Vad är bra och dåligt med lån?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är bra och dåligt med lån?"

Transkript

1 En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban kko rt?

2 Cash en tidning om pengar handlar både om hur man kan betala, spara eller låna pengar och vad som är viktigt att tänka på när det gäller så kallade finansiella tjänster. I tidningen finns enkel och grundläggande information om några av de finansiella tjänster som ungdomar mellan 15 och 18 år först kommer i kontakt med. Tidningen ges ut av Konsumenternas Bank- och finansbyrå i samarbete med Konsumentverket och Finansinspektionen. Tidningen är gjord av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, som är en opartisk organisation som ger råd och information om finansiella tjänster. Mer information om Konsumenternas Bank- och finansbyrå finner du på Cash en tidning om pengar Konsumenternas Bank- och finansbyrå 2010 rafisk form och illustration: Erica Jacobson Design Tryck: Etcetera Offset AB, 2010 Cash en tidning om pengar kan beställas utan kostnad från Konsumenternas Bank- och finansbyrå Box Stockholm Telefon Konsumenternas Bank- och finansbyrå äger samtliga rättigheter till Cash en tidning om pengar. Citera gärna innehållet men ange i så fall alltid källan.

3 VAD EN BANK? En bank är ett företag som mest jobbar med tre saker: betalningar, sparande och utlåning av pengar. Om du är under 18 år kan du inte låna men du kan både spara och betala om du har dina föräldrars (eller förmyndares) tillstånd. För att kunna spara och betala erbjuder bankerna dig olika tjänster som till exempel bankkonto, internetbank, bankkort och telefonbank. För att kunna spara och betala behöver du ett konto i banken. På kontot kan du se hur mycket pengar du har. De pengar du har på kontot kallas för saldo. När du börjar arbeta måste du ha ett konto i någon bank så att du kan få in pengarna du tjänar. Har du tillgång till internetbank kan du sköta dina bankaffärer på bankens webbsida. För att göra det måste du logga in med de uppgifter du fått från banken. När du är inloggad på ditt konto kan du se hur mycket pengar du har. Du kan också göra betalningar samt hålla koll på vilka betalningar och insättningar du gjort tidigare. HU AMMAL MÅSTE MAN VAA? För att få tillgång till banktjänster och bankkort måste du ingå ett avtal med banken. Men för att få ingå avtal måste du vara myndig, det vill säga 18 år. Är du under 18 år är det dina föräldrar, eller annan förmyndare, som ingår avtalet för din räkning. Dina föräldrar eller din förmyndare måste alltså godkänna att du skaffar någon form av banktjänst t ex ett bankkort. Det finns ett undantag. Det gäller för dig som fyllt 16 år och har egen inkomst från arbete. VILKEN BANK SKA MAN VÄLJA? Det finns många olika banker att välja mellan. Du behöver inte välja en enda bank du kan vara kund i flera banker samtidigt. De flesta ungdomar har samma bank som sina föräldrar. Om dina föräldrar har bra kontakt med en bank, kan det finnas fördelar med det. Men det finns kanske en annan bank som passar dig bättre. Först och främst måste du tänka efter vilka behov du har och sedan välja den bank som ger dig de bästa priserna och den bästa servicen. Med ett bankkort kan du ta ut pengar från en uttagsautomat och betala för varor och tjänster av dem som godtar det bankkortet. Har du tillgång till telefonbank kan du ringa banken och med hjälp av deras självbetjäning ta reda på ditt saldo och få information om till exempel annat sparande. Du kan också göra överföringar mellan olika konton genom att trycka personnummer och en personlig kod. Många gånger är det flera av dessa saker som är viktiga och då får du välja den bank som sammanlagt passar bäst in på dina önskemål. Och kom ihåg du kan byta bank om du inte skulle vara nöjd med den du valt först. 5

4 4 V i c ~ EDlUPDWDODUP HU P P N UH DI lu UlWD (WWUVPIW WD 0H YD Ul lu On FK NHU VSDUDH SnHWWEDNN DU J H S L U WH lw V DNH HJHWOLJH"1lU D SHJDUWLOO E L W W VN WL DN I EDNHLJH WVn OnDU HU J HW U J I UDWW ODVUlWD 6PEHWDOLJ UVlWWLJHNDO H H ' J L HPSHO WW YLVVHUVl 2PWLOOH[ W FH U S L DV DU 5lWDUlN FKUlWDUnN W N N D E W LW USn DU KDU NU UHWDYEDNH + n P U U N H 5lWD YDUD InU U FKVn YLDU U N U DNW NUU In DNHUFKOLN E D N OL OD HO NNW YDULHUDUP DNH LWWED OE LO WW DU On OO 'HSHJDU D W SHJDU WL On W DW OO WL U W L VL OnDU DYlHU H SHJDU 2P D n O HU Y HK E EDNH PlLVNUVP HWDOD UlWD WLOO E HW OO Wl LV DNSHJDU PnVWH lwdsn HWW E U l UH J K U Onl DUYDUD 5lWDSn HWW FKUlWDUnN U U N nhw NW /ndu PnUHWI UHWO U U N D W EHWDODU WD I U DWW On Ul UH J K H W DDW *HP DWW WD DUVnDWWHEOD J H S H N D D E SHJDUWMlDU FKK\UDI U VL D O lo VW D D WLOO VL NDEHWDOD O ONDOHU #ANKKOT FO UN" HWNDJ UDL6YHULJH %ODDDWWLOONPPHUIWD HDYJLIWI UDWWWDUWSHJDULDDYDOWDl VYHVN 'HW NDOODU PD I U YDOWDYl[OLJVSnVODJ 7DUWSHJDULOlHUVPLWHDYlHUHUND HWNPPDWLOO\WWHUOLJDUHDYJLIWHU 2PYHWDWW VNDYDUDWPODVHUHOlJUHSHULlUHW YLNWLJWDWWlYHNOODUHVVDDYJLIWHU $YJLIWHUI UEDNNUWFKWWDJNDLEODlUDV 7LWWDlUI USnEDNHUDVZHEESODWVHUP YLOOVNDIIDEDNNUWFKVHHIWHUYLONHWNUWVPSDVVDULJElVW 1 MLJLWHPHI UVWDElVWDWDNOODPHÀHUDEDNHUVnDWWlUVlNHUSnDWWYlOMHU HWVPlUElVWI ULJ 0HHWWEDNNUWNDEnHWDWSHJDUIUnWWDJVDWPDWHU FK KDOD L H DIIlUHU VP JWDU EHWDOLJDUPHHWWVnDWNUW 8JPDUIUn nundldjinednnuwiunpnjdednhu 0HI UlOUDUDPnVWHJNlDHW HIWHUVPLWHKDU UlWWDWWLJnDYWDOVMlOYLDI\OOW nu 'HW VVNLOODHUPHOODEDNHUDVEDNNUW )UDPI UDOOWlUHWJlOOHUNVWDHU 'HÀHVWDEDNNUWI UJPDUKDULJHnUVDYJLIWPHnJUD EDNHUWDUEHWDOWI UWWDJLDWPDW 7lNHIWHUKU WUUDWWNPPHUDYlDLWWNUW.PPHU IWDDWWWDWSHJDULWWDJVDWPDWVNDJ YlOMDHWWNUWWDWWDJVDYJLIW 2PDYlHUEDNNUWHWWPODVNDHW NVWDPHUDWWWDWSHJDULWWDJVDWPDWHUlYD +LWWDPHULIUPDWLSnZZZ NVPHWHUDV VH

5 2!,! 4 "% (52 *!' 2!+.).'!2 4IO PIZ Np\\ MV [SI IO O~ZI) 1lUKDUN SWnJWPHLWHEHWDODWPHHJnJ InUHUlNLJ 'HNPPHUIWDVWPHSVWH 'NDFNVnInUlNLJDUI UDWWEHWDODI UWLOOH[HPSHOK\UD HOFKLWHUHW 3nUlNLJHVWnUKU P\FNHWPnVWHEHWDODFKYLONHWDWPVP VHDVWPnVWHEHWDOD 'HWDWPHWNDOODVI UI UIDOODWP 7\FNHUDWWnJWYHUNDUYDUDIHOPH UlNLJH WH[DWWEHOSSHWYHUNDUI UK JW VND NWDNWDHVPKDUVNLFNDWUlNLJHVnIUWVP P MOLJWIör DWWNWUOOHUDDWWDOOWlUUlWW 'JPANJAP #CAP CENK Har du ett bankkonto och tillgång till internetbanken kan du betala din räkning där. Du loggar in dig som vanligt och väljer sedan tjänsten för att betala räkningar. Du fyller själv i alla uppgifter som behövs, till exempel bankgiro- eller plusgironummer och det belopp som du ska betala. Du ska även fylla i något som kallas för OCnummer för att den som du betalar till ska veta vem som betalat och för vilken räkning. Det är viktigt att du kontrollerar att du har tillräckligt med pengar på ditt konto innan du betalar din räkning. Det är också viktigt att du kontrollerar att du slagit in rätt siffror så att betalningen kommer till rätt mottagare. Har du slagit in fel siffror kan pengarna komma till fel konto. Det är du som ansvarar för att siffrorna blir rätt. Även om du inte har tillgång till internet och internetbank kan du betala med bank- och plusgiro. Det kallas enkelt för giro och det beställer du hos den bank där du har ditt bankkonto. För att betala räkningarna stoppar du ner dem i ett särskilt kuvert och skickar till banken. Banken betalar sedan räkningarna åt dig genom att ta ut pengarna från ditt bankkonto. Du måste oftast betala en avgift till banken för den här servicen/tjänsten. =JKJPKN Du kan också betala din räkning i kassan på banken. Du tar med räkningen och pengar att betala med så hjälper bankpersonalen dig. Nackdelen med att betala på bankkontor är att det är det dyraste sättet att betala räkningar på, eftersom banken tar ut en hög avgift för varje räkning. PKCENK Om du vet att du kommer att få flera räkningar från samma företag, t ex för din mobiltelefon, kan det vara smidigt att betala räkningarna med autogiro. Med autogiro dras pengarna för räkningarna direkt ifrån ditt bankkonto. Du behöver inte hålla koll på när du ska betala räkningen. Men däremot måste du se till att det finns pengar på kontot när räkningen ska betalas. Saknas det pengar på ditt konto kan du hamna på minus vilket kallas att du övertrasserat kontot. Då kan du bli tvungen att betala straffavgift. Autogiro beställer du hos den som skickar räkningen till dig. KI F=C IEOO=N =PP >AP=H= Betalar du inte din räkning i tid, har den som skickat räkningen rätt att kräva dig på olika avgifter. Din skuld blir då ännu större. Det kan även hända att räkningen inte blir betald alls ifall det inte finns tillräckligt med pengar på kontot. I så fall kan du få betala extra avgifter för det. Se avsnittet Vad händer om jag inte kan betala lån eller räkningar för mer information. 2]Z JM\ITIZ L] MV ZnSVVO) 'HWlULWHNUnJOLJWDWWEHWDODUlNLJDU 6DPWLLJW PHUlNLJHInUIWDHWWLEHWDOLJVNUW HOOHU HDYLVPHWFNVnNDOODV 3nDYLVWnUHWWLOO YLONHWNWVNDEHWDOD 'HWNWPUHWNDOODV JLUNWPPHUFKHW VWYnOLND 3OVJLU FKEDNJLU 'NDYlOMDPHOODOLNDVlWWDWWEHWDOD±VHlVWDVLD 11

6 Exempel: Lånar du kr och räntan är till exempel 10 % blir det ca kr i räntekostnad på ett år. äntan på 10% i exemplet i rutan intill är bara ett exempel för att det ska vara lätt att räkna. Hur hög räntan blir beror på vem du lånar av, vad du lånar pengarna till, hur mycket du lånar och under hur lång tid du ska betala tillbaka pengarna. Olika lån kan vara olika dyra. Här är det läge att se upp! Det är smart att kolla runt hos olika långivare för att se var du kan få de bästa villkoren. Det du ska fundera på är hur stor den totala kostnaden för lånet blir. Även om lånet har en låg ränta eller ingen ränta alls kan det finnas avgifter och kostnader som totalt sett gör att lånet blir dyrt att betala tillbaka. Om du vill jämföra vad olika lån kostar ska du kolla den effektiva räntan. Den effektiva räntan är vad lånet totalt kommer att kosta dig om man räknar in alla kostnader och avgifter som tas ut. Om du t ex ska betala en avgift varje månad på 30 kr för att få en räkning på posten (så kallad avi) blir det 360 kr på ett år och det påverkar den effektiva räntan. Om du behöver pengar kan det vara en lösning låna. Men det tråkiga är att du sen måste betala tillbaka pengarna plus att du måste betala för att du fått låna dem. I vissa lägen i livet måste man kanske ta ett lån. Det kan vara när du ska köpa en bostad eller en bil eller något annat som du inte har råd att betala med en gång. En bank, eller ett företag som lånar ut pengar, gör det för att de tjänar pengar på det. Förutom att du betalar tillbaka pengarna du lånat måste du även betala ränta. äntan är priset på vad det kostar att låna pengar. TÄNK EFTE FÖE Att låna pengar får inte vara ett snabbt beslut. Tänk efter noggrant om det är den enda lösningen du har för att kunna köpa det du behöver eller om du verkligen behöver det du tänker köpa. Det finns mycket reklam för olika lån och det är lätt att bli lockad av att snabbt kunna få pengar. Men alla lån ska betalas tillbaka och du måste alltid betala mer än du fått låna. När du ansöker om att få låna gör den du lånar av en kontroll av din ekonomi. Det kallar man för kreditprövning. Då tar långivaren reda på vilken inkomst du har och vilken förmåga du har att betala tillbaka lånet. Din möjlighet att få låna påverkas av om du redan har skulder eller om du inte betalat gamla skulder som du ska. VAD HÄNDE OM JA INTE KAN BETALA? Betalar du inte ditt lån i tid, har långivaren rätt att kräva dig på olika avgifter. Din skuld blir då ännu större. Se avsnittet Vad händer om jag inte kan betala lån eller räkningar för mer information. 13

7 2P DY nj DOHLJ LWH ND EHWDOD LD VNOHUE UNWDNWDHVPlUVN\OLJI U DWWK UDPNDInEHWDODVHDUHHOOHUPLND NPPD YHUHV P H DD DYEHWDOLJVSOD 0HHWlUKHOWSSWLOOHlUVN\OLJSHJDU±H EHK YHULWHJnPHSnHW 2PLWHEHWDODULWLInUIWDVWHSnPLHOVHVPInUEHWDODHSnPLHOVHDYJLIWI U ' PnVWHFNVnEHWDODU MVPnOVUlWDI UDWWLWHKDU EHWDODWLWL 'HWlUDOOWVnYLNWLJWDWWVMlOYKnOOHU UHDSnlULDUlNLJDUFKOnVNDEHWDODV 'H VP lu VN\OLJ SHJDU EHK YHU lpoljh LWH VNLFNDnJSnPLHOVH %HWDODULWH WUWVSnPLHOVH luulvnhvwudww InUHWWLNDVVNUDYPH\WWHUOLJDUHDYJLIWHUFK DWW VNOH VHD OlPDV WLOO.UIJHP\ LJKHWH %HWDODULWHKHOOHU VHWULVNDWW KDPDULNUIJHVUHJLVWHUVDPWInUEHWDOD \WWHUOLJDUHDYJLIWHU 'NDFNVnInHVnNDOOD EHWDOLJVDPlUNLJVP VNYDULUHJLVWUHL WUHnU $WWKDHEHWDOLJVDPlUNLJlULWHEUD 'HWNDEODDDWLHElUDDWWNDInVYnUWDWW InHWWWHOHIDEHPDJHOOHUK\UDHOlJHKHW,H[HPSOHWYDNDVHKUHOLWHVNONDEOL HVWUVNOPHKDPDUKVNUIJHFKlU EHWDOLVH[PnDHU.lOOD ZZZ NUIJH VH lig skuld Ursprung en mobilräkning) pel (till exem lseavgift Påminne rav Inkassok ränta ls Dröjsmå nde förelägga s g in ln ta e B rt arbete r för utfö Kostnade vning r för indri Kostnade 300 kr 50 kr 160 kr 30 kr 300 kr 340 kr 600 kr kr Totalt 2PW\FNHUDWWUlNLJHYHUNDUIHODNWLJVND NODJDLUHNW %HUlWWDI UHVPVNLFNDWUlNLJH YDUI UW\FNHUHlUIHO %HK YHUKMlOSI UDWW NODJDSnHUlNLJHOOHUPYLOOKDUnPYLOND UlWWLJKHWHUKDU NDYlDLJWLOONVPHWYlJOHDUHLLNPP 13 15

8 Vad styr aktiepriset? Aktier (DNWLHVSULVNDOODUPDDNWLHNUV 'HWVPEHVWlPPHUDNWLHNUVHlUKUPnJDDNWLHUVP VDWWN SD FKKUPnJDPlLVNUVPYLOON SD 2PHWlUÀHU VPYLOON SDHVSHFLHOODNWLHlVPYLOOVlOMD±MD n JnUNUVHSS buhwàhuvpyloovlomdlvpyloo N SDHVSHFLHOODNWLH JnUDNWLHNUVHHU 3nOnJVLNW luhwi UHWDJHWVWYHFNOLJVPSnYHUNDUDNWLHNUVH 2PHWWI UHWDJlUO VDPWFKYl[HUJnUDNWLHNUVH I UUHOOHUVHDUHDOOWLSS 3nNUWVLNWEHUUSSJnJDUFKHJnJDUIWDVWSnYDN SDUHFKVlOMDUHWUU PI UHWDJHWVWYHFNOLJ Hur handlar jag med aktier? ) U DWW ND KDOD HW YLOO VlJDN SDFKVlOMDDNWLHU EHK YHU HWW 93 NW 9lUHSDSSHUVNW (WW93 NWND SSD LHEDNHOOHUKVHINPPLVVLlU I UHWDJVPlUVSHFLDOLVWHU SnKDHOPHDNWLHU 3nHWW93 NWNDVHYLONDDNWLHUlJHU 2PKDULWHUHWEDNHOOHULWHUHWNWKVHINPPLVVLlU NDN SDFKVlOMDLDDNWLHUSn,WHUHW Möjligheter och risker med aktier En aktie är en andel av ett företag. Om du köper en aktie köper du alltså en del av företaget och blir delägare. Det finns de som gjort stora vinster på att köpa aktier. För att göra det måste du ha lyckats köpa aktier i företag som gått riktigt bra. Men det finns samtidigt många som har förlorat minst lika mycket på felsatsningar. Att köpa och sälja aktier kräver mycket kunskap och det är en riskabel form av sparande. 6PDNWLHlJDUHNDWMlDSHJDUSnWYnVlWW 2PI UHWDJHWKDUDNWLHULKDUJnWWPHYLVW HUnUHW NDI UHWDJHWLEODHODWHHODY YLVWHWLOODNWLHlJDUD 'HWNDOODVI UnUOLJWHOLJ 'HWDUDVlWWHWlUDWWVlOMDLDDNWLHU 2PO\FNDVVlOMDDNWLHI UPHUlN SWH HI UJ UHYLVW 9LVWHJ UNDOODVI U DYNDVWLJ 'HVW UVWDULVNHlUDWWEODJHWJnULNNUV 'neolulddnwlhuyluho VD 0HEOLUDOULJ DVYDULJ I U EODJHWV VNOHU 'H YDOLJDVWH ULVNHlUDWWNUVHJnUHU 'HWNDKlDP I UHWDJHWJnUnOLJWHOOHUDUDN SDUHDYnJ DOHLJLWHWUUSnI UHWDJHWVIUDPWL 2P VlOMHULDDNWLHULHWWVnDWOlJHJ UHI UOVW HIWHUVPSULVHWI UYDUMHDNWLHlUOlJUHln N SWHHP Om du handlar med aktier tänk på det här Lägg inte alla ägg i samma korg när du sparar i aktier! enom att köpa flera olika aktier i olika branscher tar du inte samma risk som du gör om du bara köper aktier i ett företag. Köp bara aktier i företag vars framtid du tror på. Du måste följa med och kontrollera hur kursen går så du vet vad som händer med dina aktier. Köp aldrig aktier för mer än du har råd att förlora. Eftersom en aktie i värsta fall kan bli värdelös, ska du inte köpa aktier för pengar du behöver till annat. Du bör även spara på andra sätt än i Vad kostar det? 2PN SHUHOOHUVlOMHUDNWLHUPnVWH I UWP DNWLHVSULV lyhehwdodhdyjliw±fuwdjh±wloo EDNHHOOHUINPPLVVLlUH $YJLIWHND YDUDOLNDK JKVOLNDEDNHUFKINPPLVVLlUHUVnHWNDO DVLJDWWMlPI UD aktier, t ex på ett sparkonto eller i en fond. Om du inte är säker på vilket företags aktie du vill satsa på, kanske du skall spara i en aktiefond istället. 15

9 OLIKA SÄTT ATT SPAA I en EODI VHWEnHDNWLHUFKUlWHElUDH YlUHSDSSHU &KDVH WLOO EUD DYNDVWLJ lu VW UUHLHEODIlLHNUWUlWHIPHPLUHlHDNWLHI 6DPWLLJW VHWHULVNI U I UOVWPHHlULWHOLNDVWUVPPHDNWLHI 2PVSDUDUSHJDUSnHWWVSDUNWlUHWWU\JJW FKVlNHUWVDPWLLJWVPInUUlWDSnSHJDUD 6SDUNWNDInKVEDNHUHOOHUDUDI UHWDJ VPHUEMHUVSDUWMlVWHU 0HE UEDUDDYlDLJDYVSDUNWVP PIDWWDV DY H VWDWOLJD LVlWWLJVJDUDWL 'HW LHElUDWWInUWLOOEDNDLDSHJDUDYVWDWHP EDNH I UHWDJHWJnULNNUV 9HWLWHPEDNH I UHWDJHW PIDWWDV DY LVlWWLJVJDUDWL Vn NDNOODHWSnZZZ LVDWWLJVJDUDWL VH SÅ HÄ BÖJA DU SPAA /HWDUHDSnHWWVSDUNWPHEUDUlWD %HVWlP KUP\FNHWYLOOVSDUDSHUPnD WH[ NUU 2UDPHDWPDWLVN YHUI ULJDYLWWVSDUDH 'HWNDDWLJHJ UDVMlOYPKDULWHUHWEDNHOOHUFNVnEHULEDNJ UDHWnWLJ 9LOOVSDUDLIHU WlNSnDWWOLNDIHUKDU OLNDULVNHU 3UDWDJlUDPHnJSnEDNHHOOHU njddvpkduolwhnvndspihuld EHVWlPPHULJ %HVWlPKUP\FNHWYLOOVSDUD SHUPnD WH[ NUU 2UDPHDWPDWLVN YHUI ULJ DY LWW VSDUDH 'HW ND DWLJH J UDVMlOYPKDULWHUHWEDNHOOHUFNVnEHU LEDNJ UDHWnWLJ FONDE MÅNA ALTENATIV (INDEHVNULYDVVPHVDPOLJDYOLNDYlUHSDSSHU 'HW ND YDUD VnDD YlUHSDSSHU VP JHU UlWD HOOHU FNVn ND HW YDUD DNWLHU )H VN WVDYHWWI UHWDJVPYlOMHUWYLONDYlUHSDSSHU VPVNDLJn 6SDUDULHIVnlJHUHOLWH DHODYHWWDODIH 9LVWHJ ULHINDOODVDYNDVWLJ )HUJHUYDOLJWYLVK JUHDYNDVWLJlVSDUNW 0HPnVWHYDUDEHUHSnDWWLDSHJDUVnYlO ND NDVPPLVNDLYlUHPVSDUDULHDNWLH HOOHUEODI 6NDVSDUDLIHUE UJ UD HWSnOnJVLNW *nuyluhwsnihssvn NDUlYHYlUHWSnL DHO 6SDUDULHDNWLHINDYlUHWVWLJDVDEEW PE UVHJnUSS±PHFNVnVMNDVDEEWLYlUH PE UVHJnUHU 2OLNDIHULHElUOLNDJUDHU DYULVN±HWLHElUDWWIHUDKDUOLNDP MOLJKHWHU WLOODYNDVWLJPHFNVnULVNI UI UOVW $NWLHI lu H I PH EDUD DNWLHU FK KDU VW UVWFKDVWLOODYNDVWLJPHlYHVW UVWULVNI U I UOVW $NWLHIHUSDVVDUPYLOOVSDUDSnOLWH OlJUHVLNWJHIlU ± nu (NUWUlWHILHKnOOHUEDUDYlUHSDSSHU VPJHUUlWD (NUWUlWHIKDULWHVDPPD FKDVWLOODYNDVWLJVPHDNWLHIPHlUOLND VlNHUWVPVSDUNW VAFÖ SKA MAN SPAA? 'HWlUP\FNHWNOPDYLOOJ UDLOLYHW 'NDVNH YLOOUHVDWPODV N SDV\JJDNOlHUHOOHUN SD HF\NHOHOOHUPSH 0\FNHWDYHWVPlUUOLJWL OLYHWNVWDUW\YlUUSHJDU byhpduehwduhoohu InUSHJDUDYLDI UlOUDUVnNDVNHHWLWHUlFNHUI UDWWEHWDODDOOWSnHJnJ 'npnvwhvsdud SHJDUHWWWDJWLOOVKDUVnHWUlFNHUI UHWYLOO N SD 'HWNDFNVnYDUDEUDDWWKDSHJDUVSDUDH luliudpwlhnpphusnnjwvpyhunoljhylookd SPAA FÖ ATT LÅNA? 1nJJnJLOLYHWPnVWHDWDJOLJHOnDSHJDU LHEDN 'NDVNHVNDN SDKVHOOHUOlJHKHW HOOHUPnVWHN SDHELO 'nndhwydudhi UHODWW UHDYDUDVSDUNLHEDNHI UDWWYLVDDWW NODUDUDYDWWVlWWDDSHJDUYDUMHPnD 3nVn VlWWYLVDUEDNHDWWlYHNDNPPDDWWNODUDDYDWWEHWDODWLOOEDNDOnHW Värdepapper är ett samlingsnamn för dokument som står för ett visst värde och som man kan köpa och sälja på en marknad. En aktie är ett exempel på ett värdepapper. Kolla var du får den bästa räntan. En jämförelse finns på Alla konton som finns där omfattas av insättningsgaranti. Undersök reglerna som gäller för kontot. På vissa konton med hög ränta kan du inte ta ut pengar så ofta du vill utan avgift.

10 LÄNKA LaNKALÄNKA LaNkA.. LÄNKA LÄNKA LÄNKA Tips på länkar till myndigheter och organisationer som jobbar med frågor om finansiella tjänster Allmänna eklamationsnämnden myndighet som fungerar ungefär som en domstol och dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företagare (kallas här ofta näringsidkare). Det är konsumenten som gör anmälan. Finansinspektionen myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. iksgälden myndighet som hanterar insättningsgarantin och investerarskyddet. LÄNKA Konsumentverket myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Svenska Bankföreningen företräder bankerna i Sverige och hjälper medlemmarna i frågor av gemensamt intresse. L A NKA.. länkar Svenska fondhandlarföreningen branschorganisation för företag som handlar med värdepapper. Fondbolagens förening branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. länkarlänkar länkar

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Goda råd om pengar 1

Goda råd om pengar 1 Goda råd om pengar 1 Innehåll Så får du pengarna att räcka till... 3 Planera din ekonomi... 4 Månadens inkomster och utgifter... 5 Att betala räkningar... 6 Lån och kredit... 12 Reklam och erbjudanden...

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Lärarhandledning Koll på cashen

Lärarhandledning Koll på cashen Lärarhandledning Lärarhandledning Koll på cashen Introduktion Privatekonomi och konsumenträttsfrågor ingår numera som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram, inom samhällskunskap 1a och b. Huvudinriktningen

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Hjälp med din budget. Råd och tips om. på lättläst svenska

Koll på pengarna. Din ekonomi. Hjälp med din budget. Råd och tips om. på lättläst svenska Koll på pengarna 2013 Hjälp med din budget Råd och tips om Din ekonomi på lättläst svenska Din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vi kanske vill köpa hus, eller bil, eller resa bort på semestern.

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer