Ett projekt inom kursen Interaktionsdesign - Projekt IT-universitetet, Göteborg 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett projekt inom kursen Interaktionsdesign - Projekt IT-universitetet, Göteborg 2006"

Transkript

1 Ett projekt inom kursen Interaktionsdesign - Projekt IT-universitetet, Göteborg 2006 Grupp 6: Mia Blomberg Petra Boström Sofia Dahlström Terese Wikman

2 Abstract dressuccess is a concept with the purpose to facilitate the dressing moment and make it more fun. dressuccess is a tool used to match clothes and accessories in different combinations which can give you as a person a variety of expressions. The ambition with the project was to create a concept that both solved a problem and could be fun to demonstrate at an exhibition. The prototype was developed through different phases including design methods, sponsors, planning and construction. Unfortunately we have not had the possibility to user test dressuccess because of time limits. Yet we received a lot of positive response from the visitors at the exhibition. Above all we received lots of praise for the total expression of dressuccess. The result of the project and the appreciation we got indicate that the matching concept of dressuccess has a promising future! Sammanfattning dressuccess är ett koncept med syftet att både förenkla och göra påklädning till ett roligt och idéskapande moment. dressuccess har genom datorteknologi blivit ett matchningsverktyg som kan hjälpa en användare att välja vilka kläder och accessoarer denne skall ha på sig. Detta i sin tur kan ge dig som person varierande och nya uttryck. Ambitionen var att skapa ett koncept som det skulle finnas någon nytta av och därigenom löser ett problem samtidigt som det skulle vara möjligt att ställa ut en prototyp på en utställning. Genom olika designmetoder, sponsring, planering och byggandet av en prototyp stod dressuccess klar till att ställas ut på Vetenskapsfestivalen. Tyvärr har vi ej haft möjlighet att testa dressuccess i en verklig användningssituation då byggandet av prototypen drog ut på tiden. Dock har vi fått mycket positiv respons från andra kursdeltagare och besökare på utställningen. Framför allt fick vi beröm för helhetsintrycket på utställningen. Detta är vi glada för eftersom just designen och uttrycket är något vi satsat mycket på. Resultatet av projektarbetet och den uppskattning vi fått på konceptet tyder på att vårt matchningskoncept har en framtid! 2

3 Innehållsförteckning Abstract... 2 Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Syfte Metod Process och designval Koncept Målgrupp Användarscenarion Scenario 1 få tips Scenario 2 matcha själv Uttryckslogik och estetik Realisering Prototyp Teknik Resultat Användning och interaktion Bilder på dressuccess Utvärdering Närliggande projekt Diskussion Slutsats Referenser Bilagor: Bilaga 1 - Projekt plan Bilaga 2 - Tidsplan Bilaga 3 - Poster Bilaga 4 - Manual Bilaga 5 - RFID kod Bilaga 6 Programkod Bilaga 7 Exempel på matchningskod

4 1. Inledning Denna rapport beskriver ett projektarbete utfört inom interaktionsdesign våren 2006 på IT-Universitetet i Göteborg 1.1 Bakgrund Grundidén med vårt koncept dressuccess är att både förenkla och göra påklädningen till ett roligt och idéskapande moment. Samtidigt ska konceptet kunna vara ett slags hjälpmedel vid bristande fantasi eller kanske brist på idéer när man till exempel på morgonen ska klä på sig. dressuccess utvecklades genom att detta kan upplevas som ett problem för dagens alltmer kläd och modemedvetna människor, eftersom det är vanligt att ha allt mer klädesplagg och accessoarer att välja på hemma i sin garderob. Det kan även vara lätt att komma in i ett mönster när det gäller hur man klär sig. Det är vanligt att man får sina favoritplagg och periodvis glömmer bort vilka plagg som men egentligen har i sin övriga garderob. Det kan också finnas dagar då man anser att det inte finns något att sätta på sig även fast man har hela garderoben full av kläder. Det är då man genom matchningsverktyget dressuccess kan få nya tips och idéer på hur man ska matcha ihop sina kläder för dagen. I denna rapport beskrivs hela designprocessen som lett fram till själva konceptet samt till den färdiga prototypen. Dessutom beskrivs bakgrunden till varför detta koncept valdes och i slutet av rapporten diskuteras och dras slutsatser om resultatet och de erfarenheter som är erhållna under detta projekt. 1.2 Syfte Detta projekt skapades i och med projektkursen i interaktionsdesign under våren Kursen syftade till att ge en fördjupad förståelse för central gestaltningsproblematik inom interaktionsdesignområdet genom träning i praktiskt designarbete. Kursen avslutas med en utställning av färdiga projekt under Vetenskapsfestivalen på Göteborgs Stadsmuseum. Efter att vi i gruppen satt oss ner och börjat generera idéer för lämpligt projekt så fastnade vi allihop ganska snabbt på vårt koncept, en garderob som skulle kunna hjälpa användare att matcha sina kläder och accessoarer dvs. dressuccess. Ambitionen var att skapa ett koncept som det skulle finnas någon nytta av och därigenom löser ett problem. Vårt koncept har genom datorteknologi blivit ett matchningsverktyg som kan hjälpa användaren att välja vilka kläder och accessoarer denne skall ha på sig. dressuccess både tipsar om olika klädval beroende tema och trend som man kan välja och systemet kan även ge feedback då man själv kombinerar kläder. 4

5 1.3 Metod I förstadiet av vårt projektarbete använde vi oss av brainstorming av olika slag och skisser för att få fram olika projektidéer samt även litteraturstudie och eftersökning av liknande forskning. Runt dressuccess som var ett av de tre förslag vi valde att utveckla vidare kände vi snabbt att det fanns ett intresse både från personer i vår omgivning och våra blivande sponsorer, dvs. företag inom klädesbranschen (Gina Tricot) och möbelbranschen (Ikea). Efter researchen märkte vi att det inte riktigt fanns något liknande som det vi genererat fram, vilket gjorde det mer intresseväckande att få arbeta med detta projekt. Plus att vi kände att detta föll inom ramen av ett av de viktigaste mål vi beslutat oss att uppfylla, det att vi ville skapa ett koncept som löser ett problem och är till någon nytta. Efter beslutet att köra på dressuccessprojektet var det självklart att hitta lämpliga sponsorer som ville bidra med t.ex. garderober och kläder eftersom projektbudgeten var begränsad. Vi visste att för att kunna förverkliga och ställa ut vår prototyp på utställningen var det ett måste. Planen gick igenom och efter telefon samtal med Ikea (Kållered) och Gina Tricot (Femmanhuset), fick vi till ett möte där vi beskrev vår ide och vårt koncept. Vi blev väl bemötta av intresserade varuhuschefer och butikschefer. Ikea sponsrade med garderober, hyllplan, galgar samt övriga inredningsdetaljer till utställningen för att skapa helhet i uttrycket av vårt koncept. Gina Tricot lånade ut alla kläder och accessoarer till själva utställningen för att få en bra inblick över hur matchningen skulle kunna fungera. Efter att byggmaterialet i det stora hela var ordnat fokuserades det på tekniken och designen. Genom god vägledning av handledare togs besluten hur systemet skulle fungera och rätt tekniskt material införskaffades. Efter det var det dags att börja bygga vår prototyp med allt vad det innebar, kodning, lödning, snickrande och detaljerad design exempelvis. Under hela projektarbetets gång har gruppen använt Writely [1] för att alla hela tiden skulle vara uppdaterade med projektets senaste information och för att smidigt kunna ha tillgång till varandras dokument. 1.4 Process och designval Vi började med en idé om en klädmatchningshjälp, vilket först kändes stort och komplicerat men samtidigt så pass intressant att vi ändå inte ville släppa idén. När vi sedan spånade vidare på olika möjliga lösningar på problemet så kom vi fram till den modell vi senare använt oss av, vilket gjorde att idén kändes realiserbar, vi kunde se att detta skulle vara tekniskt möjligt för oss att genomföra med de kunskaper vi hade i gruppen, och under den begränsade tidsperiod som projektet sträckte sig över. När vi väl enats om att arbeta vidare med dressuccess gick mycket tid åt till att ta designbeslut och att diskutera oss fram till de material och lösningar vi senare valde, och även till att ta kontakt med och få fart på sponsorer för att få fram de material som vi utgått ifrån. Sedan tar det ju alltid lite tid att få hem allt material, och så får man förstås räkna med att det kommer att uppstå komplikationer som man inte hade kunnat förutse från första början, till exempel de problem vi hade med jack och kontakter som inte var perfekt anpassade efter varandra. Dessa problem hade vi tyvärr inte utrymme för i vår planering. När vi väl hade införskaffat det mesta vi behövde för bygget började vi arbetet med att prova oss fram till olika varianter av galgar, vilket kändes som det första viktiga beslutet att ta vad gällde bygget. Parallellt löpte sedan bygge av 5

6 prototyp, bygge av hemsida, programmering, och allt runt omkring prototypen som har behövts till utställningen. Vi har haft stor hjälp av Writely.com där vi samlat alla våra gemensamma dokument och där vi även har haft en gemensam blogg. I denna har vi skrivit ner alla beslut vi fattat och vad som har skett i arbetet varje dag, vilket har varit bra att ha för att se tillbaka och kolla vad andra gruppmedlemmar gjort, för att uppdatera sig om man missat något, och för att kunna gå tillbaka och se vilka beslut vi faktiskt gemensamt har fattat och även påminnas om hur vi tänkte när vi fattade dem. Ibland har det varit svårt att se vilka alternativ vi har haft att välja bland, just eftersom vi inte haft så mycket tidigare erfarenhet av liknande byggen, men vi är nöjda med de beslut vi fattat. Att det fanns lysande tråd var inget vi visste om från början, utan vi började bara med en tanke om att galgarna skulle kunna lysas upp, och den EL-tråd vi hittade passade perfekt för detta. Vi hade även skisser på hur vi ville ha garderoben, att vi ville ha en del för galgar och att alla kläder skulle hänga på galgar för att inte gömmas bort i några lådor eller travar bland andra kläder. Vi ville även ha en öppen del för accessoarer där de skulle kunna ses tydligt och att en överblick över hela garderoben skulle vara möjlig att få. På IKEA hittade vi en kombination som passade in på de skisser vi gjort. Att ha kontakter till galgarna var inget vi genast blev överförtjusta i, utan det var mest en förenkling som vi kände var nödvändig för att vi skulle kunna realisera projektet inom de ramar vi haft. Dessa kontakter visade sig sedan fungera bättre än vad vi trott och kändes i den färdiga prototypen rätt naturliga. Vi har arbetat med att få ett gemensamt uttryck i allt vi gjort, och det tycker vi att vi lyckats bra med. Vi har tänkt på färgsättning, EL-ljusfärg, tapetval, detaljer osv. Vi valde den blågröna färgen på lystråden efter att ha provat ett par andra färger och kommit fram till att denna skulle fungera bäst, bli snyggast till våra ek-garderober och synas bra utan att bli för skrikig. Vi valde att ha samma färg och upplysnings-sätt för både galgar, accessoar-fack och docka för att göra systemet enhetligt och tydligt. Vi hade tidigt en kort diskussion om att ha olika färger på till exempel över- och underdelar, men denna lades snabbt ner eftersom vi inte ville förvirra användaren genom att använda flera färger som användaren sedan skulle kunna tolka på olika sätt. Vi valde dessutom att utesluta röd tråd ur diskussionen eftersom det är en färg som starkt förknippas med fel. En annan sak som vi diskuterade mycket kring var hur vi skulle designa dockan. Vi var eniga om att vi inte ville ha en docka som var en exakt avbild av en människa utan mer något abstrakt som skulle kunna visa kläderna på rätt sätt utan att störa och ta fokus från kläderna och dess uttryck, utan som skulle kunna vara något snyggt att ha i klädkammaren eller sovrummet hela tiden, och som under användning skulle kunna vara en diskret bakgrund och hängare för kläderna. Det var viktigt att dockan skulle kunna visa upp kläderna på ett någorlunda korrekt sätt, dvs. exempelvis att tröjan hänger över byxorna, att det finns möjlighet till att placera hatten överst och handväskan någonstans i handhöjd. För att ytterligare förstärka känslan av att se utstyrselns så pass verklig som möjligt så finns en spegel överst på dockan för att användaren själv ska kunna se sig i kläderna. 6

7 En första systemskiss 7

8 En första skiss över hur tekniken skulle kunna byggas upp 2. Koncept dressuccess är ett matchningsverktyg som kan hjälpa dig att välja kläder och accessoarer att klä dig i. dressuccess både tipsar dig om olika klädval utefter vald tema och stil och kan ge dig feedback då du själv kombinerar kläder. Grundidén för konceptet är att användaren skall kunna kombinera trender med teman. Teman kan vara exempelvis vardag och fest, medan trend till exempel kan vara romantisk, tuff eller 80-tal. Genom att kombinera två av dessa får användaren tips på lämpliga klädkombinationer. Vad som passar ihop och vilka olika teman och trender som ett klädesplagg eller en accessoar ingår i finns lagrat i olika "kort" som man i framtiden skall kunna införskaffa sig. Kort man köper med olika trender eller stilar, kan som sagt vara romantisk, tuff, senaste modet, punk, osv. men man skall även ha möjlighet att anpassa matchning efter egen stil och smak. 8

9 I alla kläder man köper skall det finnas en liten tag med information om plaggets egenskaper, som till exempel: färg, material, typ av plagg osv. Dessa egenskaper kan sedan läsas av systemet som på så sätt kan matcha ihop alla de plagg som finns i användarens garderob. Konceptet skulle även kunna finnas i klädaffärer där användarna kan få testa om kläderna de vill köpa passar inom en viss stil eller om de passar ihop, innan man köper dem. dressuccess har två huvudsakliga funktioner, det ena är att själv välja stil och tema och utefter detta få tips från garderoben om lämpliga klädval och kombinationer. Det andra sättet är att användaren kombinerar själv och kan få feedback på om och hur väl "godkänd" kombinationen är och vilken stil och tema man matchat ihop. Indirekt kommer användaren även märka vad som saknas i garderoben då man införskaffat sig ett trend-kort och det inte finns några plagg som passar in på trenden och som även passar till varandra. I ett utökat koncept finns även idéer om ljudfeedback med. Detta skulle kunna innebära att ljud används för att förstärka signaler om rätt respektive fel på dockan, men det skulle även kunna inkludera ljud som ytterligare förstärker känslan av de val du gjort. Väljer du till exempelvis temat fest så kan det tänkas att det börjar spelas partymusik för att få användaren i rätt stämning och för att visa upp kläderna i ett sammanhang. Detta kan även förstärkas genom ljuseffekter. 2.1 Målgrupp dressuccess riktar sig till alla personer som vill ha tips på hur de ska klä sig. Personerna är antagligen modeintresserade som vill följa med i trender men kan även vara de som inte har så bra koll som vill ha hjälp. Målet är att själva beslutsprocessen skall förkortas och att personerna som använder dressuccess inte ska behöva känna sig oroliga för att de klätt sig "fult" eller fel. Men det kan även användas för att göra påklädningsmomentet i sig lite roligare och mer idégenererande. Själva slutresultatet efter användningen bestäms av de kriterier som användaren sätter på systemet. Om man känner att man kört fast i ett mönster och skulle vilja klä sig annorlunda kan man bestämma en stil och dressuccess letar fram kläder ur garderoben som matchar denna stil. dressuccess håller dessutom reda på alla kläder och accessoarer som finns i garderoben vilket betyder att plagg och tillbehör inte skall eller kan glömmas bort. En annan grupp som kan se fördelar i att använda sig av dressuccess är till exempel färgblinda som upplever osäkerhet kring om de gjort bra matchningar eller ej. Som sammanfattning kan sägas att dressuccess är till för: personer som är intresserade av hur de klär sig de som kört fast i ett mönster och vill förändra sin klädstil personer som vill utrycka sig på olika sätt genom sin klädsel personer som gillar prylar /nya grejer personer som vill ha tips på hur de ska klä sig personer med problem att se färger helt enkelt personer som vill ha roligt eller kanske hjälp på traven vid påklädning och även matchning av tillbehör. 9

10 2.2 Användarscenarion Här beskrivs två scenarion för dressuccess två huvudfunktioner. Scenario 1 få tips Det är lördagskväll och Ebba, 20 år, gör sig i ordning för kvällens fest. Hon tar hjälp av dressuccess för att få till den rätta stilen. Först funderar hon själv över vilket uttryck hon känner för idag. Eftersom det är fest så plockar hon snabbt fram fest-kortet. Sedan kommer hon till slut på att eftersom hon är på bra humör och känner sig självsäker idag så väljer hon cowboystilen. Hon placerar de två korten på dockan och får genast feedback genom att de klädesplagg och accessoarer hon har i sin garderob och som passar för denna stil markeras. Markeringen sker genom att de galgar plaggen hänger på respektive de fack som accessoarerna ligger i lyses upp. Hon tittar nu igenom garderoben och upptäcker en rutig skjorta hon inte använt på länge, men som nu är upplyst. Denna tar hon ut ur garderoben och hänger på dockan. Hon får nu feedback på det hon gjort genom att plagg som inte längre passar till både stil och skjorta avmarkeras. Hon fortsätter att välja jeans, bälte och ett par häftiga boots ur garderoben och känner sig sedan redo för en helkväll med sina vänner. Scenario 2 matcha själv Bertil känner sig lite osäker på sin egen förmåga att matcha kläder och att hitta bra stilar som passar just nu. Han använder därför dressuccess för att få bekräftelse på att de kläder han väljer utgör en bra kombination. Han väljer läget matcha själv genom att placera kortet som indikerar detta läge på dockan, detta kort är designat så att det är tydligt för Bertil att han endast ska använda sig av ett kort i detta läge. Bertil börjar sedan att välja sina favoritjeans och placerar dessa på dockan. Han får feedback på en skala som visar hur pass väl kombinationen fungerar än så länge. Jeansen funkar fint så han får grönt ljus för dem. Sedan väljer han en grön skjorta och över denna en röd tröja. Han får grönt ljus för skjortan men när han sedan hänger på tröjan på dockan så minskar staplarna med gröna lampor och han får höra en varningssignal. Denna kombination var dockan alltså inte särskilt nöjd med, möjligen har systemet läst av dagens datum och kollat att det inte är julafton i vilket fall kombinationen hade blivit godkänd. Bertil hänger tillbaka den röda tröjan och hämtar istället en svart v-ringad tröja och får godkänt. Han får också feedback på att den stil som han har åstadkommit idag är en avslappnad kontorsstil. Det passar honom perfekt och han åker iväg till sitt jobb. 2.3 Uttryckslogik och estetik dressuccess i sig hjälper dig få nya tips & idéer att klä dig, som i sin tur kan ge dig som person varierande och nya uttryck. Kläderna och accessoarerna skapar det uttryck som du vill fånga precis den dagen eller stunden du själv väljer att matcha ihop dem. Emedan garderoben och dockan, hela dressuccess som artefakt, hjälper att skapa uttrycket på ett modernt, roligt, trendmedvetet och även tekniskt sätt. Garderoben skall fortfarande uppfylla de krav en vanlig garderob har. Den skall kunna förvara kläder. Därför kommer själva garderoben att se ut som en garderob. Interaktionen med garderob skall vara tilltalande för användaren och inte kännas som en uppgifts om måste 10

11 göras. Användaren skall vara nyfiken på vad garderoben har att säga. För själva användaren betyder garderoben ett lyxkoncept (som i framtiden kanske är något som alla tar för givet). Dockan skall spegla användaren så att denne får en så korrekt bild som möjligt av hur kläderna ser ut på en själv samt hur de ser ut när kläder och accessoarer är ihop matchade intill varandra. Dockan skall inbjuda till användning och inte var frånstötande. Den skall heller inte vara motbjudande för omgivningen men samtidigt inte väcka för stor uppmärksamhet. Vi vill inte ha ett datorgränssnitt, eftersom en skärm inte känns så naturlig i en garderob. Interaktionen sker genom en praktisk rörelse som kan jämföras med traditionell interaktion med en garderob, men även genom de olika tema- och stilkorten. Användaren får sedan feedback genom ljuset på galgar och i accessoarfacken. Man skall förstå hur galgarna används bara genom att titta på dem. De får dessutom inte se alldeles för tekniska ut, utan vara diskreta och smälta in i helheten. Galgarna måste också kunna fästa användarens uppmärksamhet vid vissa tillfällen så att användaren hittar det matchande plagget, vilket skapas via vägledningen av ljuset. 3. Realisering Den första fysiska detaljen vi behövde var förstås själva garderoben som vi fick sponsrat av IKEA, en PAX-garderob. Detta underlättade vidare anskaffningar av material eftersom vi hade en begränsad budget på 1500 kronor. Innan vi började fundera på komponenter vill vi också ha något att fylla garderoben med. Gina Tricot ställde upp på att låna oss kläder ur deras sommarkollektion. De skulle också hjälpa oss att matcha kläderna, så vi inte skulle göra fel. 3.1 Prototyp Första realiseringsdilemmat var att bestämma hur galgarna skulle fungera. Vi funderade på hur man skulle indikera vilket plagg som blir valt. Vi kom fram till att elektroluminiscent tråd på varje galge skulle räcka för att göra valen tillräckligt synliga. Nästa var hur galgen skulle hänga i garderoben. Eftersom den fortfarande skulle uppfylla de grundfunktioner som galgar har valde vi att modifiera en vanlig trägalge som vi fick från IKEA. Men eftersom vi behövde något som försörjde EL-tråden med ström och jord samt dessutom en datalänk eftersom varje galge måste ha sitt eget ID-nummer, valde vi att bryta av kroken på galgen och bygga en egen. På galgen fäste vi sedan förutom två EL-trådar en 3-polig audiokontakt samt ett DS wire Id-chip. Som hondel använda vi oss av 3-poliga jack som vi fäste på ett avsågat hyllplan ur PAX-serien från IKEA. Vid varje jack limmade vi dessutom en inverterare för strömmen till EL-tråden. För att få plats med alla accessoarer byggde vi om garderoben så att vi delade två fack på två. På dess hyllor hade vi bestämt oss för att använda RFID, detta för att det inte känns naturligt att koppla ihop något när man hänger upp ett smycke eller liknande. Vid varje hyllplan lade vi EL-tråd så att man lätt kunde hitta den accessoar som skall matchas till sina val. Där man skall lägga sina accessoarer ligger en RFID-antenn så att man skall kunna läsa av vilken accessoar som ligger var. På varje accessoar sitter dessutom en RFID-tag med sitt unika ID. 11

12 Vi använde RFID-läsare från IB Technology och satte två stycken på accessoarskåpet och en på dockan. I skåpet fanns 11 stycken RFID-platser och på dockan 5. På dockan satte vi EL-tråd för att markera de gjorda valen så även på den hade vi inverterare. Där satt dessutom tre jack för att kunna hänga på två överdelsgalgar och en underdelsgalge. Förutom de platser där man kunde hänga upp sina accessoarer behövdes två RFID-platser för korten som du väljer trend och tema med. Ovanför överdelsgalghängaren placerade vi all teknik. Detta för att göra kabelnystanet så osynligt som möjligt. 3.2 Teknik En kort summering över den teknik som använts. Thin light elektroluminiscent tråd, färg blågrön. Inverterare till EL-tråden. DS wire ID-chip för att varje galge skall ha sitt unika ID. 74HC4051 Analog multiplexer/demultiplexer för att välja en av galgarna att läsa av id-chippet från. 74HC595 Skiftregister - omvandlar en seriell utgång med ett antal bitar till lika många parallella för att slå på alla inverterare. RFID - läsare, från IB Technology - ni har datablad på den. Vi använder även 74HC595 för att välja ett av flera reläer som aktiverar olika antenner. BX24. Denna programmerbara mikrokontroller lade basen för hela projektet. Trots att en BX24 har 24 pin-platser behövde vi två stycken. BasicX editor och kompilator. För att programmera läsningen av RFID samt ID-chip samt vår matchningsalgoritm. IRF9510/IR P-kanal MOSFET effekttransistor för att slå på och av matningen till invertrarna Allt detta kopplades ihop med flera hundra meter kabel till ett härligt spindelnät av komponenter och kablar. Nämnas bör att detta var det som var mest tidskrävande av vårt projekt. Vi fick en hel del hjälp, men den ofantliga mängd detaljer som måste lödas och kopplas tog sin beskärda del av tiden. Alternativa lösningar För galgarna ville först behålla deras traditionella funktion, att man hänger upp dem på en stång. Men vi insåg ganska fort att det inte var möjligt eftersom all den teknik vi hade tillgång till krävde att de placerades på förutbestämda platser. För att förenkla själva byggprocessen funderade vi också på att använda kontakter till accessoarerna men tyckte sedan att inte kändes naturligt. För resten av tekniken använde vi oss av det vi från början bestämt oss för. Vi blev egentligen inte medvetna om andra alternativa tekniklösningar. 12

13 4. Resultat 4.1 Användning och interaktion Användaren väljer först stil och tema för kläder och accessoarer, detta görs genom att placera kort med dessa på "dockan". När prototypen läst av dessa lyses alla galgar upp med plagg som tillhör valet i garderoben. Även accessoarerna lyses upp i sina fack. Användaren väljer ett av de upplysta plaggen eller accessoarerna och placerar denna på "dockan" och utefter vad hon väljer släcks de galgar som inte passar ihop med den valda accessoaren/plagget. Användaren fortsätter och väljer tills hon är nöjd. Se manualen som bifogas som bilaga. 4.2 Bilder på dressuccess För att sätta garderoben i sin verkliga miljö tapetserade vi väggar och hängde upp tavlor och en vägglampa. 13

14 Ljustråden lös väldigt bra 5. Utvärdering Vårt mål var att skapa ett koncept som inte bara var kul för besökare på en utställning utan att det även skulle finnas en nytta och en bakomliggande problematik. Detta tycker vi att vi lyckats med. dressuccess-konceptet hjälper en användare att matcha kläder och få tips på ett enkelt och roligt sätt. Tyvärr har vi ej haft möjlighet att testa dressuccess i en verklig användningssituation då byggandet av prototypen drog ut på tiden och blev ej klar förrän i sista minuten. Dock har vi fått mycket positiv respons från andra kursdeltagare och besökare på utställningen. Framför allt fick vi beröm för helhetsintrycket på utställningen. Detta är vi glada för eftersom just designen och uttrycket är något vi satsat mycket på. Tyvärr fungerade prototypen inte korrekt på utställningen vilket gör att vi än mindre kan dra några slutsatser av besökarnas åsikter eftersom de ej kunde testa dressuccess såsom vi önskade. Men många besökare testade dressuccess ändå och förstod att något skulle hända då man tog ut en galge ur garderoben. 6. Närliggande projekt Då vi kom fram till idén att göra något med en garderob kollade vi upp vad som fanns tidigare inom området för att få inspiration. Vi visste att det tidigare gjorts flera projekt med elektronik i kläder såsom exempelvis projektet SwitchShirt [2] där en tröjas mönster kan kopieras och överföras till en annan tröja. Ett annat exempel är Skrytmössan [3], en mössa 14

15 som får fler och fler ränder ju snabbare man åker ned för skidbackarna. Men vi kände inte till något projekt med inbyggd teknik i själva garderoben. Elise Dee Co har skrivit en avhandling som heter Computation and Technology as Expressive Elements of Fashion [4]. där hon definierar ett område inom design som är en sammanställning av teknologi, datorkraft och mode. Hon menar att mode och kläder är ett sätt för människor att kunna utrycka sig själva inför andra och att kunna föra fram sin personlighet genom ens klädsel, dessutom gör klädseln varje människa unik. Hennes sätt är dock att få in teknologi i kläderna och på så sätt kunna utrycka personligheter och ställningstaganden. I dressuccess är det ej kläderna i sig som förändras utan valet av kläder för varje unikt tillfälle där användaren vill utrycka sig själv och sin personlighet på olika sätt. Vi fann Wardrobe Manager Interface [5] som är en väggmonterad display placerad i garderoben som använder gömda RFID-taggar i kläder för att upprätthålla ett digitalt inventarie av garderoben. Wardrobe Manager erhåller produktinformation via Internet om de taggade plaggen: foton, skötselråd, inköpsdatum, pris med mera. Den håller även reda på användarens klädval. Baserat på hur man klätt dig tidigare, potentiella matchningar, vad som finns i garderoben och dagens väder kan garderoben ge rekommendationer på klädval. Detta projekt liknar dressuccess när det gäller taggarna i kläderna, något som vi såg som ett framtidscenario där kläderna redan när man köper dem innehåller information om dess egenskaper och matchningsmöjligheter. Ett annat projekt är Magic Wardrobe [6], en prototyp utvecklad för som ett fysiskt gränssnitt mellan konsumenter och näthandeln. Garderoben vet vilka kläder den innehåller och är uppkopplad till online-affärer. Genom att välja ett plagg i garderoben letar prototypen upp matchande plagg som visas för användaren på en display i garderoben. När den inte används för det visas där reklam från nätbutikerna. Ett projekt där de som vi vävt in teknik i galgar är The Hanger Display [7]. Den har inte med själva garderobens funktion att göra utan galgarna fungerar som ambienta displayer. Galgarna är utrustade med var sin lysdiod och beroende på hur många av dem som lyser ges en indikation på olika saker, exempelvis dagens väder eller annan information. Den liknar dressuccess på så sätt att tekniken är osynlig det vill säga det finns ingen datordisplay i prototypen. 7. Diskussion I det stora hela fick vi systemet att se ut som vi ville. De blågröna EL-trådarna kompletterade garderobens och den omgivning vi skapade runt garderoben perfekt, och det var inga problem att se på vilken galge eller i vilket fack som det aktuella föremålet befann sig. Vi hade genom hela projektet bestämt oss för att allt i trä skulle vara av ek och däremot se jordnära och rustikt ut. Detta för att inte ge garderoben ett alldeles för modernt utseende, det fick tekniken stå för. Den allmänna uppfattningen om galgarna som nu hängdes genom att trycka in en kontakt i jack var också positiv. Det kändes naturligt att ta i galgen och människorna hade inga problem att se hur den skulle sitta. Eftersom vi var lite beroende av vilken garderob vi skulle få av IKEA, fick vi lite tänka om efter att vi fått den 2,5 meter höga garderoben istället för den lägre. Men nu kunde göra två galghängarplatser; en för överdelar och en för underdelar. Då blev det än mer synligt för användaren vilket plagg som blivit valt att matcha. 15

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur Redaktör: Mattias Vepsä Text och research: Thor Rutgersson Grafisk form: Andreas Kjellander Illustrationer: all-silhouetts.com & Sthlm Connection Arbetarnas Bildningsförbund 2014 INNEHÅLL Inledning 3 Steg

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Vad styr ett second hand- köp? en undersökning om hur de fyra P: na påverkar butikerna Myrorna och Beyond Retro

Vad styr ett second hand- köp? en undersökning om hur de fyra P: na påverkar butikerna Myrorna och Beyond Retro Vad styr ett second hand- köp? en undersökning om hur de fyra P: na påverkar butikerna Myrorna och Beyond Retro Ester Fues Emma Norberg Rapportnr: 2011.11.11 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Linda Runvall Satu Parantainen Textdesign, 120p Institutionen för innovation, design och produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 10p

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 2. 2008 Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap Tema: Kognitivt stöd Ansvarig utgivare har ordet: Innehåll Klara Mera - en lysande idé 3-5 Sidney in

Läs mer

BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER

BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER THE IMPORTANCE OF ATMOSPHERICS IN SECOND HAND SHOPS Examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi Butikschefsprogrammet (BCP) B-nivå, 15 högskolepoäng

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson FoU-Södertörns Skriftserie nr 82/10 Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson Innehållsförteckning Metoder och arbetssätt... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Informationsbehandling 2010 2 FÖRORD Detta lärdomsprov har skrivits under hösten 2010 i syfte att erhålla tradenomexamen inom utbildningsprogrammet

Läs mer