Server - Instrument - Svensk English

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Server - Instrument - Svensk English"

Transkript

1 Server - Instrument - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English

2 1

3 Denna manual är avsedd för NX2 Server version Utgåva: Mars

4 1 Leveransförteckning Inledning Installation Placering av Servern Installation av Servern Installation av givare Anslutning av extra tillbehör Man över bord (MOB) knapp Taktikknapp Extra larm NX2 instrument Anslutning av Instrumentbelysning Anslutning av extern NMEA sändare Anslutning av externa NMEA mottagare Anslutning till PC Anslutning till elcentralen Kompatibilitet med våra tidigare givare Loggivare Ekolodgivare Vindgivare Kompassgivare GPS mottagare NMEA Sändning av NMEA satser från Servern Ändring av NMEA satser som sänts från Servern Mottagning av NMEA satser i Servern Speciella NMEA satser Underhåll och felsökning Underhåll Felsökning Allmänt Åtgärder Felmeddelanden Specifikation Teknisk specifikation Nexus Nätvärk Andra delar i NX2 serien Förkortningar Garanti

5 1 Leveransförteckning Antal Typ 1 NX2 Server 4 Monteringsskruvar för Servern 2 Buntband 1 Spänningskablar, svart och röd 3 m Registrera produkten När du har kontrollerat att alla delar finns med i leveransförpackningen, ber vi dig att fylla i garantikortet och återsända detta till generalagenten. Genom att återsända garantikortet underlättar du för oss att ge dig snabb och korrekt information. Spara alltid inköpskvittot. Uppgifterna i garantikortet kommer att läggas i vårt kundregister. På detta sätt kan vi nå dig med nya kataloger och annan information. Garantivillkor, se???. Svenska 4

6 2 Inledning Syftet med denna manual är att hjälpa dig installera, använda och förstå ditt nya NX2 system. Hjärtat i systemet är Servern till vilket en nätverkskabel (databusskabel) är ansluten. Till denna kabel är också övriga NX2 instrument anslutna. Givare för logg, ekolod, kompass och vind ansluts till Servern via speciella portar (ingångar) i Servern. Dessutom har Servern 2 NMEA portar. Till porten för NMEA data in kan 1 NMEA 0183 kompatibla givare (ex. GPS, vind, kompass, ekolod eller logg) anslutas. Till porten för NMEA data ut kan NMEA 0183 kompatibla mottagare (ex.. Maxi Repeaters, Radar, Plotter etc.) anslutas. Servern är dessutom utrustad med en NMEA ut och in som är direkt anpassad för att anslutas till en PC via en standard serieport (RS-323) via en standard 9-polig seriekabel. I PC:n kan man använda viket navigationsprogram som helst som jobbar med standarden NMEA. Servern förser anslutna instrument med spänning via nätverkskabeln. Servern anpassar data som tas emot från givarna och sänder detta vidare till instrumenten via nätverkskabeln. På samma sätt anpassar Servern data som tas emot från instrumenten via nätverkskabeln och sänder detta därefter till anslutna NMEA 0183 mottagare via NMEA data ut porten. Även data mottaget från NMEA 0183 sändaren via porten för NMEA data in, anpassas och sänds vidare till instrumenten via nätverkskabeln. Servern och NX2 instrumenten sänder och mottar data till och från varandra direkt via nätverkskabeln. Nexus nätverk är baserat på RS 485 vilket är en industriell databusstandarden. Detta gör att du kan ansluta upp till 32 NX2 instrument direkt till en Nexus nätverkskabel. Ett Nexus nätverk har därför hög flexibilitet med stora framtida utbyggnadsmöjligheter. Ett Nexus nätverket är dessutom ca 10 gånger snabbare än ett nätverk baserat på NMEA

7 Fysiskt består nätverkskabeln av en 5 mm kabel. En 4-polig kontakt gör installationen till instrumenten enkel. Inga stora hål behöver borras och kabeln kan kapas till exakta längder. Anslutningspunkterna vid Servern är färgkodade och siffermärkta för att lätt kunna identifieras. Multi Control instrumentet är ett kombinationsinstrument som samtidigt visar en huvudfunktion och en underfunktion. Du kan lätt anpassa instrumentets presentation så att dina favoritfunktioner visas samtidigt. Instrumentets stora display gör det lättläst, även vid stora vinklar och i starkt solsken. Displayen och de fem knapparna har röd bakgrundsbelysning som kan ställas in i tre nivåer. Till NX2 systemet finns ett stort urval av analoga repeatrar och tillbehör. Det analoga styrinstrumentet erbjuder unika funktioner. När det används tillsammans med styrreferensfunktionen (AWA) kan du faktiskt styra efter vinden och expandera kryssoch undanvindsvinkeln. NX2 instrumenten har två års garanti. För att få optimal nytta av din nya NX2 produkt, ber vi dig noga läsa igenom denna manual innan du börjar installera och använda ditt system. Vi tackar dig för att du valt NX2. Om du ser oss vid någon utställning så kom gärna fram och hälsa. Lycka till och en god seglats! 6

8 3 Installation Installationen omfattar fem steg: 1. Läs installations och användarmanualen. 2. Planera var du skall installera givare, Server och instrument. 3. Installera först givarna, sedan Servern och sist instrumenten. 4. Drag fram kablarna och anslut dessa. 5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system. Innan du börjar borra... tänk efter hur du skall göra för att få en så enkel och bra installation som möjligt. Planera noga var du skall placera givarna, Servern och instrumenten. Lämna också plats för ytterligare instrument. Några gör det ej som du bör beakta: - Korta ej av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så att Servern, givare och instrument kan lyftas fram för inspektion. - Lägg ej på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet. Den medföljande packningen räcker väl till för att täta. - Förlägg ej kablage i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga i vatten. - Förlägg ej kablaget nära utrustning som avger stor elektromagnetisk strålning: generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för att minimera risken för störningar på ditt system. - Stressa ej, tag god tid på dig. Då är en bra installation lätt att åstadkomma. Följande material behövs: Avbitartång och skaltång. En liten och en stor stjärnskruvmejsel. En liten skruvmejsel. Hålsåg för instrumentet, 50 mm. 2.8 mm borr för monteringshål. Buntband Om nätverkskabeln ej räcker till så kan du köpa en extra Nexus förlängningskabel på 8 m ( Art. No ) eller så kan du använda eventuell överbliven nätverkskabel från andra installationer. Samma typ av kabel används för alla installationer, såväl för givare som för instrument. Om du är tveksam angående installationen, tag hjälp av en marinelektronikinstallatör. 7

9 3.1 Placering av Servern Servern skall monteras på en vertikal plan yta under däck på ett torrt ställe i båten. Avståndet till radioutrustning skall vara minst 500 mm. Placera Servern i båtens mitt så nära elpanelen som möjligt. 3.2 Installation av Servern Lossa skyddskåpan med de två skruvarna. Borra fyra 2,8 mm hål. Montera Servern med hjälp av de fyra monteringsskruvarna. Stryk silikonfett på kopplingslisternas alla kontaktytor. Anslut nätverkskabeln märkt 5 till den vänstra kopplingslistens uttag 5, 6, 7 och 8 enligt figur. Anslut nätverkskabelns ledare i enlighet med färgmärkningen vid kopplingslisten. Kabeln är försedd med ändhylsor och därmed färdig att kopplas in. Anm: Om kabeln behöver kortas, rekommenderar vi att du gör det vid den omärkta kabeländan. Därmed behåller du kabelns märkning, vilket underlättar att identifiera kablarna i framtiden. När alla anslutningar är gjorda fästs kablarna med buntband enligt figur. Sätt därefter skyddskåpan på plats och skruva fast den med de två medföljande skruvarna. 8

10 Installationen av Servern är därmed färdig! 9

11 3.3 Installation av givare Givare för logg, djup, vind och kompass ansluts till Serverns högra anslutningsplint. Plinten är tydligt märkt med namn, nummer samt ledarnas färg. Installera givarna i enlighet med de instruktioner som medföljer respektive givare. Anslut givarna i enlighet med efterföljande figurer. 3.4 Anslutning av extra tillbehör Du kan erhålla följande tillbehör från din återförsäljare. Se 14.4 för en förteckning över tillbehör till ditt NX2 system Man över bord (MOB) knapp Artikelnummer Se 10 för en funktionell beskrivning. Anslut vit ledare till stift 16 (MOB) och brun ledare till stift 12 (0 V) på Servern. 10

12 3.4.2 Taktikknapp Artikelnummer (samma som MOB). Se 9.1 för en funktionell beskrivning. Anslut vit ledare till stift 15 (SET STEER) och brun ledare till stift 12 (0 V) på Servern. Vit Brun Extra larm Artikelnummer Ett extra larm kan anslutas om du önskar ett kraftigare ljud. Extralarmet kommer att ljuda när någon av larmfunktionerna i systemet initieras. Röd ledare ansluts till båtens 12V Svart ledare ansluts till Server stift 14 (BUZZER). 11

13 3.4.4 NX2 instrument Alla NX2instrument ansluts direkt till Nexus nätverk (daisy chain anslutning). Samma typ av 4-polig stickpropp med färgmärkning används vid alla anslutningar. För installation av instrumentet, se Anslutning av Instrumentbelysning Instrumentbelysningen kan manövreras till/från med hjälp av båtens normala instrumentbelysningsomkopplare. Anslut ledaren från båtens instrumentbelysningsomkopplare till Serverns stift 13 (LIGHT ON +12 V). Kompass belysning 12

14 3.6 Anslutning av extern NMEA sändare Utrustning som sänder NMEA, t.ex. GPS, Decca, Loran, NMEA kompass Logg, ekolod och vindgivare. Om ett sådant instrument är anslutet kan merparten av informationen presenteras i NX2 systemet. För att kunna ansluta extern NMEA utrustning till NX2 systemet, måste du veta vilka två ledare som levererar NMEA OUT signalen från det externa instrumentet. Om du ej vet vilka de två ledarna är, skall du kontakta den som har levererat NMEA utrustningen. Han bör veta vilka ledarna är och säljer förmodligen eventuell erforderlig anpassningsutrustning. Servern är utrustad med två NMEA portar, en för NMEA in från givare exempelvis GPS, vind, kompass etc. Denna är märkt NMEA GPS på servern och har Anslut ledaren för NMEA out från den externa utrustningen till Serverns stift 10 (IN A). Anslut ledaren för NMEA return från den externa utrustningen till Serverns stift 11 (IN B). En förteckning över NMEA-meddelanden som kan mottagas av Servern finns i Anm. a: Enbart ett NMEA instrument kan anslutas till Serverns stift 10 och 11. Anm. b: Vi rekommenderar ej användningen av NMEA givare för vind, logg och kompass. Anledningen är att dataöverföringshastigheten för dessa är låg i jämförelse med givare som kan anslutas direkt till Servern. Anm. c: Om NMEA utrustningen enbart har en utgångsledare, NMEA out, skall Serverns stift 11 (IN B) och 12 (0V) förbindas med en ledare. Anm. d: Om du vill ansluta den externa enheten till 12V ex. NX2 GPS antenn eller annan GPS mottagare kan den anslutas på pinne 9 (+12V) och pinne 12 (0V) 3.7 Anslutning av externa NMEA mottagare Utrustning som tar emot NMEA meddelanden, t.ex. plotters, radar, Maxi repeaters, POWER Navigate. 13

15 Även i detta fall måste du veta vilka två ledare som tar emot NMEA IN signalen i den externa utrustningen. Om du ej vet vilka de två ledarna är skall du kontakta den som har levererat utrustningen. Han bör veta vilka ledarna är och säljer förmodligen eventuell erforderlig anpassningsutrustning. Anslut ledaren för NMEA in från den externa utrustningen till Serverns stift 3 (OUTPUT A). Anslut ledaren för NMEA return från den externa utrustningen till Serverns stift 4 (OUTPUT B). En förteckning över NMEA-meddelanden som kan sändas av Servern finns i NMEA kompass, NMEA vindgivare, NMEA logg och NMEA djupgivare. För att kunna ansluta dessa till NX2 systemet, måste du veta vilka två ledare som levererar NMEA OUT signalen från den externa utrustningen. Om du ej vet vilka de två ledarna är skall du kontakta den som har levererat utrustningen. Han bör veta vilka ledarna är och säljer förmodligen eventuell erforderlig anpassningsutrustning. Anslut ledaren för NMEA out från den externa utrustningen till Serverns stift 10 (IN A). Anslut ledaren för NMEA return från den externa utrustningen till Serverns stift 11 (IN B). Anm. a: Enbart ett NMEA instrument kan anslutas till Serverns stift 10 och 11. Anm. b: Kontrollera att kalibreringsvärdena för C73, C74, C75 och C76 är rätt inställda, se Multi Control manualen. 14

16 3.8 Anslutning till PC Servern är utrustad med en NMEA port avsedd för anslutning till PC. NMEA data som sänds ut är samma som sänds på stift 3 och 4 men med standard avsedd för PC (RS- 232). Ingångarna är däremot separerade så att man kan ta in data på stift 10 och 11 från ex. en GPS och sedan anslut en PC till denna kontakt. Data som kommer in på NMEA ingången (stift 910 och 11) skickas också ut på PCporten. Anslut PC med en standar 9-polig seriekabel. 3.9 Anslutning till elcentralen 1. Anslut den röda ledaren från Servern stift 1 (+12V) till +12V via en 3 amperes säkring. Anslut den svarta ledaren från Servern stift 2 (0V) till 0V 3 A Säk. Röd Svart Anm. a: Spänningskablarna bör vara så korta som möjligt. Anm. b: Upp till 32 NX2 enheter (Server, digitala- och analoga instrument, servo för autopilot samt NX2 GPS) kan anslutas till 1 Nexus nätverkskabel. Om fler än 10 enheter ansluts skall batterispänningen anslutas till bägge sidorna av kedjan ( ringanslutning) enligt figur nedan. Anslut ej Nexus databussledare (gul och vit) i ringanslutning. 15

17 2. Kontrollera att alla anslutningar är riktiga innan du slår på spänningen till NX2 systemet. 16

18 3.10 Kompatibilitet med våra tidigare givare Loggivare Samtliga våra tidigare givare, utom givarna i S-2000 och S-200 serierna, kan användas för mätning fart och distans. Enbart givare från NX2, Nexus och STAR serierna kan mäta temperatur. Skärm Vit Gul Grön Brun Vit Grön Anm.: Power givarens vita ledare (för vattentemperatur) skall isoleras och ej anslutas Ekolodgivare Enbart givare avsedd för NX2 går att ansluta OBS. Se till använda givare som är anpassad tilöl Serverns frekvens. 185kHz Skärm Vit Brun 200 khz 17

19 Vindgivare Samtliga våra vindgivare kan användas. Skärm Vit Gul Grön Brun Vit Gul Grön Kompassgivare Kompassgivare, dvs. fluxgategivare måste vara av NX2 eller Nexus typ. Kompassgivare till S-5000, D50, S-520/S-525 och POWER kan uppgraderas till NX2 standard. Kontakta din lokala återförsäljare. 18

20 GPS mottagare NX2 GPS antenn ansluts till NMEA GPS ingången. Grön Gul Vit Skärm 19

21 3.11 NMEA Sändning av NMEA satser från Servern En meddelandesekvens på NMEA nätet har 16 slottar. Detta innebär att först sänds slot 1, därefter slot 2 och sedan slot 3, etc. När en meddelandesekvens är färdig, dvs. när slot 16 har sänds startar det hela om med slot1, slot 2, osv. Det tar ca. 2 sekunder att sända 16 slottar. Servern kan hantera 29 olika NMEA satser. Varje slot kan tilldelas en NMEA sats med hjälp av de 16 kalibreringskoderna C79 till C94-1 kalibreringskod per slot. Detta innebär att du kan sända max 16 av de tillgängliga 29 NMEA satserna via Serverns NMEA-port. NMEA 0183 version 1.5 och 2.0 används i systemet. I nedanstående lista anges fabriksinställningen av de 16 slottarna (kalibreringskanalerna). Ex.v. kalibreringskanal [C79] har tilldelats [BW1]. 0 [ ] Ingen utsignal 1 [APB] Autopilot B 2 [BOD] Ursprunglig bäring till destinationen 3 [BWC] Bäring och distans till WP 4 [BWR] Bäring och distans, död räkning 5 [C77] [DBT] Djup från givarens placering 6 [DPT] Djup 7 [C78] [GLL] Geografisk position 8 [GSA] DOP samt aktiva satelliter 9 [C79] [GSV] Synliga satelliter 10 [C80] [HDM] Magnetiskkurs 11 [C81] [HDT] Sann kurs [C89] 12 [MTW] Vatten temperatur 13 [C82] [MWD] Vindriktning och vindkurs 14 [MWV] Skenbar vind hastighet och vinkel 15 [RMB] Minimum navigeringsdata 16 [RMC] Minimum specifik GPS- och TRANSIT-data 17 [RTE] Rutt 18 [C83] [VDR] Avdrift 19 [C84] [VHW] Fart och kurs genom vatten 20 [VLW] Distans genom vattnet 21 [C85] [VPW] Fart relativt vinden 22 [C86] [VTG] Tillryggalagd distans och distans över grund 23 [C87] [VWR] Skenbar vindhastighet och riktning 24 [C88] [VWT] Sann vindhastighet och riktning 25 [C90] [WCV] Fart mot WP 26 [WPL] WP position 27 [C91] [XTE] Sidoavvikelse relativt kurslinje 28 [C92] [ZDA] Tid och datum 29 [ZTG] & [UTC) Tid till destination eller WP 20

22 Exempel på NMEA satser: $IIAPA,A,A,00.007,L,N,V,V,145.03,M,004 $IIAPB,A,A,00.007,L,N,V,V,147.53,T,004,147.52,T,,T*29 $IIBOD,147.53,T,145.03,M,004,000 $IIBWC,101515, ,N, ,E,147.52,T,145.02,M,15.649,N,004 $IIBWC,,,,,,147.52,T,145.02,M,15.647,N,004 $IIBWR,101516, ,N, ,E,147.52,T,145.02,M,15.647,N,004 $IIDBT,293.52,f,089.47,M,048.36,F $IIDPT,089.47,0.40 $IIGLL, ,N, ,E,101517,A $IIHDM,026,M $IIHDT,029,T $IIMTW,19,C $IIMWD,161.77,T,159.27,M,07.01,N,03.61,M $IIMWV,133,R,07.03,N,A $IIRMA,A, ,N, ,E,,,0.23,189.47,,,,*00 $IIRMB,A,00.007,L,000,004, ,N, ,E,15.647,147.52,,V*01 $IIRMC,101340,A, ,N, ,E,0.04,063.42,,,*06 $IIVDR,063.42,T,060.92,M,0.04,N $IIVHW,029,T,026,M,00.00,N,00.00,K $IIVLW, ,N,, $IIVPW,0.00,N,, $IIVTG,063.42,T,060.93,M,0.04,N,, $IIVWR,133,R,07.03,N,03.62,M,, $IIVWT,133,R,07.01,N,03.61,M,, $IIWCV,0.00,N,004 $IIWPL, ,N, ,E,027 $IIXTE,A,A,00.003,L,N $IIZDA,101341,,,, $IIZTG,101341,,004 Information till avancerade datoranvändare: [BWR] och är samma som [BWC], med undantag av att [BWC] avser storcirkeldata. [BWR] är avsett för äldre mottagare som inte kan ta emot [BWC]. [BW1] är en förkortad version av [BWC], t.ex. så saknas tid och nästa WP position (tillpunkt) sänds som tomsträngar. De tre inledande tecknen i NMEA satsen är [BWC] och ej [BW1] (som i exemplet). [BW1] är avsedd för MAXI Repeaters och äldre mottagare som inte kan ta emot långa strängar. [WPL] sänds endast om C74 är satt till [ON]. Detta innebär att varje gång som [WPL] sänds, så är dess innehåll nästa definierade WP ur listan. När alla har sänts så börjar det om från början igen med den första etc.. WP identitet (numret) sänds med 3 siffror. Det är möjligt att sända och mottaga WP i grupper om 100 WP, genom att sätta C78 [WBN] till WP gruppens hundratalsiffra. Exempel: Om C78 sätts till [03], kommer WP 23 att sändas som WP 323. Anm: Alla WP kommer att behandlas lika. [ZDA] innehåller enbart UTC tid. Datum sänds ej. 21

23 Ändring av NMEA satser som sänts från Servern Kontrollera vilka NMEA satser som kan mottas av din NMEA navigator, innan du ändrar på fabriksinställningen. Välj den slot, dvs. den kalibreringskod, C79 - C94 som innehåller den NMEA sats som du önskat ändra och tryck på SET. Välj önskad NMEA sats med MINUS eller PLUS. För att spara valet, tryck på SET. En av fördelarna med Nexus nätverket, är den höga dataöverföringshastigheten jämfört med den långsammare NMEA standarden. Nexus nätverket är ca 10 ggr snabbare. Vi rekommenderar därför att du använder NX2 instrument och givare för att få högre noggrannhet. Det tar 2 sekunder att överföra innehållet i alla 16 slottarna. Detta innebär att informationen uppdateras var 2:a sekund på nätverket. Du kan öka snabbheten genom att sända viktigt data oftare. Du kan uppdaterar data på nätverket dubbelt så ofta genom att sända en NMEA sats 2 ggr istället för 1 gång. Detta gör du genom att sända denna NMEA sats 2 ggr med 7 slottar emellan, dvs. de två slottarna skall ligga så långt från varandra som möjligt. Därmed uppdateras detta typ av data varje sekund på nätverket. På samma sätt kan du sända en NMEA sats 4 ggr för att ytterligare höja uppdateringstakten av denna NMEA sats på nätverket. Exempel: Om du önskar sända kompasskurs från en NX2 kompassgivare till en autopilot, tilldelar du [HDM] till varje udda slot - C79, C81, C83... C93. Därmed uppdateras autopiloten 4 ggr/sek. De övriga slottarna, C78, C80, C82... C94 är lediga och kan användas för att överföra andra typer av NMEA satser. För anslutning av NMEA instrument som mottar data från Servern, se

24 Mottagning av NMEA satser i Servern NMEA satserna kan delas in i 5 olika kategorier: 1) Positionsrelaterat data: Position, SOG/COG, tid och begränsat satellitstatus om en GPS är ansluten. Denna information mottages om ingen NX2 GPS är ansluten. Om en NX2 GPS är ansluten kommer den ta över navigationen. 2) Navigationsdata: [BTW], [DTW], [BOD], [XTE], [SET] and [DRIFT]. Denna information mottas enbart om C75 NAV sätts till [ON]. Servern sänder automatiskt data på nätverket, t.ex. [DRIFT], [WCV], [TTG] and [CTS]. 2) Kompasskurs: Kompasskurs mottas enbart om C76 [CMP] är satt till [ON]. Kursen är antigen [HDT] (prioritet 1) eller [HDM]. Missvisningsvärdet adderas till [HDM], men ej till [HDT]. 4) Relativ vind: Vindvinkel och vindhastighet tas från [VWR] enbart när C77 är satt till [ON]. Sann vindvinkel och sann vindhastighet beräknas enbart när båtens hastighet är känd. Följande NMEA satser kan mottas av Servern: [AAM] [APA] [APB] [BOD] [BWC] [BWR] [GGA] [GLL] [HDM] [HDT] [RMA] [RMB] [RMC] [SNA] [VDR] [VTG] [VWR] [WPL] [XTE] [ZDA] Ankomstlarm Autopilotsats A (gammal) Autopilotsats B Bäring start till destination Bäring och avstånd till WP Bäring och avstånd till WP (gammal) GPS position Geografisk position, Latitude/Longitude Magnetisk kurs Sann kurs Loran-C information (minimum) Navigationsinformation (minimum) GPS/Transit information (minimum) Navigations status Avdrift (kurs och fart) Kurs och fart över grung Relativ vindhastighet och riktning WP koordinater Sidoavvikelse Tid och datum För anslutning av NMEA instrument som sänder data till Servern, se

25 Alla data (POSITION, BTW, SOG/COG, etc.) mottas från en typ av NMEA satser. Om data finns på olika ställen, kommer datat att väljas i prioritetsordning. Example I: Position väljs i följande prioritetsordning: RMC, GGA, RMA och GLL. Example II: BTW/DTW väljs i följande prioritetsordning: RMB, BWC och BWR. Sändningsidentiteten (de två första bokstäverna efter $ ) ignoreras av Servern. Aktuell position läses. Därefter adderas eventuell latitud/longitud korrektioner, C39 och C40, innan positionen sänds på nätverket till övriga instrument Speciella NMEA satser Servern kan läsa 2 speciella NMEA satser som kan sändas av en PC: [TBS] [CAD] [CFD] optimal båtfart (target boat speed) Önskad valfri vinkeldata önskad valfri digital data Dessa tre satser återsändes på nätverket och kan visas som en underfunktion på Multi Control instrumentet. För att visa [TBS], välj huvudfunktionen SPEED och den tomma underfunktionen. Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR. För att visa [CAD], välj huvudfunktionen NAVIGATE och den tomma underfunktionen. Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR. För att visa [CDF], välj huvudfunktionen WIND och den tomma underfunktionen. Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR. Exempel: $PSILTBS,X.X,N<CR><LF> Knop Båtfart $PSILCD1,X.X,X.X,<CR><LF> CAD ( ) CFD ( enheter) Denna funktion finns fr.o.m. Server version 2.4 och Multi Control instrument version fr.o.m

26 4 Underhåll och felsökning 4.1 Underhåll Rengör instrumentet med mild tvållösning och torka rent med en i rent vatten fuktad trasa. Använd ej lösningsmedel eller högtrycksspruta. Kontrollera alla anslutningar minst en gång per år samt lägg på nytt silikonfett vid behov. Använd alltid instrumentets skyddskåpa då instrumentet ej används. Instrumentet mår bättre om du förvarar det inomhus vid extrema temperaturer. 4.2 Felsökning Innan du kontaktar din leverantör bör du kontrollera punkterna i samt anteckna nedanstående uppgifter; Samtliga instrument och givare inklusive versionsnummer. Serverns versionsnummer Respektive instruments ID-nummer på nätverket (visas i samband med spänningspåslag) Allmänt Fel i elektronisk utrustning beror i de flesta fallen på installationen och dåliga anslutningar. Kontrollera därför att; Installationen och kableringen är gjord enligt instruktionerna för instrumenten och givarna. Skruvplintarnas skruvar är ordentligt åtdragna. Det ej finns korrosion i kontaktpunkterna. Lösa ledare ej förorsakar kontakt med andra ledare. Kablarna ej är skadade. Batterispänningen är korrekt - den skall var minst 10 V. Säkringen är av rätt typ och att den ej är trasig. Flera instrument ej har samma ID nummer, se 3. 25

27 4.2.2 Åtgärder 1. Fart- och distansfunktioner - Ingen presentation [ --- ] C73 [BSP] skall vara [OFF] om ingen NMEA loggivare är ansluten till systemet. C95 [SOG] skall vara [OFF] om ingen navigator / GPS är ansluten till systemet. Oregelbundna värden: Kontrollera dämpningsinställningen för fart C13 [SEA], se Multi Control manualen Server är utrustad med inbyggda lysdioder för felsökning. Varje varv paddelhjulet roterar, tänts lysdioden en gång. När båten körs, blinkar dioden snabbare i takt med båtens hastighet. Om man roterar paddelhjulet för hand, är dioden tänd halva varvet och släckt andra halvan. Om lysdioden är tänd eller släkt hela tiden skall kablaget och kontakter kontrolleras. Djup eko Log puls Kompass A Kompass B Vind A Vind B 2. Kompass - Ingen presentation [ --- ] C76 skall vara [OFF], om ingen NMEA kompassgivare är ansluten. Övertyga dig att kompassen är korrekt devierad, se Multi Control manualen Kontrollera att kompassgivaren ej är monterad upp och ner. Kabeln skall komma ut i underkant av givaren. Kontrollera att kompassgivaren är korrekt inriktad, se Multi Control manualen. 26

28 Kompass signalen är uppdelad i en cosinussignal (Kompass A) och en Sinussignal (Kompass B) dessa överförs med en frekvens av 13 Hertz. De inbyggda lysdioderna skall blinka 13 gånger / sek vilket är mycket snabbt och svårt för ögat att uppfatta. Om man tittar på dioderna Kompass A och B kan man se att de inte lyser konstant. Om lysdioderna är tända eller släckta hela tiden skall kablaget och kontakter kontrolleras. Oregelbundna värden: Kontrollera dämpningsinställningen för kompassen [SEA], se Multi Control manualen. Kontrollera att inga järnföremål finns i kompassgivarens närhet. 3. Vind - Ingen presentation [ --- ] C77 skall vara [OFF] om ingen NMEA vindgivare är ansluten. Om felaktigt vinddata visas. Kontrollera att anslutningarna, speciellt vid däcksgenomföringen, är riktigt utförda. Vindsignalen är uppdelad i en cosinussignal (Vind A) och en Sinussignal (Vind B). De inbyggda lysdioderna blinkar en gång per varv propellern roterar. Om man tittar på dioderna Vind A och B kan man se att de inte lyser konstant eller är släckta hela tiden. Kontrollera att givaren är riktigt inriktad, se Multi Control manualen. 4. Vad du bör veta om digitala ekolod. Ett ekolod arbetar efter följande princip. En kort akustisk signal sänds från givaren och reflekteras mot botten och sedan tillbaka till givaren. Den tid det tar för signalen (ekot) att återkomma är ett mått på djupet. Ekots karaktär ändras beroende på typ av botten, kraftiga salt- och temperaturskikt, ojämn bottenvegitation, fiskar etc. Genom avancerad signalbehandling påverkar dessa variationer normalt ej djupmätningarna. Du kan dock i vissa fall få tillfälliga störningar. Nedan finns förklarat några orsaker till varför störningar kan uppkomma samt hur det påverkar visningen av djupet på instrumentet. 1. Inget djup visas på instrumentet. Enbart [ --- ] visas. Om inga ekon mottages under 3 sekunder, visas 3 streck [ --- ] tills ett nytt eko mottas. Om djupet är större än det största djup instrumentet kan mäta. Om djupet är stort samtidigt som det är en mjuk botten som reflekterar signalen dåligt. När båten kränger kraftigt, ex.v. vid segling. I en propellerström, där luftbubblor skapas. Exempelvis, om du följer nära efter en motorbåt. 27

29 Kontrollera anslutningarna vid förstärkarenheten. Kontrollera även att kabeln är korrekt ansluten mellan Servern och förstärkarenheten. Vid inombordsmontering av givaren där skrovtjockleken är alltför stor eller det är luft mellan givare och skrov. Maximalt rekommenderad skrovtjocklek är mm. Djupvärdena kan bli hoppiga och felaktiga vid passage av kraftkablar i vattnet. 2. Felaktig eller ostabil visning av djup. Vid gång i grunt vatten med ojämn och hög bottenvegitation. Vid kraftiga salt- eller temperaturskikt i vattnet. Vid kraftigt upprört vatten innehållande sandpartiklar eller annan förorening. Bottenytan på givaren kan målas för att skydda den mot beväxning. Vi rekommenderar dock att ytan rengörs regelbundet. Beväxning på givarens bottenyta kan förorsaka att inget eller ett ostabil djupvärde visas. När båten ligger förtöjd tillsammans med andra båtar kan det uppstå störningar, förorsakade av signaler från andra ekolod. Även kättingar och andra föremål i vattnet kan förorsaka reflektioner som ger felaktig visning av djupet. Felsökningsdioden blinkar varje gång ett eko kommer in, detta sker 3ggr/sek. Om lysdioden är släkt hela tiden skall kablar ock kontakter kontrolleras Felmeddelanden Följande felmeddelanden kan visas på instrumentet. ERROR 2 ERROR 3 ERROR 10 ERROR 11 ERROR 12 ERROR 13 ERROR 15 ERROR 16 Nexus nätverk fungerar ej, kontrollera färgmärkning och anslutningar. Inget data mottas inom viss tid. Felaktigt inmatat format, t.ex 'Ost. Fjärrkommando som ej kan utföras. Uteblivet svar från, eller ej inkopplad navigator. Ej definierad WP. Ej tillåten autopilotfunktion. Automatisk deviering ej möjlig beroende på att NMEA kompass vald. ERROR 17 Automatisk deviationskontroll misslyckad. Varvet ej fullföljt, felet större än 1,5 ERROR 19 Båten förmodligen träffad av en våg under varvet. Felet större än 1,5. Om andra felmeddelanden visas på Multi Control instrumentet skall du kontakta din leverantör. 28

30 5 Specifikation 5.1 Teknisk specifikation Dimensioner: Instrument kabel: Server: 110 x 165 x 30 mm 8 m Spänning: 12V DC (10-16V). Instrumentet är skyddat mot förväxling batteripoler. Strömförbrukning: Server: 0,2 W. Temperatur område: Lagring: -30 till +80 C Användning: -10 till +70 C Vikt: Server: 220 gram. Hölje: Server: Stänksäker CE godkännande Produkterna uppfyller krav för EMC immunitet och emission enligt EN Nexus Nätvärk Introduktion: Nexus Nätverket är en dubbelriktad buss med möjlighet att ansluta många instrument. Den är en RS-485 duplex bus med möjlighet till 32 instrument anslutna samtidigt. Den höga störokänsligheten medger användande av mycket långa kablar (upp till 1200 m).data sänds synkront med en startbit, 8 databitar, 1 paritetsbit samt 2 stoppbitar med en överföringshastighet av 9600 baud. Detta ger möjligheter till mycket snabb datauppdatering. Viss information skickas upp till 10 ggr. Per sekund. Användare av Nätverket: Nexus Nätverket är öppet för nya användare och applikationer utan licenser eller avgifter. Emellertid är Nätverket tillverkarens egendom. Därför måste specifikationerna följas för att skydda tillverkarens åtaganden vad beträffar prestanda och driftsäkerhet. För de flesta applikationer är PC-interface (art.nr ) ett mycket bra hjälpmedel för att titta på och logga all data som skickas på Nätverket. Det går även att lägga in Waypoints och rutter via PC:n. PC-interfacet är utrustat med en anslutning till Nexus Nätverk samt en 9-polig D-sub kontakt för anslutning till kommunikationsporten (RS- 232) 29

performance by NEXUS NETWORK Server Installationsmanual Svenska

performance by NEXUS NETWORK Server Installationsmanual Svenska performance by NEXUS NETWORK Server Installationsmanual SERVER 1-1 SERVER Denna manual är avsedd för NX2 Server version 3.0 samt Utgåva: Maj 2002 1-2 SERVER 1 Leveransförteckning...4 2 Inledning...5 3

Läs mer

Monteringsanvisning för NEXUS systemet

Monteringsanvisning för NEXUS systemet Monteringsanvisning för NEXUS systemet Silva Sweden AB REVIDERAD 2000-03-14 JOAKIM SCHEDIN - VÄLKOMMEN - Hej! Att montera NEXUS systemet är väldigt lätt, men för att ge Dig en liten snabbguide på vägen

Läs mer

Utnyttja din elektronik ombord. Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande.

Utnyttja din elektronik ombord. Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande. Utnyttja din elektronik ombord Förstå ditt system och effektivisera ditt seglande. Mathias Hellgren Jobbat som Race Specialist på Silva/Nexus Marine sedan 2005 Har kappseglat professionellt i 7 år tre

Läs mer

NX Sea Data. - Instrument - Installation och användarmanual Svensk

NX Sea Data. - Instrument - Installation och användarmanual Svensk NX Sea Data - Instrument - Installation och användarmanual SEA DATA 1 SEA DATA Edition: April 2007 2 SEA DATA 1 Leveransförteckning... 5 2 Installation... 7 2.1 Installation av instrument... 8 2.1.1 Anslut

Läs mer

Monteringsanvisning. Installation

Monteringsanvisning. Installation Monteringsanvisning Installation Innehållsförteckning NX2 Nätverket Några tips och saker att tänka på när man kopplar: Följande givare har en egen ingång på Serverns högra sida: - Lod, Logg, Compass och

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk Installations och Användarmanual 1 Sea Data Denna manual är skriven för Silva Star Sea Data Utgåva: Januari 2004 2 1 Introduktion...4 1.1 Specifikationer...4 1.2 Förpackningens innehåll...4 2 Installation...5

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare.

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. 1. Anslut GPS mottagaren till datorn med en kommunikationskabel. Starta sedan både GPS och datorn. En förutsättning för att kunna presentera positionen

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Lod TH 52 - Givare - Svensk English

Lod TH 52 - Givare - Svensk English Lod TH 52 - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 2 LOD TH52 INNEHÅLL: 1 Användning...4 1.1 Verktyg och materiel... 4 2 Placering av givaren...5 2.1 Akustiskt

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS sid 1 /5 Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS Boatranet är en ny revolutionerande produkt för den elektroniska navigationen och kommunikationen på båtar. Boatranet är en trådlös server som

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Din manual NAVMAN G-PILOT 3380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3006255

Din manual NAVMAN G-PILOT 3380 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3006255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN G-PILOT 3380. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer