Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV"

Transkript

1 Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

2 ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis som i naturen är det flera olika men lika viktiga egenskaper som samverkar. Följande kombination av nyckelfakrer är unika för ASTRA TECH Implant System: OsseoSpeed mer ben på kortare tid MicroThread biomekanisk benstimulering Conical Seal Design en stark och stabil passform Connective Conur ökad kontaktyta och volym för mjukvävnaden OsseoSpeed MicroThread Conical Seal Design Connective Conur

3 Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV För alla er som arbetar med tandimplantat kan vi nu med glädje presentera nästa steg i den ständigt pågående utvecklingen av ASTRA TECH Implant System. Grunden för detta banbrytande steg är det unika ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex, vars långvariga bevarande av den marginala bennivån och estetiska resultat är väldokumenterade. Designfilosofin Vid utformningen av ett implantatsystem finns det flera olika parametrar som måste tas med i beräkningen: Långsiktig biologisk och klinisk prestanda Användarvänlighet och känslighet Mångsidighet och täckning för olika indikationer Mekanisk hållfasthet och robusthet Dessum bygger filosofin bakom utformningen av ASTRA TECH Implant System EV på den naturliga tanduppsättningen utifrån en sätesspecifik crown downprincip. Med ledning av den naturliga tanduppsättningen har alla implantat, distanser och distansskruvar inklusive cylindrar och broskruvar utformats för att uppfylla kraven på mekanisk hållfasthet, benkvantitet, belastningskapacitet och biologisk respons. Filosofin bakom utformningen har resulterat i ett mångsidigt produktsortiment som uppfyller behoven för varje enskild klinisk situation. En av förutsättningarna för utvecklingen av implantatsystemet var att de viktigaste funktionerna i ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex skulle finnas kvar: OsseoSpeed 1 3 -ytan, MicroThread 4, 5 -designen, Conical Seal Design 6, 7 -anslutningen och Connective Conur 8, 9 -funktionen. Genom att behålla alla de unika funktionerna i ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex kan vi garantera ett pålitligt, förutsägbart och estetiskt resultat både på kort och lång sikt. Under utformnings- och utvecklingsprocessen har ASTRA TECH Implant System EV genomgått omfattande tester enligt flera olika meder. Till följd av dessa tester har den mekaniska hållfastheten hos samtliga komponenter optimerats ytterligare. I den här broschyren hittar du de viktigaste resultaten från några av testerna samt en presentation av en pågående klinisk studie av ASTRA TECH Implant System EV. 3

4 Verifiering av filosofin bakom utformningen Val av material och hänsynstagande vid utformningen Att välja rätt material till ett tandimplantat och tillhörande komponenter är helt avgörande för ett lyckat kliniskt resultat och robust mekanisk hållfasthet på lång sikt. Tillsammans med valet av material spelar utformning och geometri en sr roll för den tala mekaniska hållfastheten hos implantat-distanspelaren. OsseoSpeed EV-implantaten är tillverkade av kommersiellt ren titan (grad 4) i enlighet med kraven för tandimplantat (ISO ASTM 67) för garanterad biokompatibilitet. Dessum är materialet kallbearbetat och utvalt i enlighet med våra specifikationer för att säkerställa egenskaperna för hållfastheten. Ti grad 4 (ASTM 67, utvald batch) Ti-6AL-4V ELI (ASTM F 136) Ti-6AL-4V ELI (ASTM F 136, utvald batch) Ti grad 4 (ASTM 67, standardbatch) Produkt Draghållfasthet (MPa) Implantat 820 Lagerförda distanser 860 Distansskruvar 1095 Generiskt implantat 550 Meder för att testa mekanisk hållfasthet Den standardmed för mätning av mekanisk hållfasthet som har använts för implantatdesigner är ISO 14801:2007. Meden består av ett utmattningstest där implantatdistanspelaren utsätts för belastning i 30 vinkel mot axeln. Enligt standarden, som simulerar långtidsanvändning, motsvaras hållfastheten av den belastning där tre på varandra följande prover av varje implantatdiameter klarar fem miljoner belastningscykler. Den här standardmeden med belastning i 30 vinkel utvärderar hållfastheten hos själva implantatet och inte hos hela implantat-distanspelaren i ett implantat med en inre konisk anslutning. För att specifikt kunna testa hållfastheten hos kontaktytan mellan implantat och distans och mellan distans och cylinder har DENTSPLY Implants utvecklat en med för ett utmattningstest där man tillämpar belastning i 90 vinkel mot axeln. Hållfasthetsindex beräknas med hjälp av ett Wöhlerdiagram utifrån vid vilken belastning implantatet klarar cykler. Hållfastheten hos den inre koniska anslutningen utvärderas bättre med modellen med 90 vinkel. Under utformnings- och utvecklingsprocessen har både ISO 30 -meden och DENTSPLY Implants 90 -med använts för att utvärdera den mekaniska hållfastheten. Detta för att få en mer sammansatt bild av hållfasthetsegenskaperna hos det nya implantatsystemets design. Materialspecifikation och draghållfasthet för ASTRA TECH Implant System EV och ett generiskt implantat. Med med belastning i 30 vinkel mot axeln (ISO 14801:2007) och DENTSPLY Implants med med belastning i 90 vinkel mot axeln. 4

5 Distansen OsseoSpeed EV 4.2 S är 47 % starkare än sin föregångare. Test av implantat OsseoSpeed EV-implantaten anslöts till motsvarande TiDesign EV-distanser. Testresultatet jämfördes med föregångaren, ett OsseoSpeed TX 4.0-implantat anslutet till en TiDesign-distans. Utmattningsgränsen definierades enligt meden med belastning i 30 vinkel mot axeln i ISO 14801:2007. Test av distanser Både en helgjuten distans med inbyggd distansskruv och en tvådelad distans med separat distansskruv testades enligt meden med belastning i 90 vinkel mot axeln. Testresultatet jämfördes med föregångarna TiDesign respektive Direct Abutment som var anslutna till ett OsseoSpeed TX 4.0-implantat. OsseoSpeed EV/ TiDesign EV Hållfasthetsindex för implantat* 3.0 S S S C S C S 2.58 OsseoSpeed TX 4.0/TiDesign 1.00 Hållfasthet för OsseoSpeed EV-implantat (*vid testning av implantatdistanspelare), presenterad som ett index proportionellt till hållfastheten hos ett OsseoSpeed TX 4.0-implantat. Implantat Hållfasthetsindex TiDesign EV med separat skruv Implantat Hållfasthetsindex Direct Abutment EV med inbyggd skruv 3.0 S S S S S S C C S S C C S S 2.00 OsseoSpeed TX OsseoSpeed TX Hållfasthet för TiDesign EV och Direct Abutment EV, presenterad som ett index proportionellt till hållfastheten hos motsvarande distanser (TiDesign med separat skruv respektive Direct Abutment med inbyggd skruv) som var anslutna till ett OsseoSpeed TX 4.0-implantat. (Arkiverade uppgifter.) Implantatet OsseoSpeed EV 4.2 S är 17 % starkare än sin föregångare 10. 5

6 Varje enskild distansskruv ger kontrollerad förbelastning och reducerad rsion vid rekommenderat vridmoment för åtdragning 12. Test av UniAbutment EV-ppkon UniAbutment EV är särskilt utformad med en 33 avsmalnande ppkon och kan kompensera för upp till 66 konvergens eller divergens mellan två implantat. Utformningen ger utrymme för kirurgisk och protetisk mångsidighet och en stark mekanisk hållfasthet. Den mekaniska hållfastheten hos UniAbutment EVpelaren, inklusive cylindern och broskruven, har testats enligt DENTSPLY Implants med med belastning i 90 vinkel mot axeln. Testresultatet jämfördes med föregångaren, en UniAbutment 20 monterad med motsvarande cylinder och broskruv. Skruvmekanik När en distansskruv dras åt uppstår förbelastning (axialkraft), vilket gör att distansen fäster säkert i implantatet. Rätt förbelastning är mycket viktigt för att behålla hållfastheten hos anslutningen mellan implantat och distans. Med korrekt förbelastning minskar risken för lösa skruvar, motståndskraften mot sr bitkraft ökar och man slipper läckage i kontaktytan. Förbelastningen är beroende av flera olika fakrer, däribland: distansskruvens srlek distansens ytegenskaper distansens utformning implantatets utformning och ytegenskaper Distans Hållfasthetsindex För ASTRA TECH Implant System är en förbelastning på minst 250 N att föredra. UniAbutment EV UniAbutment Hållfastheten för UniAbutment EV-ppkonen, presenterad som proportionerlig till hållfastheten hos en UniAbutment. UniAbutment EV är 40 % starkare än sin föregångare 11. När distansskruven dras åt uppstår rsionsbelastning i skruven. Hög rsionsbelastning bör undvikas eftersom detta kan leda till att distansskruven lossnar eller att det uppstår sprickor i skruven. Den optimala skruven ger tillräcklig förbelastning samtidigt som den minimerar mängden rsion i skruven. Distansskruvarna till ASTRA TECH Implant System EV har en unik utformning med avsmalnande skruvhuvuden och anodiserad yta för färgkodning vilket garanterar en kontrollerad förbelastning och minskar rsionsbelastning vid ett enhetligt vridmoment för åtdragning på 25 Ncm. Förbelastning Preload (N) (N) Alla distansskruvar till ASTRA TECH Implant System EV överskrider en förbelastning på minst 250 N vid ett vridmoment för åtdragning på 25 Ncm. 6

7 Läckagetest för Conical Seal Design Läckage av mikrobiellt innehåll genom anslutningen mellan implantat och distans har diskuterats som en bidragande fakr vid inflammariska reaktioner i den omkringliggande vävnaden. Vid vidareutveckling och förbättring av anslutningen mellan implantat och distans är en tättslutande försegling av denna kontaktyta av yttersta vikt för det kliniska resultatet. Conical Seal Design - anslutningen uppvisade inget mikroläckage 13. DENTSPLY Implants har utvecklat en testmed för att verifiera hållfastheten hos Conical Seal Design-anslutningen. Syftet med testmeden är att verifiera att förseglingen av anslutningen mellan distans och implantat förblir intakt under simulerade belastningsförhållanden. Först skapas ett undertryck inuti implantat-distansenhetens kon. Därefter sänks hela enheten ned i natriumkloridlösning (NaCl). När enheten är nedsänkt i lösningen utsätts den för cyklisk belastning. x Underpressure Load När förseglingen är intakt kvarstår undertrycket och inget läckage kan upptäckas. Om förseglingen bryts gör undertrycket så att lösning passerar genom konen vilket skapar en märkbar ökning av vätskenivån i undertryckskolumnen. För det här testet monterades och belastades OsseoSpeed EV-implantat och motsvarande TiDesign EV-distanser med cyklisk belastning i 30 vinkel från axeln vid 275 N i tio minuter. Inget vätskeläckage upptäcktes på någon av de enheter som testades 13. En schematisk illustration av DENTSPLY Implants läckagetestmed. Implantatet och distansen är monterade enligt ISO-meden med belastning i 30 vinkel mot axeln. Undertrycket skapas via ett borrat hål i botten på implantatet. Vätskeläckage kan upptäckas genom en ökning i vätskekolumnen som är schematiskt illustrerad, x. 7

8 Test av borrprocedur och vridmoment vid installation Implantatsätespreparationen för ASTRA TECH Implant System EV utförs med en borrprocedur som ger önskad grad av primär implantatstabilitet. Den förenklade proceduren för sätespreparation innehåller två olika alternativ för kortikal bentjocklek: tunt kortikalt ben <2 mm och tjockt kortikalt ben 2 mm. Borrproceduren ger samma förhållande mellan kortikal benpreparation och implantatdiameter som borrprocedurerna för OsseoSpeed TX. Proceduren möjliggör också en bredare sätespreparation apikalt eller längs med hela sätet vid behov. I artificiellt ben preparerades implantatsäten för OsseoSpeed EV 4.2 S och OsseoSpeed TX 4.0 S med 11 mm längd vardera. För OsseoSpeed EV-implantatet tillämpades en preparation för tunt kortikalt ben och för OsseoSpeed TX användes ett prokoll för mjukt ben. Implantaten sattes på plats med hjälp av borrenheten och vridmomentet för installationen dokumenterades. Resultaten tyder på att det är möjligt att uppnå en högre primärstabilitet uppmätt som vridmoment vid installation i mjukt ben. Denna jämförelse återspeglar inte flexibiliteten hos den valfria bredare sätespreparationen. Implantat Borrprocedur Index för vridmoment vid installation OsseoSpeed EV Tunt kortikalt ben 1.4* OsseoSpeed TX Borrprocedur för mjukt ben Vridmoment för installation av OsseoSpeed EV presenterat som ett index proportionellt till vridmomentet för installation av OsseoSpeed TX. *De valfria borr för OsseoSpeed EV som ger möjlighet till bredare sätespreparation har inte använts. (Arkiverade uppgifter.) 1.0 Den flexibla borrproceduren ger önskad primärstabilitet. 8

9 Kliniska bevis Klinisk erfarenhet och pågående klinisk studie Över 700 implantatbehandlingar i 14 olika länder har redan utförts med ASTRA TECH Implant System EV och de protetiska och kliniska resultaten har dokumenterats. I en pågående prospektiv, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie kommer prövare från 5 olika kliniker (4 universitetsbaserade och 1 privat) att följa upp 120 patienter under 5 år. Hittills har en grupp på 59 patienter fått talt 79 OsseoSpeed EV-implantat medan kontrollgruppen på 61 patienter har behandlats med talt 87 OsseoSpeed TX-implantat i samtliga positioner i munnen. De preliminära resultaten visar att det marginala benet som omger samtliga implantat förblir stabilt från placering av implantatet, permanent cementering av kronan och fram till sexmånadersuppföljningen, utan någon statistisk skillnad mellan grupperna 14. På frågan om hur de upplevde implantatets stabilitet under installationen svarade mer än två tredjedelar av klinikerna att OsseoSpeed EV gav bättre primärstabilitet jämfört med OsseoSpeed TX. Denna kvalitativa återkoppling stöder ett av syftena med den borrprocedur som har utvecklats. Kvinnlig patient, 50 år, rehabiliterad med singelimplantat med metall/keramikkrona i position 36. Röntgen vid placering av implantat. Ingen mesial eller distal marginal benförlust observerades vid sexmånadersuppföljningen. 50% Loss Gain 44.8% 40% 30% 27.6% 24.1% Kliniskt fografi efter sex månaders funktionell belastning. 20% 10% 0% 3.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -1.0 < <0 0 < < < < < < < <4.0 Med tillstånd av Dr Nurit Bittner och Dr James Fine. Columbia University, College of Dental Medicine, New York, NY, USA. Fördelning av frekvensen av förändringar i bennivån uppmätta med röntgen, från tidpunkten för belastning fram till sexmånadersuppföljningen: 72 % av OsseoSpeed EV-implantaten förlorade inget marginalt ben medan 28 % uppvisade minimal benförlust på mindre än 0,5 mm. 9

10 Sammanfattning och slutsats Materialval och ingående tester har visat att ASTRA TECH Implant System EV överträffar sin föregångare när det gäller hållfasthet och tillförlitlighet samtidigt som fördelarna med och principerna för ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex fortfarande kvarstår. Dessum visar pågående klinisk dokumentation att ASTRA TECH Implant System EV ger ökad kirurgisk och protetisk flexibilitet samtidigt som det ger goda kliniska resultat och bevarar de marginala bennivåerna. Referenser 1. Ellingsen JE, Johansson CB, Wennerberg A, Holmén A. Improved retention and bone-implant contact with fluoride-modified titanium implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19(5): Berglundh T, Abrahamsson I, Albouy JP, Lindhe J. Bone healing at implants with a fluoride-modified surface: an experimental study in dogs. Clin Oral Implants Res 2007;18(2): Bryingn M, Mendonca G, Nares S, Cooper LF. Osteoblastic and cykine gene expression of implant-adherent cells in humans. Clin Oral Implants Res 2012;E-pub Oct 13, doi: /clr Lee DW, Choi YS, Park KH, Kim CS, Moon IS. Effect of microthread on the maintenance of marginal bone level: a 3-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2007;18(4): Hansson S, Werke M. The implant thread as a retention element in cortical bone: the effect of thread size and thread profile: a finite element study. J Biomech 2003;36(9): Harder S, Dimaczek B, Acil Y, et al. Molecular leakage at implant-abutment connection--in vitro investigation of tightness of internal conical implant-abutment connections against endoxin penetration. Clin Oral Investig 2010;14(4): Zipprich H, Weigl P, Lauer H-C, Lange B. Micro-movements at the implant-abutment interface: measurements, causes and consequenses. Implanlogie 2007;15: Donati M, La Scala V, Di Raimondo R, et al. Marginal bone preservation in single-oth replacement: A 5-year prospective clinical multicenter study. Clin Impl Dent Rel Res 2013;E-pub July 25, doi: /cid Lops D, Chiapasco M, Rossi A, Bressan E, Romeo E. Incidence of inter-proximal papilla between a oth and an adjacent immediate implant placed in a fresh extraction socket: 1-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2008;19(11): Johansson H, Hellqvist J. Functionality of a further developed implant system: Mechanical integrity (P339). Clin Oral Implants Res 2013;24(Supplement 9): Dahlström M, Hellqvist J. Feasibility testing of a new abutment design (P323). Clin Oral Impl Res 2013;24(Supplement 9): Halldin A, Dahlström M. Optimization of preload and rsion by using a unique abutment screw design for each implant platform size (P332). Clin Oral Implants Res 2013;24(Supplement 9): Johansson H, Hellqvist J, Johnsson S. Credibility of an up-dated implant system: implant-abutment leakage testing (P340). Clin Oral Implants Res 2013;24(Supplement 9): Stanford C, Raes S, Cecchina D, Brandt J, Bittner N. Clinical interim data from a prospective, randomized, controlled, multicentre, 5-year study comparing two versions of an implant system (P307). Clin Oral Implants Res 2013;24(Supplement 9):

11 En ständigt pågående utveckling Dessa banbrytande innovationer är ett resultat av kunskaper om och förståelse för de biologiska och kliniska processer som all tandimplantatterapi bygger på Idén att blästra implantatets yta med titandioxidpartiklar för att öka bentillväxt och osseointegration presenteras och TiOblast-ytan föds ATLANTIS patientspecifika CAD/CAMdistanser introduceras för ASTRA TECH Implant System OsseoSpeed TX lanseras. TX står för tapered apex (avsmalnande spets) och introduceras för hela implantatsortimentet Introduktion av ASTRA TECH Implant System EV. Tanken bakom utformningen av implantatsystemet bygger på den naturliga tanduppsättningen utifrån en sätesspecifik crown down-princip. Med en unik kontaktyta * för enpositionsplacering av ATLANTIS patientspecifika CAD/CAM-distanser Klinisk användning av första generationens implantat med Conical Seal Design och Connective Conur påbörjas i en studie vid Karolinska Universitetssjukhuset i Sckholm Idén om mikrogängor på implantathalsen för att garantera positiv biomekanisk benstimulering och bevarad marginal bennivå föds MicroThread. Efter att ha jämfört 840 gängor av olika form och srlek hittade vi den optimala profilen för positiv belastningsfördelning OsseoSpeed TX Profile, det unika, patenterade implantatet som är anamiskt utformat för lutande alveoler, introduceras Ett forskarteam vid Oslo universitet i Norge skapar konceptet med en fluormodifierad implantatyta för att snabba på osseointegrationen. Till följd av detta inleds de första prekliniska prövningarna av OsseoSpeed år År 2000 får den första patienten ett OsseoSpeedimplantat vid Oslo Universitet. Den första och enda kemiskt modifierade implantatytan OsseoSpeed lanseras år 2004 vid EAO i Paris. *Patentsökt 11

12 DENTSPLY Implants avstår inte från någon rätt till sina varumärken genom att inte använda symbolerna eller SE DENTSPLY. Med ensamrätt Om DENTSPLY Implants DENTSPLY Implants erbjuder ett brett sortiment av dentala implantat; ANKYLOS, ASTRA TECH Implant System och XiVE samt digital teknik som ATLANTIS patientspecifika CAD/CAM lösningar, SIMPLANT guidad kirurgi, regenerativa benersättningsmaterial och utbildningsprogram. DENTSPLY Implants skapar mervärde för tandvårdspersonal med förutsägbara och varaktiga implantatbehandlingar som resulterar i förbättrad livskvalitet för patienten. Om DENTSPLY International DENTSPLY International är ett ledande företag inom tillverkning och distribution av produkter för såväl oral hälsa som sjukvårdsprodukter. DENTSPLY s engagemang till innovation och professionell samverkan har under mer än 110 år utvecklat sin produktportfölj av kända förbrukningsvaror och tillhörande utrustningar. Huvudkonret finns i USA och har globala försäljningskonr i mer än 120 länder.

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV Follow nature s contour OsseoSpeed Profile EV 360 bevarande av bennivåerna vid sluttande alveoler OsseoSpeed Profile EV är ett unikt * implantat särskilt utformat för att följa det befintliga benet vid

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM För alla större implantatsystem ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM Unika original för unika individer Som en del av vårt erbjudande för digitala, öppna lösningar levererar

Läs mer

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex 78777-SE-1208 2012 DENTSPLY IH ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex 78777-SE-1208 DENTSPLY Implants version Astra Tech BioManagement Complex.indd 3 2012-08-15 14.29 OsseoSpeed MicroThread Conical

Läs mer

ATLANTIS abutments garanti

ATLANTIS abutments garanti ATLANTIS abutments garanti ATLANTIS original titan guldtonad titan zirkonia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS patientspecifika, cement- och skruvretinerade distanser

Läs mer

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat Som naturliga tänder Fördelarna med tandimplantat Introduktion Tandimplantat För alla behov En bra investering som jag har glädje av hela livet Kent Hanson, 60 år Tandimplantat är en idealisk lösning för

Läs mer

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

Cementretinerade konstruktioner

Cementretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Cementretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Garanti för implantatsystem

Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem IMPLANTAT OCH KOMPONENTER ZIRKONIA INSTRUMENT LIVSTID 5 ÅR 3 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal en omfattande implantatportfölj genom

Läs mer

Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling. 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1

Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling. 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1 Patienter med tandimplantat Uppföljningsrutiner och stödbehandling 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1 2012-08-08 09.17 2 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 2 2012-08-08 09.17 Innehåll

Läs mer

Det finns en skillnad

Det finns en skillnad Det finns en skillnad dags att utmana gamla sanningar Hur åstadkommer du ett optimalt och långsiktigt behandlingsresultat för dina patienter? Standardnormen för framgångsrika implantatbehandlingar från

Läs mer

Skruvretinerade konstruktioner

Skruvretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Skruvretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

Riktmärket för CAD/CAM suprakonstruktioner

Riktmärket för CAD/CAM suprakonstruktioner Riktmärket för CAD/CAM suprakonstruktioner Patientnöjdhet och kliniska fördelar ATLANTIS levererar ledande patientspecifika protetiska CAD/CAMlösningar för alla större implantatsystem: ATLANTIS ISUS erbjuder

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech September 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Tech förvärvar

Läs mer

Reparationsprocedurer

Reparationsprocedurer Manual och produktkatalog Reparationsprocedurer Avlägsna och hämta upp skruvfragment, distanser och implantat Kapitel INNEHÅLL Den här manualen är utformad för kliniker som har genomgått grundläggande

Läs mer

Som naturliga tänder. Miljontals människor över hela världen har fått tandimplantat som en långsiktig lösning för återvunnen livskvalitet.

Som naturliga tänder. Miljontals människor över hela världen har fått tandimplantat som en långsiktig lösning för återvunnen livskvalitet. Implantat för livet 2 Implantat för livet Som naturliga tänder Behandling med tandimplantat är en säker, pålitlig och väldokumenterad lösning för att ersätta en eller flera saknade tänder permanent. Miljontals

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

C.F.P. Höft Protessystem. Operationsteknik

C.F.P. Höft Protessystem. Operationsteknik C.F.P. Höft Protessystem Operationsteknik Presented by: Waldemar Link GmbH & Co. KG Barkhausenweg 10 22339 Hamburg, Germany P.O. Box 63 05 52 22315 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 53995-0 Fax: +49 40 5386929

Läs mer

Svenska DentalCompagniet AB tel 040-46 95 65 Fax 040-46 99 15 dc@svenskadentalcompagniet.se www.svenskadentalcompagniet.se

Svenska DentalCompagniet AB tel 040-46 95 65 Fax 040-46 99 15 dc@svenskadentalcompagniet.se www.svenskadentalcompagniet.se VÅR KUNSKAP TÄNDER LEENDEN. DÄRFÖR SATSAR VI PÅ UNIQUE DENTAL PÅ ATT STÄNDIGT HÅLLA OSS UPPDATERADE FÖR ATT ALLTID LIGGA I FRAMKANT. VÅRA KUNDER SKA ALLTID KÄNNA SIG TRYGGA MED ATT VI LEVERERAR TANDTEKNIK

Läs mer

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

ATLANTIS GARANTI DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , ,

ATLANTIS GARANTI DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , , ATLANTIS GARANTI ATLANTIS När vi skapade ATLANTIS var vår vision att leverera tandimplantatkonstruktioner som är lika individuella som varje patient, varje gång, och för varje större implantatsystem unika

Läs mer

Storsatsning på ny teknik

Storsatsning på ny teknik Nyhetsbrev nr 1. 2015 Storsatsning på ny teknik I januari installerades vår andra fräsmaskin på TL. Efter mycket tid med inläsning, kopplingar och provningar kan vi konstatera att vi har en av marknadens

Läs mer

Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder.

Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder. Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder. Brukar du undvika att le för att en eller flera tänder saknas i din mun? När vågade du senast ta en tugga av ett krispigt äpple? Har du slutat

Läs mer

Kommentarer till Läkemedelsverkets expertrapport avseende NobelDirect, daterad den 17 juli 2006

Kommentarer till Läkemedelsverkets expertrapport avseende NobelDirect, daterad den 17 juli 2006 Kommentarer till Läkemedelsverkets expertrapport avseende NobelDirect, daterad den 17 juli 2006 Sammanfattning Omfattande dokumentation från Nobel Biocare Föreliggande rapport utgör en uppdatering av all

Läs mer

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433

Linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433 ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433 9 Med ACO DRAIN Multiline sätter vi ny standard för konsulter, utförande och funktionalitet inom linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline

Läs mer

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder...

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Fråga efter tandimplantatlösningar från BIOMET 3i Läs av koden med din smartphone om du vill veta mer om tandimplantat! Som chef på ett stort ekonomiföretag

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

Direktbelastning av implantat

Direktbelastning av implantat Direktbelastning av implantat DDS, PhD, MD, privattandläkare, Falun och Biomaterialgruppen, Sahlgrenska akademin, Göteborg E-post: po@holmgatan autoreferat Det finns många vinster med direktbelastade implantat,

Läs mer

G-ænial Flo & Universal Flo

G-ænial Flo & Universal Flo Få känslan med de nya flytande kompositerna från GC. G-ænial & Universal Uppträder som flytande kompositer Ger dig kliniska resultat som ditt vanliga fyllningsmaterial. G-ænial - nästa generations flytande

Läs mer

Innehåll. Denna katalog innehåller komponenter och instrument för ASTRA TECH Implant System.

Innehåll. Denna katalog innehåller komponenter och instrument för ASTRA TECH Implant System. Produktkatalog 2013 Innehåll Denna katalog innehåller komponenter och instrument för ASTRA TECH Implant System. Alla produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Produktillustrationerna

Läs mer

Som fågel Fenix ur askan det regenerativa NiTi-instrumentet!

Som fågel Fenix ur askan det regenerativa NiTi-instrumentet! Den nya generationen av NiTi-rotkanalinstrument Som fågel Fenix ur askan det regenerativa NiTi-instrumentet! NYHET! steril och klar att använda 134 C > Utan formminne + extrem böjlighet = överlägsen kanalsökning

Läs mer

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet.

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det. Beprövade produkter utvecklade för säkra och lönsamma transporter. Världsledande produkter. ExTe Fabriks

Läs mer

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner FRAMEWORK MANAGEMENT _ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner ENDAST MÖJLIGT MED CERAMILL MOTION 2 ELLER I M-CENTER ALLMÄNNA ANVISNINGAR _ Arbete med titanbaser SR * är endast möjligt med

Läs mer

Avancerad sugteknik. Kompletta sugset för professionell kirurgi

Avancerad sugteknik. Kompletta sugset för professionell kirurgi Avancerad sugteknik Kompletta sugset för professionell kirurgi Ingen fastsugning Inget stopp i sugen Hög kontinuerlig sugkapacitet Atraumatisk sugning God visibilitet Stabil och smidig Detta är egenskaper

Läs mer

Neoss ProActive. Advancing the science of dental implant treatment

Neoss ProActive. Advancing the science of dental implant treatment Neoss ProActive Advancing the science of dental implant treatment Baserad på den beprövade designen hos Neoss Bimodal implantatet En protetisk plattform Minimalt med instrument Rationellt sortiment Protetisk

Läs mer

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning PRODUKTINFORMATION XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning Det är ett komplement till kalorisnål kost och anpassad träning som ser till att patientens egen insats gör större skillnad

Läs mer

Den högtillförlitliga delade mekaniska tätningen

Den högtillförlitliga delade mekaniska tätningen 442 Mekanisk TM Tätning Patenterad ISO 9001 CERTIFIED En ny generation delad tätning med överlägsna egenskaper Snabb installation utan demontering Det bredaste användningsområdet av alla delade tätningar

Läs mer

Klinisk fotografering

Klinisk fotografering Klinisk fotografering Introduktion Välkommen till vår guide för klinisk fotografering. En bild säger mer än 1 000 ord och är en utmärkt hjälp att bevara minnen. Alla har vi väl någon gång fångat minnesvärda

Läs mer

Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag?

Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag? Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag? KERSTIN FISCHER OG PÄR-OLOV ÖSTMAN Under de senaste 40 åren har protetisk rehabilitering av tandlöshet med hjälp av dentala implantat utvecklats

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2015

Dental CAD/CAM Products 2015 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2015 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

Bilaga. Tabell. Alla artiklar som inkluderas i studien, det vill säga kliniska studier där man sätter in implantat på diabetiker och uppföljer det.

Bilaga. Tabell. Alla artiklar som inkluderas i studien, det vill säga kliniska studier där man sätter in implantat på diabetiker och uppföljer det. Bilaga Tabell Alla artiklar som inkluderas i n, det vill säga kliniska r där man sätter in på diabetiker och uppföljer det. Titel År Design Antal individer Uppföljningstid Resultat Är diabetes en kontraindikation

Läs mer

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent Vad är Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp Kerstin Hagberg RTP, PhD, Docent Ortopedteknik Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg ISPO-S, Feb 2015 2 Kliniska utvärderingsmetoder Kliniska

Läs mer

Excellens inom modern cementeringsteknik

Excellens inom modern cementeringsteknik Excellens inom modern cementeringsteknik PALACOS GULDSTANDARDEN KVALITET. EXPERTIS. INNOVATION. Modern cementeringsteknik för artroplastik. Sedan mer än 50 år är PALACOS bencement guldstandard vid permanent

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2014

Dental CAD/CAM Products 2014 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2014 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket Indivo lyftenheter för det bekväma köket Det flexibla köket Oavsett om köket är nytt eller om man har haft glädje av det i många år krävs det få förändringar för att göra det flexibelt och tillgängligt

Läs mer

Astra Tech. Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som bidrar till att förbättra människors livskvalitet

Astra Tech. Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som bidrar till att förbättra människors livskvalitet MED LIVSKVALITET SOM LEDSTJÄRNA EN INBLICK I ASTRA TECH Astra Tech Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som bidrar till att förbättra människors livskvalitet Astra Tech Ett snabbt

Läs mer

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING 442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING Enkel Varför använda Chestertons delade tätningar? Patronkonstruktionen ger enklare installation

Läs mer

Värdering av behandling med tandimplantat i Sverige

Värdering av behandling med tandimplantat i Sverige TEMA IMPLANTAT Forskning Referentgranskad accepterad för publicering 12 juni 2015. Värdering av behandling med tandimplantat i Sverige Hur är kunskapsläget inom periimplantit? Vid Göteborgs universitet

Läs mer

Snabbt och enkelt - en smidig gingival

Snabbt och enkelt - en smidig gingival Retraktionspasta i kapsel 3M ESPE Astringent Retraction Paste Snabbt och enkelt - en smidig gingival NEW! Avsedd för polyeter och A-silikon avtrycksmaterial retraktion Retraktion är lätt med den första

Läs mer

DELAD MEKANISK TÄTNING HÖGA PRESTANDA ENKEL INSTALLATION

DELAD MEKANISK TÄTNING HÖGA PRESTANDA ENKEL INSTALLATION 442 DELAD MEKANISK TÄTNING HÖGA PRESTANDA ENKEL INSTALLATION 442 442 DELAD MEKANISK TÄTNING PATENTERAD Tydlig skillnad Chesterton är världsledande på delade tätningar och har flest installerade produkter

Läs mer

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket UnoTech ett beprövat och säkert tätskikt för taket Det miljövänliga taket! Lugn, bara låt det regna och blåsa! Med ledord som robust, stabilt och tryggt har Mataki UnoTech genom åren utvecklats till ett

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

produktkatalog Inklusive Guidad kirurgimanual Datorstödd implantatbehandling med ASTRA TECH Implant System EV

produktkatalog Inklusive Guidad kirurgimanual Datorstödd implantatbehandling med ASTRA TECH Implant System EV Inklusive produktkatalog Guidad kirurgimanual Datorstödd implantatbehandling med ASTRA TECH Implant System EV Varför vi gör det vi gör? Vår vision om en värld där alla äter, pratar och ler utan att känna

Läs mer

Studera krafterna som påverkar höften. Studerar och förbättrar nya protesdesigner. Funktion och överlevnad av proteser

Studera krafterna som påverkar höften. Studerar och förbättrar nya protesdesigner. Funktion och överlevnad av proteser Studera krafterna som påverkar höften Studerar och förbättrar nya protesdesigner Funktion och överlevnad av proteser In-vivo, in-vitro och matmatiska studier Historiskt intresse (Wolff & Pauwels) Ball

Läs mer

KAPITEL 7 kunskapsluckor och framtida forskning

KAPITEL 7 kunskapsluckor och framtida forskning 7. Kunskapsluckor och framtida forskning Tandförluster, som oftast är resultat av sjukdom i munhålans vävnader, kan variera från att patienten har förlorat en enstaka tand till att omfatta samtliga tänder.

Läs mer

BERGAL FLEX 77 FLEXIBILITET, STABILITET OCH HÖGSTA KVALITET.

BERGAL FLEX 77 FLEXIBILITET, STABILITET OCH HÖGSTA KVALITET. NY T HE FEELING & FUNC TION BERGAL FLEX 77 FLEXIBILITET, STABILITET OCH HÖGSTA KVALITET. FAKTA FOTEN ÄR KONSTANT UNDER BELASTNING. OAVSETT OM DU STÅR ELLER GÅR. Utan Bergal Flex 77 Promenader, löpning

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera STRÄNGLÄGGARE Strängläggare med en rotor Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera fella.eu 2 FÖRSTKLASSIG SKÖRD I mer än 90 år har FELLA varit likställt med innovativ teknik, enastående

Läs mer

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast LE NATURLIGT IGEN Ny livskvalitet med nya tänder som sitter fast www.naturligt-attraktiv.se innehåll Tandimplantat 2 Vad är ett tandimplantat? 4 Fördelar med tandimplantat 5 När kan tandimplantat sättas

Läs mer

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Fallstudie utförd av produktavdelningen inom additiv tillverkning Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Ramen har tillverkats additivt i titanlegering

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

Attachmentretinerade konstruktioner. Kliniska och laboratorietekniska procedurer

Attachmentretinerade konstruktioner. Kliniska och laboratorietekniska procedurer Attachmentretinerade konstruktioner Kliniska och laboratorietekniska procedurer Innehåll Kliniska och laboratorietekniska procedurer för ASTRA TECH Implant System för attachmentretinerade konstruktioner.

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Snabb analys för tidig upptäckt av malignt melanom. PATIENTINFORMATION

Snabb analys för tidig upptäckt av malignt melanom. PATIENTINFORMATION Snabb analys för tidig upptäckt av malignt melanom. PATIENTINFORMATION Nevisense Hjälper till att avgöra nästa steg. Nevisense är ett instrument som ger dig och din läkare ett snabbt och smärtfritt sätt

Läs mer

NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA. Behandlingsmetoder

NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA. Behandlingsmetoder NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA Behandlingsmetoder Implantatstödda tandersättningar ser ut som, känns som och fungerar som naturliga tänder Krona Tandkött Tandrot Tandimplantat Käkben

Läs mer

Konvektiv jämfört med konduktiv uppvärmning av kirurgiska patienter

Konvektiv jämfört med konduktiv uppvärmning av kirurgiska patienter 3M Patient Warming Introduktion till konvektiv uppvärmning Konvektiv jämfört med konduktiv uppvärmning av kirurgiska patienter Introduktion till konvektiv uppvärmning Jämförelse av system Frågor kring

Läs mer

Som fågel Fenix ur askan det regenerativa NiTi-instrumentet!

Som fågel Fenix ur askan det regenerativa NiTi-instrumentet! Den nya generationen av NiTi-rotkanalinstrument Som fågel Fenix ur askan det regenerativa NiTi-instrumentet! 134 C > Utan formminne + extrem böjlighet = överlägsen kanalsökning > Återfår formen efter värmebehandling

Läs mer

Belysning för krävande miljöer

Belysning för krävande miljöer E2 Belysning för krävande miljöer 2 ETAP Kapslade armaturer E2 I fuktiga och/eller mycket smutsiga utrymmen krävs kapslade armaturer. Med E2 tillhandahåller ETAP en belysningslösning med LED för bland

Läs mer

Kirurgihandbok. inklusive linjär incision med vävnadsbevarande. Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet

Kirurgihandbok. inklusive linjär incision med vävnadsbevarande. Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet Kirurgihandbok inklusive linjär incision med vävnadsbevarande Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet Innehåll Inledning...3 Planering... 4 Välja enstegs- eller tvåstegskirurgi...5 Osseointegration...7

Läs mer

Manual OsseoSpeed Profile EV

Manual OsseoSpeed Profile EV Inklusive produktkatalog Manual OsseoSpeed Profile EV OsseoSpeed Profile EV OsseoSpeed Profile EV är utformad för att ge bensupport i 360 grader runt implantatet i situationer där det föreligger en sluttning

Läs mer

Attachmentretinerade konstruktioner

Attachmentretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Attachmentretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

Klinisk utvärdering/klinisk prövning. Jan Thorelius Läkare, Med Dr Klinisk utredare Enheten för Medicinteknik 2014-01-30

Klinisk utvärdering/klinisk prövning. Jan Thorelius Läkare, Med Dr Klinisk utredare Enheten för Medicinteknik 2014-01-30 Klinisk utvärdering/klinisk prövning Jan Thorelius Läkare, Med Dr Klinisk utredare Enheten för Medicinteknik 2014-01-30 DENNA PRESENTATION HANDLAR OM Klinisk utvärdering översikt Klinisk utvärdering vad

Läs mer

Kirurgiska procedurer

Kirurgiska procedurer Kirurgiska procedurer Innehåll Introduktion 4 Översikt borrprocedur 5 Borrprocedur 3.0 S 6 3.5 S 7 4.0 S 8 4.0 S 6 mm 9 4.5 10 5.0 11 5.0 S 12 Implantatkirurgi 13 Standardprotokoll för 4.5 och 4.0 S 14

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

TILLÄGG TILL. Kirurgihandbok. Minimalinvasiv Pontokirurgi (MIPS) PontoTM Det benförankrade hörselsystemet

TILLÄGG TILL. Kirurgihandbok. Minimalinvasiv Pontokirurgi (MIPS) PontoTM Det benförankrade hörselsystemet TILLÄGG TILL Kirurgihandbok Minimalinvasiv Pontokirurgi () PontoTM Det benförankrade hörselsystemet Innehåll Inledning...3 Planering och förberedelser för... 4 Minimalinvasiv Pontokirurgi ()... 6 Källförteckning...

Läs mer

Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer

Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer Results of FFI HP projects at a workshop for machining of transmission parts 1 Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer Sven Hjelm Mats Bagge Global Industrial

Läs mer

Välkomna till vårt kursprogram 2016

Välkomna till vårt kursprogram 2016 Kursprogram 2016 Välkomna till vårt kursprogram 2016 Det brukar heta att kunskap är näring för själen. Och nog stämmer det, för sällan känner vi en sådan inre tillfredsställelse som när vi lärt oss något

Läs mer

NYA VBG 795 V-2 ENKLARE ATT TRÄFFA RÄTT!

NYA VBG 795 V-2 ENKLARE ATT TRÄFFA RÄTT! NYA VBG 795 V-2 ENKLARE ATT TRÄFFA RÄTT! EN FACELIFT SOM GER DIG MER Som yrkesförare är du beroende av att allt går smidigt och enkelt. Varje stopp kostar tid och pengar, vilket gör att du ställer stora

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

TRIOS Din lösning för digitala avtryck

TRIOS Din lösning för digitala avtryck TRIOS Din lösning för digitala avtryck Fem skäl att välja TRIOS TRIOS ger mer än ett avtryck Överlägsen skanningsteknik Flexibla hårdvarulösningar Flest behandlingsalternativ Öppen och flexibel för användning

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50

Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50 Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50 TECHNI STAGE den lätta, robusta och flexibla scenen. Begreppet att utföra snabba och säkra montage, är TECHNI STAGE den perfekta lösningen där du skapar alla dina teatrala

Läs mer

Kirurgimanual Astra Tech Implant System EV

Kirurgimanual Astra Tech Implant System EV stra Tech Implant System Kirurgimanual stra Tech Implant System EV Enkelt utan kompromisser Tanken bakom utformningen av stra Tech Implant System EV bygger på den naturliga tanduppsättningen utifrån en

Läs mer

Silentia Silver Line S K Ä R M A A V U T A N AT T S T Ä N G A I N

Silentia Silver Line S K Ä R M A A V U T A N AT T S T Ä N G A I N Silentia Silver Line S K Ä R M A A V U T A N AT T S T Ä N G A I N Ett unikt avskärmningssystem lika enkelt som användbart Silentia Silver Line är ett patenterat avskärmningssystem, som utvecklats för att

Läs mer

Iso Floor för datorhallar

Iso Floor för datorhallar Iso Floor för datorhallar Det självklara valet till alla datacenter Den kompletta lösningen Bergvik Floorings Iso Floor är marknadens starkaste och mest flexibla installationsgolv. Iso Floor är ett unikt

Läs mer

Fotkryss finns i olika utföranden: silver, svart eller i polerat aluminium. Hjul finns för både mjuka och hårda golv.

Fotkryss finns i olika utföranden: silver, svart eller i polerat aluminium. Hjul finns för både mjuka och hårda golv. RH Extend RH Extend är lika användarvänlig som ergonomisk och slitstark. Därför passar den perfekt för receptioner, utbildningsmiljöer och kontorsarbete. Eftersom RH Extend är enkel att ställa in och ställa

Läs mer

det bästa skärförsvaret Komfort ingår

det bästa skärförsvaret Komfort ingår April 2011 det bästa skärförsvaret Komfort ingår Bra skärskydd är ingen onödig lyx. Det är därför vi testar våra handskar i enlighet med den europeiska testmetoden EN388, den amerikanska testmetoden ASTM

Läs mer

1. Impact strength and morphology of denture acrylic resins. 1. Vilka material har man testat och hur har de polymeriserats?

1. Impact strength and morphology of denture acrylic resins. 1. Vilka material har man testat och hur har de polymeriserats? Avtagbar protetik samt implantat litteraturseminarium T1 1 (8) Frågor och förväntade svar Läs artikeln och svara på frågorna. 1. Impact strength and morphology of denture acrylic resins Faot et al. J Prosthet

Läs mer

Evidensbaserad parodontologi Termin 4, 25 februari 2011

Evidensbaserad parodontologi Termin 4, 25 februari 2011 Evidensbaserad parodontologi Termin 4, 25 februari 2011 Björn Klinge, Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi, Avd för Parodontologi Bjorn.Klinge@ki.se Risktänder Riskytor Per Axelsson,

Läs mer

Q3 2012. kvartalsredogörelse. Marknadstillstånd för Tigran PeriBrush i USA. Tigran Technologies AB

Q3 2012. kvartalsredogörelse. Marknadstillstånd för Tigran PeriBrush i USA. Tigran Technologies AB Q3 212 Tigran Technologies AB kvartalsredogörelse Marknadstillstånd för Tigran PeriBrush i USA Bolaget har fått godkännande på sin 51(k) ansökan, av FDA (Food and Drug Administration) avseende försäljningstillstånd

Läs mer

1(6) Nödvändig tandvård

1(6) Nödvändig tandvård 1(6) Nödvändig tandvård Den som har rätt till uppsökande verksamhet har också rätt till nödvändig tandvård. Att en person blivit föremål för uppsökande verksamhet och munhälsobedömning är inte en förutsättning

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

GP & GH Serien. Pneumatiska och hydrauliska manöverdon för kvartsvarvsventiler. Marknadsledare inom ventilautomatisering

GP & GH Serien. Pneumatiska och hydrauliska manöverdon för kvartsvarvsventiler. Marknadsledare inom ventilautomatisering GP & GH Serien Pneumatiska och hydrauliska manöverdon för kvartsvarvsventiler Marknadsledare inom ventilautomatisering Rotork manöverdon Kvalitetssäkrade Rotork är en global ledare inom teknik för manöverdon.

Läs mer