HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-06-16 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2014. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport"

Transkript

1 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2014 Kortfattade beskrivningar Förvaltningssorterad rapport

2 Innehållsförteckning Halmstads kommun Barn- och ungdomsnämndens stiftelser... 3 Stiftelsen Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn... 4 Stiftelsen Sigrid Kanths minnesfond... 5 Stiftelsen Walter Raquettes donationsfond... 6 Stiftelsen Samfond för Halmstads grundskolor... 7 Stiftelsen Samfond till förmån för barn- och ungdom... 8 Stiftelsen Ingegerd Svenssons donationsfond... 9 med egen styrelse Stiftelsen Fonden Hjälp åt djuren i naturen Hemvårdsnämndens stiftelser Stiftelsen Emmy Anderssons fond Stiftelsen Knut Bengtssons donationsfond Stiftelsen Gustav och Helny Berndtssons donationsfond Stiftelsen Leonard Boströms donationsfond Stiftelsen Handlare Birger Larssons fond Stiftelsen Karl Oskar Larssons donationsfond Stiftelsen Donation från Oskarström Sulphite Mills sociala fond Stiftelsen Samfond till förmån för intagna på kommunens ålderdomshem Kommunfullmäktiges stiftelser Stiftelsen Handlar Alfred Anderssons donationsfond Stiftelsen Apelstamska donationsfonden Stiftelsen Ludvig Danströms donationsfond Stiftelsen Hilda och Axel Grönqvist Stiftelsen Fritz Gyllensvärds donationsfond Stiftelsen Halmstads Kallvattenkurs understödsfond Stiftelsen Halmstads Sparbanks fond Stiftelsen Spritbolagets gåvofond Kommunstyrelsens stiftelser Stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond Stiftelsen Artur och Helga Johanssons Stiftelsen Emelia och Birger Johnssons donationsfond Stiftelsen Gunnar Larssons, Dalaberg, fond Stiftelsen Janne och Aurelia Nilsson Stiftelsen Onämnd Givares Galgbergsfond Stiftelsen Dr C M Petris donation till staty av Karl XI Kulturnämndens stiftelser Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond Stiftelsen KF:s Jubileumsfond Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stiftelser Stiftelsen Petter Bengtssons hjälpfond Stiftelsen Ernst Broderssons donationsfond Stiftelsen Johan Carlssons donationsfond Stiftelsen Daniel Delliens minne Stiftelsen Gunnar Eriksson minnesfond Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond Stiftelsen Halmstads gymnasieskolors samfond Stiftelsen G N Hammars och Eva Stael von Holsteins minne Stiftelsen J A Hjelmströms donation (Hamndirektionens fond) Stiftelsen Erik och Jenny Hultquists donationsfond Stiftelsen syskonen Johanssons donationsfond Stiftelsen syster Hilda Johanssons donationsfond Stiftelsen Oscar och Ina Larssons donationsfond Giltig år 2014 Sida 1 av 68

3 Stiftelsen Larssonska stipendiefonden Stiftelsen Albert Löfströms donationsfond Stiftelsen Peter von Möllers donationsfond Stiftelsen Annie och Oskar Perssons donationsfond Stiftelsen dr C M Petris donationsfond Stiftelsen Christina och Petronella Petterssons minnesfond Stiftelsen J H Petterssons donationsfond Stiftelsen Julia och Hedda von Segebadens fond för epileptiska barn Stiftelsen Samfond för social hjälpverksamhet Stiftelsen Gustav Söderberg Stiftelsen Familjen Tornérhielms och Boije af Gennäs Stiftelsen Axel och Ragnhild Westmans donationsfond Alfabetisk ordning Giltig år 2014 Sida 2 av 68

4 Barn- och ungdomsnämndens stiftelser Giltig år 2014 Sida 3 av 68

5 Stiftelsen Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn Organisationsnr: Förvaltning: Barn- och ungdomsnämnden Objekt: 142 Eget kapital: 496,7 kkr Utdelat fg år: 11,0 kkr Utdelningsbart i år: 12,0 kkr Den disponibla avkastningen skall användas till förmån för barn och ungdom inom Halmstads kommun, eller med anknytning till området som står under nämndens omvårdnad och som vistas på annan ort, företrädesvis för a) utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn, b) främjande av barn och ungdoms fritids- och rekreationsverksamhet, c) bidrag till utrustning av ungdomsgårdars eller ungdomsorganisationers klubblokaler, eller andra liknande behov. Företräde bör vid utdelning ges åt barn eller ungdom som av sociala centralnämnden placerats i fosterhem och åt dem som för angivna ändamål är i behov av ekonomisk hjälp. Omfattas av stiftelselagen. Utdelning har skett till förskolor, daghem, fritidshem, dagbarnvårdargrupper m m inom kommunen för utflykter och andra aktiviteter. Permutation Giltig år 2014 Sida 4 av 68

6 Stiftelsen Sigrid Kanths minnesfond Organisationsnr: Förvaltning: Barn- och ungdomsnämnden Objekt: 202 Eget kapital: 4454,8 kkr Utdelat fg år: 99,5 kkr Utdelningsbart i år: 108,6 kkr Främjande av barns- och ungdomars fritids- och rekreationsverksamhet samt utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn (1938). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning har skett till förskolor, daghem, fritidshem, dagbarnvårdargrupper samt idrottsföreningar med ungdomsverksamhet inom kommunen för utflykter och andra aktiviteter. Permutation Giltig år 2014 Sida 5 av 68

7 Stiftelsen Walter Raquettes donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Barn- och ungdomsnämnden Objekt: 252 Eget kapital: 9233,4 kkr Utdelat fg år: 202,5 kkr Utdelningsbart i år: 225,5 kkr Till förmån för barn och ungdom från Halmstads kommun, företrädesvis för a) främjande av deras fritids- och rekreationsverksamhet, b) utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn (1912). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning har skett till förskolor, daghem, fritidshem, dagbarnvårdargrupper samt idrottsföreningar med ungdomsverksamhet inom kommunen för utflykter och andra aktiviteter. Permutation Giltig år 2014 Sida 6 av 68

8 Stiftelsen Samfond för Halmstads grundskolor Organisationsnr: Förvaltning: Barn- och ungdomsnämnden Objekt: 172 Eget kapital: 1658,3 kkr Utdelat fg år: 36,2 kkr Utdelningsbart i år: 39,5 kkr Till stipendium för fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet, hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet eller annat för elevernas gemensamt ändamål samt förvärv av material eller andra saker (1979). Omfattas av stiftelselagen. Bildad 1979 genom permutation av 76 st av kommunens fonder med anknytning till skolväsendet. Utdelning har skett till grundskoleklasser inom kommunen för gemensamma skol- och studieresor samt till grupper inom kommunala musikskolan med elever på grundskolenivå. Giltig år 2014 Sida 7 av 68

9 Stiftelsen Samfond till förmån för barn- och ungdom Organisationsnr: Förvaltning: Barn- och ungdomsnämnden Objekt: 263 Eget kapital: 1136,0 kkr Utdelat fg år: 25,4 kkr Utdelningsbart i år: 27,7 kkr Främjande av barns och ungdoms fritids- och rekreationsverksamhet, bidrag till utrustning av ungdomsgårdar eller ungdomsorganisationers klubblokaler, trivsel, trevnad och förströelse på kommunen tillhöriga barnstugor, samt andra liknande Omfattas av stiftelselagen. Bildad 1978 genom permutation av 12 stycken fonder till förmån för barnhem, skollovskoloniverksamhet med mera. Giltig år 2014 Sida 8 av 68

10 Stiftelsen Ingegerd Svenssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Barn- och ungdomsnämnden Objekt: 266 Eget kapital: 23,4 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 4,3 kkr Till den kvinnliga elev i Lyngåkraskolans fjärdeklass som visat prov på den bästa kamratandan (1964). Giltig år 2014 Sida 9 av 68

11 med egen styrelse Giltig år 2014 Sida 10 av 68

12 Stiftelsen Fonden Hjälp åt djuren i naturen Organisationsnr: Förvaltning: med egen styrelse Objekt: 184 Eget kapital: 1192,5 kkr Utdelat fg år: 50,0 kkr Utdelningsbart i år: 374,7 kkr Att med medel som ställes till dess förfogande i form av gåvor, donationer, anslag etc bereda djur, företrädesvis fåglar, inom verksamhetsområdet hjälp och bistånd vid nödsituationer samt genom fasta anordningar förbättra dessa djurs levnadsbetingelser. Stiftelsen skall ej engagera sig i viltvårdsåtgärder som åligger jakträttsinnehavare/markägare utom vid exceptionella katastroftillfällen. Omfattas av stiftelselagen. Stiftelsen har egen styrelse. I oktober 1996 tillfördes stiftelsen ett legat på 932 kkr från Anna Beekens dödsbo. Stiftelsen är en Insamlingsstiftelse. En rehabiliteringsanläggning för fåglar invigdes i december En begravningsplats för smådjur har 1997 iordningsställts på Galgberget. Förbättringar vid Trottasjö år Ett holkprojekt på gården Lilla Böslid år Giltig år 2014 Sida 11 av 68

13 Hemvårdsnämndens stiftelser Giltig år 2014 Sida 12 av 68

14 Stiftelsen Emmy Anderssons fond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 104 Eget kapital: 1005,5 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,0 kkr Ett hem för äldre, förknippat med viss standard (1994). Omfattas av stiftelselagen. Giltig år 2014 Sida 13 av 68

15 Stiftelsen Knut Bengtssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 111 Eget kapital: 27,0 kkr Utdelat fg år: 2,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,7 kkr Skattskyldighet: Nej Extra förplägnad för pensionärerna på Soldalens ålderdomshem, Söndrum (1981). Utdelningen från fonden brukar användas för kaffesamkväm vid midsommar- och julfirande på Soldalen. Giltig år 2014 Sida 14 av 68

16 Stiftelsen Gustav och Helny Berndtssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 117 Eget kapital: 237,0 kkr Utdelat fg år: 10,6 kkr Utdelningsbart i år: 5,9 kkr Till förströelse och glädje för patienter och personal vid Olsgårdens sjukhem (1977). Fonden överfördes från Landstinget i maj 1993 i samband med ÄDEL-reformen. Giltig år 2014 Sida 15 av 68

17 Stiftelsen Leonard Boströms donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 118 Eget kapital: 144,9 kkr Utdelat fg år: 3,3 kkr Utdelningsbart i år: 3,6 kkr Avkastningen på kvarlåtenskapen skall användas till trivselbefrämjande åtgärder för de boende på Åleds servicecenter. Om verksamheten vid Åleds servicecenter upphör skall istället avkastningen användas för motsvarande ändamål vid andra ålderdomshem och servicecenter i Halmstads kommun (1999). Giltig år 2014 Sida 16 av 68

18 Stiftelsen Handlare Birger Larssons fond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 210 Eget kapital: 96,6 kkr Utdelat fg år: 4,4 kkr Utdelningsbart i år: 2,4 kkr Vid jul- och nyårstid göra det extra festligt och högtidligt för pensionärerna på ålderdomshemmet i Getinge (1990). Giltig år 2014 Sida 17 av 68

19 Stiftelsen Karl Oskar Larssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 212 Eget kapital: 98,8 kkr Utdelat fg år: 3,1 kkr Utdelningsbart i år: 3,3 kkr Skattskyldighet: Nej Kvarlåtenskapen skall tillfalla ålderdomshemmet Vidablick, Oskarström (1981). Stiftelsens disponibla medel brukar användas till inköp av konstverk eller prydnadsföremål i samlingslokaler på Vidablick eller till kaffesamkväm för hemmets pensionärer. Giltig år 2014 Sida 18 av 68

20 Stiftelsen Donation från Oskarström Sulphite Mills sociala fond Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 233 Eget kapital: 101,9 kkr Utdelat fg år: 4,5 kkr Utdelningsbart i år: 2,6 kkr Till förströelse och glädje för patienter och personal vid Olsgårdens sjukhem. Fonden överfördes från Landstinget i maj 1993 i samband med ÄDEL-reformen. Giltig år 2014 Sida 19 av 68

21 Stiftelsen Samfond till förmån för intagna på kommunens ålderdomshem Organisationsnr: Förvaltning: Hemvårdsnämnden Objekt: 262 Eget kapital: 463,7 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 26,8 kkr Trivselbefrämjande åtgärder för de pensionärer som är intagna på kommunens ålderdomshem. Utdelningen från stiftelsen har skett för inköp av exempelvis psalmböcker, konstverk och akvarium samt exempelvis till kaffesamkväm, gåsfest och knutsfest, och för utflykter för pensionärer vid kommunens servicecentrar. Bildad 1979 genom permutation av 12 stycken fonder för sociala ändamål. Giltig år 2014 Sida 20 av 68

22 Kommunfullmäktiges stiftelser Giltig år 2014 Sida 21 av 68

23 Stiftelsen Handlar Alfred Anderssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 102 Eget kapital: 957,6 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,0 kkr Grundplåt till ett blivande hem för obotligt sjuka. Omfattas av stiftelselagen. Fondens medel disponerades under många år av Stiftelsen Frälsningsarméns hem Västersol som ett räntefritt lån. All avkastning och ränta kapitaliseras. Permutation Giltig år 2014 Sida 22 av 68

24 Stiftelsen Apelstamska donationsfonden Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 103 Eget kapital: 1333,8 kkr Utdelat fg år: 170,0 kkr Utdelningsbart år:i 175,7 kkr För staden Halmstads förskönande. För stadens utveckling tjänliga och dess invånare allmännyttiga inrättningar, som inte skall betalas med allmänna utskylder (1914). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning ur stiftelsen har skett till gatuljusstolpar på Vallgatan, till konstverk vid Örjansskolan, till restaurering av intarsiapartier i rådhuset, till iordningsställande av fontän på Norre Torg och till skulptur vid Halmstads slott. Utdelning skall enligt testamente enbart ske tidigast vart femte år. Senaste utdelningstillfälle var Med beaktande av testamente bör nästa utdelningsår vara Giltig år 2014 Sida 23 av 68

25 Stiftelsen Ludvig Danströms donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 132 Eget kapital: 1148,5 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 327,4 kkr Var tionde år användas till sådant för Halmstads kommun och dess innevånare allmänt gagneligt ändamål, vilket ej kommunen äger laglig förpliktelse att med egna medel åstadkomma och upprätthålla, exempelvis främjande av kyrklig verksamhet eller religiös, sedligt och välgörande syfte, undervisningsväsendet och den allmänna upplysningens höjande såsom genom bidrag till ett stadsbibliotek, stadens förskönande genom parkanläggning, konstverk och dylikt, sjukvårdens förbättrande genom t ex sjukhem för barn, asyler för vanföra och sjuka ålderstigna m m, som vid varje tidpunkt kan befinnas särskilt behjärtansvärt (1924). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning ur stiftelsen har skett till iordningsställande av fontän på Norre Torg, till föreningen Halmstads Soldathem, till skulptur vid Halmstads slott. Permutationsansökan delvis avslagen av kammarkollegiet Senaste utdelningstillfälle var Med beaktande av testamente bör nästa utdelningsår vara Giltig år 2014 Sida 24 av 68

26 Stiftelsen Hilda och Axel Grönqvist Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 153 Eget kapital: 10320,1 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,0 kkr Uppförande av bostäder åt obemedlade eller mindre bemedlade personer som under minst 15 år varit mantalsskrivna i Halmstad utan att ha anlitat fattigvården (1939). Omfattas av stiftelselagen. I enlighet med urkunden bör all avkastning och ränta kapitaliseras tills ändamålet i testamentet uppfyllts. Giltig år 2014 Sida 25 av 68

27 Stiftelsen Fritz Gyllensvärds donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 162 Eget kapital: 932,4 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 104,7 kkr Underlätta byggandet av en teater och i någon mån trygga dess drift (1945). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning ur stiftelsen har skett i form av förlustbidrag till Halmstads Teaterförening och andra lokala teatersällskap för arrangemang på Halmstads Teater. Giltig år 2014 Sida 26 av 68

28 Stiftelsen Halmstads Kallvattenkurs understödsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 177 Eget kapital: 321,0 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 168,2 kkr Till fribad åt fattiga, behövande besökare (1873). Giltig år 2014 Sida 27 av 68

29 Stiftelsen Halmstads Sparbanks fond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 179 Eget kapital: 330,0 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,0 kkr Till inrättande av en yrkesslöjdskola oberoende av slöjdundervisningen i folkskolan (1892). Giltig år 2014 Sida 28 av 68

30 Stiftelsen Spritbolagets gåvofond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunfullmäktige Objekt: 268 Eget kapital: 719,6 kkr Utdelat fg år: 75,0 kkr Utdelningsbart i år: 36,7 kkr Till egendomens (Norre Katt) försköning och andra bekvämligheter till dem som besöker stället (1905). Omfattas av stiftelselagen. År 2013 bidrog utdelningen till att belysa viktiga konstverk i Norre Katts park. Giltig år 2014 Sida 29 av 68

31 Kommunstyrelsens stiftelser Giltig år 2014 Sida 30 av 68

32 Stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 112 Eget kapital: 292,5 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 40,4 kkr Stadens förskönande genom planteringar och parkanläggningar. Understöd åt sådana föreningar som bereder allmänheten förädlande nöjen såsom föreläsningar, konserter och dylikt. Understöd till nykterhetsföreningar eller eljest till nykterhetens främjande. Understöd till ungdomar som önskar utbilda sig inom ett yrke (1917). Föreningen Halmstads Soldathem brukar regelbundet erhålla bidrag från stiftelsen. Permutation kronor är endast utdelningsbart till "över tid bestående" donationer såsom konstverk/skulpturer och dylikt. Giltig år 2014 Sida 31 av 68

33 Stiftelsen Artur och Helga Johanssons Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 191 Eget kapital: 236,3 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 36,9 kkr För att glädja gamla arbetsamma människor inom Söndrums församling, skall räntan årligen utdelas vid jultiden (1981). Giltig år 2014 Sida 32 av 68

34 Stiftelsen Emelia och Birger Johnssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 194 Eget kapital: 78,9 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 19,5 kkr Skattskyldighet: Nej Förvaltas till kommunens bästa (1948). Giltig år 2014 Sida 33 av 68

35 Stiftelsen Gunnar Larssons, Dalaberg, fond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 211 Eget kapital: 35,1 kkr Utdelat fg år: 1,3 kkr Utdelningsbart i år: 0,7 kkr Till fem skötsamma personer inom Söndrums nuvarande församling (1972). Socialnämnden beslutar om utdelningen ur stiftelsen. Giltig år 2014 Sida 34 av 68

36 Stiftelsen Janne och Aurelia Nilsson Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 231 Eget kapital: 32995,4 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,0 kkr Ett hem för pauvres honteux (1938). Stiftelsen äger/har ägt fastigheter - Batteriet 19 och Instruktören 10, varav den sistnämnda är såld. Omfattas av stiftelselagen. Vid årsskiftet 1993/94 togs en nybyggd fastighet i kvarteret Batteriet, omfattande 46 pensionärslägenheter med huvudsakligen två rum och kök, i bruk. Giltig år 2014 Sida 35 av 68

37 Stiftelsen Onämnd Givares Galgbergsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 152 Eget kapital: 186,6 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 11,9 kkr Anläggningar eller byggnader till försköning av Galgberget, utveckling av flora och fauna, befrämja besökares trivsel och bekvämlighet. Museistiftelsen, Halmstad, Eldsberga församling, Eldsberga Hembygdsförening har erhållit utdelning från stiftelsen dels för firandet av Eldsberga gamla skolas 150 års jubileum, dels för tryckning av en folder med information om Hallandsgården, Galgberget och Eldsberga gamla skola. Ny lekplats på Friluftsmuséet Hallandsgården år Giltig år 2014 Sida 36 av 68

38 Stiftelsen Dr C M Petris donation till staty av Karl XI Organisationsnr: Förvaltning: Kommunstyrelsen Objekt: 246 Eget kapital: 47,5 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,0 kkr Grundplåt till staty av konung Karl XI (1916). Giltig år 2014 Sida 37 av 68

39 Kulturnämndens stiftelser Giltig år 2014 Sida 38 av 68

40 Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kulturnämnden Objekt: 115 Eget kapital: 17,0 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 0,5 kkr Skattskyldighet: Nej Till stadens hantverksångförening och/eller skarpskyttemusikkår, hälften vardera, eller till likartad sångförening eller musikkår (1866). Enligt ändring (1953) får stiftelsens avkastning även användas till understöd åt förutvarande lärjungar vid Halmstads folkskolor för fortsatt utbildning. Giltig år 2014 Sida 39 av 68

41 Stiftelsen KF:s Jubileumsfond Organisationsnr: Förvaltning: Kulturnämnden Objekt: 203 Eget kapital: 808,1 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 22,2 kkr Fond för inköp av konst för smyckande av kommunens lokaler (1962). Omfattas av stiftelselagen. Bildad vid firandet av KF:s 100-årsjubileum Giltig år 2014 Sida 40 av 68

42 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stiftelser Giltig år 2014 Sida 41 av 68

43 Stiftelsen Petter Bengtssons hjälpfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 113 Eget kapital: 665,2 kkr Utdelat fg år: 21,0 kkr Utdelningsbart i år: 21,5 kkr Skattskyldighet: Nej För gamla och sjuka pensionärer och åldringar i Halmstad (1959). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Giltig år 2014 Sida 42 av 68

44 Stiftelsen Ernst Broderssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 116 Eget kapital: 747,5 kkr Utdelat fg år: 22,4 kkr Utdelningsbart i år: 23,0 kkr Skattskyldighet: Nej Till i nuvarande Halmstads kommun boende sjuka eller gamla personer som är i behov av understöd, med företrädesrätt för s k pauvres honteux (1931). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 43 av 68

45 Stiftelsen Johan Carlssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 121 Eget kapital: 149,9 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 8,5 kkr Till stipendier till begåvade och skötsamma ynglingar i före detta Snöstorps kommun som genomgår eller avser att genomgå folkhögskola eller lantmannaskola (1950). Utdelning har skett till studerande vid folkhögskolor, lantmannaskolor och lantbruksuniversitet. Giltig år 2014 Sida 44 av 68

46 Stiftelsen Daniel Delliens minne Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 135 Eget kapital: 53,0 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 4,7 kkr Till premier inom jordbruket sysselsatta, i första hand inom före detta Eldsberga kommun, som studerar vid folkhögskolor eller lantmannaskolor. Undantagsvis kan utdelning ske till någon som fullgjort sitt livsverk inom jordbruket (1957). Utdelning har skett till studerande vid folkhögskolor, lantmannaskolor och lantbruksuniversitet. Giltig år 2014 Sida 45 av 68

47 Stiftelsen Gunnar Eriksson minnesfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 138 Eget kapital: 257,3 kkr Utdelat fg år: 8,0 kkr Utdelningsbart i år: 8,6 kkr Skattskyldighet: Nej Stiftelsens årliga avkastning, förutom en tiondel, skall användas till mindre bemedlade föräldrar i Halmstad kommun, med handikappade barn, vilka de under längre eller kortare tid har den personliga omvårdnaden för sina barn i hemmet (2002). Giltig år 2014 Sida 46 av 68

48 Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 141 Eget kapital: 1123,3 kkr Utdelat fg år: 21,4 kkr Utdelningsbart i år: 26,7 kkr Till understöd åt personer med otillfredsställande försörjningsförmåga med företrädesrätt för pauvres honteux. Styrelsen har dock rätt att använda en del av avkastningen till andra välgörande ändamål inom samhället, vilka inte bör finansieras med skattemedel (1905). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 47 av 68

49 Stiftelsen Halmstads gymnasieskolors samfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 174 Eget kapital: 3700,7 kkr Utdelat fg år: 80,9 kkr Utdelningsbart i år: 88,0 kkr Till stipendium för fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet, hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet eller annat för elevernas gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker (1979). Omfattas av stiftelselagen.utdelning har skett till gymnasieklasser inom kommunen för skol- och studieresor samt till grupper inom kommunal musikskolan med elever på gymnasienivå. Bildad 1979 genom permutation av 65 stycken fonder med anknytning till det gymnasiala undervisningsväsendet. Giltig år 2014 Sida 48 av 68

50 Stiftelsen G N Hammars och Eva Stael von Holsteins minne Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 181 Eget kapital: 494,0 kkr Utdelat fg år: 14,2 kkr Utdelningsbart i år: 14,6 kkr Skattskyldighet: Nej Den disponibla avkastningen skall av socialnämnden användas för utdelning av understöd åt behövande personer inom Halmstads kommun, företrädesvis som, a) hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, b) hjälp till andra behövande personer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga, att män och kvinnor vid utdelning skall behandlas lika samt att avkastning som inte användes skall reserveras för utdelning kommande år. Företräde bör vidutdelning ges åt den som kan räkna släktskap med Fredrika Uddenbergs föräldrar (1895). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 49 av 68

51 Stiftelsen J A Hjelmströms donation (Hamndirektionens fond) Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 182 Eget kapital: 141,9 kkr Utdelat fg år: 3,2 kkr Utdelningsbart i år: 3,5 kkr Understödsfond för efterlevande till hamnens fast anställda personal (1939). Permutation Giltig år 2014 Sida 50 av 68

52 Stiftelsen Erik och Jenny Hultquists donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 186 Eget kapital: 186,4 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 44,7 kkr Skattskyldighet: Nej Till Hvita Bandets barnhem i Varberg att användas på sätt dess styrelse förordnar (1939). Endast den årliga avkastningen får tagas i anspråk. Denna avkastning utdelas årligen vid jultiden. (Tillägg 1942). Enligt Kammarkollegiets permutationsbeslut skall fondens avkastning delas ut till någon eller några behövande mödrar med spädbarn som vistas på Stenbocksgården i Halmstad. Från landstinget övertagen fond i samband med HOS-reformen ( ). Giltig år 2014 Sida 51 av 68

53 Stiftelsen syskonen Johanssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 192 Eget kapital: 491,2 kkr Utdelat fg år: 11,0 kkr Utdelningsbart i år: 11,9 kkr Till täckande av kostnader för vård- och eftervård, ortopediska och personliga hjälpmedel, konvalescentvård och rekreationsresor för någon mindre bemedlad från Harplinge (1944). Kammarkollegiet beslöt 1973 om en ändring i tidigare generella bestämmelser angående användning av så kallade frisängsfonder. Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Giltig år 2014 Sida 52 av 68

54 Stiftelsen syster Hilda Johanssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 193 Eget kapital: 106,5 kkr Utdelat fg år: 3,4 kkr Utdelningsbart i år: 3,5 kkr Skattskyldighet: Nej Till fattiga barns underhåll och beklädnad (1950). Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Giltig år 2014 Sida 53 av 68

55 Stiftelsen Oscar och Ina Larssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 213 Eget kapital: 78,6 kkr Utdelat fg år: 1,7 kkr Utdelningsbart i år: 1,9 kkr Till handikappade och utvecklingsstörda barns förkovran och förströelse för anskaffande av apparater och/eller leksaker, resor och dylikt. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Giltig år 2014 Sida 54 av 68

56 Stiftelsen Larssonska stipendiefonden Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 214 Eget kapital: 63,3 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 4,1 kkr Till välartade manliga studerande från Eldsberga socken som studerar vid något av rikets universitet, högskolor eller högre lantbruksskolor (1935). Utdelning har skett till studerande vid lantmannaskolor, universitet och högskolor. Giltig år 2014 Sida 55 av 68

57 Stiftelsen Albert Löfströms donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 216 Eget kapital: 399,0 kkr Utdelat fg år: 11,7 kkr Utdelningsbart i år: 12,0 kkr Skattskyldighet: Nej Den för utdelning disponibla avkastningen skall av socialnämnden med belopp som i varje enskilt fall bestämmes användas för utdelning såsom understöd åt behövande personer inom användningsområdet, företrädesvis för a) hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, b) hjälp till andra behövande personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, c) bekostnad av material, saker eller åtgärd som socialnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationens syften (1923). Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 56 av 68

58 Stiftelsen Peter von Möllers donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 222 Eget kapital: 810,2 kkr Utdelat fg år: 25,6 kkr Utdelningsbart i år: 26,3 kkr Skattskyldighet: Nej Understöd åt personer, företrädesvis pauvres honteux, med otillfredsställande försörjningsförmåga (1904). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 57 av 68

59 Stiftelsen Annie och Oskar Perssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 241 Eget kapital: 909,2 kkr Utdelat fg år: 30,1 kkr Utdelningsbart i år: 29,4 kkr Skattskyldighet: Nej Till främjandet av utbildning i lantbruksskötsel eller lanthushållning av skötsamma behövande ungdomar från Harplinge (1961). Destinatärskretsen har utvidgats till att omfatta samtliga elever i Harplinge kommundel, inte bara de som studerar lantbruksskötsel och lanthushållning (1993). Omfattas av stiftelselagen. Permutationsbeslut Giltig år 2014 Sida 58 av 68

60 Stiftelsen dr C M Petris donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 242 Eget kapital: 147,8 kkr Utdelat fg år: 3,3 kkr Utdelningsbart i år: 3,7 kkr Understöd åt familjer - främst inom arbetarklassen och med många minderåriga barn - som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1916). Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Giltig år 2014 Sida 59 av 68

61 Stiftelsen Christina och Petronella Petterssons minnesfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 244 Eget kapital: 790,4 kkr Utdelat fg år: 24,9 kkr Utdelningsbart i år: 25,6 kkr Skattskyldighet: Nej Till personer som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1941). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 60 av 68

62 Stiftelsen J H Petterssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 245 Eget kapital: 435,7 kkr Utdelat fg år: 9,7 kkr Utdelningsbart i år: 10,6 kkr Till behövande ålderstigna män och kvinnor vilka gjort sig kända för en arbetsam och hedrande vandel (1941). Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 61 av 68

63 Stiftelsen Julia och Hedda von Segebadens fond för epileptiska barn Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 264 Eget kapital: 1436,1 kkr Utdelat fg år: 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 337,6 kkr Skattskyldighet: Nej Bereda årligt underhåll och utrustning åt det mest i behov av vård varande obildbara epileptiska barnen inom Abild, Årstad, Slöinge, Getinge och Harplinge socknar av Hallands län (1899). Omfattas av stiftelselagen. Från landstinget övertagen stiftelse i samband med HOSreformen. Giltig år 2014 Sida 62 av 68

64 Stiftelsen Samfond för social hjälpverksamhet Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 261 Eget kapital: 2667,0 kkr Utdelat fg år: 50,3 kkr Utdelningsbart i år: 54,6 kkr För utdelning såsom understöd - dock ej sådana understöd som det enligt lag åligger kommunen att bekosta åt behövande personer boende inom samfondens verksamhetsområde, företrädesvis för hjälp till äldre personer som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med otillfredsställande försörjningsförmåga, hjälp till andra behövande personer eller familjer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga, bekostande av material, saker eller åtgärder som sociala centralnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationernas syften. Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Fonden bildades 1979 genom permutation av 95 stycken donationsfonder för i huvudsak sociala ändamål. Giltig år 2014 Sida 63 av 68

65 Stiftelsen Gustav Söderberg Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 267 Eget kapital: 55230,2 kkr Utdelat fg år: 1754,9 kkr Utdelningsbart i år: 1792,0 kkr Skattskyldighet: Nej Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt försörjningsläge (1892). Ändringar enl stf beslut 1928, dk beslut Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 64 av 68

66 Stiftelsen Familjen Tornérhielms och Boije af Gennäs Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 271 Eget kapital: 1223,7 kkr Utdelat fg år: 27,4 kkr Utdelningsbart i år: 29,9 kkr Bidrag till hyra för äldre behövande (Pauvres honteux), i första hand damer med företräde för släktingar till Betty och Stanny Boije af Gennäs. Bidragen skall vara utöver de kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel (1930). Omfattas av stiftelselagen. Giltig år 2014 Sida 65 av 68

67 Stiftelsen Axel och Ragnhild Westmans donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Objekt: 282 Eget kapital: 3902,5 kkr Utdelat fg år: 122,3 kkr Utdelningsbart i år: 125,1 kkr Skattskyldighet: Nej Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt försörjningsläge (1935). Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Giltig år 2014 Sida 66 av 68

68 Alfabetisk ordning Halmstads kommun Stiftelsen A von Björnmarcks donationsfond Stiftelsen Albert Löfströms donationsfond Stiftelsen Annie och Oskar Perssons donationsfond Stiftelsen Apelstamska donationsfonden Stiftelsen Artur och Helga Johanssons Stiftelsen Axel och Ragnhild Westmans donationsfond Stiftelsen Christina och Petronella Petterssons minnesfond Stiftelsen Daniel Delliens minne Stiftelsen Donation från Oskarström Sulphite Mills sociala fond Stiftelsen Dr C M Petris donation till staty av Karl XI Stiftelsen dr C M Petris donationsfond Stiftelsen Emelia och Birger Johnssons donationsfond Stiftelsen Emmy Anderssons fond Stiftelsen Erik och Jenny Hultquists donationsfond Stiftelsen Ernst Broderssons donationsfond Stiftelsen Familjen Tornérhielms och Boije af Gennäs Stiftelsen Fonden Hjälp åt djuren i naturen Stiftelsen Fritz Gyllensvärds donationsfond Stiftelsen G N Hammars och Eva Stael von Holsteins minne Stiftelsen Gunnar Eriksson minnesfond Stiftelsen Gunnar Larssons, Dalaberg, fond Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond Stiftelsen Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn... 4 Stiftelsen Gustav och Helny Berndtssons donationsfond Stiftelsen Gustav Söderberg Stiftelsen Halmstads gymnasieskolors samfond Stiftelsen Halmstads Kallvattenkurs understödsfond Stiftelsen Halmstads Sparbanks fond Stiftelsen Handlar Alfred Anderssons donationsfond Stiftelsen Handlare Birger Larssons fond Stiftelsen Hilda och Axel Grönqvist Stiftelsen Ingegerd Svenssons donationsfond... 9 Stiftelsen J A Hjelmströms donation (Hamndirektionens fond) Stiftelsen J H Petterssons donationsfond Stiftelsen Janne och Aurelia Nilsson Stiftelsen Johan Carlssons donationsfond Stiftelsen Julia och Hedda von Segebadens fond för epileptiska barn Stiftelsen Karl Oskar Larssons donationsfond Stiftelsen KF:s Jubileumsfond Stiftelsen Knut Bengtssons donationsfond Stiftelsen Larssonska stipendiefonden Stiftelsen Leonard Boströms donationsfond Stiftelsen Ludvig Danströms donationsfond Stiftelsen Onämnd Givares Galgbergsfond Stiftelsen Oscar och Ina Larssons donationsfond Stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond Stiftelsen Peter von Möllers donationsfond Stiftelsen Petter Bengtssons hjälpfond Stiftelsen Samfond för Halmstads grundskolor... 7 Giltig år 2014 Sida 67 av 68

69 Stiftelsen Samfond för social hjälpverksamhet Stiftelsen Samfond till förmån för barn- och ungdom... 8 Stiftelsen Samfond till förmån för intagna på kommunens ålderdomshem Stiftelsen Sigrid Kanths minnesfond... 5 Stiftelsen Spritbolagets gåvofond Stiftelsen syskonen Johanssons donationsfond Stiftelsen syster Hilda Johanssons donationsfond Stiftelsen Walter Raquettes donationsfond... 6 Giltig år 2014 Sida 68 av 68

2015-05-22 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2015. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport

2015-05-22 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2015. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport 2015-05-22 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2015 Kortfattade beskrivningar Förvaltningssorterad rapport Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens stiftelser... 3 Stiftelsen Gustav E Falcks stiftelse för

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Stiftelsen Syskonen Brolins donation Socialnämnden Den årliga avkastningen skall utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem.

Stiftelsen Syskonen Brolins donation Socialnämnden Den årliga avkastningen skall utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem. Stiftelsen Fågelfonden Kommunstyrelsen Den årliga avkastningen ställes till parkförvaltningens förfogande för utfordring vintertid av fåglar i Ätran vid Falkenberg med möjlighet att vid särskilt stränga

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun Vad som gäller för att söka dessa kan man läsa under deras ändamål. Det finns en blankett på hemsidan man

Läs mer

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder... 3 Stiftelsen Wallinska fonden... 8 Mathias Stenhammars fond... 10 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond... 12 Stiftelse

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Pensionärshemsfonden (fd. Ryssby kommun) - reviderad

Permutation av Stiftelsen Pensionärshemsfonden (fd. Ryssby kommun) - reviderad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-01-21 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Pensionärshemsfonden (fd. Ryssby kommun) - reviderad Förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2015-153

Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2015-153 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 168 Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2015-153 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 )

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 14.55 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Solweig Gard (S) ersättare för Alexander

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond

Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-18 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond av år 1945 Förslag till beslut

Läs mer

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Med inriktning på cancerforskning Stiftelsen Fonden för cancerforskning vid Sahlgrenska sjukhuset Nordea # 184 Stiftelsens ändamål är att stödja och främja cancerforskning

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Roger Nyman (V), ersättare Christian Nordin Olsson (SD), insynsplats Majlis Johansson, kommunsekreterare

Roger Nyman (V), ersättare Christian Nordin Olsson (SD), insynsplats Majlis Johansson, kommunsekreterare Kommunstyrelsen 2013-05-06 1 (22) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-05-06 klockan 14.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Joakim Klasson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M) Pontus

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-11-25

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-11-25 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-11-25 2013-08-12 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2013/14 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till förvärvsarbetande kvinnor, födda och bosatta i Göteborg, med mindre goda inkomster. Ansökan

Läs mer

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland Landstinget förvaltar 82 stiftelser och fonder. En stiftelse är från början en donation antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden

Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-31 KS 2014/0921 50111 Kommunstyrelsen Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna mellan listan och internetadressen gäller uppgifterna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86 2 KALLELSE 2013-05-16 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-05-16, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk 2 Avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer

praktikan Stiftelser och fonder Uppdaterat 2005-05-02 Stiftelser och fonder

praktikan Stiftelser och fonder Uppdaterat 2005-05-02 Stiftelser och fonder praktikan Stiftelser och fonder Stiftelser och fonder Christina Gotting Sveriges Frikyrkosamråd praktikan Stiftelser och fonder INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Stiftelselagen 1 2. Innebörden av begreppet stiftelse

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till!

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Hur man söker Fonder och stipendier Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Till dig... Med kärlek och tacksamhet vill jag skriva ner och dela med mig av min livserfarenhet

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Vid protokollet Paul Petersons stiftelse styrelse Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn?

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Karin Sparring Björkstén Karin.Sparring-Bjorksten@sll.se Med Dr Överläkare, Specialist i psykiatri och geriatrik Skäms inte! Schizofreni är ingens

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelsens granskning av till Göteborgs kommun anknutna stiftelser

Sammanställning av Länsstyrelsens granskning av till Göteborgs kommun anknutna stiftelser ." LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Promemoria Diarienummer Sida r.~.'" Göteborgs Stad 2014-09-04 206-30358-2014 1 (13) t.!:~}1 S~dsledningskontoret 2014-09- 04 Diarienr... J.oql/..\~..... Göteborgs

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Plats Stadshuset, plan 4, Marstrand Tid Onsdagen den 3 juni kl. 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S)

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL Nr: 4 Datum: 2013-05-28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER ÅRSREDOVISNING 2012 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGS DONATIONSSTIFTELSER

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-10-15 KSN- 2014-0885. Ovan nämnda årsredovisningar förvaras på kommunledningskontoret.

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-10-15 KSN- 2014-0885. Ovan nämnda årsredovisningar förvaras på kommunledningskontoret. KS 16 5 NOVEMBER KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-10-15 KSN- 2014-0885 Kommunstyrelsen Bokslut för förvaltade donationsstiftelser 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 167 Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Funktionshinderrådet i Kalmar läns FONDKATALOG. Förteckning över fonder ur vilka människor med olika funktionsnedsättningar

Funktionshinderrådet i Kalmar läns FONDKATALOG. Förteckning över fonder ur vilka människor med olika funktionsnedsättningar Funktionshinderrådet i Kalmar läns FONDKATALOG Förteckning över fonder ur vilka människor med olika funktionsnedsättningar kan söka medel utgiven av Funktionshinderrådet i Kalmar län Landstingets handikappfunktion

Läs mer

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård GÖTEBORG KONST mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård daniel ekta götesson self contained Målning, 77 x 55 cm. daniel ekta götesson göran lantz den röda stugan Målning, 56 x 72 cm.

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET gällande från 2012-06-01.. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 1 Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet, stiftat den 27 januari 1906 har till ändamål att sammansluta

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden Billerud AB Personalstiftelsen Disponent Christian Storjohanns Stiftelse Stiftelsen Disponent och Fru Christian Storjohanns Stipendiefond Information Stiftelsen Billerud

Läs mer

OBS! Vernissage med visning av konst i kommunrådskorridoren i anslutning till fikat

OBS! Vernissage med visning av konst i kommunrådskorridoren i anslutning till fikat HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2014-11-11 1(4) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum 2014-11-18

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi Delegationen för stiftelser och fonder rf www.saatiopalvelu.fi God stiftelsepraxis Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra.

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Kalmar Hantverkare och Borgares premiefond

Permutation av Stiftelsen Kalmar Hantverkare och Borgares premiefond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-03 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Kalmar Hantverkare och Borgares premiefond Förslag till beslut

Läs mer

Ur stadgarna: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Utbetalning Åhlen-stiftelsen

Ur stadgarna: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Utbetalning Åhlen-stiftelsen Fonder, stiftelser och stipendier Det här sammanställningen samlar en del bra och spännande fonder, stiftelser och stipendier som Vi Unga skulle kunna ha användning av. Under varje rubrik finns en kort

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag

Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag 1 Allmänt 1.1 Stipendier/bidrag Med stipendier avses (prop. 1990/91: 54 s. 180): ett bidrag till en fysisk person som utges för mottagarens

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Försäljning av den testamenterade fastigheten Varberg Gunnarsjö 1:9 i Varbergs kommun

Försäljning av den testamenterade fastigheten Varberg Gunnarsjö 1:9 i Varbergs kommun 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Göran Forss, regionjurist Staben Kansliavdelningen Tfn 035-179629 goran.forss@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-04-11 RS140088 Regionstyrelsen Försäljning av den testamenterade

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL AFFÄRSETISK POLICY

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL AFFÄRSETISK POLICY TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL AFFÄRSETISK POLICY Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillämpningsanvisningar till affärsetisk policy Anvisning 2014-06-02 Kommunstyrelse Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487 KS 4 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487 Kommunstyrelsen Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde Förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Bemyndigande: Ekonomistyrningsverket (ESV) föreskriver följande med stöd av 21 donationsförordningen (1998:140, ändrad 1998:446).

Bemyndigande: Ekonomistyrningsverket (ESV) föreskriver följande med stöd av 21 donationsförordningen (1998:140, ändrad 1998:446). l EKONOM ISTYRNINGSVERKET EKONOMISTYRNINGSVERKETS CIRKULÄRSERIE ESV 1998:1 OCH ALLMÄNNA Beslutsdatum: ESV Bemyndigande: Ekonomistyrningsverket (ESV) föreskriver följande med stöd av 21 donationsförordningen

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m.

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. KS 9 21 MAJ 2014 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2014-05-14 Diarienummer KSN-2010-0707 Kommunstyrelsen Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. Förslag till beslut

Läs mer

Denna bilaga innehåller kopior på stadgar till fonder och stiftelser knutna till

Denna bilaga innehåller kopior på stadgar till fonder och stiftelser knutna till Sida 1 av 17 Stadgebilaga 2 Fonder, stiftelser och deras stadgar Senast reviderad 2013-10-30 Denna bilaga innehåller kopior på stadgar till fonder och stiftelser knutna till Skogshögskolans studentkår.

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunstyrelsen den 30 maj 2007, 166, med ändring den 12 februari 2014, 23 Bilaga regler för minnesgåvor

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI 8 3. ÄMNESSTIPENDIER Ämnesstipendierna är avsedda för studerande inom något bestämt ämne vid en bestämd institution eller vid ett bestämt ämnesområde, Om studerande vid olika fakultetsområden kan komma

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut.

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Om att testamentera till Barncancerfonden. Tre av fyra barn överlever cancer. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo t Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo Hemmets historik...2 Hemmets verksamhetsidé...3 Utrymmena...4 Service...5 Måltider...6 Aktiviteter...7 Rosenhemmet...8 2 V ÄLKOMMEN TILL HEMMET Stiftelsen

Läs mer

Ditt testamente. - gör skillnad. från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se

Ditt testamente. - gör skillnad. från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se Ditt testamente - gör skillnad från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se Det här är LP! LP-verksamhetens Ideella Riksförening tidigare LP-stiftelsen har sedan 1959, bedrivit ett arbete på de

Läs mer