Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm."

Transkript

1 Årsberättelse 211

2 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades Samma år satte vi spaden i marken för att bygga vårt första hus i Hammarby. Vår byggmästartradition och långa erfarenhet av att förvalta, renovera och bygga har gett oss helhetsperspektiv och en unik kompetens. Vår förvaltningsfilosofi är baserad på omsorg och trygghet genom personlig närvaro och snabb service. AFFÄRSIDÉ Koncernen Olov Lindgren ska äga, förvalta, förvärva och bygga hyresfastigheter, företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas behov som utgångspunkt ska vi förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd med motiverad och välutbildad egen personal. TRADITION Vi är sedan 193-talet en aktör på Stockholms bygg- och fastighetsmarknad och har härigenom skaffat en gedigen branschkunskap som kopplas till långsiktiga ekonomiska och kvalitativa mål. Låg belåning, återinvestering av vinstmedel samt självfinansierad verksamhet har resulterat i en mycket stabil ekonomi. FRAMTIDEN Vi kommer att fortsätta förvärva fastigheter. Bevara, förbättra och behålla dem, samt arbeta för ett tryggt, sunt och komfortabelt boende eller yrkesutövande för våra hyresgäster. Vår filosofi har förädlats genom åren men grundtanken, att arbeta långsiktigt och hålla hög servicenivå, är och förblir densamma. En daglig och snabb länk för effektiv kommunikation och service är våra fastighetsvärdar, som bor i grannskapet. Att arbeta med fastigheter är också att vara delaktig i att bygga och förvalta i vår framtida stad, en fortgående process som engagerar oss. STOCKHOLM l Utsiktsvy från Urvädersklippan Mindre 3, Klevgränd 8/Urvädersgränd 9.

3 OLOV LINDGRENS HISTORIA 1938 bygger vi vårt första hus i Hammarbyhöjden inledes satsningen på innerstaden genom förvärv av fastigheten Veken 12 på Södermalm, där en bostadsfastighet uppförs i egen regi står vårt huvudkontor på Drottninggatan 97, Stjärnfallet 16, inflyttningsklart förvärvas 25 fastigheter med renoveringsbehov, samtliga i innerstaden uppförs vår senaste nyproduktion, fastigheten Klarbäret 3 på Ruddammen, med 19 lägenheter. 25 börjar vi förvärva kommersiella fastigheter i innerstaden. 211 omfattar vårt fastighetsbestånd över 1 fastigheter med cirka 34. kvadratmeter uthyrbar bostads- och lokalyta.

4 Innehållsförteckning Affärsidé... 2 Olov Lindgrens historia... 3 VD:s kommentar... 5 Nyförvärvade fastigheter... 6 Avslutade ombyggnadsprojekt... 8 Pågående ombyggnadsprojekt... 1 Kommande ombyggnasprojekt Våra entréer Kundenkät Miljö Fastighetsmarknad... 2 Organisation Resultaträkning Balansräkning Nyckeltal Karta fastighetsbestånd Fastighetsbestånd förteckning

5 Vd:s kommentar LEDNING l Styrelseordförande Rune Nämberg och vd Jan Ellström. I förra årets vd-ord var jag tveksam till om den så kallade Stockholmsmodellen skulle komma att införas. Tyvärr fick jag rätt även om det var nära en uppgörelse då parterna i princip var överens om hur den skulle se ut. Mot bakgrund av att förhandlingar pågick godkände Fastighetsägarna en ganska låg hyreshöjning för 21. Efter sommaren valde dock Hyresgästföreningen att hoppa av förhandlingarna då de ansåg att det ska vara ett nollsummespel och att hyreshöjningar i innerstan ska motsvaras av hyressänkningar i Stockholms förorter. Ett problem med detta synsätt är att hyran då skulle bli lägre i Stockholms kommun jämfört med kommunerna längre ut, vilket inte avspeglar allmänhetens syn. Detta är också bakgrunden till att hyresförhandlingarna inför 211 har strandat. Vi erbjuds en differentiering vilket är positivt men från en alltför låg nivå i förorterna. Tyvärr kan jag bara upprepa mina tidigare ord OM att hyresrätten är på väg att försvinna i centrala Stockholm på grund av avsaknaden av en rimlig hyressättning. Svaret till alla som skriver eller ringer till mig är köp en bostadsrätt eller stå minst tio år i bostadskön. Stockholmarna känner till omständigheterna så det är framförallt inflyttande som är desperata, men även svenska myndigheter försöker gå runt köerna när de ska lösa problem för sina anställda. Beroende på ombildning till bostadsrätter och därmed höga priser på bostadshyreshus har vi under senare år istället köpt kommersiella fastigheter. Eftersom vi inte anser oss kunna bedöma prissvängningarna i förväg har vi kontinuerligt förvärvat fastigheter vilket så här i efterhand har visat sig vara ganska lyckosamt. Inför framtiden måste vi välja vilka fastigheter vi ska förvärva, om vi ska vänta på de som bäst passar oss eller om vi ska köpa de som är till salu. Vår inställning är att det är bättre att betala lite mer för rätt fastighet då vi inte ägnar oss åt att göra affärer där vi avyttrar fastigheter om några år. Vår affärsidé är istället att under lång tid förvalta de förvärv vi gör och leva på den avkastning det ger. Sedan kan vi även konstatera att utöver en direktavkastning så har fastigheter i centrala Stockholm normalt gett en gynnsam värdeökning. Om man ska behålla fastigheterna måste de underhållas långsiktigt. Vi är inne i en fas där vi renoverar de sista av våra bostadshus som uppfördes under första halvan av 19-talet. Ombyggnaden görs då grundligt med nya planlösningar där kök flyttas, sovrum förläggs mot gård och badrum utvidgas. Självklart installeras ny eller större hiss som dras ner till källarvåningen med bland annat ny tvättstuga och källsorteringsrum. Lönsamheten är inte hög men vi får en lägre underhållsnivå under många år framöver. Kommande år ser vi ett behov av att renovera de fastigheter som Byggmästare Olov Lindgren själv byggde från slutet av 195-talet. Dessa hus har ofta en bra planlösning, tillräckligt stora badrum och kök med många gånger minst lika bra snickerier som dagens standard. Dessutom finns det större hissar och med enkla medel kan entréerna handikappanpassas. Dock behöver avloppsstammar och tätskikt i badrum bytas ut och även elledningar dras nya. Vi genomför nu en omfattande planering av hur dessa fastigheter ska renoveras. Även om varje fastighet är unik så är metodvalen viktiga då det är många hus som berörs. En viktig fråga är hur mycket hyresgästerna vill ha förnyat, och då inte bara nuvarande boende utan också kommande hyresgäster? Vill man ha nya kök, nya ytskikt? Måste vi evakuera hyresgästerna under renoveringen eller kan de bo kvar? Här kommer även hyressättningen att spela in. Vår inställning är att vi ska genomföra detta och inte som många andra fastighetsägare låta underhållet förfalla under en period och därefter sälja till hyresgästerna. Eftersom vi inte kan konkurrera med bostadsrättsföreningarna och köpa fler bostadsfastigheter i innerstan eller närförorter försöker vi öka vårt bostadsbestånd genom nybyggnad. Dock är det även på detta område svårt att konkurrera med de bolag som bygger bostadsrätter då marknadsekonomin ger dem bättre avkastning än för oss på den reglerade hyresmarknaden. Vi är då hänvisade till att få markanvisning av Stockholms stad, men dessa anvisningar är inte tillräckligt många och vi är fortfarande i en lärande process hur vi ska hantera detta. Årets ekonomiska resultat får anses tillfredsställande då det inrymmer en hög underhållsnivå. Vakansgraden i Stockholms innerstad har sjunkit kraftigt och vi har den lägsta nivån på många år vilket känns skönt när alla pratar om kommande lågkonjunktur. På kostnadssidan finns vi i en storstad med konkurrens inom de flesta områden som ger en rättvis kostnadsnivå. Dock finns det ett undantag inom fjärrvärme och fjärrkyla där det inom denna miljövänliga verksamhet råder monopol, inte statligt eller kommunalt monopol med insyn utan ett privat monopol där enbart vinstintresset styr. Vår enda möjlighet är att byta till egna lokala system som är mer krångliga och oftast mindre miljövänliga. Eftersom Stockholm stad är minoritetsägare kanske dess intresse är mindre för att skapa konkurrens vilket skulle gynna både oss och hyresgästerna. Utöver att vi strävar efter ett rimligt ekonomiskt resultat försöker vi förvalta fastigheterna så att våra hyresgäster vill ge oss bra omdömen i den årliga kundundersökning som administreras av AktivBo. Även om allt kan bli bättre får vi jämförelsevis höga siffror vilket jag får anse bekräftar att Olov Lindgrens fastighetsvärdar och övrig personal gör ett gott jobb. Stockholm i mars 212 Jan Ellström, Verkställande Direktör 5

6 Nyförvärvade fastigheter Härolden 1 Huset uppfördes 1884 som bostadshus och har senare konverterats till kontor med några mindre bostäder kvar i trapphuset på Fleminggatan 1. Fastigheten har ett fritt läge i fonden på Kungsbron och med utsikt över Klara sjö. Totala ytan uppgår till 3 6 kvm varav 43 kvm är bostäder. Fastigheten har en bra blandning av hyresgäster, en eller två per våningsplan, däribland Belgiska ambassaden. Fakta Härolden 1 Adress: Kungsbroplan 2/ Flemminggatan 1 Byggår: 1884, 24 Antal lägenheter: 8 Antal lokaler: 12 Yta lokaler: 317 KUNGSBROPLAN l Den nyförvärvade fastigheten Härolden 1 ligger till höger om Olov Lindgrens fastighet Drabanten 2.

7 Ångmaskinen 3 Under januari 211 tillträdde Olov Lindgren fastigheten Ångmaskinen 3 som ligger vid Bergunds strand på Södermalm. Med sjöutsikt över Mälaren och kvällssol är detta kanske ett av det finaste bostadslägena i hela Stockholm. Fakta Ångmaskinen 3 Adress: Bergsunds strand 13 Byggår:1942, 1998 Antal lägenheter: 28 Antal lokaler: 3 Yta lokaler: 16 kvm Garageplatser: 6 Parkeringsplatser: BERGSUNDS STRAND l Från fastigheten Ångmaskinen 3 vid Bergsunds strand har man fin utsikt över Mälaren.

8 Avslutade projekt BAGGEN 12 Under året har vi avslutat renoveringen av kvarteret Baggen 12 som vi förvärv-ade 27. Den förre ägaren hade delvis renoverat och beslut togs att vi skulle genomföra en totalombyggnad. Bygg-nadsprojektet påbörjades med invändiga rivningsarbeten i mars 21. Alla ytskikt och installationer har uppdaterats och huset har fått ytterligare en vindslägenhet. I samband med detta har huset kompletterats med hiss. Husets lägenheter har fått balkonger in mot gården och tilläggsisolering av fasaden. Samtliga kakelugnar har bevarats och befintliga stuckaturer har lagats och kompletterats. Huset stod återigen inflyttningsklart i maj 211. Fastigheten, som är belägen i Vasastan, omges av hus från samma tid. Rådande detaljplan från 194 kommer inte till uttryck här, utan gårdsmiljön minner om det tidiga 19-talet. Gårdarna är relativt trånga och bebyggda både med gårdshus och med flygelbyggnader. Gårdarna är avgränsade med murar där gårdsmiljön har förändrats under senare tid. Gårdsfasaderna i grannfastigheterna har fått balkonger och nya kupor på vindar samt takterrasser. Kvarteret Baggen 12 uppfördes omkring 195 efter ritningar utförda av arkitekt H Sandberg. Byggmästare liksom bygg-herre var J G Lindell. Huset bestod av källarplan, botten våning och fyra bostadsvåningar. Ursprungligen var alla planen utom källarplanet bostadsvåningar. En lägenhet i bottenvåningen var förbunden med en butikslokal med direkt ingång från gatan. Efter kontorisering i slutet av 6-talet består nu bottenvåningen av en lägenhet och resten är lokaler. Våning ett och två har den ursprungliga planlösningen med två ettor, en tvåa och en trea.

9 Fakta Baggen 12: Adress: Tulegatan 3 Byggår/Ombyggnadsår: 196/211 Arkitekt: H Sandberg Byggmästare: J G Lindell Antal lägenheter: 15 Antal lokaler: 1 Yta lägenheter: kvm Yta lokaler: 19 kvm 9

10 Pågående projekt VALLONEN 1 Kvarteret Vallonen 1 är beläget på Norr-malm mitt bland shoppingstråk och bra kommunikationer. Fastigheten bygg-des i början av 188-talet av byggherre Greve von Rosen. Olov Lindgren förvärvade fastigheten 28. Bakom denna skönhet återfinns samma arkitekter som ritade Grand Hotel; Bröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Den anrika fastigheten renoveras nu till toppskick för att möta tidens alla krav på funktionella och moderna kontor. Dessutom ställs höga krav från Stadsmuseet då de klassar fastigheten som grönt. Ombyggnaden av fastigheten har pågått under hela 211 och kommer att fortgå fram till sommaren 212. Huset uppdateras i alla sina tekniska installationer för att möta marknadens krav på en fastighet med toppkvalitet i detta centrala läge. Flexibilitet i plan-lösningarna genomsyrar projektet samtidigt som stora ansträngningar görs för att bevara husets olika tidstypiska kvaliteter. Glädjande konstaterar vi ett stort intresse för Kungsgatan 56 och Västra city, nu när uthyrningsarbetet gått in i en mer intensiv fas. Totalt handlar det om cirka 4 3m2 uthyrbar yta. Förutom kontor kommer fastigheten att innehålla en stor restaurang satmt frisersalong. Kungsgatan 56 har världen runt hörnet med landets bästa kommunikationer på några minuters gångavstånd. Ett mer centralt läge är svårt att finna med Hötorget, shoppingstråk, restauranger, saluhall och biografer alldeles i närheten.

11 Fakta Vallonen 1: Adress: Kungsgatan 56/ Apelbergsgatan 53/ Målargatan 6 Byggår:1883 Byggherre: Greve von Rosen Antal lägenheter: Antal lokaler: 17 Yta lokaler: kvm FYND l Föremål som hittats under renoveringen av Vallonen. 11

12 Fakta Hugin 7: Adress: Vanadisvägen 2 Byggår: 1916 Arkitekt: Mauritz Lundstedt Antal lägenheter: 16 Antal lokaler: 4 Yta lägenheter: 1 83 kvm Yta lokaler: 326 kvm

13 HUGIN 7 Fastigheten är belägen i Vasastan och uppfördes efter ritningar av arkitekt Mauritz Lundstedt. Fastigheten består av ett gathus på sex våningar och en gårdsflygel på fyra våningar. Huset har branta tak, smidesbalkonger och burspråk mot gården. Under 211 har vi påbörjat ett omfattande renoveringsarbete av denna charmiga gamla fastighet. Bottenvåningens lokal-ytor samt de allmänna ytorna ses över med delvis nya dispositioner. Bostadslägenheter får till viss del ny planlösning med bland annat flytt av sovrum mot den tystare gårdssidan samtidigt som små serveringskök byts ut mot större kök som ger mer yta till matplatser. De tidstypiska gamla serveringsskåpen i lägenheterna bevaras, likaså bevaras parkett till en viss utsträckning. Tillgängligheten förbättras bland annat genom en större hiss som når både källare med tvättstuga och möjlighet till gatuentré utan trappsteg. Vindens rymliga möjligheter nyttjar vi genom att tillföra huset två nya lägenheter med ett härligt läge bland takåsarna. Huset får mekanisk till- och frånluftsventilation. I denna fastig-het installerar vi luftvärmepumpar som primär uppvärmnings- källa. Sommaren 212 kommer huset att stå inflyttningsklart igen, med nya fräscha ytor, renoverad fasad samt upp-daterat i alla sina installationer. 13

14 Kommande projekt STOLMAKAREN 7 Denna fastighet i Vasastan uppfördes efter ritningar av arkitekt E. Hollinder. Byggherre var C.A. Carlzons Bageri AB och byggmästare N.L. Lundberg. Gathuset består av fem våningar med souterrängvåning. Ursprungligen var hela källaren och bottenvåningen i gathuset bageri och brödbod. Arbetslokalerna under gården belystes via en stor lanternin. På 194-talet byggdes lokalerna om till glassliperi. Då uppfördes även ett lagerskjul i söder och en direkt entré från gatan. I dag är entrén igensatt och alla gårdslokaler kontor. Fastigheten har körport med smidesgrind. Bygglovsritningen från 195 och den nutida gatufasaden är nästan identiska, med undantag för att fönster och dörrar har bytts ut och förenklats. Gårdshuset som byggdes 199 har 1½ våning och släta putsfasader. Ytterligare ett gårdshus i trä finns utmed södra tomtgränsen. Bostadsrummen värmdes med kakelugnar och i köken fanns vedspisar. De senare finns inte kvar. Stadsmuseet klassificerar huset som grönt, det vill säga bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Det innebär att Stadsmuseet är remissinstans vid bygglov. Förbättringar för denna fastighet ska nu utredas inför kommande renovering. Förutom en allmän standardhöjning kommer vi bland annat att belysa tillgängligheten, sopsorter-ingen, säkerheten, alla tekniska installationer samt utreda vilka energi- och miljöpåverkande faktorer som kan förbättras. Fakta Stolmakaren 7: Adress: Döbelnsgatan 65 Byggår/Ombyggnadsår: 195, 1998 Byggherre: C.A. Carlzons Bageri AB, Byggmästare: N.L. Lundberg Antal lägenheter: 8 Antal lokaler: 4 Yta lägenheter: 54 kvm Yta lokaler: 555 kvm 14

15 TRÄDGÅRDSMÄSTAREN 7 Kvarteret Trädgårdsmästaren 7 som är beläget i Vasastan uppfördes efter ritningar av arkitekt Edvard Ohlsson. Bygg-herrar var J. Johansson och A. Ekman. Projekteringen av fastigheten har intensifierats under 211 för byggstart i april 212. Fastigheten består av ett gathus och ett gårdshus och kommer att totalrenoveras samt få en uppdatering av alla installationer. Nya hissar kommer avsevärt att förbättra tillgängligheten. Tvättstugan ska uppdateras och bastu installeras. Lägenhetsförråden flyttas ner i källaren för att bland annat ge utrymme för nya vindslägenheter med tak-terrasser. Gårdshuset behåller sin huvudsakliga planlösning men får nymonterade balkonger. Ett sophus byggs på gården för att åstadkomma en betydligt förbättrad hantering av hushållssopor och sopsortering. Fakta Trädgårdsmästaren 7: Adress: Odengatan 46 A-B Byggår: 197 Arkitekt: Edvard Ohlsson Byggherrar: J. Johansson och A. Ekman Antal lägenheter: 23 Antal lokaler: 1 Yta lägenheter: kvm Yta lokaler: 467 kvm

16 16

17

18 Kundenkät Extern Benchmark jämförelse med 45 lägenheter i Sverige. SERVICEINDEX Ta kunden på allvar - bemötande, komma fram på telefon m.m. Trygghet - skydd, belysning m.m. SERVICEINDEX 82,6 % Rent och snyggt - städning, möjlighet till källsortering. Hjälp när det behövs, få reda på vem som åtgärdar, få 76% 78% reda på när det är avhjälpt 8% PRODUKTINDEX 74% 82% Lägenheten - temperaturen, värme, ljud Allmänna utrymmen - underhåll, utrustning Utemijön - lekplatser, utrustning, trädgård 72% 84% PROFIL Känna igen personalen Rekommendera bolaget till andra Viktigt att bo hos Olov Lindgren 7% 86% 68% 88% Av alla fastigheter 211 Nedre fjärdedel Hälften Övre fjärdedel ATTRAKTIVITET Trivsel i huset/bostadsområdet Rekommendera någon att flytta till huset/kvarteret/ bostadsområdet PRISVÄRDET Valuta för hyran Hur prisvärt är boendet Ta kunden på allvar 85,9 % Trygghet 84,1 % 83% 77% 81% 85% 73% 8% 79% 87% 7% 77% 89% 83% Rent och snyggt 76,2 % Hjälp när det behövs 85,8 % 69% 72% 83% 85% 81% 87% 66% 75% 79% 89% 63% 78% 77% 91% 75% 91% 67% 86% 6% 81% 75% 93% 73% 93% 64% 89% 57% 84% 73% 95% Lägenheten 78,7 % Allmänna utrymmen 87,6 % Utemiljön 76,7 % Produktindex 79,9 % 74% 76% 78% 8% 75% 77% 8% 82% 69% 71% 74% 76% 73% 75% 77% 79% 73% 84% 67% 78% 72% 82% 71% 86% 65% 8% 71% 81% 7% 84% 69% 88% 63% 82% 69% 83% 68% 86% 67% 9% 61% 84% 67% 85% Profil 86,5 % Attraktivitet 91,7% Prisvärdhet 84,8 % Trend 8,2 % 72% 75% 78% 8% 83% 86% 73% 7% 76% 79% 83% 86% 89% 92% 65% 68% 72% 75% 78% 82% 85% 72% 75% 78% 8% 83% 86% 69% 89% 67% 95% 61% 89% 69% 89% 18 66% 92% 64% 98% 58% 92% 66% 92%

19 Miljö Olov Lindgren bedriver kontinuerligt ett arbete med att för-bättra verksamheten inom miljöområdet. Olika arbetsgrupper följer utvecklingen inom sina delar i vårt miljö- och energiledningssystem. Ett exempel är byggande av källsorteringsrum. Svårigheten är att samordna detta med kommunens insatser så att den totala miljöbelastningen i samhället blir så liten som möjligt. Från 211 betalar vi ett mindre påslag per kwh för att få el från 1 procent förnyelsebara energikällor. Glädjande är att alla nedanstående förbrukningar per kvadratmeter har minskat under 211 vilket visar att våra insatser ger resultat. Samtidigt försöker vi att inte sänka rumstemperaturen så lågt att våra hyresgäster upplever en försämrad inomhusmiljö eller i sämsta fall skaffar extra elvärmare. Förvånansvärt många kontorsanställda i Stockholm klagar på låga rumstemperaturer speciellt efter helgerna. Detta bör beaktas när hyresvärden ska utvärderas. Miljöpolicy: Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett fastighetsbolag som långsiktigt äger, förvaltar och bygger hyresfastigheter i samklang med omgivning och samhälle. Vår vision är den hållbara staden, som tar hänsyn till natur och estetiska värden. Vårt energi- och miljöarbete ska präglas av en helhetssyn och en engagerad personal. För att uppnå vår miljöpolicy ska vi Minimera klimatpåverkan Hushålla med jordens resurser Kontinuerligt och systematiskt arbeta för att minska energianvändningen i byggnaderna, samt tillse att resurser finns tillgängliga för detta Förebygga föroreningar och minimera användningen av miljöfarliga ämnen Samverka med våra hyresgäster för att utveckla hållbara lösningar och en god inomhusmiljö Ställa energi- och miljökrav på våra leverantörer av produkter och tjänster och miljöarbete Följa lagstiftning och övriga myndighetskrav gällande energi- och miljöfrågor VÄRME (klimatkorrigerad) KYLA (fastigheter med fjärrkyla) 146,3 147,7 147,4 146,9 143,3 32, ,6 25, Värme, kwh/m Kyla, kwh/m 2 VATTEN FASTIGHETSEL (ej hyresgästel) 29,2 29,4 27, Vatten, l/m 2 El, kwh/m 2 19

20 Fastighetsmarknaden Sedan 25 har Olov Lindgren förvärvat fastigheter i Stockholms innerstad för ca 2,5 miljarder kronor. Konkurrensen med bostadsrättsföreningar har tvingat oss att framförallt köpa kommersiella fastigheter där avkastningen (yielden) är avsevärt högre än för bostadsfastigheter. I nedanstående diagram syns marknadens utveckling i Stockholms centrala delar. TRANSAKTIONSVOLYM STOCKHOLM CBD (per investerares ursprung, miljarder kronor) GSEK Svenska investerare Norska investerare Tyska investerare Övriga internationella investerare YIELD GAP STOCKHOLM CBD % Yield gap Prime yield kontor Stockholm CBD 5-årig swapränta (SEK) Källa: Leimdörfer 2

21 Organisation På bilden från vänster: Susanne Eliasson Byggchef, Anders Dahlquist Fastighetschef Norr, Andreas Mårtenson Ekonomichef, Hans Gineman Fastighetschef Söder och VD Jan Ellström. Antal anställda i Olov Lindgren var vid senaste årsskifte 12 personer, varav 42 tjänstemän. Inom varje fastighets-avdelning finns det tre förvaltare som till sin hjälp har varsin uthyrare och ett flertal fastighetsvärdar. De flesta fastighetsvärdarna är heltidsanställda med ansvar för några fastigheter och de bor vanligtvis i en av dessa fastigheter. Tolv fastighetsvärdar är så kallade betingsanställda och sköter på deltid en fastighet där de också är bosatta. Normalt sett har de då ett annat yrke, till exempel brandman. Olov Lindgren har en linjeorganisation där både intäkter och utgifter är tydliga för varje led från fastighetsvärd, förvaltare och fastighetschef till VD. Detta möjliggör, förhoppningsvis, beslutskraft på varje nivå som är till gagn för en balans mellan kundnöjdhet och ekonomiskt resultat. 21

22 Resultaträkning RESULTATRÄKNING Tkr 1 Hyresintäkter Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Driftsnetto Avskrivningar fastigheter Centrala administrationskostnader Övriga rörelseposter Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Hyresvärde Bostadshyror: 278 Mkr Lokalhyror: 25 Mkr Garage och p-platser: 16 Mkr Bostadshyrorna förhandlas normalt varje år med Hyresgästföreningen. Lokalhyresavtal är normalt på tre år och justereras med konsumentprisindex varje årsskifte. 2. Driftskostnader Driftskostnaderna består till ca 42% av förbrukningskostnader där uppvärmning är störst med 4 Mkr. I de flesta fastigheterna finns fjärrvärme indraget. Elenergi köps för 15 Mkr. 3. Underhållskostnader Jämfört med framförallt börsnoterade fastighetsbolag väljer Olov Lindgren att bokföra huvuddelen av underhållskostnaderna på resultaträkningen. Endast rena nyinstallationer förs som investering på balansräkningen. 4. Avskrivningar fastigheter Avskrivning på fastigheter görs med 1% årligen. 5. Finansiellt netto Under 211 har Olov Lindgren haft rörliga räntor större delen av året. Under hösten 211 har räntan för ca halva lånestocken säkrats med swappar på löptider om 1-5 år. Snitträntan för 211 blev 3,%. HYRESINTÄKTER DRIFTSKOSTNADER Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm Hyresintäkter, Tkr Hyresintäkter, Kr/kvm Driftskostnader, Tkr Driftskostnader, Kr/kvm 22

23 Balansräkning BALANSRÄKNING Tkr Tillgångar 6 Förvaltningsfastigheter Pågående nyanläggning Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder 6. Förvaltningsfastigheter Angivet värde är fastigheternas bokförda värde. Ingen extern marknadsvärdering av fastighetsinnehavet görs. 7. Pågående nyanläggning Huvuddelen av underhållet i fastigheterna bokförs på resultaträkningen. På balansräkningen bokförs nyinstallationer som tidigare inte funnits i fastigheten. Värdet av pågående nyanläggning för 211 är högt p.g.a. den stora ombyggnaden av fastigheten Vallonen Eget kapital Eget kapital utgörs utöver aktiekapital på 5 Mkr av bundna reserver på 199 Mkr och balanserade vinstmedel på 429 Mkr. 9. Skulder Långfristiga räntebärande skulder utgörs i huvudsak av lån i svenska banker. 8 Eget kapital Avsättningar Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Kortfristiga ej räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder UNDERHÅLLSKOSTNADER RÄNTEBÄRANDE SKULDER Tkr Kr/kvm Tkr Underhållskostnader, Tkr Underhållskostnader, Kr/kvm Räntebärande skulder

24 Nyckeltal NYCKELTAL Nettoomsättning, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Resultat i % av nettoomsättningen 9,3% 12,5% 14,4% 5,3% 11,9% Balansomslutning, Tkr Synlig soliditet (%) 16,7% 17,2% 2,% 17,8% 23,1% Avkastning på totalt kapital (%) 3,7% 3,2% 4,% 4,6% 5,1% Driftsnetto, kr/kvm Vakansgrad, yta% 1,5 2,1 3,3 2,4 2,1 Vakansgrad, hyra% 1,7 2,5 4,3 2,6 2,5 Räntetäckningsgrad 1,5 2,3 2,4 1,3 1,8 TOTAL YTA Kvm 35 RESULTAT Tkr Bostäder Lokaler Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster 24

25

26 26 Karta Stockholms innerstad

27 27

28 28 Karta norr- och söderort

29 Fastighetsbestånd Gäller per Alla fastigheter är belägna i Stockholms stad. Den angivna siffran framför adressen återfinns på kartorna. Ytor anges i kvadratmeter. Stadsdel/ Gatuadress Fastighetsbeteckning Byggår/ Ombyggnadsår Antal bostäder Yta bostäder Antal lokaler Yta lokaler Antal garage Antal p-plats Total yta GAMLA STAN 1 Drakens Gränd 2-4 Castor 9 16, Drakens Gränd 6-8/Österlånggatan 25-27/ Stora Hoparegränd 3-7 Castor 1 16, Stora Nygatan 21 A-C Ulysses 1 16, Västerlånggatan 66/Kornhamnstorg 49 Typhon 16 16, KUNGSHOLMEN 5 Fleminggatan Dykaren Fleminggatan 75/Kronobergsgatan 27 Grinden , Fridhemsgatan 4-42 Arbetaren Frödingsvägen 8 Balen , Hantverkargatan 52/Polhemsgatan 24 Morellträdet , Hantverkargatan 59/Polhemsgatan 22 Körsbärsträdet 1 19, Kungsbroplan 1 Drabanten , Pilgatan 11 Päronträdet , Pipersgatan 11/Coldinutrappan 1 Äpplet , S:t Göransgatan 63 Väktaren , S:t Göransgatan 8 Knoppen S:t Göransgatan 84 Knoppen Snoilskyvägen 36 Vikingen , NORRMALM 18 Drottninggatan 71 C-D Fenix , Drottninggatan 75/Wallingatan 1 Rörstrand Kungsgatan 26 Polacken , Kungsgatan 56 Vallonen , Norrmalmstorg 11 Styrpinnen , Vasagatan 15 Hasseln 5 196, SÖDERMALM 24 Allhelgonagatan 2-4/Älvsborgsgatan 2 van der Huff , Bergssundsgatan 24 Bergsund , Bergssunds strand 1/Högalidsgatan 41 Slipen , Bergsunds strand 13 Ångmaskinen , Bergssunds strand 21 Bergsund Björns Trädgårdsgränd 1/Östgötagatan 16 Björns Trädgård , Blekingegatan 22/Assessorsgatan 1-12 Ritaren 6 194, Borgmästargatan 12 Pahl Borgmästargatan 16/Skånegatan 97 Keders , Brännkyrkagatan Tapeten , Erstagatan Järnet Erstagatan 29 Erstagatan 31 Järnet 5 (f d 6) Järnet 5 (f d 5) 1953, Erstagatan Kopparn , Folkungagatan 132 Signalen , Folkungagatan 132 B Signalen ,

30 Stadsdel/ Adress Fastighet Byggår/ Ombyggnadsår Antal bostäder Yta bostäder Antal lokaler Yta lokaler Antal garage Antal p-plats Total yta SÖDERMALM 39 Folkungagatan 44 Fyrtornet , Götgatan 32/Repslagargatan 15 A-D Västergötland , Götgatan 58-62/Folkungagatan 48 Nattugglan , Hornsgatan 16 Tapeten 3 196, Hornsgatan Tapeten , Hornsgatan / Brännkyrkagatan Tapeten , Hornsgatan 73 Mullvaden Andra , Hornsgatan 79 Mullvaden Andra , Klevgränd 8/Urvädersgränd 9 Urvädersklippan Mindre Klippgatan 11/Åsögatan 178 Veken Krukmakargatan 4 Mullvaden Andra Kvarngatan 14 Paris Mosebacke Torg 16/Östgötagatan 2 Kejsaren , Nytorgsgatan 23 B/Kocksgatan 39 Båtsmannen Mindre , Nytorgsgatan 25 A-B/Åsögatan Schultz Renstiernas Gata 31/Skånegatan 91 Keders , Renstiernas Gata 44-46/ Gotlandsgatan 8-86 Rovan S:t Paulsgatan 33 A-B Vattumannen , S:t Paulsgatan 34 Hagen Skånegatan A Bonden Större , Svartensgatan 6 Kejsaren Tavastgatan 21 Kattryggen Varvsgatan 12/Hornsbrukgatan 1 Spettet , Wollmar Yxkullsgatan 2/Björngårdsgatan 4 S:t Paulsgatan 27/Björngårdsgatan 2 Källan 5 (f d 6) Källan 5 (f d 5) 1927, 1997, 1878, Wollmar Yxkullsgatan 9 Draken , Östgötagatan 91 A-B-93 Masken , VASASTAN 65 Drottninggatan 97-99/Kungstensgatan 38 Stjärnfallet Döbelnsgatan 65 Stolmakaren Frejgatan 26 Vale , Frejgatan 62/Hälsingehöjden 1 Urd , Kungstensgatan 26 Sjölejonet 4 193, Kungstensgatan 54 Kometen , Odengatan 46 A-B Trädgårdsmästaren Rörstrandsgatan 26 Ugnen , Rörstrandsgatan 28/Norrbackagatan Ugnen , S:t Eriksgatan 68 Loket , S:t Eriksgatan 76 Loket , Sveavägen 81 Nejlikan , Tulegatan 3 Baggen , Vanadsvägen 2 Hugin ÖSTERMALM 79 Birger Jarlsgatan 12 Styckjunkaren , Birger Jarlsgatan 58/ Eriksbergsgatan Häggen , Brunbärsvägen 5-9 Klarbäret 7 192, Grevgatan 3 A-B Lindormen ,

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm.

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Samma år satte vi spaden i marken för att bygga vårt första hus i

Läs mer

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm.

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. ÅRSBERÄTTELSE 1 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Samma år satte vi spaden i marken för att bygga vårt

Läs mer

KUNGSHOLMEN l Till vänster Morellträdet 8, Hantverkargatan 52/Polhemsgatan 24. Till höger Körsbärsträdet 10, Hantverkargatan 59/Polhemsgatan 22.

KUNGSHOLMEN l Till vänster Morellträdet 8, Hantverkargatan 52/Polhemsgatan 24. Till höger Körsbärsträdet 10, Hantverkargatan 59/Polhemsgatan 22. Årsredovisning 2007 KUNGSHOLMEN l Till vänster Morellträdet 8, Hantverkargatan 52/Polhemsgatan 24. Till höger Körsbärsträdet 10, Hantverkargatan 59/Polhemsgatan 22. som grundades 1938. Samma år satte vi

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm.

ÅRSBERÄTTELSE. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm. ÅRSBERÄTTELSE Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm. 1 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov

Läs mer

Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden.

Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden. Årsredovisning 2006 Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden. 2 Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Vår byggmästartradition och långa erfarenhet av att

Läs mer

Formgivning, original och tryck: Ineko AB 2014. Foto: Roland Karlsson Intervjuer sid 12 15: Örjan Andersson. Miljömärkt Trycksak 341142.

Formgivning, original och tryck: Ineko AB 2014. Foto: Roland Karlsson Intervjuer sid 12 15: Örjan Andersson. Miljömärkt Trycksak 341142. Årsberättelse 213 Formgivning, original och tryck: neko AB 214. Foto: Roland Karlsson ntervjuer sid 12 15: Örjan Andersson Miljömärkt Trycksak 341142. 24299 Olov Lindgren En trygg del av Stockholm sedan

Läs mer

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. - Nu firar vi 70 år i branschen.

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. - Nu firar vi 70 år i branschen. Årsberättelse 2008 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. - Nu firar vi 70 år i branschen. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Samma år satte

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Fördel Kungsgatan. Kungsgatan. idéerna föds. med historia

Fördel Kungsgatan. Kungsgatan. idéerna föds. med historia Fördel De bästa idéerna föds i byggnader med historia Storslagna kontor i ståndsmässig miljö. Med Grand Hôtels arkitekter i botten kan vi lova att du aldrig vill checka ut. Tel 08 690 25 00. Besök gärna

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Sveavägen 20 Fastigheten Kontorsbyggnaden uppfördes 1964-1967 i åtta våningar mot Sveavägen. 2006

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid

sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid sid Årsredovisning 5 Olov Lindgren koncernen ska äga, bygga, förvärva och förvalta hyresfastigheter, företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Norrtälje merkurius 1

Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 1 r Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 2 Norrtälje merkurius 1 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Sveavägen 38 Kontor, Stockholm 156 kvm

Sveavägen 38 Kontor, Stockholm 156 kvm Sveavägen 38 Kontor, Stockholm 156 kvm Välkommen till Sveavägen 38, plan 7 Fastigheten Fastigheten byggdes 1980 och genomgick en övergripande renovering 2010. Fastigheten har erhållit certifieringen Miljöbyggnad

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Välkommen till Lästmakargatan 19, markplan Fastigheten Här på Lästmakargatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, plan 5 Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22, plan 10 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, 3 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q2 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Verksamheten har under Q2 2015 präglats av fortsatt förvaltningsarbete i fastigheten Sollentuna Träkolet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Yta: 130 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ynglingen 10 Sidan 1 (5) Om lokalen Fantastiskt fin lokal på andra våningen med utsikt över Sibyllegatatan.

Läs mer

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Stockholmsbyggmästarna utgörs av: Anders

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

WEBAS - MONTAGELISTA

WEBAS - MONTAGELISTA TRAFIKKONTORET 2014-02-21 TILLSTÅNDSAVDELNINGEN WEBAS - MONTAGELISTA Sortering: Montage MONTAGE ADRESS FABRIKAT AUTOMATTYP STATUS STATUSDATUM SPRIO 0000 Okänt montage I Drift 2014-02-18 1213 Västberga

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Jakobsbergsgatan 22 Yta: 375 kvm Plan: 11 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Hyror i Svenska Bostäders bestånd 2006

Hyror i Svenska Bostäders bestånd 2006 Hyror i Svenska Bostäders bestånd 2006 en Innehåll Introduktion 2 Ej ombyggda fastigheter och ombyggda före 1960 med byggår: 1959 3 19601969 5 19701979 6 19801984 7 19851989 8 19901994 9 19951999 10 2000

Läs mer

Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm

Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Kungsgatan 57, pl 5, 4 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Kungsgatan, med närhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Välkommen till Sveavägen 20, plan 7 Fastigheten Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering av fastigheten och det var

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel.

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. WWW.HUFVUDSTADEN.SE Sveavägen 23, Kvarteret Hästhuvudet Lokalen & Fastigheten ADRESS: Sveavägen 23 LOKALAREA:

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 18, plan 8 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm

Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 16, plan 4 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Yta: 1 033 kvm Typ av lokal: Kontor Sidan 1 (5) Om lokalen Nu finns det möjlighet att vara med och påverka ditt nya kontor. Det kommer

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Yta: 80 kvm Plan: 5 Välkommen till Västra Baltzarsgatan 25, plan 5 Fastigheten Här befinner du dig i händelsernas centrum mitt i Malmö. Huset byggdes

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större E R NS T RO S É N KO N CE R N E N I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större privatägda fastighetsbolagen

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen 38 769622-2541 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsbrostrand 29, City 57 kvm

STOCKHOLMS INNERSTAD. Kungsbrostrand 29, City 57 kvm Fantastisk fin liten lokal ett stenkast från Centralstationen! En sekelskiftesfastighet med mycket charm och närhet till Klara sjö. Yta: 57 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Drabanten 3 Sidan

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City!

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 27, City 761 kvm. Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Rationellt kontor mitt i den mest spännande stadsdelen i City! Yta: 761 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Hägern Mindre 7 Sidan 1 (5) Om lokalen Här finns nu möjlighet att hyra kontor i ett

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2007 Förvaltningsr apport - Fond 2 14 Svenska

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Välkommen till Humlegårdsgatan 20 Humlegårdsgatan 20 Yta: 804 kvm Plan: 3 Lokalens utformning En modern och representativ hörnlokal, till största delen rumsindelad

Läs mer

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB 8 1 e Insänt till Københavns Fondsbørs via Company News Service den 23 maj 2007. Styrelsen i Keops har i dag genomfört styrelsemöte, där koncernens halvårsrapport blev avhandlad. Rapporten bifogas. Sammandrag:

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Välkommen till Humlegårdsgatan 20 Gamla Brogatan 34 Yta: 804 kvm Plan: 3 Lokalens utformning En modern och representativ hörnlokal, till största delen rumsindelad

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Yta: 151 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevligt kontor med en öppen planlösning. Nyrenoverade ytskikt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 10 769633-0609 Räkenskapsåret 2016 10 19 2016 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 10, med säte i Stockholm, får

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 12, Hammarby Sjöstad 712 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 12, Hammarby Sjöstad 712 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 712 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal i bottenplan

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet

Styrelsen för Brf Soltunet Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2015 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer