Vad är bra och dåligt med lån?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är bra och dåligt med lån?"

Transkript

1 En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban kko rt?

2 Cash en tidning om pengar handlar både om hur man kan betala, spara eller låna pengar och vad som är viktigt att tänka på när det gäller så kallade finansiella tjänster. I tidningen finns enkel och grundläggande information om några av de finansiella tjänster som ungdomar mellan 15 och 18 år först kommer i kontakt med. Tidningen ges ut av Konsumenternas Bank- och finansbyrå i samarbete med Konsumentverket och Finansinspektionen. Tidningen är gjord av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, som är en opartisk organisation som ger råd och information om finansiella tjänster. Mer information om Konsumenternas Bank- och finansbyrå finner du på Cash en tidning om pengar Konsumenternas Bank- och finansbyrå 2010 rafisk form och illustration: Erica Jacobson Design Tryck: Etcetera Offset AB, 2010 Cash en tidning om pengar kan beställas utan kostnad från Konsumenternas Bank- och finansbyrå Box Stockholm Telefon Konsumenternas Bank- och finansbyrå äger samtliga rättigheter till Cash en tidning om pengar. Citera gärna innehållet men ange i så fall alltid källan.

3 VAD EN BANK? En bank är ett företag som mest jobbar med tre saker: betalningar, sparande och utlåning av pengar. Om du är under 18 år kan du inte låna men du kan både spara och betala om du har dina föräldrars (eller förmyndares) tillstånd. För att kunna spara och betala erbjuder bankerna dig olika tjänster som till exempel bankkonto, internetbank, bankkort och telefonbank. För att kunna spara och betala behöver du ett konto i banken. På kontot kan du se hur mycket pengar du har. De pengar du har på kontot kallas för saldo. När du börjar arbeta måste du ha ett konto i någon bank så att du kan få in pengarna du tjänar. Har du tillgång till internetbank kan du sköta dina bankaffärer på bankens webbsida. För att göra det måste du logga in med de uppgifter du fått från banken. När du är inloggad på ditt konto kan du se hur mycket pengar du har. Du kan också göra betalningar samt hålla koll på vilka betalningar och insättningar du gjort tidigare. HU AMMAL MÅSTE MAN VAA? För att få tillgång till banktjänster och bankkort måste du ingå ett avtal med banken. Men för att få ingå avtal måste du vara myndig, det vill säga 18 år. Är du under 18 år är det dina föräldrar, eller annan förmyndare, som ingår avtalet för din räkning. Dina föräldrar eller din förmyndare måste alltså godkänna att du skaffar någon form av banktjänst t ex ett bankkort. Det finns ett undantag. Det gäller för dig som fyllt 16 år och har egen inkomst från arbete. VILKEN BANK SKA MAN VÄLJA? Det finns många olika banker att välja mellan. Du behöver inte välja en enda bank du kan vara kund i flera banker samtidigt. De flesta ungdomar har samma bank som sina föräldrar. Om dina föräldrar har bra kontakt med en bank, kan det finnas fördelar med det. Men det finns kanske en annan bank som passar dig bättre. Först och främst måste du tänka efter vilka behov du har och sedan välja den bank som ger dig de bästa priserna och den bästa servicen. Med ett bankkort kan du ta ut pengar från en uttagsautomat och betala för varor och tjänster av dem som godtar det bankkortet. Har du tillgång till telefonbank kan du ringa banken och med hjälp av deras självbetjäning ta reda på ditt saldo och få information om till exempel annat sparande. Du kan också göra överföringar mellan olika konton genom att trycka personnummer och en personlig kod. Många gånger är det flera av dessa saker som är viktiga och då får du välja den bank som sammanlagt passar bäst in på dina önskemål. Och kom ihåg du kan byta bank om du inte skulle vara nöjd med den du valt först. 5

4 4 V i c ~ EDlUPDWDODUP HU P P N UH DI lu UlWD (WWUVPIW WD 0H YD Ul lu On FK NHU VSDUDH SnHWWEDNN DU J H S L U WH lw V DNH HJHWOLJH"1lU D SHJDUWLOO E L W W VN WL DN I EDNHLJH WVn OnDU HU J HW U J I UDWW ODVUlWD 6PEHWDOLJ UVlWWLJHNDO H H ' J L HPSHO WW YLVVHUVl 2PWLOOH[ W FH U S L DV DU 5lWDUlN FKUlWDUnN W N N D E W LW USn DU KDU NU UHWDYEDNH + n P U U N H 5lWD YDUD InU U FKVn YLDU U N U DNW NUU In DNHUFKOLN E D N OL OD HO NNW YDULHUDUP DNH LWWED OE LO WW DU On OO 'HSHJDU D W SHJDU WL On W DW OO WL U W L VL OnDU DYlHU H SHJDU 2P D n O HU Y HK E EDNH PlLVNUVP HWDOD UlWD WLOO E HW OO Wl LV DNSHJDU PnVWH lwdsn HWW E U l UH J K U Onl DUYDUD 5lWDSn HWW FKUlWDUnN U U N nhw NW /ndu PnUHWI UHWO U U N D W EHWDODU WD I U DWW On Ul UH J K H W DDW *HP DWW WD DUVnDWWHEOD J H S H N D D E SHJDUWMlDU FKK\UDI U VL D O lo VW D D WLOO VL NDEHWDOD O ONDOHU #ANKKOT FO UN" HWNDJ UDL6YHULJH %ODDDWWLOONPPHUIWD HDYJLIWI UDWWWDUWSHJDULDDYDOWDl VYHVN 'HW NDOODU PD I U YDOWDYl[OLJVSnVODJ 7DUWSHJDULOlHUVPLWHDYlHUHUND HWNPPDWLOO\WWHUOLJDUHDYJLIWHU 2PYHWDWW VNDYDUDWPODVHUHOlJUHSHULlUHW YLNWLJWDWWlYHNOODUHVVDDYJLIWHU $YJLIWHUI UEDNNUWFKWWDJNDLEODlUDV 7LWWDlUI USnEDNHUDVZHEESODWVHUP YLOOVNDIIDEDNNUWFKVHHIWHUYLONHWNUWVPSDVVDULJElVW 1 MLJLWHPHI UVWDElVWDWDNOODPHÀHUDEDNHUVnDWWlUVlNHUSnDWWYlOMHU HWVPlUElVWI ULJ 0HHWWEDNNUWNDEnHWDWSHJDUIUnWWDJVDWPDWHU FK KDOD L H DIIlUHU VP JWDU EHWDOLJDUPHHWWVnDWNUW 8JPDUIUn nundldjinednnuwiunpnjdednhu 0HI UlOUDUDPnVWHJNlDHW HIWHUVPLWHKDU UlWWDWWLJnDYWDOVMlOYLDI\OOW nu 'HW VVNLOODHUPHOODEDNHUDVEDNNUW )UDPI UDOOWlUHWJlOOHUNVWDHU 'HÀHVWDEDNNUWI UJPDUKDULJHnUVDYJLIWPHnJUD EDNHUWDUEHWDOWI UWWDJLDWPDW 7lNHIWHUKU WUUDWWNPPHUDYlDLWWNUW.PPHU IWDDWWWDWSHJDULWWDJVDWPDWVNDJ YlOMDHWWNUWWDWWDJVDYJLIW 2PDYlHUEDNNUWHWWPODVNDHW NVWDPHUDWWWDWSHJDULWWDJVDWPDWHUlYD +LWWDPHULIUPDWLSnZZZ NVPHWHUDV VH

5 2!,! 4 "% (52 *!' 2!+.).'!2 4IO PIZ Np\\ MV [SI IO O~ZI) 1lUKDUN SWnJWPHLWHEHWDODWPHHJnJ InUHUlNLJ 'HNPPHUIWDVWPHSVWH 'NDFNVnInUlNLJDUI UDWWEHWDODI UWLOOH[HPSHOK\UD HOFKLWHUHW 3nUlNLJHVWnUKU P\FNHWPnVWHEHWDODFKYLONHWDWPVP VHDVWPnVWHEHWDOD 'HWDWPHWNDOODVI UI UIDOODWP 7\FNHUDWWnJWYHUNDUYDUDIHOPH UlNLJH WH[DWWEHOSSHWYHUNDUI UK JW VND NWDNWDHVPKDUVNLFNDWUlNLJHVnIUWVP P MOLJWIör DWWNWUOOHUDDWWDOOWlUUlWW 'JPANJAP #CAP CENK Har du ett bankkonto och tillgång till internetbanken kan du betala din räkning där. Du loggar in dig som vanligt och väljer sedan tjänsten för att betala räkningar. Du fyller själv i alla uppgifter som behövs, till exempel bankgiro- eller plusgironummer och det belopp som du ska betala. Du ska även fylla i något som kallas för OCnummer för att den som du betalar till ska veta vem som betalat och för vilken räkning. Det är viktigt att du kontrollerar att du har tillräckligt med pengar på ditt konto innan du betalar din räkning. Det är också viktigt att du kontrollerar att du slagit in rätt siffror så att betalningen kommer till rätt mottagare. Har du slagit in fel siffror kan pengarna komma till fel konto. Det är du som ansvarar för att siffrorna blir rätt. Även om du inte har tillgång till internet och internetbank kan du betala med bank- och plusgiro. Det kallas enkelt för giro och det beställer du hos den bank där du har ditt bankkonto. För att betala räkningarna stoppar du ner dem i ett särskilt kuvert och skickar till banken. Banken betalar sedan räkningarna åt dig genom att ta ut pengarna från ditt bankkonto. Du måste oftast betala en avgift till banken för den här servicen/tjänsten. =JKJPKN Du kan också betala din räkning i kassan på banken. Du tar med räkningen och pengar att betala med så hjälper bankpersonalen dig. Nackdelen med att betala på bankkontor är att det är det dyraste sättet att betala räkningar på, eftersom banken tar ut en hög avgift för varje räkning. PKCENK Om du vet att du kommer att få flera räkningar från samma företag, t ex för din mobiltelefon, kan det vara smidigt att betala räkningarna med autogiro. Med autogiro dras pengarna för räkningarna direkt ifrån ditt bankkonto. Du behöver inte hålla koll på när du ska betala räkningen. Men däremot måste du se till att det finns pengar på kontot när räkningen ska betalas. Saknas det pengar på ditt konto kan du hamna på minus vilket kallas att du övertrasserat kontot. Då kan du bli tvungen att betala straffavgift. Autogiro beställer du hos den som skickar räkningen till dig. KI F=C IEOO=N =PP >AP=H= Betalar du inte din räkning i tid, har den som skickat räkningen rätt att kräva dig på olika avgifter. Din skuld blir då ännu större. Det kan även hända att räkningen inte blir betald alls ifall det inte finns tillräckligt med pengar på kontot. I så fall kan du få betala extra avgifter för det. Se avsnittet Vad händer om jag inte kan betala lån eller räkningar för mer information. 2]Z JM\ITIZ L] MV ZnSVVO) 'HWlULWHNUnJOLJWDWWEHWDODUlNLJDU 6DPWLLJW PHUlNLJHInUIWDHWWLEHWDOLJVNUW HOOHU HDYLVPHWFNVnNDOODV 3nDYLVWnUHWWLOO YLONHWNWVNDEHWDOD 'HWNWPUHWNDOODV JLUNWPPHUFKHW VWYnOLND 3OVJLU FKEDNJLU 'NDYlOMDPHOODOLNDVlWWDWWEHWDOD±VHlVWDVLD 11

6 Exempel: Lånar du kr och räntan är till exempel 10 % blir det ca kr i räntekostnad på ett år. äntan på 10% i exemplet i rutan intill är bara ett exempel för att det ska vara lätt att räkna. Hur hög räntan blir beror på vem du lånar av, vad du lånar pengarna till, hur mycket du lånar och under hur lång tid du ska betala tillbaka pengarna. Olika lån kan vara olika dyra. Här är det läge att se upp! Det är smart att kolla runt hos olika långivare för att se var du kan få de bästa villkoren. Det du ska fundera på är hur stor den totala kostnaden för lånet blir. Även om lånet har en låg ränta eller ingen ränta alls kan det finnas avgifter och kostnader som totalt sett gör att lånet blir dyrt att betala tillbaka. Om du vill jämföra vad olika lån kostar ska du kolla den effektiva räntan. Den effektiva räntan är vad lånet totalt kommer att kosta dig om man räknar in alla kostnader och avgifter som tas ut. Om du t ex ska betala en avgift varje månad på 30 kr för att få en räkning på posten (så kallad avi) blir det 360 kr på ett år och det påverkar den effektiva räntan. Om du behöver pengar kan det vara en lösning låna. Men det tråkiga är att du sen måste betala tillbaka pengarna plus att du måste betala för att du fått låna dem. I vissa lägen i livet måste man kanske ta ett lån. Det kan vara när du ska köpa en bostad eller en bil eller något annat som du inte har råd att betala med en gång. En bank, eller ett företag som lånar ut pengar, gör det för att de tjänar pengar på det. Förutom att du betalar tillbaka pengarna du lånat måste du även betala ränta. äntan är priset på vad det kostar att låna pengar. TÄNK EFTE FÖE Att låna pengar får inte vara ett snabbt beslut. Tänk efter noggrant om det är den enda lösningen du har för att kunna köpa det du behöver eller om du verkligen behöver det du tänker köpa. Det finns mycket reklam för olika lån och det är lätt att bli lockad av att snabbt kunna få pengar. Men alla lån ska betalas tillbaka och du måste alltid betala mer än du fått låna. När du ansöker om att få låna gör den du lånar av en kontroll av din ekonomi. Det kallar man för kreditprövning. Då tar långivaren reda på vilken inkomst du har och vilken förmåga du har att betala tillbaka lånet. Din möjlighet att få låna påverkas av om du redan har skulder eller om du inte betalat gamla skulder som du ska. VAD HÄNDE OM JA INTE KAN BETALA? Betalar du inte ditt lån i tid, har långivaren rätt att kräva dig på olika avgifter. Din skuld blir då ännu större. Se avsnittet Vad händer om jag inte kan betala lån eller räkningar för mer information. 13

7 2P DY nj DOHLJ LWH ND EHWDOD LD VNOHUE UNWDNWDHVPlUVN\OLJI U DWWK UDPNDInEHWDODVHDUHHOOHUPLND NPPD YHUHV P H DD DYEHWDOLJVSOD 0HHWlUKHOWSSWLOOHlUVN\OLJSHJDU±H EHK YHULWHJnPHSnHW 2PLWHEHWDODULWLInUIWDVWHSnPLHOVHVPInUEHWDODHSnPLHOVHDYJLIWI U ' PnVWHFNVnEHWDODU MVPnOVUlWDI UDWWLWHKDU EHWDODWLWL 'HWlUDOOWVnYLNWLJWDWWVMlOYKnOOHU UHDSnlULDUlNLJDUFKOnVNDEHWDODV 'H VP lu VN\OLJ SHJDU EHK YHU lpoljh LWH VNLFNDnJSnPLHOVH %HWDODULWH WUWVSnPLHOVH luulvnhvwudww InUHWWLNDVVNUDYPH\WWHUOLJDUHDYJLIWHUFK DWW VNOH VHD OlPDV WLOO.UIJHP\ LJKHWH %HWDODULWHKHOOHU VHWULVNDWW KDPDULNUIJHVUHJLVWHUVDPWInUEHWDOD \WWHUOLJDUHDYJLIWHU 'NDFNVnInHVnNDOOD EHWDOLJVDPlUNLJVP VNYDULUHJLVWUHL WUHnU $WWKDHEHWDOLJVDPlUNLJlULWHEUD 'HWNDEODDDWLHElUDDWWNDInVYnUWDWW InHWWWHOHIDEHPDJHOOHUK\UDHOlJHKHW,H[HPSOHWYDNDVHKUHOLWHVNONDEOL HVWUVNOPHKDPDUKVNUIJHFKlU EHWDOLVH[PnDHU.lOOD ZZZ NUIJH VH lig skuld Ursprung en mobilräkning) pel (till exem lseavgift Påminne rav Inkassok ränta ls Dröjsmå nde förelägga s g in ln ta e B rt arbete r för utfö Kostnade vning r för indri Kostnade 300 kr 50 kr 160 kr 30 kr 300 kr 340 kr 600 kr kr Totalt 2PW\FNHUDWWUlNLJHYHUNDUIHODNWLJVND NODJDLUHNW %HUlWWDI UHVPVNLFNDWUlNLJH YDUI UW\FNHUHlUIHO %HK YHUKMlOSI UDWW NODJDSnHUlNLJHOOHUPYLOOKDUnPYLOND UlWWLJKHWHUKDU NDYlDLJWLOONVPHWYlJOHDUHLLNPP 13 15

8 Vad styr aktiepriset? Aktier (DNWLHVSULVNDOODUPDDNWLHNUV 'HWVPEHVWlPPHUDNWLHNUVHlUKUPnJDDNWLHUVP VDWWN SD FKKUPnJDPlLVNUVPYLOON SD 2PHWlUÀHU VPYLOON SDHVSHFLHOODNWLHlVPYLOOVlOMD±MD n JnUNUVHSS buhwàhuvpyloovlomdlvpyloo N SDHVSHFLHOODNWLH JnUDNWLHNUVHHU 3nOnJVLNW luhwi UHWDJHWVWYHFNOLJVPSnYHUNDUDNWLHNUVH 2PHWWI UHWDJlUO VDPWFKYl[HUJnUDNWLHNUVH I UUHOOHUVHDUHDOOWLSS 3nNUWVLNWEHUUSSJnJDUFKHJnJDUIWDVWSnYDN SDUHFKVlOMDUHWUU PI UHWDJHWVWYHFNOLJ Hur handlar jag med aktier? ) U DWW ND KDOD HW YLOO VlJDN SDFKVlOMDDNWLHU EHK YHU HWW 93 NW 9lUHSDSSHUVNW (WW93 NWND SSD LHEDNHOOHUKVHINPPLVVLlU I UHWDJVPlUVSHFLDOLVWHU SnKDHOPHDNWLHU 3nHWW93 NWNDVHYLONDDNWLHUlJHU 2PKDULWHUHWEDNHOOHULWHUHWNWKVHINPPLVVLlU NDN SDFKVlOMDLDDNWLHUSn,WHUHW Möjligheter och risker med aktier En aktie är en andel av ett företag. Om du köper en aktie köper du alltså en del av företaget och blir delägare. Det finns de som gjort stora vinster på att köpa aktier. För att göra det måste du ha lyckats köpa aktier i företag som gått riktigt bra. Men det finns samtidigt många som har förlorat minst lika mycket på felsatsningar. Att köpa och sälja aktier kräver mycket kunskap och det är en riskabel form av sparande. 6PDNWLHlJDUHNDWMlDSHJDUSnWYnVlWW 2PI UHWDJHWKDUDNWLHULKDUJnWWPHYLVW HUnUHW NDI UHWDJHWLEODHODWHHODY YLVWHWLOODNWLHlJDUD 'HWNDOODVI UnUOLJWHOLJ 'HWDUDVlWWHWlUDWWVlOMDLDDNWLHU 2PO\FNDVVlOMDDNWLHI UPHUlN SWH HI UJ UHYLVW 9LVWHJ UNDOODVI U DYNDVWLJ 'HVW UVWDULVNHlUDWWEODJHWJnULNNUV 'neolulddnwlhuyluho VD 0HEOLUDOULJ DVYDULJ I U EODJHWV VNOHU 'H YDOLJDVWH ULVNHlUDWWNUVHJnUHU 'HWNDKlDP I UHWDJHWJnUnOLJWHOOHUDUDN SDUHDYnJ DOHLJLWHWUUSnI UHWDJHWVIUDPWL 2P VlOMHULDDNWLHULHWWVnDWOlJHJ UHI UOVW HIWHUVPSULVHWI UYDUMHDNWLHlUOlJUHln N SWHHP Om du handlar med aktier tänk på det här Lägg inte alla ägg i samma korg när du sparar i aktier! enom att köpa flera olika aktier i olika branscher tar du inte samma risk som du gör om du bara köper aktier i ett företag. Köp bara aktier i företag vars framtid du tror på. Du måste följa med och kontrollera hur kursen går så du vet vad som händer med dina aktier. Köp aldrig aktier för mer än du har råd att förlora. Eftersom en aktie i värsta fall kan bli värdelös, ska du inte köpa aktier för pengar du behöver till annat. Du bör även spara på andra sätt än i Vad kostar det? 2PN SHUHOOHUVlOMHUDNWLHUPnVWH I UWP DNWLHVSULV lyhehwdodhdyjliw±fuwdjh±wloo EDNHHOOHUINPPLVVLlUH $YJLIWHND YDUDOLNDK JKVOLNDEDNHUFKINPPLVVLlUHUVnHWNDO DVLJDWWMlPI UD aktier, t ex på ett sparkonto eller i en fond. Om du inte är säker på vilket företags aktie du vill satsa på, kanske du skall spara i en aktiefond istället. 15

9 OLIKA SÄTT ATT SPAA I en EODI VHWEnHDNWLHUFKUlWHElUDH YlUHSDSSHU &KDVH WLOO EUD DYNDVWLJ lu VW UUHLHEODIlLHNUWUlWHIPHPLUHlHDNWLHI 6DPWLLJW VHWHULVNI U I UOVWPHHlULWHOLNDVWUVPPHDNWLHI 2PVSDUDUSHJDUSnHWWVSDUNWlUHWWU\JJW FKVlNHUWVDPWLLJWVPInUUlWDSnSHJDUD 6SDUNWNDInKVEDNHUHOOHUDUDI UHWDJ VPHUEMHUVSDUWMlVWHU 0HE UEDUDDYlDLJDYVSDUNWVP PIDWWDV DY H VWDWOLJD LVlWWLJVJDUDWL 'HW LHElUDWWInUWLOOEDNDLDSHJDUDYVWDWHP EDNH I UHWDJHWJnULNNUV 9HWLWHPEDNH I UHWDJHW PIDWWDV DY LVlWWLJVJDUDWL Vn NDNOODHWSnZZZ LVDWWLJVJDUDWL VH SÅ HÄ BÖJA DU SPAA /HWDUHDSnHWWVSDUNWPHEUDUlWD %HVWlP KUP\FNHWYLOOVSDUDSHUPnD WH[ NUU 2UDPHDWPDWLVN YHUI ULJDYLWWVSDUDH 'HWNDDWLJHJ UDVMlOYPKDULWHUHWEDNHOOHUFNVnEHULEDNJ UDHWnWLJ 9LOOVSDUDLIHU WlNSnDWWOLNDIHUKDU OLNDULVNHU 3UDWDJlUDPHnJSnEDNHHOOHU njddvpkduolwhnvndspihuld EHVWlPPHULJ %HVWlPKUP\FNHWYLOOVSDUD SHUPnD WH[ NUU 2UDPHDWPDWLVN YHUI ULJ DY LWW VSDUDH 'HW ND DWLJH J UDVMlOYPKDULWHUHWEDNHOOHUFNVnEHU LEDNJ UDHWnWLJ FONDE MÅNA ALTENATIV (INDEHVNULYDVVPHVDPOLJDYOLNDYlUHSDSSHU 'HW ND YDUD VnDD YlUHSDSSHU VP JHU UlWD HOOHU FNVn ND HW YDUD DNWLHU )H VN WVDYHWWI UHWDJVPYlOMHUWYLONDYlUHSDSSHU VPVNDLJn 6SDUDULHIVnlJHUHOLWH DHODYHWWDODIH 9LVWHJ ULHINDOODVDYNDVWLJ )HUJHUYDOLJWYLVK JUHDYNDVWLJlVSDUNW 0HPnVWHYDUDEHUHSnDWWLDSHJDUVnYlO ND NDVPPLVNDLYlUHPVSDUDULHDNWLH HOOHUEODI 6NDVSDUDLIHUE UJ UD HWSnOnJVLNW *nuyluhwsnihssvn NDUlYHYlUHWSnL DHO 6SDUDULHDNWLHINDYlUHWVWLJDVDEEW PE UVHJnUSS±PHFNVnVMNDVDEEWLYlUH PE UVHJnUHU 2OLNDIHULHElUOLNDJUDHU DYULVN±HWLHElUDWWIHUDKDUOLNDP MOLJKHWHU WLOODYNDVWLJPHFNVnULVNI UI UOVW $NWLHI lu H I PH EDUD DNWLHU FK KDU VW UVWFKDVWLOODYNDVWLJPHlYHVW UVWULVNI U I UOVW $NWLHIHUSDVVDUPYLOOVSDUDSnOLWH OlJUHVLNWJHIlU ± nu (NUWUlWHILHKnOOHUEDUDYlUHSDSSHU VPJHUUlWD (NUWUlWHIKDULWHVDPPD FKDVWLOODYNDVWLJVPHDNWLHIPHlUOLND VlNHUWVPVSDUNW VAFÖ SKA MAN SPAA? 'HWlUP\FNHWNOPDYLOOJ UDLOLYHW 'NDVNH YLOOUHVDWPODV N SDV\JJDNOlHUHOOHUN SD HF\NHOHOOHUPSH 0\FNHWDYHWVPlUUOLJWL OLYHWNVWDUW\YlUUSHJDU byhpduehwduhoohu InUSHJDUDYLDI UlOUDUVnNDVNHHWLWHUlFNHUI UDWWEHWDODDOOWSnHJnJ 'npnvwhvsdud SHJDUHWWWDJWLOOVKDUVnHWUlFNHUI UHWYLOO N SD 'HWNDFNVnYDUDEUDDWWKDSHJDUVSDUDH luliudpwlhnpphusnnjwvpyhunoljhylookd SPAA FÖ ATT LÅNA? 1nJJnJLOLYHWPnVWHDWDJOLJHOnDSHJDU LHEDN 'NDVNHVNDN SDKVHOOHUOlJHKHW HOOHUPnVWHN SDHELO 'nndhwydudhi UHODWW UHDYDUDVSDUNLHEDNHI UDWWYLVDDWW NODUDUDYDWWVlWWDDSHJDUYDUMHPnD 3nVn VlWWYLVDUEDNHDWWlYHNDNPPDDWWNODUDDYDWWEHWDODWLOOEDNDOnHW Värdepapper är ett samlingsnamn för dokument som står för ett visst värde och som man kan köpa och sälja på en marknad. En aktie är ett exempel på ett värdepapper. Kolla var du får den bästa räntan. En jämförelse finns på Alla konton som finns där omfattas av insättningsgaranti. Undersök reglerna som gäller för kontot. På vissa konton med hög ränta kan du inte ta ut pengar så ofta du vill utan avgift.

10 LÄNKA LaNKALÄNKA LaNkA.. LÄNKA LÄNKA LÄNKA Tips på länkar till myndigheter och organisationer som jobbar med frågor om finansiella tjänster Allmänna eklamationsnämnden myndighet som fungerar ungefär som en domstol och dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företagare (kallas här ofta näringsidkare). Det är konsumenten som gör anmälan. Finansinspektionen myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. iksgälden myndighet som hanterar insättningsgarantin och investerarskyddet. LÄNKA Konsumentverket myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Svenska Bankföreningen företräder bankerna i Sverige och hjälper medlemmarna i frågor av gemensamt intresse. L A NKA.. länkar Svenska fondhandlarföreningen branschorganisation för företag som handlar med värdepapper. Fondbolagens förening branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. länkarlänkar länkar

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som

Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som 1 Vi lämnar kostnadsfri information och vägledning inom området bank och finans. Vi kan kontaktas via telefon, mail eller brev. Vi kan inte agera som ombud för konsumenter i tvister. Vi kan heller inte

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi De följande 3-4 veckorna kommer ni att arbeta med uppgifter kopplade till hushållsekonomi. Arbetet sker i mindre grupper där ni resonerar och diskuterar

Läs mer

Ta genvägarna till banken

Ta genvägarna till banken Ta genvägarna till banken Mobilbanken för iphone, Android och ipad Swish Internetbanken Telefonbanken Vill du veta mer om genvägarna till banken? Läs mer och se demofilmer på snapphanebygdenssparbank.se/internetbanken

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Pejl på pengarna Bra att veta för dig som blivit myndig Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Budget- & skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i Botkyrka kommun MÅNGA BÄCKAR SMÅ Många små kostnader

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se.

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Behöver du hjälp? Ring internetbankens kundtjänst på 0771-97 75 12, alla dagar

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

FÖR DIG MELLAN 13-20!

FÖR DIG MELLAN 13-20! FÖR DIG MELLAN 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran!

Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran! Ränteutbetalning varje månad och trevligare hyresavi på köpet. Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran! Spara smart med Hemsparkonto Öppna dörren till ett nytt sätt att spara! Öppna dörren till ett

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Frågor och svar om Custodia Credit AB

Frågor och svar om Custodia Credit AB Frågor och svar om Custodia Credit AB Uppdaterat 2006-06-16 Innehåll (länkar) 1. Om beslutet den 27 januari 2006 (Uppdaterad 2006-06-16) 2. Vad var skälet till FI:s beslut? 3. Överklagan till Kammarrätten

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Lättläst om Nordea internetbank

Lättläst om Nordea internetbank Lättläst om Nordea internetbank Så här loggar du in till Nordea internetbank: 1. Skriv in www.nordea.fi i adressfältet och tryck på Enter-tangenten. 2. Skriv ditt användar-id och inloggningskoden i fälten.

Läs mer

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

,QQHKnOO. 7HOHIRQ 6DPWDO 6DPWDOVORJJ,QVWlOOQLQJDU ,QOHGQLQJ 'LQ(UL VVRQ5V 'RNXPHQWDWLRQ,QIRUPDWLRQR K &RPPXQL DWLRQV6XLWH G

,QQHKnOO. 7HOHIRQ 6DPWDO 6DPWDOVORJJ,QVWlOOQLQJDU ,QOHGQLQJ 'LQ(UL VVRQ5V 'RNXPHQWDWLRQ,QIRUPDWLRQR K &RPPXQL DWLRQV6XLWH G ,QQHKnOO,QOHGQLQJ 'LQ(UL VVRQ5V 'RNXPHQWDWLRQ,QIRUPDWLRQR K &RPPXQL DWLRQV6XLWH G.RPPDLJnQJ &KH NOLVWD )XQNWLRQVOlJHQ %DWWHULHW 6,0NRUWHW 6OnDYSn 6WlQJGOX ND gsshqox ND 6lNHUKHW 6WlQJGOX ND 7HOHIRQNQDSSDU.QDSSVDWVHQVIXQNWLRQHU,QGLNDWRUHULWH

Läs mer

Stärkta konsumenter på finansmarknaden

Stärkta konsumenter på finansmarknaden Stärkta konsumenter på finansmarknaden Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja 4 september 2012 Konsumenten i underläge Komplicerade finansiella tjänster och produkter Konsumenten har i dag ett allt större

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs 2006-01-12 Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs De första skattebesluten för försöket med trängselskatt förföll till betalning den 9 januari 2006. Vägverket kommer dock att avvakta

Läs mer

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01 Framtidskonto Gäller från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken avser i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Konto är ett framtidskonto som en kontohavare öppnat i banken enligt

Läs mer

Erbjudande till UF-företag

Erbjudande till UF-företag Erbjudande till UF-företag Välkommen som UF-företagare. I samarbete med UF erbjuder Swedbank och Sparbankerna följande banktjänster. Rådgivning i företags- och privatekonomi Företagskonto för företagets

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner Innehåll Enkelt att använda ditt PlusGirokonto Privat 2 Redovisning 4 Övriga tjänster 5 Insättning och uttag på kontot 6 Till ditt plusgirokonto

Läs mer

Välkommen som god man!

Välkommen som god man! Välkommen som god man! Välkommen till ditt uppdrag som God man! Du skall nu ta hand om förvaltningen av Din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT 1 IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER AV KREDITGIVAREN Kreditgivare: DEGIRO B.V. Adress: Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonnr:+46 (0) 852 500 220 E-postadress:

Läs mer

Privatekonomi. Livet och pengarna Avsnitt 1

Privatekonomi. Livet och pengarna Avsnitt 1 Privatekonomi Livet och pengarna Avsnitt 1 5 Sant eller falskt Ringa in S eller F 1. Ränta är en kostnad för att låna pengar. 2. Man kan bli vräkt om man inte betalar hyran i tid. 3. Faktura är samma sak

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Protokoll SNAPS styrelsemöte 2015-01-27 kl. 18.00 Skype + BMC

Protokoll SNAPS styrelsemöte 2015-01-27 kl. 18.00 Skype + BMC Protokoll SNAPS styrelsemöte 2015-01-27 kl. 18.00 Skype + BMC Närvarolista Mötesordförande: Adam Andrén SNAPS styrelse: Ordförande Adam Andrén (AA), sekreterare Lina Dahlin (LD), kassör Patrik Kagebeck

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

Ekonomikompassen - Fråga banken

Ekonomikompassen - Fråga banken Sida 1 av 6 Inloggad som: weconverse Logga ut Startsida Kunskapsbanken Din bankidé Fråga Sparverktyg banken Räkneverktyg Budgetverktyg Sida 2 av 6 Yda12 den 18:e september 2008 Hur kan man få kreditkort

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Kapitel 7 Betala räkningar

Kapitel 7 Betala räkningar ÖVNINGAR Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 7 Betala räkningar Film 1: Inledning En man pratar med sin fru De sitter hemma i vardagsrummet Mannen ska betala räkningar Han tycker att det tar tid Frun

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Från 2015-01-30 KORT Banken erbjuder flera olika typer av kort. Det finns två huvudtyper av kort bankkort och kreditkort.

Läs mer

- från idé 2ll produkt

- från idé 2ll produkt Centrum för Innova3va Drycker - från idé 2ll produkt En resurs för dig som vill utveckla unika drycker från lokala råvaror Kort presenta3on av Hortonom: inriktning gene2k och växaörädling VäxAörädlare:

Läs mer

E-tjänster. Hanna-Karin Grensman

E-tjänster. Hanna-Karin Grensman E-tjänster Hanna-Karin Grensman INTRODUKTION DEL 3 ÖVRIGA TJÄNSTER 1. INTRODUKTION TILL E-TJÄNSTER...3 A. Internet och säkerhet... 3 B. E-legitimation... 4 C. Blanketter... 9 DEL 1 DITT PRIVATLIV 2. TA

Läs mer

Handledning till studiecirkel på tre träffar eller fler. Varje träff föreslås vara 3 45 minuter. Handledning till studiecirkel i seniorekonomi

Handledning till studiecirkel på tre träffar eller fler. Varje träff föreslås vara 3 45 minuter. Handledning till studiecirkel i seniorekonomi Handledning till studiecirkel på tre träffar eller fler. Varje träff föreslås vara 3 45 minuter. Handledning till studiecirkel i seniorekonomi TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR HANDLEDNING TRÄFF 1 Presentation

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ ,3 Bryssel den 22 juli 2002,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ +DU GX SUREOHP PHG DWW In HQ H[DPHQ JRGNlQG HOOHU DWW VNDIID GLJ VRFLDOI

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

Hur stora är dina inkomster?

Hur stora är dina inkomster? Hur stora är dina inkomster? Börja med att ställa samman inkomsterna per månad. Använd nettoinkomst, dvs lön efter skatt och andra eventuella avdrag. Kr per månad Vidare till sparande Inkomst, din egen

Läs mer

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Kundtjänst för Fakturamottagare: Internetbanken 0771-97 75 12 Telefonbanken 0771-22 11 22 Förfallodag = Dag då betalningen är mottagaren tillhanda. Elektroniska

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Hantering av behörigheter. Instruktion för behörighetsadministratörer

Hantering av behörigheter. Instruktion för behörighetsadministratörer Hantering av behörigheter Instruktion för behörighetsadministratörer Innehåll. Översikt 2. Lägg till behörighet 3. Exempel steg -3 4. Visa och ändra behörighet 5. Bra att veta 6. Tillvalstjänster Välkommen

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Skräddarsy din handelsplattform. Introduktion till din SaxoWebTrader

Skräddarsy din handelsplattform. Introduktion till din SaxoWebTrader Skräddarsy din handelsplattform Introduktion till din SaxoWebTrader 2 INNEHÅLL 3 SKRÄDDARSY SAXOWEBTRADER EFTER DINA INVESTERINGSBEHOV 4 BYGG DIN PERSONLIGA ARBETSYTA 5 UPPRÄTTA PRIS- OCH HANDELSMODUL

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s.

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

EN BROSCHYR FRÅN BLUESTEP. BlueStep hjälper fler att få lån

EN BROSCHYR FRÅN BLUESTEP. BlueStep hjälper fler att få lån EN BROSCHYR FRÅN BLUESTEP BlueStep hjälper fler att få lån futureimagebank.com / Fabian Fogelberg Varför BlueStep Den ekonomiska situationen förändrar sig för en människa under livet. Det är normalt. Plötsligt

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Nio svar om din pension

Nio svar om din pension Sida 1 av 7 Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten där Bo Könberg är ordförande. Bild: Scanpix Förstora bild» Nio svar om din pension Publicerad: 11 juli 2009, 01:15 Senast uppdaterad:

Läs mer

www.danskebank.se Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ( distansavtalslagen )

www.danskebank.se Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ( distansavtalslagen ) www.danskebank.se Information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ( distansavtalslagen ) Fr o m 2 December 2014 Innehåll Baskonto... 3 Danske Direkt... 3 Danske Direkt

Läs mer

Spara smart med det nya investeringssparkontot!

Spara smart med det nya investeringssparkontot! Spara smart med det nya investeringssparkontot! Sundsvall 21 januari 2012 David Persson Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 09-10-05 1 Aktieinvest Grundades 1965 och erbjöd kunder möjlighet att spara i

Läs mer