Ett projekt inom kursen Interaktionsdesign - Projekt IT-universitetet, Göteborg 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett projekt inom kursen Interaktionsdesign - Projekt IT-universitetet, Göteborg 2006"

Transkript

1 Ett projekt inom kursen Interaktionsdesign - Projekt IT-universitetet, Göteborg 2006 Grupp 6: Mia Blomberg Petra Boström Sofia Dahlström Terese Wikman

2 Abstract dressuccess is a concept with the purpose to facilitate the dressing moment and make it more fun. dressuccess is a tool used to match clothes and accessories in different combinations which can give you as a person a variety of expressions. The ambition with the project was to create a concept that both solved a problem and could be fun to demonstrate at an exhibition. The prototype was developed through different phases including design methods, sponsors, planning and construction. Unfortunately we have not had the possibility to user test dressuccess because of time limits. Yet we received a lot of positive response from the visitors at the exhibition. Above all we received lots of praise for the total expression of dressuccess. The result of the project and the appreciation we got indicate that the matching concept of dressuccess has a promising future! Sammanfattning dressuccess är ett koncept med syftet att både förenkla och göra påklädning till ett roligt och idéskapande moment. dressuccess har genom datorteknologi blivit ett matchningsverktyg som kan hjälpa en användare att välja vilka kläder och accessoarer denne skall ha på sig. Detta i sin tur kan ge dig som person varierande och nya uttryck. Ambitionen var att skapa ett koncept som det skulle finnas någon nytta av och därigenom löser ett problem samtidigt som det skulle vara möjligt att ställa ut en prototyp på en utställning. Genom olika designmetoder, sponsring, planering och byggandet av en prototyp stod dressuccess klar till att ställas ut på Vetenskapsfestivalen. Tyvärr har vi ej haft möjlighet att testa dressuccess i en verklig användningssituation då byggandet av prototypen drog ut på tiden. Dock har vi fått mycket positiv respons från andra kursdeltagare och besökare på utställningen. Framför allt fick vi beröm för helhetsintrycket på utställningen. Detta är vi glada för eftersom just designen och uttrycket är något vi satsat mycket på. Resultatet av projektarbetet och den uppskattning vi fått på konceptet tyder på att vårt matchningskoncept har en framtid! 2

3 Innehållsförteckning Abstract... 2 Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Syfte Metod Process och designval Koncept Målgrupp Användarscenarion Scenario 1 få tips Scenario 2 matcha själv Uttryckslogik och estetik Realisering Prototyp Teknik Resultat Användning och interaktion Bilder på dressuccess Utvärdering Närliggande projekt Diskussion Slutsats Referenser Bilagor: Bilaga 1 - Projekt plan Bilaga 2 - Tidsplan Bilaga 3 - Poster Bilaga 4 - Manual Bilaga 5 - RFID kod Bilaga 6 Programkod Bilaga 7 Exempel på matchningskod

4 1. Inledning Denna rapport beskriver ett projektarbete utfört inom interaktionsdesign våren 2006 på IT-Universitetet i Göteborg 1.1 Bakgrund Grundidén med vårt koncept dressuccess är att både förenkla och göra påklädningen till ett roligt och idéskapande moment. Samtidigt ska konceptet kunna vara ett slags hjälpmedel vid bristande fantasi eller kanske brist på idéer när man till exempel på morgonen ska klä på sig. dressuccess utvecklades genom att detta kan upplevas som ett problem för dagens alltmer kläd och modemedvetna människor, eftersom det är vanligt att ha allt mer klädesplagg och accessoarer att välja på hemma i sin garderob. Det kan även vara lätt att komma in i ett mönster när det gäller hur man klär sig. Det är vanligt att man får sina favoritplagg och periodvis glömmer bort vilka plagg som men egentligen har i sin övriga garderob. Det kan också finnas dagar då man anser att det inte finns något att sätta på sig även fast man har hela garderoben full av kläder. Det är då man genom matchningsverktyget dressuccess kan få nya tips och idéer på hur man ska matcha ihop sina kläder för dagen. I denna rapport beskrivs hela designprocessen som lett fram till själva konceptet samt till den färdiga prototypen. Dessutom beskrivs bakgrunden till varför detta koncept valdes och i slutet av rapporten diskuteras och dras slutsatser om resultatet och de erfarenheter som är erhållna under detta projekt. 1.2 Syfte Detta projekt skapades i och med projektkursen i interaktionsdesign under våren Kursen syftade till att ge en fördjupad förståelse för central gestaltningsproblematik inom interaktionsdesignområdet genom träning i praktiskt designarbete. Kursen avslutas med en utställning av färdiga projekt under Vetenskapsfestivalen på Göteborgs Stadsmuseum. Efter att vi i gruppen satt oss ner och börjat generera idéer för lämpligt projekt så fastnade vi allihop ganska snabbt på vårt koncept, en garderob som skulle kunna hjälpa användare att matcha sina kläder och accessoarer dvs. dressuccess. Ambitionen var att skapa ett koncept som det skulle finnas någon nytta av och därigenom löser ett problem. Vårt koncept har genom datorteknologi blivit ett matchningsverktyg som kan hjälpa användaren att välja vilka kläder och accessoarer denne skall ha på sig. dressuccess både tipsar om olika klädval beroende tema och trend som man kan välja och systemet kan även ge feedback då man själv kombinerar kläder. 4

5 1.3 Metod I förstadiet av vårt projektarbete använde vi oss av brainstorming av olika slag och skisser för att få fram olika projektidéer samt även litteraturstudie och eftersökning av liknande forskning. Runt dressuccess som var ett av de tre förslag vi valde att utveckla vidare kände vi snabbt att det fanns ett intresse både från personer i vår omgivning och våra blivande sponsorer, dvs. företag inom klädesbranschen (Gina Tricot) och möbelbranschen (Ikea). Efter researchen märkte vi att det inte riktigt fanns något liknande som det vi genererat fram, vilket gjorde det mer intresseväckande att få arbeta med detta projekt. Plus att vi kände att detta föll inom ramen av ett av de viktigaste mål vi beslutat oss att uppfylla, det att vi ville skapa ett koncept som löser ett problem och är till någon nytta. Efter beslutet att köra på dressuccessprojektet var det självklart att hitta lämpliga sponsorer som ville bidra med t.ex. garderober och kläder eftersom projektbudgeten var begränsad. Vi visste att för att kunna förverkliga och ställa ut vår prototyp på utställningen var det ett måste. Planen gick igenom och efter telefon samtal med Ikea (Kållered) och Gina Tricot (Femmanhuset), fick vi till ett möte där vi beskrev vår ide och vårt koncept. Vi blev väl bemötta av intresserade varuhuschefer och butikschefer. Ikea sponsrade med garderober, hyllplan, galgar samt övriga inredningsdetaljer till utställningen för att skapa helhet i uttrycket av vårt koncept. Gina Tricot lånade ut alla kläder och accessoarer till själva utställningen för att få en bra inblick över hur matchningen skulle kunna fungera. Efter att byggmaterialet i det stora hela var ordnat fokuserades det på tekniken och designen. Genom god vägledning av handledare togs besluten hur systemet skulle fungera och rätt tekniskt material införskaffades. Efter det var det dags att börja bygga vår prototyp med allt vad det innebar, kodning, lödning, snickrande och detaljerad design exempelvis. Under hela projektarbetets gång har gruppen använt Writely [1] för att alla hela tiden skulle vara uppdaterade med projektets senaste information och för att smidigt kunna ha tillgång till varandras dokument. 1.4 Process och designval Vi började med en idé om en klädmatchningshjälp, vilket först kändes stort och komplicerat men samtidigt så pass intressant att vi ändå inte ville släppa idén. När vi sedan spånade vidare på olika möjliga lösningar på problemet så kom vi fram till den modell vi senare använt oss av, vilket gjorde att idén kändes realiserbar, vi kunde se att detta skulle vara tekniskt möjligt för oss att genomföra med de kunskaper vi hade i gruppen, och under den begränsade tidsperiod som projektet sträckte sig över. När vi väl enats om att arbeta vidare med dressuccess gick mycket tid åt till att ta designbeslut och att diskutera oss fram till de material och lösningar vi senare valde, och även till att ta kontakt med och få fart på sponsorer för att få fram de material som vi utgått ifrån. Sedan tar det ju alltid lite tid att få hem allt material, och så får man förstås räkna med att det kommer att uppstå komplikationer som man inte hade kunnat förutse från första början, till exempel de problem vi hade med jack och kontakter som inte var perfekt anpassade efter varandra. Dessa problem hade vi tyvärr inte utrymme för i vår planering. När vi väl hade införskaffat det mesta vi behövde för bygget började vi arbetet med att prova oss fram till olika varianter av galgar, vilket kändes som det första viktiga beslutet att ta vad gällde bygget. Parallellt löpte sedan bygge av 5

6 prototyp, bygge av hemsida, programmering, och allt runt omkring prototypen som har behövts till utställningen. Vi har haft stor hjälp av Writely.com där vi samlat alla våra gemensamma dokument och där vi även har haft en gemensam blogg. I denna har vi skrivit ner alla beslut vi fattat och vad som har skett i arbetet varje dag, vilket har varit bra att ha för att se tillbaka och kolla vad andra gruppmedlemmar gjort, för att uppdatera sig om man missat något, och för att kunna gå tillbaka och se vilka beslut vi faktiskt gemensamt har fattat och även påminnas om hur vi tänkte när vi fattade dem. Ibland har det varit svårt att se vilka alternativ vi har haft att välja bland, just eftersom vi inte haft så mycket tidigare erfarenhet av liknande byggen, men vi är nöjda med de beslut vi fattat. Att det fanns lysande tråd var inget vi visste om från början, utan vi började bara med en tanke om att galgarna skulle kunna lysas upp, och den EL-tråd vi hittade passade perfekt för detta. Vi hade även skisser på hur vi ville ha garderoben, att vi ville ha en del för galgar och att alla kläder skulle hänga på galgar för att inte gömmas bort i några lådor eller travar bland andra kläder. Vi ville även ha en öppen del för accessoarer där de skulle kunna ses tydligt och att en överblick över hela garderoben skulle vara möjlig att få. På IKEA hittade vi en kombination som passade in på de skisser vi gjort. Att ha kontakter till galgarna var inget vi genast blev överförtjusta i, utan det var mest en förenkling som vi kände var nödvändig för att vi skulle kunna realisera projektet inom de ramar vi haft. Dessa kontakter visade sig sedan fungera bättre än vad vi trott och kändes i den färdiga prototypen rätt naturliga. Vi har arbetat med att få ett gemensamt uttryck i allt vi gjort, och det tycker vi att vi lyckats bra med. Vi har tänkt på färgsättning, EL-ljusfärg, tapetval, detaljer osv. Vi valde den blågröna färgen på lystråden efter att ha provat ett par andra färger och kommit fram till att denna skulle fungera bäst, bli snyggast till våra ek-garderober och synas bra utan att bli för skrikig. Vi valde att ha samma färg och upplysnings-sätt för både galgar, accessoar-fack och docka för att göra systemet enhetligt och tydligt. Vi hade tidigt en kort diskussion om att ha olika färger på till exempel över- och underdelar, men denna lades snabbt ner eftersom vi inte ville förvirra användaren genom att använda flera färger som användaren sedan skulle kunna tolka på olika sätt. Vi valde dessutom att utesluta röd tråd ur diskussionen eftersom det är en färg som starkt förknippas med fel. En annan sak som vi diskuterade mycket kring var hur vi skulle designa dockan. Vi var eniga om att vi inte ville ha en docka som var en exakt avbild av en människa utan mer något abstrakt som skulle kunna visa kläderna på rätt sätt utan att störa och ta fokus från kläderna och dess uttryck, utan som skulle kunna vara något snyggt att ha i klädkammaren eller sovrummet hela tiden, och som under användning skulle kunna vara en diskret bakgrund och hängare för kläderna. Det var viktigt att dockan skulle kunna visa upp kläderna på ett någorlunda korrekt sätt, dvs. exempelvis att tröjan hänger över byxorna, att det finns möjlighet till att placera hatten överst och handväskan någonstans i handhöjd. För att ytterligare förstärka känslan av att se utstyrselns så pass verklig som möjligt så finns en spegel överst på dockan för att användaren själv ska kunna se sig i kläderna. 6

7 En första systemskiss 7

8 En första skiss över hur tekniken skulle kunna byggas upp 2. Koncept dressuccess är ett matchningsverktyg som kan hjälpa dig att välja kläder och accessoarer att klä dig i. dressuccess både tipsar dig om olika klädval utefter vald tema och stil och kan ge dig feedback då du själv kombinerar kläder. Grundidén för konceptet är att användaren skall kunna kombinera trender med teman. Teman kan vara exempelvis vardag och fest, medan trend till exempel kan vara romantisk, tuff eller 80-tal. Genom att kombinera två av dessa får användaren tips på lämpliga klädkombinationer. Vad som passar ihop och vilka olika teman och trender som ett klädesplagg eller en accessoar ingår i finns lagrat i olika "kort" som man i framtiden skall kunna införskaffa sig. Kort man köper med olika trender eller stilar, kan som sagt vara romantisk, tuff, senaste modet, punk, osv. men man skall även ha möjlighet att anpassa matchning efter egen stil och smak. 8

9 I alla kläder man köper skall det finnas en liten tag med information om plaggets egenskaper, som till exempel: färg, material, typ av plagg osv. Dessa egenskaper kan sedan läsas av systemet som på så sätt kan matcha ihop alla de plagg som finns i användarens garderob. Konceptet skulle även kunna finnas i klädaffärer där användarna kan få testa om kläderna de vill köpa passar inom en viss stil eller om de passar ihop, innan man köper dem. dressuccess har två huvudsakliga funktioner, det ena är att själv välja stil och tema och utefter detta få tips från garderoben om lämpliga klädval och kombinationer. Det andra sättet är att användaren kombinerar själv och kan få feedback på om och hur väl "godkänd" kombinationen är och vilken stil och tema man matchat ihop. Indirekt kommer användaren även märka vad som saknas i garderoben då man införskaffat sig ett trend-kort och det inte finns några plagg som passar in på trenden och som även passar till varandra. I ett utökat koncept finns även idéer om ljudfeedback med. Detta skulle kunna innebära att ljud används för att förstärka signaler om rätt respektive fel på dockan, men det skulle även kunna inkludera ljud som ytterligare förstärker känslan av de val du gjort. Väljer du till exempelvis temat fest så kan det tänkas att det börjar spelas partymusik för att få användaren i rätt stämning och för att visa upp kläderna i ett sammanhang. Detta kan även förstärkas genom ljuseffekter. 2.1 Målgrupp dressuccess riktar sig till alla personer som vill ha tips på hur de ska klä sig. Personerna är antagligen modeintresserade som vill följa med i trender men kan även vara de som inte har så bra koll som vill ha hjälp. Målet är att själva beslutsprocessen skall förkortas och att personerna som använder dressuccess inte ska behöva känna sig oroliga för att de klätt sig "fult" eller fel. Men det kan även användas för att göra påklädningsmomentet i sig lite roligare och mer idégenererande. Själva slutresultatet efter användningen bestäms av de kriterier som användaren sätter på systemet. Om man känner att man kört fast i ett mönster och skulle vilja klä sig annorlunda kan man bestämma en stil och dressuccess letar fram kläder ur garderoben som matchar denna stil. dressuccess håller dessutom reda på alla kläder och accessoarer som finns i garderoben vilket betyder att plagg och tillbehör inte skall eller kan glömmas bort. En annan grupp som kan se fördelar i att använda sig av dressuccess är till exempel färgblinda som upplever osäkerhet kring om de gjort bra matchningar eller ej. Som sammanfattning kan sägas att dressuccess är till för: personer som är intresserade av hur de klär sig de som kört fast i ett mönster och vill förändra sin klädstil personer som vill utrycka sig på olika sätt genom sin klädsel personer som gillar prylar /nya grejer personer som vill ha tips på hur de ska klä sig personer med problem att se färger helt enkelt personer som vill ha roligt eller kanske hjälp på traven vid påklädning och även matchning av tillbehör. 9

10 2.2 Användarscenarion Här beskrivs två scenarion för dressuccess två huvudfunktioner. Scenario 1 få tips Det är lördagskväll och Ebba, 20 år, gör sig i ordning för kvällens fest. Hon tar hjälp av dressuccess för att få till den rätta stilen. Först funderar hon själv över vilket uttryck hon känner för idag. Eftersom det är fest så plockar hon snabbt fram fest-kortet. Sedan kommer hon till slut på att eftersom hon är på bra humör och känner sig självsäker idag så väljer hon cowboystilen. Hon placerar de två korten på dockan och får genast feedback genom att de klädesplagg och accessoarer hon har i sin garderob och som passar för denna stil markeras. Markeringen sker genom att de galgar plaggen hänger på respektive de fack som accessoarerna ligger i lyses upp. Hon tittar nu igenom garderoben och upptäcker en rutig skjorta hon inte använt på länge, men som nu är upplyst. Denna tar hon ut ur garderoben och hänger på dockan. Hon får nu feedback på det hon gjort genom att plagg som inte längre passar till både stil och skjorta avmarkeras. Hon fortsätter att välja jeans, bälte och ett par häftiga boots ur garderoben och känner sig sedan redo för en helkväll med sina vänner. Scenario 2 matcha själv Bertil känner sig lite osäker på sin egen förmåga att matcha kläder och att hitta bra stilar som passar just nu. Han använder därför dressuccess för att få bekräftelse på att de kläder han väljer utgör en bra kombination. Han väljer läget matcha själv genom att placera kortet som indikerar detta läge på dockan, detta kort är designat så att det är tydligt för Bertil att han endast ska använda sig av ett kort i detta läge. Bertil börjar sedan att välja sina favoritjeans och placerar dessa på dockan. Han får feedback på en skala som visar hur pass väl kombinationen fungerar än så länge. Jeansen funkar fint så han får grönt ljus för dem. Sedan väljer han en grön skjorta och över denna en röd tröja. Han får grönt ljus för skjortan men när han sedan hänger på tröjan på dockan så minskar staplarna med gröna lampor och han får höra en varningssignal. Denna kombination var dockan alltså inte särskilt nöjd med, möjligen har systemet läst av dagens datum och kollat att det inte är julafton i vilket fall kombinationen hade blivit godkänd. Bertil hänger tillbaka den röda tröjan och hämtar istället en svart v-ringad tröja och får godkänt. Han får också feedback på att den stil som han har åstadkommit idag är en avslappnad kontorsstil. Det passar honom perfekt och han åker iväg till sitt jobb. 2.3 Uttryckslogik och estetik dressuccess i sig hjälper dig få nya tips & idéer att klä dig, som i sin tur kan ge dig som person varierande och nya uttryck. Kläderna och accessoarerna skapar det uttryck som du vill fånga precis den dagen eller stunden du själv väljer att matcha ihop dem. Emedan garderoben och dockan, hela dressuccess som artefakt, hjälper att skapa uttrycket på ett modernt, roligt, trendmedvetet och även tekniskt sätt. Garderoben skall fortfarande uppfylla de krav en vanlig garderob har. Den skall kunna förvara kläder. Därför kommer själva garderoben att se ut som en garderob. Interaktionen med garderob skall vara tilltalande för användaren och inte kännas som en uppgifts om måste 10

11 göras. Användaren skall vara nyfiken på vad garderoben har att säga. För själva användaren betyder garderoben ett lyxkoncept (som i framtiden kanske är något som alla tar för givet). Dockan skall spegla användaren så att denne får en så korrekt bild som möjligt av hur kläderna ser ut på en själv samt hur de ser ut när kläder och accessoarer är ihop matchade intill varandra. Dockan skall inbjuda till användning och inte var frånstötande. Den skall heller inte vara motbjudande för omgivningen men samtidigt inte väcka för stor uppmärksamhet. Vi vill inte ha ett datorgränssnitt, eftersom en skärm inte känns så naturlig i en garderob. Interaktionen sker genom en praktisk rörelse som kan jämföras med traditionell interaktion med en garderob, men även genom de olika tema- och stilkorten. Användaren får sedan feedback genom ljuset på galgar och i accessoarfacken. Man skall förstå hur galgarna används bara genom att titta på dem. De får dessutom inte se alldeles för tekniska ut, utan vara diskreta och smälta in i helheten. Galgarna måste också kunna fästa användarens uppmärksamhet vid vissa tillfällen så att användaren hittar det matchande plagget, vilket skapas via vägledningen av ljuset. 3. Realisering Den första fysiska detaljen vi behövde var förstås själva garderoben som vi fick sponsrat av IKEA, en PAX-garderob. Detta underlättade vidare anskaffningar av material eftersom vi hade en begränsad budget på 1500 kronor. Innan vi började fundera på komponenter vill vi också ha något att fylla garderoben med. Gina Tricot ställde upp på att låna oss kläder ur deras sommarkollektion. De skulle också hjälpa oss att matcha kläderna, så vi inte skulle göra fel. 3.1 Prototyp Första realiseringsdilemmat var att bestämma hur galgarna skulle fungera. Vi funderade på hur man skulle indikera vilket plagg som blir valt. Vi kom fram till att elektroluminiscent tråd på varje galge skulle räcka för att göra valen tillräckligt synliga. Nästa var hur galgen skulle hänga i garderoben. Eftersom den fortfarande skulle uppfylla de grundfunktioner som galgar har valde vi att modifiera en vanlig trägalge som vi fick från IKEA. Men eftersom vi behövde något som försörjde EL-tråden med ström och jord samt dessutom en datalänk eftersom varje galge måste ha sitt eget ID-nummer, valde vi att bryta av kroken på galgen och bygga en egen. På galgen fäste vi sedan förutom två EL-trådar en 3-polig audiokontakt samt ett DS wire Id-chip. Som hondel använda vi oss av 3-poliga jack som vi fäste på ett avsågat hyllplan ur PAX-serien från IKEA. Vid varje jack limmade vi dessutom en inverterare för strömmen till EL-tråden. För att få plats med alla accessoarer byggde vi om garderoben så att vi delade två fack på två. På dess hyllor hade vi bestämt oss för att använda RFID, detta för att det inte känns naturligt att koppla ihop något när man hänger upp ett smycke eller liknande. Vid varje hyllplan lade vi EL-tråd så att man lätt kunde hitta den accessoar som skall matchas till sina val. Där man skall lägga sina accessoarer ligger en RFID-antenn så att man skall kunna läsa av vilken accessoar som ligger var. På varje accessoar sitter dessutom en RFID-tag med sitt unika ID. 11

12 Vi använde RFID-läsare från IB Technology och satte två stycken på accessoarskåpet och en på dockan. I skåpet fanns 11 stycken RFID-platser och på dockan 5. På dockan satte vi EL-tråd för att markera de gjorda valen så även på den hade vi inverterare. Där satt dessutom tre jack för att kunna hänga på två överdelsgalgar och en underdelsgalge. Förutom de platser där man kunde hänga upp sina accessoarer behövdes två RFID-platser för korten som du väljer trend och tema med. Ovanför överdelsgalghängaren placerade vi all teknik. Detta för att göra kabelnystanet så osynligt som möjligt. 3.2 Teknik En kort summering över den teknik som använts. Thin light elektroluminiscent tråd, färg blågrön. Inverterare till EL-tråden. DS wire ID-chip för att varje galge skall ha sitt unika ID. 74HC4051 Analog multiplexer/demultiplexer för att välja en av galgarna att läsa av id-chippet från. 74HC595 Skiftregister - omvandlar en seriell utgång med ett antal bitar till lika många parallella för att slå på alla inverterare. RFID - läsare, från IB Technology - ni har datablad på den. Vi använder även 74HC595 för att välja ett av flera reläer som aktiverar olika antenner. BX24. Denna programmerbara mikrokontroller lade basen för hela projektet. Trots att en BX24 har 24 pin-platser behövde vi två stycken. BasicX editor och kompilator. För att programmera läsningen av RFID samt ID-chip samt vår matchningsalgoritm. IRF9510/IR P-kanal MOSFET effekttransistor för att slå på och av matningen till invertrarna Allt detta kopplades ihop med flera hundra meter kabel till ett härligt spindelnät av komponenter och kablar. Nämnas bör att detta var det som var mest tidskrävande av vårt projekt. Vi fick en hel del hjälp, men den ofantliga mängd detaljer som måste lödas och kopplas tog sin beskärda del av tiden. Alternativa lösningar För galgarna ville först behålla deras traditionella funktion, att man hänger upp dem på en stång. Men vi insåg ganska fort att det inte var möjligt eftersom all den teknik vi hade tillgång till krävde att de placerades på förutbestämda platser. För att förenkla själva byggprocessen funderade vi också på att använda kontakter till accessoarerna men tyckte sedan att inte kändes naturligt. För resten av tekniken använde vi oss av det vi från början bestämt oss för. Vi blev egentligen inte medvetna om andra alternativa tekniklösningar. 12

13 4. Resultat 4.1 Användning och interaktion Användaren väljer först stil och tema för kläder och accessoarer, detta görs genom att placera kort med dessa på "dockan". När prototypen läst av dessa lyses alla galgar upp med plagg som tillhör valet i garderoben. Även accessoarerna lyses upp i sina fack. Användaren väljer ett av de upplysta plaggen eller accessoarerna och placerar denna på "dockan" och utefter vad hon väljer släcks de galgar som inte passar ihop med den valda accessoaren/plagget. Användaren fortsätter och väljer tills hon är nöjd. Se manualen som bifogas som bilaga. 4.2 Bilder på dressuccess För att sätta garderoben i sin verkliga miljö tapetserade vi väggar och hängde upp tavlor och en vägglampa. 13

14 Ljustråden lös väldigt bra 5. Utvärdering Vårt mål var att skapa ett koncept som inte bara var kul för besökare på en utställning utan att det även skulle finnas en nytta och en bakomliggande problematik. Detta tycker vi att vi lyckats med. dressuccess-konceptet hjälper en användare att matcha kläder och få tips på ett enkelt och roligt sätt. Tyvärr har vi ej haft möjlighet att testa dressuccess i en verklig användningssituation då byggandet av prototypen drog ut på tiden och blev ej klar förrän i sista minuten. Dock har vi fått mycket positiv respons från andra kursdeltagare och besökare på utställningen. Framför allt fick vi beröm för helhetsintrycket på utställningen. Detta är vi glada för eftersom just designen och uttrycket är något vi satsat mycket på. Tyvärr fungerade prototypen inte korrekt på utställningen vilket gör att vi än mindre kan dra några slutsatser av besökarnas åsikter eftersom de ej kunde testa dressuccess såsom vi önskade. Men många besökare testade dressuccess ändå och förstod att något skulle hända då man tog ut en galge ur garderoben. 6. Närliggande projekt Då vi kom fram till idén att göra något med en garderob kollade vi upp vad som fanns tidigare inom området för att få inspiration. Vi visste att det tidigare gjorts flera projekt med elektronik i kläder såsom exempelvis projektet SwitchShirt [2] där en tröjas mönster kan kopieras och överföras till en annan tröja. Ett annat exempel är Skrytmössan [3], en mössa 14

15 som får fler och fler ränder ju snabbare man åker ned för skidbackarna. Men vi kände inte till något projekt med inbyggd teknik i själva garderoben. Elise Dee Co har skrivit en avhandling som heter Computation and Technology as Expressive Elements of Fashion [4]. där hon definierar ett område inom design som är en sammanställning av teknologi, datorkraft och mode. Hon menar att mode och kläder är ett sätt för människor att kunna utrycka sig själva inför andra och att kunna föra fram sin personlighet genom ens klädsel, dessutom gör klädseln varje människa unik. Hennes sätt är dock att få in teknologi i kläderna och på så sätt kunna utrycka personligheter och ställningstaganden. I dressuccess är det ej kläderna i sig som förändras utan valet av kläder för varje unikt tillfälle där användaren vill utrycka sig själv och sin personlighet på olika sätt. Vi fann Wardrobe Manager Interface [5] som är en väggmonterad display placerad i garderoben som använder gömda RFID-taggar i kläder för att upprätthålla ett digitalt inventarie av garderoben. Wardrobe Manager erhåller produktinformation via Internet om de taggade plaggen: foton, skötselråd, inköpsdatum, pris med mera. Den håller även reda på användarens klädval. Baserat på hur man klätt dig tidigare, potentiella matchningar, vad som finns i garderoben och dagens väder kan garderoben ge rekommendationer på klädval. Detta projekt liknar dressuccess när det gäller taggarna i kläderna, något som vi såg som ett framtidscenario där kläderna redan när man köper dem innehåller information om dess egenskaper och matchningsmöjligheter. Ett annat projekt är Magic Wardrobe [6], en prototyp utvecklad för som ett fysiskt gränssnitt mellan konsumenter och näthandeln. Garderoben vet vilka kläder den innehåller och är uppkopplad till online-affärer. Genom att välja ett plagg i garderoben letar prototypen upp matchande plagg som visas för användaren på en display i garderoben. När den inte används för det visas där reklam från nätbutikerna. Ett projekt där de som vi vävt in teknik i galgar är The Hanger Display [7]. Den har inte med själva garderobens funktion att göra utan galgarna fungerar som ambienta displayer. Galgarna är utrustade med var sin lysdiod och beroende på hur många av dem som lyser ges en indikation på olika saker, exempelvis dagens väder eller annan information. Den liknar dressuccess på så sätt att tekniken är osynlig det vill säga det finns ingen datordisplay i prototypen. 7. Diskussion I det stora hela fick vi systemet att se ut som vi ville. De blågröna EL-trådarna kompletterade garderobens och den omgivning vi skapade runt garderoben perfekt, och det var inga problem att se på vilken galge eller i vilket fack som det aktuella föremålet befann sig. Vi hade genom hela projektet bestämt oss för att allt i trä skulle vara av ek och däremot se jordnära och rustikt ut. Detta för att inte ge garderoben ett alldeles för modernt utseende, det fick tekniken stå för. Den allmänna uppfattningen om galgarna som nu hängdes genom att trycka in en kontakt i jack var också positiv. Det kändes naturligt att ta i galgen och människorna hade inga problem att se hur den skulle sitta. Eftersom vi var lite beroende av vilken garderob vi skulle få av IKEA, fick vi lite tänka om efter att vi fått den 2,5 meter höga garderoben istället för den lägre. Men nu kunde göra två galghängarplatser; en för överdelar och en för underdelar. Då blev det än mer synligt för användaren vilket plagg som blivit valt att matcha. 15

16 Möjliga förbättringar Ur estetiskt perspektiv är möjliga förbättringar galgarnas utseende. Det blev en hel del kabel som måste gömmas på en vanlig galge och vi löste det genom att spruta smältlim över IDchippet och kablarna och måla över det med lack. Detta var inte så snyggt. I ett trådlöst samhälle skulle denna prototyp ha blivit väldigt diskret och snygg. Ett framtidsscenario med dressuccess skulle kunna vara där alla kläder redan innehöll taggar med information om dess olika egenskaper samt trend -och stiltillhörighet redan när man köpte dem. Vidare skulle galjarna se ut som vanliga galjar något vi ej kunde ådstakomma nu då det behövdes ström till tråden på galjarna och trådlös ström är ju än ej uppfunnen. Hela systemet skulle då vara trådlöst. På så sätt skulle interaktionen upplevas mer naturlig och inte så bökig. Dessutom skulle dressuccess kunna ha fler funktioner, exempelvis skulle systemet kunna betygsätta en klädkombination och på så sätt ge feedback på egna klädval. Dessutom som nämnts ovan om användaren väljer ett plagg själv till att börja med utan val av trend och tema så skulle den kunna ge feedback på vad som passar. Man skulle även kunna utöka valen till fler saker som skor och smink. Något annat vi diskuterat under utvecklingens gång är dockans placering och en ultimat lösning hade varit om den satt på insidan av en garderobsdörr och ej tog så mycket plats som nu. Ytterligare utvidgning av konceptet skulle även kunna innebära att användaren kan förmedla sitt humör och klä sig efter detta. Kanske skulle till och med systemet kunna anpassa klädvalen efter användarens figur, så att matchningarna blir rätt för att framhäva just denna användares kropp. Till exempel kan ju förstås en kombination som passar perfekt till en storbystad kvinna med former passa mindre bra på en kvinna som har mer av en pojkfigur osv. Har du långa ben kanske vissa kombinationer passar bättre till dig än till din vän som har korta ben och därför kräver andra kombinationer. Detta skulle förstås det ultimata systemet veta om! 8. Slutsats Det var lite synd att vi trots allt arbete inte kunde skåda dressuccess precis såsom vi förväntat oss på utställningen. Men trots att vi ej kunde se dressuccess fullt fungerande, så visar resultatet och den uppskattning vi fått på att ett liknande system kan ha en framtid. Det har varit mycket intressant och lärorik period, där vi utvecklat en prototyp som vi själva kommit på idén till. 16

17 Referenser [1] [2] (http://www.tekno.chalmers.se/~uc05-5/) [3] (http://www.cs.chalmers.se/idc/ituniv/student/2003/ubicomp/skrytmossan/) [4] (http://acg.media.mit.edu/people/elise/thesis/elise_thesis_sm.pdf) [5] (http://www.lukew.com/ff/entry.asp?109) [6] (http://www.springerlink.com/media/acecbdatlh2ypl5vxceg/contributions/6/a/1/ 9/6a19qnvn12vnfhqu.pdf) [7] (http://www.eecs.berkeley.edu/~tmatthew/pubs/hangerdisplay.pdf 17

18 Bilagor: Bilaga 1 - Projekt plan Projektbeskrivning dressuccess Mia Blomberg Petra Boström Sofia Dahlström Terese Wikman 18

19 Inledning Det kan vara lätt att komma in i ett mönster när det gäller hur man klär sig, vi använder ofta våra favoritplagg och kan lätt glömma bort vilka plagg som finns längst in i garderoben. Många upplever att det inte finns något att sätta på sig trots att garderoben är full av kläder. Då kan vi behöva nya tips och idéer på hur man ska och kan klä sig. Koncept dressuccess är ett matchningsverktyg som kan hjälpa dig att välja vilka kläder och accessoarer du skall ha på dig. dressuccess både tipsar dig om olika klädval beroende tema och stil som man kan välja och kan även ge dig feedback då du själv kombinerar kläder. Grundidén för konceptet är att användaren skall kunna kombinera stilar och teman. Stilar kan vara exempelvis vardag och fest och teman kan till exempel vara romantisk, tuff eller 80-tal. Genom att kombinera två av dessa får användaren tips på lämpliga klädkombinationer. Vad som passar ihop och vilka olika teman och stilar som ett klädesplagg eller en accessoarer ingår i finns lagrat i olika "kort" som man i framtiden skall kunna införskaffa sig. Kort man köper med olika teman, kan vara senaste modet, punk, osv. men man skall även ha möjlighet att anpassa matchning efter egen stil och smak. I alla kläder man köper skall det finnas en liten tag med information om plaggets egenskaper, som till exempel: färg, typ av plagg osv. Dessa egenskaper kan sedan läsas av systemet som på så sätt kan matcha ihop alla de plagg som finns i användarens garderob. Konceptet skulle även kunna finnas i klädaffärer där användarna kan få testa om kläderna de vill köpa passar inom en viss stil eller om de passar ihop, innan man köper dem. dressuccess har två huvudsakliga funktioner, det ena är att själv välja stil och tema och utefter detta få tips från garderoben om lämpliga klädval och kombinationer. Det andra sättet är att användaren kombinerar själv och kan få feedback på om och hur "godkänd" kombinationen är och vilken stil och tema man matchat ihop. Indirekt kommer användaren även märka vad som saknas i garderoben då man införskaffat sig ett stil-kort och det inte finns något som passar till. Det som dressuccess kan matcha ihop är de kläder du har i din garderob samt accessoarer såsom skor, huvudbonader, smycken, skärp med mera. Målgrupp dressuccess riktar sig till alla personer som vill ha tips på hur de ska klä sig. Personerna är antagligen modeintresserade som vill följa med i trender men kan även vara de som inte har så bra koll som vill ha hjälp. Målet är att själva beslutsprocessen skall förkortas och att personerna som använder dressuccess inte ska behöva känna sig oroliga för att de klätt sig "fult". Själva slutresultatet efter användningen bestäms av de kriterier som användaren sätter på systemet. Om man känner att man kört fast i ett mönster och skulle vilja klä sig annorlunda kan man bestämma en stil och dressuccess letar fram kläder ur garderoben som matchar denna stil. XX håller dessutom reda på alla kläder som finns i garderoben vilket betyder att plagg inte kan glömmas bort. Som sammanfattning kan sägas att dressuccess är till för: personer som är intresserade av hur de klär sig 19

20 de som kört fast i ett mönster och vill förändra sin klädstil som vill utrycka sig på olika sätt genom klädseln (personer som gillar prylar/nya grejer) personer som vill ha tips på hur de ska klä sig Användarscenarion Här beskrivs två scenarion för dressuccess s två huvudfunktioner. Scenario 1 få tips Det är lördagskväll och Ebba, 20 år, gör sig i ordning för kvällens fest. Hon tar hjälp av sin dressuccess för att få till den rätta stilen. Först funderar hon själv över vilket uttryck hon känner för idag. Eftersom det är fest så plockar hon snabbt fram fest-kortet. Sedan kommer hon till slut på att eftersom hon är på bra humör och känner sig självsäker idag så hon väljer cowboystilen. Hon placerar de två korten på dockan och får genast feedback genom att de klädesplagg och accessoarer hon har i sin garderob och som passar för denna stil markeras. Markeringen sker genom att de galgar plaggen hänger på respektive de fack som accessoarerna ligger i lyses upp. Hon tittar nu igenom garderoben och upptäcker en rutig skjorta hon inte använt på länge, men som nu är upplyst. Denna tar hon ut ur garderoben och hänger på dockan. Hon får nu feedback på det hon gjort genom att plagg som inte längre passar till både stil och skjorta avmarkeras. Hon fortsätter att välja jeans, bälte och ett par häftiga boots ur garderoben och känner sig sedan redo för en helkväll med sina vänner. Scenario 2 matcha själv Bertil känner sig lite osäker på sin egen förmåga att matcha kläder och att hitta bra stilar som passar just nu. Han använder därför dressuccess för att få bekräftelse på att de kläder han väljer utgör en bra kombination. Han väljer läget matcha själv genom att placera kortet som indikerar detta läge på dockan, detta kort är designat så att det är tydligt för Bertil att han endast ska använda sig av ett kort i detta läge. Bertil börjar sedan att välja sina favoritjeans och placerar dessa på dockan. Han får feedback på en skala om hur pass väl kombinationen fungerar än så länge. Jeansen funkar så han får grönt ljus för dem. Sedan väljer han en grön skjorta och över denna en röd tröja. Han får grönt ljus för skjortan men när han sedan hänger på tröjan på dockan så minskar staplarna med gröna lampor och han får höra en varningssignal. Denna kombination var dockan alltså inte särskilt nöjd med, möjligen har systemet läst av dagens datum och kollat att det inte är julafton i vilket fall kombinationen hade blivit godkänd. Bertil hänger tillbaka den röda tröjan och hämtar istället en svart v-ringad tröja och får godkänt. Han får också feedback på att den stil som han har åstadkommit idag är en avslappnad kontorsstil. Det passar honom perfekt och han åker iväg till sitt jobb. Estetik Garderoben Garderoben skall fortfarande uppfylla de krav en vanlig garderob har. Den skall kunna förvara kläder. Därför kommer själva garderoben att se ut som en garderob. Interaktionen med garderob skall vara tilltalande för användaren och 20

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Team 1 Sebastian, Peter, Leif, Lina och Kicki Kort introduktion I detta projekt skulle vi vilja ta vara på tillfället att skapa ett nytt sätt på hur människor

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil Till Projektet Bluetoothstyrd bil Av Erik Olsson Fornling Handledare: Fredrik Johansson n söndagen den 18 mars 2012 Sidan 1 (7) Sammanfattning Jag har byggt om en gammal radiostyrd bil och bytt ut all

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot Josef Karlsson Malik 2015-09- 02 jkmalik@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II0310) Sammanfattning

Läs mer

Strukturering och Planläggning

Strukturering och Planläggning Strukturering och Planläggning 9 November 2005 I början av projektet försökte vi strukturera upp arbetet och få en bättre översikt över vad projektet innebar. Direkt satte vi igång med att producera hemsidan

Läs mer

FÖRVARING OCH TILLBEHÖR Bredd Djup Höjd i cm

FÖRVARING OCH TILLBEHÖR Bredd Djup Höjd i cm FÖRVARING OCH TILLBEHÖR Bredd Djup Höjd i cm KÖPHJÄLP STUVA Förvaringssystem DRÖMMARE spegel, dubbelhäftande spegel i plast, lätt att använda på insidan eller utsidan på STUVA dörr. 16 50 502.523.97 39:-

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth Sladdlös frihet Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth MIN JAKTHUND TESTAR MIN JAKTHUND Tänk dig att du rör dig fritt omkring i skog och mark med din hund. Samtidigt så kan du diskret kommunicera med

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

TDDC74 - Projektspecifikation

TDDC74 - Projektspecifikation TDDC74 - Projektspecifikation Projektmedlemmar: Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Handledare: Handledare handledare@ida.liu.se eller handledare@student.liu.se

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Kevin Lane Kungliga Tekniska Högskolan Introduktionskurs i Datateknik (II1310) TIEDB0. [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning]

Kevin Lane Kungliga Tekniska Högskolan Introduktionskurs i Datateknik (II1310) TIEDB0. [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning] [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning] Kevin Lane 28/8-12 klane@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 1 Sammanfattning I denna laboration så fick vi programmera och felsöka en LEGO-robot.

Läs mer

Wireframe när, vad, hur och varför?

Wireframe när, vad, hur och varför? Wireframe när, vad, hur och varför - 1 Wireframe när, vad, hur och varför? Arbetsflöde är ett samlande begrepp för alla steg som används för att göra en webbplats. Från första början till färdig sajt.

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: DEN MUSIKALISKA TANDBORSTEN

PROJEKTBESKRIVNING: DEN MUSIKALISKA TANDBORSTEN PROJEKTBESKRIVNING: DEN MUSIKALISKA TANDBORSTEN Grupp 4 Ubiquitous computing Johan Bergsten Jenny Dafgård Pia Hammargren Fredrik Kronhamn Stefan Thurnherr INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROBLEMBAKGRUND...3 KONCEPT...3

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.oakley.com/legionofoakley?cm_mmc=ads-_-apparel_goggles-_-prs_sigseries-_-appa Inspiration Koncept

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Fortsättning med fjädrar i Örjebyn!

Fortsättning med fjädrar i Örjebyn! Björn Ohlsén framför maskinen som används för att tillverka fjädrar. Han visar här ett litet bleck som har slutdestination Kina! Fortsättning med fjädrar i Örjebyn! När Envikens Fjädrar flyttade produktionen

Läs mer

L.Brador workwear autumn/winter 2014

L.Brador workwear autumn/winter 2014 Hösterbjudande 2014 L.Brador workwear autumn/winter 2014 Erbjudande Vid köp av L.Brador-kläder för 1500 kr exkl. moms från utvalt sortiment i höstens kollektion får du en weekendbag samt ett års förbrukning

Läs mer

Bürstner Belcanto Nordic 680 TK av Markus Vesala

Bürstner Belcanto Nordic 680 TK av Markus Vesala Bürstner Belcanto Nordic 680 TK av Markus Vesala Här! En verklig nyhet för den nordiska marknaden. En Bürstner Belcanto Nordic 680 TK. Kanske denna vagnen passar bättre för dom som inte vill gå igenom

Läs mer

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall LARMANLÄGGNING Digitala Projekt, EITF11 Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall 1. Sammanfattning Vi har byggt ett larm vars syfte är att användas i hemmet. Larmet använder

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET

TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 010824 TENTAMEN PROGRAMMERING I JAVA, 5P SOMMARUNIVERSITETET Datum : 010824 Tid : 9-15 Hjälpmedel : Inga Antal uppgifter : 7 Totalpoäng : 40 (halva poängtalet krävs normalt

Läs mer

Digitala Projekt(EITF40) - Larm

Digitala Projekt(EITF40) - Larm Digitala Projekt(EITF40) - Larm Handledare: Bertil Lindvall Erik Oredsson, I-09 Sara Sellin, I-09 2012-05-08 1. SAMMANFATTNING I denna rapport presenteras vårt projekt att bygga ett huslarm från grunden

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR NORDSTAN SOMMAR. textilkonstnär katrin bawah

UTSTÄLLNINGAR NORDSTAN SOMMAR. textilkonstnär katrin bawah HANTVERK OCH DESIGN PÅ NORDSTAN 2015 Årets inbjudan omfattar sommar- och julutställningarna. Att tänka på för deltagande hantverkare. Kraven för deltagande är att produkterna håller god kvalitet och är

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014.

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Nya uppsala.se Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Maria Aulén Thomsson, webbstrateg, Uppsala kommun Nya uppsala.se

Läs mer

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 HOWTO: HDD Clock Eller: hur man gör en HDD klocka Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 Har du någonsin undrat vad man kan göra med en gammal hårddisk som du

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av Inspirationshäfte Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Colorona är en del av ROLIGA RAMAR PAPP-PYSSEL MÅLA PÅ KLÄDER SÖTA SMYCKEN HÄFTIGA HANDAVTRYCK FINURLIGA FIGURER PILLIGT PYSSEL

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Modellfoto utanför studion

Modellfoto utanför studion Modellfoto utanför studion Tre grunder för rätt exponering I det här dokumentet går jag igenom de tre byggstenarna för rätt exponering - bländare, slutartid och ISO. Glöm inte att prova med din kamera

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

Den hungriga fisken. Vi ska göra ett spel om en hunrgig fisk! Styr den stora Hungriga Fisken och försök att äta upp alla kräftor som simmar omkring.

Den hungriga fisken. Vi ska göra ett spel om en hunrgig fisk! Styr den stora Hungriga Fisken och försök att äta upp alla kräftor som simmar omkring. Nivå 2 Den hungriga fisken All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Programmerbar modellbåt Lips-Projekt T4 utfört på Njudungsgymnasiet. 2015-03-18 Pontus Brånäs, Wojtek Thorn

Programmerbar modellbåt Lips-Projekt T4 utfört på Njudungsgymnasiet. 2015-03-18 Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Programmerbar modellbåt Lips-Projekt T4 utfört på Njudungsgymnasiet 2015-03-18 Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Sammanfattning Detta projekt har gått ut på att vidareutveckla föregående T4-gruppens programmerbara

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 25 28 mars. Elsa och Linnea var två av veckans bagare, och som ni ser gjorde de riktigt färgglada bakelser

MARIA KLUBBNYTT. 25 28 mars. Elsa och Linnea var två av veckans bagare, och som ni ser gjorde de riktigt färgglada bakelser MARIA KLUBBNYTT 25 28 mars Elsa och Linnea var två av veckans bagare, och som ni ser gjorde de riktigt färgglada bakelser aktiviteter på MFK 25 28 mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering. Sammanställd av Elisabeth Aquilonius

Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering. Sammanställd av Elisabeth Aquilonius Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering Jag har tänkt att tala om Kundbeteende Butikslayout Varuexponering Kännedom om kunden bidrar till att du enklare kan Förändra miljön så att den passar

Läs mer

Furu en träskalles ångestresa. Ett Magisterarbete av Ulf Almfeldt

Furu en träskalles ångestresa. Ett Magisterarbete av Ulf Almfeldt Furu en träskalles ångestresa Ett Magisterarbete av Ulf Almfeldt 1 Förord: Furu är fult Det är en kommentar man ofta får höra när man nämner furu, många har åsikter om materialet vissa positiva men det

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Tips på kognitivt stöd för barn

Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Bildexemplen är hämtade ur Kappsäcken ett informationsmaterial om kognitivt stöd för barn. Kappsäcken har tagits fram av projektgruppen

Läs mer

All you need is love / 11 000 sek. Dreams Come True / 17 000 sek. A Fairytale / 24 000 sek. Happily Ever After / 28 000 sek

All you need is love / 11 000 sek. Dreams Come True / 17 000 sek. A Fairytale / 24 000 sek. Happily Ever After / 28 000 sek All you need is love / 11 000 sek Ett litet paket som fångar stora stunder. Vi hinner med en avslappnad porträttfotografering efter/före vigseln, och ibland finns även tid kvar till familjeporträtt och

Läs mer

Våren 2010. Storlek 42-52

Våren 2010. Storlek 42-52 Våren 2010 Storlek 42-52 Se alla möjligheter Ett stort program som bygger på massor av möjligheter att variera sin garderob med enkla medel. Tunikor och lediga jackor i asymetriska skärningar som matchas

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö 1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö Design & Struktur Applikationen är designad för att användas som ett navigeringssystem för cyklister i stadsmiljö. Eftersom cyklister

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Därför att all effekt uppstår i användning EFFEKTSTYRNING

Därför att all effekt uppstår i användning EFFEKTSTYRNING Därför att all effekt uppstår i användning EFFEKTSTYRNING Uppsala: Digitala patientjournaler Ett tungrott datasystem har blivit en arbetsmiljö-katastrofpå vårdcentraler i Uppsala län. Personal har blivit

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Det Aktiva Varularmet Mercury

Det Aktiva Varularmet Mercury Det Aktiva Varularmet Mercury Intelligent varularm för butiker och varuhus Forsec Mercury - Den nya generationen av varularm för butiker och varuhus. Forsec AB lanserar i hela Europa det nya digitala varularmet

Läs mer