Malmö stad. Kulturintresseundersökning. Juni Genomförd av Enkätfabriken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö stad. Kulturintresseundersökning. Juni Genomförd av Enkätfabriken"

Transkript

1 Malmö stad Kulturintresseundersökning Juni Genomförd av Enkätfabriken

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Metod Resultat 3 2. Kulturkonsumtion 4 3. Föreningslivet 8 4. Delaktighet Information Nöjdhet kulturutbud Utveckling kulturliv Bakgrundsfrågor Bilaga 22 2

3 1. Bakgrund Enkätfabriken har för Malmö stads räkning genomfört en kulturintresseundersökning. Syftet med undersökningen är att kartlägga Malmöbornas kulturkonsumtion. Liknande undersökningar har gjorts i Malmö år 2013 och år I denna rapport redovisas en grundläggande analys av års resultat. Jämförelser med resultat från undersökningen år 2013 inkluderas också Metod Totalt har det genomförts 1600 intervjuer, 1200 i form av telefonintervjuer och 400 på-stan-intervjuer. Telefonintervjuerna har gjorts från ett slumpässigt urval av 8000 personer i åldrarna år boende i Malmö kommun. Respondenten har haft möjlighet att bli intervjuad på svenska eller engelska Resultat Resultatet redovisas i den ordning frågorna ställdes i undersökningen. I diagrammen jämförs årets resultat med resultatet från Resultatet uppdelat per stadsdel redovisas i tabellform där detta är relevant. Undersökningen innehåller en del frågor där respondenterna hade möjlighet att fritt besvara frågan. Dessa svar finns redovisade i sin helhet i det bifogade Exceldokumentet. Sist i denna rapport finns en bilaga där samtliga frågor har redovisats uppdelade på de bakgrundsfrågor som ställdes i undersökningen. Dessa är ålder, kön, sysselsättning, utbildningsnivå, födelseland samt stadsdel. På-stan-intervjuerna har genomförts på olika platser runtom i Malmö stad. Dessa intervjuer har gjorts på svenska, engelska eller arabiska. Händelse Datum Intervjuer påbörjades Intervjuer avslutades

4 2. Kulturkonsumtion I den första delen av undersökningen ställdes frågor gällande vilken typ av kulturaktiviteter man tagit del av inom Malmö stad det senaste året. I årets undersökning, som även år 2013, är det vanligast att besöka bibliotek samt gå på bio/filmvisning. I årets undersökning är det en något högre andel som besökt museum, besökt bib liotek, samt som varit på konsert (inomhus och utomhuskonserter sammanslaget) jämfört med 2013 års undersökning. Däremot är det en något lägre andel som i år har besökt konst-/fotoutställning samt varit på klassisk konsert eller opera. Vad som vidare framgår är att invånare i Oxie efterföljt av Hyllie, i högst utsträckning har svarat att de inte gjort någon av de utsatta kulturaktiviteterna. Totalt 18 procent i Oxie har svarat att de inte tagit del av någon av aktiviteterna inom Malmö stad det senaste 12 månaderna. Motsvarande siffra i Hyllie är 12%. Vad gäller besök till konst-/fotoutställningar framgår det att det finns stora skillnaderna mellan stadsdelarna. I tabellerna på nästa sida visas resultaten nedbrutna per stadsdelarna enligt både de nya och gamla indelningarna. Bio/filmvisning samt biblioteksbesök är relativt välrepresenterade i alla stadsdelarna. Har du under de senaste 12 månaderna inom Malmö stad: Inget av följande Besökt e/ bibliotek (stadsbiblioteket/ stadsdelsbiblioteken, även Garaget) Varit på bale/, dansföreställning 6% 14% 16% 68% 72% 2013 Varit på musikal/show 27% 28% Varit på klassisk konsert/opera Varit på pop- /rock- /folkmusikkonsert etc. - Utomhus Varit på pop- /rock- /folkmusikkonsert etc. - Inomhus* 26% 22% 28% 30% 41% Varit på teater - utomhus 9% Varit på teater - inomhus* 37% 36% Besökt en konst- /fotoutställning 39% 33% Besökt e/ museum 42% 45% Gå/ på bio/filmvisning 66% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% *2013 var dessa alternativ inte uppdelade på inomhus respektive utomhus. För att kunna jämföra mot 2013 års resultat bör därför inomhus och utomhus summeras. 4

5 Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn Bunkeflo Oxie Rosengård Södra Innerstaden Västra Innerstaden Gått på bio/filmvisning 68% 58% 53% 59% 65% 65% 57% 58% 75% 66% Besökt ett museum 54% 34% 34% 37% 50% 53% 35% 33% 50% 61% Besökt en konst-/fotoutställning 52% 20% 16% 31% 35% 36% 12% 14% 44% 50% Varit på teater - inomhus 45% 27% 38% 35% 42% 46% 39% 18% 31% 48% Varit på teater - utomhus 9% 9% 8% 6% 10% 9% 6% 10% 9% 12% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Inomhus 42% 20% 24% 29% 33% 29% 31% 14% 39% 36% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Utomhus 46% 16% 21% 16% 26% 28% 14% 16% 39% 26% Varit på klassisk konsert/opera 30% 16% 19% 19% 26% 25% 12% 8% 17% 41% Varit på musikal/show 34% 22% 31% 26% 24% 35% 29% 11% 20% 43% Varit på balett, dansföreställning 19% 10% 10% 13% 15% 15% 10% 18% 19% 22% Besökt ett bibliotek (stadsbiblioteket/stadsdelsbiblioteken, även Garaget) 75% 65% 67% 62% 72% 76% 65% 80% 77% 75% Inget av ovanstående 2% 8% 11% 12% 0% 7% 18% 7% 2% 2% Innerstaden Norr Söder Väster Öster Gått på bio/filmvisning 72% 68% 57% 63% 56% Besökt ett museum 54% 53% 34% 47% 34% Besökt en konst-/fotoutställning 46% 48% 19% 34% 15% Varit på teater - inomhus 38% 44% 29% 42% 28% Varit på teater - utomhus 10% 10% 8% 8% 9% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Inomhus 38% 40% 23% 29% 19% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Utomhus 34% 42% 16% 23% 19% Varit på klassisk konsert/opera 27% 29% 15% 23% 14% Varit på musikal/show 29% 32% 23% 32% 22% Varit på balett, dansföreställning 20% 18% 10% 14% 14% Besökt ett bibliotek (stadsbiblioteket/stadsdelsbiblioteken, även Garaget) 76% 74% 65% 71% 73% Inget av ovanstående 2% 2% 10% 9% 9% 5

6 2. Kulturkonsumtion I denna del fick respondenterna ange vilken typ av kulturaktiviteter de själva utövat eller ägnat sig åt det senaste året. 35 procent har i årets undersökning svarat att de ägnat sig åt film eller foto, detta är en något lägre andel än av 4 respondenter har målat, tecknat, gjort konsthantverk eller sysslat med design under det senaste året. En lika stor andel har deltagit i studiecirklar eller kurser. I stadsdelarna Oxie, Kirseberg och Hyllie återfinns de som i högst utsträckning inte gjort någon av de listade aktiviteterna under det senaste året. Har du under de senaste 12 månaderna: Inget av följande Ägnat dig åt film och foto (som intresse/hobby) Målat/tecknat/konsthantverk/design Deltagit i studiecirkel/ föreläsningsserie/kvällskurs 31% 39% 35% 26% 25% 26% 25% 2013 Utövat teater/revy/lajv/rollspel/ performance 4% 8% Utövat dans (baleh, modern dans, Salsa, HipHop, Tango, folkdans, Utövat musik (spelat/sjungit eget instrument eller i band, dj:at, komponerat 16% 17% 23% 21% Sjungit i kör 6% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6

7 Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn Bunkeflo Oxie Rosengård Södra Innerstaden Västra Innerstaden Sjungit i kör 8% 5% 7% 6% 10% 3% 4% 5% 5% 6% Utövat musik (spelat/sjungit eget instrument eller i band, dj:at, komponerat 27% 13% 21% 18% 24% 14% 8% 21% 27% 21% Utövat dans (balett, modern dans, Salsa, HipHop, Tango, folkdans, 22% 17% 16% 17% 17% 16% 20% 19% 15% 16% Utövat teater/revy/lajv/rollspel/performance 4% 2% 2% 1% 7% 1% 4% 5% 6% 7% Deltagit i studiecirkel/föreläsningsserie/kvällskurs 26% 23% 20% 16% 28% 31% 14% 32% 30% 24% Målat/tecknat/konsthantverk/design 31% 23% 17% 21% 24% 23% 18% 27% 29% 26% Ägnat dig åt film och foto (som intresse/hobby) 38% 31% 35% 39% 29% 38% 31% 35% 36% 31% Inget av ovanstående 31% 33% 34% 36% 40% 32% 47% 21% 23% 34% Innerstaden Norr Söder Väster Öster Sjungit i kör 5% 8% 5% 4% 6% Utövat musik (spelat/sjungit eget instrument eller i band, dj:at, komponerat 25% 26% 12% 15% 21% Utövat dans (balett, modern dans, Salsa, HipHop, Tango, folkdans, 15% 21% 17% 16% 18% Utövat teater/revy/lajv/rollspel/performance 7% 5% 2% 1% 4% Deltagit i studiecirkel/föreläsningsserie/kvällskurs 28% 26% 21% 25% 26% Målat/tecknat/konsthantverk/design 28% 29% 22% 22% 22% Ägnat dig åt film och foto (som intresse/hobby) 34% 36% 31% 38% 35% Inget av ovanstående 27% 33% 36% 34% 28% 7

8 3. Föreningslivet Runt 1 av 4 deltar i kulturlivet i Malmö genom en idrottsförening och en lika stor andel deltar genom barnens aktiviteter. Vidare vad gäller deltagandet i kultur- eller föreningslivet i Malmö är det en något högre andel som i år svarar att de deltar genom fackförening/hyresvärd/boendeförening, kyrka/religiöst samfund samt genom en kulturförening jämfört med I tabellerna på följande sida redovisas resultaten nedbrutna per stadsdel. Att delta i kultur- eller föreningslivet genom kulturförening eller kyrka/religiöst samfund är vanligare bland invånare i Rosengård än i övriga stadsdelar. De som svarade på annat sätt har bland annat angett seniorföreningar, etniska föreningar samt klubbar av olika slag, exempelvis jazz, bridge och scoutklubbar. Deltar du i kulturlivet/föreningslivet i Malmö genom något av följande sätt? Inget av följande 28% 2013 Annat säf 3% 3% Genom idrofsförening Genom fackförening/hyresvärd/ boendeförening Genom ideell/poli=sk verksamhet Genom kyrka/religiöst samfund Genom barnens ak=viteter inklusive skolan/förskola Genom lokala bibliotek Genom kulturförening 23% 24% 19% 22% 18% 19% 11% 14% 26% 25% 28% 22% 15% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8

9 Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn Bunkeflo Oxie Rosengård Södra Innerstaden Västra Innerstaden Genom kulturförening 15% 19% 12% 11% 26% 12% 10% 30% 26% 16% Genom lokala bibliotek 30% 12% 18% 22% 24% 24% 22% 24% 22% 26% Genom barnens aktiviteter inklusive skolan/förskola 21% 24% 36% 25% 22% 39% 22% 22% 19% 25% Genom kyrka/religiöst samfund 13% 16% 18% 16% 14% 11% 6% 29% 8% 12% Genom ideell/politisk verksamhet 21% 11% 14% 16% 32% 24% 25% 14% 28% 14% Genom fackförening/hyresvärd/boendeförening 20% 24% 24% 27% 21% 12% 27% 25% 23% 22% Genom idrottsförening 16% 26% 26% 23% 22% 36% 14% 34% 18% 19% Annat sätt 1% 3% 1% 2% 3% 8% 6% 0% 2% 7% Inget av ovanstående 34% 27% 23% 35% 25% 25% 37% 21% 28% 31% Innerstaden Norr Söder Väster Öster Genom kulturförening 22% 18% 17% 12% 20% Genom lokala bibliotek 23% 28% 15% 23% 21% Genom barnens aktiviteter inklusive skolan/förskola 21% 21% 23% 34% 29% Genom kyrka/religiöst samfund 9% 13% 14% 13% 23% Genom ideell/politisk verksamhet 22% 23% 14% 21% 14% Genom fackförening/hyresvärd/boendeförening 23% 20% 25% 18% 24% Genom idrottsförening 18% 18% 23% 31% 30% Annat sätt 4% 1% 4% 6% 1% Inget av ovanstående 29% 31% 29% 29% 22% 9

10 4. Delaktighet Totalt 60 procent känner sig delaktiga i kulturlivet i Malmö. Det är en högre andel som i år känner sig delaktiga jämfört med år I Södra innerstaden, Västra innerstaden samt i Centrum känner sig invånarna i högst utsträckning delaktiga i kulturlivet. De som svarat annat hinder fick möjlighet att specificera vilket typ av hinder det handlar om. Dessa kommentarer handlar framför allt om att hälsan eller ointresse utgör ett hinder från att delta. Respondenterna fick även svara på en fråga, om det finns något som hinder från att ta del av kulturlivet i Malmö. 59 procent anser att det inte finns några hinder. Bland de som anser att det finns hinder är tidsbrist den vanligaste anledningen. 6 procent svarar att det är för dyrt. Detta är en märkbart lägre andel än 2013, då svarade 11 procent att kostnaderna utgjorde ett hinder. Känner du dig delaktig i kulturlivet i Malmö? % 9% 36% 60% Ja Nej Vet ej 38% 53% Ja Nej Vet ej 10

11 Finns det något som hindrar dig från att ta del av kulturlivet i Malmö? Inget hinder Annat hinder Har Passar inte mic språk Passar inte barnen Känner mig inte informerad Känner mig inte Passar inte mig Inte anpassat för Utbudet lockar mig inte Krångligt ac köpa biljec För långa avstånd/dåliga För dyrt 5% 8% 2% 1% 2% 1% 3% 2% 1% 1% 4% 3% 2% 1% 4% 4% 1% 0% 3% 2% 11% 6% 27% 23% 52% 59% % 20% 40% 60% 80% 100% Känner du dig delaktig i kulturlivet i Malmö? Ja Nej Vet ej Centrum 66% 31% 3% Fosie 55% 39% 7% Husie 50% 46% 4% Hyllie 57% 41% 2% Kirseberg 56% 36% 8% Limhamn-Bunkeflo 64% 35% 1% Oxie 41% 55% 4% Rosengård 51% 44% 5% Södra Innerstaden 71% 24% 5% Västra Innerstaden 66% 31% 3% Ja Nej Vet ej Innerstaden 69% 27% 4% Norr 64% 32% 4% Söder 52% 42% 6% Väster 62% 37% 1% Öster 50% 45% 5% 11

12 4. Delaktighet Respondenterna fick även en fråga, om de själva skulle vilja ha möjlighet att påverka kulturlivet i Malmö. I årets undersökning svarar 36 procent att de skulle vilja påverka. Detta är en högre andel jämfört med 2013, då 28 procent svarade ja. 58 procent svarar att de inte vill påverka och 6 procent har svarat vet ej. De som svarade att de ville ha möjlighet att påverka fick möjlighet att specificera sina önskemål. Dessa finns redovisade i sin helhet i det bifogade Exceldokumentet. Skulle du vilja ha möjlighet att påverka kulturlivet i Malmö? % 6% 36% Ja Nej Vet ej 16% 56% 28% Ja Nej Vet ej 12

13 5. Information En hög andel, totalt 63 procent, tar del av information om kulturhändelser genom tips från familj, vänner och bekanta. 57 procent har svarat att de får information om händelser via sociala medier, detta är en högre andel än år 2013 då 48 procent angav detta alternativ. De som här valde alternativet annat har angett att de får information via appar, webbtidningar, eller genom jobbet eller arbetsplatsen. Runt hälften av respondenterna tar även del av information om arrangemang och händelser genom annonser i dagstidningar eller gratistidningar. Andelen som tar del av information genom affischer/anslagstavlor, nyhetsbrev via e-post, TV samt radio har minskat sett till föregående mätning. Hur får du information om arrangemang och kulturhändelser i Malmö? Tar inte del av informa5on om 3% 2% Annat 5% 3% Radio (vanlig radio, webbradio) 26% 20% TV (vanlig TV, playtjänster 28% 25% Nyhetsbrev via e- post 32% 27% Tips från familj, vänner och bekanta 65% 63% Sociala medier (Facebook/TwiOer) 48% 57% Broschyrer/trycksaker 30% 42% Respek5ve arrangörs hemsida/ 38% 38% Kommunens hemsida/webbplats 29% 25% Affischer/anslagstavlor 42% 56% Annonser/ar5klar i kvälls5dningar 15% 11% Annonser/ar5klar i gra5s5dningar 47% 50% Annonser/ar5klar i dags5dningar 56% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn Bunkeflo Oxie Rosengård Södra Innerstaden Västra Innerstaden Annonser/artiklar i dagstidningar (Sydsvenskan, Skånska Dagbladet 51% 54% 71% 59% 54% 73% 59% 34% 43% 70% Annonser/artiklar i gratistidningar (Metro, City 51% 54% 46% 57% 44% 51% 57% 45% 45% 52% Annonser/artiklar i kvällstidningar (Kvällsposten, Aftonbladet, Expressen 10% 10% 12% 17% 10% 16% 18% 8% 6% 12% Affischer/anslagstavlor 54% 30% 28% 44% 46% 49% 47% 25% 45% 51% Kommunens hemsida/webbplats (malmo.se) 30% 29% 21% 31% 25% 33% 27% 17% 22% 21% Respektive arrangörs hemsida/webbplats 46% 31% 28% 45% 42% 55% 33% 18% 39% 42% Broschyrer/trycksaker 32% 24% 31% 42% 35% 39% 47% 14% 22% 38% Sociala medier (Facebook/Twitter) etc. 60% 54% 46% 52% 57% 57% 49% 60% 70% 50% Tips från familj, vänner och bekanta 69% 56% 58% 64% 58% 73% 63% 53% 69% 61% Nyhetsbrev via e-post 34% 20% 22% 29% 28% 41% 31% 13% 25% 37% TV (vanlig TV, playtjänster 17% 31% 31% 34% 21% 31% 43% 31% 14% 22% Radio (vanlig radio, webbradio) 19% 23% 18% 34% 19% 29% 35% 13% 10% 24% Annat 5% 3% 2% 3% 7% 3% 6% 1% 1% 6% Tar inte del av information om arrangemang och kulturhändelser i Malmö 1% 4% 1% 3% 4% 1% 0% 3% 1% 1% Innerstaden Norr Söder Väster Öster Annonser/artiklar i dagstidningar (Sydsvenskan, Skånska Dagbladet 53% 52% 55% 68% 54% Annonser/artiklar i gratistidningar (Metro, City 48% 50% 55% 53% 46% Annonser/artiklar i kvällstidningar (Kvällsposten, Aftonbladet, Expressen 9% 10% 12% 16% 10% Affischer/anslagstavlor 47% 52% 34% 47% 26% Kommunens hemsida/webbplats (malmo.se) 21% 29% 28% 32% 19% Respektive arrangörs hemsida/webbplats 40% 45% 31% 51% 24% Broschyrer/trycksaker 28% 33% 29% 40% 23% Sociala medier (Facebook/Twitter) etc. 62% 60% 53% 55% 53% Tips från familj, vänner och bekanta 66% 67% 57% 69% 56% Nyhetsbrev via e-post 29% 32% 22% 36% 18% TV (vanlig TV, playtjänster 17% 18% 33% 32% 31% Radio (vanlig radio, webbradio) 15% 19% 25% 31% 16% Annat 3% 5% 4% 3% 2% Tar inte del av information om arrangemang och kulturhändelser i Malmö 1% 2% 3% 2% 2% 14

15 6. Nöjdhet kulturutbud I denna del av undersökningen fick respondenterna utvärdera kulturutbudet i Malmö. En mycket hög andel anser att utbudet är varierat, håller hög konstnärlig kvalitet och är lätt att ta till sig. En något högre andel anser i årets undersökning, jämfört med resultaten år 2013, att kulturutbudet är dyrt samt att det är globalt. Skillnaden är dock marginell vad gäller dessa frågor. Respondenterna fick även ge ett betyg på Malmös samlade kulturutbud. Resultaten redovisas i diagrammet på följande sida. Vad som framgår är att 66 procent anser att utbudet är bra eller mycket bra. Det har alltså skett en positiv utveckling gällande nöjdheten sett till föregående mätning. Tycker du att kulturutbudet är...* Prisvärt( Dyrt( Ensidigt( Låg(konstnärlig( kvalitet( Nyskapande( Varierat( Hög(konstnärlig( kvalitet( Tradi8onellt( Lokalt( Globalt( Lä7(a7(ta(8ll(sig( Svårt(a7(ta(8ll(sig( 2013( ( *Enbart de som intervjuades via telefon fick möjlighet att besvara dessa frågor. 15

16 Om du skulle sätta betyg på Malmös samlade kulturutbud på en skala från 1 till 5 där 5 är mycket bra och 1 är mycket dåligt, vilket betyg skulle du då ge? 100% 75% % 49% 54% 25% 27% 25% 0% 12% 10% 8% 6% 5% 3% 1% 0% 1 - mycket dåligt mycket bra Vet ej 16

17 7. Utveckling kulturliv Kulturlivet för barn och unga är det som flest anser att Malmö bör satsa mer pengar på. Drygt 1 av 4 anger detta alternativ. 14 procent anser att de bör satsa pengar på lägre avgifter/biljettpriser och 13 procent tycker att staden bör satsa på mer kulturliv på gator och torg samt mer internationella gästspel och artister. Avslutningsvis ombads respondenterna lämna en kommentar om vad Malmö stad kan göra för att utveckla kulturlivet i staden. Dessa kommentarer finns listade i sin helhet i det bifogade exceldokumentet. De som här valde svarsalternativet annat har bland annat angett att Malmö bär satsa mer på museer, mer kultur generellt för olika målgrupper, aktiviteter som är tillgängliga för funktionsnedsatta, att sponsra ideella arrangemang, mer kultur för äldre eller pensionärer samt mer för lokala artister och musiker. Flera anger även att kulturlivet ska vara tillgängligt och anpassat för alla, med olika bakgrund och inkomstnivåer. Om Malmö ska satsa mer pengar på kulturlivet, vad är det då viktigast att satsa på? Anser inte Malmö ska satsa mer 4% pengar på kulturliv. 5% 2013 Vet ej 8% 6% Annat Försköning och konst i stadsmiljön Mer kulturliv på andra språk än svenska Mer internaconella gästspel och arcster Mer kulturliv på gator och torg 7% 10% 7% 8% 3% 3% 11% 13% 14% 13% Lägre allmänna kommunikaconer Cll kulturlivet Kulturlivet för barn och unga 3% 3% 15% 14% 29% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 17

18 8. Bakgrundsfrågor Ålder 100% 75% % 25% 12% 11% 23% 21% 21% 18% 16% 15% 16% 14% 13% 20% 0% Under 26 år år år år år Över 65 år Kön % 49% Man Kvinna 54% 46% Man Kvinna 18

19 Högst avslutade utbildning 100% 75% % 42% 51% 54% 31% 25% 7% 9% 7% 0% Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan utbildning Sysselsättning 100% 75% % 62% 50% 25% 0% Arbetar 12% Studerande 10% 8% Arbetssökande 5% 16% Pensionär 22% Lång?dssjukskriven 4% 1% 1% Annat 19

20 10. Bakgrundsfrågor Är du född i Sverige? 100% 75% 80% 80% % 25% 20% 20% 0% Ja Är minst en av dina föräldrar födda i Sverige?* Nej 100% 75% 75% 80% % 25% 25% 20% 0% Ja * 2013 fick samtliga svara på denna fråga. I årets undersökning har enbart de som svarat att de inte är födda i Sverige fått följdfrågan var deras föräldrar är födda. Nej 20

21 Stadsdel - gamla benämningen 100% 75% % 25% 13% 14% 11% 12% 12% 5% 11% 7% 4% 5% 13% 11% 3% 3% 8% 11% 18% 16% 15% 10% 0% Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn- Bunkeflo Oxie Rosengård Södra Innerstaden Västra Innerstaden Stadsdel - nya benämningen 100% 75% % 33% 25% 26% 17% 19% 14% 15% 23% 18% 13% 22% 0% Innerstaden Norr Söder Väster Öster 21

22 9. Bilaga Ålder och kön Under 26 år år år år år Över 65 år Man Kvinna Har du under de senaste 12 månaderna inom Malmö stad: Gått på bio/filmvisning 64% 81% 73% 75% 64% 44% 49% 60% 67% Besökt ett museum 45% 27% 50% 53% 43% 43% 44% 42% 48% Besökt en konst-/fotoutställning 33% 21% 37% 32% 34% 33% 37% 30% 36% Varit på teater - inomhus 36% 24% 26% 28% 41% 43% 52% 30% 42% Varit på teater - utomhus 9% 3% 8% 10% 9% 9% 13% 7% 11% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Inomhus 30% 24% 40% 31% 32% 27% 24% 32% 29% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Utomhus 28% 22% 40% 33% 32% 21% 14% 29% 27% Varit på klassisk konsert/opera 22% 8% 14% 15% 23% 25% 39% 18% 26% Varit på musikal/show 28% 14% 22% 22% 31% 34% 38% 22% 33% Varit på balett, dansföreställning 16% 17% 18% 18% 14% 12% 14% 11% 20% Besökt ett bibliotek (stadsbiblioteket/stadsdelsbiblioteken, även Garaget) 72% 72% 80% 82% 73% 63% 64% 71% 74% Inget av ovanstående 6% 2% 3% 2% 4% 12% 12% 7% 5% Har du under de senaste 12 månaderna: Sjungit i kör 6% 5% 6% 6% 8% 5% 4% 4% 7% Utövat musik (spelat/sjungit eget instrument eller i band, dj:at, komponerat 21% 30% 27% 23% 19% 15% 12% 24% 17% Utövat dans (balett, modern dans, Salsa, HipHop, Tango, folkdans, 17% 23% 14% 14% 20% 14% 20% 15% 20% Utövat teater/revy/lajv/rollspel/performance 4% 5% 3% 4% 5% 5% 3% 5% 3% Deltagit i studiecirkel/föreläsningsserie/kvällskurs 25% 15% 29% 29% 22% 23% 30% 25% 26% Målat/tecknat/konsthantverk/design 25% 31% 30% 28% 22% 21% 18% 23% 27% Ägnat dig åt film och foto (som intresse/hobby) 35% 42% 39% 39% 26% 33% 30% 39% 30% Inget av ovanstående 31% 22% 27% 24% 39% 37% 37% 30% 33% Deltar du i kulturlivet/föreningslivet i Malmö genom något av följande sätt? Genom kulturförening 18% 18% 18% 22% 13% 18% 18% 18% 18% Genom lokala bibliotek 22% 17% 24% 28% 18% 22% 21% 16% 29% Genom barnens aktiviteter inklusive skolan/förskola 25% 7% 24% 50% 31% 16% 18% 22% 29% Genom kyrka/religiöst samfund 14% 16% 12% 18% 16% 11% 14% 15% 13% Genom ideell/politisk verksamhet 19% 16% 22% 18% 18% 15% 23% 20% 18% Genom fackförening/hyresvärd/boendeförening 22% 10% 20% 27% 24% 22% 23% 22% 22% Genom idrottsförening 24% 37% 25% 27% 25% 16% 16% 29% 18% Annat sätt 3% 1% 2% 1% 4% 3% 6% 3% 3% Inget av ovanstående 28% 29% 26% 16% 29% 39% 33% 30% 27% Känner du dig delaktig i kulturlivet i Malmö? Ja 60% 55% 64% 61% 61% 58% 59% 54% 66% Nej 36% 35% 33% 35% 36% 38% 39% 42% 30% Vet ej 4% 10% 3% 4% 3% 4% 2% 5% 3% 22

23 Under 26 år år år år år Över 65 år Man Kvinna Finns det något som hindrar dig från att ta del av kulturlivet i Malmö? För dyrt 6% 7% 3% 5% 9% 7% 7% 4% 8% För långa avstånd/dåliga kommunikationer 2% 1% 2% 1% 2% 2% 3% 1% 3% Krångligt att köpa biljett 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% Utbudet lockar mig inte 4% 6% 5% 3% 3% 3% 5% 5% 3% Inte anpassat för funktionsnedsatta 1% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 1% 2% Passar inte mig 3% 5% 4% 2% 3% 2% 3% 5% 2% Känner mig inte delaktig 1% 0% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 1% Känner mig inte informerad 2% 5% 4% 1% 1% 1% 1% 2% 3% Passar inte barnen 1% 0% 1% 2% 1% 0% 0% 1% 0% Passar inte mitt språk 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% Har inte tid 23% 28% 25% 31% 23% 21% 11% 21% 24% Annat hinder 8% 5% 7% 7% 5% 8% 14% 8% 9% Inget hinder 59% 55% 59% 59% 58% 62% 62% 62% 57% Skulle du vilja ha möjlighet att påverka kulturlivet i Malmö? Ja 36% 44% 46% 34% 34% 31% 28% 38% 34% Nej 58% 45% 49% 61% 60% 62% 66% 56% 60% Vet ej 6% 11% 5% 6% 6% 7% 6% 6% 7% Hur får du information om arrangemang och kulturhändelser i Malmö? Annonser/artiklar i dagstidningar (Sydsvenskan, Skånska Dagbladet 56% 18% 47% 51% 58% 68% 80% 54% 58% Annonser/artiklar i gratistidningar (Metro, City 50% 31% 51% 49% 54% 54% 54% 51% 49% Annonser/artiklar i kvällstidningar (Kvällsposten, Aftonbladet, Expressen 11% 6% 8% 9% 11% 14% 18% 12% 10% Affischer/anslagstavlor 42% 29% 46% 42% 46% 41% 41% 41% 43% Kommunens hemsida/webbplats (malmo.se) 25% 6% 24% 29% 28% 33% 25% 22% 29% Respektive arrangörs hemsida/webbplats 38% 23% 42% 41% 40% 44% 35% 37% 40% Broschyrer/trycksaker 30% 16% 24% 27% 34% 33% 42% 27% 33% Sociala medier (Facebook/Twitter) etc. 57% 83% 76% 65% 52% 43% 31% 56% 58% Tips från familj, vänner och bekanta 63% 66% 71% 64% 61% 59% 58% 61% 66% Nyhetsbrev via e-post 27% 7% 20% 27% 31% 37% 36% 24% 31% TV (vanlig TV, playtjänster 25% 21% 16% 22% 23% 29% 40% 25% 26% Radio (vanlig radio, webbradio) 20% 10% 11% 16% 21% 26% 35% 19% 22% Annat 3% 3% 2% 4% 3% 3% 4% 3% 3% Tar inte del av information om arrangemang och kulturhändelser i Malmö 2% 5% 1% 1% 3% 2% 1% 3% 1% 23

24 Under 26 år år år år år Över 65 år Man Kvinna Tycker du att kulturutbudet är... Prisvärt 58% 48% 67% 65% 65% 48% 53% 59% 58% Dyrt 19% 18% 13% 15% 16% 24% 25% 14% 23% Vet ej 23% 34% 21% 20% 19% 28% 22% 27% 19% Ensidigt 7% 12% 7% 8% 6% 6% 7% 7% 7% Varierat 79% 69% 83% 82% 79% 81% 77% 76% 83% Vet ej 14% 19% 10% 10% 15% 13% 17% 17% 10% Låg konstnärlig kvalitet 5% 7% 6% 6% 6% 5% 3% 5% 5% Hög konstnärlig kvalitet 55% 44% 55% 52% 59% 56% 56% 53% 57% Vet ej 40% 49% 39% 42% 35% 39% 41% 42% 39% Nyskapande 44% 53% 53% 43% 41% 40% 38% 39% 48% Traditionellt 21% 15% 16% 23% 20% 23% 25% 26% 16% Vet ej 35% 32% 32% 34% 39% 37% 38% 35% 36% Lokalt 28% 29% 33% 28% 27% 29% 25% 29% 28% Globalt 42% 38% 42% 44% 41% 41% 41% 43% 41% Vet ej 30% 33% 26% 28% 32% 30% 33% 29% 31% Lätt att ta till sig 77% 67% 75% 75% 78% 80% 78% 76% 77% Svårt att ta till sig 8% 10% 10% 10% 9% 3% 7% 10% 6% Vet ej 16% 23% 15% 15% 13% 17% 15% 15% 17% Om du skulle sätta betyg på Malmös samlade kulturutbud på en skala från 1 till 5 vilket betyg skulle du då ge? 1 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 2 3% 3% 3% 3% 3% 1% 5% 4% 2% 3 25% 33% 28% 26% 18% 24% 24% 28% 22% 4 54% 49% 53% 55% 61% 54% 52% 52% 56% 5 12% 10% 14% 12% 11% 13% 13% 9% 16% Vet ej 5% 5% 3% 4% 7% 6% 6% 6% 4% Om Malmö ska satsa mer pengar på kulturlivet, vad är det då viktigast att satsa på? Kulturlivet för barn och unga 26% 37% 27% 37% 23% 21% 15% 25% 27% Bättre allmänna kommunikationer till kulturlivet 3% 4% 4% 1% 3% 3% 2% 3% 3% Lägre entréavgifter/biljettpriser 14% 9% 9% 8% 12% 23% 22% 10% 18% Mer kulturliv på gator och torg 13% 11% 18% 14% 10% 11% 11% 11% 14% Mer internationella gästspel och artister 13% 9% 14% 11% 18% 12% 11% 14% 12% Mer kulturliv på andra språk än svenska 3% 5% 4% 4% 3% 2% 3% 5% 2% Försköning och konst i stadsmiljön 8% 6% 8% 9% 10% 5% 6% 9% 6% Annat 10% 8% 7% 9% 12% 13% 11% 11% 8% Vet ej 6% 6% 4% 4% 5% 7% 12% 7% 6% Anser inte att Malmö ska satsa mer pengar på kulturliv. 5% 5% 4% 3% 5% 3% 8% 6% 4% Malmö Stad vill gärna ha ett råd av dig när det gäller utveckling av kulturlivet. Vilket är ditt råd, tips, önskemål eller har du något annat du vill framföra? Har inget råd, tips eller önskemål som de kan framföra. 58% 64% 55% 58% 60% 60% 55% 60% 56% Har ett råd, tips eller önskemål 42% 36% 46% 42% 40% 41% 46% 40% 44% 24

25 Högst avslutat utbildning och sysselsättning Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan eftergymnasial utbildning Arbetar Studerande Arbetssökande Pensionär Långtidssjukskriven Annat Har du under de senaste 12 månaderna inom Malmö stad: Gått på bio/filmvisning 64% 47% 59% 71% 49% 68% 79% 59% 47% 50% 54% Besökt ett museum 45% 22% 32% 57% 39% 48% 36% 38% 41% 35% 46% Besökt en konst-/fotoutställning 33% 9% 24% 43% 34% 34% 29% 16% 35% 30% 31% Varit på teater - inomhus 36% 25% 31% 41% 32% 36% 26% 10% 49% 20% 31% Varit på teater - utomhus 9% 6% 6% 11% 6% 9% 7% 4% 10% 15% 23% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Inomhus 30% 14% 26% 36% 28% 35% 25% 21% 23% 25% 15% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Utomhus 28% 12% 21% 34% 25% 34% 25% 18% 14% 25% 23% Varit på klassisk konsert/opera 22% 9% 18% 27% 17% 20% 10% 12% 34% 15% 8% Varit på musikal/show 28% 17% 26% 31% 22% 28% 14% 14% 35% 15% 23% Varit på balett, dansföreställning 16% 5% 14% 19% 11% 17% 18% 10% 13% 0% 15% Besökt ett bibliotek (stadsbiblioteket/stadsdelsbiblioteken, även Garaget) 72% 53% 67% 80% 60% 73% 83% 80% 64% 70% 69% Inget av ovanstående 6% 19% 6% 3% 14% 5% 1% 1% 11% 15% 15% Har du under de senaste 12 månaderna: Sjungit i kör 6% 3% 5% 7% 4% 6% 7% 4% 4% 5% 8% Utövat musik (spelat/sjungit eget instrument eller i band, dj:at, komponerat 21% 18% 17% 24% 13% 23% 33% 19% 10% 20% 15% Utövat dans (balett, modern dans, Salsa, HipHop, Tango, folkdans, 17% 16% 18% 17% 16% 17% 22% 4% 18% 10% 15% Utövat teater/revy/lajv/rollspel/performance 4% 3% 2% 5% 4% 4% 5% 0% 2% 15% 15% Deltagit i studiecirkel/föreläsningsserie/kvällskurs 25% 18% 25% 27% 23% 24% 22% 32% 30% 15% 31% Målat/tecknat/konsthantverk/design 25% 20% 22% 27% 24% 26% 31% 29% 19% 30% 23% Ägnat dig åt film och foto (som intresse/hobby) 35% 31% 31% 37% 34% 35% 41% 38% 29% 45% 31% Inget av ovanstående 31% 41% 34% 27% 41% 32% 21% 22% 38% 30% 31% Deltar du i kulturlivet/föreningslivet i Malmö genom något av följande sätt? Genom kulturförening 18% 11% 17% 20% 13% 18% 20% 21% 18% 10% 8% Genom lokala bibliotek 22% 12% 17% 28% 16% 22% 28% 22% 21% 30% 23% Genom barnens aktiviteter inklusive skolan/förskola 25% 10% 19% 32% 20% 31% 12% 19% 15% 25% 46% Genom kyrka/religiöst samfund 14% 19% 15% 13% 17% 13% 18% 19% 15% 25% 8% Genom ideell/politisk verksamhet 19% 8% 18% 22% 16% 19% 17% 21% 21% 15% 15% Genom fackförening/hyresvärd/boendeförening 22% 15% 26% 21% 19% 24% 9% 22% 22% 20% 15% Genom idrottsförening 24% 31% 22% 23% 23% 25% 37% 22% 14% 20% 31% Annat sätt 3% 1% 3% 3% 5% 3% 1% 1% 6% 0% 0% Inget av ovanstående 28% 38% 28% 26% 38% 27% 26% 27% 34% 25% 39% Känner du dig delaktig i kulturlivet i Malmö? Ja 60% 35% 56% 68% 50% 62% 64% 49% 58% 50% 39% Nej 36% 59% 39% 29% 49% 35% 29% 38% 40% 50% 62% Vet ej 4% 7% 5% 3% 2% 4% 7% 12% 3% 0% 0% 25

26 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan eftergymnasial utbildning Arbetar Studerande Arbetssökande Pensionär Långtidssjukskriven Annat Finns det något som hindrar dig från att ta del av kulturlivet i Malmö? För dyrt 6% 5% 7% 6% 4% 4% 8% 12% 8% 15% 8% För långa avstånd/dåliga kommunikationer 2% 1% 2% 2% 3% 2% 1% 0% 3% 5% 8% Krångligt att köpa biljett 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% Utbudet lockar mig inte 4% 7% 5% 3% 9% 4% 6% 7% 5% 0% 0% Inte anpassat för funktionsnedsatta 1% 3% 2% 1% 2% 0% 1% 0% 5% 15% 0% Passar inte mig 3% 4% 4% 2% 8% 3% 4% 7% 3% 5% 0% Känner mig inte delaktig 1% 0% 2% 1% 4% 1% 1% 4% 2% 5% 0% Känner mig inte informerad 2% 0% 3% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 0% 0% Passar inte barnen 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 8% Passar inte mitt språk 1% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 6% 0% 0% 8% Har inte tid 23% 19% 20% 25% 23% 28% 20% 19% 10% 10% 31% Annat hinder 8% 9% 7% 8% 14% 8% 3% 7% 12% 25% 0% Inget hinder 59% 64% 58% 61% 47% 58% 64% 53% 63% 30% 69% Skulle du vilja ha möjlighet att påverka kulturlivet i Malmö? Ja 36% 24% 36% 39% 29% 39% 41% 38% 27% 15% 23% Nej 58% 64% 58% 56% 65% 57% 49% 49% 65% 85% 69% Vet ej 6% 12% 7% 5% 6% 5% 10% 12% 8% 0% 8% Hur får du information om arrangemang och kulturhändelser i Malmö? Annonser/artiklar i dagstidningar (Sydsvenskan, Skånska Dagbladet 56% 45% 51% 61% 58% 56% 28% 34% 76% 45% 39% Annonser/artiklar i gratistidningar (Metro, City 50% 52% 51% 48% 55% 52% 34% 43% 54% 45% 46% Annonser/artiklar i kvällstidningar (Kvällsposten, Aftonbladet, Expressen 11% 16% 12% 10% 13% 11% 5% 4% 15% 10% 15% Affischer/anslagstavlor 42% 35% 35% 47% 36% 46% 29% 32% 38% 35% 39% Kommunens hemsida/webbplats (malmo.se) 25% 15% 25% 27% 25% 28% 10% 21% 26% 40% 0% Respektive arrangörs hemsida/webbplats 38% 26% 34% 44% 33% 43% 26% 30% 35% 40% 23% Broschyrer/trycksaker 30% 25% 29% 31% 32% 31% 17% 14% 38% 20% 23% Sociala medier (Facebook/Twitter) etc. 57% 44% 56% 60% 54% 62% 81% 62% 29% 45% 54% Tips från familj, vänner och bekanta 63% 55% 61% 67% 57% 67% 61% 58% 55% 40% 39% Nyhetsbrev via e-post 27% 13% 23% 33% 24% 28% 15% 16% 34% 35% 31% TV (vanlig TV, playtjänster 25% 36% 29% 22% 23% 22% 22% 16% 40% 10% 8% Radio (vanlig radio, webbradio) 20% 24% 23% 18% 22% 19% 9% 10% 33% 15% 8% Annat 3% 4% 3% 4% 4% 3% 3% 1% 4% 0% 0% Tar inte del av information om arrangemang och kulturhändelser i Malmö 2% 7% 2% 1% 2% 1% 4% 8% 1% 0% 15% 26

27 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan eftergymnasial utbildning Arbetar Studerande Arbetssökande Pensionär Långtidssjukskriven Annat Tycker du att kulturutbudet är... Prisvärt 58% 36% 51% 67% 45% 62% 63% 41% 52% 45% 13% Dyrt 19% 22% 20% 18% 21% 16% 15% 28% 26% 20% 25% Vet ej 23% 42% 29% 16% 34% 22% 22% 31% 22% 35% 63% Ensidigt 7% 6% 9% 7% 6% 7% 8% 6% 7% 5% 25% Varierat 79% 65% 75% 85% 70% 81% 76% 75% 77% 90% 50% Vet ej 14% 30% 16% 9% 23% 12% 16% 19% 16% 5% 25% Låg konstnärlig kvalitet 5% 7% 3% 5% 8% 6% 6% 3% 3% 10% 0% Hög konstnärlig kvalitet 55% 35% 49% 62% 48% 55% 55% 50% 58% 45% 38% Vet ej 40% 58% 48% 34% 44% 40% 39% 47% 40% 45% 63% Nyskapande 44% 26% 42% 47% 41% 46% 57% 38% 35% 50% 50% Traditionellt 21% 24% 21% 20% 26% 20% 10% 25% 25% 15% 25% Vet ej 35% 50% 37% 33% 33% 34% 33% 38% 40% 35% 25% Lokalt 28% 31% 28% 28% 27% 29% 34% 38% 25% 25% 38% Globalt 42% 24% 43% 44% 35% 43% 39% 25% 41% 45% 25% Vet ej 30% 46% 29% 28% 38% 29% 27% 38% 34% 30% 38% Lätt att ta till sig 77% 64% 76% 80% 69% 77% 72% 78% 78% 75% 50% Svårt att ta till sig 8% 9% 9% 7% 7% 8% 8% 13% 7% 5% 0% Vet ej 16% 27% 15% 13% 24% 15% 21% 9% 15% 20% 50% Om du skulle sätta betyg på Malmös samlade kulturutbud på en skala från 1 till 5 vilket betyg skulle du då ge? 1 0% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 8% 2 3% 3% 4% 2% 5% 3% 3% 3% 5% 0% 0% 3 25% 42% 29% 21% 22% 26% 26% 27% 23% 35% 23% 4 54% 36% 48% 61% 51% 56% 52% 48% 53% 50% 39% 5 12% 9% 13% 13% 10% 12% 14% 15% 12% 10% 8% Vet ej 5% 9% 6% 3% 11% 4% 6% 7% 6% 5% 23% Om Malmö ska satsa mer pengar på kulturlivet, vad är det då viktigast att satsa på? Kulturlivet för barn och unga 26% 31% 29% 25% 13% 28% 33% 27% 17% 35% 39% Bättre allmänna kommunikationer till kulturlivet 3% 3% 4% 2% 5% 3% 5% 4% 2% 10% 0% Lägre entréavgifter/biljettpriser 14% 19% 13% 14% 15% 12% 7% 7% 24% 30% 8% Mer kulturliv på gator och torg 13% 9% 10% 15% 12% 14% 17% 15% 8% 5% 8% Mer internationella gästspel och artister 13% 7% 11% 14% 13% 14% 7% 11% 12% 0% 0% Mer kulturliv på andra språk än svenska 3% 4% 4% 3% 4% 2% 10% 7% 3% 0% 8% Försköning och konst i stadsmiljön 8% 4% 7% 8% 8% 8% 7% 8% 5% 5% 8% Annat 10% 6% 8% 11% 17% 10% 6% 10% 12% 15% 15% Vet ej 6% 14% 7% 4% 11% 4% 7% 8% 12% 0% 8% Anser inte att Malmö ska satsa mer pengar på kulturliv. 5% 4% 7% 4% 4% 5% 3% 3% 6% 0% 8% Malmö Stad vill gärna ha ett råd av dig när det gäller utveckling av kulturlivet. Vilket är ditt råd, tips, önskemål eller har du något annat du vill framföra? Har inget råd, tips eller önskemål som de kan framföra. 58% 69% 67% 51% 53% 56% 65% 69% 59% 40% 69% Har ett råd, tips eller önskemål 42% 31% 33% 49% 47% 44% 35% 32% 42% 60% 31% 27

28 Egna och föräldrarnas födelseland Född i Sverige Född utomlands Förälder Sverige Förälder utomlands Har du under de senaste 12 månaderna inom Malmö stad: Gått på bio/filmvisning 64% 65% 57% 63% 71% Besökt ett museum 45% 46% 41% 47% 38% Besökt en konst-/fotoutställning 33% 35% 27% 36% 19% Varit på teater - inomhus 36% 39% 25% 40% 26% Varit på teater - utomhus 9% 9% 9% 9% 8% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Inomhus 30% 32% 22% 34% 19% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Utomhus 28% 29% 22% 30% 19% Varit på klassisk konsert/opera 22% 23% 17% 25% 10% Varit på musikal/show 28% 29% 22% 30% 16% Varit på balett, dansföreställning 16% 15% 17% 15% 17% Besökt ett bibliotek (stadsbiblioteket/stadsdelsbiblioteken, även Garaget) 72% 71% 79% 71% 75% Inget av ovanstående 6% 6% 8% 6% 4% Har du under de senaste 12 månaderna: Sjungit i kör 6% 6% 6% 6% 6% Utövat musik (spelat/sjungit eget instrument eller i band, dj:at, komponerat 21% 21% 19% 20% 25% Utövat dans (balett, modern dans, Salsa, HipHop, Tango, folkdans, 17% 16% 22% 15% 21% Utövat teater/revy/lajv/rollspel/performance 4% 3% 7% 3% 5% Deltagit i studiecirkel/föreläsningsserie/kvällskurs 25% 24% 32% 24% 29% Målat/tecknat/konsthantverk/design 25% 24% 27% 24% 25% Ägnat dig åt film och foto (som intresse/hobby) 35% 33% 39% 33% 35% Inget av ovanstående 31% 34% 22% 35% 22% Deltar du i kulturlivet/föreningslivet i Malmö genom något av följande sätt? Genom kulturförening 18% 15% 29% 15% 28% Genom lokala bibliotek 22% 21% 29% 21% 19% Genom barnens aktiviteter inklusive skolan/förskola 25% 23% 33% 23% 25% Genom kyrka/religiöst samfund 14% 11% 27% 11% 23% Genom ideell/politisk verksamhet 19% 19% 20% 19% 19% Genom fackförening/hyresvärd/boendeförening 22% 20% 31% 19% 26% Genom idrottsförening 24% 22% 30% 21% 30% Annat sätt 3% 3% 1% 4% 0% Inget av ovanstående 28% 31% 16% 33% 16% Känner du dig delaktig i kulturlivet i Malmö? Ja 60% 62% 54% 63% 56% Nej 36% 35% 40% 35% 34% Vet ej 4% 3% 6% 2% 11% 28

29 Född i Sverige Född utomlands Förälder Sverige Förälder utomlands Finns det något som hindrar dig från att ta del av kulturlivet i Malmö? För dyrt 6% 6% 6% 6% 5% För långa avstånd/dåliga kommunikationer 2% 2% 2% 2% 3% Krångligt att köpa biljett 0% 0% 1% 0% 1% Utbudet lockar mig inte 4% 4% 3% 4% 4% Inte anpassat för funktionsnedsatta 1% 1% 2% 2% 1% Passar inte mig 3% 3% 3% 3% 6% Känner mig inte delaktig 1% 2% 1% 2% 1% Känner mig inte informerad 2% 2% 2% 2% 2% Passar inte barnen 1% 1% 1% 1% 1% Passar inte mitt språk 1% 0% 3% 0% 3% Har inte tid 23% 22% 27% 21% 27% Annat hinder 8% 8% 9% 9% 4% Inget hinder 59% 61% 52% 62% 55% Skulle du vilja ha möjlighet att påverka kulturlivet i Malmö? Ja 36% 34% 45% 33% 44% Nej 58% 61% 43% 63% 46% Vet ej 6% 5% 12% 5% 10% Hur får du information om arrangemang och kulturhändelser i Malmö? Annonser/artiklar i dagstidningar (Sydsvenskan, Skånska Dagbladet 56% 59% 45% 62% 30% Annonser/artiklar i gratistidningar (Metro, City 50% 50% 51% 50% 45% Annonser/artiklar i kvällstidningar (Kvällsposten, Aftonbladet, Expressen 11% 11% 10% 12% 8% Affischer/anslagstavlor 42% 43% 35% 45% 28% Kommunens hemsida/webbplats (malmo.se) 25% 26% 24% 27% 16% Respektive arrangörs hemsida/webbplats 38% 41% 26% 43% 22% Broschyrer/trycksaker 30% 31% 26% 32% 19% Sociala medier (Facebook/Twitter) etc. 57% 58% 51% 56% 64% Tips från familj, vänner och bekanta 63% 65% 57% 65% 57% Nyhetsbrev via e-post 27% 29% 22% 31% 13% TV (vanlig TV, playtjänster 25% 25% 26% 25% 22% Radio (vanlig radio, webbradio) 20% 21% 19% 22% 10% Annat 3% 3% 4% 3% 1% Tar inte del av information om arrangemang och kulturhändelser i Malmö 2% 1% 5% 1% 5% 29

30 Född i Sverige Född utomlands Förälder Sverige Förälder utomlands Tycker du att kulturutbudet är... Prisvärt 58% 61% 44% 61% 58% Dyrt 19% 17% 28% 17% 15% Vet ej 23% 22% 28% 21% 27% Ensidigt 7% 7% 8% 6% 15% Varierat 79% 81% 70% 82% 71% Vet ej 14% 12% 22% 12% 14% Låg konstnärlig kvalitet 5% 4% 9% 4% 9% Hög konstnärlig kvalitet 55% 56% 48% 57% 53% Vet ej 40% 40% 43% 40% 38% Nyskapande 44% 45% 35% 45% 50% Traditionellt 21% 21% 22% 21% 23% Vet ej 35% 34% 43% 35% 27% Lokalt 28% 29% 27% 28% 38% Globalt 42% 42% 41% 42% 33% Vet ej 30% 30% 32% 30% 29% Lätt att ta till sig 77% 79% 66% 79% 74% Svårt att ta till sig 8% 7% 11% 7% 11% Vet ej 16% 14% 23% 14% 15% Om du skulle sätta betyg på Malmös samlade kulturutbud på en skala från 1 till 5 vilket betyg skulle du då ge? 1 0% 0% 1% 0% 0% 2 3% 3% 2% 3% 3% 3 25% 24% 32% 23% 30% 4 54% 57% 45% 58% 45% 5 12% 12% 13% 11% 15% Vet ej 5% 4% 7% 4% 6% Om Malmö ska satsa mer pengar på kulturlivet, vad är det då viktigast att satsa på? Kulturlivet för barn och unga 26% 24% 35% 22% 39% Bättre allmänna kommunikationer till kulturlivet 3% 3% 4% 2% 4% Lägre entréavgifter/biljettpriser 14% 16% 8% 17% 6% Mer kulturliv på gator och torg 13% 13% 11% 13% 11% Mer internationella gästspel och artister 13% 14% 7% 14% 9% Mer kulturliv på andra språk än svenska 3% 2% 11% 1% 9% Försköning och konst i stadsmiljön 8% 8% 4% 9% 3% Annat 10% 10% 10% 10% 9% Vet ej 6% 6% 7% 6% 7% Anser inte att Malmö ska satsa mer pengar på kulturliv. 5% 5% 3% 5% 4% Malmö Stad vill gärna ha ett råd av dig när det gäller utveckling av kulturlivet. Vilket är ditt råd, tips, önskemål eller har du något annat du vill framföra? Har inget råd, tips eller önskemål som de kan framföra. 58% 58% 57% 57% 68% Har ett råd, tips eller önskemål 42% 42% 43% 43% 32% 30

31 Stadsdel - gamla benämningen Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård Södra Innerstaden Västra Innerstaden Har du under de senaste 12 månaderna inom Malmö stad: Gått på bio/filmvisning 64% 68% 58% 53% 59% 65% 65% 57% 58% 75% 66% Besökt ett museum 45% 54% 34% 34% 37% 50% 53% 35% 33% 50% 61% Besökt en konst-/fotoutställning 33% 52% 20% 16% 31% 35% 36% 12% 14% 44% 50% Varit på teater - inomhus 36% 45% 27% 38% 35% 42% 46% 39% 18% 31% 48% Varit på teater - utomhus 9% 9% 9% 8% 6% 10% 9% 6% 10% 9% 12% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Inomhus 30% 42% 20% 24% 29% 33% 29% 31% 14% 39% 36% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Utomhus 28% 46% 16% 21% 16% 26% 28% 14% 16% 39% 26% Varit på klassisk konsert/opera 22% 30% 16% 19% 19% 26% 25% 12% 8% 17% 41% Varit på musikal/show 28% 34% 22% 31% 26% 24% 35% 29% 11% 20% 43% Varit på balett, dansföreställning 16% 19% 10% 10% 13% 15% 15% 10% 18% 19% 22% Besökt ett bibliotek (stadsbiblioteket/stadsdelsbiblioteken, även Garaget) 72% 75% 65% 67% 62% 72% 76% 65% 80% 77% 75% Inget av ovanstående 6% 2% 8% 11% 12% 0% 7% 18% 7% 2% 2% Har du under de senaste 12 månaderna: Sjungit i kör 6% 8% 5% 7% 6% 10% 3% 4% 5% 5% 6% Utövat musik (spelat/sjungit eget instrument eller i band, dj:at, komponerat 21% 27% 13% 21% 18% 24% 14% 8% 21% 27% 21% Utövat dans (balett, modern dans, Salsa, HipHop, Tango, folkdans, 17% 22% 17% 16% 17% 17% 16% 20% 19% 15% 16% Utövat teater/revy/lajv/rollspel/performance 4% 4% 2% 2% 1% 7% 1% 4% 5% 6% 7% Deltagit i studiecirkel/föreläsningsserie/kvällskurs 25% 26% 23% 20% 16% 28% 31% 14% 32% 30% 24% Målat/tecknat/konsthantverk/design 25% 31% 23% 17% 21% 24% 23% 18% 27% 29% 26% Ägnat dig åt film och foto (som intresse/hobby) 35% 38% 31% 35% 39% 29% 38% 31% 35% 36% 31% Inget av ovanstående 31% 31% 33% 34% 36% 40% 32% 47% 21% 23% 34% Deltar du i kulturlivet/föreningslivet i Malmö genom något av följande sätt? Genom kulturförening 18% 15% 19% 12% 11% 26% 12% 10% 30% 26% 16% Genom lokala bibliotek 22% 30% 12% 18% 22% 24% 24% 22% 24% 22% 26% Genom barnens aktiviteter inklusive skolan/förskola 25% 21% 24% 36% 25% 22% 39% 22% 22% 19% 25% Genom kyrka/religiöst samfund 14% 13% 16% 18% 16% 14% 11% 6% 29% 8% 12% Genom ideell/politisk verksamhet 19% 21% 11% 14% 16% 32% 24% 25% 14% 28% 14% Genom fackförening/hyresvärd/boendeförening 22% 20% 24% 24% 27% 21% 12% 27% 25% 23% 22% Genom idrottsförening 24% 16% 26% 26% 23% 22% 36% 14% 34% 18% 19% Annat sätt 3% 1% 3% 1% 2% 3% 8% 6% 0% 2% 7% Inget av ovanstående 28% 34% 27% 23% 35% 25% 25% 37% 21% 28% 31% Känner du dig delaktig i kulturlivet i Malmö? Ja 60% 66% 55% 50% 57% 56% 64% 41% 51% 71% 66% Nej 36% 31% 39% 46% 41% 36% 35% 55% 44% 24% 31% Vet ej 4% 3% 7% 4% 2% 8% 1% 4% 5% 5% 3% 31

32 Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård Södra Innerstaden Västra Innerstaden Finns det något som hindrar dig från att ta del av kulturlivet i Malmö? För dyrt 6% 5% 6% 4% 7% 6% 5% 4% 2% 10% 7% För långa avstånd/dåliga kommunikationer 2% 1% 2% 4% 1% 0% 2% 4% 4% 1% 1% Krångligt att köpa biljett 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 1% Utbudet lockar mig inte 4% 4% 6% 3% 6% 7% 2% 6% 2% 4% 3% Inte anpassat för funktionsnedsatta 1% 1% 2% 2% 1% 0% 0% 6% 2% 0% 3% Passar inte mig 3% 4% 5% 2% 4% 4% 1% 4% 4% 2% 3% Känner mig inte delaktig 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 3% 1% Känner mig inte informerad 2% 5% 2% 1% 4% 0% 1% 2% 0% 3% 2% Passar inte barnen 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% Passar inte mitt språk 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 2% 0% Har inte tid 23% 20% 28% 19% 21% 15% 25% 25% 25% 24% 19% Annat hinder 8% 11% 10% 8% 10% 4% 11% 16% 4% 5% 8% Inget hinder 59% 58% 50% 67% 57% 71% 61% 47% 63% 56% 65% Skulle du vilja ha möjlighet att påverka kulturlivet i Malmö? Ja 36% 46% 36% 28% 36% 31% 29% 22% 39% 41% 34% Nej 58% 51% 55% 68% 55% 67% 67% 78% 49% 49% 62% Vet ej 6% 3% 10% 4% 9% 3% 3% 0% 13% 10% 4% Hur får du information om arrangemang och kulturhändelser i Malmö? Annonser/artiklar i dagstidningar (Sydsvenskan, Skånska Dagbladet 56% 51% 54% 71% 59% 54% 73% 59% 34% 43% 70% Annonser/artiklar i gratistidningar (Metro, City 50% 51% 54% 46% 57% 44% 51% 57% 45% 45% 52% Annonser/artiklar i kvällstidningar (Kvällsposten, Aftonbladet, Expressen 11% 10% 10% 12% 17% 10% 16% 18% 8% 6% 12% Affischer/anslagstavlor 42% 54% 30% 28% 44% 46% 49% 47% 25% 45% 51% Kommunens hemsida/webbplats (malmo.se) 25% 30% 29% 21% 31% 25% 33% 27% 17% 22% 21% Respektive arrangörs hemsida/webbplats 38% 46% 31% 28% 45% 42% 55% 33% 18% 39% 42% Broschyrer/trycksaker 30% 32% 24% 31% 42% 35% 39% 47% 14% 22% 38% Sociala medier (Facebook/Twitter) etc. 57% 60% 54% 46% 52% 57% 57% 49% 60% 70% 50% Tips från familj, vänner och bekanta 63% 69% 56% 58% 64% 58% 73% 63% 53% 69% 61% Nyhetsbrev via e-post 27% 34% 20% 22% 29% 28% 41% 31% 13% 25% 37% TV (vanlig TV, playtjänster 25% 17% 31% 31% 34% 21% 31% 43% 31% 14% 22% Radio (vanlig radio, webbradio) 20% 19% 23% 18% 34% 19% 29% 35% 13% 10% 24% Annat 3% 5% 3% 2% 3% 7% 3% 6% 1% 1% 6% Tar inte del av information om arrangemang och kulturhändelser i Malmö 2% 1% 4% 1% 3% 4% 1% 0% 3% 1% 1% 32

33 Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård Södra Innerstaden Västra Innerstaden Tycker du att kulturutbudet är... Prisvärt 58% 71% 42% 57% 42% 62% 64% 36% 32% 67% 59% Dyrt 19% 15% 31% 17% 29% 12% 17% 32% 18% 14% 19% Vet ej 23% 14% 27% 26% 28% 26% 19% 32% 50% 19% 22% Ensidigt 7% 7% 9% 8% 7% 12% 4% 9% 7% 7% 8% Varierat 79% 86% 70% 77% 76% 67% 84% 60% 54% 87% 86% Vet ej 14% 7% 21% 15% 18% 22% 12% 32% 39% 6% 6% Låg konstnärlig kvalitet 5% 6% 9% 9% 3% 3% 3% 4% 4% 6% 3% Hög konstnärlig kvalitet 55% 65% 48% 51% 60% 59% 55% 32% 39% 54% 53% Vet ej 40% 29% 43% 40% 37% 38% 41% 64% 57% 41% 44% Nyskapande 44% 56% 31% 47% 39% 39% 41% 19% 36% 54% 44% Traditionellt 21% 22% 29% 24% 23% 19% 22% 19% 18% 15% 20% Vet ej 35% 23% 40% 29% 38% 42% 37% 62% 46% 32% 37% Lokalt 28% 29% 31% 28% 38% 19% 33% 21% 7% 23% 30% Globalt 42% 46% 41% 43% 34% 44% 40% 28% 46% 45% 43% Vet ej 30% 25% 29% 29% 28% 38% 27% 51% 46% 32% 27% Lätt att ta till sig 77% 79% 68% 72% 77% 67% 78% 55% 61% 83% 86% Svårt att ta till sig 8% 7% 8% 13% 8% 10% 8% 13% 7% 7% 6% Vet ej 16% 14% 25% 15% 16% 23% 14% 32% 32% 10% 8% Om du skulle sätta betyg på Malmös samlade kulturutbud på en skala från 1 till 5 vilket betyg skulle du då ge? 1 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 2 3% 5% 2% 4% 3% 1% 5% 2% 3% 2% 3% 3 25% 22% 32% 25% 28% 29% 19% 25% 31% 25% 22% 4 54% 61% 40% 51% 53% 53% 62% 53% 42% 59% 62% 5 12% 10% 18% 14% 10% 11% 8% 8% 17% 11% 12% Vet ej 5% 2% 8% 5% 6% 6% 5% 12% 6% 4% 2% Om Malmö ska satsa mer pengar på kulturlivet, vad är det då viktigast att satsa på? Kulturlivet för barn och unga 26% 19% 34% 30% 27% 22% 20% 22% 40% 24% 19% Bättre allmänna kommunikationer till kulturlivet 3% 3% 2% 5% 2% 1% 4% 4% 3% 3% 1% Lägre entréavgifter/biljettpriser 14% 15% 18% 10% 16% 19% 15% 22% 6% 14% 17% Mer kulturliv på gator och torg 13% 17% 9% 13% 8% 17% 11% 8% 11% 17% 12% Mer internationella gästspel och artister 13% 16% 7% 9% 10% 14% 21% 10% 5% 11% 19% Mer kulturliv på andra språk än svenska 3% 1% 5% 1% 4% 4% 0% 0% 7% 7% 2% Försköning och konst i stadsmiljön 8% 10% 4% 7% 10% 1% 7% 6% 4% 10% 10% Annat 10% 11% 10% 9% 11% 13% 12% 6% 10% 7% 10% Vet ej 6% 2% 7% 12% 7% 4% 4% 16% 10% 3% 8% Anser inte att Malmö ska satsa mer pengar på kulturliv. 5% 7% 4% 3% 6% 4% 7% 4% 4% 4% 4% Malmö Stad vill gärna ha ett råd av dig när det gäller utveckling av kulturlivet. Vilket är ditt råd, tips, önskemål eller har du något annat du vill framföra? Har inget råd, tips eller önskemål som de kan framföra. 58% 41% 62% 60% 58% 53% 58% 69% 75% 61% 50% Har ett råd, tips eller önskemål 42% 59% 38% 40% 42% 47% 42% 31% 25% 39% 50% 33

34 Stadsdel - nya benämningen Innerstaden Norr Söder Väster Öster Har du under de senaste 12 månaderna inom Malmö stad: Gått på bio/filmvisning 64% 72% 68% 57% 63% 56% Besökt ett museum 45% 54% 53% 34% 47% 34% Besökt en konst-/fotoutställning 33% 46% 48% 19% 34% 15% Varit på teater - inomhus 36% 38% 44% 29% 42% 28% Varit på teater - utomhus 9% 10% 10% 8% 8% 9% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Inomhus 30% 38% 40% 23% 29% 19% Varit på pop-/rock-/folkmusikkonsert etc. - Utomhus 28% 34% 42% 16% 23% 19% Varit på klassisk konsert/opera 22% 27% 29% 15% 23% 14% Varit på musikal/show 28% 29% 32% 23% 32% 22% Varit på balett, dansföreställning 16% 20% 18% 10% 14% 14% Besökt ett bibliotek (stadsbiblioteket/stadsdelsbiblioteken, även Garaget) 72% 76% 74% 65% 71% 73% Inget av ovanstående 6% 2% 2% 10% 9% 9% Har du under de senaste 12 månaderna: Sjungit i kör 6% 5% 8% 5% 4% 6% Utövat musik (spelat/sjungit eget instrument eller i band, dj:at, komponerat 21% 25% 26% 12% 15% 21% Utövat dans (balett, modern dans, Salsa, HipHop, Tango, folkdans, 17% 15% 21% 17% 16% 18% Utövat teater/revy/lajv/rollspel/performance 4% 7% 5% 2% 1% 4% Deltagit i studiecirkel/föreläsningsserie/kvällskurs 25% 28% 26% 21% 25% 26% Målat/tecknat/konsthantverk/design 25% 28% 29% 22% 22% 22% Ägnat dig åt film och foto (som intresse/hobby) 35% 34% 36% 31% 38% 35% Inget av ovanstående 31% 27% 33% 36% 34% 28% Deltar du i kulturlivet/föreningslivet i Malmö genom något av följande sätt? Genom kulturförening 18% 22% 18% 17% 12% 20% Genom lokala bibliotek 22% 23% 28% 15% 23% 21% Genom barnens aktiviteter inklusive skolan/förskola 25% 21% 21% 23% 34% 29% Genom kyrka/religiöst samfund 14% 9% 13% 14% 13% 23% Genom ideell/politisk verksamhet 19% 22% 23% 14% 21% 14% Genom fackförening/hyresvärd/boendeförening 22% 23% 20% 25% 18% 24% Genom idrottsförening 24% 18% 18% 23% 31% 30% Annat sätt 3% 4% 1% 4% 6% 1% Inget av ovanstående 28% 29% 31% 29% 29% 22% Känner du dig delaktig i kulturlivet i Malmö? Ja 60% 69% 64% 52% 62% 50% Nej 36% 27% 32% 42% 37% 45% Vet ej 4% 4% 4% 6% 1% 5% 34

35 Innerstaden Norr Söder Väster Öster Finns det något som hindrar dig från att ta del av kulturlivet i Malmö? För dyrt 6% 9% 5% 6% 6% 3% För långa avstånd/dåliga kommunikationer 2% 1% 1% 3% 1% 4% Krångligt att köpa biljett 0% 1% 0% 1% 0% 0% Utbudet lockar mig inte 4% 4% 5% 6% 4% 3% Inte anpassat för funktionsnedsatta 1% 1% 1% 3% 0% 2% Passar inte mig 3% 3% 4% 5% 2% 3% Känner mig inte delaktig 1% 2% 1% 1% 1% 1% Känner mig inte informerad 2% 3% 4% 2% 2% 1% Passar inte barnen 1% 1% 0% 0% 0% 1% Passar inte mitt språk 1% 1% 0% 1% 0% 2% Har inte tid 23% 22% 19% 27% 23% 22% Annat hinder 8% 6% 9% 11% 11% 6% Inget hinder 59% 60% 61% 49% 59% 65% Skulle du vilja ha möjlighet att påverka kulturlivet i Malmö? Ja 36% 38% 42% 33% 32% 33% Nej 58% 54% 55% 60% 63% 59% Vet ej 6% 8% 3% 8% 6% 8% Hur får du information om arrangemang och kulturhändelser i Malmö? Annonser/artiklar i dagstidningar (Sydsvenskan, Skånska Dagbladet 56% 53% 52% 55% 68% 54% Annonser/artiklar i gratistidningar (Metro, City 50% 48% 50% 55% 53% 46% Annonser/artiklar i kvällstidningar (Kvällsposten, Aftonbladet, Expressen 11% 9% 10% 12% 16% 10% Affischer/anslagstavlor 42% 47% 52% 34% 47% 26% Kommunens hemsida/webbplats (malmo.se) 25% 21% 29% 28% 32% 19% Respektive arrangörs hemsida/webbplats 38% 40% 45% 31% 51% 24% Broschyrer/trycksaker 30% 28% 33% 29% 40% 23% Sociala medier (Facebook/Twitter) etc. 57% 62% 60% 53% 55% 53% Tips från familj, vänner och bekanta 63% 66% 67% 57% 69% 56% Nyhetsbrev via e-post 27% 29% 32% 22% 36% 18% TV (vanlig TV, playtjänster 25% 17% 18% 33% 32% 31% Radio (vanlig radio, webbradio) 20% 15% 19% 25% 31% 16% Annat 3% 3% 5% 4% 3% 2% Tar inte del av information om arrangemang och kulturhändelser i Malmö 2% 1% 2% 3% 2% 2% 35

Kulturintresseundersökning. Malmö 2013

Kulturintresseundersökning. Malmö 2013 Kulturintresseundersökning Malmö 2013 Jema Rådgivning Kulturundersökningar Wallingatan 20 111 24 Stockholm Telefon: 08-765 24 20 E-post: info@jemaradgivning.se Jema Kulturundersökningar Jema Rådgivning

Läs mer

Kulturundersökning Linköping 2013

Kulturundersökning Linköping 2013 Kulturundersökning Linköping 2013 Totalt har 1 000 stycken intervjuer med personer boende i Linköpings kommun som är mellan 18 och 74 år genomförts. Datainsamlingen genomfördes mellan 11 november och 5

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Kultur- och fritidsundersökning Botkyrka 2013

Kultur- och fritidsundersökning Botkyrka 2013 Kultur- och fritidsundersökning Botkyrka 2013 1a. Bor du i Botkyrka kommun? Om NEJ Intervjun avslutas Om JA: 1b. I vilket område bor du? Alby Hallunda/Norsborg Fittja Tullinge Tumba/Grödinge 2a. Har du

Läs mer

KULTURVANOR I KRONOBERG

KULTURVANOR I KRONOBERG Avsedd för Region Kronoberg Dokumenttyp Rapport Datum Oktober, 2016 KULTURVANOR I KRONOBERG KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 SAMMANFATTNING Region Kronoberg gav under sommaren 2016 Ramböll i uppdrag att genomföra

Läs mer

Analys av Kulturvanor i Gävleborg

Analys av Kulturvanor i Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Datum: 2015-05-11 Upprättare: Anna Lindqvist Analys av Kulturvanor i Gävleborg 2009-2013 Inledning SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj Svenska kulturvanor. Åsa Nilsson. SOM-institutet Göteborgs universitet.

Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj Svenska kulturvanor. Åsa Nilsson. SOM-institutet Göteborgs universitet. Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj 09 Svenska kulturvanor Åsa Nilsson SOM-institutet Göteborgs universitet asa.nilsson@som.gu.se Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning PM KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 2006-03-13 Ann-Kristin Andén Utredare 08-550 21974 ann-kristin.anden@sodertalje.se Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning Inledning På uppdrag av kultur-

Läs mer

Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010

Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010 Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010 Projektavslutsrapport Demokratiambassadörer bilaga 1 Bilaga 1 till Projektavslutsrapport Demokratiambassadörer Ansvarig: Sara Arvidsson Förvaltning: Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Malmöbon och delad konsumtion

Malmöbon och delad konsumtion Malmöbon och delad konsumtion Bakgrund till undersökningen Som en del av projektet Malmö Innovationsarena genomförde Miljöförvaltningen en undersökning om Malmöbornas inställning till delad konsumtion.

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Avsedd för. Region Skåne. Dokumenttyp. Rapport. Datum. Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016

Avsedd för. Region Skåne. Dokumenttyp. Rapport. Datum. Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 Avsedd för Region Skåne Dokumenttyp Rapport Datum Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 kulturvaneundersökningen 2016 SAMMANFATTNING

Läs mer

Folkhälsodata i Skåne från vaggan till graven

Folkhälsodata i Skåne från vaggan till graven Folkhälsodata i Skåne från vaggan till graven Från vaggan till graven 8 mån 4 år Åk 6 Åk 9 Gy åk 2 18 år - 80 år Folkhälsoenkät Folkhälsoenkät Folkhälsa i Skåne Barn och Föräldrar Barn och Unga Syfte att

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Centrum Fosie Husie SDF Hyllie SDF Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård SDF Södra innerstaden

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Kultur och fritidsvaneundersökning

Kultur och fritidsvaneundersökning Kultur och fritidsvaneundersökning 2010 Svarsfrekvens under åren i % 80 70 67 73 74 76 74 67 60 50 52 40 30 20 10 0 1987 1991 1994 1998 2002 2006 2010 Regelbundet utövat/deltagit/besökt 2006 och 2010,

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro Befolkning & välfärd 2007 nr 2 Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning Statistics

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City Trygghetsmätningen 2012 NÄPO City Agenda Trygghetsmätningen Total problembild Totalindex NÄPO City s stadsdelar Huvudindikatorer Brottsstatistik 2010-2012 Malmö NÄPO City olika brottstyper Brottsstatistik

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Barns och ungas kulturvanor

Barns och ungas kulturvanor Barns och ungas kulturvanor Redovisning av en pilotundersökning genomförd i Stockholms stad 2013 2014-06-19 Sammanfattning...3 Resultat...3 Slutsatser...3 Inledning...5 Syfte...5 Genomförande...5 Svarsfrekvens...6

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

HALMSTAD KULTURFÖRVALTNING - KULTURUNDERSÖKNINGEN 2014

HALMSTAD KULTURFÖRVALTNING - KULTURUNDERSÖKNINGEN 2014 HALMSTAD KULTURFÖRVALTNING - KULTURUNDERSÖKNINGEN 2014 Kontakt: Edna Sinkjaer Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Kort om uppdraget SYFTE

Läs mer

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Barnfattigdomen är högst i Malmö Rädda Barnen har följt

Läs mer

Åsa Nilsson. Göteborgs universitet.

Åsa Nilsson. Göteborgs universitet. Kultur och välbefinnande Åsa Nilsson SOM-institutet t t Göteborgs universitet asa.nilsson@som.gu.se Kultur i SOM-undersökningen: Samhälle, Opinion och Medier: bredden Vanor, livsstilar il och intressen

Läs mer

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning Inventering av registrerade föreningar Fritidsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 211-4-5 1.3 Thomas Sterner (Gustaf Johansson/David Nilsson) Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

Förstärkt rehabilitering. Projektplan. Upprättad

Förstärkt rehabilitering. Projektplan. Upprättad Förstärkt rehabilitering Upprättad stärkt rehabilitering20071126.doc Ansvarig: Krister Nerman Förvaltning: Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning Enhet: Vård och omsorg för Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Enkätstudie 2015. Så trivs barnfamiljer i Malmö

Enkätstudie 2015. Så trivs barnfamiljer i Malmö Enkätstudie 2015 Så trivs barnfamiljer i Malmö Stadskontoret april 2015 Upprättad Datum: 2015-04-23 Version: 1.0 Ansvarig: Maria Kronogård och Jessica Pettersson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen

Läs mer

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet,

Läs mer

Tid Fredagen den 11 november 2016, klockan 9, kaffe finns från 8:30 Gemensam lunch 12. Workshop Plats Netport, Karlshamn

Tid Fredagen den 11 november 2016, klockan 9, kaffe finns från 8:30 Gemensam lunch 12. Workshop Plats Netport, Karlshamn Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 11 november 2016, klockan 9, kaffe finns från 8:30 Gemensam lunch 12. Workshop 13-16 Plats Netport, Karlshamn Dagordning Mötets öppnande Justerare

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat...3-4 Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:13 SOM. Livsstil och kulturvanor i Sverige Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2008:13 SOM. Livsstil och kulturvanor i Sverige Åsa Nilsson SOM-rapport nr 2008:13 SOM Livsstil och kulturvanor i Sverige 2007 Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Vad gör du på din fritid?

Vad gör du på din fritid? Vad gör du på din fritid? Mellan perioden 12-24 maj 2009 fick Vännäs medborgarpanel möjligheten att svara på sin andra enkät som handlade om vad vi ägnar vår fritid åt. Enkäten bestod av sex stycken bakgrundsfrågor

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Kulturvanor i Gävleborg Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ]

Kulturvanor i Gävleborg Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ] Kulturvanor i 2009 2013 Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen iv Tabell 1 Tabell 2a Tabell 2b Tabell 3a Tabell 3b Tabell 4a Tabell

Läs mer

Malmöpanelen 13. Malmö november-december 2015

Malmöpanelen 13. Malmö november-december 2015 Malmöpanelen 13 Malmö november-december 2015 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 2. Resultat 3. Att läsa rapporten o Frågor i undersökningen o Urvalets sammansättning

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Attitydundersökning om förskolan i Malmö

Attitydundersökning om förskolan i Malmö Attitydundersökning om förskolan i Malmö 2011 Foto: Lindängehus förskola av Lars liliedahl Resultat från förskoleenkät, våren 2013 Kommunala och fristående förskolor Stadskontoret avdelning barn och ungdom

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Värmlänningens kultur och livsstilsvanor

Värmlänningens kultur och livsstilsvanor Värmlänningens kultur och livsstilsvanor Lars Aronsson, professor i kulturgeografi Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi Leena Hagsmo, doktorand i kulturgeografi Ida Grundel, doktorand i kulturgeografi

Läs mer

Kulturvanor i Sverige 1987 2010. Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23]

Kulturvanor i Sverige 1987 2010. Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23] Kulturvanor i Sverige 1987 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... s. 5 7 Tabeller..... s.9 51; s. 56 57 Tabell 1 Kulturvanor och livsstil

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Matlag för äldre med hemtjänst och för hemtjänstpersonal

Matlag för äldre med hemtjänst och för hemtjänstpersonal Matlag för äldre med hemtjänst och för hemtjänstpersonal Upprättad av: Maria Månsson, Leg. Dietist Datum: 2007-07-30 Version: 2.0 Reviderad av: Louise Follin, Leg. Dietist 2007-10-09 slutversion Förvaltning:

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Svensk scenkonst 2009

Svensk scenkonst 2009 Svensk scenkonst 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:07 ] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 5 Tabeller s.7 28 Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3a Tabell 3b Tabell

Läs mer

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Marie Köhler Verksamhetschef/Barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum för barnhälsovård Region Skåne Kommissionär i Malmökommissionen Marmotkommissionen

Läs mer

Rivkraft 10 Kultur Myndigheten för delaktighet

Rivkraft 10 Kultur Myndigheten för delaktighet Rivkraft 10 Kultur Enkätomgång tio i undersökningen Rivkraft ställde frågor om kultur. Enkäten gick att besvara under oktober månad 2015. Rivkraft 10 innehöll också frågor om hjälpmedel. De svaren redovisas

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2008

Familjehemsplacerade barn 2008 Familjehemsplacerade barn 2008 Sociala frågor Joonas Terje Titel: Familjehemsplacerade barn 2008 Utgiven av: Författare: Länsstyrelsen i Skåne Län Joonas Terje, Länsstyrelsen i Skåne län Beställningsadress:

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Strandgården 11 svarande Mars 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

DINKYTOWN. en kreativ fristad

DINKYTOWN. en kreativ fristad DINKYTOWN en kreativ fristad Dinkytown är en nyskapande och konstöverskridande samlingsplats där musik, poesi, konst och foto möts på en och samma plats för att framföras och visas i en gemytlig atmosfär

Läs mer

Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Resultat vårterminen 2011... 6

Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Resultat vårterminen 2011... 6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Uppgifter om resultaten i Malmö kommuns skolor... 5 Uppgifter om resultaten i fristående skolor i Malmö kommun...

Läs mer

Vilken typ av nyheter intresserar dig främst? Nöje Olyckor och katastrofer Lokala nyheter Brott och rättegångar Löpsedeln/första sidan Serier Forskning och framsteg Utrikesnyheter Teknik Mode Sport Kultur

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2003:3 Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 Förord Framtiden byggs av kunskap och lärande. Vetenskapen genererar ny kunskap. Men kunskap blir inte aktiv utan fotfäste

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7]

Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7] Kulturvanor i Sverige 1987 Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Kulturvanor och

Läs mer

Skolan i Malmö. Attitydundersökning. Hösten Angående det obligatoriska skolväsendet. Normer och värden Kunskap och lärande

Skolan i Malmö. Attitydundersökning. Hösten Angående det obligatoriska skolväsendet. Normer och värden Kunskap och lärande Skolan i Malmö Angående det obligatoriska skolväsendet 2010 Attitydundersökning Hösten 2010 Normer och värden Kunskap och lärande Elever födda 1995, 1997 och 1999 Innehållsförteckning Sammanfattning...2

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Kulturvaneundersökning

Kulturvaneundersökning Rapport 2014:08 Version 1.0 Kulturvaneundersökning för Region Skåne/Kultur Skåne Dokumentinformation Titel: Kulturvaneundersökning för Region Skåne/Kultur Skåne Serie nr: 2014:08 Projektnr: 577/14071 Författare:

Läs mer