Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm."

Transkript

1 Årsberättelse 211

2 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades Samma år satte vi spaden i marken för att bygga vårt första hus i Hammarby. Vår byggmästartradition och långa erfarenhet av att förvalta, renovera och bygga har gett oss helhetsperspektiv och en unik kompetens. Vår förvaltningsfilosofi är baserad på omsorg och trygghet genom personlig närvaro och snabb service. AFFÄRSIDÉ Koncernen Olov Lindgren ska äga, förvalta, förvärva och bygga hyresfastigheter, företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas behov som utgångspunkt ska vi förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd med motiverad och välutbildad egen personal. TRADITION Vi är sedan 193-talet en aktör på Stockholms bygg- och fastighetsmarknad och har härigenom skaffat en gedigen branschkunskap som kopplas till långsiktiga ekonomiska och kvalitativa mål. Låg belåning, återinvestering av vinstmedel samt självfinansierad verksamhet har resulterat i en mycket stabil ekonomi. FRAMTIDEN Vi kommer att fortsätta förvärva fastigheter. Bevara, förbättra och behålla dem, samt arbeta för ett tryggt, sunt och komfortabelt boende eller yrkesutövande för våra hyresgäster. Vår filosofi har förädlats genom åren men grundtanken, att arbeta långsiktigt och hålla hög servicenivå, är och förblir densamma. En daglig och snabb länk för effektiv kommunikation och service är våra fastighetsvärdar, som bor i grannskapet. Att arbeta med fastigheter är också att vara delaktig i att bygga och förvalta i vår framtida stad, en fortgående process som engagerar oss. STOCKHOLM l Utsiktsvy från Urvädersklippan Mindre 3, Klevgränd 8/Urvädersgränd 9.

3 OLOV LINDGRENS HISTORIA 1938 bygger vi vårt första hus i Hammarbyhöjden inledes satsningen på innerstaden genom förvärv av fastigheten Veken 12 på Södermalm, där en bostadsfastighet uppförs i egen regi står vårt huvudkontor på Drottninggatan 97, Stjärnfallet 16, inflyttningsklart förvärvas 25 fastigheter med renoveringsbehov, samtliga i innerstaden uppförs vår senaste nyproduktion, fastigheten Klarbäret 3 på Ruddammen, med 19 lägenheter. 25 börjar vi förvärva kommersiella fastigheter i innerstaden. 211 omfattar vårt fastighetsbestånd över 1 fastigheter med cirka 34. kvadratmeter uthyrbar bostads- och lokalyta.

4 Innehållsförteckning Affärsidé... 2 Olov Lindgrens historia... 3 VD:s kommentar... 5 Nyförvärvade fastigheter... 6 Avslutade ombyggnadsprojekt... 8 Pågående ombyggnadsprojekt... 1 Kommande ombyggnasprojekt Våra entréer Kundenkät Miljö Fastighetsmarknad... 2 Organisation Resultaträkning Balansräkning Nyckeltal Karta fastighetsbestånd Fastighetsbestånd förteckning

5 Vd:s kommentar LEDNING l Styrelseordförande Rune Nämberg och vd Jan Ellström. I förra årets vd-ord var jag tveksam till om den så kallade Stockholmsmodellen skulle komma att införas. Tyvärr fick jag rätt även om det var nära en uppgörelse då parterna i princip var överens om hur den skulle se ut. Mot bakgrund av att förhandlingar pågick godkände Fastighetsägarna en ganska låg hyreshöjning för 21. Efter sommaren valde dock Hyresgästföreningen att hoppa av förhandlingarna då de ansåg att det ska vara ett nollsummespel och att hyreshöjningar i innerstan ska motsvaras av hyressänkningar i Stockholms förorter. Ett problem med detta synsätt är att hyran då skulle bli lägre i Stockholms kommun jämfört med kommunerna längre ut, vilket inte avspeglar allmänhetens syn. Detta är också bakgrunden till att hyresförhandlingarna inför 211 har strandat. Vi erbjuds en differentiering vilket är positivt men från en alltför låg nivå i förorterna. Tyvärr kan jag bara upprepa mina tidigare ord OM att hyresrätten är på väg att försvinna i centrala Stockholm på grund av avsaknaden av en rimlig hyressättning. Svaret till alla som skriver eller ringer till mig är köp en bostadsrätt eller stå minst tio år i bostadskön. Stockholmarna känner till omständigheterna så det är framförallt inflyttande som är desperata, men även svenska myndigheter försöker gå runt köerna när de ska lösa problem för sina anställda. Beroende på ombildning till bostadsrätter och därmed höga priser på bostadshyreshus har vi under senare år istället köpt kommersiella fastigheter. Eftersom vi inte anser oss kunna bedöma prissvängningarna i förväg har vi kontinuerligt förvärvat fastigheter vilket så här i efterhand har visat sig vara ganska lyckosamt. Inför framtiden måste vi välja vilka fastigheter vi ska förvärva, om vi ska vänta på de som bäst passar oss eller om vi ska köpa de som är till salu. Vår inställning är att det är bättre att betala lite mer för rätt fastighet då vi inte ägnar oss åt att göra affärer där vi avyttrar fastigheter om några år. Vår affärsidé är istället att under lång tid förvalta de förvärv vi gör och leva på den avkastning det ger. Sedan kan vi även konstatera att utöver en direktavkastning så har fastigheter i centrala Stockholm normalt gett en gynnsam värdeökning. Om man ska behålla fastigheterna måste de underhållas långsiktigt. Vi är inne i en fas där vi renoverar de sista av våra bostadshus som uppfördes under första halvan av 19-talet. Ombyggnaden görs då grundligt med nya planlösningar där kök flyttas, sovrum förläggs mot gård och badrum utvidgas. Självklart installeras ny eller större hiss som dras ner till källarvåningen med bland annat ny tvättstuga och källsorteringsrum. Lönsamheten är inte hög men vi får en lägre underhållsnivå under många år framöver. Kommande år ser vi ett behov av att renovera de fastigheter som Byggmästare Olov Lindgren själv byggde från slutet av 195-talet. Dessa hus har ofta en bra planlösning, tillräckligt stora badrum och kök med många gånger minst lika bra snickerier som dagens standard. Dessutom finns det större hissar och med enkla medel kan entréerna handikappanpassas. Dock behöver avloppsstammar och tätskikt i badrum bytas ut och även elledningar dras nya. Vi genomför nu en omfattande planering av hur dessa fastigheter ska renoveras. Även om varje fastighet är unik så är metodvalen viktiga då det är många hus som berörs. En viktig fråga är hur mycket hyresgästerna vill ha förnyat, och då inte bara nuvarande boende utan också kommande hyresgäster? Vill man ha nya kök, nya ytskikt? Måste vi evakuera hyresgästerna under renoveringen eller kan de bo kvar? Här kommer även hyressättningen att spela in. Vår inställning är att vi ska genomföra detta och inte som många andra fastighetsägare låta underhållet förfalla under en period och därefter sälja till hyresgästerna. Eftersom vi inte kan konkurrera med bostadsrättsföreningarna och köpa fler bostadsfastigheter i innerstan eller närförorter försöker vi öka vårt bostadsbestånd genom nybyggnad. Dock är det även på detta område svårt att konkurrera med de bolag som bygger bostadsrätter då marknadsekonomin ger dem bättre avkastning än för oss på den reglerade hyresmarknaden. Vi är då hänvisade till att få markanvisning av Stockholms stad, men dessa anvisningar är inte tillräckligt många och vi är fortfarande i en lärande process hur vi ska hantera detta. Årets ekonomiska resultat får anses tillfredsställande då det inrymmer en hög underhållsnivå. Vakansgraden i Stockholms innerstad har sjunkit kraftigt och vi har den lägsta nivån på många år vilket känns skönt när alla pratar om kommande lågkonjunktur. På kostnadssidan finns vi i en storstad med konkurrens inom de flesta områden som ger en rättvis kostnadsnivå. Dock finns det ett undantag inom fjärrvärme och fjärrkyla där det inom denna miljövänliga verksamhet råder monopol, inte statligt eller kommunalt monopol med insyn utan ett privat monopol där enbart vinstintresset styr. Vår enda möjlighet är att byta till egna lokala system som är mer krångliga och oftast mindre miljövänliga. Eftersom Stockholm stad är minoritetsägare kanske dess intresse är mindre för att skapa konkurrens vilket skulle gynna både oss och hyresgästerna. Utöver att vi strävar efter ett rimligt ekonomiskt resultat försöker vi förvalta fastigheterna så att våra hyresgäster vill ge oss bra omdömen i den årliga kundundersökning som administreras av AktivBo. Även om allt kan bli bättre får vi jämförelsevis höga siffror vilket jag får anse bekräftar att Olov Lindgrens fastighetsvärdar och övrig personal gör ett gott jobb. Stockholm i mars 212 Jan Ellström, Verkställande Direktör 5

6 Nyförvärvade fastigheter Härolden 1 Huset uppfördes 1884 som bostadshus och har senare konverterats till kontor med några mindre bostäder kvar i trapphuset på Fleminggatan 1. Fastigheten har ett fritt läge i fonden på Kungsbron och med utsikt över Klara sjö. Totala ytan uppgår till 3 6 kvm varav 43 kvm är bostäder. Fastigheten har en bra blandning av hyresgäster, en eller två per våningsplan, däribland Belgiska ambassaden. Fakta Härolden 1 Adress: Kungsbroplan 2/ Flemminggatan 1 Byggår: 1884, 24 Antal lägenheter: 8 Antal lokaler: 12 Yta lokaler: 317 KUNGSBROPLAN l Den nyförvärvade fastigheten Härolden 1 ligger till höger om Olov Lindgrens fastighet Drabanten 2.

7 Ångmaskinen 3 Under januari 211 tillträdde Olov Lindgren fastigheten Ångmaskinen 3 som ligger vid Bergunds strand på Södermalm. Med sjöutsikt över Mälaren och kvällssol är detta kanske ett av det finaste bostadslägena i hela Stockholm. Fakta Ångmaskinen 3 Adress: Bergsunds strand 13 Byggår:1942, 1998 Antal lägenheter: 28 Antal lokaler: 3 Yta lokaler: 16 kvm Garageplatser: 6 Parkeringsplatser: BERGSUNDS STRAND l Från fastigheten Ångmaskinen 3 vid Bergsunds strand har man fin utsikt över Mälaren.

8 Avslutade projekt BAGGEN 12 Under året har vi avslutat renoveringen av kvarteret Baggen 12 som vi förvärv-ade 27. Den förre ägaren hade delvis renoverat och beslut togs att vi skulle genomföra en totalombyggnad. Bygg-nadsprojektet påbörjades med invändiga rivningsarbeten i mars 21. Alla ytskikt och installationer har uppdaterats och huset har fått ytterligare en vindslägenhet. I samband med detta har huset kompletterats med hiss. Husets lägenheter har fått balkonger in mot gården och tilläggsisolering av fasaden. Samtliga kakelugnar har bevarats och befintliga stuckaturer har lagats och kompletterats. Huset stod återigen inflyttningsklart i maj 211. Fastigheten, som är belägen i Vasastan, omges av hus från samma tid. Rådande detaljplan från 194 kommer inte till uttryck här, utan gårdsmiljön minner om det tidiga 19-talet. Gårdarna är relativt trånga och bebyggda både med gårdshus och med flygelbyggnader. Gårdarna är avgränsade med murar där gårdsmiljön har förändrats under senare tid. Gårdsfasaderna i grannfastigheterna har fått balkonger och nya kupor på vindar samt takterrasser. Kvarteret Baggen 12 uppfördes omkring 195 efter ritningar utförda av arkitekt H Sandberg. Byggmästare liksom bygg-herre var J G Lindell. Huset bestod av källarplan, botten våning och fyra bostadsvåningar. Ursprungligen var alla planen utom källarplanet bostadsvåningar. En lägenhet i bottenvåningen var förbunden med en butikslokal med direkt ingång från gatan. Efter kontorisering i slutet av 6-talet består nu bottenvåningen av en lägenhet och resten är lokaler. Våning ett och två har den ursprungliga planlösningen med två ettor, en tvåa och en trea.

9 Fakta Baggen 12: Adress: Tulegatan 3 Byggår/Ombyggnadsår: 196/211 Arkitekt: H Sandberg Byggmästare: J G Lindell Antal lägenheter: 15 Antal lokaler: 1 Yta lägenheter: kvm Yta lokaler: 19 kvm 9

10 Pågående projekt VALLONEN 1 Kvarteret Vallonen 1 är beläget på Norr-malm mitt bland shoppingstråk och bra kommunikationer. Fastigheten bygg-des i början av 188-talet av byggherre Greve von Rosen. Olov Lindgren förvärvade fastigheten 28. Bakom denna skönhet återfinns samma arkitekter som ritade Grand Hotel; Bröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Den anrika fastigheten renoveras nu till toppskick för att möta tidens alla krav på funktionella och moderna kontor. Dessutom ställs höga krav från Stadsmuseet då de klassar fastigheten som grönt. Ombyggnaden av fastigheten har pågått under hela 211 och kommer att fortgå fram till sommaren 212. Huset uppdateras i alla sina tekniska installationer för att möta marknadens krav på en fastighet med toppkvalitet i detta centrala läge. Flexibilitet i plan-lösningarna genomsyrar projektet samtidigt som stora ansträngningar görs för att bevara husets olika tidstypiska kvaliteter. Glädjande konstaterar vi ett stort intresse för Kungsgatan 56 och Västra city, nu när uthyrningsarbetet gått in i en mer intensiv fas. Totalt handlar det om cirka 4 3m2 uthyrbar yta. Förutom kontor kommer fastigheten att innehålla en stor restaurang satmt frisersalong. Kungsgatan 56 har världen runt hörnet med landets bästa kommunikationer på några minuters gångavstånd. Ett mer centralt läge är svårt att finna med Hötorget, shoppingstråk, restauranger, saluhall och biografer alldeles i närheten.

11 Fakta Vallonen 1: Adress: Kungsgatan 56/ Apelbergsgatan 53/ Målargatan 6 Byggår:1883 Byggherre: Greve von Rosen Antal lägenheter: Antal lokaler: 17 Yta lokaler: kvm FYND l Föremål som hittats under renoveringen av Vallonen. 11

12 Fakta Hugin 7: Adress: Vanadisvägen 2 Byggår: 1916 Arkitekt: Mauritz Lundstedt Antal lägenheter: 16 Antal lokaler: 4 Yta lägenheter: 1 83 kvm Yta lokaler: 326 kvm

13 HUGIN 7 Fastigheten är belägen i Vasastan och uppfördes efter ritningar av arkitekt Mauritz Lundstedt. Fastigheten består av ett gathus på sex våningar och en gårdsflygel på fyra våningar. Huset har branta tak, smidesbalkonger och burspråk mot gården. Under 211 har vi påbörjat ett omfattande renoveringsarbete av denna charmiga gamla fastighet. Bottenvåningens lokal-ytor samt de allmänna ytorna ses över med delvis nya dispositioner. Bostadslägenheter får till viss del ny planlösning med bland annat flytt av sovrum mot den tystare gårdssidan samtidigt som små serveringskök byts ut mot större kök som ger mer yta till matplatser. De tidstypiska gamla serveringsskåpen i lägenheterna bevaras, likaså bevaras parkett till en viss utsträckning. Tillgängligheten förbättras bland annat genom en större hiss som når både källare med tvättstuga och möjlighet till gatuentré utan trappsteg. Vindens rymliga möjligheter nyttjar vi genom att tillföra huset två nya lägenheter med ett härligt läge bland takåsarna. Huset får mekanisk till- och frånluftsventilation. I denna fastig-het installerar vi luftvärmepumpar som primär uppvärmnings- källa. Sommaren 212 kommer huset att stå inflyttningsklart igen, med nya fräscha ytor, renoverad fasad samt upp-daterat i alla sina installationer. 13

14 Kommande projekt STOLMAKAREN 7 Denna fastighet i Vasastan uppfördes efter ritningar av arkitekt E. Hollinder. Byggherre var C.A. Carlzons Bageri AB och byggmästare N.L. Lundberg. Gathuset består av fem våningar med souterrängvåning. Ursprungligen var hela källaren och bottenvåningen i gathuset bageri och brödbod. Arbetslokalerna under gården belystes via en stor lanternin. På 194-talet byggdes lokalerna om till glassliperi. Då uppfördes även ett lagerskjul i söder och en direkt entré från gatan. I dag är entrén igensatt och alla gårdslokaler kontor. Fastigheten har körport med smidesgrind. Bygglovsritningen från 195 och den nutida gatufasaden är nästan identiska, med undantag för att fönster och dörrar har bytts ut och förenklats. Gårdshuset som byggdes 199 har 1½ våning och släta putsfasader. Ytterligare ett gårdshus i trä finns utmed södra tomtgränsen. Bostadsrummen värmdes med kakelugnar och i köken fanns vedspisar. De senare finns inte kvar. Stadsmuseet klassificerar huset som grönt, det vill säga bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Det innebär att Stadsmuseet är remissinstans vid bygglov. Förbättringar för denna fastighet ska nu utredas inför kommande renovering. Förutom en allmän standardhöjning kommer vi bland annat att belysa tillgängligheten, sopsorter-ingen, säkerheten, alla tekniska installationer samt utreda vilka energi- och miljöpåverkande faktorer som kan förbättras. Fakta Stolmakaren 7: Adress: Döbelnsgatan 65 Byggår/Ombyggnadsår: 195, 1998 Byggherre: C.A. Carlzons Bageri AB, Byggmästare: N.L. Lundberg Antal lägenheter: 8 Antal lokaler: 4 Yta lägenheter: 54 kvm Yta lokaler: 555 kvm 14

15 TRÄDGÅRDSMÄSTAREN 7 Kvarteret Trädgårdsmästaren 7 som är beläget i Vasastan uppfördes efter ritningar av arkitekt Edvard Ohlsson. Bygg-herrar var J. Johansson och A. Ekman. Projekteringen av fastigheten har intensifierats under 211 för byggstart i april 212. Fastigheten består av ett gathus och ett gårdshus och kommer att totalrenoveras samt få en uppdatering av alla installationer. Nya hissar kommer avsevärt att förbättra tillgängligheten. Tvättstugan ska uppdateras och bastu installeras. Lägenhetsförråden flyttas ner i källaren för att bland annat ge utrymme för nya vindslägenheter med tak-terrasser. Gårdshuset behåller sin huvudsakliga planlösning men får nymonterade balkonger. Ett sophus byggs på gården för att åstadkomma en betydligt förbättrad hantering av hushållssopor och sopsortering. Fakta Trädgårdsmästaren 7: Adress: Odengatan 46 A-B Byggår: 197 Arkitekt: Edvard Ohlsson Byggherrar: J. Johansson och A. Ekman Antal lägenheter: 23 Antal lokaler: 1 Yta lägenheter: kvm Yta lokaler: 467 kvm

16 16

17

18 Kundenkät Extern Benchmark jämförelse med 45 lägenheter i Sverige. SERVICEINDEX Ta kunden på allvar - bemötande, komma fram på telefon m.m. Trygghet - skydd, belysning m.m. SERVICEINDEX 82,6 % Rent och snyggt - städning, möjlighet till källsortering. Hjälp när det behövs, få reda på vem som åtgärdar, få 76% 78% reda på när det är avhjälpt 8% PRODUKTINDEX 74% 82% Lägenheten - temperaturen, värme, ljud Allmänna utrymmen - underhåll, utrustning Utemijön - lekplatser, utrustning, trädgård 72% 84% PROFIL Känna igen personalen Rekommendera bolaget till andra Viktigt att bo hos Olov Lindgren 7% 86% 68% 88% Av alla fastigheter 211 Nedre fjärdedel Hälften Övre fjärdedel ATTRAKTIVITET Trivsel i huset/bostadsområdet Rekommendera någon att flytta till huset/kvarteret/ bostadsområdet PRISVÄRDET Valuta för hyran Hur prisvärt är boendet Ta kunden på allvar 85,9 % Trygghet 84,1 % 83% 77% 81% 85% 73% 8% 79% 87% 7% 77% 89% 83% Rent och snyggt 76,2 % Hjälp när det behövs 85,8 % 69% 72% 83% 85% 81% 87% 66% 75% 79% 89% 63% 78% 77% 91% 75% 91% 67% 86% 6% 81% 75% 93% 73% 93% 64% 89% 57% 84% 73% 95% Lägenheten 78,7 % Allmänna utrymmen 87,6 % Utemiljön 76,7 % Produktindex 79,9 % 74% 76% 78% 8% 75% 77% 8% 82% 69% 71% 74% 76% 73% 75% 77% 79% 73% 84% 67% 78% 72% 82% 71% 86% 65% 8% 71% 81% 7% 84% 69% 88% 63% 82% 69% 83% 68% 86% 67% 9% 61% 84% 67% 85% Profil 86,5 % Attraktivitet 91,7% Prisvärdhet 84,8 % Trend 8,2 % 72% 75% 78% 8% 83% 86% 73% 7% 76% 79% 83% 86% 89% 92% 65% 68% 72% 75% 78% 82% 85% 72% 75% 78% 8% 83% 86% 69% 89% 67% 95% 61% 89% 69% 89% 18 66% 92% 64% 98% 58% 92% 66% 92%

19 Miljö Olov Lindgren bedriver kontinuerligt ett arbete med att för-bättra verksamheten inom miljöområdet. Olika arbetsgrupper följer utvecklingen inom sina delar i vårt miljö- och energiledningssystem. Ett exempel är byggande av källsorteringsrum. Svårigheten är att samordna detta med kommunens insatser så att den totala miljöbelastningen i samhället blir så liten som möjligt. Från 211 betalar vi ett mindre påslag per kwh för att få el från 1 procent förnyelsebara energikällor. Glädjande är att alla nedanstående förbrukningar per kvadratmeter har minskat under 211 vilket visar att våra insatser ger resultat. Samtidigt försöker vi att inte sänka rumstemperaturen så lågt att våra hyresgäster upplever en försämrad inomhusmiljö eller i sämsta fall skaffar extra elvärmare. Förvånansvärt många kontorsanställda i Stockholm klagar på låga rumstemperaturer speciellt efter helgerna. Detta bör beaktas när hyresvärden ska utvärderas. Miljöpolicy: Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett fastighetsbolag som långsiktigt äger, förvaltar och bygger hyresfastigheter i samklang med omgivning och samhälle. Vår vision är den hållbara staden, som tar hänsyn till natur och estetiska värden. Vårt energi- och miljöarbete ska präglas av en helhetssyn och en engagerad personal. För att uppnå vår miljöpolicy ska vi Minimera klimatpåverkan Hushålla med jordens resurser Kontinuerligt och systematiskt arbeta för att minska energianvändningen i byggnaderna, samt tillse att resurser finns tillgängliga för detta Förebygga föroreningar och minimera användningen av miljöfarliga ämnen Samverka med våra hyresgäster för att utveckla hållbara lösningar och en god inomhusmiljö Ställa energi- och miljökrav på våra leverantörer av produkter och tjänster och miljöarbete Följa lagstiftning och övriga myndighetskrav gällande energi- och miljöfrågor VÄRME (klimatkorrigerad) KYLA (fastigheter med fjärrkyla) 146,3 147,7 147,4 146,9 143,3 32, ,6 25, Värme, kwh/m Kyla, kwh/m 2 VATTEN FASTIGHETSEL (ej hyresgästel) 29,2 29,4 27, Vatten, l/m 2 El, kwh/m 2 19

20 Fastighetsmarknaden Sedan 25 har Olov Lindgren förvärvat fastigheter i Stockholms innerstad för ca 2,5 miljarder kronor. Konkurrensen med bostadsrättsföreningar har tvingat oss att framförallt köpa kommersiella fastigheter där avkastningen (yielden) är avsevärt högre än för bostadsfastigheter. I nedanstående diagram syns marknadens utveckling i Stockholms centrala delar. TRANSAKTIONSVOLYM STOCKHOLM CBD (per investerares ursprung, miljarder kronor) GSEK Svenska investerare Norska investerare Tyska investerare Övriga internationella investerare YIELD GAP STOCKHOLM CBD % Yield gap Prime yield kontor Stockholm CBD 5-årig swapränta (SEK) Källa: Leimdörfer 2

21 Organisation På bilden från vänster: Susanne Eliasson Byggchef, Anders Dahlquist Fastighetschef Norr, Andreas Mårtenson Ekonomichef, Hans Gineman Fastighetschef Söder och VD Jan Ellström. Antal anställda i Olov Lindgren var vid senaste årsskifte 12 personer, varav 42 tjänstemän. Inom varje fastighets-avdelning finns det tre förvaltare som till sin hjälp har varsin uthyrare och ett flertal fastighetsvärdar. De flesta fastighetsvärdarna är heltidsanställda med ansvar för några fastigheter och de bor vanligtvis i en av dessa fastigheter. Tolv fastighetsvärdar är så kallade betingsanställda och sköter på deltid en fastighet där de också är bosatta. Normalt sett har de då ett annat yrke, till exempel brandman. Olov Lindgren har en linjeorganisation där både intäkter och utgifter är tydliga för varje led från fastighetsvärd, förvaltare och fastighetschef till VD. Detta möjliggör, förhoppningsvis, beslutskraft på varje nivå som är till gagn för en balans mellan kundnöjdhet och ekonomiskt resultat. 21

22 Resultaträkning RESULTATRÄKNING Tkr 1 Hyresintäkter Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Driftsnetto Avskrivningar fastigheter Centrala administrationskostnader Övriga rörelseposter Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Hyresvärde Bostadshyror: 278 Mkr Lokalhyror: 25 Mkr Garage och p-platser: 16 Mkr Bostadshyrorna förhandlas normalt varje år med Hyresgästföreningen. Lokalhyresavtal är normalt på tre år och justereras med konsumentprisindex varje årsskifte. 2. Driftskostnader Driftskostnaderna består till ca 42% av förbrukningskostnader där uppvärmning är störst med 4 Mkr. I de flesta fastigheterna finns fjärrvärme indraget. Elenergi köps för 15 Mkr. 3. Underhållskostnader Jämfört med framförallt börsnoterade fastighetsbolag väljer Olov Lindgren att bokföra huvuddelen av underhållskostnaderna på resultaträkningen. Endast rena nyinstallationer förs som investering på balansräkningen. 4. Avskrivningar fastigheter Avskrivning på fastigheter görs med 1% årligen. 5. Finansiellt netto Under 211 har Olov Lindgren haft rörliga räntor större delen av året. Under hösten 211 har räntan för ca halva lånestocken säkrats med swappar på löptider om 1-5 år. Snitträntan för 211 blev 3,%. HYRESINTÄKTER DRIFTSKOSTNADER Tkr Kr/kvm Tkr Kr/kvm Hyresintäkter, Tkr Hyresintäkter, Kr/kvm Driftskostnader, Tkr Driftskostnader, Kr/kvm 22

23 Balansräkning BALANSRÄKNING Tkr Tillgångar 6 Förvaltningsfastigheter Pågående nyanläggning Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder 6. Förvaltningsfastigheter Angivet värde är fastigheternas bokförda värde. Ingen extern marknadsvärdering av fastighetsinnehavet görs. 7. Pågående nyanläggning Huvuddelen av underhållet i fastigheterna bokförs på resultaträkningen. På balansräkningen bokförs nyinstallationer som tidigare inte funnits i fastigheten. Värdet av pågående nyanläggning för 211 är högt p.g.a. den stora ombyggnaden av fastigheten Vallonen Eget kapital Eget kapital utgörs utöver aktiekapital på 5 Mkr av bundna reserver på 199 Mkr och balanserade vinstmedel på 429 Mkr. 9. Skulder Långfristiga räntebärande skulder utgörs i huvudsak av lån i svenska banker. 8 Eget kapital Avsättningar Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Kortfristiga ej räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder UNDERHÅLLSKOSTNADER RÄNTEBÄRANDE SKULDER Tkr Kr/kvm Tkr Underhållskostnader, Tkr Underhållskostnader, Kr/kvm Räntebärande skulder

24 Nyckeltal NYCKELTAL Nettoomsättning, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Resultat i % av nettoomsättningen 9,3% 12,5% 14,4% 5,3% 11,9% Balansomslutning, Tkr Synlig soliditet (%) 16,7% 17,2% 2,% 17,8% 23,1% Avkastning på totalt kapital (%) 3,7% 3,2% 4,% 4,6% 5,1% Driftsnetto, kr/kvm Vakansgrad, yta% 1,5 2,1 3,3 2,4 2,1 Vakansgrad, hyra% 1,7 2,5 4,3 2,6 2,5 Räntetäckningsgrad 1,5 2,3 2,4 1,3 1,8 TOTAL YTA Kvm 35 RESULTAT Tkr Bostäder Lokaler Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster 24

25

26 26 Karta Stockholms innerstad

27 27

28 28 Karta norr- och söderort

29 Fastighetsbestånd Gäller per Alla fastigheter är belägna i Stockholms stad. Den angivna siffran framför adressen återfinns på kartorna. Ytor anges i kvadratmeter. Stadsdel/ Gatuadress Fastighetsbeteckning Byggår/ Ombyggnadsår Antal bostäder Yta bostäder Antal lokaler Yta lokaler Antal garage Antal p-plats Total yta GAMLA STAN 1 Drakens Gränd 2-4 Castor 9 16, Drakens Gränd 6-8/Österlånggatan 25-27/ Stora Hoparegränd 3-7 Castor 1 16, Stora Nygatan 21 A-C Ulysses 1 16, Västerlånggatan 66/Kornhamnstorg 49 Typhon 16 16, KUNGSHOLMEN 5 Fleminggatan Dykaren Fleminggatan 75/Kronobergsgatan 27 Grinden , Fridhemsgatan 4-42 Arbetaren Frödingsvägen 8 Balen , Hantverkargatan 52/Polhemsgatan 24 Morellträdet , Hantverkargatan 59/Polhemsgatan 22 Körsbärsträdet 1 19, Kungsbroplan 1 Drabanten , Pilgatan 11 Päronträdet , Pipersgatan 11/Coldinutrappan 1 Äpplet , S:t Göransgatan 63 Väktaren , S:t Göransgatan 8 Knoppen S:t Göransgatan 84 Knoppen Snoilskyvägen 36 Vikingen , NORRMALM 18 Drottninggatan 71 C-D Fenix , Drottninggatan 75/Wallingatan 1 Rörstrand Kungsgatan 26 Polacken , Kungsgatan 56 Vallonen , Norrmalmstorg 11 Styrpinnen , Vasagatan 15 Hasseln 5 196, SÖDERMALM 24 Allhelgonagatan 2-4/Älvsborgsgatan 2 van der Huff , Bergssundsgatan 24 Bergsund , Bergssunds strand 1/Högalidsgatan 41 Slipen , Bergsunds strand 13 Ångmaskinen , Bergssunds strand 21 Bergsund Björns Trädgårdsgränd 1/Östgötagatan 16 Björns Trädgård , Blekingegatan 22/Assessorsgatan 1-12 Ritaren 6 194, Borgmästargatan 12 Pahl Borgmästargatan 16/Skånegatan 97 Keders , Brännkyrkagatan Tapeten , Erstagatan Järnet Erstagatan 29 Erstagatan 31 Järnet 5 (f d 6) Järnet 5 (f d 5) 1953, Erstagatan Kopparn , Folkungagatan 132 Signalen , Folkungagatan 132 B Signalen ,

30 Stadsdel/ Adress Fastighet Byggår/ Ombyggnadsår Antal bostäder Yta bostäder Antal lokaler Yta lokaler Antal garage Antal p-plats Total yta SÖDERMALM 39 Folkungagatan 44 Fyrtornet , Götgatan 32/Repslagargatan 15 A-D Västergötland , Götgatan 58-62/Folkungagatan 48 Nattugglan , Hornsgatan 16 Tapeten 3 196, Hornsgatan Tapeten , Hornsgatan / Brännkyrkagatan Tapeten , Hornsgatan 73 Mullvaden Andra , Hornsgatan 79 Mullvaden Andra , Klevgränd 8/Urvädersgränd 9 Urvädersklippan Mindre Klippgatan 11/Åsögatan 178 Veken Krukmakargatan 4 Mullvaden Andra Kvarngatan 14 Paris Mosebacke Torg 16/Östgötagatan 2 Kejsaren , Nytorgsgatan 23 B/Kocksgatan 39 Båtsmannen Mindre , Nytorgsgatan 25 A-B/Åsögatan Schultz Renstiernas Gata 31/Skånegatan 91 Keders , Renstiernas Gata 44-46/ Gotlandsgatan 8-86 Rovan S:t Paulsgatan 33 A-B Vattumannen , S:t Paulsgatan 34 Hagen Skånegatan A Bonden Större , Svartensgatan 6 Kejsaren Tavastgatan 21 Kattryggen Varvsgatan 12/Hornsbrukgatan 1 Spettet , Wollmar Yxkullsgatan 2/Björngårdsgatan 4 S:t Paulsgatan 27/Björngårdsgatan 2 Källan 5 (f d 6) Källan 5 (f d 5) 1927, 1997, 1878, Wollmar Yxkullsgatan 9 Draken , Östgötagatan 91 A-B-93 Masken , VASASTAN 65 Drottninggatan 97-99/Kungstensgatan 38 Stjärnfallet Döbelnsgatan 65 Stolmakaren Frejgatan 26 Vale , Frejgatan 62/Hälsingehöjden 1 Urd , Kungstensgatan 26 Sjölejonet 4 193, Kungstensgatan 54 Kometen , Odengatan 46 A-B Trädgårdsmästaren Rörstrandsgatan 26 Ugnen , Rörstrandsgatan 28/Norrbackagatan Ugnen , S:t Eriksgatan 68 Loket , S:t Eriksgatan 76 Loket , Sveavägen 81 Nejlikan , Tulegatan 3 Baggen , Vanadsvägen 2 Hugin ÖSTERMALM 79 Birger Jarlsgatan 12 Styckjunkaren , Birger Jarlsgatan 58/ Eriksbergsgatan Häggen , Brunbärsvägen 5-9 Klarbäret 7 192, Grevgatan 3 A-B Lindormen ,

Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden.

Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden. Årsredovisning 2006 Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden. 2 Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Vår byggmästartradition och långa erfarenhet av att

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

Vi står bättre rustade än någonsin

Vi står bättre rustade än någonsin 2008 4 INNEHÅLL 10 12 Vi står bättre rustade än någonsin 14 16 27 29 65 Året i korthet 1 HEBA i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Projekt 2008 8 Organisation och medarbetare 10 Hyresgäster

Läs mer

Välkommen till årsstämma

Välkommen till årsstämma Årsredovisning 2012 Välkommen till årsstämma Årsstämma Årsstämma 2013 i HEBA Fastighets AB (publ) Tid 7 maj 2013, kl 16.30 Plats Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 Stockholm

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Detta är Stockholmshem

Detta är Stockholmshem Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 29 Omslag 29 Daniel Milton heter konstnären som skapat omslagsbilden i årets årsredovisning. Daniel är bosatt i centrala Stockholm och har utbildning från konstskolor

Läs mer

Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007

Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007 Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007 Resultat efter skatt Mkr 100 80 Året i korthet 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 Rörelseresultat (Mkr) Fastighetsförsäljningar (Mkr) Hyresintäkter och ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER Kort om Familjebostäder Familjebostäder är ett av Sveriges största bostadsföretag. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms stad.

Läs mer

M Ä N N I S K O R N A

M Ä N N I S K O R N A MÄNNISKORNA BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB 2005 1 2 3 Det är en årsberättelse. Och en slags historia om relationer. Den handlar om ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag: Byggnadsfi rman Ernst Rosén.

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2004 1 2 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag.

Läs mer

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2011 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2011 2011 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL)

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) 2013 Christer Carlsson 313 584 Under 2013 drev Förvaltaren projekt innehållande nyproduktion av 313 hyresrätter. Under 2013 drev Förvaltaren renoveringsprojekt

Läs mer

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens Årsöversikt 2007 Innehåll Sid 2-3 Sid 4-5 Sid 6-13 Sid 14-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-33 Sid 34-37 Sid 38-39 Sid 40 Diligentia i korthet Vd-ord Ett modernt fastighetsbolag Strategi och organisation Miljö,

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

Hållbara lösningar. i ORD&BILD. när Stockholm växer

Hållbara lösningar. i ORD&BILD. när Stockholm växer i ORD&BILD 2013 Hållbara lösningar när Stockholm växer NORRA DJURGÅRDSSTADEN Miljöstadsdel i världsklass OAXEN KROG & SLIP Ekologi och gastronomi möts på Djurgården NYBYGGE I LILJEHOLMEN Smarta processer

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12

Läs mer

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter i ord&bild 2012 Energieffektivitet framtidens melodi Hjulsta i förändring Ny infrastruktur nya möjligheter Relationer i fokus Stambyte med kvarboende Totalförvaltning Stort engagemang för PP Pension Innehåll

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB ÅRSREDOVISNING 2014 Affärsidé: Järfällahus AB skall i Järfälla kommun, till en bred allmänhet och på affärsmässiga grunder, erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt. Förvaltning

Läs mer

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal i ord&bild 2011 Hamnmagasinet mellan stad & skärgård Hemma hos I en ny hyresrätt på Söder Lyckad modell Diligentia utökar avtal Ledarskapsutveckling KTH-forskare ute i verkligheten EINAR MATTSSON-BOLAG

Läs mer