Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV"

Transkript

1 Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

2 ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis som i naturen är det flera olika men lika viktiga egenskaper som samverkar. Följande kombination av nyckelfakrer är unika för ASTRA TECH Implant System: OsseoSpeed mer ben på kortare tid MicroThread biomekanisk benstimulering Conical Seal Design en stark och stabil passform Connective Conur ökad kontaktyta och volym för mjukvävnaden OsseoSpeed MicroThread Conical Seal Design Connective Conur

3 Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV För alla er som arbetar med tandimplantat kan vi nu med glädje presentera nästa steg i den ständigt pågående utvecklingen av ASTRA TECH Implant System. Grunden för detta banbrytande steg är det unika ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex, vars långvariga bevarande av den marginala bennivån och estetiska resultat är väldokumenterade. Designfilosofin Vid utformningen av ett implantatsystem finns det flera olika parametrar som måste tas med i beräkningen: Långsiktig biologisk och klinisk prestanda Användarvänlighet och känslighet Mångsidighet och täckning för olika indikationer Mekanisk hållfasthet och robusthet Dessum bygger filosofin bakom utformningen av ASTRA TECH Implant System EV på den naturliga tanduppsättningen utifrån en sätesspecifik crown downprincip. Med ledning av den naturliga tanduppsättningen har alla implantat, distanser och distansskruvar inklusive cylindrar och broskruvar utformats för att uppfylla kraven på mekanisk hållfasthet, benkvantitet, belastningskapacitet och biologisk respons. Filosofin bakom utformningen har resulterat i ett mångsidigt produktsortiment som uppfyller behoven för varje enskild klinisk situation. En av förutsättningarna för utvecklingen av implantatsystemet var att de viktigaste funktionerna i ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex skulle finnas kvar: OsseoSpeed 1 3 -ytan, MicroThread 4, 5 -designen, Conical Seal Design 6, 7 -anslutningen och Connective Conur 8, 9 -funktionen. Genom att behålla alla de unika funktionerna i ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex kan vi garantera ett pålitligt, förutsägbart och estetiskt resultat både på kort och lång sikt. Under utformnings- och utvecklingsprocessen har ASTRA TECH Implant System EV genomgått omfattande tester enligt flera olika meder. Till följd av dessa tester har den mekaniska hållfastheten hos samtliga komponenter optimerats ytterligare. I den här broschyren hittar du de viktigaste resultaten från några av testerna samt en presentation av en pågående klinisk studie av ASTRA TECH Implant System EV. 3

4 Verifiering av filosofin bakom utformningen Val av material och hänsynstagande vid utformningen Att välja rätt material till ett tandimplantat och tillhörande komponenter är helt avgörande för ett lyckat kliniskt resultat och robust mekanisk hållfasthet på lång sikt. Tillsammans med valet av material spelar utformning och geometri en sr roll för den tala mekaniska hållfastheten hos implantat-distanspelaren. OsseoSpeed EV-implantaten är tillverkade av kommersiellt ren titan (grad 4) i enlighet med kraven för tandimplantat (ISO ASTM 67) för garanterad biokompatibilitet. Dessum är materialet kallbearbetat och utvalt i enlighet med våra specifikationer för att säkerställa egenskaperna för hållfastheten. Ti grad 4 (ASTM 67, utvald batch) Ti-6AL-4V ELI (ASTM F 136) Ti-6AL-4V ELI (ASTM F 136, utvald batch) Ti grad 4 (ASTM 67, standardbatch) Produkt Draghållfasthet (MPa) Implantat 820 Lagerförda distanser 860 Distansskruvar 1095 Generiskt implantat 550 Meder för att testa mekanisk hållfasthet Den standardmed för mätning av mekanisk hållfasthet som har använts för implantatdesigner är ISO 14801:2007. Meden består av ett utmattningstest där implantatdistanspelaren utsätts för belastning i 30 vinkel mot axeln. Enligt standarden, som simulerar långtidsanvändning, motsvaras hållfastheten av den belastning där tre på varandra följande prover av varje implantatdiameter klarar fem miljoner belastningscykler. Den här standardmeden med belastning i 30 vinkel utvärderar hållfastheten hos själva implantatet och inte hos hela implantat-distanspelaren i ett implantat med en inre konisk anslutning. För att specifikt kunna testa hållfastheten hos kontaktytan mellan implantat och distans och mellan distans och cylinder har DENTSPLY Implants utvecklat en med för ett utmattningstest där man tillämpar belastning i 90 vinkel mot axeln. Hållfasthetsindex beräknas med hjälp av ett Wöhlerdiagram utifrån vid vilken belastning implantatet klarar cykler. Hållfastheten hos den inre koniska anslutningen utvärderas bättre med modellen med 90 vinkel. Under utformnings- och utvecklingsprocessen har både ISO 30 -meden och DENTSPLY Implants 90 -med använts för att utvärdera den mekaniska hållfastheten. Detta för att få en mer sammansatt bild av hållfasthetsegenskaperna hos det nya implantatsystemets design. Materialspecifikation och draghållfasthet för ASTRA TECH Implant System EV och ett generiskt implantat. Med med belastning i 30 vinkel mot axeln (ISO 14801:2007) och DENTSPLY Implants med med belastning i 90 vinkel mot axeln. 4

5 Distansen OsseoSpeed EV 4.2 S är 47 % starkare än sin föregångare. Test av implantat OsseoSpeed EV-implantaten anslöts till motsvarande TiDesign EV-distanser. Testresultatet jämfördes med föregångaren, ett OsseoSpeed TX 4.0-implantat anslutet till en TiDesign-distans. Utmattningsgränsen definierades enligt meden med belastning i 30 vinkel mot axeln i ISO 14801:2007. Test av distanser Både en helgjuten distans med inbyggd distansskruv och en tvådelad distans med separat distansskruv testades enligt meden med belastning i 90 vinkel mot axeln. Testresultatet jämfördes med föregångarna TiDesign respektive Direct Abutment som var anslutna till ett OsseoSpeed TX 4.0-implantat. OsseoSpeed EV/ TiDesign EV Hållfasthetsindex för implantat* 3.0 S S S C S C S 2.58 OsseoSpeed TX 4.0/TiDesign 1.00 Hållfasthet för OsseoSpeed EV-implantat (*vid testning av implantatdistanspelare), presenterad som ett index proportionellt till hållfastheten hos ett OsseoSpeed TX 4.0-implantat. Implantat Hållfasthetsindex TiDesign EV med separat skruv Implantat Hållfasthetsindex Direct Abutment EV med inbyggd skruv 3.0 S S S S S S C C S S C C S S 2.00 OsseoSpeed TX OsseoSpeed TX Hållfasthet för TiDesign EV och Direct Abutment EV, presenterad som ett index proportionellt till hållfastheten hos motsvarande distanser (TiDesign med separat skruv respektive Direct Abutment med inbyggd skruv) som var anslutna till ett OsseoSpeed TX 4.0-implantat. (Arkiverade uppgifter.) Implantatet OsseoSpeed EV 4.2 S är 17 % starkare än sin föregångare 10. 5

6 Varje enskild distansskruv ger kontrollerad förbelastning och reducerad rsion vid rekommenderat vridmoment för åtdragning 12. Test av UniAbutment EV-ppkon UniAbutment EV är särskilt utformad med en 33 avsmalnande ppkon och kan kompensera för upp till 66 konvergens eller divergens mellan två implantat. Utformningen ger utrymme för kirurgisk och protetisk mångsidighet och en stark mekanisk hållfasthet. Den mekaniska hållfastheten hos UniAbutment EVpelaren, inklusive cylindern och broskruven, har testats enligt DENTSPLY Implants med med belastning i 90 vinkel mot axeln. Testresultatet jämfördes med föregångaren, en UniAbutment 20 monterad med motsvarande cylinder och broskruv. Skruvmekanik När en distansskruv dras åt uppstår förbelastning (axialkraft), vilket gör att distansen fäster säkert i implantatet. Rätt förbelastning är mycket viktigt för att behålla hållfastheten hos anslutningen mellan implantat och distans. Med korrekt förbelastning minskar risken för lösa skruvar, motståndskraften mot sr bitkraft ökar och man slipper läckage i kontaktytan. Förbelastningen är beroende av flera olika fakrer, däribland: distansskruvens srlek distansens ytegenskaper distansens utformning implantatets utformning och ytegenskaper Distans Hållfasthetsindex För ASTRA TECH Implant System är en förbelastning på minst 250 N att föredra. UniAbutment EV UniAbutment Hållfastheten för UniAbutment EV-ppkonen, presenterad som proportionerlig till hållfastheten hos en UniAbutment. UniAbutment EV är 40 % starkare än sin föregångare 11. När distansskruven dras åt uppstår rsionsbelastning i skruven. Hög rsionsbelastning bör undvikas eftersom detta kan leda till att distansskruven lossnar eller att det uppstår sprickor i skruven. Den optimala skruven ger tillräcklig förbelastning samtidigt som den minimerar mängden rsion i skruven. Distansskruvarna till ASTRA TECH Implant System EV har en unik utformning med avsmalnande skruvhuvuden och anodiserad yta för färgkodning vilket garanterar en kontrollerad förbelastning och minskar rsionsbelastning vid ett enhetligt vridmoment för åtdragning på 25 Ncm. Förbelastning Preload (N) (N) Alla distansskruvar till ASTRA TECH Implant System EV överskrider en förbelastning på minst 250 N vid ett vridmoment för åtdragning på 25 Ncm. 6

