Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på telefon Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på telefon Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon"

Transkript

1 Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på telefon Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon Mellan Inera och Kund

2 Innehåll 1. INLEDNING BAKGRUND REFERENSER TJÄNSTENS SYFTE OCH MÅL MODELLAVTAL VÅRDGUIDEN PÅ TELEFON Allmänt Telefonisystem och integrerat Rådgivningsstöd Fristående Rådgivningsstöd ÅTAGANDEN Parternas åtaganden avseende Telefonisystem och integrerat Rådgivningsstöd Parternas åtaganden avseende Fristående Rådgivningsstöd ANSLUTNING TILLÄGGSBESTÄLLNINGAR SAMVERKANSFORMER SERVICENIVÅER FÖR TJÄNSTEN Definitioner Tillgänglighet Tjänsten Servicenivåer support Sid 1/6

3 1. INLEDNING Detta dokument utgör telefon, till det Avtal som upprättats mellan Inera och Kunden. 2. BAKGRUND Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och levererar tjänster till nytta för invånare, medarbetare i vård och omsorg samt beslutsfare. Inera tillhandahåller 1177 Vårdguiden på telefon ( Tjänsten ), vilken består i stödfunktioner och system som gör det möjligt för Kunden bedriva sjukvårdsrådgivning på telefon samt - beroende på vilken del av Tjänsten Kunden väljer - stödfunktioner som möjliggör för Kunden samverka med andra Kunder om sjukvårdsrådgivning. 3. REFERENSER Här listas de hemsidor och dokument som refereras till för ytterligare information. Hemsida Beskrivning Information kring tjänster och funktioner som tillhandahålls av Inera. 4. TJÄNSTENS SYFTE OCH MÅL Tjänstens syfte är stödja landstingens och regionernas sjukvårdsrådgivningsverksamhet, genom erbjuda stödfunktioner och system som möjliggör tillgänglighet till bedömning av vårdbehov samt samstämmiga och kvalitetssäkrade bedömningar av vårdbehov samt eventuell hänvisning till lämplig vårdnivå och/eller råd om egenvård. Invånare i behov av sjukvårdsrådgivning ska kunna vända sig till en (1) enda funktion för sjukvårdsrådgivning var i Sverige de än befinner sig, dygnet runt. Rådgivningen kan även nås från utlandet via ett särskilt utlandstelefonnummer. Sid 2/6

4 5. MODELLAVTAL Denna tjänst behandlar personuppgifter. Kunden ska när den använder Tjänsten följa Modellavtal 1. Kunden ska, om den indirekt ansluter andra vårdgivare, teckna Modellavtal 2 med de indirekt anslutna vårdgivarna, enligt vad anges i Allmänna villkor (Ineras allmänna villkor), punkt 5.2 och punkt 5.4, 3 meningen. S.k. Agenter, enligt Ineras Avtal 1 om Agentens användning av Ineras Tjänster, ska när de ansluter och tillgängliggör Tjänsten åt Kunden (i det Avtalet kallad Slutkund ), följa Modellavtal VÅRDGUIDEN PÅ TELEFON 6.1. Allmänt Tjänsten tillhandahålls i form av två (2) alternativa lösningar - Telefonisystemet och integrerat Rådgivningsstöd samt Fristående Rådgivningsstöd. Båda lösningarna rymmer Gemensamt telefonnummer. Kunden anger i Avtalets huvuddokument om den väljer Telefonisystem och integrerat Rådgivningsstöd eller Fristående Rådgivningsstöd. Väljer Kunden Telefonisystem med integrerat Rådgivningsstöd har Kunden därtill möjlighet göra särskilda tillval i form av Stöd för bemanningsplanering, API för Rådgivningsstödets journal och Stöd för samverkan avseende 1177 Vårdguiden på Även de särskilda tillvalen görs av Kunden i Avtalets huvuddokument Telefonisystem och integrerat Rådgivningsstöd Gemensamt telefonnummer Gemensamt telefonnummer Ett (1) gemensamt telefonnummer till tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon: Gemensamt telefonnummer från utlandet Ett (1) telefonnummer för invånare som befinner sig i utlandet och vill nå 1177 Vårdguiden på telefon i Sverige: Texttelefoni med gemensamt telefonnummer Ett (1) telefonnummer till 1177 Vårdguiden på telefon via texttelefoni, vilket kan användas av invånare med hörselskada, talhandikapp och/eller döva personer: Funktionen tillhandahålls fram till slutet av Sid 3/6

5 Gemensamt nationellt talsvar och köbesked Ett (1) gemensamt nationellt talsvar som kan kompletteras med ett efterföljande regionalt talsvar som utformas enligt fastställda riktlinjer. Möjlighet skapa kömeddelande/köbesked finns Telefonisystem och integrerat Rådgivningsstöd Telefonisystem Telefonisystemet består av en nationell IP-telefoniväxel och ett kontaktcenter Reservlösning vid driftstörning i telefonisystem Mobiltelefon för inkoppling i reservdriftsfunktion i telefonisystem Rådgivningsstödets klient (integrerat Rådgivningsstöd) Patientjournal och integration till Nationella tjänsteplformen. Rådgivningsstödet har integration med Nationella tjänsteplformen som producent av vårddokumentation. Integrationen gör det möjligt konsumera Patientjournal via andra e-tjänster, till exempel Nationell Patientöversikt och Journal via nätet Integration med Listning från Nationella tjänsteplformen Listningsfunktionen innebär uppgifter om aktuell listning hämtas via Nationella tjänsteplformen för tillhandahållande av information om invånarens möjliga listning hos vårdgivare Medicinskt beslutsstöd Medicinskt beslutsstöd utgörs av evidensbaserade och kvalitetsäkrade texter om symptom, sjukdomar och råd om egenvård. Medicinskt beslutsstöd ger stöd åt bedömning av vårdsökandes vårdbehov, med hänsyn tagen till allvarlighetsoch brådskandegrad. Innehållet är samstämmigt med informationen på 1177.se Katalog Katalog består av information om Kundens vårdutbud med regionala hänvisningsdokument Hänvisningsfunktion Hänvisningsfunktion som ger hänvisning till vårdenhet genom filtrering baserad på tid, geografiskt läge, brådskandegrad, kontaktorsak och hänvisningsdokument. Sid 4/6

6 Integration med Skeverkets befolkningsregister ( Navet ) Integration med Navet innebär personuppgifter hämtas från Skeverkets befolkningsregister Integration med telefonisystemet och inspelningsfunktion. Rådgivningsstödet är integrerat med telefonisystem. Funktion spela in och spela upp samtal är implementerat i Rådgivningsstödet. Har auktoriseringsfunktion Felanmälansapplikation Felanmälansapplikation för upptäckta fel/brister/förbättringsförslag i Rådgivningsstöd, telefonisystem, applikationer och/eller innehåll i dessa Off line-funktion för Rådgivningsstödet Reservlösning som möjliggör Rådgivningsstödet kan användas vid servicefönster och tillfälliga driftstörningar Rådgivningsstödet webb Reservlösning vid driftstörning i Rådgivningsstödets klient. Rådgivningsstödet webb är ett webbaserat rådgivningsstöd med samma medicinska beslutstöd som Rådgivningsstödet kan nås över Sjunet eller Internet. Innehåller även mall för manuell journalhantering Utbildningsmiljö för integrerat Rådgivningsstöd En utbildningsmiljö för Rådgivningsstödet Informationsportal för Rådgivningsstödet Portalen är en Informationsportal för nationella och regionala meddelanden, nyheter samt dokumentbibliotek Funktion för standardrapporter från telefonisystem och Rådgivningsstöd Stöd för skapa och/eller prenumerera på standardiserade rapporter Arbetsmetodik Riktlinjer för samtalsprocess och samtalsmetodik för genomföra sjukvårdsrådgivningssamtal Krisstyrning Om ett landsting är påverkat av driftsavbrott i telefoni och integrerat Rådgivningsstöd, och inte befintliga reservdriftsystem bedöms kunna ersätta dessa system, kan samtal styras från påverkat landstinget ut till nationell kö. Beslut om styrning till nationell kö fas av Ineras funktion för beredskap. Till landsting/regioner som besvarar krisstyrda samtal utgår ersättning. Sid 5/6

7 6.2.9 Särskilda tillval Stöd för bemanningsplanering Stöd för bemanningsplanering är ett integrerat system i telefonilösning för planering av bemanning av verksamhet API för Rådgivningsstödets journal API för Rådgivningsstödets journal är en integrationsfunktion som gör det möjligt för Kunden hämta strukturerad data ur journal, exempelvis i syfte följa vårdflöden Stöd för samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon Stöd för samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon gör det möjligt för Kunden samverka med andra kunder om sjukvårdsrådgivning inom ramen för 1177 Vårdguiden på Samtalsstyrning Funktion som placerar samtal till 1177 Vårdguiden på telefon i en för de samverkande parterna gemensam kö. Från den gemensamma kön styrs samtal, med förutbestämda tidsintervaller, från den samverkanspartner samtalet härrörde från till andra samverkande parter. Under alla styrningar söks en ledig sjuksköterska för tilldelning av samtalet Statistik och analys för uppföljning av funktion Statistik för uppföljning av Kundens samtalsflöden, tillgänglighet och bemanningskapacitet Fakturering Fakturering av ersättning eller kostnad för samtal inom samverkan avseende 1177 Vårdguiden på Beräkning av bemanningskapacitet Beräkning av den bemanningskapacitet som krävs hos Kunden för Kunden ska kunna uppfylla de tillgänglighetsnivåer som Kunden avtalar med övriga deltagare i Samverkan avseende 1177 Vårdguiden på Sid 6/6

8 6.3. Fristående Rådgivningsstöd Gemensamt telefonnummer Gemensamt telefonnummer Ett (1) gemensamt telefonnummer till tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon: Gemensamt telefonnummer från utlandet Ett (1) telefonnummer för invånare som befinner sig i utlandet och vill nå 1177 Vårdguiden på telefon i Sverige: Texttelefoni med gemensamt telefonnummer Ett (1) telefonnummer till 1177 Vårdguiden på telefon via texttelefoni, vilket kan användas av invånare med hörselskada, talhandikapp och/eller döva personer: Funktionen tillhandahålls fram till slutet av Gemensamt nationellt talsvar och köbesked Ett (1) gemensamt nationellt talsvar som kan kompletteras med ett efterföljande regionalt talsvar som utformas enligt fastställda riktlinjer. Möjlighet skapa kömeddelande/köbesked finns Rådgivningsstödet webb över Sjunet och över Internet Rådgivningsstödet webb är ett webbaserat rådgivningsstöd med samma medicinska beslutsstöd som Rådgivningsstödet. Rådgivningsstödet webb kan nås över Sjunet eller Internet och kan utgöra en reservlösning för Rådgivningsstöd över Sjunet. Medicinskt beslutsstöd utgörs av evidensbaserade och kvalitetsäkrade texter om symptom, sjukdomar och råd om egenvård. Medicinskt beslutsstöd ger stöd åt bedömning av vårdsökandes vårdbehov, med hänsyn tagen till allvarlighets- och brådskandegrad. Innehållet är samstämmigt med informationen på 1177.se Informationsportal för fristående Rådgivningsstöd Portal för aktuella nyheter och meddelanden Arbetsmetodik Riktlinjer för samtalsprocess och samtalsmetodik för genomföra sjukvårdsrådgivningssamtal. Sid 7/6

9 7. ÅTAGANDEN 7.1. Parternas åtaganden avseende Telefonisystem och integrerat Rådgivningsstöd Åtaganden som är obligatoriska om Kunden valt Telefonisystem och integrerat Rådgivningsstöd Dessa åtaganden är obligatoriska uppfylla för Kunden respektive Inera om Kunden valt Telefonisystem med integrerat Rådgivningsstöd. Kunden åtar sig erbjuda hälso- och sjukvårdsupplysning/rådgivning på telefon dygnet runt, årets alla dagar, via telefonnumret följa vid var tidpunkt gällande riktlinjer för varumärkesanvändning som Inera eller dess anvisade Varumärkesansvarig meddelat. använda varumärket i sin marknadsföring av tjänsten, i enlighet med Varumärkesmanual för 1177 Vårdguiden. besvara samtal ur kö med ospecificerade samtal och utlandssamtal. finansiera kostnader för ospecificerade samtal och utlandssamtal. Ersättning utgår till de landsting/regioner som har besvarat aktuella samtal. besvara krisstyrda samtal från landsting/regioner. finansiera kostnader för egna krisstyrda samtal. Ersättning utgår till de landsting/regioner som besvarat aktuella samtal. meddela gallringsrutiner för journalinformationen eller informera om hur överlämnande av information till arkivering ska ske. tillhandahålla en uppdaterad regional katalog över vårdutbud inklusive hänvisningsdokument. inneha ett gällande avtal om anslutning till Skeverkets befolkningsregister. publicera och uppdatera regional information i Portalen för Rådgivningsstödet. utse lokala utbildare för tjänsten. följa gemensam arbetsmetodik. använda sig av innehållet i Rådgivningsstödet för sin medicinska bedömning. Sid 8/6

10 säkerställa lokala utbildare inhämtar information om förändringar i tjänsten/systemen via obligatoriska utbildningar eller andra informationsvägar från Inera. följa vid var tid gällande anvisningar för Tjänsten, vilka publiceras på inera.se. följa Ineras anvisade tekniska krav för, IT-arbetsplats och infrastruktur, för användare av tjänsten. rapportera avvikelser inom Kundens sjukvårdsrådgivning, enligt rutin som anvisas för Tjänsten, för Inera ska kunna kvalitetsgranska avvikelserna ur ett systemperspektiv. ha vetskap om reservsystem och hur dessa fungerar. Inera åtar sig tillhandahålla ett nationellt registrerat telefonnummer (1177) som är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar. tillhandahålla ett nationellt registrerat telefonnummer för utlandssamtal ( ) som är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar. tillhandahålla texttelefoni i syfte ge döva, hörsel- eller talskadade sjukvårdsrådgivning årets alla dagar. Gäller fram till slutet av tillhandahålla Kunden övergripande stöd och rådgivning i form av riktlinjer och gemensamt material till Kundens funktion för kommunikation/marknadsföring. säkerställa varumärkesregistering för verksamheten sjukvårdsrådgivning inom Sverige och svara för kontinuerlig utveckling av riktlinjer för varumärket. fakturera ersättning för ospecificerade samtal och utlandssamtal. fakturera ersättningar för krisstyrda samtal. svara för lagring av journaldata görs i enlighet med gällande rutin hos Inera. tillhandahålla ett evidensbaserat medicinskt beslutstöd med hög medicinsk tillförlitlighet. Inera ansvarar för kontinuerligt kvalitetssäkra innehållet och se till det är samstämmigt med innehållet på 1177.se. tillhandahålla manualer för nödvändig administration. svara för publicera och uppdatera nationell information i Portalen. presentera fortlöpande övergripande nationell och regional statistik på inera.se Sid 9/6

11 när Inera anser det behövs, erbjuda utbildning för sjukvårdsrådgivning för lokala utbildare tillhandahålla material för metodstöd och för utbildning avseende sjukvårdsrådgivning på tillhandahålla verktyg för uppföljning av kvalitet i sjukvårdsrådgivningssamtalet. meddela tekniska krav för IT-arbetsplatsen och infrastruktur för användare av Tjänsten. systematiskt kvalitetsgranska delgivna avvikelser ur perspektiv som leverantör av stödsystem för sjukvårdsrådgivning. tillhandahålla reservdriftssystem/lösningar för telefoniplform och integrerat Rådgivningsstöd. tillhandahålla beredskap (24/7) för övervakning av allvarliga incidenter och vid behov eskalera och organisera krisorganisation Åtaganden som ska uppfyllas om Kunden gjort tillvalet Stöd för samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon Dessa stadganden ska uppfyllas av Kunden respektive Inera om Kunden, utifrån sitt val Telefonisystem med integrerat Rådgivningsstöd, gjort tillvalet Stöd för samverkan avseende 1177 Vårdguiden på Kunden åtar sig rapportera avvikelser inom Kundens sjukvårdsrådgivning till Inera, enligt rutin som anvisas för Tjänsten, för Inera ska kunna kvalitetsgranska avvikelserna ur perspektivet funktionen samverkan avseende 1177 Vårdguiden på Inera åtar sig föra statistik över Kundens samtalsflöden, tillgänglighet och bemanningskapacitet. kreditera Kunden och debitera andra samverkansdeltagare för samtal som Kunden tagit emot vilka härrör från de andra samverkansdeltagarna, utifrån Kundens användning av funktionen Stöd för samverkan avseende 1177 Vårdguiden på årligen meddela Kunden det behov av bemanningskapacitet som Inera bedömer Kunden behöver ha för kunna upprätthålla den tillgänglighetsnivå som stadgas i avtalet om samverkan avseende 1177 Vårdguiden på Sid 10/6

12 systematiskt kvalitetsgranska Kundens rapporterade avvikelser ur perspektivet funktionen samverkan avseende 1177 Vårdguiden på 7.2. Parternas åtaganden avseende Fristående Rådgivningsstöd Åtaganden som är obligatoriska om Kunden valt Fristående Rådgivningsstöd Dessa åtaganden är obligatoriska uppfylla för Kunden respektive Inera om Kunden valt Fristående Rådgivningsstöd. Kunden åtar sig erbjuda hälso- och sjukvårdsupplysning/rådgivning på telefon dygnet runt, årets alla dagar, via telefonnumret följa vid var tidpunkt gällande riktlinjer för varumärkesanvändning som Inera eller dess anvisade Varumärkesansvarig meddelat. använda varumärket i sin marknadsföring av tjänsten, i enlighet med Varumärkesmanual för 1177 Vårdguiden. finansiera kostnader för ospecificerade samtal och utlandssamtal. Ersättning utgår till de landsting/regioner som har besvarat aktuella samtal. följa gemensam arbetsmetodik. använda sig av innehållet i Rådgivningsstödet för sin medicinska bedömning. följa vid var tid gällande anvisningar för Tjänsten, vilka publiceras på inera.se. följa anvisade tekniska krav för IT-arbetsplats och infrastruktur, för användare av tjänsten. rapportera avvikelser inom Kundens sjukvårdsrådgivning till Inera, enligt rutin som anvisas för Tjänsten, för Inera ska kunna kvalitetsgranska avvikelserna ur ett systemperspektiv. Inera åtar sig tillhandahålla ett nationellt registrerat telefonnummer (1177) som är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar. tillhandahålla ett nationellt registrerat telefonnummer för utlandssamtal ( ) som är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar. tillhandahålla texttelefoni i syfte ge döva, hörsel- eller talskadade sjukvårdsrådgivning årets alla dagar. Gäller fram till slutet av Sid 11/6

13 tillhandahålla Kunden övergripande stöd och rådgivning i form av riktlinjer och gemensamt material till Kundens funktion för kommunikation/marknadsföring. säkerställa varumärkesregistering för verksamheten sjukvårdsrådgivning inom Sverige och svara för kontinuerlig utveckling av riktlinjer för varumärket. fakturera ersättning för ospecificerade samtal och utlandssamtal. tillhandahålla ett evidensbaserat medicinskt beslutstöd med hög medicinsk tillförlitlighet. Inera ansvarar för kontinuerligt kvalitetssäkra innehållet och se till det är samstämmigt med innehållet på 1177.se. tillhandahålla manualer för nödvändig administration. presentera fortlöpande övergripande nationell och regional statistik på inera.se när Inera anser det behövs, erbjuda utbildning för sjukvårdsrådgivning för lokala utbildare. tillhandahålla verktyg för uppföljning av kvalitet i sjukvårdsrådgivningssamtalet. meddela tekniska krav för IT-arbetsplatsen och infrastruktur, för användare av tjänsten. systematiskt kvalitetsgranska rapporterade avvikelser ur ett systemperspektiv. 8. ANSLUTNING Anslutning till Tjänsten ska ske i enlighet med Ineras vid var tid gällande rutiner för anslutningsprocess. Gällande rutiner vid Avtalets undertecknande finns tillgängliga på. 9. TILLÄGGSBESTÄLLNINGAR Kunden äger, utöver särskilda tillval enligt detta Avtal, Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon, punkt 6.2.9, rätt göra tilläggsbeställningar i enlighet med Ineras vid var tid gällande rutiner för tilläggstjänster, vilka återfinns på Inera.se. 10. SAMVERKANSFORMER Parternas samverkan avseende Tjänsten och anslutna system, inklusive hantering av utveckling, ändring och tillägg till Tjänsten, ska hanteras enligt Ineras vid var tid gällande rutiner för samverkansformer, vilka återfinns på Inera.se. Sid 12/6

14 11. SERVICENIVÅER FÖR TJÄNSTEN Definitioner Tillgänglighet ska mätas med hjälp av följande mätvärden och definitioner. Begrepp Avbrottstid Total tid Tillgänglighet Definition Avbrottstid är den tid då det föreligger ett fel eller avbrott. Beräkningen av Avbrottstiden inkluderar inte följande: Avbrott till följd av force majeure. Planerade avbrott. Annat avbrott som beror på omständigheter, vilka Inera inte svarar för. Den aktuella mätperioden som utgörs av kalendermånad. Tillgängligheten beräknas enligt följande formel: Tillgänglighet (i procent) = 100 (Avbrottstid/Total tid) * Tillgänglighet Tjänsten Inera har som mål upprätthålla en tillgänglighet på minst 99,5 procent (%) dygnet runt alla dagar i veckan för Tjänsten. För valbara artiklar i Tjänsten kan annan tillgänglighet gälla. Kunden äger dock inte rätt göra gällande några påföljder gentemot Inera om inte nämnda tillgänglighet nås. Inera ska vid utförande av service och underhåll av Tjänsten i möjligaste mån undvika störningar eller avbrott i IT-driften och i synnerhet undvika störningar eller avbrott under kvällar och helger. Inera ska meddela Kunden inom skälig tid före planerat driftstopp i Tjänsten Servicenivåer support Inera ska tillhandahålla support till Kunden i enlighet med i var tid gällande rutiner på inera.se. Ineras support till Kunden avser ärenden med uppenbar anknytning till Tjänstens innehåll. Samtliga ärenden anmäls av Kundens användare av Tjänsten till Inera som sedan äger ärendet tills det är stängt. Inera ska ha beredskap för allvarliga incidenter dygnet runt. Sid 13/6

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon BILAGA 3. Förslag till komponenter för avtal och ersättningsmodell Nationell samverkan Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon Bilaga X Funktionen nationell samverkan Mellan Inera och

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst)

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser...

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten Bilaga 1 - Specifikation av Personuppgiftstjänsten

Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten Bilaga 1 - Specifikation av Personuppgiftstjänsten Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten Bilaga 1 - Specifikation av Personuppgiftstjänsten Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Allmän bakgrund... 2 2.2 Definitioner...

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell patientöversikt

Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell patientöversikt Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Referenser... 2 2. Applikationsbeskrivning... 2 3. Servicenivåer

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal Avtal om Kundens användning av Pascal Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 4. Åtaganden... 4 4.1 Kundens åtaganden... 4 4.2 Ineras

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 2 - Specifikation av Applikationen Journalen

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 2 - Specifikation av Applikationen Journalen Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 2 - Specifikation av Applikationen Journalen Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Referenser... 2 2. Applikationsbeskrivning... 2

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon Förslag - målbild för 1177 Vårdguiden på telefon 2021

Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon Förslag - målbild för 1177 Vårdguiden på telefon 2021 Bilaga 1. Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon Förslag - målbild för 1177 Vårdguiden på telefon 2021 Stockholm, 2016-09-01 Förslag - målbild för 1177 Vårdguiden på telefon 2021 1. Inledning Inom

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen. från vision till verklighet

Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen. från vision till verklighet Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen från vision till verklighet Visionen Inom några år kan alla i Sverige ringa samma nummer 1177 och nå sjukvårdsrådgivningen när som helst på dygnet, året runt. En orolig

Läs mer

ESS projekt för utbrottsdetektion och lägesbilder

ESS projekt för utbrottsdetektion och lägesbilder ESS projekt för utbrottsdetektion och lägesbilder Nationella Dricksvattenkonferensen 2015-04-15, Pär Bjelkmar & Deleer Barazanji System för händelsebaserad övervakning (ESS) Utvecklings- och krisberedskapsprojekt

Läs mer

Förvaltningsplan för 1177 Sjukvårdsrådgivningen

Förvaltningsplan för 1177 Sjukvårdsrådgivningen för Verksamhetsåret 2013 Förvaltningsobjekt Beställare Center för ehälsa i samverkan Programansvarig Invånartjänster Sofie Zetterström Utförare Inera AB Uppdragstagare Bilagor Ellen Hyttsten Sid 1/15 Innehåll

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 1 av 9 Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 2 av 9 Innehåll

Läs mer

Rådgivningssamtalet. Samtalsprocessen Samtalsmetodik och förhållningsätt i rådgivningsamtalet STRAMA Lena Runius

Rådgivningssamtalet. Samtalsprocessen Samtalsmetodik och förhållningsätt i rådgivningsamtalet STRAMA Lena Runius Rådgivningssamtalet Samtalsprocessen Samtalsmetodik och förhållningsätt i rådgivningsamtalet STRAMA 2012 Lena Runius lena.runius@inera.se Länk till E-utbildningen samtalsprocessen http://www.inera.se/invanartjanster/1177-

Läs mer

Info om avtalshantering för Vårdhändelser. Nationellt möte Vårdhändelser 28 oktober 2014

Info om avtalshantering för Vårdhändelser. Nationellt möte Vårdhändelser 28 oktober 2014 Info om avtalshantering för Vårdhändelser Nationellt möte Vårdhändelser 28 oktober 2014 Info om avtal Tjänst, personuppgiftsbehandling Generellt - Bakgrund och pågående arbete Vårdhändelser Vårdhändelser

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting Unika användare av NPÖ september 2012 (>10) Källa:Inera AB Örebro kommun Västra Götalandsregionen

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel:

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel: 1 Definitioner Benämning Avtalad drifttid Tillgänglighet Definition Den tid under vilken de avtalade servicenivåerna mäts. Den avtalade drifttiden för systemet är 24/7/365 (dygnet runt, 7 dagar i veckan,

Läs mer

1177 Vårdguiden i framtiden

1177 Vårdguiden i framtiden 1177 Vårdguiden i framtiden Maria Ekendahl, programledare, Inera Program Nya 1177 Vårdguiden 2017-09-11 Maria Ekendahl maria.ekendahl@inera.se Programmets vision 1177 Vårdguiden, som redan är ett mycket

Läs mer

Användare av den tekniska plattformen utgörs av ett antal olika nationella och regionala intressenter.

Användare av den tekniska plattformen utgörs av ett antal olika nationella och regionala intressenter. 1 Produktbeskrivning Innehållsförteckning 1. Syfte 1 2. Användare 1 3. Innehåll 2 4. Praktiskt genomförande 3 5. Metodstöd 7 1. Syfte syftar till att ge översikt över behov och produktion av hälsoundersökningar,

Läs mer

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering... 5 1.3. Riskhantering... 5 SJUNET specifika regler... 6 2. Förutsättningar för avtal...

Läs mer

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård Marie-Louise Elebring, kommunikationsenheten 20160914 1177 Vårdguiden på webben Region Östergötlands

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Rådgivningssamtalet. Samtalsprocessen Samtalsmetodik och förhållningsätt i rådgivningssamtalet STRAMA Lena Runius

Rådgivningssamtalet. Samtalsprocessen Samtalsmetodik och förhållningsätt i rådgivningssamtalet STRAMA Lena Runius Rådgivningssamtalet Samtalsprocessen Samtalsmetodik och förhållningsätt i rådgivningssamtalet STRAMA 2011 Lena Runius lena.runius@inera.se Inera AB Inera utvecklar säkra och innovativa lösningar som ökar

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Systemadministration. Webcert Fråga/Svar

Systemadministration. Webcert Fråga/Svar Systemadministration Webcert Fråga/Svar Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målgrupp... 2 1.3 Definitioner och benämningar... 2 2 Systemadministration av Webcert... 2 2.1 Behörigheter

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:37 LS 0912-1036 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer Föredragande landstingsråd: Lars Joakim

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Bilaga 1:2 till Del 1 Allmänna villkor IT Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva verksamhet inom Vårdval i Landstinget i Värmland Gäller för år 2017 2016-11-30,

Läs mer

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK)

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) [Organisation som Ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport Namn Datum Version Ansvarig utgivare

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT GRUND - SLA Publicerad / version Beslutsfattare Handläggare 2016-04-20 / version B Magnus Nordell Magnus Nordell Beslutsdatum 2016-04-20 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Detta dokument

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 1 (8) Förutsättningar för Ackreditering och Avtal avseende verksamhet för operation av grå starr i Skåne gällande år 2015 kommentarer till föreslagna ändringar Inledning Nedan följer ett förtydligande

Läs mer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-03-23 LS 0912-1036 Dnr, Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 1-04- 1 2 * 03 1 I Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S)

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA)

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) Kund Avtalsnummer Diarienummer Giltighetstid Sidan 1 av 8 Innehållsförteckning Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) 1. Avtalsparter... 2 2. Kontaktpersoner för avtalet... 2 3. Beskrivning... 2 4. Avtalsform...

Läs mer

Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1

Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1 Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. NPÖ 4 3. Definitioner 5 4. Avtalstolkning 6 5. Anslutning 6 6. Förändringar under avtalsperioden

Läs mer

Nationella e-hälsotjänster. Sofie Zetterström, vice vd Inera

Nationella e-hälsotjänster. Sofie Zetterström, vice vd Inera Nationella e-hälsotjänster Sofie Zetterström, vice vd Inera Kort om Inera Inera är ett aktiebolag som ägts av de 21 landstingen och regionerna sedan 1999 Den 16 mars blev SKL huvudägare Landsting och regioner

Läs mer

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Version 2.0 2014-04-15 ARK_0022 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Målgrupper... 3 Avgränsning... 3 Vägledningens mallar... 3 Informationsspecifikation...

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Gallring av information på invånarsidan i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Gallring av information på invånarsidan i 1177 Vårdguidens e-tjänster Gallring invånarsidan 1177 Vårdguidens e-tjänster.docx v 1.0 Senast ändrad 2017-08-30 Gallring av information på invånarsidan i 1177 Vårdguidens e-tjänster Inledning och bakgrund Detta ärende avser gallring

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

Bilaga 3a. Ickefunktionella krav. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 3a. Ickefunktionella krav. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm SID 1 (6) Bilaga 3a Ickefunktionella krav Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

2014-08-21 1 (8) Bilaga 2 Systembeskrivning A

2014-08-21 1 (8) Bilaga 2 Systembeskrivning A 2014-08-21 1 (8) Upprättat av: Reija Laurila Dokumentbeteckning Bilaga 2 Systembeskrivning 2014-08-21 Sida 2 (8) Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 2 Beskrivning... 3 3 Systemskiss... 7 2014-08-21

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Telefonpolicy, Härjedalens kommun

Telefonpolicy, Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Klu 79 2008-04-23 23 1 Telefonpolicy, Härjedalens kommun Mål Härjedalens kommun skall ha bra service med hög tillgänglighet till kommunens förvaltningar. Målet

Läs mer

NPÖ införande. Inera AB

NPÖ införande. Inera AB NPÖ införande Inera AB Innehåll i presentationen Vad är NPÖ? Vilka nyttoeffekter har NPÖ? Vilka informations mängder ska man ansluta? Vad innebär en anslutning? Erfarenheter Tidsåtgång 2 3 Vad är NPÖ?

Läs mer

Marknadsundersökning Personligt Hälsokonto 2012-06-28. Personligt Hälsokonto 120629 (2) Datum: 2011-11-01 Version: Författare: I N T E R N T

Marknadsundersökning Personligt Hälsokonto 2012-06-28. Personligt Hälsokonto 120629 (2) Datum: 2011-11-01 Version: Författare: I N T E R N T Maj 2010 Apotekens Service AB I N T E R N T Marknadsundersökning Personligt Hälsokonto 2012-06-28 Datum: 2011-11-01 Version: Författare: Senast ändrad: Dokumentnamn: Marknadsundersökning Fastställd av:

Läs mer

Kliniskt kunskapsstöd i Region Jönköpings län. Staffan Ekedahl Distriktsläkare Faktakoordinator

Kliniskt kunskapsstöd i Region Jönköpings län. Staffan Ekedahl Distriktsläkare Faktakoordinator Kliniskt kunskapsstöd i Region Jönköpings län Staffan Ekedahl Distriktsläkare Faktakoordinator Regionens utmaning Medarbetares behov av kunskap från olika nivåer: Arbetsplatsens instruktioner Organisationens

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare Information till dig som är hemsjukvårdspatient,

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 5 2.4 Rapporter

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Sammanfattning Studier visar att en av fem vuxna är anhörig till någon med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, demens, missbruk eller annan långvarig

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar Vision» är det självklara valet när man vill ha information, kunskap och tjänster inom hälso- och sjukvård.» upplevs av allmänheten som enkel, användbar och pålitlig.» förbättrar, tillsammans med landsting/regioner

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ

Slutrapport. Införande NPÖ för kommunerna i Västra Götaland. 1.00 Utgåva (1)8. Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ 1.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektdokument 1405 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Insatsområde NPÖ Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Carina Arvidsson, Karl Fors Slutrapport Införande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Samråd enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Samråd enligt personuppgiftslagen (1998:204) YTTRANDE Dnr 2006-06-21 2042-2005 Advokatfirman Delphi & Co Advokat Kent Sangmyr Stadt Hamburgsgatan 9 B 211 38 MALMÖ Samråd enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionen har den 25 oktober 2005

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 2013-07-08 Avtalet är upprättat mellan International Programming Sweden AB org. nr. 556727-7354 (i fortsättningen kallad Bolaget) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter Promemoria 2013-12-31 Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Promemorian ingår i utredningens delredovisning enligt direktiv 2013:43 och syftar till att belysa förutsättningarna för

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Projekt- / förstudiedirektiv *Projekt Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet *Projektägare Maria Dalemar *Projektledare Lina Jacobsson Projektstyrgrupp

Läs mer

Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt (NPÖ) Rutinen gäller från fram till

Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt (NPÖ) Rutinen gäller från fram till 1(5) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt

Läs mer

IT-bilaga Hälsoval 2016

IT-bilaga Hälsoval 2016 Central Förvaltning Medicinsk Teknik och IT Benämning IT-bilaga Hälsoval Utskriftsdatum Beteckning/diarienr 2015-08-20 LD15/02085 IT-bilaga Hälsoval 2016 Landstinget Dalarna Datum: 2015-09-30 Aktuell version:

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (S 2011:03) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (S 2011:03) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (S 2011:03) Dir. 2012:24 Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2012 Bakgrund Regeringen

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

KONCERNKONTORET Avd för hälso- och sjukvårdsstyrning

KONCERNKONTORET Avd för hälso- och sjukvårdsstyrning KONCERNKONTORET Avd för hälso- och sjukvårdsstyrning Charlotta Gyland Hälso- och sjukvårdstrateg 040 675 36 93, 0768 87 04 38 charlotta.gyland@skane.se INFORMATION Datum 2014-03-21 Dnr 1400343 1 (7) Ändringar

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer