Nyförsäljning samt premieinkomst och insättningar fjärde kvartalet 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyförsäljning samt premieinkomst och insättningar fjärde kvartalet 2005"

Transkript

1 Pressmeddelande 15 februari 2006 Koncernkommunikation Stockholm Telefon vx Telefax Besök: Sveavägen 44 Fortsatt försäljningstillväxt i Skandia. 1 Nyförsäljning samt premieinkomst och insättningar fjärde kvartalet 2005 Skandia uppvisar även under fjärde kvartalet 2005 en god tillväxt jämfört med motsvarande kvartal Total premieinkomst och insättningar ökade under fjärde kvartalet till 35,3 miljarder SEK jämfört med 25,2 miljarder SEK under fjärde kvartalet Ökningen motsvarar 40 procent räknat i svenska kronor och 31 procent i lokal valuta. En ökning har skett inom samtliga divisioner, där UK, Asia Pacific & Offshore ökade premieinkomst och insättningar med 22 procent, Europe & Latin America ökade med 46 procent och Nordic ökade med 50 procent, samtliga i lokal valuta. Inom fondförsäkring ökade premieinkomsten i lokal valuta med 31 procent till 23,7 (17, miljarder SEK. Nyförsäljningen inom fondförsäkring låg på motsvarande nivå som föregående år, 2,9 (2,9) miljarder SEK. Nyförsäljningen under fjärde kvartalet 2004 var kraftigt påverkad av den exceptionella efterfrågan i Tyskland. Exklusive Tyskland ökade nyförsäljningen med 15 procent i lokal valuta. Inom fondsparande ökade insättningarna och uppgick till 10,7 (7, miljarder SEK. Merparten av ökningen är hänförlig till Europe & Latin America. Helåret 2005 Skandias totala premieinkomst och insättningar ökade till 127,6 (98,0) miljarder SEK. Detta motsvarar en ökning med 28 procent räknat i lokal valuta. Inom fondförsäkring ökade premieinkomsten till 88,0 (66,9) miljarder SEK, vilket motsvarar en ökning med 30 procent i lokal valuta. Även nyförsäljningen inom fondförsäkring fortsatte att öka och uppgick till 11,5 (10,0) miljarder SEK. Detta motsvarar en ökning med 14 procent i lokal valuta. Inom fondsparande ökade insättningarna och uppgick till 36,8 (28,8) miljarder SEK. I Skandias dokument till aktieägarna som publicerades den 19 oktober 2005 beskrevs Skandias plan för Skandias totala premieinkomst och insättningar för 2005 överstiger planen för året med drygt 20 procent. Nyförsäljningen inom 1 Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

2 fondförsäkring överstiger plan med 15 procent. UK, Asia Pacific & Offshore Premieinkomst och insättningar i Storbritannien (inklusive Royal Skandia) uppgick under året till 70,1 (56, miljarder SEK, vilket motsvarar en ökning med 23 procent i lokal valuta. Av detta utgör fondförsäkring 58,8 (46,5) miljarder SEK medan fondsparande står för 11,3 (9,6) miljarder SEK. Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade under året med 19 procent i lokal valuta till 6,9 (5,8) miljarder SEK. Skandias marknadsandel i Storbritannien ökade till 5,6 procent under årets tredje kvartal eftersom nyförsäljningen överträffar marknaden. I Storbritannien har 2005 präglats av den goda försäljningen av pensionsprodukter, vilka utvecklats inför 2006 års reformer på pensionsmarknaden. Nyförsäljningen av pensionsprodukter ökade med 35 procent i lokal valuta jämfört med föregående år. Storbritanniens offshoreverksamhet, Royal Skandia, ökade under 2005 sin nyförsäljning med 31 procent i lokal valuta. En drivande faktor bakom tillväxten har varit den starka försäljningen av engångsbetalda investeringsprodukter, särskilt i Storbritannien där produkterna har skattefördelar. Försäljningen har också påverkats positivt av distribution via "private banks", främst i Storbritannien och Mellanöstern. Jämfört med tredje kvartalet har dock nyförsäljningen under fjärde kvartalet minskat i Royal Skandia. Detta beror på den ojämna fördelningen över året av försäljningen via private banks samt på prisjusteringar av vissa produkter med löpande betald premie i syfte att förbättra vinstmarginal och kapitalanvändning. Insättningarna av fondsparande i Storbritannien ökade med 15 procent i lokal valuta. Bakom ökningen ligger en ökad efterfrågan på multi-manager-lösningar samt den goda utvecklingen på aktiemarknaden som lett till ökat intresse hos investerare. I Australien minskade insättningarna något i lokal valuta. Europe & Latin America Total premieinkomst och insättningar ökade till 31,6 (21, miljarder SEK, en ökning med 42 procent i lokal valuta jämfört med föregående år. Inom fondförsäkring ökade premieinkomsten med 37 procent i lokal valuta och uppgick till 14,4 (10, miljarder SEK. Nyförsäljningen inom fondförsäkring uppgick till 2,0 (2, miljarder SEK. Minskningen förklaras av den tidigare nämnda exceptionella efterfrågan i Tyskland under december 2004, men minskningen motverkas av den positiva utvecklingen på övriga marknader inom divisionen. Nyförsäljningen exklusive Tyskland ökade med 33 procent i svenska kronor, jämfört med föregående år. 2

3 I Frankrike fortsatte framgångarna inom fondförsäkring och nyförsäljningen mer än fördubblades jämfört med samma period föregående år. I Tyskland fortsätter trenden från tredje kvartalet där bolaget visade en fortsatt återhämtning i nyförsäljningen. En del av denna ökning i nyförsäljningen är hänförlig till årliga premiehöjningar på tidigare sålda kontrakt med regelbundna premiebetalningar. Även premieinkomsten inom fondförsäkring i Tyskland fortsatte att utvecklas positivt och steg med 29 procent i lokal valuta under året. I Italien har nyförsäljningen inom fondförsäkring ökat med 29 procent i lokal valuta. Även Polen visade en god utveckling och nyförsäljningen under året ökade med 53 procent i lokal valuta. Insättningar inom fondsparande ökade under 2005 med 54 procent i lokal valuta, till 15,2 (9, miljarder SEK, främst hänförligt till Spanien och Colombia. Insättningar inom fondsparande i Spanien ökade med 87 procent i lokal valuta under året tack vare nya distributörer. Den förväntade avmattningen i Spanien under fjärde kvartalet uteblev, utsikten är dock fortfarande att de senaste kvartalens exceptionella tillväxt kommer att avta. Nordic Sammanlagd premieinkomst och insättningar i division Nordic (exklusive Skandia Liv) uppgick till 14,7 (11,7) miljarder SEK, en ökning med 26 procent i lokal valuta. Premieinkomsten inom fondförsäkring ökade med 29 procent i lokal valuta till 11,3 (8,7) miljarder SEK. I Sverige ökade nyförsäljningen inom fondförsäkring med 18 procent under året jämfört med Nyförsäljningen i Sverige under fjärde kvartalet enskilt uppgick till 0,6 (0,4) miljarder SEK, en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande kvartal Inom segmentet företagskunder ökade nyförsäljningen under fjärde kvartalet med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och inom segmentet privatkunder var ökningen 107 procent. Nyförsäljningen av produkten Kapitalpension uppgick under året till 0,3 miljarder SEK. Insättningar i fondsparande har under året ökat med 18 procent. Skandia Liv Premieinkomsten inom Skandia Liv i Sverige uppgick under årets fjärde kvartal till 4,1 miljarder SEK jämfört med 3,5 miljarder SEK motsvarande period föregående år. Nyförsäljningen för fjärde kvartalet uppgick till 0,7 miljarder SEK, vilket är 38 procent högre än Ökningen förklaras främst av ökad nyförsäljning inom kapitalpensions- och tjänstepensionsområdet. För helåret 2005 uppgick premieinkomsten till 13,8 (12, miljarder SEK. Nyförsäljningen uppgick till 2,4 miljarder SEK jämfört med 1,9 miljarder SEK föregående år. Den 21 februari 2006 presenteras bokslutsrapporten för Frågor avseende detta pressmeddelande besvaras av: Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon

4 Premieinkomst och insättningar januari-december och fjärde kvartalet 2005 PREMIEINKOMST OCH INSÄTTNINGAR Fondförsäkring Fondsparande Övrigt Totalt Miljarder SEK 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån Storbritannien 34,5 29,4 11,3 9,6 0,0 0,0 45,8 39,1 Royal Skandia 24,3 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 17,0 Schweiz 3,0 1,2 0,6 0,5 0,0 0,0 3,6 1,7 Australien 0,0 0,0 7,1 7,1 0,0 0,0 7,1 7,1 Övriga 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 UK, Asia Pacific & Offshore 62,3 47,9 19,0 17,2 0,0 0,0 81,3 65,1 Spanien 1,7 1,4 7,9 4,2 0,8 0,8 10,4 6,3 Italien 4,7 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 3,3 Tyskland 3,8 2,9 0,3 0,3 0,0 0,0 4,1 3,2 Österrike 1,7 1,6 0,0 0,1 0,0 0,0 1,7 1,7 Frankrike 1,7 0,6 0,0 0,0 1,0 0,7 2,7 1,3 Polen 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 Övriga 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 Europe 14,3 10,2 8,2 4,6 1,8 1,5 24,4 16,2 Colombia 0,0 0,0 5,3 3,3 0,2 0,4 5,6 3,6 Mexiko 0,1 0,0 1,2 1,0 0,0 0,0 1,2 1,1 Chile 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 Övriga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Latin America 0,1 0,0 6,9 4,7 0,2 0,4 7,2 5,1 Europe & Latin America 14,4 10,3 15,2 9,2 2,0 1,8 31,6 21,3 Sverige 10,7 8,2 2,7 2,3 0,6 0,6 14,0 11,1 Danmark 0,6 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 0,5 Nordic 11,3 8,7 2,7 2,3 0,7 0,6 14,7 11,7 Totalt 88,0 66,9 36,8 28,8 2,7 2,4 127,6 98,0 Verksamheten i Spanien hänför sig till diskretionär förvaltning. Inkluderar Livförsäkring och Övriga verksamheter. 4

5 PREMIEINKOMST OCH INSÄTTNINGAR Fondförsäkring Fondsparande Övrigt Totalt Miljarder SEK Kv 4 Kv 4 Kv 4 Kv 4 Kv 4 Kv 4 Kv 4 Kv 4 Storbritannien 9,6 7,7 3,0 2,0 0,0 0,0 12,6 9,7 Royal Skandia 5,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 4,4 Schweiz 1,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 1,2 0,6 Australien 0,0 0,0 1,9 1,8 0,0 0,0 1,9 1,8 Övriga 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 UK, Asia Pacific & Offshore 16,5 12,5 5,1 4,0 0,0 0,0 21,6 16,4 Spanien 0,3 0,1 2,2 1,1 0,3 0,2 2,7 1,4 Italien 1,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 Tyskland 1,1 0,9 0,1 0,1 0,0 0,0 1,2 1,0 Österrike 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 Frankrike 0,6 0,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,8 0,4 Polen 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 Övriga 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Europe 4,0 2,6 2,3 1,2 0,6 0,5 6,9 4,3 Colombia 0,0 0,0 1,8 1,1 0,1 0,3 1,9 1,4 Mexiko 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 0,0 0,7 0,3 Chile 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 Övriga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Latin America 0,0 0,0 2,6 1,5 0,0 0,0 2,8 1,8 Europe & Latin America 4,0 2,7 5,0 2,7 0,7 0,7 9,7 6,1 Sverige 3,0 1,9 0,7 0,5 0,1 0,1 3,8 2,5 Danmark 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 Nordic 3,2 2,0 0,7 0,5 0,1 0,1 4,0 2,7 Totalt 23,7 17,2 10,7 7,1 0,8 0,9 35,3 25,2 Verksamheten i Spanien hänför sig till diskretionär förvaltning. Inkluderar Livförsäkring och Övriga verksamheter. 5

6 NYFÖRSÄLJNING FONDFÖRSÄKRING Engångspremier Årlig premie Årlig nyförsäljning Miljarder SEK 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån Storbritannien 28,0 23,3 1,2 1,2 4,0 3,5 Royal Skandia 22,1 15,2 0,7 0,7 3,0 2,2 Schweiz 2,4 0,7 0,1 0,1 0,4 0,2 Övriga 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 UK, Asia Pacific & Offshore 52,9 39,3 2,1 2,0 7,4 6,0 Spanien 1,7 1,4 0,0 0,0 0,2 0,1 Italien 4,5 3,0 0,0 0,1 0,5 0,4 Tyskland 0,0 0,0 0,6 1,2 0,6 1,2 Österrike 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Frankrike 2,7 1,3 0,0 0,0 0,3 0,2 Polen 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 Övriga 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Europe 9,5 6,2 1,0 1,6 2,0 2,2 Mexiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Latin America 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Europe & Latin America 9,5 6,2 1,1 1,6 2,0 2,2 Sverige 4,2 1,8 1,6 1,5 2,0 1,7 Danmark 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Nordic 4,4 1,9 1,6 1,6 2,1 1,8 Totalt 66,8 47,4 4,8 5,2 11,5 10,0 Löpande premier omräknade till helårstal. Nyförsäljningen avser engångspremier samt löpande premier från avtal inom fondförsäkring tecknade under perioden. Nyförsäljning definieras enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. 6

7 NYFÖRSÄLJNING FONDFÖRSÄKRING Engångspremier Årlig premie Årlig nyförsäljning Miljarder SEK Kv 4 Kv 4 Kv 4 Kv 4 Kv 4 Kv 4 Storbritannien 7,9 6,2 0,3 0,3 1,1 0,9 Royal Skandia 5,0 3,9 0,1 0,2 0,6 0,6 Schweiz 0,9 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 Övriga 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 UK, Asia Pacific & Offshore 14,0 10,3 0,4 0,5 1,8 1,6 Spanien 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Italien 1,3 0,9 0,0 0,0 0,1 0,1 Tyskland 0,0 0,0 0,1 0,6 0,1 0,6 Österrike 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Frankrike 0,8 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 Polen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Europe 2,6 1,5 0,2 0,8 0,5 0,9 Mexiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Latin America 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Europe & Latin America 2,6 1,5 0,3 0,8 0,5 0,9 Sverige 1,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 Danmark 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nordic 1,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 Totalt 18,0 12,2 1,1 1,7 2,9 2,9 Löpande premier omräknade till helårstal. Nyförsäljningen avser engångspremier samt löpande premier från avtal inom fondförsäkring tecknade under perioden. Nyförsäljning definieras enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. VALUTAKURSER Valuta dec dec EUR Balansdagskurs 9,39 9,03 EUR Genomsnittskurs 9,28 9,13 GBP Balansdagskurs 13,66 12,76 GBP Genomsnittskurs 13,56 13,40 7

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Pressmeddelande 1 november 2000 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.se Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Pressmeddelande 8 augusti 2001 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.se Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2001 *)

Läs mer

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Pressmeddelande 1 november 2001 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 *) Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Pressmeddelande BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 *) 13 februari 2002

Pressmeddelande BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 *) 13 februari 2002 Pressmeddelande 13 februari 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 *) Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44 Försäljningen

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Pressmeddelande. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 *) FÖRSTA KVARTALET 2004 exklusive verksamheter under avveckling

Pressmeddelande. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 *) FÖRSTA KVARTALET 2004 exklusive verksamheter under avveckling Pressmeddelande 26 maj 2004 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 *) Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44 FÖRSTA

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Pressmeddelande. 26 april 2002

Pressmeddelande. 26 april 2002 Pressmeddelande 26 april 2002 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT januari mars 2002 *) Försäljningen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-9-1 Föregående 215-8-28 FLYG passagerarfrekvens Juli 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-1-12 Föregående 215-9-1 FLYG passagerarfrekvens Augusti 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-12-7 Föregående 215-11-13 FLYG passagerarfrekvens Oktober 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Nyckeltal 1) Enligt IFRS. Enligt IFRS

Nyckeltal 1) Enligt IFRS. Enligt IFRS årsredovisnin 2005 Skandia i korthet Skandia är en av världens ledande oberoende leverantörer av kvalitetslösningar för långsiktigt sparande. Vi erbjuder produkter och tjänster som tillgodoser kundernas

Läs mer

Pressmeddelande. DELÅRSRAPPORT januari september 2003 *)

Pressmeddelande. DELÅRSRAPPORT januari september 2003 *) Pressmeddelande 24 november 2003 DELÅRSRAPPORT januari september 2003 *) Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002

Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002 Sanitary equipment for aseptic and high purity processes Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002 Nettoomsättning ökade med 57 procent till 125,4 (79,9) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

H & M Hennes & Mauritz AB

H & M Hennes & Mauritz AB Sexmånadersrapport (-12-01 - -05-31) H & M Hennes & Mauritz AB Sexmånadersrapport Första halvåret (-12-01 -05-31) H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 7 procent i lokala valutor under första

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari september Försäljningen ökade med 99 procent till MSEK (9.154), varav 9 procent är organisk tillväxt

Securitas AB. Delårsrapport januari september Försäljningen ökade med 99 procent till MSEK (9.154), varav 9 procent är organisk tillväxt Securitas AB Delårsrapport januari september 1999 Försäljningen ökade med 99 procent till 18.253 MSEK (9.154), varav 9 procent är organisk tillväxt Resultatet före skatt ökade med 48 procent till 741 MSEK

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB HELÅRSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB HELÅRSRAPPORT H & M HENNES & MAURITZ AB HELÅRSRAPPORT (2002-12-01 -- 2003-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 56.550 (53.332) inkl moms, en ökning med 6 procent jämfört med föregående

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari juni 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari juni 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-08-06 Securitas AB Delårsrapport januari juni 1998 Försäljningen ökade med 17 procent till 5.959 MSEK (5.083), varav 8 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Pressmeddelande. 8 augusti DELÅRSRAPPORT januari juni 2002 *)

Pressmeddelande. 8 augusti DELÅRSRAPPORT januari juni 2002 *) Pressmeddelande 8 augusti 2002 DELÅRSRAPPORT januari juni 2002 *) Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44

Läs mer

Q3 2010. Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller

Q3 2010. Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller Q3 2010 Arthur Engel, VD Fredrik Runesson, controller HÖG AKTIVITET Fortsatt positiv trend inom underkläder Flera produktnyheter under kvartalet, bland annat konstruerade bh:ar och boxershorts Skor utvecklas

Läs mer

P R E S S R E L E A S E

P R E S S R E L E A S E P R E S S R E L E A S E från ASSA ABLOY AB (publ) 27 april 2004 nr. 5/04 ASSA ABLOY 1A KV: ORGANISK TILLVÄXT OCH HÖGRE MARGINAL I ALLA DIVISIONER Omsättningen för första kvartalet ökade organiskt med 3%

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 216-4-12 Föregående 216-3-23 FLYG passagerarfrekvens Februari 216 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer