KUNGSHOLMEN l Till vänster Morellträdet 8, Hantverkargatan 52/Polhemsgatan 24. Till höger Körsbärsträdet 10, Hantverkargatan 59/Polhemsgatan 22.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGSHOLMEN l Till vänster Morellträdet 8, Hantverkargatan 52/Polhemsgatan 24. Till höger Körsbärsträdet 10, Hantverkargatan 59/Polhemsgatan 22."

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 KUNGSHOLMEN l Till vänster Morellträdet 8, Hantverkargatan 52/Polhemsgatan 24. Till höger Körsbärsträdet 10, Hantverkargatan 59/Polhemsgatan 22.

3 som grundades Samma år satte vi spaden i marken för att bygga vårt första hus i Hammarby. Vår byggmästartradition och långa erfarenhet av att förvalta, renovera och bygga har gett oss helhetsper- är baserad på omsorg och trygghet genom personlig närvaro och snabb service. Affärsidé Koncernen Olov Lindgren ska äga, förvalta, förvärva och bygga hyresfastigheter, företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas behov som utgångspunkt ska vi förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd med motiverad och välutbildad egen personal. Tradition Vi är sedan 1930-talet en aktör på Stockholms bygg- och fastighetsmarknad och har härigenom skaffat en gedigen branschkunskap som kopplas till långsiktiga ekonomiska och kvalitativa mål. Låg belåning, återinvestering av vinstmedel samt stabil ekonomi. Milstolpar 1938 bygger vi vårt första hus i Hammarbyhöjden inleds satsningen på innerstaden genom förvärv av fastigheten Veken 12 på Södermalm, där en bostadsfastighet uppförs i egen regi står vårt huvudkontor på Drottninggatan 97, Stjärnfall förvärvas 25 fastigheter med renoveringsbehov, samtliga i innerstaden uppförs vår senaste nyproduktion, fastigheten Klarbäret 3 på Ruddammen, med 109 lägenheter börjar vi förvärva kommersiella fastigheter i innerstaden omfattar vårt fastighetsbestånd nära 100 fastigheter med drygt kvadratmeter uthyrbar bostads- och lokalyta. Framtiden Vi kommer att fortsätta förvärva fastigheter. Bevara, förbättra och behålla dem, samt arbeta för ett tryggt, sunt och komfortabelt boende eller yrkesutövande för våra hyresgäster. ken, att arbeta långsiktigt och hålla hög servicenivå, är och förblir densamma. En daglig och snabb länk för effektiv kommunikation och service är våra fastighetsskötare, som bor i grannskapet. Att arbeta med fastigheter är också att vara delaktig i att bygga och förvalta i vår framtida stad, en fortgående process som engagerar oss. 3

4 Innehåll Presentation av koncernen Olov Lindgren... 3 Vd:s kommentar... 5 Förvärv Marknad... 9 Fastighetsbestånd Fastighetskarta Avslutade ombyggnadsprojekt Pågående ombyggnadsprojekt Kommande ombyggnadsprojekt Hyresgästenkät Organisation Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning...30 Tilläggsupplysningar KUNGSHOLMEN l Äpplet 10, Pipersgatan 11/Coldinutrappan 1. 4

5 Vd:s kommentar Under 2007 tvingas vi konstatera att inga större framsteg skedde i Stockholm när det gäller hyresmarknaden för bostäder. Hyreshöjningarna blev snarare högre i kranskommuner än i centrala Stockholm. Detta innebar en fortsatt snabb omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. Även om vi har synpunkter på hur hyresmarknaden hanteras så kommer vi alltid att följa de spelregler som ställs upp. Vi lämnar hälften av våra ledigblivna lägenheter till bostadsförmedlingen och under 2007 blev det för första gången över 100 stycken, varav många i innerstan, några med sjöutsikt som de nyrenoverade i Fredhäll. Övriga ledigblivna lägenheter används i vår ombyggnadsverksamhet, till våra medarbetare eller till våra hyresgästers behov. Sedan något år har vi stängt den externa kön då den väckte stora förhoppningar som vi inte kunde uppfylla. På den friare hyresmarknaden för lokaler har vi kunnat konstatera att hyrorna för kontor ökat under året och att vi samtidigt lyckats minska vakanserna till under 5 procent. Om trenden nya kontorsprojekt. Vi är en liten aktör på projektmarknaden men startar inom kort uppgraderingen av vår fastighet Drabanten 2 vid Kungsbroplan. På den så kallade transaktionsmarknaden har vi avstått från att försöka köpa bostadsfastigheter eftersom de både i innerstan och i närförorter säljs till bostadsrättsföreningar som har en annan ekonomisk situation. I Stock- privata och allmännyttiga bostadsfastigheter till salu men för några år sedan tog styrelsen beslut att avstå ternativ valdes att expandera genom förvärv av kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad. Strax före jul skrev vi köpekontrakt på Vallonen 1 på Kungsgatan 56 med tillträde per LEDNING l Styrelseordförande Rune Nämberg och Vd Jan Ellström. 1 februari Fastigheten, som ägts av Kooperationen i över 50 år, Våningsplanen kan delas i olika storlekar och kontoren kan utformas som cellkontor eller storrum beroende på hyresgästens önskemål. Dessutom kompletterar fastigheten på ett utmärkt sätt våra två andra kontorshus vid Kungsbroplan och vid korsningen Kungsgatan/Vasagatan. Fram till 2006 startades byggande av förhållandevis många hyresrätter i Stockholm. Under förra året försvann de statliga subventionerna och när kostnaderna men inte intäkterna marknadsanpassas så avstannar byggandet av hyresrätter speciellt i konkurrens med bostadsrätter. Vi har tittat på att bygga hyresrätter i anslutning till en av våra fastigheter men tvingas konstatera att ekonomin inte går ihop. Inom vår förvaltning skedde en anpassning av organisationen under se sambandet mellan intäkter och utgifter och därigenom kunna ta affärsmässiga beslut. Vår inställning är att vi ska lyssna på hyresgästernas önskemål och om möjligt tillgodose dem men att vi samtidigt måste få betalt för det vi gör. I praktiken innebär detta att vi avstår från att göra sådant som hyresgästerna inte vill betala hyra för. I den årligen genomförda hyresgästenkäten får vi fortsatt goda betyg men det intressanta är den dialog med våra hyresgäster som enkäten är en del av. Det synliga resultatet i förhållande till kapitalet i bolaget är egentligen för lågt men styrelsen väljer att fortsatt sätta av omfattande belopp för att uppgradera/förnya fastighetsbeståndet. Både hyresgästerna och vi som arbetar med husen uppskattar detta synsätt. Under 2008 fyller företaget 70 år, vi ska utnyttja våra erfarenheter från dessa år till att anpassa oss till de ständiga förändringarna i Stockholmsmarknaden. Det kommande året kan bli spännande både på hyresmarknaden men också på fastighetsmarknaden. Stockholm i mars 2008 Jan Ellström 5

6 Förvärv 2007 NORRMALM l Vallonen 1, Kungsgatan 56/Apelbergsgatan 53/Målargatan 6. 6

7 Under 2007 förvärvade Olov Lindgren två fastigheter i Stockholms innerstad. Baggen 12, Vasastan Olov Lindgren tillträdde Baggen 12 den 1 februari Fastigheten ligger på Tulegatan 30 i Vasastan och byggdes Fasaden är av sprutputs med gråstenssockel i gul färg. Gårdsfasaden är i gul slätputs och fastigheten har svart plåttak. Huset består av 18 bostadslägenheter och två lokaler. Vallonen 1, Norrmalm Vallonen 1 med adress Kungsgatan 56, Apelbergsgatan 53 och Målargatan 6 i Stockholm köptes av Atrium Ljungberg strax före jul med tillträde 1 februari Fastigheten byggdes 1883 och har tidstypiska detaljer, högt i tak, trägolv samt öppna spisar. Entrén utgörs av en lång gång som förbinder de båda trapphusen. Fastigheten uppfördes som bostadsfastighet 1883 för att sedan på 1920-talet omvandlas till en kontorsoch butiksfastighet. tiker, en restaurang, 22 kontor samt en bostad med total area om kvadratmeter. Stockholms Stadsmuseum har grön vilket innebär att den räknas som en bebyggelse som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Då tillträde sker efter årsskiftet är den ej med i fastighetsregistret på sidan 10. VASASTAN l Baggen 12, Tulegatan 30. VÄRDEPAPPER l Aktiebrev för fastigheten Vallonen 1 som ägts av finansmannen Ivar Kreuger. 7

8 Marknad SÖDERMALM l Källan 5, S:t Paulsgatan 27/Björngårdsgatan 2. 8

9 Fastighetsmarknaden I företagets affärsidé står att vi ska naden. Fastighetsmarknaden i Stockholm anses väl fungerande med kunniga aktörer. I vidstående diagram syns att omsättningen under en följd av år har varit hög för att under 2007 falla kraftigt i omsättning. Samtidigt syns att olika köparkategoriers intresse varierat under åren. I nästa diagram syns att direktavkastningen på kontorsfastigheter sjunkit sedan 2003 vilket tillsammans med stigande kontorshyror gett en kraftig värdetillväxt på kontorsfastigheter. Bostadsfastigheter i centrala Stockholm har en direktavkastning på ungefär halva nivån beroende på bostadsrättsomvandlingen. Källa: Leimdörfer. 9

10 Fastighetsbestånd Gäller per Stadsdel/ Gatuadress Fastighetsbeteckning Byggår/ Ombyggnadsår Antal bostäder Yta bostäder Antal lokaler Yta lokaler Antal garage Antal p-plats Total yta GAMLA STAN 1 Drakens Gränd 2-4 Castor , Drakens Gränd 6-8/Österlånggatan 25-27/Stora Hoparegränd 3-7 Castor , Stora Nygatan 21 A-C Ulysses , Västerlånggatan 66/Kornhamnstorg 49 Typhon , KUNGSHOLMEN 5 Fleminggatan Dykaren Fleminggatan 75/Kronobergsgatan 27 Grinden , Fridhemsgatan Arbetaren Frödingsvägen 8 Balen , Hantverkargatan 52/Polhemsgatan 24 Morellträdet , Hantverkargatan 59/Polhemsgatan 22 Körsbärsträdet , Kungsbroplan 1 Drabanten Pilgatan 11 Päronträdet , Pipersgatan 11/Coldinutrappan 1 Äpplet , S:t Göransgatan 63 Väktaren , S:t Göransgatan 80 Knoppen S:t Göransgatan 84 Knoppen Snoilskyvägen 36 Vikingen , NORRMALM 18 Vasagatan Hasseln , SÖDERMALM 19 Bergsundsgatan 24 Bergsund , Bergsunds strand 1/Högalidsgatan 41 Slipen Bergsunds strand 21 Bergsund Björns Trädgårdsgränd 1/Östgötagatan 16 Björns Trädgård , Blekingegatan 22/Assessorsgatan Ritaren , Borgmästargatan 12 Pahl Borgmästargatan 16/Skånegatan 97 Keders , Brännkyrkagatan Tapeten , Erstagatan Järnet Erstagatan Järnet Folkungagatan 132 Signalen , Folkungagatan 132 B Signalen , Folkungagatan 144 Fyrtornet , Götgatan 32/Repslagargatan 15 A-D Västergötland , Götgatan 58-62/Folkungagatan 48 Nattugglan , Hornsgatan 106 Tapeten , Hornsgatan Tapeten , Hornsgatan /Brännkyrkargatan Tapeten , Hornsgatan 73 Mullvaden Andra Hornsgatan 79 Mullvaden Andra , Högbergsgatan 59 A Dykärret Större , Klevgränd 8, Urvädersgränd 9 Urvädersklippan Mindre

11 Stadsdel/ Gatuadress Fastighetsbeteckning Byggår/ Ombyggnadsår Antal bostäder Yta bostäder Antal lokaler Yta lokaler Antal garage Antal p-plats Total yta SÖDERMALM 41 Klippgatan 11/Åsögatan 178 Veken Krukmakargatan 40 Mullvaden Andra Kvarngatan 14 Paris Mosebacke Torg 16/Östgötagatan 2 Kejsaren , Nytorgsgatan 23 B/Kocksgatan 39 Båtsmannen Mindre , Nytorgsgatan 25 A-B/Åsögatan Schultz Renstiernas Gata 31/Skånegatan 91 Keders , Renstiernas Gata 44-46/Gotlandsgatan Rovan S:t Paulsgatan 33 A-B Vattumannen , S:t Paulsgatan 34 Hagen Skånegatan 53-53A Bonden Större , Svartensgatan 6 Kejsaren Tavastgatan 21 Kattryggen Varvsgatan 12/Hornsbruksgatan 1 Spettet , Wollmar Yxkullsgatan 2/Björngårdsgatan 4 S:t Paulsgatan 27/Björngårdsgatan 2 Källan , , Wollmar Yxkullsgatan 9 Draken , Östgötagatan 91 A-B-93 Masken , VASASTAN 58 Drottninggatan 97-99/Kungstensgatan 38 Stjärnfallet Döbelnsgatan 65 Stolmakaren , 1988, Frejgatan 26 Vale , Frejgatan 62/Hälsingehöjden 1 Urd , Kungstensgatan 26 Sjölejonet , Kungstensgatan 54 Kometen , Odengatan 46 A-B Trädgårdsmästaren Rörstrandsgatan 26 Ugnen , Rörstrandsgatan 28/Norrbackagatan Ugnen , S:t Eriksgatan 68 Loket , S:t Eriksgatan 76 Loket , Sveavägen 81 Nejlikan , Tulegatan 30 Baggen Vanadisvägen 20 Hugin ÖSTERMALM 72 Birger Jarlsgatan 58/Eriksbergsgatan Häggen Brunbärsvägen 5-9 Klarbäret Grevgatan 30 A-B Lindormen , Grevgatan 32/Storgatan 22 Lindormen , Karlavägen 26 Furan , Ruddammsvägen 31-37/Brunbärsvägen 1-3/ Roslagstullsbacken Klarbäret Skeppargatan 48 Kumlet Surbrunnsgatan 6-6A Morkullan , Torstenssonsgatan 9-9A Kasernen Valhallavägen 133/Artillerigatan 83 Artilleriberget Östermalmsgatan 28/Rådmansgatan 7 Näktergalen ,

12 Fastighetsbestånd VÅRBERG l Stångholmen 2, Stångholmsbacken

13 Gatuadress Fastighetsbestånd Fastighets- Byggår Antal Yta Antal beteckning /Ombyggnadsår bostäder bostäder lokaler Yta lokaler Antal garage Antal p-plats Total yta NORRORT 83 Glömmingegränd 9-37, Tensta Juringe Lillbybacken 5-21, Rinkeby Valskvarnen SÖDERORT 85 Elektravägen 75-77, Hägersten Elektra , Finn Malmgrens Plan 1-3, Hammarby Upptäcktsresanden , Finn Malmgrens Väg 30-34, Hammarby Geografen , Inteckningsvägen 25-31, Hägersten Mäklaren , Karlskronavägen Björkhagen Kölden Karlskronavägen 31-45, Björkhagen Snöfallet Lysviksgatan 34-50, Farsta Ledarö Sjösavägen 33-43, Bandhagen Nocketeglet Stångholmsbacken 36-38, Vårberg Bäverholmen Stångholmsbacken 7-39, Vårberg Stångholmen Ulricehamnsvägen 14-20, Hammarby Examen Vita Liljans Väg 48-54, Skärholmen Coldinuorden Östmarksgatan 5-27, Farsta Våldö SUMMA Antal fastigheter Antal bostäder Yta bostäder Antal lokaler Yta lokaler Antal garage Antal p-platser Total yta

14 Karta Stockholms innerstad

15

16 Karta norr- och söderort RINKEBY l Valskvarnen 1, Lillbybacken 5 A-21 16

17

18 Avslutade ombyggnadsprojekt Vikingen 2, Fredhäll Nära Tranebergsbadet, på Snoilskyvägen 36, ligger fastigheten Vikingen 2 med vacker sjöutsikt. Huset byggdes 1937 av byggherren A Ekblom, efter ritningar av arki- anlitad på den tiden. Olov Lindgren förvärvade fastigheten Huset har släta fasader, hörnfönster, burspråk och balkonger. Under 2006 påbörjades ombyggnaden av fastigheten och pro- oktober När ombyggnationen var färdig hade huset fått två nya lägenheter på vinden, ny hiss, ny tvättstuga, förnyade kök, badrum samt förnyade ytskikt och tekniska installationer. Historik 1926 utlystes en stadsplanetävling för Fredhäll, Kristineberg, Rålambshov och Stadshagen. Resultatet fastställdes 1930 och ledde till fyra stadspartier omgivna av sammanhållande parkstråk i dalgångarna. Huskropparna i Fredhäll ligger i öppen kvartersstruktur, huvudsakligen orienterade i nord-sydlig riktning för bästa möjliga solljusinfall i varje enskild lägenhet. Fakta: Adress: Snoilskyvägen 36 Byggår/Ombyggnadsår: 1937/2007 Antal lägenheter: 32 Antal lokaler: 0 Yta lägenheter: kvm Yta lokaler: 0 kvm Garageplatser: 0 Parkeringsplatser: 0 KUNGSHOLMEN l Utsikt från takbalkong. Nedan trapphuset i Vikingen 2. KUNGSHOLMEN l Vikingen 2 efter ombyggnad. 18

19 Källan 5, Södermalm År 2000 inköptes Källan 4 som genom fastighetsreglering sammanfördes med Källan 5 som förvärvades Ombyggnadsprojektet påbörjades under 2006 och fastigheten blev in- Ombyggnaden omfattade bland annat ändrad planlösning, vindsinredning och nya värme-, ventilations- och gårdshus som som inretts med två etagelägenheter. Historik I hörnet S:t Paulsgatan/Björngårdsgatan, står ett hus som uppfördes av byggmästare J M Redtz efter osignerade ritningar. Gårdshusen byggdes som bostad, stall, vagnsbod och avträden. Ursprunligen fanns det 16 lägenheter i huset som på 30-talet gjordes om till 57 lägenheter. I dag är siffran 42. Namnet på kvarteret och gatan kan ha koppling till det populära gästgiveriet Björngårdskällan som fram till 1800-talet låg här och som besjöngs av Carl Michael Bellman. Fakta: Adress: S:t Paulsgatan 27/ Björngårdsgatan 2 Byggår/Ombyggnadsår: 1878/ /1937/2007 Antal lägenheter: 42 Antal lokaler: 1 Yta lägenheter: kvm Yta lokaler: 96 kvm SÖDERMALM l Källan 5 efter ombyggnad. Till vänster syns gårdshuset. 19

20 Pågående ombyggnadsprojekt Snöfallet 2, Björkhagen Snöfallet 2 är via fastighetsreglering en sammanslagning av fastigheterna Snöfallet 1 och 2. Fastigheten byggdes 1947 av Byggmästare Olov Lindgren efter ritningar av arkitekten Allan Werner. Ombyggnaden startade 2007 Historik På en karta från 1924 kallades området för bostadsområde å Södra Hammarby. Där fanns en vacker björkhage och projektörerna lanserade därför namnet Björkhagen som fastställdes 1948, samtidigt som bebyggelsen påbörjades i större skala. Tio år senare drogs tunnelbanan till Björkhagen. De hus som sedan uppfördes på 1900-talets andra hälft byggdes med enkla fasader i puts eller tegel och byggnadernas funktion styrde formerna. Man sparade terrängen omkring och anpassade byggnaden till väderstrecken för att utnyttja dagsljuset maximalt. BJÖRKHAGEN l Entreprenör i aktion under ombyggnaden av Snöfallet 2. Fakta: Adress: Karlskronavägen Byggår:1947 Antal lägenheter: 55, yta lägenheter: kvm Antal lokaler: 1, yta lokaler: 25 kvm Garageplatser: 9, Parkeringsplatser: 1 20

21 Artilleriberget 1, Östermalm 1997 förvärvade Olov Lindgren Artilleriberget 1, som ligger i korsningen Valhallavägen/Artillerigatan på Östermalm. Ombyggnationen startade hösten ber Fastigheten byggdes 1936 efter ritningar av arkitekt Albin Stark. Stilen är tidstypisk funkis med släta fasader, burspråk och balkonger över hushörnet. Fastigheten har sex våningar och delvis inredd vind. Den låga envåningsdelen mot Artillerigatan nyttjas som butik. Kvartersgården är prickad, det vill säga den får ej bebyggas, inte heller förgårdsmarken mot Artillerigatan. Fakta: Adress: Valhallavägen 133/ Artillerigatan 83 Byggår: 1936 Antal lägenheter: 12 Antal lokaler: 6 Yta lägenheter: kvm Yta lokaler: 460 kvm Historik De östra och norra delarna av Östermalm dominerades fram till 1900-talets första decennier av millitären. Området bebyggdes till största delen under 1930-talet med funktionalismens idéer om ljusa och sunda bostäder. Kvarters- och gatunamnen i området anknyter till stora Artillerigården, i dag ett armémuseum, men tidigare vapenhus och förråd till det kungliga artilleriet. ÖSTERMALM l Artilleriberget 1 under ombyggnad. 21

22 Kommande byggnadsprojekt Drabanten 2, Kungsholmen Fastigheten Drabanten 2 vid Kungsbroplan byggdes år 1886 efter ritningar av arkitekterna A & H Kumlien. Byggherre och byggmästare var A. Ankarstrand och P. Nyström. Olov Lindgren förvärvade fastigheten år Ombyggnationen av fastigheten påbörjas i april 2008 och väntas vara Fastigheten innehåller bostäder, kontor och butiker. I huvudsak evakueras samtliga hyresgäster under byggtiden. Parkeringsplatserna på gården kommer att däckas över så att gårdsrummet blir vackrare. Historik Amanda Svensson (senare gift Christensen) kommer 1883 från Gnesta till Stockholm. Hon är 20 år och tar anställning som kravattsömmerska och ser goda möjligheter att göra affärer på färdigheten att sy vackra rosetter etablerar hon sig som egen företagare i Gamla Stan. Företaget ex- Gamla Brogatan, där sömmerskorna arbetar i tre avdelningar: vita rosetter, kulörta halsdukar och exklusiva halsdukar är sonen Rudolf engage- broplan 1. Efter fyra generationer Christen- hamn med ny ägare. Fakta: Adress: Kungsbroplan 1/ Kungsgatan 69 Byggår: 1886 Antal lägenheter: 11 Antal lokaler: 24 Yta lägenheter: 670 kvm Yta lokaler: kvm Garageplatser: 2 Parkeringsplatser: 6 KUNGSHOLMEN l Drabanten 2 före ombyggnad. 22

23 Kölden 1, Björkhagen Kölden 1, som ligger i Björkhagen söder om Stockholm, byggdes 1947 av Byggmästare Olov Lindgren efter ritningar av arkitekten Allan Werner. Under hösten 2008 genomförs bland annat stambyten och fastighe- februari Fastigheten innehåller mestadels bostäder. Fakta: Adress: Karlskronavägen 22/Karlskronavägen 24 Byggår: 1947 Antal lägenheter: 16 Antal lokaler: 1 Yta lägenheter: kvm Yta lokaler: 238 kvm BJÖRKHAGEN l Kölden 1 före ombyggnad. 23

24 Hyresgästenkät Kort om hyresgästenkäten Sedan år 2006 görs hyresgästenkäten årligen. Enkäten innehåller frågor om boendet, skötsel av inne- och utemiljö, kontakter med Olov Lindgren samt andra aspekter på förvaltningen. Enkäterna sammanställs av Aktiv- Bo på uppdrag av Olov Lindgren. Enkäten har gjorts bland såväl bostadshyresgäster som lokalhyresgäster. I 2007 års undersökning tog sig hela bostadshyresgäster och 218 lokalhyresgäster tid att svara på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 68 respektive 50 procent. Nedan redovisas ett urval av enkätsvaren i diagramform samt en sammanställning där man kan se hur Olov Lindgren ligger i jämförelse med andra företag som utfört samma undersökning bland sina hyresgäster. Hög trivsel i boendet I enkäten har Olov Lindgrens service och förvaltning fått mycket goda betyg av hyresgästerna. i sina lägenheter och lokaler samt i det närliggande området och med Olov Lindgren som hyresvärd. 24

25 25

26 Organisation Om organisationen Sedan juni 2007 är företaget organiserat enligt bild nedan. Fastighetsavdelningen är i sin tur uppdelad i fyra förvaltningsområden, tre med i huvudsak bostäder och ett område som ansvarar för de fastigheter med övervägande kommersiella lokaler. På bilden syns från vänster: Ekonomichef Jan Karlsson, Byggchef Susanne Eliasson, Vd Jan Ellström och Fastighetschef Hans Gineman. Styrelse Vd Fastighetsavd. Byggavd. Affärsutveckling 26 Administration

27 Årsredovisning 2007 GAMLA STAN l Castor 10, Drakens gränd 6-8, Stora Hoparegränd 3-7, Österlånggatan

28 Förvaltningsberättelse Verksamheten Företaget äger, bygger och förvaltar hyresfastigheter. Koncernförhållanden Alla belopp anges i tusentals kronor om inte annat anges. FLERÅRSJÄMFÖRELSE, KONCERNEN Nettoomsättning Resultat av nettoomsättningen 14,6% 13,8% 5,0% 24,1% Balansomslutning Soliditet 23,1% 33,9% 41,9% 43,7% 4,8% 4,9% 2,9% 8,7% FLERÅRSJÄMFÖRELSE, MODERBOLAGET Nettoomsättning Resultat i % av nettoomsättningen 11,9% 14,2% 14,8% 2,8% 23,7% Balansomslutning Soliditet 30,1% 34,4% 34,4% 41,0% 43, 4% 5,1% 4,9% 4, 8% 2,1% 5,6% Soliditet: Eget kapital i relation till balansomslutning. Resultatdisposition, moderbolaget balanserad vinst kr kr i en ny räkning överföres kr Väsentliga händelser ägandes fastigheten Baggen

29 Resultaträkning Not KONCERNEN MODERBOLAGET Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning Driftkostnader Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Fastighetskostnader Driftsnetto Avskrivningar fastigheter Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader 2,3,4 Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Räntekostnader till koncernföretag ÅRETS RESULTAT

30 Balansräkning TILLGÅNGAR KONCERNEN MODERBOLAGET Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i bostadsrättsförening Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager med mera Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefodran Övriga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

31 EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNEN MODERBOLAGET Not Reservfond Bundna reserver Fria reserver Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN KONCERNEN MODERBOLAGET Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och Fastighetsinteckningar

32 KONCERNEN MODERBOLAGET Räntor Avskrivningar Realisationsresultat 0 0 Övrigt Betald skatt Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av skulder Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Nyemission Likvida medel vid årets slut

33 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Värderingsprinciper med mera anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Anläggningstillgångar lägg för värdehöjande investeringar. ende arbeten. ningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Koncernredovisning förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets beräknade ekonomiska livslängden. samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt svarande nedskrivning är gjord i underkoncernen, varför UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER KONCERNEN MODERBOLAGET Not 1 Nettoomsättning Bostäder Övrigt Not 2 Övriga rörelsekostnader Avskrivningar inventarier, fordon

34 UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER KONCERNEN MODERBOLAGET Not Not 4 Personal Medelantal anställda har varit 86,0 90,0 86,0 90,0 varav kvinnor 17,0 18,0 17,0 18,0 3,62 3,31% 3,62 3,31% 1,81 1,29% 1,81 1,29% 3,93 2,07% 3,93 2,07% 3,54 3,62% 3,54 3,62% 0,62 1,14% 0,62 1,14% 2,89 2,10% 2,89 2,10% 4,96 4,88% 4,96 4,88% Löner, ersättningar med mera Pensionskostnader Övriga anställda: Pensionskostnader Sociala kostnader Könsfördelning i företagsledning Antal styrelseledamöter varav kvinnor Antal övriga befattningshavare inklusive VD varav kvinnor

35 UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER KONCERNEN MODERBOLAGET Not 5 Aktuell skatt Not Årets avskrivningar Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter varav byggnader Totalt taxeringsvärde Totalt bokfört värde i Malungs kommun. 35

36 UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER KONCERNEN MODERBOLAGET Not Årets avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8 Företag 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Företag 100% % % %

37 Not 9 Bokfört värde Not 10 Övriga förutbetalda kostnader Moms Bundna reserver Fria reserver Not Utdelning till aktieägare Förskjutning mellan bundna och fria reserver 0 0 Årets vinst Reservfond Utdelning till aktieägare Årets vinst Not 12 Långfristiga skulder Not

38 Not 14 Not 15 Förskottsbetalda hyror Sociala avgifter Semesterlöner Skulder för vilka säkerheter ställts Fastighetsinteckningar Not 16 Likvida medel Styrelseordförande Verkställande direktör Auktoriserad revisor 38

39 ÖSTERMALM l Häggen 2, Birger Jarlsgatan 58/Eriksbergsgatan 44,

40 40

Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden.

Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden. Årsredovisning 2006 Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden. 2 Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Vår byggmästartradition och långa erfarenhet av att

Läs mer

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. - Nu firar vi 70 år i branschen.

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. - Nu firar vi 70 år i branschen. Årsberättelse 2008 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. - Nu firar vi 70 år i branschen. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Samma år satte

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm.

ÅRSBERÄTTELSE. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm. ÅRSBERÄTTELSE Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm. 1 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov

Läs mer

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm.

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. ÅRSBERÄTTELSE 1 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Samma år satte vi spaden i marken för att bygga vårt

Läs mer

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm.

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Årsberättelse 211 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Samma år satte vi spaden i marken för att bygga

Läs mer

sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid

sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid Årsredovisning 5 Olov Lindgren koncernen ska äga, bygga, förvärva och förvalta hyresfastigheter, företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas

Läs mer

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm.

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Samma år satte vi spaden i marken för att bygga vårt första hus i

Läs mer

Svenska Hus AB Årsredovisning 2013

Svenska Hus AB Årsredovisning 2013 Svenska Hus AB Årsredovisning 2013 Omslagsbilden är tagen hos Vertiseit som är hyresgäst i Instrumentfabriken. Läs mer på sidan 16. Svenska Hus bedriver fastighetsverksamhet i Stockholm, Göteborg och Skåne.

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

ledning Bilder: Johan Falk, Catrine Westerberg Grafisk form: Maria Fernsten Tryck: Tryckerigruppen AB Sammanställning: Catrine Westerberg

ledning Bilder: Johan Falk, Catrine Westerberg Grafisk form: Maria Fernsten Tryck: Tryckerigruppen AB Sammanställning: Catrine Westerberg AB Väsbyhem postadress Box 125, 194 22 UPPLANDS VÄSBY besöksadress Centralvägen 1 telefon 08 590 980 00 fax 08 590 981 65 e post post@vasbyhem.se hemsida www.vasbyhem.se ledning VD Ulf Dohnhammar e post

Läs mer

Tid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl 16.30 Plats: Konferens Spårvagnshallarna, lokal Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm

Tid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl 16.30 Plats: Konferens Spårvagnshallarna, lokal Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm Tid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl 16.30 Plats: Konferens Spårvagnshallarna, lokal Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 213 1 Innehåll Ett år sammanfattas 3 4 5 8 1 13 18 2 22 24 29 31 32 34 35 36 44 46 Ett år sammanfattas Året i korthet Verksamhetsöversikt Historik Intervju: Lennart Nilsson Styrelse och

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Vi står bättre rustade än någonsin

Vi står bättre rustade än någonsin 2008 4 INNEHÅLL 10 12 Vi står bättre rustade än någonsin 14 16 27 29 65 Året i korthet 1 HEBA i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Projekt 2008 8 Organisation och medarbetare 10 Hyresgäster

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013 Årsredovisning Kumla Bostäder 2013 Innehåll Blandade boendeformer i förtätad stad 4 Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende 6 Det är något visst med jordgubbar från Kumla 8 Grodan hoppar in i

Läs mer

CentrumKompaniet årsredovisning 2006

CentrumKompaniet årsredovisning 2006 Karta över våra centrum 2 Skärholmen 3 Innerstad 5 Ytterstad 7 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Tilläggsupplysningar 13 Notapparat 14 Notapparat 15 Revisionsberättelse 15 Fastighetsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014 ÅRSREDOVISNING Kumla Bostäder 2014 Innehåll Medvinden fortsätter full fart framåt! 3 Vi välkomnar fler som vill bygga bostäder i Kumla 4 Ekonomi 5 Nyproduktion 6 Väl rustat inom trygghetsboende 8 Storsatsning

Läs mer

Välkommen till årsstämma

Välkommen till årsstämma Årsredovisning 2012 Välkommen till årsstämma Årsstämma Årsstämma 2013 i HEBA Fastighets AB (publ) Tid 7 maj 2013, kl 16.30 Plats Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 Stockholm

Läs mer

VD-STAB DISTRIKT NORDVÄST/INNERSTADEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN DISTRIKT SYDVÄST BYGG- OCH TEKNIK DISTRIKT SYDOST

VD-STAB DISTRIKT NORDVÄST/INNERSTADEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN DISTRIKT SYDVÄST BYGG- OCH TEKNIK DISTRIKT SYDOST Ekonomisk Redovisning 2009 Familjebostäder INNEHÅLL 3 Företagsledning 4 Styrelse 5 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Kommentarer till resultaträkningen 13 Balansräkning 15 Kommentarer till balansräkningen

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab

Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab JOHN MATTSON Vi tror på hyresrätten 1 John Mattson i korthet 2 Ett värderingsstyrt företag 3 2011 i korthet 4 EKONOMI 28 Långsiktigt stabil verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Vi ska vara en välkänd aktör med ett gott rykte på den lokala marknaden och uppfattas som en seriös förvaltare och fastighetsägare. (Ur Järfällahus affärsplan.) Årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Kort om Varbergs Bostad... 2 VD:s kommentar... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Balansräkning...22 Kassaflödesanalys...23 Redovisningsprinciper, noter...24

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2010 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 ÅRSREDOVISNING 2006 ÅR 2006 I KORTHET Hyresintäkterna ökade till 26,9 MSEK (21,8 MSEK). Resultatet före skatt uppgick till 7,9 MSEK (5,4 MSEK). Ny uthyrd lokalyta uppgick till 2.079 Kvm (3.627 Kvm) med

Läs mer