7 Läckagetest för Conical Seal Design Läckage av mikrobiellt innehåll genom anslutningen mellan implantat och distans har diskuterats som en bidragande fakr vid inflammariska reaktioner i den omkringliggande vävnaden. Vid vidareutveckling och förbättring av anslutningen mellan implantat och distans är en tättslutande försegling av denna kontaktyta av yttersta vikt för det kliniska resultatet. Conical Seal Design - anslutningen uppvisade inget mikroläckage 13. DENTSPLY Implants har utvecklat en testmed för att verifiera hållfastheten hos Conical Seal Design-anslutningen. Syftet med testmeden är att verifiera att förseglingen av anslutningen mellan distans och implantat förblir intakt under simulerade belastningsförhållanden. Först skapas ett undertryck inuti implantat-distansenhetens kon. Därefter sänks hela enheten ned i natriumkloridlösning (NaCl). När enheten är nedsänkt i lösningen utsätts den för cyklisk belastning. x Underpressure Load När förseglingen är intakt kvarstår undertrycket och inget läckage kan upptäckas. Om förseglingen bryts gör undertrycket så att lösning passerar genom konen vilket skapar en märkbar ökning av vätskenivån i undertryckskolumnen. För det här testet monterades och belastades OsseoSpeed EV-implantat och motsvarande TiDesign EV-distanser med cyklisk belastning i 30 vinkel från axeln vid 275 N i tio minuter. Inget vätskeläckage upptäcktes på någon av de enheter som testades 13. En schematisk illustration av DENTSPLY Implants läckagetestmed. Implantatet och distansen är monterade enligt ISO-meden med belastning i 30 vinkel mot axeln. Undertrycket skapas via ett borrat hål i botten på implantatet. Vätskeläckage kan upptäckas genom en ökning i vätskekolumnen som är schematiskt illustrerad, x. 7

8 Test av borrprocedur och vridmoment vid installation Implantatsätespreparationen för ASTRA TECH Implant System EV utförs med en borrprocedur som ger önskad grad av primär implantatstabilitet. Den förenklade proceduren för sätespreparation innehåller två olika alternativ för kortikal bentjocklek: tunt kortikalt ben <2 mm och tjockt kortikalt ben 2 mm. Borrproceduren ger samma förhållande mellan kortikal benpreparation och implantatdiameter som borrprocedurerna för OsseoSpeed TX. Proceduren möjliggör också en bredare sätespreparation apikalt eller längs med hela sätet vid behov. I artificiellt ben preparerades implantatsäten för OsseoSpeed EV 4.2 S och OsseoSpeed TX 4.0 S med 11 mm längd vardera. För OsseoSpeed EV-implantatet tillämpades en preparation för tunt kortikalt ben och för OsseoSpeed TX användes ett prokoll för mjukt ben. Implantaten sattes på plats med hjälp av borrenheten och vridmomentet för installationen dokumenterades. Resultaten tyder på att det är möjligt att uppnå en högre primärstabilitet uppmätt som vridmoment vid installation i mjukt ben. Denna jämförelse återspeglar inte flexibiliteten hos den valfria bredare sätespreparationen. Implantat Borrprocedur Index för vridmoment vid installation OsseoSpeed EV Tunt kortikalt ben 1.4* OsseoSpeed TX Borrprocedur för mjukt ben Vridmoment för installation av OsseoSpeed EV presenterat som ett index proportionellt till vridmomentet för installation av OsseoSpeed TX. *De valfria borr för OsseoSpeed EV som ger möjlighet till bredare sätespreparation har inte använts. (Arkiverade uppgifter.) 1.0 Den flexibla borrproceduren ger önskad primärstabilitet. 8

9 Kliniska bevis Klinisk erfarenhet och pågående klinisk studie Över 700 implantatbehandlingar i 14 olika länder har redan utförts med ASTRA TECH Implant System EV och de protetiska och kliniska resultaten har dokumenterats. I en pågående prospektiv, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie kommer prövare från 5 olika kliniker (4 universitetsbaserade och 1 privat) att följa upp 120 patienter under 5 år. Hittills har en grupp på 59 patienter fått talt 79 OsseoSpeed EV-implantat medan kontrollgruppen på 61 patienter har behandlats med talt 87 OsseoSpeed TX-implantat i samtliga positioner i munnen. De preliminära resultaten visar att det marginala benet som omger samtliga implantat förblir stabilt från placering av implantatet, permanent cementering av kronan och fram till sexmånadersuppföljningen, utan någon statistisk skillnad mellan grupperna 14. På frågan om hur de upplevde implantatets stabilitet under installationen svarade mer än två tredjedelar av klinikerna att OsseoSpeed EV gav bättre primärstabilitet jämfört med OsseoSpeed TX. Denna kvalitativa återkoppling stöder ett av syftena med den borrprocedur som har utvecklats. Kvinnlig patient, 50 år, rehabiliterad med singelimplantat med metall/keramikkrona i position 36. Röntgen vid placering av implantat. Ingen mesial eller distal marginal benförlust observerades vid sexmånadersuppföljningen. 50% Loss Gain 44.8% 40% 30% 27.6% 24.1% Kliniskt fografi efter sex månaders funktionell belastning. 20% 10% 0% 3.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -1.0 < <0 0 < < < < < < < <4.0 Med tillstånd av Dr Nurit Bittner och Dr James Fine. Columbia University, College of Dental Medicine, New York, NY, USA. Fördelning av frekvensen av förändringar i bennivån uppmätta med röntgen, från tidpunkten för belastning fram till sexmånadersuppföljningen: 72 % av OsseoSpeed EV-implantaten förlorade inget marginalt ben medan 28 % uppvisade minimal benförlust på mindre än 0,5 mm. 9

10 Sammanfattning och slutsats Materialval och ingående tester har visat att ASTRA TECH Implant System EV överträffar sin föregångare när det gäller hållfasthet och tillförlitlighet samtidigt som fördelarna med och principerna för ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex fortfarande kvarstår. Dessum visar pågående klinisk dokumentation att ASTRA TECH Implant System EV ger ökad kirurgisk och protetisk flexibilitet samtidigt som det ger goda kliniska resultat och bevarar de marginala bennivåerna. Referenser 1. Ellingsen JE, Johansson CB, Wennerberg A, Holmén A. Improved retention and bone-implant contact with fluoride-modified titanium implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19(5): Berglundh T, Abrahamsson I, Albouy JP, Lindhe J. Bone healing at implants with a fluoride-modified surface: an experimental study in dogs. Clin Oral Implants Res 2007;18(2): Bryingn M, Mendonca G, Nares S, Cooper LF. Osteoblastic and cykine gene expression of implant-adherent cells in humans. Clin Oral Implants Res 2012;E-pub Oct 13, doi: /clr Lee DW, Choi YS, Park KH, Kim CS, Moon IS. Effect of microthread on the maintenance of marginal bone level: a 3-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2007;18(4): Hansson S, Werke M. The implant thread as a retention element in cortical bone: the effect of thread size and thread profile: a finite element study. J Biomech 2003;36(9): Harder S, Dimaczek B, Acil Y, et al. Molecular leakage at implant-abutment connection--in vitro investigation of tightness of internal conical implant-abutment connections against endoxin penetration. Clin Oral Investig 2010;14(4): Zipprich H, Weigl P, Lauer H-C, Lange B. Micro-movements at the implant-abutment interface: measurements, causes and consequenses. Implanlogie 2007;15: Donati M, La Scala V, Di Raimondo R, et al. Marginal bone preservation in single-oth replacement: A 5-year prospective clinical multicenter study. Clin Impl Dent Rel Res 2013;E-pub July 25, doi: /cid Lops D, Chiapasco M, Rossi A, Bressan E, Romeo E. Incidence of inter-proximal papilla between a oth and an adjacent immediate implant placed in a fresh extraction socket: 1-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2008;19(11): Johansson H, Hellqvist J. Functionality of a further developed implant system: Mechanical integrity (P339). Clin Oral Implants Res 2013;24(Supplement 9): Dahlström M, Hellqvist J. Feasibility testing of a new abutment design (P323). Clin Oral Impl Res 2013;24(Supplement 9): Halldin A, Dahlström M. Optimization of preload and rsion by using a unique abutment screw design for each implant platform size (P332). Clin Oral Implants Res 2013;24(Supplement 9): Johansson H, Hellqvist J, Johnsson S. Credibility of an up-dated implant system: implant-abutment leakage testing (P340). Clin Oral Implants Res 2013;24(Supplement 9): Stanford C, Raes S, Cecchina D, Brandt J, Bittner N. Clinical interim data from a prospective, randomized, controlled, multicentre, 5-year study comparing two versions of an implant system (P307). Clin Oral Implants Res 2013;24(Supplement 9):

11 En ständigt pågående utveckling Dessa banbrytande innovationer är ett resultat av kunskaper om och förståelse för de biologiska och kliniska processer som all tandimplantatterapi bygger på Idén att blästra implantatets yta med titandioxidpartiklar för att öka bentillväxt och osseointegration presenteras och TiOblast-ytan föds ATLANTIS patientspecifika CAD/CAMdistanser introduceras för ASTRA TECH Implant System OsseoSpeed TX lanseras. TX står för tapered apex (avsmalnande spets) och introduceras för hela implantatsortimentet Introduktion av ASTRA TECH Implant System EV. Tanken bakom utformningen av implantatsystemet bygger på den naturliga tanduppsättningen utifrån en sätesspecifik crown down-princip. Med en unik kontaktyta * för enpositionsplacering av ATLANTIS patientspecifika CAD/CAM-distanser Klinisk användning av första generationens implantat med Conical Seal Design och Connective Conur påbörjas i en studie vid Karolinska Universitetssjukhuset i Sckholm Idén om mikrogängor på implantathalsen för att garantera positiv biomekanisk benstimulering och bevarad marginal bennivå föds MicroThread. Efter att ha jämfört 840 gängor av olika form och srlek hittade vi den optimala profilen för positiv belastningsfördelning OsseoSpeed TX Profile, det unika, patenterade implantatet som är anamiskt utformat för lutande alveoler, introduceras Ett forskarteam vid Oslo universitet i Norge skapar konceptet med en fluormodifierad implantatyta för att snabba på osseointegrationen. Till följd av detta inleds de första prekliniska prövningarna av OsseoSpeed år År 2000 får den första patienten ett OsseoSpeedimplantat vid Oslo Universitet. Den första och enda kemiskt modifierade implantatytan OsseoSpeed lanseras år 2004 vid EAO i Paris. *Patentsökt 11

12 DENTSPLY Implants avstår inte från någon rätt till sina varumärken genom att inte använda symbolerna eller SE DENTSPLY. Med ensamrätt Om DENTSPLY Implants DENTSPLY Implants erbjuder ett brett sortiment av dentala implantat; ANKYLOS, ASTRA TECH Implant System och XiVE samt digital teknik som ATLANTIS patientspecifika CAD/CAM lösningar, SIMPLANT guidad kirurgi, regenerativa benersättningsmaterial och utbildningsprogram. DENTSPLY Implants skapar mervärde för tandvårdspersonal med förutsägbara och varaktiga implantatbehandlingar som resulterar i förbättrad livskvalitet för patienten. Om DENTSPLY International DENTSPLY International är ett ledande företag inom tillverkning och distribution av produkter för såväl oral hälsa som sjukvårdsprodukter. DENTSPLY s engagemang till innovation och professionell samverkan har under mer än 110 år utvecklat sin produktportfölj av kända förbrukningsvaror och tillhörande utrustningar. Huvudkonret finns i USA och har globala försäljningskonr i mer än 120 länder.

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

Storsatsning på ny teknik

Storsatsning på ny teknik Nyhetsbrev nr 1. 2015 Storsatsning på ny teknik I januari installerades vår andra fräsmaskin på TL. Efter mycket tid med inläsning, kopplingar och provningar kan vi konstatera att vi har en av marknadens

Läs mer

Q3 2012. kvartalsredogörelse. Marknadstillstånd för Tigran PeriBrush i USA. Tigran Technologies AB

Q3 2012. kvartalsredogörelse. Marknadstillstånd för Tigran PeriBrush i USA. Tigran Technologies AB Q3 212 Tigran Technologies AB kvartalsredogörelse Marknadstillstånd för Tigran PeriBrush i USA Bolaget har fått godkännande på sin 51(k) ansökan, av FDA (Food and Drug Administration) avseende försäljningstillstånd

Läs mer

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder...

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Fråga efter tandimplantatlösningar från BIOMET 3i Läs av koden med din smartphone om du vill veta mer om tandimplantat! Som chef på ett stort ekonomiföretag

Läs mer

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast LE NATURLIGT IGEN Ny livskvalitet med nya tänder som sitter fast www.naturligt-attraktiv.se innehåll Tandimplantat 2 Vad är ett tandimplantat? 4 Fördelar med tandimplantat 5 När kan tandimplantat sättas

Läs mer

NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA. Behandlingsmetoder

NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA. Behandlingsmetoder NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA Behandlingsmetoder Implantatstödda tandersättningar ser ut som, känns som och fungerar som naturliga tänder Krona Tandkött Tandrot Tandimplantat Käkben

Läs mer

1. Impact strength and morphology of denture acrylic resins. 1. Vilka material har man testat och hur har de polymeriserats?

1. Impact strength and morphology of denture acrylic resins. 1. Vilka material har man testat och hur har de polymeriserats? Avtagbar protetik samt implantat litteraturseminarium T1 1 (8) Frågor och förväntade svar Läs artikeln och svara på frågorna. 1. Impact strength and morphology of denture acrylic resins Faot et al. J Prosthet

Läs mer

VACKRA TÄNDER. Livskvalitet med tandimplantat 1

VACKRA TÄNDER. Livskvalitet med tandimplantat 1 VACKRA TÄNDER Livskvalitet med tandimplantat 1 INNEHÅLL 2 Sanningen om avsaknad av tänder 3 Tandimplantat 4 Hög kvalitet med implantat 8 Den stora skillnaden 10 Straumanns lösning 14 Återupptäck ditt inre

Läs mer

Som naturliga tänder. 78330-SE-1208_Patientbroschyr.indd 1

Som naturliga tänder. 78330-SE-1208_Patientbroschyr.indd 1 Som naturliga tänder 78330-SE-1208_Patientbroschyr.indd 1 2012-08-09 14.41 DENTSPLY Implants har en lång tradition av forskning och produkt utveckling. Omfattande vetenskaplig dokumentation och kliniska

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

Spännande höst på TL. Translucent zirkonia monolitisk. Nyhetsbrev nr 3. 2014

Spännande höst på TL. Translucent zirkonia monolitisk. Nyhetsbrev nr 3. 2014 Nyhetsbrev nr 3. 2014 Translucent zirkonia monolitisk Spännande höst på TL Efter sommaren (som aldrig ville ta slut lyckligtvis) har det hänt mycket på TL. Kurser och föredrag. Ny teknik inom den digitala

Läs mer

Etik och implantatprotetik

Etik och implantatprotetik Etik och implantatprotetik stig karlsson Bakgrund Implantatmarknaden i dag präglas av en många gånger intensiv marknadsföring riktad mot tandläkarna, men även direkt mot patienterna. Tandläkarna utlovas

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210.

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Med förbättrat handhavande, fler funktioner, bättre prestanda, fler analysmöjligheter och visningsval är den ett kraftfullt tillskott till Surftest SJ-serien

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

120 Years W&H W&H makes history

120 Years W&H W&H makes history 120 Years W&H W&H makes history 1890 Företaget W&H grundas Här startar en framgångshistoria. Ingenjörerna Jean Weber och Hugo Hampel grundar ett företag som tillverkar hand- och vinkelstycken - W&H märket

Läs mer

Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards. DNU Trondheim 2010-08-26. Lars-Olof Wallin. IPC European Representative

Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards. DNU Trondheim 2010-08-26. Lars-Olof Wallin. IPC European Representative Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards DNU Trondheim 2010-08-26 Lars-Olof Wallin IPC European Representative God Morgon Norrmän! Dokumentation Layout över en FLEX Konstruktions-

Läs mer

Tylösandsdagarna 2012

Tylösandsdagarna 2012 Tylösandsdagarna 2012 av Per Magnusson Foto: Per Carlson När torsdagens inledningstalare Per Holknekt bokades hösten 2011, anade vi inte hur aktuell han skulle bli i pressen våren och sommaren 2012! Han

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP NYA BEHANDLINGSMETODER Beautytek utvecklades ursprungligen för användning inom medicinen och har redan visat sin överlägsenhet inom detta område. Beautytek är knappast jämförbar med någon annan känd konventionell

Läs mer

Företagspresentation Dentware Scandinavia AB + Brånemark Integration AB

Företagspresentation Dentware Scandinavia AB + Brånemark Integration AB Företagspresentation Dentware Scandinavia AB + Brånemark Integration AB!!!! augusti / september 2015 Per Dybwad, VD Dentware Scandinavia & Mikael Escobar Bach, VD Brånemark Integration AB Simple - Precise

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

Den perfekta kombinationen!

Den perfekta kombinationen! Den perfekta kombinationen! - Din guide till ett lyckat cementval Variolink Veneer Multilink Automix TOOLS TILLBEHÖR UNIVERSAL UNIVERSALT CEMENT Ivoclean NYHET IVOCLEAN Ivoclean är en ny rengöringspasta

Läs mer

PROFYLAX & TANDSANERING

PROFYLAX & TANDSANERING Pulverbläster PROFYLAX & TANDSANERING Pulverbläster PROPHYflex 3 (2018) Pulverbläster för skonsam och enkel borttagning av missfärgningar och beläggningar samt ytbehandling av kaviteter mm. Löstagbar och

Läs mer

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Vad är Cellthion? Cellthion HIFU Hög Intensiv Fokuserad Ultraljud är ett alternativ till traditionell kirurgisk ansiktslyftning. Den stramar och lyfter hud på både, nacke,

Läs mer

The Hansson Twin Hook. Semiperkutan Operationsteknik

The Hansson Twin Hook. Semiperkutan Operationsteknik The Hansson Twin Hook Semiperkutan Operationsteknik Operationsteknik 1. Reponera 2. Lägg snitt Frakturen reponeras på sedvanligt sätt. Vid instabila frakturer kan ledare användas för att stabilisera fragment.

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

Var dig själv. med LoFric Origo

Var dig själv. med LoFric Origo Var dig själv med LoFric Origo Hos vänner På stranden Ditt val På stan På arbetet Utomhus På semester LoFric Origo katetern som är designad för att underlätta din vardag Att kateterisera sig kan vara en

Läs mer

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Torrisolerade transformatorer RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Miljövänlig, tillförlitlig och med förbättrad säkerhet Utmaningen Torrisolerade transformatorer används ofta i tillämpningar

Läs mer

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR KONE ReNova Förbättrad säkerhet och tillgänglighet börjar med dörren Många driftsäkerhetsproblem för hissar är följden av föråldrade eller dåligt fungerande

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Tuning av ortoser enl. Elaine Owen

Tuning av ortoser enl. Elaine Owen Tuning av ortoser enl. Elaine Owen Erfarenheter från SOL Lund Louise Mattsson, OI/Sjg Tuning av ortoser Bakgrund: Fyra skandinaviska kurser med Elaine Owen inom drygt ett år Fråga 1: Är det här ett nytt

Läs mer

Välkommen på årets kurs i oktober

Välkommen på årets kurs i oktober Välkommen på årets kurs i oktober Kicka igång hösten 2014 med hela teamet! TL arrangerar en mycket givande kurs på hotell Mossbylundett stenkast från havet utanför Ystad. Det blir ny kunskap, högt i tak

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

Simulera evolutionen Ett spel för att lära ut principerna kring evolutionen med hjälp av olika föremål.

Simulera evolutionen Ett spel för att lära ut principerna kring evolutionen med hjälp av olika föremål. bioscience explained 134567 John A. Barker Formerly of the Department of Education and Professional Studies King s College, London Simulera evolutionen Ett spel för att lära ut principerna kring evolutionen

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen

Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 116 24 Anja Nieminen, Marjatta Jokela-Hietamäki och Veli-Jukka Uitto Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen Trots att korrekt installerade

Läs mer

Dino-Lite DermaScope

Dino-Lite DermaScope Dino-Lite DermaScope Enkla att använda Dino-Lite DermaScope är ett lättanvänt digitalt mikroskop som kan framkalla bilder med hög kvalitativa närbilder och video av huden. Dessa bilder går mycket längre

Läs mer

Komplikationer vid dentala implantat

Komplikationer vid dentala implantat Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för hälsa och miljö Karin Karlsson & Jana Sieber Komplikationer vid dentala implantat Complications of dental implantation Oral hälsa C-uppsats

Läs mer

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL Allmänt FIX Road -surrningsduken är tillverkad av specialväv som är belagd med en vanligtvis gråfärgad plastyta. Plastytan skyddar väven mot

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Boverket juli 2013 Marknadskontroll av byggprodukter slutrapport för produktgruppen bultar. Dnr 1102-4607/2008 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

Bärbara displayer från Expand.

Bärbara displayer från Expand. Bärbara displayer från Expand. Funktion, kvalitet och design. Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer. Med Expands

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012

Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012 Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012 Docent Leif Lysell och Tandläkare Mats Peterson håller kursen: Från terapiplanering till uppföljning av färdig implantatbehandling

Läs mer

Funktioner hos Typar

Funktioner hos Typar Att använda geotextiler vid anläggningsarbeten har sedan länge varit accepterat som en kostnadsbesparande och funktionshöjande lösning jämfört med konventionella tekniker. Förmåga att motstå skador i anläggningsskedet

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Ljudisolerad för bättre sömn

Ljudisolerad för bättre sömn Ljudisolerad för bättre sömn Pålitlig, säker och beprövad slangsetsteknologi Flödeskontrollkammare för att detektera BREAKpoint i varje cykel Bärbar Patientkortet innehåller ordination samt händelse-,

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation.

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. 2012-03-01 1 Information om behandling av bettfel som behandlas med tandreglering och käkoperation Sammanfattning av den

Läs mer

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel WeldPrint Gasbågsvetsning i metall Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel ABN 74 085 213 707 A genda Varför har WeldPrint utvecklats Nya användare och utmärkelser Beskrivning hur WeldPrint arbetar

Läs mer

Filtek. Silorane. Lågkrympande posterior komposit. * < 1 % volumerisk krympning. testad med Bonded Disc Method. Helt unikt. < 1% krympning!

Filtek. Silorane. Lågkrympande posterior komposit. * < 1 % volumerisk krympning. testad med Bonded Disc Method. Helt unikt. < 1% krympning! Filtek Silorane Lågkrympande posterior komposit * < 1 % volumerisk krympning. testad med Bonded Disc Method. Helt unikt < 1% krympning! * Siloraner En ny standard för framtidens fyllningsmaterial. Sedan

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Vad innebär SS-EN 3834: Olika

Läs mer

RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL.

RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL. RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé Infektioner runt implantat har visat sig vara vanliga komplikationer efter implantatbehandling. Oftast

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Bosch CCS 800 Ultro diskussionssystem Nyskapande...

Bosch CCS 800 Ultro diskussionssystem Nyskapande... Bosch CCS 800 Ultro diskussionssystem Nyskapande... 2 CCS 800 Ultro diskussionssystem...med en flexibel allt-i-ett möteslösning Unik inbyggd MP-inspelning och -uppspelning Mycket tydligt tal med digital

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

Värmdöpumpen AB. TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE

Värmdöpumpen AB. TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE Värmdöpumpen AB TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE Värmdöpumpen AB www.varmdopumpen.se Box 2101 Tel: 08-978037.971915 127 02 Skärholmen Fax:08-881344 1. INTRODUKTION

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet BPW-NEWS Allg 7124703se BPW NEWS BPW BERGISCHE ACHSEN ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet Det beprövade BPW ECO-navet i ECO Plus utförande ersätts fr.o.m. september 2007 av

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

Implantathistorik. N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 10 15. Tomas Albrektsson

Implantathistorik. N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 10 15. Tomas Albrektsson N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 10 15 Tomas Albrektsson Implantathistorik Orala implantat ansågs tidigare ha mycket låg lyckandefrekvens och någon utbildning i implantologi

Läs mer

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI 1 Vårdprogram 2014-09-01 VÅ RDPROGRÅM KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI Introduktion Vid starkt uttalade ocklusionsavvikelser med samtidig käkställningsavvikelse utförs behandling genom en

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

WEO Plug-In Cartridge

WEO Plug-In Cartridge WEO Plug-In Cartridge WEO Plug-In Cartridge - Hydrauliska anslutningar som sparar tid, utrymme och pengar Den flexibla lösningen som minskar dina kostnader Minimera monterings- och testtider. Tillverka

Läs mer

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2015 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersöking utförd av tandläkare, grundavgift 775 775 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 420 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg)

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Vane-Log Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Tel: 031-28 99 20 Fax: 031-68 16 39 E-post: support@geotech.se Hemsida: http://www.geotech.se

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Blod, ben och implantat

Blod, ben och implantat Blod, ben och implantat övertandläkare, käkkirurg, avdelningen för biomaterialvetenskap, Göteborgs universitet E-post: andreas.thor @lul.se autoreferat Rätt metod för benersättning vid implantatbehandling

Läs mer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer Med nya slipper du smutsiga händer Nya ligger generationer före Kompakta sanitärpumpar har fått dåligt rykte, men nu är den nya generationen här! Grundfos, sanitärpumpar med skärsystem, utgör ett enormt

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

10 poäng Den valda längden måste vara konsekvent på alla naglar i förhållande till nagelbädden. Förlängningen skall inte överstiga 50% av nagelbädden.

10 poäng Den valda längden måste vara konsekvent på alla naglar i förhållande till nagelbädden. Förlängningen skall inte överstiga 50% av nagelbädden. BESKRIVNING AV BEDÖMNING AV GESÄLLPROV TILL NAGELTERAPEUT Bedömningsbeskrivning 1. Form Den valda formen måste vara konsekvent på alla naglar. Den valda formen måste vara tekniskt korrekt. Poäng dras av

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer