NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR"

Transkript

1

2 NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen och de program det handlar om är skyddat av lagen om upphovsrätt och det särskilda Avtal som ingåtts om användarrätt och underhåll. Alla rättigheter till det här materialet innehas av Visma Software AB. All kopiering eller återgivning av material i den här boken, inklusive text, skärmbilder, ikoner eller metoder, är förbjuden. Som en del av den kontinuerliga utvecklingen av systemet kan Visma Software AB ändra sammansättningen av paketlösningar, moduler och funktioner. Visma Software AB frånskriver sig allt ansvar för eventuella fel eller brister i systemet, utöver vad som uttryckligen beskrivs i det gällande Avtalet om användarrätt och underhåll. Användning av systemet på andra datorer än den systemet är licensierat för är olagligt och medför anmälning och krav om ersättning.

3 Innehåll NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR... 2 INLEDNING... 7 LÄS DETTA FÖRE INSTALLATION... 8 Generell information... 8 Efter uppgraderingen... 9 Nyheter Betalfiler/OCR Forbedringer Betalfiler/OCR FÖRBäTTRINGAR Utbetalningsförslag Fakturakopia FÖRBÄTTRINGAR Rapportering Utskrift av Hovudbok FÖRBÄTTRINGAR Företagsregister Nytt fält i Grunddata>Företagsinformation Standard Blanketter EDIAutoInvoice Order från tidsregistrering EDI profil i orderhuvudet Lagerstyring FIFO Inpriskod kalkylkostnad på artikeln Inköpsregistrering Avtalsorder Föfrågan fakturakopia Rapportering... 15

4 Dynamisk rapportering Import av Bunt Artikelrelaterat NYHETER Teknisk Ekonomi Länkning av huvudbokskonto FÖRBÄTTRINGAR Grunddata Rabatt och priser Företagsinställningar Kundrelaterat Utskriftsprofil och orderbekräftelse till e-post Artikelrelaterat Vägt inpris på artikeln Lagermedarbetarrollen AutoInvoice Logistik Fakturering via e-post Fakturering Artikelunderhåll Avtalsorder Generering av order med fast artikeltext Kontantförsäljning Lagerstyrning Orderregistrering Offertregistrering Inköp EDI Import av fakturajournal OCR Orderöversikt Ekonomi Verifikationsregistrering Automatkonteringar... 27

5 In- och utbetalningar Import av bunt Utbetalning Dynamisk rapportering Saldoöversikt Fråga konto Förfrågan Avsluta momsperiod Tillgängliga år i förfrågningar/verifikationsnummerserie Visning av antal år i drop down listor AutoInvoice Tid/Projekt Lönearter Tid/projekt relaterat och fakturor Rapportering Momsrapportering Utskrifter Revisorsrollen (Meny Revisor) Användarbehörigheter Parameter för uppdatering av bunt Nya behörighetsbegränsningar för satsvisa rutiner Användarbehörigheter i Statistiken Administratörsfunktioner Sammanslagning av poster Import av systemdata (Samt vid skapande av nytt företag) Tidsstyrda satsvisa rutiner Test av sändning av e-post Valideringsregler Säkerhetskopiering och SQL Server Import av CSV Add-ons (programtillägg) Teknisk Lösenordskonvertering i RAC och Visma Global Licensfil och installation till annan katalog än standard Visma Global och Visma User Directory... 33

6 Integration med Visma Documentcenter 5 och Visma Reporting Integration med Visma Severa... 34

7 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar som är implementerade i Visma Global version 7.70.x OBS! Om du inte har installerat version 7.60, men uppgraderar från version 7.50 eller tidligare, kan du läsa om ändringarna i version 7.60 på Infoline i menyen Nyheter och förbättringar och Tidigare versioner. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom punkterna innan du använder Visma Global version Då säkerställer du att inte missar nya och förbättrade rutiner som är nyttiga för dig och ditt företag. De viktigsta ändringarna i version 7.70 är: 64 Bits Server Länkning av huvudbokskonto Starta med "Läs detta före installation" noggrant före uppgraderingen till ny version. OBS: Nyheterna är kortfattat beskrivna i detta versionsbrev. Du kan läsa mer om de enskilda rutinerna i hjälpfilen. Rättningar gjorda i denna version beskrivs efter nyheterna.

8 LÄS DETTA FÖRE INSTALLATION Generell information Tekniska krav Visma Global supporterar nu Windows 2008 och Windows 2012 på server. Visma Global supporterar nu Windows 7 och Windows 8 operativsystem. Microsoft SQL Server 2008 och 2012 som databas. Observera att Office bit inte supporteras av Visma Global. Precis som till version 7.60 krävs minimum Windows 2003 Server som operativsystem på servern. Microsoft SQL Server 2000 supporteras inte längre. Visma Global 7.70 kräver Timeweb 1.77 Visma Global 7.70 kräver 7.70 av Visma CRM (32BIT) Visma Reporting version Visma Global 64BIT server kräver version av Visma Document Center Visma Global 64BIT server kräver RAC Bit (Visma Global 32-Bit server kan köra version 1.7) För optimal visning av skjärmbilderna i Visma Global, är minimum skärmupplösning 1280x1024.) Installation av 64BIT Visma Global server I samband med implementering av 64-Bit version av Visma Global är metodiken för att kryptera lösenord ändrad från användning av Capicom (capicom supporteras inte på 64-Bit) till att använda Visma.Core kryptering för lösenord. Vid uppgradering till 64-Bit Visma Global server är följande procedur viktig att följa: Ta Sql-backup av både Visma Global og RAC databasen före installation och konvertering av lösenord körs. 1. Avinstallera 32-Bit version och installera 64-Bit version av Global 2. Om kunden kör med RAC, avinstallera 32-Bit version av RacAdmin och installera därefter version 1.8 (64-Bit version) av RacAdmin. 3. Kör därefter Visma Password converter (installeras med Visma Global 64-Bit) och konverterar lösenord som används i Visma Global och RAC till ny krypteringsmetod. (Se beskrivning av password converter under Teknisk). 4. Starta därefter Visma Global och ev. RacAdmin och logga in i applikationen. Databasuppdatering Det körs en uppdatering av databasen när du loggar på företaget för första gången efter installation av ny version. Eftersom databasen uppdateras är det inte möjligt att åter installera tidigare versioner av Visma Global och köra mot uppgraderad databas. Säkerhetskopiera därför

9 databasen INNAN installation av 7.61, så att möjlighet finns att återställa databas och installation av tidigare version. Efter uppgraderingen När uppgradering av databasen är färdig, kommer, till vissa versioner, uföras en konverteringsrutin som flyttar/uppdaterar kundens data. Se avsnitt om Konvertering för information om vilken konvertering som körs för de specifika versionerna av Visma Global. Konverteringsrutinen får inte avbrytas..

10 Nyheter Betalfiler/OCR Vi har implemtenterat en betalfilslösning som stödjer Bankgrirot [SE], Plusgirot [SE]. För OCR är formaten BG OCR import [SE], BG MAX OCR import [SE] och Total IN OCR import [SE] implementerat De som tidigare använt Zdata s svenska format och som nu vill sätta upp betalfiler för att använda de interna formaten ska göra följande. Samma betalfilsuppsättning kan användas för leverantörer/kunder på samma sätt som tidigare. Hämta upp betalfilsuppsättningen under Rutiner>Utbetalningsförslag>inställningar. Innan du ändrar utbetalningsformat till Plusgiro [SE], kopiera/notera informationen som ligger under Tilläggsinställningar när du kör Zdata Plusgirot (SE) formatet. I fältet «Utbetalningsformat» så ändrar du från Zdata Plusgirot (SE) till Plusgirot [SE]. Då får du tillgång till ett nytt fält «Avtalsnummer»; Upprätta ett Avtalsnummer och kopiera information från Tilläggsinställningar som användes ihop med Zdata Plusgiro (SE). Det är viktigt att man kopierar information för kundnummer och produktionsnummer till kundnr och sekv.fältl/försändelsenr under avtalet. Du väljer själv om du vill använda samma filområde eller om du vill skapa en ny katalog knutet till det nya avtalsnumret. När det gäller formatet Bankgiro [SE], behövs det inte längre göras några tilläggsinställningar på bankkonfigurationen. OBS! När det gäller Bankgirot [SE] och Plusgirot [SE] så är det viktigt att fylla i följande fält för Bank. Swiftadress (används för att fylla ut riktiga fält i formatet för bankförbindelsen) och valuta. För Handelsbanken har det skapats ett nytt fält «Valutautbetalning» under befintliga konton, som används till att ange kontonummer för utlandsbetalningar. Vid generering av utbetalningsfil så får användren en fråga om man vill ersätta eller lägga till information till befintlig fil. Vill man ha en tidsangivelse när filen blev genererad så kan man lägga till # i filnamnet OBS! För formaten Plusgirot [SE] och Bankgiro [SE] så stödjs inte bevakningsdagar för kreditar. Bevakningsdagar sätts till 0 i betalfilen. Vid behandling av en kredit så måste man för koppla den mot en faktura innan den kan behandlas. Återrapportering av betalningar sker via manuell återrapportering och genom val att läsa in återrapporteringsfilen. Inlästa inbetalningar måste uppdateras via knappen uppdatera alla markerade.

11 OBS! För att ta de nya interna remitteringsformaten i bruk måste modulen Svensk remittering vara aktiverad. Ingår inte modulen i existerande licens ta då kontakt med licenskontoret för att få en ny licens. Den skall ha lagts till för alla kunder.

12 Forbedringer Betalfiler/OCR Inläsning av TotalIn OCR Vid inläsning av OCR fil av formatet TotalIn så finns det numera stöd för läsning av flera recordtyper där det kan finnas en referens. Följande prioriteringar har lags till: 1. Record type 20 (payment record) Om det finns en referens här kommer systemet prova att matcha denna. 2. Record type 30 (extra reference record) Om det finns en referens här kommer systemet prova att matcha denna. 3. Record type 40 (text message record) Om denna referens är specificerad och den är numerisk vill systemet prova att matcha denna Om det inte finns någon matchning och det finns en meddelandetext (rec40) kommer den att läggas in på buntlinjen så att användaren kan läsa den för en korrekt matchning Validering av utbetalningsdata Vid generering av utbetalningsfiler med de interna formaten så krävs en validering av datat. Validering sker nu på följande: OCR, fakturanummer eller meddelande Belastares kontonummer om angivet Mottagares kontonummer om angivet Belastnignsdatum om det är senare än dagens datum För utlandsbetalningar ska det vara angivet BIC/SWIFT för mottagande bank Filplacering Vid användning av de interna formaten när man hade flera utbetalningstyper. När man då hade genererat ett förslag med poster för en viss typ av utbetalningstyp så kunde man uppleva att sökvägen där filen hamnar blir fel. Detta är nu korrigerat

13 FÖRBäTTRINGAR Utbetalningsförslag Ostabilitet vid inläsning av återrapporteringsfil Vi har ändrat kontrollen i den satsvisa rutinen som kunde upplevas som en hängning vid inläsning av återrapporteringsfil. Detta löser förhoppningsvis problemen relaterade till hängningen. Ändring av avslutningsmeddelande Vid inläsning av utbetalningsförslag kommer man numera inte få meddelande om man vill avbryta om rutinen är klar. Meddelandet kommer efter att inläsningen är gjord och man klickar avbryt för att gå ur rutinen. Fakturakopia Samlingsfaktura och problem med att uppdatera När du sökte på ett ordernummer i en samlingsfaktura så kunde man uppleva att orderraderna visade information från en annan order. Detta är nu korrigerat.

14 FÖRBÄTTRINGAR Rapportering Utskrift av Hovudbok Vid utskriften blev det inte korrekta IB värde, på de konton som har transaktioner. FÖRBÄTTRINGAR Företagsregister Nytt fält i Grunddata>Företagsinformation Krav i ny bokföringslag (SE?) som säger att företagsregister ska finnas med på försäljningsrelaterade dokument. Det har skapats ett nytt fält (Registrerat i:) under Företagsinformation där det ska registreras. Information i detta fält exporteras till EDI fakturor och orderbekräftelser och som ett egendefinierat felt. <UserDefined Name="SupplierCompanyNoSchemaName">Foretaksregisteret</UserDefined>. Standard Blanketter Standard försäljningsrelaterade dokument är nu uppdaterat med detta fält. EDIAutoInvoice Order från tidsregistrering Vid fakturering från Tid om man använder en annan radgruppering än allala rader blev EDI XML'en fel. Detta är nu korrigerat. EDI profil i orderhuvudet Om man använder tjänsteleverantör på EDI profilen blir inte denna lagt ut i filen om man hade åsidosatt EDI profilen i orderhuvudet. Detta är nu korrigerat.

15 Lagerstyring FIFO Tidigare hade man möjlighet att ta ut från lager på partier även om det inte fanns något disponibelt, och man kunde erhålla minuspartier. Det är nu lagt in ett meddelande om uttaget är större än disponibelt antal. Följande meddelande «Uttaget är större än disponibelt antal och kan medföra negativt saldo». OBS! Meddelandet kommer enbart vid partier. Inpriskod kalkylkostnad på artikeln Om man använder inpriskod kalkylkostnad på atrikeln kommer denna användas vid kontering av lagertransaktionen i bokföringen. Notera att det måste finnas en kalkylkostnad på artikeln, annars används inpris. Utskriften kvittens lagerändring måste objectid (21141) hämtas fram på rapporten för att få ett korrekt värde. Observera också att det inte är lagt in något hjälpelement i rapporten bokföringsunderlag-lagerinventering så det är viktigt att man skapar bunten vid sparandet av lagerändringen. OBS! Vid ändring av inpris så räknas inte kalkylkostnaden om eller om man ändrar kalkylkostnaden kommer inte artikelns kalkylpris att vägas på nytt. Inköpsregistrering När man registrerar en order med en artikel med inpriskod = kalkylkostnad och det fanns ett leverantörspris kunde man uppleva att bokföringen blev fel. Anledningen var att kalkylkostnaden inte var omräknad eller inte matchade artikelns kalkylkostnad. Avtalsorder Vid generering av avtalsorder där kunden har tillägg/avdrag blev ordern behandlad som en restorder. Har man inte kryssat för kalkylera på restorder blev tlläggen nollställda. Föfrågan fakturakopia När man öppnar en samlingsfaktura i förfrågan fakturakopia och man bläddrar mellan orderflikarna blev inte värdena korrekt. Rapportering Dynamisk rapportering Vid användning av koddelar med "överföring av ingående saldo på resultatkonto" och rapport där man hade urval på koddelar blev UB fel. Import av Bunt Vid import av bunt får nu filen som läses in nytt namn. Notera att detta endast sker om inläsningen går igenom utan fel. Vid import av bunt med momskod 3 og 4 (investeringsavgift) blir importen stoppad om man inte hade kryssat för "Använd momskod från buntfil". I förra patchen blev bunten inläst även om man valde använd momskod från buntfil. Detta är nu rättat

16 Artikelrelaterat På flik 5 lagerhändelser kunde man bli utkastad ur Visma Global i särskilda tangenttryckningssituationer. Grunddata>Registerunderhåll Vid registrering eller ändring av artikel under registerunderhåll kunde vissa fält på flik 1 inte vara tillgängliga.

17 NYHETER 7.70 Teknisk 64-BIT Global Server Visma Global server är nu 64BIT kompatibel, vilket innebär att den utnyttjar mer minne som är tillgängligt på en x64 plattform. Ekonomi Länkning av huvudbokskonto Fråga konto Denna rutin följer samma logik som länkning av reskontratransaktioner. Moms länkningsstatus = Status för varje transaktion med följande värden; 0= inte länkad, 1 = Länka medlem, 2 = Länkhuvud med summering motbokningslänk Summering motbokningslänk visar summan av samtliga transaktioner i en kedja. Här visas enbart värden när status för motbokningslänk = 0 eller 2 Verifikationsregistrering En Symbol for länkning är implementerad i skärmbilden öppna poster huvudbok, med möjlighet att klicka på symbolen för att visa länkade poster. Du kan också Spara och Upphäva en länk i sökskärmbilden. I verifikationsregistreringen och vid sökning i beloppsfältet visas enbart transaktioner för innevarande räkenskapsår. I sökskärmbilden har du möjlighet att välja ett annat år eller Alla år När du hämtar upp en motbokning i huvudboken och registrerar ett huvudbokskonto får du meddelandet: Kan inte skapa motbokning när både debet och kredit är huvudbokskonton. Måste göras på två rader. När motbokningspost skall registreras måste det enbart registreras på detta huvudbokskonto på verifikationsraden. Fält som har ändrat namn; StatusChain är ändrat till VATChainStatus och ContreEntryChainNo är ändrat till VATChainNo (För 3.part utvecklare som änvänt dessa fält).

18 FÖRBÄTTRINGAR 7.70 Grunddata Rabatt och priser Datumkontroll Kontroll finns nu så att slutdatum inte är mindre än startdatum. Du får ett meddelande om att datum är ogiltligt. Företagsinställningar Ekonomi och periodisering av verifikation Parametern "verifikationsdatum ska styra periodisering" är ändrat till "kopiera verifikationsdatum till bokföringsdatum". Om denna parameter är aktiverad får bokföringsdatum samma värde som verifikationsdatum. Om parameter inte är aktiverad är det bokföringsdatum fråm bunthuvud som kopieras till verifikationsraderna. Observera att det alltid är bokföringsdatum på raderna som styr år och period. Kundrelaterat Utskriftsprofil och orderbekräftelse till e-post Det finns nu möjlighet att ändra innehållet i et. Denna aktiveras vid utskrift av orderbekräftelse och satsvisa rutiner. Dessutom finns möjlighet att ange alternativ svarsadress. Observera att denna enbart fungerar vid satsvisa utskrifter av orderdokument. Artikelrelaterat Vägt inpris på artikeln Om man registrerar ett inköp på samma artikel på två rader där ena radens inpris är 0, kalkylerades inpriset felaktigt. Dett är korrigerat Artikelinfo Fältet Artikelinfo för ERP Pos är ändrat. Fältet är nu Varchar (400). Kundspecifika artiklar Det är nu lagt in ett meddelande när man försöker sätta upp kundspecifika artiklar och parametrar, kundspecifika artiklar inte är markerad under Företagsinställningarr>Logistik. Funktionaliteten erhålls inte förrän denna parameter är satt.

19 Lagermedarbetarrollen Val av koddelar Ändrat skärmbild för ut- 0ch inleverans, så det är möjligt att välja koddelar med pil nedåt. Leveransstatus I Leveransstatus skärmbild id kunde man uppleva att sökning i den blå sökraden inte fungerade i gridden. Detta är nu korrigerat. AutoInvoice Sökning på kunder i Autoinvoice Om kunden var registrerad med momsregnr, matchades detta inte med AutoInvoice. Logistik Ändring gjord så att samtliga kunder som ligger i AutoInvoice med en EDI-adress matchas mot kundregistret. Fakturering via e-post Prioritering av hur e-postadress hämtas vid fakturering E-post adress på orderhuvud. E-post adress om faktura till kedja. E-post adress från kedjeledarens fakturaadress E-post adress från kedjeledarens kontaktperson E-post adress från kedjedeledarens kundkort E-post adress från fakturadress på ordern. E-post adress från kundens referens på ordern. E.post adress från kundens kontaktperson. E-post adresse från kundens kundkort. Fakturering Porto och expeditionsavgift Vid delleverans och order till fakturaunderlag blev porto och expeditionsavgift som registrerades i avslutningsbilden nollade. Detta är nu korrigerat så man har order med kombination av restorder och fakturaunderlag. Artikelunderhåll Priskalkylering Spärrat möjlighet att aktivera "Priskalkylering från leverantörspris" via tabellinmatning när fältet är spärrat i formulärvisning. Avtalsorder Generering av order med fast artikeltext Om artikeln registreras i ordermallen och har kopplad fast artikeltext blir summan i orderhuvudet dubbelt av det som är korrekt summa för artikeln. Fakturering av avtalsorder via e-post Det är nu möjligt att skicka avtalsorder via e-post. Finns ett eget val för e-post under utskriftsprofilen.

20 Fakturering av avtalsorder till PDF Vid utskrifter av avtalsorder till PDF blev namnet på filen fel. Filnamnet är nu korrigerat till Faktura_fakturanr_tidspunkt.pdf Förhandsgranskning av faktura Vid öppning av avtalsorder och förhandsgranskning av faktura hämtas nu korrekt dokumentmall i förhållande till vad som är registrerat i dokumentprofilen. Generering av ordermall Vid skapande av ny ordermall fylls inte fältet "Behandlingsprofil" i. Tidigare hämtades ev. standard behandlingsprofil, och detta var inte nödvändigtvis kundens behandlingsprofil (kundspecifika mallar). Om inte fältet fylls i, används kundens behandlingsprofil. Är fältet ifyllt, används detta värde. Avtalsorder och factoring På kunder där man satt factoring som betalningstyp i behandlingsprofilen och när avtalsorder på de kunderna överförs till fakturajournal, skapas inte factoringfilen. Order med avtalsorder som status tas inte hänsyn till. Kontantförsäljning Kassakvitto Vid utskrift av kassakvitto där fältet PLU-nr var inkluderat, visar artikelrader utan PLUnr &nbsp. Detta är nu korrigerat. Betalingsmetod är tillagt som text för att lättare visa att tillgodokvitto eller presentkort använts som betalningsmedel. Presentkort När man skapar presentkort och systemet förslår värden, stoppades detta vid presenkortsnr 10. Detta är nu korrigerat. Antal siffror i medarbetarnumret Om en medarbetare som är kopplad till en användare hade ett medarbetarnummer med fler siffror än 4 fungerade inte integrationen med kortterminalen. Orsaken till detta är att kortterminalen enbart godtar 4 siffrors operatörskod. Om medarbetarnumret har mer än 4 siffror kommer Global skicka operatörsid 0 till kortterminalen. Ändra kund och rabatt Tidigare togs inte hänsyn till fast orderradsrabatt (tillägg/avdrag) vid ändring av kund. Detta är nu korrigerat. Utgått/spärrad kund Kunder som är utgått/spärrade är inte längre tillgängliga i POS (Kassa) Lagerstyrning Serienummer/lagerstatus Vid enstaka tillfällen vid registrering av serienr mot lager med lagerställe, kunde lagerstatusen i bilden fråga serienummer visa fel värde. Detta uppkom vid försäljningstillfället, där felaktig serienummerrrad i databasen blev uppdaterad.

21 Vid användning av serienummerstyrning mot lager är det nu spärrat för ändring av lagerställe om man redan i lagerstyrningen har valt ett serienummer från ett annat lagerställe. Har man valt ett serienummer och provar ändra lagerställe får man meddelandet "Serienummer är redan valt från annat lagerställe, ändring av lagerställe är ej tillåtet". Serienummerstyrning Det är nu lagt in en validering av serienummer vid orderregistrering och inköpsregistrering för artiklar med serienummerstyrning. Valideringen görs i avslutningsbilden och vid valen Inleverans och bokför senare/bokför ej vid inköp. Och vid fakturaunderlag och fakturautskrift vid order. FIFO Internöverföring av artiklar med FIFO. Tidigare skrevs inte bekräftat inpris på ändringsraderna i tabellen Stock History. Detta är nu korrigerat. Orderregistrering Faktureringsavgift Det är lagt till en funktionalitet för att åsidosätta faktureringaviften vid avslutning av ordern. Vid ändring av faktureringsavgift i avslutningsbilden (förutsatt att fältet är inlagt) kommer faktureringsavgiften markeras som manuell och därmed inte kalkyleras om. Hjälpelementet faktureringsavgiftstatustext kan läggas i in avslutningsbilden via Design Studio. Det nya fältet har objectid (22231) Kreditering av faktura från fakturaarkivet Vid registrering av en kreditnota där man använder fakturaarkivet och krediterar fakturan, kommer porto, expeditionsavgift och faktureringsavgift behandlas som manuella om kunden har en Tilläggs/avdrags-profil. Vid kreditering av rad kommer inställningarna i Tillägg/Avdrag gälla. Kreditering av hela fakturan från fakturaarkivet så tog man inte hänsyn till kontantrabatt och orderrabatt pga beloppsgränsen. Om kunden inte har en dokumentprofil och dokumentprofilen blir registrerad på ordern för fakturering. Vid kreditering av en sådan faktura via fakturaarkivet så kopierades inte dokumentprofilen med från originalfakturan. Detta är nu korrigerat. Vid användning av kreditera rad kommer momskoden från originalraden användas så länge momskoden i orderhuvudet är giltligt. Tillägg\avdrag i orderregistrering Reglerna för hur tillägg/avdrag fungerar i orderregistreringen har ändrats, detta för att få ett klarare regelverk hur det ska användas i olika situationer. Reglerna är 1. Om kunden inte har en tilläggs/avdrags-profil a. Ingen text i avslutningsbilden som indikerar om tilläggen är manuella eller automatiska. b. Porto och/eller expeditionsavgift läggs till manuellt och följer ordern genom de olika stadierna

22 c. Om en restorder skapats, kommer porto och expeditionsavgift nollas när restordern skapas. 2. Kunden har en tilläggs/avdrags-profil a. Texten "automatisk" visas bakom porto och expeditionsavgift i avslutningsbilden. b. Om porto och/eller expeditionsavgift åsidosätts på ordern kommer texten ändras till "manuell" och de nya värdena följer ordern genom samtliga steg. c. Användaren kan ändra text och status genom att högerklicka i fältet porto och/eller expeditionsavgift för att behålla värdena, eller för att genomföra automatisk kalkylering. d. När en restorder skapas kommer statusen och texten sättas till "automatisk". Värdena kommer kalkyleras baserat på tillägg/avdrags-profilen. Summering När texten är blank måste användaren manuellt hantera porto och expeditionsavgift. När texten är "manuell" måste användaren manuellt hantera porto och expeditionsavgift även om ordern har en tilläggs/avdrags-profil. När texten är "automatisk" kommer porto och expeditionsavgift att kalkyleras. Tillägg/avdrag vid överföring av offert till order Om kunden hade en tillägg/avdrags-profil och den är satt till att inte kalkylera om restorder såg man att porto, expeditionsavgift och faktureringsavgift var borta. Detta gäller order som skapats via offerter och därefter lagts via order i fakturaunderlag. För restorder där ny order skapas kommer nu tillägg sättas till "manuell" vilket innebär att de inte kalkyleras om vid fakturaunderlag eller fakturautskrift. Tillägg/avdrag vid restorder Vid restorder på kunder som hade en tilläggs/avdrags-profil där flaggan för omkalkylering på restorder inte var satt, togs detta inte hänsyn till utan restordern och tilläggen beräknades. Vid generering av restorder sätts nu tillägg till manuell hantering så att eventuella tillägg inte tas med på restordern. Ny artikel i orderregistrering Om man skapar en artikel i orderregistrering hämtades inte all information från artikeln. Detta är nu korrigerat. Följesedlar och plocklista via e-post När man avslutar en order och man valt plocklista eller följesedelsutskrift via e-post fick man ett felmeddelande i utskriftsbilden även om båda en skickades. Pris/rabatt avtal med 0 i artikelpris Artiklar med 0 i pris och som ingår i ett pris/rabatt-avtal där de ska ha rabatt i %. Hänsyn togs inte till rabatten när artikelpriset var 0. Priser och rabatter Om man i företagsinställningar kryssat för mängdrabatt och inte åsidosätter manuella priser och rabatter, fungerade inte mängdrabatt vid enstaka rabattkombinationer.

23 Order/kampanjregistrering och antal med decimaler i artikelsök I artikelsökningsbilden så är det möjligt att registrera antal på en artikel för att därefter dra in den i registreringsbilden. Om antalet registrerades med decimaler t.ex. 8,2 så blev registrerades antalet 2. Nu kan du registrera antal med både. och, som decimaler. Avvikelse mellam summa levererat och faktiskt levererat Vid enstaka tillfällen när man registrerade orderrader med enheter och skiftade mellan enheterna. När ordern avslutades kunde man uppleva att summa levererat inte stämde överens med faktiskt summa levererat. Sök på lagerställe på orderraden Vid sökning (F12) i fältet lagerställe på en orderrad så blev disponibelt, på lager, i order och i inköp lika med 0. Detta är nu korrigerat. Registrering med fast artikeltext på en artikel Om man ändrar pris och rabatt på en artikel ( i orderregistrering) med fast artikeltext, för att därefter markera raden och kopiera till en ny rad blev inte pris/rabatt som ändrats kopierade till den nya raden. Detta medförde också att summa offert/order inte uppdaterades korrekt. Om man åsidosätter leveransadress i orderhuvudet kunde man vid kopiering/kreditering från fakturarkivet uppleva att leveransadressen inte kopierades från ursprunglig faktura. Artikelstruktur med fritextrad En artikelstruktur med fritextrader och struktur ska visas i orderregistrering och utskrift på plocklista. När du då skapar en order och man markerar fritextraden och man går till nästa rad så kom fritextraden med på följesedel och faktura. Artikelstruktur och infoga artikelnummer Parametern för utskrift följer nu artikeln när det infogas en artikel i strukturen i orderregistreringen. Orderregistrering baserat på levererat Man har nu lagt till en ny skärmbild i orderregistreringen med värden baserade på levererat. Skärmbildet kan väljas via skärmbildsbibliotek. Ändring/Skapa ny rad på en order i fakturaunderlag Om en order befinner sig i status fakturaunderlag är det inte möjligt att lägga till nya rader/eller redigera existerande. Statusen måste ändras tillbaka innan det är möjligt att lägga till en ny rad/ändra existerande. Att lägga till textrader är möjligt även om ordern är i fakturaunderlag. Kund- och leverantörs noteringar är tillgängliga i registreringsrutinerna Noteringsfältet på kunder och leverantörer är nu tillgängliga i rutinerna, orderregistrering, offertregistrering och inköpsregistrering. Nya fält för orderradssummor Lagt till hjälpelement för summa orderrader (utan tillägg och avdrag).

24 Lagt till hjälpelement for summa orderrader baserat på levererat. SumOrderLines OBJID = SumOrderLinesDelivered OBJID = Engelsk faktura med strukturartiklar Om man använder komponenter vars huvudkomponent kalkyleras upp utifrån dess underkomponenter, både när det gäller förs.pris och kostpris och man har valt att använda struktur i försäljningsorder. På kunder som är uppsatta med faktura i valuta (Std invoice without giro) så blev summan på raden fel samt radsumman på faktura med komponent. Kontantnota och betalning via order Varning är inlagd om orderbeloppet baserat på antal skiljer sig från orderbeloppet baserat på levererat. Dvs order där man levererar mer än det man angivet i antal. Offertregistrering Överföring av offert till order När offert blir överfört till order och man har satt parametern prioritera lagerställe från kund, så tog den tidigare inte hänsyn till detta vid registrering av nya artiklar i ordern. Detta är korrigerat. Ändring av artikelns utpris överförs till order När du skapar en offert och bekräftar denna, och därefter ändrar artikelns utpris på offerten, blev detta överfört på ordern. Då blev artikelns nya utpris överfört till ordern och inte artikelns ursprungliga utpris som blev registrerat på offereten. Detta är korrigerat. Åsidosätta pris på huvudkomponenten i offertregistreringen Om en artikelstruktur är uppsatt där huvudkomponeneten är satt till "Påverka försäljning" och "Kalkylera förs.pris från komponenterna". När du registrerar en offert och åsidosätter priset på huvudkomponenten så blev priset omkalkylerat utifrån underkomponenterna och ordern fick ett annat pris än offerten. Detta är nu korrigerat. Ändring av orderdatum från offert till order Vid överföring av offert till order där orderdatumet blivit ändrat, blev inte raderna uppdaterade, vilket innebar att statistiken blev fel. Detta är nu korrigerat. Inköp Inköpsregistrering Inköp med status "Inlevererat men inte bokfört" kunde man tidigare inte skriva ut via inköpsorderkopia. Detta är nu korrigerat. Bokföra faktura utan inleverans Det är nu möjligt att bokföra fakturan i inköp utan att göra en inleverans. I avslutningsbilden är det nu lagt till ytterligare 2 val för typ av bokföring, "Inleverera och bokför" och " Bokför faktura" där det sista alternativet enbart bokför. Dessutom är det lagt till två nya fält för att ha möjlighet att ha översikt över vad som är inlevererat och bokfört på orderraderna. Fälten är "totalt inlevererat" och "totalt bokfört".

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

VISMA Control 5.6 förändringar

VISMA Control 5.6 förändringar VISMA Control 5.6 förändringar VISMA SOFTWARE AB Geijersgatan 2B 216 18 MALMÖ Tel: 040-664 22 00 Fax: 040-664 22 29 www.visma.se Malmö, mars 2011 COPYRIGHT 1993-2011, Visma Software AB. Alla rättigheter

Läs mer

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

Kom igång med Hogia Bankgiro Link Kom igång med Hogia Bankgiro Link Hogia Bankgiro Link är Bankgirots senaste kommunikationssätt; smidigt, flexibelt och utbyggbart för att kunna klara framtida teknikskiften. Det är ett mycket säkert kommunikationssätt

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns en rad rättningar och små förbättringar. För att se

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52

Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Versionsnyheter Vitec Hyra 1.52 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 17245 Kolumner för tom-datum i dialogen för att koppla värdenycklar. Nu finns sorterbara kolumner för tom-datum

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1.

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1. 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 1 (13) Inventeringsrutiner 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 2 (13) 1 Introduktion 1.1 Scope Detta dokument är beskrivning av inpris förändringar vid inköp i lagerbok samt

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Version 4.4 av RemoteX Applications fokuserar på att väsentligen förbättra användarupplevelsen med avseende på stabilitet och hastighet.

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING MENY 3 Kom igång 3 Introduktion till InExchange Web 4 Skapa konto 5 Hitta rätt 6 Skicka dina fakturor 6 Skapa faktura 7 Välj kund 8 Fakturahuvudet

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Installationsguide Unifaun Transport

Installationsguide Unifaun Transport Installationsguide Unifaun Transport med Visma Administration 500, 1000, 2000 eller Visma Förening samt Visma Integration (version 5.11 eller nyare). 2012-01-23 2 Innehåll 1 Förberedelser... 3 1.1 Förberedelser

Läs mer

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 Användarhandledning Innehållsförteckning PX e-fakturering...1 Allmänt om PX e-fakturering...3 Register...11 Operationer...29 Skriv ut...37 i PX e-fakturering Välkommen

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 Allmänt JEDS-9TKARX - Nyhet: Nu finns alternativet Öppna kopplat dokument med associerat program via Informationsmenyn i Dokumentvisningsfönstret. FOHN-9TPDW7

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 (2017-05-04) Allmänt INMATNING MED $ ERSÄTTNING Gäller icke-omskrivna rutiner. Benämningsfält med fler än ett dollartecken fungerar inte. Det är nu åtgärdat. SKYDDADE DATABASER

Läs mer