Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV"

Transkript

1 Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

2 ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta banbrytande system är alltjämt det unika ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex, som har visat sig ge ett förutsägbart resultat när det gäller långvarigt bevarande av den marginala bennivån samt ett estetiskt resultat.

3 INNEHÅLL Introduktion ASTRA TECH Implant System EV Borrprocedur och benklassificering 4 Implantatsortiment 4 Implantatstorlek/tandposition 5 Kontaktanslutning 5 Brickkoncept 6 Färgkodning 8 Behandlingsplanering Preoperativa förberedelser 9 Klinisk tillämpning 0 Preparation av implantatsätet Översikt kirurgiska komponenter och instrument 2 Implantatförpackning och -hantering 6 Borrprocedur 8 Utökad borrprocedur 20 Sätespreparation 2 Placering av implantat steg för steg 22 Kirurgiskt enstegsprotokoll 26 Kirurgiskt tvåstegsprotokoll 27 Placering av implantat steg för steg, 6 mm 28 Momentnyckel kirurgisk hantering 30 Guide för vridmoment 32 Rengöring och sterilisering 33 Referenser 35 Den här manualen är utformad för kliniker som har genomgått grundläggande utbildning i kirurgi och in-clinic-arbete med implantat. Att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och behandlingsteknikerna inom implantatbehandling genom fortbildning är varje klinikers ansvar. Alla produkter är eventuellt inte regulatoriskt godkända/utgivna/licensierade på alla marknader. Kontakta ditt lokala försäljningskontor för DENTSPLY Implants för aktuellt produktsortiment och tillgänglighet. För att texten ska vara lättläst för våra kunder använder DENTSPLY Implants inte eller i löpande text. DENTSPLY Implants avstår dock inte från någon rätt till varumärket, och inget som står i detta dokument ska tolkas på annat sätt. Produktbilder är inte skalenliga. 3

4 Introduktion Borrprocedur och benklassificering Den trabekulära densiteten och riktningen i spongiöst ben skiljer sig åt såväl mellan patienter som positioner. Dessa variationer kan ge upphov till skillnader i uppfattat motstånd vid preparation av implantatsätet. Det marginala kortikala benet har dock som regel en homogen kvalitet, men tjockleken kan variera, vilket medför ett behov av anpassningsbara preparationsmetoder. En unik och enkel borrprocedur har därför utvecklats som tillåter önskad primärstabilitet av implantatet: en standardprocedur som ger 0,5 mm underpreparation i förhållande till implantatets diameter, följt av två alternativ för preparation av det kortikala benet beroende på bentjocklek. Om utvidgad sätespreparation är nödvändig apikalt och/ eller längs implantatkroppen finns ytterligare borr för detta. Spongiöst ben Tunt kortikalt ben (under 2 mm) Tjockt kortikalt ben Det finns en borrprocedur som rekommenderas för preparation av det spongiösa benet med två alternativ för det kortikala benet. Implantatsortiment OsseoSpeed EV-implantat finns i ett antal olika former, diametrar och längder för alla indikationer, även fall med begränsat utrymme och/eller benkvantitet. Specifika färger har också tilldelats de olika storlekarna på anslutningar mellan implantat och distans som används konsekvent i hela systemet och som i sin tur identifieras genom symboler och färger. Rak Konisk Ø 3.0 Ø 3.6 Ø 4.2 Ø 4.8 Ø 5.4 Grön Lila Gul Blå Brun 4

5 Introduktion Implantatstorlek/tandposition Designfilosofin bakom ASTRA TECH Implant System EV bygger på den naturliga tanduppsättningen och tillämpar en sätesspecifik crown down-princip med stöd av ett intuitivt kirurgiskt protokoll och ett enkelt protetiskt arbetsflöde. Kontaktanslutning mellan implantat och distans OsseoSpeed EV-implantatet har en unik kontaktyta för enpositionsplacering av ATLANTIS patientspecifika CAD/CAM-distanser. Kontaktytan möjliggör också flexibel indexering av prefabricerade distanser i sex positioner, och indexfria distanser kan sättas i valfri rotationsposition. OsseoSpeed EV Alternativ för distansplacering En position ATLANTIS patientspecifika CAD/CAMdistanser kan endast sättas i en position. Sex positioner Indexerade distanser kan sättas i sex olika positioner. För varje enskild tand krävs flera ställningstaganden: vilket stöd som behövs för den slutliga konstruktionen i den specifika positionen, mjukvävnadens läkning samt implantatdesign och -storlek. Bilden visar rekommenderade implantatstorlekar i förhållande till den naturliga tanduppsättningen, förutsatt att det finns tillräckligt med benvolym och utrymme i förhållande till angränsande tanduppsättning. Indexfria Indexfria distanser sätts i valfri rotationsposition. 5

6 Introduktion Brickkoncept Brickans layout och komponenter är utformade för att vara till hjälp för användaren under hela den kirurgiska proceduren. Brickans utformning innebär att inga gummiringar behövs för att hålla kvar borr och instrument, vilket underlättar rengöringen. Layouten är tryckt på inlägget, som knäpps fast på brickbasen. Med den här lösningen kan brickans innehåll anpassas efter enskilda önskemål. Brickans uppbyggnad Den färgkodade brickan har ett borrmärkningssystem för enkel och effektiv hantering under hela proceduren, vilket bygger på följande principer: Alla borr för preparation av spongiöst ben har färgkoden vit och är märkta med borrnummer 6 på skaftet. Alla borr för preparation av kortikalt ben är färgkodade efter implantat och märkta med antingen A eller B för raka implantat, eller A/B för koniska implantat. Borren för valfri sätespreparation är färgkodade efter implantat och märkta med V eller X. Lock Inlägg Brickbas Basskydd Utöver diametern är alla borrskaft märkta med ett nummer som gör dem enklare att känna igen och referera till. Preparation av spongiöst ben Preparation av kortikalt ben raka implantat Preparation av kortikalt ben koniska implantat A B A B A B Valfri preparation A B A-6mm B-6mm A/ B V X 6

7 Introduktion Inlägg Enhetligt innehåll för de mest använda raka implantaten. Inlägg 2 Utformad för att rymma hela sortimentet av diametrar för raka och koniska implantat. Inlägg 3 Plats för hela implantatsortimentet. 7

8 Introduktion Färgkodning Hela ASTRA TECH Implant System EV har märkningar, färgkodning och geometrisk design som gör det enklare att identifiera motsvarande komponenter. Ø 3.0 Ø 3.6 Ø 4.2 Ø 4.8 Ø 5.4 Varje storlek på anslutning mellan implantat och distans kännetecknas av en viss färg som används konsekvent i hela systemet. Färgerna sitter direkt på komponenterna och instrumenten samt på förpackningar och informationsmaterial, om tillämpligt. Grön Lila Gul Blå Brun Följande komponenter och/eller förpackningar är färgkodade: Läkkomponenter Distansskruvar för alla tvådelade distanser Förpackning till komponenter på implantatnivå Laboratoriekomponenter på implantatnivå Avtryckskomponenter på implantatnivå 8

9 Behandlingsplanering Preoperativa förberedelser Preoperativ undersökning Den preoperativa undersökningen ska omfatta en allmän utvärdering av patientens hälsa samt kliniska undersökningar och orala röntgenundersökningar. Särskild vikt läggs vid slemhinnorna, käkens morfologi, dental och protetisk historia samt tecken på oral dysfunktion. Röntgenologisk analys bör användas för att utvärdera bentopografin av den residuala alveolära processen. Den initiala röntgenutvärderingen och den kliniska undersökningen ligger till grund för bedömningen om implantatbehandling är lämpligt eller olämpligt för patienten ifråga. Om det anses lämpligt görs en mer grundlig klinisk undersökning av området som ska behandlas och den motsatta käken. Lokala patologiska förändringar i käkarna behandlas före placering av implantat. Preoperativ planering Preoperativ planering ska baseras på förväntat resultat av den protetiska behandlingen. Sortimentet i ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att uppfylla de protetiska behoven för den planerade tandersättningen. Den protetiska mångsidigheten i material, formgivning och storlek är anpassad efter implantatet till stöd för tandersättning i olika positioner i käken. För att uppnå det förväntade resultatet bör behandlingsplaneringen omfatta samtliga steg i proceduren, från läkningstid och komponenter till provisoriska och slutliga konstruktioner. SIMPLANT 6 är en programvara för datorstödd implantatbehandling som kan användas med ASTRA TECH Implant System EV för att säkerställa korrekt planering så att implantatets position och placering blir optimal. Även om det slutliga tillvägagångssättet bestäms vid själva ingreppet, bör följande saker övervägas beroende på benkvaliteten och implantatens förväntade initiala stabilitet: En- eller tvåstegskirurgi Protokoll för direkt eller tidig belastning Förväntad läktid före belastning Om förutsättningarna för direktbelastning inte kan uppfyllas, kan ett tidigt belastningsprotokoll (minst sex veckors läktid) övervägas. I alla lägen måste benkvalitet och -kvantitet, uppnådd primärstabilitet, konstruktionens design och belastningsförhållanden undersökas och utvärderas noga av tandläkaren vid bestämning av tidpunkt för implantatbelastning i det enskilda fallet. Innan behandling inleds ska patienten informeras om den preoperativa undersökningens resultat och ges en tydlig förklaring om vad den planerade behandlingen kommer att innebära samt vilket resultat som förväntas, behovet av underhåll och vilka risker som föreligger. Modeller monterade i en artikulator ger information om relationen mellan käkarna och tänderna. En diagnostisk uppvaxning med ersättningar för de saknade tänderna ger viktig information i planeringsfasen. Baserat på analys och utvärdering av den ocklusala ytan, kraftfördelningen och de föredragna områdena för implantaten kan en optimal plan erhållas. De genomskinliga radiologiska guiderna som visar implantat i olika förstoringar kan vara till stor hjälp vid planering av optimal position, riktning och implantatstorlek. 9

10 Behandlingsplanering Klinisk tillämpning OsseoSpeed EV-implantat lämpar sig för omedelbar installation i extraktionssäten och/eller i helt eller delvis läkta alveolära kammar med en- eller tvåstegskirurgi. Implantat med OsseoSpeed-yta lämpar sig speciellt för användning vid applikationer i mjuk benvävnad där implantat med andra ytbehandlingar kan vara mindre effektiva. OsseoSpeed EV-implantat kan användas i ett protokoll för direktbelastning. Vid ersättning av en enstaka tand i mjukt ben eller när ett 6 mm-implantat används, då det kan vara svårt att uppnå primär implantatstabilitet, är dock direktbelastning eventuellt inte tillämpligt och rekommenderas därför inte. Baserat på mekanisk styrka rekommenderas alltid placering av det bredast möjliga implantatet i det tandlösa utrymmet. Implantatform Allmän klinisk tillämpning Rak Lämplig i de flesta fallsituationer. Används för att ersätta laterala incisiver i överkäken och centrala och laterala incisiver i underkäken när det inte finns plats för ett bredare implantat. Används i fall där benvolymen eller utrymmet mellan intilliggande tänder är begränsat, där ett 4.2 mm implantat bedöms vara för brett. Konisk I fall med begränsad benvolym där en större protetisk plattform är att föredra. Ej tillämpligt Ej tillämpligt Försiktighetsåtgärd: Vid behandlingsplanering för 6 mm långa implantat bör det bredast möjliga implantatet, tvåstegskirurgi och implantat med bar övervägas. Övervaka patienten noga avseende periimplantär benförlust eller förändringar i implantatens respons på perkussion. Om implantatet uppvisar mer än 50 % benförlust eller mobilitet bör möjligheten att avlägsna implantatet övervägas. 0

11 Behandlingsplanering Detta är speciellt viktigt i käkarnas posteriora områden där belastningskrafterna är höga och avsevärda böjmoment kan skapas. Det är alltid viktigt att ta med belastningsförhållanden i beräkningen när antal implantat och avstånd mellan implantat ska bestämmas. Lämplig i de flesta fallsituationer. Används i fall med tillräcklig benvolym. Lämplig i fall med breda alveolära kammar och stora tandlösa utrymmen. Lämplig i fall med begränsad benvolym där en 3.6 mm implantatdiameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. Lämplig i fall med begränsad benvolym där en 4.2 mm implantatdiameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. Ej tillämpligt

12 Översikt kirurgiska komponenter och instrument Implantatsäten prepareras stegvis med borr, instrument och verifieringsverktyg i olika diametrar för att säkerställa en effektiv och skonsam preparation. All sätespreparation i benet ska utföras med en hastighet av högst 500 v/min under riklig extern spolning med koksaltlösning. En intermittent borrteknik förhindrar att benet överhettas och skapar en pumpeffekt för effektivt avlägsnande av benvävnad. ASTRA TECH Implant System EV-borr: Utmärkta skäregenskaper Laseretsade djupmarkeringar Steril förpackning Återanvändbara* med alternativ för engångsbruk Utöver diametern är alla borrskaft märkta med ett nummer/ bokstav som gör dem enklare att känna igen och referera till Färgkodade Förpackning Öppna förpackningen Töm blisterförpackningen på en steril yta Håll borret stadigt genom att klämma åt blisterförpackningen Frilägg borrskaftet genom att böja blisterförpackningens överdel bakåt. Montering Anslut borret till vinkelstycket Guide Drill EV / Precision Drill EV Används för markering av utgångspunkt. Obs! Precision Drill EV är ett extremt vasst borr för engångsbruk som aldrig ska hanteras manuellt efter att det tagits ut ur förpackningen. * Alla borr utom Precision Drill EV kan användas för cirka tio behandlingar. De måste rengöras och steriliseras noggrant efter varje behandling och bytas ut så fort de visar tecken på minskad skärningseffektivitet. 2

13 Borrförpackning* *Patentsökt B A B A Preparation av spongiöst ben Twist Drill: Används för initial preparation och utvärdering av benet. Step Drill: Används för preparation av implantatsätet möjliggör stegvis sätespreparation som ger guidning under preparationen 2 6. Stegvis sätespreparation säkerställer korrekt preparation av det marginala benet för placering av implantatet, samtidigt som önskad nivå av primärstabilitet uppnås. Färg: vit Märkningar: diameter och borrnummer Längd: finns i kort (6 3 mm) och lång (6 7 mm) Preparation av kortikalt ben raka implantat Används för preparation av det kortikala lagret för att reducera spänningen i benet runt implantathalsen. Färg: motsvarar implantatet Märkningar: diameter och borrbokstav A tunt kortikalt ben < 2 mm B tjockt kortikalt ben 2 mm Längd: ett alternativ Obs! Det finns separata kortikalborr som är specifika för 6 mm-implantatet. A B 6 mm 6 mm Preparation av kortikalt ben koniska implantat Används för preparation av det kortikala lagret för att reducera spänningen i benet runt implantathalsen. Markeringslinjens apikala kant indikerar det minsta djup som behövs för att implantatet ska passa. A I tunt kortex: borra till djupmarkeringens apikala kant. B I tjockt kortex: borra till djupmarkeringens övre kant. Se till att sätespreparationen är tillräckligt djup för hela implantatet. Färg: motsvarar implantatet Märkningar: diameter och borrbokstav Längd: ett alternativ 3

14 Översikt kirurgiska komponenter och instrument 6 mm 3 mm 6 mm 5,4 mm V-Twist Drill (tillval) extra apikal preparation Efter öppning av kortikalbenet med kortikalborr A, B eller koniskt borr A /B kan borret V användas till att vidga den apikala delen av preparationen. Färg: motsvarar implantatet Obs! för koniska implantat avser den här färgen implantatkroppens diameter. Märkningar: diameter och V Längd: 6 7 mm. X-Step Drill (tillval) utvidgad preparation Efter öppning av kortikalbenet med kortikalborr B eller koniskt borr A /B används borret X till att vidga den återstående delen av preparationen nedan. Färg: motsvarar implantatet Obs! för koniska implantat avser den här färgen implantatkroppens diameter. Märkningar: diameter och X Längd: 6 3 mm. Direction Indicator EV Används för att synliggöra preparationens position och riktning. Den smala änden används efter borr och den bredare änden används efter borr 3. En lasermarkering indikerar 6 mm-djupet. Instrumentets fläns (krage) indikerar den minsta (3.0) och den största (5.4) storleken på implantatplattformen. Direction Indicator EV har ett hål där en säkerhetstråd kan fästas. 4

15 Borrdjup Borrdjupet mäts från borrspetsens bredaste del upp till indikationslinjen. Extra spetsdjup är max mm oavsett borrets diameter. 7 mm 5 mm 3 mm mm 9 mm 8 mm 6 mm + mm 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 0 mm Drill Extension EV Implant Depth Gauge EV Implant Driver EV Används som förlängning av borrskaftet. Obs! Drill Extension ska inte användas i kombination med instrument som överför vridmoment, som Implant Drivers. Säkerställ tillräcklig spolning när borrförlängningen används. Används till att mäta implantatsätets djup. Märkningar: motsvarar implantatlängderna 6 7 mm Mätarens andra ände kan användas som mätsond. Märkningar: 0 5 mm Obs! Djupmätaren har en midja för att tydligare markera indikationslinjen 3 5 mm. Används för att hämta upp och installera implantatet i preparationssätet. Implant Driver EV passar i implantatets alla sex positioner. Implant Driver-kroppen har en hexagonal form med fördjupningar. Obs! Underlätta optimal placering av förpreparerade distanser genom att justera en av fördjupningarna buckalt. Referenspunkten ( 0 ) för djupmarkeringarna är den avsedda bennivån, d v s fasens lägsta punkt. Färg: motsvarar implantatet Märkningar: djup och diameter Längd: två alternativ 5

16 Implantatförpackning och -hantering Förpackningen har en 2D-streckkod som förenklar lagerkontroll. Förpackning Förpackningarna har skyddande blister för komponenterna. Etiketter Tre klisteretiketter medföljer för patientens behandlingsjournal och för kommunikation med protetikteamet. Implantatbehållare Öppna blisterförpackningen. Töm ut den sterila innerförpackningen på en steril yta. Skruva av behållarens lock så att implantatets topp friläggs. Obs! Märkt med implantatstorlek och -längd. 6

17 a) b) Upphämtning av implantat Fäst lämplig Implant Driver EV på vinkelstycket eller Surgical Driver Handle. Upphämtning av implantat Se till att Implant Driver sitter helt på plats i implantatet (a). Tryck ned för att aktivera bärfunktionen innan implantatet hämtas upp (b). Manuell upphämtning av implantat Anslut Implant Driver EV till Surgical Driver Handle EV för manuell upphämtning av implantat. 7

18 Preparation av implantatsätet Borrprocedur för OsseoSpeed EV rak A 2 2 A -Cortical Drill EV Ø2.5/2.7 B -Cortical Drill EV Ø2.5/3.0 A -Cortical Drill EV Ø3./3.3 B -Cortical Drill EV Ø3./3.6 A -Cortical Drill EV Ø3.7/3.9 B -Cortical Drill EV Ø3.7/4.2 A -Cortical Drill EV Ø4.3/4.5 B -Cortical Drill EV Ø4.3/4.8 A -Cortical Drill EV Ø4.9/5. B -Cortical Drill EV Ø4.9/5.4 B -Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø.9/2.5 A 3 3 B -Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø2.5/3. A Guide Drill EV Precision Drill EV B -Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø2.5/3. -Step Drill EV Ø3./3.7 A B -Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø2.5/3. -Step Drill EV Ø3.7/4.3 A Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø2.5/3. -Step Drill EV Ø3.7/4.3 -Step Drill EV Ø4.3/4.9 Obs! Det finns separata kortikalborr som är specifika för 6 mm-implantatet. 8 B

19 Borrprocedur för OsseoSpeed EV konisk Koniska implantat finns för fall med begränsad benvolym där en implantatkropp med 3.6 eller 4.2 mm diameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. Obs! Om en valfri sätespreparation med V- eller X-borr används ska den färg som motsvarar implantatkroppens diameter användas. TILLVAL 3 -Twist Drill EV Ø.9 3 -Step Drill EV Ø2.5/3. A /B -Conical Drill EV Ø3./4.2 V -Twist Drill EV Ø3. X -Step Drill EV Ø3./3.45 Obs! vid koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter Guide Drill EV Precision Drill EV TILLVAL 3 4 -Twist Drill EV Ø.9 3 -Step Drill EV Ø2.5/3. 4 -Step Drill EV Ø3./3.7 A /B -Conical Drill EV Ø3.7/4.8 V -Twist Drill EV Ø3.7 X -Step Drill EV Ø3.7/4.05 Obs! vid koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter 9

20 Utökad borrprocedur för OsseoSpeed EV rak och OsseoSpeed EV konisk I positioner med utmanande benkvalitet kan borrprotokollet utökas så att det ger ytterligare guidning med fler borrsteg. Denna metod är särskilt praktisk i fall med en extremt smal alveolär kam (knivskarp). OsseoSpeed EV rak OsseoSpeed EV konisk TILLVAL V X TILLVAL V X Obs! vid koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter

21 Alternativ för sätespreparation Preparation av kortikalt ben Tunt kortikalt ben A Tjockt kortikalt ben B -0,3-0,0-0,5-0,5 -, -, En borrprocedur där step drills används för preparation av spongiöst ben följt av preparation med kortikalborr A leder till underpreparation jämfört med implantatkroppens diameter på -0,3 mm i marginalen, -0,5 mm i kroppen, respektive -, mm i spetsen. En borrprocedur där step drills används för preparation av spongiöst ben följt av preparation med kortikalborr B leder till underpreparation jämfört med implantatkroppens diameter på 0 mm i marginalen, -0,5 mm i kroppen, respektive -, mm i spetsen. Valfri sätespreparation Extra apikal preparation V Utvidgad preparation X -0,0/0,3-0,0-0,5-0,5-0,5-0,5 Borr V kan användas för att vidga den apikala delen av sätespreparationen. Detta leder till underpreparation jämfört med implantatkroppens diameter på -0,5 mm i spetsen. I fall med hårt ben där det marginala benet har preparerats med kortikalborr B, kan borr X användas till att vidga preparationen nedanför marginalen. Detta leder till underpreparation jämfört med implantatkroppens diameter på -0,5 mm i kroppen respektive -0,5 mm i spetsen. 2

22 Placering av implantat steg för steg: OsseoSpeed EV Nedan visas ett protokoll steg-för-steg för preparation och installation av en OsseoSpeed EV 4.2 S, 3 mm. Obs! All sätespreparation ska utföras med en maximal hastighet på 500 v/min med riklig spolning. Twist Drill EV.9 En guideskena kan vara till hjälp under borrproceduren. Om det är att föredra kan Guide Drill EV eller Precision Drill EV användas för att göra ett pilothål före Twist Drill. Borra i planerad riktning till avsett djup. Borrningen ger också värdefull information om det kortikala och spongiösa benet. För in den mindre änden av Direction Indicator EV i implantatsätet för att synliggöra/verifiera riktningen. Obs! Djupet ska vara anpassat så att implantatet ligger i nivå med eller något djupare än det intilliggande marginala benet. Step Drill EV 2.5/3. 3 Borra i planerad riktning till avsett djup. För in den större änden av Direction Indicator EV i implantatsätet för att synliggöra/verifiera riktningen. Step Drill EV 3./3.7 4 Preparera implantatsätet till avsett djup. 22

23 Stegvis sätespreparation säkerställer korrekt preparation av det marginala benet för placering av implantatet, samtidigt som önskad nivå av primärstabilitet uppnås. Cortical Drill EV Avsluta sätespreparationen genom att borra till fullt djup, vilket indikeras av den markerade linjen. Använd lämpligt kortikalborr utifrån det kortikala benets tjocklek: Cortical Drill A för tunt kortikalt ben Cortical Drill B för tjockt kortikalt ben Ytterligare sätespreparation Om det bedöms nödvändigt kan ytterligare preparation utföras med något av följande borr: V Twist Drill EV Efter öppning av det marginala kortikala lagret med kortikalborr A eller B, kan borr V användas för att vidga den apikala delen av preparationen. X Step Drill EV Efter öppning av det marginala kortikala lagret med kortikalborr B, kan borr X användas för att vidga både den apikala delen och huvuddelen av preparationen. Implant Depth Gauge EV Verifiera implantatsätets djup efter att ha preparerat med Implant Depth Gauge EV. Obs! Djupet ska vara anpassat så att implantatet ligger i nivå med eller något djupare än det intilliggande marginala benet. 23

24 Placering av implantat steg för steg: OsseoSpeed EV Upphämtning av implantat Fäst lämplig Implant Driver EV på vinkelstycket. Se till att Implant Driver sitter helt på plats i implantatet (a). Tryck ned för att aktivera bärfunktionen innan implantatet hämtas upp (b). a) b) Manuell implantatinstallation För manuell placering av implantatet ska lämplig Implant Driver EV anslutas till Surgical Driver Handle. Hämta upp och installera implantatet. Implantatinstallation Installera implantatet med vinkelstycket på låg hastighet (25 v/min) under riklig spolning och maximalt vridmoment inställt på 45 Ncm. Låt implantatet arbeta sig ned i sätespreparationen. Undvik onödigt tryck. Obs! Överskrid inte 45 Ncm vid installation av implantatet. Om implantatet inte är helt på plats innan 45 Ncm uppnås, dra tillbaka/avlägsna implantatet och vidga sätespreparationen efter behov (se ytterligare sätespreparation). Ha en titanpincett till hands om Implant Driver inte skulle ge tillräcklig bärfunktion under avlägsnandet. 24

25 Referenspunkten ( 0 ) för djupmarkeringarna är den avsedda bennivån, d v s fasens lägsta punkt. 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 0 mm Placering Läkningsprotokoll Placera en av Implant Drivers fördjupningar buckalt för att underlätta optimal placering av förpreparerade distanser med hjälp av Torque Wrench EV med Surgical Driver Handle. Lossa Implant Driver från implantatet genom att lyfta det försiktigt. Fortsätt proceduren med att färdigställa implantatinstallationen enligt en- eller tvåstegsmetoden. 25

26 Kirurgiskt enstegsprotokoll HealDesign EV Runda former är primärt lämpade för posteriora områden Triangulära former är till för anteriora implantatsäten och för att efterlikna formen på incisiver och hörntänder Höjd och diameter är utformade för att överensstämma med de slutliga distanserna och möjliggöra skulpturering av mjukvävnaden Installation HealDesign EV, rund HealDesign EV, triangel Välj en HealDesign EV för att skapa den önskade slutliga mjukvävnadsanatomin. Ta ut och installera den sterila HealDesign EV direkt från blisterförpackningen med hjälp av Hex Screwdriver EV. Håll läkdistansen manuellt på plats med hjälp av lätt fingerkraft (5 0 Ncm). När den tvådelade triangelformade HealDesign EV används ska den först anslutas med Hex Screwdriver EV. Rotera distanshylsan tills önskad indexposition erhålls. Dra åt läkdistansen manuellt med hjälp av lätt fingerkraft (5 0 Ncm). 26

27 Kirurgiskt tvåstegsprotokoll Cover Screw EV Ett alternativ för varje kontaktanslutning Cover Screw EV Anslut Cover Screw EV med hjälp av Hex Screwdriver EV. Dra åt med lätt fingerkraft (5 0 Ncm). Återställ de mukoperiostala lambåerna noggrant och suturera ihop tätt. Installation av distansen Efter lämplig läkningstid ska Cover Screw EV blottläggas och avlägsnas med en Hex Driver EV. Anslut önskad läkdistans eller slutlig distans. Obs! När en tvådelad komponent avlägsnas ska hylsan och skruven hållas ihop. 27

28 Placering av implantat steg för steg: OsseoSpeed EV, 6 mm Borrproceduren för implantat på 6 mm är samma som för andra implantatlängder. Direction Indicator EV Borra i planerad riktning till avsett djup. När borr har använts, för in den mindre änden av Direction Indicator EV i sätespreparationen för att synliggöra/ verifiera riktningen. Se 6 mm-markeringarna på Direction Indicator EV. Efter borr 3, använd den större änden av indikatorn för att verifiera riktningen. Borra implantatsätet till avsett djup med borr 5. 6 mm 6 mm 28

29 6 mm Cortical Drill EV Implant Depth Gauge EV Installation Avsluta sätespreparationen genom att borra till den marginala änden av djupmarkeringen. Beroende på det kortikala benets tjocklek ska kortikalborr A eller B som är specifik för 6 mm-implantatet användas. A B 6 mm 6 mm Verifiera sätespreparationens djup med djupmätaren efter borrningen. Installera implantatet med vinkelstycket vid låg hastighet (25 v/min) och maximalt vridmoment inställt på 45 Ncm. 29

30 Torque Wrench EV kirurgisk hantering En momentnyckel tillsammans med Surgical Driver Handle används för implantatinstallation och justering. När den används tillsammans med Restorative Driver Handle kan momentnyckeln också användas till att dra åt distanser och/eller broskruvar. Montera Anslut nyckelns huvud till kroppen genom att trycka ihop komponenterna och vrida dem i motsatta riktningar, tills det hörs ett klick. Anslut Anslut Implant Driver EV till Surgical Driver Handle och sedan till nyckeln tills det hörs ett klick. Hantering Sätt ett finger på Driver Handle för att hålla det stadigt på plats. Dra sedan momentnyckelns arm i pilens riktning tills önskat vridmoment uppnås. Obs! Momentnyckelns arm får inte passera skalans slut, eftersom det kan leda till felaktiga mätresultat för vridmomentet. Obs! Pilen på nyckelns huvud visar i vilken riktning nyckeln arbetar. 30

31 . 2. Demontera Tryck på Implant Driver för att avlägsna den från nyckelns huvud, och avlägsna huvudet genom att trycka in ett finger i fördjupningen () och försiktigt dra i huvudet (2). Rengöra och torka De tre separerade delarna kan nu rengöras med vatten och en borste. Låt delarna torka. Sterilisering Följ tillverkarens bruksanvisning. 3

32 Guide för vridmoment för ASTRA TECH Implant System EV Installationsprocedurer Rekommenderat vridmoment Implantatinstallation 45 Ncm Läkkomponenter Manuellt/lätt fingerkraft (5 0 Ncm) Tillfälliga lösningar Alla nivåer 5 Ncm Permanenta lösningar Implantatnivå 25 Ncm Permanenta lösningar Distansnivå 5 Ncm 32

33 Rengöring och sterilisering Rengöring och sterilisering Alla borr, utom Precision Drill EV för engångsbruk, kan användas för tio patientfall. Borr som inte återanvänds ska kasseras i en behållare för vasst avfall direkt efter att implantatingreppet är avslutat. Obs! Engångsprodukter ska inte återanvändas. Avlägsna vävnadsrester eller benfragment genom att lägga de använda produkterna i ljummet vatten (<40 C). Använd inte fixeringsmedel eller hett vatten eftersom det kan påverka efterföljande rengöringsresultat. Produkterna ska förvaras vått tills nästa steg påbörjas. För Direct Driver EV Ø 3.3, Ø 4 och Ball Abutment Driver EV är förvaring i våt miljö obligatorisk. Om rengöringen försenas mer än 20 minuter ska enheterna läggas i ett bad med en rengörings- och desinfektionslösning för att undvika att föroreningar och/eller rester av blod och annat torkar in. Förberedelse för rengöring Följande produkter måste plockas isär: Kirurgibricka Avtryckskomponenter (pick-ups/transfers) Manuell procedur Använd rengöringsmedel, Neodisher MediClean-Forte (Dr. Weigert, Hamburg) eller liknande lösning på alla ytor. Skrubba produkten utvändigt och vid behov invändigt med en mjuk nylonborste tills alla synliga föroreningar och/ eller rester har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med rengöringslösning med hjälp av en spolkanyl fäst på en spruta. Kontrollera kanaler/lumen för kvarvarande föroreningar och/eller rester. Kör produkterna i ett ultraljudsbad med rengöringslösning i minst tio minuter. Borr och brickor undantagna. Skölj under rent rinnande vatten tills alla spår av rengöringslösning har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med vatten med hjälp av en spolkanyl. Förbered ett bad med desinfektionslösning, D22 instrumentdesinfektion (DÜRR SYSTEM-HYGIENE) eller liknande enligt anvisningarna från rengöringsmedlets tillverkare. Sänk ned produkterna helt i lösningen under den tid som anges av tillverkaren. Spola de invändiga kanalerna/lumen med hjälp av en spolkanyl minst 3 gånger. Skölj under rent rinnande vatten tills alla spår av desinfektionslösning har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med vatten med hjälp av en spolkanyl. Torka produkterna med tryckluft för medicinskt bruk och luddfria engångsservetter. Lock Inlägg Brickbas Automatiserad procedur Placera instrumenten i en desinficeringstvätt, Vario TD eller liknande, enligt leverantörens rekommendationer. Exempel på Vario TD tvättprogram: Förtvätt, 20 C Rengöring med rengöringsmedel, Neodisher MediClean-Forte (Dr. Weigert, Hamburg) eller liknande lösning C Neutralisering Mellansköljning Desinficering, >90 C (helst 93 C), 5 min Torkning Basskydd 33

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV Follow nature s contour OsseoSpeed Profile EV 360 bevarande av bennivåerna vid sluttande alveoler OsseoSpeed Profile EV är ett unikt * implantat särskilt utformat för att följa det befintliga benet vid

Läs mer

Reparationsprocedurer

Reparationsprocedurer Manual och produktkatalog Reparationsprocedurer Avlägsna och hämta upp skruvfragment, distanser och implantat Kapitel INNEHÅLL Den här manualen är utformad för kliniker som har genomgått grundläggande

Läs mer

Skruvretinerade konstruktioner

Skruvretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Skruvretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

Cementretinerade konstruktioner

Cementretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Cementretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex 78777-SE-1208 2012 DENTSPLY IH ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex 78777-SE-1208 DENTSPLY Implants version Astra Tech BioManagement Complex.indd 3 2012-08-15 14.29 OsseoSpeed MicroThread Conical

Läs mer

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis

Läs mer

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen Big Apical Files Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 NON STERILE Osteril Får inte återanvändas Lotnummer Läs bruksanvisningen Sendoline AB Box 7037, Tillverkarvägen 6-187

Läs mer

Det finns en skillnad

Det finns en skillnad Det finns en skillnad dags att utmana gamla sanningar Hur åstadkommer du ett optimalt och långsiktigt behandlingsresultat för dina patienter? Standardnormen för framgångsrika implantatbehandlingar från

Läs mer

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM För alla större implantatsystem ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM Unika original för unika individer Som en del av vårt erbjudande för digitala, öppna lösningar levererar

Läs mer

Kirurgimanual Astra Tech Implant System EV

Kirurgimanual Astra Tech Implant System EV stra Tech Implant System Kirurgimanual stra Tech Implant System EV Enkelt utan kompromisser Tanken bakom utformningen av stra Tech Implant System EV bygger på den naturliga tanduppsättningen utifrån en

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

ATLANTIS abutments garanti

ATLANTIS abutments garanti ATLANTIS abutments garanti ATLANTIS original titan guldtonad titan zirkonia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS patientspecifika, cement- och skruvretinerade distanser

Läs mer

Big Apical Files STERILE Tillverkare

Big Apical Files STERILE Tillverkare Big Apical Files STERILE Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 Utgångsdatum Använd inte om förpackningen är skadad Lotnummer Får inte återanvändas Artikelnummer Läs bruksanvisningen

Läs mer

Kirurgiska procedurer

Kirurgiska procedurer Kirurgiska procedurer Innehåll Introduktion 4 Översikt borrprocedur 5 Borrprocedur 3.0 S 6 3.5 S 7 4.0 S 8 4.0 S 6 mm 9 4.5 10 5.0 11 5.0 S 12 Implantatkirurgi 13 Standardprotokoll för 4.5 och 4.0 S 14

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

produktkatalog Inklusive Guidad kirurgimanual Datorstödd implantatbehandling med ASTRA TECH Implant System EV

produktkatalog Inklusive Guidad kirurgimanual Datorstödd implantatbehandling med ASTRA TECH Implant System EV Inklusive produktkatalog Guidad kirurgimanual Datorstödd implantatbehandling med ASTRA TECH Implant System EV Varför vi gör det vi gör? Vår vision om en värld där alla äter, pratar och ler utan att känna

Läs mer

Riktmärket för CAD/CAM suprakonstruktioner

Riktmärket för CAD/CAM suprakonstruktioner Riktmärket för CAD/CAM suprakonstruktioner Patientnöjdhet och kliniska fördelar ATLANTIS levererar ledande patientspecifika protetiska CAD/CAMlösningar för alla större implantatsystem: ATLANTIS ISUS erbjuder

Läs mer

TILLÄGG TILL. Kirurgihandbok. Minimalinvasiv Pontokirurgi (MIPS) PontoTM Det benförankrade hörselsystemet

TILLÄGG TILL. Kirurgihandbok. Minimalinvasiv Pontokirurgi (MIPS) PontoTM Det benförankrade hörselsystemet TILLÄGG TILL Kirurgihandbok Minimalinvasiv Pontokirurgi () PontoTM Det benförankrade hörselsystemet Innehåll Inledning...3 Planering och förberedelser för... 4 Minimalinvasiv Pontokirurgi ()... 6 Källförteckning...

Läs mer

Kirurgihandbok. inklusive linjär incision med vävnadsbevarande. Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet

Kirurgihandbok. inklusive linjär incision med vävnadsbevarande. Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet Kirurgihandbok inklusive linjär incision med vävnadsbevarande Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet Innehåll Inledning...3 Planering... 4 Välja enstegs- eller tvåstegskirurgi...5 Osseointegration...7

Läs mer

Direktbelastning av implantat

Direktbelastning av implantat Direktbelastning av implantat DDS, PhD, MD, privattandläkare, Falun och Biomaterialgruppen, Sahlgrenska akademin, Göteborg E-post: po@holmgatan autoreferat Det finns många vinster med direktbelastade implantat,

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

ProStop. Artrorisis subtalara implantat DFU-0137 NY REVISION 7

ProStop. Artrorisis subtalara implantat DFU-0137 NY REVISION 7 ProStop Artrorisis subtalara implantat DFU-0137 NY REVISION 7 A. ENHETSBESKRIVNING Artrorisis-implantatet är en kanylerad konisk skruv, tillgänglig steril i olika storlekar. B. INDIKATIONER 1. Endast implantat

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Varningstext Använd inte stålull eller frätande rengöringsmedel. Undvik lösningar som innehåller

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

TransFix DFU-0074 NY REVISION 11

TransFix DFU-0074 NY REVISION 11 TransFix DFU-0074 NY REVISION 11 A. ENHETSBESKRIVNING TransFix implantat är kanylerade eller icke-kanylerade stift, där ena änden är avsmalnande och den andra änden har hullingar eller gängor. Implantatet

Läs mer

Attachmentretinerade konstruktioner

Attachmentretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Attachmentretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat Som naturliga tänder Fördelarna med tandimplantat Introduktion Tandimplantat För alla behov En bra investering som jag har glädje av hela livet Kent Hanson, 60 år Tandimplantat är en idealisk lösning för

Läs mer

Bilaga. Tabell. Alla artiklar som inkluderas i studien, det vill säga kliniska studier där man sätter in implantat på diabetiker och uppföljer det.

Bilaga. Tabell. Alla artiklar som inkluderas i studien, det vill säga kliniska studier där man sätter in implantat på diabetiker och uppföljer det. Bilaga Tabell Alla artiklar som inkluderas i n, det vill säga kliniska r där man sätter in på diabetiker och uppföljer det. Titel År Design Antal individer Uppföljningstid Resultat Är diabetes en kontraindikation

Läs mer

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder...

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Fråga efter tandimplantatlösningar från BIOMET 3i Läs av koden med din smartphone om du vill veta mer om tandimplantat! Som chef på ett stort ekonomiföretag

Läs mer

Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag?

Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag? Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag? KERSTIN FISCHER OG PÄR-OLOV ÖSTMAN Under de senaste 40 åren har protetisk rehabilitering av tandlöshet med hjälp av dentala implantat utvecklats

Läs mer

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner FRAMEWORK MANAGEMENT _ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner ENDAST MÖJLIGT MED CERAMILL MOTION 2 ELLER I M-CENTER ALLMÄNNA ANVISNINGAR _ Arbete med titanbaser SR * är endast möjligt med

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Garanti för implantatsystem

Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem IMPLANTAT OCH KOMPONENTER ZIRKONIA INSTRUMENT LIVSTID 5 ÅR 3 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal en omfattande implantatportfölj genom

Läs mer

SAMMANSÄTTNING De skärande delarna hos alla instrument är tillverkade i en nickeltitanlegering.

SAMMANSÄTTNING De skärande delarna hos alla instrument är tillverkade i en nickeltitanlegering. WaveOne Gold-system SV ENDAST FÖR DENTAL ANVÄNDNING BRUKSANVISNING ENDODONTISK STERIL FIL MED ÅTERGÅENDE GLIDBANA, REF. B ST W1GG & ENDODONTISKA, STERILA, ÅTERGÅENDE FORMFILAR, REF. A 0751, A 0753, A 0756,

Läs mer

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Innehåll. Denna katalog innehåller komponenter och instrument för ASTRA TECH Implant System.

Innehåll. Denna katalog innehåller komponenter och instrument för ASTRA TECH Implant System. Produktkatalog 2013 Innehåll Denna katalog innehåller komponenter och instrument för ASTRA TECH Implant System. Alla produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Produktillustrationerna

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech September 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Tech förvärvar

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Avancerad sugteknik. Kompletta sugset för professionell kirurgi

Avancerad sugteknik. Kompletta sugset för professionell kirurgi Avancerad sugteknik Kompletta sugset för professionell kirurgi Ingen fastsugning Inget stopp i sugen Hög kontinuerlig sugkapacitet Atraumatisk sugning God visibilitet Stabil och smidig Detta är egenskaper

Läs mer

KAPITEL 7 kunskapsluckor och framtida forskning

KAPITEL 7 kunskapsluckor och framtida forskning 7. Kunskapsluckor och framtida forskning Tandförluster, som oftast är resultat av sjukdom i munhålans vävnader, kan variera från att patienten har förlorat en enstaka tand till att omfatta samtliga tänder.

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Parodontitbehandling och/eller tandersättning med implantat?

Parodontitbehandling och/eller tandersättning med implantat? Parodontitbehandling och/eller tandersättning med implantat? jan l. wennström Möjligheten att med implantatstödd protetik rehabilitera patienter med parodontalt destruerade bett leder ofta till delikata

Läs mer

Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling. 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1

Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling. 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1 Patienter med tandimplantat Uppföljningsrutiner och stödbehandling 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1 2012-08-08 09.17 2 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 2 2012-08-08 09.17 Innehåll

Läs mer

Tidig funktionell belastning av dentala implantat

Tidig funktionell belastning av dentala implantat vetenskap & klinik ericsson et al ingvar ericsson*, professor, krister nilner, professor och hans nilson, övertandläkare. Avdelningen för protetik, Malmö högskola och Umeå universitet. * Ingvar Ericsson

Läs mer

INSTRUMENT 137181-1. Följande språk ingår i detta paket:

INSTRUMENT 137181-1. Följande språk ingår i detta paket: INSTRUMENT 137181-1 SV Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueras av:

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Teknisk manual Solo Nivåmätare

Teknisk manual Solo Nivåmätare 1 1 Teknisk manual Solo Nivåmätare 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Tankgivare-folie... 5 Sensormodul... 5 Elektrisk

Läs mer

C1250 ANVÄNDARINSTRUKTIONER. Elektroniska

C1250 ANVÄNDARINSTRUKTIONER. Elektroniska Elektroniska ANVÄNDARINSTRUKTIONER Dessa instruktioner kan komma att modifieras. Den senaste versionen av användarinstruktionerna finns alltid tillgänglig online. Tryckt den: november 25, 2015 M PB Swiss

Läs mer

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning Reviderade rengöringsanvisningar till EG-3870UTK De här reviderade rengöringsanvisningarna gäller endast för EG-3870UTK. Följande procedurer skall utföras efter den borstningsprocedur som beskrivs i bruksanvisningen.

Läs mer

ARON 200-HYD Bruksanvisning

ARON 200-HYD Bruksanvisning Duschvagn ARON 200-HYD Bruksanvisning Rev. 31.05.2013 Säkerhet Läs instruktionerna noga före användning av Aron duschvagn Bruksanvisning Aron duschvagn är utformad för att överföra brukare till och från

Läs mer

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Fler produkter i f ler färger än någon annan Väggupphäng Borstar Golv- & Vägg Borstar

Läs mer

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Svenska 1 ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Denna guide ger riktlinjer för desinfektion och sterilisering när HumidAire

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING För korrekt montering av Nordic Lights produkter, måste installationsanvisningarna följas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, är Nordic Light befriad från

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

C.F.P. Höft Protessystem. Operationsteknik

C.F.P. Höft Protessystem. Operationsteknik C.F.P. Höft Protessystem Operationsteknik Presented by: Waldemar Link GmbH & Co. KG Barkhausenweg 10 22339 Hamburg, Germany P.O. Box 63 05 52 22315 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 53995-0 Fax: +49 40 5386929

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

Väggfäste Universal och Mätarm. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal.

Väggfäste Universal och Mätarm. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal. Väggfäste Universal och Mätarm S Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal. Innehållsförteckning Produktinformation... 2 Väggfäste

Läs mer

Som naturliga tänder. Miljontals människor över hela världen har fått tandimplantat som en långsiktig lösning för återvunnen livskvalitet.

Som naturliga tänder. Miljontals människor över hela världen har fått tandimplantat som en långsiktig lösning för återvunnen livskvalitet. Implantat för livet 2 Implantat för livet Som naturliga tänder Behandling med tandimplantat är en säker, pålitlig och väldokumenterad lösning för att ersätta en eller flera saknade tänder permanent. Miljontals

Läs mer

Tidig belastning av tandimplantat

Tidig belastning av tandimplantat Tidig belastning av tandimplantat Alerts bedömning Publicerad 2003-03-18 Reviderad 2004-05-12 Version 2 Metod och målgrupp: Sedan 1980-talet utgör käkbensförankrade tandimplantat en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA.

KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA. KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA. Indikation för ReFacto AF ReFacto AF är godkänt för behandling och profylax mot blödning hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII). ReFacto AF är lämplig

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

DISTEX Byggsystem AB

DISTEX Byggsystem AB Produktkatalog Distanser 2013-01-01 MARKDISTANS PROFFS Täckskikt Kraftig markdistans för järn med diameter upp MDP 1520 15 och 20 350 till 16 mm och täckskikt från 15 till 120 mm. MDP 2530 25 och 30 200

Läs mer

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 1 B1 B2 C A 2 3 D 4 D 5 D 6 7 D 8 9 10 11 12 13 SV Bruksanvisning för användning på sjukhus och läkarmottagning SV PARI GmbH tackar er för det förtroende ni visar

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

KAPITEL 5 hälsoekonomiska aspekter

KAPITEL 5 hälsoekonomiska aspekter 5. Hälsoekonomiska aspekter Inledning Förlust av en eller flera tänder kan påverka tuggförmågan, upplevas som estetiskt besvärande och i vissa fall påverka talet. Konsekvenserna av tand förlust kan upplevas

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2014

Dental CAD/CAM Products 2014 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2014 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

DISTEX Byggsystem AB

DISTEX Byggsystem AB DISTEX Byggsystem AB Produktkatalog Distanser MARKDISTANS PROFFS Kraftig markdistans för järn med diameter upp MDP1520 15 och 20 till 16 mm och täckskikt från 15 till 120 mm. MDP2530 25 och 30 Utmärkt

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer

PURE110-PRO EPOXI KEMISKA ANKARE

PURE110-PRO EPOXI KEMISKA ANKARE ONLINE MJUKVARA DIMENSIONERINGS- PROGRAM PURE110-PRO EPOXI KEMISKA ANKARE Webbaserat gränssnitt som är fullt utrustat och är enkelt att använda Enkel 5-stegs ankardesign med 3D-modellering av infästning

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2015

Dental CAD/CAM Products 2015 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2015 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Bruksanvisning 2010/08. Molly Hälskydd Avlastning av häl. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004

Bruksanvisning 2010/08. Molly Hälskydd Avlastning av häl. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004 Bruksanvisning 2010/08 Molly Hälskydd Avlastning av häl Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Utprovning och användning 4 Rengöring

Läs mer

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING 442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING Enkel Varför använda Chestertons delade tätningar? Patronkonstruktionen ger enklare installation

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer