Server - Instrument - Svensk English

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Server - Instrument - Svensk English"

Transkript

1 Server - Instrument - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English

2 1

3 Denna manual är avsedd för NX2 Server version Utgåva: Mars

4 1 Leveransförteckning Inledning Installation Placering av Servern Installation av Servern Installation av givare Anslutning av extra tillbehör Man över bord (MOB) knapp Taktikknapp Extra larm NX2 instrument Anslutning av Instrumentbelysning Anslutning av extern NMEA sändare Anslutning av externa NMEA mottagare Anslutning till PC Anslutning till elcentralen Kompatibilitet med våra tidigare givare Loggivare Ekolodgivare Vindgivare Kompassgivare GPS mottagare NMEA Sändning av NMEA satser från Servern Ändring av NMEA satser som sänts från Servern Mottagning av NMEA satser i Servern Speciella NMEA satser Underhåll och felsökning Underhåll Felsökning Allmänt Åtgärder Felmeddelanden Specifikation Teknisk specifikation Nexus Nätvärk Andra delar i NX2 serien Förkortningar Garanti

5 1 Leveransförteckning Antal Typ 1 NX2 Server 4 Monteringsskruvar för Servern 2 Buntband 1 Spänningskablar, svart och röd 3 m Registrera produkten När du har kontrollerat att alla delar finns med i leveransförpackningen, ber vi dig att fylla i garantikortet och återsända detta till generalagenten. Genom att återsända garantikortet underlättar du för oss att ge dig snabb och korrekt information. Spara alltid inköpskvittot. Uppgifterna i garantikortet kommer att läggas i vårt kundregister. På detta sätt kan vi nå dig med nya kataloger och annan information. Garantivillkor, se???. Svenska 4

6 2 Inledning Syftet med denna manual är att hjälpa dig installera, använda och förstå ditt nya NX2 system. Hjärtat i systemet är Servern till vilket en nätverkskabel (databusskabel) är ansluten. Till denna kabel är också övriga NX2 instrument anslutna. Givare för logg, ekolod, kompass och vind ansluts till Servern via speciella portar (ingångar) i Servern. Dessutom har Servern 2 NMEA portar. Till porten för NMEA data in kan 1 NMEA 0183 kompatibla givare (ex. GPS, vind, kompass, ekolod eller logg) anslutas. Till porten för NMEA data ut kan NMEA 0183 kompatibla mottagare (ex.. Maxi Repeaters, Radar, Plotter etc.) anslutas. Servern är dessutom utrustad med en NMEA ut och in som är direkt anpassad för att anslutas till en PC via en standard serieport (RS-323) via en standard 9-polig seriekabel. I PC:n kan man använda viket navigationsprogram som helst som jobbar med standarden NMEA. Servern förser anslutna instrument med spänning via nätverkskabeln. Servern anpassar data som tas emot från givarna och sänder detta vidare till instrumenten via nätverkskabeln. På samma sätt anpassar Servern data som tas emot från instrumenten via nätverkskabeln och sänder detta därefter till anslutna NMEA 0183 mottagare via NMEA data ut porten. Även data mottaget från NMEA 0183 sändaren via porten för NMEA data in, anpassas och sänds vidare till instrumenten via nätverkskabeln. Servern och NX2 instrumenten sänder och mottar data till och från varandra direkt via nätverkskabeln. Nexus nätverk är baserat på RS 485 vilket är en industriell databusstandarden. Detta gör att du kan ansluta upp till 32 NX2 instrument direkt till en Nexus nätverkskabel. Ett Nexus nätverk har därför hög flexibilitet med stora framtida utbyggnadsmöjligheter. Ett Nexus nätverket är dessutom ca 10 gånger snabbare än ett nätverk baserat på NMEA

7 Fysiskt består nätverkskabeln av en 5 mm kabel. En 4-polig kontakt gör installationen till instrumenten enkel. Inga stora hål behöver borras och kabeln kan kapas till exakta längder. Anslutningspunkterna vid Servern är färgkodade och siffermärkta för att lätt kunna identifieras. Multi Control instrumentet är ett kombinationsinstrument som samtidigt visar en huvudfunktion och en underfunktion. Du kan lätt anpassa instrumentets presentation så att dina favoritfunktioner visas samtidigt. Instrumentets stora display gör det lättläst, även vid stora vinklar och i starkt solsken. Displayen och de fem knapparna har röd bakgrundsbelysning som kan ställas in i tre nivåer. Till NX2 systemet finns ett stort urval av analoga repeatrar och tillbehör. Det analoga styrinstrumentet erbjuder unika funktioner. När det används tillsammans med styrreferensfunktionen (AWA) kan du faktiskt styra efter vinden och expandera kryssoch undanvindsvinkeln. NX2 instrumenten har två års garanti. För att få optimal nytta av din nya NX2 produkt, ber vi dig noga läsa igenom denna manual innan du börjar installera och använda ditt system. Vi tackar dig för att du valt NX2. Om du ser oss vid någon utställning så kom gärna fram och hälsa. Lycka till och en god seglats! 6

8 3 Installation Installationen omfattar fem steg: 1. Läs installations och användarmanualen. 2. Planera var du skall installera givare, Server och instrument. 3. Installera först givarna, sedan Servern och sist instrumenten. 4. Drag fram kablarna och anslut dessa. 5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system. Innan du börjar borra... tänk efter hur du skall göra för att få en så enkel och bra installation som möjligt. Planera noga var du skall placera givarna, Servern och instrumenten. Lämna också plats för ytterligare instrument. Några gör det ej som du bör beakta: - Korta ej av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så att Servern, givare och instrument kan lyftas fram för inspektion. - Lägg ej på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet. Den medföljande packningen räcker väl till för att täta. - Förlägg ej kablage i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga i vatten. - Förlägg ej kablaget nära utrustning som avger stor elektromagnetisk strålning: generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för att minimera risken för störningar på ditt system. - Stressa ej, tag god tid på dig. Då är en bra installation lätt att åstadkomma. Följande material behövs: Avbitartång och skaltång. En liten och en stor stjärnskruvmejsel. En liten skruvmejsel. Hålsåg för instrumentet, 50 mm. 2.8 mm borr för monteringshål. Buntband Om nätverkskabeln ej räcker till så kan du köpa en extra Nexus förlängningskabel på 8 m ( Art. No ) eller så kan du använda eventuell överbliven nätverkskabel från andra installationer. Samma typ av kabel används för alla installationer, såväl för givare som för instrument. Om du är tveksam angående installationen, tag hjälp av en marinelektronikinstallatör. 7

9 3.1 Placering av Servern Servern skall monteras på en vertikal plan yta under däck på ett torrt ställe i båten. Avståndet till radioutrustning skall vara minst 500 mm. Placera Servern i båtens mitt så nära elpanelen som möjligt. 3.2 Installation av Servern Lossa skyddskåpan med de två skruvarna. Borra fyra 2,8 mm hål. Montera Servern med hjälp av de fyra monteringsskruvarna. Stryk silikonfett på kopplingslisternas alla kontaktytor. Anslut nätverkskabeln märkt 5 till den vänstra kopplingslistens uttag 5, 6, 7 och 8 enligt figur. Anslut nätverkskabelns ledare i enlighet med färgmärkningen vid kopplingslisten. Kabeln är försedd med ändhylsor och därmed färdig att kopplas in. Anm: Om kabeln behöver kortas, rekommenderar vi att du gör det vid den omärkta kabeländan. Därmed behåller du kabelns märkning, vilket underlättar att identifiera kablarna i framtiden. När alla anslutningar är gjorda fästs kablarna med buntband enligt figur. Sätt därefter skyddskåpan på plats och skruva fast den med de två medföljande skruvarna. 8

10 Installationen av Servern är därmed färdig! 9

11 3.3 Installation av givare Givare för logg, djup, vind och kompass ansluts till Serverns högra anslutningsplint. Plinten är tydligt märkt med namn, nummer samt ledarnas färg. Installera givarna i enlighet med de instruktioner som medföljer respektive givare. Anslut givarna i enlighet med efterföljande figurer. 3.4 Anslutning av extra tillbehör Du kan erhålla följande tillbehör från din återförsäljare. Se 14.4 för en förteckning över tillbehör till ditt NX2 system Man över bord (MOB) knapp Artikelnummer Se 10 för en funktionell beskrivning. Anslut vit ledare till stift 16 (MOB) och brun ledare till stift 12 (0 V) på Servern. 10

12 3.4.2 Taktikknapp Artikelnummer (samma som MOB). Se 9.1 för en funktionell beskrivning. Anslut vit ledare till stift 15 (SET STEER) och brun ledare till stift 12 (0 V) på Servern. Vit Brun Extra larm Artikelnummer Ett extra larm kan anslutas om du önskar ett kraftigare ljud. Extralarmet kommer att ljuda när någon av larmfunktionerna i systemet initieras. Röd ledare ansluts till båtens 12V Svart ledare ansluts till Server stift 14 (BUZZER). 11

13 3.4.4 NX2 instrument Alla NX2instrument ansluts direkt till Nexus nätverk (daisy chain anslutning). Samma typ av 4-polig stickpropp med färgmärkning används vid alla anslutningar. För installation av instrumentet, se Anslutning av Instrumentbelysning Instrumentbelysningen kan manövreras till/från med hjälp av båtens normala instrumentbelysningsomkopplare. Anslut ledaren från båtens instrumentbelysningsomkopplare till Serverns stift 13 (LIGHT ON +12 V). Kompass belysning 12

14 3.6 Anslutning av extern NMEA sändare Utrustning som sänder NMEA, t.ex. GPS, Decca, Loran, NMEA kompass Logg, ekolod och vindgivare. Om ett sådant instrument är anslutet kan merparten av informationen presenteras i NX2 systemet. För att kunna ansluta extern NMEA utrustning till NX2 systemet, måste du veta vilka två ledare som levererar NMEA OUT signalen från det externa instrumentet. Om du ej vet vilka de två ledarna är, skall du kontakta den som har levererat NMEA utrustningen. Han bör veta vilka ledarna är och säljer förmodligen eventuell erforderlig anpassningsutrustning. Servern är utrustad med två NMEA portar, en för NMEA in från givare exempelvis GPS, vind, kompass etc. Denna är märkt NMEA GPS på servern och har Anslut ledaren för NMEA out från den externa utrustningen till Serverns stift 10 (IN A). Anslut ledaren för NMEA return från den externa utrustningen till Serverns stift 11 (IN B). En förteckning över NMEA-meddelanden som kan mottagas av Servern finns i Anm. a: Enbart ett NMEA instrument kan anslutas till Serverns stift 10 och 11. Anm. b: Vi rekommenderar ej användningen av NMEA givare för vind, logg och kompass. Anledningen är att dataöverföringshastigheten för dessa är låg i jämförelse med givare som kan anslutas direkt till Servern. Anm. c: Om NMEA utrustningen enbart har en utgångsledare, NMEA out, skall Serverns stift 11 (IN B) och 12 (0V) förbindas med en ledare. Anm. d: Om du vill ansluta den externa enheten till 12V ex. NX2 GPS antenn eller annan GPS mottagare kan den anslutas på pinne 9 (+12V) och pinne 12 (0V) 3.7 Anslutning av externa NMEA mottagare Utrustning som tar emot NMEA meddelanden, t.ex. plotters, radar, Maxi repeaters, POWER Navigate. 13

15 Även i detta fall måste du veta vilka två ledare som tar emot NMEA IN signalen i den externa utrustningen. Om du ej vet vilka de två ledarna är skall du kontakta den som har levererat utrustningen. Han bör veta vilka ledarna är och säljer förmodligen eventuell erforderlig anpassningsutrustning. Anslut ledaren för NMEA in från den externa utrustningen till Serverns stift 3 (OUTPUT A). Anslut ledaren för NMEA return från den externa utrustningen till Serverns stift 4 (OUTPUT B). En förteckning över NMEA-meddelanden som kan sändas av Servern finns i NMEA kompass, NMEA vindgivare, NMEA logg och NMEA djupgivare. För att kunna ansluta dessa till NX2 systemet, måste du veta vilka två ledare som levererar NMEA OUT signalen från den externa utrustningen. Om du ej vet vilka de två ledarna är skall du kontakta den som har levererat utrustningen. Han bör veta vilka ledarna är och säljer förmodligen eventuell erforderlig anpassningsutrustning. Anslut ledaren för NMEA out från den externa utrustningen till Serverns stift 10 (IN A). Anslut ledaren för NMEA return från den externa utrustningen till Serverns stift 11 (IN B). Anm. a: Enbart ett NMEA instrument kan anslutas till Serverns stift 10 och 11. Anm. b: Kontrollera att kalibreringsvärdena för C73, C74, C75 och C76 är rätt inställda, se Multi Control manualen. 14

16 3.8 Anslutning till PC Servern är utrustad med en NMEA port avsedd för anslutning till PC. NMEA data som sänds ut är samma som sänds på stift 3 och 4 men med standard avsedd för PC (RS- 232). Ingångarna är däremot separerade så att man kan ta in data på stift 10 och 11 från ex. en GPS och sedan anslut en PC till denna kontakt. Data som kommer in på NMEA ingången (stift 910 och 11) skickas också ut på PCporten. Anslut PC med en standar 9-polig seriekabel. 3.9 Anslutning till elcentralen 1. Anslut den röda ledaren från Servern stift 1 (+12V) till +12V via en 3 amperes säkring. Anslut den svarta ledaren från Servern stift 2 (0V) till 0V 3 A Säk. Röd Svart Anm. a: Spänningskablarna bör vara så korta som möjligt. Anm. b: Upp till 32 NX2 enheter (Server, digitala- och analoga instrument, servo för autopilot samt NX2 GPS) kan anslutas till 1 Nexus nätverkskabel. Om fler än 10 enheter ansluts skall batterispänningen anslutas till bägge sidorna av kedjan ( ringanslutning) enligt figur nedan. Anslut ej Nexus databussledare (gul och vit) i ringanslutning. 15

17 2. Kontrollera att alla anslutningar är riktiga innan du slår på spänningen till NX2 systemet. 16

18 3.10 Kompatibilitet med våra tidigare givare Loggivare Samtliga våra tidigare givare, utom givarna i S-2000 och S-200 serierna, kan användas för mätning fart och distans. Enbart givare från NX2, Nexus och STAR serierna kan mäta temperatur. Skärm Vit Gul Grön Brun Vit Grön Anm.: Power givarens vita ledare (för vattentemperatur) skall isoleras och ej anslutas Ekolodgivare Enbart givare avsedd för NX2 går att ansluta OBS. Se till använda givare som är anpassad tilöl Serverns frekvens. 185kHz Skärm Vit Brun 200 khz 17

19 Vindgivare Samtliga våra vindgivare kan användas. Skärm Vit Gul Grön Brun Vit Gul Grön Kompassgivare Kompassgivare, dvs. fluxgategivare måste vara av NX2 eller Nexus typ. Kompassgivare till S-5000, D50, S-520/S-525 och POWER kan uppgraderas till NX2 standard. Kontakta din lokala återförsäljare. 18

20 GPS mottagare NX2 GPS antenn ansluts till NMEA GPS ingången. Grön Gul Vit Skärm 19

21 3.11 NMEA Sändning av NMEA satser från Servern En meddelandesekvens på NMEA nätet har 16 slottar. Detta innebär att först sänds slot 1, därefter slot 2 och sedan slot 3, etc. När en meddelandesekvens är färdig, dvs. när slot 16 har sänds startar det hela om med slot1, slot 2, osv. Det tar ca. 2 sekunder att sända 16 slottar. Servern kan hantera 29 olika NMEA satser. Varje slot kan tilldelas en NMEA sats med hjälp av de 16 kalibreringskoderna C79 till C94-1 kalibreringskod per slot. Detta innebär att du kan sända max 16 av de tillgängliga 29 NMEA satserna via Serverns NMEA-port. NMEA 0183 version 1.5 och 2.0 används i systemet. I nedanstående lista anges fabriksinställningen av de 16 slottarna (kalibreringskanalerna). Ex.v. kalibreringskanal [C79] har tilldelats [BW1]. 0 [ ] Ingen utsignal 1 [APB] Autopilot B 2 [BOD] Ursprunglig bäring till destinationen 3 [BWC] Bäring och distans till WP 4 [BWR] Bäring och distans, död räkning 5 [C77] [DBT] Djup från givarens placering 6 [DPT] Djup 7 [C78] [GLL] Geografisk position 8 [GSA] DOP samt aktiva satelliter 9 [C79] [GSV] Synliga satelliter 10 [C80] [HDM] Magnetiskkurs 11 [C81] [HDT] Sann kurs [C89] 12 [MTW] Vatten temperatur 13 [C82] [MWD] Vindriktning och vindkurs 14 [MWV] Skenbar vind hastighet och vinkel 15 [RMB] Minimum navigeringsdata 16 [RMC] Minimum specifik GPS- och TRANSIT-data 17 [RTE] Rutt 18 [C83] [VDR] Avdrift 19 [C84] [VHW] Fart och kurs genom vatten 20 [VLW] Distans genom vattnet 21 [C85] [VPW] Fart relativt vinden 22 [C86] [VTG] Tillryggalagd distans och distans över grund 23 [C87] [VWR] Skenbar vindhastighet och riktning 24 [C88] [VWT] Sann vindhastighet och riktning 25 [C90] [WCV] Fart mot WP 26 [WPL] WP position 27 [C91] [XTE] Sidoavvikelse relativt kurslinje 28 [C92] [ZDA] Tid och datum 29 [ZTG] & [UTC) Tid till destination eller WP 20

22 Exempel på NMEA satser: $IIAPA,A,A,00.007,L,N,V,V,145.03,M,004 $IIAPB,A,A,00.007,L,N,V,V,147.53,T,004,147.52,T,,T*29 $IIBOD,147.53,T,145.03,M,004,000 $IIBWC,101515, ,N, ,E,147.52,T,145.02,M,15.649,N,004 $IIBWC,,,,,,147.52,T,145.02,M,15.647,N,004 $IIBWR,101516, ,N, ,E,147.52,T,145.02,M,15.647,N,004 $IIDBT,293.52,f,089.47,M,048.36,F $IIDPT,089.47,0.40 $IIGLL, ,N, ,E,101517,A $IIHDM,026,M $IIHDT,029,T $IIMTW,19,C $IIMWD,161.77,T,159.27,M,07.01,N,03.61,M $IIMWV,133,R,07.03,N,A $IIRMA,A, ,N, ,E,,,0.23,189.47,,,,*00 $IIRMB,A,00.007,L,000,004, ,N, ,E,15.647,147.52,,V*01 $IIRMC,101340,A, ,N, ,E,0.04,063.42,,,*06 $IIVDR,063.42,T,060.92,M,0.04,N $IIVHW,029,T,026,M,00.00,N,00.00,K $IIVLW, ,N,, $IIVPW,0.00,N,, $IIVTG,063.42,T,060.93,M,0.04,N,, $IIVWR,133,R,07.03,N,03.62,M,, $IIVWT,133,R,07.01,N,03.61,M,, $IIWCV,0.00,N,004 $IIWPL, ,N, ,E,027 $IIXTE,A,A,00.003,L,N $IIZDA,101341,,,, $IIZTG,101341,,004 Information till avancerade datoranvändare: [BWR] och är samma som [BWC], med undantag av att [BWC] avser storcirkeldata. [BWR] är avsett för äldre mottagare som inte kan ta emot [BWC]. [BW1] är en förkortad version av [BWC], t.ex. så saknas tid och nästa WP position (tillpunkt) sänds som tomsträngar. De tre inledande tecknen i NMEA satsen är [BWC] och ej [BW1] (som i exemplet). [BW1] är avsedd för MAXI Repeaters och äldre mottagare som inte kan ta emot långa strängar. [WPL] sänds endast om C74 är satt till [ON]. Detta innebär att varje gång som [WPL] sänds, så är dess innehåll nästa definierade WP ur listan. När alla har sänts så börjar det om från början igen med den första etc.. WP identitet (numret) sänds med 3 siffror. Det är möjligt att sända och mottaga WP i grupper om 100 WP, genom att sätta C78 [WBN] till WP gruppens hundratalsiffra. Exempel: Om C78 sätts till [03], kommer WP 23 att sändas som WP 323. Anm: Alla WP kommer att behandlas lika. [ZDA] innehåller enbart UTC tid. Datum sänds ej. 21

23 Ändring av NMEA satser som sänts från Servern Kontrollera vilka NMEA satser som kan mottas av din NMEA navigator, innan du ändrar på fabriksinställningen. Välj den slot, dvs. den kalibreringskod, C79 - C94 som innehåller den NMEA sats som du önskat ändra och tryck på SET. Välj önskad NMEA sats med MINUS eller PLUS. För att spara valet, tryck på SET. En av fördelarna med Nexus nätverket, är den höga dataöverföringshastigheten jämfört med den långsammare NMEA standarden. Nexus nätverket är ca 10 ggr snabbare. Vi rekommenderar därför att du använder NX2 instrument och givare för att få högre noggrannhet. Det tar 2 sekunder att överföra innehållet i alla 16 slottarna. Detta innebär att informationen uppdateras var 2:a sekund på nätverket. Du kan öka snabbheten genom att sända viktigt data oftare. Du kan uppdaterar data på nätverket dubbelt så ofta genom att sända en NMEA sats 2 ggr istället för 1 gång. Detta gör du genom att sända denna NMEA sats 2 ggr med 7 slottar emellan, dvs. de två slottarna skall ligga så långt från varandra som möjligt. Därmed uppdateras detta typ av data varje sekund på nätverket. På samma sätt kan du sända en NMEA sats 4 ggr för att ytterligare höja uppdateringstakten av denna NMEA sats på nätverket. Exempel: Om du önskar sända kompasskurs från en NX2 kompassgivare till en autopilot, tilldelar du [HDM] till varje udda slot - C79, C81, C83... C93. Därmed uppdateras autopiloten 4 ggr/sek. De övriga slottarna, C78, C80, C82... C94 är lediga och kan användas för att överföra andra typer av NMEA satser. För anslutning av NMEA instrument som mottar data från Servern, se

24 Mottagning av NMEA satser i Servern NMEA satserna kan delas in i 5 olika kategorier: 1) Positionsrelaterat data: Position, SOG/COG, tid och begränsat satellitstatus om en GPS är ansluten. Denna information mottages om ingen NX2 GPS är ansluten. Om en NX2 GPS är ansluten kommer den ta över navigationen. 2) Navigationsdata: [BTW], [DTW], [BOD], [XTE], [SET] and [DRIFT]. Denna information mottas enbart om C75 NAV sätts till [ON]. Servern sänder automatiskt data på nätverket, t.ex. [DRIFT], [WCV], [TTG] and [CTS]. 2) Kompasskurs: Kompasskurs mottas enbart om C76 [CMP] är satt till [ON]. Kursen är antigen [HDT] (prioritet 1) eller [HDM]. Missvisningsvärdet adderas till [HDM], men ej till [HDT]. 4) Relativ vind: Vindvinkel och vindhastighet tas från [VWR] enbart när C77 är satt till [ON]. Sann vindvinkel och sann vindhastighet beräknas enbart när båtens hastighet är känd. Följande NMEA satser kan mottas av Servern: [AAM] [APA] [APB] [BOD] [BWC] [BWR] [GGA] [GLL] [HDM] [HDT] [RMA] [RMB] [RMC] [SNA] [VDR] [VTG] [VWR] [WPL] [XTE] [ZDA] Ankomstlarm Autopilotsats A (gammal) Autopilotsats B Bäring start till destination Bäring och avstånd till WP Bäring och avstånd till WP (gammal) GPS position Geografisk position, Latitude/Longitude Magnetisk kurs Sann kurs Loran-C information (minimum) Navigationsinformation (minimum) GPS/Transit information (minimum) Navigations status Avdrift (kurs och fart) Kurs och fart över grung Relativ vindhastighet och riktning WP koordinater Sidoavvikelse Tid och datum För anslutning av NMEA instrument som sänder data till Servern, se

25 Alla data (POSITION, BTW, SOG/COG, etc.) mottas från en typ av NMEA satser. Om data finns på olika ställen, kommer datat att väljas i prioritetsordning. Example I: Position väljs i följande prioritetsordning: RMC, GGA, RMA och GLL. Example II: BTW/DTW väljs i följande prioritetsordning: RMB, BWC och BWR. Sändningsidentiteten (de två första bokstäverna efter $ ) ignoreras av Servern. Aktuell position läses. Därefter adderas eventuell latitud/longitud korrektioner, C39 och C40, innan positionen sänds på nätverket till övriga instrument Speciella NMEA satser Servern kan läsa 2 speciella NMEA satser som kan sändas av en PC: [TBS] [CAD] [CFD] optimal båtfart (target boat speed) Önskad valfri vinkeldata önskad valfri digital data Dessa tre satser återsändes på nätverket och kan visas som en underfunktion på Multi Control instrumentet. För att visa [TBS], välj huvudfunktionen SPEED och den tomma underfunktionen. Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR. För att visa [CAD], välj huvudfunktionen NAVIGATE och den tomma underfunktionen. Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR. För att visa [CDF], välj huvudfunktionen WIND och den tomma underfunktionen. Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR. Exempel: $PSILTBS,X.X,N<CR><LF> Knop Båtfart $PSILCD1,X.X,X.X,<CR><LF> CAD ( ) CFD ( enheter) Denna funktion finns fr.o.m. Server version 2.4 och Multi Control instrument version fr.o.m

26 4 Underhåll och felsökning 4.1 Underhåll Rengör instrumentet med mild tvållösning och torka rent med en i rent vatten fuktad trasa. Använd ej lösningsmedel eller högtrycksspruta. Kontrollera alla anslutningar minst en gång per år samt lägg på nytt silikonfett vid behov. Använd alltid instrumentets skyddskåpa då instrumentet ej används. Instrumentet mår bättre om du förvarar det inomhus vid extrema temperaturer. 4.2 Felsökning Innan du kontaktar din leverantör bör du kontrollera punkterna i samt anteckna nedanstående uppgifter; Samtliga instrument och givare inklusive versionsnummer. Serverns versionsnummer Respektive instruments ID-nummer på nätverket (visas i samband med spänningspåslag) Allmänt Fel i elektronisk utrustning beror i de flesta fallen på installationen och dåliga anslutningar. Kontrollera därför att; Installationen och kableringen är gjord enligt instruktionerna för instrumenten och givarna. Skruvplintarnas skruvar är ordentligt åtdragna. Det ej finns korrosion i kontaktpunkterna. Lösa ledare ej förorsakar kontakt med andra ledare. Kablarna ej är skadade. Batterispänningen är korrekt - den skall var minst 10 V. Säkringen är av rätt typ och att den ej är trasig. Flera instrument ej har samma ID nummer, se 3. 25

27 4.2.2 Åtgärder 1. Fart- och distansfunktioner - Ingen presentation [ --- ] C73 [BSP] skall vara [OFF] om ingen NMEA loggivare är ansluten till systemet. C95 [SOG] skall vara [OFF] om ingen navigator / GPS är ansluten till systemet. Oregelbundna värden: Kontrollera dämpningsinställningen för fart C13 [SEA], se Multi Control manualen Server är utrustad med inbyggda lysdioder för felsökning. Varje varv paddelhjulet roterar, tänts lysdioden en gång. När båten körs, blinkar dioden snabbare i takt med båtens hastighet. Om man roterar paddelhjulet för hand, är dioden tänd halva varvet och släckt andra halvan. Om lysdioden är tänd eller släkt hela tiden skall kablaget och kontakter kontrolleras. Djup eko Log puls Kompass A Kompass B Vind A Vind B 2. Kompass - Ingen presentation [ --- ] C76 skall vara [OFF], om ingen NMEA kompassgivare är ansluten. Övertyga dig att kompassen är korrekt devierad, se Multi Control manualen Kontrollera att kompassgivaren ej är monterad upp och ner. Kabeln skall komma ut i underkant av givaren. Kontrollera att kompassgivaren är korrekt inriktad, se Multi Control manualen. 26

28 Kompass signalen är uppdelad i en cosinussignal (Kompass A) och en Sinussignal (Kompass B) dessa överförs med en frekvens av 13 Hertz. De inbyggda lysdioderna skall blinka 13 gånger / sek vilket är mycket snabbt och svårt för ögat att uppfatta. Om man tittar på dioderna Kompass A och B kan man se att de inte lyser konstant. Om lysdioderna är tända eller släckta hela tiden skall kablaget och kontakter kontrolleras. Oregelbundna värden: Kontrollera dämpningsinställningen för kompassen [SEA], se Multi Control manualen. Kontrollera att inga järnföremål finns i kompassgivarens närhet. 3. Vind - Ingen presentation [ --- ] C77 skall vara [OFF] om ingen NMEA vindgivare är ansluten. Om felaktigt vinddata visas. Kontrollera att anslutningarna, speciellt vid däcksgenomföringen, är riktigt utförda. Vindsignalen är uppdelad i en cosinussignal (Vind A) och en Sinussignal (Vind B). De inbyggda lysdioderna blinkar en gång per varv propellern roterar. Om man tittar på dioderna Vind A och B kan man se att de inte lyser konstant eller är släckta hela tiden. Kontrollera att givaren är riktigt inriktad, se Multi Control manualen. 4. Vad du bör veta om digitala ekolod. Ett ekolod arbetar efter följande princip. En kort akustisk signal sänds från givaren och reflekteras mot botten och sedan tillbaka till givaren. Den tid det tar för signalen (ekot) att återkomma är ett mått på djupet. Ekots karaktär ändras beroende på typ av botten, kraftiga salt- och temperaturskikt, ojämn bottenvegitation, fiskar etc. Genom avancerad signalbehandling påverkar dessa variationer normalt ej djupmätningarna. Du kan dock i vissa fall få tillfälliga störningar. Nedan finns förklarat några orsaker till varför störningar kan uppkomma samt hur det påverkar visningen av djupet på instrumentet. 1. Inget djup visas på instrumentet. Enbart [ --- ] visas. Om inga ekon mottages under 3 sekunder, visas 3 streck [ --- ] tills ett nytt eko mottas. Om djupet är större än det största djup instrumentet kan mäta. Om djupet är stort samtidigt som det är en mjuk botten som reflekterar signalen dåligt. När båten kränger kraftigt, ex.v. vid segling. I en propellerström, där luftbubblor skapas. Exempelvis, om du följer nära efter en motorbåt. 27

29 Kontrollera anslutningarna vid förstärkarenheten. Kontrollera även att kabeln är korrekt ansluten mellan Servern och förstärkarenheten. Vid inombordsmontering av givaren där skrovtjockleken är alltför stor eller det är luft mellan givare och skrov. Maximalt rekommenderad skrovtjocklek är mm. Djupvärdena kan bli hoppiga och felaktiga vid passage av kraftkablar i vattnet. 2. Felaktig eller ostabil visning av djup. Vid gång i grunt vatten med ojämn och hög bottenvegitation. Vid kraftiga salt- eller temperaturskikt i vattnet. Vid kraftigt upprört vatten innehållande sandpartiklar eller annan förorening. Bottenytan på givaren kan målas för att skydda den mot beväxning. Vi rekommenderar dock att ytan rengörs regelbundet. Beväxning på givarens bottenyta kan förorsaka att inget eller ett ostabil djupvärde visas. När båten ligger förtöjd tillsammans med andra båtar kan det uppstå störningar, förorsakade av signaler från andra ekolod. Även kättingar och andra föremål i vattnet kan förorsaka reflektioner som ger felaktig visning av djupet. Felsökningsdioden blinkar varje gång ett eko kommer in, detta sker 3ggr/sek. Om lysdioden är släkt hela tiden skall kablar ock kontakter kontrolleras Felmeddelanden Följande felmeddelanden kan visas på instrumentet. ERROR 2 ERROR 3 ERROR 10 ERROR 11 ERROR 12 ERROR 13 ERROR 15 ERROR 16 Nexus nätverk fungerar ej, kontrollera färgmärkning och anslutningar. Inget data mottas inom viss tid. Felaktigt inmatat format, t.ex 'Ost. Fjärrkommando som ej kan utföras. Uteblivet svar från, eller ej inkopplad navigator. Ej definierad WP. Ej tillåten autopilotfunktion. Automatisk deviering ej möjlig beroende på att NMEA kompass vald. ERROR 17 Automatisk deviationskontroll misslyckad. Varvet ej fullföljt, felet större än 1,5 ERROR 19 Båten förmodligen träffad av en våg under varvet. Felet större än 1,5. Om andra felmeddelanden visas på Multi Control instrumentet skall du kontakta din leverantör. 28

30 5 Specifikation 5.1 Teknisk specifikation Dimensioner: Instrument kabel: Server: 110 x 165 x 30 mm 8 m Spänning: 12V DC (10-16V). Instrumentet är skyddat mot förväxling batteripoler. Strömförbrukning: Server: 0,2 W. Temperatur område: Lagring: -30 till +80 C Användning: -10 till +70 C Vikt: Server: 220 gram. Hölje: Server: Stänksäker CE godkännande Produkterna uppfyller krav för EMC immunitet och emission enligt EN Nexus Nätvärk Introduktion: Nexus Nätverket är en dubbelriktad buss med möjlighet att ansluta många instrument. Den är en RS-485 duplex bus med möjlighet till 32 instrument anslutna samtidigt. Den höga störokänsligheten medger användande av mycket långa kablar (upp till 1200 m).data sänds synkront med en startbit, 8 databitar, 1 paritetsbit samt 2 stoppbitar med en överföringshastighet av 9600 baud. Detta ger möjligheter till mycket snabb datauppdatering. Viss information skickas upp till 10 ggr. Per sekund. Användare av Nätverket: Nexus Nätverket är öppet för nya användare och applikationer utan licenser eller avgifter. Emellertid är Nätverket tillverkarens egendom. Därför måste specifikationerna följas för att skydda tillverkarens åtaganden vad beträffar prestanda och driftsäkerhet. För de flesta applikationer är PC-interface (art.nr ) ett mycket bra hjälpmedel för att titta på och logga all data som skickas på Nätverket. Det går även att lägga in Waypoints och rutter via PC:n. PC-interfacet är utrustat med en anslutning till Nexus Nätverk samt en 9-polig D-sub kontakt för anslutning till kommunikationsporten (RS- 232) 29

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk

Sea Data. Installations och Användarmanual Svensk Installations och Användarmanual 1 Sea Data Denna manual är skriven för Silva Star Sea Data Utgåva: Januari 2004 2 1 Introduktion...4 1.1 Specifikationer...4 1.2 Förpackningens innehåll...4 2 Installation...5

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96)

Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96) Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96) Innehållsförteckning 1 Till läsaren... 5 Transas Navigator en presentation... 6 Dator, GPS-givare & andra in/utenheter...

Läs mer

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL AIS-CTRX Klass B AIS Transponder OFFICIAL AIS SUPPLIER TO VOLVO OECAN RACE Version 1.9SE True Heading 2009 Denna manual får inte i något avseende kopieras utan tillstånd

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Dr a g o n fly TM. Installation och drift instruktion. Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited

Dr a g o n fly TM. Installation och drift instruktion. Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited Dr a g o n fly TM Installation och drift instruktion Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

quatix Användarhandbok

quatix Användarhandbok quatix Användarhandbok April 2013 190-01594-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

GPSMAP 400-serien. användarhandbok

GPSMAP 400-serien. användarhandbok GPSMAP 400-serien användarhandbok 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax +1

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

2012 Mercury Marine *8M0073490* 90-8M0073490

2012 Mercury Marine *8M0073490* 90-8M0073490 2012 Mercury Marine *8M0073490* 90-8M0073490 612 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Viktig information FriskrStöldskyddssystem premium, friskrivning...2 FCC meddelande... 2 Det är viktigt att utrustningen

Läs mer

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63 All-In-One Navigator Användarmanual Ver.1.63 1 Polstar Technologies, Inc. http://www.polstargps.com Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras.

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. Version 2013-12-05 Praktiska regler Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. En reparation får inte ta mer än

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer