Fonder med social inriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fonder med social inriktning"

Transkript

1 Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Kristianstads kommun. * Stiftelsen Sahlbergs fond för Tollarps stationssamhälle Utdelning till tre gamla och sjuka inom samhället För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Tollarp. * Stiftelsen Else och Malena Olssons donation Utdelning till vård och underhåll av barn i mindre bemedlade familjer i Österslövs kommun, där modern pga sjukdom eller andra omständigheter icke fullständigt kan ägna sig åt hem och familj eller för anställande av hjälp i hemmet åt sjuka och åldringar. För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Österslövs församling. * Stiftelsen Pehr Olssons, Gärds Köpinge, fond Utdelning vid juletid till i Köpinge by fattiga, ålderstigna och sjuka änkor och faderslösa barn samt till sådana personer som är i behov av hjälp. För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Gärds Köpinge. * Stiftelsen Anders Persson, Köhle-Olseröd, donation Välgörande ändamål inom förutvarande Maglehems socken i Degeberga kommun. För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Maglehems församling. * Stiftelsen apotekare H Nilssons donation Till fattiga, företrädesvis änkor inom Kristianstad stad. * Stiftelsen stationsinspektör Carl Lindströms fond 1. Underhåll av donatorns familjegrav samt 2. utdelning till verkligt fattiga och väl vitsordade änkor och barn skrivna i Kristianstad.

2 * Stiftelsen Nils Hansson och Hanna Nilssons Sofielund donation Till mest behövande inom Fjälkinge kommun; jämväl sådana som för övrigt åtnjuter fattigunderstöd, samt tillsyn och vård av donatorns gravplats. För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Fjälkinge församling. * Stiftelsen Hedvig Herrströms gåva 1. Utdelning till kyrkogårdsvaktmästare för att hålla donatorns gravplats i vårdat skick samt 2. Utdelning till sådana inom Kristianstad bosatta kvinnliga personer som är änkor eller ålderstigna döttrar till hantverksmästare i Kristianstad. Släkt till donatorn äger företräde. * Stiftelsen ingengör Oscar Ståhlfors donation Understöd åt ärliga och oförvitliga fattiga, företrädesvis sjuka, i Kristianstad mantalsskrivna personer, vilka ej åtnjuta fattigunderstöd. * Stiftelsen S Sundens fond Utdelning till behövande inom förutvarande Oppmanna-Vånga kommun För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Oppmanna eller Vånga församling. * Stiftelsen Anders Verlins Pensionsfond Till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande inom förutvarande Kristianstads stads geografiska område intill år För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt eller verksam i Heliga Trefaldighets eller Norra Åsums församling. * Gösta Wingrens stiftelse Att stödja behövande fattiga ensamstående mödrar med barn upp till tolv år. För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Kristianstads kommun. * Stiftelsen familjen Åkessons gravfond 1. Underhåll av familjegravplats i bästa möjliga skick samt 2. utdelning till beklädnad till behövande barn inom förutvarande Vånga kommun. För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Vånga församling.

3 * Stiftelsen Oscar Petterssons donation och räntefond Utdelning till behövande änkor eller oförsörjda barn efter män, som här i staden idkat verksamhet * Stiftelsen C W Olanders minnesfond II Trygga boendet för äldre personer inom förutvarande Kristianstads kommun med företräde för ensamstående. Inköp av hushålls-maskiner och annan utrustning som kan underlätta äldre människors boende och som inte kan erhållas genom hjälpmedelscentralens försorg. * Stiftelsen KB & EI Blixts donation Utdelning till gamla och handikappade, inom Viby i Gustav Adolf församling, som sitter i mindre omständigheter. För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Gustav Adolf-Rinkaby församling. * Knut & Ingeborg Sörensens stiftelse Att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade inom nuvarande Heliga Trefaldighets församling. Riktas till individuella personer samt organisationer. För att kunna erhållla medel krävs att sökande är bosatt i Heliga Trefaldighets församling. * Samstiftelsen för främjande av pensionärers boende i Kristianstad Främja tryggande och kvalitet i boendet för pensionärer, genom att ur stiftelsens avkastning lämna ekonomisikt stöd till behövande pensionärer, för att bekosta individuella insatser. * Stiftelsen Anders Verlins pensionsfond Till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande inom förutvarande Kristianstads stads geografiska område intill år 1967 För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt eller verksam i Heliga Trefaldighets eller Norra Åsums församling * Anna Nilssons stiftelse Utdelning till i förutvarande Färlövs kommun bosatta personer vilka uppnått 60 års ålder och är i behov av understöd men icke åtnjuter socialhjälp. För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i förutvarande Färlövs församling.

4 Fonder med inriktning på friluftsliv * Stiftelsen Nils Perssons gåvomedel Främjande av friluftsliv inom förutvarande Linderöds kommun. För att kunna erhålla medel krävs att sökande har anknytning till Linderöds församling. * Stiftelsen Nils Perssons donation Främjande av friluftsliv inom förutvarande Äsphults kommun. För att kunna erhålla medel krävs att sökande har anknytning till Äsphults församling. * Stiftelsen makarna Bengta och Per Jönssons fond Främjande av friluftsliv inom förutvarande Önnestads kommun. För att kunna erhålla medel krävs att sökande har anknytning till förutvarande Önnestads församling. Fonder med inriktning på utbildning * Stiftelsen Mårten och Anna Pehrsons minnesfond För utbildning till administrativa befattningar inom näringsliv och förvaltning till ungdomar i Kristianstads kommun. KRAVFÖR UTDELNING För att kunna erhålla medel krävs att sökande är hemmahörande i Kristianstads kommun. * Stiftelsen systrarna Elna och Anna Faijerssons minne Studiehjälp åt någon inom förutvarande Fjälkinge kommun boende, mindre bemedlad flicka eller gosse med företräde för den som idkar studier vid universitet och därnäst för den som studerar vid Elementär läroverk, seminarium eller folkhögskola. Flicka har alltid företräde framför gosse. För att kunna erhålla medel krävs att sökanden har anknytning till Fjälkinge församling. * Stiftelsen Per Anderssons stipendiefond för teknisk utbildning För främjande av högre teknisk utbildning av ungdom. För att kunna erhålla medel krävs att sökande har anknytning till Kristianstads kommun. * Stiftelsen prosten och prostinnan J Anderssons donationsfond, Färlöv Utdelning till inom socknen hemmahörande, yngre, obemedlade, väl kända män och kvinnor, minst en högst fem, som önskar bedriva studier vid högre äroanstalt med företräde för den eller de som ämnar studera jordbruket eller någon av dess binäringar. För att kunna erhålla medel krävs att sökande har anknytning till förutvarande Färlövs församling.

5 * Stiftelsen prosten och prostinnan J Anderssons donationsfond, Norra Ströö Utdelning till inom socknen hemmahörande, yngre, obemedlade, väl kända män och kvinnor, minst en högst fem, som önskar bedriva studier vid högre läroanstalt med företräde för den eller de som ämnar studera jordbruket eller någon av dess binäringar. För att kunna erhålla medel krävs att sökande har anknytning till förutvarande Norra Strös församling. Övrig inriktning * Stiftelsen C W Olanders minnesfond I Utdelning av medel till inom Kristianstad bosatta behövande skötsamma köpmän eller affärs- eller kontorsbiträden eller deras änkor, varvid i första hand skall ifrågakomma den eller de som haft anställning vid Mårten Pehrsons Valsqvarn i Kristianstad. För de som haft anställning vid Mårten Pehrsons Valsqvarn krävs dock inte detta bostadsband. * Stiftelsen C W Olanders minnesfond III Upplåtande av hyresfri bostad i inackorderingshem åt förutvarande tjänstemän hos Mårten Pehrsons Valsqvarn och Oljefabriks AB Merkantil samt förbilligande av avgifterna för bostad, kost och passning åt övriga inackorderingar i hemmet. Medel kan inte sökas. Utdelning sker endast som månatliga hyresbidrag och utbetalas av Ekonomiavdelningen till förutvarande tjänstemän på Mårten Pehrsons Valsqvarn som bor i bostadshuset i kv Finland. * Stiftelsen O A Holmströms fond För utdelning till skötsam och ordentlig, i staden Kristianstad boende ung man eller kvinna inom speceribranschen, vilken önskar utomlands förkovra sig i handelskunskap och språk. Därest utdelning av stipendium ej kan ske pga. brist på destinatär enligt ovan, må även i övrig detaljhandel verksamma yngre personer för utbildning i sitt yrkesområde inom- eller utomlands ifrågakomma som stipendiater. Medel kan inte sökas genom Ekonomiavdelningen. Kristianstads handelsförening lämnar förslag till Ekonomiavdelningen * Stiftelsen Erik Ekbladhs minnesfond Utdelning till bästa pianoeleven vid kommunala musikskolan, Kristianstad. Utdelning sker endast till elever vid kommunala musikskolan.

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till förvärvsarbetande kvinnor, födda och bosatta i Göteborg, med mindre goda inkomster. Ansökan

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

Norrköpings Kontoristförening

Norrköpings Kontoristförening STADGAR för Norrköpings Kontoristförening u.p.a Antagna vid sammanträden den 16 mars och den 12 april 1966. STADGAR FÖR Norrköpings Kontoristförening u. p. a. Antagna vid sammanträden den 16 mars och den

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box 17056 104 62 Stockholm e-postadress:

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Sök stipendium. Många tror att stipendier endast är till

Sök stipendium. Många tror att stipendier endast är till Sök stipendium Är det någonting som du vill göra men inte har pengar till? Lösningen kan vara att söka ett stipendium. Flera miljarder delas ut varje år. Privata Affärer visar hur du hittar fonder och

Läs mer

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4 2012-05-23 Fonder Tips på fonder som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man ska söka pengar från en fond. Hjärnskadecenter Box 17056 104 62 Stockholm

Läs mer

Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum

Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum 1 Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Allmänna arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Tel. 08 405 10 00 Främjar verksamhet av

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL Nr: 4 Datum: 2013-05-28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER ÅRSREDOVISNING 2012 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGS DONATIONSSTIFTELSER

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

MATEMATIK - DITT YRKE

MATEMATIK - DITT YRKE MATEMATIK - DITT YRKE Det är inte lätt att redan i unga år välja yrke och rätt yrke! Alltför många ungdomar kastar sig med frejdigt mod in i ett yrke, som de sedan, bland annat på grund av tidig familjebildning,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben.

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Valet är ditt! Det är inte politikernas sak att styra över dig och ditt liv. Vi vill istället skapa en trygg grund för att du själv ska kunna

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Plats Stadshuset, plan 4, Marstrand Tid Onsdagen den 3 juni kl. 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S)

Läs mer

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden Billerud AB Personalstiftelsen Disponent Christian Storjohanns Stiftelse Stiftelsen Disponent och Fru Christian Storjohanns Stipendiefond Information Stiftelsen Billerud

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset

Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset LÖWENHIELMSKA SLÄKTFÖRENINGENS STADGAR Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset 1 Löwenhielmska släktföreningen som instiftades år 1937 är i grunden en sammanslutning av

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Minnesgåva skall utdelas till kommunens arbetstagare enligt följande

Minnesgåva skall utdelas till kommunens arbetstagare enligt följande FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 112/90 1991-01-01 Kf 15 1 Kf 13/08 2008-02-06 ändring 2010-01-01 ändring Kf 119 2010-09-29 ändring 2011-01-01 2012-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2015-01-01

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

En kulturell nystart. Skånehuset blir nytt kommunhus. Dags för Bokfestival NR 4, AUGUSTI 2014

En kulturell nystart. Skånehuset blir nytt kommunhus. Dags för Bokfestival NR 4, AUGUSTI 2014 Daniel Strandberg, barn- och ungdomsassistent...sidan 16 Kommunala möbler på nätet...sidan 10 NR 4, AUGUSTI 2014 Bibliotekschef Emma Lang Åberg. En kulturell nystart Kulturkvarter Kristianstad invigs fredagen

Läs mer