NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR"

Transkript

1

2 NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen och de program det handlar om är skyddat av lagen om upphovsrätt och det särskilda Avtal som ingåtts om användarrätt och underhåll. Alla rättigheter till det här materialet innehas av Visma Software AB. All kopiering eller återgivning av material i den här boken, inklusive text, skärmbilder, ikoner eller metoder, är förbjuden. Som en del av den kontinuerliga utvecklingen av systemet kan Visma Software AB ändra sammansättningen av paketlösningar, moduler och funktioner. Visma Software AB frånskriver sig allt ansvar för eventuella fel eller brister i systemet, utöver vad som uttryckligen beskrivs i det gällande Avtalet om användarrätt och underhåll. Användning av systemet på andra datorer än den systemet är licensierat för är olagligt och medför anmälning och krav om ersättning.

3 Innehåll NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR... 2 INLEDNING... 7 LÄS DETTA FÖRE INSTALLATION... 8 Generell information... 8 Efter uppgraderingen... 9 Nyheter Betalfiler/OCR Forbedringer Betalfiler/OCR FÖRBäTTRINGAR Utbetalningsförslag Fakturakopia FÖRBÄTTRINGAR Rapportering Utskrift av Hovudbok FÖRBÄTTRINGAR Företagsregister Nytt fält i Grunddata>Företagsinformation Standard Blanketter EDIAutoInvoice Order från tidsregistrering EDI profil i orderhuvudet Lagerstyring FIFO Inpriskod kalkylkostnad på artikeln Inköpsregistrering Avtalsorder Föfrågan fakturakopia Rapportering... 15

4 Dynamisk rapportering Import av Bunt Artikelrelaterat NYHETER Teknisk Ekonomi Länkning av huvudbokskonto FÖRBÄTTRINGAR Grunddata Rabatt och priser Företagsinställningar Kundrelaterat Utskriftsprofil och orderbekräftelse till e-post Artikelrelaterat Vägt inpris på artikeln Lagermedarbetarrollen AutoInvoice Logistik Fakturering via e-post Fakturering Artikelunderhåll Avtalsorder Generering av order med fast artikeltext Kontantförsäljning Lagerstyrning Orderregistrering Offertregistrering Inköp EDI Import av fakturajournal OCR Orderöversikt Ekonomi Verifikationsregistrering Automatkonteringar... 27

5 In- och utbetalningar Import av bunt Utbetalning Dynamisk rapportering Saldoöversikt Fråga konto Förfrågan Avsluta momsperiod Tillgängliga år i förfrågningar/verifikationsnummerserie Visning av antal år i drop down listor AutoInvoice Tid/Projekt Lönearter Tid/projekt relaterat och fakturor Rapportering Momsrapportering Utskrifter Revisorsrollen (Meny Revisor) Användarbehörigheter Parameter för uppdatering av bunt Nya behörighetsbegränsningar för satsvisa rutiner Användarbehörigheter i Statistiken Administratörsfunktioner Sammanslagning av poster Import av systemdata (Samt vid skapande av nytt företag) Tidsstyrda satsvisa rutiner Test av sändning av e-post Valideringsregler Säkerhetskopiering och SQL Server Import av CSV Add-ons (programtillägg) Teknisk Lösenordskonvertering i RAC och Visma Global Licensfil och installation till annan katalog än standard Visma Global och Visma User Directory... 33

6 Integration med Visma Documentcenter 5 och Visma Reporting Integration med Visma Severa... 34

7 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar som är implementerade i Visma Global version 7.70.x OBS! Om du inte har installerat version 7.60, men uppgraderar från version 7.50 eller tidligare, kan du läsa om ändringarna i version 7.60 på Infoline i menyen Nyheter och förbättringar och Tidigare versioner. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom punkterna innan du använder Visma Global version Då säkerställer du att inte missar nya och förbättrade rutiner som är nyttiga för dig och ditt företag. De viktigsta ändringarna i version 7.70 är: 64 Bits Server Länkning av huvudbokskonto Starta med "Läs detta före installation" noggrant före uppgraderingen till ny version. OBS: Nyheterna är kortfattat beskrivna i detta versionsbrev. Du kan läsa mer om de enskilda rutinerna i hjälpfilen. Rättningar gjorda i denna version beskrivs efter nyheterna.

8 LÄS DETTA FÖRE INSTALLATION Generell information Tekniska krav Visma Global supporterar nu Windows 2008 och Windows 2012 på server. Visma Global supporterar nu Windows 7 och Windows 8 operativsystem. Microsoft SQL Server 2008 och 2012 som databas. Observera att Office bit inte supporteras av Visma Global. Precis som till version 7.60 krävs minimum Windows 2003 Server som operativsystem på servern. Microsoft SQL Server 2000 supporteras inte längre. Visma Global 7.70 kräver Timeweb 1.77 Visma Global 7.70 kräver 7.70 av Visma CRM (32BIT) Visma Reporting version Visma Global 64BIT server kräver version av Visma Document Center Visma Global 64BIT server kräver RAC Bit (Visma Global 32-Bit server kan köra version 1.7) För optimal visning av skjärmbilderna i Visma Global, är minimum skärmupplösning 1280x1024.) Installation av 64BIT Visma Global server I samband med implementering av 64-Bit version av Visma Global är metodiken för att kryptera lösenord ändrad från användning av Capicom (capicom supporteras inte på 64-Bit) till att använda Visma.Core kryptering för lösenord. Vid uppgradering till 64-Bit Visma Global server är följande procedur viktig att följa: Ta Sql-backup av både Visma Global og RAC databasen före installation och konvertering av lösenord körs. 1. Avinstallera 32-Bit version och installera 64-Bit version av Global 2. Om kunden kör med RAC, avinstallera 32-Bit version av RacAdmin och installera därefter version 1.8 (64-Bit version) av RacAdmin. 3. Kör därefter Visma Password converter (installeras med Visma Global 64-Bit) och konverterar lösenord som används i Visma Global och RAC till ny krypteringsmetod. (Se beskrivning av password converter under Teknisk). 4. Starta därefter Visma Global och ev. RacAdmin och logga in i applikationen. Databasuppdatering Det körs en uppdatering av databasen när du loggar på företaget för första gången efter installation av ny version. Eftersom databasen uppdateras är det inte möjligt att åter installera tidigare versioner av Visma Global och köra mot uppgraderad databas. Säkerhetskopiera därför

9 databasen INNAN installation av 7.61, så att möjlighet finns att återställa databas och installation av tidigare version. Efter uppgraderingen När uppgradering av databasen är färdig, kommer, till vissa versioner, uföras en konverteringsrutin som flyttar/uppdaterar kundens data. Se avsnitt om Konvertering för information om vilken konvertering som körs för de specifika versionerna av Visma Global. Konverteringsrutinen får inte avbrytas..

10 Nyheter Betalfiler/OCR Vi har implemtenterat en betalfilslösning som stödjer Bankgrirot [SE], Plusgirot [SE]. För OCR är formaten BG OCR import [SE], BG MAX OCR import [SE] och Total IN OCR import [SE] implementerat De som tidigare använt Zdata s svenska format och som nu vill sätta upp betalfiler för att använda de interna formaten ska göra följande. Samma betalfilsuppsättning kan användas för leverantörer/kunder på samma sätt som tidigare. Hämta upp betalfilsuppsättningen under Rutiner>Utbetalningsförslag>inställningar. Innan du ändrar utbetalningsformat till Plusgiro [SE], kopiera/notera informationen som ligger under Tilläggsinställningar när du kör Zdata Plusgirot (SE) formatet. I fältet «Utbetalningsformat» så ändrar du från Zdata Plusgirot (SE) till Plusgirot [SE]. Då får du tillgång till ett nytt fält «Avtalsnummer»; Upprätta ett Avtalsnummer och kopiera information från Tilläggsinställningar som användes ihop med Zdata Plusgiro (SE). Det är viktigt att man kopierar information för kundnummer och produktionsnummer till kundnr och sekv.fältl/försändelsenr under avtalet. Du väljer själv om du vill använda samma filområde eller om du vill skapa en ny katalog knutet till det nya avtalsnumret. När det gäller formatet Bankgiro [SE], behövs det inte längre göras några tilläggsinställningar på bankkonfigurationen. OBS! När det gäller Bankgirot [SE] och Plusgirot [SE] så är det viktigt att fylla i följande fält för Bank. Swiftadress (används för att fylla ut riktiga fält i formatet för bankförbindelsen) och valuta. För Handelsbanken har det skapats ett nytt fält «Valutautbetalning» under befintliga konton, som används till att ange kontonummer för utlandsbetalningar. Vid generering av utbetalningsfil så får användren en fråga om man vill ersätta eller lägga till information till befintlig fil. Vill man ha en tidsangivelse när filen blev genererad så kan man lägga till # i filnamnet OBS! För formaten Plusgirot [SE] och Bankgiro [SE] så stödjs inte bevakningsdagar för kreditar. Bevakningsdagar sätts till 0 i betalfilen. Vid behandling av en kredit så måste man för koppla den mot en faktura innan den kan behandlas. Återrapportering av betalningar sker via manuell återrapportering och genom val att läsa in återrapporteringsfilen. Inlästa inbetalningar måste uppdateras via knappen uppdatera alla markerade.

11 OBS! För att ta de nya interna remitteringsformaten i bruk måste modulen Svensk remittering vara aktiverad. Ingår inte modulen i existerande licens ta då kontakt med licenskontoret för att få en ny licens. Den skall ha lagts till för alla kunder.

12 Forbedringer Betalfiler/OCR Inläsning av TotalIn OCR Vid inläsning av OCR fil av formatet TotalIn så finns det numera stöd för läsning av flera recordtyper där det kan finnas en referens. Följande prioriteringar har lags till: 1. Record type 20 (payment record) Om det finns en referens här kommer systemet prova att matcha denna. 2. Record type 30 (extra reference record) Om det finns en referens här kommer systemet prova att matcha denna. 3. Record type 40 (text message record) Om denna referens är specificerad och den är numerisk vill systemet prova att matcha denna Om det inte finns någon matchning och det finns en meddelandetext (rec40) kommer den att läggas in på buntlinjen så att användaren kan läsa den för en korrekt matchning Validering av utbetalningsdata Vid generering av utbetalningsfiler med de interna formaten så krävs en validering av datat. Validering sker nu på följande: OCR, fakturanummer eller meddelande Belastares kontonummer om angivet Mottagares kontonummer om angivet Belastnignsdatum om det är senare än dagens datum För utlandsbetalningar ska det vara angivet BIC/SWIFT för mottagande bank Filplacering Vid användning av de interna formaten när man hade flera utbetalningstyper. När man då hade genererat ett förslag med poster för en viss typ av utbetalningstyp så kunde man uppleva att sökvägen där filen hamnar blir fel. Detta är nu korrigerat

13 FÖRBäTTRINGAR Utbetalningsförslag Ostabilitet vid inläsning av återrapporteringsfil Vi har ändrat kontrollen i den satsvisa rutinen som kunde upplevas som en hängning vid inläsning av återrapporteringsfil. Detta löser förhoppningsvis problemen relaterade till hängningen. Ändring av avslutningsmeddelande Vid inläsning av utbetalningsförslag kommer man numera inte få meddelande om man vill avbryta om rutinen är klar. Meddelandet kommer efter att inläsningen är gjord och man klickar avbryt för att gå ur rutinen. Fakturakopia Samlingsfaktura och problem med att uppdatera När du sökte på ett ordernummer i en samlingsfaktura så kunde man uppleva att orderraderna visade information från en annan order. Detta är nu korrigerat.

14 FÖRBÄTTRINGAR Rapportering Utskrift av Hovudbok Vid utskriften blev det inte korrekta IB värde, på de konton som har transaktioner. FÖRBÄTTRINGAR Företagsregister Nytt fält i Grunddata>Företagsinformation Krav i ny bokföringslag (SE?) som säger att företagsregister ska finnas med på försäljningsrelaterade dokument. Det har skapats ett nytt fält (Registrerat i:) under Företagsinformation där det ska registreras. Information i detta fält exporteras till EDI fakturor och orderbekräftelser och som ett egendefinierat felt. <UserDefined Name="SupplierCompanyNoSchemaName">Foretaksregisteret</UserDefined>. Standard Blanketter Standard försäljningsrelaterade dokument är nu uppdaterat med detta fält. EDIAutoInvoice Order från tidsregistrering Vid fakturering från Tid om man använder en annan radgruppering än allala rader blev EDI XML'en fel. Detta är nu korrigerat. EDI profil i orderhuvudet Om man använder tjänsteleverantör på EDI profilen blir inte denna lagt ut i filen om man hade åsidosatt EDI profilen i orderhuvudet. Detta är nu korrigerat.

15 Lagerstyring FIFO Tidigare hade man möjlighet att ta ut från lager på partier även om det inte fanns något disponibelt, och man kunde erhålla minuspartier. Det är nu lagt in ett meddelande om uttaget är större än disponibelt antal. Följande meddelande «Uttaget är större än disponibelt antal och kan medföra negativt saldo». OBS! Meddelandet kommer enbart vid partier. Inpriskod kalkylkostnad på artikeln Om man använder inpriskod kalkylkostnad på atrikeln kommer denna användas vid kontering av lagertransaktionen i bokföringen. Notera att det måste finnas en kalkylkostnad på artikeln, annars används inpris. Utskriften kvittens lagerändring måste objectid (21141) hämtas fram på rapporten för att få ett korrekt värde. Observera också att det inte är lagt in något hjälpelement i rapporten bokföringsunderlag-lagerinventering så det är viktigt att man skapar bunten vid sparandet av lagerändringen. OBS! Vid ändring av inpris så räknas inte kalkylkostnaden om eller om man ändrar kalkylkostnaden kommer inte artikelns kalkylpris att vägas på nytt. Inköpsregistrering När man registrerar en order med en artikel med inpriskod = kalkylkostnad och det fanns ett leverantörspris kunde man uppleva att bokföringen blev fel. Anledningen var att kalkylkostnaden inte var omräknad eller inte matchade artikelns kalkylkostnad. Avtalsorder Vid generering av avtalsorder där kunden har tillägg/avdrag blev ordern behandlad som en restorder. Har man inte kryssat för kalkylera på restorder blev tlläggen nollställda. Föfrågan fakturakopia När man öppnar en samlingsfaktura i förfrågan fakturakopia och man bläddrar mellan orderflikarna blev inte värdena korrekt. Rapportering Dynamisk rapportering Vid användning av koddelar med "överföring av ingående saldo på resultatkonto" och rapport där man hade urval på koddelar blev UB fel. Import av Bunt Vid import av bunt får nu filen som läses in nytt namn. Notera att detta endast sker om inläsningen går igenom utan fel. Vid import av bunt med momskod 3 og 4 (investeringsavgift) blir importen stoppad om man inte hade kryssat för "Använd momskod från buntfil". I förra patchen blev bunten inläst även om man valde använd momskod från buntfil. Detta är nu rättat

16 Artikelrelaterat På flik 5 lagerhändelser kunde man bli utkastad ur Visma Global i särskilda tangenttryckningssituationer. Grunddata>Registerunderhåll Vid registrering eller ändring av artikel under registerunderhåll kunde vissa fält på flik 1 inte vara tillgängliga.

17 NYHETER 7.70 Teknisk 64-BIT Global Server Visma Global server är nu 64BIT kompatibel, vilket innebär att den utnyttjar mer minne som är tillgängligt på en x64 plattform. Ekonomi Länkning av huvudbokskonto Fråga konto Denna rutin följer samma logik som länkning av reskontratransaktioner. Moms länkningsstatus = Status för varje transaktion med följande värden; 0= inte länkad, 1 = Länka medlem, 2 = Länkhuvud med summering motbokningslänk Summering motbokningslänk visar summan av samtliga transaktioner i en kedja. Här visas enbart värden när status för motbokningslänk = 0 eller 2 Verifikationsregistrering En Symbol for länkning är implementerad i skärmbilden öppna poster huvudbok, med möjlighet att klicka på symbolen för att visa länkade poster. Du kan också Spara och Upphäva en länk i sökskärmbilden. I verifikationsregistreringen och vid sökning i beloppsfältet visas enbart transaktioner för innevarande räkenskapsår. I sökskärmbilden har du möjlighet att välja ett annat år eller Alla år När du hämtar upp en motbokning i huvudboken och registrerar ett huvudbokskonto får du meddelandet: Kan inte skapa motbokning när både debet och kredit är huvudbokskonton. Måste göras på två rader. När motbokningspost skall registreras måste det enbart registreras på detta huvudbokskonto på verifikationsraden. Fält som har ändrat namn; StatusChain är ändrat till VATChainStatus och ContreEntryChainNo är ändrat till VATChainNo (För 3.part utvecklare som änvänt dessa fält).

18 FÖRBÄTTRINGAR 7.70 Grunddata Rabatt och priser Datumkontroll Kontroll finns nu så att slutdatum inte är mindre än startdatum. Du får ett meddelande om att datum är ogiltligt. Företagsinställningar Ekonomi och periodisering av verifikation Parametern "verifikationsdatum ska styra periodisering" är ändrat till "kopiera verifikationsdatum till bokföringsdatum". Om denna parameter är aktiverad får bokföringsdatum samma värde som verifikationsdatum. Om parameter inte är aktiverad är det bokföringsdatum fråm bunthuvud som kopieras till verifikationsraderna. Observera att det alltid är bokföringsdatum på raderna som styr år och period. Kundrelaterat Utskriftsprofil och orderbekräftelse till e-post Det finns nu möjlighet att ändra innehållet i et. Denna aktiveras vid utskrift av orderbekräftelse och satsvisa rutiner. Dessutom finns möjlighet att ange alternativ svarsadress. Observera att denna enbart fungerar vid satsvisa utskrifter av orderdokument. Artikelrelaterat Vägt inpris på artikeln Om man registrerar ett inköp på samma artikel på två rader där ena radens inpris är 0, kalkylerades inpriset felaktigt. Dett är korrigerat Artikelinfo Fältet Artikelinfo för ERP Pos är ändrat. Fältet är nu Varchar (400). Kundspecifika artiklar Det är nu lagt in ett meddelande när man försöker sätta upp kundspecifika artiklar och parametrar, kundspecifika artiklar inte är markerad under Företagsinställningarr>Logistik. Funktionaliteten erhålls inte förrän denna parameter är satt.

19 Lagermedarbetarrollen Val av koddelar Ändrat skärmbild för ut- 0ch inleverans, så det är möjligt att välja koddelar med pil nedåt. Leveransstatus I Leveransstatus skärmbild id kunde man uppleva att sökning i den blå sökraden inte fungerade i gridden. Detta är nu korrigerat. AutoInvoice Sökning på kunder i Autoinvoice Om kunden var registrerad med momsregnr, matchades detta inte med AutoInvoice. Logistik Ändring gjord så att samtliga kunder som ligger i AutoInvoice med en EDI-adress matchas mot kundregistret. Fakturering via e-post Prioritering av hur e-postadress hämtas vid fakturering E-post adress på orderhuvud. E-post adress om faktura till kedja. E-post adress från kedjeledarens fakturaadress E-post adress från kedjeledarens kontaktperson E-post adress från kedjedeledarens kundkort E-post adress från fakturadress på ordern. E-post adress från kundens referens på ordern. E.post adress från kundens kontaktperson. E-post adresse från kundens kundkort. Fakturering Porto och expeditionsavgift Vid delleverans och order till fakturaunderlag blev porto och expeditionsavgift som registrerades i avslutningsbilden nollade. Detta är nu korrigerat så man har order med kombination av restorder och fakturaunderlag. Artikelunderhåll Priskalkylering Spärrat möjlighet att aktivera "Priskalkylering från leverantörspris" via tabellinmatning när fältet är spärrat i formulärvisning. Avtalsorder Generering av order med fast artikeltext Om artikeln registreras i ordermallen och har kopplad fast artikeltext blir summan i orderhuvudet dubbelt av det som är korrekt summa för artikeln. Fakturering av avtalsorder via e-post Det är nu möjligt att skicka avtalsorder via e-post. Finns ett eget val för e-post under utskriftsprofilen.

20 Fakturering av avtalsorder till PDF Vid utskrifter av avtalsorder till PDF blev namnet på filen fel. Filnamnet är nu korrigerat till Faktura_fakturanr_tidspunkt.pdf Förhandsgranskning av faktura Vid öppning av avtalsorder och förhandsgranskning av faktura hämtas nu korrekt dokumentmall i förhållande till vad som är registrerat i dokumentprofilen. Generering av ordermall Vid skapande av ny ordermall fylls inte fältet "Behandlingsprofil" i. Tidigare hämtades ev. standard behandlingsprofil, och detta var inte nödvändigtvis kundens behandlingsprofil (kundspecifika mallar). Om inte fältet fylls i, används kundens behandlingsprofil. Är fältet ifyllt, används detta värde. Avtalsorder och factoring På kunder där man satt factoring som betalningstyp i behandlingsprofilen och när avtalsorder på de kunderna överförs till fakturajournal, skapas inte factoringfilen. Order med avtalsorder som status tas inte hänsyn till. Kontantförsäljning Kassakvitto Vid utskrift av kassakvitto där fältet PLU-nr var inkluderat, visar artikelrader utan PLUnr &nbsp. Detta är nu korrigerat. Betalingsmetod är tillagt som text för att lättare visa att tillgodokvitto eller presentkort använts som betalningsmedel. Presentkort När man skapar presentkort och systemet förslår värden, stoppades detta vid presenkortsnr 10. Detta är nu korrigerat. Antal siffror i medarbetarnumret Om en medarbetare som är kopplad till en användare hade ett medarbetarnummer med fler siffror än 4 fungerade inte integrationen med kortterminalen. Orsaken till detta är att kortterminalen enbart godtar 4 siffrors operatörskod. Om medarbetarnumret har mer än 4 siffror kommer Global skicka operatörsid 0 till kortterminalen. Ändra kund och rabatt Tidigare togs inte hänsyn till fast orderradsrabatt (tillägg/avdrag) vid ändring av kund. Detta är nu korrigerat. Utgått/spärrad kund Kunder som är utgått/spärrade är inte längre tillgängliga i POS (Kassa) Lagerstyrning Serienummer/lagerstatus Vid enstaka tillfällen vid registrering av serienr mot lager med lagerställe, kunde lagerstatusen i bilden fråga serienummer visa fel värde. Detta uppkom vid försäljningstillfället, där felaktig serienummerrrad i databasen blev uppdaterad.

21 Vid användning av serienummerstyrning mot lager är det nu spärrat för ändring av lagerställe om man redan i lagerstyrningen har valt ett serienummer från ett annat lagerställe. Har man valt ett serienummer och provar ändra lagerställe får man meddelandet "Serienummer är redan valt från annat lagerställe, ändring av lagerställe är ej tillåtet". Serienummerstyrning Det är nu lagt in en validering av serienummer vid orderregistrering och inköpsregistrering för artiklar med serienummerstyrning. Valideringen görs i avslutningsbilden och vid valen Inleverans och bokför senare/bokför ej vid inköp. Och vid fakturaunderlag och fakturautskrift vid order. FIFO Internöverföring av artiklar med FIFO. Tidigare skrevs inte bekräftat inpris på ändringsraderna i tabellen Stock History. Detta är nu korrigerat. Orderregistrering Faktureringsavgift Det är lagt till en funktionalitet för att åsidosätta faktureringaviften vid avslutning av ordern. Vid ändring av faktureringsavgift i avslutningsbilden (förutsatt att fältet är inlagt) kommer faktureringsavgiften markeras som manuell och därmed inte kalkyleras om. Hjälpelementet faktureringsavgiftstatustext kan läggas i in avslutningsbilden via Design Studio. Det nya fältet har objectid (22231) Kreditering av faktura från fakturaarkivet Vid registrering av en kreditnota där man använder fakturaarkivet och krediterar fakturan, kommer porto, expeditionsavgift och faktureringsavgift behandlas som manuella om kunden har en Tilläggs/avdrags-profil. Vid kreditering av rad kommer inställningarna i Tillägg/Avdrag gälla. Kreditering av hela fakturan från fakturaarkivet så tog man inte hänsyn till kontantrabatt och orderrabatt pga beloppsgränsen. Om kunden inte har en dokumentprofil och dokumentprofilen blir registrerad på ordern för fakturering. Vid kreditering av en sådan faktura via fakturaarkivet så kopierades inte dokumentprofilen med från originalfakturan. Detta är nu korrigerat. Vid användning av kreditera rad kommer momskoden från originalraden användas så länge momskoden i orderhuvudet är giltligt. Tillägg\avdrag i orderregistrering Reglerna för hur tillägg/avdrag fungerar i orderregistreringen har ändrats, detta för att få ett klarare regelverk hur det ska användas i olika situationer. Reglerna är 1. Om kunden inte har en tilläggs/avdrags-profil a. Ingen text i avslutningsbilden som indikerar om tilläggen är manuella eller automatiska. b. Porto och/eller expeditionsavgift läggs till manuellt och följer ordern genom de olika stadierna

22 c. Om en restorder skapats, kommer porto och expeditionsavgift nollas när restordern skapas. 2. Kunden har en tilläggs/avdrags-profil a. Texten "automatisk" visas bakom porto och expeditionsavgift i avslutningsbilden. b. Om porto och/eller expeditionsavgift åsidosätts på ordern kommer texten ändras till "manuell" och de nya värdena följer ordern genom samtliga steg. c. Användaren kan ändra text och status genom att högerklicka i fältet porto och/eller expeditionsavgift för att behålla värdena, eller för att genomföra automatisk kalkylering. d. När en restorder skapas kommer statusen och texten sättas till "automatisk". Värdena kommer kalkyleras baserat på tillägg/avdrags-profilen. Summering När texten är blank måste användaren manuellt hantera porto och expeditionsavgift. När texten är "manuell" måste användaren manuellt hantera porto och expeditionsavgift även om ordern har en tilläggs/avdrags-profil. När texten är "automatisk" kommer porto och expeditionsavgift att kalkyleras. Tillägg/avdrag vid överföring av offert till order Om kunden hade en tillägg/avdrags-profil och den är satt till att inte kalkylera om restorder såg man att porto, expeditionsavgift och faktureringsavgift var borta. Detta gäller order som skapats via offerter och därefter lagts via order i fakturaunderlag. För restorder där ny order skapas kommer nu tillägg sättas till "manuell" vilket innebär att de inte kalkyleras om vid fakturaunderlag eller fakturautskrift. Tillägg/avdrag vid restorder Vid restorder på kunder som hade en tilläggs/avdrags-profil där flaggan för omkalkylering på restorder inte var satt, togs detta inte hänsyn till utan restordern och tilläggen beräknades. Vid generering av restorder sätts nu tillägg till manuell hantering så att eventuella tillägg inte tas med på restordern. Ny artikel i orderregistrering Om man skapar en artikel i orderregistrering hämtades inte all information från artikeln. Detta är nu korrigerat. Följesedlar och plocklista via e-post När man avslutar en order och man valt plocklista eller följesedelsutskrift via e-post fick man ett felmeddelande i utskriftsbilden även om båda en skickades. Pris/rabatt avtal med 0 i artikelpris Artiklar med 0 i pris och som ingår i ett pris/rabatt-avtal där de ska ha rabatt i %. Hänsyn togs inte till rabatten när artikelpriset var 0. Priser och rabatter Om man i företagsinställningar kryssat för mängdrabatt och inte åsidosätter manuella priser och rabatter, fungerade inte mängdrabatt vid enstaka rabattkombinationer.

23 Order/kampanjregistrering och antal med decimaler i artikelsök I artikelsökningsbilden så är det möjligt att registrera antal på en artikel för att därefter dra in den i registreringsbilden. Om antalet registrerades med decimaler t.ex. 8,2 så blev registrerades antalet 2. Nu kan du registrera antal med både. och, som decimaler. Avvikelse mellam summa levererat och faktiskt levererat Vid enstaka tillfällen när man registrerade orderrader med enheter och skiftade mellan enheterna. När ordern avslutades kunde man uppleva att summa levererat inte stämde överens med faktiskt summa levererat. Sök på lagerställe på orderraden Vid sökning (F12) i fältet lagerställe på en orderrad så blev disponibelt, på lager, i order och i inköp lika med 0. Detta är nu korrigerat. Registrering med fast artikeltext på en artikel Om man ändrar pris och rabatt på en artikel ( i orderregistrering) med fast artikeltext, för att därefter markera raden och kopiera till en ny rad blev inte pris/rabatt som ändrats kopierade till den nya raden. Detta medförde också att summa offert/order inte uppdaterades korrekt. Om man åsidosätter leveransadress i orderhuvudet kunde man vid kopiering/kreditering från fakturarkivet uppleva att leveransadressen inte kopierades från ursprunglig faktura. Artikelstruktur med fritextrad En artikelstruktur med fritextrader och struktur ska visas i orderregistrering och utskrift på plocklista. När du då skapar en order och man markerar fritextraden och man går till nästa rad så kom fritextraden med på följesedel och faktura. Artikelstruktur och infoga artikelnummer Parametern för utskrift följer nu artikeln när det infogas en artikel i strukturen i orderregistreringen. Orderregistrering baserat på levererat Man har nu lagt till en ny skärmbild i orderregistreringen med värden baserade på levererat. Skärmbildet kan väljas via skärmbildsbibliotek. Ändring/Skapa ny rad på en order i fakturaunderlag Om en order befinner sig i status fakturaunderlag är det inte möjligt att lägga till nya rader/eller redigera existerande. Statusen måste ändras tillbaka innan det är möjligt att lägga till en ny rad/ändra existerande. Att lägga till textrader är möjligt även om ordern är i fakturaunderlag. Kund- och leverantörs noteringar är tillgängliga i registreringsrutinerna Noteringsfältet på kunder och leverantörer är nu tillgängliga i rutinerna, orderregistrering, offertregistrering och inköpsregistrering. Nya fält för orderradssummor Lagt till hjälpelement för summa orderrader (utan tillägg och avdrag).

24 Lagt till hjälpelement for summa orderrader baserat på levererat. SumOrderLines OBJID = SumOrderLinesDelivered OBJID = Engelsk faktura med strukturartiklar Om man använder komponenter vars huvudkomponent kalkyleras upp utifrån dess underkomponenter, både när det gäller förs.pris och kostpris och man har valt att använda struktur i försäljningsorder. På kunder som är uppsatta med faktura i valuta (Std invoice without giro) så blev summan på raden fel samt radsumman på faktura med komponent. Kontantnota och betalning via order Varning är inlagd om orderbeloppet baserat på antal skiljer sig från orderbeloppet baserat på levererat. Dvs order där man levererar mer än det man angivet i antal. Offertregistrering Överföring av offert till order När offert blir överfört till order och man har satt parametern prioritera lagerställe från kund, så tog den tidigare inte hänsyn till detta vid registrering av nya artiklar i ordern. Detta är korrigerat. Ändring av artikelns utpris överförs till order När du skapar en offert och bekräftar denna, och därefter ändrar artikelns utpris på offerten, blev detta överfört på ordern. Då blev artikelns nya utpris överfört till ordern och inte artikelns ursprungliga utpris som blev registrerat på offereten. Detta är korrigerat. Åsidosätta pris på huvudkomponenten i offertregistreringen Om en artikelstruktur är uppsatt där huvudkomponeneten är satt till "Påverka försäljning" och "Kalkylera förs.pris från komponenterna". När du registrerar en offert och åsidosätter priset på huvudkomponenten så blev priset omkalkylerat utifrån underkomponenterna och ordern fick ett annat pris än offerten. Detta är nu korrigerat. Ändring av orderdatum från offert till order Vid överföring av offert till order där orderdatumet blivit ändrat, blev inte raderna uppdaterade, vilket innebar att statistiken blev fel. Detta är nu korrigerat. Inköp Inköpsregistrering Inköp med status "Inlevererat men inte bokfört" kunde man tidigare inte skriva ut via inköpsorderkopia. Detta är nu korrigerat. Bokföra faktura utan inleverans Det är nu möjligt att bokföra fakturan i inköp utan att göra en inleverans. I avslutningsbilden är det nu lagt till ytterligare 2 val för typ av bokföring, "Inleverera och bokför" och " Bokför faktura" där det sista alternativet enbart bokför. Dessutom är det lagt till två nya fält för att ha möjlighet att ha översikt över vad som är inlevererat och bokfört på orderraderna. Fälten är "totalt inlevererat" och "totalt bokfört".

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:...2 A VIKTIGA NYHETER...3 VIKTIGT... 4 B -SYSTEMKRAV...4 HANSAWORLD SERVER SOFTWARE...

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Klarna Online. Användarmanual

Klarna Online. Användarmanual Klarna Online Användarmanual Välkommen till Klarna! Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Och att öka din försäljning.

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM avance PREMIÄR! Magazine Nummer 1 November 2013 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer