UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P"

Transkript

1 UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P Bruksanvisning Kondensatavledare UNA 14, UNA 16, UNA 16A Kondensatavledare för tryckluft och gaser UNA 14P 1

2 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 8 Säkerhetsanvisningar... 8 Information om risker... 8 Klassificering enligt artikel 9 i direktivet om tryckbärande anordningar... 9 Kommentarer Förpackningens innehåll... 9 Systembeskrivning Funktion Tekniska data... 11, 12 Korrosionsbeständighet Konstruktion Typskylt/märkning Montering UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Utförande med fläns Utförande med gängad muff Utförande med svetsad muff Utförande med svetsad ände Värmebehandling av svetsfogarna Ändra flödesriktning Pendelledning Manuell avluftningsventil (specialtillbehör) Manuell tilluftsventil (specialtillbehör) Driftstart UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Underhåll Rengöra kondensatavledaren Rengör/byt reglerutrustning Rengör/byt reglermembran (endast DUPLEX-utförande) Åtdragningsmoment Reservdelar Reservdelslista

3 Kapacitetsdiagram UNA 14, UNA 16, UNA 16A AO 14, DN 15-25, ½" - 1" AO 13, DN 15-25, ½" - 1" AO 22, DN 15-25, ½" - 1" (endast UNA 16) Fig. 1 3

4 Kapacitetsdiagram UNA 14P 4 4 Maximal kapacitet för kallt kondensat av vätskor eller gaser. Fig. 2 4

5 Uppbyggnad B P A C D F O E G H N I M L G H J Fig. 3 K 5

6 Underhåll A L M N Fig. 4 L M N Fig. 5 6

7 Teckenförklaring A B C D Flödesriktningspil Hus Klämma Reglermembran (5N2) E Typskylt F Manuell avluftningsventil (specialtillbehör) G Låsskruv*) (specialtillbehör) H Tätningsring*) C 17 x 23 (specialtillbehör) I Huv (standard utan hål) J K L Manuell tilluftsventil*) (specialtillbehör) Spakförlängning för manuell tilluftsventil*) (specialtillbehör) Reglerutrustning SIMPLEX eller SIMPLEX P*) för UNA 14P med kula av Perbunan M Reglerutrustning SIMPLEX R N Reglerutrustning DUPLEX O Tätning av huset 77 x 67 x 1 (grafit/crni) P Insexskruv *) Standardutförande tryckluftsavledare UNA 14P Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen 7

8 Viktig information Avsedd användning Kondensatavledarna UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P ska endast användas för avledning av kondensat och vätskor. UNA 14, UNA 16, UNA 16A: Användning vid dränering av rörledningarna av kondensat inom de tillåtna tryck- och temperaturgränserna med beaktande av kemisk och korrosiv påverkan på tryckapparaten. UNA 14P: Användning vid dränering av rörledningarna av kondensat av tryckluft eller andra gaser och gasblandningar inom de tillåtna tryck- och temperaturgränserna med beaktande av kemisk och korrosiv påverkan på tryckapparaten. Säkerhetsanvisningar Apparaten får endast installeras av kvalificerad fackpersonal. Kvalificerad fackpersonal är personer som är förtrogna med montering och idrifttagning av produkten och har de kvalifikationer som motsvarar arbetsuppgifterna, till exempel: Specialutbildning. Utbildning eller instruktion i användningen av tillhörande säkerhetsutrustning enligt säkerhetsteknikens nuvarande ståndpunkt. Utbildning eller instruktion i första hjälpen och kännedom om de olycksförebyggande föreskrifterna. Risk Under driften står armaturen under tryck! Om flänsförbindningar, tillslutningsskruvar eller regulator lossas, strömmar hett vatten, ånga, toxiska gaser eller frätande vätskor ut. Det finns risk för svåra brännskador eller frätskador över hela kroppen. Risk för allvarliga förgiftningar genom toxiska gaser! Montage- eller underhållsarbeten ska utföras enbart när anläggningen inte står under tryck (tryck noll)! Ledningarna före och efter armaturen måste vara trycklösa! Armaturen är het under drift! Allvarliga brännskador på händer och armar är möjliga. Montage- eller underhållsarbeten ska utföras enbart när anläggningen är kall! Inre delar med vassa kanter kan förorsaka skärskador på händerna! Bär alltid skyddshandskar i samband med byte av reglerutrustning! 8

9 Klassificering enligt artikel 9 i direktivet om tryckbärande anordningar UNA 14, UNA 16, UNA 14P UNA 16A (rostfritt stål) Fluidgrupp gasformig flytande gasformig flytande Användning nej ja nej ja ja ja ja ja Kategori Undantag enligt artikel 3.3 Undantag enligt artikel 3.3 Nominell diameter DN CE-märkning nej nej Typ alla alla Kommentarer Förpackningens innehåll UNA 14 1 Kondensatavledare UNA 14 1 Bruksanvisning UNA 16 1 Kondensatavledare UNA 16 1 Bruksanvisning UNA 16A (rostfritt stål) 1 Kondensatavledare UNA 16A (rostfritt stål) 1 Bruksanvisning UNA 14P 1 Kondensatavledare UNA 14P 1 Spakförlängning för manuell tilluftsanordning 1 Bruksanvisning 9

10 Kommentarer fortsättning Systembeskrivning UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P är kondensat-/kondensatavledare med flottörer och rullkulavslutning. På grund av att avledarna fungerar oberoende av mottryck passar de för alla typer av drift. De består av ett hus med flänsmonterad huv och reglerutrustning. Reglerutrustningen är fritt åtkomlig när man har tagit av huven. Den kan bytas komplett utan demontering av huset från rörledningen. Genom ombyggnad av huven och regulatorn kan avledarna när som helst anpassas efter rörledningens dragning. En pil anger flödesriktningen och tecknet TOP (upptill) på typskylten anger monteringsläget. lämplig för stora kondensatmängder h -utförande för horisontell rörledning v -utförande för vertikal rörledning (Ombyggnad mellan h - och v -utförande genom att man vrider på huven och regulatorn.) UNA 14, UNA 16, UNA 16A För dessa kondensatavledare finns två olika reglerutrustningar. Reglerutrustningen SIMPLEX är en nivåberoende flottörstyrning och är särskilt lämplig för kalla kondensat. Reglerutrustningen SIMPLEX R är en nivåberoende flottörstyrning med kontinuerlig avluftning via en inre rör. Reglerutrustningen DUPLEX är en flottörstyrning med temperaturberoende, automatisk avluftning för anläggningar med mättad ånga. UNA 14P Kondensatavledaren är lämplig för dränera kondensat av gas- och tryckluftsanläggningar. För denna avledare finns två olika reglerutrustningar: reglerutrustningen SIMPLEX med kula av stål eller reglerutrustningen SIMPLEX P med kula av Perbunan. Kondensatavledare utrustas som standard med en anordning för utblåsning av armaturen (manuell tilluftsanordning) och med anslutningsmöjlighet för en balansrör (plugg G 3 /8). Funktion Kondensatet rinner in i avledaren och öppnar kontinuerligt reglerutrustningens kulavslutning. Vid full öppning avgörs den maximala kapaciteten av avslutningens (AO) tvärsnittarea. Den maximalt tillåtna tryckskillnaden för den reglerutrustning som används beror på sätets tvärsnittarea och densiteten för den vätska som ska avledas. Det finns tre olika sätes diametrar. Flottörkondensatavledare som är utrustade med reglerutrustningen DUPLEX kan avlufta en anläggning med mättad ånga både under start och under drift beroende på temperaturen. Kondensatavledaren UNA 14P har standardmässigt en avslutningsanordning (AO) för en maximal tryckskillnad på 16 bar vid en vätskedensitet på ρ = 1000 kg/m 3. Vid lägre densitet reduceras det maximala arbetsområdet. Kapaciteterna framgår av diagrammet. Kondensatavledare för andra tryck kan levereras på begäran. Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen 10

11 Tekniska data Avslutningsanordning Maximalt tillåten tryckskillnad 1 ) 2 ) PMX [bar] UNA 14 UNA 16 UNA 16A UNA 14P AO 4 4 X X X AO ) X X X X AO X X 1 ) Var uppmärksam på avledarens användningsgränser! 2 ) Tryck före minus tryck efter armaturen. 3 ) Maximal tillåten tryckskillnad 16 bar vid en vätskedensitet på ρ = 1000 kg/m 3 Användningsgränser (DIN ) UNA 14, segjärn (3 E0), PN 25 D riftövertryck PMA 25 19, 4 17, 8 15 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal PMX ( tryck före r avledaren) tillåten tryckskillnad espektive efter 13*) (4) Användningsgränser (DIN ) UNA 16, kolstål (3 E0), PN 40 D riftövertryck PMA 40 30, 2 25, 8 23, 1 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal PMX ( tryck före r avledaren) tillåten tryckskillnad espektive efter 22*) (13 eller 4) Användningsgränser UNA 16, kolstål, CLASS 150 D riftövertryck PMA 17, 3 13, 8 10, 2 6, 5 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal PMX ( tryck före r avledaren) tillåten tryckskillnad espektive efter 13*) (4) Användningsgränser (DIN ) UNA 16A, rostfritt stål (13 E0), PN 40 D riftövertryck PMA 40 35, 6 29, 3 25, 8 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal lågtemperatur (till PN) Maximal tillåten tryckskillnad PMX ( tryck före respektive efter avledaren) [ C] *) (13 eller 4) Beroende på anslutningstyp kan andra användningsgränser förekomma! *) Beroende på avslutningsanordning (AO) 11

12 Tekniska data fortsättning Användningsgränser UNA 16A, rostfritt stål, CLASS 150 D riftövertryck PMA 19, 3 17, 0 14, 0 10, 2 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal PMX tillåten tryckskillnad ( tryck före respektive efter 22*) (13 eller 4) avledaren) Beroende på anslutningstyp kan andra användningsgränser förekomma! *) Beroende på avslutningsanordning (AO) Användningsgränser (DIN ) UNA 14P, segjärn (3 E0), PN 16 D riftövertryck PMA 16 Ingångstemperatur TMA med kula av stål m ed kula av Perbunan Maximal tillåten tryckskillnad PMX med kula av stål m ed kula av Perbunan ( Tryck för minus tryck efter avledaren) [ C] [ C] [bar] [bar] ) ASTM-material jämförbart med DIN-materialet, var uppmärksam på skillnader i de kemiskfysikaliska egenskaperna. 2 ) Alternativt kan en kula av Perbunan levereras (UNA 14P) Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen 12 Material Hus UNA 14,14 P, 16 Huv UNA 14 DIN EN DIN ASTM P 250GH (1.0460) C 22.8 (1.0460) A 105 EN-GJS LT (EN-JS-1049) GGG 40.3 (0.7043) H uv UNA 16 G P240GH (1.0619) GS-C 25 (1.0619) Hus UNA 16A, rostfritt stål Hus UNA 16A, rostfritt stål Skruvar UNA 14, 14 P, 16 Skruvar UNA 16A, rostfritt stål Flottörkula X2CrNiMo (1.4404) G-X5CrNi19-10 (1.4308) X 2 CrNiMo 17 (1.4404) 13 2 A ) A 216 WCB A 182 F 316 L G-X 6 CrNi 18 9 (1.4308) A 351 CF 8 1 ) 42CrMo4 (1.7225) A 193 B7 X6NiCrTiMoVB (1.4980) X6CrNiMoTi (1.4571) X 5 NiCrTi (1.4980) X 6 CrNiMoTi 17 (1.4571) 12 2 A 182 F ) S äte X 8CrNiS18-9 (1.4305) X 10 CrNiS 18 9 (1.4305) AISI ) Kula 2 ) X 5CrNi18-10 (1.4301) X 5 CrNi (1.4301) A 182 F ) Tätning av huset Reglermembran 5N2 Övriga regleranordningar Graphit-CrNi Hastelloy/rostfritt stål rostfritt stål

13 Korrosionsbeständighet Vid avsedd användning påverkas avledarens säkerhet inte av korrosion. Konstruktion Huset är inte konstruerat för snabba tryckhöjningar. Dimensionering och korrosionstillägg ska utföras enligt teknikens nuvarande ståndpunkt. Typskylt/märkning Omfattning och utförande enligt EN 19 och EN ISO 26652, fast anbringad på märkskylt och hus eller huv. Typbeteckning UNA 1...h: horisontellt utförande UNA 1...v: vertikalt utförande SIMPLEX respektive DUPLEX: typ av reglerutrustning (se Systembeskrivning), plus P : med kula av Perbunan (max. 40 C), plus R : med inre avluftningsrör AO...(avslutningsanordning): 4 installerade avslutningsanordningar Stämpel på märkskylten, t.ex. 03 innebär tillverkningskvartal och tillverkningsår (exemplet: fjärde kvartalet 2003). AO DN Utförande Regleranordning Typskylten måste vara riktad uppåt TMA PN / Class AO DN Utförande Regleranordning Typskylten måste vara riktad uppåt TMA PN / Class Montering UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Beroende på husets utförande kan flottöravledaren monteras på horisontell eller vertikal rörledning med strömningsriktning uppifrån! Flödesriktningen kan ändras genom ombyggnad. Utförande med fläns 1. Beakta monteringsläget. Typskylten E måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktningen A finns på avledarens Hus. Flödesriktningen för UNA 14, UNA 16, UNA 16A eller UNA 14P kan ändras vid behov. 3. Tänk på att skapa utrymme för service. Om avledaren är fast monterad, behövs ett fritt område på minst 120 mm för demontering av huven I! 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör tätningsytorna på båda flänsarna. 6. Montera avledaren. Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen 13

14 Montering fortsättning Utförande med gängad muff 1. Beakta monteringsläget. Typskylten E måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktningen A finns på avledarens hus. Flödesriktningen för UNA 14, UNA 16, UNA 16A eller UNA 14P kan ändras vid behov. 3. Tänk på att skapa utrymme för service. Om avledaren är fast monterad, behövs ett fritt område på minst 120 mm för demontering av huven I! 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör den inre gängan. 6. Montera avledaren. Utförande med svetsad muff 1. Beakta monteringsläget. Typskylten E måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktningen A finns på avledarens hus. Vid behov kan man ändra flödesriktningen för UNA Tänk på att skapa utrymme för service. Om avledaren är fast monterad, behövs ett fritt område på minst 120 mm för demontering av huven I! 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör svetsändarna. 6. Montering endast med manuell bågsvetsning (svetsprocess 111 och 141 enligt DIN EN 24063) eller med gassvetsning (svetsprocess 3 enligt DIN EN 24063). Utförande med svetsad ände 1. Beakta monteringsläget. Typskylten E måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktningen A finns på avledarens hus. Vid behov kan man ändra flödesriktningen för UNA Tänk på att skapa utrymme för service. Om avledaren är fast monterad, behövs ett fritt område på minst 120 mm för demontering av huven I! 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör svetsmuffen. 6. Montering endast med bågsvetsning (svetsprocess 111 och 141 enligt DIN EN 24063). Varning Svetsning av kondensatavledare i tryckförande ledningar får endast utföras av svetsare med svetscertifikat enligt DIN EN

15 Värmebehandling av svetsfogarna Värmebehandling i efterhand av svetsfogarna behövs inte. Ändra genomströmningsriktning 1. Demontera huv I från huset B. Fig Bänd loss regleranordningen L M N med en skruvmejsel. Fig Vrid på huset så att pilen för flödesriktningen A pekar i önskad riktning. 4. Regleranordningen ska fixeras med två kraftiga slag på upptagaren. Fig Rengör husets och huvens tätningsytor. 6. Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på tätningsytan eller huv och skruvgängorna (t.ex. B. WINIX 2150). 7. Skruva ihop hus och huv med ny tätning O. Dra åt husets skruvar P jämnt korsvis med 35 Nm. Efterdra skruvarna efter idrifttagningen. Verktyg Sexkant-vinkelskruvmejsel (G 8), DIN 911L Skruvmejsel (5,5/125), DIN 5265 Körnare (120/10), DIN 7250 Hammare (500 g), DIN 1041 Pendelledning För GESTRA kondensatavledare UNA 14P rekommenderas montage en pendelledning K som tryckutjämningsledning. Pendelledningen säkrar en kontinuerlig kondensatavrinning från medieledningen till avledaren. Genom pendelledningen förhindrar man uppkomsten av ett vattenlås. Vid vissa monteringsplatser kan det även vara meningsfullt att montera en pendelledning även för kondensatavledare. Genom pendelledningen förhindrar man uppkomsten av ett vattenlås. K WINIX 2150 är ett registrerat varumärke som tillhör WINIX GmbH, Norderstedt 15

16 Montering fortsättning Manuell avluftningsventil UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P (specialtillbehör) 1. Ta bort låsskruven G eller manuell avluftningsventil F. 2. Montera manuell avluftningsventil F med tätningsring H. Åtdragningsmoment 75 Nm. 3. Stäng manuell avluftningsventil. Verktyg Anmärkning Huven levereras utan hål som standard! Montage i efterhand är därför inte möjlig. Ringskruvnyckel SW 17, DIN 3113, Form B Momentnyckel Nm, DIN ISO 6789 Manuell tilluftsventil UNA 14, UNA 16, UNA 16A (specialtillbehör), UNA 14P 1. Tag bort låsskruven G. 2. Montera manuell tilluftsanordning J med tätningsring H. Vid montage sätt på spakförlängningen och håll lodrätt. Åtdragningsmoment 75 Nm. Anmärkning Huven levereras utan hål som standard! Montage i efterhand är därför inte möjlig. Standardutrustning vid UNA 14P Verktyg Ringskruvnyckel SW 17, DIN 3113, Form B Momentnyckel Nm, DIN ISO 6789 Driftstart Flänsförbindningarna, den manuella avluftningsventilen och den manuella tilluftsanordningen på UNA 14, UNA 16, UNA 16A och UNA 14P måste vara ordentligt fastskruvade och täta. 16

17 Underhåll GESTRA kondensatavledare UNA 14, UNA 16 och UNA 16A är i princip underhållsfria. Men vi rekommenderar att man vid användning i ospolade nya anläggningar genomför en kontroll och rengöring av avledaren. GESTRA kondensatavledare UNA 14P är i princip underhållsfria. Men om kondensatet är mycket oljehaltigt rekommenderar vi att man beroende på grad av smuts rengör avledaren eller monterar en oljeavskiljare före. Rengöra kondensatavledaren 1. Demontera huv I från huset B. Fig Bänd loss regleranordningen L M N med en skruvmejsel. Fig Ta bort husets gamla tätning O. 4. Rengör hus och inre delar. 5. Rengör husets och huvens tätningsytor, sätt in en ny tätning O. 6. Regleranordningen ska fixeras med två kraftiga slag på upptagaren. Fig Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på tätningsytan eller huv och skruvgängorna (t.ex. B. WINIX 2150). 8. Sätt ihop hus och huv med ny tätning. Dra åt husets skruvar P jämnt korsvis med 35 Nm. Efterdra skruvarna efter idrifttagningen. Rengör/byt reglerutrustning 1. Demontera huv I från huset B. Fig Bänd loss regleranordningen L M N med en skruvmejsel. Fig Ta bort husets gamla tätning O. 4. Rengör husets och huvens tätningsytor, sätt in en ny tätning O. 5. Nya eller rengjorda regleranordningar L M N ska fixeras med två kraftiga slag på upptagaren. Fig Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på tätningsytan eller huv och skruvgängorna (t.ex. B. WINIX 2150). 7. Sätt ihop hus och huv med ny tätning. Dra åt husets skruvar jämnt korsvis med 35 Nm. Efterdra skruvarna efter idrifttagningen. WINIX 2150 är ett registrerat varumärke som tillhör WINIX GmbH, Norderstedt 17

18 Underhåll fortsättning Rengöra/byta reglermembran (endast DUPLEX-utförande) 1. Demontera huv I från huset B. Fig Bänd loss regleranordningen N med en skruvmejsel. Fig Ta bort husets gamla tätning O. 4. Rengör husets och huvens tätningsytor, sätt in en ny tätning O. 5. Dra av klämman C från regleranordningen N och ta av reglermembranet D. 6. Sätt på nytt eller rengjort reglermembran och skjut klämman C över regler membranet. Fig Rengör husets och huvens tätningsytor. Sätt in ny tätning O. 8. Regleranordningen N ska fixeras med två kraftiga slag på upptagaren. Fig Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på tätningsytan eller huv och skruvgängorna (t.ex. B. WINIX 2150). 10. Sätt ihop hus och huv med ny tätning. Dra åt husets skruvar jämnt korsvis med 35 Nm. Efterdra skruvarna efter idrifttagningen. Verktyg Sexkant-vinkelskruvmejsel (G 8), DIN 911L Skruvmejsel (5,5/125), DIN 5265 Körnare (120/10), DIN 7250 Hammare (500g), DIN 1041 Åtdragningsmoment Del Kondensatavledare Åtdragningsmoment [Nm] F G J UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P 75 P UNA 14, UNA 16, UNA 14P 35 P UNA 16A 35 Alla åtdragningsmoment avser en rumstemperatur på 20 C. WINIX 2150 är ett registrerat varumärke som tillhör WINIX GmbH, Norderstedt 18

19 Reservdelar Reservdelslista Del H Benämning Tätningsring 2 ) A17x 23 Artikelnummer Artikelnummer UNA 14 UNA 16 UNA 16A rostfritt stål O Husets tätning 1 ) (grafit/crni) 67x 77x Reglermembran 5N2, D O Husets tätning N O Reglerutrustning AO Duplex, komplett AO Artikelnummer UNA 14P AO M O Regleranordning Simplex R, komplett AO4 AO AO L O Regleranordning Simplex, komplett AO AO AO13P 3 ) F J H H AO22 Manuell avluftningsventil Manuell tilluftsanordning på begäran 1 ) Beställningsmängd 20 st. Mindre mängder kan köpas från fackhandeln. 2 ) Beställningsmängd 10 st. Mindre mängder kan köpas från fackhandeln. 3 ) Regleranordning Simplex P med kula av Perbunan upp till 40 C för UNA 14P Anmärkning Huven I har standardmässigt inga hål, därför är det inte möjligt med en montering från F och J i efterhand. Fig. 3 Huven I på UNA 14P har standardmässigt hål, varför en montering från och J i efterhand är möjlig. Fig. 3 Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen F 19

20 Er agent i Sverige: Alnab Armatur AB PARTILLE SVERIGE Tel Fax GESTRA GmbH P. O. Box , D Bremen, Münchener Str. 77, D Bremen Tel. +49 (0) , Fax +49 (0) Internet A Unit of Flowserve Corporation /304c 2003 GESTRA GmbH Bremen Printed in Germany 20

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

MK 45 MK 45 A Rostfritt stål. Bruksanvisning 810405-01 Kondensatavledare MK 45, MK 45 A

MK 45 MK 45 A Rostfritt stål. Bruksanvisning 810405-01 Kondensatavledare MK 45, MK 45 A MK 45 MK 45 A Rostfritt stål Bruksanvisning 810405-01 Kondensatavledare MK 45, MK 45 A 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Överensstämmelse

Läs mer

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 S Bruksanvisning 810519-02 Kondensatavledare UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h rostfri, UNA 27h Innehål Viktiga hänvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

BK 212. Installationsanvisning Kondensatavledare BK 212

BK 212. Installationsanvisning Kondensatavledare BK 212 BK 212 Installationsanvisning 810777-00 Kondensatavledare BK 212 1 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Seite Säkerhetsanvisning... 7 Fara... 7 Förklaringar Förpackningsinnehåll... 8 Systembeskrivning...

Läs mer

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Bruksanvisning 818581-00. Synglas Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Bruksanvisning 818581-00. Synglas Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 S Bruksanvisning 818581-00 Synglas Vaposkop VK 14, VK 16 Innehållsförteckning Viktiga hänvisningar Sida Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisningar...4 Fara...4 DGRL

Läs mer

BK 45 BK 45U. Bruksanvisning 810452-01 Kondensatavledare BK 45, BK 45U

BK 45 BK 45U. Bruksanvisning 810452-01 Kondensatavledare BK 45, BK 45U BK 45 BK 45U Bruksanvisning 810452-01 Kondensatavledare BK 45, BK 45U 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 6 Säkerhetsanvisningar... 6 Information om risker... 6 Klassificering enligt

Läs mer

BB 1... BB 2... Installationsanvisning Dubbel-backventil BB 1..., BB 2...

BB 1... BB 2... Installationsanvisning Dubbel-backventil BB 1..., BB 2... BB 1... BB 2... Installationsanvisning 810774-00 Dubbel-backventil BB 1..., BB 2... 1 Innehåll Viktiga anmärkningar Sidan 2 Användningsområde...8 Säkerhetsanvisningar...8 Fara...8 Ingruppering enligt artikel

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 15. Bruksanvisning 818436-00. Kondensatavledare BK 15, DN 40-50

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 15. Bruksanvisning 818436-00. Kondensatavledare BK 15, DN 40-50 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 15 Bruksanvisning 818436-00 Kondensatavledare BK 15, DN 40-50 1 2 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 6 Säkerhetsanvisningar... 6 Information om risker...

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4 GESTRA GESTRA Steam Systems ERL 6- LRG 6-4 Monteringsanvisning 8078-0 Konduktivitetselektroder ERL 6-, LRG 6-4 ERL 6-, LRG 6-4 Dimensioner max. 60 C max. 60 C 99 0 Gänga G ¾" Tätningsring 7 x 3 DIN 7603

Läs mer

MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2

MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Kondensatavledare MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Översättning av original bruksanvisning 810405-03 Innehållsförteckning Förord...3 Tillgänglighet...3 Typografiska markeringar i texten...3 Säkerhet...3

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Gestra flottöravledare, UNA38, 39

Gestra flottöravledare, UNA38, 39 fördelar Duplex (automatisk avluftning) samt simplex (manuell avluftning via avluftnings ventil) Arbetar oberoende av mottryck vilket innebär att den går att använda på alla applikationer Avluftning även

Läs mer

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Duball DL kulventiler FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation 4 5

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Svenska. Installationsanvisningar Nivåelektrod typ

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Svenska. Installationsanvisningar Nivåelektrod typ GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 211-1 SV Svenska Installationsanvisningar 818859-00 Nivåelektrod typ NRG 211-1 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Säkerhetsanvisningar...4 Varning...4 Förklaringar Leveransomfång...4

Läs mer

ZK 39. GESTRA Steam Systems. Skötselinstruktionen 818917-00. Svenska

ZK 39. GESTRA Steam Systems. Skötselinstruktionen 818917-00. Svenska GESTRA Steam Systems ZK 39 SV Svenska Skötselinstruktionen 818917-00 Reglerventil med ZK-radialstegdysa ZK 39/15 Utförande med elektriskt manöverdon ZK 39/20 Utförande med pneumatiskt manöverdon Innehåll

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

Säkerhetsventil med gummibälg, höglyftande

Säkerhetsventil med gummibälg, höglyftande Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 15-150 16-10 C till +150 ºC Gråjärn/EPDM Användningsområde Säkerhetsventil för t.ex lågtrycksångpannor och ångkärl. Även lämplig för vattensystem med krav

Läs mer

Säkerhetsventil höglyftande (XXL, big size)

Säkerhetsventil höglyftande (XXL, big size) Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 200-250 25-85 C till +450 ºC Stål DN 300-400 16-85 C till +450 ºC Stål DN 200-250 25-196 C till +550 ºC Rostfritt syrafast stål DN 300-400 16-196 C till

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 32

Bruksanvisning kulventil VM Serie 32 Bruksanvisning kulventil VM 4490-4491 Serie 32 3-delad kulventil med fullt genomlopp för vätskor, ånga och gaser. Utblåsningssäker spindel. Flytande kula med cylindriskt genomlopp. Ansättningsbar packbox.

Läs mer

ÅNGFÄLLA TERMOSTATISK (BIMETALL)

ÅNGFÄLLA TERMOSTATISK (BIMETALL) ARI CONA B ANVÄNDNINGsområde För uttömning av kondensat i ångsystem. BESKRIVNING Termostatisk ångfälla med korrosionsbeständig och tryckslagssäker bimetallisk kontrollenhet. Möjlighet att rikta underkylning

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG Ramén Trading AB UI-S-KSG Industriella Reglerventiler & Regulatorer 2006-05-10 Er Order: Märke: Raméns order: Ventiltyp: Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG ALLMÄN BESKRIVNING

Läs mer

Säkerhetsventil höglyftande

Säkerhetsventil höglyftande höglyftande AT 4541, 4542, 4543, 4545, Dimensionsområde PN Temperaturområde Material AT 4541, 4542, 4543, 4545, DN 25-100 40-60 C till 350 ºC Segjärn DN 125-150 16 Segjärn DN200 25 Segjärn DN 20-150 40-85

Läs mer

Underhållsfri metalliskt tätande. Avstängningsventil. Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn PN 25 DN 15-150.

Underhållsfri metalliskt tätande. Avstängningsventil. Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn PN 25 DN 15-150. Typblad 7150.1/5-55 BOA R -H Underhållsfri metalliskt tätande avstängningsventil med bälgtätning med flänsar enligt ny europeisk norm 1092-2 typ 21 Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler.

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. 08C-P1, DN 15-65 parabolkägla... sidan 2-11 08C-P1, DN 80-100 parabolkägla... sidan 12-21 08C-L1, DN 15-65 hålkägla... sidan 22-31 08C-L1, DN 80-100

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Fabrikat Vexve

Bruksanvisning kulventil VM Fabrikat Vexve Bruksanvisning kulventil VM 4500-4521 Fabrikat Vexve Helsvetsad kulventil med reducerat genomlopp för fjärrkyla och fjärrvärme, kylsystem och värmesystem, etanol, metanol, glykol och freezium samt rörsystem

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-4. Svenska. Installationsanvisningar 818860-00. Nivåvakt NRS 2-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-4. Svenska. Installationsanvisningar 818860-00. Nivåvakt NRS 2-4 GESTRA GESTRA Steam Systems NRS 2-4 SV Svenska Installationsanvisningar 818860-00 Nivåvakt NRS 2-4 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Säkerhetsanvisningar...4 Varning...4 Förklaringar Leveransomfång...5

Läs mer

1. Säkerhetsinformation

1. Säkerhetsinformation 6140050/4 IM-F01-0 ST Issue 4 ITD, IBP1, IBP1S, IBP0, ISM1 och IFT14 Kondensatavledare med inbyggda Spiratec-sensorer Installation- och underhållsinstruktioner 1. Säkerhetsinformation. Produktinformation.

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30 Bruksanvisning kulventil VM 4095-4096 Serie 30 3-vägs kulventil i flänsat utförande, med fullt genomlopp, ansättningsbar packbox och bottenlagrad kula för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler DN , PN 10 - PN 100, NAF

NAF-Check spjällbackventiler DN , PN 10 - PN 100, NAF NAF-Check spjällbackventiler DN 40-1000, PN 10 - PN 100, NAF 526520-528530 Fk 30.70(8)SE 05.12 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

WEKA VLI' magnetiska nivåindikatorer Economy Line 6

WEKA VLI' magnetiska nivåindikatorer Economy Line 6 Sida 1(7) Information Denna serie finns endast med ett begränsat utbud för användningsområden och tillbehör För dig som söker lösningar utanför användingsområdet gällande tryck, temperatur, anslutningar,

Läs mer

SPJÄLLVENTIL IA 31100, IA IA 31102TS. Högfors spjällventil. ANVÄNDNINGsområde

SPJÄLLVENTIL IA 31100, IA IA 31102TS. Högfors spjällventil. ANVÄNDNINGsområde PN 25 DN 80-700 Högfors spjällventil ANVÄNDNINGsområde Avstängnings- eller reglerventil för krävande media inom industri eller fjärrvärme. BESKRIVNING Hus av stål och spjällskiva av syrafast stål. Spjället

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8222 SV. Pneumatisk Reglerventil Typ 3310/AT och typ 3310/3278. Typ 3310 Segmenterad kulventil. Fig.

Monterings- och bruksanvisning EB 8222 SV. Pneumatisk Reglerventil Typ 3310/AT och typ 3310/3278. Typ 3310 Segmenterad kulventil. Fig. Pneumatisk Reglerventil Typ 3310/AT och typ 3310/3278 Typ 3310 Segmenterad kulventil Fig. 1 Typ 3310/AT Fig. 2 Typ 3310/3278 with attached positioner Monterings- och bruksanvisning EB 8222 SV Utgåva maj

Läs mer

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs Datablad Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs V7-71 Beskrivning Ventilerna är en kvalitets- och kostnadseffektiv lösning för de flesta värme- och kylapplikationer. Ventilerna kan användas

Läs mer

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Elektriskt ställdon Typ 5857 Bild 1 Elektriskt ställdon typ 5857 Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Utgåva oktober 2004 Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar Apparaten får endast installeras

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Bruksanvisning för Vexve kulventil

Bruksanvisning för Vexve kulventil 30.03.2010 Bruksanvisning för Vexve kulventil Innehåll 1. Allmänt 2. Förberedelser och anmärkningar 3. Märkning 4. Transportera och förvara ventilerna 5. Installera och svetsa fast på rörledningar 5.1

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på RKO skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

NAF-Triball kulventiler DN för max. 40 bar(e)

NAF-Triball kulventiler DN för max. 40 bar(e) NAF-Triball kulventiler för max. 40 bar(e) Fk 25.622(10)SE 05.05 Primära egenskaper NAF-Triball är en kulventil med fullt genomlopp avsedd för avstängning och on-off, samt i hårdtätat utförande även för

Läs mer

Säkerhetsventil proportionell

Säkerhetsventil proportionell proportionell Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 15-150 40-85 C till +450 ºC Stål DN 15-100 40-270 C till +400 ºC Rostfritt syrafast stål Användningsområde Säkerhetsventil för tryckkärl och

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278 Typ 3331 Spjällventil Fig. 1 Typ 3331/BR 31a (nedre) och typ 3331/3278 (övre) Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV Utgåva april

Läs mer

NAF Trunnball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4168-01-A4 03/15

NAF Trunnball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4168-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Trunnball DL kulventiler FCD NFSVIM4168-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8015/8018 SV. Serie 240 Pneumatisk reglerventil Typ 241-1 och Typ 241-7 Mikroventil Typ 241

Monterings- och bruksanvisning EB 8015/8018 SV. Serie 240 Pneumatisk reglerventil Typ 241-1 och Typ 241-7 Mikroventil Typ 241 Serie 240 Pneumatisk reglerventil Typ 241-1 och Typ 241-7 Mikroventil Typ 241 Bild 1 Ventil typ 241-1 Bild 2 Ventil typ 241-7 Monterings- och bruksanvisning EB 8015/8018 SV Utgåva april 1999 ,QQHKnOOVI

Läs mer

Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08

Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08 Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08 Säkerhetsinformation Se till att ingen kan skada sig vid provmanövrering av en ventil utanför rörsystemet. Om ventilen

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 429 VVG11.15 (DN 15) VXG11.25 (DN 25) VARIVALVE 2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 med justerbart kvs-värde VVG11 VXG11

Läs mer

SEMPELL. Smidda backventiler i stål för högtryckssystem, med svängande eller vippande klaff Ändar med stumsvets eller flänsar

SEMPELL. Smidda backventiler i stål för högtryckssystem, med svängande eller vippande klaff Ändar med stumsvets eller flänsar SEMPELL Smidda backventiler i stål för högtryckssystem, med svängande eller vippande klaff Ändar med stumsvets eller flänsar Innehåll 1 Förvaring av ventiler 1 1.1 Förberedelser och skyddande åtgärder

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler DN , PN 10 - PN 40, NAF

NAF-Check spjällbackventiler DN , PN 10 - PN 40, NAF NAF-Check spjällbackventiler DN 40-1000, PN 10 - PN 40, NAF 526520-528530 Fk 30.70(10)SE 09.02 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål och rostfritt stål. Utförande enligt

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på MV skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

AT 4265A. Detaljförteckning. Mått och vikt

AT 4265A. Detaljförteckning. Mått och vikt Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 15-100 40 max 250 C Stål AT 4265A Användningsområde För tryckreducering av ånga Högtryck max. 25 bar (e) Temperatur max. 250 C Lågtryck 13 bar (se tabell

Läs mer

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur Ref..6 0/05. www.axellarsson.se L 33 eskrivning L 33 är en smidd tredelad kulventil vilket garanterar en mycket hög kvalitetsnivå på materialet. Ventilen finns i rostfritt stål och kolstål samt andra material

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07 V7-07 Användning VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventilerna ger en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för reglering av varmt och/ eller kallt vatten i fancoils, små värme- och kylapparater i temperaturstyrda

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

Bruksanvisning Väggsåg WSE1217

Bruksanvisning Väggsåg WSE1217 Bruksanvisning Index 000 Originalbruksanvisning 10993146 sv / 2011-04-25 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en tekniskt ledande standard. Bara original TYROLIT

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

NRS 1-8. Driftanvisning 810705-01 GESTRA nivåbrytare NRS 1-8

NRS 1-8. Driftanvisning 810705-01 GESTRA nivåbrytare NRS 1-8 Driftanvisning 810705-01 GESTRA nivåbrytare NRS 1-8 Skyddsströmkrets Nät Skyddsströmkrets Nät Fig. 1 Fig. 3: Kopplingsschema för Frankrike Nät Skyddsströmkrets Fig. 2 U 1-2 Nedsänkt Frilagd Störning 2

Läs mer

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning Varnings- och farosymboler Varnings- och farosymboler följer definitionerna i ANSI Z535.6-2006. Hänvisningar och tecken har följande betydelser: Varning

Läs mer

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran.

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran. Datablad Flödesregulator/differenstrycksregulator med flödesbegränsning, med inbyggd reglerventil (PN 16) AHQM flödesregulator med inbyggd reglerventil AHPBM-F differenstrycksregulator (fast inställning)

Läs mer

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM 6590-6591, fabrikat Castflow Dubbelklaffbackventil med lågt tryckfall och fastvulkaniserat säte samt fjäderbelastade klaffar för vätskor. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Driftsinstruktion. Avstängningsventil med underhållsfri bälgtätning FABA Long Life / FABA -LA. Innehållsförteckning. Rev. 0040103000 5104 schwedisch

Driftsinstruktion. Avstängningsventil med underhållsfri bälgtätning FABA Long Life / FABA -LA. Innehållsförteckning. Rev. 0040103000 5104 schwedisch Driftsinstruktion Avstängningsventil med underhållsfri bälgtätning 1.0 Allmänt om driftsinstruktionen... 2 2.0 Varningssymboler... 2 2.1 Symbolernas betydelse...2 2.2 Säkerhetsrelevanta begrepp...2 3.0

Läs mer

Installationsanvisning till SYR STS 5

Installationsanvisning till SYR STS 5 Installationsanvisning Installationsanvisning till SYR STS 5 1 Innehållsförteckning: 1.0 Förord 1.1 Leveransomfång 1.2 Allmän information 1.3 Väggmontering 1.4 Tips anslutning av ledningar 1.5 Anslutning

Läs mer

Säkerhetsventil höglyftande

Säkerhetsventil höglyftande Dimensionsområde PN Temperaturområde Material G3/4-G1 200-85 C till +400ºC Stål G3/4-G1 700-270 C till +400 ºC Rostfritt syrafast stål Användningsområde Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Drivenhet 8000 ARITERM Drivenhet 8000 Innehållsförteckning Viktig information... 2 Tekniska data... 3 Åtdragningsmoment för kopplingar...3 Material... 3 Montering...

Läs mer

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt Datablad 5.2 Beskrivning Modellerna B, D och E våt larmventiler är utformade för att användas vid installationer av sprinkler med våtrör i byggnader som inte omfattas av frystemperaturer. En mängd olika

Läs mer

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK Driftinstruktion Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK DHV-S-DL P_MAZ_0028_SW DHV-S-DK Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

KULVENTIL AL 32. Beskrivning. Tryck / Temperatur

KULVENTIL AL 32. Beskrivning. Tryck / Temperatur Ref. 1.6-02/07. www.axel-larsson.se eskrivning är en smidd tredelad kulventil vilket garanterar en mycket hög kvalitetsnivå på materialet. Ventilen finns i rostfritt stål och kolstål samt andra material

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare Driftinstruktion Alla former av återgivning får endast ske medtillverkarens tillstånd.. ProMinent DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Var vänlig läs igenom driftinstruktionen helt före idrifttagning av denna

Läs mer

Datablad Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering

Datablad Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Beskrivning Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska motorer: AMV 150 1) AMV(E) 10 1)

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

Instruktionsmanual HAITIMA. Smutsfilter Y-format EGO 2049 / 2049F. HIM-07 Version:

Instruktionsmanual HAITIMA. Smutsfilter Y-format EGO 2049 / 2049F. HIM-07 Version: HITIM Instruktionsmanual Smutsfilter Y-format EGO : B Kontor : 8F, Nr.201, Tiding Blvd. Sec.2, Taipei, 114, Taiwan Webb-sida: www.haitima.com.tw Fax: +886-2-2658-3830, 2658-2266 Tel:+886-2-2658-5800 E-post:

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

WAFER-TYP VRIDSPJÄLLSVENTIL INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION, BRUK, OCH SERVICE

WAFER-TYP VRIDSPJÄLLSVENTIL INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION, BRUK, OCH SERVICE Serie 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 BRUK OCH SERVICE 1. Allmänt Läs denna instruktion grundligt innan installation och idrifttagande

Läs mer

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN

MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN 7.1 UPPSTÄLLNING AV LJUDDÄMPAREN MONTERING INFORMATION 7 Sidan 1 av 6 Utblåsningsljuddämparen bör alltid ställas upp på taket. Mediumet som blåses ut från ventilen expanderar i ljuddämparen till atmosfärstryck.

Läs mer

Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx

Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx Innehåll: 1. Montage 2. Byta flödesbegränsare. 3. Justering av varmvattenstopp 4. Inställning av flödestid 5. Underhåll Reservdelslista

Läs mer

GESTRA Steam Systems ZK 29. Bruksanvisning Manövreringsventil med ZK-radialstegsdysa

GESTRA Steam Systems ZK 29. Bruksanvisning Manövreringsventil med ZK-radialstegsdysa GESTRA Steam Systems ZK 29 Bruksanvisning 818484-00 Manövreringsventil med ZK-radialstegsdysa Innehåll Viktig information Sida Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisningar... 3 Information om risker...

Läs mer