MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm"

Transkript

1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm

2 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Underlag för detaljplan Jindar Espar Uppdragsledare Anders Westin Granskare Ramböll Sverige AB Box 179, Krukmakargatan Stockholm Telefon Fax Unr Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Uppdragets omfattning Underlag för undersökningen Utförda arbeten Fältundersökningar Genomförande Omfattning Mätningsteknik Genomförande Geotekniska laboratorieundersökningar Ritningar... 3 o:\sto2\sgt\214\ \3_teknik\g\dokument\beskrivningar\mur.doc MUR GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖ Sågtorp 3 Unr i

4 Sågtorp 3 MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖ) 1. Uppdragets omfattning Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av White Arkitekter, genom Tobias Stenmark, att utföra en geoteknisk och markmiljö undersökning inför detaljplanearbete för Sågtorp 3. Denna handling utgör en dokumentation av utförda fältunder och laboratorieundersökningar. Tolkningar av resultaten, se PM Geoteknik och miljöteknik. 2. Underlag för undersökningen Planering för undersökning har utgått ifrån: Ledningsunderlag, erhållet från Täby kommun Grundkarta, erhållet från White Arkitekter Planläge för planerat byggnad, erhållet från White Arkitekter 3. Utförda arbeten 3.1 Fältundersökningar Genomförande Ansvarig fältingenjör var Kurt Laitamaa. Sondering utfördes under v. 27 år 214. Borrbandvagn av typen Geotech 64 användes vid fältarbetena Omfattning Denna rapport ansluter till SS-EN med nationell bilaga o:\sto2\sgt\214\ \3_teknik\g\dokument\beskrivningar\mur.doc MUR GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖ Sågtorp 3 1 av 3

5 Tabell 1. Planering och redovisning Undersökningsmetod Standard eller styrande dokument Fältplanering SS-EN Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:213 Fältutförande samt SS-EN-ISO Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 21:2 Tabell 2. Fältundersökningar Undersökningsmetod Standard eller styrande dokument Vikt-sondering ISO/TS :25 Hejarsondering SS-EN-ISO :25 Jb-Total SGF Rapport 1:26 Ostörd provtagning SGF Rapport 1:29 Tabell 3. Laboratorieundersökningar Undersökningsmetod Standard eller styrande dokument Klassificering SS Skymdensitet SS Vattenkvot och vattenmättnadsgrad SS Ödometerförsök SS Konflytgräns SS o:\sto2\sgt\214\ \3_teknik\g\dokument\beskrivningar\mur.doc MUR GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖ Sågtorp 3 2 av 3

6 Utförda punkter är i uppdraget benämnda 14Rxx och omfattar följande typer av undersökningar: Sonderingar: - 11 jordbergsonderingar, JB-tot - 1 kolvprovtagning, Kv - 5 skruvprovtagningar varav fyra för miljöbedömning, Skr - 2 Grundvattenrör, Gvr Placering av sonderingar framgår av plan- och sektionsritningar. Samtliga resultat från sonderingar och provtagningar finns digitalt lagrade i GeoSuite-databas. Det digitala materialet kan exporteras till flera olika filformat för vidare bearbetning exempelvis för 3D-modellering av jordlagergränser eller presentation av geotekniska förhållanden med ett GIS-verktyg. 3.2 Mätningsteknik Genomförande Ansvarig mätningsingenjör var Tobias Larsson. Utsättning av borrpunkter utfördes i samband med sonderingen. Utsättning utfördes med GPS Trimble R8. Koordinatsystem: Plan: Sweref Höjd: RH2 3.3 Geotekniska laboratorieundersökningar Följande laboratorieundersökningar är utförda: - CRS och rutinförsök på 2 kolvprov (punkt 14R6), utfört av Sweco Geolab - Miljöanalyser på skruvprover m.a.p. metaller, PAH och oljeförorening (14R2, 14R5, 14R8 samt 14R9), utfört av Eurofins Environment Sweden AB. Se bilaga 1 för laboratorieprotokoll. 4. Ritningar o:\sto2\sgt\214\ \3_teknik\g\dokument\beskrivningar\mur.doc G Plan 1:4 G Sektioner A-A och B-B 1:1 G Sektioner C-C och D-D 1:1 MUR GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖ Sågtorp 3 3 av 3

7 ds Jordprovsanalys Projekt Täggning 1 Scandic Täby Uppdragsnummer Provtagningsdatum Borrhål/ Sektion Uppdragsgivare Ramböll Sverige AB, Stockholm Provtagningsredskap / Analysmetod Kv St I ø 5mm Benämning / Djup (okulär jordartsklassificering enl. SGF 1981) [m] Jordartsförkortning (enl. SGF/BGS Beteckningssystem 21:1) Sensi- Skjuvtivitet hållf.h. Densitet r [t/m 3 ] Vatten kvot w [%] Gransk./Tabell Löp-nr Datum/Sign Undersökningsdatum Konflytgräns w L [%] S t t fu [kpa] 1) Mtrl. typ/ tjälf. klass 2) Anm 14R6 3. Grå rostfläckig lera med tunna B/3 siltskikt samt gruskorn, Le (si) 4. Grå sulfidbandad lera med enstaka B/3 tunna finsandsskikt, sule (saf) 1) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3 2) Klassificering enl. AMA Anläggning 1 P:\2172\Uppdrag 214\27619\[Kv xlsx] SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 3444, 1 26 STOCKHOLM, Tel: , Fax: , Ingår i SWECO Civil AB 1(1)

8 Konprovstabell Projekt Scandic Täby Löp-nr ds Gransk./Tabell Uppdragsnummer Uppdragsgivare Provtagningsdatum Provtagningsredskap Datum/Sign Ramböll Sverige AB, Stockholm Kv St I ø 5mm Undersökningsdatum Referensnivå Vattennivå / Datum / Sektion Borrhål Densitet Konprov Skjuvhållfasthet Sensi- Kon- 14R6 Diameter Vikt/ Ostört Omrört Ostört Omrört tivitet flyt- Djup Benämning 1) Längd r Medel t fu gräns [m] [cm] [g/cm] [t/m 3 ] [mm] 2) [mm/g] [mm/g] [kpa] 3) [kpa] S t w L [%] 3. Grå rostfläckig lera med tunna siltskikt 5, 666. / / 6.6 / samt gruskorn / 6 4. Grå sulfidbandad lera med enstaka 5, 67. / / 9.1 / 1.82 tunna finsandsskikt w-våt w-torr [g] Vatten kvot w [%] Skål nr Le (si) Jordartsförkortning (enl. SGF/BGS Beteckningssystem 21:1) sule (saf) 1) Okulär jordartsklassificering enl. SGF ) Fallhöjd: mm har använts P:\2172\Uppdrag 214\27619\[Kon 14R xlsx] 3) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3 SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 3444, 1 26 STOCKHOLM, Tel: , Fax: , Ingår i SWECO Civil AB 1(1)

9 is Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök Projekt: Scandic Täby Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Ramböll AB, Stockholm Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: Sektion/borrhål: 14R6 Djup: 3, m Ödometer nr: 2 Densitet: 2 t/m 3 Vattenkvot: 28 % Provningstemp.: 2 o C Provdiameter: 5 mm Benämning: Rostfläckig lera med tunna siltskikt samt grk Provhöjd: 2 mm Def.hastighet:,72 %/h 2 Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] 4 6 1,E- 11 1,E- 1 2 ' v 1,E- 9 [%] c v [m 2 /s] 1,E- 8 4 c v 1,E ,E Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Vid utvärdering av c v och k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 o C. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2-4. Anm. ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa M' c v, min, m 2 /s k i, m/s k ,3 2,2E-8 1,1E-1 1,5 SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box Stockholm, Tel , Fax Ingår i SWECO Civil AB P:\2172\Uppdrag 214\27619\a14_717.txt (4)

10 is Utvärdering av modultal och kontroll av portryck Projekt: Scandic Täby Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Ramböll AB, Stockholm Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: Sektion/borrhål: 14R6 Djup: 3, m Ödometer nr: 2 Densitet: 2 t/m 3 Vattenkvot: 28 % Provningstemp.: 2 o C Provdiameter: 5 mm Benämning: Rostfläckig lera med tunna siltskikt samt grk Provhöjd: 2 mm Def.hastighet:,72 %/h Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] M [MPa] u [kpa] b 8 32 M 7 u 28 b Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendeformation är beaktad. M' ' L, kpa Anm. 11,3 148 SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box Stockholm, Tel , Fax Ingår i SWECO Civil AB P:\2172\Uppdrag 214\27619\a14_717.txt (4)

11 is Utvärdering av permeabilitet Projekt: Scandic Täby Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Ramböll AB, Stockholm Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: Sektion/borrhål: 14R6 Djup: 3, m Ödometer nr: 2 Densitet: 2 t/m 3 Vattenkvot: 28 % Provningstemp.: 2 o C Provdiameter: 5 mm Benämning: Rostfläckig lera med tunna siltskikt samt grk Provhöjd: 2 mm Permeabilitet, k, [m/s] Def.hastighet:,72 %/h 1,E-12 1,E-11 1,E-1 1,E-9 1,E-8 1,E-7 1,E-6 1,E [%] Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 o C. k i, m/s k 1,1E-1 1,5 Anm. SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box Stockholm, Tel , Fax Ingår i SWECO Civil AB P:\2172\Uppdrag 214\27619\a14_717.txt (4)

12 is Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul Projekt: Scandic Täby Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Ramböll AB, Stockholm Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: Sektion/borrhål: 14R6 Djup: 3, m Ödometer nr: 2 Densitet: 2 t/m 3 Vattenkvot: 28 % Provningstemp.: 2 o C Provdiameter: 5 mm Benämning: Rostfläckig lera med tunna siltskikt samt grk Provhöjd: 2 mm Def.hastighet:,72 %/h Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] [%] Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendeformation är beaktad ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa Anm. SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box Stockholm, Tel , Fax Ingår i SWECO Civil AB P:\2172\Uppdrag 214\27619\a14_717.txt (4)

13 is Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök Projekt: Scandic Täby Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Ramböll AB, Stockholm Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: Sektion/borrhål: 14R6 Djup: 4, m Ödometer nr: 2 Densitet: 1,82 t/m 3 Vattenkvot: 43 % Provningstemp.: 2 o C Provdiameter: 5 mm Benämning: Sulfidbandad lera med enstaka tunna finsandsskikt Provhöjd: 2 mm Def.hastighet:,73 %/h 2 Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] 4 6 1,E- 11 1,E- 1 2 ' v 1,E- 9 [%] c v [m 2 /s] 1,E- 8 4 c v 1,E ,E Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Vid utvärdering av c v och k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 o C. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2-4. Anm. ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa M' c v, min, m 2 /s k i, m/s k ,2 1,1E-8 1,5E-1 1,7 SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box Stockholm, Tel , Fax Ingår i SWECO Civil AB P:\2172\Uppdrag 214\27619\a14_71.txt (4)

14 is Utvärdering av modultal och kontroll av portryck Projekt: Scandic Täby Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Ramböll AB, Stockholm Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: Sektion/borrhål: 14R6 Djup: 4, m Ödometer nr: 2 Densitet: 1,82 t/m 3 Vattenkvot: 43 % Provningstemp.: 2 o C Provdiameter: 5 mm Benämning: Sulfidbandad lera med enstaka tunna finsandsskikt Provhöjd: 2 mm Def.hastighet:,73 %/h Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] M [MPa] u [kpa] b u b 6 24 M Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendeformation är beaktad. M' ' L, kpa Anm. 16,2 132 SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box Stockholm, Tel , Fax Ingår i SWECO Civil AB P:\2172\Uppdrag 214\27619\a14_71.txt (4)

15 is Utvärdering av permeabilitet Projekt: Scandic Täby Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Ramböll AB, Stockholm Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: Sektion/borrhål: 14R6 Djup: 4, m Ödometer nr: 2 Densitet: 1,82 t/m 3 Vattenkvot: 43 % Provningstemp.: 2 o C Provdiameter: 5 mm Benämning: Sulfidbandad lera med enstaka tunna finsandsskikt Provhöjd: 2 mm Permeabilitet, k, [m/s] Def.hastighet:,73 %/h 1,E-12 1,E-11 1,E-1 1,E-9 1,E-8 1,E-7 1,E-6 1,E [%] Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 o C. k i, m/s k 1,5E-1 1,7 Anm. SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box Stockholm, Tel , Fax Ingår i SWECO Civil AB P:\2172\Uppdrag 214\27619\a14_71.txt (4)

16 is Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul Projekt: Scandic Täby Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Ramböll AB, Stockholm Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: Sektion/borrhål: 14R6 Djup: 4, m Ödometer nr: 2 Densitet: 1,82 t/m 3 Vattenkvot: 43 % Provningstemp.: 2 o C Provdiameter: 5 mm Benämning: Sulfidbandad lera med enstaka tunna finsandsskikt Provhöjd: 2 mm Def.hastighet:,73 %/h Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] [%] Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendeformation är beaktad ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa Anm. SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box Stockholm, Tel , Fax Ingår i SWECO Civil AB P:\2172\Uppdrag 214\27619\a14_71.txt (4)

17 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Linnea Sörenby Krukmakargatan STOCKHOLM AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTPg&Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Sågtorp 3 Provnummer: Provtagare Linnéa Sörenby Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 14R21-2 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 91.2 % 5% SS EN 1288 Benso(antracen.45 mg/kg Ts 25% Krysen.34 mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten.79 mg/kg Ts 25% Benso(pyren.39 mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren.34 mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen <.3 mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH <.3 mg/kg Ts Naftalen <.3 mg/kg Ts 25% Acenaftylen <.3 mg/kg Ts 25% Acenaften <.3 mg/kg Ts 25% Fluoren <.3 mg/kg Ts 25% Fenantren <.3 mg/kg Ts 25% Antracen <.3 mg/kg Ts 25% Fluoranten.68 mg/kg Ts 25% Pyren.56 mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen.39 mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH <.3 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt <.3 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt <.3 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt <.3 mg/kg Ts Arsenik As 2.5 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Barium Ba 42 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Bly Pb 17 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kadmium Cd <.2 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kobolt Co 4.4 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Koppar Cu 12 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Förklaringar AR-3v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

18 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTPg&Î Krom Cr 19 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kvicksilver Hg <.1 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Nickel Ni 8.7 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Vanadin V 24 mg/kg Ts 35% SS28311 / ICP-AES Zink Zn 49 mg/kg Ts 25% SS28311 / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-3v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

19 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Linnea Sörenby Krukmakargatan STOCKHOLM AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTPciÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Sågtorp 3 Provnummer: Provtagare Linnéa Sörenby Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 14R2-1 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 92.5 % 5% SS EN 1288 Benso(antracen.21 mg/kg Ts 25% Krysen.16 mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten.34 mg/kg Ts 25% Benso(pyren.21 mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren.13 mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen.52 mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH 1.1 mg/kg Ts Naftalen <.3 mg/kg Ts 25% Acenaftylen.52 mg/kg Ts 25% Acenaften <.3 mg/kg Ts 25% Fluoren <.3 mg/kg Ts 25% Fenantren.52 mg/kg Ts 25% Antracen <.3 mg/kg Ts 25% Fluoranten.23 mg/kg Ts 25% Pyren.21 mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen.13 mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH.74 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt <.3 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt.52 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 1.2 mg/kg Ts Arsenik As 2.4 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Barium Ba 47 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Bly Pb 33 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kadmium Cd <.2 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kobolt Co 4.8 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Koppar Cu 13 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Förklaringar AR-3v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

20 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTPciÎ Krom Cr 18 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kvicksilver Hg <.1 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Nickel Ni 8. mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Vanadin V 29 mg/kg Ts 35% SS28311 / ICP-AES Zink Zn 56 mg/kg Ts 25% SS28311 / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-3v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

21 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Linnea Sörenby Krukmakargatan STOCKHOLM AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTPfÈÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Sågtorp 3 Provnummer: Provtagare Linnéa Sörenby Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 14R9-1 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 95.4 % 5% SS EN 1288 Benso(antracen.11 mg/kg Ts 25% Krysen.85 mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten.15 mg/kg Ts 25% Benso(pyren.85 mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren.57 mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen <.3 mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH.5 mg/kg Ts Naftalen <.3 mg/kg Ts 25% Acenaftylen <.3 mg/kg Ts 25% Acenaften <.3 mg/kg Ts 25% Fluoren <.3 mg/kg Ts 25% Fenantren.4 mg/kg Ts 25% Antracen <.3 mg/kg Ts 25% Fluoranten.2 mg/kg Ts 25% Pyren.13 mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen.45 mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH.49 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt <.3 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt.4 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt.55 mg/kg Ts Arsenik As < 1.9 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Barium Ba 27 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Bly Pb 6.5 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kadmium Cd <.2 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kobolt Co 3.1 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Koppar Cu 11 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Förklaringar AR-3v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

22 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTPfÈÎ Krom Cr 1 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kvicksilver Hg <.1 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Nickel Ni 5.1 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Vanadin V 15 mg/kg Ts 35% SS28311 / ICP-AES Zink Zn 29 mg/kg Ts 25% SS28311 / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-3v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

23 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Linnea Sörenby Krukmakargatan STOCKHOLM AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTPe{Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Sågtorp 3 Provnummer: Provtagare Linnéa Sörenby Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 14R8-1 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 91.4 % 5% SS EN 1288 Bensen <.35 mg/kg Ts 3% LidMiljö.A.1.9 Toluen <.1 mg/kg Ts 3% LidMiljö.A.1.9 Etylbensen <.1 mg/kg Ts 3% LidMiljö.A.1.9 M/P/O-Xylen <.1 mg/kg Ts 3% LidMiljö.A.1.9 Summa TEX <.2 mg/kg Ts LidMiljö.A.1.9 Alifater >C5-C8 < 5. mg/kg Ts 3% LidMiljö.A.1.9 Alifater >C8-C1 < 3. mg/kg Ts 35% LidMiljö.A.1.9 Alifater >C1-C12 < 5. mg/kg Ts 3% LidMiljö.A.1.15 Alifater >C12-C16 < 5. mg/kg Ts 3% LidMiljö.A.1.15 Alifater >C16-C35 24 mg/kg Ts 3% LidMiljö.A.1.15 Oljetyp Ospec * Arsenik As 2.8 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Barium Ba 56 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Bly Pb 12 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kadmium Cd <.2 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kobolt Co 5. mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Koppar Cu 16 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Krom Cr 2 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kvicksilver Hg <.1 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Nickel Ni 12 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Vanadin V 24 mg/kg Ts 35% SS28311 / ICP-AES Zink Zn 55 mg/kg Ts 25% SS28311 / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Förklaringar AR-3v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

24 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTPe{Î Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-3v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

25 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Ramböll Sverige AB Linnea Sörenby Krukmakargatan STOCKHOLM AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTPdrÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn. Sågtorp 3 Provnummer: Provtagare Linnéa Sörenby Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: 14R5-1 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 94. % 5% SS EN 1288 Benso(antracen.83 mg/kg Ts 25% Krysen.6 mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten 1. mg/kg Ts 25% Benso(pyren.59 mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren.37 mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen.11 mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH 3.5 mg/kg Ts Naftalen <.3 mg/kg Ts 25% Acenaftylen.68 mg/kg Ts 25% Acenaften.34 mg/kg Ts 25% Fluoren.73 mg/kg Ts 25% Fenantren.4 mg/kg Ts 25% Antracen.26 mg/kg Ts 25% Fluoranten 1.3 mg/kg Ts 25% Pyren.85 mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen.27 mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH 3.3 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt <.3 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 2.9 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 3.8 mg/kg Ts Arsenik As < 2. mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Barium Ba 42 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Bly Pb 8.9 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kadmium Cd <.2 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kobolt Co 4.3 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Koppar Cu 8.3 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Förklaringar AR-3v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

26 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTPdrÎ Krom Cr 23 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Kvicksilver Hg <.1 mg/kg Ts 2% SS28311 / ICP-AES Nickel Ni 5.7 mg/kg Ts 3% SS28311 / ICP-AES Vanadin V 28 mg/kg Ts 35% SS28311 / ICP-AES Zink Zn 37 mg/kg Ts 25% SS28311 / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-3v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

27

28 Ramböll Sverige AB

29

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT HANINGE KOMMUN. Stadsdel Vega Detaljplan 4. Granskningshandling Systemhandling. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT HANINGE KOMMUN. Stadsdel Vega Detaljplan 4. Granskningshandling Systemhandling. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT HANINGE KOMMUN Stadsdel Vega Detaljplan 4 Granskningshandling 213-6-24 Systemhandling Stockholm 213-7-5 Stadsdel Vega Detaljplan 4 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Kista Äng Miljöteknisk markundersökning Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 215-12-7, Dnr 213-9481 Ramböll 215-4-13 stockholm.se/kistaang Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 215-12-7, Dnr

Läs mer

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utfört av:, Suez Recycling AB Datum: 2017-03-09 I samband med en geoteknisk utredning inför eventuell kommande byggnation

Läs mer

NYBERGS TORG, JÄRFÄLLA KOMMUN STENA FASTIGHETER AB PROJEKTERINGSUNDERLAG OKTOBER 2015 PM GEOTEKNIK. Solna Strandväg Solna Sverige

NYBERGS TORG, JÄRFÄLLA KOMMUN STENA FASTIGHETER AB PROJEKTERINGSUNDERLAG OKTOBER 2015 PM GEOTEKNIK. Solna Strandväg Solna Sverige OKTOBER 2015 STENA FASTIGHETER AB NYBERGS TORG, ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se JÄRFÄLLA KOMMUN PM GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG

Läs mer

MARS 2014 STADSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN, HELSINGBORGS STAD PROVTAGNING AV JORD BERGA 10:1

MARS 2014 STADSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN, HELSINGBORGS STAD PROVTAGNING AV JORD BERGA 10:1 MARS 2014 STADSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN, HELSINGBORGS STAD PROVTAGNING AV JORD BERGA 10:1 ADRESS COWI AB Hamntorget 5 252 21 Helsingborg TEL 010 850 28 00 WWW cowi.se MARS 2014 STADSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) KNIVSTA KOMMUN Alsike UPPDRAGSNUMMER 217593 PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPSALA 216-6-3 SWECO CIVIL AB STOKHOLM GEOTEKNIK PÄIVI THORÉN 1 (9) Sweco Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

FALAB Lindesbergsbostäder AB. Kristinaskolan. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnr: Version: AB TERRAFORMER

FALAB Lindesbergsbostäder AB. Kristinaskolan. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnr: Version: AB TERRAFORMER FALAB Lindesbergsbostäder AB Kristinaskolan Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnr: 105 37 69 Version: 1 2018-10-29 AB TERRAFORMER Uppdragsnr: 105 37 69 Version: 1 Kristinaskolan Markteknisk

Läs mer

STABBLÄGGAREN 3 OCH 23 SAMT DEL AV NYBRO 3:1

STABBLÄGGAREN 3 OCH 23 SAMT DEL AV NYBRO 3:1 MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) /GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK STABBLÄGGAREN 3 OCH 23 SAMT DEL AV NYBRO 3:1 2016-12-21 UPPDRAG 273781, Miljö- och geoteknisk markundersökning för Stabbläggaren 3 och 23

Läs mer

Projekterings-PM Geo- och miljöteknik

Projekterings-PM Geo- och miljöteknik Uppdrag nr. 14U25899 Projekterings-PM Geo- och miljöteknik www.bjerking.se Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 215-3263, 217-3-1 Luthagen 9:1 Ny radhuslänga Uppsala kommun Uppdrag nr. 14U25899

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 1867 Markteknisk undersökningsrapport, MUR Översiktlig geoteknisk utredning, Kv Ångloket, Knivsta Kommun 218-2-23 Geosigma AB Stockholm 218-2-23 Frank Willer Uppdragsnr: 6473 Grapnummer Uppdragsnummer

Läs mer

Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115

Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115 Bilaga 4 PM Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115 2015-09-02 1 Bakgrund Tyréns har på uppdrag av Klippans kommun utfört en provtagning inom fastigheterna Klippan 3:107 och Klippan 3:115

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Vadstena kommun 2017-06-16 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 2017-06-16 Medverkande Maria Sandström, VoS, handläggare,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGRAPPORT VIVELN

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGRAPPORT VIVELN MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGRAPPORT VIVELN VIVELN, TÄBY, VEIDEKKE BOSTAD AB UPPRÄTTAD: 2016-08-29 Upprättad av Granskad av Godkänd av Fredrik Andersson, Ylva Vård Magnus Palm Fredrik Andersson Markteknisk

Läs mer

Långsjöskolan. Huddinge Kommun. Huge Fastigheter. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av

Långsjöskolan. Huddinge Kommun. Huge Fastigheter. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av Långsjöskolan Huddinge Kommun Huge Fastigheter Huge Fastigheter Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PLANERINGSUNDERLAG Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag Geoteknik

Läs mer

RAPPORT. Planområde Skaven och del av Öxnered VÄNERSBORGS KOMMUN GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

RAPPORT. Planområde Skaven och del av Öxnered VÄNERSBORGS KOMMUN GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING RAPPORT VÄNERSBORGS KOMMUN Planområde Skaven och del av Öxnered UPPDRAGSNUMMER 1312347000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2017-06-28 GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN INGELA FORSSMAN UPPDRAGSLEDARE

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) KILENKRYSSET BYGG AB UPPDRAGSNUMMER 337936 3 OPPEBY GÅRD 1:5, NYKÖPING 215-11-9 SWECO Civil AB Max Årbrink repo1.docx 215-1-5 Sweco Innehållsförteckning 1 Objekt

Läs mer

Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan.

Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan. Uppdragsledare Uppdragsnummer Camilla Rydén/073-347 12 67 Datum 230 543 Uppdragsnamn 2017-04-18 Huge Utsäljeskolan Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan. Uppdragsnamn: Huge

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A101339 Sidan 1 av 8 Huge Fastigheter AB SKOGÅS FÖRSKOLA, HUDDINGE KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik, (MUR/Geo) Uppdrag nr A101339

Läs mer

Nacka kommun. Bågvägen och Åbroddsvägen

Nacka kommun. Bågvägen och Åbroddsvägen Nacka kommun Bågvägen och Åbroddsvägen Markteknisk undersökningsrapport (MUR) PRELININÄR BYGGHANDLING 2014-02-21 Beställare Nacka kommun Uppdragsnummer: 1402 GeoMind Hesselmanstorg 5, 131 54 Nacka www.geomind.se

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik KVARTERET BOLLEN

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik KVARTERET BOLLEN MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik KVARTERET BOLLEN 215-9-29 Uppdrag: 258874, Kv Bollen, Solna Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport geoteknik (MUR) Status: Projekteringsunderlag

Läs mer

Grap PM Miljöteknisk markundersökning på Förrådet 1, Norrtälje kommun. Etapp 1 och 2. Jenny Korinth. Geosigma AB

Grap PM Miljöteknisk markundersökning på Förrådet 1, Norrtälje kommun. Etapp 1 och 2. Jenny Korinth. Geosigma AB Grap 14123 PM Miljöteknisk markundersökning på Förrådet 1, Norrtälje kommun Etapp 1 och 2 Jenny Korinth Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14123 603545 2.0 Sidan 2 (13) 08.01.03 Rapportmall

Läs mer

BILAGA 1a Provpunktskarta Område sydväst om Lidingö sjukhus. Lidingö stad. Elin Andersson. David Engdahl. Se figur. Nov GS03 15GS04 15GS02

BILAGA 1a Provpunktskarta Område sydväst om Lidingö sjukhus. Lidingö stad. Elin Andersson. David Engdahl. Se figur. Nov GS03 15GS04 15GS02 Ü 15GS02 15GS04 15GS01 15GS03 Provgrop Samlingsprov äldre asfalt Samlingsprov nyare asfalt Ytlig samlingsprovtagning 0-0,3 m 15GS05 BILAGA 1a Provpunktskarta Område sydväst om Lidingö sjukhus Uppdragsgivare:

Läs mer

BYTTORPSTÅ OCH BYTTORPSHÖRN, BORÅS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK (MUR/GEO, MILJÖ)

BYTTORPSTÅ OCH BYTTORPSHÖRN, BORÅS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK (MUR/GEO, MILJÖ) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\13065 Byttorpstå Borås bostäder\levererat\13065 Byttorpstå MUR.docx QPG AB BYTTORPSTÅ OCH BYTTORPSHÖRN, BORÅS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Krokslätt 101:13 & del av Krokslätt 708:682, Eklandagatan 76, Göteborgs Stad

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Krokslätt 101:13 & del av Krokslätt 708:682, Eklandagatan 76, Göteborgs Stad RAPPORT Handläggare Telefon +4610-505 39 15 Mobil +4670-340 83 34 E-post oskar.karlsson@afconsult.com Mottagare AB Göteborg Hyreshus Vasagatan 5C 411 24 Göteborg Datum 2016-10-14 Projekt-ID 728272 Översiktlig

Läs mer

Projekterings PM avseende föroreningar Utsäljeskolan

Projekterings PM avseende föroreningar Utsäljeskolan Uppdragsledare Uppdragsnummer Camilla Rydén/073-347 12 67 Datum 230 543 Uppdragsnamn 2017-05-05 Huge Utsäljeskolan Projekterings PM avseende föroreningar Utsäljeskolan Uppdragsnamn: Huge Utsäljeskolan

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdragsnummer 15U28490 PM Miljöteknisk undersökning Norrbacka 1:32-1:36 Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 15U28490 Sida 1 (7)

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U25035-30 PM Miljöteknisk markundersökning Kungsängen 14:5, kvarteret Fjalar, Uppsala Borrpunkt 14BM51 www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25035-30 Sida 2 (9) PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Fålhagen 1:38 Österängens IP Uppsala kommun

Fålhagen 1:38 Österängens IP Uppsala kommun Uppdragsnummer 16U29537 Markteknisk undersökningsrapport geo- & miljöteknik Fålhagen 1:38 Österängens IP Uppsala kommun Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Projekterings PM geoteknik

Projekterings PM geoteknik Uppdrag nr: Projekterings PM geoteknik Björnö, Båtuppställning Norrtälje kommun Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 1-211 8 Fax 1-211 8 1 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag

Läs mer

RAPPORT. Södra Vårvindsgatan, Kyrkbyn FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD

RAPPORT. Södra Vårvindsgatan, Kyrkbyn FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD Södra Vårvindsgatan, Kyrkbyn UPPDRAGSNUMMER 1312028.000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV FASTIGHETERNA KYRKBYN 38:2 OCH

Läs mer

Projekterings PM Geoteknik

Projekterings PM Geoteknik Uppdrag nr: Projekterings PM Geoteknik Librobäck 1:46, Husbyborg 1:9, Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr Sida 1 (4) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Husbyborg 1:9 Librobäck 1:46 Uppsala kommun

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INOM FASTIGHET NÄSBY 35:47, KRISTIANSTAD KOMMUN SLUTRAPPORT 2014-02-20 Uppdrag: 252807, Geoteknisk och miljöteknisk undersökning

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) avseende geoteknik och miljögeoteknik Strömmingen 1-7, Täby.

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) avseende geoteknik och miljögeoteknik Strömmingen 1-7, Täby. Uppdragsledare Uppdragsnummer Karl Johan Lenneryd/073-347 12 65 Datum 230 624 Uppdragsnamn 2018-03-15 Riksbyggen/Besqab Strömmingarna Markteknisk undersökningsrapport (MUR) avseende geoteknik och miljögeoteknik

Läs mer

PM kompletterande miljöteknisk undersökning

PM kompletterande miljöteknisk undersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 3:2 2017-10-24 VADSTENA KOMMUN Vadstena 3:2 Vadstena kommun Samhällsbyggnadsnämnden Diarienr 2017-10-25 PoB 2016-11 Beteckn PM kompletterande miljöteknisk

Läs mer

Kvarngärdet 64:2 Ny servicebyggnad Uppsala kommun

Kvarngärdet 64:2 Ny servicebyggnad Uppsala kommun Uppdragsnummer: 15U27764 Översiktligt projekterings-pm Geo- och Miljöteknik Kvarngärdet 64:2 Ny servicebyggnad Uppsala kommun Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00.

Läs mer

Häradsvägen, Huddinge

Häradsvägen, Huddinge Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm T: 010-615 60 00 Teknikområde VA-teknik Uppdrag Häradsvägen, Huddinge Dokumentnummer Casdse17051814243 6 Handläggare Cecilia Sköld Datum

Läs mer

RAPPORT. MMU_Krögaren_1 KANALHOTELLET I VÄNERSBORG KB VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KRÖGAREN 1 UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. MMU_Krögaren_1 KANALHOTELLET I VÄNERSBORG KB VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KRÖGAREN 1 UPPDRAGSNUMMER KANALHOTELLET I VÄNERSBORG KB MMU_Krögaren_1 UPPDRAGSNUMMER 13005542 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KRÖGAREN 1 2018-05-15 VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ MICHELLE KARLSSON UPPDAGSLEDARE repo001.docx 2015-10-05

Läs mer

PM KLOCKELUND MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PM (REV A )

PM KLOCKELUND MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PM (REV A ) MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PM KLOCKELUND PM (REV A. 2016-02-02) 2015-12-08 Uppdrag: 265262, Klockelund, geotekniska och miljögeotekniska undersökningar Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad. Innehåll. Bilagor

Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad. Innehåll. Bilagor Uppdragsnr: 10139020 1 (6) PM Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad Innehåll 1 Bakgrund 2 2 Undersökningens omfattning 2 3 Områdes- och verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) KUMA KOMMUN SÖRBY, KUMA UPPDRAGSNUMMER 2180902 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2015-11-06 SWECO CIVI AB NORRKÖPING VIKTOR KARSSON HANDÄGGARE GRANSKARE

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Projekterings-PM Geo- och Miljöteknik

Projekterings-PM Geo- och Miljöteknik Uppdrag nr. 15U26696 Projekterings-PM Geo- och Miljöteknik Märsta 1:223, Sigtuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U26696 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geo- och Miljöteknik Uppdragsnamn Märsta 1:223 Sigtuna

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

RAPPORT VÄSTRA STATIONSOMRÅDET, HÖÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MUR

RAPPORT VÄSTRA STATIONSOMRÅDET, HÖÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MUR RAPPORT VÄSTRA STATIONSOMRÅDET, HÖÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MUR 2016-05-24 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Tidigare undersökningar... 4 3 Provtagningsplan... 5 4 Riktvärden...

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Grap Miljöteknisk markundersökning av en f.d. banvall, Bålbroskogen, Rimbo

Grap Miljöteknisk markundersökning av en f.d. banvall, Bålbroskogen, Rimbo Grap 17069 Miljöteknisk markundersökning av en f.d. banvall, Bålbroskogen, Rimbo Geosigma AB Mars 2017 Grapnummer Uppdragsnummer Version 17069 604679 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Fas 2, Krokslätt 20:4 och Krokslätt 20:5

Miljöteknisk markundersökning Fas 2, Krokslätt 20:4 och Krokslätt 20:5 Miljöteknisk markundersökning Fas 2, Krokslätt 20:4 och Krokslätt 20:5 Mölndalsvägen 83-85, Göteborgs kommun Miljöteknisk undersökningsrapport (MUR/MILJÖ) Göteborg 2016-05-17 Uppdrag nr. 15.063 Handläggare

Läs mer

Inledning Inför planändring har provtagning utförts av dagvatten i två dagvattenbrunnar i Hunnebostrand i Sotenäs kommun.

Inledning Inför planändring har provtagning utförts av dagvatten i två dagvattenbrunnar i Hunnebostrand i Sotenäs kommun. PM Provtagning av dagvatten i Hunnebostrand, Sotenäs kommun Grapnummer 17123 Uppdragsledare Utfärdat av Granskat av Eva Selnert Uppdragsnummer Version 1.0 Sidnr 1(2) 2017-05-12 2017-05-15 PM Provtagning

Läs mer

WSP HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM BJÖRKVALLEN I BÅLSTA. Översiktlig geoteknisk undersökning. Örebro

WSP HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM BJÖRKVALLEN I BÅLSTA. Översiktlig geoteknisk undersökning. Örebro WSP 1 2 414 HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM BJÖRKVALLEN I BÅLSTA Översiktlig geoteknisk undersökning Örebro 214-8-25 WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 894 7 8 ÖREBRO Tel 76-88 57 44 Handläggare: Jan-Eric Carlring

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning inom delområde Etapp 1, Ringstad Mo NORRKÖPINGS KOMMUN MILJÖ LINKÖPING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning inom delområde Etapp 1, Ringstad Mo NORRKÖPINGS KOMMUN MILJÖ LINKÖPING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT NORRKÖPINGS KOMMUN Miljöteknisk markundersökning inom delområde Etapp 1, Ringstad Mo UPPDRAGSNUMMER 1181117000 2016-08-22 MILJÖ LINKÖPING UPPDRAGSLEDARE: LOUISE JEMANDER HANDLÄGGARE: TOVE JOMER

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Briljant-och Smaragdgatan

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Briljant-och Smaragdgatan PM UPPDRAG Briljant- och Smaragdgatan UPPDRAGSNUMMER 2305809000 UPPDRAGSLEDARE Magnus af Petersens UPPRÄTTAD AV Jessica Hansson, Louise Wennberg DATUM 2017-09-22 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) NORA BO AB Nora Torg, Danderyds kommun UPPDRAGSNUMMER 241795900 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Ändamål och syfte 1 3 Underlag för undersökningen

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Tierps kommun SÖDERFORS. Utredning. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Tierps kommun SÖDERFORS. Utredning. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Tierps kommun SÖDERFORS Utredning Stockholm 2017-12-11 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 2017-12-11 Uppdragsnummer 1320030734 Utgåva/Status Utredning Uppdragsledare

Läs mer

Trädgårdsstaden Etapp 3 Skövde kommun Miljöteknisk undersökning Rapport

Trädgårdsstaden Etapp 3 Skövde kommun Miljöteknisk undersökning Rapport Trädgårdsstaden Etapp 3 Skövde kommun Miljöteknisk undersökning Rapport 170224 Datum: 2017-02-24 Granskad av: J. Ericsson Uppdragsnummer: 616-1300 Upprättad av: Rebecca Friberg Trädgårdsstaden Etapp 3,

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN SANDBYHOV2 30 I NORRKÖPINGS KOMMUN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN SANDBYHOV2 30 I NORRKÖPINGS KOMMUN RAPPORT HEMSÖ FASTIGHETS AB Sandbyhov 30, Nrk UPPDRAGSNUMMER 2110064000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN SANDBYHOV2 30 I NORRKÖPINGS KOMMUN ORIGINAL 2017-05-31 NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK repo001.docx 2012-03-2914 ÖSTERSUNDS KOMMUN Lillsjöhögen 2:10 UPPDRAGSNUMMER: 2454611000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK Väg 87 DEL I DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Buntmakaren 9 vid Kungsgatan i Motala

Översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Buntmakaren 9 vid Kungsgatan i Motala Översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Buntmakaren 9 vid Kungsgatan i Motala Utfört av: Charlotte von Mecklenburg, Suez Recycling AB Datum: 2017-11-28 1 Bakgrund Suez Recycling AB har tillsammans

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Del av Rimbo-Vallby 5:91 och 5:94, Norrtälje kommun

Del av Rimbo-Vallby 5:91 och 5:94, Norrtälje kommun PM Miljöteknisk markundersökning Del av Rimbo-Vallby 5:91 och 5:94, Norrtälje kommun Uppsala 2014-08-25 Del av Rimbo-Vallby 5:91 och 5:94, Norrtälje kommun PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2014-08-25

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U2783 Markteknisk undersökningsrapport Almarevägen, Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U2783 Sida 2 (6) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn Almarevägen Järfälla kommun

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

VISÄTTRA FÖRSKOLA, HUDDINGE KOMMUN

VISÄTTRA FÖRSKOLA, HUDDINGE KOMMUN OKTOBER 2017 HUGE FASTIGHETER VISÄTTRA FÖRSKOLA, HUDDINGE KOMMUN ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK PROJEKTNR. A100888 DOKUMENTNR.

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR - Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, MUR - Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, MUR - Geoteknik Uppdragsnummer 1865 Beställare Wallenstam AB, Erik Klang Upprättad av Patric Friberg Granskad av Sölve Hov Datum 2017-12-05 GEOMIND Hesselmans Torg 5,

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV FASTIGHETEN TYNNERED 34:2 M. FL

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV FASTIGHETEN TYNNERED 34:2 M. FL repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD Björkhöjdsskolan, Tynnered UPPDRAGSNUMMER 1312027.000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV FASTIGHETEN TYNNERED 34:2 M. FL 2015-05-29

Läs mer

Markundersökning Timotejen 17. Victor Steffansson

Markundersökning Timotejen 17. Victor Steffansson Datum: Projekt / doknr: Sida: 2015-11-05 15169029/ 23 1 av 13 Markundersökning 15169029 Timotejen 17 Beställare SSM Bygg & Fastighets AB Upprättad av, RGS 90 Sverige AB Projektledare, RGS 90 Sverige AB

Läs mer

Vevstaken 2, Kumla kommun Resultatrapport

Vevstaken 2, Kumla kommun Resultatrapport Uppdragsnummer: 6877-001 Antal sidor: 8 Antal bilagor: 3 Vevstaken 2, Kumla kommun Resultatrapport ESKILSTUNA 2017-09-01 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Peter Larsson, uppdragsledare Upprättad av Moa Stangefelt

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning Åsa centrum, Kungsbacka kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning Åsa centrum, Kungsbacka kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning 2017-06-20 2017-06-20 Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Anders Lund Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Gårda 8:1, Borås stad. För. Tilma Invest AB Jonas Malmros

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Gårda 8:1, Borås stad. För. Tilma Invest AB Jonas Malmros RAPPORT Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Gårda 8:1, Borås stad För Tilma Invest AB Jonas Malmros Upprättad: 2017-08-16 Uppdrag: 1217-194 Structor Miljö Väst

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Tingsbacken. Alvesta kommun, Planeringsenheten. Sweco Environment AB. Sweco Environment Växjö

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Tingsbacken. Alvesta kommun, Planeringsenheten. Sweco Environment AB. Sweco Environment Växjö ra04s 2011-02-17 RAPPORT Alvesta kommun, Planeringsenheten Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Tingsbacken Uppdragsnummer 1292033000 Bildkälla: Eniro Växjö 2015-06-15 Sweco Environment AB Sweco

Läs mer

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Underlag för detaljplan 211-1-7 Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) Stockholm 211-1-7 Beställare: PEAB Bostad AB Beställarens projektbeteckning: Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Structor

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - Inför detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg

Miljöteknisk markundersökning - Inför detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg Grap 15251 version 2.0 Miljöteknisk markundersökning - Inför detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg Geosigma AB Reviderad 2016-03-23 Grapnummer Uppdragsnummer Version

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk markundersökning för detaljplan för Lilla Sältan 1 och 2, Uddevalla kommun.

Översiktlig Miljöteknisk markundersökning för detaljplan för Lilla Sältan 1 och 2, Uddevalla kommun. PM Handläggare Tel +46 10 505 32 76 Mottagare Toveks förvaltning AB Box 2401 531 02 Lidköping Mobil +46 73 084 02 48 E-post Erik.Otto@afconsult.com Datum 2016-06-17 Projekt-ID 722159 Översiktlig Miljöteknisk

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U25369-01 PM Miljöteknisk markundersökning Brännäset 9 Norrtälje kommun Fd Eriksson och Söner Trävaru AB www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25369-01 Sida 3 (12) PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING DECEMBER 2016 JM AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FASTIGHET STIERNHIELM 7 MÖLNDAL ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DECEMBER 2016

Läs mer

Översiktlig provgropsgrävning

Översiktlig provgropsgrävning Översiktlig provgropsgrävning Hult 2:26, Hult 2:27 m.fl. Norr om Askimsviken, Göteborgs kommun Göteborg: 2014-09-08 Projekt nr: 141014 Uppdragsgivare: Göteborgs Stad, Fastighetskontoret Upprättad av: Ödegaard

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 18165 Markteknisk undersökningsrapport, MUR Geoteknisk utredning Karljohansvampen 1 och del av fastigheten Tälje 3:1, Norrtälje Geosigma AB Stockholm 2018-05-24 Grapnummer Uppdragsnummer 18165 Geoteknisk

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(7) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721 03 Västerås, Sverige Telefon +46 (0)21 4954100 Fax +46 (0)21 4954183 www.sweco.se

Läs mer

RAPPORT. MMU Urd 1 FALKÖPINGS KOMMUN VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING (MMU) UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. MMU Urd 1 FALKÖPINGS KOMMUN VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING (MMU) UPPDRAGSNUMMER RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN MMU Urd 1 UPPDRAGSNUMMER 1352191000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING (MMU) 2017-02-13 VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ HANS BJÖRKMAN MICHELLE KARLSSON Projektledare Handläggare

Läs mer

RAPPORT. Fastigheterna Krokslätt 90:24, Krokslätt 90:25, Krokslätt 90:35, Krokslätt 90:37 samt Krokslätt 90:38 inom Göteborgs Stad SGS STUDENTBOSTÄDER

RAPPORT. Fastigheterna Krokslätt 90:24, Krokslätt 90:25, Krokslätt 90:35, Krokslätt 90:37 samt Krokslätt 90:38 inom Göteborgs Stad SGS STUDENTBOSTÄDER RAPPORT SGS STUDENTBOSTÄDER Fastigheterna Krokslätt 90:24, Krokslätt 90:25, Krokslätt 90:35, Krokslätt 90:37 samt Krokslätt 90:38 inom Göteborgs Stad UPPDRAGSNUMMER 1312232000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK

Läs mer

Rapport Geoteknik- RGeo. Stockholm REV C. Sweco Infrastructure AB. Geoteknik Stockholm. Sweco Infrastructure AB

Rapport Geoteknik- RGeo. Stockholm REV C. Sweco Infrastructure AB. Geoteknik Stockholm. Sweco Infrastructure AB RAPPORT GEOTEKNIK UPPDRAG Järva Begravningsplats UPPDRAGSNUMMER 2111677000 UPPDRAGSLEDARE Jonas Thorelius UPPRÄTTAD AV Magnus Nilsson DATUM 2012-12-05 Rev C Rapport Geoteknik- RGeo Stockholm 2013-06-17

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV BYGGNAD INFÖR RIVNING

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV BYGGNAD INFÖR RIVNING KARLSKRONAHEM AB MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV BYGGNAD INFÖR RIVNING BARKEN 1, KARLSKRONA 2017-06-09 MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV BYGGNAD INFÖR RIVNING Barken 1, Karlskrona Karlskronahem AB KONSULT WSP

Läs mer