Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1"

Transkript

1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok för kameran. Med den här handboken kan du snabbt få en överblick över hur du använder kameran på rätt sätt. Förvara handboken på en lättillgänglig plats för framtida referens. Svenska w-1

2 Det här kan du göra med trådlöst LANfunktionen Den här kameran är en godkänd Wi-Fi *-produkt. Du kan ansluta och skicka bilder trådlöst till de Wi-Fi-enheter som anges nedan. * Wi-Fi är ett varumärke som indikerar certifiering av samverkande funktion hos trådlösa LAN-enheter. YouTube Webbplatser för videodelning E-post twitter facebook Webbplatser för sociala nätverk Ansluta till webbtjänster CANON image GATEWAY är en onlinefototjänst som är öppen för alla som har köpt den här produkten. Du kan registrera dig gratis som medlem och använda CANON image GATEWAY för att ansluta till diverse webbtjänster, till exempel sociala nätverkstjänster på en dator. w-2

3 Ansluta till en smartphone Skicka bilder till smartphones och tablettdatorer som har trådlösa funktioner. Ett särskilt program måste installeras på din smartphone eller tablettdator. Se Canons webbplats för ytterligare information. Ansluta till en annan kamera Använd den trådlösa funktionen för att skicka bilder mellan kameror av märket Canon. Ansluta till en dator Använd den medföljande programvaran för att skicka bilder trådlöst från kameran till en dator. Uppgifter om medföljande programvara hittar du i ImageBrowser EX Användarhandbok. w-3

4 Länder och regioner där trådlöst LAN är tillåtet IXUS 510 HS och IXUS 240 HS uppfyller bestämmelserna för radiosignaltrafik i de regioner som anges nedan (från januari 2012). IXUS 510 HS/IXUS 240 HS Länder och regioner som omfattas Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Folkrepubliken Kina* 3, Frankrike* 1, Grekland, Hong Kong/Macau, Irland, Island, Italien, Japan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike Specifikation för trådlöst LAN Kanaler som stöds IEEE b/g/n* *1 Det är förbjudet att använda den trådlösa funktionen utomhus i Frankrike. *2 Endast 2,4 GHz-bandet stöds. *3 Endast IXUS 510 HS kan användas. Om ett land inte finns med i listan ovan är funktionen för trådlöst LAN inte godkänd i det landet. På Canons webbplats hittar du den senaste informationen om vilka länder och regioner som tillåter trådlöst LAN. w-4

5 Innehållsförteckning Det här kan du göra med trådlöst LAN-funktionen...w-2 Länder och regioner där trådlöst LAN är tillåtet...w-4 Innan du använder kameran...w-6 Föreskrifter avseende radiovågor...w-6 Föreskrifter för trådlöst LAN...w-6 Säkerhetsföreskrifter...w-7 1 Förbereda ett trådlöst LAN...w-9 Använda ett trådlöst LAN för att skicka bilder från kameran...w-10 Registrera kamerans namn (endast första gången)... w-11 2 Ansluta till webbtjänster...w-13 Registrera webbtjänster...w-14 Justera inställningarna för webbtjänster från CANON image GATEWAY...w-15 Ansluta till webbtjänster...w-17 3 Ansluta till en smartphone...w-19 4 Ansluta till en annan kamera...w-23 Lägga till en kamera...w-24 5 Ansluta till en dator...w-25 Förbereda registrering av en dator...w-26 Lägga till en dator...w-32 Använda CameraWindow för att överföra bilder till en dator...w-37 6 Skicka bilder...w-41 Skicka bilder en och en...w-42 Skicka flera bilder...w-43 7 Användbar information...w-45 Redigera anslutningsinformation...w-46 Återställa inställningarna för trådlöst LAN till standardinställningarna...w-50 Felsökning...w-51 Meddelanden som visas på skärmen...w-53 Ordlista...w-55 Tekniska data...w-56 Index...w-57 Lägga till en Smartphone...w-20 w-5

6 Innan du använder kameran w-6 Föreskrifter avseende radiovågor Den här produkten innehåller en godkänd WLAN-modul. Modellens nummer är PC1735 för IXUS 510 HS, och PC1739 för IXUS 240 HS (inklusive WLAN-modul modell WM217). Följande åtgärder kan utgöra brott mot lagen: - Att ändra eller modifiera produkten - Att ta bort certifieringsetiketterna från produkten Enligt lagar och bestämmelser om internationell handel krävs exporttillstånd (eller tillstånd för tjänstetransaktioner) från japanska myndigheter för att exportera strategiska resurser eller tjänster (inklusive den här produkten) utanför Japan. Eftersom den här produkten innehåller amerikansk krypteringsprogramvara omfattas den av amerikanska exportbestämmelser och får inte exporteras till eller tas in i något land som befinner sig under amerikanskt handelsembargo. Föreskrifter avseende radiovågsstörningar Den här produkten kan ta emot störningar från andra enheter som sänder ut radiovågor. Använd alltid produkten så långt bort som möjligt från sådana enheter för att undvika störningar, eller använd inte de andra enheterna samtidigt som den här produkten. Föreskrifter för trådlöst LAN Notera alltid de inställningar som du använder för trådlöst LAN. Inställningarna för trådlöst LAN som sparas i den här produkten kan raderas vid felaktig användning av produkten, vid störningar från radiovågor eller statisk elektricitet, olyckshändelse eller funktionsfel. Notera alltid inställningarna för trådlöst LAN som en förebyggande åtgärd. Observera att Canon inte accepterar något ansvar för försämrat innehåll, direkta eller indirekta skador eller förlust av intäkter som uppstår i samband med användning av den här produkten. Om produkten säljs eller skänks till en annan person, bortskaffas eller skickas på reparation ska du notera inställningarna för trådlöst LAN och återställa produkten till standardinställningarna (radera inställningarna) om så behövs. Canon ersätter inte produkten vid eventuell förlust eller stöld. Canon accepterar inget ansvar för skador som uppstår på grund av obehörig åtkomst till registrerade data (destinationer för bildöverföring eller liknande) om produkten har förlorats eller blivit stulen.

7 Använd produkten enligt beskrivningen i den här handboken. Använd alltid produktens funktion för trådlöst LAN inom ramen för riktlinjerna i den här handboken. Canon accepterar inget ansvar för skador eller förluster även om funktionen och produkten används på andra sätt än enligt beskrivningen i den här handboken. Använd inte produktens funktion för trådlöst LAN i närheten av medicinsk utrustning eller annan elektronisk utrustning. Om produktens funktion för trådlöst LAN används i närheten av medicinsk utrustning eller annan elektronisk utrustning kan dessa enheters funktion försämras. Säkerhetsföreskrifter Eftersom trådlöst LAN använder radiovågor för att överföra signaler krävs striktare säkerhetsföreskrifter än vid användning av LAN-kabel. Kom ihåg följande när du använder trådlöst LAN: Använd endast de nätverk som du har behörighet att använda. Den här produkten söker efter trådlösa LAN-nätverk i närheten och visar resultatet på skärmen. Nätverk som du inte har behörighet att använda (okända nätverk) kan också visas. Anslutning eller försök att ansluta till sådana nätverk kan utgöra obehörig åtkomst. Använd endast de nätverk som du har behörighet att använda, och försök aldrig att ansluta till andra okända nätverk. Om säkerhetsinställningarna inte är korrekta kan följande problem uppstå: Avläsning av överföringen Hackare kan övervaka dataöverföringar som sker via trådlöst LAN och försöka att läsa av data som du skickar. Obehörig nätverksåtkomst Hackare kan skaffa sig obehörig åtkomst till nätverket som du använder i syfte att stjäla, modifiera eller förstöra information. Du kan också råka ut för andra slags obehörig åtkomst, till exempel personer som utger sig för att vara någon annan (i syfte att få tillgång till obehörig information) och s.k. springboard-angrepp (där någon skaffar sig tillgång till ditt nätverk och använder det som språngbräda för att dölja sina egna spår vid en infiltration av andra system). w-7

8 Se alltid till att hålla ditt trådlösa LAN-nätverk skyddat och säkert så att du undviker sådana angrepp. Om du använder den trådlösa LAN-funktionen i den här kameran måste du vara väl insatt i säkerhet för trådlöst LAN, och kunna väga risker och fördelar mot varandra när du justerar säkerhetsinställningarna. Complies with IDA Standards DB00671 Härmed intygar Canon Inc. att denna WM217 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Kontakta följande adress om du vill ha den ursprungliga försäkran om överensstämmelse: CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan w-8

9 1 Förbereda ett trådlöst LAN Det här kapitlet beskriver hur du använder kamerans trådlösa LAN-funktion för att ansluta till en annan enhet, inklusive alla nödvändiga inställningar. w-9

10 Använda ett trådlöst LAN för att skicka bilder från kameran Anslut kameran och destinationen trådlöst (skicka bild till destinationen) Webbtjänster Smartphones Annan kamera Dator Registrera ett namn på kameran (s. w-11) Förberedelser Installera den medföljande programvaran* Ansluta till datorn Registrera webbtjänster (s. w-14) Justera inställningarna för användning av webbtjänster från CANON image GATEWAY (s. w-15) Installera det särskilda programmet CameraWindow på en smartphone Installera den medföljande programvaran* Ansluta till datorn Förbereda registrering av en dator (s. w-26) Anslutning Lägga till en målenhet/destination till kameran (s. w-17) (s. w-20) (s. w-24) (s. w-32) Skicka/ importera Skicka bilder (s. w-41) Överföra bilder till en dator (s. w-37) * Anvisningarna i den här handboken gäller när programvaran på den medföljande cd-skivan har installerats korrekt. Se Användarhandbok för kameran om du behöver anvisningar om programinstallationen. w-10

11 Registrera kamerans namn (endast första gången) Börja med att registrera ett namn på kameran. Namnet visas på målenhetens skärm vid anslutning till andra enheter via trådlöst LAN. 1 Åtkomst till skärmbilden för trådlöst LAN. Tryck på knappen 1 när du vill starta kameran. Peka på. visas vid visning av enstaka bilder. Detta visas inte i indexvisningen. 2 Ange ett namn. Peka inom ramen och ange sedan ett namn (upp till 16 bokstäver och siffror) med tangentbordet som visas, och peka sedan på ^. Peka på [OK]. När du ansluter trådlöst till någon annan enhet än en dator måste ett minneskort sättas in i kameran. När du ansluter trådlöst till en smartphone måste bilderna sparas på minneskortet. Om du vill ändra kamerans namn väljer du [Trådlöst LAN-inställningar] på fliken 3 och därefter [Ändra enhetsnamnet]. w-11

12 w-12

13 2 Ansluta till webbtjänster Det här kapitlet beskriver hur du registrerar olika webbtjänster på din kamera. Du måste ha en dator för att göra inställningar för webbtjänster, och börja med CANON image GATEWAY. Information om länder och regioner där CANON image GATEWAY finns tillgängligt hittar du på Canons webbplats (http://canon.com/cig). w-13

14 Registrera webbtjänster Registrera dig först för ett gratis CANON image GATEWAY-konto. CANON image GATEWAY erbjuder diverse tjänster, till exempel möjligheten att dela bilder i ett fotoalbum online. CANON image GATEWAY fungerar som en brygga där bilder kan skickas trådlöst till e-postadresser, sociala nätverk och andra webbtjänster. Klicka på lokalisera CANON image GATEWAY-webbplatsen för ditt land och följ anvisningarna på skärmen för att registrera dig som medlem. Du kan fortsätta att registrera andra webbtjänster än CANON image GATEWAY på ditt konto. För mer information hänvisas till webbplatserna för respektive webbtjänst som du vill registrera dig på. En Internetanslutning krävs för att få åtkomst till CANON image GATEWAY (du måste ha en webbläsare installerad på datorn, du måste ha ett konto hos en Internetleverantör och du måste också ha en fungerande Internetanslutning). Besök CANON image GATEWAY och läs om krav på webbläsarens (Microsoft Internet Explorer osv.) inställningar, villkor och versionsinformation vid anslutning till CANON image GATEWAY. Separata avgifter kan förekomma för Internetanslutning respektive kopplingspunkter. Till överföringshistorik för kamera: du kan kontrollera bildöverföringens historik från kameran till webbtjänsterna. Hjälp: Innehåller information om hur du använder CANON image GATEWAY. Bibliotek: En tidslinje med bilder som har överförts från kameran visas som ett index. Till överföringshistorik för kamera Hjälp Bibliotek w-14

15 Justera inställningarna för webbtjänster från CANON image GATEWAY Justera kontoinställningarna för de webbtjänster som du vill använda. Programmet CameraWindow används för att justera inställningarna, och det måste därför ha installerats från den medföljande cd-skivan i förväg. Installationsanvisningar finns under Medföljande program, handböcker i Användarhandbok för kameran. 1 Ansluta kameran till en dator via gränssnittskabel. När du använder en Windows-dator kan du ansluta trådlöst, utan att använda någon gränssnittskabel, men inställningarna måste ha slutförts i förväg (s. w-28). 2 Starta CameraWindow. Tryck på knappen 1 när du vill starta kameran. Uppgifter om hur du startar CameraWindow hittar du under Starta CameraWindow (s. w-37). 3 Välj [Set Up Web Services/Ställ in webbtjänster]. Klicka på [Set Up Web Services/Ställ in webbtjänster]. 4 Logga in på CANON image GATEWAY. Ange inloggningsnamn och lösenord till CANON image GATEWAY och klicka sedan på [Login/Logga in]. w-15

16 Justera inställningarna för webbtjänster från CANON image GATEWAY 5 Ange den webbtjänst som du vill använda. Följ anvisningarna på skärmen och slutför inställningarna för de webbtjänster du vill använda. När webbtjänstens inställningar är färdiga klickar du på [Finish/Slutför] nederst i fönstret så stängs fönstret. 6 Verkställ inställningarna för webbtjänsten i kameran. Välj namnet på den webbtjänst som du vill ställa in, och klicka på mitt i listorna. Namnet på webbtjänsten som ska sparas i kameran visas i listan [Camera/Kamera]. Klicka på eller för att ändra ordning på webbtjänsterna som ska visas på menyn för kamerans trådlösa LAN. När du är färdig med inställningarna på listan [Camera/Kamera] kan du stänga fönstret. Inställningarna för webbtjänsten sparas nu i kameran. Om CameraWindow inte visas i steg 2, se Använda CameraWindow för att överföra bilder till en dator (s. w-37) för mer information. Du kan registrera upp till 20 e-postadresser i kameran och skicka bilder som e-post. När du har loggat in på CANON image GATEWAY för andra gången i steg 4 visas skärmbilden i steg 6. Om du vill ändra inställningarna för webbtjänsterna som du använder klickar du på [Edit Web Services/Redigera webbtjänster]. Upprepa ovanstående steg med början från steg 1 om du vill lägga till eller ändra webbtjänster. w-16

17 Ansluta till webbtjänster Ansluta till webbtjänster som har registrerats i kameran. 1 Åtkomst till skärmbilden för trådlöst LAN. Peka på. 2 Välj en webbtjänst. Peka på ikonen för den webbtjänst som du vill skicka bilder till. Om du väljer e-post pekar du på adresserna som du vill skicka bilder till på skärmbilden [Välj mål]. 3 Ansluta till en kopplingspunkt. Peka på [Lägg till kopplingspunkt]. En lista på identifierade kopplingspunkter visas på skärmbilden [Anslut kopplingspunkt]. Ytterligare anvisningar hittar du under Ansluta till en kopplingspunkt som har WPS-stöd (s. w-33) eller Ansluta till kopplingspunkter i listan (s. w-34). Anvisningar efter anslutning till en kopplingspunkt hittar du under Skicka bilder (s. w-41). När en anslutningsdestination har ställts in med inställningen Pekfunktioner kan du ansluta automatiskt till den senast anslutna destinationen nästa gång, genom att dra över skärmen, utan att själva anslutningsrutinen behöver upprepas. Se Användarhandbok för kameran om du vill ha mer information om inställningarna för Pekfunktioner. w-17

18 w-18

19 3 Ansluta till en smartphone Det här kapitlet beskriver hur du lägger till smartphones med stöd för trådlöst LAN i kamerans lista över anslutningar. w-19

20 Lägga till en Smartphone Lägga till en smartphone i listan över enheter för anslutning via trådlöst LAN. Trådlös LAN-anslutning till smartphones kan göras i ad hoc-läge eller i infrastrukturläge. Anslutningsrutinerna för anslutning av en smartphone beskrivs här i ad hocläge. Se Ansluta till kopplingspunkter i listan (s. w-34) i Lägga till en dator vid anslutning i infrastrukturläge. Innan du ansluter kameran via trådlöst LAN ska du hämta och installera det särskilda programmet CameraWindow (gratis) på din smartphone. För uppgifter om det här programmet (smartphones som har stöd och funktioner som ingår) hänvisas till Canons webbplats. 1 Åtkomst till skärmbilden för trådlöst LAN. Peka på. 2 Välj en smartphone. Peka på. 3 Välj [Lägg till en enhet]. Peka på [Lägg till en enhet]. 4 Välj ad hoc-läget. Peka på [Ad Hoc] och sedan [Nästa]. w-20

21 Lägga till en Smartphone 5 Använd din smartphone för att ansluta till nätverket som visas på kamerans skärm. Välj det SSID (nätverksnamn) som visas på menyn för inställning av Wi-Fi på din smartphone. Ange den WEP-nyckel som visas på kamerans skärm i lösenordsfältet på din smartphone. 6 Starta CameraWindow på din smartphone. När din smartphone identifierar kameran visas anslutningsskärmbilden på kameran. 7 Välj en smartphone att ansluta till. Peka på namnet på den smartphone som du vill ansluta till. 8 Justera sekretessinställningarna. Välj [Ja] om du vill visa kamerabilderna på en smartphone, och välj [Nej] om du inte vill visa bilderna på en smartphone. Välj [Ja] om du vill använda en smartphone för att skicka bilder från kameran till en smartphone. När din smartphone har lagts till visas skärmbilden för bildöverföring (s. w-41). w-21

22 Lägga till en Smartphone Om du ställer in din smartphones IP-adress enligt följande förkortas anslutningstiderna vid anslutning till en smartphone i ad hoc-läge. - IP-adress Nätmask: Filmbildkvaliteten kan variera beroende på vilken smartphone som används. Se instruktionshandboken som medföljde din smartphone för mer information. Upprepa ovanstående steg med början från steg 1 om du vill lägga till flera smartphones. När en smartphone har lagts till visas dess namn på skärmen i steg 3. Om du vill ansluta en smartphone på nytt väljer du helt enkelt dess namn i listan. Om du vill ändra sekretessinställningarna för smartphones som har lagts till i listan markerar du först den smartphone vars inställningar du vill ändra under [Redigera en enhet] i steg 3, och därefter väljer du [Visa inställ.]. När en anslutningsdestination har ställts in med inställningen Pekfunktioner kan du ansluta automatiskt till den senast anslutna destinationen nästa gång, genom att dra över skärmen, utan att själva anslutningsrutinen behöver upprepas. Se Användarhandbok för kameran om du vill ha mer information om inställningarna för Pekfunktioner. w-22

23 4 Ansluta till en annan kamera Det här kapitlet beskriver hur du ansluter två kameror via trådlöst LAN, och hur du skickar bilder mellan dem. w-23

24 Lägga till en kamera Lägga till en kamera i listan över enheter för anslutning via trådlöst LAN. Trådlös LAN-anslutning till andra kameror görs i ad hoc-läget. Det är bara kameror av märket Canon med stöd för trådlöst LAN som kan anslutas trådlöst. Kameror av märket Canon som stöder Eye-Fi-kort kan inte anslutas om de inte har funktioner för trådlöst LAN. Du kan inte ansluta till kameror av typen DIGITAL IXUS WIRELESS med den här kameran. 1 Åtkomst till skärmbilden för trådlöst LAN. Peka på. 2 Välj en kamera. Peka på 4. 3 Välj [Lägg till en enhet]. Peka på [Lägg till en enhet]. Följ steg 1 3 på målkameran. Kamerans anslutningsinformation läggs till när [Starta anslutning på mottagarkameran] visas på båda kameraskärmarna. När målkameran har lagts till visas skärmbilden för bildöverföring (s. w-41). w-24 Upprepa ovanstående steg med början från steg 1 om du vill lägga till flera kameror. När en kamera har lagts till visas kamerans namn på skärmen i steg 3. Om du vill ansluta en kamera på nytt väljer du helt enkelt kamerans namn i listan. När en anslutningsdestination har ställts in med inställningen Pekfunktioner kan du ansluta automatiskt till den senast anslutna destinationen nästa gång, genom att dra över skärmen, utan att själva anslutningsrutinen behöver upprepas. Se Användarhandbok för kameran om du vill ha mer information om inställningarna för Pekfunktioner.

25 5 Ansluta till en dator Det här kapitlet beskriver de nödvändiga inställningarna vid anslutning till en dator, hur du registrerar inställningar på kameran och hur du använder det medföljande programmet CameraWindow för att överföra bilder trådlöst till en dator. När kameran är ansluten till en dator används kameran för att upprätta anslutningen, och därefter används datorn (och det medföljande programmet CameraWindow) för att överföra bilder. Uppgifter om medföljande programvara hittar du i ImageBrowser EX Användarhandbok. w-25

26 Förbereda registrering av en dator Förbered registreringen av en dator. Kontrollera inställningarna för dator och trådlöst LAN Systemkrav Kameran kan anslutas till följande datorer via trådlöst LAN: Windows Windows 7 Service Pack 1 Macintosh Macintosh OS X eller senare Windows 7 Starter och Home Basic stöds inte. Windows 7 N (version för Europa) och KN (version för Sydkorea) kräver separat hämtning och installation av Windows Media Feature Pack. Mer information hittar du på följande webbplatser: Komponenter som krävs för användning med trådlöst LAN Om du vill använda ett trådlöst LAN krävs en kopplingspunkt/basenhet (trådlös LAN-router eller liknande) som är ansluten till en dator. Dessutom måste det medföljande programmet CameraWindow installeras. Använd alltid en trådlös LAN-basenhet som uppfyller de standarder som anges på s. w-4. En router är en enhet som skapar en nätverksstruktur (LAN-struktur) för anslutning av flera datorer. En router som har inbyggda funktioner för trådlöst LAN kallas för en trådlös (LAN-)router. Den här handboken benämner alla trådlösa routrar och basstationer som kopplingspunkter. Om du är osäker på hur din dator ska ställas in hänvisas till handboken som medföljde datorn. w-26

27 Förbereda registrering av en dator Kontrollera inställningarna för trådlöst LAN Om du redan använder ett trådlöst LAN ska du kontrollera nedanstående punkter och markera var och en på checklistan. Kontakta systemadministratören om systemadministratörsbehörighet krävs för att ändra nätverksinställningarna. Dessa inställningar är mycket viktiga för nätverkets säkerhet. Var ytterst försiktig när du ändrar dessa inställningar. Anvisningar om hur du kontrollerar inställningarna hittar du i handboken som medföljde din kopplingspunkt. Checklista Nätverksnamn (SSID/ESSID) SSID eller ESSID för den kopplingspunkt som du använder. Nätverkscertifikat/datakryptering (krypteringsmetod/krypteringsläge) Metoden som används vid kryptering av data under trådlös överföring. Krypteringsnyckel (nätverksnyckel) Nyckeln som används vid kryptering av data under trådlös överföring. Nyckelindex (skickad nyckel) Nätverkscertifikat/datakryptering är den nyckel som ställts in vid användning av WEP. Ingen WEP WPA-PSK (TKIP) WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES) Om du använder MAC-adressfiltrering i ditt trådlösa LAN måste du ange kamerans MAC-adress i din kopplingspunkt. Du kan kontrollera och välja MAC-adress för kameran genom att välja 3 fliken [Trådlöst LANinställningar] och därefter [Kontrollera MAC-adress]. w-27

28 Förbereda registrering av en dator Följande säkerhetstyper används: - Ingen: Ingen kryptering används vid anslutning till en kopplingspunkt. - WEP: En krypteringsstandard som stöds av de flesta trådlösa LAN-enheter. - WPA-PSK (TKIP): En förbättrad WEP-standard som använder TKIP-kryptering. - WPA-PSK (AES): En förbättrad WEP-standard som använder AES-kryptering. - WPA2-PSK (TKIP): En förbättrad WPA-standard som använder TKIP-kryptering. - WPA2-PSK (AES): En förbättrad WPA-standard som använder AES-kryptering. AES använder högre säkerhet än TKIP. Det finns ingen skillnad i säkerhetsnivå mellan WPA och WPA2. Dator Inställningar för anslutning till ett trådlöst LAN (endast Windows) Om du använder en Windows-dator måste du ställa in trådlöst LAN på datorn för att kameran ska kunna anslutas trådlöst. Kontrollera att datorn är ansluten till ett trådlöst LAN, och följ sedan dessa steg. Starta direktuppspelning av media och nätverksidentifiering Om du aktiverar direktuppspelning av media kan kameran identifiera och avsöka datorn när kameran och datorn är anslutna trådlöst. Om du aktiverar nätverksidentifiering kan datorn identifiera och avsöka kameran. 1 Öppna Kontrollpanelen. Klicka på [Kontrollpanelen] på Startmenyn. 2 Välj [Nätverk och Internet]. Klicka på [Nätverk och Internet]. w-28 3 Välj [Nätverks- och delningscenter]. Klicka på [Nätverks- och delningscenter]. 4 Välj [Ändra avancerade delningsinställningar]. Klicka på [Ändra avancerade delningsinställningar].

29 Förbereda registrering av en dator 5 Välj [Ändra alternativ för mediedirektuppspelning...]. Klicka på den aktuella profilen för [Ändra alternativ för mediedirektuppspelning...]. 6 Aktivera mediedirektuppspelning. Klicka på [Aktivera mediedirektuppspelning]. 7 Välj [OK]. Klicka på [OK]. 8 Aktivera nätverksidentifiering. Klicka på den aktuella profilen för [Aktivera nätverksidentifiering]. 9 Spara ändringarna. Klicka på [Spara ändringarna]. 10 Stäng Kontrollpanelen. w-29

30 Förbereda registrering av en dator Aktivera ICMP inkommande eko-begäran och UPnPtjänster Om du aktiverar ICMP (Internet Control Message Protocol) kan du kontrollera nätverkets anslutningsstatus. Om du aktiverar UPnP (Universal Plug & Play) kan nätverket automatiskt identifiera nätverksenheter. 1 Öppna Kontrollpanelen. Klicka på [Kontrollpanelen] på Startmenyn. 2 Välj [System och säkerhet]. Klicka på [System och säkerhet]. 3 Välj [Windows-brandväggen]. Klicka på [Windows-brandväggen]. 4 Välj [Avancerade inställningar]. Klicka på [Avancerade inställningar]. 5 Välj [Regler för inkommande trafik]. Klicka på [Regler för inkommande trafik]. 6 Aktivera ICMP inkommande eko-begäran. Välj [Fil- och skrivardelning] och de poster som slutar på [ICMPv4], och klicka sedan på [Aktivera regel] till höger i fönstret. 7 Aktivera UPnP-tjänster. Välj [Trådlösa bärbara enheter (UPnP-In)], och klicka sedan på [Aktivera regel] till höger i fönstret. w-30

31 Förbereda registrering av en dator 8 Stäng fönstret [Windowsbrandväggen med avancerad säkerhet]. 9 Stäng Kontrollpanelen. Om alternativet [Inaktivera regel] visas vid steg 6 7 är enheten redan aktiverad och kan lämnas som den är. w-31

32 Lägga till en dator Lägg till en dator i listan över enheter för anslutning via trådlöst LAN. Infrastrukturläget används för trådlös LAN-anslutning till en dator. Läs också användarhandboken som medföljde kopplingspunkten. 1 Åtkomst till skärmbilden för trådlöst LAN. Peka på. 2 Välj en dator. Peka på. 3 Välj [Lägg till en enhet]. Peka på [Lägg till en enhet]. En lista på identifierade kopplingspunkter visas på skärmbilden [Anslut kopplingspunkt]. Gå vidare till antingen Ansluta till en kopplingspunkt som har WPS-stöd eller Ansluta till kopplingspunkter i listan. Om du vill välja och ansluta till en kopplingspunkt manuellt kan du läsa tilläggsförklaringskolumnen (s. w-35) i Ansluta till kopplingspunkter i listan. När en dator har lagts till visas dess namn på skärmen i steg 3. Om du vill ansluta till en dator på nytt väljer du helt enkelt dess namn i listan. När en anslutningsdestination har ställts in med inställningen Pekfunktioner kan du ansluta automatiskt till den senast anslutna destinationen nästa gång, genom att dra över skärmen, utan att själva anslutningsrutinen behöver upprepas. Se Användarhandbok för kameran om du vill ha mer information om inställningarna för Pekfunktioner. w-32

33 Lägga till en dator Ansluta till en kopplingspunkt som har WPS-stöd WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en struktur för förenkling av inställningar vid anslutning av en trådlös LAN-enhet till en annan. Du kan antingen använda tryckknappsmetoden eller PIN-metoden för att göra inställningar på en enhet som har WPS-stöd. Tryckknappsmetoden ska användas vid konfiguration i nedanstående beskrivning. Se även den handbok som medföljde din kopplingspunkt och kontrollera om den stöder WPS. 4 Välj [WPS-anslutning]. Peka på [WPS-anslutning]. 5 Välj [PBC-metod]. Peka på [PBC-metod]. 6 Tryck och håll in knappen för WPS-anslutning på kopplingspunkten. 7 Välj [Nästa]. Peka på [Nästa]. Kameran ansluts till kopplingspunkten. En lista över datorer som är anslutna till kopplingspunkten visas på skärmbilden [Välj en enhet]. w-33

34 Lägga till en dator 8 Välj en dator att ansluta till. Peka på namnet på den dator som du vill ansluta till. Datorn läggs till i listan på kameran. Om du ansluter till en Windows-dator för första gången fortsätter du till Installera drivrutiner (endast Windows) (s. w-36). Om du vill ansluta på nytt, eller om du använder en Macintosh, se Använda CameraWindow för att överföra bilder till en dator (s. w-37). Om du valde [PIN-metod] i steg 5 visas en PIN-kod på skärmen. Ange den här koden i kopplingspunkten. Välj en enhet på skärmbilden [Välj en enhet]. Läs också användarhandboken som medföljde kopplingspunkten för mer information. Upprepa ovanstående steg med början från steg 1 om du vill lägga till flera datorer. Du kan slutföra registreringen genom att peka på ^ i övre högra hörnet av bildöverföringsskärmbilden som visas efter anslutningen till datorn i steg 8, och peka sedan på [OK] på bekräftelseskärmbilden. Ansluta till kopplingspunkter i listan 4 Välj en kopplingspunkt. Peka på en kopplingspunkt. 5 Ange en krypteringsnyckel. Peka inom ramen så visas ett tangentbord. Ange krypteringsnyckel och peka på [Nästa]. w-34

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Guide för trådlös anslutning

Guide för trådlös anslutning Guide för trådlös anslutning [Kamera Dator] (För Mac OS X v10.4) VIKTIGT! Du måste installera programvaran innan du ansluter kameran till datorn. Börja med att installera programvaran. Programvara som

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter trådlöst.

Läs mer

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös flerfunktionsskrivarserver I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar information

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500We och ADS-2600We. Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen:

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod WIRELESS WIRELESS SELECT ON/STAND BY LENS SHIFT LEFT RIGHT USB LAMP STATUS POWER UP DOWN Security LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W WPA Installationsguide Stödd autenticerings metod Security

Läs mer

Manual för Plextalks Inställningsverktyg

Manual för Plextalks Inställningsverktyg Manual för Plextalks Inställningsverktyg Rev.1. 2010/06 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1. Plextalks Inställningsverktyg Detta verktyg skapar en inställningsfil för att konfigurera nätverksinställningarna för

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter trådlöst.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500W och ADS-2600W Definition av anmärkningar Följande ikon används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NÄTADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) ANSLUT KAMERAN TILL ROUTERN

Läs mer

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inledning Tack för att du har valt Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Med det här PC-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. PCkortet uppfyller

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

EOS 80D (W) Användarhandbok för trådlös funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 80D (W) Användarhandbok för trådlös funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 80D (W) Användarhandbok för trådlös funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda de trådlösa funktionerna Med de trådlösa funktionerna i kameran kan du utföra många uppgifter trådlöst.

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera 120419 50133 Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera Mjukvara för PC Installera mjukvaran...2 Uppstart och nätverksinställning Anslut dator och IP-kamera med kabel...2 Logga in i ActiveX Mode (For

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela SV Trådlös musikadapter SLA5520 Snabbstartguide 1 2 3 Installera Ansluta Spela Vad som följer med i lådan a.trådlös musikadapter SLA5520 b1. Fjärrkontroll, b2. 2 st. AAA-batterier c. Snabbstartguide Installation

Läs mer

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt. Nätverk.

Läs mer

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara Svensk version LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan du säkert, enkelt

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Tips och skolor Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt.

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla 2008-03-18 16:16 - PC för Alla Benga s tekniska hörna Så skapar du ett Vista-nätverk Av Martin Appe Ett hemmanätverk behöver varken vara komplicerat eller dyrt. Har du datorn kopplad till en router är

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide Xerox Device Agent, XDA-Lite Installationsguide Introduktion XDA-Lite XDA-Lite är ett program avsett för insamling av data från skrivare. Det används framför allt för att automatiskt skicka in mätaravläsningar

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

EOS 70D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

EOS 70D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK EOS 70D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter trådlöst.

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer