UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27"

Transkript

1 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 S Bruksanvisning Kondensatavledare UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h rostfri, UNA 27h

2 Innehål Viktiga hänvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisningar...4 Risk...4 OBS!...4 DGRL (tryckkärlsdirektivet)...4 ATEX (Atmosphère Explosible)...4 Förklaringar Förpackningens innehåll...5 Systembeskrivning...5 Funktion...5 Utförande...5 Tekniska data UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h...6 Tryck/Temperatur Gränser...6 Korrosionsbeständighet...6 Konstruktion...6 Typskylt / märkning...7 Uppbyggnad Enstaka delar Teckenförklaring...11 Montering UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h...12 Utförande med fläns...12 Utförande med gängad muff...12 Utförande med svetsad muff...12 Utförande med svetsad ände...12 OBS!...13 Värmebehandling av svetsfogar...13 Manuell avluftningsventil...13 Verktyg...13 Lyftanordning för flottören (option extra)...13 Driftstart UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h

3 Innehål fortsättning Drift Sidan Manuell avluftningsventil...14 Lyftanordning för flottören...14 Underhåll Kontrollera kondensatavledaren...14 Rengör/byt reglerutrustning...14 Verktyg...15 Rengör/byt synglas...15 OBS!...15 Åtdragningsmoment...16 Reservdelar Reservdelslista Bilaga Deklaration om överensstämmelse

4 Viktiga hänvisningar Ändamålsenlig användning UNA 23, UNA 25: Kondensatavledarna ska endast användas för bortledning av kondensat av vattenånga inom de tillåtna tryck- och temperaturgränserna med beaktande av kemisk och korrosiv påverkan på kondensatavledaren. Una 26, Una 26h rostfritt, Una 27h: Använd avledarna endast för att leda bort kondensat, vätska och kondenserbara gaser i ledningar. Använd avledarna inom specificerade gränser för tryck och temperatur, kontrollera korrosions och kemiska beständigheten för applikationen i fråga. Säkerhetsanvisningar Enheten får endast tas i drift av härför lämplig och utbildad personal. Underhålls- och ombyggnadsarbeten får endast utföras av härför speciellt utbildad personal. Risk Under driften står armaturen under tryck! Vid lossande av flänsförbindelse eller tätningspluggar kan hetvatten, ånga, frätande vätskor eller giftig gas strömma ut. Det finns stor risk för bränn och frät skador på hela kroppen samt förgiftning. Montage- eller underhållsarbeten ska utföras enbart när anläggningen är tryckfri! Isolera avledaren från tryck både uppströms och nedströms. Armaturen är het under drift! Allvarliga brännskador på händer och armar är möjliga. Montage- eller underhållsarbeten ska utföras enbart vid rumstemperatur! Inre delar med vassa kanter kan förorsaka skärskador på händerna! Bär alltid skyddshandskar i samband med byte av reglerutrustning! OBS! Typskylten kännetecknar enhetens tekniska egenskaper. En enhet utan enhetsspecifik typskylt får inte tas i drift eller användas. DGRL (tryckkärlsdirektivet) Enheterna motsvarar kraven enligt tryckkärlsdirektivet 97/23/EG. UNA 23 och UNA 25 är användbara i objektgrupp 2. UNA 26, UNA 26h rostfri och UNA 27h är användbara i objektgrupp 1 och 2. CE-märkning finns, undantag ar enheter enligt art ATEX (Atmosphère Explosible) Denna utrustning kan i sig själv inte orsaka gnistbildning och faller därför inte under ATEX direktivet 94/9 EC. Den kan användas i de explosionsfarliga miljöerna 0, 1, 2, 20, 21, 22 (1999/92/EC). Utrustningen är inte EX märkt. 4

5 Förklaringar Förpackningens innehåll UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA26h/v, UNA 26h acciaio inox, UNA 27h 1 Kondensatavledare UNA Bruksanvisning UNA 2... med reglerutrustning Simplex 1 Kondensatavledare UNA Manuell avluftningsventil med tätning 1 Bruksanvisning UNA 2... med lyftanordning för flötter 1 Kondensatavledare UNA 2... Manuell lyftanordning för flötter monterad! 1 Spakförlängning 1 Bruksanvisning Systembeskrivning UNA 2.. är kondensatavledare med flottör och rullkulavslutning. På grund av att avledarna fungerar oberoende av mottryck passar de för alla typer av drift. Kondensatavledarna UNA består av ett ventil hus med flänsmonterad huv och reglerutrustning. Det finns två olika reglerorgan: Nivåstyrd reglering SIMPLEX för kallt kondensat och överhettad ånga resp. temperaturstyrd reglering DUPLEX med automatisk avluftning för ångsystem med mättad ånga. Som specialtillbehör kan synglas integreras i avledaren (UNA 23, PN 16). Funktion Kondensatet rinner in i avledaren och öppnar kontinuerligt reglerutrustningens kulavslutning. Vid full öppning avgörs den maximala genomströmningen av säte tvärsnittarea. Den maximalt tillåtna tryckskillnaden för den reglerutrustning som används beror på sätes tvärsnittarea, densiteten för den vätska som ska avledas och husets användningsbegränsningar. Det finns olika säten och de kan även bytas i efterhand. Flottörkondensatavledare som är utrustade med reglerutrustningen DUPLEX kan avlufta en anläggning med mättad ånga både under start och under drift beroende på temperaturen. Utförande UNA 23h, UNA 25h, UNA 26h, UNA 26h rostfri: För installation i horisontala ledningar UNA 23v, UNA 25v, UNA 26v: För installation i vertikala ledningar UNA 23h, UNA 23v: Med synglas 5

6 Tekniska data UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Avslutningar (Säte) Maximalt tillåten tryckskillnad 1 ) 2 ) DPMX [bar] UNA 23h/v UNA 25h/v UNA 26h/v UNA 26h rostfri UNA 27h AO 2 2 AO 4 4 AO 8 8 AO AO AO AO AO AO ) Var uppmärksam på tryck/temp gränserna för användning! 2) Tryck före minus tryck efter armaturen. Tryck/Temperatur Gränser UNA 2.. Utan synglas: För tryck / temperatur gränser se märkning på avledar huset eller typskylten: tryck klass PN / ANSI klass, material nummer, max temperatur, max tryck, max diffrenstryck. UNA 23h/v: max tillåten temperatur: 300 C UNA 25h/v: max tillåten temperatur: 350 C UNA 26h rostfritt utförande: max tillåten temperatur: 300 C UNA 26h/v: max tillåten temperatur: 400 C UNA 23h/v med synglas: max tillåten temperatur: 240 C Reducerad temperatur gräns synglas på grund av att ett ph värde över 9.0 och temperatur överstigande 200 C sliter mer på glaset. Korrosionsbeständighet Vid avsedd användning påverkas avledarens säkerhet inte av korrosion. Konstruktion Huset är inte konstruerat för svällande belastning. Dimensionering och korrosionstillägg ska utföras enligt teknikens nuvarande ståndpunkt. 6

7 Tekniska data fortsättning Typskylt/ märkning För tryck och temperatur gränser se märkning på avledar huset eller på typskylten. Enligt EN19 skall typskylten innehålla följande information: Tillverkare Typbeteckning Tryckklass PN eller ANSI klass Material nummer Max tillåten temperatur 4 Instansat på typskylten t.ex. 04 anger tillverknings år och kvartal, i detta fall 4:e kvartal år Fig. 1 7

8 Uppbyggnad Enstaka delar UNA 23h, UNA 25h, UNA 26h A B C D O E F G H F F I N M L H K F Fig. 2 J 8

9 Uppbyggnad fortsättning Enstaka delar UNA 23v, UNA 25v, UNA 26v, UNA 23h/v (Synglas) P B O Q Fig. 3 K R V Fig. 4 T U T S 9

10 Uppbyggnad fortsättning Enstaka delar UNA 27h H F B E F O F I H X F C Y Q D F L G K Fig. 5 W P F H 10

11 Uppbyggnad fortsättning Teckenförklaring A Insexskruv B Typskylt C Reglerutrustning Simplex D Huspackning (grafit/crni) E Manuell avluftningsventil F Tätningsring C 17 x 23 G Reglerutrustning Duplex H Plugg G 3 /8 I Lyftanordning för flottören med separat spakförlängning J Huv K Insexskruv L Säte (Tillslutningsorgan AO) M Tätning säte (grafit/crni) N Slitageskydd O Hus P Sexkantmutter Q Styrbult R Insexskruv S Fläns för synglashuv T Tätning (grafit/crni) U Vattennivåsynglas V Synglas W Lock X Backventil Y Tätningsring 11

12 Montering 12 UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Beroende på husets utförande kan flottör-kondensatavledaren monteras på horisontell eller vertikal rörledning med strömningsriktning uppifrån! Utförande med fläns 1. Beakta monteringsläget. Typskylt B måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödes riktning finns på avledarens hus. 3. Observera utrymmet som krävs för att öppna avledaren. När avledaren är installerad behövs ett utrymme på minst 130 mm (DN 15 25) / 200 mm (DN 40, 50) för att kunna ta bort överdelen J eller V W. 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör packnings ytan på båda flänsarna. 6. Montera avledaren. Utförande med gängad muff 1. Beakta monteringsläget. Typskylt B måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktning finns på avledarens hus. 3. Observera utrymmet som krävs för att öppna avledaren. När avledaren är installerad behövs ett utrymme på minst 130 mm (DN 15 25) / 200 mm (DN 40, 50) för att kunna ta bort överdelen J eller V W. 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör gängorna. 6. Montera avledaren. Utförande med svetsad muff 1. Beakta monteringsläget. Typskylt B måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktning finns på avledarens hus. 3. Observera utrymmet som krävs för att öppna avledaren. När avledaren är installerad behövs ett utrymme på minst 130 mm (DN 15 25) / 200 mm (DN 40, 50) för att kunna ta bort överdelen J eller V W. 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör svetsmuffarna. 6. Montering endast med manuell bågsvetsning (svetsprocess 111 och 141 enligt ISO 4063). Utförande med svetsad ände 1. Beakta monteringsläget. Typskylt B måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktning finns på avledarens hus. 3. Observera utrymmet som krävs för att öppna avledaren. När avledaren är installerad behövs ett utrymme på minst 130 mm (DN 15 25) / 200 mm (DN 40, 50) för att kunna ta bort överdelen J eller V W. 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör svetsändarna. 6. Montering med manuell bågsvetsning (svetsprocess 111 och 141 enligt ISO 4063) eller med gassvetsning (svetsprocess 3 enligt ISO 4063).

13 Montering fortsättning OBS! Endast certifierade svetsare enligt exempelvis EN får svetsa in avledaren i trycksatt ledning. Ansvaret ligger hos installatören. Värmebehandling av svetsfogar Efterföljande värmebehandling av svetsfogar är bara nödvändigt om materialkvaliteten kräver det, som t. ex. för material (13CrMo4-5) / A182-F12 (ett icke standardmaterial). Manuell avluftningsventil 1. Ta bort plugg H. 2. Montera manuell avluftningsventil E med tätning F. För moment se tabell Åtdragningsmoment på sidan Stäng manuell avluftningsventil. Verktyg n Ringskruvnyckel SW 22, DIN 3113, Form B n Momentnyckel Nm, DIN ISO Lyftanordning för flottören (option extra) 1. Beakta riskinformationen på sidan Ta bort plugg H. 3. Montera lyftanordning för flottören I ihop med tätningsring F. Sätt på handtaget till lyftanordning för flottören och sätt det i vertikalt läge. För moment se tabell Åtdragningsmoment på sidan 16. Driftstart UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Flänsförbindningarna, den manuella avluftningsventilen och den manuella tilluftsanordningen på UNA måste vara ordentligt fastskruvade och täta. Om kondensatavledaren skall nyinstalleras i ett system som inte har blivit rengjort, kan det vara nödvändigt att kontrollera och om det behövs rengöra avledaren (på sidan 14). 13

14 Drift Manuell avluftningsventil 1. Beakta riskinformationen på sidan 4! 2. Öppna den manuella avluftningsventilen vid behov. 3. Stäng avluftningsventilen ordentligt efter avluftning. Lyftanordning för flottören 1. Beakta riskinformationen på sidan 4! 2. Sätt på spakförlängningen på den manuella lyftanordningen för flottören I. Fig Vrid lyftanordning för flottören I enligt pilens riktning på överdelen J/V. 4. Dra den lyftanordningen för flottören mot riktningspilen (stänga) och ta loss spakförlängningen. Underhåll GESTRA kondensatavledare UNA behöver inget särskilt underhåll. Vid användning i ospolade nya anläggningar bör man emellertid efter den första idrifttagningen kontrollera och rengöra avledaren. Kontrollera kondensatavledaren Kondensatavledaren UNA kan kontrolleras under drift med GESTRA ultraljudsmätare VAPOPHONE eller TRAPtest. När friskångläkage mäts, rengör armatur eller byt regulator respektive säte. Rengör / byt reglerutrustning 1. Beakta riskinformationen på sidan 4! 2. Lossa höljets skruvar A och sexkantmuttrarna P, ta av huven J / V från huset O. 3. Skruva loss insexskruvarna K, ta av reglerutrustning C eller G och säte L. 4. Byt ut reglerutrustning C eller G och säte L vid uppenbar förslitning eller skada. 5. Rengör huset och inre delar. Rengör alla tätningsytor. 6. Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på alla gängor samt avslutningens och huvens tätningsytor (t.ex. WINIX 2150). 7. Sätt in säte L, sätt på reglerutrustning C eller G och dra åt skruvarna K växelvis och jämnt. För moment se tabell Åtdragningsmoment på sidan Sätt in ny tätning D för huset. 9. Sätt huven på höljet. Dra åt husets skruvar A respektive sexkantmuttrarna P växelvis och jämnt i flera steg med de åtdragningsmoment som anges i tabellerna. 14 WINIX 2150 är ett registrerat varumärke som tillhör WINIX GmbH, Norderstedt

15 Underhåll fortsättning Verktyg Ringskruvnyckel SW 17, 22, 24, DIN 3113, Form B Vinkelskruvmejsel SW 5, 6, 10, ISO 2936 Momentnyckel Nm, Nm, Nm, DIN ISO 6789 Rengör / byt synglas 1. Beakta riskinformationen på sidan 4! 2. Skruva loss insexskruvarna R, ta av fläns S från hus V. 3. Ta loss vattennivåglaset U och rengör det. 4. Byt vattennivåglaset U och tätningarna T vid synbar förslitning eller skada. 5. Rengör alla tätningsytor. 6. Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på alla gängor och flänsens tätningsyta (t.ex. WINIX 2150). 7. Sätt in vattennivåglaset U med tätningar T, sätt på fläns S och dra åt skruvarna R växelvis och jämnt. För moment se tabell Åtdragningsmoment på sidan 16. OBS! Termostatens fabriksinställning får inte ändras. Om fabriksinställningen skulle ändras oavsiktligt måste den återställas. Då uppgår mått 1 när flottörkulan är nertryckt till anslaget till: Typ Dimension Utförande Mått 1 UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 26h rostfri UNA 27h DN Reglerorgan up till 13 bar (mjuk bälg) 34,5 mm DN Reglerorgan up till 32 bar (hård bälg) 32,0 mm DN 40, 50 Reglerorgan 2 up till 32 bar 34,5 mm DN Reglerorgan 16 up till 45 bar 32,0 mm DN 40, 50 Reglerorgan 16 up till 45 bar 51,5 mm 1 WINIX 2150 är ett registrerat varumärke som tillhör WINIX GmbH, Norderstedt 15

16 Underhåll fortsättning Åtdragningsmoment Beteckning Åtdragningsmoment [Nm] Detalj UNA 23h/v DN DN UNA 25h/v UNA 26h/v DN DN UNA 26h rostfri DN DN UNA 27h DN DN , , , , 50 Insexskruv A 40 1 ) 60 1 ) 60 Manuell avluftningsventil E Plugg G 3 /8 H Lyftanordning för flottören I Insexskruv K Säte L Sexkantmutter P 40 2 ) ) Insexskruv R ) UNA..h För installation i horisontala ledningar 2 ) UNA..V För installation i vertikala ledningar 16

17 Reservdelar Reservdelslista UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Del Benämning Artikelnummer Artikelnummer DN DN D Tätning av huset 1 ) (grafit/crni) F Tätningsring 1 ) C 17 x T Tätningsring synglas 2 ) (grafit/crni) UT Vattennivåglas med tätning M Sätestätning 1 ) (grafit/crni) GLM KD Reglerutrustning Duplex, komplett AO AO AO AO AO AO CLM KD Reglerutrustning Simplex, komplett AO AO AO AO AO AO ) Beställningsmängd 20 st. 2 ) Beställningsmängd 10 st. Mindre mängder kan köpas från agenten. 17

18 Reservdelar fortsättning Reservdelslista UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h fortsättning Del CMK D GMK D GMK D LMK Benämning Reglerutrustning Simplex, komplett, men utan säte Reglerutrustning Duplex till 13 bar, komplett, men utan säte Reglerutrustning Duplex över 13 bar, komplett, men utan säte Säte, komplett men utan reglerutrustning Artikelnummer Artikelnummer DN DN AO AO AO AO AO AO EF Manuell avluftningsventil med tätning

19 Reservdelar fortsättning Reservdelslista UNA 26h rostfri Del Benämning Artikelnummer Artikelnummer DN DN D Tätning av huset 1 ) (grafit/crni) F Tätningsring 2 ) C 17 x M Sätestätning 1 ) (grafit/crni) GLM KD Reglerutrustning Duplex, komplett AO AO AO AO AO AO CLM KD Reglerutrustning Simplex, komplett AO AO AO AO AO AO ) Beställningsmängd 20 st. 2 ) Beställningsmängd 10 st. Mindre mängder kan köpas från agenten. 19

20 Reservdelar fortsättning Reservdelslista UNA 26h rostfri fortsättning Del CMK D GMK D GMK D LMK Benämning Reglerutrustning Simplex, komplett, men utan säte Reglerutrustning Duplex till 13 bar, komplett, men utan säte Reglerutrustning Duplex över 13 bar, komplett, men utan säte Säte, komplett men utan reglerutrustning Artikelnummer Artikelnummer DN DN AO AO AO AO AO AO EF Manuell avluftningsventil med tätning

21 Reservdelar fortsättning Reservdelslista UNA 27h Del Benämning Artikelnummer Artikelnummer DN 25 DN D Tätning av huset 1 ) (grafit/crni) F Tätningsring 1 ) C 17 x GLM KD Reglerutrustning Duplex, komplett AO AO AO CLM KD Reglerutrustning Simplex, komplett AO AO CK D GK D L M K Reglerutrustning Simplex, komplett, men utan säte Reglerutrustning Duplex, komplett, men utan säte Säte, komplett men utan reglerutrustning AO AO AO AO X Backventil, komplett EF Manuell avluftningsventil med tätning ) Beställningsmängd 10 st. Mindre mängder kan köpas från agenten. 21

22 Bilaga Deklaration om överensstämmelse För tryckenheterna UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 26h rostfri och UNA 27h, bekräftar vi överensstämmelsen med följande europeiska riktlinjer: Tryckkärlsdirektivet 97/23/EG av , om inte enheter faller under undantagsregeln enligt artikel 3.3. Använt förfarande vid bedömning av överensstämmelsen: Bilaga III, modul H, kontrollerat genom det nämnda stället Vid en, inte med oss överenskommen ändring av enheten, förlorar denna deklaration sin giltighet. Bremen, GESTRA AG Dipl.-Ing. Uwe Bledschun Konstruktionschef Dipl.-Ing. Lars Bohl Kvalitetsansvarig 22

23 Notizen 23

24 Er agent i Sverige: Alnab Armatur AB PARTILLE SVERIGE Tel Fax GESTRA AG P. O. Box , D Bremen Münchener Str. 77, D Bremen Telephone +49 (0) Fax +49 (0) Internet /606csa 2000 GESTRA AG Bremen Printed in Germany 24

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Bruksanvisning 818581-00. Synglas Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Bruksanvisning 818581-00. Synglas Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 S Bruksanvisning 818581-00 Synglas Vaposkop VK 14, VK 16 Innehållsförteckning Viktiga hänvisningar Sida Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisningar...4 Fara...4 DGRL

Läs mer

MK 45 MK 45 A Rostfritt stål. Bruksanvisning 810405-01 Kondensatavledare MK 45, MK 45 A

MK 45 MK 45 A Rostfritt stål. Bruksanvisning 810405-01 Kondensatavledare MK 45, MK 45 A MK 45 MK 45 A Rostfritt stål Bruksanvisning 810405-01 Kondensatavledare MK 45, MK 45 A 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Överensstämmelse

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P Bruksanvisning 810824-00 Kondensatavledare UNA 14, UNA 16, UNA 16A Kondensatavledare för tryckluft och gaser UNA 14P 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

BK 212. Installationsanvisning Kondensatavledare BK 212

BK 212. Installationsanvisning Kondensatavledare BK 212 BK 212 Installationsanvisning 810777-00 Kondensatavledare BK 212 1 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Seite Säkerhetsanvisning... 7 Fara... 7 Förklaringar Förpackningsinnehåll... 8 Systembeskrivning...

Läs mer

Gestra flottöravledare, UNA38, 39

Gestra flottöravledare, UNA38, 39 fördelar Duplex (automatisk avluftning) samt simplex (manuell avluftning via avluftnings ventil) Arbetar oberoende av mottryck vilket innebär att den går att använda på alla applikationer Avluftning även

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4 GESTRA GESTRA Steam Systems ERL 6- LRG 6-4 Monteringsanvisning 8078-0 Konduktivitetselektroder ERL 6-, LRG 6-4 ERL 6-, LRG 6-4 Dimensioner max. 60 C max. 60 C 99 0 Gänga G ¾" Tätningsring 7 x 3 DIN 7603

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

BB 1... BB 2... Installationsanvisning Dubbel-backventil BB 1..., BB 2...

BB 1... BB 2... Installationsanvisning Dubbel-backventil BB 1..., BB 2... BB 1... BB 2... Installationsanvisning 810774-00 Dubbel-backventil BB 1..., BB 2... 1 Innehåll Viktiga anmärkningar Sidan 2 Användningsområde...8 Säkerhetsanvisningar...8 Fara...8 Ingruppering enligt artikel

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

BK 45 BK 45U. Bruksanvisning 810452-01 Kondensatavledare BK 45, BK 45U

BK 45 BK 45U. Bruksanvisning 810452-01 Kondensatavledare BK 45, BK 45U BK 45 BK 45U Bruksanvisning 810452-01 Kondensatavledare BK 45, BK 45U 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 6 Säkerhetsanvisningar... 6 Information om risker... 6 Klassificering enligt

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 15. Bruksanvisning 818436-00. Kondensatavledare BK 15, DN 40-50

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 15. Bruksanvisning 818436-00. Kondensatavledare BK 15, DN 40-50 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 15 Bruksanvisning 818436-00 Kondensatavledare BK 15, DN 40-50 1 2 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 6 Säkerhetsanvisningar... 6 Information om risker...

Läs mer

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsanvisning 810704-02. Nivåvakt NRS 1-7

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsanvisning 810704-02. Nivåvakt NRS 1-7 GESTRA Steam Systems NRS 1-7 S Driftsanvisning 810704-02 Nivåvakt NRS 1-7 Innehållsförteckning Viktiga hänvisningar Sida Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisningar...4 Fara...4 ATEX (Atmosphère

Läs mer

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG Ramén Trading AB UI-S-KSG Industriella Reglerventiler & Regulatorer 2006-05-10 Er Order: Märke: Raméns order: Ventiltyp: Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG ALLMÄN BESKRIVNING

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278 Typ 3331 Spjällventil Fig. 1 Typ 3331/BR 31a (nedre) och typ 3331/3278 (övre) Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV Utgåva april

Läs mer

Underhållsfri metalliskt tätande. Avstängningsventil. Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn PN 25 DN 15-150.

Underhållsfri metalliskt tätande. Avstängningsventil. Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn PN 25 DN 15-150. Typblad 7150.1/5-55 BOA R -H Underhållsfri metalliskt tätande avstängningsventil med bälgtätning med flänsar enligt ny europeisk norm 1092-2 typ 21 Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn

Läs mer

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Duball DL kulventiler FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation 4 5

Läs mer

ÅNGFÄLLA TERMOSTATISK (BIMETALL)

ÅNGFÄLLA TERMOSTATISK (BIMETALL) ARI CONA B ANVÄNDNINGsområde För uttömning av kondensat i ångsystem. BESKRIVNING Termostatisk ångfälla med korrosionsbeständig och tryckslagssäker bimetallisk kontrollenhet. Möjlighet att rikta underkylning

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

1. Säkerhetsinformation

1. Säkerhetsinformation 6140050/4 IM-F01-0 ST Issue 4 ITD, IBP1, IBP1S, IBP0, ISM1 och IFT14 Kondensatavledare med inbyggda Spiratec-sensorer Installation- och underhållsinstruktioner 1. Säkerhetsinformation. Produktinformation.

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2

MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Kondensatavledare MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Översättning av original bruksanvisning 810405-03 Innehållsförteckning Förord...3 Tillgänglighet...3 Typografiska markeringar i texten...3 Säkerhet...3

Läs mer

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Förord Innehåll sida JSL skjutbar släde är en kopplingsenhet som måste följa höga säkerhetsföreskrifter och som även måste testas för

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Svenska. Installationsanvisningar Nivåelektrod typ

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Svenska. Installationsanvisningar Nivåelektrod typ GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 211-1 SV Svenska Installationsanvisningar 818859-00 Nivåelektrod typ NRG 211-1 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Säkerhetsanvisningar...4 Varning...4 Förklaringar Leveransomfång...4

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på RKO skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07 V7-07 Användning VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventilerna ger en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för reglering av varmt och/ eller kallt vatten i fancoils, små värme- och kylapparater i temperaturstyrda

Läs mer

WEKA VLI' magnetiska nivåindikatorer Economy Line 6

WEKA VLI' magnetiska nivåindikatorer Economy Line 6 Sida 1(7) Information Denna serie finns endast med ett begränsat utbud för användningsområden och tillbehör För dig som söker lösningar utanför användingsområdet gällande tryck, temperatur, anslutningar,

Läs mer

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs Datablad Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs V7-71 Beskrivning Ventilerna är en kvalitets- och kostnadseffektiv lösning för de flesta värme- och kylapplikationer. Ventilerna kan användas

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-4. Svenska. Installationsanvisningar 818860-00. Nivåvakt NRS 2-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-4. Svenska. Installationsanvisningar 818860-00. Nivåvakt NRS 2-4 GESTRA GESTRA Steam Systems NRS 2-4 SV Svenska Installationsanvisningar 818860-00 Nivåvakt NRS 2-4 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Säkerhetsanvisningar...4 Varning...4 Förklaringar Leveransomfång...5

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Drivenhet 8000 ARITERM Drivenhet 8000 Innehållsförteckning Viktig information... 2 Tekniska data... 3 Åtdragningsmoment för kopplingar...3 Material... 3 Montering...

Läs mer

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning Varnings- och farosymboler Varnings- och farosymboler följer definitionerna i ANSI Z535.6-2006. Hänvisningar och tecken har följande betydelser: Varning

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snabbinstruktionen får inte användas utan driftinstruktionen! Snabbinstruktionen ersätter INTE driftinstruktionen. Den är endast avsedd för personer som är

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Säkerhetsventil höglyftande (XXL, big size)

Säkerhetsventil höglyftande (XXL, big size) Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 200-250 25-85 C till +450 ºC Stål DN 300-400 16-85 C till +450 ºC Stål DN 200-250 25-196 C till +550 ºC Rostfritt syrafast stål DN 300-400 16-196 C till

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Svivel för fett. Bruksanvisning. Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel. Innehåll:

Svivel för fett. Bruksanvisning. Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel. Innehåll: Svivel för fett Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde

Läs mer

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur Ref..6 0/05. www.axellarsson.se L 33 eskrivning L 33 är en smidd tredelad kulventil vilket garanterar en mycket hög kvalitetsnivå på materialet. Ventilen finns i rostfritt stål och kolstål samt andra material

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler DN , PN 10 - PN 100, NAF

NAF-Check spjällbackventiler DN , PN 10 - PN 100, NAF NAF-Check spjällbackventiler DN 40-1000, PN 10 - PN 100, NAF 526520-528530 Fk 30.70(8)SE 05.12 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

SPJÄLLVENTIL IA 31100, IA IA 31102TS. Högfors spjällventil. ANVÄNDNINGsområde

SPJÄLLVENTIL IA 31100, IA IA 31102TS. Högfors spjällventil. ANVÄNDNINGsområde PN 25 DN 80-700 Högfors spjällventil ANVÄNDNINGsområde Avstängnings- eller reglerventil för krävande media inom industri eller fjärrvärme. BESKRIVNING Hus av stål och spjällskiva av syrafast stål. Spjället

Läs mer

ZK 39. GESTRA Steam Systems. Skötselinstruktionen 818917-00. Svenska

ZK 39. GESTRA Steam Systems. Skötselinstruktionen 818917-00. Svenska GESTRA Steam Systems ZK 39 SV Svenska Skötselinstruktionen 818917-00 Reglerventil med ZK-radialstegdysa ZK 39/15 Utförande med elektriskt manöverdon ZK 39/20 Utförande med pneumatiskt manöverdon Innehåll

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Service- och underhållsinstruktion

Service- och underhållsinstruktion Service- och underhållsinstruktion Sakerhetsventil Typ 851 / 451 Typ 852 / 452 / 352 Typ 860 Typ 652 / 652 GL S 0036 1 Allmänna säkerhetshänvisningar 1. Använd ventilen endast: - ändamålsenligt - i ett

Läs mer

AT 4265A. Detaljförteckning. Mått och vikt

AT 4265A. Detaljförteckning. Mått och vikt Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 15-100 40 max 250 C Stål AT 4265A Användningsområde För tryckreducering av ånga Högtryck max. 25 bar (e) Temperatur max. 250 C Lågtryck 13 bar (se tabell

Läs mer

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 429 VVG11.15 (DN 15) VXG11.25 (DN 25) VARIVALVE 2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 med justerbart kvs-värde VVG11 VXG11

Läs mer

GESTRA Steam Systems NRS 2 1. Bruksanvisning 819070 00. Svenska. Elektronikenhet NRS 2 1

GESTRA Steam Systems NRS 2 1. Bruksanvisning 819070 00. Svenska. Elektronikenhet NRS 2 1 GESTRA Steam Systems NRS 2 1 Bruksanvisning 819070 00 Elektronikenhet NRS 2 1 SV Svenska NRS 2 1 F A C B 4,3 112 85 D 51 32 A E 106 Fig. 1 1 2 3 4 5 Fig. 2 Frontplatta Nät 3 1 Använd mätmotstånd R M bara

Läs mer

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll (Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll Inledning Den här bruksanvisningen innehåller riktlinjer

Läs mer

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Svenska. Driftsanvisning 810704-04. Nivåvakt NRS 1-7

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Svenska. Driftsanvisning 810704-04. Nivåvakt NRS 1-7 GESTRA Steam Systems NRS 1-7 SV Svenska Driftsanvisning 810704-04 Nivåvakt NRS 1-7 1 Innehållsförteckning Viktiga hänvisningar Sida Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisningar...4 Fara...4 ATEX (Atmosphère

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Säkerhetsventil med gummibälg, höglyftande

Säkerhetsventil med gummibälg, höglyftande Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 15-150 16-10 C till +150 ºC Gråjärn/EPDM Användningsområde Säkerhetsventil för t.ex lågtrycksångpannor och ångkärl. Även lämplig för vattensystem med krav

Läs mer

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat APT14 Automatisk pump-ångfälla för effektiv dränering av kondensat En ny metod för dränering av värmeväxlare APT14 - Automatisk pump-ångfälla I över 50 år har Spirax Sarco konstruerat och tillverkat produkter

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Fabrikat Vexve

Bruksanvisning kulventil VM Fabrikat Vexve Bruksanvisning kulventil VM 4500-4521 Fabrikat Vexve Helsvetsad kulventil med reducerat genomlopp för fjärrkyla och fjärrvärme, kylsystem och värmesystem, etanol, metanol, glykol och freezium samt rörsystem

Läs mer

Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx

Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx Innehåll: 1. Montage 2. Byta flödesbegränsare. 3. Justering av varmvattenstopp 4. Inställning av flödestid 5. Underhåll Reservdelslista

Läs mer

NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL

NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL 1(5) NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL STÅL MATERIAL ROSTFRITT MATERIAL DEL BENÄMNING 1 HUS P235GH 1.4404 2 KULA AISI 304 1.4404 3 SÄTESRING

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Driftsinstruktion. Avstängningsventil med underhållsfri bälgtätning FABA Long Life / FABA -LA. Innehållsförteckning. Rev. 0040103000 5104 schwedisch

Driftsinstruktion. Avstängningsventil med underhållsfri bälgtätning FABA Long Life / FABA -LA. Innehållsförteckning. Rev. 0040103000 5104 schwedisch Driftsinstruktion Avstängningsventil med underhållsfri bälgtätning 1.0 Allmänt om driftsinstruktionen... 2 2.0 Varningssymboler... 2 2.1 Symbolernas betydelse...2 2.2 Säkerhetsrelevanta begrepp...2 3.0

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll:

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll: Flödesmätare digital för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmän information 1.1 Föreskriven användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 2. Allmänna

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM 6590-6591, fabrikat Castflow Dubbelklaffbackventil med lågt tryckfall och fastvulkaniserat säte samt fjäderbelastade klaffar för vätskor. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler.

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. 08C-P1, DN 15-65 parabolkägla... sidan 2-11 08C-P1, DN 80-100 parabolkägla... sidan 12-21 08C-L1, DN 15-65 hålkägla... sidan 22-31 08C-L1, DN 80-100

Läs mer

VRIDSPJÄLLVENTIL IA IA 22013

VRIDSPJÄLLVENTIL IA IA 22013 PN 16 DN 25-500 ARI-ZESA, ARI-GESA ANVÄNDNING Avstängningsventil för: Tappvatten, såväl kallt som varmt, med standard EPDM-foder Värmeledningsvatten, med standard EPDM-foder Tryckluft med NBR-foder Havsvatten

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

Backventil. Översvämningsskydd

Backventil. Översvämningsskydd Backventil för Översvämningsskydd från Backventil / Översvämningsskydd Den nyligen omkonstruerade backventilen från REDI innebär ett enkelt och effektivt sätt att undvika översvämningar på grund av returflöde

Läs mer

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran.

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran. Datablad Flödesregulator/differenstrycksregulator med flödesbegränsning, med inbyggd reglerventil (PN 16) AHQM flödesregulator med inbyggd reglerventil AHPBM-F differenstrycksregulator (fast inställning)

Läs mer

NAF-ProCap Flisfyllningsventil DN 500-600, ANSI 20-24 PN 16 25, ANSI Class 150

NAF-ProCap Flisfyllningsventil DN 500-600, ANSI 20-24 PN 16 25, ANSI Class 150 NAF-ProCap Flisfyllningsventil DN 500-600, ANSI 20-24 PN 16 25, ANSI Class 150 Fk 41.55(9)SE 11.04 Primära egenskaper NAF-ProCap, flisfyllningsventil för automatiserad flisfyllning av diskontinuerliga

Läs mer

Säkerhetsventil proportionell

Säkerhetsventil proportionell proportionell Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 15-150 40-85 C till +450 ºC Stål DN 15-100 40-270 C till +400 ºC Rostfritt syrafast stål Användningsområde Säkerhetsventil för tryckkärl och

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

Instruktionsmanual HAITIMA. Smutsfilter Y-format EGO 2049 / 2049F. HIM-07 Version:

Instruktionsmanual HAITIMA. Smutsfilter Y-format EGO 2049 / 2049F. HIM-07 Version: HITIM Instruktionsmanual Smutsfilter Y-format EGO : B Kontor : 8F, Nr.201, Tiding Blvd. Sec.2, Taipei, 114, Taiwan Webb-sida: www.haitima.com.tw Fax: +886-2-2658-3830, 2658-2266 Tel:+886-2-2658-5800 E-post:

Läs mer

LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖDESTEKNIK TILLBEHÖR

LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖDESTEKNIK TILLBEHÖR LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖDESTEKNIK TILLBEHÖR Wilk-Graphite Grafitvärmeväxlare Wilk-Graphite är synonymt med högsta kvalitet från en av världens största producenter. Produkterna finns

Läs mer

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt Datablad 5.2 Beskrivning Modellerna B, D och E våt larmventiler är utformade för att användas vid installationer av sprinkler med våtrör i byggnader som inte omfattas av frystemperaturer. En mängd olika

Läs mer

QI Engineering Equipment. SmartLet den nya generationen uttag för medicinska gaser.

QI Engineering Equipment. SmartLet den nya generationen uttag för medicinska gaser. Produktblad QI Engineering Equipment. SmartLet den nya generationen uttag för medicinska gaser. SmartLet monterat i vårdrumspanel SmartLet för utanpåliggande montering SmartLet för infälld montering Quality

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

NAF-Triball kulventiler DN för max. 40 bar(e)

NAF-Triball kulventiler DN för max. 40 bar(e) NAF-Triball kulventiler för max. 40 bar(e) Fk 25.622(10)SE 05.05 Primära egenskaper NAF-Triball är en kulventil med fullt genomlopp avsedd för avstängning och on-off, samt i hårdtätat utförande även för

Läs mer

Installationsanvisning. BoilerMag 22-28

Installationsanvisning. BoilerMag 22-28 Installationsanvisning BoilerMag 22-28 Produkten innehåller mycket starka magneter. Iakttag försiktighet vid all hantering. Placera inte magneten på en järn eller stål yta där den kan fästa. Elektroniska

Läs mer

Anvisningar för installation av CEmärkta

Anvisningar för installation av CEmärkta Anvisningar för installation av CEmärkta gasapparater med effekt högst 100 kw 2003-03-06 Svenska Gasföreningen Box 49134 (S:t Eriksgatan 44) 100 29 Stockholm Tel: 08-692 18 40 Fax: 08-654 46 15 info@gasforeningen.se

Läs mer

Monteringsanvisning för köksblandare Strand Koster KO-1103 RSK: Rev n

Monteringsanvisning för köksblandare Strand Koster KO-1103 RSK: Rev n Monteringsanvisning för köksblandare Strand Koster KO-1103 RSK: Rev. 1.0-15.08n Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Strand garanterar produktens funktion om branschreglerna

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler GPA Vatten & Avlopp Kessel» Bakvattenventiler Översvämning genom avloppet kan vara dyrt och omständigt - att förebygga det är lätt! Se till att skydda alla öppna golvbrunnar med en Kessel bakvattenventil

Läs mer