Få ut det mesta av din behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Få ut det mesta av din behandling"

Transkript

1 Version 1/ tabletter Få ut det mesta av din behandling Information om Inlyta (axitinib) Du har fått denna informationsbroschyr eftersom läkaren har skrivit ut Inlyta till dig. Läs också Bipacksedel: Information till patienten, som finns i läkemedelsförpackningen. Den innehåller viktig information. Pfizer AB Sollentuna Tel Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar i bipackssedeln.

2 Kontakter som du kan ha nytta av Datum då behandlingen startade: Specialistläkare: Sjukhusets adress: Telefon: E-post: Specialistsjuksköterska: Sjukhusets adress: Telefon: E-post: Allmänläkare: Praktikens adress: Telefon: E-post: Övriga (t.ex. apotek): Adress: Telefon: E-post: Innehåll 1. Inledning 4 2. Behandling av njurcancer med Inlyta 6 Vad är Inlyta och hur fungerar det? 7 Innan behandlingen startar 8 Hur ska jag ta Inlyta? 9 Dosjusteringar Hantera biverkningar 11 Din roll: Förebygga, observera och snabbt rapportera biverkningar Några mycket vanliga biverkningar av Inlyta 14 Högt blodtryck (hypertoni) (hypertension) 15 Heshet (dysfoni) 17 Diarré 18 Trötthet eller svaghet (fatigue) 19 Ont i händer och fötter (hand-fotsyndrom) 20 Brist på sköldkörtelhormon (hypotyreos) 21 Andra biverkningar 22 (Läs också Bipacksedel: Information till patienten, som finns i läkemedelsförpackningen, då den innehåller viktig information) 5. Hur du kan få stöd 23 När du ska kontakta läkare eller sjuksköterska 25 Checklista för besök på kliniken 26 Att komma ihåg 27 Föra dagbok Vanliga frågor Ordlista

3 1. Inledning Inledning Du har ordinerats Inlyta som en del av behandlingen av din njurcancer. Du kanske har en del frågor nu när du börjar med en ny behandling. Din läkare eller sjuksköterska finns alltid till hands för att besvara dina frågor. Den här broschyren kan också ge dig mer information om vad du kan förvänta dig av behandlingen. Här finner du en mängd praktisk information som är tänkt att stötta dig och hjälpa dig hantera din sjukdom i det dagliga livet. Denna information ger dig, och dem som tar hand om dig, mer kunskaper om Inlyta och hur ni kan hantera några av de biverkningar som är mycket vanliga. Läs också bipacksedeln som följer med i förpackningen med Inlyta-tabletter. Bipacksedeln innehåller viktig information. Ord som är skrivna med fet stil finns med i ordlistan på sidan 39. I ordlistan förklaras vissa av de termer som används i broschyren. 4 5

4 2. Behandling av njurcancer med Inlyta Vad är Inlyta? Inlyta används för att behandla framskriden njurcancer. Inlyta är också känt under sitt vetenskapliga namn axitinib. Du har ordinerats Inlyta eftersom din tidigare behandling inte längre kan hålla cancern under kontroll. Läkaren anser att Inlyta är den behandling som är lämpligast för dig. När man börjar med en ny behandling kan nya frågor dyka upp. Du kan säkert rutinerna för det läkemedel du fick senast. Sjuksköterskan och läkaren kommer att hjälpa dig att anpassa din nya behandling så att du får så mycket nytta som möjligt av Inlyta. Hur fungerar Inlyta? Inlyta fungerar genom att förhindra en process som kallas angiogenes. Angiogenes är det som sker när nya blodkärl bildas. Cancertumören bildar nya blodkärl för att kunna växa och sprida sig i kroppen. Inlyta verkar genom att blockera de proteiner som behövs för att nya blodkärl ska kunna bildas. Proteinerna kallas receptortyrosinkinaser. Därför kallas Inlyta för en tyrosinkinashämmare, förkortat TKI. Inlyta hjälper till att kontrollera njurcancern genom att minska den mängd nya blodkärl som cancertumören kan producera. Målet med behandlingen med Inlyta är att hålla din njurcancer under kontroll. Kontroll kan betyda att cancertillväxten stoppas eller att tillväxthastigheten minskar. Det kan ibland också betyda att tumören krymper. Inlyta kan också lindra några av dina symtom på njurcancer och därmed upprätthålla din livskvalitet. 6 7

5 Innan behandlingen startar Tala om för läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om du tar några andra läkemedel. Tala också om för dem om du nyligen har tagit eller kanske kommer att ta några andra läkemedel. Här inräknas även läkemedel som är receptfria, till exempel kosttillskott, naturläkemedel och vitaminer. Det är för att ni tillsammans kan ta fram den allra bästa behandlingsplanen för dig. Du kan fortsätta ta vissa läkemedel samtidigt som du behandlas med Inlyta. Du kommer att få råd om vilka läkemedel du kan fortsätta med. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av Inlyta. Din läkare kan trots det rekommendera att du fortsätter med båda. Ni kommer att diskutera fördelar och risker med att ta båda läkemedlen. Om ni bestämmer er för att båda läkemedlen ska användas kan dosen för Inlyta behöva ändras. Man kommer också att mäta ditt blodtryck innan behandlingen börjar. Om du har högt blodtryck får du medicin för att sänka detta innan du börjar med Inlyta. Blodtrycket kommer också att mätas under behandlingstiden. Hur ska jag ta Inlyta? Inlyta finns som tablett i fyra olika styrkor: 1 mg, 3 mg, 5 mg och 7 mg. 1 mg-tablett 3 mg-tablett 5 mg-tablett 7 mg-tablett Den rekommenderade startdosen för Inlyta är 5 mg två gånger dagligen. Tabletterna ska tas med cirka 12 timmars mellanrum. Du kan ta Inlyta med eller utan mat. Tabletterna ska sväljas hela. Krossa eller dela inte tabletterna eftersom det kan förändra upptaget i kroppen. Inlyta ska tas två gånger dagligen, var 12:e timme. Försök att ta Inlyta vid ungefär samma tid varje dag. På det sättet har du rätt mängd Inlyta i kroppen under hela dygnet och det gör att behandlingen blir effektivare. Undvik grapefrukt och grapefruktjuice eftersom de förändrar den mängd Inlyta som kroppen kan ta upp. Inlyta-tabletterna behöver inte förvaras på något särskilt sätt, förutom att de ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 8 9

6 Dosjusteringar Läkaren kan ändra din dos av Inlyta. Du ska inte själv ändra på dosen om inte läkaren säger åt dig att göra det. Följ läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar när du tar läkemedlet. Dosen kan ändras av olika orsaker, till exempel: om du har andra sjukdomar om du tar andra läkemedel beroende på hur väl du tål eventuella biverkningar av Inlyta Den rekommenderade startdosen för Inlyta är 5 mg två gånger dagligen. Tabletterna ska tas med cirka 12 timmars mellanrum. Din dos kan höjas eller sänkas beroende på hur du reagerar på Inlyta-behandlingen. 3. Hantera biverkningar 10 11

7 Biverkningshantering Precis som alla andra läkemedel kan Inlyta ge biverkningar. Läkaren kan inte förutsäga vilka biverkningar du kan komma att få, eller hur de kommer att påverka dig. Inte heller din tidigare njurcancer-behandling ger några ledtrådar om vilka biverkningar du kan få av Inlyta. Olika läkemedel verkar på olika sätt hos varje enskild person. Du kan bidra till att minska följderna av biverkningarna genom att informera läkaren eller sjuksköterskan så snart du märker en biverkning. I den här broschyren beskrivs några tecken som du ska vara uppmärksam på, så att du kan berätta om det så tidigt som möjligt. Det finns också vissa saker som du kan göra före och under behandlingen för att hålla biverkningarna under kontroll. Det kan göra att biverkningarna inte påverkar ditt dagliga liv i samma utsträckning. I den här broschyren finns information om vissa av de biverkningar av Inlyta som kan vara mycket vanliga: Högt blodtryck (hypertoni) sidan 15 Heshet (dysfoni) sidan 17 Diarré sidan 18 Trötthet eller svaghet sidan 19 Ont i händer eller fötter (hand fotsyndrom) sidan 20 Brist på sköldkörtelhormon i kroppen (hypotyreos) sidan 21 Vid varje besök på kliniken kommer man att prata med dig om eventuella biverkningar du har haft. De kan också ta vissa prover för att kontrollera om det finns biverkningar som du inte själv märker. Det kan till exempel gälla förändrad mängd sköldkörtelhormon i kroppen. Om du får några biverkningar när du tar Inlyta ska du informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du själv, eller den som vårdar dig lägger märke till. Skriv upp sådant som du märker. Ta med dig dina anteckningar till kliniken och visa dem. Kontakta också kliniken om du har några frågor mellan besöken. Din roll: Förebygga, observera och snabbt rapportera biverkningar På de följande sidorna finns en del praktiska tips om hur man kan hantera några mycket vanliga biverkningar. Dessa tips kan hjälpa dig att känna igen och lindra några av de biverkningar av Inlyta som förekommer ofta. Sjukvårdspersonalen kommer också att visa dig några åtgärder som du kan vidta som förberedelse inför Inlyta-behandlingen. I den här broschyren redogör vi inte för samtliga möjliga biverkningar. Du bör även läsa bipacksedeln som följer med i förpackningen med Inlyta-tabletter. Den innehåller viktig information. Tala med läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om du har några frågor. De kan ge dig lugnande svar och mer information. Tillsammans kan ni fatta informerande beslut om din behandlingsplan. Om du får någon form av biverkning, inte bara de som beskrivs i denna broschyr, finns det hjälp att få. Tala med läkaren eller sjuksköterskan så kan de hjälpa dig

8 4. Några mycket vanliga biverkningar av Inlyta Läs också Bipacksedel: Information till patienten, som finns i läkemedelsförpackningen. Den innehåller viktig information. Högt blodtryck (hypertoni) Inlyta kan höja ditt blodtryck. Läkaren kan skriva ut mediciner som hjälper till att hålla blodtrycket under kontroll, alternativt göra ändringar av andra läkemedel som du tar eller förändra Inlyta-dosen. Du kanske inte vet om att du har högt blodtryck. Berätta om du har huvudvärk, känner dig svimfärdig eller yr, eller om din puls är oregelbunden, kraftig eller snabb. Allt detta kan vara tecken på högt blodtryck. Tala om det för läkaren eller sjuksköterskan omedelbart. Vänta inte till ditt nästa besök på kliniken. Man kommer att mäta ditt blodtryck med jämna mellanrum. Detta kan ske antingen hos läkaren eller sjuksköterskan på sjukhuset hos din allmänläkare hos din distriktssköterska Diskutera hur blodtrycket ska mätas och hur ofta det ska ske. Du kan också välja att mäta blodtrycket hemma. Diskutera detta alternativ för att se om det passar dig. Sjukvårdspersonalen kan visa dig hur man använder en blodtrycksmätare. Följ anvisningarna som följer med blodtrycksmätaren och fråga om du undrar över något

9 Ditt blodtrycksvärde Blodtrycket är ett mått på hur hårt blodet pressar mot blodkärlens väggar när det pumpas runt i kroppen. Det mäts i millimeter kvicksilver (mmhg) och man mäter två värden: Systoliskt tryck (den första siffran): blodtrycket när hjärtat pumpar ut blodet i kärlen. Diastoliskt tryck (den andra siffran): blodtrycket när hjärtat vilar mellan slagen. Om man säger att ditt blodtryck är 140 över 90 eller 140/90 mmhg, betyder det att ditt systoliska tryck är 140 mmhg och det diastoliska 90 mmhg. Behandla högt blodtryck Du kan få högt blodtryck när du tar Inlyta. Det innebär inte att behandlingen inte fungerar. Det är mycket viktigt att hålla blodtrycket under kontroll när man tar Inlyta. Du kan få mediciner som sänker blodtrycket. Man kan även göra ändringar av andra läkemedel som du tar eller ändra Inlyta-dosen. Du kan själv göra några enkla saker för att hjälpa till att sänka ett högt blodtryck. Exempelvis motionera lätt (t.ex. snabba promenader), minska på saltet i maten och äta mer frukt och grönsaker allt detta kan bidra till att hålla ditt blodtryck under kontroll. Heshet (dysfoni) Inlyta kan orsaka heshet. Detta kallas också dysfoni. Dysfonin kan påverka hur din röst låter och hur högt du kan prata. Dysfonin kan försvinna av sig själv. Tala om vid nästa besök om du har några symtom. Tills dess finns det några saker du kan göra själv för att minska besvären, till exempel: Dricka mycket vatten det lenar i halsen Undvika sådant som kan irritera, som tobaksrök och torr luft (t.ex. orsakad av värmeelement eller luftkonditionering) Vara försiktigt med sådant som kan anstränga rösten Använda halstabletter för att lindra besvären Om röstförändringen är alltför besvärlig kan läkaren ändra Inlyta-dosen för att minska besvären 16 17

10 Diarré Liksom många andra läkemedel mot cancer kan även Inlyta orsaka diarré. Det beror på att Inlyta kan irritera slemhinnorna i magtarmkanalen. Kontakta kliniken om din diarré blir alltför besvärlig. Det är viktigt att diarrén åtgärdas tidigt så att du inte blir uttorkad. Läkaren kan skriva ut eller rekommendera läkemedel som lindrar diarrén, eller rekommendera vätskeersättning. Här är några tips som kan hjälpa om du har diarré: Prova med fiberfattig och kolhydratrik mat som t.ex. rostat bröd, ris, pasta, bananer och potatis (utan skal) Ät små måltider och ät mellanmål ofta Undvik koffein och alkohol, samt kryddig och fet mat Prova med rivet äpple, det kan lindra symtomen Undvik att äta stora mängder av andra frukter eftersom de innehåller mycket fibrer Undvik fiberrik mak som fullkornsmjöl, fullkornsbröd och fullkornsflingor, gröna ärtor, bönor och linser Kontakta läkaren om diarrén inte ger med sig Trötthet eller svaghet (fatigue) Det kan hända att du känner dig tröttare än vanligt. Det kan vara en biverkning av Inlyta eller bero på cancersjukdomen. Du kanske också märker att du fortfarande är trött fast du har sovit hela natten. Tröttheten kan påverka ditt humör. Här är några tips som kan hjälpa om du känner dig mycket trött: Ta små tupplurar eller pauser under dagen när du behöver det Ät ordentligt och drick rikligt, ofta och lite i taget Ta korta promenader eller motionera lätt för att sova bättre Kom ihåg att slappna av med sådant som du tycker om, t.ex. lyssna på musik, ta ett bad, meditera eller se en film Planera in sådant som du måste göra till den tid på dagen då du har som mest energi Försök behålla dina vanliga dagliga rutiner och glöm inte ditt sociala liv Ta emot hjälp från andra när den erbjuds 18 19

11 Ont i händer och fötter (hand fotsyndrom) Brist på sköldkörtelhormon (hypotyreos) Inlyta kan göra att dina handflator eller fotsulor blir röda och svullna. Du kan få svårt att utföra vissa uppgifter. Det finns några saker du kan göra när de första tecknen på smärtor visar sig, eller till och med innan dess. Här är några tips som kan hjälpa dig att hantera symtomen: Se till att få en professionell fotvårdsbehandling och manikyr innan du börjar med behandlingen så att valkar och förhårdnader tas bort Ta hand om din hud använd milda och oparfymerade tvålar och schampon Använd fuktighetsbevarande (mjukgörande) krämer så att huden inte blir torr. Sådana kan du köpa på apoteket Bär löst sittande och bekväma kläder Använd bomullshandskar Använd bekväma skor. Prova med iläggssulor som är stötdämpande Undvik starkt solljus eller extrem hetta, även mycket varma bad Undvik aktiviteter som är påfrestande för dina handflator eller fotsulor Om du känner dig tröttare än vanligt, blir svullen runt ögonen eller fryser, kan du ha brist på sköldkörtelhormon. Detta tillstånd kallas hypotyreos. Inlyta kan göra att sköldkörteln nte längre producerar tillräcklig mycket av vissa hormoner. Hypotyreos kan orsaka: Torr hud Andfåddhet Hud- eller hårförändringar Viktminskning eller dålig aptit Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du får något av symtomen ovan. Man kan kontrollera sköldkörtelns funktion och ge ett läkemedel mot hypotyreos om så behövs

12 Andra biverkningar I den här broschyren finns information om en del av de biverkningar av Inlyta som är mycket vanliga. Vi redogör inte för alla eventuella biverkningar. Läs också bipacksedeln som följer med i förpackningen med Inlyta-tabletter. Den innehåller viktig information. Om du får några som helst biverkningar när du tar Inlyta (inte bara de som nämns i den här broschyren) ska du: Informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du får Skriva upp sådant som du märker. Ta med dig dina anteckningar till kliniken och visa dem för läkaren eller sjuksköterskan Kontakta läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen mellan besöken på kliniken om du har några frågor. 5. Hur du kan få stöd 22 23

13 Hur du kan få stöd Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det blir lättare att hantera din njurcancer om du har stöd från familj, vänner och dem som vårdar dig. Cancersjukdomen i sig kan göra dig trött. Vissa behandlingar kan öka på den här tröttheten. Försök att vila dig med jämna mellanrum och ta det lugnt. Be vänner och familj att hjälpa dig. Genom att komma till de avtalade besöken och träffa läkaren eller sjuksköterskan får du en chans att be om och få även annat stöd. Det kan vara bra att ta med sig en familjemedlem eller en vän. Du kan också ha nytta av att fylla i checklistan på sidan före varje besök på kliniken så att du får ut mesta möjliga av besöket. En del tycker att det underlättar att föra dagbok över vad de har kunnat göra varje dag på sidan finns mer information om detta. Berätta för andra hur du mår. Du är inte ensam. Du behöver inte lida i det tysta. Genom att berätta om dina erfarenheter kan du också hjälpa andra som har njurcancer. När du ska kontakta läkare eller sjuksköterska En del personer är känsligare än andra för vissa läkemedel och kan få fler biverkningar. Andra får färre biverkningar. Man kan inte i förväg veta om några av de biverkningar du har fått tidigare med ett annat läkemedel även kommer att visa sig med Inlyta. Det är viktigt att du är uppmärksam på eventuella biverkningar och vet när du ska tala med din läkare eller sjuksköterska. Vissa biverkningar är kanske bara lätta och kortvariga. Andra kan komma och gå. Vissa kan bli allvarliga och behöva läkarvård. Biverkningarna kan i de allra flesta fall behandlas. Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln som medföljer Inlyta-tabletterna

14 Checklista för besök på kliniken Använd denna blankett som stöd för minnet. Du kan skriva upp frågor före besöken. Det finns också plats att notera viktiga punkter från era samtal. Datum för besöket: Frågor att ställa: Här är några exempel på frågor som du kan ställa till läkaren eller sjuksköterskan: Hur kan jag behålla min ork under behandlingstiden? Vilka biverkningar är troliga och hur kan jag hantera dem? Att komma ihåg:

15 Föra dagbok Det kan vara bra att föra dagbok över hur du mår. En dagbok kan också hjälpa dig att hålla koll på vad du har kunnat göra och vad du inte har klarat av. Varför inte sätta av 10 minuter vid dagens slut för att göra några korta anteckningar? Du kan notera hur du mår och vad du gör på många olika sätt. På nästa sida finns ett exempel på hur man kan göra. Gör på ett sätt som passar dig. Du kan sedan ta med dig dagboken till nästa besök på kliniken. Fråga läkaren eller sjuksköterskan om du får något symtom som du känner dig osäker på. Be att få en Inlytadagbok av din läkare eller sköterska! 6. Vanliga frågor tabletter Dagbok över biverkningar av Inlyta Pfizer AB Sollentuna Tel

16 Vanliga frågor Hur vet jag att Inlyta gör nytta? När du tar Inlyta kommer du att få gå på kontroller med jämna mellanrum. Vid vissa besök på kliniken gör man en röntgenundersökning. Läkaren kan då se hur cancern reagerar på Inlyta genom att jämföra hur det såg ut före och efter behandlingen. Behandlingsteamet kommer också att kontrollera hur du klarar av eventuella biverkningar. Var ärlig. Berätta vad som är bra och vad som inte är bra, så att de kan hjälpa dig. Kan jag ändra vid vilken tid på dygnet jag tar Inlyta? Tabletterna ska tas två gånger dagligen med ungefär 12 timmars mellanrum. Välj en tid som passar med tanke på dina dagliga aktiviteter. Du behöver inte ta Inlyta vid någon speciell tid på dygnet. Försök att hålla fast vid en bestämd rutin när behandlingen har börjat. På det sättet har du rätt mängd Inlyta i kroppen under hela dygnet och det gör att behandlingen blir effektivare. Tala först med läkaren eller sjuksköterskan innan du ändrar på dina vanliga rutiner. Vad händer om läkaren säger att jag måste ändra dosen? Läkaren kan efter kontrollerna föreslå antingen en höjning eller en sänkning av din Inlyta-dos. Alla människor reagerar olika på behandlingen. En del behöver högre dos och en del behöver lägre. Läkaren kommer att fortsätta kontrollera hur du reagerar på Inlyta. Det kan hända att man gör flera dosändringar under behandlingens gång. Det kan också hända att du får ta samma dos hela tiden. Båda varianterna är möjliga och de är till för att ge bästa möjliga resultat av behandlingen. Hur länge verkar Inlyta? Hur länge man har nytta av Inlyta varierar från person till person. Om du vill veta hur länge Inlyta i genomsnitt har fungerat i kliniska prövningar kan du be läkaren informera dig om detta. Vid kliniska prövningar får man ett genomsnittligt resultat för en specifik patientgrupp som har prövat läkemedlet. Eftersom det handlar om medelvärden är det viktigt att komma ihåg att alla reagerar på olika sätt. En del personer reagerar mer positivt än andra och det påverkar hur länge du kommer att ta Inlyta. Hur ofta gör man en röntgenundersökning? Röntgen är en del av kontrollen av din njurcancer. Fråga sjukvårdspersonalen hur ofta man kommer att göra en röntgenundersökning och när du får reda på resultatet. De förklarar också vad man tittar efter och vad resultaten betyder för den pågående behandlingen. Hur länge behöver jag ta Inlyta? Du ska ta Inlyta enligt läkarens anvisningar och så länge som läkemedlet fungerar för dig. Det betyder att det kontrollerar din cancer och dina cancersymtom, och att du kan klara av eventuella biverkningar. Om du vill veta mer om hur länge Inlyta kan fungera kan du be läkaren informera dig om detta. Vad händer om läkaren säger att jag måste sluta ta Inlyta? Läkaren kommer att rekommendera att behandlingen avbryts om din cancer inte längre reagerar på Inlyta. Läkaren kan också rekommendera att behandlingen avbryts om du tycker det är svårt att hantera biverkningarna trots att man ändrar dosen. I det läget kan ni diskutera andra behandlingsalternativ. Varför slutar Inlyta ibland att verka? Alla människor är olika. Inlyta kan fungera bra för en del och mindre bra för andra. Läkarna vet inte exakt vem som kommer att svara på Inlyta-behandlingen. Att komma på regelbundna kontroller och berätta hur du mår ingår i bedömningen av hur Inlyta verkar på just dig

17 Vad händer om Inlyta inte fungerar för mig? Inlyta bidrar till att kontrollera njurcancer. Inlyta fungerar kanske inte för alla patienter. Nyttan varierar från person till person. Om Inlyta inte fungerar för dig kan du tala med läkaren om andra behandlingsalternativ. 7. Ordlista Kommer jag att få biverkningar av Inlyta? Precis som alla andra läkemedel kan Inlyta ge biverkningar. Läkaren kan inte förutsäga vilka biverkningar du kan komma att få eller hur de kommer att påverka dig. Alla människor är olika. Det finns sådant som du kan göra själv för att hantera biverkningarna och minska besvären. Kan jag dricka alkohol medan jag tar Inlyta? Det finns inga speciella rekommendationer om alkohol och Inlyta. Läkaren eller sjuksköterskan rekommenderar oftast att man har en hälsosam och balanserad livsstil så att man håller sig i så bra form som möjligt. Varför tar jag Inlyta varje dag under behandlingstiden? Din tidigare behandling kan ha inneburit att du följde en viss doseringscykel, där du inte tog några tabletter vissa veckor. Olika läkemedel verkar på olika sätt. Inlyta måste tas hela tiden och inte i omgångar (cykler). Du ska ta Inlyta två gånger dagligen med ungefär 12 timmars mellanrum, så som läkaren sagt. Kontakta läkare eller sjuksköterska om du har några andra frågor om din behandling. Du kan skriva upp dem på checklistan på sidan och ta med dig dem till nästa besök

18 Ordlista Hypotyreos Ett tillstånd då sköldkörteln inte producerar tillräcklig mängd sköldkörtelhormon. Angiogenes Axitinib Biverkningar Blodkärl Blodtryck När nya blodkärl bildas från redan befintliga kärl. Cancertumören använder angiogenes för att få näring från blodet och för att sprida sig till andra delar av kroppen. Det vetenskapliga namnet på Inlyta. Alla övriga effekter av ett läkemedel förutom den önskade effekten. Blodkärlen transporterar runt blodet i kroppen. Trycket mot kärlväggarna när blodet pumpas runt i kroppen. Klinisk prövning Livskvalitet Manikyr Millimeter kvicksilver (mmhg) En undersökning för att se hur bra ett läkemedel verkar och hur säkert det är. Ditt allmänna välbefinnande. Omfattar fysisk och psykisk hälsa, liksom socialt liv och vardagsliv. Behandling av händerna, t.ex. mjukgörande krämer och nagelvård. Görs ofta av kosmetiska skäl. En mätenhet för tryck. Diarré Diastoliskt blodtryck Ökad mängd lös avföring. Diarrén kan åtföljas av magsmärtor, illamående och kräkningar. Blodtrycket när hjärtat vilar mellan slagen. Mjukgörande kräm Proteiner En typ av återfuktande kräm. Stora molekyler i kroppen. Proteiner är en mycket viktig del av alla levande organismer och ansvarar för många funktioner. Distriktssköterska Distriktssköterskan kan besöka dig i hemmet för att ge dig hjälp och stöd. Puls Hjärtats regelbundna slag när det pumpar runt blodet i kroppen. Dos Dysfoni Hand-fotsyndrom Hormon Hypertoni Den mängd läkemedel du ska ta under en viss bestämd tid. Den rekommenderade dosen av Inlyta är till exempel 5 mg två gånger dagligen. Inlyta ska tas med ungefär 12 timmars mellanrum. Ett tillstånd som innebär att rösten förändras. Rösten kan bli hes eller svag, eller kanske mycket väsande eller skrovlig. Torr, förtjockad eller sprucken hud på handflator och fotsulor. Blåsor eller utslag kan förekomma. Ett kemiskt ämne som frisätts från speciella celler i kroppen för att skicka signaler till andra celler och organ. Högt blodtryck. Receptortyrosinkinaser En familj av proteiner som finns på cellernas yta. De kan bindas till molekyler och förändra cellernas aktivitet. Röntgenundersökning Sköldkörtelhormoner Symtom Systoliskt blodtryck Läkaren gör en röntgenundersökning för att se hur du reagerar på behandlingen. Man kan använda DT (datortomografi) eller MR (magnetröntgen). En grupp hormoner som är viktiga för tillväxt och utveckling. Hur en sjukdom yttrar sig, fysiskt eller psykiskt. Blodtrycket när hjärtat pumpar ut blodet i kärlen

19 tabletter INL PSE02 Inlyta (axitinib), L01XE17, dragerad tablett, 1 mg, 5 mg, Rx, F. Indikationer: Inlyta är indicerat för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer (RCC) efter svikt på tidigare behandling med sunitinib eller cytokin Kontraindikationer: Överkänslighet mot axitinib eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se För dosering, uppgift om förpackningar och priser samt mer information se Senaste översyn av produktresumén: Broschyren har utarbetats i december INL Producerad av Citat AB

Få ut det mesta av din behandling

Få ut det mesta av din behandling Version 1/2015-06 tabletter Få ut det mesta av din behandling Information om Inlyta (axitinib) Du har fått denna informationsbroschyr eftersom läkaren har skrivit ut Inlyta till dig. Läs också Bipacksedel:

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan)

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan) Jinarc (tolvaptan) Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 2 3 SUTENT

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling PANCREASCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling PANCREASCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling PANCREASCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har pankreascancer i ett framskridet stadium. Tarceva tillhör en ny generation

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept)

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) 2 Om ZALTRAP I denna broschyr kan du läsa om vad behandling med ZALTRAP innebär, så du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen. ZALTRAP

Läs mer

Viktigt inför den första behandlingen

Viktigt inför den första behandlingen Personlig dagbok Viktigt inför den första behandlingen Du har fått denna dagbok då du ordinerats SUTENT för din sjukdom. Dagboken kan du använda som en hjälp för att komma ihåg när du ska ta dina SUTENT-kapslar.

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare 2 2 Innehåll Inledning Om: Cancer Vad är cancer? Vad är lungcancer? Vad är ALK-positiv

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT 2 Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 3 4 SUTENT

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Patientinformation om Taxotere (docetaxel)

Patientinformation om Taxotere (docetaxel) september 2012 SE-DOC-12-04-01 Patientinformation om xotere (docetaxel) sanofi-aventis AB Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00. Fax 08-634 55 00 www.sanofi.se Vid frågor om våra läkemedel kontakta:

Läs mer

EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer

EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer Guide för patienter och anhöriga buckal fentanyltablett Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta vid

Läs mer

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI 61890_Pfizer_Xalkori_potilaan_opas_A5_swe.indd 1 13.5.2016 13.00 FÖRORD

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Patientguide till behandling med BOSULIF (bosutinib)

Patientguide till behandling med BOSULIF (bosutinib) Version 1/2014-02 Patientguide till behandling med BOSULIF (bosutinib) Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta detta läkemedel. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Praktisk guide om REVOLADE (eltrombopag) till PATIENTEN

Praktisk guide om REVOLADE (eltrombopag) till PATIENTEN Praktisk guide om REVOLADE (eltrombopag) till PATIENTEN Praktisk guide till PATIENTEN INNEHÅLL 4 Stöd för behandling med eltrombopag 5 Stödförpackning för behandling med eltrombopag 6 Viktig information

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL

TORISEL. (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER. Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL TORISEL (temsirolimus) PATIENTINSTRUKTIONER Frågor och svar om vård av njurcancer och mantelcellslymfom med TORISEL Inledning Denna broschyr innehåller viktig information om den vård du kommer att få under

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Telmisartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm 4.12.2014, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett Information om din behandling med Concerta Läkemedelsbehandling vid ADHD Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) WWW.BMS.SE REGIMEN Inledning Före behandling med OPDIVO i kombination med YERVOY TM Det här är

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel Läkarens namn Telefon E-post Informera

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med GILENYA. För fullständig GILENYA information se bipacksedeln eller

Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med GILENYA. För fullständig GILENYA information se bipacksedeln eller Novartis Neuroscience Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med För fullständig information se bipacksedeln eller www.fass.se - ditt nya läkemedel En kapsel en gång om dagen

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1

Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1 Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1 Den här broschyren som du har fått av din läkare/ sjuksköterska är ett tillägg till den muntliga information som du har fått

Läs mer

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Så här använder du denna broschyr Cancerbehandlingar kan orsaka

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning)

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. VIKTIGT Den här guiden ersätter inte

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ DATUM: 17.04.2015, VERSION 2 Sida 1/6 VI.2 Delområden

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. Tarceva är en liten molekyl som tränger in i cancercellen

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Suliqua

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Suliqua PATIENTINFORMATION Til dig som fått Suliqua Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Suliqua (insulin glargin + lixisenatid) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Xeplion (paliperidonpalmitat) din hjälp för en positiv vardag. Patientinformation om behandling med Xeplion

Xeplion (paliperidonpalmitat) din hjälp för en positiv vardag. Patientinformation om behandling med Xeplion Xeplion (paliperidonpalmitat) din hjälp för en positiv vardag Patientinformation om behandling med Xeplion Under perioderna mellan dina behandlingar kan du använda din frihet att fokusera på det goda i

Läs mer

Janssen-Cilag AB. Måste jag vara trött? PATIENTINFORMATION OM ANEMI VID CANCER

Janssen-Cilag AB. Måste jag vara trött? PATIENTINFORMATION OM ANEMI VID CANCER Janssen-Cilag AB Måste jag vara trött? PATIENTINFORMATION OM ANEMI VID CANCER I samband med cancerbehandling kan blodbrist orsaka svår trötthet Trötthet är ett vanligt problem i samband med tumörsjukdom.

Läs mer

Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) ORENCIA ABATACEPT 1 2 ORENCIA ABATACEPT Innehåll Om ORENCIA (abatacept) 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga frågor

Läs mer

Goda vanor för att förebygga fallskador

Goda vanor för att förebygga fallskador Goda vanor för att förebygga fallskador För de allra flesta är det viktigt att kunna göra det man vill. Att tänka efter före och förebygga olyckor kan ge ett mer självständigt liv. Fallolyckor är tyvärr

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare eller

Läs mer

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett Information om din behandling med Concerta Läkemedelsbehandling vid ADHD Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Viscotears 2 mg/ml ögongel, endosbehållare Karbomer Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

Till dig som börjat med Tivicay (dolutegravir)

Till dig som börjat med Tivicay (dolutegravir) Cutterguide: No Printing Process: Offset, GD: RV32305 Size: 195 X 125 mm Pages: 16 Colors: C M Y K (4 Colors), Native File: Indesign CC Windows Generated in: Acrobat Distiller XI Läkare och sköterskor

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

Information om Reminyl depotkapslar (galantamin)

Information om Reminyl depotkapslar (galantamin) Information om Reminyl depotkapslar (galantamin) Alzheimers sjukdom I Sverige finns det cirka 150 000 personer som har en så kallad demenssjukdom. Egentligen är demenssjukdom ett samlings - begrepp för

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Till dig som har fått Humulin NPH. Patientinformation

Till dig som har fått Humulin NPH. Patientinformation Till dig som har fått Humulin NPH Patientinformation Varför behöver du Humulin NPH? Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom. Efterhand kommer din bukspotts körtel att producera mindre och mindre insulin,

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm Vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn under 18 år inte

Läs mer