borstar

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2015

Dental CAD/CAM Products 2015 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2015 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2014

Dental CAD/CAM Products 2014 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2014 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2010-01-15 Ersättningslistan är baserad på Folktandvården Västra Götalands prislista, och anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 775 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

flexible performance *

flexible performance * 0459 MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r.l. CHEMIN DU VERGER 3 CH-1338 BALLAIGUES SWITZERLAND www.dentsplymaillefer.com Tekniska förändringar av produkterna föraviseras inte. Fotografering av våra instrument

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Estetisk behandling med minimalinvasiv teknik

Estetisk behandling med minimalinvasiv teknik VETENSKAP & KLINIK Estetisk behandling med minimalinvasiv teknik Ali Salehi I DDS, MSc,ST-tdl Oral protetik, Folktandvården S:t Eriks Sjukhus Oral Protetik, Stockholm E-post: ali.salehi@ki.se FALLBESKRIVNINGAR

Läs mer

Prislista Gylle Tandvård

Prislista Gylle Tandvård Prislista Gylle Tandvård Undersökning Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av 340 340 enstaka tand eller enstaka

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

riser & åtgärder 2012

riser & åtgärder 2012 P riser & åtgärder 2012 sida 2/12 Folktandv. BASUNDERSÖKNING 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 690 960 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 605 630 630 103 Akut eller

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare, 775 903 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist, ktr adress, ktr anamnes 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning Grundslista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 121 Röntgenundersökning av enskild

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900 Sida 1/6 Utskriven 1-5-4 16:25 21 Åtgärdspaket innehåller: 81 - Krona för tand nr 1-3 4 615 5 9 22 Åtgärdspaket innehåller: 81, 82 - Krona för tand nr 1-3 7 455 9 23 Åtgärdspaket innehåller: 81, 83 - Krona

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Åtgärder, prislista. 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775

Åtgärder, prislista. 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 Åtgärder, lista Sida 1/7 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 103 Akut

Läs mer

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr Undersökningar 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 380 kr 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand 104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder 105 Kompletterande

Läs mer

Getinge Quadro Bordsautoklav

Getinge Quadro Bordsautoklav Getinge Quadro Bordsautoklav Steriliserar så mycket mer, på så mycket mindre utrymme Getinge Quadro är en bordsautoklav som utvecklats för tandläkarkliniker och läkarmottagningar som kräver högsta möjliga

Läs mer

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 780 1 100 775

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 823 730 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Åtgärds- och prislista

Åtgärds- och prislista Åtgärds- och prislista 2015-05-08 Åtg. Dentsmiles pris Referenspris BLEKNING Individuellt framställda blekskenor inklusive blekningsmaterial* per käke 995 Blekningsmaterial* inkl fyra sprutor med material

Läs mer

PRO-TOE VO IMPLANTATSYSTEM FÖR HAMMARTÅ 144939-4. Följande språk ingår i detta paket:

PRO-TOE VO IMPLANTATSYSTEM FÖR HAMMARTÅ 144939-4. Följande språk ingår i detta paket: SV PRO-TOE VO IMPLANTATSYSTEM FÖR HAMMARTÅ 144939-4 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.wmt.com för ytterligare språk. Klicka därefter på alternativet Prescribing

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

VACKRA TÄNDER. Livskvalitet med tandimplantat 1

VACKRA TÄNDER. Livskvalitet med tandimplantat 1 VACKRA TÄNDER Livskvalitet med tandimplantat 1 INNEHÅLL 2 Sanningen om avsaknad av tänder 3 Tandimplantat 4 Hög kvalitet med implantat 8 Den stora skillnaden 10 Straumanns lösning 14 Återupptäck ditt inre

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Benaugmentation i samband med implantatbehandling en teknik- och litteraturöversikt

Benaugmentation i samband med implantatbehandling en teknik- och litteraturöversikt N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 94 102 Lars Sennerby, Stefan Lundgren och Lars Rasmusson Benaugmentation i samband med implantatbehandling en teknik- och litteraturöversikt

Läs mer

Åtgärder, prislista. Erikslust Tandvård. Sida 1/5 Utskriven 14-10-09 08:22. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Erikslust Tandvård. Sida 1/5 Utskriven 14-10-09 08:22. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/5 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 780 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 107 Omfattande akut eller kompletterande

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs prislista

Folktandvården Gävleborgs prislista Folktandvården Gävleborgs prislista Gäller från 1 januari 2010 Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. KOD ÅTGÄRD REFERENSPRIS VÅRT PRIS 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Läs mer