Monteringsanvisning. Installation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning. Installation"

Transkript

1 Monteringsanvisning Installation

2 Innehållsförteckning

3 NX2 Nätverket Några tips och saker att tänka på när man kopplar: Följande givare har en egen ingång på Serverns högra sida: - Lod, Logg, Compass och Wind. NX2 GPS antenn kopplas på NMEA ingången på Serverns vänstra sida. Följande enheter hör till Autopiloten och kopplas till Servo enheten; Roderlägesgivare, solenoid och pumset/drivenhet. I övrigt kan instrument och kompassgivare kopplas till Servern om man kopplar ihop Autopiloten med NX2 Nätverk. Alla GRÖNA ingångar är alltid +12V. Alla BLANKA () ingångar är alltid 0V (jord). Glöm inte att kalibrera alla givare. Glöm inte att ställa in alla instrument så de visar rätt enheter. Vid förändring av kabellängd, glöm inte att klämma på ändhylsor på kabeländarna samt använd ett tunt lager silikon för att skydda mot korrision och fuktskador. Mycket information om kopplingar finns på Support sidan på: -> [Support] ->[Marine Electronics]. Glöm inte att man kan kontakta Teknisk Support för hjälp. TEKNISK SUPPORT Tel : Fax :

4 Systemförslag Remote Control Exempel på systemlösning Grunden för NX2 nätverk är att alla anslutna instrument är kopplade parallellt vilket betyder att det inte spelar någon roll i vilken ordning instrumenten är kopplade. Servern håller ordning på informationen i nätverket. Du har möjlighet att koppla max 32 instrument på nätverket inkl server. Kontakt för Fjärrkontroll Compass Data Multi Control Multi Control Vind Analog Wind Data Multi Control GPS Navigator Kopplingskort art.nr Network bus cable Network bus cable Network bus cable Multi XL Autopilot Network SERVO (Autopiloten) SERVER GIVARE Kontakt för Fjärrkontroll 2. PC koppling, RS-232 Seriell kabel

5 Sammankoppling av instrument När man kopplar instrument i NX2 systemet så använder man endast en kabel, NX2 network Cable. Denna kabel går att beställa på löpmeter och har art. nr Kabeln är 5 mm tjock och innehåller 4 st 0,25 mm² ledare vilka är Grön (+12V), Gul (Bus signal A), Vit (Bus signal B) och Skärm (jord). Dessa ledare kopplas till varje instrument (se nedan). På baksidan av varje instrument finns 8 kopplingsstift. På dessa skall två kopplingsplintar tryckas på. Dessa kopplingsplintar har de fyra färger som ledarna har d.v.s. grön, gul, vit och blank. Anslut de fyra ledarna till respektive färgkod. Skall man ansluta fler än ett instrument kopplas det nästkommande instrumentet parallellt från det första (se nedan), Gäller ej Wind Data, Compass Data samt GPS Navigator. Remote Control, NEXUS Multi Center och Multi XL kopplas in på NX2 nätverket på samma sätt som instrumenten. Den enda skillnaden är att dessa instrument inte har någon kopplingsplint (undantaget NX2 Multi XL) Slutligen skall något instrument eller punkt I kedjan kopplas mot NX2 servern. (se sid 5) NEXUS NEXUS NEXUS NEXUS Vit Gul Vit Gul Vit Gul Vit Gul NX2 Bus kabel Till nästa instrument / Server Till Föregående instrument 3.

6 Koppling av instrument till servern NEXUS NEXUS Vit Gul Vit Gul V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA Från tidigare instrument Ett av instrumenten I kedjan ansluts mot servern. Om man har instrument på flera ställen I båten t ex styrpiedestal, navigations bord, ruffnedgång kan flera ledare kopplas mot serverns Network ingång. Kopplingskort för att förenkla detta finns som tillbehör, art nr Grön Gul Vit Blank GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B NMEA GPS NETWORK AUXILARY 5. 4.

7 Integration av kopplingsbox Kopplingskort artikelnummer Från instrument som sitter spridda från varandra. NEXUS BUS NEXUS BUS NEXUS BUS NEXUS BUS V 2. 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GRÖN GUL VIT BLANK GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS NETWORK 5. 5.

8 Givarinkoppling Alla givarna (utom GPS Antennen) kopplas till sin respektive ingång på Serverns högra sida. GPS Antennen kopplas till Serverns NMEA ingång (se sid 9) eller till NX2 GPS Navigator (se sid. 10). 1. DEPTH 1. WHITE 2. BROWN 3. NOT CONNECTED 4. Till lodgivare. Kabel 8m, får ej kortas/förlängas LOG WHITE YELLOW Till loggivare. Kabeln kan kortas/förlängas. GREEN COMPASS WHITE YELLOW GREEN Till Kompassgivare. Kabel kan kortas/förlängas WIND WHITE YELLOW Till Vindgivare. Kabel kan kortas/förlängas. GREEN

9 NX2 lodgivare Lodgivare I NX2 systemet erbjuds 3 olika lodgivare. En 185kHz givare med 43mm diameter, en 200 khz givare med 43mm diameter samt en 200kHz givare med 52mm diameter samt 200- khz givarna kräver 2 olika typer av servrar för att kunna behandla förstärkningen av lodpulserna. Art nr på 185 khz servern är och passar ihop med lodgivare khz servern har art nr och passar med lodgivarna (43mm) samt (52mm). NX2 server art nr DEPTH WHITE BROWN NOT CONNECTED Screen White Brown Grey Coating NX2 server art nr TH 43, 185 khz Art nr DEPTH BLUE BLACK NOT CONNECTED Screen Blue Black Black Coating TH 43, 200 khz Art nr NX2 server art nr DEPTH BLUE BLACK NOT CONNECTED Screen Blue Black Black Coating TH 52, 200 khz Art nr

10 Inkoppling GPS antenn NX2 GPS antenn till Servern. För inställningar i GPS instrumentet, se sidan 22 Silva GPS Antenn V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS NETWORK LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY 8.

11 Inkoppling GPS antenn Inkoppling av Silva GPS antenn till NX2 GPS Navigator samt instrument koppling mot servern. För inställningar i GPS instrumentet, se sidan 22 Silva GPS Antenn NX2 GPS Navigator NEXUS NMEA OUT IN SKÄRM Vit Gul VIT GUL GRÖN GRÖN GUL VIT V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA = NMEA Data SKÄRM = NEXUS Data GRÖN GUL VIT SKÄRM GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS NETWORK 5. 9.

12 Inkoppling av autopilot Till ytterligare instrument Tex Multi XL. NEXUS BUS NEXUS BUS NEXUS BUS KOPPLINGSKORT GPS Navigator Autopilot A NEXUS BUS SERVO NEXUS BUS SERVER GIVARE Kontakt för Fjärrkontroll PC koppling Om båten är utrustad med mekanisk styrning, kopplas följande enheter till A-1510 (servoenhet) - Drivenhet, HP Solenoid, sitter på Drivenhet HP Roderlägesgivare. Om Autopiloten ingår i ett NX2 system kopplas Servoenheten till NEXUS Nätverk på samma sätt som NX2 instrumenten d.v.s. mot grön, gul, vit och blank på NEUXS Bus kabeln. Se till att inte koppla grön kabel in på servo enheten. Kompassgivaren och Autopilotinstrumentet kan vid sammankoppling med NX2 Nätverk kopplas till antingen Server eller Servo. Detta är valbart. För mer information om inkoppling av enheterna till Servoenheten, se sidan

13 Inkoppling av autopilot Autopilot inkoppling. Se även manual för NX2 Autopilot instrument samt manual för NEXUS Linear Drive HP-40. Flera instrument CONN 2 NEXUS BUS Autopilot instrument OBS! GRÖNA ledaren i NEXUS Bus skall INTE kopplas till Servoenheten V 0 V OUTPUT A OUTPUT B GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA NMEA GPS NETWORK 5. BATTERI Roderlägesgivare HP40 Solenoid 11.

14 Kalibrering Några viktiga anledningar till att kalibrera För att få så noggrann presentation som möjligt från givarna. För att systemet skall fungera som förväntat. Detta kan innebära inställning av instrumentet som fristående eller som del I nätverk. Det kan också innebära val av NMEA meningar, dämpningsvärden mm. På följande sidor listas vilka kalibreringsfunktioner Du bör gå igenom när NX2 systemet är installerat och båten skall levereras. Kalibreringsfunktionerna är uppdelade i två sektioner; GIVARE samt INSTRUMENT/SYSTEMET. Tänk på följande: Kalibreringar för logg, kompass och autopilot måste göras när båten är sjösatt. Vid fristående instrument görs kalibreringen från respektive instrument till vilken givaren är kopplad. I dessa fall lagras även kalibreringarna i respektive instrument. Om NX2 Server finns med i systemet skall alla givare kopplas på Serverns högra sida, förutom GPS Antennen som kopplas till serverns NMEA ingång. Ingår NX2 Server kan/bör kalibreringar för alla givare som är kopplade till Servern göras från: Multi Control, Multi Center eller Remote Control. Finns ett nätverk där NX2 Server ingår lagras alla kalibreringar för givarna i Servern. Görs kalibreringen från fristående instrument t.ex. Wind Data, som är kopplat i nätverk, lagras kalibreringen i Servern. Kontrollera att rätt enheter används. Används en systemkombination (utan server) med t.ex Compass Data med kompassgivare samt Wind Data med vindgivare samt logg givare, kalibreras givarna från det respektive instrument till vilken givaren är kopplad. I det nyss nämnda exemplet kan givaren för logg kalibreras från NEXUS Wind Data eller NEXUS Compass Data beroende på till vilket instrument logg givaren kopplats. 12.

15 Givar kalibrering Följande kalibreringar bör kontrolleras för att få korrekta värden Logg C11 = Enhet för fart; knop, km/h eller m/h. C12 = Hastighet. Djup C21 = Enhet för djup; meter, famnar eller fot. C22 = Varifrån djupet skall mätas; underkant köl eller vattenlinjen. C23 = Enhet för Temperatur, grader i celsius eller fahrenheit. C24 = Temperatur kompensation Kompass C75 = Användning av NMEA sändande kompassgivare? Om JA, kan inte nedanstående kalibreringar göras. C34 = Autodeviering C35 = Kontroll av autodeviering C37 = Justering av s.k. A-fel. D.v.s. om kompassgivaren monterats snett i förhållande till långskeppslinjen. Vind C76 = Användning av NMEA sändande vindgivare? Om JA, kan inte nedanstående kalibreringar göras. C52 = Om relativ [AWA] eller sann [TWA] vindvinkel skall visas som huvud funktion under [Wind]. C53 = Enhet för vindhastighet; m/s, knop eller beaufort. C54 = Vindhastighet kalibrering C55 = Justering för s.k. A-fel. D.v.s. om vindgivaren monterats snett i förhållande till långskeppslinjen. C56 - C63 = Kalibrering av vindvinklar för varje 45:e grad. Värden hämtas från det specifika kalibreringscertifikat som medföljer givaren. 13.

16 System kalibrering Tänk på följande: Inställningar för systemet styrs av tre saker: 1. Vilka givare som är inkopplade och vart, 2. Vilka instrument som är inkopplade 3. Hur kunden vill använda systemet vid t.ex. navigering med NMEA sändande GPS inkopplat. Alla inställningar som rör NMEA måste göras från; Multi Control, Multi Center och/eller Remote Control. Alla kalibreringar som görs för systemet lagras i Servern. Dämpningar av information görs i underfunktionerna till varje huvudfunktion och är lokala för varje specifikt instrument. Inställning av enheter är lokala för varje instrument. Det viktigaste när man startar ett NX2 nätverk för första gången är att initieringen är korrekt d.v.s. att alla instrument får ett unikt ID nummer. Ett enkelt sätt att testa detta är att tända belysningen. Om belysningen tänds i alla instrument som är kopplade till nätverket, då är initieringen OK. Initiering av flera Multi XL kräver ett speciellt tillvägagångssätt. (Se sidan 21). 14.

17 Multi Control Kalibrering Följande kalibreringar bör kontrolleras för att systemet skall visa förväntad information Multi Control Logg: C11 = Enhet för fart; knop, km/h eller m/h C95 = Val av visning av SOG som huvudfunktion istället för fart genom vattnet. Djup: C21 = C23 = Enhet för djup; famnar, meter eller fot. Enhet för temperatur; grader i celsius eller i fahrenheit. Navigation/Kompass C94 = Val av visning av COG istället för kurs från kompassgivare. C33 = Kompensation för missvisning. C37 = Justering av kompassgivarens A-fel. Kan ändras mellan 0 och 359º. Montera dock inte kompassgivaren 90º relativt båtens centrumlinje. C38 = Position i grader, minuter och 100:dels minut eller grader, minuter och sekunder. C40 = Val av visning av magnetiskt eller sann kurs (och bäringar). C41 = Dämpning av visning i Steer Pilot instrumentet. Vind: C52 = C53 = C64 = Val om sann [TWA] eller relativ [AWA] vindvinkel skall visas som huvudfunktion under [Vind]. Denna kalibrering ställer även vilken vinkel som skall visas i det analoga Wind Angle instrumentet. Denna inställning lagras i Servern och gäller för systemet. Se även C64. Enhet för vindhastighet; m/s, knop eller beaufort. Val av visning under huvudfunktion [WIND] i ett specifikt instrument. Denna inställning är lokal för varje instrument. Här kan man välja mellan 5 funktioner. - WIA, instrument visar vinkeln som väljs i C52. - AWA, instrument visar AWA, oberoende av vad som valts i C52. - TWA, instrument visar TWA, oberoende vad som valts i C52. - AWS, instrument visar AWS. - TWS, instrument visar TWS. 15.

18 Multi Control Kalibrering Multi Control: Systemet: C71 = C72 = C73 = C74 = C75 = C76 = Ljud vid knapptryckning. Justering av dämpning för SOG och COG. Vid koppling av NMEA loggivare till servern ska detta värde stå I ON. Vid användning av Silvas loggivare ska det stå OFF. Vid koppling av NMEA lodgivare till servern ska detta värde stå I ON. Vid användning av Silvas lodgivare ska det stå OFF. Vid koppling av NMEA compassgivare till servern ska detta värde stå I ON. Vid användning av Silvas compassgivare ska det stå OFF. Sätts ON om NMEA sändande vindgivare finns inkopplad istället för NEXUS vindgivare. Finns NEXUS vindgivare kommer inställningen i denna kalibrering att automatiskt ställas till NEXUS vind d.v.s. OFF. NMEA: Allmänt: - Det går att koppla 2 st NMEA sändande enheter till servern. En via plint 10 & 11 (INPUT A, INPUT B) samt en via NMEA PC porten. Har man även en NX2 GPS navigator I systemet så går det att koppla ytterligare en NMEA sändande enhet till systemet. Du har möjligheten att koppla NMEA ut från 2 ställen på servern. En via plint 3 & 4 (OUTPUT A, OUTPUT B) samt en via NMEA PC porten. Du har även här möjlighet att koppla NMEA ut från GPS navigaotorn om sådan finns I systemet. - Det går att välja 16 av 25 NMEA meningar som skall skickas från Servern. - Det går att ta emot 20 av de vanligaste NMEA meningarna som finns. Dessa är dock inte valbara. C77 - C92 = Val av vilka NMEA meningar man vill skicka från Servern. För mer information, se manualen till Multi Control. C93 = Dämpning av de NMEA meningar som sänds från Servern. 16.

19 Wind Data Kalibrering Wind Data: Alla kalibreringar vad gäller givarna är samma som för de i Multi Control. De kan dessutom utföras via Multi Control, Multi Center och/eller Remote Control instrumentet. C11 = Dämpning av vindvinkel, vindhastighet, båtfart etc. C12 = Val av huvudinformation i den digitala delen. C13 = Val av tillval av båtfart. Vid inställning [ON] visas log relaterad data såsom båtfart, triplog samt vattentempratur. Krävs att logg givare är ansluten till systemet eller instrumentet. C14 = Tillval av NAV funktioner. Vid inställning [ON] kan data som finns på NEXUS nätverk visas t.ex. BTW. C15 = Ljudsignal vid knapptryckning. C33 = Inställning av kursreferens. Om NEXUS kompass givare saknas kan GPS relaterad kurs d.v.s. COG användas som referens till att beräkna TWD. C63 = Inställning av hastighetsreferens. Om NEXUS logg givare saknas kan GPS relaterad hastighet d.v.s. SOG användas som fartreferens till att beräkna TWS/ TWA. C64 = Inställning av trimningsreferens. C71 = Inkoppling av vindgivaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Wind Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C72 = Inkoppling av logg givaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Wind Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C73 = Inställning av funktionsval på pinne nr 3.! NX2 Wind Data med givare kopplad direkt till instrumentet WND LOG - +12V + Vit Gul Screen Green Yellow White 17.

20 Compass Data Kalibrering Compass Data: Alla kalibreringar vad gäller givarna är samma som för de i Multi Control. De kan dessutom utföras via Multi Control, Multi Center och/eller Remote Control instrumentet. C11 = Dämpning av kompasskurs, båtfart etc. C13 = Tillval av båtfart. Vid inställning [ON] visas log relaterad data såsom båtfart, triplog samt vattentempratur. Krävs att logg givare är ansluten till systemet eller instrumentet. C14 = Tillval av NAV funktioner. Vid inställning [ON] kan data som finns i NEXUS nätverk visas t.ex. BTW. C15 = Ljudsignal vid knapptryckning. C16 = Minnesmarkör på/av. Visar den satta styrreferensen i det analoga 360 presentationen. C31 = Visning av sann eller magnetisk kurs. C32 = Inställning av missvisningen. C71 = Inkoppling av kompassgivaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Compass Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C72 = Inkoppling av logg givaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Compass Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C73 = Inställning av funktionsval på pinne nr

21 GPS Navigator Kalibrering GPS Navigator instrumentet: De viktigaste kalibreringarna för GPS Navigator instrumentet ligger under [CONFIG] - MASTER; Väljs om flera GPS-enheter från NX2 familjen finns inkopplade t.ex. Multi Center eller flera GPS Navigator instrument eller om GPS Navigator instrumentet är ensamt GPS instrument i systemet. Notera dock att endast en GPS -enhet kan vara [Master] vilket innebär att om flera GPSenheter finns inkopplade skall ett GPS Navigator instrument ställas till [Master]. De andra GPS instrumenten skall ställas till [Repeater]. Om PC finns kopplad till systemet och denna ska vara navigations master, så ska GPS navigatorn ställas som Nexus repeater. - NEXUS Repeater; väljs om det redan finns ett GPS Navigator instrument som är ställt till [Master]. Väljs också om NEXUS systemet skall vara ett repeterande system till en extern NMEA sändande GPS. - NMEA Repeater; väljs om GPS Navigator intrumentet är inkopplat att vara repeater till en extern NMEA GPS. D.v.s. om instrumentet inte är kopplat till ett NEXUS nätverk. Inställning som styr varifrån GPS Navigator instrumentet får sin GPS signal; från NEXUS GPS Antenn eller NMEA GPS. - NEXUS POS, om GPS Navigator instrumentet får GPS signalerna via nätverket. Alltså om GPS antennen är kopplad direkt på servern. - NMEA POS, om en NMEA GPS eller en NMEA GPS antenn är kopplad direkt till GPS Navigator instrumentet. 19.

22 Autopilot Kalibrering Autopilot. Här visas de viktigaste inställningarna för Autopiloten. För fler inställningar se manaulen för autopilot instrumentet. Tänk på att autopiloten inte kan användas innan en Auto deviering av kompassgivaren (CAL C3) samt en Automatic Pilot Control (APC CAL P7) är gjorda. När dessa kalibreringar görs, tänk på att gå I marchfart. APC:n ställer in lämpliga värden för nedan kalibreringar P1-P2-P3-P5-P8. De inställningar som APC:n gör på dessa värden kan senare finjusteras vid behov. CAL C2, [VAR], Variation. Inställning av lokal missvisning. CAL C3, [Auto DEV], Auto Deviation. Deviering av fluxgatekompassen. CAL C4, [Auto CHK], Auto Check. Kontroll av deviationen som gjordes i C3. CAL C6, [ADJ], Adjustment. Kompensation för ev. A-fel som uppstått vid installationen av fluxgategivaren. A- felet är det fel som uppstår om givaren inte monterats parallellt med långskeppsriktningen. A-felet är till, skillnad från deviationen, konstant på alla kurser. CAL P1, [RUD], Rudder. Inställning av hur stor rodervinkel som skall användas vid en kursförändring. CAL P2, [SEA], Sea = Dampening of compass. Dämpning av kompassen. Är det en snabbgående båt, bör dämpningen vara högre p.g.a att kompassen påverkas häftigare än för långsamtgående båtar. CAL P3, [CRD], Counter Rudder. Inställning av när autopiloten skall börja dra tillbaka rodret för att räta upp kursen efter en kursförändring. CAL P4, [WSE], Damping of wind Styr hur snabbt autopiloten skall reagera på vindskiften och sjögång. Ju högre och oroligare sjö och förhållanden, desto högre värde. CAL P5, [ATC], Automatic Trim Calibration Detta värde ökar rodervinkeln konstant ett visst antal grader för att hålla den bestämda kursen. Detta kan utnyttjas om man tex har en båt som är väldigt l ovgirig. Värdet sätts även automatiskt vid en APC. CAL P7, [APC], Auto Pilot Calibration. Detta är den kalibrering som måste göras innan autopiloten kan används. När APC:n utförs kontrollerar autopiloten hur autopilot systemet är kopplat. När APC:n utförs måste CAL P9, LIM, sättas till 00 (OFF). CAL P8, [RRS], Rudder Reduction Speed. Inställning av hur snabbt autopiloten skall dra tillbaka rodret efter att en kursförändring gjorts. CAL P9, [LIM], Limit. Denna inställning ställer hur stor rodervinkel man kan ge. Om [LIM] ställs till 45 kommer man inte kunna att påverka rodret mer än 45 med autopiloten.! 20.

23 Inkoppling Multi XL Multi XL (Nexus Serien) Initiering av Multi XL sker automatiskt. D.v.s. när spänningen slås på I ett nytt system kommer Multi XL instrumentet att initiera sig självt. Detta innebär att om ett Multi XL finns med i systemet så väntar man tills Multi XL instrumentet säger [OK] innan man trycker på [KEY] på de instrument som har knappar.. Om flera Multi XL instrument finns i samma system måste initiering ske enligt följande 1. Koppla in ett Multi XL. 2. Slå på spänningen. 3. Avvakta tills Multi XL instrumentet säger [OK]. 4. Slå av spänningen. 5. Koppla in nästa Multi XL. 6. Slå på spänningen. 7. Avvakta tills Multi XL nr. 2 säger [OK]. 8. Upprepa punkt 4-7 för de nästkommande Multi XL instrumenten. 9. När sista Multi XL instrumentet sagt [OK] kan Du börja trycka [KEY] på de andra instrumenten i systemet. Multi XL (NX2 Serien) Multi XL instrumentet I NX2 serien är I grunden detsamma som Nexus Multi XL. Funktionerna är detsamma som Multi control instrumentet fast med ännu större och tydligare siffror. För att göra en initiering av NX2 Multi XL så kopplas det som tidigare till nätverks bussen. När texten Auto Init visas I displayen så syns även en markering I nedre högra hörnet. Denna markerar en magnet knapp som styr Auto Init av instrumentet. Du för helt enkelt bifogad magnet mot denna markering för att göra en initiering av instrumentet. 21.

24 Multi Ceter Kalibrering Multi Center De viktigaste inställningarna för Multi Center ligger under [SETUP] och är: [LANGUAGE]. Här ställer man om språket till förslagsvis svenska. [ENHETER]. Här ställer man vilka enheter man vill se informationen i. [NAV. LÄGE]. Här ställer man in: - Singel WP. Detta innebär att den sista waypoint man gör, alltid kommer att vara den man skall styra mot. Det innebär också att man inte kan göra en rutt. - Rutt. Vid denna inställning kommer alla waypoints som görs att sammanlänkas i en rutt. [SYSTEM MODE]. Här skall Multi Center ställas som: - NEXUS MASTER; Om Multi Center är det enda GPS instrument i NEXUS systemet och är kopplat mot en Server. - NEXUS Slav; Om det redan finns ett GPS Navigator instrument eller ett till Multi Center som är ställt till [Master]. - NMEA; Om Multi Center är inkopplat mot en extern NMEA sändande GPS. - Repeater. Väljs om NEXUS systemet skall vara ett repeterande system till en NMEA sändande GPS. Det innebär att man enbart kan se GPS relaterad data. 22.

25 NMEA NX2 servern har separata NMEA in och ut portar för koppling av dels Silva GPS antenn samt koppling av utrustning från andra marina tillverkare, tex kart plotter, autopilot, NMEA givare mfl. Det finns även en RS-232 port där NMEA skickas både ut och in. Denna koppling är till för PCkoppling till NX2 systemet, men går även att använda till annan utrustning. Totalt så har NX2 servern alltså 2 NMEA in samt 2 NMEA ut. Krävs fler NMEA portar än vad som erbjuds på servern så kan NX2 GPS Navigator kopplas till nätverket. Detta instrument har 1 NMEA in och 1 NMEA ut. Nedan följer en del vanligare kopplingar av externa tillverkares produkter. Om kartplottern ska användas som en repeater och inte skicka någon data till NX2 systemet, så kopplas Silvas GPS antenn på NMEA ingången som visas på sid 9. Då behöver plottern enbart anslutas till NMEA ut på NX2 servern. Detta gäller alla NMEA kopplingar. Use the Data 4 port on the back of the GD1900C Blue V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE NETWORK White Shield V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS Cable needed from Furuno MJ-A7SPF LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 23.

26 NMEA Koppling av Garmin 182C till NX2 servern. Kopplingen nedan strömmatar även kartplottern. Kopplingen förutsätter att Garmins egna GPS antenn används. Brown, NMEA in Black, Ground V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA Red, +12V Blue, NMEA out GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NETWORK NMEA GPS LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 24.

27 NMEA Koppling av Garmin 2010C till NX2 servern. Kopplingen förutsätter att Garmins egna GPS antenn används. Brown, NMEA in Black, Ground V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE NETWORK Blue, NMEA ut V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 25.

28 NMEA Koppling av Navman 5500 till NX2 servern. Kopplingen förutsätter att Navmans egna GPS antenn används. Blue, NMEA in Black, Ground V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE NETWORK White, NMEA out V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 26.

Monteringsanvisning för NEXUS systemet

Monteringsanvisning för NEXUS systemet Monteringsanvisning för NEXUS systemet Silva Sweden AB REVIDERAD 2000-03-14 JOAKIM SCHEDIN - VÄLKOMMEN - Hej! Att montera NEXUS systemet är väldigt lätt, men för att ge Dig en liten snabbguide på vägen

Läs mer

Utnyttja din elektronik ombord. Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande.

Utnyttja din elektronik ombord. Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande. Utnyttja din elektronik ombord Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande. Mathias Hellgren Jobbat som Race Specialist på Silva/Nexus Marine sedan 2005 Har kappseglat professionellt i 7 år tre

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

NX Sea Data. - Instrument - Installation och användarmanual Svensk

NX Sea Data. - Instrument - Installation och användarmanual Svensk NX Sea Data - Instrument - Installation och användarmanual SEA DATA 1 SEA DATA Edition: April 2007 2 SEA DATA 1 Leveransförteckning... 5 2 Installation... 7 2.1 Installation av instrument... 8 2.1.1 Anslut

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk Installations och Användarmanual 1 Sea Data Denna manual är skriven för Silva Star Sea Data Utgåva: Januari 2004 2 1 Introduktion...4 1.1 Specifikationer...4 1.2 Förpackningens innehåll...4 2 Installation...5

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Server Installationsmanual Svenska

performance by NEXUS NETWORK Server Installationsmanual Svenska performance by NEXUS NETWORK Server Installationsmanual SERVER 1-1 SERVER Denna manual är avsedd för NX2 Server version 3.0 samt Utgåva: Maj 2002 1-2 SERVER 1 Leveransförteckning...4 2 Inledning...5 3

Läs mer

Server - Instrument - Svensk English

Server - Instrument - Svensk English Server - Instrument - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är avsedd för NX2 Server version 4.0 5.3 Utgåva: Mars 2007 2 1 Leveransförteckning...4 2 Inledning...5

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS sid 1 /5 Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS Boatranet är en ny revolutionerande produkt för den elektroniska navigationen och kommunikationen på båtar. Boatranet är en trådlös server som

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Inkoppling av ADSL-modem

Inkoppling av ADSL-modem Här nedan följer hjälpavsnitt för: Inkoppling av ADSL-modem. Inkoppling av Kabel-TV modem Inkoppling av fiberanslutning Inkoppling av LAN-anslutning E-post Support Inkoppling av ADSL-modem Först så måste

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Westerstrand TIDSYSTEM är uppdelat i följande grupper:

Westerstrand TIDSYSTEM är uppdelat i följande grupper: 1 Allmänt Tiden ingår överallt som en viktig del. Förutom att vi behöver rätt tid i den dagliga verksamheten krävs att olika funktioner som vi omger oss med fungerar korrekt tidsmässigt. Ett tidsystem

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Installation and Operation Manual

Installation and Operation Manual Installation and Operation Manual 0 INTRODUCTION Introduction Thank you for choosing Nexus Wind Data instrument. We are convinced that you will appreciate all the valuable information either you are a

Läs mer

Installation Microbus Sportanläggning

Installation Microbus Sportanläggning Installation Microbus Sportanläggning H G Version: J2 Tillverkare: Anslutning Resultattavla, expanderbox, kontrollpanel Signalhorn (kan monteras på annan plats) 40 150 Upphängning Trä 650 1100mm H G Tavla

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare.

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. 1. Anslut GPS mottagaren till datorn med en kommunikationskabel. Starta sedan både GPS och datorn. En förutsättning för att kunna presentera positionen

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.7 CityKit

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948 1(8) A. Introduktion Svan 948 är en liten bärbar och robust digital 4-kanalig ljud- och vibrationsanalysator som kan användas för mätning och lagring av både ljud och vibrationer över tid. Instrumentet

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

INSTRUKTIONS BOK. Simrad AP26 och AP27 Autopilot

INSTRUKTIONS BOK. Simrad AP26 och AP27 Autopilot INSTRUKTIONS BOK Simrad AP26 och AP27 Autopilot SE Instruktionsmanual Instruktionsmanual Denna manual är avsedd som en referens för att handha, installera och underhålla Simrad AP26 och AP 27 autopilot.

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs.

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Ljusbom Orion ase Godkännande: nvändning: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Funktioner: Finns med, eller strålar Sändare + mottagarenhet 50 m räckvidd Kompakt utförande

Läs mer

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare 2010-08-12 C37A5SE11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Några ord om denna manual... 3 3. Utförande... 3 4. Mätprincip... 3 5. Uppackning av givaren...

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

Introduktion till PDA för segelflygning

Introduktion till PDA för segelflygning 1 Introduktion till PDA för segelflygning 1. Vad kan en PDA göra för segelflygare 2. SeeYou Mobile Poul Kongstad 2 Intro-program Vad är PDA och vad tillför den segelflygning Hur fungerar det? Loggar Livsviktiga

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Din manual NAVMAN G-PILOT 3380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3006255

Din manual NAVMAN G-PILOT 3380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3006255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN G-PILOT 3380. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Calix GPS Speed Guard

Calix GPS Speed Guard Calix AB 2007 Calix GPS Speed Guard Användar- och installationsmanual Svenska INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en Calix GPS Speed Guard produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

PRISLIS 20 11 TA kala.se

PRISLIS 20 11 TA kala.se 20 11 PRISLISTA kala.se SuperTooth Buddy Black - Handsfree - Art. Nr: 4010 Rek.pris 695:- Vald till Årets mobiltillbehör 2010 i Norge Fästes med magnetclips på solskyddet Ansluts automatiskt till mobilen

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Malmqvist, Daniel Från: Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Vilket terminal nummer har du upprättat i BranaTime sa du? From:

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Lite repetition om GPS-NAV. Kronobergs Segelflygklubb

Lite repetition om GPS-NAV. Kronobergs Segelflygklubb 1 Lite repetition om GPS-NAV 2 Varför navigator / flygdator vid ban- eller sträckflygning? Vore väl bra om du vet säkert: Hur du lätt hittar till nästa delmål och hur långt det är kvar Hur du egentligen

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Datorer som sjökortsplottrar

Datorer som sjökortsplottrar Datorer som sjökortsplottrar Vi i tekniska kommittén testade år 1999 bärbara datorer och sjökortsprogram och ställde då i Västpricken Nr1 2000, frågan som rubrik "Har datorn gått ombord för att bli en

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer