HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-06-16 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2014. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport"

Transkript

1 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2014 Kortfattade beskrivningar Förvaltningssorterad rapport

2 Innehållsförteckning Halmstads kommun Barn- och ungdomsnämndens stiftelser... 3 Stiftelsen Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn... 4 Stiftelsen Sigrid Kanths minnesfond... 5 Stiftelsen Walter Raquettes donationsfond... 6 Stiftelsen Samfond för Halmstads grundskolor... 7 Stiftelsen Samfond till förmån för barn- och ungdom... 8 Stiftelsen Ingegerd Svenssons donationsfond... 9 med egen styrelse Stiftelsen Fonden Hjälp åt djuren i naturen Hemvårdsnämndens stiftelser Stiftelsen Emmy Anderssons fond Stiftelsen Knut Bengtssons donationsfond Stiftelsen Gustav och Helny Berndtssons donationsfond Stiftelsen Leonard Boströms donationsfond Stiftelsen Handlare Birger Larssons fond Stiftelsen Karl Oskar Larssons donationsfond Stiftelsen Donation från Oskarström Sulphite Mills sociala fond Stiftelsen Samfond till förmån för intagna på kommunens ålderdomshem Kommunfullmäktiges stiftelser Stiftelsen Handlar Alfred Anderssons donationsfond Stiftelsen Apelstamska donationsfonden Stiftelsen Ludvig Danströms donationsfond Stiftelsen Hilda och Axel Grönqvist Stiftelsen Fritz Gyllensvärds donationsfond Stiftelsen Halmstads Kallvattenkurs understödsfond Stiftelsen Halmstads Sparbanks fond Stiftelsen Spritbolagets gåvofond Kommunstyrelsens stiftelser Stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond Stiftelsen Artur och Helga Johanssons Stiftelsen Emelia och Birger Johnssons donationsfond Stiftelsen Gunnar Larssons, Dalaberg, fond Stiftelsen Janne och Aurelia Nilsson Stiftelsen Onämnd Givares Galgbergsfond Stiftelsen Dr C M Petris donation till staty av Karl XI Kulturnämndens stiftelser Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond Stiftelsen KF:s Jubileumsfond Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stiftelser Stiftelsen Petter Bengtssons hjälpfond Stiftelsen Ernst Broderssons donationsfond Stiftelsen Johan Carlssons donationsfond Stiftelsen Daniel Delliens minne Stiftelsen Gunnar Eriksson minnesfond Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond Stiftelsen Halmstads gymnasieskolors samfond Stiftelsen G N Hammars och Eva Stael von Holsteins minne Stiftelsen J A Hjelmströms donation (Hamndirektionens fond) Stiftelsen Erik och Jenny Hultquists donationsfond Stiftelsen syskonen Johanssons donationsfond Stiftelsen syster Hilda Johanssons donationsfond Stiftelsen Oscar och Ina Larssons donationsfond Giltig år 2014 Sida 1 av 68

3 Stiftelsen Larssonska stipendiefonden Stiftelsen Albert Löfströms donationsfond Stiftelsen Peter von Möllers donationsfond Stiftelsen Annie och Oskar Perssons donationsfond Stiftelsen dr C M Petris donationsfond Stiftelsen Christina och Petronella Petterssons minnesfond Stiftelsen J H Petterssons donationsfond Stiftelsen Julia och Hedda von Segebadens fond för epileptiska barn Stiftelsen Samfond för social hjälpverksamhet Stiftelsen Gustav Söderberg Stiftelsen Familjen Tornérhielms och Boije af Gennäs Stiftelsen Axel och Ragnhild Westmans donationsfond Alfabetisk ordning Giltig år 2014 Sida 2 av 68

4 Barn- och ungdomsnämndens stiftelser Giltig år 2014 Sida 3 av 68

5 Stiftelsen Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn Organisationsnr: Förvaltning: Barn- och ungdomsnämnden Objekt: 142 Eget kapital: 496,7 kkr Utdelat fg år: 11,0 kkr Utdelningsbart i år: 12,0 kkr Den disponibla avkastningen skall användas till förmån för barn och ungdom inom Halmstads kommun, eller med anknytning till området som står under nämndens omvårdnad och som vistas på annan ort, företrädesvis för a) utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn, b) främjande av barn och ungdoms fritids- och rekreationsverksamhet, c) bidrag till utrustning av ungdomsgårdars eller ungdomsorganisationers klubblokaler, eller andra liknande behov. Företräde bör vid utdelning ges åt barn eller ungdom som av sociala centralnämnden placerats i fosterhem och åt dem som för angivna ändamål är i behov av ekonomisk hjälp. Omfattas av stiftelselagen. Utdelning har skett till förskolor, daghem, fritidshem, dagbarnvårdargrupper m m inom kommunen för utflykter och andra aktiviteter. Permutation Giltig år 2014 Sida 4 av 68

6 Stiftelsen Sigrid Kanths minnesfond Organisationsnr: Förvaltning: Barn- och ungdomsnämnden Objekt: 202 Eget kapital: 4454,8 kkr Utdelat fg år: 99,5 kkr Utdelningsbart i år: 108,6 kkr Främjande av barns- och ungdomars fritids- och rekreationsverksamhet samt utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn (1938). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning har skett till förskolor, daghem, fritidshem, dagbarnvårdargrupper samt idrottsföreningar med ungdomsverksamhet inom kommunen för utflykter och andra aktiviteter. Permutation Giltig år 2014 Sida 5 av 68

7 Stiftelsen Walter Raquettes donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Barn- och ungdomsnämnden Objekt: 252 Eget kapital: 9233,4 kkr Utdelat fg år: 202,5 kkr Utdelningsbart i år: 225,5 kkr Till förmån för barn och ungdom från Halmstads kommun, företrädesvis för a) främjande av deras fritids- och rekreationsverksamhet, b) utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn (1912). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning har skett till förskolor, daghem, fritidshem, dagbarnvårdargrupper samt idrottsföreningar med ungdomsverksamhet inom kommunen för utflykter och andra aktiviteter. Permutation Giltig år 2014 Sida 6 av 68

8 Stiftelsen Samfond för Halmstads grundskolor Organisationsnr: Förvaltning: Barn- och ungdomsnämnden Objekt: 172 Eget kapital: 1658,3 kkr Utdelat fg år: 36,2 kkr Utdelningsbart i år: 39,5 kkr Till stipendium för fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet, hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet eller annat för elevernas gemensamt ändamål samt förvärv av material eller andra saker (1979). Omfattas av stiftelselagen. Bildad 1979 genom permutation av 76 st av kommunens fonder med anknytning till skolväsendet. Utdelning har skett till grundskoleklasser inom kommunen för gemensamma skol- och studieresor samt till grupper inom kommunala musikskolan med elever på grundskolenivå. Giltig år 2014 Sida 7 av 68

9 Stiftelsen Samfond till förmån för barn- och ungdom Organisationsnr: Förvaltning: Barn- och ungdomsnämnden Objekt: 263 Eget kapital: 1136,0 kkr Utdelat fg år: 25,4 kkr Utdelningsbart i år: 27,7 kkr Främjande av barns och ungdoms fritids- och rekreationsverksamhet, bidrag till utrustning av ungdomsgårdar eller ungdomsorganisationers klubblokaler, trivsel, trevnad och förströelse på kommunen tillhöriga barnstugor, samt andra liknande Omfattas av stiftelselagen. Bildad 1978 genom permutation av 12 stycken fonder till förmån för barnhem, skollovskoloniverksamhet med mera. Giltig år 2014 Sida 8 av 68

10 Stiftelsen Ingegerd Svenssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Barn- och ungdomsnämnden Objekt: 266 Eget kapital: 23,4 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 4,3 kkr Till den kvinnliga elev i Lyngåkraskolans fjärdeklass som visat prov på den bästa kamratandan (1964). Giltig år 2014 Sida 9 av 68

11 med egen styrelse Giltig år 2014 Sida 10 av 68

12 Stiftelsen Fonden Hjälp åt djuren i naturen Organisationsnr: Förvaltning: med egen styrelse Objekt: 184 Eget kapital: 1192,5 kkr Utdelat fg år: 50,0 kkr Utdelningsbart i år: 374,7 kkr Att med medel som ställes till dess förfogande i form av gåvor, donationer, anslag etc bereda djur, företrädesvis fåglar, inom verksamhetsområdet hjälp och bistånd vid nödsituationer samt genom fasta anordningar förbättra dessa djurs levnadsbetingelser. Stiftelsen skall ej engagera sig i viltvårdsåtgärder som åligger jakträttsinnehavare/markägare utom vid exceptionella katastroftillfällen. Omfattas av stiftelselagen. Stiftelsen har egen styrelse. I oktober 1996 tillfördes stiftelsen ett legat på 932 kkr från Anna Beekens dödsbo. Stiftelsen är en Insamlingsstiftelse. En rehabiliteringsanläggning för fåglar invigdes i december En begravningsplats för smådjur har 1997 iordningsställts på Galgberget. Förbättringar vid Trottasjö år Ett holkprojekt på gården Lilla Böslid år Giltig år 2014 Sida 11 av 68

13 Hemvårdsnämndens stiftelser Giltig år 2014 Sida 12 av 68

14 Stiftelsen Emmy Anderssons fond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 104 Eget kapital: 1005,5 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,0 kkr Ett hem för äldre, förknippat med viss standard (1994). Omfattas av stiftelselagen. Giltig år 2014 Sida 13 av 68

15 Stiftelsen Knut Bengtssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 111 Eget kapital: 27,0 kkr Utdelat fg år: 2,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,7 kkr Skattskyldighet: Nej Extra förplägnad för pensionärerna på Soldalens ålderdomshem, Söndrum (1981). Utdelningen från fonden brukar användas för kaffesamkväm vid midsommar- och julfirande på Soldalen. Giltig år 2014 Sida 14 av 68

16 Stiftelsen Gustav och Helny Berndtssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 117 Eget kapital: 237,0 kkr Utdelat fg år: 10,6 kkr Utdelningsbart i år: 5,9 kkr Till förströelse och glädje för patienter och personal vid Olsgårdens sjukhem (1977). Fonden överfördes från Landstinget i maj 1993 i samband med ÄDEL-reformen. Giltig år 2014 Sida 15 av 68

17 Stiftelsen Leonard Boströms donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 118 Eget kapital: 144,9 kkr Utdelat fg år: 3,3 kkr Utdelningsbart i år: 3,6 kkr Avkastningen på kvarlåtenskapen skall användas till trivselbefrämjande åtgärder för de boende på Åleds servicecenter. Om verksamheten vid Åleds servicecenter upphör skall istället avkastningen användas för motsvarande ändamål vid andra ålderdomshem och servicecenter i Halmstads kommun (1999). Giltig år 2014 Sida 16 av 68

18 Stiftelsen Handlare Birger Larssons fond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 210 Eget kapital: 96,6 kkr Utdelat fg år: 4,4 kkr Utdelningsbart i år: 2,4 kkr Vid jul- och nyårstid göra det extra festligt och högtidligt för pensionärerna på ålderdomshemmet i Getinge (1990). Giltig år 2014 Sida 17 av 68

19 Stiftelsen Karl Oskar Larssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 212 Eget kapital: 98,8 kkr Utdelat fg år: 3,1 kkr Utdelningsbart i år: 3,3 kkr Skattskyldighet: Nej Kvarlåtenskapen skall tillfalla ålderdomshemmet Vidablick, Oskarström (1981). Stiftelsens disponibla medel brukar användas till inköp av konstverk eller prydnadsföremål i samlingslokaler på Vidablick eller till kaffesamkväm för hemmets pensionärer. Giltig år 2014 Sida 18 av 68

20 Stiftelsen Donation från Oskarström Sulphite Mills sociala fond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 233 Eget kapital: 101,9 kkr Utdelat fg år: 4,5 kkr Utdelningsbart i år: 2,6 kkr Till förströelse och glädje för patienter och personal vid Olsgårdens sjukhem. Fonden överfördes från Landstinget i maj 1993 i samband med ÄDEL-reformen. Giltig år 2014 Sida 19 av 68

21 Stiftelsen Samfond till förmån för intagna på kommunens ålderdomshem Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 262 Eget kapital: 463,7 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 26,8 kkr Trivselbefrämjande åtgärder för de pensionärer som är intagna på kommunens ålderdomshem. Utdelningen från stiftelsen har skett för inköp av exempelvis psalmböcker, konstverk och akvarium samt exempelvis till kaffesamkväm, gåsfest och knutsfest, och för utflykter för pensionärer vid kommunens servicecentrar. Bildad 1979 genom permutation av 12 stycken fonder för sociala ändamål. Giltig år 2014 Sida 20 av 68

22 Kommunfullmäktiges stiftelser Giltig år 2014 Sida 21 av 68

23 Stiftelsen Handlar Alfred Anderssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 102 Eget kapital: 957,6 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,0 kkr Grundplåt till ett blivande hem för obotligt sjuka. Omfattas av stiftelselagen. Fondens medel disponerades under många år av Stiftelsen Frälsningsarméns hem Västersol som ett räntefritt lån. All avkastning och ränta kapitaliseras. Permutation Giltig år 2014 Sida 22 av 68

24 Stiftelsen Apelstamska donationsfonden Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 103 Eget kapital: 1333,8 kkr Utdelat fg år: 170,0 kkr Utdelningsbart år:i 175,7 kkr För staden Halmstads förskönande. För stadens utveckling tjänliga och dess invånare allmännyttiga inrättningar, som inte skall betalas med allmänna utskylder (1914). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning ur stiftelsen har skett till gatuljusstolpar på Vallgatan, till konstverk vid Örjansskolan, till restaurering av intarsiapartier i rådhuset, till iordningsställande av fontän på Norre Torg och till skulptur vid Halmstads slott. Utdelning skall enligt testamente enbart ske tidigast vart femte år. Senaste utdelningstillfälle var Med beaktande av testamente bör nästa utdelningsår vara Giltig år 2014 Sida 23 av 68

25 Stiftelsen Ludvig Danströms donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 132 Eget kapital: 1148,5 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 327,4 kkr Var tionde år användas till sådant för Halmstads kommun och dess innevånare allmänt gagneligt ändamål, vilket ej kommunen äger laglig förpliktelse att med egna medel åstadkomma och upprätthålla, exempelvis främjande av kyrklig verksamhet eller religiös, sedligt och välgörande syfte, undervisningsväsendet och den allmänna upplysningens höjande såsom genom bidrag till ett stadsbibliotek, stadens förskönande genom parkanläggning, konstverk och dylikt, sjukvårdens förbättrande genom t ex sjukhem för barn, asyler för vanföra och sjuka ålderstigna m m, som vid varje tidpunkt kan befinnas särskilt behjärtansvärt (1924). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning ur stiftelsen har skett till iordningsställande av fontän på Norre Torg, till föreningen Halmstads Soldathem, till skulptur vid Halmstads slott. Permutationsansökan delvis avslagen av kammarkollegiet Senaste utdelningstillfälle var Med beaktande av testamente bör nästa utdelningsår vara Giltig år 2014 Sida 24 av 68

26 Stiftelsen Hilda och Axel Grönqvist Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 153 Eget kapital: 10320,1 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,0 kkr Uppförande av bostäder åt obemedlade eller mindre bemedlade personer som under minst 15 år varit mantalsskrivna i Halmstad utan att ha anlitat fattigvården (1939). Omfattas av stiftelselagen. I enlighet med urkunden bör all avkastning och ränta kapitaliseras tills ändamålet i testamentet uppfyllts. Giltig år 2014 Sida 25 av 68

27 Stiftelsen Fritz Gyllensvärds donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 162 Eget kapital: 932,4 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 104,7 kkr Underlätta byggandet av en teater och i någon mån trygga dess drift (1945). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning ur stiftelsen har skett i form av förlustbidrag till Halmstads Teaterförening och andra lokala teatersällskap för arrangemang på Halmstads Teater. Giltig år 2014 Sida 26 av 68

28 Stiftelsen Halmstads Kallvattenkurs understödsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 177 Eget kapital: 321,0 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 168,2 kkr Till fribad åt fattiga, behövande besökare (1873). Giltig år 2014 Sida 27 av 68

29 Stiftelsen Halmstads Sparbanks fond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 179 Eget kapital: 330,0 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,0 kkr Till inrättande av en yrkesslöjdskola oberoende av slöjdundervisningen i folkskolan (1892). Giltig år 2014 Sida 28 av 68

30 Stiftelsen Spritbolagets gåvofond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 268 Eget kapital: 719,6 kkr Utdelat fg år: 75,0 kkr Utdelningsbart i år: 36,7 kkr Till egendomens (Norre Katt) försköning och andra bekvämligheter till dem som besöker stället (1905). Omfattas av stiftelselagen. År 2013 bidrog utdelningen till att belysa viktiga konstverk i Norre Katts park. Giltig år 2014 Sida 29 av 68

31 Kommunstyrelsens stiftelser Giltig år 2014 Sida 30 av 68

32 Stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 112 Eget kapital: 292,5 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 40,4 kkr Stadens förskönande genom planteringar och parkanläggningar. Understöd åt sådana föreningar som bereder allmänheten förädlande nöjen såsom föreläsningar, konserter och dylikt. Understöd till nykterhetsföreningar eller eljest till nykterhetens främjande. Understöd till ungdomar som önskar utbilda sig inom ett yrke (1917). Föreningen Halmstads Soldathem brukar regelbundet erhålla bidrag från stiftelsen. Permutation kronor är endast utdelningsbart till "över tid bestående" donationer såsom konstverk/skulpturer och dylikt. Giltig år 2014 Sida 31 av 68

33 Stiftelsen Artur och Helga Johanssons Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 191 Eget kapital: 236,3 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 36,9 kkr För att glädja gamla arbetsamma människor inom Söndrums församling, skall räntan årligen utdelas vid jultiden (1981). Giltig år 2014 Sida 32 av 68

34 Stiftelsen Emelia och Birger Johnssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 194 Eget kapital: 78,9 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 19,5 kkr Skattskyldighet: Nej Förvaltas till kommunens bästa (1948). Giltig år 2014 Sida 33 av 68

35 Stiftelsen Gunnar Larssons, Dalaberg, fond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 211 Eget kapital: 35,1 kkr Utdelat fg år: 1,3 kkr Utdelningsbart i år: 0,7 kkr Till fem skötsamma personer inom Söndrums nuvarande församling (1972). Socialnämnden beslutar om utdelningen ur stiftelsen. Giltig år 2014 Sida 34 av 68

36 Stiftelsen Janne och Aurelia Nilsson Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 231 Eget kapital: 32995,4 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,0 kkr Ett hem för pauvres honteux (1938). Stiftelsen äger/har ägt fastigheter - Batteriet 19 och Instruktören 10, varav den sistnämnda är såld. Omfattas av stiftelselagen. Vid årsskiftet 1993/94 togs en nybyggd fastighet i kvarteret Batteriet, omfattande 46 pensionärslägenheter med huvudsakligen två rum och kök, i bruk. Giltig år 2014 Sida 35 av 68

37 Stiftelsen Onämnd Givares Galgbergsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 152 Eget kapital: 186,6 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 11,9 kkr Anläggningar eller byggnader till försköning av Galgberget, utveckling av flora och fauna, befrämja besökares trivsel och bekvämlighet. Museistiftelsen, Halmstad, Eldsberga församling, Eldsberga Hembygdsförening har erhållit utdelning från stiftelsen dels för firandet av Eldsberga gamla skolas 150 års jubileum, dels för tryckning av en folder med information om Hallandsgården, Galgberget och Eldsberga gamla skola. Ny lekplats på Friluftsmuséet Hallandsgården år Giltig år 2014 Sida 36 av 68

38 Stiftelsen Dr C M Petris donation till staty av Karl XI Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 246 Eget kapital: 47,5 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,0 kkr Grundplåt till staty av konung Karl XI (1916). Giltig år 2014 Sida 37 av 68

39 Kulturnämndens stiftelser Giltig år 2014 Sida 38 av 68

40 Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kulturnämnden Objekt: 115 Eget kapital: 17,0 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,5 kkr Skattskyldighet: Nej Till stadens hantverksångförening och/eller skarpskyttemusikkår, hälften vardera, eller till likartad sångförening eller musikkår (1866). Enligt ändring (1953) får stiftelsens avkastning även användas till understöd åt förutvarande lärjungar vid Halmstads folkskolor för fortsatt utbildning. Giltig år 2014 Sida 39 av 68

41 Stiftelsen KF:s Jubileumsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kulturnämnden Objekt: 203 Eget kapital: 808,1 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 22,2 kkr Fond för inköp av konst för smyckande av kommunens lokaler (1962). Omfattas av stiftelselagen. Bildad vid firandet av KF:s 100-årsjubileum Giltig år 2014 Sida 40 av 68

42 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stiftelser Giltig år 2014 Sida 41 av 68

43 Stiftelsen Petter Bengtssons hjälpfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 113 Eget kapital: 665,2 kkr Utdelat fg år: 21,0 kkr Utdelningsbart i år: 21,5 kkr Skattskyldighet: Nej För gamla och sjuka pensionärer och åldringar i Halmstad (1959). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Giltig år 2014 Sida 42 av 68

44 Stiftelsen Ernst Broderssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 116 Eget kapital: 747,5 kkr Utdelat fg år: 22,4 kkr Utdelningsbart i år: 23,0 kkr Skattskyldighet: Nej Till i nuvarande Halmstads kommun boende sjuka eller gamla personer som är i behov av understöd, med företrädesrätt för s k pauvres honteux (1931). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 43 av 68

45 Stiftelsen Johan Carlssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 121 Eget kapital: 149,9 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 8,5 kkr Till stipendier till begåvade och skötsamma ynglingar i före detta Snöstorps kommun som genomgår eller avser att genomgå folkhögskola eller lantmannaskola (1950). Utdelning har skett till studerande vid folkhögskolor, lantmannaskolor och lantbruksuniversitet. Giltig år 2014 Sida 44 av 68

46 Stiftelsen Daniel Delliens minne Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 135 Eget kapital: 53,0 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 4,7 kkr Till premier inom jordbruket sysselsatta, i första hand inom före detta Eldsberga kommun, som studerar vid folkhögskolor eller lantmannaskolor. Undantagsvis kan utdelning ske till någon som fullgjort sitt livsverk inom jordbruket (1957). Utdelning har skett till studerande vid folkhögskolor, lantmannaskolor och lantbruksuniversitet. Giltig år 2014 Sida 45 av 68

47 Stiftelsen Gunnar Eriksson minnesfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 138 Eget kapital: 257,3 kkr Utdelat fg år: 8,0 kkr Utdelningsbart i år: 8,6 kkr Skattskyldighet: Nej Stiftelsens årliga avkastning, förutom en tiondel, skall användas till mindre bemedlade föräldrar i Halmstad kommun, med handikappade barn, vilka de under längre eller kortare tid har den personliga omvårdnaden för sina barn i hemmet (2002). Giltig år 2014 Sida 46 av 68

48 Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 141 Eget kapital: 1123,3 kkr Utdelat fg år: 21,4 kkr Utdelningsbart i år: 26,7 kkr Till understöd åt personer med otillfredsställande försörjningsförmåga med företrädesrätt för pauvres honteux. Styrelsen har dock rätt att använda en del av avkastningen till andra välgörande ändamål inom samhället, vilka inte bör finansieras med skattemedel (1905). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 47 av 68

49 Stiftelsen Halmstads gymnasieskolors samfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 174 Eget kapital: 3700,7 kkr Utdelat fg år: 80,9 kkr Utdelningsbart i år: 88,0 kkr Till stipendium för fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet, hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet eller annat för elevernas gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker (1979). Omfattas av stiftelselagen.utdelning har skett till gymnasieklasser inom kommunen för skol- och studieresor samt till grupper inom kommunal musikskolan med elever på gymnasienivå. Bildad 1979 genom permutation av 65 stycken fonder med anknytning till det gymnasiala undervisningsväsendet. Giltig år 2014 Sida 48 av 68

50 Stiftelsen G N Hammars och Eva Stael von Holsteins minne Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 181 Eget kapital: 494,0 kkr Utdelat fg år: 14,2 kkr Utdelningsbart i år: 14,6 kkr Skattskyldighet: Nej Den disponibla avkastningen skall av socialnämnden användas för utdelning av understöd åt behövande personer inom Halmstads kommun, företrädesvis som, a) hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, b) hjälp till andra behövande personer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga, att män och kvinnor vid utdelning skall behandlas lika samt att avkastning som inte användes skall reserveras för utdelning kommande år. Företräde bör vidutdelning ges åt den som kan räkna släktskap med Fredrika Uddenbergs föräldrar (1895). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 49 av 68

51 Stiftelsen J A Hjelmströms donation (Hamndirektionens fond) Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 182 Eget kapital: 141,9 kkr Utdelat fg år: 3,2 kkr Utdelningsbart i år: 3,5 kkr Understödsfond för efterlevande till hamnens fast anställda personal (1939). Permutation Giltig år 2014 Sida 50 av 68

52 Stiftelsen Erik och Jenny Hultquists donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 186 Eget kapital: 186,4 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 44,7 kkr Skattskyldighet: Nej Till Hvita Bandets barnhem i Varberg att användas på sätt dess styrelse förordnar (1939). Endast den årliga avkastningen får tagas i anspråk. Denna avkastning utdelas årligen vid jultiden. (Tillägg 1942). Enligt Kammarkollegiets permutationsbeslut skall fondens avkastning delas ut till någon eller några behövande mödrar med spädbarn som vistas på Stenbocksgården i Halmstad. Från landstinget övertagen fond i samband med HOS-reformen ( ). Giltig år 2014 Sida 51 av 68

53 Stiftelsen syskonen Johanssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 192 Eget kapital: 491,2 kkr Utdelat fg år: 11,0 kkr Utdelningsbart i år: 11,9 kkr Till täckande av kostnader för vård- och eftervård, ortopediska och personliga hjälpmedel, konvalescentvård och rekreationsresor för någon mindre bemedlad från Harplinge (1944). Kammarkollegiet beslöt 1973 om en ändring i tidigare generella bestämmelser angående användning av så kallade frisängsfonder. Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Giltig år 2014 Sida 52 av 68

54 Stiftelsen syster Hilda Johanssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 193 Eget kapital: 106,5 kkr Utdelat fg år: 3,4 kkr Utdelningsbart i år: 3,5 kkr Skattskyldighet: Nej Till fattiga barns underhåll och beklädnad (1950). Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Giltig år 2014 Sida 53 av 68

55 Stiftelsen Oscar och Ina Larssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 213 Eget kapital: 78,6 kkr Utdelat fg år: 1,7 kkr Utdelningsbart i år: 1,9 kkr Till handikappade och utvecklingsstörda barns förkovran och förströelse för anskaffande av apparater och/eller leksaker, resor och dylikt. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Giltig år 2014 Sida 54 av 68

56 Stiftelsen Larssonska stipendiefonden Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 214 Eget kapital: 63,3 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 4,1 kkr Till välartade manliga studerande från Eldsberga socken som studerar vid något av rikets universitet, högskolor eller högre lantbruksskolor (1935). Utdelning har skett till studerande vid lantmannaskolor, universitet och högskolor. Giltig år 2014 Sida 55 av 68

57 Stiftelsen Albert Löfströms donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 216 Eget kapital: 399,0 kkr Utdelat fg år: 11,7 kkr Utdelningsbart i år: 12,0 kkr Skattskyldighet: Nej Den för utdelning disponibla avkastningen skall av socialnämnden med belopp som i varje enskilt fall bestämmes användas för utdelning såsom understöd åt behövande personer inom användningsområdet, företrädesvis för a) hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, b) hjälp till andra behövande personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, c) bekostnad av material, saker eller åtgärd som socialnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationens syften (1923). Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 56 av 68

58 Stiftelsen Peter von Möllers donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 222 Eget kapital: 810,2 kkr Utdelat fg år: 25,6 kkr Utdelningsbart i år: 26,3 kkr Skattskyldighet: Nej Understöd åt personer, företrädesvis pauvres honteux, med otillfredsställande försörjningsförmåga (1904). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 57 av 68

59 Stiftelsen Annie och Oskar Perssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 241 Eget kapital: 909,2 kkr Utdelat fg år: 30,1 kkr Utdelningsbart i år: 29,4 kkr Skattskyldighet: Nej Till främjandet av utbildning i lantbruksskötsel eller lanthushållning av skötsamma behövande ungdomar från Harplinge (1961). Destinatärskretsen har utvidgats till att omfatta samtliga elever i Harplinge kommundel, inte bara de som studerar lantbruksskötsel och lanthushållning (1993). Omfattas av stiftelselagen. Permutationsbeslut Giltig år 2014 Sida 58 av 68

60 Stiftelsen dr C M Petris donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 242 Eget kapital: 147,8 kkr Utdelat fg år: 3,3 kkr Utdelningsbart i år: 3,7 kkr Understöd åt familjer - främst inom arbetarklassen och med många minderåriga barn - som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1916). Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Giltig år 2014 Sida 59 av 68

61 Stiftelsen Christina och Petronella Petterssons minnesfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 244 Eget kapital: 790,4 kkr Utdelat fg år: 24,9 kkr Utdelningsbart i år: 25,6 kkr Skattskyldighet: Nej Till personer som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1941). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 60 av 68

62 Stiftelsen J H Petterssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 245 Eget kapital: 435,7 kkr Utdelat fg år: 9,7 kkr Utdelningsbart i år: 10,6 kkr Till behövande ålderstigna män och kvinnor vilka gjort sig kända för en arbetsam och hedrande vandel (1941). Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 61 av 68

63 Stiftelsen Julia och Hedda von Segebadens fond för epileptiska barn Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 264 Eget kapital: 1436,1 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 337,6 kkr Skattskyldighet: Nej Bereda årligt underhåll och utrustning åt det mest i behov av vård varande obildbara epileptiska barnen inom Abild, Årstad, Slöinge, Getinge och Harplinge socknar av Hallands län (1899). Omfattas av stiftelselagen. Från landstinget övertagen stiftelse i samband med HOSreformen. Giltig år 2014 Sida 62 av 68

64 Stiftelsen Samfond för social hjälpverksamhet Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 261 Eget kapital: 2667,0 kkr Utdelat fg år: 50,3 kkr Utdelningsbart i år: 54,6 kkr För utdelning såsom understöd - dock ej sådana understöd som det enligt lag åligger kommunen att bekosta åt behövande personer boende inom samfondens verksamhetsområde, företrädesvis för hjälp till äldre personer som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med otillfredsställande försörjningsförmåga, hjälp till andra behövande personer eller familjer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga, bekostande av material, saker eller åtgärder som sociala centralnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationernas syften. Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Fonden bildades 1979 genom permutation av 95 stycken donationsfonder för i huvudsak sociala ändamål. Giltig år 2014 Sida 63 av 68

65 Stiftelsen Gustav Söderberg Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 267 Eget kapital: 55230,2 kkr Utdelat fg år: 1754,9 kkr Utdelningsbart i år: 1792,0 kkr Skattskyldighet: Nej Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt försörjningsläge (1892). Ändringar enl stf beslut 1928, dk beslut Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 64 av 68

66 Stiftelsen Familjen Tornérhielms och Boije af Gennäs Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 271 Eget kapital: 1223,7 kkr Utdelat fg år: 27,4 kkr Utdelningsbart i år: 29,9 kkr Bidrag till hyra för äldre behövande (Pauvres honteux), i första hand damer med företräde för släktingar till Betty och Stanny Boije af Gennäs. Bidragen skall vara utöver de kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel (1930). Omfattas av stiftelselagen. Giltig år 2014 Sida 65 av 68

67 Stiftelsen Axel och Ragnhild Westmans donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 282 Eget kapital: 3902,5 kkr Utdelat fg år: 122,3 kkr Utdelningsbart i år: 125,1 kkr Skattskyldighet: Nej Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt försörjningsläge (1935). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 66 av 68

68 Alfabetisk ordning Halmstads kommun Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond Stiftelsen Albert Löfströms donationsfond Stiftelsen Annie och Oskar Perssons donationsfond Stiftelsen Apelstamska donationsfonden Stiftelsen Artur och Helga Johanssons Stiftelsen Axel och Ragnhild Westmans donationsfond Stiftelsen Christina och Petronella Petterssons minnesfond Stiftelsen Daniel Delliens minne Stiftelsen Donation från Oskarström Sulphite Mills sociala fond Stiftelsen Dr C M Petris donation till staty av Karl XI Stiftelsen dr C M Petris donationsfond Stiftelsen Emelia och Birger Johnssons donationsfond Stiftelsen Emmy Anderssons fond Stiftelsen Erik och Jenny Hultquists donationsfond Stiftelsen Ernst Broderssons donationsfond Stiftelsen Familjen Tornérhielms och Boije af Gennäs Stiftelsen Fonden Hjälp åt djuren i naturen Stiftelsen Fritz Gyllensvärds donationsfond Stiftelsen G N Hammars och Eva Stael von Holsteins minne Stiftelsen Gunnar Eriksson minnesfond Stiftelsen Gunnar Larssons, Dalaberg, fond Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond Stiftelsen Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn... 4 Stiftelsen Gustav och Helny Berndtssons donationsfond Stiftelsen Gustav Söderberg Stiftelsen Halmstads gymnasieskolors samfond Stiftelsen Halmstads Kallvattenkurs understödsfond Stiftelsen Halmstads Sparbanks fond Stiftelsen Handlar Alfred Anderssons donationsfond Stiftelsen Handlare Birger Larssons fond Stiftelsen Hilda och Axel Grönqvist Stiftelsen Ingegerd Svenssons donationsfond... 9 Stiftelsen J A Hjelmströms donation (Hamndirektionens fond) Stiftelsen J H Petterssons donationsfond Stiftelsen Janne och Aurelia Nilsson Stiftelsen Johan Carlssons donationsfond Stiftelsen Julia och Hedda von Segebadens fond för epileptiska barn Stiftelsen Karl Oskar Larssons donationsfond Stiftelsen KF:s Jubileumsfond Stiftelsen Knut Bengtssons donationsfond Stiftelsen Larssonska stipendiefonden Stiftelsen Leonard Boströms donationsfond Stiftelsen Ludvig Danströms donationsfond Stiftelsen Onämnd Givares Galgbergsfond Stiftelsen Oscar och Ina Larssons donationsfond Stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond Stiftelsen Peter von Möllers donationsfond Stiftelsen Petter Bengtssons hjälpfond Stiftelsen Samfond för Halmstads grundskolor... 7 Giltig år 2014 Sida 67 av 68

69 Stiftelsen Samfond för social hjälpverksamhet Stiftelsen Samfond till förmån för barn- och ungdom... 8 Stiftelsen Samfond till förmån för intagna på kommunens ålderdomshem Stiftelsen Sigrid Kanths minnesfond... 5 Stiftelsen Spritbolagets gåvofond Stiftelsen syskonen Johanssons donationsfond Stiftelsen syster Hilda Johanssons donationsfond Stiftelsen Walter Raquettes donationsfond... 6 Giltig år 2014 Sida 68 av 68

2015-05-22 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2015. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport

2015-05-22 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2015. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport 2015-05-22 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2015 Kortfattade beskrivningar Förvaltningssorterad rapport Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens stiftelser... 3 Stiftelsen Gustav E Falcks stiftelse för

Läs mer

HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport

HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport 2016-07-01 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2016 Kortfattade beskrivningar Förvaltningssorterad rapport Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens stiftelser... 1 Stiftelsen Gustav E Falcks stiftelse för

Läs mer

HALMSTADS KOMMUNS STIFTELSER Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport

HALMSTADS KOMMUNS STIFTELSER Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport 2013-06-17 HALMSTADS KOMMUNS STIFTELSER 2013 Kortfattade beskrivningar Förvaltningssorterad rapport Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens stiftelser... 3 Stiftelsen Gustav E Falcks stiftelse för

Läs mer

Utskriftsdatum Stadskontoret, Ekonomi HALMSTADS KOMMUNS STIFTELSER Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport

Utskriftsdatum Stadskontoret, Ekonomi HALMSTADS KOMMUNS STIFTELSER Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport Utskriftsdatum 2010-06-28 Stadskontoret, Ekonomi HALMSTADS KOMMUNS STIFTELSER 2010 Kortfattade beskrivningar Förvaltningssorterad rapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltning Sid Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2016

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2016 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) -03-14 Sammanställning över Sigtuna kommuns er Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/er som förvaltas av kommunen. Beslut om utdelning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFOND Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 SOCIALA FONDER Stiftelsen Erikssons- Esbjörnssons fond

Läs mer

Avveckling av vissa donationsfonder

Avveckling av vissa donationsfonder 2015-09-14 RJL2015/1755 Regionledningskontoret Ekonomi Regionstyrelsen Avveckling av vissa donationsfonder Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslås besluta 1. avveckla 17 donationsfonder/stiftelser,

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond Kommunstyrelsen Stiftelsens ändamål är att genom bidragsverksamhet stödja dels fågellivet i Hallands län samt dels utsmyckningen och skötseln av Vinbergs kyrkogård

Läs mer

Stiftelsen Ada Anderssons fond

Stiftelsen Ada Anderssons fond 1(10) Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande personer bosatta i Tölö, Kungsbacka kommun.

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2012

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2012 1 (5) -03-06 Sammanställning över Sigtuna kommuns er Sigtuna kommun kommer under maj månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/er som förvaltas av kommunen. Beslut om utdelning fattas av utbildnings-

Läs mer

Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid.

Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid. Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid. 1. Stiftelsen Barnens Dag-fonden... 2 2. Stiftelsen Britta Falks Minnesfond... 3 3. Stiftelsen Anna och Henrik Hanssons fond... 3 1 1. Stiftelsen Barnens

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Sidan 1 av 8 BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 8. Donationsfonder Sida Boxholms skolors samfond 2 Buréns donationsfond, gåvobrev 5 S. Appelmans donation 6 Sociala samfonden 7 Syskonen Holmqvists minnesfond

Läs mer

Rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden

Rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden Bildningsnämndens handling 17-2015 av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden Beslutade av bildningsnämnden 2015-06-09 48 Handläggare: Hanna Weidås 2 (5) Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska

Läs mer

Stiftelsen Syskonen Brolins donation Socialnämnden Den årliga avkastningen skall utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem.

Stiftelsen Syskonen Brolins donation Socialnämnden Den årliga avkastningen skall utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem. Stiftelsen Fågelfonden Kommunstyrelsen Den årliga avkastningen ställes till parkförvaltningens förfogande för utfordring vintertid av fåglar i Ätran vid Falkenberg med möjlighet att vid särskilt stränga

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-12-08 1(26) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-12:00 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond Kommunstyrelsen Stiftelsens ändamål är att genom bidragsverksamhet stödja dels fågellivet i Hallands län samt dels utsmyckningen och skötseln av Vinbergs kyrkogård

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Innehållsförteckning Sid Fonder med egen styrelse 2 Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 12 Närsjukvårdsstyrelsen 13

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

ÅRE KOMMUNS DONATIONS-STIFTELSER

ÅRE KOMMUNS DONATIONS-STIFTELSER ÅRE KOMMUNS DONATIONS-STIFTELSER Reviderad 2010-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om stiftelser 2 Kommunstyrelsens stiftelser 3 Barn- och utbildningsnämndens stiftelser 5 Socialnämndens stiftelser 10

Läs mer

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun Vad som gäller för att söka dessa kan man läsa under deras ändamål. Det finns en blankett på hemsidan man

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

Övertagande av donationsstiftelser

Övertagande av donationsstiftelser Utlåtande 2009:35 RI (Dnr 149-2093/2008) Övertagande av donationsstiftelser Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Staden övertar från Stockholms läns landsting förvaltaransvaret

Läs mer

STIFTELSER 2008-12-31

STIFTELSER 2008-12-31 STIFTELSER 2008-12-31 Förvaltade av Hedemora kommun Innehåll Sid. Stiftelser disponerade av kommunstyrelsen... 1 Stiftelser disponerade av kulturnämnden... 5 Stiftelser disponerade av barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid Att bidra till en bättre stad Donation till förmån för Göteborgs framtid 2 Donationernas stad Göteborgarnas generositet och vilja att göra något bra för andra har satt tydliga spår i samhället. Det är

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Dahmska fonden

Permutation av Stiftelsen Dahmska fonden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-09-23 KS 2014/0131 50111 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Dahmska fonden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att hos

Läs mer

STIFTELSER

STIFTELSER STIFTELSER 2015-12-31 Förvaltade av Hedemora kommun Innehåll Sid. Stiftelser disponerade av kommunstyrelsen... 1 Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden... 4 Stiftelser disponerade av bildningsnämnden...

Läs mer

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder... 3 Stiftelsen Wallinska fonden... 8 Mathias Stenhammars fond... 10 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond... 12 Stiftelse

Läs mer

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 T..L Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: 802403-4103 Årsredovisning för år 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 I stadgarna för stiftelsen Syskonen August och Viktoria

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond

Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-24 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning av donationsmedel

Årsredovisning av donationsmedel 1(3) Datum Diarienummer 2013-05-07 RS130145 Martin Hansson, Avdelningschef Ekonomiservice - Regionservice 035-13 48 00, martin.hansson@regionhalland.se Regionstyrelsen Årsredovisning av donationsmedel

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2009 Maj 2010 Å R S R E D O V I S N I N G F O N D E R -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs

Läs mer

Kommunens rutiner för hantering av stiftelser

Kommunens rutiner för hantering av stiftelser Revisionsrapport Kommunens rutiner för hantering av stiftelser Finspångs kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Pensionärshemsfonden (fd. Ryssby kommun) - reviderad

Permutation av Stiftelsen Pensionärshemsfonden (fd. Ryssby kommun) - reviderad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-01-21 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Pensionärshemsfonden (fd. Ryssby kommun) - reviderad Förslag

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

Räkenskapssammanställning för 2013 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2014-204

Räkenskapssammanställning för 2013 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2014-204 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 131 Räkenskapssammanställning för 2013 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2014-204 KS

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2015-153

Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2015-153 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 168 Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2015-153 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sök pengar till er samlingslokal eller kursgård IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond

Sök pengar till er samlingslokal eller kursgård IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond Sök pengar till er samlingslokal eller kursgård IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond För samlingslokaler inom IOGT-NTO-rörelsen Riksstyrelsen inbjuder för trettonde året IOGT-NTO-rörelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 )

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 14.55 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Solweig Gard (S) ersättare för Alexander

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond

Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-18 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Med inriktning på cancerforskning Stiftelsen Fonden för cancerforskning vid Sahlgrenska sjukhuset Nordea # 184 Stiftelsens ändamål är att stödja och främja cancerforskning

Läs mer

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland Landstinget förvaltar 46 stiftelser och fonder. En stiftelse är från början en donation antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Carl-Erik och Carolina Hahns minne

Permutation av Stiftelsen Carl-Erik och Carolina Hahns minne TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-21 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Carl-Erik och Carolina Hahns minne Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond

Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-18 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond av år 1945 Förslag till beslut

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor PM Antagna av regionfullmäktige 2001-03-06, 55 Juridiska avdelningen Referens Datum Diarienummer Björn Ahlberg 2001-01-15 98-2001 Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond

Permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-04 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ledningsutskott (25)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens ledningsutskott (25) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-08-23 1(25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00 14:15 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (L) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson

Läs mer

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland Landstinget förvaltar 82 stiftelser och fonder. En stiftelse är från början en donation antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL KS PROTOKOLL 2(58) Närvarolista Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulf Hansson (S), ordförande Anita Hedqvist (S) Per Fagerström (S) Anna-Karin Dahl (S) Kristina Lundgren (C) Mikael Gotthardsson

Läs mer

Bokslut förvaltade donationsstiftelser 2015

Bokslut förvaltade donationsstiftelser 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2016-06-15 KSN- 2016-1387 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Bokslut förvaltade donationsstiftelser 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Örnnästet, Bergsjö (se bifogad beskrivning) 5. Ansökan om bidrag till utvidgad verksamhet till insjöbad i Gårdsjön

Örnnästet, Bergsjö (se bifogad beskrivning) 5. Ansökan om bidrag till utvidgad verksamhet till insjöbad i Gårdsjön NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom OBSERVERA PLATS!!! Plats: Örnnästet, Bergsjö (se bifogad beskrivning) Tid: Onsdagen 18 maj 2005, kl.

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Sidan 1 av 11

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Sidan 1 av 11 Barn- och ungdomsnämnden 2014-11-24 n 1 av 11 Plats och tid: Kungsgatan 25, Kungsgatan, kl. 08:30-12:00 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordföranden:

Läs mer

Permutation av Stiftelsen samfonden för lantmannaskolor

Permutation av Stiftelsen samfonden för lantmannaskolor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2017-07-14 KS 2017/0836 50111 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen samfonden för lantmannaskolor Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Alla kan vara vinnare!

Alla kan vara vinnare! Stipendier & priser Alla kan vara vinnare! Skola, förening, föreningspersoner, personer i näringsliv eller privatpersoner. Välkommen att nominera stipendiater och söka priser. I år delas priser och stipendier

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Lennart Palm (S), ordförande Lars Isacsson (S) Susanne Berger (S) Lillebil Grass (M) Karin Perers (C)

Läs mer

Stiftelser med marknadsvärde om högst kronor

Stiftelser med marknadsvärde om högst kronor Bilaga 1:1 Stiftelser med marknadsvärde om högst 100 000 kronor Kollegiestiftelsen (60603) Urkund: Det årliga räntebeloppet utdelas av kollegiet vid slutet av varje vårtermin i form av stipendier till

Läs mer

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2015 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond organisationsnummer 823000-0534 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond Organisationsnummer 823000-0534 Årsredovisning för år 2015 Förvaltaren för stiftelsen avger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2012-11-26 1(15) Plats och tid: ande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl 13:15-16:15 Dag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till förvärvsarbetande kvinnor, födda och bosatta i Göteborg, med mindre goda inkomster. Ansökan

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj Finansieringsmöjligheter urval Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj STIPENDIER Ofta relativt enkla ansökningsblanketter Ofta relativt enkel redovisning Ofta inte så stora summor Ibland ålderdomligt

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Amanda och Albert Hjertqvists fond

Permutation av Stiftelsen Amanda och Albert Hjertqvists fond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-18 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Amanda och Albert Hjertqvists fond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden

Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-31 KS 2014/0921 50111 Kommunstyrelsen Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Roger Nyman (V), ersättare Christian Nordin Olsson (SD), insynsplats Majlis Johansson, kommunsekreterare

Roger Nyman (V), ersättare Christian Nordin Olsson (SD), insynsplats Majlis Johansson, kommunsekreterare Kommunstyrelsen 2013-05-06 1 (22) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-05-06 klockan 14.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Joakim Klasson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M) Pontus

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016 Sista ansökningsdag: 2016-10-07 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2014-08-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2014-08-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Kallelse 2014-08-13 KALLELSE Datum 2014-07-31 1(1) Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Isaac Tham Omsorgsnämndens arbetsutskott,

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Axel Åkessons fond

Permutation av Stiftelsen Axel Åkessons fond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-19 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Axel Åkessons fond Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 l? Öster A AU 7:9 Dnr. KS 2015/0225 Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Arbetsutskottets beslut Ärendet

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

Sammandrag av urkunder för stiftelser förvaltade av Hamiltonska Släktföreningen

Sammandrag av urkunder för stiftelser förvaltade av Hamiltonska Släktföreningen Sammandrag av urkunder för stiftelser förvaltade av Hamiltonska Släktföreningen Förteckning: 1. Stiftelsen Hamiltonska släktfonden 2. Stiftelsen Hamiltonska släktfonden II 3. Stiftelsen Rudolf Hamiltons

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Signe Ludvigssons donation

Permutation av Stiftelsen Signe Ludvigssons donation TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-19 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Signe Ludvigssons donation Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Hilma och Hilbert Reis fond

Permutation av Stiftelsen Hilma och Hilbert Reis fond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-19 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Hilma och Hilbert Reis fond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen (35)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen (35) Kommunstyrelsen 2016-09-06 1(35) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 14:00-16:35 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Henrik Oretorp (C) Anders Rosén (S) Rose-Marie Edlund (S) Bertil Andersson

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer