UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27"

Transkript

1 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 S Bruksanvisning Kondensatavledare UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h rostfri, UNA 27h

2 Innehål Viktiga hänvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisningar...4 Risk...4 OBS!...4 DGRL (tryckkärlsdirektivet)...4 ATEX (Atmosphère Explosible)...4 Förklaringar Förpackningens innehåll...5 Systembeskrivning...5 Funktion...5 Utförande...5 Tekniska data UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h...6 Tryck/Temperatur Gränser...6 Korrosionsbeständighet...6 Konstruktion...6 Typskylt / märkning...7 Uppbyggnad Enstaka delar Teckenförklaring...11 Montering UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h...12 Utförande med fläns...12 Utförande med gängad muff...12 Utförande med svetsad muff...12 Utförande med svetsad ände...12 OBS!...13 Värmebehandling av svetsfogar...13 Manuell avluftningsventil...13 Verktyg...13 Lyftanordning för flottören (option extra)...13 Driftstart UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h

3 Innehål fortsättning Drift Sidan Manuell avluftningsventil...14 Lyftanordning för flottören...14 Underhåll Kontrollera kondensatavledaren...14 Rengör/byt reglerutrustning...14 Verktyg...15 Rengör/byt synglas...15 OBS!...15 Åtdragningsmoment...16 Reservdelar Reservdelslista Bilaga Deklaration om överensstämmelse

4 Viktiga hänvisningar Ändamålsenlig användning UNA 23, UNA 25: Kondensatavledarna ska endast användas för bortledning av kondensat av vattenånga inom de tillåtna tryck- och temperaturgränserna med beaktande av kemisk och korrosiv påverkan på kondensatavledaren. Una 26, Una 26h rostfritt, Una 27h: Använd avledarna endast för att leda bort kondensat, vätska och kondenserbara gaser i ledningar. Använd avledarna inom specificerade gränser för tryck och temperatur, kontrollera korrosions och kemiska beständigheten för applikationen i fråga. Säkerhetsanvisningar Enheten får endast tas i drift av härför lämplig och utbildad personal. Underhålls- och ombyggnadsarbeten får endast utföras av härför speciellt utbildad personal. Risk Under driften står armaturen under tryck! Vid lossande av flänsförbindelse eller tätningspluggar kan hetvatten, ånga, frätande vätskor eller giftig gas strömma ut. Det finns stor risk för bränn och frät skador på hela kroppen samt förgiftning. Montage- eller underhållsarbeten ska utföras enbart när anläggningen är tryckfri! Isolera avledaren från tryck både uppströms och nedströms. Armaturen är het under drift! Allvarliga brännskador på händer och armar är möjliga. Montage- eller underhållsarbeten ska utföras enbart vid rumstemperatur! Inre delar med vassa kanter kan förorsaka skärskador på händerna! Bär alltid skyddshandskar i samband med byte av reglerutrustning! OBS! Typskylten kännetecknar enhetens tekniska egenskaper. En enhet utan enhetsspecifik typskylt får inte tas i drift eller användas. DGRL (tryckkärlsdirektivet) Enheterna motsvarar kraven enligt tryckkärlsdirektivet 97/23/EG. UNA 23 och UNA 25 är användbara i objektgrupp 2. UNA 26, UNA 26h rostfri och UNA 27h är användbara i objektgrupp 1 och 2. CE-märkning finns, undantag ar enheter enligt art ATEX (Atmosphère Explosible) Denna utrustning kan i sig själv inte orsaka gnistbildning och faller därför inte under ATEX direktivet 94/9 EC. Den kan användas i de explosionsfarliga miljöerna 0, 1, 2, 20, 21, 22 (1999/92/EC). Utrustningen är inte EX märkt. 4

5 Förklaringar Förpackningens innehåll UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA26h/v, UNA 26h acciaio inox, UNA 27h 1 Kondensatavledare UNA Bruksanvisning UNA 2... med reglerutrustning Simplex 1 Kondensatavledare UNA Manuell avluftningsventil med tätning 1 Bruksanvisning UNA 2... med lyftanordning för flötter 1 Kondensatavledare UNA 2... Manuell lyftanordning för flötter monterad! 1 Spakförlängning 1 Bruksanvisning Systembeskrivning UNA 2.. är kondensatavledare med flottör och rullkulavslutning. På grund av att avledarna fungerar oberoende av mottryck passar de för alla typer av drift. Kondensatavledarna UNA består av ett ventil hus med flänsmonterad huv och reglerutrustning. Det finns två olika reglerorgan: Nivåstyrd reglering SIMPLEX för kallt kondensat och överhettad ånga resp. temperaturstyrd reglering DUPLEX med automatisk avluftning för ångsystem med mättad ånga. Som specialtillbehör kan synglas integreras i avledaren (UNA 23, PN 16). Funktion Kondensatet rinner in i avledaren och öppnar kontinuerligt reglerutrustningens kulavslutning. Vid full öppning avgörs den maximala genomströmningen av säte tvärsnittarea. Den maximalt tillåtna tryckskillnaden för den reglerutrustning som används beror på sätes tvärsnittarea, densiteten för den vätska som ska avledas och husets användningsbegränsningar. Det finns olika säten och de kan även bytas i efterhand. Flottörkondensatavledare som är utrustade med reglerutrustningen DUPLEX kan avlufta en anläggning med mättad ånga både under start och under drift beroende på temperaturen. Utförande UNA 23h, UNA 25h, UNA 26h, UNA 26h rostfri: För installation i horisontala ledningar UNA 23v, UNA 25v, UNA 26v: För installation i vertikala ledningar UNA 23h, UNA 23v: Med synglas 5

6 Tekniska data UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Avslutningar (Säte) Maximalt tillåten tryckskillnad 1 ) 2 ) DPMX [bar] UNA 23h/v UNA 25h/v UNA 26h/v UNA 26h rostfri UNA 27h AO 2 2 AO 4 4 AO 8 8 AO AO AO AO AO AO ) Var uppmärksam på tryck/temp gränserna för användning! 2) Tryck före minus tryck efter armaturen. Tryck/Temperatur Gränser UNA 2.. Utan synglas: För tryck / temperatur gränser se märkning på avledar huset eller typskylten: tryck klass PN / ANSI klass, material nummer, max temperatur, max tryck, max diffrenstryck. UNA 23h/v: max tillåten temperatur: 300 C UNA 25h/v: max tillåten temperatur: 350 C UNA 26h rostfritt utförande: max tillåten temperatur: 300 C UNA 26h/v: max tillåten temperatur: 400 C UNA 23h/v med synglas: max tillåten temperatur: 240 C Reducerad temperatur gräns synglas på grund av att ett ph värde över 9.0 och temperatur överstigande 200 C sliter mer på glaset. Korrosionsbeständighet Vid avsedd användning påverkas avledarens säkerhet inte av korrosion. Konstruktion Huset är inte konstruerat för svällande belastning. Dimensionering och korrosionstillägg ska utföras enligt teknikens nuvarande ståndpunkt. 6

7 Tekniska data fortsättning Typskylt/ märkning För tryck och temperatur gränser se märkning på avledar huset eller på typskylten. Enligt EN19 skall typskylten innehålla följande information: Tillverkare Typbeteckning Tryckklass PN eller ANSI klass Material nummer Max tillåten temperatur 4 Instansat på typskylten t.ex. 04 anger tillverknings år och kvartal, i detta fall 4:e kvartal år Fig. 1 7

8 Uppbyggnad Enstaka delar UNA 23h, UNA 25h, UNA 26h A B C D O E F G H F F I N M L H K F Fig. 2 J 8

9 Uppbyggnad fortsättning Enstaka delar UNA 23v, UNA 25v, UNA 26v, UNA 23h/v (Synglas) P B O Q Fig. 3 K R V Fig. 4 T U T S 9

10 Uppbyggnad fortsättning Enstaka delar UNA 27h H F B E F O F I H X F C Y Q D F L G K Fig. 5 W P F H 10

11 Uppbyggnad fortsättning Teckenförklaring A Insexskruv B Typskylt C Reglerutrustning Simplex D Huspackning (grafit/crni) E Manuell avluftningsventil F Tätningsring C 17 x 23 G Reglerutrustning Duplex H Plugg G 3 /8 I Lyftanordning för flottören med separat spakförlängning J Huv K Insexskruv L Säte (Tillslutningsorgan AO) M Tätning säte (grafit/crni) N Slitageskydd O Hus P Sexkantmutter Q Styrbult R Insexskruv S Fläns för synglashuv T Tätning (grafit/crni) U Vattennivåsynglas V Synglas W Lock X Backventil Y Tätningsring 11

12 Montering 12 UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Beroende på husets utförande kan flottör-kondensatavledaren monteras på horisontell eller vertikal rörledning med strömningsriktning uppifrån! Utförande med fläns 1. Beakta monteringsläget. Typskylt B måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödes riktning finns på avledarens hus. 3. Observera utrymmet som krävs för att öppna avledaren. När avledaren är installerad behövs ett utrymme på minst 130 mm (DN 15 25) / 200 mm (DN 40, 50) för att kunna ta bort överdelen J eller V W. 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör packnings ytan på båda flänsarna. 6. Montera avledaren. Utförande med gängad muff 1. Beakta monteringsläget. Typskylt B måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktning finns på avledarens hus. 3. Observera utrymmet som krävs för att öppna avledaren. När avledaren är installerad behövs ett utrymme på minst 130 mm (DN 15 25) / 200 mm (DN 40, 50) för att kunna ta bort överdelen J eller V W. 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör gängorna. 6. Montera avledaren. Utförande med svetsad muff 1. Beakta monteringsläget. Typskylt B måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktning finns på avledarens hus. 3. Observera utrymmet som krävs för att öppna avledaren. När avledaren är installerad behövs ett utrymme på minst 130 mm (DN 15 25) / 200 mm (DN 40, 50) för att kunna ta bort överdelen J eller V W. 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör svetsmuffarna. 6. Montering endast med manuell bågsvetsning (svetsprocess 111 och 141 enligt ISO 4063). Utförande med svetsad ände 1. Beakta monteringsläget. Typskylt B måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktning finns på avledarens hus. 3. Observera utrymmet som krävs för att öppna avledaren. När avledaren är installerad behövs ett utrymme på minst 130 mm (DN 15 25) / 200 mm (DN 40, 50) för att kunna ta bort överdelen J eller V W. 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör svetsändarna. 6. Montering med manuell bågsvetsning (svetsprocess 111 och 141 enligt ISO 4063) eller med gassvetsning (svetsprocess 3 enligt ISO 4063).

13 Montering fortsättning OBS! Endast certifierade svetsare enligt exempelvis EN får svetsa in avledaren i trycksatt ledning. Ansvaret ligger hos installatören. Värmebehandling av svetsfogar Efterföljande värmebehandling av svetsfogar är bara nödvändigt om materialkvaliteten kräver det, som t. ex. för material (13CrMo4-5) / A182-F12 (ett icke standardmaterial). Manuell avluftningsventil 1. Ta bort plugg H. 2. Montera manuell avluftningsventil E med tätning F. För moment se tabell Åtdragningsmoment på sidan Stäng manuell avluftningsventil. Verktyg n Ringskruvnyckel SW 22, DIN 3113, Form B n Momentnyckel Nm, DIN ISO Lyftanordning för flottören (option extra) 1. Beakta riskinformationen på sidan Ta bort plugg H. 3. Montera lyftanordning för flottören I ihop med tätningsring F. Sätt på handtaget till lyftanordning för flottören och sätt det i vertikalt läge. För moment se tabell Åtdragningsmoment på sidan 16. Driftstart UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Flänsförbindningarna, den manuella avluftningsventilen och den manuella tilluftsanordningen på UNA måste vara ordentligt fastskruvade och täta. Om kondensatavledaren skall nyinstalleras i ett system som inte har blivit rengjort, kan det vara nödvändigt att kontrollera och om det behövs rengöra avledaren (på sidan 14). 13

14 Drift Manuell avluftningsventil 1. Beakta riskinformationen på sidan 4! 2. Öppna den manuella avluftningsventilen vid behov. 3. Stäng avluftningsventilen ordentligt efter avluftning. Lyftanordning för flottören 1. Beakta riskinformationen på sidan 4! 2. Sätt på spakförlängningen på den manuella lyftanordningen för flottören I. Fig Vrid lyftanordning för flottören I enligt pilens riktning på överdelen J/V. 4. Dra den lyftanordningen för flottören mot riktningspilen (stänga) och ta loss spakförlängningen. Underhåll GESTRA kondensatavledare UNA behöver inget särskilt underhåll. Vid användning i ospolade nya anläggningar bör man emellertid efter den första idrifttagningen kontrollera och rengöra avledaren. Kontrollera kondensatavledaren Kondensatavledaren UNA kan kontrolleras under drift med GESTRA ultraljudsmätare VAPOPHONE eller TRAPtest. När friskångläkage mäts, rengör armatur eller byt regulator respektive säte. Rengör / byt reglerutrustning 1. Beakta riskinformationen på sidan 4! 2. Lossa höljets skruvar A och sexkantmuttrarna P, ta av huven J / V från huset O. 3. Skruva loss insexskruvarna K, ta av reglerutrustning C eller G och säte L. 4. Byt ut reglerutrustning C eller G och säte L vid uppenbar förslitning eller skada. 5. Rengör huset och inre delar. Rengör alla tätningsytor. 6. Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på alla gängor samt avslutningens och huvens tätningsytor (t.ex. WINIX 2150). 7. Sätt in säte L, sätt på reglerutrustning C eller G och dra åt skruvarna K växelvis och jämnt. För moment se tabell Åtdragningsmoment på sidan Sätt in ny tätning D för huset. 9. Sätt huven på höljet. Dra åt husets skruvar A respektive sexkantmuttrarna P växelvis och jämnt i flera steg med de åtdragningsmoment som anges i tabellerna. 14 WINIX 2150 är ett registrerat varumärke som tillhör WINIX GmbH, Norderstedt

15 Underhåll fortsättning Verktyg Ringskruvnyckel SW 17, 22, 24, DIN 3113, Form B Vinkelskruvmejsel SW 5, 6, 10, ISO 2936 Momentnyckel Nm, Nm, Nm, DIN ISO 6789 Rengör / byt synglas 1. Beakta riskinformationen på sidan 4! 2. Skruva loss insexskruvarna R, ta av fläns S från hus V. 3. Ta loss vattennivåglaset U och rengör det. 4. Byt vattennivåglaset U och tätningarna T vid synbar förslitning eller skada. 5. Rengör alla tätningsytor. 6. Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på alla gängor och flänsens tätningsyta (t.ex. WINIX 2150). 7. Sätt in vattennivåglaset U med tätningar T, sätt på fläns S och dra åt skruvarna R växelvis och jämnt. För moment se tabell Åtdragningsmoment på sidan 16. OBS! Termostatens fabriksinställning får inte ändras. Om fabriksinställningen skulle ändras oavsiktligt måste den återställas. Då uppgår mått 1 när flottörkulan är nertryckt till anslaget till: Typ Dimension Utförande Mått 1 UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 26h rostfri UNA 27h DN Reglerorgan up till 13 bar (mjuk bälg) 34,5 mm DN Reglerorgan up till 32 bar (hård bälg) 32,0 mm DN 40, 50 Reglerorgan 2 up till 32 bar 34,5 mm DN Reglerorgan 16 up till 45 bar 32,0 mm DN 40, 50 Reglerorgan 16 up till 45 bar 51,5 mm 1 WINIX 2150 är ett registrerat varumärke som tillhör WINIX GmbH, Norderstedt 15

16 Underhåll fortsättning Åtdragningsmoment Beteckning Åtdragningsmoment [Nm] Detalj UNA 23h/v DN DN UNA 25h/v UNA 26h/v DN DN UNA 26h rostfri DN DN UNA 27h DN DN , , , , 50 Insexskruv A 40 1 ) 60 1 ) 60 Manuell avluftningsventil E Plugg G 3 /8 H Lyftanordning för flottören I Insexskruv K Säte L Sexkantmutter P 40 2 ) ) Insexskruv R ) UNA..h För installation i horisontala ledningar 2 ) UNA..V För installation i vertikala ledningar 16

17 Reservdelar Reservdelslista UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Del Benämning Artikelnummer Artikelnummer DN DN D Tätning av huset 1 ) (grafit/crni) F Tätningsring 1 ) C 17 x T Tätningsring synglas 2 ) (grafit/crni) UT Vattennivåglas med tätning M Sätestätning 1 ) (grafit/crni) GLM KD Reglerutrustning Duplex, komplett AO AO AO AO AO AO CLM KD Reglerutrustning Simplex, komplett AO AO AO AO AO AO ) Beställningsmängd 20 st. 2 ) Beställningsmängd 10 st. Mindre mängder kan köpas från agenten. 17

18 Reservdelar fortsättning Reservdelslista UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h fortsättning Del CMK D GMK D GMK D LMK Benämning Reglerutrustning Simplex, komplett, men utan säte Reglerutrustning Duplex till 13 bar, komplett, men utan säte Reglerutrustning Duplex över 13 bar, komplett, men utan säte Säte, komplett men utan reglerutrustning Artikelnummer Artikelnummer DN DN AO AO AO AO AO AO EF Manuell avluftningsventil med tätning

19 Reservdelar fortsättning Reservdelslista UNA 26h rostfri Del Benämning Artikelnummer Artikelnummer DN DN D Tätning av huset 1 ) (grafit/crni) F Tätningsring 2 ) C 17 x M Sätestätning 1 ) (grafit/crni) GLM KD Reglerutrustning Duplex, komplett AO AO AO AO AO AO CLM KD Reglerutrustning Simplex, komplett AO AO AO AO AO AO ) Beställningsmängd 20 st. 2 ) Beställningsmängd 10 st. Mindre mängder kan köpas från agenten. 19

20 Reservdelar fortsättning Reservdelslista UNA 26h rostfri fortsättning Del CMK D GMK D GMK D LMK Benämning Reglerutrustning Simplex, komplett, men utan säte Reglerutrustning Duplex till 13 bar, komplett, men utan säte Reglerutrustning Duplex över 13 bar, komplett, men utan säte Säte, komplett men utan reglerutrustning Artikelnummer Artikelnummer DN DN AO AO AO AO AO AO EF Manuell avluftningsventil med tätning

21 Reservdelar fortsättning Reservdelslista UNA 27h Del Benämning Artikelnummer Artikelnummer DN 25 DN D Tätning av huset 1 ) (grafit/crni) F Tätningsring 1 ) C 17 x GLM KD Reglerutrustning Duplex, komplett AO AO AO CLM KD Reglerutrustning Simplex, komplett AO AO CK D GK D L M K Reglerutrustning Simplex, komplett, men utan säte Reglerutrustning Duplex, komplett, men utan säte Säte, komplett men utan reglerutrustning AO AO AO AO X Backventil, komplett EF Manuell avluftningsventil med tätning ) Beställningsmängd 10 st. Mindre mängder kan köpas från agenten. 21

22 Bilaga Deklaration om överensstämmelse För tryckenheterna UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 26h rostfri och UNA 27h, bekräftar vi överensstämmelsen med följande europeiska riktlinjer: Tryckkärlsdirektivet 97/23/EG av , om inte enheter faller under undantagsregeln enligt artikel 3.3. Använt förfarande vid bedömning av överensstämmelsen: Bilaga III, modul H, kontrollerat genom det nämnda stället Vid en, inte med oss överenskommen ändring av enheten, förlorar denna deklaration sin giltighet. Bremen, GESTRA AG Dipl.-Ing. Uwe Bledschun Konstruktionschef Dipl.-Ing. Lars Bohl Kvalitetsansvarig 22

23 Notizen 23

24 Er agent i Sverige: Alnab Armatur AB PARTILLE SVERIGE Tel Fax GESTRA AG P. O. Box , D Bremen Münchener Str. 77, D Bremen Telephone +49 (0) Fax +49 (0) Internet /606csa 2000 GESTRA AG Bremen Printed in Germany 24

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P Bruksanvisning 810824-00 Kondensatavledare UNA 14, UNA 16, UNA 16A Kondensatavledare för tryckluft och gaser UNA 14P 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4 GESTRA GESTRA Steam Systems ERL 6- LRG 6-4 Monteringsanvisning 8078-0 Konduktivitetselektroder ERL 6-, LRG 6-4 ERL 6-, LRG 6-4 Dimensioner max. 60 C max. 60 C 99 0 Gänga G ¾" Tätningsring 7 x 3 DIN 7603

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

MODELLER CA-1 OCH CA-2

MODELLER CA-1 OCH CA-2 INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT & UNDERHÅLL (IDU) MODELLER CA-1 OCH CA- MOTTRYCKSREGULATORER (Swedish) IDU-CA 11-0 I. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AVSNITT I Modeller CA-1 och CA- är tryckregulatorer

Läs mer

MODELLER CA-1 OCH CA-2

MODELLER CA-1 OCH CA-2 NSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT & UNDERHÅLL (IDU) IDU-CA MODELLER CA-1 OCH CA-2 MOTTRYCKSREGULATORER I. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AVSNITT I Modeller CA-1 och CA-2 är tryckregulatorer som används för

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

NRGS 11-2 NRGS 16-2. Monteringsanvisning 810331-00 Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2

NRGS 11-2 NRGS 16-2. Monteringsanvisning 810331-00 Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2 NRGS 11-2 NRGS 16-2 Monteringsanvisning 810331-00 Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2 Mått 173 173 500, 1000, 1500 10 500, 1000, 1500 25 10 337,5 Bild 1 Bild 2 2 Uppbyggnad NRGS 16-2 A 1 2 3

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Översättning av originalbruksanvisningen Cobra 40-10 Utgåva 10/2013 Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING 5 1.1 Förord 5 1.2 Varningar, anmärkningar och symboler

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. EG-försäkran om överensstämmelse (Direktiv 98/37/EG, Bilaga

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK ÅSSA SMÖRJPUMP TYP B

INSTRUKTIONSBOK ÅSSA SMÖRJPUMP TYP B I2107-S-11.10 INSTRUKTIONSBOK ÅSSA SMÖRJPUMP TYP B ASSALUB AB, Prästängsvägen 15, Box 240, SE-597 26 ÅTVIDABERG, SWEDEN Tel. +46-(0)120-358 40, Telefax +46-(0)120-152 11, E-mail: info@assalub.se, URL:

Läs mer

Montering och drift LPS2000E/Ex

Montering och drift LPS2000E/Ex Montering och drift LPS000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Jan 0 Höganäs LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Svenska. Sidan 155

Innehåll. Innehåll. Svenska. Sidan 155 Innehåll Innehåll Innehåll... 155 1 Inledning... 156 1.1 Förord... 156 1.2 Kontakt... 156 2 Säkerhetsanvisningar... 157 2.1 Signalord och deras betydelse... 157 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 158

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer