Erbjudande till UF-företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till UF-företag"

Transkript

1 Erbjudande till UF-företag Välkommen som UF-företagare. I samarbete med UF erbjuder Swedbank och Sparbankerna följande banktjänster. Rådgivning i företags- och privatekonomi Företagskonto för företagets in- och utbetalningar. Bankgiro (årsavgift 250 kr/år) för betalning från kunder. Insatta pengarna överförs direkt till företagskontot. Internetbanken ( årsavgift 500 kr/år) för betalning av fakturor och göra avstämningar på företagskontot samt ha kontroll på företagets likviditet och ekonomi. Telefonbanken Företag för att kontrollera saldo, göra överföringar samt som kontakt för företagsfrågor. Rådgivande möte vid avveckling av UF-företag för att starta ett aktiebolag. Samtliga banktjänster erbjuds normalt till en årsavgift på 250 kr. Enskilda kontor kan rabettera erbjudandet ytterligare och lämna erbjudandet helt utan årsavgift. Kom ihåg att ta med företagets protokoll, registreringsbevis* samt legitimation till banken där bl a firmatecknare framgår. Vi rekommenderar att firmatecknare i första hand är en myndig person. Vid omyndig firmatecknare måste målsman godkänna samtliga banktjänster med sin namnteckning. Viktigt! När året som UF-företagare är slut måste ni själva ansvara för att kontakta banken och avsluta företagets banktjänster. Swedbank och Sparbankerna önskar er lycka till som företagare! Detta ska du göra innan ditt bankbesök I samband med ett första möte gällande företaget måste ett skriftligt protokoll föras där följande uppgifter ska framgå: företagets namn vilka som driver företaget (för att fatta beslut rörande företaget) vilka som är firmatecknare och har rätt att disponera företagets ekonomi datum och plats För att formulera vilka som är firmatecknare kan följande formuleringar användas: XXXXX (firmans namn) tecknas av XXX XXX, personnummer, och XXX XXX, personnummer, två i förening. Två i förening innebär att det alltid krävs två personer för att göra uttag från företagets konto. XXXX (firmanamn) tecknas av XXX XXX, personnummer, och XXX XXX, personnummer, var och en för sig. Var och en för sig innebär att dessa två personer kan göra uttag från företagets konto utan den andres medgivande. * Registreringsbeviset skrivs ut från din företagsprofil på ungforetagsamhet.se först när företaget är fullständigt registrerat. I samarbete med

2 Följande gäller för att skapa ett företagskonto hos Swedbank Alla delägarna i företaget ska komma till banken samtidigt Alla måste ha legitimation med sig Ta med ett protokoll från ett konstituerande styrelsemöte (mall för hur detta kan se ut finns nedan) Ta med ert registreringsbevis (Hur ni skriver ut det finns förklarat nedan) Omyndiga behöver ha godkännande av förmyndare för att teckna avtal. Vår blankett ska vara ifylld och underskriven (finns längre ner i denna pdf) Här hittar ni ert registreringsbevis 1. Logga in på hemsidan 2. Klicka på Hej xxxxxxx(ditt namn) om du inte kan se din profil 3. Se till att era uppgifter om företaget är korrekta 4. Klicka på utskrift brevid rubriken Registreringsbevis OBS! Det gå bara att skriva ut detta om ni har betalt registreringsavgiften, och er status har blivit uppdaterad till Betald (detta kan ta ett tag om ni väljer att föra över pengarna till vårt bankgiro). Samt att ni måste ha registrerat er rådgivare.

3 KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE Ni behöver ha ett skriftligt dokument på att ert UF-företag har bildats, därför genomför ni ett konstituerande styrelsemöte där ett sådant dokument skapas. I dokumentet skriver ni in företagets ledning och vem som får teckna det. Detta dokument behöver ni när ni exempelvis ska öppna ett bankkonto för företaget. Nedan ser ni ett exempel på hur ett konstituerande styrelsemöte bör utformas. LOGOTYPPLATS PROTOKOLL 20xx-xx-xx Konstituerande styrelsemöte Tid: Dag, Månad 20xx kl XX:XX Plats: XXXXXXXX Närvarande: N.N, ordförande N.N, sekreterare N.N N.N o.s.v. Ej närvarande: ev. N.N 1 Mötets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat. 2 Val av sekreterare och justeringsmän Mötet väljer de personer som ska skriva och kontrollera dagens protokoll. 3 Godkännande av dagordning Specificera eventuella övriga frågor och godkänn sedan kallelse och dagordning. Kallelsen bör ha gått ut minst 7 dagar i förväg. Detta för att de kallade ska kunna boka in sig till sammanträdet och ha hunnit sätta sig in i de olika frågorna som finns med på dagordningen.

4 4 Bildande av UF-företag Här ska ni besluta om att anta bolagsordningen och att bilda UF-företaget. Besluta också om UF-företagets namn. 5 Ledning Fatta beslut om ledningsposterna. Vem ska vara VD? Vem ska vara ekonomichef osv? 6 Firmatecknare Besluta om vilka personer som ska teckna bolagets firma. 7 Övriga frågor Tag alltid med denna fråga näst sist i dagordningen. Detta för att ni skall kunna plocka in något ärende som inte var med i dagordningen från början. 8 Mötets avslutande Ordföranden förklarar mötet avslutat. Observera att det alltid måste följa med minst ett ärende till nästa sida om det skulle vara så att protokollet innehåller mer än en sida. Vid protokollet Protokollskrivarens namnförtydligande Justeras Justerarens namnförtydligande Justerarens namnförtydligande

5 Godkännande av avtal för underårig avseende UF Företagande Anvisningar var god vänd! Underårig Namn och adress Personnummer Förmyndare Namn och adress Personnummer Förmyndare Namn och adress Personnummer UF Företag/ Verksamhet Avtal/Tjänster (stryk det som ej omfattas av godkännandet ) Godkännande Namn Företagskonto Bankgiro Internetbanken firma e-bokföring Telefonbanken Företag Bankens registreringsnummer Vi har, i egenskap av förmyndarna och företrädare för den underårige, tagit del av ovan angivna avtal/tjänster samt därtill hörande allmänna villkor. Vi har informerats om att för internetbankstjänsten är identifieringsmetoden företagskopplad internetdosa som ger den underårige tillgång till UF-Företagets hela engagemang i banken. Till grund för ingångna avtal mellan banken, företaget och den underårige samt dennes föräldrar finns protokollsutdrag som ger den underårige tillträde till UF-företagets engagemang i banken. När UF-företagets avvecklar verksamheten upphör samtliga ingångna avtal mellan banken, UF-Företaget och dessa företrädare. Vid avtalens upphörande ska utlämnade internetdosor, blanketter och övrigt bankmaterial återlämnas. VI GODKÄNNER HÄRMED OVAN ANGIVA AVTAL OCH ATT DE BLIR GÄLLANDE GENOM UNDERSKRIFT AV DEN UNDERÅRIGE. VI ÄR INFÖRSTÅDDA MED ATT DESSA AVTAL GÄLLER LÄNGST ETT ÅR OCH SKA UPPHÖRA NÄR VERKSAMHETEN AVVECKLAS OCH ATT UTLÄMNADE INTERNETDOSOR, BLANKETTER MM SKA ÅTERLÄMNAS TILL BANKEN. Underskrift Förmyndare Ort och Datum Bevittning Fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning bevittnas Fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning bevittnas namnförtydligande Adress Namnförtydligande Adress Bankens noteringar 1 Inlämnad (datum klockslag) Inlämnad av ( Namn + Id-kontroll, ID-kortsnummer anges) P-id / Signatur Granskad Aviserad per telefon/post Registrerad P-id / Signatur 1 Banken kontrollerar godkännandet och behandlar denna handling som en fullmakt. Notera när den inlämnats till banken, datum och klockslag samt notera den id-kontroll som utförts.

6 Allmänna upplysningar samt anvisningar Upplysningar UF-Företag är inte en juridisk person. Företrädarna för UF-företaget är personligt ansvariga för alla avtal och rättshandlingar som sker inom UF-företaget. Den som är under 18 år, underårig, kan inte själv ingå rättshandlingar före myndighetsdagen. Förmyndare ska därför alltid godkänna och lämna sitt medgivande till att omyndig ingår rättshandling med banken. Det är alltid förmyndarna GEMENSAMT som företräder den underårige. Förmyndarna kan avsluta dessa avtal för den underårige i förtid genom skriftlig återkallelse eller personligt bankbesök. Om den underårige får förvaltare förordnad för sig kan dessa avtal komma att upphöra. Detta Godkännande ska som huvudregel inlämnas i original av förmyndarna gemensamt vid personligt besök på banken. Banken förbehåller sig rätten att avgöra om detta godkännande kan godtas. Anvisningar Den underåriges och förmyndarnas namn, adress, personnummer och telefonnummer anges i angivna rutor. I UF Företagande ingår de tjänster och produkter som anges under avtal/tjänster. Innehållet i dessa framgår av särskilda avtal med därtill hörande allmänna villkor för varje produkt/tjänst. Förmyndarna ska egenhändigt underteckna godkännandet och förtydliga sin namnteckning. Förmyndarnas namnteckning ska bevittnas av två personer om godkännandet inte lämnas in på banken av förmyndarna tillsammans. Vittnena intygar att förmyndarna egenhändigt undertecknat godkännandet samt anger namnförtydligande, adress samt telefonnummer.

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer