Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1"

Transkript

1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok för kameran. Med den här handboken kan du snabbt få en överblick över hur du använder kameran på rätt sätt. Förvara handboken på en lättillgänglig plats för framtida referens. Svenska w-1

2 Det här kan du göra med trådlöst LANfunktionen Den här kameran är en godkänd Wi-Fi *-produkt. Du kan ansluta och skicka bilder trådlöst till de Wi-Fi-enheter som anges nedan. * Wi-Fi är ett varumärke som indikerar certifiering av samverkande funktion hos trådlösa LAN-enheter. YouTube Webbplatser för videodelning E-post twitter facebook Webbplatser för sociala nätverk Ansluta till webbtjänster CANON image GATEWAY är en onlinefototjänst som är öppen för alla som har köpt den här produkten. Du kan registrera dig gratis som medlem och använda CANON image GATEWAY för att ansluta till diverse webbtjänster, till exempel sociala nätverkstjänster på en dator. w-2

3 Ansluta till en smartphone Skicka bilder till smartphones och tablettdatorer som har trådlösa funktioner. Ett särskilt program måste installeras på din smartphone eller tablettdator. Se Canons webbplats för ytterligare information. Ansluta till en annan kamera Använd den trådlösa funktionen för att skicka bilder mellan kameror av märket Canon. Ansluta till en dator Använd den medföljande programvaran för att skicka bilder trådlöst från kameran till en dator. Uppgifter om medföljande programvara hittar du i ImageBrowser EX Användarhandbok. w-3

4 Länder och regioner där trådlöst LAN är tillåtet IXUS 510 HS och IXUS 240 HS uppfyller bestämmelserna för radiosignaltrafik i de regioner som anges nedan (från januari 2012). IXUS 510 HS/IXUS 240 HS Länder och regioner som omfattas Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Folkrepubliken Kina* 3, Frankrike* 1, Grekland, Hong Kong/Macau, Irland, Island, Italien, Japan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike Specifikation för trådlöst LAN Kanaler som stöds IEEE b/g/n* *1 Det är förbjudet att använda den trådlösa funktionen utomhus i Frankrike. *2 Endast 2,4 GHz-bandet stöds. *3 Endast IXUS 510 HS kan användas. Om ett land inte finns med i listan ovan är funktionen för trådlöst LAN inte godkänd i det landet. På Canons webbplats hittar du den senaste informationen om vilka länder och regioner som tillåter trådlöst LAN. w-4

5 Innehållsförteckning Det här kan du göra med trådlöst LAN-funktionen...w-2 Länder och regioner där trådlöst LAN är tillåtet...w-4 Innan du använder kameran...w-6 Föreskrifter avseende radiovågor...w-6 Föreskrifter för trådlöst LAN...w-6 Säkerhetsföreskrifter...w-7 1 Förbereda ett trådlöst LAN...w-9 Använda ett trådlöst LAN för att skicka bilder från kameran...w-10 Registrera kamerans namn (endast första gången)... w-11 2 Ansluta till webbtjänster...w-13 Registrera webbtjänster...w-14 Justera inställningarna för webbtjänster från CANON image GATEWAY...w-15 Ansluta till webbtjänster...w-17 3 Ansluta till en smartphone...w-19 4 Ansluta till en annan kamera...w-23 Lägga till en kamera...w-24 5 Ansluta till en dator...w-25 Förbereda registrering av en dator...w-26 Lägga till en dator...w-32 Använda CameraWindow för att överföra bilder till en dator...w-37 6 Skicka bilder...w-41 Skicka bilder en och en...w-42 Skicka flera bilder...w-43 7 Användbar information...w-45 Redigera anslutningsinformation...w-46 Återställa inställningarna för trådlöst LAN till standardinställningarna...w-50 Felsökning...w-51 Meddelanden som visas på skärmen...w-53 Ordlista...w-55 Tekniska data...w-56 Index...w-57 Lägga till en Smartphone...w-20 w-5

6 Innan du använder kameran w-6 Föreskrifter avseende radiovågor Den här produkten innehåller en godkänd WLAN-modul. Modellens nummer är PC1735 för IXUS 510 HS, och PC1739 för IXUS 240 HS (inklusive WLAN-modul modell WM217). Följande åtgärder kan utgöra brott mot lagen: - Att ändra eller modifiera produkten - Att ta bort certifieringsetiketterna från produkten Enligt lagar och bestämmelser om internationell handel krävs exporttillstånd (eller tillstånd för tjänstetransaktioner) från japanska myndigheter för att exportera strategiska resurser eller tjänster (inklusive den här produkten) utanför Japan. Eftersom den här produkten innehåller amerikansk krypteringsprogramvara omfattas den av amerikanska exportbestämmelser och får inte exporteras till eller tas in i något land som befinner sig under amerikanskt handelsembargo. Föreskrifter avseende radiovågsstörningar Den här produkten kan ta emot störningar från andra enheter som sänder ut radiovågor. Använd alltid produkten så långt bort som möjligt från sådana enheter för att undvika störningar, eller använd inte de andra enheterna samtidigt som den här produkten. Föreskrifter för trådlöst LAN Notera alltid de inställningar som du använder för trådlöst LAN. Inställningarna för trådlöst LAN som sparas i den här produkten kan raderas vid felaktig användning av produkten, vid störningar från radiovågor eller statisk elektricitet, olyckshändelse eller funktionsfel. Notera alltid inställningarna för trådlöst LAN som en förebyggande åtgärd. Observera att Canon inte accepterar något ansvar för försämrat innehåll, direkta eller indirekta skador eller förlust av intäkter som uppstår i samband med användning av den här produkten. Om produkten säljs eller skänks till en annan person, bortskaffas eller skickas på reparation ska du notera inställningarna för trådlöst LAN och återställa produkten till standardinställningarna (radera inställningarna) om så behövs. Canon ersätter inte produkten vid eventuell förlust eller stöld. Canon accepterar inget ansvar för skador som uppstår på grund av obehörig åtkomst till registrerade data (destinationer för bildöverföring eller liknande) om produkten har förlorats eller blivit stulen.

7 Använd produkten enligt beskrivningen i den här handboken. Använd alltid produktens funktion för trådlöst LAN inom ramen för riktlinjerna i den här handboken. Canon accepterar inget ansvar för skador eller förluster även om funktionen och produkten används på andra sätt än enligt beskrivningen i den här handboken. Använd inte produktens funktion för trådlöst LAN i närheten av medicinsk utrustning eller annan elektronisk utrustning. Om produktens funktion för trådlöst LAN används i närheten av medicinsk utrustning eller annan elektronisk utrustning kan dessa enheters funktion försämras. Säkerhetsföreskrifter Eftersom trådlöst LAN använder radiovågor för att överföra signaler krävs striktare säkerhetsföreskrifter än vid användning av LAN-kabel. Kom ihåg följande när du använder trådlöst LAN: Använd endast de nätverk som du har behörighet att använda. Den här produkten söker efter trådlösa LAN-nätverk i närheten och visar resultatet på skärmen. Nätverk som du inte har behörighet att använda (okända nätverk) kan också visas. Anslutning eller försök att ansluta till sådana nätverk kan utgöra obehörig åtkomst. Använd endast de nätverk som du har behörighet att använda, och försök aldrig att ansluta till andra okända nätverk. Om säkerhetsinställningarna inte är korrekta kan följande problem uppstå: Avläsning av överföringen Hackare kan övervaka dataöverföringar som sker via trådlöst LAN och försöka att läsa av data som du skickar. Obehörig nätverksåtkomst Hackare kan skaffa sig obehörig åtkomst till nätverket som du använder i syfte att stjäla, modifiera eller förstöra information. Du kan också råka ut för andra slags obehörig åtkomst, till exempel personer som utger sig för att vara någon annan (i syfte att få tillgång till obehörig information) och s.k. springboard-angrepp (där någon skaffar sig tillgång till ditt nätverk och använder det som språngbräda för att dölja sina egna spår vid en infiltration av andra system). w-7

8 Se alltid till att hålla ditt trådlösa LAN-nätverk skyddat och säkert så att du undviker sådana angrepp. Om du använder den trådlösa LAN-funktionen i den här kameran måste du vara väl insatt i säkerhet för trådlöst LAN, och kunna väga risker och fördelar mot varandra när du justerar säkerhetsinställningarna. Complies with IDA Standards DB00671 Härmed intygar Canon Inc. att denna WM217 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Kontakta följande adress om du vill ha den ursprungliga försäkran om överensstämmelse: CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan w-8

9 1 Förbereda ett trådlöst LAN Det här kapitlet beskriver hur du använder kamerans trådlösa LAN-funktion för att ansluta till en annan enhet, inklusive alla nödvändiga inställningar. w-9

10 Använda ett trådlöst LAN för att skicka bilder från kameran Anslut kameran och destinationen trådlöst (skicka bild till destinationen) Webbtjänster Smartphones Annan kamera Dator Registrera ett namn på kameran (s. w-11) Förberedelser Installera den medföljande programvaran* Ansluta till datorn Registrera webbtjänster (s. w-14) Justera inställningarna för användning av webbtjänster från CANON image GATEWAY (s. w-15) Installera det särskilda programmet CameraWindow på en smartphone Installera den medföljande programvaran* Ansluta till datorn Förbereda registrering av en dator (s. w-26) Anslutning Lägga till en målenhet/destination till kameran (s. w-17) (s. w-20) (s. w-24) (s. w-32) Skicka/ importera Skicka bilder (s. w-41) Överföra bilder till en dator (s. w-37) * Anvisningarna i den här handboken gäller när programvaran på den medföljande cd-skivan har installerats korrekt. Se Användarhandbok för kameran om du behöver anvisningar om programinstallationen. w-10

11 Registrera kamerans namn (endast första gången) Börja med att registrera ett namn på kameran. Namnet visas på målenhetens skärm vid anslutning till andra enheter via trådlöst LAN. 1 Åtkomst till skärmbilden för trådlöst LAN. Tryck på knappen 1 när du vill starta kameran. Peka på. visas vid visning av enstaka bilder. Detta visas inte i indexvisningen. 2 Ange ett namn. Peka inom ramen och ange sedan ett namn (upp till 16 bokstäver och siffror) med tangentbordet som visas, och peka sedan på ^. Peka på [OK]. När du ansluter trådlöst till någon annan enhet än en dator måste ett minneskort sättas in i kameran. När du ansluter trådlöst till en smartphone måste bilderna sparas på minneskortet. Om du vill ändra kamerans namn väljer du [Trådlöst LAN-inställningar] på fliken 3 och därefter [Ändra enhetsnamnet]. w-11

12 w-12

13 2 Ansluta till webbtjänster Det här kapitlet beskriver hur du registrerar olika webbtjänster på din kamera. Du måste ha en dator för att göra inställningar för webbtjänster, och börja med CANON image GATEWAY. Information om länder och regioner där CANON image GATEWAY finns tillgängligt hittar du på Canons webbplats (http://canon.com/cig). w-13

14 Registrera webbtjänster Registrera dig först för ett gratis CANON image GATEWAY-konto. CANON image GATEWAY erbjuder diverse tjänster, till exempel möjligheten att dela bilder i ett fotoalbum online. CANON image GATEWAY fungerar som en brygga där bilder kan skickas trådlöst till e-postadresser, sociala nätverk och andra webbtjänster. Klicka på lokalisera CANON image GATEWAY-webbplatsen för ditt land och följ anvisningarna på skärmen för att registrera dig som medlem. Du kan fortsätta att registrera andra webbtjänster än CANON image GATEWAY på ditt konto. För mer information hänvisas till webbplatserna för respektive webbtjänst som du vill registrera dig på. En Internetanslutning krävs för att få åtkomst till CANON image GATEWAY (du måste ha en webbläsare installerad på datorn, du måste ha ett konto hos en Internetleverantör och du måste också ha en fungerande Internetanslutning). Besök CANON image GATEWAY och läs om krav på webbläsarens (Microsoft Internet Explorer osv.) inställningar, villkor och versionsinformation vid anslutning till CANON image GATEWAY. Separata avgifter kan förekomma för Internetanslutning respektive kopplingspunkter. Till överföringshistorik för kamera: du kan kontrollera bildöverföringens historik från kameran till webbtjänsterna. Hjälp: Innehåller information om hur du använder CANON image GATEWAY. Bibliotek: En tidslinje med bilder som har överförts från kameran visas som ett index. Till överföringshistorik för kamera Hjälp Bibliotek w-14

15 Justera inställningarna för webbtjänster från CANON image GATEWAY Justera kontoinställningarna för de webbtjänster som du vill använda. Programmet CameraWindow används för att justera inställningarna, och det måste därför ha installerats från den medföljande cd-skivan i förväg. Installationsanvisningar finns under Medföljande program, handböcker i Användarhandbok för kameran. 1 Ansluta kameran till en dator via gränssnittskabel. När du använder en Windows-dator kan du ansluta trådlöst, utan att använda någon gränssnittskabel, men inställningarna måste ha slutförts i förväg (s. w-28). 2 Starta CameraWindow. Tryck på knappen 1 när du vill starta kameran. Uppgifter om hur du startar CameraWindow hittar du under Starta CameraWindow (s. w-37). 3 Välj [Set Up Web Services/Ställ in webbtjänster]. Klicka på [Set Up Web Services/Ställ in webbtjänster]. 4 Logga in på CANON image GATEWAY. Ange inloggningsnamn och lösenord till CANON image GATEWAY och klicka sedan på [Login/Logga in]. w-15

16 Justera inställningarna för webbtjänster från CANON image GATEWAY 5 Ange den webbtjänst som du vill använda. Följ anvisningarna på skärmen och slutför inställningarna för de webbtjänster du vill använda. När webbtjänstens inställningar är färdiga klickar du på [Finish/Slutför] nederst i fönstret så stängs fönstret. 6 Verkställ inställningarna för webbtjänsten i kameran. Välj namnet på den webbtjänst som du vill ställa in, och klicka på mitt i listorna. Namnet på webbtjänsten som ska sparas i kameran visas i listan [Camera/Kamera]. Klicka på eller för att ändra ordning på webbtjänsterna som ska visas på menyn för kamerans trådlösa LAN. När du är färdig med inställningarna på listan [Camera/Kamera] kan du stänga fönstret. Inställningarna för webbtjänsten sparas nu i kameran. Om CameraWindow inte visas i steg 2, se Använda CameraWindow för att överföra bilder till en dator (s. w-37) för mer information. Du kan registrera upp till 20 e-postadresser i kameran och skicka bilder som e-post. När du har loggat in på CANON image GATEWAY för andra gången i steg 4 visas skärmbilden i steg 6. Om du vill ändra inställningarna för webbtjänsterna som du använder klickar du på [Edit Web Services/Redigera webbtjänster]. Upprepa ovanstående steg med början från steg 1 om du vill lägga till eller ändra webbtjänster. w-16

17 Ansluta till webbtjänster Ansluta till webbtjänster som har registrerats i kameran. 1 Åtkomst till skärmbilden för trådlöst LAN. Peka på. 2 Välj en webbtjänst. Peka på ikonen för den webbtjänst som du vill skicka bilder till. Om du väljer e-post pekar du på adresserna som du vill skicka bilder till på skärmbilden [Välj mål]. 3 Ansluta till en kopplingspunkt. Peka på [Lägg till kopplingspunkt]. En lista på identifierade kopplingspunkter visas på skärmbilden [Anslut kopplingspunkt]. Ytterligare anvisningar hittar du under Ansluta till en kopplingspunkt som har WPS-stöd (s. w-33) eller Ansluta till kopplingspunkter i listan (s. w-34). Anvisningar efter anslutning till en kopplingspunkt hittar du under Skicka bilder (s. w-41). När en anslutningsdestination har ställts in med inställningen Pekfunktioner kan du ansluta automatiskt till den senast anslutna destinationen nästa gång, genom att dra över skärmen, utan att själva anslutningsrutinen behöver upprepas. Se Användarhandbok för kameran om du vill ha mer information om inställningarna för Pekfunktioner. w-17

18 w-18

19 3 Ansluta till en smartphone Det här kapitlet beskriver hur du lägger till smartphones med stöd för trådlöst LAN i kamerans lista över anslutningar. w-19

20 Lägga till en Smartphone Lägga till en smartphone i listan över enheter för anslutning via trådlöst LAN. Trådlös LAN-anslutning till smartphones kan göras i ad hoc-läge eller i infrastrukturläge. Anslutningsrutinerna för anslutning av en smartphone beskrivs här i ad hocläge. Se Ansluta till kopplingspunkter i listan (s. w-34) i Lägga till en dator vid anslutning i infrastrukturläge. Innan du ansluter kameran via trådlöst LAN ska du hämta och installera det särskilda programmet CameraWindow (gratis) på din smartphone. För uppgifter om det här programmet (smartphones som har stöd och funktioner som ingår) hänvisas till Canons webbplats. 1 Åtkomst till skärmbilden för trådlöst LAN. Peka på. 2 Välj en smartphone. Peka på. 3 Välj [Lägg till en enhet]. Peka på [Lägg till en enhet]. 4 Välj ad hoc-läget. Peka på [Ad Hoc] och sedan [Nästa]. w-20

21 Lägga till en Smartphone 5 Använd din smartphone för att ansluta till nätverket som visas på kamerans skärm. Välj det SSID (nätverksnamn) som visas på menyn för inställning av Wi-Fi på din smartphone. Ange den WEP-nyckel som visas på kamerans skärm i lösenordsfältet på din smartphone. 6 Starta CameraWindow på din smartphone. När din smartphone identifierar kameran visas anslutningsskärmbilden på kameran. 7 Välj en smartphone att ansluta till. Peka på namnet på den smartphone som du vill ansluta till. 8 Justera sekretessinställningarna. Välj [Ja] om du vill visa kamerabilderna på en smartphone, och välj [Nej] om du inte vill visa bilderna på en smartphone. Välj [Ja] om du vill använda en smartphone för att skicka bilder från kameran till en smartphone. När din smartphone har lagts till visas skärmbilden för bildöverföring (s. w-41). w-21

22 Lägga till en Smartphone Om du ställer in din smartphones IP-adress enligt följande förkortas anslutningstiderna vid anslutning till en smartphone i ad hoc-läge. - IP-adress Nätmask: Filmbildkvaliteten kan variera beroende på vilken smartphone som används. Se instruktionshandboken som medföljde din smartphone för mer information. Upprepa ovanstående steg med början från steg 1 om du vill lägga till flera smartphones. När en smartphone har lagts till visas dess namn på skärmen i steg 3. Om du vill ansluta en smartphone på nytt väljer du helt enkelt dess namn i listan. Om du vill ändra sekretessinställningarna för smartphones som har lagts till i listan markerar du först den smartphone vars inställningar du vill ändra under [Redigera en enhet] i steg 3, och därefter väljer du [Visa inställ.]. När en anslutningsdestination har ställts in med inställningen Pekfunktioner kan du ansluta automatiskt till den senast anslutna destinationen nästa gång, genom att dra över skärmen, utan att själva anslutningsrutinen behöver upprepas. Se Användarhandbok för kameran om du vill ha mer information om inställningarna för Pekfunktioner. w-22

23 4 Ansluta till en annan kamera Det här kapitlet beskriver hur du ansluter två kameror via trådlöst LAN, och hur du skickar bilder mellan dem. w-23

24 Lägga till en kamera Lägga till en kamera i listan över enheter för anslutning via trådlöst LAN. Trådlös LAN-anslutning till andra kameror görs i ad hoc-läget. Det är bara kameror av märket Canon med stöd för trådlöst LAN som kan anslutas trådlöst. Kameror av märket Canon som stöder Eye-Fi-kort kan inte anslutas om de inte har funktioner för trådlöst LAN. Du kan inte ansluta till kameror av typen DIGITAL IXUS WIRELESS med den här kameran. 1 Åtkomst till skärmbilden för trådlöst LAN. Peka på. 2 Välj en kamera. Peka på 4. 3 Välj [Lägg till en enhet]. Peka på [Lägg till en enhet]. Följ steg 1 3 på målkameran. Kamerans anslutningsinformation läggs till när [Starta anslutning på mottagarkameran] visas på båda kameraskärmarna. När målkameran har lagts till visas skärmbilden för bildöverföring (s. w-41). w-24 Upprepa ovanstående steg med början från steg 1 om du vill lägga till flera kameror. När en kamera har lagts till visas kamerans namn på skärmen i steg 3. Om du vill ansluta en kamera på nytt väljer du helt enkelt kamerans namn i listan. När en anslutningsdestination har ställts in med inställningen Pekfunktioner kan du ansluta automatiskt till den senast anslutna destinationen nästa gång, genom att dra över skärmen, utan att själva anslutningsrutinen behöver upprepas. Se Användarhandbok för kameran om du vill ha mer information om inställningarna för Pekfunktioner.

25 5 Ansluta till en dator Det här kapitlet beskriver de nödvändiga inställningarna vid anslutning till en dator, hur du registrerar inställningar på kameran och hur du använder det medföljande programmet CameraWindow för att överföra bilder trådlöst till en dator. När kameran är ansluten till en dator används kameran för att upprätta anslutningen, och därefter används datorn (och det medföljande programmet CameraWindow) för att överföra bilder. Uppgifter om medföljande programvara hittar du i ImageBrowser EX Användarhandbok. w-25

26 Förbereda registrering av en dator Förbered registreringen av en dator. Kontrollera inställningarna för dator och trådlöst LAN Systemkrav Kameran kan anslutas till följande datorer via trådlöst LAN: Windows Windows 7 Service Pack 1 Macintosh Macintosh OS X eller senare Windows 7 Starter och Home Basic stöds inte. Windows 7 N (version för Europa) och KN (version för Sydkorea) kräver separat hämtning och installation av Windows Media Feature Pack. Mer information hittar du på följande webbplatser: Komponenter som krävs för användning med trådlöst LAN Om du vill använda ett trådlöst LAN krävs en kopplingspunkt/basenhet (trådlös LAN-router eller liknande) som är ansluten till en dator. Dessutom måste det medföljande programmet CameraWindow installeras. Använd alltid en trådlös LAN-basenhet som uppfyller de standarder som anges på s. w-4. En router är en enhet som skapar en nätverksstruktur (LAN-struktur) för anslutning av flera datorer. En router som har inbyggda funktioner för trådlöst LAN kallas för en trådlös (LAN-)router. Den här handboken benämner alla trådlösa routrar och basstationer som kopplingspunkter. Om du är osäker på hur din dator ska ställas in hänvisas till handboken som medföljde datorn. w-26

27 Förbereda registrering av en dator Kontrollera inställningarna för trådlöst LAN Om du redan använder ett trådlöst LAN ska du kontrollera nedanstående punkter och markera var och en på checklistan. Kontakta systemadministratören om systemadministratörsbehörighet krävs för att ändra nätverksinställningarna. Dessa inställningar är mycket viktiga för nätverkets säkerhet. Var ytterst försiktig när du ändrar dessa inställningar. Anvisningar om hur du kontrollerar inställningarna hittar du i handboken som medföljde din kopplingspunkt. Checklista Nätverksnamn (SSID/ESSID) SSID eller ESSID för den kopplingspunkt som du använder. Nätverkscertifikat/datakryptering (krypteringsmetod/krypteringsläge) Metoden som används vid kryptering av data under trådlös överföring. Krypteringsnyckel (nätverksnyckel) Nyckeln som används vid kryptering av data under trådlös överföring. Nyckelindex (skickad nyckel) Nätverkscertifikat/datakryptering är den nyckel som ställts in vid användning av WEP. Ingen WEP WPA-PSK (TKIP) WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES) Om du använder MAC-adressfiltrering i ditt trådlösa LAN måste du ange kamerans MAC-adress i din kopplingspunkt. Du kan kontrollera och välja MAC-adress för kameran genom att välja 3 fliken [Trådlöst LANinställningar] och därefter [Kontrollera MAC-adress]. w-27

28 Förbereda registrering av en dator Följande säkerhetstyper används: - Ingen: Ingen kryptering används vid anslutning till en kopplingspunkt. - WEP: En krypteringsstandard som stöds av de flesta trådlösa LAN-enheter. - WPA-PSK (TKIP): En förbättrad WEP-standard som använder TKIP-kryptering. - WPA-PSK (AES): En förbättrad WEP-standard som använder AES-kryptering. - WPA2-PSK (TKIP): En förbättrad WPA-standard som använder TKIP-kryptering. - WPA2-PSK (AES): En förbättrad WPA-standard som använder AES-kryptering. AES använder högre säkerhet än TKIP. Det finns ingen skillnad i säkerhetsnivå mellan WPA och WPA2. Dator Inställningar för anslutning till ett trådlöst LAN (endast Windows) Om du använder en Windows-dator måste du ställa in trådlöst LAN på datorn för att kameran ska kunna anslutas trådlöst. Kontrollera att datorn är ansluten till ett trådlöst LAN, och följ sedan dessa steg. Starta direktuppspelning av media och nätverksidentifiering Om du aktiverar direktuppspelning av media kan kameran identifiera och avsöka datorn när kameran och datorn är anslutna trådlöst. Om du aktiverar nätverksidentifiering kan datorn identifiera och avsöka kameran. 1 Öppna Kontrollpanelen. Klicka på [Kontrollpanelen] på Startmenyn. 2 Välj [Nätverk och Internet]. Klicka på [Nätverk och Internet]. w-28 3 Välj [Nätverks- och delningscenter]. Klicka på [Nätverks- och delningscenter]. 4 Välj [Ändra avancerade delningsinställningar]. Klicka på [Ändra avancerade delningsinställningar].

29 Förbereda registrering av en dator 5 Välj [Ändra alternativ för mediedirektuppspelning...]. Klicka på den aktuella profilen för [Ändra alternativ för mediedirektuppspelning...]. 6 Aktivera mediedirektuppspelning. Klicka på [Aktivera mediedirektuppspelning]. 7 Välj [OK]. Klicka på [OK]. 8 Aktivera nätverksidentifiering. Klicka på den aktuella profilen för [Aktivera nätverksidentifiering]. 9 Spara ändringarna. Klicka på [Spara ändringarna]. 10 Stäng Kontrollpanelen. w-29

30 Förbereda registrering av en dator Aktivera ICMP inkommande eko-begäran och UPnPtjänster Om du aktiverar ICMP (Internet Control Message Protocol) kan du kontrollera nätverkets anslutningsstatus. Om du aktiverar UPnP (Universal Plug & Play) kan nätverket automatiskt identifiera nätverksenheter. 1 Öppna Kontrollpanelen. Klicka på [Kontrollpanelen] på Startmenyn. 2 Välj [System och säkerhet]. Klicka på [System och säkerhet]. 3 Välj [Windows-brandväggen]. Klicka på [Windows-brandväggen]. 4 Välj [Avancerade inställningar]. Klicka på [Avancerade inställningar]. 5 Välj [Regler för inkommande trafik]. Klicka på [Regler för inkommande trafik]. 6 Aktivera ICMP inkommande eko-begäran. Välj [Fil- och skrivardelning] och de poster som slutar på [ICMPv4], och klicka sedan på [Aktivera regel] till höger i fönstret. 7 Aktivera UPnP-tjänster. Välj [Trådlösa bärbara enheter (UPnP-In)], och klicka sedan på [Aktivera regel] till höger i fönstret. w-30

31 Förbereda registrering av en dator 8 Stäng fönstret [Windowsbrandväggen med avancerad säkerhet]. 9 Stäng Kontrollpanelen. Om alternativet [Inaktivera regel] visas vid steg 6 7 är enheten redan aktiverad och kan lämnas som den är. w-31

32 Lägga till en dator Lägg till en dator i listan över enheter för anslutning via trådlöst LAN. Infrastrukturläget används för trådlös LAN-anslutning till en dator. Läs också användarhandboken som medföljde kopplingspunkten. 1 Åtkomst till skärmbilden för trådlöst LAN. Peka på. 2 Välj en dator. Peka på. 3 Välj [Lägg till en enhet]. Peka på [Lägg till en enhet]. En lista på identifierade kopplingspunkter visas på skärmbilden [Anslut kopplingspunkt]. Gå vidare till antingen Ansluta till en kopplingspunkt som har WPS-stöd eller Ansluta till kopplingspunkter i listan. Om du vill välja och ansluta till en kopplingspunkt manuellt kan du läsa tilläggsförklaringskolumnen (s. w-35) i Ansluta till kopplingspunkter i listan. När en dator har lagts till visas dess namn på skärmen i steg 3. Om du vill ansluta till en dator på nytt väljer du helt enkelt dess namn i listan. När en anslutningsdestination har ställts in med inställningen Pekfunktioner kan du ansluta automatiskt till den senast anslutna destinationen nästa gång, genom att dra över skärmen, utan att själva anslutningsrutinen behöver upprepas. Se Användarhandbok för kameran om du vill ha mer information om inställningarna för Pekfunktioner. w-32

33 Lägga till en dator Ansluta till en kopplingspunkt som har WPS-stöd WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en struktur för förenkling av inställningar vid anslutning av en trådlös LAN-enhet till en annan. Du kan antingen använda tryckknappsmetoden eller PIN-metoden för att göra inställningar på en enhet som har WPS-stöd. Tryckknappsmetoden ska användas vid konfiguration i nedanstående beskrivning. Se även den handbok som medföljde din kopplingspunkt och kontrollera om den stöder WPS. 4 Välj [WPS-anslutning]. Peka på [WPS-anslutning]. 5 Välj [PBC-metod]. Peka på [PBC-metod]. 6 Tryck och håll in knappen för WPS-anslutning på kopplingspunkten. 7 Välj [Nästa]. Peka på [Nästa]. Kameran ansluts till kopplingspunkten. En lista över datorer som är anslutna till kopplingspunkten visas på skärmbilden [Välj en enhet]. w-33

34 Lägga till en dator 8 Välj en dator att ansluta till. Peka på namnet på den dator som du vill ansluta till. Datorn läggs till i listan på kameran. Om du ansluter till en Windows-dator för första gången fortsätter du till Installera drivrutiner (endast Windows) (s. w-36). Om du vill ansluta på nytt, eller om du använder en Macintosh, se Använda CameraWindow för att överföra bilder till en dator (s. w-37). Om du valde [PIN-metod] i steg 5 visas en PIN-kod på skärmen. Ange den här koden i kopplingspunkten. Välj en enhet på skärmbilden [Välj en enhet]. Läs också användarhandboken som medföljde kopplingspunkten för mer information. Upprepa ovanstående steg med början från steg 1 om du vill lägga till flera datorer. Du kan slutföra registreringen genom att peka på ^ i övre högra hörnet av bildöverföringsskärmbilden som visas efter anslutningen till datorn i steg 8, och peka sedan på [OK] på bekräftelseskärmbilden. Ansluta till kopplingspunkter i listan 4 Välj en kopplingspunkt. Peka på en kopplingspunkt. 5 Ange en krypteringsnyckel. Peka inom ramen så visas ett tangentbord. Ange krypteringsnyckel och peka på [Nästa]. w-34

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

ImageBrowser EX Användarhandbok

ImageBrowser EX Användarhandbok ImageBrowser EX Användarhandbok ImageBrowser EX CameraWindow CEL-SS4RA50 Symboler och navigering i handboken Symboler i handboken Navigera i handboken Operativsystemsmiljöer som stöds Systemkrav Symboler

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) ipad Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: ipad i överblick 8 ipad-översikt 10 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 11 Vilo-/väckningsknapp 11 Hemknapp 12 Volymknappar

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken Denna handbok är LoiLoScope EX, LoiLoScope AX och LoiLoScope FX. Var vänlig bekräfta det program du använder. Du kan också visa användarhandboken för LoiLoScope EX/AX/FX

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer