Sydkraft AB - Koncern IT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sydkraft AB - Koncern IT 2004-02-25 1"

Transkript

1

2 Informationssäkerhet Informationssäkerhetsklassning Anpassning till ISO/IEC Rita Lenander IT- och Informations-säkerhetschef

3 Säker hantering av information Inte många skulle lämna sina oförsäkrade lokaler olåsta och obevakade. Men det är just vad många företag och organisationer gör när det gäller en av sina viktigaste tillgångar - informationen

4 Tänk om vi hade gjort så här. Vi tillhandahåller lokaler, men du som anställd får själv se till att ordna lås på din dörr. Vi bryr oss inte om ifall du använder en hasp eller sjutillhållarlås. Om någon annan måste komma in i ditt rum så får du väl hänga nyckeln på en spik utanför din dörr eller låta bli att låsa

5 Vem har tillgång till vår information och vårt nätverk? Tillgång in i våra lokaler: Passerkort Låsta utrymmen Bemannad reception Vaktbolag Inbrottslarm Tillgång in i vårt nät: Lösenordsdosa/kort Zonindelning Brandvägg Övervakning och loggning IDS-system

6 Allas vår verklighet Kriminella nätverk börjar utgöra en betydelsefull del av ekonomin, samhällets institutioner och vardagsliv Kriminella över hela världen går samman och bildar en global kriminell ekonomi som kan penetrera finansmarknader, handel, företag och politiska system i alla samhällen. Ökad sofistikerad teknik medför att en liten beslutsam grupp, som är välfinansierad och välinformerad, kan ödelägga hela städer eller slå till mot vitala punkter i samhället. Hotbilden mot energibranschen har gått om finansmarknaden

7 Statistik från bl.a. BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) Ett av hundra dataintrång rapporteras Endast ett av tiotusen försök till dataintrång rapporteras 62 % av alla företag utsätts för databrott % av alla IT-brott begås av outsiders 83 % av dataintrången utförs av gärningsmän som inte är anställda i företaget 69 % av dataintrången sker via Internet Antalet informationsstölder ökar mest och har högsta skadekostnad per händelse

8 En definition av IT-säkerhet Försvåra för alla att göra saker Du inte vill att de ska göra med, på eller från din information, datorer eller annan i nätet förekommande utrustning såsom routrar etc

9 Vad är informationssäkerhet? Informationssäkerhet karaktäriseras som bevarandet av: Sekretess - säkerställande av att information är tillgänglig endast för dem som har behörighet för åtkomst Riktighet - skydd av information och behandlingsmetoder så att de förblir korrekta och fullständiga Tillgänglighet - säkerställande av att behöriga användare vid behov har tillgång till information och tillhörande tillgångar

10 BS SS ISO/IEC BS 7799 är en brittisk standard för informations-säkerhet som översattes till svenska och fick beteckningen SS Det är en direkt översättning med undantag av avsnitt som handlar om insamling av bevis. Detta avsnitt ansågs inte tillämpligt i Sverige och har därför utelämnats. I början av 2000 blev BS 7799 en internationell ISO-standard ISO/IEC

11 Vad ska vi med en standard till? Möjliggör säkerhetscertifiering, motsvarande ISO 9000, av oberoende instans som SWEDAC ackrediterar Garanti för att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits i företaget/organisationen Standarden riktar sig till ledningsnivån inom företag och organisationer Mätstock för säkerhetsnivån i en organisation Internationella krav på säkerheten

12 Vad ska vi skydda? Lagrad säkerhetsklassad information Papper, digitalt etc Transport av säkerhetsklassad information Brev, epost, tal, bild etc Information som måste vara tillförlitlig Finansiell information, Mätvärden etc Tillgång till externa tjänster Reuter, Internet, bokningar etc Tillgång till interna tjänster System, Applikationer, InfoNet etc Vår organisations integritet Företaget bestämmer vem som får veta vad och när

13 Att säkerhetsklassa information

14 Informationssäkerhetsklassning Skaparen av information är ansvarig för att den klassificeras korrekt. Inom Sydkraft använder vi fyra olika klasser: 1. Öppen 2. Intern 3. Företagshemlig 4. Kvalificerat Företagshemlig

15 Informationssäkerhetsklassning Öppen Information avsedd för externt bruk. Kan publiceras på vår externa webb Intern Annan information som inte är hemlig och inte är avsedd för externt bruk. Kan publiceras på koncernens InfoNet Företagshemlig Information som vid otillbörlig läsning eller förändring orsakar ekonomisk skada på företaget. Ekonomisk information som kan ge otillbörlig personlig vinst. Känslig information ur integritetssynpunkt. Kan publiceras på det enskilda bolagets InfoNet

16 Informationssäkerhetsklassning Kvalificerat företagshemlig Information som vid otillbörlig läsning eller förändring kan äventyra Sydkrafts framtida marknadsposition. Information som innehåller strategier, framtidsplanering, nya produkter, säkerhetsinformation, marknads- och konkurrentanalyser. Endast tillgänglig för en begränsad namngiven grupp. Kan vara inom bolaget, inom koncernen eller grupp från Sydkraft tillsammans med extern part

17 Informationssäkerhetsklassning Exempel på märkning av dokument: Datum Sekretessklass Internt Informationsklassning Dok. ansvarig Rita Lenander

18 Informationssäkerhetsklassning Exempel på märkning av dokument: Känsliga uppgifter Kknf kdrn zuoadf koifaffn xjyrak klsjkd dkldlkjkldfl akflfkfd Kvalificerat företagshemligt Jdfirna cjadlj dijfaj ajjurjf qjfhfiwlkdsj jadjf hfd fjda ero jfd Jeufbs fdkidsfn ihf k lehfka hajdsfdkl fjshf sjkdsd cdn Lkjhnrimv kid ir9jw498fmf kdig ds sjs itng, kh8i.lgignd Jueifnfmsld mkddif dsfj Idfklkdfk kdk dskur ipsö klfir öa+kf,kflfj sytsujf kklrtöed Olfgi sjgugn eu eufhga kfukem,fdmdfkfd fdkjfdkj åtrke,d kgi eldnyjd lm fkd mdrik vdkj vn jfnb,m r oikjfsk ij lk dlaj lkad oiw roioirjhe oiqurj oiquer oqieur oqiwje oirj oqierh oqier oqiery oiqr oqierhoiqe oqeir oqeir oqi roiq roiq roqi oihurhtgjnkhnöaohh vr hjij uuh oj ohyhj iugh oujp opj oihpq ip ip pju oyh ie juoouwp iuo oeu o uoi

19 Informationssäkerhetsklassning - Frågor Hur skapas dokumentet? Var sparas det? Vad är original och vad är kopior? Hur förvaras originalet/kopiorna? Vem kan läsa originalet? Vem kan kopiera det? Hur skickar jag det? Hur förstör jag det?

20 Informationssäkerhetsklassning - Svar Hur skapas dokumentet? Var sparas det? Vad är original och vad är kopior? Hur förvaras originalet/kopiorna? Word Acrobat Applikation Vem kan läsa originalet? Vem kan kopiera det? Hur skickar jag det? Hur förstör jag det?

21 Informationssäkerhetsklassning - Svar Hur skapas dokumentet? Var sparas det? Vad är original och vad är kopior? Hur förvaras originalet/kopiorna? Vem kan läsa originalet? Filserver Hårddisk på pc Databas Vem kan kopiera det? Hur skickar jag det? Hur förstör jag det?

22 Informationssäkerhetsklassning - Svar Hur skapas dokumentet? Var sparas det? Vad är original och vad är kopior? Hur förvaras originalet/kopiorna? Vem kan läsa originalet? Vem kan kopiera det? Originalet är där du sparade det Kopior är utskrivna pappersdokument Hur skickar jag det? Hur förstör jag det?

23 Informationssäkerhetsklassning - Svar Hur skapas dokumentet? Var sparas det? Vad är original och vad är kopior? Hur förvaras originalet/kopiorna? Vem kan läsa originalet? Vem kan kopiera det? Hur skickar jag det? Hur förstör jag det? Originalet är där du sparade det. Företagshemligt och Kvalificerat Företagshemligt dokument skall förvaras krypterat och med åtkomstbegränsning. Papperskopior som är klassade som Företagshemligt och Kvalificerat Företagshemligt förvaras i kassaskåp

24 Informationssäkerhetsklassning - Svar Hur skapas dokumentet? Var sparas det? Vad är original och vad är kopior? Hur förvaras originalet/kopiorna? Vem kan läsa originalet? Vem kan kopiera det? Hur skickar jag det? Hur förstör jag det? Alla som har tillgång till dokumentet där det är lagrat/sparat. Detta betyder att även ITdriftspersonal och administratörer har tillgång. Särskilda lagrings-platser för Företags-hemligt och Kvalificerat Företagshemlig information som är krypterade

25 Informationssäkerhetsklassning - Svar Hur skapas dokumentet? Var sparas det? Vad är original och vad är kopior? Hur förvaras originalet/kopiorna? Vem kan läsa originalet? Vem kan kopiera det? Hur skickar jag det? Hur förstör jag det? Alla som har tillgång till dokumentet där det är lagrat/sparat. Detta betyder att även ITdriftspersonal och administratörer har tillgång. Särskilda lagrings-platser för Företagshemligt och Kvalificerat Företagshemlig information som är krypterade

26 Informationssäkerhetsklassning - Svar Hur skapas dokumentet? Var sparas det? Vad är original och vad är kopior? Hur förvaras originalet/kopiorna? Vem kan läsa originalet? Vem kan kopiera det? Hur skickar jag det? Hur förstör jag det? Via epost: Företagshemlig information får endast skickas krypterat. Kvalificerat Företagshemlig information får ej skickas via epost. Via brev: Företagshemlig information skickas rekommenderat. Kvalificerat Företagshemlig information skickas via kurir

27 Informationssäkerhetsklassning - Svar Hur skapas dokumentet? Var sparas det? Vad är original och vad är kopior? Hur förvaras originalet/kopiorna? Vem kan läsa originalet? Vem kan kopiera det? Hur skickar jag det? Hur förstör jag det? På datamedia: Kvalificerat Företagshemlig information skall förstöras så att informationen inte är återskapningsbar. På papper: Företagshemlig och Kvalificerat Företagshemlig information skall förstöras i pappersstrimlare

28

IT-relaterad brottslighet. BRÅ-rapport 2000:2

IT-relaterad brottslighet. BRÅ-rapport 2000:2 IT-relaterad brottslighet BRÅ-rapport 2000:2 Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm. Telefon 08-690 91 90, fax 08-690 91 91, e-post fritzes.order@liber.se

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott

Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott B-uppsats LIU-ITN-B--04/002--SE Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott Anna Bartels och Shahla Shenavar 2004-04-06 Department of Science and Technology Linköpings Universitet SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Att hantera överbelastningsattacker 1

Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck:

Läs mer

Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning

Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie-Louise Collin Dataintrång - en granskning av den gällande lagstiftningens omfattning och begränsning Examensarbete 20 poäng Handledare: Per Ole Träskman

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning.

Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste argumenten för illegal streaming och nedladdning. De tjänar pengar ändå Kort svar: Nej, det gör de faktiskt inte. Majoriteten av de oberoende

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Kvalitet och säkerhet

Kvalitet och säkerhet U-CARE Vård Kvalitet och säkerhet version per den 7 april 2015 Ledningssystem för vårdkvalitet och patientsäkerhet 1 Innehåll Generell beskrivning av U-CARE Vård... 3 Vården i U-CARE Vård... 3 Patienterna

Läs mer

Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder.

Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder. Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder. Ta kontrollen över allt papper Har du ett arkiv på jobbet som är platskrävande, svåröverskådligt och med dokument, ritningar eller bilder som folk vill

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

"GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN

GÖR DET SJÄLV KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH -SÄKERHETEN Personuppgiftslagen leder

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer