Stiftelser att söka ur 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelser att söka ur 2013"

Transkript

1 Stiftelser att söka ur 2013

2 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper: Sociala stiftelser samt Stiftelser med anknytning till skola och studier. Stiftelserna har olika kriterier som du som sökande måste uppfylla. Det finns ingen garanti att du får de pengar du ansöker om, eftersom varje stiftelse har en begränsad summa att fördela. Flera sökande kan få dela på den summa stiftelsen delar ut. På kan du hämta ansökningsblanketter. Sociala stiftelser Det finns 12 olika Sociala stiftelser att söka ur i år. De stiftelserna delar framförallt ut bidrag, understöd eller pensioner till personer som har dåliga ekonomiska förutsättningar, psykisk ohälsa eller någon form av funktionsnedsättning. Stiftelser med anknytning till skola och studier Det finns 11 olika Stiftelser med anknytning till skola och studier att söka ur i år. Dessa stiftelser delar framförallt ut stipendier, bidrag eller räntefria lån till personer som studerar.

3 Sociala stiftelser NJ & JM Bergströms stiftelse En person som är mellan 1-25 år, är född i Norrköping, har dålig ekonomi och har en avliden mamma och/eller pappa kan söka understöd från denna stiftelse. För 2013 finns det kronor att Majola & Erik Bloms stiftelse Stiftelsen delar ut medel i första hand till handikappade barn inom det område som tidigare utgjorde Krokeks församling och i andra hand till handikappade barn inom Kolmårdens församling. För 2013 finns det kronor att Stiftelsen samfonden för Pauvres Honteux Stiftelsen utdelar tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer inom Norrköpings kommun. För 2013 finns det kronor att Sista ansökningsdag är 30 april och 3 september. Stiftelsen Armand & Greta Johansson Stiftelsens avkastning ska användas för att skänka glädje och förströelse för handikappade inom Norrköpings kommun. För 2013 finns det kronor att Sista ansökningsdag är 31 mars.

4 Handlare Sven Ludvig Kjellmans stiftelse Stiftelsen delar ut årliga bidrag på kronor till behövande personer inom Norrköpings kommun. Företräde ges till personer bosatta i Norrköpings stad. Företräde ges också till dem som har arbetat i handelsrörelse (manufaktur). Utsedd destinatär får behålla sitt bidrag så länge förhållandena till bidrag består. För 2013 finns det kronor att Lagergrenska stiftelsen Stiftelsen delar ut pensioner till änkor eller barn efter avlidna ämbetsoch tjänstemän, vilka har varit i stadens tjänst. För 2013 finns det kronor att Carl Johan Nelins stiftelse Stiftelsen delar ut bidrag till ekonomiskt behövande personer bland Norrköpings stads befolkning, men inte till sådana utgifter som socialtjänsten ansvarar för. För 2013 finns det kronor att Sista ansökningsdag är 30 april. Stiftelsen J A Nilsson Stora Sööd donationsfond Stiftelsens avkastning utdelas till behövande personer som är bosatta i Västra Vikbolandets församling, i första hand inom det område som tidigare utgjordes av Furingstads församling. Företrädesvis behövande familjer, i första hand barnrika. För 2013 finns det kronor att Norrköpings kommuns samfond för sociala ändamål Stiftelsens avkastning används till ekonomiskt behövande personer inom kommunen för att företa bad- och rekreationsresa för att anskaffa kontaktlinser eller annat hjälpmedel mot syneller hörselnedsättning eller annat handikapp

5 för att vistas på läger för annat härmed jämförligt ändamål för den enskilde. För 2013 finns det kronor att Sista ansökningsdag är 30 april. Stiftelsen Richard Nord & Selma Tolléns minne Stiftelsen delar ut medel till ensamstående behövande och sjuka personer i Norrköping som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem och som själv saknar ekonomiska förutsättningar och som inte får stöd från socialtjänsten. För 2013 finns det kronor att Sista ansökningsdag är 30 april och 3 september. Wadströmska Pensionsfonderna Carl och Maria Ahlströms stiftelse: Stiftelsen ger understöd till behövande personer som har en psykisk ohälsa och som inte får understöd från socialvården. Du som söker ska vara bosatt i Norrköping och även ha varit folkbokförd i kommunen under en inte obetydlig tid. I första hand ska understöd ges till sådana personer som har utsikt till att efter kortare tid återvinna hälsa. För 2013 finns det kronor att Sista ansökningsdag är 31 mars, 15 maj och 31 oktober. Stiftelsen för nervsjuka: Understöd utgår till nervsjuka personer, som minst ett år varit bosatta i Norrköping. Företräde ges till akut nervsjuka, vilka på grund av bristande tillgångar inte kan söka behövlig vård. Personer som får socialvård kan inte, om inte särskilda omständigheter föreligger, få stöd ur stiftelsen. För 2013 finns det kronor att Sista ansökningsdag är 31 mars, 15 maj och 31 oktober.

6 Stiftelser med anknytning till skola och studier Frans Westerströms stiftelse Stiftelsen delar ut bidrag till fem elever i grundskolan som är i behov av bidrag. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Sista ansökningsdag är 31 mars och 31 oktober. Ebersteinska stipendiestiftelsen Stiftelsen delar ut stipendier till i Norrköpings kommun folkbokförda unga män och kvinnor för att bidra till att möjliggöra fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång, det vill säga grundskola. För 2013 finns det kronor att fördela mellan sökande. Moberg- Eggerska stiftelsen Stiftelsens avkastning används för främjande av den barnavårdande verksamheten i staden, i främsta rummet för utbildning av barnavårdarinnor (barnskötare). För 2013 finns det kronor att Sista ansökningsdag är 31 mars och 31 oktober. Iris Larssons stiftelse Stiftelsen ger räntefria lån till skötsamma och obemedlade flickor från det som tidigare utgjorde Kvillinge kommun, numera Åby med omnejd, som utbildar sig till grundskolelärare åk 1-7. För 2013 finns det kronor att

7 Lenningska stipendiestiftelsen Stiftelsen delar ut stipendier till personer som är folkbokförda i Norrköping, har gått teknisk skola samt minst ett år arbetat inom industrin i Norrköping. Stipendier ges för att få större erfarenhet i yrket genom studier eller praktik i Sverige eller utomlands. För 2013 finns det kronor att Stiftelsen Fritz Åhlins minne (Blind och döv ungdom) Stiftelsen delar ut studiestipendier till blind eller döv ungdom. För 2013 finns det kronor att Stiftelsen Fritz Åhlins minne (Musikstipendier) Stiftelsen delar ut musikstipendier. Stipendierna ska företrädesvis användas för musikstudier utomlands och tilldelas stipendiater födda i Norrköping eller som är boende i staden sedan ett flertal år tillbaka. För 2013 finns det kronor att Olof Månsson & Anna-Stina Persdotters stiftelse Stiftelsen delar ut stipendier åt behövande barn och ungdomar från Västra Vikbolandets församling, i första hand inom det område som tidigare utgjordes av Furingstads församling, för utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång. För 2013 finns det kronor att Norrköpings gymnasieskolas lånestiftelse Stiftelsen ger räntefria lån till fortsatta studier efter grundskolan för elever som går eller har gått i Norrköpings grundskolor och under denna tid varit kyrkbokförda (folkbokförda) i Norrköping. För 2013 finns det kronor att

8 Stiftelsen Norrköpings kommuns samfond för lärares förkovran Stiftelsens avkastning tilldelas kommunalt anställda lärare såsom bidrag till kostnader för en studieresa. För 2013 finns det kronor att Sista ansökningsdag är 31 mars och 31 oktober. Swartziska Friskolans Stipendiestiftelse Stiftelsen delar ut stipendier till behövande ungdomar som genomför studier efter grundskolan. I första hand avses yrkesinriktade studier och stipendiaten får högst vara 25 år. Den sökande måste ha undervisats i grundskola i Norrköping och ska också ha varit folkbokförd i kommunen den 1 november året innan. Utbildningen måste även följa nationellt fastställda riktlinjer. För 2013 finns det kronor att

9 Så här går en ansökan till Skaffa ansökningsblankett Du kan hämta ansökningsblanketten på följande sätt: Ladda ned den från vår webbplats: Hämta den i Rådhusets reception. Ingång från Drottninggatan. Undersök vad du behöver komplettera din ansökan med På ansökningsblanketten kan du se vilka andra handlingar din ansökan behöver kompletteras med. Lämna in ansökan Du lämnar in din ansökan genom att skicka blanketten och bilagorna med post till: Stiftelser, internbanken, Norrköping. Tänk på att din ansökan måste ha kommit fram till internbanken under sista ansökningsdagen. Det går inte att ansöka via e-post. Få svar från stiftelsen Stiftelsen skickar ut ett brev med svar på din ansökan. Du får svar oavsett om du är beviljad pengar eller inte.

10 Viktiga adresser För information och utskrift av ansökningsblankett: Vid frågor: Postadress: Stiftelser Internbanken Norrköping Besöksadress, uthämtning av blankett: Rådhusets reception, ingång från Drottninggatan.

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box 17056 104 62 Stockholm e-postadress:

Läs mer

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4 2012-05-23 Fonder Tips på fonder som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man ska söka pengar från en fond. Hjärnskadecenter Box 17056 104 62 Stockholm

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Plats Stadshuset, plan 4, Marstrand Tid Onsdagen den 3 juni kl. 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S)

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Ersättningsnivåer för ensamkommande barn

Ersättningsnivåer för ensamkommande barn Arbetsmarknadsenheten Magnus Åkesson Datum:2014-05-13 D.nr:2014-000002.130 kommunstyrelsen Ersättningsnivåer för ensamkommande barn Bakgrund I samband med att kommunstyrelsen tog över ansvaret för mottagandet

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer