En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret"

Transkript

1 En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den här guiden. Om du har några frågor som du inte får svar på här kan du alltid kontakta oss på Naturvårdsverket: Via växeln: Via mejladressen: Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1

2 Guide till hur du loggar in på EE- & Batteriregistret Gå till Till höger i den övre delen på hemsidans förstasida finns det en ljusgrå ruta där det står Användarnamn och Lösenord (se bild här till höger). Där det står användarnamn (vid pil 1) ska du fylla i företagets användarnamn vilket är företagets organisationsnummer utan bindestreck. I fältet för lösenord (vid pil 2) fyller du i det lösenord ni valt för företaget. Klicka till sist på triangeln efter orden Logga in (vid pil 3) för att logga in. Du har bara 5 försök att logga in. Efter det femte försöket kommer ditt konto att låsas och du måste kontakta oss på Naturvårdsverket för att aktivera kontot igen. Om du har glömt ditt lösenord, se nästa sida för guide till hur du gör. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2

3 Hur gör jag om jag glömt lösenordet? Klicka på den gula rutan till höger på hemsidan där det står Glömt ditt lösenord? Klicka här (se exempel här till höger). Du kommer till sidan Beställ nytt lösenord (se exempel här till höger). Fyll i användarnamn (som är ditt företags organisationsnummer utan bindestreck) och klicka på den gula rutan där det står Skicka. Ett nytt lösenord skickas direkt till den eller de e-postadresser som finns registrerade på företaget. (Om du vill ändra ditt lösenord, se längre fram i den här guiden.) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 3

4 Hur kommer jag till Min sida? Direkt när du loggas in kommer du till din sida. Du kan alltid navigera runt på informationssidorna och återvända till din egen sida. Klicka på den ljusgrå fliken Min sida/redovisning (se vid pilen på bilden nedan) så kommer du till din sida. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 4

5 Vad kan jag göra på Min sida? När du har klickat på fliken Min sida/rapportering kommer du till en sida som kallas Översikt. Här finner du företagets registreringsnummer, vem som är kontaktperson med mera. Här finner du även de rapporter som finns för aktuell rapporteringsperiod. I exemplet nedan ser du ett företag som har behörighet för både elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Har du endast den ena behörigheten ser du givetvis enbart rapporteringsmöjligheter för det. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 5

6 Vad betyder de olika menyvalen i vänsterkanten på Min sida/redovisning? I menyn som du finner till vänster på Min sida/redovisning finner du olika val. Här ger vi korta förklaringar till respektive val: Aktuell batterirapport: om du har behörighet att rapportera batteridata kan du se den rapport som gäller just nu (om vi befinner oss i en rapporteringsperiod, det vill säga mellan den 1 januari och den 31 mars). Aktuell EE-rapport: om du har behörighet att rapportera data för elektriska och elektroniska produkter kan du se den rapport som gäller just nu (om vi befinner oss i en rapporteringsperiod, det vill säga mellan den 1 januari och den 31 mars). Tidigare rapporter: klickar du här får du upp statusen på befintlig samt tidigare rapporteringsperioder. Företagsuppgifter: här ser du all information vi har om ditt företag. Här kan du själv korrigera vissa uppgifter samt även byta lösenord. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 6

7 Hur korrigerar jag uppgifterna om företaget? Klicka antingen på Företagsuppgifter i vänsterkanten eller på knappen Ändra uppgifter som du ser på översiktssidan (se i exempel nedan): När du klickat på någon av ovan nämnda val kommer du att hamna på en sida som motsvarar det formulär som fylls i vid anmälan till registret. Samtliga fält går att korrigera förutom företagsnamnet samt organisationsnumret. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 7

8 Hur byter jag lösenordet? Gå till formuläret med företagsuppgifter som du når i inloggat läge. Klicka antingen på Företagsuppgifter i vänsterkanten eller på knappen Ändra uppgifter som du ser på översiktssidan. Längst ner i formuläret hittar du möjligheten att byta lösenordet. 1. Fyll i ditt gamla lösenord. 2. Skriv in ett nytt lösenord. 3. Skriv in ditt nya lösenord igen. 4. Klicka på knappen Spara. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 8

9 Hur kommer jag till EE- och/eller Batterirapporteringen? Du kan antingen ta dig dit via företagets Översiktssida eller via vänsternavigeringen på Min sida. Via översiktssidan Via vänsternavigeringen på Min sida Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 9

10 Hur redovisar jag EE-produkter? (Steg 1) Navigera till den EE-rapport du vill genomföra. Första steget i rapporteringen är Sålda mängder. Ett enkelt sätt att se vart man befinner sig i rapporteringen är att titta på flikarna i rapporteringen. Den flik man befinner sig på är gulmarkerad (se i bilden nedan) Fortsättning på nästa sida Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 10

11 Hur redovisar jag EE-produkter? (Steg 2) Vi har inte sålt några EE-produkter under det år redovisningen berör. Om företaget inte har sålt några EEprodukter under den aktuella redovisningsperioden klickar du i rutan där det står Inget sålt (se exempel vid den röda pilen i bilden här till höger). När du klickar i den rutan kommer ett varningsfönster att dyka upp som frågar om du vill fortsätta. Klicka Ok om företaget inte sålt något. Om du klickat i rutan av misstag klickar du på Avbryt och går vidare till nästa bild i guiden. Fortsättning på nästa sida Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 11

12 Hur redovisar jag EE-produkter? (Steg 3) Vi har sålt EE-produkter under det år redovisningen berör. Följ instruktionerna till respektive siffra du ser i bilden här till höger: 1. Välja land du ska välja i vilket land företaget sålt produkterna i. Du ska alltså redovisa det företaget säljer i Sverige och det företaget eventuellt säljer på distans till annat EU-land. Klicka på rullistan och gör ditt val. 2. Välja produktkategori som steg två ska du välja i vilken kategori den produkt som sålts finns i. Du gör valet i listan över produktkategorier som du finner vid pil Är produkten en Hushållsprodukt? Om det är hushållsprodukter företaget har sålt fyller du i antal kg i rutan du finner vid pil Är produkten en Övrig produkt? Om det är övriga produkter företaget har sålt fyller du i antal kg i rutan du finner vid pil Klicka sedan på Lägg till som du finner vid pil 5. Om företaget har mer sålda mängder att redovisa i en annan produktkategori eller om företaget har sålt på distans till ytterligare EU-land följ steg 1-5 igen. 6. När du har lagt till allt som du ska rapportera under Sålda mängder klickar du på boxen Nästa steg som du finner vid pil 6. Fortsättning på nästa sida Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 12

13 Hur redovisar jag EE-produkter? (Steg 4) Nästa steg är att rapportera insamlade mängder (på sidan där texten under fliken Insamlade är gulmarkerad. Företag som är medlemmar i ett insamlingssystem får siffror från dem att fylla i här. Vi har inte samlat in något WEEE under det år redovisningen berör. Om företaget (eller det insamlingssystem som företaget är anslutet till) inte har samlat in något WEEE under den aktuella redovisningsperioden klickar du i rutan där det står Inget insamlat (se exempel vid den röda pilen i bilden här till höger). När du klickar i den rutan kommer ett varningsfönster att dyka upp som frågar om du vill fortsätta. Klicka Ok om företaget inte samlat in något. Om du klickat i rutan av misstag klickar du på Avbryt och går vidare till nästa bild i guiden. Fortsättning på nästa sida Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 13

14 Hur redovisar jag EE-produkter? (Steg 5) Vi har samlat in WEEE under det år redovisningen berör. Följ instruktionerna till respektive siffra du ser i bilden här till höger: 1. Börja med att justera vilken produktkategori som det insamlade el-avfallet tillhör vid pil 1. Notera att de kategorier du använt under steget Sålda mängder redan kan ligga utfällda i en rad. För att korrigera en befintlig rad klickar du på Pennan du ser längst till höger på den befintliga raden. 2. Vid pil 2 fyller du i om det är avfall från Hushållsprodukter. 3. Vid pil 3 fyller du i om det är avfall från Övriga produkter. 4. Klicka på Lägg till eller på den gröna bocken om du redigerar en befintlig rad. Om du har mer insamlade mängder att rapportera eller redigera i en annan produktkategori följ steg 1-4 igen. 5. När du är färdig med att redovisa allt insamlat avfall klickar du på Nästa steg. Fortsättning på nästa sida Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 14

15 Hur redovisar jag EE-produkter? (Steg 6) Nästa steg är att rapportera behandlade mängder (på sidan där texten under fliken Behandlade är gulmarkerad. Här ska du rapportera hur det insamlade avfallet har behandlats, uppdelat på 7 olika alternativ. Företag som är medlemmar i ett insamlingssystem får siffror från dem att fylla i här. Vi har inte behandlat något WEEE under det år redovisningen berör. Om företaget inte har behandlat något WEEE under den aktuella redovisningsperioden klickar du i rutan där det står Inget behandlat (se exempel vid den röda pilen i bilden här till höger). När du klickar i den rutan kommer ett varningsfönster att dyka upp som frågar om du vill fortsätta. Klicka Ok om företaget inte behandlat något. Om du klickat i rutan av misstag klickar du på Avbryt och går vidare till nästa bild i guiden. Fortsättning på nästa sida Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 15

16 Hur redovisar jag EE-produkter? (Steg 7) Vi har behandlat WEEE under det år redovisningen berör. Följ instruktionerna till respektive siffra du ser i bilden här till höger: 1. Börja med att justera vilken produktkategori som det behandlade elavfallet tillhör vid pil 1. Notera att de kategorier du använt under steget Sålda mängder redan kan ligga utfällda i en rad. För att korrigera en befintlig rad klickar du på Pennan du ser längst till höger på den befintliga raden. 2. Vid pil 2 finns det 7 alternativ som förklaras på nästa sida. 3. Klicka på Lägg till eller på den gröna bocken om du redigerar en befintlig rad. Om du har mer avfall som är behandlat gör du så annars gå vidare till punkt När du är färdig med att redovisa allt behandlat avfall klickar du på Nästa steg. Fortsättning på nästa sida Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 16

17 Hur redovisar jag EE-produkter? (Steg 8) Förklaring till de olika momenten i avfallshanteringen 2.1 Återanvänt utan förbehandling exempelvis såld som secondhand utan vidare åtgärd innan försäljning. 2.2 Förbehandlat Sortering, demontering eller annan behandling av el-avfall inom därför avsedd anläggning som föregår återvinning, bortskaffande eller ytterligare förbehandling av avfallet. 2.3 Återanvänt efter förbehandling Åtgärd där komponenter används för samma syfte som de ursprungligen var avsedda för. Till exempel kretskort som är urdemonterade från en trasig dator och sen använda i en annan dator. 2.4 Materialåtervunnet Upparbetning av avfallsmaterial för annan behandling än återanvändning eller energiåtervinning. 2.5 Energiåtervunnet Användning av avfallsmaterial för att ta vara på den energi som finns i materialet. 2.6 Bortskaffat på annat sätt Till exempel deponering. 2.7 Förts ut ur Sverige om avfallet förts ut ur Sverige ange totalvikten av det som förts ut här. Fortsättning på nästa sida Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 17

18 Hur redovisar jag EE-produkter? (Steg 9) Rapportera fullgörande Det fjärde och sista steget i redovisningen är att rapportera fullgörande. 1. I den översta rutan på bilden (som du kan se exempel på i bilden här till höger), finns en sammanfattning på vilka övriga krav du som producent av EE-produkter har. Genom att klicka i rutan vid pil 1 nedanför rutan där det står Jag godkänner ovanstående intygar du att företaget levt upp till dessa krav. 2. Om företaget inte säljer hushållsprodukter ska du kryssa i rutan vid pil 2 (där det står Säljer inga hushållsprodukter ). 3. Om företag säljer hushållsprodukter ska det finnas du redogöra för finansiell garanti. Du förklarar då med ord i rutan vid pil 3 hur företagets finansiella garanti är utformad. 4. Nu är EE-rapporteringen klar. Nu kan du klicka på knappen Skicka som du finner nere till höger på sidan vid pil 4. Då skickas din rapport in till Naturvårdsverket för handläggning. Du kommer att få ett meddelande till din e-post när vi handlagt redovisningen. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 18

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för att du ska känna dig säker när du själv börjar arbeta

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.1 Sidan 2 av 10 Innehåll Att logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Mina tjänster. på www.vxa.se

Mina tjänster. på www.vxa.se Mina tjänster på www.vxa.se Innehållsförteckning Logga in 3 Mina tjänster 4-5 Lösenord 6-7 Registrera och upp datera e-postadress 8 Avisering via sms och e-post 9 Fullmakter för Instrumentpanelen 10-11

Läs mer

Version 2.0 2014-02-14

Version 2.0 2014-02-14 Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 9 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.0 Sidan 2 av 9 Innehåll Hur man beställer inlästa läromedel för abonnemangskunder... 3 Logga

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer