Geografen 3, Finn Malmgrens Väg i Hammarbyhöjden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden."

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Geografen 3, Finn Malmgrens Väg i Hammarbyhöjden. 2

3 Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades Vår byggmästartradition och långa erfarenhet av att förvalta, renovera och bygga har gett oss helhetsperspektiv och en unik kompetens satte vi spaden i marken för att bygga vårt första hus i Hammarby. Portvaktsparet Karlsson som flyttade in året därpå, blev den första länken i en förvaltningsfilosofi baserad på omsorg och trygghet genom personlig närvaro och snabb service. Affärsidé Olov Lindgren-koncernen ska äga, förvalta, förvärva och bygga hyresfastigheter, företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas behov som utgångspunkt ska vi förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd med motiverad och välutbildad egen personal. Tradition Vi är sedan 1930-talet en aktiv deltagare på Stockholms bygg- och fastighetsmarknad och har därigenom skaffat oss en gedigen branschkunskap som effektivt kopplats till långsiktiga ekonomiska och kvalitativa mål. Låg belåning, återinvestering av vinstmedel samt självfinansierande verksamhet har resulterat i en stabil ekonomi. Milstolpar 1938 bygger vi vårt första hus i Hammarbyhöjden inleder vi satsningen på innerstaden genom förvärv av fastigheten Veken 12 på Södermalm, där vi uppför en bostadsfastighet i egen regi står vårt huvudkontor på Drottninggatan 97, Stjärnfallet 16, inflyttningsklart köper vi 25 fastigheter med renoveringsbehov, alla i innerstaden uppförs vår senaste nyproduktion, fastigheterna Klarbäret 3 och 7 på Ruddammen, med 109 lägenheter och 3 lokaler omfattar vårt fastighetsbestånd nära 100 fastigheter med drygt kvadratmeter uthyrbar bostads- och lokalyta. Framtiden Vi kommer fortsätta att förvärva fastigheter. Bevara, förbättra och behålla dem, samt arbeta för ett tryggt, sunt och komfortabelt boende eller yrkesutövande för våra hyresgäster. Vår filosofi har förädlats genom åren men grundtanken, att arbeta långsiktigt och hålla hög servicenivå, är och förblir densamma. En daglig och snabb länk för effektiv kommunikation och service är våra fastighetsskötare, som bor i grannskapet. Att arbeta med fastigheter är också att vara delaktig i att bygga och förvalta i vår framtida stad, en fortgående process som engagerar oss. 3

4 Innehåll Presentation av koncernen Olov Lindgren...3 Innehåll...4 VD-kommentar...5 Förvärv Fastighetsbestånd...10 Fastighetskarta...14 Avslutat ombyggnadsprojekt...18 Pågående ombyggnadsprojekt...20 Kommande ombyggnadsprojekt...22 Hyresgästenkät...24 Kuriosa...26 Årsredovisning...27 Förvaltningsberättelse...28 Resultaträkning...29 Balansräkning...30 Kassaflödesanalys...32 Tilläggsupplysningar...33 Castor 10, Drakens gränd 6-8, Stora Hoparegränd 3-7, Österlånggatan

5 VD-kommentar I affärsidén för Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har bestämts att vi ska försöka förvärva fler fastigheter i huvudsak i Stockholms innerstad där vi har majoriteten av vårt fastighetsbestånd, drygt 80 av knappt 100 fastigheter. Det naturliga vore att vi köpte fler bostadsfastigheter eftersom det är där vår tradition och erfarenhet finns. Framförallt beroende på att regleringen av hyrorna i bostadsfastigheter orsakat ett glapp mellan den faktiska hyran och den hyra som många är beredda att betala för en välbelägen hyresrätt så kan vi normalt inte betala lika mycket som bostadsrättsföreningar som agerar på en fri marknad. Därför är det glädjande att vi trots allt lyckats förvärva fyra bostadsfastigheter under förra året. Avkastningen är emellertid så låg att dessa fastigheter för närvarande ger ett negativt kassaflöde, det vill säga räntor och driftkostnader är högre än hyresintäkterna. I det långa loppet kan inte ens vi köpa bostadsfastigheter med förlust, därför har styrelsen bestämt att vi som alternativ ska förvärva kommersiella fastigheter. Även här har vi ett ganska snävt område som vår marknad. Helst i Stockholms city men även i centrala lägen i övriga innerstan. De under 2006 förvärvade fastigheterna beskrivs på annan plats i årsredovisningen och de stämmer väl in i vår strategi att fastigheterna ska vara förvaltningsobjekt med en mix av flera hyresgäster. Det gör inget att de innehåller bostäder eftersom vi är vana att förvalta dessa. Viktigt är också att fastigheterna är vackra så att både hyresgästerna och vi själva kan känna ett mervärde. Alla fastigheter i Stockholm är inte fullt rationella men där yteffektiviteten inte är hundraprocentig får hyran sättas därefter. Under förra året arbetade vi med en affärsplan som förutom ekonomiska målsättningar haft ett antal andra mål för organisationen att uppfylla. Trots att det var ett antal punkter har de flesta kunnat nås. Ett av de viktigaste Styrelseordförande Rune Nämberg och VD Jan Ellström. målen är att eftersträva bra resultat i kundmätningar. Sammanfattning av resultatet finns längre fram i årsredovisningen men vi är mycket glada att återigen lyckas få ett förstapris för högst produktindex vid jämförelse med ett femtiotal fastighetsföretag runt om i Sverige. Viktigast är inte att vinna pris utan att använda resultatet av mätningen i vår förvaltning så att den i möjligaste mån motsvarar det som våra kunder vill ha. För att känna av vad våra hyresgäster efterfrågar kommer vi att fortsätta att med jämna mellanrum fråga dem. Att äga nästan hundra hyresfastigheter innebär inte bara daglig förvaltning utan också att ständigt uppfylla ett underhållsbehov. Vår plan är inte att låta underhållet förfalla för att sedan sälja. Eftersom vår horisont vid renoveringar är femtio år så har vår byggavdelning ständigt två projekt i produktion med egna platschefer och cirka tio byggnadsarbetare. Projektledarna håller i projektering och byggledning men är också engagerade i förberedelse för kommande ombyggnader flera år framåt. Här är även hyresavdelningen inkopplad med evakueringar som förbereds upp till fem år i förväg men också i uthyrningsarbetet av färdigrenoverade lägenheter. Hälften av dessa lämnas till bostadsförmedlingen men en del går också till våra befintliga hyresgäster eller deras barn. Här skulle jag gärna skriva något om nybyggnad av bostäder men tyvärr ser det dystert ut för nya hyresrätter i Stockholm. Ekonomin går inte ihop om man inte ser som en möjlig utväg att i framtiden sälja dem vidare till bostadsrätter. En viss förhoppning finns att den nya regeringen skapar villkor som möjliggör hyresrätter men hittills har inte mycket hänt. Det enda jag begär är att vi får lika villkor som bostadsrättsmarknaden, då skulle vi kunna konkurrera men det lär dröja innan vi når dit. För vårt företag, som nu funnits i 69 år, gäller det som alltid att lyssna på hyresgästerna men också att anpassa sig till de regler och förutsättningar som samhället ställer upp. Stockholm i mars 2007 Jan Ellström Verkställande direktör 5

6 Förvärv 2006 Under 2006 förvärvade Olov Lindgren åtta fastigheter i Stockholms innerstad. Fyra av dessa ligger i Gamla stan, en stadsdel där vi tidigare inte ägt några fastigheter. Vid Kornhamnstorg, med utsikt över Slussen, ligger fastigheten Typhon 16 med adress Kornhamnstorg 49/Västerlånggatan 66. Fastigheten byggdes ursprungligen efter branden i Gamla stan 1625, men har byggts om och till under årens lopp, senast Fastigheterna Castor 9 och 10 ligger vid Drakens Gränd i närheten av Skeppsbron och innehåller bostäder, butiker och kontor. Den del av Castor 9, som ligger mot Stora Hoparegränd, har en stomme som troligen är från 1600-talet. Stora förändringar, bland annat ombyggnation, gjordes under talet. Castor 10 består av byggnadsdelar från olika tidsepoker. Bland annat från medeltiden. Fastigheten Ulysses 1 ligger på Stora Nygatan 21 i Gamla stan. Norra hörnhuset byggdes Under 1800-talet gjordes kraftiga omändringar. I dag finns det bostäder, kontor och en pub i fastigheten. Hasseln 5 ligger på Vasagatan och kallas även Kungsbropalatset. Husets stil är barockinspirerat och innehåller kontor. Huset ritades av Axel Anderberg som också ritade Oscarsteatern och Operan i Stockholm. Typhon 16, Kornhamnstorg 49 / Västerlånggatan 66. Castor 10, Drakens gränd 6-8, Stora Hoparegränd 5-7, Österlånggatan Castor 9, Drakens gränd 2-4, St Hoparegränd 1-3. Ulysses 1, Stora Nygatan 21. 6

7 7 Hasseln 5, Vasagatan

8 Förvärv 2006 Häggen 2, Birger Jarlsgatan 58/Eriksbergsgatan 44, 46. 8

9 Häggen 2 ligger i korsningen Birger Jarlsgatan/Eriksbergsgatan i området Eriksberg på Östermalm. Huset byggdes 1916 och består av bostadslägenheter och lokaler. Mellan åren 1918 och 1973 låg biografen Eriksberg i fastigheten. På västliga spetsen av Södermalm, nära Hornstull, ligger Bergsunds strand och tre förvärvade fastigheter. Fastigheten Bergsund 39 ligger på den lugna gatan Bergsundsgatan 24. Huset som byggdes 1930, har renoverats efter hand. Fastigheten Bergsund 45 har adressen Bergsund Strand 21. Alla lägenheter har sjöutsikt. Fastigheten byggdes Fastigheten Slipen 39, som byggdes 1940, ligger i korsningen Högalidsgatan/Bergsunds Strand. Ett flertal lägenheter har sjöutsikt. Under december månad träffades avtal om förvärv av fastigheten Baggen 12. Tillträde skedde den 1 februari i år. Fastigheten ligger på Tulegatan 30 i Vasastan och byggdes Huset består av bostadslägenheter och två lokaler. Bergsund 39, Bergsundsgatan 24. Slipen 39, Högalidsgatan 41/Bergsunds Strand 1. Bergsund 45, Bergsunds Strand 21. Baggen 12, Tulegatan 30. 9

10 Fastighetsbestånd Alla fastigheter är belägna i Stockholms stad. Den angivna siffran framför adressen återfinns på kartorna, sidorna Ytor anges i kvadratmeter. Stadsdel/ Gatuadress Fastighetsbeteckning Byggår/ Ombyggnadsår Antal bostäder Yta bostäder Antal lokaler Yta lokaler Antal garage Antal p-plats Total yta GAMLA STAN 1 Drakens Gränd 2-4 Castor , Drakens Gränd 6-8/Stora Hoparegränd 3-7/ Österlånggatan Castor , Stora Nygatan 21 A-C Ulysses , Västerlånggatan 66/Kornhamnstorg 49 Typhon , KUNGSHOLMEN 5 Fleminggatan Dykaren Fleminggatan 75/Kronobergsgatan 27 Grinden , Fridhemsgatan Arbetaren Frödingsvägen 8 Balen , Hantverkargatan 52/Polhemsgatan 24 Morellträdet , Hantverkargatan 59/Polhemsgatan 22 Körsbärsträdet , Kungsbroplan 1 Drabanten Pilgatan 11 Päronträdet , Pipersgatan 11/Coldinutrappan 1 Äpplet , S:t Göransgatan 63 Väktaren , S:t Göransgatan 80 Knoppen S:t Göransgatan 84 Knoppen Snoilskyvägen 36 Vikingen NORRMALM 18 Vasagatan Hasseln , SÖDERMALM 19 Bergsundsgatan 24 Bergsund , Bergsunds strand 1/Högalidsgatan 41 Slipen Bergsunds strand 21 Bergsund Björns Trädgårdsgränd 1/Östgötagatan 16 Björns Trädgård , Blekingegatan 22/Assessorsgatan Ritaren , Borgmästargatan 12 Pahl Borgmästargatan 16/Skånegatan 97 Keders , Brännkyrkagatan Tapeten , Erstagatan Järnet Erstagatan Järnet Folkungagatan 132 Signalen , Folkungagatan 132 B Signalen , Folkungagatan 144 Fyrtornet , Götgatan 32/Repslagargatan 15 A-D Västergötland , Götgatan 58-62/Folkungagatan 48 Nattugglan , Hornsgatan 106 Tapeten , Hornsgatan Tapeten , Hornsgatan /Brännkyrkargatan Tapeten , Hornsgatan 73 Mullvaden Andra Hornsgatan 79 Mullvaden Andra , Högbergsgatan 59 A Dykärret Större , Klevgränd 8 Urvädersklippan Mindre

11 Stadsdel/ Gatuadress Fastighetsbeteckning Byggår/ Ombyggnadsår Antal bostäder Yta bostäder Antal lokaler Yta lokaler Antal garage Antal p-plats Total yta SÖDERMALM 41 Klippgatan 11/Åsögatan 178 Veken Krukmakargatan 40 Mullvaden Andra , Kvarngatan 14 Paris Mosebacke Torg 16/Östgötagatan 2 Kejsaren , Nytorgsgatan 23 B/Kocksgatan 39 Båtsmannen Mindre , Nytorgsgatan 25 A-B/Åsögatan Schultz Renstiernas Gata 31/Skånegatan 91 Keders , Renstiernas Gata 44-46/Gotlandsgatan Rovan S:t Paulsgatan 33 A-B Vattumannen , S:t Paulsgatan 34 Hagen Skånegatan 53-53A Bonden Större , Svartensgatan 6 Kejsaren Tavastgatan 21 Kattryggen Varvsgatan 12/Hornsbruksgatan 1 Spettet , Wollmar Yxkullsgatan 2/S:t Paulsgatan 27 /Björngårdsgatan 2-4 Källan , 1927, Wollmar Yxkullsgatan 9 Draken , Östgötagatan 91 A-B-93 Masken , VASASTAN 58 Drottninggatan 97-99/Kungstensgatan 38 Stjärnfallet Döbelnsgatan 65 Stolmakaren , 1988, Frejgatan 26 Vale , Frejgatan 62/Hälsingehöjden 1 Urd , Kungstensgatan 26 Sjölejonet , Kungstensgatan 54 Kometen , Odengatan 46 A-B Trädgårdsmästaren Rörstrandsgatan 26 Ugnen , Rörstrandsgatan 28/Norrbackagatan Ugnen , S:t Eriksgatan 68 Loket , S:t Eriksgatan 76 Loket , Sveavägen 81 Nejlikan , Vanadisvägen 20 Hugin ÖSTERMALM 71 Birger Jarlsgatan 58/Eriksbergsgatan Häggen Brunbärsvägen 5-9 Klarbäret Grevgatan 30 A-B Lindormen , Grevgatan 32/Storgatan 22 Lindormen , Karlavägen 26 Furan , Ruddammsvägen 31-37/Brunbärsvägen 1-3/ Roslagstullsbacken Klarbäret Skeppargatan 48 Kumlet Surbrunnsgatan 6-6A Morkullan , Torstenssonsgatan 9-9A Kasernen Valhallavägen 133/Artillerigatan 83 Artilleriberget Östermalmsgatan 28/Rådmansgatan 7 Näktergalen ,

12 Fastighetsbestånd Gatuadress Fastighetsbestånd Fastighets- Byggår Antal Yta Antal beteckning /Ombyggnadsår bostäder bostäder lokaler Yta lokaler Antal garage Antal p-plats Total yta NORRORT 82 Glömmingegränd 9-37, Tensta Juringe Lillbybacken 5-21, Rinkeby Valskvarnen SÖDERORT 84 Elektravägen 75-77, Hägersten Elektra , Finn Malmgrens Plan 1-3, Hammarby Upptäcktsresanden , Finn Malmgrens Väg 30-34, Hammarby Geografen , Inteckningsvägen 25-31, Hägersten Mäklaren , Karlskronavägen Björkhagen Kölden Karlskronavägen 31-45, Björkhagen Snöfallet Lysviksgatan 34-50, Farsta Ledarö Sjösavägen 33-43, Bandhagen Nocketeglet Stångholmsbacken 36-38, Vårberg Bäverholmen Stångholmsbacken 7-39, Vårberg Stångholmen Ulricehamnsvägen 14-20, Hammarby Examen Vita Liljans Väg 48-54, Skärholmen Coldinuorden Östmarksgatan 5-27, Farsta Våldö SUMMA Antal fastigheter Antal bostäder Yta bostäder Antal lokaler Yta lokaler Antal garage Antal p-platser Total yta

13 13 Keders 16, Borgmästargatan 16.

14 Karta Stockholms innerstad

15

16 Karta norr- och söderort

17 17 Upptäcksresanden 8, Finn Malmgrens Plan 1-3.

18 Avslutat ombyggnadsprojekt Balen 6, Fredhäll Fastigheten Balen 6 byggdes 1931 efter ritningar av Joseph Petersson. Olov Lindgren tillträdde fastigheten Hustypen är ett så kallat tjockhus med fasad i slätputs. I början av 2005 påbörjades en genomgripande ombyggnad av fastigheten. Projektet innefattade bland annat delvis ändrad planlösning. På vinden fanns lägenhetsförråd, dessa flyttades till källarplanet i en tidigare utgrävd del. Två bostäder inreddes på vinden, två med terass mot gården. Nya vs-, värme- och ventilations- och elinstallationer gjordes. Vidare tillkom nya kök, badrum, tvättstuga, sopsorteringsrum och barnvagnsrum. För att öka tillgängligheten i fastigheten installerades en hiss vilken även dragits ned i källaren. Fastigheten blev inflyttningsklar den 1 juni Historik Fredhäll, som ligger på Kungsholmen, tillhörde Kristineberg sedan mitten av 1800-talet men såldes till staden av Frimurarna år Till Fredhäll promenerade man gärna från Kristineberg på 1920-talet för att njuta av vårens första blommor eller plocka bär om hösten. Tranebergsbron var 1929 en låg pontonbro och inträdet till Tranebergsbadet var Balen 6 efter ombyggnad. 18

19 tio öre. Vid Fredhälls koloniträdgårdar fanns en dansbana. Många stockholmare flyttade från slitna, mörka lägenheter till Fredhäll för att få bo modernt talets folkhem skulle vara ljust och luftigt med närhet till naturen, hus i park var idealet. Eftersom staden ägde marken kunde dessa idéer till stor del bli verklighet och Fredhäll blev något av ett funktionalistiskt experiment, med arkitektur hämtad från Frankrike och Tyskland. Kvarteret har fått sitt namn från den svenska litteraturen. Gustav Fröding skrev om en bal i diktsamlingen Nya Dikter från 1894; I sjunde himlens högsta högtidssal är harpoklang och sång och evig bal Kuriosa Nallebjörnen här nedan hittades på vinden när ombyggnadsprojektet skulle påbörjas. Istället för att slänga nallen fick den en alldeles egen nisch i trapphusväggen. Nu är fastighetens egna maskot varsamt inglasad i väggen. Fakta: Adress: Frödingsvägen 8 Byggår/Ombyggnadsår: 1931/2006 Antal lägenheter: 22 Antal lokaler: 0 Yta lägenheter: kvm Nallen på Balen 6. 19

20 Pågående ombyggnadsprojekt Vikingen 2, Fredhäll Nära Tranebergsbadet, på Snoilskyvägen 36, ligger fastigheten Vikingen 2 med vacker sjöutsikt. Huset byggdes 1937 av byggherren A Ekblom, efter ritningar av arkitekten Björn Hedvall som var flitigt anlitad på den tiden. Olov Lindgren förvärvade fastigheten Huset har strama former, släta fasader, hörnfönster, burspråk och balkonger. Under 2006 påbörjades ombyggnation av fastigheten och projektet beräknas vara klart för inflyttning i oktober hösten När ombyggnationen är färdig har huset bland annat fått två nya lägenheter på vinden, ny hiss, ny tvättstuga samt förnyade tekniska installationer. Historik 1926 utlystes en stadsplanetävling för Fredhäll, Kristineberg, Rålambshov och Stadshagen. Resultatet fastställdes 1930 och ledde till fyra stadspartier omgivna av sammanhållande parkstråk i dalgångarna. Huskropparna i Fredhäll ligger i öppen kvartersstruktur, huvudsakligen orienterade i nord-sydlig riktning för bästa möjliga solljusinfall i varje enskild lägenhet. Fakta: Adress: Snoilskyvägen 36 Byggår/Ombyggnadsår: 1937/2007 Antal lägenheter: 30 Antal lokaler: 1 Yta lägenheter: kvm Yta lokaler: 64 kvm Garageplatser: 2 Parkeringsplatser: 2 Vikingen 2 under ombyggnad. 20

21 Källan 5, Södermalm År 2000 inköptes Källan 4 som genom fastighetsreglering sammanfördes med Källan 5 som förvärvades 1983 och byggdes om Nu pågår ombyggnation av den tidigare Källan 4. Ombyggnadsprojektet påbörjades under 2006 och är inflyttningsklart hösten Ombyggnaden omfattar bland annat ändrad planlösning, vindsinredning och nya värme-, ventilations- och elinstallationer. På gården finns ett gårdshus som kommer att få två etagelägenheter. Historik I hörnet S:t Paulsgatan/Björngårdsgatan, står ett hus som uppfördes av byggmästare J M Redtz efter osignerade ritningar. Gårdshusen byggdes som bostad, stall, vagnsbod och avträden. Ursprunligen fanns det 16 lägenheter i huset som på 30-talet gjordes om till 57 lägenheter. I dag är siffran 42. Namnet på kvarteret och gatan kan ha koppling till det populära gästgiveriet Björngårdskällan som fram till 1800-talet låg här och som besjöngs av Carl Michael Bellman. Fakta: Adress: S:t Paulsgatan 27/ Björngårdsgatan 2 Byggår/Ombyggnadsår: 1878/ /1937/2007 Antal lägenheter: 42 Antal lokaler: 1 Yta lägenheter: kvm Yta lokaler: 96 kvm Källan 5 under ombyggnad. 21

22 Kommande byggnadsprojekt Snöfallet 2, Björkhagen Snöfallet 2 är via fastighetsreglering en sammanslagning av fastigheterna Snöfallet 1 och 2. Ombyggnationen kommer att starta 2007 och blir inflyttningsklart under Historik På en karta från 1924 kallades området för bostadsområde å Södra Hammarby. Där fanns en vacker björkhage och projektörerna lanserade därför namnet Björkhagen som fastställdes 1948, samtidigt som bebyggelsen påbörjades i större skala. Tio år senare drogs tunnelbanan till Björkhagen. På 1500-talet bestämde Gustav Vasa att trakten öster om staden skulle försörja Stockholm. Han lät dämma upp ett vattendrag, Kvarnbäcken, som fick ge vattenkraft till bland annat ett krutbruk och en mjölkvarn i området. Husen uppfördes med enkla fasader i puts eller tegel och byggnadens funktion skulle styra formerna. Man sparade terrängen omkring och anpassade byggnaden till väderstrecken för att utnyttja ljuset maximalt. Fakta: Adress: Karlskronavägen Byggår:1947 Antal lägenheter: 55 Antal lokaler: 1 Yta lägenheter: kvm Yta lokaler: 25 kvm Garageplatser: 9 Parkeringsplatser: 1 Snöfallet 2 före ombyggnad. 22

23 Artilleriberget 1, Östermalm 1997 förvärvade Olov Lindgren Artilleriberget 1, som ligger i korsningen Valhallavägen/Artillerigatan på Östermalm. Ombyggnationen av fastigheten startar hösten 2007 och kommer bland annat att innebära viss ändring av planlösning och byte av tekniska system. Historik Fastigheten byggdes 1936 efter ritningar av arkitekt Albin Stark. Stilen är tidstypisk funkis med släta, odekorerade fasader, stora fönsterytor, samt balkonger över hushörnet. De östra och norra delarna av Östermalm dominerades fram till 1900-talets första decennier av millitären. Nuvarande Gärdesstaden som tidigare delvis ingick i förbandens övningsområden, kom till efter en stadsplanetävling 1929 med arkitekt Arvid Stille som vinnare. Området bebyggdes sedan till största delen under 1930-talet med funktionalismens idéer om ljusa och sunda bostäder. Kvarters- och gatunamnen i området anknyter till stora Artillerigården, idag ett armémuseum men tidigare vapenhus och förråd till det kungliga artilleriet, vars huvudlänga uppfördes Fakta: Adress: Valhallavägen 133/ Artillerigatan 83 Byggår: 1936 Antal lägenheter: 12 Antal lokaler: 6 Yta lägenheter: kvm Yta lokaler: 460 kvm Artilleriberget 1 före ombyggnad. 23

24 Hyresgästenkät Kort om hyresgästenkäten År 2002 utfördes den första undersökningen och våren 2006 skickades en enkät ut till hälften av Olov Lindgrens hyresgäster. Från och med 2007 kommer undersökningen att ske årligen. Enkäten innehöll frågor om boendet, kontakter med Olov Lindgren, skötsel av inne- och utemiljö samt andra aspekter på förvaltningen. Hela hyresgäster tog sig tid att svara på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 72 procent. Enkäterna sammanställdes av AktivBo på uppdrag av Olov Lindgren. Olov Lindgren har tagit till sig de synpunkter som framkommit genom enkätsvaren och kommer att använda dem som underlag i sitt fortsatta förvaltningsarbete. Nedan redovisas ett urval av enkätsvaren i diagramform samt exempel på skrivna kommentarer från hyresgästerna. Hög trivsel i boendet I tidigare enkät har Olov Lindgrens service och förvaltning fått mycket goda betyg av hyresgästerna. Även 2006 visar enkätsvaren att de allra flesta trivs i sina lägenheter, i området de bor i samt med Olov Lindgren som hyresvärd och förvaltare. Trivsel 24

25 Olov Lindgrens fastighetsskötare är esset i verksamheten. Avgörande för trivseln i fastigheten i alla avseenden. Många uppskattar sina fastighetsskötare Olov Lindgren ger en trygg tillvaro när det finns en fastighetsskötare i huset. Jag trivs så bra att när jag är bortrest längtar jag hem. Det goda resultatet från 2002 års enkät består och i 2006 års undersökning var till och med fler än tidigare nöjda med såväl kontakterna med Olov Lindgren som med tryggheten och renhållningen i boendemiljön. Majoriteten av hyresgästerna fortsätter uppskatta servicen med fastighetsskötarna. Serviceindex 25

26 Kuriosa Kort fastighetshistoria Sedan bolaget bildades har endast två hus sålts. Det första huset, kvarteret Vattenspindeln, ligger på Nathorstvägen i Hammarby. Det byggdes 1938 och såldes strax därefter. Det andra huset med kvartersnamnet Pudervippan 1 har adress Fruängsgatan 47 i Fruängen. Huset byggdes och såldes på 1950-talet. Försäljningen syftade till att skapa förutsättningar för kommande byggprojekt och expansion inom tullarna. På bilden syns fastigheten Veken 12 på Klippgatan 11/Åsögatan 178 på Södermalm. Fastigheten, som köptes 1954, var den första som förvärvdes i innerstaden. Befintlig byggnad revs och ny bostadsfastighet uppfördes i egen regi. Fynden på Källan 5, Södermalm När ombyggnadsprojektet sattes igång på S:t Paulsgatan 27 hösten 2005, upptäcktes flera gamla fynd i jorden under källargolvet. Dessa togs tillvara och placerades i ett fönster på gatuplanet, något som uppskattats mycket av förbipasserande. Bland annat hittades benpipor, flaskor, en käke från ett svin, diverse spikar och skruvar samt kassaböcker från sent 1800-tal. 26

27 Årsredovisning 2006 Innehåll: Förvaltningberättelse...28 Resultaträkning...29 Balansräkning...30 Kassaflödesanalys...32 Tilläggsupplysningar...33 Mullvaden Andra 35, Hornsgatan

28 Förvaltningsberättelse Verksamheten Företaget äger, bygger och förvaltar hyresfastigheter. Koncernförhållanden Moderbolaget Byggnadsfirma Olov Lindgren AB äger samtliga aktier i Olov Lindgren Fastighets AB, Olov Lindgren Förvaltnings AB, Olifa Förvaltningsaktiebolag samt Olov Lindgren Holding AB. Olov Lindgren Holding AB äger samtliga aktier i Olov Lindgren City AB och Olov Lindgren Invest AB. Olov Lindgren Fastighets AB äger samtliga aktier i Olov Lindgren Häggen AB och Olov Lindgren B-sund AB. I koncernen ingår även Olov Lindgren Förvaltnings KB där Olov Lindgren Förvaltnings AB är komplementär och Olifa Förvaltningsaktiebolag är kommanditdelägare. Alla belopp anges i tusentals kronor om inte annat anges. FLERÅRSJÄMFÖRELSE, KONCERNEN Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Resultat av nettoomsättningen 14,6% 13,8% 5,0% 24,1% 14,7% Balansomslutning Soliditet 23,1% 33,9% 41,9% 43,7% 41,7% Avkastning på totalt kapital 4,8% 4,9% 2,9% 8,7% 7,4% FLERÅRSJÄMFÖRELSE, MODERBOLAGET Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Resultat av nettoomsättningen 14,2% 14,8% 2,8% 23,7% 15,2% Balansomslutning Soliditet 34,4% 34,4% 41,0% 43, 4% 42,0% Avkastning på totalt kapital 4,9% 4, 8% 2,1% 5,6% 7,1% Definition av nyckeltal Soliditet: Eget kapital i relation till balansomslutning. Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning Resultatdisposition, moderbolaget Förslag till disposition av bolagets vinst. Till årsstämmans förfogande står: balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att: till aktieägarna utdelas i en ny räkning överföres kr kr kr kr kr Koncernens potentiellt utdelningsbara kapital uppgår till kr Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Viktiga händelser Under räkenskapsåret har dotterbolaget Olov Lindgren Fastighets AB förvärvat två bolag, Olov Lindgren Häggen AB, innehållande fastigheten Häggen 2, samt Olov Lindgren B-sund AB, innehållande fastigheterna Bergsund 39, Bergsund, 45 och Slipen 39. Efter räkenskapsårets utgång har Olov Lindgren Fastighets AB förvärvat Olov Lindgren Bostads AB, innehållande fastigheten Baggen

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Året i korthet 5-9 Förvaltningsberättelse 10-12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14-15 Kassaflödesanalys 16 Noter & Kommentarer

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen Årsredovisning och Koncernårsredovisning för AB Alebyggen 556093-0504 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 556093-0504 1 (38) Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer