UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P"

Transkript

1 UNA 14 UNA 16 UNA 16A (rostfritt stål) UNA 14P Bruksanvisning Kondensatavledare UNA 14, UNA 16, UNA 16A Kondensatavledare för tryckluft och gaser UNA 14P 1

2 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 8 Säkerhetsanvisningar... 8 Information om risker... 8 Klassificering enligt artikel 9 i direktivet om tryckbärande anordningar... 9 Kommentarer Förpackningens innehåll... 9 Systembeskrivning Funktion Tekniska data... 11, 12 Korrosionsbeständighet Konstruktion Typskylt/märkning Montering UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Utförande med fläns Utförande med gängad muff Utförande med svetsad muff Utförande med svetsad ände Värmebehandling av svetsfogarna Ändra flödesriktning Pendelledning Manuell avluftningsventil (specialtillbehör) Manuell tilluftsventil (specialtillbehör) Driftstart UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Underhåll Rengöra kondensatavledaren Rengör/byt reglerutrustning Rengör/byt reglermembran (endast DUPLEX-utförande) Åtdragningsmoment Reservdelar Reservdelslista

3 Kapacitetsdiagram UNA 14, UNA 16, UNA 16A AO 14, DN 15-25, ½" - 1" AO 13, DN 15-25, ½" - 1" AO 22, DN 15-25, ½" - 1" (endast UNA 16) Fig. 1 3

4 Kapacitetsdiagram UNA 14P 4 4 Maximal kapacitet för kallt kondensat av vätskor eller gaser. Fig. 2 4

5 Uppbyggnad B P A C D F O E G H N I M L G H J Fig. 3 K 5

6 Underhåll A L M N Fig. 4 L M N Fig. 5 6

7 Teckenförklaring A B C D Flödesriktningspil Hus Klämma Reglermembran (5N2) E Typskylt F Manuell avluftningsventil (specialtillbehör) G Låsskruv*) (specialtillbehör) H Tätningsring*) C 17 x 23 (specialtillbehör) I Huv (standard utan hål) J K L Manuell tilluftsventil*) (specialtillbehör) Spakförlängning för manuell tilluftsventil*) (specialtillbehör) Reglerutrustning SIMPLEX eller SIMPLEX P*) för UNA 14P med kula av Perbunan M Reglerutrustning SIMPLEX R N Reglerutrustning DUPLEX O Tätning av huset 77 x 67 x 1 (grafit/crni) P Insexskruv *) Standardutförande tryckluftsavledare UNA 14P Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen 7

8 Viktig information Avsedd användning Kondensatavledarna UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P ska endast användas för avledning av kondensat och vätskor. UNA 14, UNA 16, UNA 16A: Användning vid dränering av rörledningarna av kondensat inom de tillåtna tryck- och temperaturgränserna med beaktande av kemisk och korrosiv påverkan på tryckapparaten. UNA 14P: Användning vid dränering av rörledningarna av kondensat av tryckluft eller andra gaser och gasblandningar inom de tillåtna tryck- och temperaturgränserna med beaktande av kemisk och korrosiv påverkan på tryckapparaten. Säkerhetsanvisningar Apparaten får endast installeras av kvalificerad fackpersonal. Kvalificerad fackpersonal är personer som är förtrogna med montering och idrifttagning av produkten och har de kvalifikationer som motsvarar arbetsuppgifterna, till exempel: Specialutbildning. Utbildning eller instruktion i användningen av tillhörande säkerhetsutrustning enligt säkerhetsteknikens nuvarande ståndpunkt. Utbildning eller instruktion i första hjälpen och kännedom om de olycksförebyggande föreskrifterna. Risk Under driften står armaturen under tryck! Om flänsförbindningar, tillslutningsskruvar eller regulator lossas, strömmar hett vatten, ånga, toxiska gaser eller frätande vätskor ut. Det finns risk för svåra brännskador eller frätskador över hela kroppen. Risk för allvarliga förgiftningar genom toxiska gaser! Montage- eller underhållsarbeten ska utföras enbart när anläggningen inte står under tryck (tryck noll)! Ledningarna före och efter armaturen måste vara trycklösa! Armaturen är het under drift! Allvarliga brännskador på händer och armar är möjliga. Montage- eller underhållsarbeten ska utföras enbart när anläggningen är kall! Inre delar med vassa kanter kan förorsaka skärskador på händerna! Bär alltid skyddshandskar i samband med byte av reglerutrustning! 8

9 Klassificering enligt artikel 9 i direktivet om tryckbärande anordningar UNA 14, UNA 16, UNA 14P UNA 16A (rostfritt stål) Fluidgrupp gasformig flytande gasformig flytande Användning nej ja nej ja ja ja ja ja Kategori Undantag enligt artikel 3.3 Undantag enligt artikel 3.3 Nominell diameter DN CE-märkning nej nej Typ alla alla Kommentarer Förpackningens innehåll UNA 14 1 Kondensatavledare UNA 14 1 Bruksanvisning UNA 16 1 Kondensatavledare UNA 16 1 Bruksanvisning UNA 16A (rostfritt stål) 1 Kondensatavledare UNA 16A (rostfritt stål) 1 Bruksanvisning UNA 14P 1 Kondensatavledare UNA 14P 1 Spakförlängning för manuell tilluftsanordning 1 Bruksanvisning 9

10 Kommentarer fortsättning Systembeskrivning UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P är kondensat-/kondensatavledare med flottörer och rullkulavslutning. På grund av att avledarna fungerar oberoende av mottryck passar de för alla typer av drift. De består av ett hus med flänsmonterad huv och reglerutrustning. Reglerutrustningen är fritt åtkomlig när man har tagit av huven. Den kan bytas komplett utan demontering av huset från rörledningen. Genom ombyggnad av huven och regulatorn kan avledarna när som helst anpassas efter rörledningens dragning. En pil anger flödesriktningen och tecknet TOP (upptill) på typskylten anger monteringsläget. lämplig för stora kondensatmängder h -utförande för horisontell rörledning v -utförande för vertikal rörledning (Ombyggnad mellan h - och v -utförande genom att man vrider på huven och regulatorn.) UNA 14, UNA 16, UNA 16A För dessa kondensatavledare finns två olika reglerutrustningar. Reglerutrustningen SIMPLEX är en nivåberoende flottörstyrning och är särskilt lämplig för kalla kondensat. Reglerutrustningen SIMPLEX R är en nivåberoende flottörstyrning med kontinuerlig avluftning via en inre rör. Reglerutrustningen DUPLEX är en flottörstyrning med temperaturberoende, automatisk avluftning för anläggningar med mättad ånga. UNA 14P Kondensatavledaren är lämplig för dränera kondensat av gas- och tryckluftsanläggningar. För denna avledare finns två olika reglerutrustningar: reglerutrustningen SIMPLEX med kula av stål eller reglerutrustningen SIMPLEX P med kula av Perbunan. Kondensatavledare utrustas som standard med en anordning för utblåsning av armaturen (manuell tilluftsanordning) och med anslutningsmöjlighet för en balansrör (plugg G 3 /8). Funktion Kondensatet rinner in i avledaren och öppnar kontinuerligt reglerutrustningens kulavslutning. Vid full öppning avgörs den maximala kapaciteten av avslutningens (AO) tvärsnittarea. Den maximalt tillåtna tryckskillnaden för den reglerutrustning som används beror på sätets tvärsnittarea och densiteten för den vätska som ska avledas. Det finns tre olika sätes diametrar. Flottörkondensatavledare som är utrustade med reglerutrustningen DUPLEX kan avlufta en anläggning med mättad ånga både under start och under drift beroende på temperaturen. Kondensatavledaren UNA 14P har standardmässigt en avslutningsanordning (AO) för en maximal tryckskillnad på 16 bar vid en vätskedensitet på ρ = 1000 kg/m 3. Vid lägre densitet reduceras det maximala arbetsområdet. Kapaciteterna framgår av diagrammet. Kondensatavledare för andra tryck kan levereras på begäran. Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen 10

11 Tekniska data Avslutningsanordning Maximalt tillåten tryckskillnad 1 ) 2 ) PMX [bar] UNA 14 UNA 16 UNA 16A UNA 14P AO 4 4 X X X AO ) X X X X AO X X 1 ) Var uppmärksam på avledarens användningsgränser! 2 ) Tryck före minus tryck efter armaturen. 3 ) Maximal tillåten tryckskillnad 16 bar vid en vätskedensitet på ρ = 1000 kg/m 3 Användningsgränser (DIN ) UNA 14, segjärn (3 E0), PN 25 D riftövertryck PMA 25 19, 4 17, 8 15 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal PMX ( tryck före r avledaren) tillåten tryckskillnad espektive efter 13*) (4) Användningsgränser (DIN ) UNA 16, kolstål (3 E0), PN 40 D riftövertryck PMA 40 30, 2 25, 8 23, 1 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal PMX ( tryck före r avledaren) tillåten tryckskillnad espektive efter 22*) (13 eller 4) Användningsgränser UNA 16, kolstål, CLASS 150 D riftövertryck PMA 17, 3 13, 8 10, 2 6, 5 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal PMX ( tryck före r avledaren) tillåten tryckskillnad espektive efter 13*) (4) Användningsgränser (DIN ) UNA 16A, rostfritt stål (13 E0), PN 40 D riftövertryck PMA 40 35, 6 29, 3 25, 8 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal lågtemperatur (till PN) Maximal tillåten tryckskillnad PMX ( tryck före respektive efter avledaren) [ C] *) (13 eller 4) Beroende på anslutningstyp kan andra användningsgränser förekomma! *) Beroende på avslutningsanordning (AO) 11

12 Tekniska data fortsättning Användningsgränser UNA 16A, rostfritt stål, CLASS 150 D riftövertryck PMA 19, 3 17, 0 14, 0 10, 2 I ngångstemperatur TMA [ C] Maximal PMX tillåten tryckskillnad ( tryck före respektive efter 22*) (13 eller 4) avledaren) Beroende på anslutningstyp kan andra användningsgränser förekomma! *) Beroende på avslutningsanordning (AO) Användningsgränser (DIN ) UNA 14P, segjärn (3 E0), PN 16 D riftövertryck PMA 16 Ingångstemperatur TMA med kula av stål m ed kula av Perbunan Maximal tillåten tryckskillnad PMX med kula av stål m ed kula av Perbunan ( Tryck för minus tryck efter avledaren) [ C] [ C] [bar] [bar] ) ASTM-material jämförbart med DIN-materialet, var uppmärksam på skillnader i de kemiskfysikaliska egenskaperna. 2 ) Alternativt kan en kula av Perbunan levereras (UNA 14P) Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen 12 Material Hus UNA 14,14 P, 16 Huv UNA 14 DIN EN DIN ASTM P 250GH (1.0460) C 22.8 (1.0460) A 105 EN-GJS LT (EN-JS-1049) GGG 40.3 (0.7043) H uv UNA 16 G P240GH (1.0619) GS-C 25 (1.0619) Hus UNA 16A, rostfritt stål Hus UNA 16A, rostfritt stål Skruvar UNA 14, 14 P, 16 Skruvar UNA 16A, rostfritt stål Flottörkula X2CrNiMo (1.4404) G-X5CrNi19-10 (1.4308) X 2 CrNiMo 17 (1.4404) 13 2 A ) A 216 WCB A 182 F 316 L G-X 6 CrNi 18 9 (1.4308) A 351 CF 8 1 ) 42CrMo4 (1.7225) A 193 B7 X6NiCrTiMoVB (1.4980) X6CrNiMoTi (1.4571) X 5 NiCrTi (1.4980) X 6 CrNiMoTi 17 (1.4571) 12 2 A 182 F ) S äte X 8CrNiS18-9 (1.4305) X 10 CrNiS 18 9 (1.4305) AISI ) Kula 2 ) X 5CrNi18-10 (1.4301) X 5 CrNi (1.4301) A 182 F ) Tätning av huset Reglermembran 5N2 Övriga regleranordningar Graphit-CrNi Hastelloy/rostfritt stål rostfritt stål

13 Korrosionsbeständighet Vid avsedd användning påverkas avledarens säkerhet inte av korrosion. Konstruktion Huset är inte konstruerat för snabba tryckhöjningar. Dimensionering och korrosionstillägg ska utföras enligt teknikens nuvarande ståndpunkt. Typskylt/märkning Omfattning och utförande enligt EN 19 och EN ISO 26652, fast anbringad på märkskylt och hus eller huv. Typbeteckning UNA 1...h: horisontellt utförande UNA 1...v: vertikalt utförande SIMPLEX respektive DUPLEX: typ av reglerutrustning (se Systembeskrivning), plus P : med kula av Perbunan (max. 40 C), plus R : med inre avluftningsrör AO...(avslutningsanordning): 4 installerade avslutningsanordningar Stämpel på märkskylten, t.ex. 03 innebär tillverkningskvartal och tillverkningsår (exemplet: fjärde kvartalet 2003). AO DN Utförande Regleranordning Typskylten måste vara riktad uppåt TMA PN / Class AO DN Utförande Regleranordning Typskylten måste vara riktad uppåt TMA PN / Class Montering UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Beroende på husets utförande kan flottöravledaren monteras på horisontell eller vertikal rörledning med strömningsriktning uppifrån! Flödesriktningen kan ändras genom ombyggnad. Utförande med fläns 1. Beakta monteringsläget. Typskylten E måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktningen A finns på avledarens Hus. Flödesriktningen för UNA 14, UNA 16, UNA 16A eller UNA 14P kan ändras vid behov. 3. Tänk på att skapa utrymme för service. Om avledaren är fast monterad, behövs ett fritt område på minst 120 mm för demontering av huven I! 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör tätningsytorna på båda flänsarna. 6. Montera avledaren. Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen 13

14 Montering fortsättning Utförande med gängad muff 1. Beakta monteringsläget. Typskylten E måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktningen A finns på avledarens hus. Flödesriktningen för UNA 14, UNA 16, UNA 16A eller UNA 14P kan ändras vid behov. 3. Tänk på att skapa utrymme för service. Om avledaren är fast monterad, behövs ett fritt område på minst 120 mm för demontering av huven I! 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör den inre gängan. 6. Montera avledaren. Utförande med svetsad muff 1. Beakta monteringsläget. Typskylten E måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktningen A finns på avledarens hus. Vid behov kan man ändra flödesriktningen för UNA Tänk på att skapa utrymme för service. Om avledaren är fast monterad, behövs ett fritt område på minst 120 mm för demontering av huven I! 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör svetsändarna. 6. Montering endast med manuell bågsvetsning (svetsprocess 111 och 141 enligt DIN EN 24063) eller med gassvetsning (svetsprocess 3 enligt DIN EN 24063). Utförande med svetsad ände 1. Beakta monteringsläget. Typskylten E måste alltid vara upptill. 2. Beakta flödesriktningen. Pilen för flödesriktningen A finns på avledarens hus. Vid behov kan man ändra flödesriktningen för UNA Tänk på att skapa utrymme för service. Om avledaren är fast monterad, behövs ett fritt område på minst 120 mm för demontering av huven I! 4. Ta bort plastpropparna. Plastpropparna är enbart avsedda som transportsäkring. 5. Rengör svetsmuffen. 6. Montering endast med bågsvetsning (svetsprocess 111 och 141 enligt DIN EN 24063). Varning Svetsning av kondensatavledare i tryckförande ledningar får endast utföras av svetsare med svetscertifikat enligt DIN EN

15 Värmebehandling av svetsfogarna Värmebehandling i efterhand av svetsfogarna behövs inte. Ändra genomströmningsriktning 1. Demontera huv I från huset B. Fig Bänd loss regleranordningen L M N med en skruvmejsel. Fig Vrid på huset så att pilen för flödesriktningen A pekar i önskad riktning. 4. Regleranordningen ska fixeras med två kraftiga slag på upptagaren. Fig Rengör husets och huvens tätningsytor. 6. Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på tätningsytan eller huv och skruvgängorna (t.ex. B. WINIX 2150). 7. Skruva ihop hus och huv med ny tätning O. Dra åt husets skruvar P jämnt korsvis med 35 Nm. Efterdra skruvarna efter idrifttagningen. Verktyg Sexkant-vinkelskruvmejsel (G 8), DIN 911L Skruvmejsel (5,5/125), DIN 5265 Körnare (120/10), DIN 7250 Hammare (500 g), DIN 1041 Pendelledning För GESTRA kondensatavledare UNA 14P rekommenderas montage en pendelledning K som tryckutjämningsledning. Pendelledningen säkrar en kontinuerlig kondensatavrinning från medieledningen till avledaren. Genom pendelledningen förhindrar man uppkomsten av ett vattenlås. Vid vissa monteringsplatser kan det även vara meningsfullt att montera en pendelledning även för kondensatavledare. Genom pendelledningen förhindrar man uppkomsten av ett vattenlås. K WINIX 2150 är ett registrerat varumärke som tillhör WINIX GmbH, Norderstedt 15

16 Montering fortsättning Manuell avluftningsventil UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P (specialtillbehör) 1. Ta bort låsskruven G eller manuell avluftningsventil F. 2. Montera manuell avluftningsventil F med tätningsring H. Åtdragningsmoment 75 Nm. 3. Stäng manuell avluftningsventil. Verktyg Anmärkning Huven levereras utan hål som standard! Montage i efterhand är därför inte möjlig. Ringskruvnyckel SW 17, DIN 3113, Form B Momentnyckel Nm, DIN ISO 6789 Manuell tilluftsventil UNA 14, UNA 16, UNA 16A (specialtillbehör), UNA 14P 1. Tag bort låsskruven G. 2. Montera manuell tilluftsanordning J med tätningsring H. Vid montage sätt på spakförlängningen och håll lodrätt. Åtdragningsmoment 75 Nm. Anmärkning Huven levereras utan hål som standard! Montage i efterhand är därför inte möjlig. Standardutrustning vid UNA 14P Verktyg Ringskruvnyckel SW 17, DIN 3113, Form B Momentnyckel Nm, DIN ISO 6789 Driftstart Flänsförbindningarna, den manuella avluftningsventilen och den manuella tilluftsanordningen på UNA 14, UNA 16, UNA 16A och UNA 14P måste vara ordentligt fastskruvade och täta. 16

17 Underhåll GESTRA kondensatavledare UNA 14, UNA 16 och UNA 16A är i princip underhållsfria. Men vi rekommenderar att man vid användning i ospolade nya anläggningar genomför en kontroll och rengöring av avledaren. GESTRA kondensatavledare UNA 14P är i princip underhållsfria. Men om kondensatet är mycket oljehaltigt rekommenderar vi att man beroende på grad av smuts rengör avledaren eller monterar en oljeavskiljare före. Rengöra kondensatavledaren 1. Demontera huv I från huset B. Fig Bänd loss regleranordningen L M N med en skruvmejsel. Fig Ta bort husets gamla tätning O. 4. Rengör hus och inre delar. 5. Rengör husets och huvens tätningsytor, sätt in en ny tätning O. 6. Regleranordningen ska fixeras med två kraftiga slag på upptagaren. Fig Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på tätningsytan eller huv och skruvgängorna (t.ex. B. WINIX 2150). 8. Sätt ihop hus och huv med ny tätning. Dra åt husets skruvar P jämnt korsvis med 35 Nm. Efterdra skruvarna efter idrifttagningen. Rengör/byt reglerutrustning 1. Demontera huv I från huset B. Fig Bänd loss regleranordningen L M N med en skruvmejsel. Fig Ta bort husets gamla tätning O. 4. Rengör husets och huvens tätningsytor, sätt in en ny tätning O. 5. Nya eller rengjorda regleranordningar L M N ska fixeras med två kraftiga slag på upptagaren. Fig Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på tätningsytan eller huv och skruvgängorna (t.ex. B. WINIX 2150). 7. Sätt ihop hus och huv med ny tätning. Dra åt husets skruvar jämnt korsvis med 35 Nm. Efterdra skruvarna efter idrifttagningen. WINIX 2150 är ett registrerat varumärke som tillhör WINIX GmbH, Norderstedt 17

18 Underhåll fortsättning Rengöra/byta reglermembran (endast DUPLEX-utförande) 1. Demontera huv I från huset B. Fig Bänd loss regleranordningen N med en skruvmejsel. Fig Ta bort husets gamla tätning O. 4. Rengör husets och huvens tätningsytor, sätt in en ny tätning O. 5. Dra av klämman C från regleranordningen N och ta av reglermembranet D. 6. Sätt på nytt eller rengjort reglermembran och skjut klämman C över regler membranet. Fig Rengör husets och huvens tätningsytor. Sätt in ny tätning O. 8. Regleranordningen N ska fixeras med två kraftiga slag på upptagaren. Fig Stryk på temperaturbeständigt smörjmedel på tätningsytan eller huv och skruvgängorna (t.ex. B. WINIX 2150). 10. Sätt ihop hus och huv med ny tätning. Dra åt husets skruvar jämnt korsvis med 35 Nm. Efterdra skruvarna efter idrifttagningen. Verktyg Sexkant-vinkelskruvmejsel (G 8), DIN 911L Skruvmejsel (5,5/125), DIN 5265 Körnare (120/10), DIN 7250 Hammare (500g), DIN 1041 Åtdragningsmoment Del Kondensatavledare Åtdragningsmoment [Nm] F G J UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P 75 P UNA 14, UNA 16, UNA 14P 35 P UNA 16A 35 Alla åtdragningsmoment avser en rumstemperatur på 20 C. WINIX 2150 är ett registrerat varumärke som tillhör WINIX GmbH, Norderstedt 18

19 Reservdelar Reservdelslista Del H Benämning Tätningsring 2 ) A17x 23 Artikelnummer Artikelnummer UNA 14 UNA 16 UNA 16A rostfritt stål O Husets tätning 1 ) (grafit/crni) 67x 77x Reglermembran 5N2, D O Husets tätning N O Reglerutrustning AO Duplex, komplett AO Artikelnummer UNA 14P AO M O Regleranordning Simplex R, komplett AO4 AO AO L O Regleranordning Simplex, komplett AO AO AO13P 3 ) F J H H AO22 Manuell avluftningsventil Manuell tilluftsanordning på begäran 1 ) Beställningsmängd 20 st. Mindre mängder kan köpas från fackhandeln. 2 ) Beställningsmängd 10 st. Mindre mängder kan köpas från fackhandeln. 3 ) Regleranordning Simplex P med kula av Perbunan upp till 40 C för UNA 14P Anmärkning Huven I har standardmässigt inga hål, därför är det inte möjligt med en montering från F och J i efterhand. Fig. 3 Huven I på UNA 14P har standardmässigt hål, varför en montering från och J i efterhand är möjlig. Fig. 3 Perbunan är ett registrerat varumärke som tillhör Bayer AG, Leverkusen F 19

20 Er agent i Sverige: Alnab Armatur AB PARTILLE SVERIGE Tel Fax GESTRA GmbH P. O. Box , D Bremen, Münchener Str. 77, D Bremen Tel. +49 (0) , Fax +49 (0) Internet A Unit of Flowserve Corporation /304c 2003 GESTRA GmbH Bremen Printed in Germany 20

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

NRGS 11-2 NRGS 16-2. Monteringsanvisning 810331-00 Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2

NRGS 11-2 NRGS 16-2. Monteringsanvisning 810331-00 Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2 NRGS 11-2 NRGS 16-2 Monteringsanvisning 810331-00 Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2 Mått 173 173 500, 1000, 1500 10 500, 1000, 1500 25 10 337,5 Bild 1 Bild 2 2 Uppbyggnad NRGS 16-2 A 1 2 3

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Översättning av originalbruksanvisningen Cobra 40-10 Utgåva 10/2013 Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING 5 1.1 Förord 5 1.2 Varningar, anmärkningar och symboler

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. EG-försäkran om överensstämmelse (Direktiv 98/37/EG, Bilaga

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Byt och förnya minska din energianvändning INLEDNING ROT betyder renovering, om- och tillbyggnad. Denna

Läs mer

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

Reflex ex Abscheider. exvoid exdirt extwin

Reflex ex Abscheider. exvoid exdirt extwin Reflex ex Abscheider 13.01.2014 exvoid exdirt extwin DE EN FR N IT DA NO SV PO RU CS V T TR Betriebsanleitung Operating manual Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing Manuale d'uso Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN OBSERVERA ANVISNINGAR! Det sker hela tiden en konstant vidareutveckling av våra husbilar/ husvagnar. Vi ber om förståelse för att det föreligger förbehåll för ändringar i utrustningen,

Läs mer