Få ut det mesta av din behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Få ut det mesta av din behandling"

Transkript

1 Version 1/ tabletter Få ut det mesta av din behandling Information om Inlyta (axitinib) Du har fått denna informationsbroschyr eftersom läkaren har skrivit ut Inlyta till dig. Läs också Bipacksedel: Information till patienten, som finns i läkemedelsförpackningen. Den innehåller viktig information. Pfizer Sollentuna Tel Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

2 Kontakter som du kan ha nytta av Datum då behandlingen startade: Specialistläkare: Sjukhusets adress: Telefon: E-post: Specialistsjuksköterska: Sjukhusets adress: Telefon: E-post: Allmänläkare: Praktikens adress: Telefon: E-post: Övriga (t.ex. apotek): Adress: Telefon: E-post: 2

3 Innehåll 1. Inledning 4 2. Behandling av njurcancer med Inlyta 6 Vad är Inlyta och hur fungerar det? 7 Innan behandlingen startar 8 Hur ska jag ta Inlyta? 9 Dosjusteringar Hantera biverkningar 11 Din roll: Förebygga, observera och snabbt rapportera biverkningar Några mycket vanliga biverkningar av Inlyta 14 Högt blodtryck (hypertoni) (hypertension) 15 Heshet (dysfoni) 17 Diarré 18 Trötthet eller svaghet (fatigue) 19 Ont i händer och fötter (hand-fotsyndrom) 20 Brist på sköldkörtelhormon (hypotyreos) 21 Andra biverkningar 22 (Läs också Bipacksedel: Information till patienten, som finns i läkemedelsförpackningen, då den innehåller viktig information) 5. Hur du kan få stöd 23 När du ska kontakta läkare eller sjuksköterska 25 Checklista för besök på kliniken 26 Att komma ihåg 27 Föra dagbok Vanliga frågor Ordlista 38 3

4 4 1. Inledning

5 Inledning Du har ordinerats Inlyta som en del av behandlingen av din njurcancer. Du kanske har en del frågor nu när du börjar med en ny behandling. Din läkare eller sjuksköterska finns alltid till hands för att besvara dina frågor. Den här broschyren kan också ge dig mer information om vad du kan förvänta dig av behandlingen. Här finner du en mängd praktisk information som är tänkt att stötta dig och hjälpa dig hantera din sjukdom i det dagliga livet. Denna information ger dig, och dem som tar hand om dig, mer kunskaper om Inlyta och hur ni kan hantera några av de biverkningar som är mycket vanliga. Läs också bipacksedeln som följer med i förpackningen med Inlyta-tabletter. Bipacksedeln innehåller viktig information. Ord som är skrivna med fet stil finns med i ordlistan på sidan 39. I ordlistan förklaras vissa av de termer som används i broschyren. 5

6 6 2. Behandling av njurcancer med Inlyta

7 Vad är Inlyta? Inlyta används för att behandla framskriden njurcancer. Inlyta är också känt under sitt vetenskapliga namn axitinib. Du har ordinerats Inlyta eftersom din tidigare behandling inte längre kan hålla cancern under kontroll. Läkaren anser att Inlyta är den behandling som är lämpligast för dig. När man börjar med en ny behandling kan nya frågor dyka upp. Du kan säkert rutinerna för det läkemedel du fick senast. Sjuksköterskan och läkaren kommer att hjälpa dig att anpassa din nya behandling så att du får så mycket nytta som möjligt av Inlyta. Hur fungerar Inlyta? Inlyta fungerar genom att förhindra en process som kallas angiogenes. Angiogenes är det som sker när nya blodkärl bildas. Cancertumören bildar nya blodkärl för att kunna växa och sprida sig i kroppen. Inlyta verkar genom att blockera de proteiner som behövs för att nya blodkärl ska kunna bildas. Proteinerna kallas receptortyrosinkinaser. Därför kallas Inlyta för en tyrosinkinashämmare, förkortat TKI. Inlyta hjälper till att kontrollera njurcancern genom att minska den mängd nya blodkärl som cancertumören kan producera. Målet med behandlingen med Inlyta är att hålla din njurcancer under kontroll. Kontroll kan betyda att cancertillväxten stoppas eller att tillväxthastigheten minskar. Det kan ibland också betyda att tumören krymper. Inlyta kan också lindra några av dina symtom på njurcancer och därmed upprätthålla din livskvalitet. 7

8 Innan behandlingen startar Tala om för läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om du tar några andra läkemedel. Tala också om för dem om du nyligen har tagit eller kanske kommer att ta några andra läkemedel. Här inräknas även läkemedel som är receptfria, till exempel kosttillskott, naturläkemedel och vitaminer. Det är för att ni tillsammans kan ta fram den allra bästa behandlingsplanen för dig. Du kan fortsätta ta vissa läkemedel samtidigt som du behandlas med Inlyta. Du kommer att få råd om vilka läkemedel du kan fortsätta med. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av Inlyta. Din läkare kan trots det rekommendera att du fortsätter med båda. Ni kommer att diskutera fördelar och risker med att ta båda läkemedlen. Om ni bestämmer er för att båda läkemedlen ska användas kan dosen för Inlyta behöva ändras. Man kommer också att mäta ditt blodtryck innan behandlingen börjar. Om du har högt blodtryck får du medicin för att sänka detta innan du börjar med Inlyta. Blodtrycket kommer också att mätas under behandlingstiden. 8

9 Hur ska jag ta Inlyta? Inlyta finns som tablett i fyra olika styrkor: 1 mg, 3 mg, 5 mg och 7 mg. 1 mg-tablett 3 mg-tablett 5 mg-tablett 7 mg-tablett Den rekommenderade startdosen för Inlyta är 5 mg två gånger dagligen. Tabletterna ska tas med cirka 12 timmars mellanrum. Du kan ta Inlyta med eller utan mat. Tabletterna ska sväljas hela. Krossa eller dela inte tabletterna eftersom det kan förändra upptaget i kroppen. Inlyta ska tas två gånger dagligen, var 12:e timme. Försök att ta Inlyta vid ungefär samma tid varje dag. På det sättet har du rätt mängd Inlyta i kroppen under hela dygnet och det gör att behandlingen blir effektivare. Undvik grapefrukt och grapefruktjuice eftersom de förändrar den mängd Inlyta som kroppen kan ta upp. Inlyta-tabletterna behöver inte förvaras på något särskilt sätt, förutom att de ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 9

10 Dosjusteringar Läkaren kan ändra din dos av Inlyta. Du ska inte själv ändra på dosen om inte läkaren säger åt dig att göra det. Följ läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar när du tar läkemedlet. Dosen kan ändras av olika orsaker, till exempel: om du har andra sjukdomar om du tar andra läkemedel beroende på hur väl du tål eventuella biverkningar av Inlyta Den rekommenderade startdosen för Inlyta är 5 mg två gånger dagligen. Tabletterna ska tas med cirka 12 timmars mellanrum. Din dos kan höjas eller sänkas beroende på hur du reagerar på Inlyta-behandlingen. 10

11 3. Hantera biverkningar 11

12 Biverkningshantering Precis som alla andra läkemedel kan Inlyta ge biverkningar. Läkaren kan inte förutsäga vilka biverkningar du kan komma att få, eller hur de kommer att påverka dig. Inte heller din tidigare njurcancer-behandling ger några ledtrådar om vilka biverkningar du kan få av Inlyta. Olika läkemedel verkar på olika sätt hos varje enskild person. Du kan bidra till att minska följderna av biverkningarna genom att informera läkaren eller sjuksköterskan så snart du märker en biverkning. I den här broschyren beskrivs några tecken som du ska vara uppmärksam på, så att du kan berätta om det så tidigt som möjligt. Det finns också vissa saker som du kan göra före och under behandlingen för att hålla biverkningarna under kontroll. Det kan göra att biverkningarna inte påverkar ditt dagliga liv i samma utsträckning. I den här broschyren finns information om vissa av de biverkningar av Inlyta som kan vara mycket vanliga: Högt blodtryck (hypertoni) sidan 15 Heshet (dysfoni) sidan 17 Diarré sidan 18 Trötthet eller svaghet sidan 19 Ont i händer eller fötter (hand fotsyndrom) sidan 20 Brist på sköldkörtelhormon i kroppen (hypotyreos) sidan 21 Vid varje besök på kliniken kommer man att prata med dig om eventuella biverkningar du har haft. De kan också ta vissa prover för att kontrollera om det finns biverkningar som du inte själv märker. Det kan till exempel gälla förändrad mängd sköldkörtelhormon i kroppen. Om du får några biverkningar när du tar Inlyta ska du informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du själv, eller den som vårdar dig lägger märke till. Skriv upp sådant som du märker. Ta med dig dina anteckningar till kliniken och visa dem. Kontakta också kliniken om du har några frågor mellan besöken. 12

13 Din roll: Förebygga, observera och snabbt rapportera biverkningar På de följande sidorna finns en del praktiska tips om hur man kan hantera några mycket vanliga biverkningar. Dessa tips kan hjälpa dig att känna igen och lindra några av de biverkningar av Inlyta som förekommer ofta. Sjukvårdspersonalen kommer också att visa dig några åtgärder som du kan vidta som förberedelse inför Inlyta-behandlingen. I den här broschyren redogör vi inte för samtliga möjliga biverkningar. Du bör även läsa bipacksedeln som följer med i förpackningen med Inlyta-tabletter. Den innehåller viktig information. Tala med läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om du har några frågor. De kan ge dig lugnande svar och mer information. Tillsammans kan ni fatta informerande beslut om din behandlingsplan. Om du får någon form av biverkning, inte bara de som beskrivs i denna broschyr, finns det hjälp att få. Tala med läkaren eller sjuksköterskan så kan de hjälpa dig. 13

14 4. Några mycket vanliga biverkningar av Inlyta Läs också Bipacksedel: Information till patienten, som finns i läkemedelsförpackningen. Den innehåller viktig information. 14

15 Högt blodtryck (hypertoni) Inlyta kan höja ditt blodtryck. Läkaren kan skriva ut mediciner som hjälper till att hålla blodtrycket under kontroll, alternativt göra ändringar av andra läkemedel som du tar eller förändra Inlyta-dosen. Du kanske inte vet om att du har högt blodtryck. Berätta om du har huvudvärk, känner dig svimfärdig eller yr, eller om din puls är oregelbunden, kraftig eller snabb. Allt detta kan vara tecken på högt blodtryck. Tala om det för läkaren eller sjuksköterskan omedelbart. Vänta inte till ditt nästa besök på kliniken. Man kommer att mäta ditt blodtryck med jämna mellanrum. Detta kan ske antingen hos läkaren eller sjuksköterskan på sjukhuset hos din allmänläkare hos din distriktssköterska Diskutera hur blodtrycket ska mätas och hur ofta det ska ske. Du kan också välja att mäta blodtrycket hemma. Diskutera detta alternativ för att se om det passar dig. Sjukvårdspersonalen kan visa dig hur man använder en blodtrycksmätare. Följ anvisningarna som följer med blodtrycksmätaren och fråga om du undrar över något. 15

16 Ditt blodtrycksvärde Blodtrycket är ett mått på hur hårt blodet pressar mot blodkärlens väggar när det pumpas runt i kroppen. Det mäts i millimeter kvicksilver (mmhg) och man mäter två värden: Systoliskt tryck (den första siffran): blodtrycket när hjärtat pumpar ut blodet i kärlen. Diastoliskt tryck (den andra siffran): blodtrycket när hjärtat vilar mellan slagen. Om man säger att ditt blodtryck är 140 över 90 eller 140/90 mmhg, betyder det att ditt systoliska tryck är 140 mmhg och det diastoliska 90 mmhg. Behandla högt blodtryck Du kan få högt blodtryck när du tar Inlyta. Det innebär inte att behandlingen inte fungerar. Det är mycket viktigt att hålla blodtrycket under kontroll när man tar Inlyta. Du kan få mediciner som sänker blodtrycket. Man kan även göra ändringar av andra läkemedel som du tar eller ändra Inlyta-dosen. Du kan själv göra några enkla saker för att hjälpa till att sänka ett högt blodtryck. Exempelvis motionera lätt (t.ex. snabba promenader), minska på saltet i maten och äta mer frukt och grönsaker allt detta kan bidra till att hålla ditt blodtryck under kontroll. 16

17 Heshet (dysfoni) Inlyta kan orsaka heshet. Detta kallas också dysfoni. Dysfonin kan påverka hur din röst låter och hur högt du kan prata. Dysfonin kan försvinna av sig själv. Tala om vid nästa besök om du har några symtom. Tills dess finns det några saker du kan göra själv för att minska besvären, till exempel: Dricka mycket vatten det lenar i halsen Undvika sådant som kan irritera, som tobaksrök och torr luft (t.ex. orsakad av värmeelement eller luftkonditionering) Vara försiktigt med sådant som kan anstränga rösten Använda halstabletter för att lindra besvären Om röstförändringen är alltför besvärlig kan läkaren ändra Inlyta-dosen för att minska besvären 17

18 Diarré Liksom många andra läkemedel mot cancer kan även Inlyta orsaka diarré. Det beror på att Inlyta kan irritera slemhinnorna i magtarmkanalen. Kontakta kliniken om din diarré blir alltför besvärlig. Det är viktigt att diarrén åtgärdas tidigt så att du inte blir uttorkad. Läkaren kan skriva ut eller rekommendera läkemedel som lindrar diarrén, eller rekommendera vätskeersättning. Här är några tips som kan hjälpa om du har diarré: Prova med fiberfattig och kolhydratrik mat som t.ex. rostat bröd, ris, pasta, bananer och potatis (utan skal) Ät små måltider och ät mellanmål ofta Undvik koffein och alkohol, samt kryddig och fet mat Prova med rivet äpple, det kan lindra symtomen Undvik att äta stora mängder av andra frukter eftersom de innehåller mycket fibrer Undvik fiberrik mak som fullkornsmjöl, fullkornsbröd och fullkornsflingor, gröna ärtor, bönor och linser Kontakta läkaren om diarrén inte ger med sig 18

19 Trötthet eller svaghet (fatigue) Det kan hända att du känner dig tröttare än vanligt. Det kan vara en biverkning av Inlyta eller bero på cancersjukdomen. Du kanske också märker att du fortfarande är trött fast du har sovit hela natten. Tröttheten kan påverka ditt humör. Här är några tips som kan hjälpa om du känner dig mycket trött: Ta små tupplurar eller pauser under dagen när du behöver det Ät ordentligt och drick rikligt, ofta och lite i taget Ta korta promenader eller motionera lätt för att sova bättre Kom ihåg att slappna av med sådant som du tycker om, t.ex. lyssna på musik, ta ett bad, meditera eller se en film Planera in sådant som du måste göra till den tid på dagen då du har som mest energi Försök behålla dina vanliga dagliga rutiner och glöm inte ditt sociala liv Ta emot hjälp från andra när den erbjuds 19

20 Ont i händer och fötter (hand fotsyndrom) Inlyta kan göra att dina handflator eller fotsulor blir röda och svullna. Du kan få svårt att utföra vissa uppgifter. Det finns några saker du kan göra när de första tecknen på smärtor visar sig, eller till och med innan dess. Här är några tips som kan hjälpa dig att hantera symtomen: Se till att få en professionell fotvårdsbehandling och manikyr innan du börjar med behandlingen så att valkar och förhårdnader tas bort Ta hand om din hud använd milda och oparfymerade tvålar och schampon Använd fuktighetsbevarande (mjukgörande) krämer så att huden inte blir torr. Sådana kan du köpa på apoteket Bär löst sittande och bekväma kläder Använd bomullshandskar Använd bekväma skor. Prova med iläggssulor som är stötdämpande Undvik starkt solljus eller extrem hetta, även mycket varma bad Undvik aktiviteter som är påfrestande för dina handflator eller fotsulor 20

21 Brist på sköldkörtelhormon (hypotyreos) Om du känner dig tröttare än vanligt, blir svullen runt ögonen eller fryser, kan du ha brist på sköldkörtelhormon. Detta tillstånd kallas hypotyreos. Inlyta kan göra att sköldkörteln nte längre producerar tillräcklig mycket av vissa hormoner. Hypotyreos kan orsaka: Torr hud Andfåddhet Hud- eller hårförändringar Viktminskning eller dålig aptit Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du får något av symtomen ovan. Man kan kontrollera sköldkörtelns funktion och ge ett läkemedel mot hypotyreos om så behövs. 21

22 Andra biverkningar I den här broschyren finns information om en del av de biverkningar av Inlyta som är mycket vanliga. Vi redogör inte för alla eventuella biverkningar. Läs också bipacksedeln som följer med i förpackningen med Inlyta-tabletter. Den innehåller viktig information. Om du får några som helst biverkningar när du tar Inlyta (inte bara de som nämns i den här broschyren) ska du: Informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du får Skriva upp sådant som du märker. Ta med dig dina anteckningar till kliniken och visa dem för läkaren eller sjuksköterskan Kontakta läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen mellan besöken på kliniken om du har några frågor. 22

23 5. Hur du kan få stöd 23

24 Hur du kan få stöd Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det blir lättare att hantera din njurcancer om du har stöd från familj, vänner och dem som vårdar dig. Cancersjukdomen i sig kan göra dig trött. Vissa behandlingar kan öka på den här tröttheten. Försök att vila dig med jämna mellanrum och ta det lugnt. Be vänner och familj att hjälpa dig. Genom att komma till de avtalade besöken och träffa läkaren eller sjuksköterskan får du en chans att be om och få även annat stöd. Det kan vara bra att ta med sig en familjemedlem eller en vän. Du kan också ha nytta av att fylla i checklistan på sidan före varje besök på kliniken så att du får ut mesta möjliga av besöket. En del tycker att det underlättar att föra dagbok över vad de har kunnat göra varje dag på sidan finns mer information om detta. Berätta för andra hur du mår. Du är inte ensam. Du behöver inte lida i det tysta. Genom att berätta om dina erfarenheter kan du också hjälpa andra som har njurcancer. 24

25 När du ska kontakta läkare eller sjuksköterska En del personer är känsligare än andra för vissa läkemedel och kan få fler biverkningar. Andra får färre biverkningar. Man kan inte i förväg veta om några av de biverkningar du har fått tidigare med ett annat läkemedel även kommer att visa sig med Inlyta. Det är viktigt att du är uppmärksam på eventuella biverkningar och vet när du ska tala med din läkare eller sjuksköterska. Vissa biverkningar är kanske bara lätta och kortvariga. Andra kan komma och gå. Vissa kan bli allvarliga och behöva läkarvård. Biverkningarna kan i de allra flesta fall behandlas. Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln som medföljer Inlyta-tabletterna. 25

26 Checklista för besök på kliniken Använd denna blankett som stöd för minnet. Du kan skriva upp frågor före besöken. Det finns också plats att notera viktiga punkter från era samtal. Datum för besöket: Frågor att ställa: Här är några exempel på frågor som du kan ställa till läkaren eller sjuksköterskan: Hur kan jag behålla min ork under behandlingstiden? Vilka biverkningar är troliga och hur kan jag hantera dem? 26

27 Att komma ihåg:

28 Föra dagbok Det kan vara bra att föra dagbok över hur du mår. En dagbok kan också hjälpa dig att hålla koll på vad du har kunnat göra och vad du inte har klarat av. Varför inte sätta av 10 minuter vid dagens slut för att göra några korta anteckningar? Du kan notera hur du mår och vad du gör på många olika sätt. På nästa sida finns ett exempel på hur man kan göra. Gör på ett sätt som passar dig. Du kan sedan ta med dig dagboken till nästa besök på kliniken. Fråga läkaren eller sjuksköterskan om du får något symtom som du känner dig osäker på. Be att få en Inlytadagbok av din läkare eller sköterska! Version 1/ tabletter Dagbok över biverkningar av Inlyta Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till Pfizer Sollentuna genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du Tel rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar i bipackssedeln. 28

29 6. Vanliga frågor 29

30 Vanliga frågor Hur vet jag att Inlyta gör nytta? När du tar Inlyta kommer du att få gå på kontroller med jämna mellanrum. Vid vissa besök på kliniken gör man en röntgenundersökning. Läkaren kan då se hur cancern reagerar på Inlyta genom att jämföra hur det såg ut före och efter behandlingen. Behandlingsteamet kommer också att kontrollera hur du klarar av eventuella biverkningar. Var ärlig. Berätta vad som är bra och vad som inte är bra, så att de kan hjälpa dig. Kan jag ändra vid vilken tid på dygnet jag tar Inlyta? Tabletterna ska tas två gånger dagligen med ungefär 12 timmars mellanrum. Välj en tid som passar med tanke på dina dagliga aktiviteter. Du behöver inte ta Inlyta vid någon speciell tid på dygnet. Försök att hålla fast vid en bestämd rutin när behandlingen har börjat. På det sättet har du rätt mängd Inlyta i kroppen under hela dygnet och det gör att behandlingen blir effektivare. Tala först med läkaren eller sjuksköterskan innan du ändrar på dina vanliga rutiner. Vad händer om läkaren säger att jag måste ändra dosen? Läkaren kan efter kontrollerna föreslå antingen en höjning eller en sänkning av din Inlyta-dos. Alla människor reagerar olika på behandlingen. En del behöver högre dos och en del behöver lägre. Läkaren kommer att fortsätta kontrollera hur du reagerar på Inlyta. Det kan hända att man gör flera dosändringar under behandlingens gång. Det kan också hända att du får ta samma dos hela tiden. Båda varianterna är möjliga och de är till för att ge bästa möjliga resultat av behandlingen. Hur länge verkar Inlyta? Hur länge man har nytta av Inlyta varierar från person till person. Om du vill veta hur länge Inlyta i genomsnitt har fungerat i kliniska prövningar kan du be läkaren informera dig om detta. Vid kliniska prövningar får man ett genomsnittligt resultat för en specifik patientgrupp 30

31 som har prövat läkemedlet. Eftersom det handlar om medelvärden är det viktigt att komma ihåg att alla reagerar på olika sätt. En del personer reagerar mer positivt än andra och det påverkar hur länge du kommer att ta Inlyta. Hur ofta gör man en röntgenundersökning? Röntgen är en del av kontrollen av din njurcancer. Fråga sjukvårdspersonalen hur ofta man kommer att göra en röntgenundersökning och när du får reda på resultatet. De förklarar också vad man tittar efter och vad resultaten betyder för den pågående behandlingen. Hur länge behöver jag ta Inlyta? Du ska ta Inlyta enligt läkarens anvisningar och så länge som läkemedlet fungerar för dig. Det betyder att det kontrollerar din cancer och dina cancersymtom, och att du kan klara av eventuella biverkningar. Om du vill veta mer om hur länge Inlyta kan fungera kan du be läkaren informera dig om detta. Vad händer om läkaren säger att jag måste sluta ta Inlyta? Läkaren kommer att rekommendera att behandlingen avbryts om din cancer inte längre reagerar på Inlyta. Läkaren kan också rekommendera att behandlingen avbryts om du tycker det är svårt att hantera biverkningarna trots att man ändrar dosen. I det läget kan ni diskutera andra behandlingsalternativ. Varför slutar Inlyta ibland att verka? Alla människor är olika. Inlyta kan fungera bra för en del och mindre bra för andra. Läkarna vet inte exakt vem som kommer att svara på Inlyta-behandlingen. Att komma på regelbundna kontroller och berätta hur du mår ingår i bedömningen av hur Inlyta verkar på just dig. 31

32 Vad händer om Inlyta inte fungerar för mig? Inlyta bidrar till att kontrollera njurcancer. Inlyta fungerar kanske inte för alla patienter. Nyttan varierar från person till person. Om Inlyta inte fungerar för dig kan du tala med läkaren om andra behandlingsalternativ. Kommer jag att få biverkningar av Inlyta? Precis som alla andra läkemedel kan Inlyta ge biverkningar. Läkaren kan inte förutsäga vilka biverkningar du kan komma att få eller hur de kommer att påverka dig. Alla människor är olika. Det finns sådant som du kan göra själv för att hantera biverkningarna och minska besvären. Kan jag dricka alkohol medan jag tar Inlyta? Det finns inga speciella rekommendationer om alkohol och Inlyta. Läkaren eller sjuksköterskan rekommenderar oftast att man har en hälsosam och balanserad livsstil så att man håller sig i så bra form som möjligt. Varför tar jag Inlyta varje dag under behandlingstiden? Din tidigare behandling kan ha inneburit att du följde en viss doseringscykel, där du inte tog några tabletter vissa veckor. Olika läkemedel verkar på olika sätt. Inlyta måste tas hela tiden och inte i omgångar (cykler). Du ska ta Inlyta två gånger dagligen med ungefär 12 timmars mellanrum, så som läkaren sagt. Kontakta läkare eller sjuksköterska om du har några andra frågor om din behandling. Du kan skriva upp dem på checklistan på sidan och ta med dig dem till nästa besök. 32

33 7. Ordlista 33

34 Ordlista Angiogenes Axitinib Biverkningar Blodkärl Blodtryck Diarré Diastoliskt blodtryck Distriktssköterska Dos Dysfoni Hand-fotsyndrom Hormon Hypertoni När nya blodkärl bildas från redan befintliga kärl. Cancertumören använder angiogenes för att få näring från blodet och för att sprida sig till andra delar av kroppen. Det vetenskapliga namnet på Inlyta. Alla övriga effekter av ett läkemedel förutom den önskade effekten. Blodkärlen transporterar runt blodet i kroppen. Trycket mot kärlväggarna när blodet pumpas runt i kroppen. Ökad mängd lös avföring. Diarrén kan åtföljas av magsmärtor, illamående och kräkningar. Blodtrycket när hjärtat vilar mellan slagen. Distriktssköterskan kan besöka dig i hemmet för att ge dig hjälp och stöd. Den mängd läkemedel du ska ta under en viss bestämd tid. Den rekommenderade dosen av Inlyta är till exempel 5 mg två gånger dagligen. Inlyta ska tas med ungefär 12 timmars mellanrum. Ett tillstånd som innebär att rösten förändras. Rösten kan bli hes eller svag, eller kanske mycket väsande eller skrovlig. Torr, förtjockad eller sprucken hud på handflator och fotsulor. Blåsor eller utslag kan förekomma. Ett kemiskt ämne som frisätts från speciella celler i kroppen för att skicka signaler till andra celler och organ. Högt blodtryck. 34

35 Hypotyreos Klinisk prövning Livskvalitet Manikyr Millimeter kvicksilver (mmhg) Mjukgörande kräm Proteiner Puls Ett tillstånd då sköldkörteln inte producerar tillräcklig mängd sköldkörtelhormon. En undersökning för att se hur bra ett läkemedel verkar och hur säkert det är. Ditt allmänna välbefinnande. Omfattar fysisk och psykisk hälsa, liksom socialt liv och vardagsliv. Behandling av händerna, t.ex. mjukgörande krämer och nagelvård. Görs ofta av kosmetiska skäl. En mätenhet för tryck. En typ av återfuktande kräm. Stora molekyler i kroppen. Proteiner är en mycket viktig del av alla levande organismer och ansvarar för många funktioner. Hjärtats regelbundna slag när det pumpar runt blodet i kroppen. Receptortyrosinkinaser En familj av proteiner som finns på cellernas yta. De kan bindas till molekyler och förändra cellernas aktivitet. Röntgenundersökning Sköldkörtelhormoner Symtom Systoliskt blodtryck Läkaren gör en röntgenundersökning för att se hur du reagerar på behandlingen. Man kan använda DT (datortomografi) eller MR (magnetröntgen). En grupp hormoner som är viktiga för tillväxt och utveckling. Hur en sjukdom yttrar sig, fysiskt eller psykiskt. Blodtrycket när hjärtat pumpar ut blodet i kärlen. 35

36 tabletter INL PSE01 Inlyta (axitinib), L01XE17, dragerad tablett, 1 mg, 3 mg, 5 mg, 7 mg, Rx, F. Indikationer: Inlyta är indicerat för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer (RCC) efter svikt på tidigare behandling med sunitinib eller cytokin. Kontraindikationer: Överkänslighet mot axitinib eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se För dosering, uppgift om förpackningar och priser samt mer information se Senaste översyn av produktresumén: Broschyren har utarbetats i december INL Producerad av Citat AB

Få ut det mesta av din behandling

Få ut det mesta av din behandling Version 1/2013-10 tabletter Få ut det mesta av din behandling Information om Inlyta (axitinib) Du har fått denna informationsbroschyr eftersom läkaren har skrivit ut Inlyta till dig. Läs också Bipacksedel:

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 2 3 SUTENT

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

Viktigt inför den första behandlingen

Viktigt inför den första behandlingen Personlig dagbok Viktigt inför den första behandlingen Du har fått denna dagbok då du ordinerats SUTENT för din sjukdom. Dagboken kan du använda som en hjälp för att komma ihåg när du ska ta dina SUTENT-kapslar.

Läs mer

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI 61890_Pfizer_Xalkori_potilaan_opas_A5_swe.indd 1 13.5.2016 13.00 FÖRORD

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Praktisk guide om REVOLADE (eltrombopag) till PATIENTEN

Praktisk guide om REVOLADE (eltrombopag) till PATIENTEN Praktisk guide om REVOLADE (eltrombopag) till PATIENTEN Praktisk guide till PATIENTEN INNEHÅLL 4 Stöd för behandling med eltrombopag 5 Stödförpackning för behandling med eltrombopag 6 Viktig information

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Ett bra beslut! När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt det skulle vara

Läs mer

Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1

Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1 Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1 Den här broschyren som du har fått av din läkare/ sjuksköterska är ett tillägg till den muntliga information som du har fått

Läs mer

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning)

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. VIKTIGT Den här guiden ersätter inte

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa Stress Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge

Läs mer

MINA KONTAKTPERSONER:

MINA KONTAKTPERSONER: MINA KONTAKTPERSONER: 2 1 1. FÖRBERED PENNAN Kontrollera att du har rätt insulinpenna och att insulinet ser klart och färglöst ut. Ta av skyddshatten på pennan och skruva på en ny nål. Ta sedan av nålskydden.

Läs mer

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Patientguide Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Innehållsförteckning 1> Vad är LEMTRADA och hur fungerar det? 3 2> Översikt över behandling med LEMTRADA 4 3> Biverkningar

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Olmesartan medoxomil STADA 10 mg filmdragerade tabletter

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Olmestad Comp 20 mg/25 mg filmdragerade tabletter 17.12.2015, version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig

Läs mer

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO)

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Din guide till EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Välkommen till din Eylea-guide Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Checklista i 4 delar inför förskrivning av tyngdtäcke

Checklista i 4 delar inför förskrivning av tyngdtäcke Lokal rutin B.1.3. Bil 1 2015-02-23 Primärvårds- och rehabcentrum Hjälpmedelscentralen Namn:... Personnr:... Checklista i 4 delar inför förskrivning av tyngdtäcke 1. Råd kring God sömn Ta ställning till

Läs mer

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Om JEVTANA JEVTANA är ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer som har fortskridit efter att du har behandlats med annan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Användarmanual Blodtrycksmätare

Användarmanual Blodtrycksmätare Användarmanual Blodtrycksmätare Tack för att du köpt din blodtrycksmätare hos oss Kära kund Ca. 1 miljon har för högt blodtryck har det någon betydelse? Ca. 50% av befolkningen känner inte till sin blodtrycksnivå

Läs mer

Några råd om hur man kommunicerar i relationen

Några råd om hur man kommunicerar i relationen Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Malena Pratar Potens! Se Malenas film Malena pratar potens och gör ett potenstest direkt i din smartphone eller gå in på www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel: 08-550 52

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla

Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla Om plackpsoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Lilla. för årskurs 8 & 9

Lilla. för årskurs 8 & 9 Lilla för årskurs 8 & 9 Vardaglig fysisk aktivitet Vardaglig fysisk aktivitet innebär all rörelse du utför under en dag såsom att promenera till skolan eller att ta trapporna istället för hissen. Denna

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Ett personligt stödprogram

Ett personligt stödprogram Starta din behandling med Enbrel tillsammans med Ett personligt stödprogram Gå med i Together Om Enbrel hjälper mig Varför behöver jag extra stöd? Vi vill att du får största möjliga nytta av din behandling

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Bipacksedel: Information till användaren Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta.

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. Globalt uppskattar

Läs mer

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid)

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Att leva med Parkinsons sjukdom

Att leva med Parkinsons sjukdom SE_My Life my PD_Booklet_2april2010:A5 Hur kan jag förbättra min sömn? Hur får jag bästa möjliga effekt av min Parkinsonmedicin? 05.04.2010 15:45 Hur kan jag göra det lättare för människor att förstå vad

Läs mer

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint?

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint? NiQuitin Mint 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin Mint måste trots det användas

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

TILL DIG SOM SOM FÅR OESTRING

TILL DIG SOM SOM FÅR OESTRING TILL DIG SOM SOM FÅR OESTRING ETT LÄKEMEDEL FÖR BEHANDLING AV LOKALA ÖSTROGENBRISTSYMTOM. PATIENTINFORMATION Läs bipacksedeln noggrant innan användande 2 INNEHÅLL Minskad östrogenproduktion och besvär

Läs mer

PATIENTINFORMATION HUR DU ANVÄNDER PECFENT

PATIENTINFORMATION HUR DU ANVÄNDER PECFENT PATIENTINFORMATION HUR DU ANVÄNDER PECFENT ProStrakan AB Knarrarnäsgatan 7 / 164 40 Kista, Sverige Tel: 010-235 55 60 / www.prostrakan.se / infofi@prostrakan.com PEC002-1a-sep2015FIN 1 Vad är genombrottssmärta

Läs mer

MOTION. Muskler. Träning

MOTION. Muskler. Träning MOTION Muskler Oftast när man pratar om muskler så menar man skelettmusklerna, alltså dom musklerna som gör att vi t.ex kan gå,prata osv. Skelettmusklerna täcker hela skelettet och vi har ganska god kontroll

Läs mer

SÖMNAPNÉ OCH TYP 2 DIABETES

SÖMNAPNÉ OCH TYP 2 DIABETES SÖMNAPNÉ OCH TYP 2 DIABETES Sömn är livsviktigt Alla behöver en god sömn för att kroppen ska kunna återhämta sig och fungera normalt. Mest sömn behöver barn och tonåringar. En vuxen behöver ca 6-9 timmar

Läs mer

Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com

Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com På Rätt VägV Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com Kolhydrater Kolhydratrik föda f kommer från n växtriketv Vår r hjärna vill ha minst 100 g per dag

Läs mer

Välkommen till Blodtrycksutbildningen. Inger Norvinsdotter Borg

Välkommen till Blodtrycksutbildningen. Inger Norvinsdotter Borg Välkommen till Blodtrycksutbildningen Inger Norvinsdotter Borg Tänkvärt Blodtrycksmätning är den enda undersökningen för att ställa diagnosen högt blodtryck. Mätning av blodtryck är en av de vanligaste

Läs mer

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig?

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Hälsa är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Fysisk aktivitet. en del av din cancerrehabilitering

Fysisk aktivitet. en del av din cancerrehabilitering Fysisk aktivitet en del av din cancerrehabilitering Denna text är omarbetad av RCC Stockholm-Gotland (september 2015) och fakta granskad av Sveriges sjukgymnaster med specialistexamen inom onkologi. Förlagan

Läs mer

Ringa in eller ange den siffra som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna.

Ringa in eller ange den siffra som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna. Hur mår du idag? Namn Ålder Datum Avsikten med detta formulär är att ge en detaljerad bild av ditt nuvarande sinnestillstånd. Vi vill alltså att du skall försöka gradera hur du mått under de senaste tre

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling i smärtlindrande syfte

Till Dig som skall få strålbehandling i smärtlindrande syfte onkologi Till Dig som skall få strålbehandling i smärtlindrande syfte Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Smärta på grund av cancer är

Läs mer

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Clarityn 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Clarityn måste trots

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten

Bipacksedel: Information till patienten Bipacksedel: Information till patienten Otezla 10 mg filmdragerade tabletter Otezla 20 mg filmdragerade tabletter Otezla 30 mg filmdragerade tabletter apremilast Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Läkemedelsverket 2013-09-26 Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Portrazza (necitumumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Portrazza (necitumumab) EMA/33513/2016 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Portrazza (necitumumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Portrazza som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) EMA/217413/2015 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy som beskriver åtgärder som ska vidtas för att

Läs mer

Barn och ungdomar med fibromyalgi

Barn och ungdomar med fibromyalgi Barn och ungdomar med fibromyalgi Hur vardagen kan vara Om barn och ungdomar med fibromyalgi. En hjälp för dig, din familj, dina vänner och skolan. Utgiven av Fibromyalgi, vad är det? Fibromyalgi är en

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01 PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 995-5- PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Namn... Datum... Avsikten med detta formulär är att ge

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Requip 0,5 mg filmdragerad tablett

Bipacksedel: Information till användaren. Requip 0,5 mg filmdragerad tablett Bipacksedel: Information till användaren Requip 0,25 mg filmdragerad tablett Requip 0,5 mg filmdragerad tablett Requip 1 mg filmdragerad tablett Requip 2 mg filmdragerad tablett Requip 5 mg filmdragerad

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB)

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB) TILL DIG SOM FÅR (NATALIZUMAB) BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS Tag noga del av informationen i bipacksedeln som följer med läkemedlet. 1 Denna broschyr är ett komplement till behandlande

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare 2 2 Innehåll Inledning Om: Cancer Vad är cancer? Vad är lungcancer? Vad är ALK-positiv

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Cleodette och Cleodette 28

Cleodette och Cleodette 28 Cleodette och Cleodette 28 Du har fått p-pillret Cleodette eller Cleodette 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

till dig som behöver lokal östrogenbehandling.

till dig som behöver lokal östrogenbehandling. till dig som behöver lokal östrogenbehandling. PATIENTINFORMATION 1 2 INNEHÅLL Minskad östrogenproduktion och besvär i underlivet... 4 Behandling med Oestring... 5 För vem passar Oestring?... 7 Finns det

Läs mer

Denna information gäller framför allt för bergsvandring på Mount Kilimanjaro och Mount Meru i Tanzania.

Denna information gäller framför allt för bergsvandring på Mount Kilimanjaro och Mount Meru i Tanzania. Bergsvandring Checklista inför bergsvandring Tanzania Denna information gäller framför allt för bergsvandring på Mount Kilimanjaro och Mount Meru i Tanzania. Under vandringen kommer ni att ha bergsguide,

Läs mer

En vanlig behandling i en annorlunda form

En vanlig behandling i en annorlunda form LEVODOPA/KARBIDOPA INTESTINAL GEL En vanlig behandling i en annorlunda form - Kontinuerlig dopaminerg behandling vid Parkinsons sjukdom Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuksköterska

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ. TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro)

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ. TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro) INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro) Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ofev (nintedanib)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ofev (nintedanib) EMA/738120/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ofev (nintedanib) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ofev som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att Ofev

Läs mer

Patienten frågar. Läkaren svarar. Redaktörens kommentar. Jag är så trött på att vara trött. Jag känner inte igen mig själv.

Patienten frågar. Läkaren svarar. Redaktörens kommentar. Jag är så trött på att vara trött. Jag känner inte igen mig själv. Patienten frågar Läkaren svarar Redaktörens kommentar Jag är så trött på att vara trött. Det är en naturlig del av åldrandet som vi alla upplever. Är du säker på att du inte är deprimerad? Jag tro Trötthet

Läs mer

Apotekare på vårdcentral

Apotekare på vårdcentral Apotekare på vårdcentral - ett nytt koncept för bättre läkemedelsanvändning Judit Dénes, Kerstin Jigmo, Susanne Koppel April 2003 Innehåll Apotekare på vårdcentral - en framtidsvision.3 Annas mediciner

Läs mer

Oriktig användning av och felmedicinering med Exelon /Prometax depotplåster.

Oriktig användning av och felmedicinering med Exelon /Prometax depotplåster. 28-APR-2010 Oriktig användning av och felmedicinering med Exelon /Prometax depotplåster. Bästa/Bäste kollega, Efter överenskommelse med den Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket vill

Läs mer

Trä ning och trä ningsplänering

Trä ning och trä ningsplänering Trä ning och trä ningsplänering Alla mår bättre av motion och för att motion och träning ska bli en del av din vardag är det viktigt att hitta något som passar dig och som du tycker är roligt. En del människor

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett.

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett. Bipacksedel: Information till användaren Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett amoxicillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Patientinformation. PALEXIA depot (tapentadol) PALEXIA (tapentadol)

Patientinformation. PALEXIA depot (tapentadol) PALEXIA (tapentadol) Patientinformation (tapentadol) (tapentadol) Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Varför ska jag läsa denna information? Denna broschyr är till

Läs mer

TILL DIG SOM HAR FÅTT

TILL DIG SOM HAR FÅTT INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT Humalog 200 E/ml KwikPenTM Du har fått Humalog 200 enheter/ml KwikPen TM som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen

Läs mer

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni:

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Din ungdom har anmält sig till vår internetbehandling för sömnproblem. Behandlingen är en internetbaserad guidad självhjälp

Läs mer

Nicotinell. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig. 1. VAD NICOTINELL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Nicotinell. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig. 1. VAD NICOTINELL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicotinell 2 mg och 4 mg medicinska tuggummin nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig. Dessa läkemedel är receptfria.

Läs mer

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in.

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. När du behöver frysa in dina ägg Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. Innehållsförteckning Varför ska jag frysa in mina ägg? Hur går det till? Hur tas en bit av

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION INNEHÅLL Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Bipacksedeln: Information till användaren Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Kursmaterial ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Avsnitten AVSLAPPNING, DJUP-, MELLAN- OCH LÄTTANDNING Att andas och slappna av är inte helt lätt när det gör ont. Hur vi andas

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ)

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) namn:... klass:... ålder:... familj:... mina intressen:... mina favoriträtter:... dagens datum:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) JA NEJ tycker om att vara tillsammans med andra tycker

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 1 (3) 22 februari 2016 Drospirenon/etinylestradiol Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Preventivmedel

Läs mer

Lamictal. 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Lamictal. 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Lamictal 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en allvarlig

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren

Bipacksedel: information till användaren Bipacksedel: information till användaren Buprenorphine G.L. Pharma 2 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 4 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 8 mg resoriblett, sublingual

Läs mer

Du kan stötta ditt barn

Du kan stötta ditt barn Du kan stötta ditt barn Råd och stöd till barn och föräldrar inför undersökningar och behandlingar vid sjukhusbesöket Författare: Personal inom olika yrkeskategorier på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,

Läs mer

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen)

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Utverdering det har gott bra med träningen. jag tycker att det var kul att träna och så var det skönt att träna.

Läs mer

KÄNN DIN PULS OCH FÖRHINDRA STROKE. Några enkla regler för hur du mäter din puls. Det här är en folder från Pfizer och Bristol-Myers Squibb

KÄNN DIN PULS OCH FÖRHINDRA STROKE. Några enkla regler för hur du mäter din puls. Det här är en folder från Pfizer och Bristol-Myers Squibb KÄNN DIN PULS OCH FÖRHINDRA STROKE Några enkla regler för hur du mäter din puls Det här är en folder från Pfizer och Bristol-Myers Squibb KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN STROKE Vet du om ditt hjärta slår så

Läs mer