Stiftelser att söka 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelser att söka 2013"

Transkript

1 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper: Sociala stiftelser samt Stiftelser med anknytning till skola och studier. Stiftelserna har olika kriterier som du som sökande måste uppfylla. Det finns ingen garanti att du får de pengar du ansöker om, eftersom varje stiftelse har en begränsad summa att fördela. Flera sökande kan få dela på den summa stiftelsen delar ut. På kan du hämta ansökningsblanketter. Sociala stiftelser Det finns 12 olika Sociala stiftelser att söka ur i år. De stiftelserna delar framförallt ut bidrag, understöd eller pensioner till personer som har dåliga ekonomiska förutsättningar, psykisk ohälsa eller någon form av funktionsnedsättning. Stiftelser med anknytning till skola och studier Det finns 11 olika Stiftelser med anknytning till skola och studier att söka ur i år. Dessa stiftelser delar framförallt ut stipendier, bidrag eller räntefria lån till personer som studerar. STIFTELSER FÖRVALTADE AV NORRKÖPINGS KOMMUN

2 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper: Sociala stiftelser samt Stiftelser med anknytning till skola och studier. Stiftelserna har olika kriterier som du som sökande måste uppfylla. Det finns ingen garanti att du får de pengar du ansöker om, eftersom varje stiftelse har en begränsad summa att fördela. Flera sökande kan få dela på den summa stiftelsen delar ut. På kan du hämta ansökningsblanketter. Sociala stiftelser Det finns 12 olika Sociala stiftelser att söka ur i år. De stiftelserna delar framförallt ut bidrag, understöd eller pensioner till personer som har dåliga ekonomiska förutsättningar, psykisk ohälsa eller någon form av funktionsnedsättning. Stiftelser med anknytning till skola och studier Det finns 11 olika Stiftelser med anknytning till skola och studier att söka ur i år. Dessa stiftelser delar framförallt ut stipendier, bidrag eller räntefria lån till personer som studerar. Viktigt att veta innan du söker: Läs igenom ansökningsblanketten noggrant. Du kan bara söka via post, ansökningar via e-post behandlas inte. Det finns ingen garanti att du får de pengar du ansöker om. Den summa stiftelsen har att dela ut fördelas mellan flera sökande. Din ansökan ska ha inkommit till internbanken sista ansökningsdagen. Ansökningarna börjar behandlas först efter sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Du får svar på din ansökan via brev.

3 Sociala stiftelser NJ & JM Bergströms stiftelse En person som är mellan 1-25 år, är född i Norrköping, har dålig ekonomi och har en avliden mamma och/eller pappa kan söka understöd från denna stiftelse. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Majola & Erik Bloms stiftelse Stiftelsen delar ut medel i första hand till handikappade barn inom det område som tidigare utgjorde Krokeks församling och i andra hand till handikappade barn inom Kolmårdens församling. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Stiftelsen samfonden för Pauvres Honteux Stiftelsen utdelar tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer inom Norrköpings kommun. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Sista ansökningsdag är 30 april och 3 september. Stiftelsen Armand & Greta Johansson Stiftelsens avkastning ska användas för att skänka glädje och förströelse för handikappade inom Norrköpings kommun. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Sista ansökningsdag är 31 mars. Handlare Sven Ludvig Kjellmans stiftelse Stiftelsen delar ut årliga bidrag på kronor till behövande personer inom Norrköpings kommun. Företräde ges till personer bosatta i Norrköpings stad. Företräde ges också till dem som har arbetat i handelsrörelse (manufaktur). Utsedd destinatär får behålla sitt bidrag så länge förhållandena till bidrag består. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande.

4 Lagergrenska stiftelsen Stiftelsen delar ut pensioner till änkor eller barn efter avlidna ämbets- och tjänstemän, vilka har varit i stadens tjänst. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Carl Johan Nelins stiftelse Stiftelsen delar ut bidrag till ekonomiskt behövande personer bland Norrköpings stads befolkning, men inte till sådana utgifter som socialtjänsten ansvarar för. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Sista ansökningsdag är 30 april. Stiftelsen J A Nilsson Stora Sööd donationsfond Stiftelsens avkastning utdelas till behövande personer som är bosatta i Västra Vikbolandets församling, i första hand inom det område som tidigare utgjordes av Furingstads församling. Företrädesvis behövande familjer, i första hand barnrika. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Norrköpings kommuns samfond för sociala ändamål Stiftelsens avkastning används till ekonomiskt behövande personer inom kommunen för att företa bad- och rekreationsresa för att anskaffa kontaktlinser eller annat hjälpmedel mot syn- eller hörselnedsättning eller annat handikapp för att vistas på läger för annat härmed jämförligt ändamål för den enskilde. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Sista ansökningsdag är 30 april. Stiftelsen Richard Nord & Selma Tolléns minne Stiftelsen delar ut medel till ensamstående behövande och sjuka personer i Norrköping som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem och som själv saknar ekonomiska förutsättningar och som inte får stöd från socialtjänsten. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Sista ansökningsdag är 30 april och 3 september.

5 Wadströmska Pensionsfonderna Carl och Maria Ahlströms stiftelse: Stiftelsen ger understöd till behövande personer som har en psykisk ohälsa och som inte får understöd från socialvården. Du som söker ska vara bosatt i Norrköping och även ha varit folkbokförd i kommunen under en inte obetydlig tid. I första hand ska understöd ges till sådana personer som har utsikt till att efter kortare tid återvinna hälsa. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Sista ansökningsdag är 31 mars, 15 maj och 31 oktober. Stiftelsen för nervsjuka: Understöd utgår till nervsjuka personer, som minst ett år varit bosatta i Norrköping. Företräde ges till akut nervsjuka, vilka på grund av bristande tillgångar inte kan söka behövlig vård. Personer som får socialvård kan inte, om inte särskilda omständigheter föreligger, få stöd ur stiftelsen. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Sista ansökningsdag är 31 mars, 15 maj och 31 oktober. Stiftelser med anknytning till skola och studier Frans Westerströms stiftelse Stiftelsen delar ut bidrag till fem elever i grundskolan som är i behov av bidrag. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Sista ansökningsdag är 31 mars och 31 oktober. Ebersteinska stipendiestiftelsen Stiftelsen delar ut stipendier till i Norrköpings kommun folkbokförda unga män och kvinnor för att bidra till att möjliggöra fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång, det vill säga grundskola. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Moberg- Eggerska stiftelsen Stiftelsens avkastning används för främjande av den barnavårdande verksamheten i staden, i främsta rummet för utbildning av barna-vårdarinnor (barnskötare). För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Sista ansökningsdag är 31 mars och 31 oktober.

6 Iris Larssons stiftelse Stiftelsen ger räntefria lån till skötsamma och obemedlade flickor från det som tidigare utgjorde Kvillinge kommun, numera Åby med omnejd, som utbildar sig till grundskolelärare åk 1-7. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Lenningska stipendiestiftelsen Stiftelsen delar ut stipendier till personer som är folkbokförda i Norrköping, har gått teknisk skola samt minst ett år arbetat inom industrin i Norrköping. Stipendier ges för att få större erfarenhet i yrket genom studier eller praktik i Sverige eller utomlands. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Stiftelsen Fritz Åhlins minne (Blind och döv ungdom) Stiftelsen delar ut studiestipendier till blind eller döv ungdom. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Stiftelsen Fritz Åhlins minne (Musikstipendier) Stiftelsen delar ut musikstipendier. Stipendierna ska företrädesvis användas för musikstudier utomlands och tilldelas stipendiater födda i Norrköping eller som är boende i staden sedan ett flertal år tillbaka. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Olof Månsson & Anna-Stina Persdotters stiftelse Stiftelsen delar ut stipendier åt behövande barn och ungdomar från Västra Vikbolandets församling, i första hand inom det område som tidigare utgjordes av Furingstads församling, för utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande.

7 Norrköpings gymnasieskolas lånestiftelse Stiftelsen ger räntefria lån till fortsatta studier efter grundskolan för elever som går eller har gått i Norrköpings grundskolor och under denna tid varit kyrkbokförda (folkbokförda) i Norrköping. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Stiftelsen Norrköpings kommuns samfond för lärares förkovran Stiftelsens avkastning tilldelas kommunalt anställda lärare såsom bidrag till kostnader för en studieresa. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Sista ansökningsdag är 31 mars och 31 oktober. Swartziska Friskolans Stipendiestiftelse Stiftelsen delar ut stipendier till behövande ungdomar som genomför studier efter grundskolan. I första hand avses yrkesinriktade studier och stipendiaten får högst vara 25 år. Den sökande måste ha undervisats i grundskola i Norrköping och ska också ha varit folkbokförd i kommunen den 1 november året innan. Utbildningen måste även följa nationellt fastställda riktlinjer. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Viktiga adresser Ansökningsblankett: Skriv ut din blankett på eller hämta din blankett i Rådhusets reception, ingång från Drottninggatan. Vid frågor: Postadress: Stiftelser Internbanken Norrköping

8 Så här går en ansökan till Skaffa ansökningsblankett Du kan hämta ansökningsblanketten på följande sätt: Ladda ned den från vår webbplats: Hämta den i Rådhusets reception. Ingång från Drottninggatan. Undersök vad du behöver komplettera din ansökan med På ansökningsblanketten kan du se vilka andra handlingar din ansökan behöver kompletteras med. Lämna in ansökan Du lämnar in din ansökan genom att skicka blanketten och bilagorna med post till: Stiftelser, internbanken, Norrköping. Tänk på att din ansökan måste ha kommit fram till internbanken under sista ansökningsdagen. Det går inte att ansöka via e-post. Få svar från stiftelsen Stiftelsen skickar ut ett brev med svar på din ansökan. Du får svar oavsett om du är beviljad pengar eller inte. Checklista inför din ansökan: Undersök om du uppfyller kraven som satts upp av stiftelsen. Ta reda på vilken sista ansökningsdag är. Tänk på att din ansökan måste ha kommit fram till internbanken den dagen. Skaffa ansökningsblanketten och läs den noggrant, på den står all information du behöver för att ansöka. Ta fram de dokument din ansökan behöver kompletteras med. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Tänk på att ansökningar via e-post inte behandlas. Vid frågor, skicka e-post till

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet Information till elever och föräldrar om svensk undervisning i utlandet 2 (12) Förord Att flytta utomlands - vilket äventyr, vilken chans! De flesta barn upplever det nog så, medan andra oroar sig för

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer