Reparationsprocedurer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reparationsprocedurer"

Transkript

1 Manual och produktkatalog Reparationsprocedurer Avlägsna och hämta upp skruvfragment, distanser och implantat

2 Kapitel

3 INNEHÅLL Den här manualen är utformad för kliniker som har genomgått grundläggande utbildning i protetik och kliniskt arbete. Att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och behandlingsteknikerna inom tandimplantat genom fortbildning är varje klinikers ansvar. Introduktion 5 Avlägsna och hämta upp på implantatnivå Arbetsflöde distansskruvfraktur i ett implantat 6 STEG 1 Använda Fragment Fork och Thread Cleaner 8 STEG 2 Använda Fragment Drill, Fragment Fork och Thread Cleaner 10 STEG 3 Använda Fragment Drill, Screw Extractor och Thread Cleaner 12 STEG 4 Avlägsna ett OsseoSpeed EV implantat 14 STEG 4 Avlägsna ett OsseoSpeed TX implantat 15 Avlägsna och hämta upp på distansnivå Arbetsflöde broskruvfraktur i en distans 16 STEG 1 Använda Fragment Fork och Thread Cleaner 18 STEG 2 Använda Fragment Drill, Fragment Fork och Thread Cleaner 20 STEG 3 Avlägsna Uni Abutment EV 22 Avlägsna intakta distanser med skåror 23 Avlägsna/hämta upp Hämta upp en skadad distans 24 Hämta upp ett skadat implantat 25 Torque Wrench hantering 26 Rengöring och sterilisering 27 Produktkatalog 28 Kompatibilitetstabell 29 Register 35 Alla produkter är eventuellt inte regulatoriskt godkända/utgivna/licensierade på alla marknader. Kontakta ditt lokala försäljningskontor för DENTSPLY Implants för aktuellt produktsortiment och tillgänglighet. För att texten ska vara lättläst för våra kunder använder DENTSPLY Implants inte eller i löpande text. DENTSPLY Implants avstår dock inte från någon rätt till varumärket, och inget som står i detta dokument ska tolkas på annat sätt. Produktbilder är inte skalenliga. 3

4 Introduktion Introduktion Ibland kan distanser, implantat eller skruvar av olika skäl behöva tas bort och/eller bytas ut. ASTRA TECH Implant System omfattar ett brett utbud av olika distanser för specifika kliniska situationer. Under förutsättning att distansskruven är intakt kan cementretinerade distanser i de flesta fall lätt tas bort med hjälp av en Hex Screwdriver. Den här manualen omfattar produktsortimentet för serierna OsseoSpeed TX och OsseoSpeed EV. 4

5 Allmän information Allmän information Den här manualen innehåller detaljerade instruktioner och illustrationer som visar hur du tar bort, hämtar upp och reparerar komponenter. Tänk på följande: Ha tålamod, ta god tid på dig och planera besöket omsorgsfullt. Överväg att använda förstoringsglasögon. Tänk noga igenom möjliga orsaker till den situation som har uppstått. Manualen är uppdelad på två olika arbetsflöden: Avlägsna/hämta upp på implantatnivå och Avlägsna/hämta upp på distansnivå. I var och en av dessa arbetsflödesprocesser beskrivs proceduren steg för steg. De följande procedurerna är ordnade från mindre till större inverkan på komponenter och omkringliggande vävnad. Avlägsna och hämta upp på implantatnivå Avlägsna och hämta upp på distansnivå sid. 6 sid. 16 Obs! Produkterna och instrumenten för reparationsprocedurer levereras osterila. Produkterna/instrumenten måste rengöras och steriliseras före användning. De flesta av produkterna är avsedda för engångsbruk. Detaljerad information om vilka produkter som är avsedda för engångsbruk eller inte finns i produktkatalogdelen. 5

6 Arbetsflöde distansskruvfraktur i ett implantat Arbetsflöde distansskruvfraktur i ett implantat Fragment borttaget Identifiera implantatstorlek och rätt instrument Använd sond Fragment borttaget Fragment ej borttaget STEG 1 Använd Fragment Fork Fragment ej borttaget 6

7 Arbetsflöde distansskruvfraktur i ett implantat Rengör gängor Fragment borttaget STEG 2 Använd Fragment Drill och Fragment Fork Fragment borttaget Fragment ej borttaget STEG 3 Använd Fragment Drill och Screw Extractor Fragment ej borttaget STEG 4 Avlägsna implantat 7

8 Distansskruvfraktur i ett implantat Distansskruvfraktur i ett implantat Skruvfrakturer kan uppstå inuti implantat när de utsätts för ogynnsam påfrestning eller våld. Kvarstående skruvfragment kan hämtas upp med instrumentet Fragment Fork. Fragment Fork är utformad för att användas moturs och kan ofta användas utan att implantatgängorna skadas. Nedan följer en steg-för-steg-beskrivning av procedurer för upphämtning av distansskruvfragment i ett implantat av typen OsseoSpeed EV 3.6. Identifiera implantatstorleken och använd lämpliga instrument därefter (se kompatibilitetstabellen på sidan 29). Börja med att utvärdera fragmentets rörlighet med hjälp av en skarp sond och försök avlägsna skruvfragmentet från implantatet genom att rotera det moturs. STEG 1 Anslut och justera Anslut, justera och lås Guiding Cylinder Handle stadigt i kulleden på Guiding Cylinder EV. För in För in Guiding Cylinder i implantatet och håll den stadigt. Se till att cylindern är i linje med implantatets vertikala axel under hela proceduren. Koppla fast Fragment Fork Koppla fast Fragment Fork i Restorative Driver Handle EV. 8

9 Distansskruvfraktur i ett implantat Använd Fragment Fork Rotera Fragment Fork manuellt moturs samtidigt som du trycker mot skruvfragmentet genom Guiding Cylinder. När skruvfragmentet har lossnat fortsätter du att skruva ur fragmentet. Avlägsna guiden och hämta upp fragmentet med en pincett eller liknande instrument. Obs! Om det inte går att få bort fragmentet ska du gå vidare till steg 2 och använda Fragment Drill. Koppla fast Thread Cleaner Koppla fast lämplig Thread Cleaner i Restorative Driver Handle EV. För försiktigt in Thread Cleaner manuellt i implantatet och se till att den hakar i gängorna på rätt sätt. Rengör gängorna Arbeta igenom hela gängorna med Thread Cleaner i korta intervaller, ett halvt varv åt gången, och vrid dessemellan åt motsatt håll för att rengöra gängorna och rensa bort eventuella fragment. 9

10 Distansskruvfraktur i ett implantat Distansskruvfraktur i ett implantat Borra med Fragment Drill så att det blir ett jack i skruvfragmentet som utgångspunkt för Fragment Fork. STEG 2 Anslut och justera Anslut, justera och lås Guiding Cylinder Handle stadigt i kulleden på Guiding Cylinder EV. För in För in Guiding Cylinder i implantatet och håll den stadigt. Se till att cylindern är i linje med implantatets vertikala axel under hela proceduren. Koppla fast Fragment Drill Koppla fast Fragment Drill i vinkelstycket (vinkelstycke 20:1). Borra moturs med Fragment Drill genom Guiding Cylinder med borrutrustningen inställd på rpm. Se till att jacket är placerat i mitten av skruvfragmentet. Arbeta i intervall med borret och rensa däremellan bort eventuella fragment. Borra försiktigt tills ett litet hål/jack uppstår i skruvfragmentet. 10

11 Distansskruvfraktur i ett implantat Fragment Fork Koppla fast Fragment Fork i Restorative Driver Handle EV. Rotera Fragment Fork manuellt moturs samtidigt som du trycker mot skruvfragmentet genom Guiding Cylinder. När skruvfragmentet har lossnat fortsätter du att skruva ur fragmentet. Avlägsna guiden och hämta upp fragmentet med en pincett eller liknande instrument. Obs! Om det inte går att få bort fragmentet ska du gå vidare till steg 3 och använda Screw Extractor. Koppla fast Thread Cleaner Koppla fast lämplig Thread Cleaner i Restorative Driver Handle EV. För försiktigt in Thread Cleaner manuellt i implantatet och se till att den hakar i gängorna på rätt sätt. Rengör gängorna Arbeta igenom hela gängorna med Thread Cleaner i korta intervaller, ett halvt varv åt gången, och vrid dessemellan åt motsatt håll för att rengöra gängorna och rensa bort eventuella fragment. 11

12 Distansskruvfraktur i ett implantat Distansskruvfraktur i ett implantat Borra med Fragment Drill så att det blir ett jack i skruvfragmentet för Screw Extractor. STEG 3 Anslut, justera och för in Anslut, justera och lås Guiding Cylinder Handle i kulleden på Guiding Cylinder EV. För in Guiding Cylinder i implantatet och håll den stadigt. Se till att cylindern är i linje med implantatets vertikala axel under hela proceduren. Fragment Drill Koppla fast Fragment Drill i vinkelstycket (vinkelstycke). Borra moturs med Fragment Drill genom Guiding Cylinder med borrutrustningen inställd på rpm. Se till att jacket är placerat i mitten av skruvfragmentet. Arbeta i intervall med borret och rensa däremellan bort eventuella fragment. Borra försiktigt tills ett hål med fullt djup uppstår i skruvfragmentet. Gränsen för borrdjupet är nådd när den övre delen av den svarta markeringen är i linje med den övre kanten på cylindern. Koppla fast Screw Extractor Koppla fast Screw Extractor i Surgical Driver Handle. Kontrollera att Screw Extractor är korrekt placerad i handtaget. Den sexkantiga delen av skaftet ska vara helt införd i handtaget. 12

13 Distansskruvfraktur i ett implantat Använd Screw Extractor Vrid Screw Extractor manuellt moturs in i fragmentet. Använd Torque Wrench EV som spärrnyckel och vrid moturs. Bibehåll ett tryck nedåt på Screw Extractor. Obs! Om det inte går att få bort fragmentet ska du gå vidare till steg 4 och avlägsna implantatet. Koppla fast Thread Cleaner Koppla fast lämplig Thread Cleaner i Restorative Driver Handle EV. För försiktigt in Thread Cleaner manuellt i implantatet och se till att den hakar i gängorna på rätt sätt. Rengör gängorna Arbeta igenom hela gängorna med Thread Cleaner i korta intervaller, ett halvt varv åt gången, och vrid dessemellan åt motsatt håll för att rengöra gängorna och rensa bort eventuella fragment. 13

14 Avlägsna ett OsseoSpeed EV implantat Avlägsna ett OsseoSpeed EV implantat Om alla andra försök att avlägsna ett helt eller delvis integrerat implantat misslyckas kan man som en sista utväg avlägsna implantatet med hjälp av en Trephine Drill. Denna procedur ska utföras med lägsta möjliga hastighet, under riklig sköljning och med benet exponerat för optimal synlighet. STEG 4 17 mm 15 mm 13 mm 11 mm 9 mm 8 mm 6 mm 13 mm 11 mm 9 mm 8 mm 6 mm Trephine Drill Märkningar: Diameter och längd. Välj Trephine Drill Välj lämplig Trephine Drill och montera den i ett vinkelstycke (vinkelstycke 20:1). Borra under riklig spolning på lägsta möjliga hastighet (max 300 rpm). Var noga med att följa implantatets axel. Använd Trephine Drill När du använder Trephine Drill kan det vara till hjälp att skapa en startskåra i kanten av implantatet med hjälp av ett borr eller liknande. Fortsätt att borra tills implantatets översta del når lämplig djupmarkering. Lyft ut implantatet med en pincett eller annat lämpligt instrument. 14

15 Avlägsna ett OsseoSpeed TX implantat Avlägsna ett OsseoSpeed TX implantat Om alla andra försök att avlägsna ett helt eller delvis integrerat implantat misslyckas kan man som en sista utväg avlägsna implantatet med hjälp av en Trephine Drill. Denna procedur ska utföras med lägsta möjliga hastighet, under riklig sköljning och med benet exponerat för optimal synlighet. Trephine Drill har djupmarkeringar i form av spår. Se illustrationen nedan. Trephine Drill 3.5, 4.0 och 5.0. Använd Trephine Drill 5.0 till implantat 4.5. STEG 4 19 mm 15 mm 13 mm 9 mm 7 mm 3 mm Trephine Drill Trephine Drill har markeringar för djup och diameter Välj Trephine Drill Välj lämplig Trephine Drill och montera den i ett vinkelstycke. Borra under riklig spolning på lägsta möjliga hastighet (max 300 rpm). Var noga med att följa implantatets axel. Använd Trephine Drill När du använder Trephine Drill kan det vara till hjälp att skapa en startskåra i kanten av implantatet med hjälp av ett borr eller liknande. Fortsätt att borra tills implantatets översta del når lämplig djupmarkering. Lyft ut implantatet med en pincett eller annat lämpligt instrument. 15

16 Arbetsflöde broskruvfraktur i en distans Arbetsflöde broskruvfraktur i en distans Fragment borttaget Identifiera implantatstorlek och rätt instrument Använd sond Fragment borttaget Fragment ej borttaget STEG 1 Använd Fragment Fork Fragment ej borttaget 16

17 Arbetsflöde broskruvfraktur i en distans Rengör gängor Fragment borttaget STEG 2 Använd Fragment Drill och Fragment Fork Fragment ej borttaget STEG 3 Avlägsna distans 17

18 Broskruvfraktur i en distans Broskruvfraktur i en Uni Abutment Skruvfrakturer kan uppstå inuti distanser när de utsätts för ogynnsam påfrestning eller våld. Kvarstående skruvfragment kan hämtas upp med instrumentet Fragment Fork. Fragment Fork är utformad för att användas moturs och kan ofta användas utan att gängorna skadas. Nedan följer en steg-för-steg-beskrivning av procedurer för upphämtning av broskruvfragment i en Uni Abutment EV. Identifiera storleken på implantatet/distansen och använd lämpliga instrument därefter (se kompatibilitetstabellen på sidan 29). Börja med att utvärdera fragmentets rörlighet med hjälp av en skarp sond och försök avlägsna skruvfragmentet från implantatet genom att rotera det moturs. STEG 1 Anslut och justera Anslut, justera och lås Guiding Cylinder Handle stadigt i kulleden på Guiding Cylinder EV. Placera Placera Guiding Cylinder på distansen och håll den stadigt. Se till att cylindern är i linje med distansens vertikala axel under hela proceduren. Koppla fast Fragment Fork Koppla fast Fragment Fork i Restorative Driver Handle EV. 18

19 Broskruvfraktur i en distans Använd Fragment Fork Rotera Fragment Fork manuellt moturs samtidigt som du trycker mot skruvfragmentet genom Guiding Cylinder. När skruvfragmentet har lossnat fortsätter du att skruva ur fragmentet. Obs! Om det inte går att få bort fragmentet ska du gå vidare till steg 2 och använda Fragment Drill. Koppla fast Thread Cleaner Koppla fast lämplig Thread Cleaner i Restorative Driver Handle EV. För försiktigt in Thread Cleaner manuellt i skruvhålet och se till att den hakar i gängorna på rätt sätt. Rengör gängorna Arbeta igenom hela gängorna med Thread Cleaner i korta intervaller, ett halvt varv åt gången, och vrid dessemellan åt motsatt håll för att rengöra gängorna och rensa bort eventuella fragment. 19

20 Broskruvfraktur i en distans Broskruvfraktur i en distans Borra med Fragment Drill så att det blir ett jack i skruvfragmentet som utgångspunkt för Fragment Fork. STEG 2 Anslut och justera Anslut, justera och lås Guiding Cylinder Handle stadigt i kulleden på Guiding Cylinder EV. Placera Placera Guiding Cylinder på implantatet och håll den stadigt. Se till att cylindern är i linje med distansens vertikala axel under hela proceduren. Koppla fast Fragment Drill Koppla fast Fragment Drill i vinkelstycket (vinkelstycke 20:1). Borra moturs med Fragment Drill genom Guiding Cylinder med borrutrustningen inställd på rpm. Se till att jacket är placerat i mitten av skruvfragmentet. Arbeta i intervall med borret och rensa däremellan bort eventuella fragment. Borra försiktigt tills ett litet hål/jack uppstår i skruvfragmentet. 20

21 Broskruvfraktur i en distans Använd Fragment Fork Koppla fast Fragment Fork i Restorative Driver Handle EV. Rotera Fragment Fork manuellt moturs samtidigt som du trycker mot skruvfragmentet genom Guiding Cylinder. När skruvfragmentet har lossnat fortsätter du att skruva ur fragmentet. Avlägsna guiden och hämta upp fragmentet med en pincett eller liknande instrument. Obs! Om det inte går att få bort fragmentet ska du gå vidare till steg 3 och avlägsna distansen med hjälp av Rescue Driver Uni Abutment EV. Koppla fast Thread Cleaner Koppla fast lämplig Thread Cleaner i Restorative Driver Handle EV. För försiktigt in Thread Cleaner manuellt i skruvhålet och se till att den hakar i gängorna på rätt sätt. Rengör gängorna Arbeta igenom hela gängorna med Thread Cleaner i korta intervaller, ett halvt varv åt gången, och vrid dessemellan åt motsatt håll för att rengöra gängorna och rensa bort eventuella fragment. 21

22 Avlägsna Uni Abutment EV Avlägsna Uni Abutment EV Avlägsna distansen med hjälp av Rescue Driver Uni Abutment EV. STEG 3 Rescue Driver Uni Abutment EV Använd Rescue Driver Uni Abutment EV för Uni Abutment EV. Koppla fast För in Rescue Driver Uni Abutment EV i Surgical Driver Handle och i Wrench tills det hörs ett klick. Kontrollera att drivern är korrekt placerad i handtaget. Den sexkantiga delen av skaftet ska vara helt införd i handtaget. Pilen på huvudet på Wrench visar i vilken riktning nyckeln arbetar och ska vara i utåt -/backläge. Använd Rescue Driver Uni Abutment EV Använd Torque Wrench EV som spärrnyckel för att skruva ut distansen. Obs! Drivern har ingen upplockningsfunktion lyft ut distansen med en pincett eller annat lämpligt instrument. 22

23 Avlägsna intakta distanser med skåror Avlägsna intakta distanser med skåror Distanser för skruvretention med skåror, t ex Uni Abutments och Cresco Inserts inom ASTRA TECH Implant System, kan avlägsnas med hjälp av Removal Tool M1.4. Removal Tool M1.4, kort och lång STEG 3 Removal Tool M1.4 Placera Removal Tool M1.4 på distansen/ inlägget. Kontrollera att kammarna på Removal Tool är i rätt läge och fäster i borttagningsskårorna på distansen/inlägget. Dra åt skruven med Hex Screwdriver. Använd Removal Tool Använd antingen öppen Wrench eller Restorative Driver Handle 4x4 låg tillsammans med Torque Wrench EV och fäst den på Removal Tool. Lossa distansen/inlägget genom att vrida det moturs med en fast, kort rörelse. Avlägsna När distansen/inlägget är löst skruvar du bort det manuellt. Avlägsna distansen/inlägget från Removal Tool genom att lossa skruven som håller ihop delarna. 23

24 Hämta upp skadade distanser Hämta upp skadade distanser Även om de metoder som hittills har beskrivits kan användas för att avlägsna frakturdrabbade UniAbutments 20 /45 och Cresco Inserts med intakta gängor är det i de flesta fall mer effektivt att använda en UniAbutment Retriever. UniAbutment Retriever måste också användas för att hämta upp distanser med skadade gängor. Obs! Om Abutment Retriever används för att hämta upp intakta distanser med intakta gängor kommer gängorna att skadas under upphämtningen och distansen måste bytas ut. UniAbutment Retriever UniAbutment Retriever Placera UniAbutment Retriever i det gängade hålet i distansen och vrid moturs samtidigt som du trycker nedåt tills det uppstår ett friktionsgrepp i gängorna. Använd UniAbutment Retriever I situationer där bara en liten bit av skruvhålet återstår kan det vara svårt att få tillräcklig friktion. I dessa fall kan du skära eller slipa av en bit av instrumentspetsen och försöka på nytt. Avlägsna Använd antingen öppen Wrench eller Restorative Driver Handle 4x4 låg tillsammans med Torque Wrench EV och fäst den på UniAbutment Retriever. Fortsätt att vrida moturs med bibehållet tryck nedåt tills distansen lossnar. Fortsätt manuellt tills distansen är helt lossad. 24

25 Hämta upp skadade implantat Hämta upp skadade implantat För att avlägsna skadade implantat eller implantat med skadade inre gängor kan det krävas alternativa metoder, t ex att använda Implant Retriever. Implant Retriever passar till samtliga aktuella och tidigare implantatserier. Den är utformad för att pressas in i det gängade området och skapa ett friktionsgrepp när den roteras moturs. Implant Retriever Placera Implant Retriever i det gängade området i implantatet och vrid moturs samtidigt som du trycker retrievern nedåt tills den fastnar i rätt läge. Använd Implant Retriever I situationer där bara en liten bit av skruvhålet återstår kan det vara svårt att få tillräcklig friktion. I dessa fall kan du skära eller slipa av en bit av instrumentspetsen och försöka på nytt. Avlägsna Använd antingen öppen Wrench eller Restorative Driver Handle 4x4 låg tillsammans med Torque Wrench EV och fäst den på Implant Retriever. Fortsätt att vrida moturs med bibehållet tryck nedåt tills implantatet börjar rotera. Fortsätt tills implantatet är ute ur benet. 25

26 Preparation av implantatsätet Torque Wrench EV hantering En Torque Wrench tillsammans med Driver Handle används för reparationer Montera För in Hex Driver EV eller lämplig produkt/lämpligt instrument i Restorative Driver Handle och sedan i Wrench tills det hörs ett klick. Hantering Sätt ett finger på Driver Handle för att hålla det stadigt på plats. Dra sedan armen på Torque Wrench i pilens riktning tills önskat vridmoment uppnås. Obs! Armen på Torque Wrench får inte passera skalans slut, eftersom det kan leda till felaktiga mätresultat för vridmomentet. Obs! Pilen på huvudet på Wrench visar i vilken riktning nyckeln arbetar. Rengöring och sterilisering Tryck på Implant Driver för att avlägsna den från huvudet på Wrench och avlägsna huvudet genom att trycka in ett finger i fördjupningen (1) och försiktigt dra i huvudet (2). De tre separerade delarna kan nu rengöras med vatten och en borste. Låt delarna torka. Följ tillverkarens instruktioner för sterilisering. 26

27 Rengöring och sterilisering Rengöring och sterilisering Rengöring och sterilisering före användning Produkterna och instrumenten för reparationsprocedurer levereras osterila. De icke-sterila produkterna måste rengöras och steriliseras före användning. Avlägsna vävnadsrester eller benfragment genom att lägga de använda produkterna i ljummet vatten (<40 C). Använd inte fixeringsmedel eller hett vatten eftersom det kan påverka efterföljande rengöringsresultat. Produkterna ska förvaras blötlagda tills nästa steg påbörjas. Obs! Engångsprodukter ska inte återanvändas. Om rengöringen försenas mer än 120 minuter ska enheterna läggas i ett bad med en rengörings- och desinfektionslösning för att undvika att föroreningar och/eller rester av blod och annat torkar in. Guiding Cylinder Handle måste tas isär innan den rengörs. Manuell procedur Använd rengöringsmedel, Neodisher MediClean-Forte (Dr. Weigert, Hamburg) eller liknande lösning på alla ytor. Skrubba produkten utvändigt och vid behov invändigt med en mjuk nylonborste tills alla synliga föroreningar och/eller rester har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/ lumen med rengöringslösning med hjälp av en spolkanyl fäst på en spruta. Kontrollera kanaler/lumen så att inga föroreningar och/eller rester finns kvar. Kör produkterna i ett ultraljudsbad med rengöringslösning i minst tio minuter, med undantag för borr och brickor. Skölj under rent rinnande vatten tills alla spår av rengöringslösning har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med vatten med hjälp av en spolkanyl. Förbered ett bad med desinfektionslösning, ID212 instrumentdesinfektion (DÜRR SYSTEM-HYGIENE) eller liknande enligt anvisningarna från rengöringsmedlets tillverkare. Sänk ned produkterna helt i lösningen under den tid som anges av tillverkaren. Spola de invändiga kanalerna/lumen med hjälp av en spolkanyl minst 3 gånger. Skölj under rent rinnande vatten tills alla spår av desinfektionslösning har avlägsnats. Spola de inre kanalerna/lumen med vatten med hjälp av en spolkanyl. Automatiserad procedur Placera instrumenten i en desinficeringstvätt, Vario TD eller liknande, enligt leverantörens rekommendationer. Nedanstående Vario TD-tvättprogram utgör ett exempel: Förtvätt, 20 C Rengöring med rengöringsmedel, Neodisher MediClean- Forte (Dr. Weigert, Hamburg) eller liknande lösning vid C Neutralisering Mellansköljning Desinficering, >90 C (helst 93 C), 5 min Torkning Granskning och funktionstestning Kassera slöa eller skadade produkter. Förpackning före sterilisering Torka allt noggrant före steriliseringen för att undvika korrosionsrisk. Det är rekommenderat att slå in instrumenten enligt anvisningarna från steriliseringsomslagets tillverkare och att placera tillämpliga produkter i steriliseringspåse. Obs! För USA: Använd en FDA-godkänd steriliseringspåse och 16 minuters torktid efter ångsteriliseringscykeln. Sterilisering Ångsterilisering med förvakuumcykel (134 C i 3 minuter). Förvaring Produkterna ska förvaras i sina förpackningar på en torr plats vid normal temperatur (18 25 C). Använd de steriliserade komponenterna inom den tidsperiod som anges av sterilpåsens tillverkare. Obs! Följ tillverkarens anvisningar för underhåll och rengöring av vinkelstycken och Torque Wrench EV. Torka produkterna med tryckluft för medicinskt bruk och luddfria engångsservetter. 27

28 Produktkatalog Reparationsprocedurer Om du behöver borr eller andra instrument hänvisar vi till respektive produktkatalog för ASTRA TECH Implant System EV och ASTRA TECH Implant System. Product catalog Product catalog ASTRA TECH Implant System EV 28

29 Produktkatalog Kompatibilitetstabell Kompatibilitetstabell Identifiera implantat-/distansstorlek för sortimentet OsseoSpeed EV eller OsseoSpeed TX. Välj motsvarande instrument se artikelnummer i tabellen nedan. ASTRA TECH Implant System EV OsseoSpeed EV OsseoSpeed Profile EV Uni Abutment EV Fragment Fork Fragment Drill Screw Extractor Ej tillämpligt Thread Cleaner Trephine Drill Ej tillämpligt Rescue Driver Uni Abutment EV ASTRA TECH Implant System OsseoSpeed TX OsseoSpeed TX Profile 20 /45 Uni Abutment 4.5/5.0 Fragment Fork Fragment Drill Thread Cleaner Trephine Drill Ej tillämpligt Retriever

30 Produktkatalog Instrument för borttagning/upphämtning av skruvfragment Instrument för borttagning/upphämtning av skruvfragment Guiding Cylinder EV Rostfritt stål, osteril, endast för engångsbruk Guidar instrumenten in i mitten av fragmentet Skyddar implantatets inre gängor Märkt med diameter och EV Används tillsammans med Guiding Cylinder Handle och Fragment Drill eller Fragment Fork för implantat av typen OsseoSpeed EV Guiding Cylinder EV Artikelnummer Guiding Cylinder Uni Abutment EV Rostfritt stål, osteril, endast för engångsbruk Guidar instrumenten in i mitten av fragmentet Skyddar distansens inre gängor Märkt med diameter och EV Används tillsammans med Guiding Cylinder Handle och Fragment Drill eller Fragment Fork för Uni Abutment EV i ASTRA TECH Implant System EV Guiding Cylinder Uni Abutment EV Artikelnummer Guiding Cylinder Handle Rostfritt stål, osteril Justerbart handtag till Guiding Cylinders Guiding Cylinder Handle Artikelnummer Guiding Cylinder TX Rostfritt stål, osteril, endast för engångsbruk Guidar instrumenten in i mitten av fragmentet Skyddar implantatets inre gängor Märkt med diameter Används tillsammans med Guiding Cylinder Handle och Fragment Drill eller Fragment Fork för implantat av typen OsseoSpeed TX Guiding Cylinder TX 4.5/ / /5.0 Artikelnummer Guiding Cylinder UniAbutment 20 /45 Rostfritt stål, osteril, endast för engångsbruk Guidar instrumenten in i mitten av fragmentet Skyddar distansens inre gängor Märkt med diameter och TX Används tillsammans med Guiding Cylinder Handle och Guiding Fragment Drill eller Fragment Fork för UniAbutment 20 /45 i ASTRA TECH Implant System Guiding Cylinder UniAbutment 20 / Artikelnummer

31 Produktkatalog Instrument för borttagning/upphämtning av skruvfragment/instrument för rengöring av inre gängor Fragment Fork M1.4/M1.6 M1.8/M2.0 Artikelnummer Fragment Fork Tungstenskarbid, osteril, endast för engångsbruk Används för att hämta upp fragment av distans- och broskruvar vid fraktur Endast för manuell användning Vrid Fragment Fork moturs Märkt med gängstorlek Används tillsammans med Restorative Driver Handle EV Obs! Endast för manuell användning. Fragment Drill Ø Artikelnummer Fragment Drill Skaft: Rostfritt stål Skärdel: Tungstenskarbid Osteril, endast avsedd för engångsbruk Används för att borra ett jack i distans- eller broskruvfragmentet. Borra moturs Märkt med diameter Screw Extractor Ø Artikelnummer Screw Extractor Rostfritt stål, osteril, endast för engångsbruk Används för att hämta upp distansskruvfragment Vrid Screw Extractor moturs Märkt med diameter Används tillsammans med Surgical Driver Handle EV Obs! Endast för manuell användning. Instrument för rengöring av inre gängor Thread Cleaner Thread Cleaner Rostfritt stål, osteril, endast för engångsbruk. Används för rengöring av inre gängor i implantat/distanser Märkt med gängstorlek Används tillsammans med Restorative Driver Handle EV Obs! Endast för manuell användning. M1.4 M1.6 M1.8 M2.0 Artikelnummer

32 Produktkatalog Instrument för borttagning/upphämtning av distanser Instrument för borttagning/upphämtning av distanser Rescue Driver Uni Abutment EV Rostfritt stål, osteril Används för att hämta upp Uni Abutment EV Rescue Driver Uni Abutment EV Artikelnummer Removal Tool M1.4 Rostfritt stål, osteril För borttagning av UniAbutment 20º och 45º med skåror samt Cresco Insert 20º och 45 Används tillsammans med Ratchet Wrench/Torque Wrench/Surgical Wrench eller Wrench (22124) Removal Tool M1.4 Kort Lång Längd Artikelnummer

33 Produktkatalog Instrument för borttagning/upphämtning av implantat Instrument för borttagning/upphämtning av implantat Trephine Drill Trephine Drill Rostfritt stål, osteril, endast för engångsbruk Används för att hämta upp helt eller delvis integrerade implantat av typen OsseoSpeed EV. Märkt med diameter och längd. * Längd mm 6 17 mm 6 17 mm 6 13 mm 6 17 mm 6 13 mm 6 17 mm 6 13 mm 6 17 mm Inre Ø mm Yttre Ø mm Artikelnummer *Obs! Samma borr för alla 3.0-implantat, endast för engångsbruk. 13 mm 11 mm 9 mm 8 mm 6 mm 17 mm 15 mm 13 mm 11 mm 9 mm 8 mm 6 mm Trephine Drill Trephine Drill Rostfritt stål, osteril Används för att hämta upp helt eller delvis integrerade implantat. Märkt med diameter och längd. * 4.5/ mm Inre Ø mm Yttre Ø mm Artikelnummer *Obs! Samma borr för alla 3.0-implantat, endast för engångsbruk. 17 mm 15 mm 13 mm 11 mm 9 mm 8 mm 6 mm 19 mm 15 mm 13 mm 9 mm 7 mm 3 mm Abutment Retriever Artikelnummer Abutment Retriever Rostfritt stål, osteril, endast för engångsbruk Används tillsammans med Wrench. Implant Retriever Implant Retriever Rostfritt stål, osteril, endast för engångsbruk Används tillsammans med en Wrench. Artikelnummer

34 Produktkatalog Allmänna instrument Allmänna instrument Torque Wrench EV Rostfritt stål, osteril Används tillsammans med Driver Handle. Torque Wrench EV Artikelnummer Torque Wrench EV, Surgical Driver Handle Rostfritt stål, osteril Torque Wrench EV, Surgical Driver Handle Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle 4x4 låg Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle 4x4 låg Rostfritt stål, osteril Ø mm 8.9 Längd mm 15.3 Artikelnummer Ø mm Längd mm Artikelnummer Ø mm 8.9 Längd mm 9.7 Artikelnummer Hex Driver EV manuell Rostfritt stål, osteril Hex Driver EV manuell Kort Medel Lång Total längd, mm Artikelnummer Wrench Titan, osteril Används tillsammans med en adapter och/eller retriever. Wrench Artikelnummer

35 Register Register Enligt artikelnummer Alfabetisk ordning REF sida REF sida Wrench Implant Retriever Abutment Retriever Trephine Drill Trephine Drill Trephine Drill Removal Tool M1.4, kort Removal Tool M1.4, lång Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle 4x4 låg Hex Driver EV, kort manuell Hex Driver EV, medel manuell Hex Driver EV, lång manuell Torque Wrench EV Torque Wrench EV, Surgical Driver Handle Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle Rescue Driver UniAbutment EV Guiding Cylinder EV Guiding Cylinder EV Guiding Cylinder EV Guiding Cylinder EV Guiding Cylinder EV Guiding Cylinder EV Uni Abutment Guiding Cylinder Guiding Cylinder 3.5/ Guiding Cylinder 4.5/ Guiding Cylinder Handle Fragment Fork M1.4/M Fragment Fork M1.8/M Fragment Drill Ø Fragment Drill Ø Screw Extractor Ø Screw Extractor Ø Thread Cleaner M Thread Cleaner M Thread Cleaner M Thread Cleaner M Trephine Drill 3.0, 6 17 mm Trephine Drill 3.6, 6 17 mm Trephine Drill 4.2, 6 17 mm Trephine Drill 4.8, 6 17 mm Trephine Drill 5.4, 6 17 mm Guiding Cylinder UniAbutment Guiding Cylinder UniAbutment Trephine Drill 4.2, 6 13 mm Trephine Drill 4.8, 6 13 mm Trephine Drill 5.4, 6 13 mm Abutment Retriever Fragment Fork M1.4/M Fragment Fork M1.8/M Fragment Drill Ø Fragment Drill Ø Guiding Cylinder Guiding Cylinder 3.5/ Guiding Cylinder 4.5/ Guiding Cylinder EV Guiding Cylinder EV Guiding Cylinder EV Guiding Cylinder EV Guiding Cylinder EV Guiding Cylinder EV Uni Abutment Guiding Cylinder Handle Guiding Cylinder UniAbutment Guiding Cylinder UniAbutment Hex Driver EV, kort manuell Hex Driver EV, medel manuell Hex Driver EV, lång manuell Implant Retriever Removal Tool M1.4, kort Removal Tool M1.4, lång Rescue Driver UniAbutment EV Screw Extractor Ø Screw Extractor Ø Thread Cleaner M Thread Cleaner M Thread Cleaner M Thread Cleaner M Torque Wrench EV Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle 4x4 låg Torque Wrench EV, Surgical Driver Handle Trephine Drill 3.0, 6 17 mm Trephine Drill 3.6, 6 17 mm Trephine Drill 4.2, 6 13 mm Trephine Drill 4.2, 6 17 mm Trephine Drill 4.8, 6 13 mm Trephine Drill 4.8, 6 17 mm Trephine Drill 5.4, 6 13 mm Trephine Drill 5.4, 6 17 mm Trephine Drill Trephine Drill Trephine Drill Wrench

36 BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis som i naturen behålls den känsliga balansen tack vare att flera olika men lika viktiga egenskaper samverkar. Följande kombination av nyckelfaktorer är unika för ASTRA TECH Implant System: OsseoSpeed mer ben snabbare MicroThread biomekanisk benstimulering Conical Seal Design en stark och stabil koppling Connective Contour optimal kontur för bindvävsanslutning Connective Contour OsseoSpeed MicroThread Conical Seal Design DENTSPLY Implants avstår inte från någon rätt till sina varumärken genom att inte använda symbolerna eller SE DENTSPLY. Med ensamrätt Om DENTSPLY Implants DENTSPLY Implants erbjuder omfattande lösningar för implantatterapins alla faser, däribland implantatsystemen ANKYLOS, ASTRA TECH Implant System och XiVE, digital teknik som ATLANTIS patientspecifika CAD/CAM-lösningar och SIMPLANT guidad kirurgi, SYMBIOS regenerativa benersättningsmaterial samt utbildningsprogram inom yrkeskunskap och affärsutveckling, som STEPPS. DENTSPLY Implants skapar mervärde för tandvårdspersonal genom förutsägbara och varaktiga implantatbehandlingar som resulterar i förbättrad livskvalitet för patienten. Om DENTSPLY International DENTSPLY International är ett ledande företag inom tillverkning och distribution av produkter för såväl oral hälsa som sjukvårdsprodukter. DENTSPLY har med sitt engagemang i innovation och professionell samverkan under mer än 115 år förbättrat sin produktportfölj av kända förbrukningsvaror och tillhörande utrustning. Huvudkontoret finns i USA och företaget har globala försäljningskontor i mer än 120 länder. Följ DENTSPLY Implants

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV Follow nature s contour OsseoSpeed Profile EV 360 bevarande av bennivåerna vid sluttande alveoler OsseoSpeed Profile EV är ett unikt * implantat särskilt utformat för att följa det befintliga benet vid

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

ATLANTIS abutments garanti

ATLANTIS abutments garanti ATLANTIS abutments garanti ATLANTIS original titan guldtonad titan zirkonia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS patientspecifika, cement- och skruvretinerade distanser

Läs mer

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen Big Apical Files Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 NON STERILE Osteril Får inte återanvändas Lotnummer Läs bruksanvisningen Sendoline AB Box 7037, Tillverkarvägen 6-187

Läs mer

S5 Rotary Files. only. Tillverkare. Förpackningsenhet. Lotnummer. Endast för yrkesmässig användning (0)

S5 Rotary Files. only. Tillverkare. Förpackningsenhet. Lotnummer. Endast för yrkesmässig användning (0) S5 Rotary Files AR Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 Lotnummer only Endast för yrkesmässig användning Artikelnummer Läs bruksanvisningen Sendoline AB Box 7037, Tillverkarvägen

Läs mer

Innehåll. Denna katalog innehåller komponenter och instrument för ASTRA TECH Implant System.

Innehåll. Denna katalog innehåller komponenter och instrument för ASTRA TECH Implant System. Produktkatalog 2013 Innehåll Denna katalog innehåller komponenter och instrument för ASTRA TECH Implant System. Alla produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Produktillustrationerna

Läs mer

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM

För alla större implantatsystem. ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM För alla större implantatsystem ATLANTIS abutments patientspecifika distanser som går utöver CAD/CAM Unika original för unika individer Som en del av vårt erbjudande för digitala, öppna lösningar levererar

Läs mer

Attachmentretinerade konstruktioner

Attachmentretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Attachmentretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

C1250 ANVÄNDARINSTRUKTIONER. Elektroniska

C1250 ANVÄNDARINSTRUKTIONER. Elektroniska Elektroniska ANVÄNDARINSTRUKTIONER Dessa instruktioner kan komma att modifieras. Den senaste versionen av användarinstruktionerna finns alltid tillgänglig online. Tryckt den: november 25, 2015 M PB Swiss

Läs mer

Skruvretinerade konstruktioner

Skruvretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Skruvretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Varningstext Använd inte stålull eller frätande rengöringsmedel. Undvik lösningar som innehåller

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING För korrekt montering av Nordic Lights produkter, måste installationsanvisningarna följas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, är Nordic Light befriad från

Läs mer

Garanti för implantatsystem

Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem IMPLANTAT OCH KOMPONENTER ZIRKONIA INSTRUMENT LIVSTID 5 ÅR 3 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal en omfattande implantatportfölj genom

Läs mer

Kirurgimanual Astra Tech Implant System EV

Kirurgimanual Astra Tech Implant System EV stra Tech Implant System Kirurgimanual stra Tech Implant System EV Enkelt utan kompromisser Tanken bakom utformningen av stra Tech Implant System EV bygger på den naturliga tanduppsättningen utifrån en

Läs mer

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV

Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV Kirurgimanual ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar du erbjuder dina implantatpatienter. Grunden för detta

Läs mer

Big Apical Files STERILE Tillverkare

Big Apical Files STERILE Tillverkare Big Apical Files STERILE Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 Utgångsdatum Använd inte om förpackningen är skadad Lotnummer Får inte återanvändas Artikelnummer Läs bruksanvisningen

Läs mer

INSTRUMENT 137181-1. Följande språk ingår i detta paket:

INSTRUMENT 137181-1. Följande språk ingår i detta paket: INSTRUMENT 137181-1 SV Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueras av:

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Omni-Tract Haksystem

SKÖTSELANVISNING. Omni-Tract Haksystem SKÖTSELANVISNING Omni-Tract Haksystem ÅTERFÖRSÄLJARE Mediplast AB Box 9504, 200 39 Malmö T 040 671 23 00 - Kundtjänst 020 78 80 35 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 INTEGRA OMNI-TRACT Bordsmonterat

Läs mer

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning Reviderade rengöringsanvisningar till EG-3870UTK De här reviderade rengöringsanvisningarna gäller endast för EG-3870UTK. Följande procedurer skall utföras efter den borstningsprocedur som beskrivs i bruksanvisningen.

Läs mer

Kirurgihandbok. inklusive linjär incision med vävnadsbevarande. Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet

Kirurgihandbok. inklusive linjär incision med vävnadsbevarande. Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet Kirurgihandbok inklusive linjär incision med vävnadsbevarande Ponto TM Det benförankrade hörselsystemet Innehåll Inledning...3 Planering... 4 Välja enstegs- eller tvåstegskirurgi...5 Osseointegration...7

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Universal Haksystem. Monteringsanvisning och Skötselinstruktioner. Modell 8030

Universal Haksystem. Monteringsanvisning och Skötselinstruktioner. Modell 8030 Universal Haksystem Monteringsanvisning och Skötselinstruktioner Modell 8030 Universal Haksystem 8030 Antal Artikel nr. Beskrivning 1 B152 Bordsfäste 1 Fäste för vertikal arm 1 R302 Vertikal arm 1 Koppling

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

Cementretinerade konstruktioner

Cementretinerade konstruktioner Manual för klinik och laboratorium Cementretinerade konstruktioner ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System EV är utformat för att vara lättanvänt och mångsidigt i de behandlingslösningar

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat Som naturliga tänder Fördelarna med tandimplantat Introduktion Tandimplantat För alla behov En bra investering som jag har glädje av hela livet Kent Hanson, 60 år Tandimplantat är en idealisk lösning för

Läs mer

Attachmentretinerade konstruktioner. Kliniska och laboratorietekniska procedurer

Attachmentretinerade konstruktioner. Kliniska och laboratorietekniska procedurer Attachmentretinerade konstruktioner Kliniska och laboratorietekniska procedurer Innehåll Kliniska och laboratorietekniska procedurer för ASTRA TECH Implant System för attachmentretinerade konstruktioner.

Läs mer

produktkatalog Inklusive Guidad kirurgimanual Datorstödd implantatbehandling med ASTRA TECH Implant System EV

produktkatalog Inklusive Guidad kirurgimanual Datorstödd implantatbehandling med ASTRA TECH Implant System EV Inklusive produktkatalog Guidad kirurgimanual Datorstödd implantatbehandling med ASTRA TECH Implant System EV Varför vi gör det vi gör? Vår vision om en värld där alla äter, pratar och ler utan att känna

Läs mer

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Svenska 1 ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Denna guide ger riktlinjer för desinfektion och sterilisering när HumidAire

Läs mer

ATLANTIS GARANTI DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , ,

ATLANTIS GARANTI DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , , ATLANTIS GARANTI ATLANTIS När vi skapade ATLANTIS var vår vision att leverera tandimplantatkonstruktioner som är lika individuella som varje patient, varje gång, och för varje större implantatsystem unika

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

TransFix DFU-0074 NY REVISION 11

TransFix DFU-0074 NY REVISION 11 TransFix DFU-0074 NY REVISION 11 A. ENHETSBESKRIVNING TransFix implantat är kanylerade eller icke-kanylerade stift, där ena änden är avsmalnande och den andra änden har hullingar eller gängor. Implantatet

Läs mer

ProStop. Artrorisis subtalara implantat DFU-0137 NY REVISION 7

ProStop. Artrorisis subtalara implantat DFU-0137 NY REVISION 7 ProStop Artrorisis subtalara implantat DFU-0137 NY REVISION 7 A. ENHETSBESKRIVNING Artrorisis-implantatet är en kanylerad konisk skruv, tillgänglig steril i olika storlekar. B. INDIKATIONER 1. Endast implantat

Läs mer

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

RENGÖRING OCH HANTERING AV INSTRUMENT FRÅN WRIGHT 130561-8. Följande språk ingår i detta paket:

RENGÖRING OCH HANTERING AV INSTRUMENT FRÅN WRIGHT 130561-8. Följande språk ingår i detta paket: SV RENGÖRING OCH HANTERING AV INSTRUMENT FRÅN WRIGHT 130561-8 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.wmt.com för ytterligare språk. Klicka därefter på alternativet Prescribing

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Manual OsseoSpeed Profile EV

Manual OsseoSpeed Profile EV Inklusive produktkatalog Manual OsseoSpeed Profile EV OsseoSpeed Profile EV OsseoSpeed Profile EV är utformad för att ge bensupport i 360 grader runt implantatet i situationer där det föreligger en sluttning

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Version SE_023827 AE Date February 16, 2010. Viktig information. (med rengörings- och steriliseringsinstruktioner)

Version SE_023827 AE Date February 16, 2010. Viktig information. (med rengörings- och steriliseringsinstruktioner) Version SE_023827 AE Date February 16, 2010 Viktig information (med rengörings- och steriliseringsinstruktioner) Version SE_023827 AE Date February 16, 2010 Svenska 44 Förklaring av olika symbolers betydelse

Läs mer

TILLÄGG TILL. Kirurgihandbok. Minimalinvasiv Pontokirurgi (MIPS) PontoTM Det benförankrade hörselsystemet

TILLÄGG TILL. Kirurgihandbok. Minimalinvasiv Pontokirurgi (MIPS) PontoTM Det benförankrade hörselsystemet TILLÄGG TILL Kirurgihandbok Minimalinvasiv Pontokirurgi () PontoTM Det benförankrade hörselsystemet Innehåll Inledning...3 Planering och förberedelser för... 4 Minimalinvasiv Pontokirurgi ()... 6 Källförteckning...

Läs mer

Filter/Ventil Set. 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06

Filter/Ventil Set. 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06 Filter/Ventil Set 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06 SV SV Bruksanvisning Läs noga igenom hela denna bruksanvisning innan nebulsatorn tas i bruk. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Guide för desinfektion och sterilisering

Guide för desinfektion och sterilisering Guide för desinfektion och sterilisering Endast för kliniskt bruk Guiden gäller ResMeds näsmask AirFit N0/AirFit N0 for Her vid bruk av flera patienter på sömnlaboratorium, klinik eller sjukhus. Om du

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

TurboSwing kåpa. JSI-Turbo JVI-Turbo JLI-Turbo. Skötselinstruktioner. Ver. 2.0 2014-09

TurboSwing kåpa. JSI-Turbo JVI-Turbo JLI-Turbo. Skötselinstruktioner. Ver. 2.0 2014-09 TurboSwing kåpa JSI-Turbo JVI-Turbo JLI-Turbo Skötselinstruktioner 2014-09 Ver. 2.0 Innehålll Sida Drift och skötsel anvisningar 3 Funktionskontroll av TurboSwing 4 Rengöring av tilluftsdon och kåpans

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

IMPLANTAT- Bruksanvisning BORTTAGNINGSSET. Innehåller instrument och verktyg avsedda för borttagning av implantat. ANVÄNDARHANDBOK.

IMPLANTAT- Bruksanvisning BORTTAGNINGSSET. Innehåller instrument och verktyg avsedda för borttagning av implantat. ANVÄNDARHANDBOK. IMPLANTAT- BORTTAGNINGSSET Distribueras av: ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisning Innehåller instrument och verktyg avsedda för borttagning av implantat. Metod 1. Frilägg implantatet som ska tas bort. 2. Välj

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo. Bruksanvisning MULTIflex coupling 453 N - REF 0.553.1610 MULTIflex coupling 454 N - REF 0.553.1620 Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Innehållsförteckning Allmän information... 6 VARNINGAR...6 Underhåll och skötsel...9 Höger/vänster-identifiering...9 Standard ear-tips för RIC-modeller...10

Läs mer

upparbetningsguide för AirSense 10 och AirCurve 10

upparbetningsguide för AirSense 10 och AirCurve 10 upparbetningsguide för AirSense 10 och AirCurve 10 Svenska Denna guide är avsedd för användning på flera patienter av apparaterna AirSense 10 och AirCurve 10. När apparaten används på flera patienter,

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner FRAMEWORK MANAGEMENT _ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner ENDAST MÖJLIGT MED CERAMILL MOTION 2 ELLER I M-CENTER ALLMÄNNA ANVISNINGAR _ Arbete med titanbaser SR * är endast möjligt med

Läs mer

Terrassmarkis T20/T25 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis T20/T25 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

MANUAL För MA, TE och ZON

MANUAL För MA, TE och ZON MANUAL För MA, TE och ZON Obs! Läs igenom denna manual noggrant innan du börjar att använda bänken, så att du kan använda bänken på rätt sätt. Denna manual innehåller bland annat följande information:

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

2008 PARI Pharma GmbH, 078D1014-B-04/08

2008 PARI Pharma GmbH, 078D1014-B-04/08 2008 PARI Pharma GmbH, 078D1014-B-04/08 PARI GmbH Moosstr. 3 82319 Starnberg Germany +49(0)8151-279-220 PARI Pharma GmbH Moosstr. 3 82319 Starnberg Germany @ +49(0)8151-279-101 info@pari.de www.pari.de

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Joyce Olotu & Kaisa Gravlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Köp på www.fridgecom.se Reservdelar på www.kylkom.se E-ITS00-3 E-ITS500-3 E-ITS600-3 E-ITS700-3 E-ITS350-60

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1 INSTRUKTION RAM-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519

ANVÄNDARMANUAL. Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519 ANVÄNDARMANUAL Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519 Spara denna användarmanual och håll den i bra skick. För att använda och underhålla sprutan korrekt, läs manualen noggrant innan sprutan tas i bruk. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok 87245931 2014-01-15, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval strömedelspridare MBS... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Synergy Resection shaverhandstycken DFU-0240 REVISION 1

Synergy Resection shaverhandstycken DFU-0240 REVISION 1 Synergy Resection shaverhandstycken DFU-0240 REVISION 1 A. REFERENSER Dessa instruktioner har utvecklats enligt riktlinjerna i följande standarder: ANSI/AAMI ST79: Omfattande riktlinjer för ångsterilisering

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Anvisningar steg för steg Skruva i metall

Anvisningar steg för steg Skruva i metall Anvisningar steg för steg Skruva i metall Bultar och skruvar Bultar och skruvar för metall finns med många olika huvudformer, som: 1. sexkantigt huvud 2. kullrigt huvud 3. försänkt huvud 4. runt huvud

Läs mer