Server - Instrument - Svensk English

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Server - Instrument - Svensk English"

Transkript

1 Server - Instrument - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English

2 1

3 Denna manual är avsedd för NX2 Server version Utgåva: Mars

4 1 Leveransförteckning Inledning Installation Placering av Servern Installation av Servern Installation av givare Anslutning av extra tillbehör Man över bord (MOB) knapp Taktikknapp Extra larm NX2 instrument Anslutning av Instrumentbelysning Anslutning av extern NMEA sändare Anslutning av externa NMEA mottagare Anslutning till PC Anslutning till elcentralen Kompatibilitet med våra tidigare givare Loggivare Ekolodgivare Vindgivare Kompassgivare GPS mottagare NMEA Sändning av NMEA satser från Servern Ändring av NMEA satser som sänts från Servern Mottagning av NMEA satser i Servern Speciella NMEA satser Underhåll och felsökning Underhåll Felsökning Allmänt Åtgärder Felmeddelanden Specifikation Teknisk specifikation Nexus Nätvärk Andra delar i NX2 serien Förkortningar Garanti

5 1 Leveransförteckning Antal Typ 1 NX2 Server 4 Monteringsskruvar för Servern 2 Buntband 1 Spänningskablar, svart och röd 3 m Registrera produkten När du har kontrollerat att alla delar finns med i leveransförpackningen, ber vi dig att fylla i garantikortet och återsända detta till generalagenten. Genom att återsända garantikortet underlättar du för oss att ge dig snabb och korrekt information. Spara alltid inköpskvittot. Uppgifterna i garantikortet kommer att läggas i vårt kundregister. På detta sätt kan vi nå dig med nya kataloger och annan information. Garantivillkor, se???. Svenska 4

6 2 Inledning Syftet med denna manual är att hjälpa dig installera, använda och förstå ditt nya NX2 system. Hjärtat i systemet är Servern till vilket en nätverkskabel (databusskabel) är ansluten. Till denna kabel är också övriga NX2 instrument anslutna. Givare för logg, ekolod, kompass och vind ansluts till Servern via speciella portar (ingångar) i Servern. Dessutom har Servern 2 NMEA portar. Till porten för NMEA data in kan 1 NMEA 0183 kompatibla givare (ex. GPS, vind, kompass, ekolod eller logg) anslutas. Till porten för NMEA data ut kan NMEA 0183 kompatibla mottagare (ex.. Maxi Repeaters, Radar, Plotter etc.) anslutas. Servern är dessutom utrustad med en NMEA ut och in som är direkt anpassad för att anslutas till en PC via en standard serieport (RS-323) via en standard 9-polig seriekabel. I PC:n kan man använda viket navigationsprogram som helst som jobbar med standarden NMEA. Servern förser anslutna instrument med spänning via nätverkskabeln. Servern anpassar data som tas emot från givarna och sänder detta vidare till instrumenten via nätverkskabeln. På samma sätt anpassar Servern data som tas emot från instrumenten via nätverkskabeln och sänder detta därefter till anslutna NMEA 0183 mottagare via NMEA data ut porten. Även data mottaget från NMEA 0183 sändaren via porten för NMEA data in, anpassas och sänds vidare till instrumenten via nätverkskabeln. Servern och NX2 instrumenten sänder och mottar data till och från varandra direkt via nätverkskabeln. Nexus nätverk är baserat på RS 485 vilket är en industriell databusstandarden. Detta gör att du kan ansluta upp till 32 NX2 instrument direkt till en Nexus nätverkskabel. Ett Nexus nätverk har därför hög flexibilitet med stora framtida utbyggnadsmöjligheter. Ett Nexus nätverket är dessutom ca 10 gånger snabbare än ett nätverk baserat på NMEA

7 Fysiskt består nätverkskabeln av en 5 mm kabel. En 4-polig kontakt gör installationen till instrumenten enkel. Inga stora hål behöver borras och kabeln kan kapas till exakta längder. Anslutningspunkterna vid Servern är färgkodade och siffermärkta för att lätt kunna identifieras. Multi Control instrumentet är ett kombinationsinstrument som samtidigt visar en huvudfunktion och en underfunktion. Du kan lätt anpassa instrumentets presentation så att dina favoritfunktioner visas samtidigt. Instrumentets stora display gör det lättläst, även vid stora vinklar och i starkt solsken. Displayen och de fem knapparna har röd bakgrundsbelysning som kan ställas in i tre nivåer. Till NX2 systemet finns ett stort urval av analoga repeatrar och tillbehör. Det analoga styrinstrumentet erbjuder unika funktioner. När det används tillsammans med styrreferensfunktionen (AWA) kan du faktiskt styra efter vinden och expandera kryssoch undanvindsvinkeln. NX2 instrumenten har två års garanti. För att få optimal nytta av din nya NX2 produkt, ber vi dig noga läsa igenom denna manual innan du börjar installera och använda ditt system. Vi tackar dig för att du valt NX2. Om du ser oss vid någon utställning så kom gärna fram och hälsa. Lycka till och en god seglats! 6

8 3 Installation Installationen omfattar fem steg: 1. Läs installations och användarmanualen. 2. Planera var du skall installera givare, Server och instrument. 3. Installera först givarna, sedan Servern och sist instrumenten. 4. Drag fram kablarna och anslut dessa. 5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system. Innan du börjar borra... tänk efter hur du skall göra för att få en så enkel och bra installation som möjligt. Planera noga var du skall placera givarna, Servern och instrumenten. Lämna också plats för ytterligare instrument. Några gör det ej som du bör beakta: - Korta ej av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så att Servern, givare och instrument kan lyftas fram för inspektion. - Lägg ej på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet. Den medföljande packningen räcker väl till för att täta. - Förlägg ej kablage i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga i vatten. - Förlägg ej kablaget nära utrustning som avger stor elektromagnetisk strålning: generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för att minimera risken för störningar på ditt system. - Stressa ej, tag god tid på dig. Då är en bra installation lätt att åstadkomma. Följande material behövs: Avbitartång och skaltång. En liten och en stor stjärnskruvmejsel. En liten skruvmejsel. Hålsåg för instrumentet, 50 mm. 2.8 mm borr för monteringshål. Buntband Om nätverkskabeln ej räcker till så kan du köpa en extra Nexus förlängningskabel på 8 m ( Art. No ) eller så kan du använda eventuell överbliven nätverkskabel från andra installationer. Samma typ av kabel används för alla installationer, såväl för givare som för instrument. Om du är tveksam angående installationen, tag hjälp av en marinelektronikinstallatör. 7

9 3.1 Placering av Servern Servern skall monteras på en vertikal plan yta under däck på ett torrt ställe i båten. Avståndet till radioutrustning skall vara minst 500 mm. Placera Servern i båtens mitt så nära elpanelen som möjligt. 3.2 Installation av Servern Lossa skyddskåpan med de två skruvarna. Borra fyra 2,8 mm hål. Montera Servern med hjälp av de fyra monteringsskruvarna. Stryk silikonfett på kopplingslisternas alla kontaktytor. Anslut nätverkskabeln märkt 5 till den vänstra kopplingslistens uttag 5, 6, 7 och 8 enligt figur. Anslut nätverkskabelns ledare i enlighet med färgmärkningen vid kopplingslisten. Kabeln är försedd med ändhylsor och därmed färdig att kopplas in. Anm: Om kabeln behöver kortas, rekommenderar vi att du gör det vid den omärkta kabeländan. Därmed behåller du kabelns märkning, vilket underlättar att identifiera kablarna i framtiden. När alla anslutningar är gjorda fästs kablarna med buntband enligt figur. Sätt därefter skyddskåpan på plats och skruva fast den med de två medföljande skruvarna. 8

10 Installationen av Servern är därmed färdig! 9

11 3.3 Installation av givare Givare för logg, djup, vind och kompass ansluts till Serverns högra anslutningsplint. Plinten är tydligt märkt med namn, nummer samt ledarnas färg. Installera givarna i enlighet med de instruktioner som medföljer respektive givare. Anslut givarna i enlighet med efterföljande figurer. 3.4 Anslutning av extra tillbehör Du kan erhålla följande tillbehör från din återförsäljare. Se 14.4 för en förteckning över tillbehör till ditt NX2 system Man över bord (MOB) knapp Artikelnummer Se 10 för en funktionell beskrivning. Anslut vit ledare till stift 16 (MOB) och brun ledare till stift 12 (0 V) på Servern. 10

12 3.4.2 Taktikknapp Artikelnummer (samma som MOB). Se 9.1 för en funktionell beskrivning. Anslut vit ledare till stift 15 (SET STEER) och brun ledare till stift 12 (0 V) på Servern. Vit Brun Extra larm Artikelnummer Ett extra larm kan anslutas om du önskar ett kraftigare ljud. Extralarmet kommer att ljuda när någon av larmfunktionerna i systemet initieras. Röd ledare ansluts till båtens 12V Svart ledare ansluts till Server stift 14 (BUZZER). 11

13 3.4.4 NX2 instrument Alla NX2instrument ansluts direkt till Nexus nätverk (daisy chain anslutning). Samma typ av 4-polig stickpropp med färgmärkning används vid alla anslutningar. För installation av instrumentet, se Anslutning av Instrumentbelysning Instrumentbelysningen kan manövreras till/från med hjälp av båtens normala instrumentbelysningsomkopplare. Anslut ledaren från båtens instrumentbelysningsomkopplare till Serverns stift 13 (LIGHT ON +12 V). Kompass belysning 12

14 3.6 Anslutning av extern NMEA sändare Utrustning som sänder NMEA, t.ex. GPS, Decca, Loran, NMEA kompass Logg, ekolod och vindgivare. Om ett sådant instrument är anslutet kan merparten av informationen presenteras i NX2 systemet. För att kunna ansluta extern NMEA utrustning till NX2 systemet, måste du veta vilka två ledare som levererar NMEA OUT signalen från det externa instrumentet. Om du ej vet vilka de två ledarna är, skall du kontakta den som har levererat NMEA utrustningen. Han bör veta vilka ledarna är och säljer förmodligen eventuell erforderlig anpassningsutrustning. Servern är utrustad med två NMEA portar, en för NMEA in från givare exempelvis GPS, vind, kompass etc. Denna är märkt NMEA GPS på servern och har Anslut ledaren för NMEA out från den externa utrustningen till Serverns stift 10 (IN A). Anslut ledaren för NMEA return från den externa utrustningen till Serverns stift 11 (IN B). En förteckning över NMEA-meddelanden som kan mottagas av Servern finns i Anm. a: Enbart ett NMEA instrument kan anslutas till Serverns stift 10 och 11. Anm. b: Vi rekommenderar ej användningen av NMEA givare för vind, logg och kompass. Anledningen är att dataöverföringshastigheten för dessa är låg i jämförelse med givare som kan anslutas direkt till Servern. Anm. c: Om NMEA utrustningen enbart har en utgångsledare, NMEA out, skall Serverns stift 11 (IN B) och 12 (0V) förbindas med en ledare. Anm. d: Om du vill ansluta den externa enheten till 12V ex. NX2 GPS antenn eller annan GPS mottagare kan den anslutas på pinne 9 (+12V) och pinne 12 (0V) 3.7 Anslutning av externa NMEA mottagare Utrustning som tar emot NMEA meddelanden, t.ex. plotters, radar, Maxi repeaters, POWER Navigate. 13

15 Även i detta fall måste du veta vilka två ledare som tar emot NMEA IN signalen i den externa utrustningen. Om du ej vet vilka de två ledarna är skall du kontakta den som har levererat utrustningen. Han bör veta vilka ledarna är och säljer förmodligen eventuell erforderlig anpassningsutrustning. Anslut ledaren för NMEA in från den externa utrustningen till Serverns stift 3 (OUTPUT A). Anslut ledaren för NMEA return från den externa utrustningen till Serverns stift 4 (OUTPUT B). En förteckning över NMEA-meddelanden som kan sändas av Servern finns i NMEA kompass, NMEA vindgivare, NMEA logg och NMEA djupgivare. För att kunna ansluta dessa till NX2 systemet, måste du veta vilka två ledare som levererar NMEA OUT signalen från den externa utrustningen. Om du ej vet vilka de två ledarna är skall du kontakta den som har levererat utrustningen. Han bör veta vilka ledarna är och säljer förmodligen eventuell erforderlig anpassningsutrustning. Anslut ledaren för NMEA out från den externa utrustningen till Serverns stift 10 (IN A). Anslut ledaren för NMEA return från den externa utrustningen till Serverns stift 11 (IN B). Anm. a: Enbart ett NMEA instrument kan anslutas till Serverns stift 10 och 11. Anm. b: Kontrollera att kalibreringsvärdena för C73, C74, C75 och C76 är rätt inställda, se Multi Control manualen. 14

