sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid"

Transkript

1 Årsredovisning 5 Olov Lindgren koncernen ska äga, bygga, förvärva och förvalta hyresfastigheter, företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas behov som utgångspunkt ska vi förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd med motiverad och välutbildad egen personal.

2 INNEHÅLL Vd har ordet Ombyggnadsprojekt Fastighetsbestånd Fastigheter innerstaden Fastigheter ytterområden Förvaltningsberättelse Resultatdisposition Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Kommande ombyggnadsprojekt Affärsidé Original: Foto: Tryck: Papper: Kartor: sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid 5 Byggnadsfirma Olov LindgrenAB Byggnadsfirma Olov LindgrenAB Jernströms offset Inlaga 5g TOM&OTTO SILK Omslag 5g TOM&OTTO SILK Lantmäteriverket Gävle 6. Medgivande I 6/66

3 VD HAR ORDET Byggnadsfirma Olov LindgrenAB är ett familjeföretag som funnits sedan 98. Den långa expansionen har möjliggjorts genom att verksamheten hela tiden utvecklats. Under 5 överlämnade Björn Lindgren, äldste sonen till Olov Lindgren, den exekutiva styrningen till en extern vd samtidigt som en ny styrelseordförande rekryterades utifrån. Familjen Lindgren behåller dock kontrollen genom att utöver ägandet inneha övriga poster inom styrelsen. Ovanstående ändringar innebär att det blivit viktigare för styrelsen att konkret definiera vilka mål som ska gälla för företaget. Under hösten har styrelsen diskuterat frågorna vilket resulterat i en något justerad affärsidé och fastställande av skriftliga mål och strategier. Dessa signaler från styrelsen har i början på 6 omsatts i en ny affärsplan som efterhand används i alla delar av organisationen. Riktningen för bolaget är fortsatt att äga, bygga och förvalta fastigheter. Inte överallt utan bara i Stockholm. Grunden är de bostadsfastigheter som byggmästare Olov Lindgren byggde, dels på jungfrulig mark i förorterna, dels i innerstaden där gamla hus revs och ersattes med nya. Efterhand skapades en ny tradition att köpa in bostadshus som sedan renoverades i egen regi. Åldersstrukturen på våra ägda fastigheter gör listan över kommande ombyggnader och renoveringar blir lång. Vår metod att flera år före ombyggnadsstart erbjuda evakueringsalternativ till hyresgästerna i andra välbelägna fastigheter uppskattas. En del hyresgäster väljer dock att bara evakueras under ombyggnadstiden och därefter återflytta. Vi minimerar hyresförluster genom att fram till byggstart hyra ut på s k saneringskontrakt. Denna metod ger oss möjlighet att på ett genomgripande sätt renovera husen till en hög kvalitet som kan hålla många år framåt. Vi uppnår därmed en rimlig totalekonomi. Under 5 avslutades renoveringen av Västergötland 6 som utöver att vara en kombinerad bostadsoch kontorsfastighet också innehåller ett museum. Sidenväveriet har varit en av Stockholms största kvinnoarbetsplatser under flera hundra år och när vi köpte huset av familjenalmgren tog vi också över ett moraliskt ansvar att väl förvalta det industriella kvarteret mitt på Södermalm. Resultatet har blivit en fin kompromiss mellan gammal bevarad industrimiljö och moderna krav t ex tillgänglighet som uppfylls med ett fristående trapphus. I Hammarbyhöjden och i Hägersten har vi under 5 renoverat två bostadshus byggda av byggmästare Olov Lindgren kring 94. Även om delar t.ex. snickerier var välbyggt och kunde bevaras så måste alla installationer, som rör och elledningar, bytas ut. Tvättstugor, soprum och cykelrum har förnyats. Så länge dagens hyresreglering fortsätter är det svårt att köpa bostadsfastigheter i Stockholm eftersom de förköps av bostadsrättsföreningar. Som alternativ har styrelsen valt expansion genom förvärv av kommersiella fastigheter. Viss erfarenhet har vi redan genom att av totalt ca nittio fastigheter så är några helt kommersiella, dessutom finns ofta någon butik eller kontorslokal även i bostadsfastigheterna. Under 5 köptes två, i huvudsak kommersiella fastigheter, en vid Kungsbroplan och en vid Björns Trädgård mitt på Södermalm. Därmed har marknaden informerats om att vi gärna lämnar bud på liknande fastigheter. Att göra affärer på Stockholms fastighetsmarknad eller att renovera en fastighet är spännande men vi får inte glömma att basen i vår verksamhet är att förvalta vårt fina fastighetsbestånd och att ta hand om hyresgästerna. Här försöker vi följa styrelsens direktiv att eftersträva en hög kvalitet och servicenivå. Självklart eftersträvar vi att trots vår långa tradition vara ett modernt företag och i linje med detta är denna version av årsredovisning som förhoppningsvis sprider en positiv bild av det företag som nu funnits i 68 år. Stockholm i maj 6 Jan Ellström VD

4 OMBYGGNADSPROJEKT Kv. Västergötland 6 Gården i kv Västergötland i början på 9-talet. Adress: Götgatan /Repslagagargatan 5 Byggår/ombyggnadsår 756/88/5 Antal lägenheter 9,Antal lokaler 7 Yta lägenheter 64 kvm, Yta lokaler 854 kvm K.A. Almgrens sidenväveri i kv Västergötland 6 utgör en unik miljö i Stockholm. Kvarteret som K.A. Almgren köpte under 8-talet har förändrats och utvecklats till ett modernt stadskvarter med starkt skiftande innehåll. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB förvärvade byggnaden 996. Bakgrund Byggnadsfirma Olov Lindgren AB, ägare av fastigheten Västergötland 6, stod i begrepp att genomföra vissa ändringar och underhållsarbeten i fastigheten. Som hjälpmedel för att kunna utföra arbetena varsamt beställdes en antikvarisk förundersökning, som genomfördes av Göran Bergquist. Historik Fastighetens yngre byggnadshistoria är så gott som helt knuten till K.A.Almgrens sidenfirma. 88 var Knut AugustAlmgren på resa i Frankrike, bl a i Lyon. Därifrån smugglade han hem styrmaskiner med hålkort för vävstolar enligt J. M. Jacquards uppfinning. 8 startade han sidentillverkning i ett uthus inom Västergötland köpte han fastigheten och påbörjade en bebyggelseutveckling som kom att fortsätta ända in på 9-talet. De fyra skilda byggnadernas historia kommer här att skildras var för sig. Bostadshuset mot Götgatan Denna byggnads tre nedersta våningar inrymmer i norra delen rester av ett bostadshus som var befintligt 756, och i södra delen rester av en tillbyggnad från lät K.A.Almgrens son Oscar M fullständigt bygga om och till detta hus. Ritningarna i Stadsbyggnadskontorets arkiv är osignerade, men bygglovet är sökt genom Isaeus och Sandahl. Magnus Isaeus och Carl Sandahl drev vid den tiden ett av Stockholms förnämsta arkitektkontor. Huset fick då den volym det har idag med fyra våningar och en kallvind med två kupor mot Götgatan. Bygglovsritningen visar en nyrenässansfasad rikt utsirad ända upp i takkuporna. Ett portvalv ledde rätt igenom mitten av huset in till gården. Byggnadens inre har ovan bottenvåningen närmast en palatskaraktär med endast en bostad på varje Gårdsfasad av Götgatshuset innan renovering. 4

5 Här följer nu en förteckning av denna byggnads senare bygglovsregistrerade förändringar: 885 Tvättstuga. 9 Avväxling av vägg i butik i södra delen. 9- VA-ritningar. 97 Uppmätningsplaner.Bottenvåningeninrymmernu butiker med lager samt en portvaktslägenhet. En del mellanväggar och hygienrum har tillkommit. Ingen intern trappa finns mellan och tr. 98 Butiksändring. Butiksfasad på bottenvåningen mot Götgatan. Entréflyttning och slopande av valvgenomgång. Envånig gårdsutbyggnad.affärslokaler på tr. Arkitekt Joel Norborg. 95 Kök och bad i norra delen av tr Kök och bad i norr och i söder på tr. 948 Fasadförenkling ovan bv mot Götgatan. Arkitekt Joel Norborg. Denna fasad bär huset i dag. 96 Takskyddsanordningar. Före detta stallet mm i söder Detta hus med sin empirestilmässigt karakteristiska långsidesgavel uppfördes 847 för K. A. Almgren och inrymde vagnshus, stall, vedbodar och avträden. Huset var gymnastiksal för Schuldheis flickskola på 9- och -talen. 9 förändrades gymnastiksalen. Då tillkom det stora mittfönstret, vindfång, trappa, omklädningsrum, dusch, tvättstuga och pannrum.arkitekt varanders Lundberg. Den västliga låghusdelen har nyligen ändrats till soprum och förråd för trädgårdsredskap. Nu inrymmer den f d gymnastiksalen en fotoateljé. Bjälklagen av trä är i deöppna fabriksplanen burna av gjutjärnspelare. Varje fabrikshall värms av fyra kakelugnar placerade vid tvärväggar som avskiljer mindre utrymmen vid husets bägge ändar. I det norra utrymmet ligger trappan. Källaren har tre parallella tunnvalv och vinden är öppen under trätakstolar med panel och plåttak. Fasaden mot gatan är fint strukturerad med lisener och våningslister under fönstren. Denna fasad blev dock utslätad 946. Övriga smärre förändringar inom denna märkligt välbevarade fabrik: 955 Ändring i portvaktslägenhet. 98 Wc, diskbänk, ny vägg på tr hos ateljé Kajsa Melanton. 987 Festvåning i källaren.arkitekt: Hans Murman. Gården I Stadsarkivet finns en situationsplan över fastigheten från 847, där gårdens centrala del upptas av en i små kvarter indelad trädgård omgiven av häckar. I trädgårdens mitt antyder en cirkel en damm. I dag finns denna damm kvar, en liten gjutjärnsdamm med en vattensprutande puttofigur. Enligt uppgift är dammen gjutenvid Bolinders verkstäder och stod på plats 846. OMBYGGNADSPROJEKT plan, ja, de två översta våningarna bildar genom en inre trappförbindelse tillsammans en enda bostad. Den äldsta fabriken i norr Denna byggnad uppfördes i en våning 8. Det är troligt att det var här som K.A.Almgren startade sidentillverkningen låteralmgren bygga på detta hus med två nya våningar samt inredd vind. Den tjockare husdelen mot Repslagaregatan får nu fulla fyra våningar. 9- byggdes huset om till flickskola. Byggherre var O. Almgrens sterbhus, arkitekt var Thor Thorén och byggmästare W.A. Klingberg. Våningen tr byggdes ut till full volym. 94 byggdes skolan om till hushållsskola. Nu inrymmer huset kontor. Den nya fabriken i väster 86 låter K. A. Almgren uppföra sitt nya fabrikshus utmed Repslagaregatan. Här har alltsedan dess sidentillverkning fortgått, numera dock endast på våningsplanet trappa upp. En ritning från byggnadstiden visar en byggnad i tre våningar plus källare och vind. Gården under renovering. 5

6 6

7 7

8 OMBYGGNADSPROJEKT Kv. Balen 6 Fasad kv Balen innan ombyggnad. Adress: Frödingsvägen 8, Fredhäll Byggår/Ombyggnadsår 9/6 Antal lägenheter Yta lägenheter 74 kvm Fredhäll tillhörde Kristineberg sedan mitten av 8talet men såldes till staden av Frimurarna, år 9. Till Fredhäll promenerade man gärna från Kristineberg på 9-talet för att njuta av vårens första blommor eller plocka bär om hösten. Tranebergsbron var 99 en låg pontonbro och inträdet till Tranebergsbadet var tio öre. Vid Fredhälls koloniträdgårdar, som blev en ersättning för den planerade villastaden, fanns en dansbana. Många stockholmare flyttade från slitna, mörka lägenheter till Fredhäll för att få bo modernt. 9-talets folkhem skulle vara ljust och luftigt med närhet till naturen, hus i park var idealet. Eftersom staden ägde marken kunde dessa idéer till stor del bli verklighet och Fredhäll blev något av ett funktionalistiskt experiment, med arkitektur hämtad från Frankrike och Tyskland. Fastigheten Balen 6 bebyggdes 9 efter ritningar av Joseph Petersson. Hustypen är ett s.k. tjockhus (bredd minst m) med enkel fasad i slätputs. Kvarteret har, liksom ett fyrtiotal andra, fått sitt namn häm- 8 tat ur den svenska litteraturen. Gustav Frödings diktade om en bal i dikt-samlingen Nya Dikter från 894, I sjunde himlens högsta högtidssal är harpoklang och sång och evig bal Fastigheten på Frödingsvägen 8 är snart klar, där en genomgripande ombyggnad och upprustning har genomförts med byggstart kring nyåret 5. Projektet innebär i korthet: - Upprustning av befintlig huskropp. -Vindsinredning. - Fastigheten kommer att innehålla lägenheter, bostadskomplement och serviceutrymmen. - Nya vs-, värme-, ventilations- och elinstallationer. - Uppgraderat skalskydd, förbättrad ljud- och friskluftskomfort och utökad tillgänglighet. - Förändrad planlösning, ny hiss, ny tvättstuga, sopsorteringsrum, barnvagnsrum m.m. - Inomhus görs nya ytskikt på golv, väggar och tak, alternativt uppfräschning av befintliga, byte av kökssnickerier, badrum m.m. Inflyttning sker sommaren 6.

9 Adress: S:t Paulsgatan 7/Björngårdsgatan Byggår/ombyggnadsår 878/97-9/97/6 Antal lägenheter 4, Antal lokaler Yta lägenheter kvm, Yta lokaler 9 kvm Kvarteren Källan 4 och 5 har slagits ihop och heter nu Källan 5. På S:t Paulsgatan 7/ Björngårdsgatan, f.d. Källan 4, står ett hus som uppfördes av byggmästare J M Redtz efter osignerade ritningar. Gårdshusen byggdes som bostad, stall, vagnsbod och avträden och inrymmer i dag bostad, kontor och mcverkstad. Gatufasadens ursprungliga dekor är förutom omfattningar kring fönstren troligen avskalad på 9/ -talet. Kv. Källans och Björngårdsgatans namn syftar på den närbelägna Björngårdsbrunnen som i sin tur kan ha fått sitt namn efter gården där det sägs att Karl IX höll levande björnar, som sedan köptes av en skådespelerska vid hovet för att bli Stockholms första offentliga teater. Eller var det efter en herr Björnklo som ska ha ägt en gård i samma kvarter vid 6-talet? Där fanns i alla fall med säkerhet, fram till 8-talets slut, ett populärtgästgiveri vidnamnbjörngårdskällan,besjunget av Bellman. Hörnfastigheten S:t Paulsgatan 7 / Björngårdsgatan har påbörjat en genomgripande ombyggnad och upprustning med byggstart hösten 5. Projektet innebär i korthet: - Upprustning av befintliga huskroppar, dvs. gatuoch gårdshus. -Vindsinredning. - Fastigheten kommer att innehålla 4 lägenheter, en lokal, bostadskomplement och serviceutrymmen. - Nya vs-, värme-, ventilations- och elinstallationer. - Uppgraderat skalskydd, förbättrad ljud- och friskluftskomfort och utökad tillgänglighet. - Förändrad planlösning, nya hissar och entréer, nya tvättstugor, sopsorteringsrum, barnvagnsrum m.m. - Ny gårdsplanering. - Inomhus görs nya ytskikt på golv, väggar och tak, alternativt uppfräschning av befintliga, byte av kökssnickerier, badrum m.m. Inflyttning beräknas ske sommaren 7. OMBYGGNADSPROJEKT Kv. Källan 5 Kv Källan 5 innan ombyggnad. 9

10 Ritaren 6 Nattugglan 9 Urvädersklippan Mindre Kejsaren Båtsmannen Mindre Schultz Rovan Bonden Större 5 Kejsaren 9 Morellträdet 8 Körsbärsträdet Drabanten Päronträdet 9 Äpplet Västergötland 6 Dykärret Större 7 Paris Källan 5 Vattumannen Hagen 6 Kattryggen Draken Vale 7 Urd 5 Ugnen Ugnen 6 Hugin 7 AN B O TAL ST. UT AR H. BA EA R FASTIGHETSBESTÅND BETECKNING Klarbäret 7 Furan 5 Klarbäret Morkullan Näktergalen 9 Stjärnfallet 6 Stolmakaren 7 Sjölejonet 4 Kometen 5 Loket Loket 6 Nejlikan Tapeten 7 Tapeten Tapeten 5 Tapeten 6 MullvadenAndra MullvadenAndra 5 MullvadenAndra 9 Spettet 5 Trädgårdsmästaren 7 Björns Trädgård GATUADRESS ORTSADRESS Brunbärsvägen 5 Karlavägen 6A Ruddammsvägen A Surbrunnsgatan 6 Östermalmsgatan 8 Drottninggatan 97 Döbelnsgatan 65 Kungstensgatan 6 Kungstensgatan 54 S:t Eriksgatan 68 S:t Eriksgatan 76 Sveavägen 8 Brännkyrkagatan 97 Hornsgatan 6 Hornsgatan 8 Hornsgatan 4 Hornsgatan 7 Hornsgatan 79 Krukmakargatan 4 Varvsgatan Odengatan 46 A Björns Trädgårdsgränd /Östgötagatan 6 Blekingegatan Götgatan 58-6 /Folkungag 48 FÖRSAMLING Engelbrekt Engelbrekt Engelbrekt Engelbrekt Engelbrekt Gustav Vasa Gustav Vasa Gustav Vasa Gustav Vasa Gustav Vasa Gustav Vasa Gustav Vasa Högalid Högalid Högalid Högalid Högalid Högalid Högalid Högalid Johannes Katarina Katarina Katarina Klevgränd 8 Mosebacke Torg 6 Nytorgsgatan B Nytorgsgatan 5 A Renstiernas Gata 44 Skånegatan 5 Svartensgatan 6 Hantverkargatan 5 Hantverkargatan 59 Kungsbroplan Pilgatan Pipersgatan Götgatan Högbergsgatan 59A Kvarngatan 4 WollmarYxkullsg A Björngårdsgatan S:t Paulsgatan 7 S:t Paulsgatan A S:t Paulsgatan 4 Tavastgatan Wollmar Yxkullsgatan 9 Frejgatan 6 Frejgatan 6 Rörstrandsgatan 6 Rörstrandsgatan 8 Vanadisvägen Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Kungsholm Kungsholm Kungsholm Kungsholm Kungsholm Maria Magdalena Maria Magdalena Maria Magdalena Maria Magdalena Maria Magdalena Maria Magdalena Maria Magdalena Maria Magdalena Matteus Matteus Matteus Matteus Matteus

11 AR TO EA TAL T AN TO TAL TAL T AN P-P TAL LAT S AN GA TAL RA GE AR ÖV EA RIG T AN ÖV TAL R IG T ARE KO A NT OR AN KO TAL NT OR FASTIGHETSBESTÅND AR BU EA TIK AN BU TAL TIK AR BO EA ST

12 FÖRSAMLING Oscar Oscar Oscar Oscar Oscar S:t Göran S:t Göran S:t Göran S:t Göran S:t Göran S:t Göran S:t Göran S:t Göran Sofia Sofia Sofia Sofia Sofia Sofia Sofia Sofia Sofia Sofia Spånga Spånga Skärholmen Skärholmen Skärholmen Skarpnäck Skarpnäck Skarpnäck Skarpnäck Skarpnäck Skarpnäck Hägersten Farsta Farsta Vantör Summa: AN B O TAL ST. GATUADRESS ORTSADRESS Grevgatan Grevgatan Skeppargatan 48 Torstenssonsgatan 9 Valhallavägen Fleminggatan 64 Fleminggatan 75 Fridhemsgatan 4 Frödingsvägen 8 S:t Eriksgatan 5 S:t Göransgatan 8 S:t Göransgatan 84 Snoilskyvägen 6 Borgmästargatan Borgmästargatan 6 Erstagatan 5 Erstagatan Folkungagatan Folkungagatan B Folkungagatan 44 Klippgatan Renstiernas Gata Östgötagatan 9 A Glömmingegränd 9 SPÅNGA Lillbybacken 5A SPÅNGA Stångholmsbacken 6 SKÄRHOLMEN Stångholmsbacken 7 SKÄRHOLMEN Vita Liljans Väg 48 SKÄRHOLMEN Finn Malmgrens Plan JOHANNESHOV Finn Malmgrens Väg JOHANNESHOV Karlskronavägen JOHANNESHOV Karlskronavägen 7-45 JOHANNESHOV Karlskronavägen JOHANNESHOV Ulricehamnsvägen 4 JOHANNESHOV Inteckningsvägen 5 HÄGERSTEN Lysviksgatan 4 FARSTA Östmarksgatan 5 FARSTA Sjösavägen BANDHAGEN UT AR H. BA EA R FASTIGHETSBESTÅND BETECKNING Lindormen Lindormen Kumlet Kasernen Artilleriberget Dykaren Grinden Arbetaren 7 Balen 6 Väktaren Knoppen Knoppen 4 Vikingen Pahl Keders 6 Järnet Järnet 5 Signalen Signalen 4 Fyrtornet 4 Veken Keders 9 Masken 46 Juringe Valskvarnen Bäverholmen 6 Stångholmen Coldinuorden Upptäcktsresanden 8 Geografen Kölden Snöfallet Snöfallet Examen Mäklaren Ledarö Våldö Nockteglet

13 AN ÖV TAL RIG T FASTIGHETSBESTÅND 8 AR TO EA TA LT AN TO TAL TA LT AN P-P TAL LAT S AN GA TAL RA GE AR ÖV EA R IG T AR KO EA NT OR 6 78 AN KO TAL NT OR AR B U EA TIK AN BU TAL TIK AR BO EA ST

14 FASTIGHETER INNERSTADEN 4

15 5 FASTIGHETER YTTEROMRÅDEN

16 Innergård kv. Björns Trädgård Gårdshus kv. Källan 5 6 Nytt sophus på gård till kv. Mäklaren.

17 Koncernförhållanden Byggnadsfirma Olov LindgrenAB äger samtliga aktier i Olov Lindgren FastighetsAB, Olov Lindgren FörvaltningsAB, Olifa Förvaltningsaktiebolag samt Olov Lindgren Holding AB. Olov Lindgren HoldingAB äger samtliga aktier i Olov Lindgren Kungsbroplan AB och Olov Lindgren Invest AB. I koncernen ingår även Olov Lindgren Förvaltnings KB där Olov Lindgren Förvaltnings AB är komplementär och Olifa Förvaltningsaktiebolag är kommanditdelägare. Fordringar har upptagits till det belopp de beräknas inflyta. Organisationsstruktur Byggnadsfirma OLAB OL Holding AB OL Kungsbroplan AB OL Fastighets AB OL Invest AB OL Förvaltning AB OlifaAB OL Förvaltning KB Alla belopp anges i tusentals kronor om inte annat anges. Flerårsjämförelse, koncernen Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Res. i % av nettoomsättningen Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på totalt kapital (%) Flerårsjämförelse, moderbolaget Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Res. i % av nettoomsättningen Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på totalt kapital (%) ,8% 77 78,9% 4,9% ,% ,9%,9% ,% ,7% 8,7% ,7% ,7% 7,4% ,% ,% 6,5% ,9% ,4% 4,8% ,8% ,%,% ,7% ,4% 5,6% ,% ,% 7,% ,% ,% 6,6% FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Företaget äger, bygger och förvaltar hyresfastigheter. Definition av nyckeltal Soliditet: Justerat eget kapital i relation till balansomslutning. Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning Viktiga händelser I april månad förvärvades ett aktiebolag, nu namnändrat till Olov Lindgren KungsbroplanAB, innehållande fastigheten Drabanten och i september månad förvärvades fastigheten Björns Trädgård som därefter transporterats till Olov Lindgren InvestAB. 7

18 RESULTATDISPOSITION Förslag till disposition av bolagets vinst. Till årsstämmans förfogande står: balanserad vinst årets vinst kr Styrelsen föreslår att: till aktieägarna utdelas i ny räkning överföres kr s potentiellt utdelningsbara kapital uppgår till: kr Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. 8

19 Nettoomsättning Driftskostnader Reparation- och underhållskostnader Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Fastighetskostnader Avskrivningar fastigheter Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Övriga rörelseintäkter,,4 Rörelseresultat Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag RESULTATRÄKNING Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Not Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Förändring av avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat 5 9

20 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 6 7 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar 8 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 9 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 EGET KAPITALOCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital aktier á nom. kr Uppskrivningsfond Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BALANSRÄKNING

22 BALANSRÄKNING Not POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Kapitalvärde av pensionsåtagande utöver vad som upptagits bland skulderna

23 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt KASSAFLÖDESANALYS Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av hyresrätter och liknande rättigheter Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förbättring Byggnader och mark Förvärv av byggnader och mark Försäljning av byggnader och mark Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Ny utlåning till närstående Återbetalning av lån från närstående Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Ändring kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

24 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckning nedan. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Bolagets fastigheter upptas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar. Vid ny-, till- och ombyggnationer kostnadsförs den del av investeringen som utgör underhåll. Innan färdigställande redovisas investeringar som pågående arbeten. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Omrubricering har skett av fastigheter i förhållande till föregående år. Fastigheterna upptas nu som anläggningstillgångar. Skatterättsligt är moderbolagets fastigheter att betrakta som lagertillgång. Omrubricering har även skett avseende aktier i dotterbolag, dessa redovisas som finansiella anläggningstillgångar. Skattemässig indelning av respektive dotterbolag anges i Not 8. Bokförings- och skattemässiga avskrivningstiden är 5 år på byggnader. Inventarier, fordon och maskiner skrivs av på år. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR :. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 5 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL :4. Inga koncerninterna inköp eller försäljningar har skett under året. 4

25 Not Nettoomsättning Hyresintäkter Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Bostäder Lokaler Garage-/P-platser Övrigt Not Övriga rörelsekostnader Omkostnader Avskrivningar inventarier, fordon Not Arvode och kostnadsersättning Revisionsuppdrag Andra uppdrag TILLÄGGSUPPLYSNINGAR UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 5

26 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 4 Personal Medelantal anställda Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit, varav kvinnor 87, 8, 9,, 87, 8, 9,, Sjukfrånvaro för samtliga anställda Sjukfrånvaro som avser långtidsjukfrånvaro,58% 5,8%,58% 5,8%,64%,45%,64%,45% Sjukfrånvaro för kvinnor Sjukfrånvaro för män,9%,5% 4,86% 5,5%,9%,5% 4,86% 5,5% Sjukfrånvaro för personal 9 år och yngre Sjukfrånvaro för personal -49 år Sjukfrånvaro för personal 5 år och äldre,5%,78% 4,8% 5,% 4,% 6,%,5%,78% 4,8% 5,% 4,% 6,% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått till följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Könsfördelning i företagsledning Antal styrelseledamöter, varav kvinnor Antal övriga befattningshavare inkl. VD, varav kvinnor 6

27 Skatt på årets resultat 5 4 Aktuell skatt Uppskjuten skatt Not Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark Avskrivningar enligt plan beäknas på en period om 5 år. Skatterättsligt är fastigheterna att betrakta som lagertillgångar. Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: avseende byggnader: Specifikation jml SFS 975:, Totalt taxeringsvärde Totalt bokfört värde Värdet av övriga tillgångar TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 5 s hyresfastigheter: Källan 5, Bonden Större 5, Båtsmannen Mindre, Signalen, Signalen 4, Ritaren 6, Spettet 5, Kejsaren, Dykärret Större 7, Fyrtornet 4, Järnet 5, Paris, Veken, Pahl, Västergötland 6, Kejsaren 9, Mullvaden Andra 9, Tapeten 6, Schultz, Rovan, Masken 46, Urvädersklippan Mindre, Draken, Mullvaden Andra 5, Vattumannen, Tapeten 7, Keders 6, Keders 9, Kattryggen, Järnet, Tapeten, Tapeten 5, Nattugglan 9, Nejlikan, Sjölejonet 4, Urd 5, Vale 7, Stjärnfallet 6, Ugnen, Kometen 5, Loket, Loket 6, Päronträdet 9, Körsbärsträdet, Knoppen 4, Dykaren, Morellträdet 8, Arbetaren 7, Knoppen, Väktaren, Äpplet, Grinden, Morkullan, Näktergalen 9, Furan 5, Kasernen, Kumlet, Klarbäret, Klarbäret 7, Artilleriberget, Ledarö, Våldö, Geografen, Upptäcksresanden 8, Examen, Snöfallet, Kölden, Bäverholmen 6, Stångholmen, Coldinuorden, Nockteglet 6, Mäklaren, Juringe, Balen 6, Vikingen, Elektra 4 samtliga i Stockholms kommun samt Skenora : i Värmdö kommun och Västra Sälen :97 i Malungs kommun. 7

28 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 7 Inventarier, fordon och maskiner Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av - 5 år Not 8 8 Andelar i koncernföretag Företag, Säte Organisationsnummer Olov Lindgren FastighetsAB, Stockholm Olov Lindgren FörvaltningsAB, Stockholm Olifa Förvaltningsaktiebolag, Stockholm Olov Lindgren HoldingAB, Stockholm Olov Lindgren Förvaltnings KB, Stockholm Olov Lindgren KungsbroplanAB, Stockholm Olov Lindgren InvestAB, Stockholm Skattetyp Kapitalandel % Anläggning Lager Lager Lager Lager Lager

29 Not 9 Färdiga varor och handelsvaror Bokfört värde Skattetyp Kapitalandel % Anläggning Lager Lager Lager Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader Moms Aktiekapital 5 5 Bundna reserver Fria reserver TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Företag, Säte Organisationsnummer Olov Lindgren FastighetsAB, Stockholm Olov Lindgren FörvaltningsAB, Stockholm Olifa Förvaltningsaktiebolag, Stockholm Olov Lindgren HoldingAB, Stockholm Olov Lindgren Förvaltnings KB, Stockholm Not Eget kapital Belopp vid årets ingång Utdelning till aktieägare Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets vinst Belopp vid årets utgång 9

30 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Uppskrivnings Aktiekapital fond Belopp vid årets ingång Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: Utdelning till aktieägare Årets vinst Belopp vid årets utgång Not Periodiseringsfond Periodiseringsfond, taxering Periodiseringsfond, taxering Periodiseringsfond, taxering Periodiseringsfond, taxering Uppskjuten skatt i obeskattade reserver Not Långfristiga skulder Amortering inom år Amortering inom till 5 år Reserv fond 5 Fritt eget kapital Syftet med lånen är långfristigt. Not 4 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit: Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda hyror Upplupna räntekostnader Övriga poster

31 Checkräkningskredit, utnyttjat belopp Fastighetsinteckningar Not 7 Likvida medel Kassa och bank Kortfristiga placeringar Stockholm 9 april 6 Rune Nämberg Styrelseordförande Lars Friberg Björn Lindgren Kerstin Lindgren Mats Litsander Jan Ellström Verkställande direktör TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 6 Skulder för vilka säkerheter ställts Min revisionsberättelse har lämnats den 9 maj 6 Bo Jonsson Auktoriserad revisor

32

33 Adress: Snoilskyvägen 6 Byggår 9-tal Antal lägenheter, Antal lokaler Yta lägenheter 645 kvm Yta lokaler 64 kvm Garageplatser, Parkeringsplatser Fredhäll tillhörde Kristineberg sedan mitten av 8-talet men såldes till staden av Frimurarna 9. Till Fredhäll promenerade man gärna från Kristineberg på 9-talet för att njuta av vårens första blommor eller plocka bär om hösten. Tranebergsbron var 99 en låg pontonbro och inträdet till Tranebergsbadet var tio öre. Vid Fredhälls koloniträdgårdar, som blev en ersättning för den planerade villastaden, fanns en dansbana. Många stockholmare flyttade från slitna, mörka lägenheter till Fredhäll för att få bo modernt. 9-talets folkhem skulle vara ljust och luftigt med närhet till naturen, hus i park var idealet. Eftersom staden ägde marken kunde dessa idéer till stor del bli verklighet och Fredhäll blev något av ett funktionalistiskt experiment, med arkitektur hämtad från Frankrike och Tyskland. Fastigheten Vikingen byggdes 95 av byggherren och byggmästarenaekblom efter ritningar av arkitekt Björn Hedvall, flitigt anlitad vid tiden. Huset är ett tidstypiskt funkishus med strama former, släta fasader och stora fönster över hörn.95 byttes takterrassen ut mot ett plåttak. Byggnadsfirma Olov Lindgren köpte fastigheten 999. Kv. Artilleriberget Adress: Valhallavägen /Artillerigatan 8 Byggår 96 Antal lägenheter, Antal lokaler 6 Yta lägenheter 79 kvm, Yta lokaler 46 kvm I äldre tid låg Gärdesstadens huvuddel inom norra Djurgårdens jaktpark och fram till 89 inom den s.k. Djurgårdsgärdesgården, ett två mil långt staket som skulle skydda det kungliga viltet. De östra och norra delarna av Östermalm dominerades fram till 9-talets första decennier av militären. Nuvarande Gärdesstaden som tidigare delvis ingick i förbandens övningsområden, kom till efter en stadsplanetävling 99 med arkitektarvid Stille som vinnare. Området bebyggdes sedan till största delen under 9-talet med funktionalistismens ideer om ljusa och sunda bostäder. Den nya stadsbyggnadsidén med storskalighet och öppenhet infördes. Kvarters- och gatunamnet anknyter till storaartillerigården, vapenhus och förråd till det kungliga artilleriet, vars huvudlänga uppfördes 76. I dag tjänar byggnaden som armémuseum och den öppna platsen framför kallas numeraartillerigården. Valahallavägen, från nuvarande Sveaplan fram till Karlaplan, fanns med i Lindhagens esplanadplaner från 866. Byggandet av den dröjde dock ända fram till 88-talet, då man kritiserade placeringen i den ogynnsamma terrängen. Fastigheten Artilleriberget bebyggdes 96 efter ritningar av arkitekt Albin Stark. Stilen är tidstypisk funkis med släta, odekorerade fasader, stora fönsterytor, samt balkonger över hushörnet. KOMMANDE OMBYGGNADSPROJEKT Kv. Vikingen

34 KOMMANDE OMBYGGNADSPROJEKT Kv. Kölden Adress: Karlskronavägen -4 Byggår 947 Antal lägenheter 6,Antal lokaler Yta lägenheter kvm Yta lokaler 7 kvm Kv. Snöfallet Kv. Snöfallet Adress: Karlskronavägen 7-45 Byggår947 Antal lägenheter Yta lägenheter kvm Garageplatser 5 På en karta från 94 finns inte några namn alls förutom Lilla Sickla i området som i dag utgör stadsdelen Björkhagen. Gården Lilla Sickla har anor från 5-talet och huset som står där i dag är en gustaviansk mangård från slutet av 7-talet. På 5-talet bestämde Gustav Vasa att trakten öster om staden skulle försörja Stockholm. Han lät dämma upp vattendrag, Kvarnbäcken, som fick ge vattenkraft till bl.a. ett krutbruk och en mjölkvarn i området. Tvärsöver Ältavägen rinner Nacka Ström, vatten från Dammtorpssjön och Källtorpssjön, ut i Järlasjön med 8 meters fallhöjd totalt. Det vattenflödet räckte en gång i tiden till en liten industristad. Av byggnaderna i Nackaindustrierna är snickeriet från 87 den enda som finns kvar idag. Den planerade bebyggelsen kallades för bostadsområde å Södra Hammarby. Där fanns emellertid en vacker björkhage och projektörerna lanserade därför namnet Björkhagen som fastställdes 948. Markuskyrkan byggdes med stor omsorg och hantverksmässighet, varje dag övervakad av arkitekten själv. Kyrkan Ingvides 96 och är Skarpnäcks församlingskyrka. Björkhagen var en i 4 Adress: Karlskronavägen -5 Byggår 947 Antal lägenheter,antal lokaler Yta lägenheter 56 kvm Yta lokaler 5 kvm Garageplatser 4, Parkeringsplatser raden av tunnebaneförstäder som planerades som bostadsförort, ett komplement till innerstaden. Planen fastställdes 945 och bostadsbebyggelsen med lamellhus, punkthus och radhus växte upp åren därefter. Det dröjde dock några år för centrum och tunnelbanan att bli klara. Fastigheten Kölden byggdes 947 av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren efter ritningar av Allan Werner. Fastigheten Snöfallet byggdes 947 efter ritningar av arkitekt Gunnar Thorsell. Funktionalismen som slog igenom på 9-talet var fortfarande rådande. Husen uppfördes med enkla fasader i puts eller tegel och byggnadens funktion skulle styra formerna. Man sparade terrängen omkring och anpassade byggnaden till väderstreck för att utnyttja ljuset maximalt. Byggnadsfirma Olov Lindgren köpte fastigheten i oktober. Fastigheten Snöfallet byggdes av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren 947, efter ritningar av arkitektallan Werner.

35 ÄGER BYGGER FÖRVALTAR Byggnadsfirma Olov LindgrenAB, är ett familjeföretag som grundades 98. Vår byggmästartradition och långa erfarenhet av att äga, bygga, renovera och förvalta har gett oss helhetsperspektiv och en unik kompetens. 98 satte vi spaden i marken för att bygga vårt första hus i Hammarby. Portvaktsparet Karlsson som flyttade in året därpå, blev den första länken i en förvaltningsfilosofi baserad på omsorg och trygghet genom personlig närvaro och snabb service. Affärsidé Olov Lindgren koncernen ska äga, bygga, förvärva och förvalta hyresfastigheter, företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas behov som utgångspunkt ska vi förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd med motiverad och välutbildad egen personal. Milstolpar 98 bygger vi vårt första hus i Hammarbyhöjden 954 inleder vi satsningen på innerstaden genom förvärv av fastigheten Veken på Södermalm, där vi uppför en bostadsfastighet i egen regi 964 står vårt flaggskepp på Drottninggatan, Stjärnfallet 6, inflyttningsklart köper vi 5 fastigheter med renoveringsbehov, alla i innerstaden uppförs vår senaste nyproduktion kv Klarbäret och 7, med 9 lägenheter och lokaler på tillsammans.79 kvm omfattar vårt fastighetsbestånd 85 fastigheter med 7. kvm uthyrbar bostads- och lokalyta. Under företagets historia har endast hus sålts, ett i Hammarby och ett i Fruängen. Försäljningarna syftade till att skapa förutsättningar för kommande byggprojekt. Tradition Vi är sedan 9-talet en aktiv deltagare på Stockholms bygg- och fastighetsmarknad och har därigenom skaffat oss en gedigen branschkunskap som effektivt kopplats till långsiktiga ekonomiska och kvalitativa mål. Låg belåning, återinvestering av vinstmedel samt hög grad av självfinansierande verksamhet har resulterat i en stabil ekonomi. Framtiden Vi kommer fortsätta att förvärva fastigheter. Bevara, förbättra och behålla dem, samt arbeta för ett tryggt, sunt och komfortabelt boende eller yrkesutövande för våra hyresgäster. Vår filosofi har förädlats genom åren men grundtanken, att arbeta långsiktigt och hålla hög servicenivå, är och förblir densamma. En daglig och snabb länk för effektiv kommunikation och service är våra fastighetsskötare, som bor i grannskapet. Att arbeta med fastigheter är också att vara delaktig i att bygga och förvalta vår framtida stad, en fortgående process som engagerar oss. 5

36 6 Jernströms offset, Stockholm år 6 Box Vxl Fax 8-6 E-post

Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden.

Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden. Årsredovisning 2006 Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden. 2 Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Vår byggmästartradition och långa erfarenhet av att

Läs mer

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. - Nu firar vi 70 år i branschen.

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. - Nu firar vi 70 år i branschen. Årsberättelse 2008 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. - Nu firar vi 70 år i branschen. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Samma år satte

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm.

ÅRSBERÄTTELSE. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm. ÅRSBERÄTTELSE Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm. 1 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov

Läs mer

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm.

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Årsberättelse 211 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Samma år satte vi spaden i marken för att bygga

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Innehåll 1. Förvaltningsberättelse... 3 2. Resultaträkning... 7 3. Balansräkning... 8 4. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...

Läs mer

VISION OCH AFFÄRSIDÉ

VISION OCH AFFÄRSIDÉ VISION OCH AFFÄRSIDÉ MAGNENTUS skall alltid upplevas som Norrköpings mest attraktiva fastighetsbolag av både bostads-, kontors- och butikshyresgäster och vår affärsidé är att äga och förvalta fastigheter

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen...

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen... ÅRSREDOVISNING 2013 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll... 3 VD har ordet... 5 Bolag... 6 Affärsidé... 6 Samverkansmetod... 7 Förvaltningsfastigheter... 8 Projektfastigheter... 16

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 213 1 Innehåll Ett år sammanfattas 3 4 5 8 1 13 18 2 22 24 29 31 32 34 35 36 44 46 Ett år sammanfattas Året i korthet Verksamhetsöversikt Historik Intervju: Lennart Nilsson Styrelse och

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014 ÅRSREDOVISNING Kumla Bostäder 2014 Innehåll Medvinden fortsätter full fart framåt! 3 Vi välkomnar fler som vill bygga bostäder i Kumla 4 Ekonomi 5 Nyproduktion 6 Väl rustat inom trygghetsboende 8 Storsatsning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013 Årsredovisning Kumla Bostäder 2013 Innehåll Blandade boendeformer i förtätad stad 4 Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende 6 Det är något visst med jordgubbar från Kumla 8 Grodan hoppar in i

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Årsredovisning 2009 TrelleborgsHem Ordförande har ordet 2009 blev ännu ett spännande och händelserikt år för TrelleborgsHem. En engagerad och väl fungerande styrelse har precis som tidigare år arbetat

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

Trollhättan kreativ ort med mycket på gång. Oslo

Trollhättan kreativ ort med mycket på gång. Oslo Årsredovisning 2013 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa från

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 1 ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 Telefon: 0520-49 41 00 E-post: info@leifab.se Org.nr. 556206-2777 2 VD har ordet För Lilla Edets industri & fastighets AB är det en självklarhet

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 1(17) Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 556495-9665 Räkenskapsåret 2012 2(17) VD har ordet Året som gått 2012 har varit ett händelserikt år. Vi har påbörjat en omstrukturering av bolaget i flera nivåer.

Läs mer