Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm."

Transkript

1

2 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades Samma år satte vi spaden i marken för att bygga vårt första hus i Hammarby. Vår byggmästartradition och långa erfarenhet av att förvalta, renovera och bygga har gett oss helhetsperspektiv och en unik kompetens. Vår förvaltningsfilosofi är baserad på omsorg och trygghet genom personlig närvaro och snabb service. AFFÄRSIDÉ Koncernen Olov Lindgren ska äga, förvalta, förvärva och bygga hyresfastigheter, företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas behov som utgångspunkt ska vi förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd med motiverad och välutbildad egen personal. TRADITION Vi är sedan 1930-talet en aktör på Stockholms bygg- och fastighetsmarknad och har härigenom skaffat en gedigen branschkunskap som kopplas till långsiktiga ekonomiska och kvalitativa mål. Låg belåning, återinvestering av vinstmedel samt självfinansierad verksamhet har resulterat i en mycket stabil ekonomi. FRAMTIDEN Vi kommer att fortsätta förvärva fastigheter. Bevara, förbättra och behålla dem, samt arbeta för ett tryggt, sunt och komfortabelt boende eller yrkesutövande för våra hyresgäster. Vår filosofi har förädlats genom åren men grundtanken, att arbeta långsiktigt och hålla hög servicenivå, är och förblir densamma. En daglig och snabb länk för effektiv kommunikation och service är våra fastighetsvärdar, som bor i grannskapet. Att arbeta med fastigheter är också att vara delaktig i att bygga och förvalta i vår framtida stad, en fortgående process som engagerar oss. STOCKHOLM l Utsiktsvy från Urvädersklippan Mindre 3, Klevgränd 8/Urvädersgränd 9.

3 OLOV LINDGRENS HISTORIA 1938 bygger vi vårt första hus i Hammarbyhöjden inledes satsningen på innerstaden genom förvärv av fastigheten Veken 12 på Södermalm, där en bostadsfastighet uppförs i egen regi står vårt huvudkontor på Drottninggatan 97, Stjärnfallet 16, inflyttningsklart förvärvas 25 fastigheter med renoveringsbehov, samtliga i innerstaden uppförs vår senaste nyproduktion, fastigheten Klarbäret 3 på Ruddammen, med 109 lägenheter börjar vi förvärva kommersiella fastigheter i innerstaden omfattar vårt fastighetsbestånd 108 fastigheter med cirka kvadratmeter uthyrbar bostads- och lokalyta.

4

5 VD:s kommentar LEDNING l VD Jan Ellström och styrelseordförande Rune Nämberg fyller Byggnadsfirma Olov Lindgren AB 75 år vilket också är temat i denna årsberättelse. Företagets själ illusteras faktiskt i omslagsbilden, ett ganska ordinärt foto som skulle kunna komma från många städer. Men det välkända Stockholms stadshus syns i fonden vilket markerar att Olov Lindgren under alla 75 år endast verkat i staden Stockholm och ingen annanstans. I förgrunden syns två ganska typiska bostadshus, självklart ägda av Olov Lindgren, men som symboliserar att vi ägnat huvuddelen av våra 75 år åt hyresbostäder. Endast under de senaste åren har vi diversifierat mot kommersiella fastigheter. Egentligen ville vi nog stanna kvar inom bostadsfastigheter men ombildningen till bostadsrätter konkurrerade ut våra möjligheter till förvärv och vi tvingades tänka nytt. Ytterligare en faktor gör att jag gillar omslagsbilden. I ett av de avbildade husen utefter gatan hade jag min första egna bostad i Stockholm. Mina föräldrar sålde en bostadsrätt och säljaren lämnade denna hyresrätt som dellikvid. Så gick det till för fyrtio år sedan. Byggmästare Olov Lindgren började bygga bostadshus i Hammarbyhöjden Det första huset låg på Nathortsvägen och såldes för att han skulle kunna finansiera sitt andra bygge på Finns Malmgrens Väg 30-34, vilket vi fortfarande äger. Ytterligare ett hus i Fruängen såldes i början på 1950-talet för att möjliggöra första nybygget i innerstan, hörnan Klippgatan/Åsögatan på Södermalm. Så fortsatte det i ett jämt tempo fram till mitten på 1970-talet då politikerna förbjöd fortsatta rivningar. Olov Lindgren fortsatte istället med att renovera bostadshus i innerstan. I samband med att husen renoverades behövde hyresgästerna evakueras och i en sådan process byttes min första lägenhet till en i Olov Lindgrens bestånd vilket innebär att min första kontakt med företaget Olov Lindgren blev en hyresrätt på Östermalm i ett hus som vi fortfarande äger. Några år senare sålde jag hyresrätten svart via ett skenkontrakt. För länge sedan preskriberat, men så gjorde man på den tiden. Tyvärr måste jag som VD i ett av få kvarvarande bolag med hyresrätter konstatera att gråa och svarta affärer fortfarande förekommer. Vi försöker stävja så gott det går men har faktiskt ingen ekonomisk fördel, snarare mer kostnader jämfört med de fastighetsägare som ser genom fingrarna eller kanske till och med deltar i dessa affärer. Olov Lindgren som bolag har alltid och kommer alltid att acceptera de regler samhället ställer upp men självklart skulle vi känna det spännande att få verka i en bransch där marknadsekonomi skulle gynna duktigare fastighetsägare före sämre. En bransch som är hårt konkurrensutsatt är den med kontorslokaler. Här gäller det att leverera det som kunden vill ha. I vårt nyligen färdigställda kontorshus på Kungsgatan 56 har vi både bra tekniska förutsättningar och bevarade gamla detaljer som till exempel kakelugnar. Det som överraskat mig är att ytan per arbetsplats fortsätter att minska vilket innebär att mer luft och kyla behövs. Huruvida denna fortsatta hopträngning innebär lägre eller högre hyra får framtiden utvisa. Timpenningen för en yrkesarbetare har sedan 1938 ökat från 1,55 kronor till cirka 180 kronor. Renovering av våra bostadshus fortsätter men framåt ser vi att de hus som vi själva byggde från slutet på 1950-talet inte behöver byggas om på lika övergripande sätt. Planlösningarna är genomgående bra, hissar finns i husen och vissa material till exempel kökssnickerier kan till och med vara bättre än dagens standard. Det hindrar inte att hyresgästerna kan vilja ha nya kök beroende på andra faktorer. Stambyten behöver göras och kan hanteras på lite olika sätt, allt från att fastigheten evakueras till att så kallad relining genomförs med kvarboende. En individuell plan erfordras för varje fastighet. En intressant faktor är att alla de fastigheter som vi byggt i Stockholms förorter har byggts med lika hög standard som de som vi byggt i innerstaden. I Olov Lindgrens mål ligger en kombination av ekonomiskt resultat och kundnöjdhet. Under 2012 uppnåddes ett tillfredsställande resultat inom båda områdena. I fastighetsförvaltningens natur ligger att hela tiden åstadkomma små förbättringar vilket vi försöker uppnå genom att utveckla samtliga medarbetare. För styrelse och ledning återstår att ta de konkreta besluten kring köp av nya fastigheter. Den kommersiella marknaden i Stockholm är fortfarande stabil och till de objekt som kommer till salu finns det gott om köpare som kan ordna finansieringen. Bostadshusmarknaden har sedan många år i praktiken upphört där de objekt som blir till salu normalt omvandlas till bostadsrätter. Därför är det extra roligt (och dyrt) när vi lyckas köpa enstaka bostadshyreshus. Alternativet till att förvärva hyresrätter är att bygga nya men huvuddelen av Stockholms markanvisningar lämnas till bostadsrättbyggare. Dock kan vi glädjas åt en liten markanvisning för 35 hyresrätter i Björkhagen, nära den plats där Olov Lindgrens första hus byggdes för 75 år sedan. Stockholm i mars 2013 Jan Ellström Verkställande Direktör 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Miljö Kontinuerligt bedrivs ett arbete hos Olov Lindgren inom miljöområdet. Med hjälp av extern konsultfirma följer vi ett miljö- och energiledningssystem som ska leda till förbättringar. Flera arbetsgrupper följer utvecklingen inom olika delar. Genom ett bestånd på drygt 100 fastigheter kan vi prova olika lösningar för att sedan om de fungerar genomföra dem i alla fastigheter. För närvarande genomför vi försök med värmepumpar som arbetar med frånluft eller avloppsutemiljö l Fastighetsskötaren Lars vatten. Som spetsvärme Nordensson planterar blommor på under vinterhalvåret testas Drabanten 2 vid Kungsbroplan. stadsgas. Effektavgifter som sätts av nätdistributören, som har monopol, omöjliggör elvärme eller fjärrvärme som komplement. Sedan 2011 köper vi elenergi från 100 % förnyelsebara energikällor. Nedanstående diagram visar förbrukningssiffrorna för de senaste åren. I huvudsak går de åt rätt håll det vill säga förbrukningen minskar. Genom att installera värmepumpar så minskar energiförbrukningen totalt men effekten blir också lägre värmeförbrukning och högre elförbrukning. I siffrorna redovisas elenergi för uppvärmning som fastighetsel. 147,4 146,9 36,0 143, För att uppnå vår miljöpolicy ska vi Minimera klimatpåverkan Hushålla med jordens resurser Kontinuerligt och systematiskt arbeta för att minska energianvändningen i byggnaderna, samt tillse att resurser finns tillgängliga för detta Förebygga föroreningar och minimera användningen av miljöfarliga ämnen Samverka med våra hyresgäster för att utveckla hållbara lösningar och en god inomhusmiljö Ställa energi- och miljökrav på våra leverantörer av produkter och tjänster Ständigt förbättra och utveckla vårt energioch miljöarbete Följa lagstiftning och övriga myndighetskrav gällande energi- och miljöfrågor KYLA (fastigheter med fjärrkyla) VÄRME (klimatkorrigerad) 147,7 Miljöpolicy: Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett fastighetsbolag som långsiktigt äger, förvaltar och bygger hyresfastigheter i samklang med omgivning och samhälle. Vår vision är den hållbara staden, som tar hänsyn till natur och estetiska värden. Vårt energi- och miljöarbete ska präglas av en helhetssyn och en engagerad personal , , ,6 25,3 26, Kyla, kwh/m2 Värme, kwh/m2 VATTEN FASTIGHETSEL (ej hyresgästel) , , , Vatten, l/m El, kwh/m2 19

20

21

22

23

24

25 Vårt fastighetsbestånd 25

26

27

28

29

30

31

32 Byggnadsfirma Olov Lindgren AB Box 45079, STOCKHOLM Telefon: E-post: Producerad av: Made by Yamile Foto där inget annat anges: Roland Karlsson Tryckt hos: Ineko AB 32

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm.

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Årsberättelse 211 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Samma år satte vi spaden i marken för att bygga

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm.

ÅRSBERÄTTELSE. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm. ÅRSBERÄTTELSE Byggnadsfirma Olov Lindgren AB har sedan 1938 byggt, förvaltat och renoverat egna fastigheter i Stockholm. 1 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. Byggnadsfirma Olov

Läs mer

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. - Nu firar vi 70 år i branschen.

Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. - Nu firar vi 70 år i branschen. Årsberättelse 2008 Ett familjeägt företag som varit med och byggt upp Stockholm. - Nu firar vi 70 år i branschen. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Samma år satte

Läs mer

Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden.

Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden. Årsredovisning 2006 Geografen 3, Finn Malmgrens Väg 30-34 i Hammarbyhöjden. 2 Byggnadsfirma Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Vår byggmästartradition och långa erfarenhet av att

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Vi står bättre rustade än någonsin

Vi står bättre rustade än någonsin 2008 4 INNEHÅLL 10 12 Vi står bättre rustade än någonsin 14 16 27 29 65 Året i korthet 1 HEBA i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Projekt 2008 8 Organisation och medarbetare 10 Hyresgäster

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens Årsöversikt 2007 Innehåll Sid 2-3 Sid 4-5 Sid 6-13 Sid 14-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-33 Sid 34-37 Sid 38-39 Sid 40 Diligentia i korthet Vd-ord Ett modernt fastighetsbolag Strategi och organisation Miljö,

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88

Kalendarium Bolagsstämma samt ekonomisk rapportering och information... 88 ÅRSREDOVISNING 2004 Inledning 2004 i sammandrag...................................................................... 3 Verksamhetsöversikt.....................................................................

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 2014 Årsredovisning Vi bygger det hållbara samhället för framtiden Innehåll Vision och affärsidé 4 2014 i sammandrag 5 VD-ord 6 Detta är Framtidenkoncernen 8 Mål 9 Livsmiljö 10 Arbetsförhållanden 12 Bostadsutbud

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 INNEHÅLL Miljöansvarig har ordet 3 Miljöarbete 4-6 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL)

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) 2013 Christer Carlsson 313 584 Under 2013 drev Förvaltaren projekt innehållande nyproduktion av 313 hyresrätter. Under 2013 drev Förvaltaren renoveringsprojekt

Läs mer

En jämförelse mellan fastighetsförvaltningsföretag, sett ur ett organisationsteoretiskt perspektiv.

En jämförelse mellan fastighetsförvaltningsföretag, sett ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. En jämförelse mellan fastighetsförvaltningsföretag, sett ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Sofia Karlsson & Sandra Persson 2011 Publikations typ, Kandidatkurs (C-nivå), 15 hp Företagsekonomi Examensarbete

Läs mer

Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab

Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab JOHN MATTSON Vi tror på hyresrätten 1 John Mattson i korthet 2 Ett värderingsstyrt företag 3 2011 i korthet 4 EKONOMI 28 Långsiktigt stabil verksamhet

Läs mer

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2004 1 2 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehåll 2 Hemfosa i korthet 4 Kommentar från VD Verksamheten 6 Detta är Hemfosa 8 Fokus på samhällsfastigheter 14 Ansvar 16 Medarbetare Fastighetsbestånd

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 Å R S R E D O V I S N I N G ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

Detta är Stockholmshem

Detta är Stockholmshem Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 29 Omslag 29 Daniel Milton heter konstnären som skapat omslagsbilden i årets årsredovisning. Daniel är bosatt i centrala Stockholm och har utbildning från konstskolor

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer