Monteringsanvisning. Installation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning. Installation"

Transkript

1 Monteringsanvisning Installation

2 Innehållsförteckning

3 NX2 Nätverket Några tips och saker att tänka på när man kopplar: Följande givare har en egen ingång på Serverns högra sida: - Lod, Logg, Compass och Wind. NX2 GPS antenn kopplas på NMEA ingången på Serverns vänstra sida. Följande enheter hör till Autopiloten och kopplas till Servo enheten; Roderlägesgivare, solenoid och pumset/drivenhet. I övrigt kan instrument och kompassgivare kopplas till Servern om man kopplar ihop Autopiloten med NX2 Nätverk. Alla GRÖNA ingångar är alltid +12V. Alla BLANKA () ingångar är alltid 0V (jord). Glöm inte att kalibrera alla givare. Glöm inte att ställa in alla instrument så de visar rätt enheter. Vid förändring av kabellängd, glöm inte att klämma på ändhylsor på kabeländarna samt använd ett tunt lager silikon för att skydda mot korrision och fuktskador. Mycket information om kopplingar finns på Support sidan på: -> [Support] ->[Marine Electronics]. Glöm inte att man kan kontakta Teknisk Support för hjälp. TEKNISK SUPPORT Tel : Fax :

4 Systemförslag Remote Control Exempel på systemlösning Grunden för NX2 nätverk är att alla anslutna instrument är kopplade parallellt vilket betyder att det inte spelar någon roll i vilken ordning instrumenten är kopplade. Servern håller ordning på informationen i nätverket. Du har möjlighet att koppla max 32 instrument på nätverket inkl server. Kontakt för Fjärrkontroll Compass Data Multi Control Multi Control Vind Analog Wind Data Multi Control GPS Navigator Kopplingskort art.nr Network bus cable Network bus cable Network bus cable Multi XL Autopilot Network SERVO (Autopiloten) SERVER GIVARE Kontakt för Fjärrkontroll 2. PC koppling, RS-232 Seriell kabel

5 Sammankoppling av instrument När man kopplar instrument i NX2 systemet så använder man endast en kabel, NX2 network Cable. Denna kabel går att beställa på löpmeter och har art. nr Kabeln är 5 mm tjock och innehåller 4 st 0,25 mm² ledare vilka är Grön (+12V), Gul (Bus signal A), Vit (Bus signal B) och Skärm (jord). Dessa ledare kopplas till varje instrument (se nedan). På baksidan av varje instrument finns 8 kopplingsstift. På dessa skall två kopplingsplintar tryckas på. Dessa kopplingsplintar har de fyra färger som ledarna har d.v.s. grön, gul, vit och blank. Anslut de fyra ledarna till respektive färgkod. Skall man ansluta fler än ett instrument kopplas det nästkommande instrumentet parallellt från det första (se nedan), Gäller ej Wind Data, Compass Data samt GPS Navigator. Remote Control, NEXUS Multi Center och Multi XL kopplas in på NX2 nätverket på samma sätt som instrumenten. Den enda skillnaden är att dessa instrument inte har någon kopplingsplint (undantaget NX2 Multi XL) Slutligen skall något instrument eller punkt I kedjan kopplas mot NX2 servern. (se sid 5) NEXUS NEXUS NEXUS NEXUS Vit Gul Vit Gul Vit Gul Vit Gul NX2 Bus kabel Till nästa instrument / Server Till Föregående instrument 3.

6 Koppling av instrument till servern NEXUS NEXUS Vit Gul Vit Gul V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA Från tidigare instrument Ett av instrumenten I kedjan ansluts mot servern. Om man har instrument på flera ställen I båten t ex styrpiedestal, navigations bord, ruffnedgång kan flera ledare kopplas mot serverns Network ingång. Kopplingskort för att förenkla detta finns som tillbehör, art nr Grön Gul Vit Blank GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B NMEA GPS NETWORK AUXILARY 5. 4.

7 Integration av kopplingsbox Kopplingskort artikelnummer Från instrument som sitter spridda från varandra. NEXUS BUS NEXUS BUS NEXUS BUS NEXUS BUS V 2. 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GRÖN GUL VIT BLANK GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS NETWORK 5. 5.

8 Givarinkoppling Alla givarna (utom GPS Antennen) kopplas till sin respektive ingång på Serverns högra sida. GPS Antennen kopplas till Serverns NMEA ingång (se sid 9) eller till NX2 GPS Navigator (se sid. 10). 1. DEPTH 1. WHITE 2. BROWN 3. NOT CONNECTED 4. Till lodgivare. Kabel 8m, får ej kortas/förlängas LOG WHITE YELLOW Till loggivare. Kabeln kan kortas/förlängas. GREEN COMPASS WHITE YELLOW GREEN Till Kompassgivare. Kabel kan kortas/förlängas WIND WHITE YELLOW Till Vindgivare. Kabel kan kortas/förlängas. GREEN

9 NX2 lodgivare Lodgivare I NX2 systemet erbjuds 3 olika lodgivare. En 185kHz givare med 43mm diameter, en 200 khz givare med 43mm diameter samt en 200kHz givare med 52mm diameter samt 200- khz givarna kräver 2 olika typer av servrar för att kunna behandla förstärkningen av lodpulserna. Art nr på 185 khz servern är och passar ihop med lodgivare khz servern har art nr och passar med lodgivarna (43mm) samt (52mm). NX2 server art nr DEPTH WHITE BROWN NOT CONNECTED Screen White Brown Grey Coating NX2 server art nr TH 43, 185 khz Art nr DEPTH BLUE BLACK NOT CONNECTED Screen Blue Black Black Coating TH 43, 200 khz Art nr NX2 server art nr DEPTH BLUE BLACK NOT CONNECTED Screen Blue Black Black Coating TH 52, 200 khz Art nr

10 Inkoppling GPS antenn NX2 GPS antenn till Servern. För inställningar i GPS instrumentet, se sidan 22 Silva GPS Antenn V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS NETWORK LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY 8.

11 Inkoppling GPS antenn Inkoppling av Silva GPS antenn till NX2 GPS Navigator samt instrument koppling mot servern. För inställningar i GPS instrumentet, se sidan 22 Silva GPS Antenn NX2 GPS Navigator NEXUS NMEA OUT IN SKÄRM Vit Gul VIT GUL GRÖN GRÖN GUL VIT V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA = NMEA Data SKÄRM = NEXUS Data GRÖN GUL VIT SKÄRM GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS NETWORK 5. 9.

12 Inkoppling av autopilot Till ytterligare instrument Tex Multi XL. NEXUS BUS NEXUS BUS NEXUS BUS KOPPLINGSKORT GPS Navigator Autopilot A NEXUS BUS SERVO NEXUS BUS SERVER GIVARE Kontakt för Fjärrkontroll PC koppling Om båten är utrustad med mekanisk styrning, kopplas följande enheter till A-1510 (servoenhet) - Drivenhet, HP Solenoid, sitter på Drivenhet HP Roderlägesgivare. Om Autopiloten ingår i ett NX2 system kopplas Servoenheten till NEXUS Nätverk på samma sätt som NX2 instrumenten d.v.s. mot grön, gul, vit och blank på NEUXS Bus kabeln. Se till att inte koppla grön kabel in på servo enheten. Kompassgivaren och Autopilotinstrumentet kan vid sammankoppling med NX2 Nätverk kopplas till antingen Server eller Servo. Detta är valbart. För mer information om inkoppling av enheterna till Servoenheten, se sidan

13 Inkoppling av autopilot Autopilot inkoppling. Se även manual för NX2 Autopilot instrument samt manual för NEXUS Linear Drive HP-40. Flera instrument CONN 2 NEXUS BUS Autopilot instrument OBS! GRÖNA ledaren i NEXUS Bus skall INTE kopplas till Servoenheten V 0 V OUTPUT A OUTPUT B GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA NMEA GPS NETWORK 5. BATTERI Roderlägesgivare HP40 Solenoid 11.

14 Kalibrering Några viktiga anledningar till att kalibrera För att få så noggrann presentation som möjligt från givarna. För att systemet skall fungera som förväntat. Detta kan innebära inställning av instrumentet som fristående eller som del I nätverk. Det kan också innebära val av NMEA meningar, dämpningsvärden mm. På följande sidor listas vilka kalibreringsfunktioner Du bör gå igenom när NX2 systemet är installerat och båten skall levereras. Kalibreringsfunktionerna är uppdelade i två sektioner; GIVARE samt INSTRUMENT/SYSTEMET. Tänk på följande: Kalibreringar för logg, kompass och autopilot måste göras när båten är sjösatt. Vid fristående instrument görs kalibreringen från respektive instrument till vilken givaren är kopplad. I dessa fall lagras även kalibreringarna i respektive instrument. Om NX2 Server finns med i systemet skall alla givare kopplas på Serverns högra sida, förutom GPS Antennen som kopplas till serverns NMEA ingång. Ingår NX2 Server kan/bör kalibreringar för alla givare som är kopplade till Servern göras från: Multi Control, Multi Center eller Remote Control. Finns ett nätverk där NX2 Server ingår lagras alla kalibreringar för givarna i Servern. Görs kalibreringen från fristående instrument t.ex. Wind Data, som är kopplat i nätverk, lagras kalibreringen i Servern. Kontrollera att rätt enheter används. Används en systemkombination (utan server) med t.ex Compass Data med kompassgivare samt Wind Data med vindgivare samt logg givare, kalibreras givarna från det respektive instrument till vilken givaren är kopplad. I det nyss nämnda exemplet kan givaren för logg kalibreras från NEXUS Wind Data eller NEXUS Compass Data beroende på till vilket instrument logg givaren kopplats. 12.

15 Givar kalibrering Följande kalibreringar bör kontrolleras för att få korrekta värden Logg C11 = Enhet för fart; knop, km/h eller m/h. C12 = Hastighet. Djup C21 = Enhet för djup; meter, famnar eller fot. C22 = Varifrån djupet skall mätas; underkant köl eller vattenlinjen. C23 = Enhet för Temperatur, grader i celsius eller fahrenheit. C24 = Temperatur kompensation Kompass C75 = Användning av NMEA sändande kompassgivare? Om JA, kan inte nedanstående kalibreringar göras. C34 = Autodeviering C35 = Kontroll av autodeviering C37 = Justering av s.k. A-fel. D.v.s. om kompassgivaren monterats snett i förhållande till långskeppslinjen. Vind C76 = Användning av NMEA sändande vindgivare? Om JA, kan inte nedanstående kalibreringar göras. C52 = Om relativ [AWA] eller sann [TWA] vindvinkel skall visas som huvud funktion under [Wind]. C53 = Enhet för vindhastighet; m/s, knop eller beaufort. C54 = Vindhastighet kalibrering C55 = Justering för s.k. A-fel. D.v.s. om vindgivaren monterats snett i förhållande till långskeppslinjen. C56 - C63 = Kalibrering av vindvinklar för varje 45:e grad. Värden hämtas från det specifika kalibreringscertifikat som medföljer givaren. 13.

16 System kalibrering Tänk på följande: Inställningar för systemet styrs av tre saker: 1. Vilka givare som är inkopplade och vart, 2. Vilka instrument som är inkopplade 3. Hur kunden vill använda systemet vid t.ex. navigering med NMEA sändande GPS inkopplat. Alla inställningar som rör NMEA måste göras från; Multi Control, Multi Center och/eller Remote Control. Alla kalibreringar som görs för systemet lagras i Servern. Dämpningar av information görs i underfunktionerna till varje huvudfunktion och är lokala för varje specifikt instrument. Inställning av enheter är lokala för varje instrument. Det viktigaste när man startar ett NX2 nätverk för första gången är att initieringen är korrekt d.v.s. att alla instrument får ett unikt ID nummer. Ett enkelt sätt att testa detta är att tända belysningen. Om belysningen tänds i alla instrument som är kopplade till nätverket, då är initieringen OK. Initiering av flera Multi XL kräver ett speciellt tillvägagångssätt. (Se sidan 21). 14.

17 Multi Control Kalibrering Följande kalibreringar bör kontrolleras för att systemet skall visa förväntad information Multi Control Logg: C11 = Enhet för fart; knop, km/h eller m/h C95 = Val av visning av SOG som huvudfunktion istället för fart genom vattnet. Djup: C21 = C23 = Enhet för djup; famnar, meter eller fot. Enhet för temperatur; grader i celsius eller i fahrenheit. Navigation/Kompass C94 = Val av visning av COG istället för kurs från kompassgivare. C33 = Kompensation för missvisning. C37 = Justering av kompassgivarens A-fel. Kan ändras mellan 0 och 359º. Montera dock inte kompassgivaren 90º relativt båtens centrumlinje. C38 = Position i grader, minuter och 100:dels minut eller grader, minuter och sekunder. C40 = Val av visning av magnetiskt eller sann kurs (och bäringar). C41 = Dämpning av visning i Steer Pilot instrumentet. Vind: C52 = C53 = C64 = Val om sann [TWA] eller relativ [AWA] vindvinkel skall visas som huvudfunktion under [Vind]. Denna kalibrering ställer även vilken vinkel som skall visas i det analoga Wind Angle instrumentet. Denna inställning lagras i Servern och gäller för systemet. Se även C64. Enhet för vindhastighet; m/s, knop eller beaufort. Val av visning under huvudfunktion [WIND] i ett specifikt instrument. Denna inställning är lokal för varje instrument. Här kan man välja mellan 5 funktioner. - WIA, instrument visar vinkeln som väljs i C52. - AWA, instrument visar AWA, oberoende av vad som valts i C52. - TWA, instrument visar TWA, oberoende vad som valts i C52. - AWS, instrument visar AWS. - TWS, instrument visar TWS. 15.

18 Multi Control Kalibrering Multi Control: Systemet: C71 = C72 = C73 = C74 = C75 = C76 = Ljud vid knapptryckning. Justering av dämpning för SOG och COG. Vid koppling av NMEA loggivare till servern ska detta värde stå I ON. Vid användning av Silvas loggivare ska det stå OFF. Vid koppling av NMEA lodgivare till servern ska detta värde stå I ON. Vid användning av Silvas lodgivare ska det stå OFF. Vid koppling av NMEA compassgivare till servern ska detta värde stå I ON. Vid användning av Silvas compassgivare ska det stå OFF. Sätts ON om NMEA sändande vindgivare finns inkopplad istället för NEXUS vindgivare. Finns NEXUS vindgivare kommer inställningen i denna kalibrering att automatiskt ställas till NEXUS vind d.v.s. OFF. NMEA: Allmänt: - Det går att koppla 2 st NMEA sändande enheter till servern. En via plint 10 & 11 (INPUT A, INPUT B) samt en via NMEA PC porten. Har man även en NX2 GPS navigator I systemet så går det att koppla ytterligare en NMEA sändande enhet till systemet. Du har möjligheten att koppla NMEA ut från 2 ställen på servern. En via plint 3 & 4 (OUTPUT A, OUTPUT B) samt en via NMEA PC porten. Du har även här möjlighet att koppla NMEA ut från GPS navigaotorn om sådan finns I systemet. - Det går att välja 16 av 25 NMEA meningar som skall skickas från Servern. - Det går att ta emot 20 av de vanligaste NMEA meningarna som finns. Dessa är dock inte valbara. C77 - C92 = Val av vilka NMEA meningar man vill skicka från Servern. För mer information, se manualen till Multi Control. C93 = Dämpning av de NMEA meningar som sänds från Servern. 16.

19 Wind Data Kalibrering Wind Data: Alla kalibreringar vad gäller givarna är samma som för de i Multi Control. De kan dessutom utföras via Multi Control, Multi Center och/eller Remote Control instrumentet. C11 = Dämpning av vindvinkel, vindhastighet, båtfart etc. C12 = Val av huvudinformation i den digitala delen. C13 = Val av tillval av båtfart. Vid inställning [ON] visas log relaterad data såsom båtfart, triplog samt vattentempratur. Krävs att logg givare är ansluten till systemet eller instrumentet. C14 = Tillval av NAV funktioner. Vid inställning [ON] kan data som finns på NEXUS nätverk visas t.ex. BTW. C15 = Ljudsignal vid knapptryckning. C33 = Inställning av kursreferens. Om NEXUS kompass givare saknas kan GPS relaterad kurs d.v.s. COG användas som referens till att beräkna TWD. C63 = Inställning av hastighetsreferens. Om NEXUS logg givare saknas kan GPS relaterad hastighet d.v.s. SOG användas som fartreferens till att beräkna TWS/ TWA. C64 = Inställning av trimningsreferens. C71 = Inkoppling av vindgivaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Wind Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C72 = Inkoppling av logg givaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Wind Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C73 = Inställning av funktionsval på pinne nr 3.! NX2 Wind Data med givare kopplad direkt till instrumentet WND LOG - +12V + Vit Gul Screen Green Yellow White 17.

20 Compass Data Kalibrering Compass Data: Alla kalibreringar vad gäller givarna är samma som för de i Multi Control. De kan dessutom utföras via Multi Control, Multi Center och/eller Remote Control instrumentet. C11 = Dämpning av kompasskurs, båtfart etc. C13 = Tillval av båtfart. Vid inställning [ON] visas log relaterad data såsom båtfart, triplog samt vattentempratur. Krävs att logg givare är ansluten till systemet eller instrumentet. C14 = Tillval av NAV funktioner. Vid inställning [ON] kan data som finns i NEXUS nätverk visas t.ex. BTW. C15 = Ljudsignal vid knapptryckning. C16 = Minnesmarkör på/av. Visar den satta styrreferensen i det analoga 360 presentationen. C31 = Visning av sann eller magnetisk kurs. C32 = Inställning av missvisningen. C71 = Inkoppling av kompassgivaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Compass Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C72 = Inkoppling av logg givaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Compass Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C73 = Inställning av funktionsval på pinne nr

21 GPS Navigator Kalibrering GPS Navigator instrumentet: De viktigaste kalibreringarna för GPS Navigator instrumentet ligger under [CONFIG] - MASTER; Väljs om flera GPS-enheter från NX2 familjen finns inkopplade t.ex. Multi Center eller flera GPS Navigator instrument eller om GPS Navigator instrumentet är ensamt GPS instrument i systemet. Notera dock att endast en GPS -enhet kan vara [Master] vilket innebär att om flera GPSenheter finns inkopplade skall ett GPS Navigator instrument ställas till [Master]. De andra GPS instrumenten skall ställas till [Repeater]. Om PC finns kopplad till systemet och denna ska vara navigations master, så ska GPS navigatorn ställas som Nexus repeater. - NEXUS Repeater; väljs om det redan finns ett GPS Navigator instrument som är ställt till [Master]. Väljs också om NEXUS systemet skall vara ett repeterande system till en extern NMEA sändande GPS. - NMEA Repeater; väljs om GPS Navigator intrumentet är inkopplat att vara repeater till en extern NMEA GPS. D.v.s. om instrumentet inte är kopplat till ett NEXUS nätverk. Inställning som styr varifrån GPS Navigator instrumentet får sin GPS signal; från NEXUS GPS Antenn eller NMEA GPS. - NEXUS POS, om GPS Navigator instrumentet får GPS signalerna via nätverket. Alltså om GPS antennen är kopplad direkt på servern. - NMEA POS, om en NMEA GPS eller en NMEA GPS antenn är kopplad direkt till GPS Navigator instrumentet. 19.

22 Autopilot Kalibrering Autopilot. Här visas de viktigaste inställningarna för Autopiloten. För fler inställningar se manaulen för autopilot instrumentet. Tänk på att autopiloten inte kan användas innan en Auto deviering av kompassgivaren (CAL C3) samt en Automatic Pilot Control (APC CAL P7) är gjorda. När dessa kalibreringar görs, tänk på att gå I marchfart. APC:n ställer in lämpliga värden för nedan kalibreringar P1-P2-P3-P5-P8. De inställningar som APC:n gör på dessa värden kan senare finjusteras vid behov. CAL C2, [VAR], Variation. Inställning av lokal missvisning. CAL C3, [Auto DEV], Auto Deviation. Deviering av fluxgatekompassen. CAL C4, [Auto CHK], Auto Check. Kontroll av deviationen som gjordes i C3. CAL C6, [ADJ], Adjustment. Kompensation för ev. A-fel som uppstått vid installationen av fluxgategivaren. A- felet är det fel som uppstår om givaren inte monterats parallellt med långskeppsriktningen. A-felet är till, skillnad från deviationen, konstant på alla kurser. CAL P1, [RUD], Rudder. Inställning av hur stor rodervinkel som skall användas vid en kursförändring. CAL P2, [SEA], Sea = Dampening of compass. Dämpning av kompassen. Är det en snabbgående båt, bör dämpningen vara högre p.g.a att kompassen påverkas häftigare än för långsamtgående båtar. CAL P3, [CRD], Counter Rudder. Inställning av när autopiloten skall börja dra tillbaka rodret för att räta upp kursen efter en kursförändring. CAL P4, [WSE], Damping of wind Styr hur snabbt autopiloten skall reagera på vindskiften och sjögång. Ju högre och oroligare sjö och förhållanden, desto högre värde. CAL P5, [ATC], Automatic Trim Calibration Detta värde ökar rodervinkeln konstant ett visst antal grader för att hålla den bestämda kursen. Detta kan utnyttjas om man tex har en båt som är väldigt l ovgirig. Värdet sätts även automatiskt vid en APC. CAL P7, [APC], Auto Pilot Calibration. Detta är den kalibrering som måste göras innan autopiloten kan används. När APC:n utförs kontrollerar autopiloten hur autopilot systemet är kopplat. När APC:n utförs måste CAL P9, LIM, sättas till 00 (OFF). CAL P8, [RRS], Rudder Reduction Speed. Inställning av hur snabbt autopiloten skall dra tillbaka rodret efter att en kursförändring gjorts. CAL P9, [LIM], Limit. Denna inställning ställer hur stor rodervinkel man kan ge. Om [LIM] ställs till 45 kommer man inte kunna att påverka rodret mer än 45 med autopiloten.! 20.

23 Inkoppling Multi XL Multi XL (Nexus Serien) Initiering av Multi XL sker automatiskt. D.v.s. när spänningen slås på I ett nytt system kommer Multi XL instrumentet att initiera sig självt. Detta innebär att om ett Multi XL finns med i systemet så väntar man tills Multi XL instrumentet säger [OK] innan man trycker på [KEY] på de instrument som har knappar.. Om flera Multi XL instrument finns i samma system måste initiering ske enligt följande 1. Koppla in ett Multi XL. 2. Slå på spänningen. 3. Avvakta tills Multi XL instrumentet säger [OK]. 4. Slå av spänningen. 5. Koppla in nästa Multi XL. 6. Slå på spänningen. 7. Avvakta tills Multi XL nr. 2 säger [OK]. 8. Upprepa punkt 4-7 för de nästkommande Multi XL instrumenten. 9. När sista Multi XL instrumentet sagt [OK] kan Du börja trycka [KEY] på de andra instrumenten i systemet. Multi XL (NX2 Serien) Multi XL instrumentet I NX2 serien är I grunden detsamma som Nexus Multi XL. Funktionerna är detsamma som Multi control instrumentet fast med ännu större och tydligare siffror. För att göra en initiering av NX2 Multi XL så kopplas det som tidigare till nätverks bussen. När texten Auto Init visas I displayen så syns även en markering I nedre högra hörnet. Denna markerar en magnet knapp som styr Auto Init av instrumentet. Du för helt enkelt bifogad magnet mot denna markering för att göra en initiering av instrumentet. 21.

24 Multi Ceter Kalibrering Multi Center De viktigaste inställningarna för Multi Center ligger under [SETUP] och är: [LANGUAGE]. Här ställer man om språket till förslagsvis svenska. [ENHETER]. Här ställer man vilka enheter man vill se informationen i. [NAV. LÄGE]. Här ställer man in: - Singel WP. Detta innebär att den sista waypoint man gör, alltid kommer att vara den man skall styra mot. Det innebär också att man inte kan göra en rutt. - Rutt. Vid denna inställning kommer alla waypoints som görs att sammanlänkas i en rutt. [SYSTEM MODE]. Här skall Multi Center ställas som: - NEXUS MASTER; Om Multi Center är det enda GPS instrument i NEXUS systemet och är kopplat mot en Server. - NEXUS Slav; Om det redan finns ett GPS Navigator instrument eller ett till Multi Center som är ställt till [Master]. - NMEA; Om Multi Center är inkopplat mot en extern NMEA sändande GPS. - Repeater. Väljs om NEXUS systemet skall vara ett repeterande system till en NMEA sändande GPS. Det innebär att man enbart kan se GPS relaterad data. 22.

25 NMEA NX2 servern har separata NMEA in och ut portar för koppling av dels Silva GPS antenn samt koppling av utrustning från andra marina tillverkare, tex kart plotter, autopilot, NMEA givare mfl. Det finns även en RS-232 port där NMEA skickas både ut och in. Denna koppling är till för PCkoppling till NX2 systemet, men går även att använda till annan utrustning. Totalt så har NX2 servern alltså 2 NMEA in samt 2 NMEA ut. Krävs fler NMEA portar än vad som erbjuds på servern så kan NX2 GPS Navigator kopplas till nätverket. Detta instrument har 1 NMEA in och 1 NMEA ut. Nedan följer en del vanligare kopplingar av externa tillverkares produkter. Om kartplottern ska användas som en repeater och inte skicka någon data till NX2 systemet, så kopplas Silvas GPS antenn på NMEA ingången som visas på sid 9. Då behöver plottern enbart anslutas till NMEA ut på NX2 servern. Detta gäller alla NMEA kopplingar. Use the Data 4 port on the back of the GD1900C Blue V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE NETWORK White Shield V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS Cable needed from Furuno MJ-A7SPF LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 23.

26 NMEA Koppling av Garmin 182C till NX2 servern. Kopplingen nedan strömmatar även kartplottern. Kopplingen förutsätter att Garmins egna GPS antenn används. Brown, NMEA in Black, Ground V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA Red, +12V Blue, NMEA out GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NETWORK NMEA GPS LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 24.

27 NMEA Koppling av Garmin 2010C till NX2 servern. Kopplingen förutsätter att Garmins egna GPS antenn används. Brown, NMEA in Black, Ground V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE NETWORK Blue, NMEA ut V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 25.

28 NMEA Koppling av Navman 5500 till NX2 servern. Kopplingen förutsätter att Navmans egna GPS antenn används. Blue, NMEA in Black, Ground V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE NETWORK White, NMEA out V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 26.

Monteringsanvisning för NEXUS systemet

Monteringsanvisning för NEXUS systemet Monteringsanvisning för NEXUS systemet Silva Sweden AB REVIDERAD 2000-03-14 JOAKIM SCHEDIN - VÄLKOMMEN - Hej! Att montera NEXUS systemet är väldigt lätt, men för att ge Dig en liten snabbguide på vägen

Läs mer

NEXUS SYSTEM FÖR X-YACHTS

NEXUS SYSTEM FÖR X-YACHTS NEXUS SYSTEM FÖR X-YACHTS X-99 IMX-40 X-302 X-332 X-362 X-362 SPORT X-382 X-482 X-562 X-602 NEXUS SYSTEMET - INSTRUMENT Server: Multi Control: Instrument från vilket man kan styra informationen i Servern.

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Autopilot Teknisk broschyr

performance by NEXUS NETWORK Autopilot Teknisk broschyr performance by NEXUS NETWORK Autopilot Teknisk broschyr Generellt om piloten Noggrannhet, tillförlitlighet och enkelhet är huvudegenskaperna för denna microprocessorstyrda Autopilot. Vare sig syftet är

Läs mer

Utnyttja din elektronik ombord. Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande.

Utnyttja din elektronik ombord. Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande. Utnyttja din elektronik ombord Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande. Mathias Hellgren Jobbat som Race Specialist på Silva/Nexus Marine sedan 2005 Har kappseglat professionellt i 7 år tre

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Autopilot - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska

performance by NEXUS NETWORK Autopilot - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska performance by NEXUS NETWORK Autopilot - Instrument - Installation och Användar Manual AUTOPILOT 8-1 AUTOPILOT Denna manual är avsedd för NX2 Autopilot instrument version 2.0 Utgå va: September 2002 8-2

Läs mer

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk English 12-1 English This manual is written for nwind transducer 1.00 Edition: Jan 2011 12-2 English nwind

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

NX Trådlöst Vindgivarset. Installationmanual Svensk

NX Trådlöst Vindgivarset. Installationmanual Svensk NX Trådlöst Vindgivarset Installationmanual NX Vindgivarset 1 NX Vindgivarset Edition: April 2007 2 NX Vindgivarset Innehåll 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Part specifikation... 4 3 INSTALLATION...

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk COMPASS Svenska 13-1 Svenska COMPASS Denna manual är skriven för NX2 Kompassgivare Utgåva: Juni 2002 13-2 COMPASS Svenska Nexus

Läs mer

- Instrument och Server -

- Instrument och Server - - Instrument och Server - Installation och Användar manual Navigationstermer BOD: Bäring start till mål BTW: Bäring till etappmål CMG: Nyttokurs COG. Kurs över grund CTS: Kurs att styra DMG: Nyttodistans

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual

performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual GPS Antenna Svenska 14-1 Svenska GPS Antenna 1 Introduktion... 3 2 Montering... 3 2.1 Placering... 3 3 Installation... 4 4 Specifikationer...

Läs mer

Snabbguide för Kalibrering av Raymarine-instrument

Snabbguide för Kalibrering av Raymarine-instrument Snabbguide för Kalibrering av Raymarine-instrument ST60 logg: Ändra enhet: 2. Tryck på den vänstra knappen en gång, så att kts blinkar. 4. Stega vidare med den vänstra knappen till du kommer till TEMP

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

GPS Antenn - Givare - Svensk English

GPS Antenn - Givare - Svensk English GPS Antenn - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 1 Introduktion... 3 2 Montering... 3 2.1 Placering...3 3 Installation... 4 4 Specifikationer... 6 4.1 CE godkännande...6

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk Installations och Användarmanual 1 Sea Data Denna manual är skriven för Silva Star Sea Data Utgåva: Januari 2004 2 1 Introduktion...4 1.1 Specifikationer...4 1.2 Förpackningens innehåll...4 2 Installation...5

Läs mer

GMI 20 Användarhandbok

GMI 20 Användarhandbok GMI 20 Användarhandbok Juni 2013 190-01609-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

NX Sea Data. - Instrument - Installation och användarmanual Svensk

NX Sea Data. - Instrument - Installation och användarmanual Svensk NX Sea Data - Instrument - Installation och användarmanual SEA DATA 1 SEA DATA Edition: April 2007 2 SEA DATA 1 Leveransförteckning... 5 2 Installation... 7 2.1 Installation av instrument... 8 2.1.1 Anslut

Läs mer

Teknisk manual Clipper Easylog

Teknisk manual Clipper Easylog 1 1 Teknisk manual Clipper Easylog Loggen utan paddelgivare 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...4 Handhavande...5 3 3 Sammanfattning Clipper Easylog ansluts till

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S

MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S VERKTYG Borrmaskin Borr Hålsåg Bits Ø 2.5 mm (3/32 ) Ø 3 mm (1/8 ) Ø 3.5 mm (9/64 ) Ø 4 mm (5/32 ) Ø 5 mm (3/16 ) Tätningsmassa SIKA Ø 19 mm (3/4 ) Ø 76

Läs mer

9 NAVIGATIONSUTRUSTNING

9 NAVIGATIONSUTRUSTNING 9 NAVIGATIONSUTRUSTNING 9.1 Kompass Kompassen skall vara fast monterad och balansupphängd. Kompassen skall vara devierad. Deviationstabell skall finnas. Extra kompass bör finnas. SXK Västkustkretsen, Tekniska

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

GNX 20/21. Användarhandbok

GNX 20/21. Användarhandbok GNX 20/21 Användarhandbok Mars 2016 190-01659-39_0C Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin.

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

PrODuKTKaTaLOG www.nexusmarine.se

PrODuKTKaTaLOG www.nexusmarine.se PRODUKTKATALOG www.nexusmarine.se with a passion for performance Silva Marine, den tidigare delen av Silva-gruppen som specialiserade sig på utveckling och design av marinprodukter för Silva, har blivit

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S

MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S VERKTYG Borrmaskin Borr Hålsåg Bits Ø 2.5 mm (3/32 ) Ø 3 mm (1/8 ) Ø 3.5 mm (9/64 ) Ø 4 mm (5/32 ) Ø 5 mm (3/16 ) Tätningsmassa SIKA Ø 19 mm (3/4 ) Ø 76

Läs mer

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Roderlägesgivare...4 Rodervinkelsvisaren...6 Montering...6 Testning...6 Justeringar...6 Även om alla åtgärder har vidtagits

Läs mer

Avancerad ph-mätare 8601

Avancerad ph-mätare 8601 Avancerad ph-mätare 8601 Med extern givare och möjlighet till PC-uppkoppling via RS-232 interface. (ver. 1.0. injektor solutions 2005) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. FUNKTIONSBESKRIVNING...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC500G2 6 CYL, MED GENERELLT KABLAGE

INSTALLATIONSANVISNING BC500G2 6 CYL, MED GENERELLT KABLAGE INSTALLATIONSANVISNING BC500G2 6 CYL, MED GENERELLT KABLAGE INSTALLATION Generellt om kablaget och installation Monteringen är relativt enkel, men kräver att man är lite händig med bilar och lödkolv. Kopplingsschema,

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

CTRX Graphene och Graphene+ Quick Startup guide för (130226) Rev. 1.0

CTRX Graphene och Graphene+ Quick Startup guide för (130226) Rev. 1.0 Quick Startup guide för CTRX Graphene och Graphene+ Rev. 1.0 (130226) Vad finns i lådan? Med i lådan till CTRX Graphene, art# 0012-001-000, så skall du finna: 1 x AIS transponder CTRX Graphene (se bilden

Läs mer

NX WSI-box. Installation och användarmanual Svenska

NX WSI-box. Installation och användarmanual Svenska NX WSI-box Installation och användarmanual WSI-box 1 WSI-box Edition: April 2007 2 WSI-box 1 Part specification Items delivered with the Server Antal. Benämning Referens 1 Nexus NX WSI-box 1 1 Spänningskabel

Läs mer

Avancerad ljudmätare CIM8922

Avancerad ljudmätare CIM8922 Avancerad ljudmätare CIM8922 (ver. 1.0. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-16 Introduktion Ljudmätaren CIM8922 från injektor solutions, erbjuder dig ett kvalitetsinstrument till ett

Läs mer

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller Analog känslighet och A/D omvandling. Manual AC-9000 Ingångskänslighet : 1,1 uv / skaldel (Min) Insignal från lastcell : 36 mv Nolljusteringsområde : 1,0 mv - 30 mv Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % Lastcellsström

Läs mer

Logg - Givare - Svensk English

Logg - Givare - Svensk English Logg - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för NX2 Loggivare Utgåva: Mars 2007 2 Monteringsinstruktion Nexus/Star logg/temp-givare INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

NX Wind. - Instrument - Installation och användarmanual Svensk

NX Wind. - Instrument - Installation och användarmanual Svensk NX Wind - Instrument - Installation och användarmanual WIND 1 WIND 1 Innehå ll i förpackningen... 3 2 Installation... 5 2.1 Installation av instrument...6 2.1.1 Anslut instrumentet till WSI-boxen... 8

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Allmänt... 3 Översikt... 4 Huvudfunktioner och speciella egenskaper... 5 Tekniska specifikationer... 5 Gränssnitt och knappsats... 7 Funktioner och metoder... 8 Kabelsökarfunktionen...

Läs mer

Server - Instrument - Svensk English

Server - Instrument - Svensk English Server - Instrument - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är avsedd för NX2 Server version 4.0 5.3 Utgåva: Mars 2007 2 1 Leveransförteckning...4 2 Inledning...5

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Server Installationsmanual Svenska

performance by NEXUS NETWORK Server Installationsmanual Svenska performance by NEXUS NETWORK Server Installationsmanual SERVER 1-1 SERVER Denna manual är avsedd för NX2 Server version 3.0 samt Utgåva: Maj 2002 1-2 SERVER 1 Leveransförteckning...4 2 Inledning...5 3

Läs mer

Multi Control - Instrument - Svensk English

Multi Control - Instrument - Svensk English Multi Control - Instrument - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är avsedd för NX2 Multi Control instrument version 3.10 5.00 Utgåva: Mars 2007 2 1 Inledning...9

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Art.nr: 000510SE Rev.006, 1(7) Innehållsförteckning 1. Planera... 3 2. Demontering av handtag och mothåll... 3 3. Montera täckpluggar.... 3 4. Borra

Läs mer

Multi XL - Instrument - Svensk English

Multi XL - Instrument - Svensk English Multi XL - Instrument - Installation Installationsmanuall and Operation Manual Svensk English 1 Navigationstermer MULTI XL 2 Denna manual är skriven för NX2 Multi XL instrument från version 1.4 1.5 Utgåva:

Läs mer

Optoisolerat USB Utgångskort

Optoisolerat USB Utgångskort Optoisolerat USB Utgångskort [USB-4X-BOB] Optiskt isolerat USB utgångskort för att enkelt koppla datorn till din CNC-styrning Anslutning USB. Styr upp till 4st axlar Utgångar: 16st + 1st PWM utgång Ingångar:

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Speed - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska

performance by NEXUS NETWORK Speed - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska performance by NEXUS NETWORK Speed - Instrument - Installation och Användar Manual SPEED 3-1 SPEED Navigationstermer BOD: Bäring start till mål BTW: Bäring till etappmål CMG: Nyttokurs COG. Kurs över grund

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

CTRX Graphene och Graphene+ Kopplingsanvisningar för (140425) Rev. 1.2

CTRX Graphene och Graphene+ Kopplingsanvisningar för (140425) Rev. 1.2 Kopplingsanvisningar för CTRX Graphene och Graphene+ Rev. 1.2 (140425) OBS! OBS! OBS! VID INKOPPLING AV : ÄVEN OM DET GÅR ATT KOPPLA IN AIS CTRX GRAPHENE OCH AIS CTRX GRAPHENE+ VIA, SÅ FÖRESPRÅKAR VI ÄNDÅ

Läs mer

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS sid 1 /5 Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS Boatranet är en ny revolutionerande produkt för den elektroniska navigationen och kommunikationen på båtar. Boatranet är en trådlös server som

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR ATT MONTERA, INSTALLERA SAMT ANVÄNDA WEATHER MONITOR II... 3 Installation... 3 Strömförsörjning... 3 Sammankoppling av väderstation och kopplingsbox... 3 Inkoppling

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer

Westerstrand TIDSYSTEM är uppdelat i följande grupper:

Westerstrand TIDSYSTEM är uppdelat i följande grupper: 1 Allmänt Tiden ingår överallt som en viktig del. Förutom att vi behöver rätt tid i den dagliga verksamheten krävs att olika funktioner som vi omger oss med fungerar korrekt tidsmässigt. Ett tidsystem

Läs mer

Installation av EnergyGuard med Display och I P Datalogger

Installation av EnergyGuard med Display och I P Datalogger Installation av EnergyGuard med Display och I P Datalogger www.energylogic.se Display Datalogger En komplett EnergyGuard installation består av en eller flera EnergyGuard Display och en eller flera EnergyGuard

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning.

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. I/O-kortet har: 8 digitala ingångar. Avsedda för slutande kontakter. Gemensam plus-matning 15Volt. Öppen ingång = 0. 8 digitala utgångar. Utgångskrets typ

Läs mer

ADAPT Parasol EX b. Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31. ADAPT Parasol EX b - m A1, B1

ADAPT Parasol EX b. Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31. ADAPT Parasol EX b - m A1, B1 ADAPT Parasol EX b Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31 A1, B1 ADAPT Parasol EX b - m A2 B2 1 ADAPT Parasol EX b - m A3 B3 M8 B4 A4 A5 A6, B5 2 ADAPT Parasol EX b - m A7, B6 utvändig gänga DN (1/2

Läs mer

Grunderna i NMEA 2000-nätverk

Grunderna i NMEA 2000-nätverk Grunderna i nätverk Ett nätverk består av anslutna enheter som kommunicerar med enkla plug-and-play-anslutningar. I den här handboken beskrivs kontakter och -kablar från Garmin såväl som grunderna för

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

PRODUKTINFORMATION. ELFA artikelnr Slav display 4x77mm Slav display 4x165mm

PRODUKTINFORMATION. ELFA artikelnr Slav display 4x77mm Slav display 4x165mm 2001-04-26 PRODUKTINFORMATI Vi reserverar oss mot fel samt förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande ELFA artikelnr 76-981-45 Slav display 4x77mm 76-981-60 Slav display 4x165mm Document

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Wind. - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska

Wind. - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska Wind - Instrument - Installation och Användar Manual WIND 1 WIND Denna manual är avsedd för Star Wind instrument Utgåva: Januari 2004 2 WIND 1 Innehåll i förpackningen...4 2 Installation...6 2.1 Installation

Läs mer

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR Manual Innehåll 1. TEKNISKA DATA... 2 2. BESKRIVNING... 3 3. HANDHAVANDE... 4 4. INSTÄLLNING... 5 5. ANSLUTNING... 7 6. FELSÖKNING... 8 7. TILLVERKARE... 8 TVD-M2 SE.docx

Läs mer

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Har du saknat ett bra navigationssystem för sjön? Transas, som bl.a. utvecklar navigationssystem och vektoriserade sjökort för yrkessjöfarten,

Läs mer

Pilot 3380 A U T O P I L O T S Y S T E M. Installation Manual. Svenska NAVMAN

Pilot 3380 A U T O P I L O T S Y S T E M. Installation Manual. Svenska NAVMAN Pilot 3380 A U T O P I L O T S Y S T E M Installation Manual Svenska w w w. n a v m a n. c o m NAVMAN Innehåll 1 Introduktion... 36 1-1 En typisk PILOT 3380-systeminstallation.........................................36

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

DAC500 Door Access Control unit

DAC500 Door Access Control unit DAC500 Door Access Control unit Inledning och adressering av Hi-O 3 Adressering av Hi-O enheter 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Initieringsmatris DAC500 6 Bygelfält 7 Streckscheman 8 Anslutning

Läs mer

Bruksanvisning. Eutech 35 ph/lt fickmätare. Före användning

Bruksanvisning. Eutech 35 ph/lt fickmätare. Före användning 990147 Bruksanvisning Eutech 35 ph/lt fickmätare Före användning Bli inte orolig om det finns vita kristaller runt elektroden, det är helt normalt. Ta av skyddskåpan och doppa elektroderna i kranvatten

Läs mer

Bruksanvisning & Installation. Echopilot FLS-GoldII. Framåtseende ekolod Från Frigus AB

Bruksanvisning & Installation. Echopilot FLS-GoldII. Framåtseende ekolod Från Frigus AB Bruksanvisning & Installation Echopilot FLS-GoldII Framåtseende ekolod Från Frigus AB TACK FÖR ATT NI VALDE EN ECHOPILOT-GOLD II. Vi vill ge er maximal funktionalitet, nöje och säkerhet med er FLS-Gold

Läs mer

Manual 022. Kättingräknare Oceanic

Manual 022. Kättingräknare Oceanic Manual 022 Kättingräknare Oceanic Kättingräknaren OCEANIC visar längden på kätting som hissas upp eller ner, uttryckt i meter eller fot och hastigheten av densamma. Teknisk info: Sändare Uppladdningsbart

Läs mer

Bruksanvisning. SWEMA AB Pepparv FARSTA SWEDEN Tel: Fax: Hemsida:

Bruksanvisning. SWEMA AB Pepparv FARSTA SWEDEN Tel: Fax: Hemsida: Bruksanvisning ver 1.23 CHL20160602 SWEMA AB Pepparv. 27 123 56 FARSTA SWEDEN Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehåll: 1. Inledning... 1 2. Teknisk

Läs mer

Andra ka llan till ro relse

Andra ka llan till ro relse ANDRA KÄLLAN TILL RÖRELSE 1(8) Andra ka llan till ro relse Innehåll 1. Varför andra källa till rörelse?... 2 2. Fordon som måste använda sig av en Andra källa till rörelse... 2 3. SE5000... 3 3.1. Kontrollera

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

GHC 20 Användarhandbok

GHC 20 Användarhandbok GHC 20 Användarhandbok Maj 2013 190-01610-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. TBUS0368_ADSL_manual_bredband_telejacket_190x170.indd 1 2016-06-03 11:53:47 Innehållsförteckning Paketets innehåll...3

Läs mer

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual for ios V4.2 Index 3 - Vad gör AirPatrol WiFi? 4 - Lampor och knappar 5 - WiFi-nätverk. 6 - Installation av AirPatrol WiFi 7 - Steg för Snabb Inställning 8 -

Läs mer

NSS evo3 Snabbstartsguide

NSS evo3 Snabbstartsguide NSS evo3 Snabbstartsguide SV Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr Beskrivning 1 Pekskärm. 2 Sidor/Hemknapp tryck för att öppna startsidan och välja sida eller inställningar. WheelKey anpassningsbar

Läs mer

MANUAL. Simrad AP25 Autopilot

MANUAL. Simrad AP25 Autopilot MANUAL SE Simrad AP25 Autopilot Instruktionsmanual Instruktionsmanual Denna manual är avsedd som en referens för att handha, installera och underhålla Simrad AP25 autopilot. Stor möda har lagts ner för

Läs mer

Installationsguide ME 3

Installationsguide ME 3 (5) Installationsguide ME 3 Ansvarig Författare Godkänd Distribution Nicklas Andersson Nicklas Andersson 999-0-2 / NA Inledning Detta dokument beskriver hur man installerar LuLIS mottagarenhet ME 3. ME

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK GPS-Navigator - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska

performance by NEXUS NETWORK GPS-Navigator - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska performance by NEXUS NETWORK GPS-Navigator - Instrument - Installation och Användar Manual GPS INSTRUMENT 6-1 GPS INSTRUMENT VI TACKAR FÖR ATT DU VALT EN SILVA NX2 GPS-NAVIGATOR Avsikten med denna bruksanvisning

Läs mer