BOX KING GT 2800 PC-MANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOX KING GT 2800 PC-MANUAL"

Transkript

1 BOX KING GT 2800 PC-MANUAL 1 Sw, Mar 03

2 Innehållsförteckning 1. Tekniska data 4 2. Förord 5 3. Reservdelsbeställning 5 2 Beskrivning 6 3 Sido-beskrivning Huvudsida Statusinformation Navigationsmeny Produktionsdata Antalsräknare Avfallbandsstyrning Login användare Status Positioner Ny Radera Följande Verktygsfunktioner Dataöverföring Tvärspositioner Tryck Grafik Ingångar/utgångar E/A Inställning Huvudsida, Huvuddrift Tvärsdrift Referensvärden Störung an den Antrieben Referenskörning Tvärsfunktioner Cirkelknivens Funktion Slitsknivbalk 23 4 Felorsaker Felmeddelanden Lufttryck saknas Tvärsdrift i ändläge Tvärskniv ej i nedersta läget Tvärskniv ej i övre läge Perforeringskniv ej i övre läge Rillverktyg ej i övre läge Slitsbalken ej i övre läget Komprimeringsbalken ej i undre läget Komprimeringsbalken ej i övre läget Verktyg 1 ej i undre läget Verktyg 1 ej i övre läget Verktyg 2 ej i undre läget Verktyg 2 ej i övre läget Verktyg 3 ej i undre läget Verktyg 3 ej i övre läget Tryckverk1 i övre läget Tryckverk 2 i övre läget Uppnått antal ark 28 5 Felkoder 28 2

3 Leverantörsadress : IMG-Klett GmbH Industriegebiet Grosshülsberg Dreherstrasse D Remscheid, Tyskland Telefon: +49 (0) 21 91/ Telefax: +49 (0) 21 91/ Svensk kontakt : Arapak AB Tel: Fax: E-post: 3

4 1. Tekniska data TEKNISKA DATA Arkstorlek, min max Materialtjocklek Repeteringsnoggrannhet Maskinhastighet Cykeltid slits-/rill-/skäraxel Minimiavstånd mellan 2 rillar Minimiavstånd mellan 2 knivar Arbetshöjd (maskinen kan förhöjas) Tjocklek slitsknivar Slitsmotor Anslutning Luftförbrukning Maskinmått (exkl plattform) 200 x 620 mm (850x400 med Autofeed) 2800 x mm mm (trippelwell) +/- 1 mm m/min, steglöst inställbar cirka 0.7 sek. 30 mm på 1 axel i maskinriktningen 0 mm på 2 axlar 50 mm i maskinriktningen arket 1 m över golv 8 mm eller 10 mm 4,8 kw kuggväxelbromsmotor 3 x 400 V, 50Hz, 20A 100 Nl/tim, 8 Bar cirka 5,4 (6,4)x 3,5 x 2 m (L x B x H), kg Maskinen uppyller gällande EU-riktlinjer. 4

5 2. Förord Denna dokumentation med bilagor är en beståndsdel av maskinleveransen från IMG- Klett GmbH. Dokumentationen får ej utan särskilt tillstånd ändras, kopieras eller delges tredje part. Dokumentationen skall bevaras i samlat skick under maskinens hela livslängd. Alfred Klett KG står gärna till tjänst med kompletterande upplysningar och assistans. Anvisningarna i denna dokumentationen ersätter ej de säkerhetsanvisningar som finns på och runt maskinen. Dokumentationen skall läsas och förstås av envar som uppehåller sig vid eller arbetar med eller utför service- och underhållsarbeten på maskinen. 3. Reservdelsbeställning Vid beställning av reservdelar skall särskilt anges: * Maskintyp * Maskinnummer * Reservdelsbeställningsnummer * Beteckning * Antal * För elektriska komponenter skall spänning anges. Maskingarantin gäller endast om original reservdelar använts. 5

6 2 Beskrivning PC n är länken mellan maskinen och operatören. Med pekskärmen samt med mus och tangentbord kan man betjäna maskinen. Via bildskärmen matas nya order in. Bildskärmen ger också information om maskinens aktuella status. 3 Sido-beskrivning 3.1 Huvudsida Huvudsidan har flera sektioner: 1. Statusinformation, som alltid visas 2. Navigationsmeny, som altid visas 3. Produktionsdata 4. Antalsräknare 6

7 3.1.1 Statusinformation Datum och tid visas. Dessutom maskinens aktuella status Navigationsmeny Navigationsmenyn visar tillgängliga sidor via fliksystem. Här kommer man åt alla eller vissa sidor beroende på behörighet Produktionsdata Produktionsdata som hör till viss order visas här. Data lagras i form av ordernummer. Sparade order kan hämtas från minnet. Klicka på? och välj med OK. Laddnings- resp. sparandet kan följas under punkt a. 7

8 3.1.4 Antalsräknare Här visas antalet producerade ark. Man kan också programmera in önskat antal ark. Vid uppnått antal visas ett meddelande och maskinen stannar. Tryck på Reset för att nollställa Avfallbandsstyrning Avfallsbandet kan köras på 3 sätt: 1. Auto = Bandet startar och stoppar med maskinen. 2. Till = Avfallsbandet går hela tiden. 3. Från = Avfallsbandet är alltid frånkopplat Login användare Login delen ger olika användare tillgång till systemet. ( a ) visar vem som är inloggad. 8

9 3.2 Status Statussidan visar maskinstatus med vy ovanifrån. 9

10 Maskinstatus visas. Genom att klicka på ett maskinelement ex.( a ) så erhålls mera information. 10

11 3.3 Positioner Ny Går man till flik ny så raderas aktuell order. (spara aktuell order vid behov) Textrader Här matas längdmåtten och tillhörande funktion in. 11

12 3.3.3 Följande information Flera rader matas in som får sitt turordningsnummer. Tvärsfunktionerna visas med grön färg om de valts Verktygsfunktioner Här visas hur valt verktyg ska styras. Startpositionen väljs. Om Uppe valts, så startar verkyget i övre position. Därifrån går den sedan till undre position Dataöverföring När data för aktuell order matas in, måste dessa data föras över till systemet. Därefter visas Överföring OK. 12

13 3.4 Tvärspositioner Här visas värdena för de tre tvärsfunktionerna. Man visar ordningen, dvs raden, funktion (verktyg) samt position då verktyget aktiveras. Om inget val sker så aktiveras funktionen enligt rad 3 över maskinbredden. Exemplet visar rad 7, där funktionen utförs mellan mm och mm. rad 2 och rad 6 utför funktionen mellan mm. 13

14 3.5 Tryck Här programmeras tryckets positioner. Man skriver in där trycket ska börja resp. sluta. Måttet anges alltid från arkets framkant (ej relativt) Efter ifyllande av färg skall tryckverket sättas i Auto med vred i position 1. Efter rengöring ska man välja Stopp. 14

15 3.6 Grafik Här visas inprogrammerade mått grafiskt för optisk kontroll. 15

16 3.7 Ingångar/utgångar E/A Här visas de elektriska in- resp. utgångarnas status. 16

17 3.8 Inställning Huvudsida, Maskindata Här visas olika grundinformation. Språk kan väljas. Man kan också lägga in och ändra ord (via lösenord) Man kan också ändra inställningarna. 17

18 3.8.2 Huvuddrift Här visas data för maskinen huvuddrift. V-max = max hastighet för motordriften V-min = min hastighet för motordriften samt även indragningshastigheten V-jog = hastighet då man ryck-kör Ramp upp = Accelerationsramp i automatik Ramp ned = Decelerationsramp i automatik Ramp upp - tryck = Accelerationsramp då man trycker Ramp ned- tryck = Decelerationsramp vid tryckning Ramp upp - ryck = Accelerationsramp vid ryckkörning Ramp ned - ryck = Decelerationsramp vid manuell körning Offset = Internt värde Distans = Internt värde 18

19 3.8.3 Tvärsdrift Här ställs grundinställningen in för tvärsdriften. V-max = max hastighet för tvärsdriften V-min = min hastighet för tvärsdrift samt indragningshastighet. V-Referenskörning =Hastighet för referenskörning (kalibrering) V-ryck = Hastighet vid manuell körning Ramp upp = Accelerationsramp vid automatikdrift Ramp ned = Decelerationsramp vid automatikdrift Ramp upp ryck = Accelererationsramp vid ryckkörning manuellt. Ramp ned ryck =Decelerationsramp vid ryckkörning manuellt. 19

20 3.8.4 Referensvärden Här ställs referensvärden in för de olika funktionerna 20

21 3.9 Kontrollfunktioner Med hjälp av Menytexten Kontrollera positioner kan man testa de data man programmerat. 21

22 3.10 Bildskärmssida Bildskärmssidan är uppdelad i tre delar: Grupp 1 handlar om transportdriften Grupp 2 handlar om tvärsdriften Grupp 3 handlar om slitsbalken Båda drifterna behandlas lika Informationen visar ÄR- och BÖR-värden samt hastighet, strömnivå, utrustningsbelastning, BÖR-värde för hastighet, accelerations- och decelerationsramp. I det gula fältet visas aktuellt driftsstatus (Stopp, Automatik, Manuell, Referenskörning) De gröna lamporna visar drifternas grundstatus. Tvärsdriften har dessutom 2 st lampor för gränsläge vänster och höger, ett extra fönster för referenskörning samt möjlighet till manuell betjäning av de tre funktionerna på själva verktygssläden. 22

23 Referenskörning Referenskörning ska göras vid installationen, rembyte, motorbyte eller då driften gått mot gränsläget. Gör så här: 1. Stanna maskinen. 2. Referenskörning aktiveras genom att trycka knappen 3. OK 4. Driften kör nu mot ett speciellt gränsläge. 5. Maskinen kan därefter köras som vanligt Tvärsfunktioner Val av en tvärsfunktion visar aktuell position hos dess drift. Med piltangenten kan man ändra ventilerna för denna funktion. Detta kan endast göras då maskinen står stilla Cirkelknivens Funktion Box King GT kan användas enbart som rullsax. Välj Ny och starta maskinen (utan programmerade data). Maskinens hastighet kan ändras här Slitsknivbalk Slitknivsbalken kan köras manuellt. = En komplett cykel utförs = En halv cykel utförs. 23

24 4 Felorsaker För det mesta kan man klara ut de flesta problem med Box King GT med hjälp av detta kapitel. Felermeddelande ser ut t.ex som i bild Felmeddelanden Felen visas i med det högsta felet först Lufttryck saknas Kolla lufttillförseln (även att tillräcklig mängd kommer fram) Tvärsdrift i ändläge Tvärsdriften har nått ett av de två ändlägena. Dra verktygssläden lite mot mitten. Starta om driften enl. pkt och gör en referenskörning Tvärskniv ej i nedersta läget Tvärskniven har aktiverats men ej nått sitt nedersta läge. Kontrollera om kniven verkligen har nått det nedersta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 16PS21. Måste vara aktiverad via Ingång på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 22SY7 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan. 24

25 4.1.4 Tvärskniv ej i övre läge Tvärskniven har aktiverats men ej nått sitt översta läge. Kontrollera om kniven verkligen har nått det översta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 15PS18. Måste vara aktiverad via Ingång på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 22SY7 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan Perforeringskniv ej i övre läge Perforeringskniv har aktiverats men ej nått sitt översta läge. Kontrollera om perforeringskniven verkligen har nått det översta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 15PS19. Måste vara aktiverad via Ingång på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 23SY8 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan Rillverktyg ej i övre läge Rillverktyget har aktiverats men ej nått sitt översta läge. Kontrollera om rillverktyget verkligen har nått det översta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 15PS20. Måste vara aktiverad via Ingång på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 23SY9 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan Slitsbalken ej i övre läget Slitsbalken har blockerats eller går tungt. Fel i impulsgivare 11PS5. Kontrollera ingång 1.02 på E/A Sidan eller texten på statussidan Komprimeringsbalken ej i undre läget Komprimeringsbalken har aktiverats men ej nått sitt nedersta läge. Kontrollera om balken verkligen har nått det nedersta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 12PS14. Måste vara aktiverad via Ingång 1.15 på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 22SY4 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan 25

26 4.1.9 Komprimeringsbalken ej i övre läget Komprimeringsbalken har aktiverats men ej nått sitt översta läge. Kontrollera om balken verkligen har nått det översta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 12PS13. Måste vara aktiverad via Ingång 1.14 på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 22SY4 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan Verktyg 1 ej i undre läget Verktyg 1 har aktiverats men ej nått sitt nedersta läge. Kontrollera om verktyg 1 verkligen har nått det nedersta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 14PS10. Måste vara aktiverad via Ingång på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 22SY1 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan Verktyg 1 ej i övre läget Verktyg 1 har aktiverats men ej nått sitt översta läge. Kontrollera om verktyg 1 verkligen har nått det översta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 13PS9. Måste vara aktiverad via Ingång på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 22SY1 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan Verktyg 2 ej i undre läget Verktyg 2 har aktiverats men ej nått sitt nedersta läge. Kontrollera om verktyg 2 verkligen har nått det nedersta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 14PS12. Måste vara aktiverad via Ingång på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 22SY2 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan 26

27 Verktyg 2 ej i övre läget Verktyg 2 har aktiverats men ej nått sitt översta läge. Kontrollera om verktyg 2 verkligen har nått det översta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 14PS11. Måste vara aktiverad via Ingång på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 22SY2 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan Verktyg 3 ej i undre läget Verktyg 3 har aktiverats men ej nått sitt nedersta läge. Kontrollera om verktyg 3 verkligen har nått det nedersta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 15PS16. Måste vara aktiverad via Ingång på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 22SY3 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan Verktyg 3 ej i övre läget Verktyg 3 har aktiverats men ej nått sitt översta läge. Kontrollera om verktyg 3 verkligen har nått det översta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 15PS15. Måste vara aktiverad via Ingång på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 22SY3 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan Tryckverk 1 i övre läget Tryckverk 1 har aktiverats men ej nått sitt översta läge. Kontrollera om tryckverk 1 verkligen har nått det översta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 13PS7. Måste vara aktiverad via Ingång på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 22SY5 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan 27

28 Tryckverk 2 i övre läget Tryckverk 2 har aktiverats men ej nått sitt översta läge. Kontrollera om tryckverk 2 verkligen har nått det översta läget. Ja = Kontrollera impulsgivare 13PS8. Måste vara aktiverad via Ingång på E/A Sidan (Ingångs-resp Utgångssignalsidan) Nej = Ventil 22SY6 har ej kopplat. Kontrollera Utgång på E/A Sidan resp. texten på statussidan 4.2 Uppnått antal ark När räkneverket har uppnått inprogrammerat antal ark, så stoppas Autofeed. 5 Felkoder 1000 Positioner ej överförda till PLC (SPS) 1001 Funktioner ej överförda till PLC 1002 Positioner tvärs ej överförda till PLC 1003 Position tvärskniv ej överförd till PLC 1004 Position tvärsrillverktyg ej överförd till PLC 1005 Positione tvärsperforering ej överförd till PLC 1006 Funktion tvärs ej överförd til PLC 1007 PLC ej Online 2000 Maximala tvärspostioner uppnådda Med reservation för tekniska ändringar. 28

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

1. Produktbeskrivning

1. Produktbeskrivning Manual PFM Flex 3 Det nya och unika PFM FLEX konceptet omfattar 4 olika instrumentalternativ för flödes- och differenstrycks-mätning. Från det enklaste FLEX1 till det mest avancerade Flex4 -alternativet

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Bruksanvisning. FlexiView

Bruksanvisning. FlexiView Bruksanvisning Flexiboard Bruksanvisning FlexiView Version 3.0.8 och senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Multistyr Välkommen till Abelko Multistyr programvara. Multistyr ingår i Abelko Enercom program. Multistyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Assistent. Modulen Möten. Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas.

Assistent. Modulen Möten. Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas. Assistent Modulen Möten Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas. Stäng/logga ut Flikarna till vänster visar de olika modulerna (Meddelande, Ledamot, Prenumerera,

Läs mer

Bruksanvisning. Flexiboard USB

Bruksanvisning. Flexiboard USB Bruksanvisning Flexiboard Bruksanvisning Flexiboard USB Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Handledning för eklara

Handledning för eklara 2014-04-04 Handledning för eklara Innehåll Tekniska krav... 2 Användarkonto i eklara... 2 Att söka bidrag hos Forte... 3 Anvisningar för ansökan... 3 Ansökansformuläret... 3 Elektroniska bilagor till ansökan...

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

SourceTech Tellus R2 Webklient

SourceTech Tellus R2 Webklient SourceTech Tellus R2 Webklient Användarhandbok Copyright SourceTech AB 2008 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster.

Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster. Inloggning När du för första gången skall arbeta i PA-admin loggar du in med Användarnamn: Admin och anger admin som Lösenord. Detta lösenord kan du sedan ändra under menyn Behörighet/Ändra lösenord. Företag

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

EH-net server Användarmanual

EH-net server Användarmanual EH-net server Användarmanual EH-net hjälper dig att kontrollera och styra en anläggnings värme-, ventilations- och andra viktiga funktioner, genom att använda en Internet-läsare/ server från ditt hem,

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Monteringsstång Koppling Monteringsgaffel Plastskärm 1 Handtag Teckenfönster Ljussensor Utgång för kabel till fälla 2 Indhold Inledning 4 Tekniska

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer