Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor"

Transkript

1 Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Med inriktning på cancerforskning Stiftelsen Fonden för cancerforskning vid Sahlgrenska sjukhuset Nordea # 184 Stiftelsens ändamål är att stödja och främja cancerforskning vid SU Stiftelsen Gullborg och Hilding Göranssons donationsfond Nordea # 192 Stiftelsens ändamål är att främja cancerforskning vid SU. Stiftelsen Donationer till Jubileumskliniken Nordea # 196 Stiftelsens ändamål är att främja cancerforskningen vid Jubileumskliniken vid Sahlgrenska sjukhuset. Stiftelsen Beata Wikanders fond Nordea # 209 Gällande bestämmelser: Avkastningen tillfaller Konung Gustafs Jubileumsklinik, Göteborg, att användas enligt direktionens bestämmelser, dock med uttalad önskan om dess användning till cancersjukdomens bekämpande vid Sahlgrenska sjukhuset. Gåvan Forskning om barncancer 8545 Till förmån för forskning och utveckling om barncancersjukdomar på SU. Medel får sökas av forskare och vårdpersonal vid sjukhuset. Gåvan Fonden för cancervård och forskning vid SU 8546 Gåvans ändamål är att främja forskning, projektverksamhet och utbildning inom cancervården. Medel får sökas av forskare och vårdpersonal vid sjukhuset. Med inriktning på hjärt- kärl- lungforskning Stiftelsen Fonden för forskning om hjärtsjukdomar vid SU Nordea # 185 Stiftelsens ändamål är att stödja och främja forskning om hjärtsjukdomar. Stiftelsen Forskningsfonden för hjärt- och kärlsjukdomar Nordea # 218

2 Gällande bestämmelser: Stiftelsens ändamål är att främja forskning om hjärt- och kärlsjukdomar vid Östra sjukhuset. Gåva Fonden för forskning om hjärt-kärlsjukdomar vid SU 8547 Gåvans ändamål är att främja forskning, projektverksamhet och utbildning om hjärtkärlsjukdomar. Medel får sökas av forskare och vårdpersonal vid sjukhuset. Gåvan från Greta och Gösta Sannäs stiftelse 8550 Sjukhuset får årligen del av avkastningen från makarna Sannäs stiftelse, som förvaltas av Nordea Investment Management. Gåvans ändamål är vetenskaplig forskning angående hjärtoch kärlsjukdomar. Med inriktning på hematologisk forskning Stiftelsen Forskning för Onkologisk hematologi Nordea # 201 Stiftelsens ändamål är att stödja forskning på SU inom området för onkologisk hemetologi. Stiftelsen Roland Olaussons fond för forskning och utbildning vid Hematologenheten, Sahlgrenska sjukhuset. Nordea 212 Fondens ändamål är att stödja forskning och utbildning vid Hematologenheten vid Sahlgrenska sjukhuset. Stiftelsen Erik och Majel Mårtenssons fond Nordea # 214 All årlig avkastning samt därutöver årligen högst 10 % av kapitalet får i sin helhet användas för hematologisk forskning vid Sahlgrenska sjukhuset. Gåva Fonden för Leukemiforskning 8508 Gåvans ändamål är att främja forskning, projektverksamhet och utbildning. Medel får sökas av forskare och vårdpersonal vid Hematologen. Övrig forskning Stiftelsen Anna-Lena Hermelins fond Nordea # 186 Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till läkare och forskare som bedriver vetenskaplig forskning inom diabetesområdet i allmänhet och inverkan på kärlförändringar i synnerhet.

3 Stiftelsen Syskonen Holmströms fond Nordea # 193 Stiftelsens ändamål är att främja forskning rörande reumatiska sjukdomar vid SU. Stiftelsen Fonden för forskning om hörselskador Nordea # 194 Stiftelsens ändamål är att främja forskning inom området hörselskador och orsaken till dövhet vid SU. Stiftelsen Fonden för studerande av läkarvetenskapen vid SU Nordea # 206 Gällande bestämmelser: Avkastningen skall användas som stipendier för studerande av läkarvetenskapen efter Sahlgrenska sjukhusets styrelses bestämmande. Stiftelsen Alma och Anna Yhlens fond Nordea # 211 Gällande bestämmelser: Stiftelsens ändamål är dels att befrämja cancerforskning vid sjukhuset och forskning i psykiatri. Gåvan Karl W Johanssons utvecklingsfond Nordea # 802 Gåvans medel skall användas för bidrag till projekt och initiativ inom fd Bohuslandstingets verksamhetsområde avseende vård och omvårdnad särskilt rörande cancer-, hjärt- och kärlsjukdomar. (60%). 40% skall användas för bidrag och stöd/rekreation till patienter med cancer-, hjärt- eller kärlsjukdomar bosatta i fd Bohuslandstinget. Gåvan reumatologisk forskning Gåvans ändamål är att främja forskning, projektverksamhet och utbildning om reumatologiska sjukdomar. Medel får sökas av forskare och vårdpersonal vid sjukhuset. Gåva Fonden för diabetesforskning 8544 Gåvans ändamål är att främja forskning, projektverksamhet och utbildning. Medel får sökas av forskare och vårdpersonal vid sjukhuset.. Gåvan Diverse donationer till SU 8548 Gåvans ändamål är att stödja forskning, utveckling och omvårdnaden av patienter. Gåvan är öppen för ansökan från samtliga personalgrupper. Gåvan Forskning kring öron-näsa-halssjukdomar Till förmån för forskning, projektverksamhet och utbildning vid SU. Medel får sökas av forskare och vårdpersonal vid sjukhuset.

4 Gåvan Forskning kring neurosjukvård Till förmån för forskning, projektverksamhet och utbildning vid SU. Medel får sökas av forskare och vårdpersonal vid sjukhuset. Gåvan fonden för ögonsjukdomar Till förmån för forskning och utbildning vid SU. Gåvan forskning o utveckling inom BUP 8561 Till forskning och utvecklingsarbete vid BUP. Medel får sökas av forskare och vårdpersonal vid enheten. Gåvan fonden för endokrin kirurgi För utbildning, projektverksamhet och forskning inom området endokrina tumörsjukdomar. Medel kan sökas av all personal vid enheten. Gåvan fonden för utveckling av njursjukvården Medel får sökas av forskare och personal inom njursjukvården. Gåvan fonden för forskning och utveckling av vården kring internmedicinska sjukdomar vid SU Kapitalet skall användas för utbildning, projektverksamhet och forskning kring internmedicinska sjukdomar. Medel får sökas av forskare och personal vid sjukhuset. Patientsocial miljö Stiftelsen Patientsocial miljö inom psykiatrin Nordea # 101 Avkastningen skall användas till förströelse for patienter inom slutenvården, område motsvarande Bohuslandstinget Stiftelsen P P Ekmans donationsfond Nordea # 190 Stiftelsens ändamål är att förbättra den patientsociala miljön vid SU. Stiftelsen Oterdahlska donationen Nordes # 202 Enligt testamentet donerades 600 riksdaler till Sahlgrenska sjukhusinrättningen. Avkastningen används för främjande av den patientsociala miljön på Sahlgrenska sjukhuset

5 Stiftelsen Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefonder Nordea # 205 Testamente , av Niclas Sahlgren, för den händelse frälseräntorna till stadsverket inlösas eller avlösas, skall av inlösnings- och avlösningssummorna bildas en fond benämnd Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets frälseräntefond. Avkastningen används för främjande av den patientsociala miljön på Sahlgrenska sjukhuset. Gåvan diverse donationer till Sahlgrenska sjukhuset Nordea # 825 Ett flertal olika fonder har sammanförts under rubricerade benämning "Diverse donationer till Sahlgrenska sjukhuset". Avkastningen har utgått som bidrag till Sahlgrenska sjukhusets patientsociala miljö. Kapital 2003 kronor Patientsocialt stöd Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers donationsfond Nordea # 102 Stiftelsens ändamål är att i nära anslutning till forskning främja vården av behövande reumatiskt sjuka inom fd Bohuslandstinget. Stiftelsen Svenshögens Patienters självhjälpskassa Nordea # 113 Avkastningen skall gå till ekonomisk hjälp till lungsjuka för vistelse på annat sjukhus eller utomlands. Destinatärkrets invånarna i fd Bohuslandstinget. Stiftelsen O W Hellströms sanatoriefond Nordea # 181 Disponibel avkastning skall användas till beredande av sanatorievård åt här i staden (Göteborg) mantalsskrivna lungsotsjuka, företrädesvis sk pauvres honteux. Sökes via kurator. Stiftelsen Samfond II Nordea # 182 Stiftelsens ändamål är att ge bidrag dels till patienter vilka till följd av sjukdom eller andra därmed sammanhängande omständigheter är i behov av ekonomiskt stöd, och dels att öka patienternas trevnad under sjukhusvistelsen. Ekonomiskt stöd kan ges till patienter från Göteborg och fd Bohuslän, som vårdas/vårdats i sluten eller öppen vård vid sjukvården i Göteborg. Sökes via kurator. Stiftelsen Oscar och Hanna Björkboms donationsfond Nordea # 183 Gällande bestämmelser: Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till personer som drabbats av allvarlig infektionssjukdom i första hand tuberkulos. Sökes via kurator. Stiftelsen Julius Carlssons sjukhusfond i Göteborg Nordea # 187 Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till behövande sjuka boende i Göteborg.

6 Stiftelsen Syster Lillys Minnesfond Nordea # 207 Stiftelsens avkastning skall utdelas åt en eller ett flertal behövande personer, vilka lida av sviter efter förlamningar med företrädesrätt för invalider efter barnförlamning eller cp. Stiftelsen Britta Ivars Minnesfond Nordea # 213 Avkastningen skall disponeras 50% till forskning och behandling av åldersdiabetes och 50% till ensamstående kvinnor och män för hjälp till vård/rekreation på valfri plats. Stiftelsen Hans Hanssons frisängsfond Nordea # 225 Understöd till behövande handikappade patienter bosatta i Strömstad. Gåvan Alfhild och Einar Larssons donationsfond Nordea # 801 Gåvans medel skall användas för bidrag till vård och hjälp till behövande reumatiker och blinda. Bidragen skall gå till personer från fd Bohuslandstinget. Gåvan Karl W Johanssons utvecklingsfond Nordea # 802 Gåvans medel skall användas för bidrag till projekt och initiativ inom fd Bohuslandstingets verksamhetsområde avseende vård och omvårdnad särskilt rörande cancer-, hjärt- och kärlsjukdomar. (60%). 40% skall användas för bidrag och stöd/rekreation till patienter med cancer-, hjärt- eller kärlsjukdomar bosatta i fd Bohuslandstinget. Gåvan från Ivan Andersson stiftelse Nordea # 821 Från Stiftelsen Ivan Andersson, förvaltad av SEB, får vi årligen kr Bidraget skall enligt testamente användas till i Göteborg bosatta personer företrädelsevis barn för konvalescensvård och till neurasteniker (idag tex DAMP-problem), företrädelsevis barn. Stiftelser med specifik inriktning Stiftelsen Medicinhistoriska samlingsfonden Nordea # 188 Stiftelsen har till ändamål att främja Medicinhistoriska museets vetenskapliga verksamhet. Stiftelsen Doktor Johan Jacob Ekman o Fritz Langes biblioteksfond Nordea # 191 Avkastningen skall användas till sjukhus bibliotekets årliga förökande. Stiftelsen Ulrik Ninor Johanssons donationsfond Nordea # 195 Stiftelsens ändamål är att stimulera personer att anmäla sig som blodgivare. Såväl ränta som kapital får tas i anspråk for ändamålet.

7 Gåvan Per Dubbsalen gemensamt Används för underhåll av Pehr Dubbsalen och inventarier. Stiftelser med inriktning mot personalutveckling Stiftelsen Öfverläkaren Doktor Hugo Kösters 50-årsfond Nordea # 197 Stiftelsens ändamål är att bereda tillfälligt understöd för hälsans vårdande för sjuksköterskor vid SU vid sjukdomsfall eller vid avslutad anställning pga sjukdom. Stiftelsen Professor Karl Dahlgrens fond Nordea # mottog hälsovårdsnämnden i Göteborg kronor varav räntan skulle utdelas till överansträngda sköterskor, som ej kunde göra anspråk på understöd från staden. Stiftelsen Öfverläkaren Doktor Hugo Kösters 60-årsfond Nordea # 198 Avkastningen av denna fond skall användas för tillfälligt understöd vid inträffat sjukdomsfall bland ekonomipersonal. Bidragstagare skall enligt donatorn vara ekonomipersonal vid Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset. Stiftelsen Dr Alrik Lindhs pensionsfond Nordea # 199 Stiftelsens avkastning skall användas som pensionsunderstöd åt sjuksköterskor vid Sahlgrenska sjukhuset vilka till följd av ålderdom eller sjukdom ådragen i tjänsten äro oförmögna att med sitt kall fortfara och är i behov av hjälp. Stiftelsen Läkarfonden för sjuksköterskorna vid SU Nordea # 200 Gällande bestämmelser: Stiftelsens avkastning skall användas till resestipendier åt sjuksköterskor vid Sahlgrenska sjukhuset. Stiftelser som stöd till Barnsjukhuset Stiftelsen Makarna Ragnhild och Gustaf Andreassons donationsfon Nordea # 215. Avkastningen skall enligt donatorerna användas för något ändamål som är av intresse för barnsjukhuset med avsikt att uppnå bättre behandlingsresultat. Stiftelsen Friherrinnan Louise Falkenbergs donation Nordea # 217 Avkastningen skall gå till sjuksköterskors semester efter överläkarens beprövande.

8 Stiftelsen Hyllengrenska donationsfonden Nordea # 220 Stiftelsens avkastning skall användas till sådana för barnsjukhuset gagneliga ändamål för vilka anslag ej finns och som lämpligen kunna tillgodoses utan stadskassans betungande. Testamentet är daterat 1:ste november Går idag till patientsocial miljö. Stiftelsen Vera och Nils Norlings donation Nordea # 221 Stiftelsens avkastning skall användas till frisäng på barnsjukhuset, respektive som stipendier till sjuksköterskor vid nämnda sjukhus. Stiftelsen Gertrud Wolffs donation Nordea # 222 Stiftelsens ändamål är att främja personal vid barnsjukhuset genom utdelning av stipendier. Gåvan diverse donationer till barnsjukhuset Nordea # 816 Gällande bestämmelser: Ett flertal olika fonder har sammanförts under rubricerade benämning "Diverse donationer till barnsjukhuset". Avkastningen används som bidrag till den patientsociala miljön inom barnsjukvården. Uppgifter om fler stiftelser finns på

Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum

Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum 1 Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Allmänna arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Tel. 08 405 10 00 Främjar verksamhet av

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL Nr: 4 Datum: 2013-05-28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER ÅRSREDOVISNING 2012 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGS DONATIONSSTIFTELSER

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till förvärvsarbetande kvinnor, födda och bosatta i Göteborg, med mindre goda inkomster. Ansökan

Läs mer

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box 17056 104 62 Stockholm e-postadress:

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4 2012-05-23 Fonder Tips på fonder som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man ska söka pengar från en fond. Hjärnskadecenter Box 17056 104 62 Stockholm

Läs mer

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET gällande från 2012-06-01.. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 1 Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet, stiftat den 27 januari 1906 har till ändamål att sammansluta

Läs mer

En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor.

En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor. HENRIK AHLENIUS LUNDS UNIVERSITET STEFAN AMISTEN LUNDS UNIVERSITET LISA BERGLUND LUNDS UNIVERSITET CAROLINE BIRGNER UPPSALA UNIVERSITET JESSICA CEDERVALL UPPSALA UNIVERSITET SIGRID KARLSSON GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

Barncancerfondens effektrapport

Barncancerfondens effektrapport Barncancerfondens effektrapport Barncancerfonden är en ideell förening med sex medlemmar, dessa är våra lokala föreningar som är knutna till respektive Barncancer-center. I dem är det främst drabbade familjer

Läs mer

Cancerfonden Årsredovisning 2000

Cancerfonden Årsredovisning 2000 Cancerfonden Årsredovisning 2000 Årsredovisning 2000 Innehåll Forskarstödet ökar till 285 miljoner Jag är imponerad av engagemanget 2 Stark inledning på nya seklet 4 Ekonomi och förvaltning 6 Resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen

Verksamhetsplan 2014. Samhällspåverkan 17.9.2013. Cancerstiftelsen 17.9.2013 Cancerstiftelsen Verksamhetsplan 2014 Cancerstiftelsen minskar det hot och de olägenheter som cancersjukdomarna orsakar i samhället och stöder cancerpatienterna och deras anhöriga under behandlingen

Läs mer

goda idéer för en bättre värld

goda idéer för en bättre värld DE KUNGL. STIFTELSERNA goda idéer för en bättre värld framtiden kommer med nya utmaningar. Våra stiftelser stödjer forskning, vård och utbildning som bidrar till att utveckla och sprida ny kunskap. Tillsammans

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. En liten gåva kan vara till stor hjälp sidan 9 >>>

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. En liten gåva kan vara till stor hjälp sidan 9 >>> ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS inför livets slut Arvsskatten; Den kommer sannolikt inte bekymra oss framöver God vård i livets slutskede är var mans rätt Bouppteckning

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

ADOLF GRAPES SJUKHEM OCH STIFTELSEN ADOLF GRAPES MINNE

ADOLF GRAPES SJUKHEM OCH STIFTELSEN ADOLF GRAPES MINNE ADOLF GRAPES SJUKHEM OCH STIFTELSEN ADOLF GRAPES MINNE Bakgrund Gävle var under 1800-talet och fram till i vart fall tiden för första världskriget en stad där mycket av den sociala verksamheten ombesörjdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland.

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Generalsekreteraren har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkninng 7. Balansräkning 8. Kassaflödesanalys 9. Fem år i sammandrag 10

Generalsekreteraren har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkninng 7. Balansräkning 8. Kassaflödesanalys 9. Fem år i sammandrag 10 Årsredovisning 2004 Innehåll Årsredovisning 2004 Generalsekreteraren har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkninng 7 Innehåll Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Fem år i sammandrag 10 Redovisningsprinciper

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Utbildnings- och utvecklingsfonder

Utbildnings- och utvecklingsfonder LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-08-18 Anna-Lena Wallin Rev/08054 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 Rapport 2-08 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 1. Inledning I revisorernas granskningsarbete

Läs mer

Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset

Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset LÖWENHIELMSKA SLÄKTFÖRENINGENS STADGAR Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset 1 Löwenhielmska släktföreningen som instiftades år 1937 är i grunden en sammanslutning av

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer