Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV"

Transkript

1 Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

2 ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis som i naturen är det flera olika men lika viktiga egenskaper som samverkar. Följande kombination av nyckelfakrer är unika för ASTRA TECH Implant System: OsseoSpeed mer ben på kortare tid MicroThread biomekanisk benstimulering Conical Seal Design en stark och stabil passform Connective Conur ökad kontaktyta och volym för mjukvävnaden OsseoSpeed MicroThread Conical Seal Design Connective Conur

3 Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV För alla er som arbetar med tandimplantat kan vi nu med glädje presentera nästa steg i den ständigt pågående utvecklingen av ASTRA TECH Implant System. Grunden för detta banbrytande steg är det unika ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex, vars långvariga bevarande av den marginala bennivån och estetiska resultat är väldokumenterade. Designfilosofin Vid utformningen av ett implantatsystem finns det flera olika parametrar som måste tas med i beräkningen: Långsiktig biologisk och klinisk prestanda Användarvänlighet och känslighet Mångsidighet och täckning för olika indikationer Mekanisk hållfasthet och robusthet Dessum bygger filosofin bakom utformningen av ASTRA TECH Implant System EV på den naturliga tanduppsättningen utifrån en sätesspecifik crown downprincip. Med ledning av den naturliga tanduppsättningen har alla implantat, distanser och distansskruvar inklusive cylindrar och broskruvar utformats för att uppfylla kraven på mekanisk hållfasthet, benkvantitet, belastningskapacitet och biologisk respons. Filosofin bakom utformningen har resulterat i ett mångsidigt produktsortiment som uppfyller behoven för varje enskild klinisk situation. En av förutsättningarna för utvecklingen av implantatsystemet var att de viktigaste funktionerna i ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex skulle finnas kvar: OsseoSpeed 1 3 -ytan, MicroThread 4, 5 -designen, Conical Seal Design 6, 7 -anslutningen och Connective Conur 8, 9 -funktionen. Genom att behålla alla de unika funktionerna i ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex kan vi garantera ett pålitligt, förutsägbart och estetiskt resultat både på kort och lång sikt. Under utformnings- och utvecklingsprocessen har ASTRA TECH Implant System EV genomgått omfattande tester enligt flera olika meder. Till följd av dessa tester har den mekaniska hållfastheten hos samtliga komponenter optimerats ytterligare. I den här broschyren hittar du de viktigaste resultaten från några av testerna samt en presentation av en pågående klinisk studie av ASTRA TECH Implant System EV. 3

4 Verifiering av filosofin bakom utformningen Val av material och hänsynstagande vid utformningen Att välja rätt material till ett tandimplantat och tillhörande komponenter är helt avgörande för ett lyckat kliniskt resultat och robust mekanisk hållfasthet på lång sikt. Tillsammans med valet av material spelar utformning och geometri en sr roll för den tala mekaniska hållfastheten hos implantat-distanspelaren. OsseoSpeed EV-implantaten är tillverkade av kommersiellt ren titan (grad 4) i enlighet med kraven för tandimplantat (ISO ASTM 67) för garanterad biokompatibilitet. Dessum är materialet kallbearbetat och utvalt i enlighet med våra specifikationer för att säkerställa egenskaperna för hållfastheten. Ti grad 4 (ASTM 67, utvald batch) Ti-6AL-4V ELI (ASTM F 136) Ti-6AL-4V ELI (ASTM F 136, utvald batch) Ti grad 4 (ASTM 67, standardbatch) Produkt Draghållfasthet (MPa) Implantat 820 Lagerförda distanser 860 Distansskruvar 1095 Generiskt implantat 550 Meder för att testa mekanisk hållfasthet Den standardmed för mätning av mekanisk hållfasthet som har använts för implantatdesigner är ISO 14801:2007. Meden består av ett utmattningstest där implantatdistanspelaren utsätts för belastning i 30 vinkel mot axeln. Enligt standarden, som simulerar långtidsanvändning, motsvaras hållfastheten av den belastning där tre på varandra följande prover av varje implantatdiameter klarar fem miljoner belastningscykler. Den här standardmeden med belastning i 30 vinkel utvärderar hållfastheten hos själva implantatet och inte hos hela implantat-distanspelaren i ett implantat med en inre konisk anslutning. För att specifikt kunna testa hållfastheten hos kontaktytan mellan implantat och distans och mellan distans och cylinder har DENTSPLY Implants utvecklat en med för ett utmattningstest där man tillämpar belastning i 90 vinkel mot axeln. Hållfasthetsindex beräknas med hjälp av ett Wöhlerdiagram utifrån vid vilken belastning implantatet klarar cykler. Hållfastheten hos den inre koniska anslutningen utvärderas bättre med modellen med 90 vinkel. Under utformnings- och utvecklingsprocessen har både ISO 30 -meden och DENTSPLY Implants 90 -med använts för att utvärdera den mekaniska hållfastheten. Detta för att få en mer sammansatt bild av hållfasthetsegenskaperna hos det nya implantatsystemets design. Materialspecifikation och draghållfasthet för ASTRA TECH Implant System EV och ett generiskt implantat. Med med belastning i 30 vinkel mot axeln (ISO 14801:2007) och DENTSPLY Implants med med belastning i 90 vinkel mot axeln. 4

5 Distansen OsseoSpeed EV 4.2 S är 47 % starkare än sin föregångare. Test av implantat OsseoSpeed EV-implantaten anslöts till motsvarande TiDesign EV-distanser. Testresultatet jämfördes med föregångaren, ett OsseoSpeed TX 4.0-implantat anslutet till en TiDesign-distans. Utmattningsgränsen definierades enligt meden med belastning i 30 vinkel mot axeln i ISO 14801:2007. Test av distanser Både en helgjuten distans med inbyggd distansskruv och en tvådelad distans med separat distansskruv testades enligt meden med belastning i 90 vinkel mot axeln. Testresultatet jämfördes med föregångarna TiDesign respektive Direct Abutment som var anslutna till ett OsseoSpeed TX 4.0-implantat. OsseoSpeed EV/ TiDesign EV Hållfasthetsindex för implantat* 3.0 S S S C S C S 2.58 OsseoSpeed TX 4.0/TiDesign 1.00 Hållfasthet för OsseoSpeed EV-implantat (*vid testning av implantatdistanspelare), presenterad som ett index proportionellt till hållfastheten hos ett OsseoSpeed TX 4.0-implantat. Implantat Hållfasthetsindex TiDesign EV med separat skruv Implantat Hållfasthetsindex Direct Abutment EV med inbyggd skruv 3.0 S S S S S S C C S S C C S S 2.00 OsseoSpeed TX OsseoSpeed TX Hållfasthet för TiDesign EV och Direct Abutment EV, presenterad som ett index proportionellt till hållfastheten hos motsvarande distanser (TiDesign med separat skruv respektive Direct Abutment med inbyggd skruv) som var anslutna till ett OsseoSpeed TX 4.0-implantat. (Arkiverade uppgifter.) Implantatet OsseoSpeed EV 4.2 S är 17 % starkare än sin föregångare 10. 5

6 Varje enskild distansskruv ger kontrollerad förbelastning och reducerad rsion vid rekommenderat vridmoment för åtdragning 12. Test av UniAbutment EV-ppkon UniAbutment EV är särskilt utformad med en 33 avsmalnande ppkon och kan kompensera för upp till 66 konvergens eller divergens mellan två implantat. Utformningen ger utrymme för kirurgisk och protetisk mångsidighet och en stark mekanisk hållfasthet. Den mekaniska hållfastheten hos UniAbutment EVpelaren, inklusive cylindern och broskruven, har testats enligt DENTSPLY Implants med med belastning i 90 vinkel mot axeln. Testresultatet jämfördes med föregångaren, en UniAbutment 20 monterad med motsvarande cylinder och broskruv. Skruvmekanik När en distansskruv dras åt uppstår förbelastning (axialkraft), vilket gör att distansen fäster säkert i implantatet. Rätt förbelastning är mycket viktigt för att behålla hållfastheten hos anslutningen mellan implantat och distans. Med korrekt förbelastning minskar risken för lösa skruvar, motståndskraften mot sr bitkraft ökar och man slipper läckage i kontaktytan. Förbelastningen är beroende av flera olika fakrer, däribland: distansskruvens srlek distansens ytegenskaper distansens utformning implantatets utformning och ytegenskaper Distans Hållfasthetsindex För ASTRA TECH Implant System är en förbelastning på minst 250 N att föredra. UniAbutment EV UniAbutment Hållfastheten för UniAbutment EV-ppkonen, presenterad som proportionerlig till hållfastheten hos en UniAbutment. UniAbutment EV är 40 % starkare än sin föregångare 11. När distansskruven dras åt uppstår rsionsbelastning i skruven. Hög rsionsbelastning bör undvikas eftersom detta kan leda till att distansskruven lossnar eller att det uppstår sprickor i skruven. Den optimala skruven ger tillräcklig förbelastning samtidigt som den minimerar mängden rsion i skruven. Distansskruvarna till ASTRA TECH Implant System EV har en unik utformning med avsmalnande skruvhuvuden och anodiserad yta för färgkodning vilket garanterar en kontrollerad förbelastning och minskar rsionsbelastning vid ett enhetligt vridmoment för åtdragning på 25 Ncm. Förbelastning Preload (N) (N) Alla distansskruvar till ASTRA TECH Implant System EV överskrider en förbelastning på minst 250 N vid ett vridmoment för åtdragning på 25 Ncm. 6

7 Läckagetest för Conical Seal Design Läckage av mikrobiellt innehåll genom anslutningen mellan implantat och distans har diskuterats som en bidragande fakr vid inflammariska reaktioner i den omkringliggande vävnaden. Vid vidareutveckling och förbättring av anslutningen mellan implantat och distans är en tättslutande försegling av denna kontaktyta av yttersta vikt för det kliniska resultatet. Conical Seal Design - anslutningen uppvisade inget mikroläckage 13. DENTSPLY Implants har utvecklat en testmed för att verifiera hållfastheten hos Conical Seal Design-anslutningen. Syftet med testmeden är att verifiera att förseglingen av anslutningen mellan distans och implantat förblir intakt under simulerade belastningsförhållanden. Först skapas ett undertryck inuti implantat-distansenhetens kon. Därefter sänks hela enheten ned i natriumkloridlösning (NaCl). När enheten är nedsänkt i lösningen utsätts den för cyklisk belastning. x Underpressure Load När förseglingen är intakt kvarstår undertrycket och inget läckage kan upptäckas. Om förseglingen bryts gör undertrycket så att lösning passerar genom konen vilket skapar en märkbar ökning av vätskenivån i undertryckskolumnen. För det här testet monterades och belastades OsseoSpeed EV-implantat och motsvarande TiDesign EV-distanser med cyklisk belastning i 30 vinkel från axeln vid 275 N i tio minuter. Inget vätskeläckage upptäcktes på någon av de enheter som testades 13. En schematisk illustration av DENTSPLY Implants läckagetestmed. Implantatet och distansen är monterade enligt ISO-meden med belastning i 30 vinkel mot axeln. Undertrycket skapas via ett borrat hål i botten på implantatet. Vätskeläckage kan upptäckas genom en ökning i vätskekolumnen som är schematiskt illustrerad, x. 7

8 Test av borrprocedur och vridmoment vid installation Implantatsätespreparationen för ASTRA TECH Implant System EV utförs med en borrprocedur som ger önskad grad av primär implantatstabilitet. Den förenklade proceduren för sätespreparation innehåller två olika alternativ för kortikal bentjocklek: tunt kortikalt ben <2 mm och tjockt kortikalt ben 2 mm. Borrproceduren ger samma förhållande mellan kortikal benpreparation och implantatdiameter som borrprocedurerna för OsseoSpeed TX. Proceduren möjliggör också en bredare sätespreparation apikalt eller längs med hela sätet vid behov. I artificiellt ben preparerades implantatsäten för OsseoSpeed EV 4.2 S och OsseoSpeed TX 4.0 S med 11 mm längd vardera. För OsseoSpeed EV-implantatet tillämpades en preparation för tunt kortikalt ben och för OsseoSpeed TX användes ett prokoll för mjukt ben. Implantaten sattes på plats med hjälp av borrenheten och vridmomentet för installationen dokumenterades. Resultaten tyder på att det är möjligt att uppnå en högre primärstabilitet uppmätt som vridmoment vid installation i mjukt ben. Denna jämförelse återspeglar inte flexibiliteten hos den valfria bredare sätespreparationen. Implantat Borrprocedur Index för vridmoment vid installation OsseoSpeed EV Tunt kortikalt ben 1.4* OsseoSpeed TX Borrprocedur för mjukt ben Vridmoment för installation av OsseoSpeed EV presenterat som ett index proportionellt till vridmomentet för installation av OsseoSpeed TX. *De valfria borr för OsseoSpeed EV som ger möjlighet till bredare sätespreparation har inte använts. (Arkiverade uppgifter.) 1.0 Den flexibla borrproceduren ger önskad primärstabilitet. 8

9 Kliniska bevis Klinisk erfarenhet och pågående klinisk studie Över 700 implantatbehandlingar i 14 olika länder har redan utförts med ASTRA TECH Implant System EV och de protetiska och kliniska resultaten har dokumenterats. I en pågående prospektiv, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie kommer prövare från 5 olika kliniker (4 universitetsbaserade och 1 privat) att följa upp 120 patienter under 5 år. Hittills har en grupp på 59 patienter fått talt 79 OsseoSpeed EV-implantat medan kontrollgruppen på 61 patienter har behandlats med talt 87 OsseoSpeed TX-implantat i samtliga positioner i munnen. De preliminära resultaten visar att det marginala benet som omger samtliga implantat förblir stabilt från placering av implantatet, permanent cementering av kronan och fram till sexmånadersuppföljningen, utan någon statistisk skillnad mellan grupperna 14. På frågan om hur de upplevde implantatets stabilitet under installationen svarade mer än två tredjedelar av klinikerna att OsseoSpeed EV gav bättre primärstabilitet jämfört med OsseoSpeed TX. Denna kvalitativa återkoppling stöder ett av syftena med den borrprocedur som har utvecklats. Kvinnlig patient, 50 år, rehabiliterad med singelimplantat med metall/keramikkrona i position 36. Röntgen vid placering av implantat. Ingen mesial eller distal marginal benförlust observerades vid sexmånadersuppföljningen. 50% Loss Gain 44.8% 40% 30% 27.6% 24.1% Kliniskt fografi efter sex månaders funktionell belastning. 20% 10% 0% 3.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -1.0 < <0 0 < < < < < < < <4.0 Med tillstånd av Dr Nurit Bittner och Dr James Fine. Columbia University, College of Dental Medicine, New York, NY, USA. Fördelning av frekvensen av förändringar i bennivån uppmätta med röntgen, från tidpunkten för belastning fram till sexmånadersuppföljningen: 72 % av OsseoSpeed EV-implantaten förlorade inget marginalt ben medan 28 % uppvisade minimal benförlust på mindre än 0,5 mm. 9

10 Sammanfattning och slutsats Materialval och ingående tester har visat att ASTRA TECH Implant System EV överträffar sin föregångare när det gäller hållfasthet och tillförlitlighet samtidigt som fördelarna med och principerna för ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex fortfarande kvarstår. Dessum visar pågående klinisk dokumentation att ASTRA TECH Implant System EV ger ökad kirurgisk och protetisk flexibilitet samtidigt som det ger goda kliniska resultat och bevarar de marginala bennivåerna. Referenser 1. Ellingsen JE, Johansson CB, Wennerberg A, Holmén A. Improved retention and bone-implant contact with fluoride-modified titanium implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19(5): Berglundh T, Abrahamsson I, Albouy JP, Lindhe J. Bone healing at implants with a fluoride-modified surface: an experimental study in dogs. Clin Oral Implants Res 2007;18(2): Bryingn M, Mendonca G, Nares S, Cooper LF. Osteoblastic and cykine gene expression of implant-adherent cells in humans. Clin Oral Implants Res 2012;E-pub Oct 13, doi: /clr Lee DW, Choi YS, Park KH, Kim CS, Moon IS. Effect of microthread on the maintenance of marginal bone level: a 3-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2007;18(4): Hansson S, Werke M. The implant thread as a retention element in cortical bone: the effect of thread size and thread profile: a finite element study. J Biomech 2003;36(9): Harder S, Dimaczek B, Acil Y, et al. Molecular leakage at implant-abutment connection--in vitro investigation of tightness of internal conical implant-abutment connections against endoxin penetration. Clin Oral Investig 2010;14(4): Zipprich H, Weigl P, Lauer H-C, Lange B. Micro-movements at the implant-abutment interface: measurements, causes and consequenses. Implanlogie 2007;15: Donati M, La Scala V, Di Raimondo R, et al. Marginal bone preservation in single-oth replacement: A 5-year prospective clinical multicenter study. Clin Impl Dent Rel Res 2013;E-pub July 25, doi: /cid Lops D, Chiapasco M, Rossi A, Bressan E, Romeo E. Incidence of inter-proximal papilla between a oth and an adjacent immediate implant placed in a fresh extraction socket: 1-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2008;19(11): Johansson H, Hellqvist J. Functionality of a further developed implant system: Mechanical integrity (P339). Clin Oral Implants Res 2013;24(Supplement 9): Dahlström M, Hellqvist J. Feasibility testing of a new abutment design (P323). Clin Oral Impl Res 2013;24(Supplement 9): Halldin A, Dahlström M. Optimization of preload and rsion by using a unique abutment screw design for each implant platform size (P332). Clin Oral Implants Res 2013;24(Supplement 9): Johansson H, Hellqvist J, Johnsson S. Credibility of an up-dated implant system: implant-abutment leakage testing (P340). Clin Oral Implants Res 2013;24(Supplement 9): Stanford C, Raes S, Cecchina D, Brandt J, Bittner N. Clinical interim data from a prospective, randomized, controlled, multicentre, 5-year study comparing two versions of an implant system (P307). Clin Oral Implants Res 2013;24(Supplement 9):

11 En ständigt pågående utveckling Dessa banbrytande innovationer är ett resultat av kunskaper om och förståelse för de biologiska och kliniska processer som all tandimplantatterapi bygger på Idén att blästra implantatets yta med titandioxidpartiklar för att öka bentillväxt och osseointegration presenteras och TiOblast-ytan föds ATLANTIS patientspecifika CAD/CAMdistanser introduceras för ASTRA TECH Implant System OsseoSpeed TX lanseras. TX står för tapered apex (avsmalnande spets) och introduceras för hela implantatsortimentet Introduktion av ASTRA TECH Implant System EV. Tanken bakom utformningen av implantatsystemet bygger på den naturliga tanduppsättningen utifrån en sätesspecifik crown down-princip. Med en unik kontaktyta * för enpositionsplacering av ATLANTIS patientspecifika CAD/CAM-distanser Klinisk användning av första generationens implantat med Conical Seal Design och Connective Conur påbörjas i en studie vid Karolinska Universitetssjukhuset i Sckholm Idén om mikrogängor på implantathalsen för att garantera positiv biomekanisk benstimulering och bevarad marginal bennivå föds MicroThread. Efter att ha jämfört 840 gängor av olika form och srlek hittade vi den optimala profilen för positiv belastningsfördelning OsseoSpeed TX Profile, det unika, patenterade implantatet som är anamiskt utformat för lutande alveoler, introduceras Ett forskarteam vid Oslo universitet i Norge skapar konceptet med en fluormodifierad implantatyta för att snabba på osseointegrationen. Till följd av detta inleds de första prekliniska prövningarna av OsseoSpeed år År 2000 får den första patienten ett OsseoSpeedimplantat vid Oslo Universitet. Den första och enda kemiskt modifierade implantatytan OsseoSpeed lanseras år 2004 vid EAO i Paris. *Patentsökt 11

12 DENTSPLY Implants avstår inte från någon rätt till sina varumärken genom att inte använda symbolerna eller SE DENTSPLY. Med ensamrätt Om DENTSPLY Implants DENTSPLY Implants erbjuder ett brett sortiment av dentala implantat; ANKYLOS, ASTRA TECH Implant System och XiVE samt digital teknik som ATLANTIS patientspecifika CAD/CAM lösningar, SIMPLANT guidad kirurgi, regenerativa benersättningsmaterial och utbildningsprogram. DENTSPLY Implants skapar mervärde för tandvårdspersonal med förutsägbara och varaktiga implantatbehandlingar som resulterar i förbättrad livskvalitet för patienten. Om DENTSPLY International DENTSPLY International är ett ledande företag inom tillverkning och distribution av produkter för såväl oral hälsa som sjukvårdsprodukter. DENTSPLY s engagemang till innovation och professionell samverkan har under mer än 110 år utvecklat sin produktportfölj av kända förbrukningsvaror och tillhörande utrustningar. Huvudkonret finns i USA och har globala försäljningskonr i mer än 120 länder.

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling. 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1

Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling. 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1 Patienter med tandimplantat Uppföljningsrutiner och stödbehandling 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1 2012-08-08 09.17 2 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 2 2012-08-08 09.17 Innehåll

Läs mer

Skruvretinerade konstruktioner

Skruvretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Skruvretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech September 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Tech förvärvar

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

Neoss ProActive. Advancing the science of dental implant treatment

Neoss ProActive. Advancing the science of dental implant treatment Neoss ProActive Advancing the science of dental implant treatment Baserad på den beprövade designen hos Neoss Bimodal implantatet En protetisk plattform Minimalt med instrument Rationellt sortiment Protetisk

Läs mer

Storsatsning på ny teknik

Storsatsning på ny teknik Nyhetsbrev nr 1. 2015 Storsatsning på ny teknik I januari installerades vår andra fräsmaskin på TL. Efter mycket tid med inläsning, kopplingar och provningar kan vi konstatera att vi har en av marknadens

Läs mer

Avancerad sugteknik. Kompletta sugset för professionell kirurgi

Avancerad sugteknik. Kompletta sugset för professionell kirurgi Avancerad sugteknik Kompletta sugset för professionell kirurgi Ingen fastsugning Inget stopp i sugen Hög kontinuerlig sugkapacitet Atraumatisk sugning God visibilitet Stabil och smidig Detta är egenskaper

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder...

Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Låt inte livet gå dig förbi på grund av saknade tänder... Fråga efter tandimplantatlösningar från BIOMET 3i Läs av koden med din smartphone om du vill veta mer om tandimplantat! Som chef på ett stort ekonomiföretag

Läs mer

Astra Tech. Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som bidrar till att förbättra människors livskvalitet

Astra Tech. Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som bidrar till att förbättra människors livskvalitet MED LIVSKVALITET SOM LEDSTJÄRNA EN INBLICK I ASTRA TECH Astra Tech Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som bidrar till att förbättra människors livskvalitet Astra Tech Ett snabbt

Läs mer

Direktbelastning av implantat

Direktbelastning av implantat Direktbelastning av implantat DDS, PhD, MD, privattandläkare, Falun och Biomaterialgruppen, Sahlgrenska akademin, Göteborg E-post: po@holmgatan autoreferat Det finns många vinster med direktbelastade implantat,

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2015

Dental CAD/CAM Products 2015 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2015 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag?

Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag? Direktbelastning av dentala implantat Var står vi idag? KERSTIN FISCHER OG PÄR-OLOV ÖSTMAN Under de senaste 40 åren har protetisk rehabilitering av tandlöshet med hjälp av dentala implantat utvecklats

Läs mer

Q3 2012. kvartalsredogörelse. Marknadstillstånd för Tigran PeriBrush i USA. Tigran Technologies AB

Q3 2012. kvartalsredogörelse. Marknadstillstånd för Tigran PeriBrush i USA. Tigran Technologies AB Q3 212 Tigran Technologies AB kvartalsredogörelse Marknadstillstånd för Tigran PeriBrush i USA Bolaget har fått godkännande på sin 51(k) ansökan, av FDA (Food and Drug Administration) avseende försäljningstillstånd

Läs mer

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast LE NATURLIGT IGEN Ny livskvalitet med nya tänder som sitter fast www.naturligt-attraktiv.se innehåll Tandimplantat 2 Vad är ett tandimplantat? 4 Fördelar med tandimplantat 5 När kan tandimplantat sättas

Läs mer

NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA. Behandlingsmetoder

NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA. Behandlingsmetoder NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA Behandlingsmetoder Implantatstödda tandersättningar ser ut som, känns som och fungerar som naturliga tänder Krona Tandkött Tandrot Tandimplantat Käkben

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2014

Dental CAD/CAM Products 2014 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2014 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

1. Impact strength and morphology of denture acrylic resins. 1. Vilka material har man testat och hur har de polymeriserats?

1. Impact strength and morphology of denture acrylic resins. 1. Vilka material har man testat och hur har de polymeriserats? Avtagbar protetik samt implantat litteraturseminarium T1 1 (8) Frågor och förväntade svar Läs artikeln och svara på frågorna. 1. Impact strength and morphology of denture acrylic resins Faot et al. J Prosthet

Läs mer

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner FRAMEWORK MANAGEMENT _ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner ENDAST MÖJLIGT MED CERAMILL MOTION 2 ELLER I M-CENTER ALLMÄNNA ANVISNINGAR _ Arbete med titanbaser SR * är endast möjligt med

Läs mer

VACKRA TÄNDER. Livskvalitet med tandimplantat 1

VACKRA TÄNDER. Livskvalitet med tandimplantat 1 VACKRA TÄNDER Livskvalitet med tandimplantat 1 INNEHÅLL 2 Sanningen om avsaknad av tänder 3 Tandimplantat 4 Hög kvalitet med implantat 8 Den stora skillnaden 10 Straumanns lösning 14 Återupptäck ditt inre

Läs mer

Som naturliga tänder. 78330-SE-1208_Patientbroschyr.indd 1

Som naturliga tänder. 78330-SE-1208_Patientbroschyr.indd 1 Som naturliga tänder 78330-SE-1208_Patientbroschyr.indd 1 2012-08-09 14.41 DENTSPLY Implants har en lång tradition av forskning och produkt utveckling. Omfattande vetenskaplig dokumentation och kliniska

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

Ett cement som tar dig långt! RelyX. Unicem. Självbondande dualhärdande resincement

Ett cement som tar dig långt! RelyX. Unicem. Självbondande dualhärdande resincement Ett cement som tar dig långt! TM Självbondande dualhärdande resincement Indikationer Inlägg, Onlays, Kronor och Broar framställt av Metall/Metallkeramik Porslin/ Keramik Komposit Titan Stift och andra

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

kommentar och sammanfattning

kommentar och sammanfattning SBU kommenterar och sammanfattar utländska medicinska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna. Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare. Behandling

Läs mer

NYA VBG 795 V-2 ENKLARE ATT TRÄFFA RÄTT!

NYA VBG 795 V-2 ENKLARE ATT TRÄFFA RÄTT! NYA VBG 795 V-2 ENKLARE ATT TRÄFFA RÄTT! EN FACELIFT SOM GER DIG MER Som yrkesförare är du beroende av att allt går smidigt och enkelt. Varje stopp kostar tid och pengar, vilket gör att du ställer stora

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards. DNU Trondheim 2010-08-26. Lars-Olof Wallin. IPC European Representative

Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards. DNU Trondheim 2010-08-26. Lars-Olof Wallin. IPC European Representative Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards DNU Trondheim 2010-08-26 Lars-Olof Wallin IPC European Representative God Morgon Norrmän! Dokumentation Layout över en FLEX Konstruktions-

Läs mer

Swedental närmar sig

Swedental närmar sig Swedental närmar sig Vi maxar din upplevelse med fokus och innovation! Kom och besök oss i våra montrar: B03:22 & B04:22 Lägger du din order i vår webbshop under mässdagarna får du EXTRA bra mässrabatt

Läs mer

Etik och implantatprotetik

Etik och implantatprotetik Etik och implantatprotetik stig karlsson Bakgrund Implantatmarknaden i dag präglas av en många gånger intensiv marknadsföring riktad mot tandläkarna, men även direkt mot patienterna. Tandläkarna utlovas

Läs mer

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment. sbu:s sammanfattning och slutsatser

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment. sbu:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment sbu:s sammanfattning och slutsatser 9 SBU:s sammanfattning och slutsatser

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Spännande höst på TL. Translucent zirkonia monolitisk. Nyhetsbrev nr 3. 2014

Spännande höst på TL. Translucent zirkonia monolitisk. Nyhetsbrev nr 3. 2014 Nyhetsbrev nr 3. 2014 Translucent zirkonia monolitisk Spännande höst på TL Efter sommaren (som aldrig ville ta slut lyckligtvis) har det hänt mycket på TL. Kurser och föredrag. Ny teknik inom den digitala

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

120 Years W&H W&H makes history

120 Years W&H W&H makes history 120 Years W&H W&H makes history 1890 Företaget W&H grundas Här startar en framgångshistoria. Ingenjörerna Jean Weber och Hugo Hampel grundar ett företag som tillverkar hand- och vinkelstycken - W&H märket

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

Referenspriserna omräkning till 1 september 2014

Referenspriserna omräkning till 1 september 2014 Referenspriserna omräkning till 1 september 2014 Referensprisernas grund och syfte 2 Hur beräknas referenspriserna? 2 Vilken procentuell höjning har skett av referenspriserna? 4 Åtgärderna för tandstödd

Läs mer

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210.

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Med förbättrat handhavande, fler funktioner, bättre prestanda, fler analysmöjligheter och visningsval är den ett kraftfullt tillskott till Surftest SJ-serien

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem den säkra och enkla svetsmuffen till preisolerade rör Framställd i samma material som mantelröret En sluten muff med endast runtgående svetsar Klarar

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dörrstängare Säkerhet och användarvänlighet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Högkvalitativ dörrstängare Valbar dörrstängarstorlek 2/3/4 Justerbar dörrstängarstorlek 2-4 Justerbar

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Den perfekta kombinationen!

Den perfekta kombinationen! Den perfekta kombinationen! - Din guide till ett lyckat cementval Variolink Veneer Multilink Automix TOOLS TILLBEHÖR UNIVERSAL UNIVERSALT CEMENT Ivoclean NYHET IVOCLEAN Ivoclean är en ny rengöringspasta

Läs mer

Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi

Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi Rapport Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi 4 juni 2013 Enheten för Medicinteknik Läkemedelsverket/Medical Products Agency. P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Remissmall Bettfysiologi

Remissmall Bettfysiologi Remissmall Bettfysiologi Aktuella subjektiva symtom i käkar/ ansikte/ huvud? Har patienten någon ovana/ parafunktion som kan belasta käksystemet, t.ex. nagelbitning, frekvent tuggummituggning, frekvent

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

en otrolig teknologi två fantastiska produkter

en otrolig teknologi två fantastiska produkter en otrolig teknologi två fantastiska produkter ASEA och RENU 28 liknar inte något du provat tidigare. Båda produkterna bygger på ASEA:s patenterade vetenskapliga teknologi. Vi berättar gärna mer om dessa

Läs mer

flexible performance *

flexible performance * 0459 MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r.l. CHEMIN DU VERGER 3 CH-1338 BALLAIGUES SWITZERLAND www.dentsplymaillefer.com Tekniska förändringar av produkterna föraviseras inte. Fotografering av våra instrument

Läs mer

Var dig själv. med LoFric Origo

Var dig själv. med LoFric Origo Var dig själv med LoFric Origo Hos vänner På stranden Ditt val På stan På arbetet Utomhus På semester LoFric Origo katetern som är designad för att underlätta din vardag Att kateterisera sig kan vara en

Läs mer

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR KONE ReNova Förbättrad säkerhet och tillgänglighet börjar med dörren Många driftsäkerhetsproblem för hissar är följden av föråldrade eller dåligt fungerande

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP NYA BEHANDLINGSMETODER Beautytek utvecklades ursprungligen för användning inom medicinen och har redan visat sin överlägsenhet inom detta område. Beautytek är knappast jämförbar med någon annan känd konventionell

Läs mer

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se SORTIMENT 2006 WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se "Framtidens möbler är estetiskt tilltalande och har funktioner som stödjer användaren i sitt arbete. De ska vara lätta

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

Bärbara displayer från Expand.

Bärbara displayer från Expand. Bärbara displayer från Expand. Funktion, kvalitet och design. Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer. Med Expands

Läs mer

Tylösandsdagarna 2012

Tylösandsdagarna 2012 Tylösandsdagarna 2012 av Per Magnusson Foto: Per Carlson När torsdagens inledningstalare Per Holknekt bokades hösten 2011, anade vi inte hur aktuell han skulle bli i pressen våren och sommaren 2012! Han

Läs mer

MED LIVSKVALITET SOM LEDSTJÄRNA

MED LIVSKVALITET SOM LEDSTJÄRNA 75910-SE-0611 MED LIVSKVALITET SOM LEDSTJÄRNA DET HÄR ÄR ASTRA TECH EN INBLICK I ASTRA TECH Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför dentala implantat samt avancerade sjukvårdsprodukter inom urologi

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Företagspresentation Dentware Scandinavia AB + Brånemark Integration AB

Företagspresentation Dentware Scandinavia AB + Brånemark Integration AB Företagspresentation Dentware Scandinavia AB + Brånemark Integration AB!!!! augusti / september 2015 Per Dybwad, VD Dentware Scandinavia & Mikael Escobar Bach, VD Brånemark Integration AB Simple - Precise

Läs mer

Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron

Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron Hörselbron Forskningsinstitutet Hörselbron AB startades av Hörselskadades Riksförbund i februari

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

Förpackningar - för vardag och fest!

Förpackningar - för vardag och fest! ar - för vardag och fest! Bubbelpåsar Denna populära produkt är lätt som luft och skyddande som en kudde. De små bubblorna ger utmärkt skydd för känsligt innehåll och det inre lagret är vattentätt. Det

Läs mer

Duette och Plissé gardiner

Duette och Plissé gardiner Duette och Plissé gardiner Perfekt kontroll av ljuset LuxafIex Duette & Plisségardiner kombinerar elegant fönsterutsmyckning med perfekt kontroll av dagsljus, värmetransmission och insynskydd. Båda typerna

Läs mer

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop Detta är en uppdatering av ett svar från SBU:s. Denna uppdatering färdigställdes 20:e juni 2013. SBU:s svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

MONTERINGSBESKRIVNING Lågprofilsmonteringssats för stor bildskärm

MONTERINGSBESKRIVNING Lågprofilsmonteringssats för stor bildskärm MONTERINGSBESKRIVNING Lågprofilsmonteringssats för stor bildskärm Jaså, du gillar inte att läsa installationsinstruktioner? Vi förstår men med tanke på den stora investeringen en stor bildskärm innebär,

Läs mer

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud

Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Hög Intensiv Fokuserat Ultraljud Vad är Cellthion? Cellthion HIFU Hög Intensiv Fokuserad Ultraljud är ett alternativ till traditionell kirurgisk ansiktslyftning. Den stramar och lyfter hud på både, nacke,

Läs mer

PROFYLAX & TANDSANERING

PROFYLAX & TANDSANERING Pulverbläster PROFYLAX & TANDSANERING Pulverbläster PROPHYflex 3 (2018) Pulverbläster för skonsam och enkel borttagning av missfärgningar och beläggningar samt ytbehandling av kaviteter mm. Löstagbar och

Läs mer

Behandling av patienter med tandförluster

Behandling av patienter med tandförluster SBU Behandling av patienter med tandförluster SBU:s sammanfattning och slutsatser KÄLLA Tandförluster: Statens beredning för medicinsk utvär dering (SBU); 2010. http://www.sbu. se Projektgrupp: Madeleine

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

The Hansson Twin Hook. Semiperkutan Operationsteknik

The Hansson Twin Hook. Semiperkutan Operationsteknik The Hansson Twin Hook Semiperkutan Operationsteknik Operationsteknik 1. Reponera 2. Lägg snitt Frakturen reponeras på sedvanligt sätt. Vid instabila frakturer kan ledare användas för att stabilisera fragment.

Läs mer

Simulera evolutionen Ett spel för att lära ut principerna kring evolutionen med hjälp av olika föremål.

Simulera evolutionen Ett spel för att lära ut principerna kring evolutionen med hjälp av olika föremål. bioscience explained 134567 John A. Barker Formerly of the Department of Education and Professional Studies King s College, London Simulera evolutionen Ett spel för att lära ut principerna kring evolutionen

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Det digitala diskussionssystemet CCS 1000 D 1. Det digitala diskussionssystemet CCS 1000 D Kompakt och mångsidigt

Det digitala diskussionssystemet CCS 1000 D 1. Det digitala diskussionssystemet CCS 1000 D Kompakt och mångsidigt Det digitala diskussionssystemet CCS 1000 D 1 Det digitala diskussionssystemet CCS 1000 D Kompakt och mångsidigt 2 Det digitala diskussionssystemet CCS 1000 D Designat för plug-and-play, användarvänlighet

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Bosch CCS 800 Ultro diskussionssystem Nyskapande...

Bosch CCS 800 Ultro diskussionssystem Nyskapande... Bosch CCS 800 Ultro diskussionssystem Nyskapande... 2 CCS 800 Ultro diskussionssystem...med en flexibel allt-i-ett möteslösning Unik inbyggd MP-inspelning och -uppspelning Mycket tydligt tal med digital

Läs mer

EV VA L åssystem. säkerhet i särklass

EV VA L åssystem. säkerhet i särklass EV VA L åssystem säkerhet i särklass Varför... Evvasalto Access AB är en ledande aktör inom säkerhet. Genom vårt samarbete med EVVA kan vi erbjuda de bästa lösningarna inom säkerhetssystem. EVVA är ett

Läs mer

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium nerpac lättviktscylindrar i aluminium rån vänster till höger: RC-6, RCL-6, RC-14, RR-6 RC, RCL, RC, RR Serien apacitet: 20-1 @ 700 bar Slaglängd: -2 mm Lättvikt, enkla att bära och placera för att få ut

Läs mer

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Torrisolerade transformatorer RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Miljövänlig, tillförlitlig och med förbättrad säkerhet Utmaningen Torrisolerade transformatorer används ofta i tillämpningar

Läs mer