16 3.8 Anslutning till PC Servern är utrustad med en NMEA port avsedd för anslutning till PC. NMEA data som sänds ut är samma som sänds på stift 3 och 4 men med standard avsedd för PC (RS- 232). Ingångarna är däremot separerade så att man kan ta in data på stift 10 och 11 från ex. en GPS och sedan anslut en PC till denna kontakt. Data som kommer in på NMEA ingången (stift 910 och 11) skickas också ut på PCporten. Anslut PC med en standar 9-polig seriekabel. 3.9 Anslutning till elcentralen 1. Anslut den röda ledaren från Servern stift 1 (+12V) till +12V via en 3 amperes säkring. Anslut den svarta ledaren från Servern stift 2 (0V) till 0V 3 A Säk. Röd Svart Anm. a: Spänningskablarna bör vara så korta som möjligt. Anm. b: Upp till 32 NX2 enheter (Server, digitala- och analoga instrument, servo för autopilot samt NX2 GPS) kan anslutas till 1 Nexus nätverkskabel. Om fler än 10 enheter ansluts skall batterispänningen anslutas till bägge sidorna av kedjan ( ringanslutning) enligt figur nedan. Anslut ej Nexus databussledare (gul och vit) i ringanslutning. 15

17 2. Kontrollera att alla anslutningar är riktiga innan du slår på spänningen till NX2 systemet. 16

18 3.10 Kompatibilitet med våra tidigare givare Loggivare Samtliga våra tidigare givare, utom givarna i S-2000 och S-200 serierna, kan användas för mätning fart och distans. Enbart givare från NX2, Nexus och STAR serierna kan mäta temperatur. Skärm Vit Gul Grön Brun Vit Grön Anm.: Power givarens vita ledare (för vattentemperatur) skall isoleras och ej anslutas Ekolodgivare Enbart givare avsedd för NX2 går att ansluta OBS. Se till använda givare som är anpassad tilöl Serverns frekvens. 185kHz Skärm Vit Brun 200 khz 17

19 Vindgivare Samtliga våra vindgivare kan användas. Skärm Vit Gul Grön Brun Vit Gul Grön Kompassgivare Kompassgivare, dvs. fluxgategivare måste vara av NX2 eller Nexus typ. Kompassgivare till S-5000, D50, S-520/S-525 och POWER kan uppgraderas till NX2 standard. Kontakta din lokala återförsäljare. 18

20 GPS mottagare NX2 GPS antenn ansluts till NMEA GPS ingången. Grön Gul Vit Skärm 19

21 3.11 NMEA Sändning av NMEA satser från Servern En meddelandesekvens på NMEA nätet har 16 slottar. Detta innebär att först sänds slot 1, därefter slot 2 och sedan slot 3, etc. När en meddelandesekvens är färdig, dvs. när slot 16 har sänds startar det hela om med slot1, slot 2, osv. Det tar ca. 2 sekunder att sända 16 slottar. Servern kan hantera 29 olika NMEA satser. Varje slot kan tilldelas en NMEA sats med hjälp av de 16 kalibreringskoderna C79 till C94-1 kalibreringskod per slot. Detta innebär att du kan sända max 16 av de tillgängliga 29 NMEA satserna via Serverns NMEA-port. NMEA 0183 version 1.5 och 2.0 används i systemet. I nedanstående lista anges fabriksinställningen av de 16 slottarna (kalibreringskanalerna). Ex.v. kalibreringskanal [C79] har tilldelats [BW1]. 0 [ ] Ingen utsignal 1 [APB] Autopilot B 2 [BOD] Ursprunglig bäring till destinationen 3 [BWC] Bäring och distans till WP 4 [BWR] Bäring och distans, död räkning 5 [C77] [DBT] Djup från givarens placering 6 [DPT] Djup 7 [C78] [GLL] Geografisk position 8 [GSA] DOP samt aktiva satelliter 9 [C79] [GSV] Synliga satelliter 10 [C80] [HDM] Magnetiskkurs 11 [C81] [HDT] Sann kurs [C89] 12 [MTW] Vatten temperatur 13 [C82] [MWD] Vindriktning och vindkurs 14 [MWV] Skenbar vind hastighet och vinkel 15 [RMB] Minimum navigeringsdata 16 [RMC] Minimum specifik GPS- och TRANSIT-data 17 [RTE] Rutt 18 [C83] [VDR] Avdrift 19 [C84] [VHW] Fart och kurs genom vatten 20 [VLW] Distans genom vattnet 21 [C85] [VPW] Fart relativt vinden 22 [C86] [VTG] Tillryggalagd distans och distans över grund 23 [C87] [VWR] Skenbar vindhastighet och riktning 24 [C88] [VWT] Sann vindhastighet och riktning 25 [C90] [WCV] Fart mot WP 26 [WPL] WP position 27 [C91] [XTE] Sidoavvikelse relativt kurslinje 28 [C92] [ZDA] Tid och datum 29 [ZTG] & [UTC) Tid till destination eller WP 20

22 Exempel på NMEA satser: $IIAPA,A,A,00.007,L,N,V,V,145.03,M,004 $IIAPB,A,A,00.007,L,N,V,V,147.53,T,004,147.52,T,,T*29 $IIBOD,147.53,T,145.03,M,004,000 $IIBWC,101515, ,N, ,E,147.52,T,145.02,M,15.649,N,004 $IIBWC,,,,,,147.52,T,145.02,M,15.647,N,004 $IIBWR,101516, ,N, ,E,147.52,T,145.02,M,15.647,N,004 $IIDBT,293.52,f,089.47,M,048.36,F $IIDPT,089.47,0.40 $IIGLL, ,N, ,E,101517,A $IIHDM,026,M $IIHDT,029,T $IIMTW,19,C $IIMWD,161.77,T,159.27,M,07.01,N,03.61,M $IIMWV,133,R,07.03,N,A $IIRMA,A, ,N, ,E,,,0.23,189.47,,,,*00 $IIRMB,A,00.007,L,000,004, ,N, ,E,15.647,147.52,,V*01 $IIRMC,101340,A, ,N, ,E,0.04,063.42,,,*06 $IIVDR,063.42,T,060.92,M,0.04,N $IIVHW,029,T,026,M,00.00,N,00.00,K $IIVLW, ,N,, $IIVPW,0.00,N,, $IIVTG,063.42,T,060.93,M,0.04,N,, $IIVWR,133,R,07.03,N,03.62,M,, $IIVWT,133,R,07.01,N,03.61,M,, $IIWCV,0.00,N,004 $IIWPL, ,N, ,E,027 $IIXTE,A,A,00.003,L,N $IIZDA,101341,,,, $IIZTG,101341,,004 Information till avancerade datoranvändare: [BWR] och är samma som [BWC], med undantag av att [BWC] avser storcirkeldata. [BWR] är avsett för äldre mottagare som inte kan ta emot [BWC]. [BW1] är en förkortad version av [BWC], t.ex. så saknas tid och nästa WP position (tillpunkt) sänds som tomsträngar. De tre inledande tecknen i NMEA satsen är [BWC] och ej [BW1] (som i exemplet). [BW1] är avsedd för MAXI Repeaters och äldre mottagare som inte kan ta emot långa strängar. [WPL] sänds endast om C74 är satt till [ON]. Detta innebär att varje gång som [WPL] sänds, så är dess innehåll nästa definierade WP ur listan. När alla har sänts så börjar det om från början igen med den första etc.. WP identitet (numret) sänds med 3 siffror. Det är möjligt att sända och mottaga WP i grupper om 100 WP, genom att sätta C78 [WBN] till WP gruppens hundratalsiffra. Exempel: Om C78 sätts till [03], kommer WP 23 att sändas som WP 323. Anm: Alla WP kommer att behandlas lika. [ZDA] innehåller enbart UTC tid. Datum sänds ej. 21

23 Ändring av NMEA satser som sänts från Servern Kontrollera vilka NMEA satser som kan mottas av din NMEA navigator, innan du ändrar på fabriksinställningen. Välj den slot, dvs. den kalibreringskod, C79 - C94 som innehåller den NMEA sats som du önskat ändra och tryck på SET. Välj önskad NMEA sats med MINUS eller PLUS. För att spara valet, tryck på SET. En av fördelarna med Nexus nätverket, är den höga dataöverföringshastigheten jämfört med den långsammare NMEA standarden. Nexus nätverket är ca 10 ggr snabbare. Vi rekommenderar därför att du använder NX2 instrument och givare för att få högre noggrannhet. Det tar 2 sekunder att överföra innehållet i alla 16 slottarna. Detta innebär att informationen uppdateras var 2:a sekund på nätverket. Du kan öka snabbheten genom att sända viktigt data oftare. Du kan uppdaterar data på nätverket dubbelt så ofta genom att sända en NMEA sats 2 ggr istället för 1 gång. Detta gör du genom att sända denna NMEA sats 2 ggr med 7 slottar emellan, dvs. de två slottarna skall ligga så långt från varandra som möjligt. Därmed uppdateras detta typ av data varje sekund på nätverket. På samma sätt kan du sända en NMEA sats 4 ggr för att ytterligare höja uppdateringstakten av denna NMEA sats på nätverket. Exempel: Om du önskar sända kompasskurs från en NX2 kompassgivare till en autopilot, tilldelar du [HDM] till varje udda slot - C79, C81, C83... C93. Därmed uppdateras autopiloten 4 ggr/sek. De övriga slottarna, C78, C80, C82... C94 är lediga och kan användas för att överföra andra typer av NMEA satser. För anslutning av NMEA instrument som mottar data från Servern, se

24 Mottagning av NMEA satser i Servern NMEA satserna kan delas in i 5 olika kategorier: 1) Positionsrelaterat data: Position, SOG/COG, tid och begränsat satellitstatus om en GPS är ansluten. Denna information mottages om ingen NX2 GPS är ansluten. Om en NX2 GPS är ansluten kommer den ta över navigationen. 2) Navigationsdata: [BTW], [DTW], [BOD], [XTE], [SET] and [DRIFT]. Denna information mottas enbart om C75 NAV sätts till [ON]. Servern sänder automatiskt data på nätverket, t.ex. [DRIFT], [WCV], [TTG] and [CTS]. 2) Kompasskurs: Kompasskurs mottas enbart om C76 [CMP] är satt till [ON]. Kursen är antigen [HDT] (prioritet 1) eller [HDM]. Missvisningsvärdet adderas till [HDM], men ej till [HDT]. 4) Relativ vind: Vindvinkel och vindhastighet tas från [VWR] enbart när C77 är satt till [ON]. Sann vindvinkel och sann vindhastighet beräknas enbart när båtens hastighet är känd. Följande NMEA satser kan mottas av Servern: [AAM] [APA] [APB] [BOD] [BWC] [BWR] [GGA] [GLL] [HDM] [HDT] [RMA] [RMB] [RMC] [SNA] [VDR] [VTG] [VWR] [WPL] [XTE] [ZDA] Ankomstlarm Autopilotsats A (gammal) Autopilotsats B Bäring start till destination Bäring och avstånd till WP Bäring och avstånd till WP (gammal) GPS position Geografisk position, Latitude/Longitude Magnetisk kurs Sann kurs Loran-C information (minimum) Navigationsinformation (minimum) GPS/Transit information (minimum) Navigations status Avdrift (kurs och fart) Kurs och fart över grung Relativ vindhastighet och riktning WP koordinater Sidoavvikelse Tid och datum För anslutning av NMEA instrument som sänder data till Servern, se

25 Alla data (POSITION, BTW, SOG/COG, etc.) mottas från en typ av NMEA satser. Om data finns på olika ställen, kommer datat att väljas i prioritetsordning. Example I: Position väljs i följande prioritetsordning: RMC, GGA, RMA och GLL. Example II: BTW/DTW väljs i följande prioritetsordning: RMB, BWC och BWR. Sändningsidentiteten (de två första bokstäverna efter $ ) ignoreras av Servern. Aktuell position läses. Därefter adderas eventuell latitud/longitud korrektioner, C39 och C40, innan positionen sänds på nätverket till övriga instrument Speciella NMEA satser Servern kan läsa 2 speciella NMEA satser som kan sändas av en PC: [TBS] [CAD] [CFD] optimal båtfart (target boat speed) Önskad valfri vinkeldata önskad valfri digital data Dessa tre satser återsändes på nätverket och kan visas som en underfunktion på Multi Control instrumentet. För att visa [TBS], välj huvudfunktionen SPEED och den tomma underfunktionen. Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR. För att visa [CAD], välj huvudfunktionen NAVIGATE och den tomma underfunktionen. Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR. För att visa [CDF], välj huvudfunktionen WIND och den tomma underfunktionen. Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR. Exempel: $PSILTBS,X.X,N<CR><LF> Knop Båtfart $PSILCD1,X.X,X.X,<CR><LF> CAD ( ) CFD ( enheter) Denna funktion finns fr.o.m. Server version 2.4 och Multi Control instrument version fr.o.m

26 4 Underhåll och felsökning 4.1 Underhåll Rengör instrumentet med mild tvållösning och torka rent med en i rent vatten fuktad trasa. Använd ej lösningsmedel eller högtrycksspruta. Kontrollera alla anslutningar minst en gång per år samt lägg på nytt silikonfett vid behov. Använd alltid instrumentets skyddskåpa då instrumentet ej används. Instrumentet mår bättre om du förvarar det inomhus vid extrema temperaturer. 4.2 Felsökning Innan du kontaktar din leverantör bör du kontrollera punkterna i samt anteckna nedanstående uppgifter; Samtliga instrument och givare inklusive versionsnummer. Serverns versionsnummer Respektive instruments ID-nummer på nätverket (visas i samband med spänningspåslag) Allmänt Fel i elektronisk utrustning beror i de flesta fallen på installationen och dåliga anslutningar. Kontrollera därför att; Installationen och kableringen är gjord enligt instruktionerna för instrumenten och givarna. Skruvplintarnas skruvar är ordentligt åtdragna. Det ej finns korrosion i kontaktpunkterna. Lösa ledare ej förorsakar kontakt med andra ledare. Kablarna ej är skadade. Batterispänningen är korrekt - den skall var minst 10 V. Säkringen är av rätt typ och att den ej är trasig. Flera instrument ej har samma ID nummer, se 3. 25

27 4.2.2 Åtgärder 1. Fart- och distansfunktioner - Ingen presentation [ --- ] C73 [BSP] skall vara [OFF] om ingen NMEA loggivare är ansluten till systemet. C95 [SOG] skall vara [OFF] om ingen navigator / GPS är ansluten till systemet. Oregelbundna värden: Kontrollera dämpningsinställningen för fart C13 [SEA], se Multi Control manualen Server är utrustad med inbyggda lysdioder för felsökning. Varje varv paddelhjulet roterar, tänts lysdioden en gång. När båten körs, blinkar dioden snabbare i takt med båtens hastighet. Om man roterar paddelhjulet för hand, är dioden tänd halva varvet och släckt andra halvan. Om lysdioden är tänd eller släkt hela tiden skall kablaget och kontakter kontrolleras. Djup eko Log puls Kompass A Kompass B Vind A Vind B 2. Kompass - Ingen presentation [ --- ] C76 skall vara [OFF], om ingen NMEA kompassgivare är ansluten. Övertyga dig att kompassen är korrekt devierad, se Multi Control manualen Kontrollera att kompassgivaren ej är monterad upp och ner. Kabeln skall komma ut i underkant av givaren. Kontrollera att kompassgivaren är korrekt inriktad, se Multi Control manualen. 26

28 Kompass signalen är uppdelad i en cosinussignal (Kompass A) och en Sinussignal (Kompass B) dessa överförs med en frekvens av 13 Hertz. De inbyggda lysdioderna skall blinka 13 gånger / sek vilket är mycket snabbt och svårt för ögat att uppfatta. Om man tittar på dioderna Kompass A och B kan man se att de inte lyser konstant. Om lysdioderna är tända eller släckta hela tiden skall kablaget och kontakter kontrolleras. Oregelbundna värden: Kontrollera dämpningsinställningen för kompassen [SEA], se Multi Control manualen. Kontrollera att inga järnföremål finns i kompassgivarens närhet. 3. Vind - Ingen presentation [ --- ] C77 skall vara [OFF] om ingen NMEA vindgivare är ansluten. Om felaktigt vinddata visas. Kontrollera att anslutningarna, speciellt vid däcksgenomföringen, är riktigt utförda. Vindsignalen är uppdelad i en cosinussignal (Vind A) och en Sinussignal (Vind B). De inbyggda lysdioderna blinkar en gång per varv propellern roterar. Om man tittar på dioderna Vind A och B kan man se att de inte lyser konstant eller är släckta hela tiden. Kontrollera att givaren är riktigt inriktad, se Multi Control manualen. 4. Vad du bör veta om digitala ekolod. Ett ekolod arbetar efter följande princip. En kort akustisk signal sänds från givaren och reflekteras mot botten och sedan tillbaka till givaren. Den tid det tar för signalen (ekot) att återkomma är ett mått på djupet. Ekots karaktär ändras beroende på typ av botten, kraftiga salt- och temperaturskikt, ojämn bottenvegitation, fiskar etc. Genom avancerad signalbehandling påverkar dessa variationer normalt ej djupmätningarna. Du kan dock i vissa fall få tillfälliga störningar. Nedan finns förklarat några orsaker till varför störningar kan uppkomma samt hur det påverkar visningen av djupet på instrumentet. 1. Inget djup visas på instrumentet. Enbart [ --- ] visas. Om inga ekon mottages under 3 sekunder, visas 3 streck [ --- ] tills ett nytt eko mottas. Om djupet är större än det största djup instrumentet kan mäta. Om djupet är stort samtidigt som det är en mjuk botten som reflekterar signalen dåligt. När båten kränger kraftigt, ex.v. vid segling. I en propellerström, där luftbubblor skapas. Exempelvis, om du följer nära efter en motorbåt. 27

29 Kontrollera anslutningarna vid förstärkarenheten. Kontrollera även att kabeln är korrekt ansluten mellan Servern och förstärkarenheten. Vid inombordsmontering av givaren där skrovtjockleken är alltför stor eller det är luft mellan givare och skrov. Maximalt rekommenderad skrovtjocklek är mm. Djupvärdena kan bli hoppiga och felaktiga vid passage av kraftkablar i vattnet. 2. Felaktig eller ostabil visning av djup. Vid gång i grunt vatten med ojämn och hög bottenvegitation. Vid kraftiga salt- eller temperaturskikt i vattnet. Vid kraftigt upprört vatten innehållande sandpartiklar eller annan förorening. Bottenytan på givaren kan målas för att skydda den mot beväxning. Vi rekommenderar dock att ytan rengörs regelbundet. Beväxning på givarens bottenyta kan förorsaka att inget eller ett ostabil djupvärde visas. När båten ligger förtöjd tillsammans med andra båtar kan det uppstå störningar, förorsakade av signaler från andra ekolod. Även kättingar och andra föremål i vattnet kan förorsaka reflektioner som ger felaktig visning av djupet. Felsökningsdioden blinkar varje gång ett eko kommer in, detta sker 3ggr/sek. Om lysdioden är släkt hela tiden skall kablar ock kontakter kontrolleras Felmeddelanden Följande felmeddelanden kan visas på instrumentet. ERROR 2 ERROR 3 ERROR 10 ERROR 11 ERROR 12 ERROR 13 ERROR 15 ERROR 16 Nexus nätverk fungerar ej, kontrollera färgmärkning och anslutningar. Inget data mottas inom viss tid. Felaktigt inmatat format, t.ex 'Ost. Fjärrkommando som ej kan utföras. Uteblivet svar från, eller ej inkopplad navigator. Ej definierad WP. Ej tillåten autopilotfunktion. Automatisk deviering ej möjlig beroende på att NMEA kompass vald. ERROR 17 Automatisk deviationskontroll misslyckad. Varvet ej fullföljt, felet större än 1,5 ERROR 19 Båten förmodligen träffad av en våg under varvet. Felet större än 1,5. Om andra felmeddelanden visas på Multi Control instrumentet skall du kontakta din leverantör. 28

30 5 Specifikation 5.1 Teknisk specifikation Dimensioner: Instrument kabel: Server: 110 x 165 x 30 mm 8 m Spänning: 12V DC (10-16V). Instrumentet är skyddat mot förväxling batteripoler. Strömförbrukning: Server: 0,2 W. Temperatur område: Lagring: -30 till +80 C Användning: -10 till +70 C Vikt: Server: 220 gram. Hölje: Server: Stänksäker CE godkännande Produkterna uppfyller krav för EMC immunitet och emission enligt EN Nexus Nätvärk Introduktion: Nexus Nätverket är en dubbelriktad buss med möjlighet att ansluta många instrument. Den är en RS-485 duplex bus med möjlighet till 32 instrument anslutna samtidigt. Den höga störokänsligheten medger användande av mycket långa kablar (upp till 1200 m).data sänds synkront med en startbit, 8 databitar, 1 paritetsbit samt 2 stoppbitar med en överföringshastighet av 9600 baud. Detta ger möjligheter till mycket snabb datauppdatering. Viss information skickas upp till 10 ggr. Per sekund. Användare av Nätverket: Nexus Nätverket är öppet för nya användare och applikationer utan licenser eller avgifter. Emellertid är Nätverket tillverkarens egendom. Därför måste specifikationerna följas för att skydda tillverkarens åtaganden vad beträffar prestanda och driftsäkerhet. För de flesta applikationer är PC-interface (art.nr ) ett mycket bra hjälpmedel för att titta på och logga all data som skickas på Nätverket. Det går även att lägga in Waypoints och rutter via PC:n. PC-interfacet är utrustat med en anslutning till Nexus Nätverk samt en 9-polig D-sub kontakt för anslutning till kommunikationsporten (RS- 232) 29

performance by NEXUS NETWORK Server Installationsmanual Svenska

performance by NEXUS NETWORK Server Installationsmanual Svenska performance by NEXUS NETWORK Server Installationsmanual SERVER 1-1 SERVER Denna manual är avsedd för NX2 Server version 3.0 samt Utgåva: Maj 2002 1-2 SERVER 1 Leveransförteckning...4 2 Inledning...5 3

Läs mer

- Instrument och Server -

- Instrument och Server - - Instrument och Server - Installation och Användar manual Navigationstermer BOD: Bäring start till mål BTW: Bäring till etappmål CMG: Nyttokurs COG. Kurs över grund CTS: Kurs att styra DMG: Nyttodistans

Läs mer

NX WSI-box. Installation och användarmanual Svenska

NX WSI-box. Installation och användarmanual Svenska NX WSI-box Installation och användarmanual WSI-box 1 WSI-box Edition: April 2007 2 WSI-box 1 Part specification Items delivered with the Server Antal. Benämning Referens 1 Nexus NX WSI-box 1 1 Spänningskabel

Läs mer

Monteringsanvisning för NEXUS systemet

Monteringsanvisning för NEXUS systemet Monteringsanvisning för NEXUS systemet Silva Sweden AB REVIDERAD 2000-03-14 JOAKIM SCHEDIN - VÄLKOMMEN - Hej! Att montera NEXUS systemet är väldigt lätt, men för att ge Dig en liten snabbguide på vägen

Läs mer

Utnyttja din elektronik ombord. Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande.

Utnyttja din elektronik ombord. Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande. Utnyttja din elektronik ombord Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande. Mathias Hellgren Jobbat som Race Specialist på Silva/Nexus Marine sedan 2005 Har kappseglat professionellt i 7 år tre

Läs mer

NX Sea Data. - Instrument - Installation och användarmanual Svensk

NX Sea Data. - Instrument - Installation och användarmanual Svensk NX Sea Data - Instrument - Installation och användarmanual SEA DATA 1 SEA DATA Edition: April 2007 2 SEA DATA 1 Leveransförteckning... 5 2 Installation... 7 2.1 Installation av instrument... 8 2.1.1 Anslut

Läs mer

NX Trådlöst Vindgivarset. Installationmanual Svensk

NX Trådlöst Vindgivarset. Installationmanual Svensk NX Trådlöst Vindgivarset Installationmanual NX Vindgivarset 1 NX Vindgivarset Edition: April 2007 2 NX Vindgivarset Innehåll 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Part specifikation... 4 3 INSTALLATION...

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Speed - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska

performance by NEXUS NETWORK Speed - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska performance by NEXUS NETWORK Speed - Instrument - Installation och Användar Manual SPEED 3-1 SPEED Navigationstermer BOD: Bäring start till mål BTW: Bäring till etappmål CMG: Nyttokurs COG. Kurs över grund

Läs mer

Monteringsanvisning. Installation

Monteringsanvisning. Installation Monteringsanvisning Installation Innehållsförteckning NX2 Nätverket Några tips och saker att tänka på när man kopplar: Följande givare har en egen ingång på Serverns högra sida: - Lod, Logg, Compass och

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

GPS Antenn - Givare - Svensk English

GPS Antenn - Givare - Svensk English GPS Antenn - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 1 Introduktion... 3 2 Montering... 3 2.1 Placering...3 3 Installation... 4 4 Specifikationer... 6 4.1 CE godkännande...6

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual

performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual GPS Antenna Svenska 14-1 Svenska GPS Antenna 1 Introduktion... 3 2 Montering... 3 2.1 Placering... 3 3 Installation... 4 4 Specifikationer...

Läs mer

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk Installations och Användarmanual 1 Sea Data Denna manual är skriven för Silva Star Sea Data Utgåva: Januari 2004 2 1 Introduktion...4 1.1 Specifikationer...4 1.2 Förpackningens innehåll...4 2 Installation...5

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

NEXUS SYSTEM FÖR X-YACHTS

NEXUS SYSTEM FÖR X-YACHTS NEXUS SYSTEM FÖR X-YACHTS X-99 IMX-40 X-302 X-332 X-362 X-362 SPORT X-382 X-482 X-562 X-602 NEXUS SYSTEMET - INSTRUMENT Server: Multi Control: Instrument från vilket man kan styra informationen i Servern.

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

NX Wind. - Instrument - Installation och användarmanual Svensk

NX Wind. - Instrument - Installation och användarmanual Svensk NX Wind - Instrument - Installation och användarmanual WIND 1 WIND 1 Innehå ll i förpackningen... 3 2 Installation... 5 2.1 Installation av instrument...6 2.1.1 Anslut instrumentet till WSI-boxen... 8

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk COMPASS Svenska 13-1 Svenska COMPASS Denna manual är skriven för NX2 Kompassgivare Utgåva: Juni 2002 13-2 COMPASS Svenska Nexus

Läs mer

Teknisk manual Clipper Easylog

Teknisk manual Clipper Easylog 1 1 Teknisk manual Clipper Easylog Loggen utan paddelgivare 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...4 Handhavande...5 3 3 Sammanfattning Clipper Easylog ansluts till

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Logg - Givare - Svensk English

Logg - Givare - Svensk English Logg - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för NX2 Loggivare Utgåva: Mars 2007 2 Monteringsinstruktion Nexus/Star logg/temp-givare INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Multi XL - Instrument - Svensk English

Multi XL - Instrument - Svensk English Multi XL - Instrument - Installation Installationsmanuall and Operation Manual Svensk English 1 Navigationstermer MULTI XL 2 Denna manual är skriven för NX2 Multi XL instrument från version 1.4 1.5 Utgåva:

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk English 12-1 English This manual is written for nwind transducer 1.00 Edition: Jan 2011 12-2 English nwind

Läs mer

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare.

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. 1. Anslut GPS mottagaren till datorn med en kommunikationskabel. Starta sedan både GPS och datorn. En förutsättning för att kunna presentera positionen

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK GPS-Navigator - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska

performance by NEXUS NETWORK GPS-Navigator - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska performance by NEXUS NETWORK GPS-Navigator - Instrument - Installation och Användar Manual GPS INSTRUMENT 6-1 GPS INSTRUMENT VI TACKAR FÖR ATT DU VALT EN SILVA NX2 GPS-NAVIGATOR Avsikten med denna bruksanvisning

Läs mer

Installationsguide ME 3

Installationsguide ME 3 (5) Installationsguide ME 3 Ansvarig Författare Godkänd Distribution Nicklas Andersson Nicklas Andersson 999-0-2 / NA Inledning Detta dokument beskriver hur man installerar LuLIS mottagarenhet ME 3. ME

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Analoga - Insrument - Svensk English

Analoga - Insrument - Svensk English Analoga - Insrument - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Introduktion Tack för att du valt ett analogt NX2 instrument. Vi är övertygade om att du kommer att uppskatta

Läs mer

Multi Control - Instrument - Svensk English

Multi Control - Instrument - Svensk English Multi Control - Instrument - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är avsedd för NX2 Multi Control instrument version 3.10 5.00 Utgåva: Mars 2007 2 1 Inledning...9

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

Bruksanvisning & Installation. Echopilot FLS-GoldII. Framåtseende ekolod Från Frigus AB

Bruksanvisning & Installation. Echopilot FLS-GoldII. Framåtseende ekolod Från Frigus AB Bruksanvisning & Installation Echopilot FLS-GoldII Framåtseende ekolod Från Frigus AB TACK FÖR ATT NI VALDE EN ECHOPILOT-GOLD II. Vi vill ge er maximal funktionalitet, nöje och säkerhet med er FLS-Gold

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Autopilot Teknisk broschyr

performance by NEXUS NETWORK Autopilot Teknisk broschyr performance by NEXUS NETWORK Autopilot Teknisk broschyr Generellt om piloten Noggrannhet, tillförlitlighet och enkelhet är huvudegenskaperna för denna microprocessorstyrda Autopilot. Vare sig syftet är

Läs mer

Wind. - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska

Wind. - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska Wind - Instrument - Installation och Användar Manual WIND 1 WIND Denna manual är avsedd för Star Wind instrument Utgåva: Januari 2004 2 WIND 1 Innehåll i förpackningen...4 2 Installation...6 2.1 Installation

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

PrODuKTKaTaLOG www.nexusmarine.se

PrODuKTKaTaLOG www.nexusmarine.se PRODUKTKATALOG www.nexusmarine.se with a passion for performance Silva Marine, den tidigare delen av Silva-gruppen som specialiserade sig på utveckling och design av marinprodukter för Silva, har blivit

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer

Snabbguide för Kalibrering av Raymarine-instrument

Snabbguide för Kalibrering av Raymarine-instrument Snabbguide för Kalibrering av Raymarine-instrument ST60 logg: Ändra enhet: 2. Tryck på den vänstra knappen en gång, så att kts blinkar. 4. Stega vidare med den vänstra knappen till du kommer till TEMP

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

NX Tri Ducer. Installationsmanual Svensk

NX Tri Ducer. Installationsmanual Svensk NX Tri Ducer Installationsmanual NX TRI-Ducer 1 NX TRI-Ducer Edition: April 2007 2 NX TRI-Ducer Monteringsinstruktion för Tri-transducer 1 Generellt... 3 1.1 Användning... 3 1.2 Verktyg och materiel...

Läs mer

CTRX Graphene och Graphene+ Quick Startup guide för (130226) Rev. 1.0

CTRX Graphene och Graphene+ Quick Startup guide för (130226) Rev. 1.0 Quick Startup guide för CTRX Graphene och Graphene+ Rev. 1.0 (130226) Vad finns i lådan? Med i lådan till CTRX Graphene, art# 0012-001-000, så skall du finna: 1 x AIS transponder CTRX Graphene (se bilden

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Cuda. Produktkatalog 2010. www.eaglenav.se. A Navico brand - Leader in Marine Electronics

Cuda. Produktkatalog 2010. www.eaglenav.se. A Navico brand - Leader in Marine Electronics Cuda Produktkatalog 2010 www.eaglenav.se A Navico brand - Leader in Marine Electronics 1 Cuda Eagle 2010 Eagle har producerat ekolod och GPS/Kartplottrar i flera decennier. Detta har gett ett långsiktigt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Avancerad ljudmätare CIM8922

Avancerad ljudmätare CIM8922 Avancerad ljudmätare CIM8922 (ver. 1.0. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-16 Introduktion Ljudmätaren CIM8922 från injektor solutions, erbjuder dig ett kvalitetsinstrument till ett

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Autopilot - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska

performance by NEXUS NETWORK Autopilot - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska performance by NEXUS NETWORK Autopilot - Instrument - Installation och Användar Manual AUTOPILOT 8-1 AUTOPILOT Denna manual är avsedd för NX2 Autopilot instrument version 2.0 Utgå va: September 2002 8-2

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Wind Data - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska

performance by NEXUS NETWORK Wind Data - Instrument - Installation och Användar Manual Svenska performance by NEXUS NETWORK Wind Data - Instrument - Installation och Användar Manual WIND DATA 2-1 WIND DATA Denna manual är avsedd för NX2 Wind Data instrument version 3.0 Utgå va: Sep 2002 2-2 WIND

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter Den här snabbguiden instruerar om de vanligaste procedurerna vid användning av plottern GP- 1610C. För mer detaljerad information hänvisar vi till orginalmanualen. Exempel

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller Analog känslighet och A/D omvandling. Manual AC-9000 Ingångskänslighet : 1,1 uv / skaldel (Min) Insignal från lastcell : 36 mv Nolljusteringsområde : 1,0 mv - 30 mv Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % Lastcellsström

Läs mer

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN:

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: 5706445410033 Säkerhet Denna manual innehåller information som måste följas, för att kunna arbeta med instrumentet säkert och hålla instrumentet i ett säkert

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S

MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S VERKTYG Borrmaskin Borr Hålsåg Bits Ø 2.5 mm (3/32 ) Ø 3 mm (1/8 ) Ø 3.5 mm (9/64 ) Ø 4 mm (5/32 ) Ø 5 mm (3/16 ) Tätningsmassa SIKA Ø 19 mm (3/4 ) Ø 76

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

GPSMAP 700 -serien - Installationsinstruktioner

GPSMAP 700 -serien - Installationsinstruktioner GPSMAP 700 -serien - Installationsinstruktioner VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Varning

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S

MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S MONTERINGSANVISNING DYNAMISKT TRIMSYSTEM SERIES S VERKTYG Borrmaskin Borr Hålsåg Bits Ø 2.5 mm (3/32 ) Ø 3 mm (1/8 ) Ø 3.5 mm (9/64 ) Ø 4 mm (5/32 ) Ø 5 mm (3/16 ) Tätningsmassa SIKA Ø 19 mm (3/4 ) Ø 76

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR ATT MONTERA, INSTALLERA SAMT ANVÄNDA WEATHER MONITOR II... 3 Installation... 3 Strömförsörjning... 3 Sammankoppling av väderstation och kopplingsbox... 3 Inkoppling

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

BATTMAN III Amperetimräknare

BATTMAN III Amperetimräknare BATTMAN III Amperetimräknare Artnr BA 1224 AHR/W SVENSKA Digitalt kontrollinstrument som mäter: Uttagen respektive återförd kapacitet -Ah Laddningsström -A Urladdningsström -A Batterispänning -V Vi tackar

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Grunderna i NMEA 2000-nätverk

Grunderna i NMEA 2000-nätverk Grunderna i nätverk Ett nätverk består av anslutna enheter som kommunicerar med enkla plug-and-play-anslutningar. I den här handboken beskrivs kontakter och -kablar från Garmin såväl som grunderna för

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

NX Sea Data Set 1. Installation och användarmanual Svensk

NX Sea Data Set 1. Installation och användarmanual Svensk NX Sea Data Set 1 Installation och användarmanual Sea Data Set TH52 1 Sea Data Set TH52 Edition: April 2007 2 Sea Data Set TH52 1 Leveransförteckning... 5 2 Installation... 7 2.1 Installation av instrument...

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

MANUAL FÖR C-mini. -mini

MANUAL FÖR C-mini. -mini MANUAL FÖR by Coralba Sweden -mini RE Jemba ab Väpnarvägen 10, S-691 53 KARLSKOGA, Sweden el: 46-(0)586-55640, Fax: 46-(0)586-31451 Hemsida: wwwjembase, E-mail: info@jembase S rel 10 Marknadsföring/försäljning

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

GMI 20 Användarhandbok

GMI 20 Användarhandbok GMI 20 Användarhandbok Juni 2013 190-01609-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer