Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV"

Transkript

1 Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

2 ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta banbrytande system är alltjämt det unika ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex, som har visat sig ge ett förutsägbart resultat när det gäller långvarigt bevarande av den marginala bennivån samt ett estetiskt resultat.

3 INNEHÅLL Introduktion ASTRA TECH Implant System EV Borrprocedur och benklassificering 4 Implantatsortiment 4 Implantatstorlek/tandposition 5 Kontaktanslutning 5 Brickkoncept 6 Färgkodning 8 Behandlingsplanering Preoperativa förberedelser 9 Klinisk tillämpning 0 Preparation av implantatsätet Översikt kirurgiska komponenter och instrument 2 Implantatförpackning och -hantering 6 Borrprocedur 8 Utökad borrprocedur 20 Sätespreparation 2 Placering av implantat steg för steg 22 Kirurgiskt enstegsprotokoll 26 Kirurgiskt tvåstegsprotokoll 27 Placering av implantat steg för steg, 6 mm 28 Momentnyckel kirurgisk hantering 30 Guide för vridmoment 32 Rengöring och sterilisering 33 Referenser 35 Den här manualen är utformad för kliniker som har genomgått grundläggande utbildning i kirurgi och in-clinic-arbete med implantat. Att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och behandlingsteknikerna inom implantatbehandling genom fortbildning är varje klinikers ansvar. Alla produkter är eventuellt inte regulatoriskt godkända/utgivna/licensierade på alla marknader. Kontakta ditt lokala försäljningskontor för DENTSPLY Implants för aktuellt produktsortiment och tillgänglighet. För att texten ska vara lättläst för våra kunder använder DENTSPLY Implants inte eller i löpande text. DENTSPLY Implants avstår dock inte från någon rätt till varumärket, och inget som står i detta dokument ska tolkas på annat sätt. Produktbilder är inte skalenliga. 3

4 Introduktion Borrprocedur och benklassificering Den trabekulära densiteten och riktningen i spongiöst ben skiljer sig åt såväl mellan patienter som positioner. Dessa variationer kan ge upphov till skillnader i uppfattat motstånd vid preparation av implantatsätet. Det marginala kortikala benet har dock som regel en homogen kvalitet, men tjockleken kan variera, vilket medför ett behov av anpassningsbara preparationsmetoder. En unik och enkel borrprocedur har därför utvecklats som tillåter önskad primärstabilitet av implantatet: en standardprocedur som ger 0,5 mm underpreparation i förhållande till implantatets diameter, följt av två alternativ för preparation av det kortikala benet beroende på bentjocklek. Om utvidgad sätespreparation är nödvändig apikalt och/ eller längs implantatkroppen finns ytterligare borr för detta. Spongiöst ben Tunt kortikalt ben (under 2 mm) Tjockt kortikalt ben Det finns en borrprocedur som rekommenderas för preparation av det spongiösa benet med två alternativ för det kortikala benet. Implantatsortiment OsseoSpeed EV-implantat finns i ett antal olika former, diametrar och längder för alla indikationer, även fall med begränsat utrymme och/eller benkvantitet. Specifika färger har också tilldelats de olika storlekarna på anslutningar mellan implantat och distans som används konsekvent i hela systemet och som i sin tur identifieras genom symboler och färger. Rak Konisk Ø 3.0 Ø 3.6 Ø 4.2 Ø 4.8 Ø 5.4 Grön Lila Gul Blå Brun 4

5 Introduktion Implantatstorlek/tandposition Designfilosofin bakom ASTRA TECH Implant System EV bygger på den naturliga tanduppsättningen och tillämpar en sätesspecifik crown down-princip med stöd av ett intuitivt kirurgiskt protokoll och ett enkelt protetiskt arbetsflöde. Kontaktanslutning mellan implantat och distans OsseoSpeed EV-implantatet har en unik kontaktyta för enpositionsplacering av ATLANTIS patientspecifika CAD/CAM-distanser. Kontaktytan möjliggör också flexibel indexering av prefabricerade distanser i sex positioner, och indexfria distanser kan sättas i valfri rotationsposition. OsseoSpeed EV Alternativ för distansplacering En position ATLANTIS patientspecifika CAD/CAMdistanser kan endast sättas i en position. Sex positioner Indexerade distanser kan sättas i sex olika positioner. För varje enskild tand krävs flera ställningstaganden: vilket stöd som behövs för den slutliga konstruktionen i den specifika positionen, mjukvävnadens läkning samt implantatdesign och -storlek. Bilden visar rekommenderade implantatstorlekar i förhållande till den naturliga tanduppsättningen, förutsatt att det finns tillräckligt med benvolym och utrymme i förhållande till angränsande tanduppsättning. Indexfria Indexfria distanser sätts i valfri rotationsposition. 5

6 Introduktion Brickkoncept Brickans layout och komponenter är utformade för att vara till hjälp för användaren under hela den kirurgiska proceduren. Brickans utformning innebär att inga gummiringar behövs för att hålla kvar borr och instrument, vilket underlättar rengöringen. Layouten är tryckt på inlägget, som knäpps fast på brickbasen. Med den här lösningen kan brickans innehåll anpassas efter enskilda önskemål. Brickans uppbyggnad Den färgkodade brickan har ett borrmärkningssystem för enkel och effektiv hantering under hela proceduren, vilket bygger på följande principer: Alla borr för preparation av spongiöst ben har färgkoden vit och är märkta med borrnummer 6 på skaftet. Alla borr för preparation av kortikalt ben är färgkodade efter implantat och märkta med antingen A eller B för raka implantat, eller A/B för koniska implantat. Borren för valfri sätespreparation är färgkodade efter implantat och märkta med V eller X. Lock Inlägg Brickbas Basskydd Utöver diametern är alla borrskaft märkta med ett nummer som gör dem enklare att känna igen och referera till. Preparation av spongiöst ben Preparation av kortikalt ben raka implantat Preparation av kortikalt ben koniska implantat A B A B A B Valfri preparation A B A-6mm B-6mm A/ B V X 6

7 Introduktion Inlägg Enhetligt innehåll för de mest använda raka implantaten. Inlägg 2 Utformad för att rymma hela sortimentet av diametrar för raka och koniska implantat. Inlägg 3 Plats för hela implantatsortimentet. 7

8 Introduktion Färgkodning Hela ASTRA TECH Implant System EV har märkningar, färgkodning och geometrisk design som gör det enklare att identifiera motsvarande komponenter. Ø 3.0 Ø 3.6 Ø 4.2 Ø 4.8 Ø 5.4 Varje storlek på anslutning mellan implantat och distans kännetecknas av en viss färg som används konsekvent i hela systemet. Färgerna sitter direkt på komponenterna och instrumenten samt på förpackningar och informationsmaterial, om tillämpligt. Grön Lila Gul Blå Brun Följande komponenter och/eller förpackningar är färgkodade: Läkkomponenter Distansskruvar för alla tvådelade distanser Förpackning till komponenter på implantatnivå Laboratoriekomponenter på implantatnivå Avtryckskomponenter på implantatnivå 8

9 Behandlingsplanering Preoperativa förberedelser Preoperativ undersökning Den preoperativa undersökningen ska omfatta en allmän utvärdering av patientens hälsa samt kliniska undersökningar och orala röntgenundersökningar. Särskild vikt läggs vid slemhinnorna, käkens morfologi, dental och protetisk historia samt tecken på oral dysfunktion. Röntgenologisk analys bör användas för att utvärdera bentopografin av den residuala alveolära processen. Den initiala röntgenutvärderingen och den kliniska undersökningen ligger till grund för bedömningen om implantatbehandling är lämpligt eller olämpligt för patienten ifråga. Om det anses lämpligt görs en mer grundlig klinisk undersökning av området som ska behandlas och den motsatta käken. Lokala patologiska förändringar i käkarna behandlas före placering av implantat. Preoperativ planering Preoperativ planering ska baseras på förväntat resultat av den protetiska behandlingen. Sortimentet i ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att uppfylla de protetiska behoven för den planerade tandersättningen. Den protetiska mångsidigheten i material, formgivning och storlek är anpassad efter implantatet till stöd för tandersättning i olika positioner i käken. För att uppnå det förväntade resultatet bör behandlingsplaneringen omfatta samtliga steg i proceduren, från läkningstid och komponenter till provisoriska och slutliga konstruktioner. SIMPLANT 6 är en programvara för datorstödd implantatbehandling som kan användas med ASTRA TECH Implant System EV för att säkerställa korrekt planering så att implantatets position och placering blir optimal. Även om det slutliga tillvägagångssättet bestäms vid själva ingreppet, bör följande saker övervägas beroende på benkvaliteten och implantatens förväntade initiala stabilitet: En- eller tvåstegskirurgi Protokoll för direkt eller tidig belastning Förväntad läktid före belastning Om förutsättningarna för direktbelastning inte kan uppfyllas, kan ett tidigt belastningsprotokoll (minst sex veckors läktid) övervägas. I alla lägen måste benkvalitet och -kvantitet, uppnådd primärstabilitet, konstruktionens design och belastningsförhållanden undersökas och utvärderas noga av tandläkaren vid bestämning av tidpunkt för implantatbelastning i det enskilda fallet. Innan behandling inleds ska patienten informeras om den preoperativa undersökningens resultat och ges en tydlig förklaring om vad den planerade behandlingen kommer att innebära samt vilket resultat som förväntas, behovet av underhåll och vilka risker som föreligger. Modeller monterade i en artikulator ger information om relationen mellan käkarna och tänderna. En diagnostisk uppvaxning med ersättningar för de saknade tänderna ger viktig information i planeringsfasen. Baserat på analys och utvärdering av den ocklusala ytan, kraftfördelningen och de föredragna områdena för implantaten kan en optimal plan erhållas. De genomskinliga radiologiska guiderna som visar implantat i olika förstoringar kan vara till stor hjälp vid planering av optimal position, riktning och implantatstorlek. 9

10 Behandlingsplanering Klinisk tillämpning OsseoSpeed EV-implantat lämpar sig för omedelbar installation i extraktionssäten och/eller i helt eller delvis läkta alveolära kammar med en- eller tvåstegskirurgi. Implantat med OsseoSpeed-yta lämpar sig speciellt för användning vid applikationer i mjuk benvävnad där implantat med andra ytbehandlingar kan vara mindre effektiva. OsseoSpeed EV-implantat kan användas i ett protokoll för direktbelastning. Vid ersättning av en enstaka tand i mjukt ben eller när ett 6 mm-implantat används, då det kan vara svårt att uppnå primär implantatstabilitet, är dock direktbelastning eventuellt inte tillämpligt och rekommenderas därför inte. Baserat på mekanisk styrka rekommenderas alltid placering av det bredast möjliga implantatet i det tandlösa utrymmet. Implantatform Allmän klinisk tillämpning Rak Lämplig i de flesta fallsituationer. Används för att ersätta laterala incisiver i överkäken och centrala och laterala incisiver i underkäken när det inte finns plats för ett bredare implantat. Används i fall där benvolymen eller utrymmet mellan intilliggande tänder är begränsat, där ett 4.2 mm implantat bedöms vara för brett. Konisk I fall med begränsad benvolym där en större protetisk plattform är att föredra. Ej tillämpligt Ej tillämpligt Försiktighetsåtgärd: Vid behandlingsplanering för 6 mm långa implantat bör det bredast möjliga implantatet, tvåstegskirurgi och implantat med bar övervägas. Övervaka patienten noga avseende periimplantär benförlust eller förändringar i implantatens respons på perkussion. Om implantatet uppvisar mer än 50 % benförlust eller mobilitet bör möjligheten att avlägsna implantatet övervägas. 0

11 Behandlingsplanering Detta är speciellt viktigt i käkarnas posteriora områden där belastningskrafterna är höga och avsevärda böjmoment kan skapas. Det är alltid viktigt att ta med belastningsförhållanden i beräkningen när antal implantat och avstånd mellan implantat ska bestämmas. Lämplig i de flesta fallsituationer. Används i fall med tillräcklig benvolym. Lämplig i fall med breda alveolära kammar och stora tandlösa utrymmen. Lämplig i fall med begränsad benvolym där en 3.6 mm implantatdiameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. Lämplig i fall med begränsad benvolym där en 4.2 mm implantatdiameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. Ej tillämpligt

12 Översikt kirurgiska komponenter och instrument Implantatsäten prepareras stegvis med borr, instrument och verifieringsverktyg i olika diametrar för att säkerställa en effektiv och skonsam preparation. All sätespreparation i benet ska utföras med en hastighet av högst 500 v/min under riklig extern spolning med koksaltlösning. En intermittent borrteknik förhindrar att benet överhettas och skapar en pumpeffekt för effektivt avlägsnande av benvävnad. ASTRA TECH Implant System EV-borr: Utmärkta skäregenskaper Laseretsade djupmarkeringar Steril förpackning Återanvändbara* med alternativ för engångsbruk Utöver diametern är alla borrskaft märkta med ett nummer/ bokstav som gör dem enklare att känna igen och referera till Färgkodade Förpackning Öppna förpackningen Töm blisterförpackningen på en steril yta Håll borret stadigt genom att klämma åt blisterförpackningen Frilägg borrskaftet genom att böja blisterförpackningens överdel bakåt. Montering Anslut borret till vinkelstycket Guide Drill EV / Precision Drill EV Används för markering av utgångspunkt. Obs! Precision Drill EV är ett extremt vasst borr för engångsbruk som aldrig ska hanteras manuellt efter att det tagits ut ur förpackningen. * Alla borr utom Precision Drill EV kan användas för cirka tio behandlingar. De måste rengöras och steriliseras noggrant efter varje behandling och bytas ut så fort de visar tecken på minskad skärningseffektivitet. 2

13 Borrförpackning* *Patentsökt B A B A Preparation av spongiöst ben Twist Drill: Används för initial preparation och utvärdering av benet. Step Drill: Används för preparation av implantatsätet möjliggör stegvis sätespreparation som ger guidning under preparationen 2 6. Stegvis sätespreparation säkerställer korrekt preparation av det marginala benet för placering av implantatet, samtidigt som önskad nivå av primärstabilitet uppnås. Färg: vit Märkningar: diameter och borrnummer Längd: finns i kort (6 3 mm) och lång (6 7 mm) Preparation av kortikalt ben raka implantat Används för preparation av det kortikala lagret för att reducera spänningen i benet runt implantathalsen. Färg: motsvarar implantatet Märkningar: diameter och borrbokstav A tunt kortikalt ben < 2 mm B tjockt kortikalt ben 2 mm Längd: ett alternativ Obs! Det finns separata kortikalborr som är specifika för 6 mm-implantatet. A B 6 mm 6 mm Preparation av kortikalt ben koniska implantat Används för preparation av det kortikala lagret för att reducera spänningen i benet runt implantathalsen. Markeringslinjens apikala kant indikerar det minsta djup som behövs för att implantatet ska passa. A I tunt kortex: borra till djupmarkeringens apikala kant. B I tjockt kortex: borra till djupmarkeringens övre kant. Se till att sätespreparationen är tillräckligt djup för hela implantatet. Färg: motsvarar implantatet Märkningar: diameter och borrbokstav Längd: ett alternativ 3

14 Översikt kirurgiska komponenter och instrument 6 mm 3 mm 6 mm 5,4 mm V-Twist Drill (tillval) extra apikal preparation Efter öppning av kortikalbenet med kortikalborr A, B eller koniskt borr A /B kan borret V användas till att vidga den apikala delen av preparationen. Färg: motsvarar implantatet Obs! för koniska implantat avser den här färgen implantatkroppens diameter. Märkningar: diameter och V Längd: 6 7 mm. X-Step Drill (tillval) utvidgad preparation Efter öppning av kortikalbenet med kortikalborr B eller koniskt borr A /B används borret X till att vidga den återstående delen av preparationen nedan. Färg: motsvarar implantatet Obs! för koniska implantat avser den här färgen implantatkroppens diameter. Märkningar: diameter och X Längd: 6 3 mm. Direction Indicator EV Används för att synliggöra preparationens position och riktning. Den smala änden används efter borr och den bredare änden används efter borr 3. En lasermarkering indikerar 6 mm-djupet. Instrumentets fläns (krage) indikerar den minsta (3.0) och den största (5.4) storleken på implantatplattformen. Direction Indicator EV har ett hål där en säkerhetstråd kan fästas. 4

15 Borrdjup Borrdjupet mäts från borrspetsens bredaste del upp till indikationslinjen. Extra spetsdjup är max mm oavsett borrets diameter. 7 mm 5 mm 3 mm mm 9 mm 8 mm 6 mm + mm 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 0 mm Drill Extension EV Implant Depth Gauge EV Implant Driver EV Används som förlängning av borrskaftet. Obs! Drill Extension ska inte användas i kombination med instrument som överför vridmoment, som Implant Drivers. Säkerställ tillräcklig spolning när borrförlängningen används. Används till att mäta implantatsätets djup. Märkningar: motsvarar implantatlängderna 6 7 mm Mätarens andra ände kan användas som mätsond. Märkningar: 0 5 mm Obs! Djupmätaren har en midja för att tydligare markera indikationslinjen 3 5 mm. Används för att hämta upp och installera implantatet i preparationssätet. Implant Driver EV passar i implantatets alla sex positioner. Implant Driver-kroppen har en hexagonal form med fördjupningar. Obs! Underlätta optimal placering av förpreparerade distanser genom att justera en av fördjupningarna buckalt. Referenspunkten ( 0 ) för djupmarkeringarna är den avsedda bennivån, d v s fasens lägsta punkt. Färg: motsvarar implantatet Märkningar: djup och diameter Längd: två alternativ 5

16 Implantatförpackning och -hantering Förpackningen har en 2D-streckkod som förenklar lagerkontroll. Förpackning Förpackningarna har skyddande blister för komponenterna. Etiketter Tre klisteretiketter medföljer för patientens behandlingsjournal och för kommunikation med protetikteamet. Implantatbehållare Öppna blisterförpackningen. Töm ut den sterila innerförpackningen på en steril yta. Skruva av behållarens lock så att implantatets topp friläggs. Obs! Märkt med implantatstorlek och -längd. 6

17 a) b) Upphämtning av implantat Fäst lämplig Implant Driver EV på vinkelstycket eller Surgical Driver Handle. Upphämtning av implantat Se till att Implant Driver sitter helt på plats i implantatet (a). Tryck ned för att aktivera bärfunktionen innan implantatet hämtas upp (b). Manuell upphämtning av implantat Anslut Implant Driver EV till Surgical Driver Handle EV för manuell upphämtning av implantat. 7

18 Preparation av implantatsätet Borrprocedur för OsseoSpeed EV rak A 2 2 A -Cortical Drill EV Ø2.5/2.7 B -Cortical Drill EV Ø2.5/3.0 A -Cortical Drill EV Ø3./3.3 B -Cortical Drill EV Ø3./3.6 A -Cortical Drill EV Ø3.7/3.9 B -Cortical Drill EV Ø3.7/4.2 A -Cortical Drill EV Ø4.3/4.5 B -Cortical Drill EV Ø4.3/4.8 A -Cortical Drill EV Ø4.9/5. B -Cortical Drill EV Ø4.9/5.4 B -Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø.9/2.5 A 3 3 B -Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø2.5/3. A Guide Drill EV Precision Drill EV B -Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø2.5/3. -Step Drill EV Ø3./3.7 A B -Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø2.5/3. -Step Drill EV Ø3.7/4.3 A Twist Drill EV Ø.9 -Step Drill EV Ø2.5/3. -Step Drill EV Ø3.7/4.3 -Step Drill EV Ø4.3/4.9 Obs! Det finns separata kortikalborr som är specifika för 6 mm-implantatet. 8 B

19 Borrprocedur för OsseoSpeed EV konisk Koniska implantat finns för fall med begränsad benvolym där en implantatkropp med 3.6 eller 4.2 mm diameter väljs men där en större protetisk plattform är att föredra. Obs! Om en valfri sätespreparation med V- eller X-borr används ska den färg som motsvarar implantatkroppens diameter användas. TILLVAL 3 -Twist Drill EV Ø.9 3 -Step Drill EV Ø2.5/3. A /B -Conical Drill EV Ø3./4.2 V -Twist Drill EV Ø3. X -Step Drill EV Ø3./3.45 Obs! vid koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter Guide Drill EV Precision Drill EV TILLVAL 3 4 -Twist Drill EV Ø.9 3 -Step Drill EV Ø2.5/3. 4 -Step Drill EV Ø3./3.7 A /B -Conical Drill EV Ø3.7/4.8 V -Twist Drill EV Ø3.7 X -Step Drill EV Ø3.7/4.05 Obs! vid koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter 9

20 Utökad borrprocedur för OsseoSpeed EV rak och OsseoSpeed EV konisk I positioner med utmanande benkvalitet kan borrprotokollet utökas så att det ger ytterligare guidning med fler borrsteg. Denna metod är särskilt praktisk i fall med en extremt smal alveolär kam (knivskarp). OsseoSpeed EV rak OsseoSpeed EV konisk TILLVAL V X TILLVAL V X Obs! vid koniska implantat avser färgen implantatkroppens diameter

21 Alternativ för sätespreparation Preparation av kortikalt ben Tunt kortikalt ben A Tjockt kortikalt ben B -0,3-0,0-0,5-0,5 -, -, En borrprocedur där step drills används för preparation av spongiöst ben följt av preparation med kortikalborr A leder till underpreparation jämfört med implantatkroppens diameter på -0,3 mm i marginalen, -0,5 mm i kroppen, respektive -, mm i spetsen. En borrprocedur där step drills används för preparation av spongiöst ben följt av preparation med kortikalborr B leder till underpreparation jämfört med implantatkroppens diameter på 0 mm i marginalen, -0,5 mm i kroppen, respektive -, mm i spetsen. Valfri sätespreparation Extra apikal preparation V Utvidgad preparation X -0,0/0,3-0,0-0,5-0,5-0,5-0,5 Borr V kan användas för att vidga den apikala delen av sätespreparationen. Detta leder till underpreparation jämfört med implantatkroppens diameter på -0,5 mm i spetsen. I fall med hårt ben där det marginala benet har preparerats med kortikalborr B, kan borr X användas till att vidga preparationen nedanför marginalen. Detta leder till underpreparation jämfört med implantatkroppens diameter på -0,5 mm i kroppen respektive -0,5 mm i spetsen. 2

22 Placering av implantat steg för steg: OsseoSpeed EV Nedan visas ett protokoll steg-för-steg för preparation och installation av en OsseoSpeed EV 4.2 S, 3 mm. Obs! All sätespreparation ska utföras med en maximal hastighet på 500 v/min med riklig spolning. Twist Drill EV.9 En guideskena kan vara till hjälp under borrproceduren. Om det är att föredra kan Guide Drill EV eller Precision Drill EV användas för att göra ett pilothål före Twist Drill. Borra i planerad riktning till avsett djup. Borrningen ger också värdefull information om det kortikala och spongiösa benet. För in den mindre änden av Direction Indicator EV i implantatsätet för att synliggöra/verifiera riktningen. Obs! Djupet ska vara anpassat så att implantatet ligger i nivå med eller något djupare än det intilliggande marginala benet. Step Drill EV 2.5/3. 3 Borra i planerad riktning till avsett djup. För in den större änden av Direction Indicator EV i implantatsätet för att synliggöra/verifiera riktningen. Step Drill EV 3./3.7 4 Preparera implantatsätet till avsett djup. 22

23 Stegvis sätespreparation säkerställer korrekt preparation av det marginala benet för placering av implantatet, samtidigt som önskad nivå av primärstabilitet uppnås. Cortical Drill EV Avsluta sätespreparationen genom att borra till fullt djup, vilket indikeras av den markerade linjen. Använd lämpligt kortikalborr utifrån det kortikala benets tjocklek: Cortical Drill A för tunt kortikalt ben Cortical Drill B för tjockt kortikalt ben Ytterligare sätespreparation Om det bedöms nödvändigt kan ytterligare preparation utföras med något av följande borr: V Twist Drill EV Efter öppning av det marginala kortikala lagret med kortikalborr A eller B, kan borr V användas för att vidga den apikala delen av preparationen. X Step Drill EV Efter öppning av det marginala kortikala lagret med kortikalborr B, kan borr X användas för att vidga både den apikala delen och huvuddelen av preparationen. Implant Depth Gauge EV Verifiera implantatsätets djup efter att ha preparerat med Implant Depth Gauge EV. Obs! Djupet ska vara anpassat så att implantatet ligger i nivå med eller något djupare än det intilliggande marginala benet. 23

24 Placering av implantat steg för steg: OsseoSpeed EV Upphämtning av implantat Fäst lämplig Implant Driver EV på vinkelstycket. Se till att Implant Driver sitter helt på plats i implantatet (a). Tryck ned för att aktivera bärfunktionen innan implantatet hämtas upp (b). a) b) Manuell implantatinstallation För manuell placering av implantatet ska lämplig Implant Driver EV anslutas till Surgical Driver Handle. Hämta upp och installera implantatet. Implantatinstallation Installera implantatet med vinkelstycket på låg hastighet (25 v/min) under riklig spolning och maximalt vridmoment inställt på 45 Ncm. Låt implantatet arbeta sig ned i sätespreparationen. Undvik onödigt tryck. Obs! Överskrid inte 45 Ncm vid installation av implantatet. Om implantatet inte är helt på plats innan 45 Ncm uppnås, dra tillbaka/avlägsna implantatet och vidga sätespreparationen efter behov (se ytterligare sätespreparation). Ha en titanpincett till hands om Implant Driver inte skulle ge tillräcklig bärfunktion under avlägsnandet. 24

25 Referenspunkten ( 0 ) för djupmarkeringarna är den avsedda bennivån, d v s fasens lägsta punkt. 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 0 mm Placering Läkningsprotokoll Placera en av Implant Drivers fördjupningar buckalt för att underlätta optimal placering av förpreparerade distanser med hjälp av Torque Wrench EV med Surgical Driver Handle. Lossa Implant Driver från implantatet genom att lyfta det försiktigt. Fortsätt proceduren med att färdigställa implantatinstallationen enligt en- eller tvåstegsmetoden. 25

26 Kirurgiskt enstegsprotokoll HealDesign EV Runda former är primärt lämpade för posteriora områden Triangulära former är till för anteriora implantatsäten och för att efterlikna formen på incisiver och hörntänder Höjd och diameter är utformade för att överensstämma med de slutliga distanserna och möjliggöra skulpturering av mjukvävnaden Installation HealDesign EV, rund HealDesign EV, triangel Välj en HealDesign EV för att skapa den önskade slutliga mjukvävnadsanatomin. Ta ut och installera den sterila HealDesign EV direkt från blisterförpackningen med hjälp av Hex Screwdriver EV. Håll läkdistansen manuellt på plats med hjälp av lätt fingerkraft (5 0 Ncm). När den tvådelade triangelformade HealDesign EV används ska den först anslutas med Hex Screwdriver EV. Rotera distanshylsan tills önskad indexposition erhålls. Dra åt läkdistansen manuellt med hjälp av lätt fingerkraft (5 0 Ncm). 26

27 Kirurgiskt tvåstegsprotokoll Cover Screw EV Ett alternativ för varje kontaktanslutning Cover Screw EV Anslut Cover Screw EV med hjälp av Hex Screwdriver EV. Dra åt med lätt fingerkraft (5 0 Ncm). Återställ de mukoperiostala lambåerna noggrant och suturera ihop tätt. Installation av distansen Efter lämplig läkningstid ska Cover Screw EV blottläggas och avlägsnas med en Hex Driver EV. Anslut önskad läkdistans eller slutlig distans. Obs! När en tvådelad komponent avlägsnas ska hylsan och skruven hållas ihop. 27

28 Placering av implantat steg för steg: OsseoSpeed EV, 6 mm Borrproceduren för implantat på 6 mm är samma som för andra implantatlängder. Direction Indicator EV Borra i planerad riktning till avsett djup. När borr har använts, för in den mindre änden av Direction Indicator EV i sätespreparationen för att synliggöra/ verifiera riktningen. Se 6 mm-markeringarna på Direction Indicator EV. Efter borr 3, använd den större änden av indikatorn för att verifiera riktningen. Borra implantatsätet till avsett djup med borr 5. 6 mm 6 mm 28

29 6 mm Cortical Drill EV Implant Depth Gauge EV Installation Avsluta sätespreparationen genom att borra till den marginala änden av djupmarkeringen. Beroende på det kortikala benets tjocklek ska kortikalborr A eller B som är specifik för 6 mm-implantatet användas. A B 6 mm 6 mm Verifiera sätespreparationens djup med djupmätaren efter borrningen. Installera implantatet med vinkelstycket vid låg hastighet (25 v/min) och maximalt vridmoment inställt på 45 Ncm. 29

30 Torque Wrench EV kirurgisk hantering En momentnyckel tillsammans med Surgical Driver Handle används för implantatinstallation och justering. När den används tillsammans med Restorative Driver Handle kan momentnyckeln också användas till att dra åt distanser och/eller broskruvar. Montera Anslut nyckelns huvud till kroppen genom att trycka ihop komponenterna och vrida dem i motsatta riktningar, tills det hörs ett klick. Anslut Anslut Implant Driver EV till Surgical Driver Handle och sedan till nyckeln tills det hörs ett klick. Hantering Sätt ett finger på Driver Handle för att hålla det stadigt på plats. Dra sedan momentnyckelns arm i pilens riktning tills önskat vridmoment uppnås. Obs! Momentnyckelns arm får inte passera skalans slut, eftersom det kan leda till felaktiga mätresultat för vridmomentet. Obs! Pilen på nyckelns huvud visar i vilken riktning nyckeln arbetar. 30

31 . 2. Demontera Tryck på Implant Driver för att avlägsna den från nyckelns huvud, och avlägsna huvudet genom att trycka in ett finger i fördjupningen () och försiktigt dra i huvudet (2). Rengöra och torka De tre separerade delarna kan nu rengöras med vatten och en borste. Låt delarna torka. Sterilisering Följ tillverkarens bruksanvisning. 3

32 Guide för vridmoment för ASTRA TECH Implant System EV Installationsprocedurer Rekommenderat vridmoment Implantatinstallation 45 Ncm Läkkomponenter Manuellt/lätt fingerkraft (5 0 Ncm) Tillfälliga lösningar Alla nivåer 5 Ncm Permanenta lösningar Implantatnivå 25 Ncm Permanenta lösningar Distansnivå 5 Ncm 32

33 Rengöring och sterilisering Rengöring och sterilisering Alla borr, utom Precision Drill EV för engångsbruk, kan användas för tio patientfall. Borr som inte återanvänds ska kasseras i en behållare för vasst avfall direkt efter att implantatingreppet är avslutat. Obs! Engångsprodukter ska inte återanvändas. Avlägsna vävnadsrester eller benfragment genom att lägga de använda produkterna i ljummet vatten (<40 C). Använd inte fixeringsmedel eller hett vatten eftersom det kan påverka efterföljande rengöringsresultat. Produkterna ska förvaras vått tills nästa steg påbörjas. För Direct Driver EV Ø 3.3, Ø 4 och Ball Abutment Driver EV är förvaring i våt miljö obligatorisk. Om rengöringen försenas mer än 20 minuter ska enheterna läggas i ett bad med en rengörings- och desinfektionslösning för att undvika att föroreningar och/eller rester av blod och annat torkar in. Förberedelse för rengöring Följande produkter måste plockas isär: Kirurgibricka Avtryckskomponenter (pick-ups/transfers) Manuell procedur Använd rengöringsmedel, Neodisher MediClean-Forte (Dr. Weigert, Hamburg) eller liknande lösning på alla ytor. Skrubba produkten utvändigt och vid behov invändigt med en mjuk nylonborste tills alla synliga föroreningar och/ eller rester har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med rengöringslösning med hjälp av en spolkanyl fäst på en spruta. Kontrollera kanaler/lumen för kvarvarande föroreningar och/eller rester. Kör produkterna i ett ultraljudsbad med rengöringslösning i minst tio minuter. Borr och brickor undantagna. Skölj under rent rinnande vatten tills alla spår av rengöringslösning har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med vatten med hjälp av en spolkanyl. Förbered ett bad med desinfektionslösning, D22 instrumentdesinfektion (DÜRR SYSTEM-HYGIENE) eller liknande enligt anvisningarna från rengöringsmedlets tillverkare. Sänk ned produkterna helt i lösningen under den tid som anges av tillverkaren. Spola de invändiga kanalerna/lumen med hjälp av en spolkanyl minst 3 gånger. Skölj under rent rinnande vatten tills alla spår av desinfektionslösning har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med vatten med hjälp av en spolkanyl. Torka produkterna med tryckluft för medicinskt bruk och luddfria engångsservetter. Lock Inlägg Brickbas Automatiserad procedur Placera instrumenten i en desinficeringstvätt, Vario TD eller liknande, enligt leverantörens rekommendationer. Exempel på Vario TD tvättprogram: Förtvätt, 20 C Rengöring med rengöringsmedel, Neodisher MediClean-Forte (Dr. Weigert, Hamburg) eller liknande lösning C Neutralisering Mellansköljning Desinficering, >90 C (helst 93 C), 5 min Torkning Basskydd 33

Gott estetiskt resultat av implantatbehandling kräver god planering

Gott estetiskt resultat av implantatbehandling kräver god planering Stoor & Laine Gott estetiskt resultat av implantatbehandling kräver god planering Patricia Stoor spec i mun- och käkkirurgi, specialtandläkare, specialläkare, Kliniken för mun- och käksjukdomar, Helsingfors

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

LMGuide. feel the difference. Svenska 1

LMGuide. feel the difference. Svenska 1 LMGuide feel the difference Svenska 1 LM-INSTRUMENT MED ERGONOMI I SÄRKLASS LM-ErgoNorm ø 8,5 mm LM-ErgoMax ø 11,5 mm FÄRGGRANNA LM-INSTRUMENT MED SILIKONSKAFT - SE OCH KÄNN SKILLNADEN! ändamålsenliga,

Läs mer

Bruksanvisning Svensk version

Bruksanvisning Svensk version 2 Innehåll 1 BESKRIVNING AV ENHETEN 3 2 INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING 4 3 KONTRAINDIKATIONER 4 4 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 4 4.1 Varningar 4 4.2 Försiktighetsåtgärder 4 5 BIVERKNINGAR 4 6 FÖRBEREDELSER

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013.

Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013. Handbok för behandling för återanvändning Fuse 1C Kolonoskop Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013. I denna handbok finns fullständiga anvisningar för behandling för återanvändning av Fuse

Läs mer

datorplanerad implantatkirurgi

datorplanerad implantatkirurgi VETENSKAP & KLINIK Gott resultat för datorplanerad implantatkirurgi Anders Wangestad BDS, Løkketangen Tannlegesenter, Sandvika, Bærum, Norge Behnoosh Malekzadeh tdl, Specialistkliniken för käkkirurgi,

Läs mer

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Läs mer

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad Bild 1 Produktöversikt och beskrivning King Vision videolaryngoskop är ett bärbart, batteridrivet, rigitt, digitalt

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT innehåll BRUKSANVISNING TILL VIKING TORRDRÄKT - inledning... 6 eg-typgodkännande... 7 Torrdräkter i vulkaniserat gummi... 7 Varmvattendräkt... 7 PU-dräkter... 7 Trelaminatdräkter...

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

3M Personskydd Katalog för hörselskyddsprodukter. Hörselskydd

3M Personskydd Katalog för hörselskyddsprodukter. Hörselskydd 3M Personskydd Katalog för hörselskyddsprodukter Hörselskydd Introduktion Ta personligt ansvar för din säkerhet 3M, världsledande inom säkerhets- och skyddsutrustning, är stolta över att nu även kunna

Läs mer

Rengöring av da Vinci-armar

Rengöring av da Vinci-armar Rengöring av da Vinci-armar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Henrik Liesegang Carola Magnusson Handledare: Maria Hansby Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM www.lidco.com Version 1.04 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. Produktkatalog hörselskydd 2013. Skydda din. hörsel. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. Produktkatalog hörselskydd 2013. Skydda din. hörsel. Under tryggare förhållanden 3M Personlig skyddsutrustning Produktkatalog hörselskydd 2013 Skydda din hörsel Under tryggare förhållanden Introduktion Innehåll Ta personligt ansvar för din säkerhet Hörselskydden för bullriga och farliga

Läs mer

Bildläsare i4000 Plus-serien

Bildläsare i4000 Plus-serien Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Framställning av protetiska konstruktioner

Framställning av protetiska konstruktioner TEMA, DEL 2: DIGITALA TEKNIKER Vi presenterar den andra och avslutande delen av den samnordiska artikel serien kring temat Digitala tekniker, som startade i förra numret av Tandläkartidningen. I detta

Läs mer

LightRaise. interaktiva projektorer

LightRaise. interaktiva projektorer LightRaise interaktiva projektorer Användarhandbok För modellerna SLR60wi, SLR60wi2 och SLR60wi2-SMP Skanna följande QR-kod för att kunna läsa denna handbok på din smart phone eller för en annan mobil

Läs mer