Monteringsanvisning. Installation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning. Installation"

Transkript

1 Monteringsanvisning Installation

2 Innehållsförteckning

3 NX2 Nätverket Några tips och saker att tänka på när man kopplar: Följande givare har en egen ingång på Serverns högra sida: - Lod, Logg, Compass och Wind. NX2 GPS antenn kopplas på NMEA ingången på Serverns vänstra sida. Följande enheter hör till Autopiloten och kopplas till Servo enheten; Roderlägesgivare, solenoid och pumset/drivenhet. I övrigt kan instrument och kompassgivare kopplas till Servern om man kopplar ihop Autopiloten med NX2 Nätverk. Alla GRÖNA ingångar är alltid +12V. Alla BLANKA () ingångar är alltid 0V (jord). Glöm inte att kalibrera alla givare. Glöm inte att ställa in alla instrument så de visar rätt enheter. Vid förändring av kabellängd, glöm inte att klämma på ändhylsor på kabeländarna samt använd ett tunt lager silikon för att skydda mot korrision och fuktskador. Mycket information om kopplingar finns på Support sidan på: -> [Support] ->[Marine Electronics]. Glöm inte att man kan kontakta Teknisk Support för hjälp. TEKNISK SUPPORT Tel : Fax :

4 Systemförslag Remote Control Exempel på systemlösning Grunden för NX2 nätverk är att alla anslutna instrument är kopplade parallellt vilket betyder att det inte spelar någon roll i vilken ordning instrumenten är kopplade. Servern håller ordning på informationen i nätverket. Du har möjlighet att koppla max 32 instrument på nätverket inkl server. Kontakt för Fjärrkontroll Compass Data Multi Control Multi Control Vind Analog Wind Data Multi Control GPS Navigator Kopplingskort art.nr Network bus cable Network bus cable Network bus cable Multi XL Autopilot Network SERVO (Autopiloten) SERVER GIVARE Kontakt för Fjärrkontroll 2. PC koppling, RS-232 Seriell kabel

5 Sammankoppling av instrument När man kopplar instrument i NX2 systemet så använder man endast en kabel, NX2 network Cable. Denna kabel går att beställa på löpmeter och har art. nr Kabeln är 5 mm tjock och innehåller 4 st 0,25 mm² ledare vilka är Grön (+12V), Gul (Bus signal A), Vit (Bus signal B) och Skärm (jord). Dessa ledare kopplas till varje instrument (se nedan). På baksidan av varje instrument finns 8 kopplingsstift. På dessa skall två kopplingsplintar tryckas på. Dessa kopplingsplintar har de fyra färger som ledarna har d.v.s. grön, gul, vit och blank. Anslut de fyra ledarna till respektive färgkod. Skall man ansluta fler än ett instrument kopplas det nästkommande instrumentet parallellt från det första (se nedan), Gäller ej Wind Data, Compass Data samt GPS Navigator. Remote Control, NEXUS Multi Center och Multi XL kopplas in på NX2 nätverket på samma sätt som instrumenten. Den enda skillnaden är att dessa instrument inte har någon kopplingsplint (undantaget NX2 Multi XL) Slutligen skall något instrument eller punkt I kedjan kopplas mot NX2 servern. (se sid 5) NEXUS NEXUS NEXUS NEXUS Vit Gul Vit Gul Vit Gul Vit Gul NX2 Bus kabel Till nästa instrument / Server Till Föregående instrument 3.

6 Koppling av instrument till servern NEXUS NEXUS Vit Gul Vit Gul V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA Från tidigare instrument Ett av instrumenten I kedjan ansluts mot servern. Om man har instrument på flera ställen I båten t ex styrpiedestal, navigations bord, ruffnedgång kan flera ledare kopplas mot serverns Network ingång. Kopplingskort för att förenkla detta finns som tillbehör, art nr Grön Gul Vit Blank GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B NMEA GPS NETWORK AUXILARY 5. 4.

7 Integration av kopplingsbox Kopplingskort artikelnummer Från instrument som sitter spridda från varandra. NEXUS BUS NEXUS BUS NEXUS BUS NEXUS BUS V 2. 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GRÖN GUL VIT BLANK GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS NETWORK 5. 5.

8 Givarinkoppling Alla givarna (utom GPS Antennen) kopplas till sin respektive ingång på Serverns högra sida. GPS Antennen kopplas till Serverns NMEA ingång (se sid 9) eller till NX2 GPS Navigator (se sid. 10). 1. DEPTH 1. WHITE 2. BROWN 3. NOT CONNECTED 4. Till lodgivare. Kabel 8m, får ej kortas/förlängas LOG WHITE YELLOW Till loggivare. Kabeln kan kortas/förlängas. GREEN COMPASS WHITE YELLOW GREEN Till Kompassgivare. Kabel kan kortas/förlängas WIND WHITE YELLOW Till Vindgivare. Kabel kan kortas/förlängas. GREEN

9 NX2 lodgivare Lodgivare I NX2 systemet erbjuds 3 olika lodgivare. En 185kHz givare med 43mm diameter, en 200 khz givare med 43mm diameter samt en 200kHz givare med 52mm diameter samt 200- khz givarna kräver 2 olika typer av servrar för att kunna behandla förstärkningen av lodpulserna. Art nr på 185 khz servern är och passar ihop med lodgivare khz servern har art nr och passar med lodgivarna (43mm) samt (52mm). NX2 server art nr DEPTH WHITE BROWN NOT CONNECTED Screen White Brown Grey Coating NX2 server art nr TH 43, 185 khz Art nr DEPTH BLUE BLACK NOT CONNECTED Screen Blue Black Black Coating TH 43, 200 khz Art nr NX2 server art nr DEPTH BLUE BLACK NOT CONNECTED Screen Blue Black Black Coating TH 52, 200 khz Art nr

10 Inkoppling GPS antenn NX2 GPS antenn till Servern. För inställningar i GPS instrumentet, se sidan 22 Silva GPS Antenn V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS NETWORK LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY 8.

11 Inkoppling GPS antenn Inkoppling av Silva GPS antenn till NX2 GPS Navigator samt instrument koppling mot servern. För inställningar i GPS instrumentet, se sidan 22 Silva GPS Antenn NX2 GPS Navigator NEXUS NMEA OUT IN SKÄRM Vit Gul VIT GUL GRÖN GRÖN GUL VIT V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA = NMEA Data SKÄRM = NEXUS Data GRÖN GUL VIT SKÄRM GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS NETWORK 5. 9.

12 Inkoppling av autopilot Till ytterligare instrument Tex Multi XL. NEXUS BUS NEXUS BUS NEXUS BUS KOPPLINGSKORT GPS Navigator Autopilot A NEXUS BUS SERVO NEXUS BUS SERVER GIVARE Kontakt för Fjärrkontroll PC koppling Om båten är utrustad med mekanisk styrning, kopplas följande enheter till A-1510 (servoenhet) - Drivenhet, HP Solenoid, sitter på Drivenhet HP Roderlägesgivare. Om Autopiloten ingår i ett NX2 system kopplas Servoenheten till NEXUS Nätverk på samma sätt som NX2 instrumenten d.v.s. mot grön, gul, vit och blank på NEUXS Bus kabeln. Se till att inte koppla grön kabel in på servo enheten. Kompassgivaren och Autopilotinstrumentet kan vid sammankoppling med NX2 Nätverk kopplas till antingen Server eller Servo. Detta är valbart. För mer information om inkoppling av enheterna till Servoenheten, se sidan

13 Inkoppling av autopilot Autopilot inkoppling. Se även manual för NX2 Autopilot instrument samt manual för NEXUS Linear Drive HP-40. Flera instrument CONN 2 NEXUS BUS Autopilot instrument OBS! GRÖNA ledaren i NEXUS Bus skall INTE kopplas till Servoenheten V 0 V OUTPUT A OUTPUT B GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NMEA NMEA GPS NETWORK 5. BATTERI Roderlägesgivare HP40 Solenoid 11.

14 Kalibrering Några viktiga anledningar till att kalibrera För att få så noggrann presentation som möjligt från givarna. För att systemet skall fungera som förväntat. Detta kan innebära inställning av instrumentet som fristående eller som del I nätverk. Det kan också innebära val av NMEA meningar, dämpningsvärden mm. På följande sidor listas vilka kalibreringsfunktioner Du bör gå igenom när NX2 systemet är installerat och båten skall levereras. Kalibreringsfunktionerna är uppdelade i två sektioner; GIVARE samt INSTRUMENT/SYSTEMET. Tänk på följande: Kalibreringar för logg, kompass och autopilot måste göras när båten är sjösatt. Vid fristående instrument görs kalibreringen från respektive instrument till vilken givaren är kopplad. I dessa fall lagras även kalibreringarna i respektive instrument. Om NX2 Server finns med i systemet skall alla givare kopplas på Serverns högra sida, förutom GPS Antennen som kopplas till serverns NMEA ingång. Ingår NX2 Server kan/bör kalibreringar för alla givare som är kopplade till Servern göras från: Multi Control, Multi Center eller Remote Control. Finns ett nätverk där NX2 Server ingår lagras alla kalibreringar för givarna i Servern. Görs kalibreringen från fristående instrument t.ex. Wind Data, som är kopplat i nätverk, lagras kalibreringen i Servern. Kontrollera att rätt enheter används. Används en systemkombination (utan server) med t.ex Compass Data med kompassgivare samt Wind Data med vindgivare samt logg givare, kalibreras givarna från det respektive instrument till vilken givaren är kopplad. I det nyss nämnda exemplet kan givaren för logg kalibreras från NEXUS Wind Data eller NEXUS Compass Data beroende på till vilket instrument logg givaren kopplats. 12.

15 Givar kalibrering Följande kalibreringar bör kontrolleras för att få korrekta värden Logg C11 = Enhet för fart; knop, km/h eller m/h. C12 = Hastighet. Djup C21 = Enhet för djup; meter, famnar eller fot. C22 = Varifrån djupet skall mätas; underkant köl eller vattenlinjen. C23 = Enhet för Temperatur, grader i celsius eller fahrenheit. C24 = Temperatur kompensation Kompass C75 = Användning av NMEA sändande kompassgivare? Om JA, kan inte nedanstående kalibreringar göras. C34 = Autodeviering C35 = Kontroll av autodeviering C37 = Justering av s.k. A-fel. D.v.s. om kompassgivaren monterats snett i förhållande till långskeppslinjen. Vind C76 = Användning av NMEA sändande vindgivare? Om JA, kan inte nedanstående kalibreringar göras. C52 = Om relativ [AWA] eller sann [TWA] vindvinkel skall visas som huvud funktion under [Wind]. C53 = Enhet för vindhastighet; m/s, knop eller beaufort. C54 = Vindhastighet kalibrering C55 = Justering för s.k. A-fel. D.v.s. om vindgivaren monterats snett i förhållande till långskeppslinjen. C56 - C63 = Kalibrering av vindvinklar för varje 45:e grad. Värden hämtas från det specifika kalibreringscertifikat som medföljer givaren. 13.

16 System kalibrering Tänk på följande: Inställningar för systemet styrs av tre saker: 1. Vilka givare som är inkopplade och vart, 2. Vilka instrument som är inkopplade 3. Hur kunden vill använda systemet vid t.ex. navigering med NMEA sändande GPS inkopplat. Alla inställningar som rör NMEA måste göras från; Multi Control, Multi Center och/eller Remote Control. Alla kalibreringar som görs för systemet lagras i Servern. Dämpningar av information görs i underfunktionerna till varje huvudfunktion och är lokala för varje specifikt instrument. Inställning av enheter är lokala för varje instrument. Det viktigaste när man startar ett NX2 nätverk för första gången är att initieringen är korrekt d.v.s. att alla instrument får ett unikt ID nummer. Ett enkelt sätt att testa detta är att tända belysningen. Om belysningen tänds i alla instrument som är kopplade till nätverket, då är initieringen OK. Initiering av flera Multi XL kräver ett speciellt tillvägagångssätt. (Se sidan 21). 14.

17 Multi Control Kalibrering Följande kalibreringar bör kontrolleras för att systemet skall visa förväntad information Multi Control Logg: C11 = Enhet för fart; knop, km/h eller m/h C95 = Val av visning av SOG som huvudfunktion istället för fart genom vattnet. Djup: C21 = C23 = Enhet för djup; famnar, meter eller fot. Enhet för temperatur; grader i celsius eller i fahrenheit. Navigation/Kompass C94 = Val av visning av COG istället för kurs från kompassgivare. C33 = Kompensation för missvisning. C37 = Justering av kompassgivarens A-fel. Kan ändras mellan 0 och 359º. Montera dock inte kompassgivaren 90º relativt båtens centrumlinje. C38 = Position i grader, minuter och 100:dels minut eller grader, minuter och sekunder. C40 = Val av visning av magnetiskt eller sann kurs (och bäringar). C41 = Dämpning av visning i Steer Pilot instrumentet. Vind: C52 = C53 = C64 = Val om sann [TWA] eller relativ [AWA] vindvinkel skall visas som huvudfunktion under [Vind]. Denna kalibrering ställer även vilken vinkel som skall visas i det analoga Wind Angle instrumentet. Denna inställning lagras i Servern och gäller för systemet. Se även C64. Enhet för vindhastighet; m/s, knop eller beaufort. Val av visning under huvudfunktion [WIND] i ett specifikt instrument. Denna inställning är lokal för varje instrument. Här kan man välja mellan 5 funktioner. - WIA, instrument visar vinkeln som väljs i C52. - AWA, instrument visar AWA, oberoende av vad som valts i C52. - TWA, instrument visar TWA, oberoende vad som valts i C52. - AWS, instrument visar AWS. - TWS, instrument visar TWS. 15.

18 Multi Control Kalibrering Multi Control: Systemet: C71 = C72 = C73 = C74 = C75 = C76 = Ljud vid knapptryckning. Justering av dämpning för SOG och COG. Vid koppling av NMEA loggivare till servern ska detta värde stå I ON. Vid användning av Silvas loggivare ska det stå OFF. Vid koppling av NMEA lodgivare till servern ska detta värde stå I ON. Vid användning av Silvas lodgivare ska det stå OFF. Vid koppling av NMEA compassgivare till servern ska detta värde stå I ON. Vid användning av Silvas compassgivare ska det stå OFF. Sätts ON om NMEA sändande vindgivare finns inkopplad istället för NEXUS vindgivare. Finns NEXUS vindgivare kommer inställningen i denna kalibrering att automatiskt ställas till NEXUS vind d.v.s. OFF. NMEA: Allmänt: - Det går att koppla 2 st NMEA sändande enheter till servern. En via plint 10 & 11 (INPUT A, INPUT B) samt en via NMEA PC porten. Har man även en NX2 GPS navigator I systemet så går det att koppla ytterligare en NMEA sändande enhet till systemet. Du har möjligheten att koppla NMEA ut från 2 ställen på servern. En via plint 3 & 4 (OUTPUT A, OUTPUT B) samt en via NMEA PC porten. Du har även här möjlighet att koppla NMEA ut från GPS navigaotorn om sådan finns I systemet. - Det går att välja 16 av 25 NMEA meningar som skall skickas från Servern. - Det går att ta emot 20 av de vanligaste NMEA meningarna som finns. Dessa är dock inte valbara. C77 - C92 = Val av vilka NMEA meningar man vill skicka från Servern. För mer information, se manualen till Multi Control. C93 = Dämpning av de NMEA meningar som sänds från Servern. 16.

19 Wind Data Kalibrering Wind Data: Alla kalibreringar vad gäller givarna är samma som för de i Multi Control. De kan dessutom utföras via Multi Control, Multi Center och/eller Remote Control instrumentet. C11 = Dämpning av vindvinkel, vindhastighet, båtfart etc. C12 = Val av huvudinformation i den digitala delen. C13 = Val av tillval av båtfart. Vid inställning [ON] visas log relaterad data såsom båtfart, triplog samt vattentempratur. Krävs att logg givare är ansluten till systemet eller instrumentet. C14 = Tillval av NAV funktioner. Vid inställning [ON] kan data som finns på NEXUS nätverk visas t.ex. BTW. C15 = Ljudsignal vid knapptryckning. C33 = Inställning av kursreferens. Om NEXUS kompass givare saknas kan GPS relaterad kurs d.v.s. COG användas som referens till att beräkna TWD. C63 = Inställning av hastighetsreferens. Om NEXUS logg givare saknas kan GPS relaterad hastighet d.v.s. SOG användas som fartreferens till att beräkna TWS/ TWA. C64 = Inställning av trimningsreferens. C71 = Inkoppling av vindgivaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Wind Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C72 = Inkoppling av logg givaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Wind Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C73 = Inställning av funktionsval på pinne nr 3.! NX2 Wind Data med givare kopplad direkt till instrumentet WND LOG - +12V + Vit Gul Screen Green Yellow White 17.

20 Compass Data Kalibrering Compass Data: Alla kalibreringar vad gäller givarna är samma som för de i Multi Control. De kan dessutom utföras via Multi Control, Multi Center och/eller Remote Control instrumentet. C11 = Dämpning av kompasskurs, båtfart etc. C13 = Tillval av båtfart. Vid inställning [ON] visas log relaterad data såsom båtfart, triplog samt vattentempratur. Krävs att logg givare är ansluten till systemet eller instrumentet. C14 = Tillval av NAV funktioner. Vid inställning [ON] kan data som finns i NEXUS nätverk visas t.ex. BTW. C15 = Ljudsignal vid knapptryckning. C16 = Minnesmarkör på/av. Visar den satta styrreferensen i det analoga 360 presentationen. C31 = Visning av sann eller magnetisk kurs. C32 = Inställning av missvisningen. C71 = Inkoppling av kompassgivaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Compass Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C72 = Inkoppling av logg givaren. Skall vara: - ON om givaren är kopplad till Compass Data instrumentet - OFF om givaren är kopplad till Servern C73 = Inställning av funktionsval på pinne nr

21 GPS Navigator Kalibrering GPS Navigator instrumentet: De viktigaste kalibreringarna för GPS Navigator instrumentet ligger under [CONFIG] - MASTER; Väljs om flera GPS-enheter från NX2 familjen finns inkopplade t.ex. Multi Center eller flera GPS Navigator instrument eller om GPS Navigator instrumentet är ensamt GPS instrument i systemet. Notera dock att endast en GPS -enhet kan vara [Master] vilket innebär att om flera GPSenheter finns inkopplade skall ett GPS Navigator instrument ställas till [Master]. De andra GPS instrumenten skall ställas till [Repeater]. Om PC finns kopplad till systemet och denna ska vara navigations master, så ska GPS navigatorn ställas som Nexus repeater. - NEXUS Repeater; väljs om det redan finns ett GPS Navigator instrument som är ställt till [Master]. Väljs också om NEXUS systemet skall vara ett repeterande system till en extern NMEA sändande GPS. - NMEA Repeater; väljs om GPS Navigator intrumentet är inkopplat att vara repeater till en extern NMEA GPS. D.v.s. om instrumentet inte är kopplat till ett NEXUS nätverk. Inställning som styr varifrån GPS Navigator instrumentet får sin GPS signal; från NEXUS GPS Antenn eller NMEA GPS. - NEXUS POS, om GPS Navigator instrumentet får GPS signalerna via nätverket. Alltså om GPS antennen är kopplad direkt på servern. - NMEA POS, om en NMEA GPS eller en NMEA GPS antenn är kopplad direkt till GPS Navigator instrumentet. 19.

22 Autopilot Kalibrering Autopilot. Här visas de viktigaste inställningarna för Autopiloten. För fler inställningar se manaulen för autopilot instrumentet. Tänk på att autopiloten inte kan användas innan en Auto deviering av kompassgivaren (CAL C3) samt en Automatic Pilot Control (APC CAL P7) är gjorda. När dessa kalibreringar görs, tänk på att gå I marchfart. APC:n ställer in lämpliga värden för nedan kalibreringar P1-P2-P3-P5-P8. De inställningar som APC:n gör på dessa värden kan senare finjusteras vid behov. CAL C2, [VAR], Variation. Inställning av lokal missvisning. CAL C3, [Auto DEV], Auto Deviation. Deviering av fluxgatekompassen. CAL C4, [Auto CHK], Auto Check. Kontroll av deviationen som gjordes i C3. CAL C6, [ADJ], Adjustment. Kompensation för ev. A-fel som uppstått vid installationen av fluxgategivaren. A- felet är det fel som uppstår om givaren inte monterats parallellt med långskeppsriktningen. A-felet är till, skillnad från deviationen, konstant på alla kurser. CAL P1, [RUD], Rudder. Inställning av hur stor rodervinkel som skall användas vid en kursförändring. CAL P2, [SEA], Sea = Dampening of compass. Dämpning av kompassen. Är det en snabbgående båt, bör dämpningen vara högre p.g.a att kompassen påverkas häftigare än för långsamtgående båtar. CAL P3, [CRD], Counter Rudder. Inställning av när autopiloten skall börja dra tillbaka rodret för att räta upp kursen efter en kursförändring. CAL P4, [WSE], Damping of wind Styr hur snabbt autopiloten skall reagera på vindskiften och sjögång. Ju högre och oroligare sjö och förhållanden, desto högre värde. CAL P5, [ATC], Automatic Trim Calibration Detta värde ökar rodervinkeln konstant ett visst antal grader för att hålla den bestämda kursen. Detta kan utnyttjas om man tex har en båt som är väldigt l ovgirig. Värdet sätts även automatiskt vid en APC. CAL P7, [APC], Auto Pilot Calibration. Detta är den kalibrering som måste göras innan autopiloten kan används. När APC:n utförs kontrollerar autopiloten hur autopilot systemet är kopplat. När APC:n utförs måste CAL P9, LIM, sättas till 00 (OFF). CAL P8, [RRS], Rudder Reduction Speed. Inställning av hur snabbt autopiloten skall dra tillbaka rodret efter att en kursförändring gjorts. CAL P9, [LIM], Limit. Denna inställning ställer hur stor rodervinkel man kan ge. Om [LIM] ställs till 45 kommer man inte kunna att påverka rodret mer än 45 med autopiloten.! 20.

23 Inkoppling Multi XL Multi XL (Nexus Serien) Initiering av Multi XL sker automatiskt. D.v.s. när spänningen slås på I ett nytt system kommer Multi XL instrumentet att initiera sig självt. Detta innebär att om ett Multi XL finns med i systemet så väntar man tills Multi XL instrumentet säger [OK] innan man trycker på [KEY] på de instrument som har knappar.. Om flera Multi XL instrument finns i samma system måste initiering ske enligt följande 1. Koppla in ett Multi XL. 2. Slå på spänningen. 3. Avvakta tills Multi XL instrumentet säger [OK]. 4. Slå av spänningen. 5. Koppla in nästa Multi XL. 6. Slå på spänningen. 7. Avvakta tills Multi XL nr. 2 säger [OK]. 8. Upprepa punkt 4-7 för de nästkommande Multi XL instrumenten. 9. När sista Multi XL instrumentet sagt [OK] kan Du börja trycka [KEY] på de andra instrumenten i systemet. Multi XL (NX2 Serien) Multi XL instrumentet I NX2 serien är I grunden detsamma som Nexus Multi XL. Funktionerna är detsamma som Multi control instrumentet fast med ännu större och tydligare siffror. För att göra en initiering av NX2 Multi XL så kopplas det som tidigare till nätverks bussen. När texten Auto Init visas I displayen så syns även en markering I nedre högra hörnet. Denna markerar en magnet knapp som styr Auto Init av instrumentet. Du för helt enkelt bifogad magnet mot denna markering för att göra en initiering av instrumentet. 21.

24 Multi Ceter Kalibrering Multi Center De viktigaste inställningarna för Multi Center ligger under [SETUP] och är: [LANGUAGE]. Här ställer man om språket till förslagsvis svenska. [ENHETER]. Här ställer man vilka enheter man vill se informationen i. [NAV. LÄGE]. Här ställer man in: - Singel WP. Detta innebär att den sista waypoint man gör, alltid kommer att vara den man skall styra mot. Det innebär också att man inte kan göra en rutt. - Rutt. Vid denna inställning kommer alla waypoints som görs att sammanlänkas i en rutt. [SYSTEM MODE]. Här skall Multi Center ställas som: - NEXUS MASTER; Om Multi Center är det enda GPS instrument i NEXUS systemet och är kopplat mot en Server. - NEXUS Slav; Om det redan finns ett GPS Navigator instrument eller ett till Multi Center som är ställt till [Master]. - NMEA; Om Multi Center är inkopplat mot en extern NMEA sändande GPS. - Repeater. Väljs om NEXUS systemet skall vara ett repeterande system till en NMEA sändande GPS. Det innebär att man enbart kan se GPS relaterad data. 22.

25 NMEA NX2 servern har separata NMEA in och ut portar för koppling av dels Silva GPS antenn samt koppling av utrustning från andra marina tillverkare, tex kart plotter, autopilot, NMEA givare mfl. Det finns även en RS-232 port där NMEA skickas både ut och in. Denna koppling är till för PCkoppling till NX2 systemet, men går även att använda till annan utrustning. Totalt så har NX2 servern alltså 2 NMEA in samt 2 NMEA ut. Krävs fler NMEA portar än vad som erbjuds på servern så kan NX2 GPS Navigator kopplas till nätverket. Detta instrument har 1 NMEA in och 1 NMEA ut. Nedan följer en del vanligare kopplingar av externa tillverkares produkter. Om kartplottern ska användas som en repeater och inte skicka någon data till NX2 systemet, så kopplas Silvas GPS antenn på NMEA ingången som visas på sid 9. Då behöver plottern enbart anslutas till NMEA ut på NX2 servern. Detta gäller alla NMEA kopplingar. Use the Data 4 port on the back of the GD1900C Blue V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE NETWORK White Shield V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS Cable needed from Furuno MJ-A7SPF LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 23.

26 NMEA Koppling av Garmin 182C till NX2 servern. Kopplingen nedan strömmatar även kartplottern. Kopplingen förutsätter att Garmins egna GPS antenn används. Brown, NMEA in Black, Ground V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA Red, +12V Blue, NMEA out GREEN YELLOW WHITE +12V INPUT A INPUT B 0V NETWORK NMEA GPS LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 24.

27 NMEA Koppling av Garmin 2010C till NX2 servern. Kopplingen förutsätter att Garmins egna GPS antenn används. Brown, NMEA in Black, Ground V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE NETWORK Blue, NMEA ut V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 25.

28 NMEA Koppling av Navman 5500 till NX2 servern. Kopplingen förutsätter att Navmans egna GPS antenn används. Blue, NMEA in Black, Ground V 0 V OUTPUT A OUTPUT B NMEA GREEN YELLOW WHITE NETWORK White, NMEA out V INPUT A INPUT B 0V NMEA GPS LIGHT ON BUZZER SET STEER M.O.B AUXILARY RS-232 NMEA PC-PORT PC-Connection (D-SUB) 26.

Server - Instrument - Svensk English

Server - Instrument - Svensk English Server - Instrument - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är avsedd för NX2 Server version 4.0 5.3 Utgåva: Mars 2007 2 1 Leveransförteckning...4 2 Inledning...5

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk Installations och Användarmanual 1 Sea Data Denna manual är skriven för Silva Star Sea Data Utgåva: Januari 2004 2 1 Introduktion...4 1.1 Specifikationer...4 1.2 Förpackningens innehåll...4 2 Installation...5

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

YachtSafe. manual. Art nr: 30-01-00 April 2009 www.yachtsafe.se

YachtSafe. manual. Art nr: 30-01-00 April 2009 www.yachtsafe.se YachtSafe manual Art nr: 30-01-00 April 2009 SV www.yachtsafe.se Innehåll 1 Konfiguration och Installation 1.1 Konfiguration 1.1.1 Installera PC applikation 1.1.1 Installera SIM kort 1.1.3 Grundläggande

Läs mer

GSM HE77. GSM Larmsändare med temperaturlarm och inbyggd termostat för energistyrning av värme. INSTALLATIONS- och ANVÄNDARMANUAL

GSM HE77. GSM Larmsändare med temperaturlarm och inbyggd termostat för energistyrning av värme. INSTALLATIONS- och ANVÄNDARMANUAL Larmtillverkning sedan 1976! www.hellmertz.se GSM HE77 GSM Larmsändare med temperaturlarm och inbyggd termostat för energistyrning av värme INSTALLATIONS- och ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96)

Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96) Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96) Innehållsförteckning 1 Till läsaren... 5 Transas Navigator en presentation... 6 Dator, GPS-givare & andra in/utenheter...

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-2 - av 56 Innehåll 1. Allmänna instruktioner... 4 1.1. Märkning

Läs mer

A-serien Plotter/ekolod

A-serien Plotter/ekolod A-serien Plotter/ekolod Handbok A50, A50D, A57D, A70 och A70D Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, HSB, RayTech Navigator, SailPilot, SeaTalk och Sportpilot är registrerade varumärken i Storbritannien

Läs mer

1. Produktbeskrivning

1. Produktbeskrivning Manual PFM Flex 3 Det nya och unika PFM FLEX konceptet omfattar 4 olika instrumentalternativ för flödes- och differenstrycks-mätning. Från det enklaste FLEX1 till det mest avancerade Flex4 -alternativet

Läs mer

quatix Användarhandbok

quatix Användarhandbok quatix Användarhandbok April 2013 190-01594-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007 AxTech AB 2007 SBX-3 Mini Tracker Användare- och installationsmanual INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en redknows SBX-3 produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla potential ber

Läs mer

WaterFuse - Centralenhet 8

WaterFuse - Centralenhet 8 WaterFuse - Centralenhet 8 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Siemens Gigaset SX551 WLAN dsl

Siemens Gigaset SX551 WLAN dsl Gigaset SX551 WLAN dsl: VoIP WLAN ADSL Router Användnings scenario Telefonkabel Ring över Internet eller som vanligt Internet Koppla upp till 4 PCs via kabel Surfa trådlöst WLAN Koppla till en extern hårddisk,

Läs mer

DM-420 IP+ AXNET Ver. 1.3

DM-420 IP+ AXNET Ver. 1.3 Installatörshandbok AXCARD DM-0 IP+ AXNET Ver. 1. Ver. 1. DM-0 IP INNEHÅLLSFÖRTECKNING DM-0 IP INTRODUKTION.... INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET... ANSLUTNING AV MASTER DM-0 IP... ANSLUTNINGAR PÅ

Läs mer

Installationsinstruktioner för GHP 10V

Installationsinstruktioner för GHP 10V Viktig säkerhetsinformation Installationsinstruktioner för GHP 10V För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera Garmin GHP 10V marint autopilotsystem i enlighet

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10.

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 11. ÖVERSIKT 12. MONTERINGSANVISNING Innehållsförteckning

Läs mer

2012 Mercury Marine MercMonitor version 6.0 90-8M0070694 411. swe i

2012 Mercury Marine MercMonitor version 6.0 90-8M0070694 411. swe i swe i 2012 Mercury Marine MercMonitor version 6.0 90-8M0070694 411 ii swe Allmän information Grundläggande drift och funktioner... 1 Beskrivning av MercMonitor Gateway modellerna... 2 Beskrivning av acceptansen

Läs mer

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL AIS-CTRX Klass B AIS Transponder OFFICIAL AIS SUPPLIER TO VOLVO OECAN RACE Version 1.9SE True Heading 2009 Denna manual får inte i något avseende kopieras utan tillstånd

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer