Miniundersökning huvud-nack symtom Huvud-nacke 1. Palpation M masseter dx. sin A temporalis dx. sin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miniundersökning huvud-nack symtom Huvud-nacke 1. Palpation M masseter dx. sin A temporalis dx. sin"

Transkript

1 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 1 Patient Undersökare Datum Smärtgradering +=säger ömt, ++=blinkar eller grimaserar,+++=drar sig undan/avvärjer Ange även om allodyni förekommer vid beröring! Värk huvud-nacke, domningar nacke arm Ex på diagnoser Diagnos Symtom Test Känselsinne Red flags Rhizopati/radikulär Symtom radierande Kan vara nervrotsengagemang värk/smärta enligt påverkade Radikulopati t ex M501Om dermatom möjligt ange nivå se figur! Plexuspåverkan G540 Nacke-smärtsyndrom Cervikalgi M542 Nacke-arm kroniskt smärtsyndrom med neurologisk manifestation Cervikobrakialt smärtsyndrom M531 Nacke-arm Smärtsyndrom Cervikobrakialt smärtsyndrom M531 Smärtsyndrom neurologisk TOS G540 Temporal arterit M315 Bettfel, hyperfunktionsmyalgi Ansiktssmärta R51 Positiv Spurlings test Relexer kan vara påverkade Kompression nacke kan utlösa smärta/domningar Palpationsömhet muskler kan förekomma Finger spretning svag = ulnaris (segment) påverkan. Ofta muskelstyrke reduktion Handkraft Arm-värk Halsryggs laseugue postiv Kan vara påverkade Nacke-arm värk Palpationsömhet, ev Ingen Ospecifik kontraktionssmärta påverkan* utbredning Ev Passiv rörelse- Nacke-arm värk Ospecifik utbredning Nacke-arm värk Ospecifik utbredning Nacke-arm värk Ospecifik utbredning Huvud och nack värk Smärta/värk ansikte och nacke inskränkning Palpationsömhet, ev kontraktionssmärta Allodyni (tex beröring förnimns smärtsam) Autonom dysfunktion kan förekomma Palpationsömhet, ev kontraktionssmärta AER test ger domningar underarm-hand oftast ulnara sida Ömhet över a temporalis. Konsitensökn a temporalis Öm tuggmuskler, (masseter, temporalis) avslipade tänder, tandimpressioner tunga Traktionssmärta halsrygg medan kompression uva Kan vara påverkade Ej påverkat känselsinne Kan vara påverkade 1. RA gör inte spurling 2.Om rotation utlöser radierande smärta gör ej spurling Predicerar CTS Ligament, nackledkapsel Nack-huvudvärk påverkan Cervikalgi M542 Cervikal spondylos om rtg Aktiv och passiv Gör rtg halsrygg pos M479 rörelseinskränkning * Om ett smärtsyndrom har varat länge >1år kan även känselpåverkan finnas. Diagnosen myalgi bör undvikas då vi inte kan vara 100% säkra på att det är just muskulatur som genererar smärta. När vi palperar klämmer vi många vävnader inte bara muskel. Miniundersökning huvud-nack symtom Huvud-nacke 1. Palpation M masseter dx. sin M temporalis dx. sin A temporalis dx. sin

2 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 2 2. Rörlighet RO = rörelseomfångs-försämring i grader om ej u a kan uppskattas på 5 grader när (normalt enl Joint Motion). Passiv rörlighet undersöks ej om aktiv normal. Halsrygg Aktiv Passiv Rotation, höger (60) u a RO:.. u a RO:. Rotation, vänster (60) u a RO:.. u a RO:. Lateralflex, höger (45) u a RO:.. u a RO:. Lateralflex, vänster (45) u a RO:.. u a RO:. Flexion (45) u a RO:.. u a RO:. Extension (45) u a RO:.. u a RO:. 3. Kontraktionssmärta Halsrygg Rotation åt höger Negativt Positivt.. åt vänster Negativt Positivt.. Lateral flexion åt höger Negativt Positivt.. åt vänster Negativt Positivt.. Flexion Negativt Positivt.. Extension Negativt Positivt.. 4. Diagnostiska test Kompression halsrygg Negativt Positivt... Traktion halsrygg Test positiva om smärta uppkommer i nacke Negativt Positivt... Negativ Positiv Negativ Positiv Spurlings test 1 (foramen kompressionstest) Halsryggs-Lasegue 2 1. Utförs i sittande rotation av huvudet åt höger och vänster och samtidigt lateralflexion åt höger och vänster samt lätt axialt tryck. Testet minskar foramina. 2. Utförs i sittande tryck ner skuldergördeln genom tryck på acromion samtidigt som en lateralflexion av halsryggen görs åt motsatt håll (sträcker plexus) man kan istället för trycka på acromion ta tag i handleden och dra nedåt. OBS test positiva endast om radierande smärta till underarm/hand/fingrar. Spurlingstest viktigt att göra vid alla smärtor /domningar/ känselstörningar i arm/hand/fingrar. AER (Roos test t). sek Neg. sek Neg Minst 60s ska göras (man kan även göra 3 min 180 s). OBS positivt test innebär domninga/stickningar/värk underarm oftast ulnar sida. Om smärta uppkommer i skulder-nack vinkeln kan man notera detta men det är INTE ett positivt test. Om färgförändring sker av underarm ska detta noteras kan innebära förekomst av kärltos (ovanligt) då bör man även auskultera i fossa supraclavicularis under testen för ev blåsljud (kan tyda på kärltos). AER Symtom/tecken:

3 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 3 5. Muskelstyrka handgrepp Typ av kraftgivare Medel = Medel=.. Medelvärdet för tre försök. VIGORIMETER (Thorngren et al 1979 Acta Orthop Scand), 51 årig man normalt 0,63-1,31bar kvinna 0,43-1,15 bar. JAMAR 51årig man 35,8-68,5 Kg höger Kvinna: 17,2-39,5 Kg höger 6. Palpation halsrygg Protub occipitalis ext Processus spinosus?. Interspinalt?. Paravertebralt.. M trapezius pars desc.. M sternocleidomastoideus.. 7. Reflexer Biceps u a. u a. Triceps u a. u a. Brachioradialis u a. u a. Patellar u a. u a. Akilles u a. u a. 8. Motorik Deltoideus (C5) u a. u a. Handledsextensorer (C6) u a. u a. Fingerextensorer (C7) u a. u a. Fingerspretning (C8) u a. u a. 9.Ytlig sensibilitet (bomull eller Semmes-Weinstein monofilament) Monofilament Semmes-Weinstein Lokal Sida Grön 2,83 Blå 3,61 Violett 4,31 Pekfinger-blomma Röd 4,56 Lillfinger-blomma Handrygg mellan metacarpale 2-3 mitt Normalt ska man känna 2,83 filamentet om ytlig beröring är normalt. SW-monofilament har mkt hög validitet. Om man inte känner grön har man nedsatt ytligt beröringssinne. Om man inte känner blå har man nedsatt skyddande beröringssinne. Om inte känner röd har man avsaknad av skyddande beröringssinne.

4 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 4 Bomull Pekfinger u a. u a. Lillfinger u a. u a. Handrygg(radialis område) u a. u a punkts diskrimination (4 mm t ex Touch test Two-point discriminator, om ej ange mm, testa mellan nagelkant och virvelcentrum i fingeravtryck där högsta receptortäthet finns) Pekfinger u a. u a. Lillfinger u a. u a. 11. Vasst - trubbigt Pekfinger u a. u a. Lillfinger u a. u a. Handrygg (radialis område) u a. u a. 12. Temperatursinne (stämgaffel i rumstemperatur skall förnimmas kall på pek- o lill fingerblommor) Utrustning?... Pekfinger u a. u a. Lillfinger u a. u a. Handrygg u a. u a. Thenar u a. u a. Hypothenar u a. u a. Fotrygg hö u a. u a. Thenar,hypothenar ochhö fotrygg görs om tempsinne på pekfinger och lillfinger saknas. 13. Vibrationssinne (liten stämgaffel 128 Hz) Pekfinger u a. u a. Lillfinger u a. u a. Lat malleol u a. u a. Med malleol u a. u a. Fot digiti 1r u a. u a.

5 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 5

6 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 6 AXEL Värk Ex på diagnoser Diagnos Symtom Test Rotator kuff syndrom Värk axel ibland M751 deltoideus fäste Tendinit M779 med förkalkning M753 Acromioclaviculär leds syndrom M199 (artros) Värk axel ibland deltoideus fäste Värk axel Kliniskt kriterium: Kontraktionssmärta rotator kuffsmuskler +Ömhet över fästen på humerus huvud Painful arc, Impingementtest kan vara pos Ev aktiv rörelseinskränkn Kliniskt kriterium: Kontraktionsmärta rotator kuffsmuskler/biceps +Ömhet över fästen på humerus huvud/ ömhet sulcus intertubercularis. Vid bicepstendinit kan supination av underarm mot motstånd ge smärta axel tydligt tecken på bicepstendinit. Painful arc, Impingementtest kan vara pos Ev aktiv rörelseinskränkn Acromioclavicularledskompression ger axelsmärta Impingementtest pos. Painful arc kan finnas, Ev aktiv rörelseinskränkn Brachalgi M796 Värk arm Bicepstendinit M752 Värk axel Kontraktionsmärta biceps (flexion/abduktion supination underarm mot motstånd ger axelsmärta!) + Ömhet över sulcus intertubercularis Ev aktiv rörelseinskränkn Painful arc, Impingementtest kan vara pos Bursit M755 Impingement syndrom M754 Värk axel ofta deltoideus fäste Värk axel Frozen shoulder M750 Värk axel N thoracicus longus Värk axel pares G568 Smärtor bröstrygg Symtom bröstrygg M546 Ledvärk Värk axelled M255 Använd inte diagnos peritendinit Kompression av axelled ger smärta Impingement tester positiva. Ev aktiv rörelseinskränkn. Impingement tester pos. Impingement syndrom kan orsakas av tendinit, bursit eller artrit i acromioclavicularled. Painful arc kan vara positiva. Om möjligt använd mer specifik diagnos som tex tendinit. Passiv rörelseinskränkning. Oftast snabb progredierande rörelseinskränkning i axel med eller utan smärta (månad) långsamförbättring 2 år Vingskapula T ex ömhet värk medialt om scapula T ex axelledsvärk fingerledsvärk 1.Rörlighet RO = rörelseomfångs-försämring i grader om ej u a axel Aktiv Flexion (180) u a RO:.. Abduktion (180) u a RO:.. Extension (60) u a RO:.. Utåtrotation (60) u a RO:.. Inåtrotation (80) u a RO:.. Passiv u a RO:. u a RO:. u a RO:. u a RO:. u a RO:. Painful arc u a RO 1 :.. u a RO 1 :. 1 För painful arc ange det abduktionsomfång som ger mest symtom axel Aktiv Passiv Flexion (180) u a RO:.. u a RO:. Abduktion (180) u a RO:.. u a RO:. Extension (60) u a RO:.. u a RO:. Utåtrotation (60) u a RO:.. u a RO:. Inåtrotation (80) Painful arc u a RO:.. u a RO 1 :.. 1 För painful arc ange det abduktionsomfång som ger mest symtom u a RO:. u a RO 1 :.

7 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 7 Vingskapula 1 u a u a 1 Testa genom att låta patienten luta sig mot en vägg och stödja med utsträckta armar minst 60s (N thoracicus longus innerverar m serratus anterior) 2 Kontraktionssmärta axel axel Nej Ja Nej Ja Elevationsskuldra (höjn skuldergördel) Abduktion (30 ) Flexion axelled Extension Inåtrotation Utåtrotation Flexion armbågsled Supination underarm Bursa test 1 AC-kompression 2 Neer impingement tecken 3 1 Ena handen under armbågen andra på acromion tryck ihop 2 Acromio-clavikularleds kompression. Horizontalflexion av armen i axelleden. Positivt test ger smärta acromioclavikulärt. 3 a Framåt flexion 90 grader av armen med armbågen böjd 90 grader. b Armen inåtroteras i axelleden av undersökaren om detta ger smärta i axeln är tecknet positivt. (enl McRae Clinical Orthopaedic examination 5th ed Andra varianter på hur denna manöver utföres finns). 3 Palpation AC sublux 1 Nej Ja, höger Ja, vänster 1 Acromioclaviculär sublux föreligger när clavikel huvudet står ut från acromioclavikularleden Skuldra Acromia clavikulärt Proc coracoideus Fäste för biceps korta huvud samt pectoralis minor Tuberculum majus Fäste för teres minor. supraspinatus, infraspinatus Tubercullum minus Fäste för teres major, subscapulars Sulcus intertubercularis Biceps senan ligger i sulcus

8 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 8 Skuldra Trapezius pars desc Infraspinatus (på skulderbladet) Rhomboider (mellan skulderbladen) Levator scapulae (skulderbladets övre mediala hörn) Fossa supraclavikularis

9 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 9 ARMBÅGE Ex på diagnoser Diagnos Symtom Test Lateral epikondylit (epikondylalgia) tennisarmbåge M771 Medial epikondylit (epikondylalgia) Golfarmbåge M770 Inklämning Frohses arkad G563 Brachalgi M796 Värk lat epikondyl Värk med epikondyl Värk lat epikondyl Värk arm Kontraktionsmärta vid extension hand mot motstånd + palpationsömhet epikondyl Kontraktionsmärta vid flexion hand mot motstånd + palpationsömhet epikondyl Palpation över Frohses arkad ger domningar ner till handrygg Rörlighet RO = rörelse omfångs-försämring i grader om ej u a Armbåge Aktiv Passiv Flexion, höger u a RO:.. u a RO:. Flexion, vänster u a RO:.. u a RO:. Extension, höger u a RO:.. u a RO:. Extension, vänster u a RO:.. u a RO:. Supination u a RO:.. u a RO:. Pronation u a RO:.. u a RO:. Kontraktionssmärta Kraftgrepp dx:.. sin:. Extension, handled dx:.. sin:. Extension mot motstånd dx:.. sin:. Flexion, handled dx:.. sin:. Flexion mot motstånd dx:.. sin:. Palpation Lat epikondyl u a. u a. Lateral epikondyl muskelbuk u a. u a. Medial epikondyl u a. u a. Medial epikondyl muskelbuk u a. u a. Frohses arcad 1 u a. u a. 1. Är en slits i m supinator där n interosseus posterior (n radialis) passerar där den kan bli inklämd ca 2-3 cm från lat epikondyl. Normalt är man palpationsöm där men vid inklämning skall patienten erfara domningar utefter underarm ner till och med handrygg vid palpation. Underarmsmuskler Palpation Flexor carpi radialis u a u a. Flexor carpi ulnaris u a u a. Flexor digitorum u a u a. Extensor digitorum u a u a.

10 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 10 HANDLED / HAND/FINGRAR Ex på diagnoser Diagnos Symtom Test Karpaltunnel-syndrom Värk hand fingrar Svag abduktion tumme. Svag opposition G560 Domningar medianus Diagnos erfordrar neurografi! fingrarl De Quervain M654 Värk hand-handled Palpömhet över senfack 1. Pos finkelstein Tendinitis stenosans Upphakning av fingrar Palpation av noduli Trigger finger M653 Dypuytrens kontraktur Passiv rörelse inskränkning M720 Hypothenar hammer syndrome Trombos a ulnaris I748 Handsmärta (extremitetssmärta) M796 fingrar Värk hand-handled Allens test pos Inspektion (t ex ganglion, Dupytren): u a Thenar:... Hypothenar... Interosseus dorsalis I... Knytdiastas Fingertoppar-MCP u a. u a. Fingertoppar-Thenar u a. u a. Rörlighet RO = rörelseomfångs-försämring i grader om ej u a Aktiv Passiv Flexion, handled hö u a RO:.. u a RO:. Flexion, handled vä u a RO:.. u a RO:. Extension, handled hö u a RO:.. u a RO:. Extension, handled vä u a RO:.. u a RO:. Radial deviation u a RO:.. u a RO:. Ulnar deviation u a RO:.. u a RO:. Aktiv Passiv Flexion, finger hö u a RO:.. u a RO:. Flexion, finger vä u a RO:.. u a RO:. Extension, finger hö u a RO:.. u a RO:. Extension, finger vä u a RO:.. u a RO:. Fingerspretning hö u a RO:.. u a RO:. Fingerspretning vä u a RO:.. u a RO:. Tumrörelse (opposition) u a RO:.. u a RO:.

11 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 11 Tendonitis stenosans 1 u a. u a. 1. Lägg ditt pekfinger I pats handflata nedom mcp leder och sedan ovan mcp leder be patienten flektera och extendera fingrarna. Test Finklesteins test 1 u a. Abduktion tumme u a. u a. u a. 1. Finkelsteins test. Tummen hålls intill rakt pekfinger (fingrarna ska inte greppa om tummen) sedan görs en ulnar deviation av handen med armen helt rak. Palpation Flexor carpi radialis u a u a. Flexor carpi ulnaris u a u a. Flexor digitorum u a u a. Extensor digitorum u a u a. CMC 1 u a. u a. MCP u a. u a. IP u a. u a. Os scaphoideum (snusgropen) Allens test (6s) tid tid.

12 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 12 LÄNDRYGG Patient Undersökare Datum Ex på diagnoser Diagnos Symtom Test Känselsinne Red flags LumbagoM545 Ländryggsvärk Tumör Lumbago-ischias Ländryggs- SLR pos Se figur Tumör Försök fastställa värk m Akut nivå enl figur utstråln diskbråck M544 ben Bechterews sjdm M45 1. Inspektion Ländryggsvärk Rörelseinskränkning ländrygg Rtg ländrygg + reuma utredn Rör sig Scolios Bäckenställning, fritt nej stelt med svårighet plågat ja lokalisation/cm.. Nivåskillnad nej hö > vä vä > hö Muskelatrofier nej ja Vilka muskler Rörlighet i bröst-/ländrygg Ua Ngt Mkt Hyper Smärtsam Golv-/finger- Aktiv inskr inskr mob hö vä diastas Framåtböjning.. cm Bakåt - - Sido - - hö. cm Sido - - vä. cm Sidovridning hö Sido - - vä Modified Schober Bålflexion cm (>=4cm )

13 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning Funktionell muskelstyrka Tå-hävning U a Nedsatt hö Nedsatt vä Häl-hävning Nigsittande 4. Rörlighet i höftled Flexion U a Inskr hö Inskr vä Inåtrotation Utåtrotation Abduktion Abduktion 5. Neurologi Lasègue SLR/grader U a Pos hö.. Pos vä. Dorsiflexion av foten Pos hö.. Pos vä. Patellareflex Neg hö Neg vä Akillesreflex Neg hö Neg vä Extensor hallucis Svag hö Svag vä MM Extensor digitorum 1 Atrofi hö Atrofi vä 1. knöl av muskler på utsidan av fotryggen. Atrofi kan tyda på nervskada Senisibilitet (se bild) 1 L 4 (mediala malleol) U a Pos hö.. Pos vä. L 5 (fotrygg) Pos hö.. Pos vä. S 1 (laterala malleol) Pos hö.. Pos vä. 1. Temperatursinne, vass-trubbigt, SemmesWeinstein monofilament kan också användas på benen/fötterna 6. Palpation Processus spinosus Lig intraspinali Paraspinalt Sacroiliacaleder U a Smärta Lokalisation. U a Smärta Lokalisation. U a Smärta Lokalisation. U a Smärta Lokalisation. Ridbyxanestesi... PR-prostata:... Skall utföras på alla män med kronisk ländryggsvärk (prostatit associerad med Bechterew och ländryggsvärk kan vara metastas från ca prostata.

14 Nacke-arm-hand & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 14

Palpationsömhet, ev. påverkan* utbredning Ev Passiv rörelseinskränkning. kontraktionssmärta. Palpationsömhet, ev

Palpationsömhet, ev. påverkan* utbredning Ev Passiv rörelseinskränkning. kontraktionssmärta. Palpationsömhet, ev Nacke & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 1 Patient Undersökare Datum Smärtgradering +=säger ömt, ++=blinkar eller grimaserar,+++=drar sig undan/avvärjer Ange även om allodyni förekommer

Läs mer

Undersökningsteknik, Ortopedkliniken, Karolinska Solna

Undersökningsteknik, Ortopedkliniken, Karolinska Solna KNÄ Gående: Hälta, kort belastningsfas Stående: Valgus/varus, bakercysta Liggande: Hypotrofi av muskler, rodnader, hematom, missfärgning, ärr, sår, svullnad, hydrops Rörlighet Flexion/ extension (inkl.

Läs mer

Handbok för Terapeuter

Handbok för Terapeuter Handbok för Terapeuter Behandling av Ledproblem, Nackbesvär och Ryggont Johnny Grimståhl Titel: HANDBOK FÖR TERAPEUTER Behandling av ledproblem, nackbesvär och ryggont. 2:a omarbetade upplagan 2009 Johnny

Läs mer

REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR

REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR Sammanställning av referensfall gällande diagnos och invaliditetsgrad. AXEL referensfall 1-7 Inv.grad Sida 1. Axelluxation 2% 4 2. AC-ledsluxation 3% 5 3.

Läs mer

NACKSKADESYMPOSIUM. Våra studier har visat att "whip lash patienterna" är en sådan riskgrupp.

NACKSKADESYMPOSIUM. Våra studier har visat att whip lash patienterna är en sådan riskgrupp. NACKSKADESYMPOSIUM Åre Sjukhus 12 febr. 1985 FOLKSAM FoU FÖRORD Folksam har sedan slutet av 60 talet aktivt arbetat med skadepreventiv verksamhet inom trafiksäkerhetsområdet. Sedan 1 juli 1985 har den

Läs mer

Undersökning av nacke/skuldra Med Dr Bo Bertilsson, Dr Björn Bragée, Dr Åsa Niper CeFAM, Centrum För Allmänmedicin, NVS, KI

Undersökning av nacke/skuldra Med Dr Bo Bertilsson, Dr Björn Bragée, Dr Åsa Niper CeFAM, Centrum För Allmänmedicin, NVS, KI Undersökning av nacke/skuldra Med Dr Bo Bertilsson, Dr Björn Bragée, Dr Åsa Niper CeFAM, Centrum För Allmänmedicin, NVS, KI Besvär i nacke, huvud, skuldra är mycket vanligt och orsakar stort personligt

Läs mer

Axlar Prova första gången efter din första promenad eller cykeltur. Du måste vara varm i musklerna innan du stretchar.

Axlar Prova första gången efter din första promenad eller cykeltur. Du måste vara varm i musklerna innan du stretchar. Stretching Det är bindväven som omger muskeln som man stretchar. Det är den som har tendens att bli kort. Först när muskeln är helt avslappnad kan man stretcha bindväven. Det är därför nödvändigt att ha

Läs mer

Utbildning i Klinisk Ortopedisk Medicin för legitimerade Läkare, Sjukgymnaster och Naprapater. Svensk Version

Utbildning i Klinisk Ortopedisk Medicin för legitimerade Läkare, Sjukgymnaster och Naprapater. Svensk Version Utbildning i Klinisk Ortopedisk Medicin för legitimerade Läkare, Sjukgymnaster och Naprapater Svensk Version Författare Are Ingemann OMI Norge Internationell lärarexamen OMI Spec. Klinisk Ortopedisk Fysioterapi

Läs mer

Bröstrygg och Skuldra

Bröstrygg och Skuldra Bröstrygg och Skuldra 2:1 Deltoideus. Armens starkaste lyftare. Sitter som en axelklaff från nyckelbenets yttre tredjedel, från skulderbladets övre utskott och dess bakre utskott och går ner till överarmens

Läs mer

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel danos naprapati Exempel på besvär vi behandlar ARM Musarm Tennisarmbåge Golfarmbåge Carpaltunnelsyndrom Ytlig axelvärk Frozen shoulder (kapsulit) Inklämningssyndrom Kalkaxel HÖFT Gångsmärtor Värk Trochanterit

Läs mer

n klinik och vetenskap medicinens abc

n klinik och vetenskap medicinens abc medicinens abc läs mer I nästa nummer: ABC om Handledens ligamentskador behandling ABC om Handledens ligamentskador diagnostik Skador i skafolunära ligamentet 4 1 2 20 4 13 Skador i triangulära fibrokartilaginära

Läs mer

Handout om handkirurgi för primärvårdsläkare inom Landstinget Gävleborg

Handout om handkirurgi för primärvårdsläkare inom Landstinget Gävleborg ortopedi Handout om handkirurgi för primärvårdsläkare inom Landstinget Gävleborg www.lg.se 1 En del av Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning Förord... 3 Handskelett... 3 Handinnervation... 4 Handens

Läs mer

Hand- och armvibrationer

Hand- och armvibrationer Hand- och armvibrationer Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se I detta faktablad tar vi upp vad vibrationer är, vilka yrkesgrupper

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

MANUAL Till uppföljningsprogram CPUP arbetsterapeuter formulär version 10, 140214 (nyheter i version 10 är rödmarkerade)

MANUAL Till uppföljningsprogram CPUP arbetsterapeuter formulär version 10, 140214 (nyheter i version 10 är rödmarkerade) 1 MANUAL Till uppföljningsprogram CPUP arbetsterapeuter formulär version 10, 140214 (nyheter i version 10 är rödmarkerade) Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller sedan föregående

Läs mer

Rygg- och nackbesvär

Rygg- och nackbesvär Rörelseapparaten 863 Tommy Hansson, Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Helen von Sydow, VG Primärvårdskontoret, Regionens Hus, Göteborg Inledning Det är vanligt med ont

Läs mer

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt

Läs mer

Smärttillstånd i muskler och senor

Smärttillstånd i muskler och senor Peter Rosenberg & Jan Hasselström Smärttillstånd i muskler och senor»kärt barn har många namn«studiebrev från SFAM om smärttillstånd i muskler och senor Tendinit? Mjukdelsreumatism? Muskelinflammation?

Läs mer

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag.

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. Ända sedan stretching blev ett begrepp har det tvistats om

Läs mer

bruksanvisning svenska

bruksanvisning svenska bruksanvisning svenska INNAN DU ANVÄNDER STIMULATORN 1. INLEDNING...164 2. medicinsk information...165 3. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 163 INFORMATION TILL PATIENTER 4. ÖVERSIKT...167 FUNKTIONSKNAPPAR...167

Läs mer

S K A D E H A N SKADE D B O HAND K E N BOKEN

S K A D E H A N SKADE D B O HAND K E N BOKEN SKADE HAND BOKEN Inledning Stansa fram till s. 5 Nacke / Axel Stansa fram till s. 19 Armbåge / Hand Stansa fram till s. 23 Rygg Stansa fram till s. 29 Ljumske / Höft / Lår Stansa fram till s. 35 Knä Stansa

Läs mer

Handintensivt arbete

Handintensivt arbete nr 2001:9 Arbetslivsinstitutets expertgrupp för ergonomisk dokumentation dokument 3 Handintensivt arbete En belastningsergonomisk kunskapsöversikt gällande människans kapacitet och interaktion med verktyg

Läs mer

SKADEHANDBOKEN. En guide vid skada

SKADEHANDBOKEN. En guide vid skada SKADEHANDBOKEN En guide vid skada 1 Författare Bild Layout/produktion Tryck Annica Näsmark Leg. Sjukgymnast Capio Artro Clinic, Stockholm Otto Bock Scandinavia AB Fotografica HB Anna-Lena Ahlström Per

Läs mer

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad 1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/Skulderblad

Läs mer

DOM 2008-06-03 Meddelad i Hudiksvall

DOM 2008-06-03 Meddelad i Hudiksvall HUDIKSVALLS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Hudiksvall Mål nr Sid 1 (102) PARTER KÄRANDE xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Catharina Tholin Advokaten Catharina

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning...

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... 4 1.3.2 Stukning/vrickning... 5 1.3.3 Frakturer... 6 1.3.4

Läs mer

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013 Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM 20-21 maj 2013 Skriv tydligt, klart och koncist! KODNAMN: 1. Vid utredning av misstänkt polyneuropati kan man bland annat dela in sjukdomspanoramat i primärt axonala

Läs mer

Kapitel 10 Ansiktet. Åke Reimer

Kapitel 10 Ansiktet. Åke Reimer Kapitel 0 Ansiktet Maria Nilner Arne Orrling Anita Groth Åke Reimer Lena Folkestad I detta kapitel berörs främst de vanligaste orsakerna till ansiktssmärtor, nämligen muskulära spänningstillstånd vilka

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 3/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsoeffekter och förebyggande arbete vid vibrationsexponering i saneringsföretag Eva L Bergsten Helena Anundi Pia Rehfisch Peter Palm Sammanfattning

Läs mer