Monteringsanvisning. Installation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning. Installation"

Transkript

1 Monteringsanvisning Installation

2 Innehållsförteckning

3 NX2 Nätverket Några tips och saker att tänka på när man kopplar: Följande givare har en egen ingång på Serverns högra sida: - Lod, Logg, Compass och Wind. NX2 GPS antenn kopplas på NMEA ingången på Serverns vänstra sida. Följande enheter hör till Autopiloten och kopplas till Servo enheten; Roderlägesgivare, solenoid och pumset/drivenhet. I övrigt kan instrument och kompassgivare kopplas till Servern om man kopplar ihop Autopiloten med NX2 Nätverk. Alla GRÖNA ingångar är alltid +12V. Alla BLANKA () ingångar är alltid 0V (jord). Glöm inte att kalibrera alla givare. Glöm inte att ställa in alla instrument så de visar rätt enheter. Vid förändring av kabellängd, glöm inte att klämma på ändhylsor på kabeländarna samt använd ett tunt lager silikon för att skydda mot korrision och fuktskador. Mycket information om kopplingar finns på Support sidan på: -> [Support] ->[Marine Electronics]. Glöm inte att man kan kontakta Teknisk Support för hjälp. TEKNISK SUPPORT Tel : Fax :

4 Systemförslag Remote Control Exempel på systemlösning Grunden för NX2 nätverk är att alla anslutna instrument är kopplade parallellt vilket betyder att det inte spelar någon roll i vilken ordning instrumenten är kopplade. Servern håller ordning på informationen i nätverket. Du har möjlighet att koppla max 32 instrument på nätverket inkl server. Kontakt för Fjärrkontroll Compass Data Multi Control Multi Control Vind Analog Wind Data Multi Control GPS Navigator Kopplingskort art.nr Network bus cable Network bus cable Network bus cable Multi XL Autopilot Network SERVO (Autopiloten) SERVER GIVARE Kontakt för Fjärrkontroll 2. PC koppling, RS-232 Seriell kabel

5 Sammankoppling av instrument När man kopplar instrument i NX2 systemet så använder man endast en kabel, NX2 network Cable. Denna kabel går att beställa på löpmeter och har art. nr Kabeln är 5 mm tjock och innehåller 4 st 0,25 mm² ledare vilka är Grön (+12V), Gul (Bus signal A), Vit (Bus signal B) och Skärm (jord). Dessa ledare kopplas till varje instrument (se nedan). På baksidan av varje instrument finns 8 kopplingsstift. På dessa skall två kopplingsplintar tryckas på. Dessa kopplingsplintar har de fyra färger som ledarna har d.v.s. grön, gul, vit och blank. Anslut de fyra ledarna till respektive färgkod. Skall man ansluta fler än ett instrument kopplas det nästkommande instrumentet parallellt från det första (se nedan), Gäller ej Wind Data, Compass Data samt GPS Navigator. Remote Control, NEXUS Multi Center och Multi XL kopplas in på NX2 nätverket på samma sätt som instrumenten. Den enda skillnaden är att dessa instrument inte har någon kopplingsplint (undantaget NX2 Multi XL) Slutligen skall något instrument eller punkt I kedjan kopplas mot NX2 servern. (se sid 5) NEXUS NEXUS NEXUS NEXUS Vit Gul Vit Gul Vit Gul Vit Gul NX2 Bus kabel Till nästa instrument / Server Till Föregående instrument 3.

6 Koppling av instrument till servern NEXUS NEXUS Vit Gul Vit Gul V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA Från tidigare instrument Ett av instrumenten I kedjan ansluts mot servern. Om man har instrument på flera ställen I båten t ex styrpiedestal, navigations bord, ruffnedgång kan flera ledare kopplas mot serverns Network ingång. Kopplingskort för att förenkla detta finns som tillbehör, art nr Grön Gul Vit Blank GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B NMEA GPS NETWORK AUXILARY 5. 4.

7 Integration av kopplingsbox Kopplingskort artikelnummer Från instrument som sitter spridda från varandra. NEXUS BUS NEXUS BUS NEXUS BUS NEXUS BUS V 2. 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GRÖN GUL VIT BLANK GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS NETWORK 5. 5.

8 Givarinkoppling Alla givarna (utom GPS Antennen) kopplas till sin respektive ingång på Serverns högra sida. GPS Antennen kopplas till Serverns NMEA ingång (se sid 9) eller till NX2 GPS Navigator (se sid. 10). 1. DEPTH 1. WHITE 2. BROWN 3. NOT CONNECTED 4. Till lodgivare. Kabel 8m, får ej kortas/förlängas LOG WHITE YELLOW Till loggivare. Kabeln kan kortas/förlängas. GREEN COMPASS WHITE YELLOW GREEN Till Kompassgivare. Kabel kan kortas/förlängas WIND WHITE YELLOW Till Vindgivare. Kabel kan kortas/förlängas. GREEN

9 NX2 lodgivare Lodgivare I NX2 systemet erbjuds 3 olika lodgivare. En 185kHz givare med 43mm diameter, en 200 khz givare med 43mm diameter samt en 200kHz givare med 52mm diameter samt 200- khz givarna kräver 2 olika typer av servrar för att kunna behandla förstärkningen av lodpulserna. Art nr på 185 khz servern är och passar ihop med lodgivare khz servern har art nr och passar med lodgivarna (43mm) samt (52mm). NX2 server art nr DEPTH WHITE BROWN NOT CONNECTED Screen White Brown Grey Coating NX2 server art nr TH 43, 185 khz Art nr DEPTH BLUE BLACK NOT CONNECTED Screen Blue Black Black Coating TH 43, 200 khz Art nr NX2 server art nr DEPTH BLUE BLACK NOT CONNECTED Screen Blue Black Black Coating TH 52, 200 khz Art nr

10 Inkoppling GPS antenn NX2 GPS antenn till Servern. För inställningar i GPS instrumentet, se sidan 22 Silva GPS Antenn V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS NETWORK LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY 8.

11 Inkoppling GPS antenn Inkoppling av Silva GPS antenn till NX2 GPS Navigator samt instrument koppling mot servern. För inställningar i GPS instrumentet, se sidan 22 Silva GPS Antenn NX2 GPS Navigator NEXUS NMEA OUT IN SKÄRM Vit Gul VIT GUL GRÖN GRÖN GUL VIT V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA = NMEA Data SKÄRM = NEXUS Data GRÖN GUL VIT SKÄRM GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS NETWORK 5. 9.

12 Inkoppling av autopilot Till ytterligare instrument Tex Multi XL. NEXUS BUS NEXUS BUS NEXUS BUS KOPPLINGSKORT GPS Navigator Autopilot A NEXUS BUS SERVO NEXUS BUS SERVER GIVARE Kontakt för Fjärrkontroll PC koppling Om båten är utrustad med mekanisk styrning, kopplas följande enheter till A-1510 (servoenhet) - Drivenhet, HP Solenoid, sitter på Drivenhet HP Roderlägesgivare. Om Autopiloten ingår i ett NX2 system kopplas Servoenheten till NEXUS Nätverk på samma sätt som NX2 instrumenten d.v.s. mot grön, gul, vit och blank på NEUXS Bus kabeln. Se till att inte koppla grön kabel in på servo enheten. Kompassgivaren och Autopilotinstrumentet kan vid sammankoppling med NX2 Nätverk kopplas till antingen Server eller Servo. Detta är valbart. För mer information om inkoppling av enheterna till Servoenheten, se sidan

13 Inkoppling av autopilot Autopilot inkoppling. Se även manual för NX2 Autopilot instrument samt manual för NEXUS Linear Drive HP-40. Flera instrument CONN 2 NEXUS BUS Autopilot instrument OBS! GRÖNA ledaren i NEXUS Bus skall INTE kopplas till Servoenheten V 0 V OUTPUT A OUTPUT B GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA NMEA GPS NETWORK 5. BATTERI Roderlägesgivare HP40 Solenoid 11.

14 Kalibrering Några viktiga anledningar till att kalibrera För att få så noggrann presentation som möjligt från givarna. För att systemet skall fungera som förväntat. Detta kan innebära inställning av instrumentet som fristående eller som del I nätverk. Det kan också innebära val av NMEA meningar, dämpningsvärden mm. På följande sidor listas vilka kalibreringsfunktioner Du bör gå igenom när NX2 systemet är installerat och båten skall levereras. Kalibreringsfunktionerna är uppdelade i två sektioner; GIVARE samt INSTRUMENT/SYSTEMET. Tänk på följande: Kalibreringar för logg, kompass och autopilot måste göras när båten är sjösatt. Vid fristående instrument görs kalibreringen från respektive instrument till vilken givaren är kopplad. I dessa fall lagras även kalibreringarna i respektive instrument. Om NX2 Server finns med i systemet skall alla givare kopplas på Serverns högra sida, förutom GPS Antennen som kopplas till serverns NMEA ingång. Ingår NX2 Server kan/bör kalibreringar för alla givare som är kopplade till Servern göras från: Multi Control, Multi Center eller Remote Control. Finns ett nätverk där NX2 Server ingår lagras alla kalibreringar för givarna i Servern. Görs kalibreringen från fristående instrument t.ex. Wind Data, som är kopplat i nätverk, lagras kalibreringen i Servern. Kontrollera att rätt enheter används. Används en systemkombination (utan server) med t.ex Compass Data med kompassgivare samt Wind Data med vindgivare samt logg givare, kalibreras givarna från det respektive instrument till vilken givaren är kopplad. I det nyss nämnda exemplet kan givaren för logg kalibreras från NEXUS Wind Data eller NEXUS Compass Data beroende på till vilket instrument logg givaren kopplats. 12.

15 Givar kalibrering Följande kalibreringar bör kontrolleras för att få korrekta värden Logg C11 = Enhet för fart; knop, km/h eller m/h. C12 = Hastighet. Djup C21 = Enhet för djup; meter, famnar eller fot. C22 = Varifrån djupet skall mätas; underkant köl eller vattenlinjen. C23 = Enhet för Temperatur, grader i celsius eller fahrenheit. C24 = Temperatur kompensation Kompass C75 = Användning av NMEA sändande kompassgivare? Om JA, kan inte nedanstående kalibreringar göras. C34 = Autodeviering C35 = Kontroll av autodeviering C37 = Justering av s.k. A-fel. D.v.s. om kompassgivaren monterats snett i förhållande till långskeppslinjen. Vind C76 = Användning av NMEA sändande vindgivare? Om JA, kan inte nedanstående kalibreringar göras. C52 = Om relativ [AWA] eller sann [TWA] vindvinkel skall visas som huvud funktion under [Wind]. C53 = Enhet för vindhastighet; m/s, knop eller beaufort. C54 = Vindhastighet kalibrering C55 = Justering för s.k. A-fel. D.v.s. om vindgivaren monterats snett i förhållande till långskeppslinjen. C56 - C63 = Kalibrering av vindvinklar för varje 45:e grad. Värden hämtas från det specifika kalibreringscertifikat som medföljer givaren. 13.

16 System kalibrering Tänk på följande: Inställningar för systemet styrs av tre saker: 1. Vilka givare som är inkopplade och vart, 2. Vilka instrument som är inkopplade 3. Hur kunden vill använda systemet vid t.ex. navigering med NMEA sändande GPS inkopplat. Alla inställningar som rör NMEA måste göras från; Multi Control, Multi Center och/eller Remote Control. Alla kalibreringar som görs för systemet lagras i Servern. Dämpningar av information görs i underfunktionerna till varje huvudfunktion och är lokala för varje specifikt instrument. Inställning av enheter är lokala för varje instrument. Det viktigaste när man startar ett NX2 nätverk för första gången är att initieringen är korrekt d.v.s. att alla instrument får ett unikt ID nummer. Ett enkelt sätt att testa detta är att tända belysningen. Om belysningen tänds i alla instrument som är kopplade till nätverket, då är initieringen OK. Initiering av flera Multi XL kräver ett speciellt tillvägagångssätt. (Se sidan 21). 14.

17 Multi Control Kalibrering Följande kalibreringar bör kontrolleras för att systemet skall visa förväntad information Multi Control Logg: C11 = Enhet för fart; knop, km/h eller m/h C95 = Val av visning av SOG som huvudfunktion istället för fart genom vattnet. Djup: C21 = C23 = Enhet för djup; famnar, meter eller fot. Enhet för temperatur; grader i celsius eller i fahrenheit. Navigation/Kompass C94 = Val av visning av COG istället för kurs från kompassgivare. C33 = Kompensation för missvisning. C37 = Justering av kompassgivarens A-fel. Kan ändras mellan 0 och 359º. Montera dock inte kompassgivaren 90º relativt båtens centrumlinje. C38 = Position i grader, minuter och 100:dels minut eller grader, minuter och sekunder. C40 = Val av visning av magnetiskt eller sann kurs (och bäringar). C41 = Dämpning av visning i Steer Pilot instrumentet. Vind: C52 = C53 = C64 = Val om sann [TWA] eller relativ [AWA] vindvinkel skall visas som huvudfunktion under [Vind]. Denna kalibrering ställer även vilken vinkel som skall visas i det analoga Wind Angle instrumentet. Denna inställning lagras i Servern och gäller för systemet. Se även C64. Enhet för vindhastighet; m/s, knop eller beaufort. Val av visning under huvudfunktion [WIND] i ett specifikt instrument. Denna inställning är lokal för varje instrument. Här kan man välja mellan 5 funktioner. - WIA, instrument visar vinkeln som väljs i C52. - AWA, instrument visar AWA, oberoende av vad som valts i C52. - TWA, instrument visar TWA, oberoende vad som valts i C52. - AWS, instrument visar AWS. - TWS, instrument visar TWS. 15.

18 Multi Control Kalibrering Multi Control: Systemet: C71 = C72 = C73 = C74 = C75 = C76 = Ljud vid knapptryckning. Justering av dämpning för SOG och COG. Vid koppling av NMEA loggivare till servern ska detta värde stå I ON. Vid användning av Silvas loggivare ska det stå OFF. Vid koppling av NMEA lodgivare till servern ska detta värde stå I ON. Vid användning av Silvas lodgivare ska det stå OFF. Vid koppling av NMEA compassgivare till servern ska detta värde stå I ON. Vid användning av Silvas compassgivare ska det stå OFF. Sätts ON om NMEA sändande vindgivare finns inkopplad istället för NEXUS vindgivare. Finns NEXUS vindgivare kommer inställningen i denna kalibrering att automatiskt ställas till NEXUS vind d.v.s. OFF. NMEA: Allmänt: - Det går att koppla 2 st NMEA sändande enheter till servern. En via plint 10 & 11 (INPUT A, INPUT B) samt en via NMEA PC porten. Har man även en NX2 GPS navigator I systemet så går det att koppla ytterligare en NMEA sändande enhet till systemet. Du har möjligheten att koppla NMEA ut från 2 ställen på servern. En via plint 3 & 4 (OUTPUT A, OUTPUT B) samt en via NMEA PC porten. Du har även här möjlighet att koppla NMEA ut från GPS navigaotorn om sådan finns I systemet. - Det går att välja 16 av 25 NMEA meningar som skall skickas från Servern. - Det går att ta emot 20 av de vanligaste NMEA meningarna som finns. Dessa är dock inte valbara. C77 - C92 = Val av vilka NMEA meningar man vill skicka från Servern. För mer information, se manualen till Multi Control. C93 = Dämpning av de NMEA meningar som sänds från Servern. 16.

19 Wind Data Kalibrering Wind Data: Alla kalibreringar vad gäller givarna är samma som för de i Multi Control. De kan dessutom utföras via Multi Control, Multi Center och/eller Remote Control instrumentet. C11 = Dämpning av vindvinkel, vindhastighet, båtfart etc. C12 = Val av huvudinformation i den digitala delen. C13 = Val av tillval av båtfart. Vid inställning [ON] visas log relaterad data såsom båtfart, triplog samt vattentempratur. Krävs att logg givare är ansluten till systemet eller instrumentet. C14 = Tillval av NAV funktioner. Vid inställning [ON] kan data som finns på NEXUS nätverk visas t.ex. BTW. C15 = Ljudsignal vid knapptryckning. C33 = Inställning av kursreferens. Om NEXUS kompass givare saknas kan GPS relaterad kurs d.v.s. COG användas som referens till att beräkna TWD. C63 = Inställning av hastighetsreferens. Om NEXUS logg givare saknas kan GPS relaterad hastighet d.v.s. SOG användas som fartreferens till att beräkna TWS/ TWA. C64 = Inställning av trimningsreferens. C71 = Inkoppling av vindgivaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Wind Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C72 = Inkoppling av logg givaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Wind Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C73 = Inställning av funktionsval på pinne nr 3.! NX2 Wind Data med givare kopplad direkt till instrumentet WND LOG - +12V + Vit Gul Screen Green Yellow White 17.

20 Compass Data Kalibrering Compass Data: Alla kalibreringar vad gäller givarna är samma som för de i Multi Control. De kan dessutom utföras via Multi Control, Multi Center och/eller Remote Control instrumentet. C11 = Dämpning av kompasskurs, båtfart etc. C13 = Tillval av båtfart. Vid inställning [ON] visas log relaterad data såsom båtfart, triplog samt vattentempratur. Krävs att logg givare är ansluten till systemet eller instrumentet. C14 = Tillval av NAV funktioner. Vid inställning [ON] kan data som finns i NEXUS nätverk visas t.ex. BTW. C15 = Ljudsignal vid knapptryckning. C16 = Minnesmarkör på/av. Visar den satta styrreferensen i det analoga 360 presentationen. C31 = Visning av sann eller magnetisk kurs. C32 = Inställning av missvisningen. C71 = Inkoppling av kompassgivaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Compass Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C72 = Inkoppling av logg givaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Compass Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C73 = Inställning av funktionsval på pinne nr

21 GPS Navigator Kalibrering GPS Navigator instrumentet: De viktigaste kalibreringarna för GPS Navigator instrumentet ligger under [CONFIG] - MASTER; Väljs om flera GPS-enheter från NX2 familjen finns inkopplade t.ex. Multi Center eller flera GPS Navigator instrument eller om GPS Navigator instrumentet är ensamt GPS instrument i systemet. Notera dock att endast en GPS -enhet kan vara [Master] vilket innebär att om flera GPSenheter finns inkopplade skall ett GPS Navigator instrument ställas till [Master]. De andra GPS instrumenten skall ställas till [Repeater]. Om PC finns kopplad till systemet och denna ska vara navigations master, så ska GPS navigatorn ställas som Nexus repeater. - NEXUS Repeater; väljs om det redan finns ett GPS Navigator instrument som är ställt till [Master]. Väljs också om NEXUS systemet skall vara ett repeterande system till en extern NMEA sändande GPS. - NMEA Repeater; väljs om GPS Navigator intrumentet är inkopplat att vara repeater till en extern NMEA GPS. D.v.s. om instrumentet inte är kopplat till ett NEXUS nätverk. Inställning som styr varifrån GPS Navigator instrumentet får sin GPS signal; från NEXUS GPS Antenn eller NMEA GPS. - NEXUS POS, om GPS Navigator instrumentet får GPS signalerna via nätverket. Alltså om GPS antennen är kopplad direkt på servern. - NMEA POS, om en NMEA GPS eller en NMEA GPS antenn är kopplad direkt till GPS Navigator instrumentet. 19.

22 Autopilot Kalibrering Autopilot. Här visas de viktigaste inställningarna för Autopiloten. För fler inställningar se manaulen för autopilot instrumentet. Tänk på att autopiloten inte kan användas innan en Auto deviering av kompassgivaren (CAL C3) samt en Automatic Pilot Control (APC CAL P7) är gjorda. När dessa kalibreringar görs, tänk på att gå I marchfart. APC:n ställer in lämpliga värden för nedan kalibreringar P1-P2-P3-P5-P8. De inställningar som APC:n gör på dessa värden kan senare finjusteras vid behov. CAL C2, [VAR], Variation. Inställning av lokal missvisning. CAL C3, [Auto DEV], Auto Deviation. Deviering av fluxgatekompassen. CAL C4, [Auto CHK], Auto Check. Kontroll av deviationen som gjordes i C3. CAL C6, [ADJ], Adjustment. Kompensation för ev. A-fel som uppstått vid installationen av fluxgategivaren. A- felet är det fel som uppstår om givaren inte monterats parallellt med långskeppsriktningen. A-felet är till, skillnad från deviationen, konstant på alla kurser. CAL P1, [RUD], Rudder. Inställning av hur stor rodervinkel som skall användas vid en kursförändring. CAL P2, [SEA], Sea = Dampening of compass. Dämpning av kompassen. Är det en snabbgående båt, bör dämpningen vara högre p.g.a att kompassen påverkas häftigare än för långsamtgående båtar. CAL P3, [CRD], Counter Rudder. Inställning av när autopiloten skall börja dra tillbaka rodret för att räta upp kursen efter en kursförändring. CAL P4, [WSE], Damping of wind Styr hur snabbt autopiloten skall reagera på vindskiften och sjögång. Ju högre och oroligare sjö och förhållanden, desto högre värde. CAL P5, [ATC], Automatic Trim Calibration Detta värde ökar rodervinkeln konstant ett visst antal grader för att hålla den bestämda kursen. Detta kan utnyttjas om man tex har en båt som är väldigt l ovgirig. Värdet sätts även automatiskt vid en APC. CAL P7, [APC], Auto Pilot Calibration. Detta är den kalibrering som måste göras innan autopiloten kan används. När APC:n utförs kontrollerar autopiloten hur autopilot systemet är kopplat. När APC:n utförs måste CAL P9, LIM, sättas till 00 (OFF). CAL P8, [RRS], Rudder Reduction Speed. Inställning av hur snabbt autopiloten skall dra tillbaka rodret efter att en kursförändring gjorts. CAL P9, [LIM], Limit. Denna inställning ställer hur stor rodervinkel man kan ge. Om [LIM] ställs till 45 kommer man inte kunna att påverka rodret mer än 45 med autopiloten.! 20.

23 Inkoppling Multi XL Multi XL (Nexus Serien) Initiering av Multi XL sker automatiskt. D.v.s. när spänningen slås på I ett nytt system kommer Multi XL instrumentet att initiera sig självt. Detta innebär att om ett Multi XL finns med i systemet så väntar man tills Multi XL instrumentet säger [OK] innan man trycker på [KEY] på de instrument som har knappar.. Om flera Multi XL instrument finns i samma system måste initiering ske enligt följande 1. Koppla in ett Multi XL. 2. Slå på spänningen. 3. Avvakta tills Multi XL instrumentet säger [OK]. 4. Slå av spänningen. 5. Koppla in nästa Multi XL. 6. Slå på spänningen. 7. Avvakta tills Multi XL nr. 2 säger [OK]. 8. Upprepa punkt 4-7 för de nästkommande Multi XL instrumenten. 9. När sista Multi XL instrumentet sagt [OK] kan Du börja trycka [KEY] på de andra instrumenten i systemet. Multi XL (NX2 Serien) Multi XL instrumentet I NX2 serien är I grunden detsamma som Nexus Multi XL. Funktionerna är detsamma som Multi control instrumentet fast med ännu större och tydligare siffror. För att göra en initiering av NX2 Multi XL så kopplas det som tidigare till nätverks bussen. När texten Auto Init visas I displayen så syns även en markering I nedre högra hörnet. Denna markerar en magnet knapp som styr Auto Init av instrumentet. Du för helt enkelt bifogad magnet mot denna markering för att göra en initiering av instrumentet. 21.

24 Multi Ceter Kalibrering Multi Center De viktigaste inställningarna för Multi Center ligger under [SETUP] och är: [LANGUAGE]. Här ställer man om språket till förslagsvis svenska. [ENHETER]. Här ställer man vilka enheter man vill se informationen i. [NAV. LÄGE]. Här ställer man in: - Singel WP. Detta innebär att den sista waypoint man gör, alltid kommer att vara den man skall styra mot. Det innebär också att man inte kan göra en rutt. - Rutt. Vid denna inställning kommer alla waypoints som görs att sammanlänkas i en rutt. [SYSTEM MODE]. Här skall Multi Center ställas som: - NEXUS MASTER; Om Multi Center är det enda GPS instrument i NEXUS systemet och är kopplat mot en Server. - NEXUS Slav; Om det redan finns ett GPS Navigator instrument eller ett till Multi Center som är ställt till [Master]. - NMEA; Om Multi Center är inkopplat mot en extern NMEA sändande GPS. - Repeater. Väljs om NEXUS systemet skall vara ett repeterande system till en NMEA sändande GPS. Det innebär att man enbart kan se GPS relaterad data. 22.

25 NMEA NX2 servern har separata NMEA in och ut portar för koppling av dels Silva GPS antenn samt koppling av utrustning från andra marina tillverkare, tex kart plotter, autopilot, NMEA givare mfl. Det finns även en RS-232 port där NMEA skickas både ut och in. Denna koppling är till för PCkoppling till NX2 systemet, men går även att använda till annan utrustning. Totalt så har NX2 servern alltså 2 NMEA in samt 2 NMEA ut. Krävs fler NMEA portar än vad som erbjuds på servern så kan NX2 GPS Navigator kopplas till nätverket. Detta instrument har 1 NMEA in och 1 NMEA ut. Nedan följer en del vanligare kopplingar av externa tillverkares produkter. Om kartplottern ska användas som en repeater och inte skicka någon data till NX2 systemet, så kopplas Silvas GPS antenn på NMEA ingången som visas på sid 9. Då behöver plottern enbart anslutas till NMEA ut på NX2 servern. Detta gäller alla NMEA kopplingar. Use the Data 4 port on the back of the GD1900C Blue V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE NETWORK White Shield V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS Cable needed from Furuno MJ-A7SPF LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 23.

26 NMEA Koppling av Garmin 182C till NX2 servern. Kopplingen nedan strömmatar även kartplottern. Kopplingen förutsätter att Garmins egna GPS antenn används. Brown, NMEA in Black, Ground V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA Red, +12V Blue, NMEA out GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NETWORK NMEA GPS LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 24.

27 NMEA Koppling av Garmin 2010C till NX2 servern. Kopplingen förutsätter att Garmins egna GPS antenn används. Brown, NMEA in Black, Ground V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE NETWORK Blue, NMEA ut V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 25.

28 NMEA Koppling av Navman 5500 till NX2 servern. Kopplingen förutsätter att Navmans egna GPS antenn används. Blue, NMEA in Black, Ground V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE NETWORK White, NMEA out V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 26.

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk Installations och Användarmanual 1 Sea Data Denna manual är skriven för Silva Star Sea Data Utgåva: Januari 2004 2 1 Introduktion...4 1.1 Specifikationer...4 1.2 Förpackningens innehåll...4 2 Installation...5

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Server - Instrument - Svensk English

Server - Instrument - Svensk English Server - Instrument - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är avsedd för NX2 Server version 4.0 5.3 Utgåva: Mars 2007 2 1 Leveransförteckning...4 2 Inledning...5

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS sid 1 /5 Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS Boatranet är en ny revolutionerande produkt för den elektroniska navigationen och kommunikationen på båtar. Boatranet är en trådlös server som

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Inkoppling av ADSL-modem

Inkoppling av ADSL-modem Här nedan följer hjälpavsnitt för: Inkoppling av ADSL-modem. Inkoppling av Kabel-TV modem Inkoppling av fiberanslutning Inkoppling av LAN-anslutning E-post Support Inkoppling av ADSL-modem Först så måste

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Installation and Operation Manual

Installation and Operation Manual Installation and Operation Manual 0 INTRODUCTION Introduction Thank you for choosing Nexus Wind Data instrument. We are convinced that you will appreciate all the valuable information either you are a

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Westerstrand TIDSYSTEM är uppdelat i följande grupper:

Westerstrand TIDSYSTEM är uppdelat i följande grupper: 1 Allmänt Tiden ingår överallt som en viktig del. Förutom att vi behöver rätt tid i den dagliga verksamheten krävs att olika funktioner som vi omger oss med fungerar korrekt tidsmässigt. Ett tidsystem

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs.

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Ljusbom Orion ase Godkännande: nvändning: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Funktioner: Finns med, eller strålar Sändare + mottagarenhet 50 m räckvidd Kompakt utförande

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

PRISLIS 20 11 TA kala.se

PRISLIS 20 11 TA kala.se 20 11 PRISLISTA kala.se SuperTooth Buddy Black - Handsfree - Art. Nr: 4010 Rek.pris 695:- Vald till Årets mobiltillbehör 2010 i Norge Fästes med magnetclips på solskyddet Ansluts automatiskt till mobilen

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Malmqvist, Daniel Från: Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Vilket terminal nummer har du upprättat i BranaTime sa du? From:

Läs mer

Datorer som sjökortsplottrar

Datorer som sjökortsplottrar Datorer som sjökortsplottrar Vi i tekniska kommittén testade år 1999 bärbara datorer och sjökortsprogram och ställde då i Västpricken Nr1 2000, frågan som rubrik "Har datorn gått ombord för att bli en

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning SE-LVB Skillnadsbeskrivning Skillnad mot LGI: 1. Alt Air är automatisk och reglage finns ej i LVB 2. LVB har El-trim. Båda knapparna skall tryckas ned för aktivering. Manuell trim funkar också. 3. DME

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem.

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. DT-1000/1400/1470 Med handprogrammerare HP-01. Med programmet SatEdit V3 Programmering och

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Introduktion. WR67 Överblick

Introduktion. WR67 Överblick Introduktion Den här snabbmanualen är avsedd att hjälpa dig att komma igång snabbt med WR67. I snabbmanualen går vi igenom flera av de viktigaste funktionerna. Vi rekommenderar att du tar dig tid för att

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

Serviceinstrument för tryck

Serviceinstrument för tryck Utförande Portabelt serviceinstrument för tryck med digitalt handinstrument passande tryckgivare CPT 6210. Ex-utförande enligt ATEX. Standardutförande eller med dubbla ingångar. Typ 1 CPH 6210 Ex-utförande

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg)

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Vane-Log Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Tel: 031-28 99 20 Fax: 031-68 16 39 E-post: support@geotech.se Hemsida: http://www.geotech.se

Läs mer

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut Kom igång med din 4G WiFi-router Det tar bara någon minut Innehållsförteckning Välkommen 2 Paketets innehåll 3 Vad är vad på routern 3 Symboler och lampor 4 Installation av routern 5 Anslut via trådlöst

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

EMIT TIDTAGNINGSSYSTEM EN KORT INTRODUKTION

EMIT TIDTAGNINGSSYSTEM EN KORT INTRODUKTION EMIT TIDTAGNINGSSYSTEM Detta är en kort introduktion till hjälp för att använda EMIT Tidtagningssystemet som ägs av Västergötlands Skidförbund. Du bör ändå läsa Manualen till systemet (SSF Timing Längd

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

WaterFuse - Centralenhet 8

WaterFuse - Centralenhet 8 WaterFuse - Centralenhet 8 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 SectionMaster Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 MANUAL ID GPS-11 Rev dat. 2013-10-16 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Paketets innehåll. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

SportIdent Radio Application Poller Version 1.2

SportIdent Radio Application Poller Version 1.2 SportIdent Radio Application Poller Version 1.2 SportIdent Radio Application Poller... 1 Krav på datorer... 2 Konfigurering... 3 Installation av ATEN USB till serieportsomvandlare... 3 Instruktioner SIRAP:...

Läs mer