ANVÄNDARMANUAL FÖR SVPL Version 1.2.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL FÖR SVPL Version 1.2.2"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL FÖR SVPL Version

2 Innehållsförteckning Inledning Uppstart av systemet Startsida Byte av enhet Ärendeöversikt Flikar i systemet Skapa nytt ärende och Inskrivning (SV) Skapa nytt ärende Samtycke/menprövning Skapa inskrivningsmeddelande Mottagande av Inskrivningsmeddelande(ÖV och K) Kallelse (SV) Skapa kallelse Kallelse till samordnad vårdplanering Mötestid Hjälpmedelslista Publicera Kallelse Ändring av Kallelsedatum Mottagande av Kallelse till SVPL (ÖV och K) Användartips Vårdplan (SV, ÖV och K) Samordnad vårdplan Bedömningsunderlag för rehabilitering Rehabiliteringsplan Justera samordnad vårdplan Förenklad vårdplan Utskrivningsklar (SV) Mottagande av Utskrivningsklar (ÖV och K) Utskrivningsmeddelande (SV) Mottagande av utskrivningsmeddelande (ÖV och K) Skapa Vårdrapport (K) Mottagande av Vårdrapport (SV och ÖV) Bifogade dokument

3 16. Deltagarlistan Ansvarsöverflyttning Utöka antalet deltagare Administrativt meddelande Makulering av meddelanden Inskrivningsmeddelande Kallelse Kallelse/Vårdplan Avbrott i utskrivningsklar Vårdrapport

4 Inledning Innan IT-stödet för SVPL kan användas måste alla ingående organisationer konfigureras. Detta innebär att man i förväg sätter upp ett regelverk för vilka yrkesroller och enheter som kommer att vara aktiva deltagare i ärendena. Ansvaret i ett specifikt ärende, kan sedan överflyttas eller utökas av deltagarna själva, se kap. 16. Det är endast administratörer som har behörighet att konfigurera. Denna hantering beskrivs inte i denna kortmanual. IT-stödet innehåller mycket information via så kallad mouse-over. Lägg muspekaren mot vald knapp eller ikon och en informationstext visas. Det finns en online-hjälp som användarhandledning. Denna ligger under fliken På IT-stödets olika sidor/funktioner återfinns även -symboler som leder till specifik hjälp/anvisning för den sida användaren befinner sig på. IT-stödet kan styras med endast tangentbordet. Markerar en flik, knapp eller funktion med ett kortkommando bestående av [Alt] + en siffra (Internet Explorer). På tangentbordet stegar man sig fram med tab- och piltangenter, samt väljer med Enter eller mellanslagstangent. OBS! Om inte markeringen syns, klicka på tabulatortangenten (tab) för att aktivera. Kommando [Alt] + [1] [Alt] + [2] [Alt] + [3] [Alt] + [4] [Alt] + [5] [Alt] + [6] [Alt] + [7] [Alt] + [8] Flik/knapp/funktion som blir markerad Fliken Startsida På startsidan: Ärenden i listan (det första markeras) I öppet ärende: Aktiva knappar (den första markeras) På startsidan: Avancerad sökning (länk) I öppet ärende: Expansion av ärendehuvud inkl deltagarlista På startsidan: Sökfältet för fritext På startsidan: Skapa nytt ärende (länk) Fliken Hjälpsida I öppet ärende: Meddelandeflikar (den första markeras) I öppet ärende: Samtycke/Menprövning (den översta markeras) 4

5 Lista på förkortningar i IT-stödet för SVPL SVPL Samordnad vårdplanering SV Slutenvård ÖV Öppenvård, primärvård K Kommun SITHS Säker IT inom Hälso- och Sjukvården HSA Hälso- och Sjukvårdens Adressregister Ikoner i IT-stödet för SVPL Enhetsväljaren Ärendet har status avslutat/arkiverat Ärendet har status pågående, inloggad roll har att göra Ärendet har status pågående Hjälp Skriv ut Sök Öppna/Stänga deltagarlista, vårdplan etc. Expandera startsida Administrativa meddelande i ärendet Bifogad fil i ärendet Vårdrapport kopplad till ärendet Bockar i rutorna visar part som har kvitterat/justerat meddelandet Röd = Användarens roll har något att göra* Gul = Någon annan användare/roll har något att göra Grön = Meddelandet är klart Visa/ändra konfigurationen för organisationen Visa/ändra regler för organisationen Organisationen är aktiv i SVPL Organisationen är inte aktiv i SVPL Lägga till Ta bort * Att göra innebär att användaren till exempel ska kvittera ett meddelande eller justera en vårdplan 5

6 1. Uppstart av systemet Sätt in SITHS-kortet i kortläsaren. Öppna en webläsare och skriv in i adressfältet och tryck på Enter. (Lokalt kan det förekomma genvägar till SVPL via ikon eller webblänk.) Bilden nedan visas på skärmen, välj/markera certifikat och klicka på OK. En ny bild visas på skärmen där användaren anger sin 6-siffriga säkerhetskod och klickar på Jag legitimerar mig. 6

7 Användaren loggas nu in och kommer till Startsidan. 7

8 2. Startsida 2.1 Byte av enhet På startsidan visas aktuell användare i högra övre hörnet. Användaren kan efter behov byta enhet. Klicka på enhetsväljaren, ett nytt fönster öppnas där användaren kan leta upp den önskade enheten och välj annan enhet ur HSA katalogen. OBS! Den nya enheten ligger kvar ända tills dess att användaren aktivt gör ett nytt val. Alla ärenden och vårdrapporter som skapas kommer att tillhöra den för tillfället valda enheten. 8

9 2.2 Ärendeöversikt På startsidan visas en lista över inloggad persons aktuella ärenden. Från startsidan når användaren enkelt alla meddelanden och andra funktioner i systemet. Sorterad lista Ärendelistan visas med det senast ändrade ärendet överst. Användaren kan ändra sorteringen genom att klicka på kolumnrubrik för Ändrad, Namn eller Personnummer. Expanderad/komprimerad lista Ärendelistan visas komprimerad från start men kan expanderas/komprimeras via respektive symbolknapp till höger ovanför ärendelistan. I expanderat läge visas de olika meddelandenas datum. Visning av kontaktuppgifter Man kan snabbt se kontaktuppgifter, såsom patientens adress/telefonnummer samt vilka de andra deltagarna i ärendet är. Välj en aktuell ärenderad och klicka på pilsymbolen längs till höger. En flik med aktuella uppgifter fälls då ned. Fliken kan fällas tillbaka upp med samma pilsymbol. Fritextsökning/filter Sökning kan göras genom att i fritextfältet ovanför ärendelistan skriva in en del av ett namn eller personnummer. 9

10 Avancerad sökning/filter. Om användaren öppnar denna länk kan de göra ytterligare filtrering av ärendelistan. Man kan kombinera de olika sökbegreppen med varandra. Organisationer: Här visas de organisationer och enheter som finns representerade i alla aktuella ärenden för enheten/avdelning. Genom att markera en eller flera organisationer sker en filtrering av ärenden på startsidan. Status: selekterar ut ärenden som har kommit olika långt. Genom at markera ett eller flera status sker en filtrering av ärenden på startsidan. Datumintervall: avser ärendets senaste ändringsdatum. Sök patient Det går att söka fram en specifik patient som har ett pågående SVPLärende. Ange ett fullständigt personnummer och sök. 10

11 3. Flikar i systemet Startsida Vid start av SVPL hamnar användaren alltid på Startsidan. Att göra Här visas en vy med alla ärenden där användaren måste göra någon aktivt, till exempel kvittera ett meddelande (röda delar). Antalet ärenden visas med en siffra på fliken Info Denna flik innehåller informationsmeddelanden som alla SVPL användare kan läsa. Längst upp i SVPL visas en rosa notis, med informationsmeddelandets rubrik. När användaren klickar på notisen eller öppnar fliken Info, ligger det fullständiga meddelandet högst upp i listan. (se bild) Den rosa notisen är bara synlig under en bestämd tidsperiod (7 dagar). Gamla meddelanden är dock läsbara under fliken Info. (Endast administratörer kan lägga upp notiser) Arkiv Här kan du söka arkiverade ärenden på din enhet. Skriv in en del av patientens personnummer/namn i fritextfältet och klicka på sökknappen. 11

12 Vårdrapporter Fliken endast tillgänglig för kommundeltagare, se kap. 13. Administration Denna flik är endast tillgänglig för SVPL-administratörer. Här finns följande funktioner: Organisationer/regelverk Administratörer Fasta rapporter Hjälp Fliken innehåller all samlad online hjälp i menyform. (Redigeringar kan endast göras av behörigheten SVPL-administratör) 12

13 4. Skapa nytt ärende och Inskrivning (SV) 4.1 Skapa nytt ärende Endast användare i slutenvården kan skapa nya ärenden i SVPL. Klicka på Skapa nytt ärende. Skriv i personnummer på aktuell patient. Klicka på Skapa eller tryck Enter. Ett nytt ärende skapas. 4.2 Samtycke/menprövning Registrering av samtycke Samtycke/menprövning ska alltid registreras. Om samtycke är nekat kan bara inskrivningsmeddelande med uppgift om inskrivningsdatum och ett avslutande utskrivningsmeddelande publiceras i ett SVPL-ärende. Klicka på det samtyckesalternativ som är aktuellt. Kortkommando [Alt]+[8]. 13

14 Namnet på den som utför samtyckesregistreringen visas i rutan för samtycke. Registrering av menprövning Om samtycke ej kan inhämtas kan man dock genomföra ett fullständigt SVPL-ärende efter menprövning. Om inloggad person ska ansvara för menprövningen kan denna klicka direkt på knappen Spara menprövning. Den person som ansvarat för menprövningen, om annan än inloggad, kan sökas fram i katalogen och uppgiften sparas. Klicka på förstoringsglaset och nytt fönster öppnas där sökningen kan ske. 14

15 Ändring samtycke/menprövning Återtagande/ändring av registrerat samtycke/menprövning i ärende kan endast göras av Slutenvården. Klicka på i samtyckesrutan och välj Godkänn borttag av samtycke/menprövning. OBS! Om ett återtagande av samtycket sker efter att vårdplanering hunnit startas (publicerad kallelse) måste dessa delar makuleras manuellt. 4.3 Skapa inskrivningsmeddelande Klicka på Skapa för att skriva i inskrivningsmeddelandet. 15

16 Välj Spara för att spara som utkast eller välj att Publicera för att göra meddelandet synligt för alla inblandade parter med behörig SVPL-roll. Ett inskrivningsmeddelande sparat som utkast är endast synligt för slutenvården. 16

17 5. Mottagande av Inskrivningsmeddelande(ÖV och K) Ett inskrivningsmeddelande har skapats och publicerats av SV. Ett publicerat inskrivningsmeddelande syns på alla deltagande organisationers startsida. Skall meddelandet kvitteras av den som är inloggad är inskrivningen röd och det finns en röd triangel i början på ärenderaden. För att läsa inskrivningsmeddelandet klicka på aktuell patients namn eller personnummer alternativt på statusrutan för inskrivning. För den roll som har kvitteringsansvar så ligger Kvittera-knappen synlig då man öppnar meddelandet. 17

18 6. Kallelse (SV) 6.1 Skapa kallelse Endast slutenvården kan skapa kallelse till SVPL. Klicka på aktuellt ärende i översikten. Klicka på fliken Kallelse och sedan på knappen Skapa. 6.2 Kallelse till samordnad vårdplanering Kallelsedatum sätts alltid till det datum då kallelsen publiceras = nytt datum. 18

19 Det måste anges om den samordnade vårdplaneringen skall vara ordinarie eller förenklad. Kallelseunderlaget är det samma oavsett val men vårdplanerna kommer att se olika ut. Valet av Förenklad SVPL visas dessutom i ärendet på startsidan under Utskrivningsklar och tydliggör att inget betalningsansvar för kommunerna föreligger. SV fyller i underlaget i kallelsen och kan välja att Spara utkast innan publicering. Detta möjliggör för flera roller att var för sig fylla i underlaget. Som Sparat utkast är underlaget endast läsbart för SV. Obligatoriska fält i kallelsen är märkta med asterisk (*) OBS. Val av behandlande läkare görs i enhetsväljaren. 6.3 Mötestid För att göra en överenskommelse om tid och plats för ett vårdplaneringsmöte kan ett administrativt meddelande användas. För att skicka ett meddelande klicka på pratbubblan som ligger på ärenderaden för aktuell patient på startsidan. För mer information läs kapitel 17, Administrativt meddelande 6.4 Hjälpmedelslista Längst ner i kallelsen finns Hjälpmedelslista vid förenklad vårdplanering. 6.5 Publicera Kallelse Då SV är klar med underlaget i kallelsen ska den publiceras för att göras tillgänglig och läsbar för alla deltagande organisationer. Klicka på knappen Publicera. Även vårdplanen blir tillgänglig då kallelsen publiceras. Alla deltagande organisationer kan nu skriva i vårdplanen. 6.6 Ändring av Kallelsedatum Första gången en kallelse skapas kan användaren inte välja något Kallelsedatum utan det genereras av systemet när kallelsen publiceras. För information om makulering och ändring av kallelsedatum se kap 18.2 Kallelse 19

20 7. Mottagande av Kallelse till SVPL (ÖV och K) Om kallelse till SVPL ska kvitteras av Öppenvård och Kommun visas detta genom de små tomma rutorna på kallelsen. Lägg muspekaren mot en ruta för att se vilken part som ska kvittera Skall meddelandet kvitteras av den som är inloggad är kallelsen röd och det finns en röd triangel i början på ärenderaden. Öppna aktuellt ärende genom att klicka på patientens namn eller personnummer alternativt gå direkt till kallelse genom att klicka på statusrutan för kallelse. Läs kallelsen och kvittera att ni mottagit den. 20

21 7.1 Användartips Om man som mottagare av en kallelse behöver kompletterande information sköts detta enklast via en förfrågan i ett Administrativt meddelande, se kap. 17 Administrativt meddelande. Att ge förslag på mötestid kan med fördel göras via Administrativt meddelande i kombination med begäran om kvitten av meddelandet. Om kommun ej godkänner förenklad vårdplan kan de meddela detta via Administrativtmeddelande. Slutenvården måste då makulera och skapa en ny kallelse, se kap. 18 Makulering 21

22 8. Vårdplan (SV, ÖV och K) 8.1 Samordnad vårdplan Vårdplanen består av tre sektioner, en för slutenvård, en för öppenvård och en för kommun. För att vårdplanen ska bli tillgänglig för alla parter måste en kallelse vara publicerad. Alla deltagande organisationer kan då skriva i vårdplanen. Dokumentation som sparas som utkast är synlig för de övriga deltagande organisationerna i ärendet. 22

23 8.2 Bedömningsunderlag för rehabilitering I slutenvårdens del av vårdplanen finns bedömningsunderlaget för rehabilitering. Detta är skrivbart redan då kallelsen publicerats och redigeringsbart tills Vårdplanen slutjusterats. 8.3 Rehabiliteringsplan I kommunens del av vårdplanen finns rehabiliteringsplanen. Detta är skrivbart redan då kallelsen publicerats och redigeringsbart tills Vårdplanen slutjusterats. 8.4 Justera samordnad vårdplan Justering av dokumentet ska göras av alla tre parter. Beroende på hur regelverket konfigurerats är det olika yrkesroller som kan ha detta ansvar. Tills dess Vårdplanen slutjusterats (dvs. då alla parter justerat sin del av vårplanen) kan respektive justeringsansvaring alltid bryta sin egen organisations justering. Den sista organisation som justerar blir slutjusterare av vårdplanen. En slutjusterad vårdplan kan endast brytas av slutenvården. Efter en bruten slutjustering måste alla parter justera sin del av vårdplanen på nytt. 23

24 Makulering av vårdplanering (kallelse och vårdplan) görs från kallelsen. Texter från tidigare version är tillgänglig och kan återanvändas vid skapande av ny kallelse, se kap. 18, Makuleringar. 8.5 Förenklad vårdplan Förenklad vårdplanering leder till en vårdplan med enbart kommundel och den kräver då inte heller flerpartsjustering utan publiceras av kommun. 24

25 9. Utskrivningsklar (SV) Slutenvården anger tidpunkt då patienten ska vara utskrivningsklar. Datumkontroll finns för att följa regelverket för SVPL och betalningsansvaret. Datumet visas efter publicering i ärendeöversikten. 25

26 10. Mottagande av Utskrivningsklar (ÖV och K) Att utskrivningsklar ska kvitteras indikeras i översikten endast med Triangeln i början på ärenderaden (se mouse-over text i bilden). Öppna ärendet och klicka på fliken för Utskrivningsklar och kvittera. Klicka på Visa/dölj kvittering för att se vem som kvitterat. 26

27 11. Utskrivningsmeddelande (SV) Utskrivningsmeddelande publiceras när patient lämnar slutenvården. Funktion för datumkontroll som följer regelverket för SVPL finns. Utskrivningsmeddelande kan göras direkt efter ett inskrivningsmeddelande om det inte är aktuellt med vårdplanering. När man publicerat ett utskrivningsmeddelande är ärendet avslutat och arkiveras efter 72 timmar. Ärendet går då att söka fram under arkivfliken Makulering av utskrivningsmeddelande kan göras så länge ärendet ligger kvar på startsidan. 27

28 12. Mottagande av utskrivningsmeddelande (ÖV och K) När ett utskrivningsmeddelande publicerats av slutenvården blir det synligt på startsidan för alla deltagande organisationer. Detta meddelande kvitteras inte av ÖV och K. Öppna aktuellt ärende genom att klicka på patientens namn eller personnummer alternativt gå direkt till utskrivningen genom att klicka på statusrutan för Utskrivning. 28

29 13. Skapa Vårdrapport (K) Välj fliken Vårdrapporter och klicka på Skapa ny vårdrapport. Ange personnummer på patienten och klicka på skapa. Registrera samtycke/menprövning, se kap Klicka sedan på Skapa och vårdrapporten är nu i redigeringsläge och kan fyllas i. Obligatoriska fält visas med en Asterix *. 29

30 Det är möjligt att spara Vårdrapporten som ett utkast i lista för vårdrapporter på sin enhet. Vårdrapporten är då läsbar och redigeringsbar inom den egna enheten men inte läsbar för övriga organisationer (SV och ÖV). 30

31 14. Mottagande av Vårdrapport (SV och ÖV) När Vårdrapporten publiceras kopplar den till ett SVPL-ärende för aktuell patient. Om en inskrivning sker i slutenvården plockas den publicerade vårdrapporten in i det aktuella ärendet. Om vårdrapporten skapas efter inskrivning hamnar den direkt i ärendet. Vårdrapporten blir åtkomlig för alla deltagande organisationer via symbolen för Vårdrapport i översikten på startsidan. Klicka på dokumentsymbolen för att läsa vårdrapport. I ett öppet SVPL-ärende finns det en flik för vårdrapporten när den knutits till ett ärende. 31

32 15. Bifogade dokument Till ett ärende kan man bifoga filer. Det kan göras när som helst under ärendet. Öppna ärendet och välj fliken När det finns filer i ärendet syns en gemsymbol på startsidan. 32

33 16. Deltagarlistan Deltagarlistan finns överst i ett öppet ärende, till vänster om patientuppgifterna. Man kan expandera denna del med hjälp av pilknappen för att se mer information. Deltagarlistan är indelad i tre sektioner: Slutenvård, Öppenvård och Kommun. Inom respektive sektion står de deltagande rollerna. Här visas vilka yrkesroller/enhet som är aktiva i vårdplaneringen (svart text) och vilka roller som endast är läsare (grå text). I ett SVPL ärende kan det bara finnas en yrkesroll/enhet per sektion som är aktiv deltagare, men obegränsat antal läsare. Här visas även vilken/vilka yrkesroller/enhet som ska kvittera respektive justera. 33

34 16.1 Ansvarsöverflyttning Med detta menas att du överlämnar ditt/ert eget deltagande till någon annan. Du/ni blir då av med egen åtkomst till ärendet. Klicka på Ändra i deltagarlistan och välj hur du ska flytta ärendet. Ansvarsöverflyttning kan göras på tre nivåer: 1. Organisationsnivå den översta nivån. Ärendet flyttas t ex till annat sjukhus. Alla organisationer har ett eget regelverk för befogenheter och ansvar(aktiv roll, läsbehörighet, kvittering, justering). Efter ansvarsöverflyttning kommer den nya organisationens ansvarsfördelning att gälla fullt ut. 34

35 2. Enhetsnivå den andra nivån. Ärendet flyttas till annan enhet inom den egna organisationen, t ex till annan avdelning på sjukhuset. För slutenvården innebär en ansvarsöverflyttning att den nya enhetens ansvarsfördelning gäller fullt ut. För kommunen innebär en ansvarsöverflyttning att man väljer utifrån sin egen enhets regeluppsättning vilka roller som ska flytta över till den enhet man valt ut, se bild på nästa sida. 3. Rollnivå den tredje nivån. Du flyttar enbart ditt rolldeltagande till samma roll på annan enhet inom organisationen

36 16.2 Utöka antalet deltagare Om ärendet behöver kompletteras med roller, med endast läsbehörighet eller som aktiva i vårdplaneringen, så är detta möjligt. Utökning av antalet deltagare görs i båda fallen längst ner i deltagarlistan via länken Lägg till Deltagare. Via enhetsväljaren kommer man till HSA- katalogen. Där kan användaren öppna aktuella grenar i trädet och sedan välja den aktuella enheten. Bocka i de roller som är aktuella. Olika utseende beroende på om man valt Endast läsbehörighet eller Aktiv i vårdplanering. 36

37 17. Administrativt meddelande Om det finns administrativa meddelanden syns det i pratbubblan på startsidan med en siffra och/eller med röd färg. Röd pratbubbla visar att du har meddelanden som ska kvitteras. Klicka på pratbubblan för att komma till sidan för meddelanden. Det senast skickade meddelandet hamnar alltid överst i listan. Innan man skickar kan man bocka i lista på roller som man önskar ska uppmärksamma/kvittera meddelandet. Meddelande där avsändaren begärt kvittens har ett rött fält med en Kvittera knapp i listan för meddelande. När man klickar där slocknar röda pratbubblan. 37

38 18. Makulering av meddelanden Då det är slutenvården som publicerar alla standardmeddelandena i SVPL är det bara slutenvården som kan makulera inskrivning, kallelse, utskrivningsklar och utskrivningsmeddelande. Bifogade filer och administrativa meddelanden kan makuleras av alla parter. En vårdrapport kan endast makuleras av kommunen, även om den är knuten till ett ärende. Skulle däremot slutenvården makulera/avsluta hela patientärendet, till vilken vårdrapporten är knuten, så försvinner även vårdrapporten Inskrivningsmeddelande För att ta bort ett inskrivningsmeddelande måste det makuleras, detta innebär att hela SVPLärendet tas bort. Klicka på knappen Makulera Ange makuleringsorsak Klicka sedan OK Eventuell vårdrapport kopplat till ärendet försvinner också. 38

39 18.2 Kallelse Första gången en kallelse skapas kan användaren inte välja något Kallelsedatum utan det genereras av systemet när kallelsen publiceras. Så här ser det ut första gången Kallelsen publicerats (bilden nedan). Publiceringsdatum och Kallelsedatum är då samma datum. 39

40 Om Kallelsen makuleras och en ny ska skickas så kan användaren välja att antingen behålla det tidigare kallelsedatumet eller ange Nytt datum för kallelsen. Nytt datum är detsamma som datumet för publicering av kallelsen- Så här ser det ut om användaren väljer Nytt datum för kallelsen. Nya Kallelsedatumet blir då datumet då kallelsen publiceras på nytt. 40

41 Så här ser det ut om användaren väljer att behålla det tidigare Kallelsedatumet. Observera att Kallelsedatumet och Publiceringsdatumet skiljer sig åt. En kallelse kan makuleras många gånger. För varje nytt kallelsedatum så läggs detta datum till i fältet för val av Kallelsedatum, se nedan. Kallelsen nedan har makulerats två gånger och därmed finns det tre alternativ att välja på. Antingen kan användaren välja något av de två tidigare Kallelsedatumen eller välja Nytt datum, d.v.s. datumet då kallelsen publiceras på nytt. 41

42 Genom att expandera listan på startsidan (röd markering till höger på bilden) kan användaren se de olika datumen för respektive meddelande. Om användaren för muspekaren över kallelsedatumet får de även klockslaget för publiceringen i en s.k. tooltip. OBS! Det är endast slutenvården som kan makulera en Kallelse. Valet av vilket datum som skall gälla vid en makulering, behålla tidigare Kallelsedatum eller Nytt datum, sker genom överrenskommelse mellan slutenvård och kommun Kallelse/Vårdplan En vårdplan publiceras aldrig utan ligger öppen för alla parter så fort en kallelse publicerats. Det går inte att makulera enbart en vårdplan. Eftersom vårdplanen skapas samtidigt som kallelsen måste användaren makulera kallelsen för att vårplanen skall försvinna från ärendet. Om något är fel i kallelsen och det måste rättas till makuleras kallelsen och användaren får skapa en ny kallelse. Det som stod i den förra kallelsen följer dock med till den nya kallelsen så att användaren inte behöver skriva om hela kallelsen utan endast ändra det som är fel. Även det som stod i vårdplanen ligger kvar. Dock måste alla parter justera sin del av vårdplanen på nytt efter en makulering av kallelsen. Om något är fel i vårdplanen och den justerats kan varje part bryta sin justering för att redigera i sin vårdplansdel. Detta är emellertid endast möjligt om vårdplanen inte är slutjusterad, d.v.s. att alla parter justerat sin del. Skulle någon part vilja ändra något i sin del i en slutjusterad vårdplan måste de meddela SV som kan bryta den slutjusterade vårdplanen. Efter bruten slutjustering måste alla parter justera sin vårdplansdel igen. För att makulera ett meddelande klicka på makuleraknappen 42

43 Ange makuleringsorsak Klicka sedan på OK Det syns tydligt i respektive meddelande hur många gånger de har makulerats genom att det tidigare meddelandet visas överstruket. För att läsa ett makulerat meddelande klicka på de det överstrukna datumet Avbrott i utskrivningsklar Slutenvården kan göra avbrott i utskrivningsklar genom att makulera utskrivningsklar meddelandet och ange en orsak Vårdrapport Om en vårdrapport publicerats felaktigt och sedan kopplats ihop med ett ärende, kan den endast makuleras av kommundeltagare. 43

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för. Kommunens användare

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för. Kommunens användare SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för Kommunens användare Eva Alfredsson 2011-08-19 Version 1.4 K anv 1(5) INNEHÅLL Sida Inledning och förutsättningar...2 Övningsuppgift 1 Kvitteringar och skriva vårdplan.....3

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för sjuksköterska i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-18 Version 1.4 SV ssk 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Inledning, Förutsättningar, Anvisningar...2

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-16 Version 1.2 Utb SV 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i öppenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-17 Version 1.2 Utb ÖV 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

Frågor och svar. I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT

Frågor och svar. I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT Frågor och svar I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT Får följande felmeddelande vid inloggning Http 403 Åtkomst nekas SVAR: Detta beror

Läs mer

Jag får felmeddelande HTTP 403 Åtkomst nekas när jag ska logga in?

Jag får felmeddelande HTTP 403 Åtkomst nekas när jag ska logga in? Frågor & svar Innehåll Jag får felmeddelande HTTP 403 Åtkomst nekas" när jag ska logga in Kan logga in i SVPL men ser inga ärenden Är inloggad och befinner mig på rätt enhet, d.v.s. där patienten/erna

Läs mer

Användarmanual SIP i Prator Slutligt dokument, antagen Bilaga 3.2

Användarmanual SIP i Prator Slutligt dokument, antagen Bilaga 3.2 SIP i Prator Avsnitt Kommentar Samtycke Menprövning Samtycke ska alltid inhämtas innan uppstart av SIP om samtycke tas från annan än den enskilde så ska denna person namnges Allmänt EVRY Prator 5.0.0 finns

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT)

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT) Ansvarig Anna-Lisa Simonsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Liselott Trinse Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9

Läs mer

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1 Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: 2012-11-16 Sida 1 Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1.0 Annika Wallentin 1.1 2012-06-27 Uppdatering med aktuella skärmbilder 1.2 2012-11-16

Läs mer

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 2. SVPL-IT Inloggning Öppna och logga in på din dator som vanligt. Stoppa in ditt SITHS - kort i kortläsaren Gå

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård Flödesbeskrivning Meddix SVP Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård 2011-01-13 Ewa Lundström Sida 2/23 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Huvudsida...5 3 Administration...6 3.1

Läs mer

Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP. Klicka på ärendevyn (fliken) SIP. Klicka för åtkomst till SVU

Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP. Klicka på ärendevyn (fliken) SIP. Klicka för åtkomst till SVU Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP Klicka på ärendevyn (fliken) SIP Klicka för åtkomst till SVU Finns en pågående vårdperiod går det öppna SVU-processen från SIP-översikten genom att klicka på

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Lifecare SVP - Användarhandledning

Lifecare SVP - Användarhandledning Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(51) Dokument ID: 09-242801 Fastställandedatum: 2017-10-10 Giltigt t.o.m.: 2018-10-10 Upprättare: Ann-Katrin I Troeng Fastställare: Ann-Katrin Troeng Lifecare SVP

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04 KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inskrivningsmeddelande returnerat 7 som Felsänt Ändra/ Lägga

Läs mer

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Utformad av BAL och samverkansgruppen i Kalmar län Godkänd av Styrgruppen 2011-09-26 Reviderad 2014-10-20 Upplaga 2 COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Ett Link-ärende öppnar du genom att

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-07 1.1 1 (8) Link Psykiatrisk öppenvård Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Leveransinformation. Patch 5.0.5

Leveransinformation. Patch 5.0.5 Leveransinformation Prator Dokumenthistorik Version Innehåll Datum Prator 5.0.5 Innehåll i Patch 2016-02-01 Prator 5.0.4 Innehåll i Patch 2015-10-15 Prator 5.0.3 Innehåll i Patch 2015-06-09 Prator 5.0.2

Läs mer

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering INNEHÅLLSFÖRTECKNING: MANUAL SLUTENVÅRD 2016-03-15 https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering Skriva in patient... 2 Inskrivningsmeddelande... 3 Detaljinfo... 4 Inneliggande

Läs mer

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Användningsbeskrivning SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-05-24 Upprättat dokument från arbetsmaterial Inge

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer Ansvarig Jakob Thorsteinsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Anna- Lisa Simonsson Ledningssystem Enligt SOSFS

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar och alla hjälpbehov i Västmanland den enskildes egen plan

Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar och alla hjälpbehov i Västmanland den enskildes egen plan Lathund IT-stöd SIP-Prator Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar och alla hjälpbehov i den enskildes egen plan En tydlig situation när en samordnad individuell plan behövs är när insatser från

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Somatiska patienter Västmanland EVRY Healthcare

Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Somatiska patienter Västmanland EVRY Healthcare Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Somatiska patienter Västmanland Detta dokument innehåller beskrivning av de bilder och funktioner som användarna vanligen kommer att komma i kontakt med.

Läs mer

Meddix SVP. Förändringar i samband med leverans av Meddix SVP v Version

Meddix SVP. Förändringar i samband med leverans av Meddix SVP v Version Förändringar i samband med leverans av Meddix SVP v. 2.2.2 Version 1.0 2010-11.12 Ewa Lundström Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Psykiatrisk vårdavdelning...4 2.1 Inskrivningsmeddelande...4

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Meddelande utanför vårdtillfälle

Meddelande utanför vårdtillfälle 1(15 Sökord Samordnad vårdplanering, hemsjukvård, skicka meddelande Dokumenthistorik Datum Ändring Handläggare Skapat dokumentet Karin Björklund och Ulf Altsjö INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 1.1 LÄSANVISNINGAR...

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området 2011 Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS 2011-03-21 Gäller from1april 2011 2 2011-07-07 A. Allmänt 1. Inkomna meddelanden (Inkorgen) ska

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) med IT-stöd

Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) med IT-stöd 1(24) RUTIN HSL/SOL Ansvarig för rutin: MAS samt Myndighetschef, SoL 2011-10-05 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) med IT-stöd 2(24) 1. Rutin för Samordnad vårdplanering

Läs mer

Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Psykiatripatienter Västmanland

Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Psykiatripatienter Västmanland Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Psykiatripatienter Västmanland Detta dokument innehåller beskrivning av de bilder och funktioner som användarna vanligen kommer att komma i kontakt med.

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Bakgrund och beskrivning 3. Inloggning 4. Inloggningsvy 6. Menyval i vänstersidan 7. Grafisk ärendeöversikt 7

Innehållsförteckning 1. Bakgrund och beskrivning 3. Inloggning 4. Inloggningsvy 6. Menyval i vänstersidan 7. Grafisk ärendeöversikt 7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakgrund och beskrivning 3 Inloggning 4 Inloggningsvy 6 Menyval i vänstersidan 7 Grafisk ärendeöversikt 7 Inkomna meddelanden 8 Sök ärende 9 Samtycke 10 Samtycke,

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Apotekets e-beställning

Apotekets e-beställning Apotekets e-beställning Så här beställer Du från Apoteket via nätet. 1. LOGGA IN Dubbelklicka på apoteksikonen på bildskärmen eller öppna webbläsaren (Internet Explorer eller Netscape) och skriv adressen:

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Prator Version: 5.0.0 Beskrivning av Prator för somatiska patienter Västerbotten

Prator Version: 5.0.0 Beskrivning av Prator för somatiska patienter Västerbotten Prator Version: 5.0.0 Beskrivning av Prator för somatiska patienter Västerbotten Detta dokument innehåller beskrivning av de bilder och funktioner som användarna vanligen kommer att komma i kontakt med.

Läs mer

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5 Inledning... 3 Innehåll... 3 F-skattsedel... 3 Remissen... 3 Streckkodläsare... 3 Indikator på FK-perioden... 3 Nya ikoner... 3 Utskrift av journalanteckningar... 4 Tidsmemo, utan patientkoppling... 4

Läs mer

Samordnad Vårdplanering

Samordnad Vårdplanering Samordnad Vårdplanering Rutiner vid Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Gäller från 2007-03-01, anpassad 2011-01-28 Rutiner SVPL 2011 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Manual att registrera i

Manual att registrera i Manual att registrera i 2016-06-22 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Samordnad individuell plan Lathund IT-stöd Prator Region Västmanland tillsammans med kommunerna i Västmanlands län 2 Innehåll 1. Sip-arbetets olika steg processen... 3 2. Skillnader mellan samordnad individuell

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar och alla hjälpbehov i Västmanland den enskildes egen plan

Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar och alla hjälpbehov i Västmanland den enskildes egen plan Lathund IT-stöd SIP-Prator 2016-09-01 Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar och alla hjälpbehov i den enskildes egen plan En tydlig situation när en samordnad individuell plan behövs är när

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04 Manual Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innan du börjar... 3 Logga in... 3 Registrera... 5 Avbryta en registrering... 9 Pausa en registrering... 10 Patientlista...

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Installation...3 3 Systemadministration...4 3.1 TSS...4 3.1.1 Roller...4 3.1.2 CentralenAdministration...5

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal 2017-03-20 Enheten för e-hälsa Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal Hur man loggar in, fördelar ett ärende, besvarar ett ärende och ändrar sina personliga inställningar. Support för vårdpersonal

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Primärvården

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Primärvården Upprättad datum 2009-08-31 Reviderad datum 2015-10-15 Revideras senast 2016-10-15 Flyttat till platina 328907 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Primärvården INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Huvudadministratör i Prator

Huvudadministratör i Prator Huvudadministratör i Prator Beskrivning 1Definitioner...4 1.1Inledning... 5 1.2Om Prator...5 1.3Organisationens betydelse... 6 1.4Administratörsnivåer...7 1.5Utveckling, underhåll och felhantering...7

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Manual (förenklad) för registrering av Vårdrelaterade infektioner VRI i Synergi

Manual (förenklad) för registrering av Vårdrelaterade infektioner VRI i Synergi Manual (förenklad) för registrering av Vårdrelaterade infektioner VRI i Synergi 2004-11-22 Reviderad: 2005-01-07 Ewa Davidsson 2010-11-05 Vårdhygien 2013-06-20 Landstinget i Östergötland 2014-02-03 Innehållsförteckning

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Versionsnyheter PMO 6.1 Release

Versionsnyheter PMO 6.1 Release Versionsnyheter PMO 6.1 Release 2015-09-04 Förändring sker i följande moduler 1 Anteckning 2 Att göra 3 Checklista 4 Internpost 5 Lab 6 Löpande journal 7 Patientdata 8 Signera 9 Tidbok 10 Vaccination 11

Läs mer