Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret

2 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta hålla medlemsantalet högt, hålla intresset och närvaron hög på föreläsningarna även under våren och jobba för att locka fler kvinnor till föreningen. Under våren har styrelsen jobbat hårt för att väcka intresset till att söka styrelsen. Jämfört med förra årets rekord så har antalet medlemmar i dagsläget minskat med 14,2 %. Medlemsantalet ligger på 858 vilket är en mer normal nivå jämfört med tidigare år. Styrelsen upplever att intresset och närvaron har varit hög även under våren vilket dem är nöjda med. Styrelsen tror det beror på flera anledningar, dels att man jobbat med att motverka uppfattningen som tyvärr uppstår varje år att man aldrig kommer in på CBS lunchföreläsningar, att man har jobbat hårt med att marknadsföra via Facebook, mail, sms, gatupratare, hemsidan och affischering. Det är glädjande att se att arbetet med att väcka intresset och locka kvinnor går åt rätt håll. Med 22 sökande varav 4 kvinnor är styrelsen nöjda med att man lyckats vända trenden, även om det är en bra bit kvar tills fördelningen speglar Chalmers. ASP- resan (nätverksresa för aspiranter) till Stockholm har varit lyckad och något som styrelsen hoppas kan bli ett återkommande event. Tack vare förra årets stor investeringar har behovet inte varit jättestort i år. Däremot var bokföringsprogramvaran gammal och ny programvara och en skärm köptes in. En enklare projektor köptes in under året och den har underlättat styrelsemötena. Styrelse Styrelsemedlemmar Ordförande Tom Diedrichs Vice Ordförande Jakob Rados Kassör Oscar Jacobson IT- ansvarig Filip Wahlund Ledamot Adrian de Roos Styrelsen har träffats ungefär en gång i veckan under läsveckorna 1-5 under samtliga läsperioder. Revisor Anton Skoglund Revisor Piotri Neto

3 Aktiviteter Under läsåret kommer 14 event att ha ägt rum, varav 12 föredrag. Utöver detta har det arrangerats efterbörs, den årliga aktietävlingen och ett tvådagars ASP- event i Stockholm. Föredrag Under läsåret kommer 12 föredrag att hållas. Först ut var Günther Mårder som även var inbjuden förra året, men pga. dimma på Bromma fick hållas via Skype. Det var roligt att i år få hit honom. Aktieskolan var mycket uppskattad och hölls som tidigare år av Henrik Larsson och bestod av två delar. En föreläsning med Martin Tivéus den 20 november fick ställas in samma dag pga. sjukdom, lyckligtvis kunde vi senare boka in ett nytt datum med Martin. Föreläsningen med Håkan Samuelsson VD Volvo PV var mycket uppskattade med ett stort intresse. Föreläsningen med Johan Staël von Holstein gjordes i samarbete med E- day och var ett lyckat koncept för båda parterna. Följande föredrag har arrangerats: Günther Mårder 29/8 Aktieskola del 1 11/9 Aktieskola del 2 25/9 Joachim Horn 9/10 Henrik Didner 26/11 Bo Annvik 12/12 Berit Friman 4/2 C- G Gyllenram & Tony Ugrina 26/2 Håkan Samuelsson 5/3 Johan Staël von Holstein 23/3 Martin Tivéus - 24/4 Kommande föredrag: Anna Felländer 13/5 Aktietävling Årets upplaga av aktietävlingen hade 136 tävlande, vilket får ses som ett inofficiellt rekord. De tävlande kämpade under 4 veckor om ett förstapris på 5000kr från SEB, ett andrapris från Skultuna och ett tredjepris bestående av biobiljetter. Vinnaren hade en uppgång på 18 % efter att ha gjort 69 transaktioner.

4 Efter förra årets styrelses rekommendationer att genomföra noggranna tester innan tävlingen uppdagades en bugg där kurstiden var en timma fel. Efter att den hade åtgärdats så upplevdes systemet relativt stabilt. Under tävlingen gick en transaktion fel, vilket manuellt kunde åtgärdas av systemadministratören. ASP- event Något som var nytt för i år var två dagars ASP- resa (nätverksresa för aspiranter) upp till Stockholm där vi var 20 personer som tillsammans åkte upp till Stockholm för att gå på Nordnet live som är ett av Sveriges största spar event, där vi fick lystna på flera av Sveriges mest tongivande personer inom näringslivet. Tyvärr gick det inte i år att ordna ett studiebesök hos SEB vilket var synd. Vi genomförde däremot två lyckade studiebesök dagen efter, först besökte vi Nasdaq OMX och sedan Nordnet där vi blev runt visade av Günther Mårder och fick träffa ledningsgruppen. Vi hoppas nästkommande styrelse vill göra det till ett återkommande event. Vi uppmanar dem att titta på möjligheter att utveckla eventet och involvera SEB. Medlemmar Medlemsantalet när verksamhetsberättelsen skrivs är 858 medlemmar. Vilket är 14,2 % lägre än förra årets rekordår, men ligger på samma nivå som åren innan.

5 Ekonomi Årets resultat för räkenskapsåret 2014/2015 fastställdes till ,74 kr och föreningens tillgångar var på bokslutsdagen den 31 mars ,44 kr. Nedan följer en kort summering av händelser på det gångna räkenskapsåret som varit särskilt intressanta och avgörande för föreningens resultat och nuvarande ekonomiska ställning. För ytterligare information hänvisas till resultat- och balansräkningen vilka kommer finnas tillgängliga på årsmötet eller på begäran. Ambitionen i föreningen är att samtliga lunchföreläsningar skall sponsras av det gästande företaget eller personen som håller i föredraget. Under året har det vid två tillfällen inträffat att föreningen själva fått stå för hela matkostnaden samt en föreläsning då föreläsaren blev sjuk sista minuten. Detta är möjligt tack vare de extra sponsorintäkter som erhålls från framförallt SEB och Volvo men också på grund av det höga medlemsantalet. Nytt för i år var ASP resan till Stockholm, en satsning där vi åkte upp på Nordnet Live med intresserade medlemmar som kan tänkas vilja sitta i styrelsen. Styrelsen valde att subventionera platserna som medlemmarna sedan fick söka. Det blev ett lyckat event som var uppskattat bland medlemmarna. Rummet har under året genomgått små förändringar där vi installerat en projektor för att underlätta arbetet under möten. Slutligen fortsätter föreningen att hålla en förhållandevis god finansiell status med utrymme att fortsatt kunna bedriva verksamheten på ett önskvärt och icke påverkansbart sätt. Vi i styrelsen vill dock trycka på vikten av att hålla en jämn blandning mellan sponsrade föredrag, och föredrag som är att betrakta som neutrala, vilket ger vissa kostnader och påverkar förenings ekonomi. Sponsorer Det långt tillbakagående samarbetet med huvudsponsorn SEB har fungerat mycket bra under året och styrelsen vill tacka SEB för det givande samarbetet. Samarbetsavtalet som omformulerades av förra årets styrelse har fungerat bra. Glädjande har både Cellsynt och Morris har valt att fortsätta sponsra sällskapet. Cellsynt gjort det möjligt att effektivt skicka ut information om föreningens evenemang. Morris har återigen sett till så att styrelsen ser respektabla ut. Även Volvo har valt att fortsätta stödja föreningen vilket är glädjande och öppnar möjligheter för föreningen.

6 Avslutande ord Vi i styrelsen vill tacka för ett givande och lärorikt år. Arbetet har varit varierande med många nya utmaningar. Vi är nöjda med evenemangen som har genomförts, det nya ASP eventet i Stockholm var riktigt lyckat och ett bra sätt att öka intresset för styrelsearbetet och även ge intresserade medlemmar möjlighet att lära känna styrelsen bättre och se och prata om styrelsearbetet. Styrelsen har även lyckats boka in ett par föreläsare till hösten, vilket kommer underlätta för nästa års styrelse, dem bokade är bland annat Anna Kinberg Batra, Mats Qviberg och Magnus Billing. Vi vill uppmuntra nästa års styrelse att jobba för att hitta fler samarbetspartners som kan stötta verksamheten ekonomiskt. Det har varit en fantastisk tid att få sitta som ordförande i CBS. Jag vill avslutningsvis tacka alla föreläsare som ställt upp under året, styrelsen som har gjort ett fantastiskt jobb, alla våra samarbetsparters som har stöttat oss under året, alla medlemmar och alla som har varit delaktiga i CBS verksamhet under året. Stort Tack! Med Vänliga Hälsningar, Tom Diedrichs Ordförande 14/15 Chalmers Börssällskap