Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun"

Transkript

1 Personalförsörjningspolicy Falköpings kommun 1

2 Inledning Falköpings kommun står inför en stor personalomsättning den närmaste femårsperioden. Cirka 600 medarbetare kommer att behöva rekryteras på grund av pensionsavgångar, annan avgång, tjänstledigheter, förändringar i verksamheten samt nya projekt. Situationen är inte unik för Falköpings kommun. Samtliga kommuner i Sverige står inför en liknande situation. Därför är det viktigt att Falköpings kommun upprättar en handlingsplan för att möta framtidens personalförsörjning. 2

3 Övergripande mål Falköpings kommun ska klara av att behålla och rekrytera personal till sina verksamheter. Strategiska områden Kompetensutveckling Ledarutveckling Organisationsutveckling Löner och förmåner Friskvård Medbestämmande Marknadsföring 3

4 Kompetensutveckling Kompetensutveckling ska leda till att kommunen genom sin personal kan säkerställa framtida behov av kommunal verksamhet. Kommunen ska behålla och utveckla sin personal. Mål Varje medarbetares och arbetslags möjligheter till utveckling ska värderas och tas till vara. Handlingsplan Behovet av insatser för kompetensutveckling ska inventeras. Medel för kompetensutveckling ska avsättas. Planer för kompetensutveckling ska upprättas. Vid de regelbundna utvecklings/medarbetarsamtalen ska kompetensutveckling belysas. Ansvarig Respektive nämnd. 4

5 Tidsplan Arbetet skall bedrivas kontinuerligt och slutredovisas senast Uppföljning/Utvärdering Rapport lämnas årligen till personalorganet i samband med att budgetförslag lämnas. Ledarutveckling Behovet av att rekrytera nya ledare är stort. Det är lika viktigt att rekrytera nya ledare utifrån som att ta till vara de ledarämnen som finns internt i vår organisation. Mål Ledarutvecklingen ska leda till att Falköpings kommun har välutbildade, kompetenta och utvecklingsbara ledare. Handlingsplan Kontinuerliga utbildnings- och utvecklingsinsatser för ledare skall genomföras. Förvaltningarna ska säkerställa framtida behov av ledare. 5

6 Ansvarig Respektive nämnd. Tidsplan Arbetet ska bedrivas kontinuerligt och slutredovisas senast Uppföljning/Utvärdering Rapport lämnas årligen till personalorganet i samband med att budgetförslag lämnas. Organisationsutveckling Organisationer beskrivs ofta i rutor, cirklar och linjer. Organisationerna upplevs ofta statiska och förändras sällan. Omvärlden förändras dock med en rasande takt, vilket medför att våra organisationer inte alltid hänger med vid förändrings- och utvecklingsprocesser. 6

7 Mål Organisationsutveckling ska vara en ständigt pågående process som ska leda till att Falköpings kommun har en modern, flexibel och funktionell organisation som lätt anpassar sig när förändringar sker i verksamhet och omvärld. I Falköpings kommun ska alla organisationer utformas så att varje anställd blir synlig och får möjlighet till aktivt deltagande i arbets- och utvecklingsprocesser. Handlingsplan En chef/ledare skall aldrig ha mer än 20 personer direkt underställd sig. Vid arbetsplatsträffar och samverkansgrupper ska tid avsättas för organisationsfrågor. För att skapa en framgångsrik och utvecklingsbar organisation ska arbetsplatser, förvaltningar och organisationer samverka. Medarbetare i kommunen ska ges möjlighet att fortlöpande pröva nya arbets uppgifter och arbetsmetoder. Ansvarig Respektive nämnd. 7

8 Tidsplan Arbetet ska bedrivas kontinuerligt och slutredovisas senast Uppföljning/Utvärdering Rapport lämnas årligen till personalorganet i samband med att budgetförslag lämnas. Löner och förmåner Av tradition är lönen ersättning för utfört arbete. På senare tid har dock andra förmåner dykt upp som kompletteringar till lön. Exempel på detta är bland annat pensionsförsäkringar, alternativa arbetstidslösningar, utbildningsstöd, tjänstebilar med mera. Mål Rätt lön och förmåner ska ge förutsättningar för Falköpings kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. 8

9 Handlingsplan Löneläget i Falköpings kommun ska för samtliga yrkesgrupper vara fullt jämförbart med grannkommuner och kommuner av liknande storlek. Falköpings kommun ska se positivt på andra förmåner än lön. Alla anställda i Falköpings kommun ska utifrån verksamhetens förutsättningar kunna använda sig av flexibla arbetstidslösningar. Alla anställda som vill arbeta heltid, ska erbjudas heltidsarbete. Ansvarig Personalorganet, tillsammans med kommunstyrelsen ansvarar för de två första punkterna. Respektive nämnd ansvarar för de två sista. Tidsplan Arbetet skall bedrivas kontinuerligt och slutredovisas senast Uppföljning/Utvärdering Rapport lämnas årligen till personalorganet i samband med att budgetförslag lämnas. 9

10 Friskvård Genom en fortsatt satsning på friskvård för kommunens anställda, kommer andelen långtidsfriska att öka. Det innebär i sin tur att antalet vikarier kan minska. En satsning på friskvård innebär sannolikt att Falköpings kommun kan stärka sin roll som attraktiv arbetsgivare. Medarbetare med bra fysisk och psykisk hälsa bidrar till att trivseln på arbetsplatsen ökar och är dessutom en förutsättning för att kunna utveckla och förnya arbete och arbetsmetoder. Mål Antalet långtidsfriska bland anställda i Falköpings kommun ska öka med 10 % per år. Korttidsfrånvaron i Falköpings kommun ska minska med 30 % fram till Handlingsplan Falköpings kommun ska bedriva ett strukturerat rehabiliteringsarbete för sjukskriven personal. Varje år ska en personalekonomisk redovisning presenteras. Möjlighet till friskvård på betald arbetstid ska erbjudas. 10

11 Ansvarig Respektive nämnd är ansvarig för den första punkten. Personalavdelningen ansvarar för den andra och personalorganet för den tredje punkten. Tidsplan Arbetet skall bedrivas kontinuerligt och slutredovisas senast Uppföljning/Utvärdering Rapport lämnas årligen till personalorganet i samband med att budgetförslag lämnas. 11

12 Samverkan Medbestämmande Aktiv samverkan/medbestämmande är en grundläggande förutsättning för att personalen ska känna sig delaktig verksamheten. Hos merparten av de anställda finns krav på inflytande i de processer och beslut som förekommer inom arbetet. En bred förankringsprocess utgör oftast en god utgångspunkt inför beslutsfattande. Mål Alla anställda i Falköpings kommun ska känna att de har möjlighet att påverka och vara en del i utvecklingsprocessen. Alla anställda i Falköpings kommun ska känna sig väl informerade om de pågående processerna som finns kopplade till respektive arbetsplats. Alla anställda ska årligen ha minst ett medarbetarsamtal med sin arbetsledare. Alla anställda ska vara väl förtrogna med kommunens övergripande mål. 12

13 Handlingsplan Arbetsplatsträffar ska genomföras regelbundet på kommunens samtliga arbets platser. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal ska genomföras. Arbetsledare på samtliga nivåer ansvarar för att personalen känner sig informerad och delaktig i de utvecklingsprocesser och beslut som är aktuella för respektive arbetsplats. Ansvarig Respektive förvaltning. Tidsplan Arbetet ska bedrivas kontinuerligt och slutredovisas senast Uppföljning/Utvärdering Rapport lämnas årligen till personalorganet i samband med att budgetförslag lämnas. 13

14 Marknadsföring Att synas och få uppmärksamhet i olika media får allt större betydelse. Konkurrensen ökar inom de flesta områden. Så även på arbetsmarknaden där konkurrensen om arbetskraften ökar. Mål Falköpings kommun ska uppmärksammas som en bra arbetsgivare med bra personal- och lönepolitik. Marknadsföring av kommunen är en strategisk fråga. Handlingsplan Falköpings kommun skall på ett positivt sätt uppmärksammas i olika massmedier. Falköpings kommun skall uppmärksammas som en bra arbetsgivare och en bra arbetsplats. Aktiva rekryteringsinsatser ska riktas mot boende i storstadsregioner och inte enbart gälla chefstjänster. Anställda som bor i annan kommunen ska uppmuntras att flytta till Falköping bland annat genom flyttbidrag. 14

15 Ansvarig Personalorganet, respektive nämnd och förvaltning är ansvarig för den första punkten. Personalavdelningen ansvarar för den andra och personalorganet för den tredja punkten. Tidsplan Arbetet ska bedrivas kontinuerligt och slutredovisas senast Uppföljning/Utvärdering Rapport lämnas årligen till personalorganet i samband med att budgetförslag lämnas. 15

16 Utvecklingsavdelningen/Falköpings kommun Ett policydokument från Falköpings kommun 16

LPP Linköpings personalpolitiska program

LPP Linköpings personalpolitiska program LPP Linköpings personalpolitiska program LPP Linköpings personalpolitiska program Linköping där idéer blir verklighet I Linköpings personalpolitiska program definierar vi de allra viktigaste områdena att

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Lön som ett strategiskt styrinstrument

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Lön som ett strategiskt styrinstrument Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Lön som ett strategiskt styrinstrument Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2.

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Granskning av personalfrågor

Granskning av personalfrågor Revisionsrapport* Granskning av personalfrågor Region Skåne Juni 2008 Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Anna Eriksson, revisionskonsult *connectedthinking

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Personalutvecklare Per-Ola Johansson 2012-03-26 1 (9) Personalprogram för Kalmar kommun Till dig som är anställd

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

SÄRSKILT UTTALANDE Landstingsstyrelsen 2002-04-23 p 6 Vänsterpartiet LS 0103-0171

SÄRSKILT UTTALANDE Landstingsstyrelsen 2002-04-23 p 6 Vänsterpartiet LS 0103-0171 SÄRSKILT UTTALANDE Landstingsstyrelsen 2002-04-23 p 6 Vänsterpartiet LS 0103-0171 Motion 2001:13 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om utarbetande av strategi för personalfrågor inom Stockholms läns landstinget

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer