UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P"

Transkript

1 UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P Bruksanvisning Kondensatavledare UNA 14, UNA 16, UNA 16A Kondensatavledare för tryckluft och gaser UNA 14P 1

2 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 8 Säkerhetsanvisningar... 8 Information om risker... 8 Klassificering enligt artikel 9 i direktivet om tryckbärande anordningar... 9 Kommentarer Förpackningens innehåll... 9 Systembeskrivning Funktion Tekniska data... 11, 12 Korrosionsbeständighet Konstruktion Typskylt/märkning Montering UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Utförande med fläns Utförande med gängad muff Utförande med svetsad muff Utförande med svetsad ände Värmebehandling av svetsfogarna Ändra flödesriktning Pendelledning Manuell avluftningsventil (specialtillbehör) Manuell tilluftsventil (specialtillbehör) Driftstart UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Underhåll Rengöra kondensatavledaren Rengör/byt reglerutrustning Rengör/byt reglermembran (endast DUPLEX-utförande) Åtdragningsmoment Reservdelar Reservdelslista

3 Kapacitetsdiagram UNA 14, UNA 16, UNA 16A AO 14, DN 15-25, ½" - 1" AO 13, DN 15-25, ½" - 1" AO 22, DN 15-25, ½" - 1" (endast UNA 16) Fig. 1 3

4 Kapacitetsdiagram UNA 14P 4 4 Maximal kapacitet för kallt kondensat av vätskor eller gaser. Fig. 2 4

5 Uppbyggnad B P A C D F O E G H N I M L G H J Fig. 3 K 5

6 Underhåll A L M N Fig. 4 L M N Fig. 5 6

7 Teckenförklaring A B C D Flödesriktningspil Hus Klämma Reglermembran (5N2) E Typskylt F Manuell avluftningsventil (specialtillbehör) G Låsskruv*) (specialtillbehör) H Tätningsring*) C 17 x 23 (specialtillbehör) I Huv (standard utan hål) J K L Manuell tilluftsventil*) (specialtillbehör) Spakförlängning för manuell tilluftsventil*) (specialtillbehör) Reglerutrustning SIMPLEX eller SIMPLEX P*) för UNA 14P med kula av Perbunan M Reglerutrustning SIMPLEX R N Reglerutrustning DUPLEX O Tätning av huset 77 x 67 x 1 (grafit/crni) P Insexskruv *) Standardutförande tryckluftsavledare UNA 14P Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen 7

8 Viktig information Avsedd användning Kondensatavledarna UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P ska endast användas för avledning av kondensat och vätskor. UNA 14, UNA 16, UNA 16A: Användning vid dränering av rörledningarna av kondensat inom de tillåtna tryck- och temperaturgränserna med beaktande av kemisk och korrosiv påverkan på tryckapparaten. UNA 14P: Användning vid dränering av rörledningarna av kondensat av tryckluft eller andra gaser och gasblandningar inom de tillåtna tryck- och temperaturgränserna med beaktande av kemisk och korrosiv påverkan på tryckapparaten. Säkerhetsanvisningar Apparaten får endast installeras av kvalificerad fackpersonal. Kvalificerad fackpersonal är personer som är förtrogna med montering och idrifttagning av produkten och har de kvalifikationer som motsvarar arbetsuppgifterna, till exempel: Specialutbildning. Utbildning eller instruktion i användningen av tillhörande säkerhetsutrustning enligt säkerhetsteknikens nuvarande ståndpunkt. Utbildning eller instruktion i första hjälpen och kännedom om de olycksförebyggande föreskrifterna. Risk Under driften står armaturen under tryck! Om flänsförbindningar, tillslutningsskruvar eller regulator lossas, strömmar hett vatten, ånga, toxiska gaser eller frätande vätskor ut. Det finns risk för svåra brännskador eller frätskador över hela kroppen. Risk för allvarliga förgiftningar genom toxiska gaser! Montage- eller underhållsarbeten ska utföras enbart när anläggningen inte står under tryck (tryck noll)! Ledningarna före och efter armaturen måste vara trycklösa! Armaturen är het under drift! Allvarliga brännskador på händer och armar är möjliga. Montage- eller underhållsarbeten ska utföras enbart när anläggningen är kall! Inre delar med vassa kanter kan förorsaka skärskador på händerna! Bär alltid skyddshandskar i samband med byte av reglerutrustning! 8

9 Klassificering enligt artikel 9 i direktivet om tryckbärande anordningar UNA 14, UNA 16, UNA 14P UNA 16A (rostfritt stål) Fluidgrupp gasformig flytande gasformig flytande Användning nej ja nej ja ja ja ja ja Kategori Undantag enligt artikel 3.3 Undantag enligt artikel 3.3 Nominell diameter DN CE-märkning nej nej Typ alla alla Kommentarer Förpackningens innehåll UNA 14 1 Kondensatavledare UNA 14 1 Bruksanvisning UNA 16 1 Kondensatavledare UNA 16 1 Bruksanvisning UNA 16A (rostfritt stål) 1 Kondensatavledare UNA 16A (rostfritt stål) 1 Bruksanvisning UNA 14P 1 Kondensatavledare UNA 14P 1 Spakförlängning för manuell tilluftsanordning 1 Bruksanvisning 9

10 Kommentarer fortsättning Systembeskrivning UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P är kondensat-/kondensatavledare med flottörer och rullkulavslutning. På grund av att avledarna fungerar oberoende av mottryck passar de för alla typer av drift. De består av ett hus med flänsmonterad huv och reglerutrustning. Reglerutrustningen är fritt åtkomlig när man har tagit av huven. Den kan bytas komplett utan demontering av huset från rörledningen. Genom ombyggnad av huven och regulatorn kan avledarna när som helst anpassas efter rörledningens dragning. En pil anger flödesriktningen och tecknet TOP (upptill) på typskylten anger monteringsläget. lämplig för stora kondensatmängder h -utförande för horisontell rörledning v -utförande för vertikal rörledning (Ombyggnad mellan h - och v -utförande genom att man vrider på huven och regulatorn.) UNA 14, UNA 16, UNA 16A För dessa kondensatavledare finns två olika reglerutrustningar. Reglerutrustningen SIMPLEX är en nivåberoende flottörstyrning och är särskilt lämplig för kalla kondensat. Reglerutrustningen SIMPLEX R är en nivåberoende flottörstyrning med kontinuerlig avluftning via en inre rör. Reglerutrustningen DUPLEX är en flottörstyrning med temperaturberoende, automatisk avluftning för anläggningar med mättad ånga. UNA 14P Kondensatavledaren är lämplig för dränera kondensat av gas- och tryckluftsanläggningar. För denna avledare finns två olika reglerutrustningar: reglerutrustningen SIMPLEX med kula av stål eller reglerutrustningen SIMPLEX P med kula av Perbunan. Kondensatavledare utrustas som standard med en anordning för utblåsning av armaturen (manuell tilluftsanordning) och med anslutningsmöjlighet för en balansrör (plugg G 3 /8). Funktion Kondensatet rinner in i avledaren och öppnar kontinuerligt reglerutrustningens kulavslutning. Vid full öppning avgörs den maximala kapaciteten av avslutningens (AO) tvärsnittarea. Den maximalt tillåtna tryckskillnaden för den reglerutrustning som används beror på sätets tvärsnittarea och densiteten för den vätska som ska avledas. Det finns tre olika sätes diametrar. Flottörkondensatavledare som är utrustade med reglerutrustningen DUPLEX kan avlufta en anläggning med mättad ånga både under start och under drift beroende på temperaturen. Kondensatavledaren UNA 14P har standardmässigt en avslutningsanordning (AO) för en maximal tryckskillnad på 16 bar vid en vätskedensitet på ρ = 1000 kg/m 3. Vid lägre densitet reduceras det maximala arbetsområdet. Kapaciteterna framgår av diagrammet. Kondensatavledare för andra tryck kan levereras på begäran. Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen 10

11 Tekniska data Avslutningsanordning Maximalt tillåten tryckskillnad 1 ) 2 ) PMX [bar] UNA 14 UNA 16 UNA 16A UNA 14P AO 4 4 X X X AO ) X X X X AO X X 1 ) Var uppmärksam på avledarens användningsgränser! 2 ) Tryck före minus tryck efter armaturen. 3 ) Maximal tillåten tryckskillnad 16 bar vid en vätskedensitet på ρ = 1000 kg/m 3 Användningsgränser (DIN ) UNA 14, segjärn (3 E0), PN 25 D riftövertryck PMA 25 19, 4 17, 8 15 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal PMX ( tryck före r avledaren) tillåten tryckskillnad espektive efter 13*) (4) Användningsgränser (DIN ) UNA 16, kolstål (3 E0), PN 40 D riftövertryck PMA 40 30, 2 25, 8 23, 1 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal PMX ( tryck före r avledaren) tillåten tryckskillnad espektive efter 22*) (13 eller 4) Användningsgränser UNA 16, kolstål, CLASS 150 D riftövertryck PMA 17, 3 13, 8 10, 2 6, 5 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal PMX ( tryck före r avledaren) tillåten tryckskillnad espektive efter 13*) (4) Användningsgränser (DIN ) UNA 16A, rostfritt stål (13 E0), PN 40 D riftövertryck PMA 40 35, 6 29, 3 25, 8 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal lågtemperatur (till PN) Maximal tillåten tryckskillnad PMX ( tryck före respektive efter avledaren) [ C] *) (13 eller 4) Beroende på anslutningstyp kan andra användningsgränser förekomma! *) Beroende på avslutningsanordning (AO) 11

12 Tekniska data fortsättning Användningsgränser UNA 16A, rostfritt stål, CLASS 150 D riftövertryck PMA 19, 3 17, 0 14, 0 10, 2 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal PMX tillåten tryckskillnad ( tryck före respektive efter 22*) (13 eller 4) avledaren) Beroende på anslutningstyp kan andra användningsgränser förekomma! *) Beroende på avslutningsanordning (AO) Användningsgränser (DIN ) UNA 14P, segjärn (3 E0), PN 16 D riftövertryck PMA 16 Ingångstemperatur TMA med kula av stål m ed kula av Perbunan Maximal tillåten tryckskillnad PMX med kula av stål m ed kula av Perbunan ( Tryck för minus tryck efter avledaren) [ C] [ C] [bar] [bar] ) ASTM-material jämförbart med DIN-materialet, var uppmärksam på skillnader i de kemiskfysikaliska egenskaperna. 2 ) Alternativt kan en kula av Perbunan levereras (UNA 14P) Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen 12 Material Hus UNA 14,14 P, 16 Huv UNA 14 DIN EN DIN ASTM P 250GH (1.0460) C 22.8 (1.0460) A 105 EN-GJS LT (EN-JS-1049) GGG 40.3 (0.7043) H uv UNA 16 G P240GH (1.0619) GS-C 25 (1.0619) Hus UNA 16A, rostfritt stål Hus UNA 16A, rostfritt stål Skruvar UNA 14, 14 P, 16 Skruvar UNA 16A, rostfritt stål Flottörkula X2CrNiMo (1.4404) G-X5CrNi19-10 (1.4308) X 2 CrNiMo 17 (1.4404) 13 2 A ) A 216 WCB A 182 F 316 L G-X 6 CrNi 18 9 (1.4308) A 351 CF 8 1 ) 42CrMo4 (1.7225) A 193 B7 X6NiCrTiMoVB (1.4980) X6CrNiMoTi (1.4571) X 5 NiCrTi (1.4980) X 6 CrNiMoTi 17 (1.4571) 12 2 A 182 F ) S äte X 8CrNiS18-9 (1.4305) X 10 CrNiS 18 9 (1.4305) AISI ) Kula 2 ) X 5CrNi18-10 (1.4301) X 5 CrNi (1.4301) A 182 F ) Tätning av huset Reglermembran 5N2 Övriga regleranordningar Graphit-CrNi Hastelloy/rostfritt stål rostfritt stål

13 Korrosionsbeständighet Vid avsedd användning påverkas avledarens säkerhet inte av korrosion. Konstruktion Huset är inte konstruerat för snabba tryckhöjningar. Dimensionering och korrosionstillägg ska utföras enligt teknikens nuvarande ståndpunkt. Typskylt/märkning Omfattning och utförande enligt EN 19 och EN ISO 26652, fast anbringad på märkskylt och hus eller huv. Typbeteckning UNA 1...h: horisontellt utförande UNA 1...v: vertikalt utförande SIMPLEX respektive DUPLEX: typ av reglerutrustning (se Systembeskrivning), plus P : med kula av Perbunan (max. 40 C), plus R : med inre avluftningsrör AO...(avslutningsanordning): 4 installerade avslutningsanordningar Stämpel på märkskylten, t.ex. 03 innebär tillverkningskvartal och tillverkningsår (exemplet: fjärde kvartalet 2003). AO DN Utförande Regleranordning Typskylten måste vara riktad uppåt TMA PN / Class AO DN Utförande Regleranordning Typskylten måste vara riktad uppåt TMA PN / Class Montering UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Beroende på husets utförande kan flottöravledaren monteras på horisontell eller vertikal rörledning med strömningsriktning uppifrån! Flödesriktningen kan ändras genom ombyggnad. Utförande med fläns 1. Beakta monteringsläget. Typskylten E måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktningen A finns på avledarens Hus. Flödesriktningen för UNA 14, UNA 16, UNA 16A eller UNA 14P kan ändras vid behov. 3. Tänk på att skapa utrymme för service. Om avledaren är fast monterad, behövs ett fritt område på minst 120 mm för demontering av huven I! 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör tätningsytorna på båda flänsarna. 6. Montera avledaren. Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen 13

14 Montering fortsättning Utförande med gängad muff 1. Beakta monteringsläget. Typskylten E måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktningen A finns på avledarens hus. Flödesriktningen för UNA 14, UNA 16, UNA 16A eller UNA 14P kan ändras vid behov. 3. Tänk på att skapa utrymme för service. Om avledaren är fast monterad, behövs ett fritt område på minst 120 mm för demontering av huven I! 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör den inre gängan. 6. Montera avledaren. Utförande med svetsad muff 1. Beakta monteringsläget. Typskylten E måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktningen A finns på avledarens hus. Vid behov kan man ändra flödesriktningen för UNA Tänk på att skapa utrymme för service. Om avledaren är fast monterad, behövs ett fritt område på minst 120 mm för demontering av huven I! 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör svetsändarna. 6. Montering endast med manuell bågsvetsning (svetsprocess 111 och 141 enligt DIN EN 24063) eller med gassvetsning (svetsprocess 3 enligt DIN EN 24063). Utförande med svetsad ände 1. Beakta monteringsläget. Typskylten E måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktningen A finns på avledarens hus. Vid behov kan man ändra flödesriktningen för UNA Tänk på att skapa utrymme för service. Om avledaren är fast monterad, behövs ett fritt område på minst 120 mm för demontering av huven I! 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör svetsmuffen. 6. Montering endast med bågsvetsning (svetsprocess 111 och 141 enligt DIN EN 24063). Varning Svetsning av kondensatavledare i tryckförande ledningar får endast utföras av svetsare med svetscertifikat enligt DIN EN

15 Värmebehandling av svetsfogarna Värmebehandling i efterhand av svetsfogarna behövs inte. Ändra genomströmningsriktning 1. Demontera huv I från huset B. Fig Bänd loss regleranordningen L M N med en skruvmejsel. Fig Vrid på huset så att pilen för flödesriktningen A pekar i önskad riktning. 4. Regleranordningen ska fixeras med två kraftiga slag på upptagaren. Fig Rengör husets och huvens tätningsytor. 6. Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på tätningsytan eller huv och skruvgängorna (t.ex. B. WINIX 2150). 7. Skruva ihop hus och huv med ny tätning O. Dra åt husets skruvar P jämnt korsvis med 35 Nm. Efterdra skruvarna efter idrifttagningen. Verktyg Sexkant-vinkelskruvmejsel (G 8), DIN 911L Skruvmejsel (5,5/125), DIN 5265 Körnare (120/10), DIN 7250 Hammare (500 g), DIN 1041 Pendelledning För GESTRA kondensatavledare UNA 14P rekommenderas montage en pendelledning K som tryckutjämningsledning. Pendelledningen säkrar en kontinuerlig kondensatavrinning från medieledningen till avledaren. Genom pendelledningen förhindrar man uppkomsten av ett vattenlås. Vid vissa monteringsplatser kan det även vara meningsfullt att montera en pendelledning även för kondensatavledare. Genom pendelledningen förhindrar man uppkomsten av ett vattenlås. K WINIX 2150 är ett registrerat varumärke som tillhör WINIX GmbH, Norderstedt 15

16 Montering fortsättning Manuell avluftningsventil UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P (specialtillbehör) 1. Ta bort låsskruven G eller manuell avluftningsventil F. 2. Montera manuell avluftningsventil F med tätningsring H. Åtdragningsmoment 75 Nm. 3. Stäng manuell avluftningsventil. Verktyg Anmärkning Huven levereras utan hål som standard! Montage i efterhand är därför inte möjlig. Ringskruvnyckel SW 17, DIN 3113, Form B Momentnyckel Nm, DIN ISO 6789 Manuell tilluftsventil UNA 14, UNA 16, UNA 16A (specialtillbehör), UNA 14P 1. Tag bort låsskruven G. 2. Montera manuell tilluftsanordning J med tätningsring H. Vid montage sätt på spakförlängningen och håll lodrätt. Åtdragningsmoment 75 Nm. Anmärkning Huven levereras utan hål som standard! Montage i efterhand är därför inte möjlig. Standardutrustning vid UNA 14P Verktyg Ringskruvnyckel SW 17, DIN 3113, Form B Momentnyckel Nm, DIN ISO 6789 Driftstart Flänsförbindningarna, den manuella avluftningsventilen och den manuella tilluftsanordningen på UNA 14, UNA 16, UNA 16A och UNA 14P måste vara ordentligt fastskruvade och täta. 16

17 Underhåll GESTRA kondensatavledare UNA 14, UNA 16 och UNA 16A är i princip underhållsfria. Men vi rekommenderar att man vid användning i ospolade nya anläggningar genomför en kontroll och rengöring av avledaren. GESTRA kondensatavledare UNA 14P är i princip underhållsfria. Men om kondensatet är mycket oljehaltigt rekommenderar vi att man beroende på grad av smuts rengör avledaren eller monterar en oljeavskiljare före. Rengöra kondensatavledaren 1. Demontera huv I från huset B. Fig Bänd loss regleranordningen L M N med en skruvmejsel. Fig Ta bort husets gamla tätning O. 4. Rengör hus och inre delar. 5. Rengör husets och huvens tätningsytor, sätt in en ny tätning O. 6. Regleranordningen ska fixeras med två kraftiga slag på upptagaren. Fig Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på tätningsytan eller huv och skruvgängorna (t.ex. B. WINIX 2150). 8. Sätt ihop hus och huv med ny tätning. Dra åt husets skruvar P jämnt korsvis med 35 Nm. Efterdra skruvarna efter idrifttagningen. Rengör/byt reglerutrustning 1. Demontera huv I från huset B. Fig Bänd loss regleranordningen L M N med en skruvmejsel. Fig Ta bort husets gamla tätning O. 4. Rengör husets och huvens tätningsytor, sätt in en ny tätning O. 5. Nya eller rengjorda regleranordningar L M N ska fixeras med två kraftiga slag på upptagaren. Fig Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på tätningsytan eller huv och skruvgängorna (t.ex. B. WINIX 2150). 7. Sätt ihop hus och huv med ny tätning. Dra åt husets skruvar jämnt korsvis med 35 Nm. Efterdra skruvarna efter idrifttagningen. WINIX 2150 är ett registrerat varumärke som tillhör WINIX GmbH, Norderstedt 17

18 Underhåll fortsättning Rengöra/byta reglermembran (endast DUPLEX-utförande) 1. Demontera huv I från huset B. Fig Bänd loss regleranordningen N med en skruvmejsel. Fig Ta bort husets gamla tätning O. 4. Rengör husets och huvens tätningsytor, sätt in en ny tätning O. 5. Dra av klämman C från regleranordningen N och ta av reglermembranet D. 6. Sätt på nytt eller rengjort reglermembran och skjut klämman C över regler membranet. Fig Rengör husets och huvens tätningsytor. Sätt in ny tätning O. 8. Regleranordningen N ska fixeras med två kraftiga slag på upptagaren. Fig Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på tätningsytan eller huv och skruvgängorna (t.ex. B. WINIX 2150). 10. Sätt ihop hus och huv med ny tätning. Dra åt husets skruvar jämnt korsvis med 35 Nm. Efterdra skruvarna efter idrifttagningen. Verktyg Sexkant-vinkelskruvmejsel (G 8), DIN 911L Skruvmejsel (5,5/125), DIN 5265 Körnare (120/10), DIN 7250 Hammare (500g), DIN 1041 Åtdragningsmoment Del Kondensatavledare Åtdragningsmoment [Nm] F G J UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P 75 P UNA 14, UNA 16, UNA 14P 35 P UNA 16A 35 Alla åtdragningsmoment avser en rumstemperatur på 20 C. WINIX 2150 är ett registrerat varumärke som tillhör WINIX GmbH, Norderstedt 18

19 Reservdelar Reservdelslista Del H Benämning Tätningsring 2 ) A17x 23 Artikelnummer Artikelnummer UNA 14 UNA 16 UNA 16A rostfritt stål O Husets tätning 1 ) (grafit/crni) 67x 77x Reglermembran 5N2, D O Husets tätning N O Reglerutrustning AO Duplex, komplett AO Artikelnummer UNA 14P AO M O Regleranordning Simplex R, komplett AO4 AO AO L O Regleranordning Simplex, komplett AO AO AO13P 3 ) F J H H AO22 Manuell avluftningsventil Manuell tilluftsanordning på begäran 1 ) Beställningsmängd 20 st. Mindre mängder kan köpas från fackhandeln. 2 ) Beställningsmängd 10 st. Mindre mängder kan köpas från fackhandeln. 3 ) Regleranordning Simplex P med kula av Perbunan upp till 40 C för UNA 14P Anmärkning Huven I har standardmässigt inga hål, därför är det inte möjligt med en montering från F och J i efterhand. Fig. 3 Huven I på UNA 14P har standardmässigt hål, varför en montering från och J i efterhand är möjlig. Fig. 3 Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen F 19

20 Er agent i Sverige: Alnab Armatur AB PARTILLE SVERIGE Tel Fax GESTRA GmbH P. O. Box , D Bremen, Münchener Str. 77, D Bremen Tel. +49 (0) , Fax +49 (0) Internet A Unit of Flowserve Corporation /304c 2003 GESTRA GmbH Bremen Printed in Germany 20

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 S Bruksanvisning 810519-02 Kondensatavledare UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h rostfri, UNA 27h Innehål Viktiga hänvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4 GESTRA GESTRA Steam Systems ERL 6- LRG 6-4 Monteringsanvisning 8078-0 Konduktivitetselektroder ERL 6-, LRG 6-4 ERL 6-, LRG 6-4 Dimensioner max. 60 C max. 60 C 99 0 Gänga G ¾" Tätningsring 7 x 3 DIN 7603

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

ZK 39. GESTRA Steam Systems. Skötselinstruktionen 818917-00. Svenska

ZK 39. GESTRA Steam Systems. Skötselinstruktionen 818917-00. Svenska GESTRA Steam Systems ZK 39 SV Svenska Skötselinstruktionen 818917-00 Reglerventil med ZK-radialstegdysa ZK 39/15 Utförande med elektriskt manöverdon ZK 39/20 Utförande med pneumatiskt manöverdon Innehåll

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

NRS 1-8. Driftanvisning 810705-01 GESTRA nivåbrytare NRS 1-8

NRS 1-8. Driftanvisning 810705-01 GESTRA nivåbrytare NRS 1-8 Driftanvisning 810705-01 GESTRA nivåbrytare NRS 1-8 Skyddsströmkrets Nät Skyddsströmkrets Nät Fig. 1 Fig. 3: Kopplingsschema för Frankrike Nät Skyddsströmkrets Fig. 2 U 1-2 Nedsänkt Frilagd Störning 2

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Typ 1 Typ 1u Typ 4 Typ 4u

Typ 1 Typ 1u Typ 4 Typ 4u Temperaturregulator Typ Typ u Typ 4 Typ 4u Bild Typ i GGG (GG) utförande och typ 4 med termostat typ. Konstruktion och funktion Temperaturregulatorn består av ventil, termostat och kapillärrör. Ventilen

Läs mer

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat APT14 Automatisk pump-ångfälla för effektiv dränering av kondensat En ny metod för dränering av värmeväxlare APT14 - Automatisk pump-ångfälla I över 50 år har Spirax Sarco konstruerat och tillverkat produkter

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG

GPA Vatten & Avlopp VAG. Kvalitetsventiler från VAG GPA Vatten & Avlopp VAG» Kvalitetsventiler från VAG EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll EKN-Dubbelexcentriskt vridspjäll Hus: Säte: O-ringar: GSK kvalitet Går även att få i emalj, gummilinad eller stål Direktsvetsat

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar www.jafo.eu JAFO AB, Lund 0910. Med reservation för eventuella ändringar. Utgåva 3 INFORMATION OM ÄLDRE GOLVBRUNNAR Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsanvisning 810704-02. Nivåvakt NRS 1-7

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsanvisning 810704-02. Nivåvakt NRS 1-7 GESTRA Steam Systems NRS 1-7 S Driftsanvisning 810704-02 Nivåvakt NRS 1-7 Innehållsförteckning Viktiga hänvisningar Sida Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisningar...4 Fara...4 ATEX (Atmosphère

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga 01 Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga är främst avsedd för att användas i system med ånga men kan användas HVAC system för värmning, kylning och lufthantering. Ventilen kan hantera följande media:

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer activpilot oncept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer Allmänna och säkerhetsrelevanta anmärkningar för denna monteringsanvisning enna bruksanvisning är avsedd för fönstermontörer

Läs mer

Backventil. Översvämningsskydd

Backventil. Översvämningsskydd Backventil för Översvämningsskydd från Backventil / Översvämningsskydd Den nyligen omkonstruerade backventilen från REDI innebär ett enkelt och effektivt sätt att undvika översvämningar på grund av returflöde

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt Datablad 5.2 Beskrivning Modellerna B, D och E våt larmventiler är utformade för att användas vid installationer av sprinkler med våtrör i byggnader som inte omfattas av frystemperaturer. En mängd olika

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Metallslang. Användningsområden. Temperaturområden. Material. Provning

Metallslang. Användningsområden. Temperaturområden. Material. Provning Metallslang Metallslang Denna broschyr innehåller metallslang, som täcker de vanligaste användningsområdena. Vid krav utöver det vi presenterar här, t ex andra material, extrema tryckegenskaper eller klassningsgodkända

Läs mer

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Svenska. Driftsanvisning 810704-04. Nivåvakt NRS 1-7

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Svenska. Driftsanvisning 810704-04. Nivåvakt NRS 1-7 GESTRA Steam Systems NRS 1-7 SV Svenska Driftsanvisning 810704-04 Nivåvakt NRS 1-7 1 Innehållsförteckning Viktiga hänvisningar Sida Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisningar...4 Fara...4 ATEX (Atmosphère

Läs mer

Tryckmätare MGS18 DN160

Tryckmätare MGS18 DN160 Sida 1 av 10 Tryckmätare MGS18 DN160 - Hus i rostfritt stål - Diameter DN160 - i syrafast stål - Mätnoggrannhet 1,0 - Fylld eller ofylld Benämning Tryckmätare för aggressiva vätskor och gaser. Ofylld alterntivt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

5/2- och 5/3-ventiler, Serie VS15, snabbanslutning rör Ø 6x1, 8x1 mm eller 5/16 och 1/ 4 tum

5/2- och 5/3-ventiler, Serie VS15, snabbanslutning rör Ø 6x1, 8x1 mm eller 5/16 och 1/ 4 tum Electric Drives and Controls Hydralics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service 5/2- och 5/3-ventiler, Serie VS5, snabbanslutning rör Ø 6x, 8x mm eller 5/6 och / 4 tum Technical data

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

HAWIDO KONTROLLVENTILER

HAWIDO KONTROLLVENTILER HAWIDO KONTROLLVENTILER Instruktion för Tryckreduceringsventil med elektrisk on/off funktion, typ 1503 och 1504 DN40 - DN250 Förvara denna instruktion i närheten av Er ventil. Exempel på märkning Typ av

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2000 SEKTION Gångjärn GÅNGJÄRN SE Invändigt gångjärn, se sid. -010 Gångjärn med 180 öppning, se sid. -175 Utanpåliggande gångjärn, se sid. -010 Tredelat gångjärn,

Läs mer

Bruksanvisning till SYR STS 5

Bruksanvisning till SYR STS 5 Bruksanvisning Bruksanvisning till SYR STS 5 1 Innehållsförteckning: 1.0 Förord 1.1 Garanti (utdrag) 1.2 Allmän information 1.3 Produktbeskrivning 1.4 Flödesvakt 1.5 Underhåll 1.6 Eliminera störningar

Läs mer

VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20

VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 TIONSANLÄGGNING IVL-K/20 VENTILATIONSANLÄGGNING IVL-K/20 ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Ventilationsanläggningen IVL-K/20 är avsedd för skyddsrum av klassen K i situationer som kräver skydd av befolkningen i skyddsrum.

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

BRUKSANVISNING Manöverdon - AL 77-200

BRUKSANVISNING Manöverdon - AL 77-200 Beteckningar och utförande DA = Double Acting. Pneumatisk manövrering i båda riktningarna. SR = Spring Return. Med fjäderretur. Storlekar 210, 230, 250 och 270 har 1 st kolv. Storlekar 220, 240, 260 och

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

NRGS 11-2 NRGS 16-2. Monteringsanvisning 810331-00 Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2

NRGS 11-2 NRGS 16-2. Monteringsanvisning 810331-00 Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2 NRGS 11-2 NRGS 16-2 Monteringsanvisning 810331-00 Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2 Mått 173 173 500, 1000, 1500 10 500, 1000, 1500 25 10 337,5 Bild 1 Bild 2 2 Uppbyggnad NRGS 16-2 A 1 2 3

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Instruktionsbok Dammwalls Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG Dr.-Zimmer-Str. 28, 95679 Waldershof Telefon 09231-9792-0 Fax 09231-972697 e-post info@a-schmelzer.de www.a-schmelzer.de

Läs mer

Svivel för fett. Bruksanvisning. Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel. Innehåll:

Svivel för fett. Bruksanvisning. Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel. Innehåll: Svivel för fett Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde

Läs mer

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum.

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. MÄT S0304 8A 8B Mätsystem www.meiro.se 0304 TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. Ett brett sortiment av anslutnings- och övergångsnipplar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ Omega

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ Omega Monterings- och bruksanvisning Pallställ Omega Verktyg för montage mm sexkanthylsor 6 mm sexkanthylsor 7 mm sexkanthylsor 8 mm sexkanthylsor 9 mm sexkanthylsor (Stolpskydd, Påkörningsskydd) 6 mm insexbits

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet BPW-NEWS Allg 7124703se BPW NEWS BPW BERGISCHE ACHSEN ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet Det beprövade BPW ECO-navet i ECO Plus utförande ersätts fr.o.m. september 2007 av

Läs mer

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör UNDVIK OLYCKOR! Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Arbeta säkert vid avluftning Risker vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Se till att u Inandning av gaser som ansamlas i fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

VERKTYG för RÖRSVETSNING. Klämmor. WInnehåll. Telefon: 4619 4647 Fax: 4619 4642 Hjortevænget 6

VERKTYG för RÖRSVETSNING. Klämmor. WInnehåll. Telefon: 4619 4647 Fax: 4619 4642 Hjortevænget 6 05/2008 E L D Klämmor T-klämma T-stålklämma Enkel kedjespännare Innehåll Dubbel kedjespännare Hydraulisk kedjespännare Invändig manuel klämma Invändig manuell flänsklämma Dubbel manuell klämma ELD-TECH

Läs mer

Förlängd räckvidd, normal riskklass Horisontella väggsprinklers (standardrespons) Allmän beskrivning

Förlängd räckvidd, normal riskklass Horisontella väggsprinklers (standardrespons) Allmän beskrivning Tekniska tjänster: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500 Modell SW-20 och SW-24 11,2 K-faktor Förlängd räckvidd, normal riskklass Horisontella väggsprinklers (standardrespons) Allmän beskrivning Modell

Läs mer

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans.

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. sida: 1/8 Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. Allmänt Systemet är installerat på alla kranar i High

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 2010-01 MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 1. Säkerhetsanvisningar: 2 2. Funktionsbeskrivning: 2 3. Montage: 2 4. Elektrisk anslutning: 3 5. Inställning av kontaktpunkten:

Läs mer