Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare"

Transkript

1 Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare

2 2 2

3 Innehåll Inledning Om: Cancer Vad är cancer? Vad är lungcancer? Vad är ALK-positiv lungcancer? Vad är målriktade behandlingar? Om: XALKORI Vad är XALKORI? Hur kan XALKORI hjälpa mig? Hur tar man XALKORI? Information om säkerhet Om: Dig Var kan du få hjälp och information? Biverkningar av XALKORI Mina anteckningar Patientkort för XALKORI 3 3

4 4 4

5 Inledning Din läkare har skrivit ut XALKORI -kapslar för behandling av din ALK-positiva lungcancer. I den här broschyren får du veta hur XALKORI verkar, vad du bör vara uppmärksam på under behandlingen och hur man kan hantera eller undvika eventuella biverkningar. Kom ihåg att informationen i den här broschyren inte ersätter de råd du får av läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen. Fråga någon i ditt vårdteam om du undrar över något. Läs också bipacksedeln som finns i XALKORI -förpackningen. Den uppdateras med jämna mellanrum så att den innehåller de senaste uppgifterna om behandlingen. 5 5

6 Vad är cancer? I detta kapitel får du svar på följande frågor: Vad är cancer? Vad är lungcancer? Vad är ALK-positiv lungcancer? Vad är cancer? Cellerna är byggstenarna i kroppens organ och vävnader. Antalet celler är noga reglerat så att organens och vävnadernas struktur och funktion upprätthålls. Vid cancer växer kroppens celler okontrollerat. Om cellerna stannar kvar på samma plats bildar de en tumör som ibland kan opereras bort. Cancern kan dock växa och sprida sig till andra ställen i kroppen och blir då svårare att behandla. Cancer kan drabba så gott som alla kroppens vävnader. Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna. 6 6

7 Vad är cancer? Friska celler i jämförelse med tumörceller frisk cell cellkärna med friskt DNA generna förändras friskt DNA celldelning genetiskt förändrade dotterceller förökar sig, vilket kan leda till cancer 7 tumör 7

8 Vad är lungcancer? Vad är lungcancer? Lungcancer är en typ av cancer som börjar i lungorna. Därifrån kan den sprida sig till andra områden i kroppen. Den kallas då metastaserad lungcancer. Det finns två huvudtyper av lungcancer: småcellig lungcancer (SCLC) som står för % av alla fall och icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som är vanligare och står för % av fallen. Beroende på hur tumörvävnaden är uppbyggd delas den icke-småcelliga lungcancern in i undergrupperna adenokarcinom, storcellig lungcancer och skivepitelcancer. Förutom denna uppdelning finns det tydliga genetiska förändringar som blir allt viktigare för hur man klassificerar icke-småcellig lungcancer. Vissa av dessa förändringar vet man spelar en avgörande roll för tumörens tillväxt Vad är ALK-positiv lungcancer? En förändring som kan driva tumörutveckling är den så kallade ALKfuisionsgenen, som man finner i 3 5 % av alla fall av icke-småcellig lungcancer. Denna cancerform kallas därför ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. Vad är målriktade behandlingar? 8 8 Det finns olika typer av målriktade behandlingar som har tagits fram för olika typer av genetiska förändringar. De fungerar genom att minska eller stoppa cancercellernas tillväxt och spridning. Alla typer av cancerbehandling medför biverkningar av något slag. Biverkningar vid målriktade behandlingar är ofta av ett annat slag än de man ser vid andra typer av cancerbehandlingar t.ex. kemoterapi (cytostatika eller cellgifter).

9 Vad är XALKORI? I detta kapitel får du svar på följande frågor: Vad är XALKORI? Hur kan XALKORI hjälpa mig? Hur tar man XALKORI? Information om säkerhet och biverkningar Vad är XALKORI? XALKORI är en målriktad behandling mot cancer. Den aktiva substansen är crizotinib, ett ämne som har utvecklats särskilt för behandling av ALK-positiv lungcancer. Det är godkänt för användning när tidigare behandling inte fungerar längre. Hur kan XALKORI hjälpa mig? XALKORI kan fördröja eller stoppa tillväxten av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. Läkemedlet kan till och med bidra till att ALK-positiva tumörer minskar i storlek Det kan också förbättra din livskvalitet, till exempel genom att du hostar mindre, får lättare att andas och mindre smärtor. XALKORI tas i form av kapslar som du sväljer. Du kan därför ta XALKORI hemma och fortsätta med dina dagliga aktiviteter. 9 9

10 Hur tar man XALKORI? Hur tar man XALKORI? Din läkare har skrivit ut XALKORI för behandling av lungcancer och har gett dig anvisningar för hur du ska ta kapslarna. Läkaren kommer också att noggrant kontrollera och följa upp eventuella förändringar av din sjukdom och biverkningar som du eventuellt får av XALKORI. I vissa fall kan det bli nödvändigt att justera den dosen. Följ noggrant alla råd och anvisningar som du får av läkaren, sjuksköterskan och apotekspersonalen. Den vanliga dosen är en 250 mg-kapsel XALKORI två gånger dagligen. Ta en kapsel på morgonen och en kapsel på kvällen vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Ta kapseln med lite vatten och svälj den hel utan att tugga, lösa upp eller öppna den, så undviker du att försämra effekten av XALKORI. Du kan ta kapslarna före eller efter maten, men du ska alltid undvika grapefrukt och grapefruktjuice under behandlingstiden. Läs mer om dosering i bipacksedeln. REKOMMENDERAD DOS Morgon Kväll 250 mg* 250 mg* 10 *ej verklig storlek 10

11 Om du glömmer en dos: Ta den så snart du kan, om det inte är mindre än sex timmar till nästa dos. Om det är mindre än sex timmar till nästa dos ska du inte ta den glömda dosen. Ta helt enkelt nästa dos som vanligt. Ta inte två doser samtidigt för att kompensera för en glömd dos. Tala om för din läkare vid nästa besök att du har glömt att ta en dos. Detta är viktigt för att läkaren ska kunna kontrollera hur bra behandlingen verkar. Om du av misstag tar mer än den ordinerade dosen: Informera läkaren eller apotekspersonalen så snart som möjligt. Om du känner dig osäker eller undrar över något som rör ditt läkemedel kan du naturligtvis alltid rådfråga din läkare

12 Hur hanterar man biverkningar av XALKORI? Hur hanterar man biverkningar av XALKORI? Liksom med alla läkemedel finns det en risk att vissa patienter som behandlas med XALKORI får biverkningar. Om du får några av de symtom som beskrivs nedan, eller andra symtom, när du behandlas med XALKORI, ska du kontakta din läkare/sjuksköterska. Biverkningar som kan vara allvarliga (mer information finns i den beskrivande texten): Onormal leverfunktion Lunginflammation Ostadighet/yrsel, svimning eller obehagskänslor i bröstet. Det kan vara tecken på förändringar i hjärtats aktivitet. Mycket vanliga biverkningar (kan drabba fler än 1 patient av 10) Synrubbningar. Man kan se blixtar, få dimsyn eller dubbelseende. Detta börjar ofta strax efter att behandlingen med Xalkori har påbörjats. Minskning av en typ av vita blodceller som kan ge ökad infektionskänslighet. Blodprover visar onormala levervärden Yrsel 12 Trötthet (kallas ibland även fatigue) Magbesvär, illamående, kräkningar, diarré och förstoppning. Minskad aptit Smakförändringar Neuropati (domningar eller stickningar i leder, armar/ben eller muskler) Ödem (vätskeansamling i kroppens vävnader som orsakar svullna händer och fötter) 12

13 Hur hanterar man biverkningar av XALKORI? Vanliga biverkningar (kan drabba 1 10 patienter av 100) Minskat antal röda blodkroppar (anemi), vita blodkroppar (viktiga för att bekämpa infektioner) och blodplättar (viktiga för blodets levring) Matsmältningsbesvär Långsammare puls Hudutslag Pneumonit, en inflammation i lungorna som inte beror på en infektion Mindre vanliga biverkningar (kan drabba 1 10 patienter av 1 000): Slutna, vätskefyllda hålrum inuti njurarna (komplexa njurcystor) Synrubbningar Du kan märka av vissa synrubbningar. I de flesta fall visar de sig inom två veckor efter behandlingsstarten, och de kan vara: Dimsyn Ljusblixtar Dubbelseende Dessa effekter uppträder hos omkring sex personer av tio. De är oftast lindriga och går tillbaka utan kvarstående besvär. 13 Var särskilt försiktig när du kör bil eller andra fordon eller använder maskiner. Du kanske måste sluta med detta om du märker att synförändringarna gör att du inte kan utföra de här aktiviteterna på ett säkert sätt. Ibland blir förändringarna bättre med tiden. Om du däremot märker att förändringarna kvarstår eller verkar bli värre med tiden ska du informera din läkare. Eventuellt blir du remitterad till ögonläkare för bedömning. 13

14 Hur hanterar man biverkningar av XALKORI? Ostadighet/yrsel, svimning, obehagskänslor i bröstet, oregelbunden puls Ibland får personer som behandlas med XALKORI en snabb eller onormal puls. Berätta omedelbart för läkaren om du får dessa symptom. Det kan vara tecken på förändringar i hjärtats elektriska aktivitet (kan ses på EKG) eller onormal hjärtrytm. Om du redan har en hjärtsjukdom kommer läkaren att kontrollera hjärtats funktion noga och eventuellt ändra din dos av XALKORI. Läkaren kan ta EKG för att kontrollera att det inte är några problem med hjärtat när du behandlas med XALKORI. Blodprover visar onormala levervärden Regelbundna blodprover ingår i kontrollen av behandlingen, särskilt under de första tre månaderna när du tar XALKORI. Proverna tas för att kontrollera funktionen i olika organ, bland annat levern.! 14 Meddela genast din läkare om: du känner dig tröttare än vanligt, din hud och dina ögonvitor blir gulaktiga, urinen blir mörk eller brun (tefärgad), du mår illa, kräks eller får minskad aptit, du har smärtor på höger sida av buken, du har klåda eller får blåmärken lättare än vanligt. Detta kan vara tecken på att levern har påverkats av läkemedlet och läkaren kan då behöva ta blodprover för att kontrollera leverns funktion. Om resultaten är onormala kan läkaren besluta att sänka dosen XALKORI eller avbryta behandlingen helt. Genom snabbt insatta åtgärder kan läkaren hantera denna biverkning på ett effektivt sätt. Vänta inte tills det är dags för nästa besök på kliniken. Andningsproblem En biverkning som kan uppträda är en inflammation i lungorna som inte beror på en infektion.! 14 När du har börjat med XALKORI -behandlingen ska du omedelbart meddela din läkare om du får några nya besvär som andningssvårigheter, hosta eller feber, eller om några tidigare besvär blir värre.

15 Hur hanterar man biverkningar av XALKORI? Yrsel En del personer som tar XALKORI kan drabbas av yrsel under behandlingstiden.! rsel är sällan allvarligt, men du ska tala om det för din läkare och noga Y hålla koll på att det inte blir värre. Om du har känt dig yr ska du vara försiktig när du kör bil eller andra fordon, eller använder maskiner. Trötthet Medan du behandlas med XALKORI kan det hända att du känner dig svag och trött snabbare än förut. Om tröttheten är en biverkning av XALKORI kan följande tips kanske hjälpa: Det här kan hjälpa: Fortsätt vara aktiv! Ägna dig åt sociala aktiviteter och tillbringa tid utomhus Motionera så mycket du tycker känns bra och passar dig Ta korta pauser med jämna mellanrum eller lägg dig och vila Slappna av, lyssna på musik eller läs en bok Ät nyttigt och drick mycket vätska Tveka inte att be familj, vänner eller grannar om hjälp med dina dagliga göromål om de kan 15 15

16 Hur hanterar man biverkningar av XALKORI? Mag- och tarmbesvär Du kan få biverkningar som påverkar magen under behandlingen med XALKORI. De vanligaste magbiverkningarna är illamående, diarré eller förstoppning. Dessa problem är oftast lindriga. Om du ändå vill vidta åtgärder för att i mesta möjliga grad minimera dem kan följande tips kanske hjälpa. Det här kan hjälpa: Om du har diarré, om tarmarna är i olag eller om du mår illa: Ät och drick ofta men bara små mängder varje gång Ät ren och enkel mat som t.ex. bananer, ris, rivet äpple, potatis, rostat bröd. Undvik stora måltider, fett- och fiberrika livsmedel, koffein, alkohol och stora mängder frukt Laga lätta måltider som grillad fisk eller kyckling, vitt ris, ångkokta grönsaker, i små till medelstora portioner Undvik kaffe och alkohol Sov med huvudet lite högre. Detta kan hjälpa mot matsmältningsbesvär Smakförändringar När du tar XALKORI kan du märka att vissa livsmedel smakar annorlunda. Detta är en vanlig biverkning av många cancerläkemedel Det här kan hjälpa: Håll munnen ren och frisk genom att ofta borsta dina tänder eller tandproteser Prova med kall eller fryst mat det kan smaka bättre än varm mat Krydda maten mer använd örtkryddor, socker, citron eller olika såser

17 Information om säkerhet XALKORI och vissa andra läkemedel Om man samtidigt tar andra läkemedel kan effekten av XALKORI eller det andra läkemedlet förändras. Sådana läkemedel kan vara antibiotika, läkemedel mot svamp, läkemedel mot epilepsi och johannesört. Fråga din läkare och läs bipacksedeln som finns i XALKORI -förpackningen om du vill ha ytterligare information. XALKORI ska inte heller tas tillsammans med grapefrukt eller grapefruktjuice, eftersom dessa kan påverka läkemedlets effekt. Informera din läkare eller apotekspersonalen om andra sjukdomar eller allergier som du har och om du använder andra läkemedel, både receptbelagda och receptfria, vitaminer eller naturläkemedel. P-piller ska undvikas när man behandlas med Xalkori. Om du tar Xalkori när du använder p-piller kan p-pillren förlora sin effekt. Bilkörning och användning av maskiner Eftersom XALKORI kan ha biverkningar i form av synrubbningar, yrsel och trötthet, måste du vara försiktig när du kör bil eller använder maskiner. Diskutera med din läkare om du undrar över något så att du kan planera ditt dagliga liv. Graviditet och amning XALKORI får inte användas under graviditet. Tala om för din läkare innan behandlingen med XALKORI börjar om du är eller vill bli gravid. Om du är i fertil ålder, eller om din partner är det, ska du använda preventivmedel under behandlingen och minst 90 dagar efter avslutad behandling. Din läkare kommer att ge dig råd om lämpliga metoder. Amma inte medan du behandlas med XALKORI. Om du, eller din partner, blir gravid under behandlingen med XALKORI måste du omedelbart tala om det för din läkare. Du får inte amma medan du behandlas med XALKORI. Det är mycket viktigt att du alltid följer läkarens anvisningar även om de skiljer sig från informationen i denna broschyr

18 Om: Dig Material att använda under din behandling Var kan du få hjälp och information? Dagbok över biverkningar av XALKORI Patientkort för XALKORI 18 18

19 Var kan du få hjälp och information? Var kan du få hjälp och information? Patientföreningen Stödet. Kontaktuppgifter till din läkare: 19

20 20 Datum Biverkningar/symptom Möjliga biverkningar ( ) Svårighetsgrad Dagbok över biverkningar av Xalkori

21 Patientkort för XALKORI Patientkort för XALKORI Fyll i och visa det här kortet om du träffar en läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal som inte ingår i ditt vanliga vårdteam. 21

22 Egna anteckningar 22 22

23 Egna anteckningar 23 23

24 XAL PSE13 Pfizer AB Sollentuna Tel

Patientguide till behandling med BOSULIF (bosutinib)

Patientguide till behandling med BOSULIF (bosutinib) Version 1/2014-02 Patientguide till behandling med BOSULIF (bosutinib) Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta detta läkemedel. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Eliquis patientbroschyr finns på 8 olika språk, fråga din sköterska eller läkare. Om du vill ha en fördjupad kunskap gällande

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temomedac 5 mg hårda kapslar Temomedac 20 mg hårda kapslar Temomedac 100 mg hårda kapslar Temomedac 140 mg hårda kapslar Temomedac 180 mg hårda kapslar Temomedac

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 Bipacksedel: Information till användaren Temomedac 5 mg hårda kapslar

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT 2 Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 3 4 SUTENT

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Medicin. Biverkningar. Hälsa

Medicin. Biverkningar. Hälsa Medicin Biverkningar Hälsa Friskvård & livsstilsfrågor Vägen mellan medicin, biverkningar och hälsa Författad av RSMH 2009 Utgiven av: RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Instrumentvägen. 10

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Bipacksedel: Information till patienten Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Patientguide Information till personer som ordinerats botulintoxin B (Neurobloc ) för cervikal dystoni. Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Denna guide tillhandahålls av Eisai

Läs mer

Vad är NET? Att leva med en neuroendokrin tumör patientguide

Vad är NET? Att leva med en neuroendokrin tumör patientguide Vad är NET? Att leva med en neuroendokrin tumör patientguide Denna broschyr har tagits fram i samarbete mellan NNTG (Nordic Neuroendochrine Tumor Group), CARPA och Carcinor med stöd av Novartis. Håll dig

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Onkologmottagningens dagvård Till dig som får cytostatikabehandling

Onkologmottagningens dagvård Till dig som får cytostatikabehandling Välkommen till Onkologmottagningens dagvård Till dig som får cytostatikabehandling Innehåll Onkologens dagvårdsenhet... 1 Cytostatikabehandling... 2 Så här går det till... 2 Biverkningar... 3 Vanliga biverkningar...

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Råd. till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer. Petri Bono

Råd. till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer. Petri Bono Råd till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer Information om cancermediciner och behandlingar biverkningar och hur de kan lindras om att vara sjuk och om känslor Petri Bono Leena Rosenberg-Ryhänen

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer