Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet."

Transkript

1 Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor, kontakta läkare eller apotek. Detta läkemedel har skrivits ut till dig personligen och får inte ges vidare till andra. Det kan skada dem, även om de har symptom som liknar dina. Vad är Isotretinoin och vad används det mot? Isotretinoin tillhör läkemedelsgruppen retinoider, som vanligtvis används för behandling av hudproblem. Isotretinoin används vid svår akne när andra behandlingsformer inte har gett resultat En kapsel innehåller 10 mg eller 20 mg isotretinoin. - Kapselns innehåll: Gult bivax, raffinerad sojaolja, hydrogenererad sojaolja och delvis hydrogenererad sojaolja. - Kapselskal: gelatinglycerol, titandioxid (E171, gul järnklorid (E172) röd järnklorid (E172) Vad du måste tänka på innan du använder Isotretinoin Använd inte Isotretinoin: om du är överkänslig (allergisk) mot isotretinoin eller något annat innehållsämne i Isotretinoin. om du är gravid eller misstänker att du är gravid; Isotretinoin är mycket skadligt för fostret. om du ammar. om du har en lever- eller njursjukdom. om du använder antibiotika av typen tetracykliner. om du äter A-vitamin i höga doser i något preparat. om du har höga blodfetter (kolesterol- och triglyceridvärden). Var försiktig vid användning av Isotretinoin: om du eller någon nära släkting har höga blodfetter. om du eller någon nära släkting har diabetes. om du regelbundet dricker alkohol. om du tidigare genomgått en depression. Den verksamma substansen kan ge en ökning av blodfetter hos vissa patienter. Din läkare kommer att ta blodprov för att värdera leverfunktion och blodvärden före och under behandlingen.

2 Konstaterar läkaren att du har höga värden på blodfetter under behandlingstiden, bör du kanske använda lägre doser av Isotretinoin och följa en fettsnål diet. Alkohol kan leda till förhöjd nivå av blodfetter och levervärden. Därför är det bäst att avstå från alkoholhaltiga drycker under behandlingstiden. Om du tidigare har genomgått en depression är det viktigt att din hudläkare informeras om detta. Kontakta din läkare om du får humörsvängningar eller andra psykiska reaktioner. Du kan bli känslig för solljus medan du använder Isotretinoin. Undvik för mycket solande, även solarium. Om du vistas i starkt solsken bör du skydda med kläder och använda solskyddskräm med hög skyddsfaktor. Isotretinoin kan göra din hud ömtåligare varför du bör undvika hårdhänt behandling av huden och hårborttagning med vax under behandlingen och 5-6 månader efter avslutad behandling. Om du är blodgivare ska du inte ge blod under behandlingstiden, ej heller i minst en månad efter avslutad behandling. Bilkörning och användning av maskiner Läkemedlet kan påverka mörkerseendet, men denna påverkan brukar upphöra strax efter avslutad behandling. Sådana synförändringar kan uppstå ganska snabbt. Var därför uppmärksam vid bilkörning eller handhavande av maskiner i mörker. Användning av andra läkemedel tillsammans med Isotretinoin Rådgör alltid med din läkare eller med ditt apotek om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel. Antibiotika av tetracyklintyp ska inte användas tillsammans med Isotretinoin. Du bör helst undvika att använda A-vitamintillskott under behandlingstiden. Ta inte högre än den rekommenderade dagliga dosen av vitamin A ( IE) i. Om du använder vitaminer, bör du ta reda på hur mycket vitamin A de innehåller. Är du osäker, fråga din läkare eller på ditt apotek. Du bör inte använda några andra akneläkemedel samtidigt med Isotretinoin om det inte sker i samråd med din läkare.

3 Isotretinoin får inte användas under graviditet! - Isotretinoin skadar det ofödda barnet. Kvinnliga patienter måste noggrant följa nedanstående föreskrifter: - Du får inte använda Isotretinoin om du är gravid eller misstänker att du är gravid. - Du får inte använda Isotretinoin om du ammar. - Du måste använda minst ett och helst två säkra preventivmedel, t.ex. en hormonell metod och en barriärmetod (pessar/kondom), minst en månad före behandling med Isotretinoin, under behandlingstiden och minst två månader efter avslutad behandling. Innan du startar behandlingen ska din läkare be dig göra ett graviditetstest. Detta måste vare negativt. Du bör börja använda Isotretinoin på den andra eller tredje menstruationsdagen. - Du får inte bli gravid vid någon tidpunkt under behandlingstiden eller under loppet av de två första månaderna efter avslutad behandling. - Kontakta din hudläkare omedelbart om du skulle bli gravid eller om du misstänker att du blivit det under behandlingstiden eller under de två första månaderna efter avslutad behandling Hur du använder Isotretinoin Använd alltid Isotretinoin på det sätt som din läkare har föreskrivit. Kontakta läkaren eller apoteket om du är osäker. Dos och behandlingstid bestäms av din läkare som anpassar den för dig. Vanlig behandlingstid är veckor och effekten (frånvaro av akne) kan bestå under en lång tid. Om din akne inte har försvunnit helt efter avslutad behandling, kan en förbättring ändå ske under loppet av nästföljande månader. Upprepad behandling är vanligtvis inte nödvändig. Om du ändå skulle få kraftigt återfall efter behandling kan din hudläkare rekommendera en ny behandlingskur. Observera att i vissa fall kan aknen bli värre under de första 7-10 dagarna efter behandlingsstart. Tillståndet förbättras vid fortsatt behandling. Om du tycker att effekten av Isotretinoin är för kraftig eller för svag bör du rådgöra med din läkare om detta. Kapslarna ska intas i samband med måltid eller tillsammans med ett glas mjölk. Kapseln ska sväljas hel. Om du tar för mycket Isotretinoin Kontakta läkare, sjukhus eller giftinformationscentralen (telefon112) om du fått i dig för mycket läkemedel eller om barn av misstag fått i sig läkemedel.

4 Om du glömt att ta Isotretinoin Om du glömt att ta dosen, ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos ska du bara hoppa över den glömda dosen och fortsätta doseringen som vanligt. Ta inte dubbel dos. Möjliga biverkningar Som alla läkemedel kan Isotretinoin ge biverkningar Du kommer troligtvis att uppleva vissa biverkningar av behandlingen innan du märker en förbättring av ditt hudproblem. Dessa biverkningar försvinner oftast under behandlingstiden. Be gärna din läkare om råd angående biverkningar. De vanligaste biverkningarna är: Torrhet: Du kan förvänta dig torr hud, särskilt på läppar och i ansiktet, och du kan få utslag, lätt klåda och viss fjällning. Torrhet i halsen kan leda till heshet. Din hud kan bil ömtåligar och rödare än vanligt. Användning av bra mjukgörande kräm rekommenderas redan från behandlingsstart. Näsans insida kan bli torr och näsblod kan förekomma. Vaselin som stryk i ett tunt lager på näsans insida kan hjälpa. Ögonirritation: Ögonen kan kännas torra och lätt irriterade. Om du får besvär av kontaktlinser, använd glasögon under behandlingen. På apoteket kan du köpa ögondroppar som hjälper mot irritation. Muskelsmärtor: en del personer får muskelsmärtor när de använder Isotretinoin. Detta gäller särskilt dem som tränar hårt. Hårförändringar: du kan eventuellt tappa lite hår, men detta är inte vanligt vid normal dosering av läkemedlet. Riskerna för håravfall ökar med högre doser. Hårförändringarna är vanligen övergående och bestående håravfall är ovanligt. I sällsynta fall kan hårmängden öka. Ditt hår blir vanligtvis normalt efter avslutad behandling. Humörväxlingar: vissa patienter kan uppleva humörsvängningar som depression eller symptom på mentala störningar medan de har behandlats med Isotretinoin. Kontakta din läkare om du får sådana problem. I sällsynta fall kan man se en ökning av ett ämne i blodet som heter urinsyra. Om du sedan tidigare lider av gikt kan Isotretinoin vålla en plötslig försämring av tillståndet. Mycket höga halter av urinsyra kan ge njurproblem. I enstaka fall kan de celler som deltar i levringen av blodet påverkas. Du kan då lättare få blåmärken och blödningar. Leukocyterna (vita blodkroppar som hjälper till att bekämpa infektioner) kan bli färre. Detta kan göra dig mer mottaglig för infektioner. Om din syn påverkas av medicinen måste du genast kontakta läkaren så att du kan få din syn kontrollerad. I sådana fall bör du inte köra bil eller handha maskiner. Vid användning av mycket höga doser av Isotretinoin kan skelettförändringar uppträda, men detta är föga sannolikt vid vanlig dosering. Informera din läkare om du får biverkningar som inte är nämnda i denna information.

5 Förvaring av Isotretinoin Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras vid högst 25 C i originalförpackningen ljuskänsligt. Använd inte Isotretinoin efter det utgångsdatum som är angivet på förpackningen. För ytterligare upplysningar kan du läsa på

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temomedac 5 mg hårda kapslar Temomedac 20 mg hårda kapslar Temomedac 100 mg hårda kapslar Temomedac 140 mg hårda kapslar Temomedac 180 mg hårda kapslar Temomedac

Läs mer

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 Bipacksedel: Information till användaren Temomedac 5 mg hårda kapslar

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

Microgynon dragerade tabletter levonorgestrel, etinylestradiol

Microgynon dragerade tabletter levonorgestrel, etinylestradiol Microgynon dragerade tabletter levonorgestrel, etinylestradiol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter losartankalium/hydroklortiazid

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Den här broschyren handlar om ditt nya p-piller Yasminelle. Det är viktigt att du läser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer information

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN B. BIPACKSEDEL 54 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tarceva 25 mg filmdragerade tabletter Tarceva 100 mg filmdragerade tabletter Tarceva 150 mg filmdragerade tabletter Erlotinib Läs noga igenom

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning EU RMP alitretinoin v8 maj 2014 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst I telefon- och e-postundersökningar bland vuxna i Nord- och Centraleuropa uppgav 6

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Bipacksedel: Information till patienten Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer