FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING"

Transkript

1 FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

2 Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man bestämt sig för att sälja sin bostad. Svensk Fastighetsförmedling hjälper varje år tusentals människor att ta sig från ett läge till ett annat.

3 Förberedelse ATT SÄLJA SIN BOSTAD ÄR ETT STORT BESLUT, en lång process och en viktig affär. En del väljer att sälja på egen hand, men allt fler föredrar att anlita en mäklare. Genom att använda sig av mäklare får den som säljer hjälp med allt från värdering, marknadsföring och visningen till kontraktskrivningen. Välja mäklare En säljprocess börjar med att välja vilken mäklare man vill anlita. Här handlar det mycket om personkemi eller kanske har man fått någon rekommenderad. God lokalkännedom, någon som håller förväntningarna nere på slutpriset och en person som har god kunskap om just den typen av bostad som du har är kriterier som många går efter. Andra väljer mäklare helt efter priset eller kanske efter hur bostaden marknadsförs. Det viktiga är att man känner sig trygg och väljer en mäklare man känner förtroende för. Med en mäklare vid din sida får du också råd i juridiska och praktiska frågor som kan dyka upp under processens gång. Hampus Jonsson, fastighetsmäklare Svensk Fastighetsförmedling När du valt mäklare är det första steget i processen att bostaden ska värderas. Men vad är det då som styr priset? - Först och främst handlar det ju om utbud och efterfrågan. Men också sådant som aktuella räntor, arbetsmarknad, charm och inte minst läget. Du kan också påverka priset själv till viss del genom att fixa till delar i bostaden som kanske ser risigt ut och laga, eller byt ut, saker som är trasiga, säger Hampus Johansson.

4 Ingen värdering är den andra lik. Därför kommer vi gärna hem till dig när din bostad skall värderas. Några av de många saker vi tar i beaktning vid en värdering är: BOSTADSRÄTT VILLA Störs man av trafiken i huset? Höga eller låga driftkostnader? Var i huset ligger lägenheten? Är va-ledningarna utbytta? Hur är föreningens ekonomi Finns det fuktproblem? Balkong eller bygglov för balkong? Finns det friggebod eller extra förråd? Finns det obrukbara kvm? Vilken standard är det på vitvaror? Är det insyn? Gammalt värmesystem, ex oljepanna? Finns det hiss? Stor uteplats/altan i söderläge? När till bra kommunikationer? En tomt som är svår att utnyttja? Hög eller låg månadsavgift? Lugn gata eller bullerstört? Finns det garage/carport? När mäklaren kommer på besök är det bra om du har tagit fram dina boendepapper. EXEMPEL PÅ BOENDEPAPPER: Köpekontrakt/avtal Sammanställning på alla driftskostnader Tomtkarta Dina kvitton och anteckningar på förbättringar och renoveringar Planritningar Eventuella servituthandlingar Aktuella lånehandlingar Senaste årsredovisningen om du bor i en bostadsrätt

5

6 Mäklarfakta Mäklarsamfundet Branschorganisationen Mäklarsamfundet har - sedan starten arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Idag är över 70 procent av mäklarkåren anslutna till Mäklarsamfundet. Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete. Läs mer på maklarsamfundet.se Hos FMN kan du: Få veta om en person är registrerad som fastighetsmäklare. Få information om olika frågor som rör fastighetsförmedling. Lämna in en anmälan mot en fastighetsmäklare som du anser har agerat felaktigt. Läs mer på fastighetsmaklarnamnden.se Fastighetsmäklarnämnden Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som utövar tillsyn över dessa. För att få arbeta som fastighetsmäklare i Sverige måste man vara registrerad hos FMN. Konsumentverket På Konsumentverkets hemsida hittar du information som rör bostadsaffären men även tips och råd om att anlita hantverkare, bygga hus, försäkringar, köpa hus, köpa bostadsrätt, ombildningar med mera. Läs mer på konsumentverket.se/boende

7

8 Aktuell prisstatistik på maklarstatistik.se FÖR ATT DU SKA FÅ EN GOD UPPFATTNING om hur Bostadspriserna på marknaden utvecklas samlar vi löpande in uppgifter från alla våra mäklare runt om i landet. Syftet är att Svensk Fastighetsförmedling tillsammans med Fastighetsbyrån och Mäklarsamfundets alla medlemmar ska bidra till att skapa Sveriges mest aktuella och heltäckande statistik över landets bostadsmarknad: bostadsrätter, villor och fritidshus. Statistiken är ständigt aktuell då den tas fram i samband med att köpekontrakt upprättas. Till skillnad mot villa- och fritidshusförsäljningar registreras försäljningar av bostadsrätter inte i något officiellt register. Men tack vare Mäklarstatistik samlas även prisinformation över bostadsrättsförsäljningar numera in. Detta innebär att den statistik som vi presenterar inte bara ger en samlad och aktuell prisutveckling över bostadsrättsmarknaden utan även färsk statistik över villa- och fritidshusmarknaden. Detta till skillnad mot den officiella fastighetsprisstatistiken som enbart baseras på de affärer som har beviljats lagfarter, vilket normalt innebär en släpperiod på 3-4 månader. Mäklarstatistik Den här statistiken har vi valt att kalla Mäklarstatistik och du hittar den på Varje månad publiceras resultatet på denna hemsidan samt att resultatet kommuniceras ut till Sveriges samlade presskår, vilket ger en heltäckande och aktuell statistik över prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden. Mäklarstatistik kompletteras även löpande med lagfartsdata som registrerats hos Sveriges inskrivningsmyndigheter för att skapa en ännu mer fullödig prisstatistik över den svenska bostadsmarknaden.

9 Vanliga frågor Vilket ansvar har säljaren respektive köparen för fel i fastigheten? Enkelt uttryckt ansvarar säljaren endast för fel i fastigheten om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om fastigheten annars avviker från vad köparen haft anledning att förutsätta vid köpet. Övriga fel ansvarar köparen för. Köparen får dessutom inte åberopa fel som han vid en noggrann undersökning av fastigheten kunnat upptäcka. Vilka skyldigheter har en säljare? Säljarens upplysningsplikt : Säljaren är enligt lagen skyldig att informera köparen om alla fel och brister som han känner till och som inte kan anses normala med hänsyn till fastighetens ålder. Om säljaren upplyser köparen om sådana fel och brister blir han inte senare ersättningsskyldig för dem. Till köpekontraktet brukar ofta bifogas en frågelista som fylls i av säljaren. Listan gör det lättare för säljaren att minnas och ange bland annat tidigare skador, utförda reparationer och förbättringar. Det är givetvis angeläget att den fylls i med stor omsorg. Det är bättre att ange för mycket än för lite. Samråd gärna med mäklaren. Säljaren kan genom Svensk Fastighetsförmedling teckna en försäkring mot dolda fel. Vad innebär en värdering? Bankvärdering: En bankvärdering är en bedömning av bostadens långsiktiga värde. Den baseras på försäljningar av liknande bostäder i samma område och räknas ut statistiskt med hänsyn till bostadens storlek och egenskaper. En värderingsman anlitas ofta av banken för att utföra sådana värderingar, men också mäklare anlitas. Underlag består av datoriserad information över försäljningar under senare tid med vilket den aktuella bostaden kan jämföras. Marknadsvärdering: När mäklarna gör en värdering som underlag för en försäljning försöker de bedöma det troliga försäljningspriset. Mäklaren tar hänsyn till tillfälliga marknadsfaktorer. Svensk Fastighetsförmedling är lokala specialister och lokalkännedom är viktigt för en tillförlitlig marknadsvärdering. Det är viktigt att ta hänsyn till efterfrågan för just denna typ av bostad, ränteläget och möjlighet för köparna att låna pengar, aktuellt utbud på marknaden och så vidare. Mäklaren kan också bedöma hur köparna reagerar till bostadens specifika egenskaper. I korthet - en mäklares marknadsvärdering svarar på frågan: Hur mycket får du betalt för din bostad om du säljer den just nu? Självklart kan svaret också beror på hur du säljer den.

10 Vilka krav kan du ställa på en mäklare? Bestämmelser om mäklarens skyldigheter och ansvar finns i en särskild lag, Fastighetsmäklarlagen. För att arbeta som fastighetsmäklare måste man vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Registreringen innebär att man har en för mäklaryrket godkänd utbildning och att man har en ansvarsförsäkring. Dessutom gör fastighetsmäklarnämnden en bedömning om man är lämpad att utöva yrket. Fastighetsmäklarnämnden granskar även mäklarnas arbete och har möjlighet att varna eller avregistrera mäklare som inte följer fastighetsmäklarlagen. Om man arbetar som mäklare utan att vara registrerad kan man dömas till böter eller fängelse. Av mäklarlagen framgår också följande: Mäklaren ska utföra uppdraget omsorgsfullt och enligt god mäklarsed. Mäklaren ska ge säljare och köpare de råd och upplysningar som de behöver. Mäklaren har att verka för att säljare lämnar korrekta upplysningar om fastigheten. Mäklaren måste också upplysa köparen om skyldigheten att undersöka fastigheten. Mäklaren ska hjälpa säljare och köpare att lösa alla frågor i samband med köpet. Mäklaren kontrollerar bland annat vem som är ägare och vilka servitut och inteckningar som belastar fastigheten. Hur betalas mäklaren? För att en fastighetsmäklare ska ha rätt till provision, som ersättningen vanligtvis kallas, krävs att ett bindande överlåtelseavtal kommit till stånd med en köpare, som mäklaren anvisat under uppdragstiden. Normalt kostar det inte något om en affär inte kommer till stånd. Uppdragsavtalet mellan säjaren och mäklaren ska i konsumentförhållanden vara skriftligt. I avtalet ska alltid stå om mäklaren ska ha någon ersättning för sina kostnader, även i det fall att försäljning inte kommer till stånd. Det är en säkerhet för uppdragsgivaren att veta exakt vad som gäller. I många fall begär mäklaren att få uppdraget med ensamrätt, vilket innebär att mäklaren har rätt till ersättning även om säljaren själv hittar en köpare eller att bostaden säljs genom en annan mäklare. Ensamrätt används för att mäklaren ska kunna satsa rejält just på ditt uppdrag och våga lägga ner kostnader på marknadsföring. Ett ensamrättsavtal får inte gälla längre tid än tre månader åt gången. Alla kostnader täcks normalt av provisionen. Du behöver aldrig riskera att betala mer om ni inte särskilt har kommit överens om detta i förväg. Provisionen betalas av säljaren. Mäklaren gör också beskrivningar av bostaden och en boendekostnadskalkyl. Mäklaren upprättar köpehandlingar och annat som behövs för att fastighetsaffären ska kunna genomföras. Detta är bara några av mäklarens uppgifter.

11 Energideklaration VATTEN, VÄRME, FÖNSTER, VITVAROR, DRAGIGA GOLV och oisolerade vindar det finns energi att spara i de flesta hus. Med hjälp av en energideklaration får du full koll på var det finns energi att spara, och därmed också pengar. För den som är småhusägare och ska sälja är energideklarationen numera ett krav. Direktiven om att alla våra flerfamiljshus, såväl som småhus, ska ha en energideklaration är ett initiativ från EG som har som mål att sänka energiförbrukningen med minst 20 procent i samtliga EG-länder. Något som inte bör vara särskilt svårt då 90 procent av både flerfamiljshus och småhus har ett energiläckage på procent. åtgärder som bör göras och hur. Alla som i framtiden köper hus får en helt annan klarhet i hur energiförbrukningen ser ut i det hus den har för avsikt att köpa, och som säljare kan man räkna med att det lönar sig att genomföra åtgärderna innan man väljer att sälja. Den som genomför åtgärderna blir alltid en vinnare. Det här är till nytta både för miljön och för alla husägare som betalar en hög elräkning varje månad säger Leif Kumlin, energisupport för Anticimex. Krav på energideklaration Alla hus som säljs eller hyrs ut skall enligt lag kunna uppvisa en energideklaration. Ansvaret för att detta görs ligger på säljaren. Om inte säljaren kan uppvisa en energideklaration vid försäljningen kan köparen från tillträdesdag, inom sex månader, beställa en energideklaration på säljarens bekostnad. Konkreta förslag För husägarens del är det positiva att man utifrån analysen får konkreta förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen, vilket också kan innefatta byte av värmekälla. Genomförs åtgärderna kan husägaren därefter beställa ett nytt energicertifikat som gäller i tio år. Den som köper ett hus där åtgärderna inte är gjorda får här ett underlag på exakt vilka Fakta Energideklarationen ska utföras av en oberoende expert. Det är husägarens ansvar att samla in uppgifter som rör energiförbrukning i huset ju mer man förberett, desto billigare blir genomförandet. Läs mer om energideklaration på:

12 Gör slut med ditt hus Att sälja ett hus eller en lägenhet innebär inte bara att man byter bostadsform eller en bostadsort, utan det är oftast även en stor förändring i livet, speciellt om man bott där en längre tid och satsat massor av tid, kraft och känslor i varje skrymsle och vrå. Man har kort och gott lagt ner hela sin själ i sin bostad. Att ta beslutet att sälja är därför oftast svårt och de allra flesta människor känner nog ett visst vemod över att lämna sitt gamla hem. Detta trots att man är glad och entusiastisk över den nya bostaden och längtar efter dagen man kan flytta in. Dessa dubbelbottnade känslor bygger i stor grad på att man anser att bostaden inte bara är ett hus eller en lägenhet utan snarare en relation. Förutom känslorna påverkar även omgivningens reaktioner beslutsprocessen. Barnen förknippar till exempel ofta hela sin barndom med huset som ska säljas. De upplever gärna huset som en trygg och fast punkt i tillvaron. De kan därför reagera med besvikelse eller ilska över att man ska sälja. Med de utgångspunkterna är det sannerligen ett svårt beslut. Flytta, bo kvar eller renovera? Hur ser man då till att inte börja förhala, leta ursäkter eller helt avstå att sälja och istället bli det enda hushållet på gatan utan småbarn? Med andra ord, hur gör man slut med sitt hus? Enligt Munhi Westin, leg. psykolog och psykoterapeut är det minst lika viktigt att göra slut med sin bostad mentalt som det är att förbereda försäljningen rent praktiskt. Genom en mental förberedelse förebygger man risken för separationsångest eller ångerkänslor vid överlämnandet av nycklarna till de nya ägarna. Orsaken till att vissa reagerar med ilska eller oro är att man förknippar bostaden med det kitt som binder samman relationerna med familj och vänner. Detta gör att en del har svårt att släppa taget och det försvårar processen med att hantera känslorna som alltid uppstår vid en förlustsituation, säger Munhi. Relationer avgör, inte bostaden Munhi menar att man istället måste börja tänka tvärtom. Det som avgör en bra relation är de gemensamma upplevelser man haft i bostaden och dessa försvinner inte när bostaden säljs. Förstår man att ett hem inte skapas av bostaden i sig utan av människorna i det, så har man kommit en bra bit på vägen. Då kan man göra slut med sitt hus eller in lägenhet med ett gott samvete och samtidigt kunna gå vidare med den nya bostaden. 5 tips på hur man gör slut med sitt hus eller sin lägenhet på bästa sätt: 1. Skapa delaktighet. Prata om orsakerna till försäljningen med dina nära och kära. 2. Diskutera framtiden. Hur löser ni vardagsbestyren på det nya stället. 3. Skilj på relation och bostad. Du säljer inte ditt hem utan en bostad. 4. Ta ett mentalt beslut. Fokusera på att bostaden snart inte är din. 5. Titta inte bakåt utan framåt. Gläd dig åt din nya bostad.

13 Våra tjänster DET FINNS FLERA FAKTORER som kan underlätta din bostadsaffär. Som skydd mot dolda fel eller en bra boförsäkring om något oförutsett skulle inträffa. Vi har genom åren varit med om det mesta och har därför tagit fram ett antal unika produkter som gör din bostadsaffär tryggare oavsett om du köper eller säljer. Varudeklarerat Många känner till att man måste ha koll på dolda fel men få vet att man också måste ha koll på osynliga fel. Bara hos oss kan du få skydd mot både och. dubbel boendekostnadsförsäkring Äntligen vågar du köpa innan du har sålt! Att köpa ny bostad innan den gamla är såld är alltid oroligt. Men med denna försäkring skyddar vi dig. förberedd med läge+ Förbered din försäljning väl så att du snabbt kan slå till när något nytt dyker upp. kostnadsfri rådgivning till köpare Våra köpare samt Läge+ kunder får kostnadsfri rådgivning gällande fuktskador, energifrågor och skadedjur. energideklaration Med en professionellt utförd energibesiktning uppfyller du som husägare inte bara lagen utan även... seb bolån Att köpa bostad är den affär som brukar påverka din ekonomi mer än något annat. Med ett SEB Bolån kan vi erbjuda dig ett bolån med bra villkor och konkurrenskraftig ränta. försäkra din bostad SalusAnsvar har tillsammans med Svensk Fastighetsförmedling tagit fram ett försäkringspaket som ger dig två månader gratis försäkring för din bostad. kostnadsskyddsförsäkring Som säljare av en bostadsrätt kan du teckna en kostnadsskyddsförsäkring som skyddar köparen av din lägenhet mot dubbla boendekostnader. larmtjänst Få ett förmånligt erbjudande om installation av larm genom Sector Alarm. Erbjudandet gäller för både villor, bostadsrätter och fritidshus. bokvar SalusAnsvar har tillsammans med Svensk Fastighetsförmedling tagit fram ett försäkringspaket, BoKvar, som är speciellt anpassat för dig som tänker köpa, eller redan äger, en bostad. bosäkrat FÖR BO- STADSRÄTTER Bosäkrat är ett bevis för att bostadsrätten håller ett visst bestämt skick. MIN BOSTAD OCH SÅLD PÅ SVENSKFAST.SE Här kan du hitta en mängd smarta funktioner och samla all viktig information som rör ditt boende på ett och samma ställe. MOBILTJÄNSTER Vi har många bra mobillösningar för dig som ska köpa eller sälja en bostad. Allt från iphone applikation till bevakningstjänster. FOTOSTYLING Nu kan besökare på svenskfast. se enkelt byta färg på inredningsdetaljer i din bostad. Läs mer om våra tjänster på svenskfast.se/tjänster

14 Välkommen till en riktigt bra bostadsaffär!

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Husfakta PRIS 2 875 000 kr ADRESS Kungsvägen 30, 302 70 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Frösakull 1:46 BOSTADSTYP Friliggande villa BYGGNADSTYP 1 ½-plans villa BYGGÅR

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Informationsmaterial för dig som vill veta mer om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv. För att du ska göra ett mer genomtänkt

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer