Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2015-153"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna räkenskapssammanställning för följande stiftelser: Stiftelsen Fågelfonden Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond Stiftelsen Joakims minnesfond Stiftelsen Janne Anderssons donation Stiftelsen Sofia Haags donationsfond Stiftelsen Britta Gröndells fond Stiftelsen Einar Sjödins fond Stiftelsen Samfond I Stiftelsen Samfond II Stiftelsen C A Bergströms kulturfond Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus Stiftelsen Syskonen Brolins donation Stiftelsen Falkenbergs sjukfond Stiftelsen Falkenbergs socialfond Stiftelsen Falkenbergs skolfond Stiftelsen Per Svenssons donation 1 Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms stipendiefond Stiftelsen Per Svenssons donation 2 Stiftelsen John Johanssons donationsfond Beslutsunderlag Sammanställning av stiftelser förvaltad av kommunstyrelsen vars kapital ej överstiger 1,5 mkr och stiftelsestatuter för respektive stiftelse. Sammanfattning av ärendet Ekonomienheten överlämnar räkenskapssammanställning samt bilagor för godkännande, gällande nedanstående stiftelser där kommunstyrelsen är styrelse/förvaltare, vilka understiger 1,5 mkr. Kommunrevisorerna har förgranskat räkenskaperna. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 168 Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Beslutsförslag Kommunledningskontoret Ekonomienheten Veronica Persson Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna räkenskapssammanställning för nedanstående stiftelser Beslutsunderlag Sammanställning av stiftelser förvaltad av kommunstyrelsen vars kapital ej överstiger 1,5 mkr och stiftelsestatuter för respektive stiftelse. Sammanfattning av ärendet Ekonomienheten överlämnar räkenskapssammanställning samt bilagor för godkännande, gällande nedanstående stiftelser där kommunstyrelsen är styrelse/förvaltare, vilka understiger 1,5 mkr. Kommunrevisorerna har förgranskat räkenskaperna. Stiftelsen Fågelfonden Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond Stiftelsen Joakims minnesfond Stiftelsen Janne Anderssons donation Stiftelsen Sofia Haags donationsfond Stiftelsen Britta Gröndells fond Stiftelsen Einar Sjödins fond Stiftelsen Samfond I Stiftelsen Samfond II Stiftelsen C A Bergströms kulturfond Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus Stiftelsen Syskonen Brolins donation Stiftelsen Falkenbergs sjukfond Stiftelsen Falkenbergs socialfond Stiftelsen Falkenbergs skolfond Stiftelsen Per Svenssons donation 1 Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms stipendiefond Stiftelsen Per Svenssons donation 2 Stiftelsen John Johanssons donationsfond Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 2

5 SAMMANSTALLNING AV STIFTELSER FORVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN vars kapital ej overstiger 1,5 mkr. Forandr TILLGANGAR SKULDER & EGET KAPITAL Namn Inkomster Utgifter skuld/ford Utdelat/aterl Tot Fastrantekont Ford ran Bankmedel Bundet kap Fritt kap Skuld Totalt St ftelsen Fagelfonden ,02 406, ,00 0,00 0, , ,01 14, , , ,47 0, ,67 St ftelsen Aktiv Politiks samhallsfond ,98 194, ,00 0,00 0, , ,04 8, , , ,11 0, ,09 St ftelsen Joakims minnesfond ,58 130, ,00 0,00 0, , ,00 6, , , ,90 0, ,68 St ftelsen Janne Anderssons donation 5 465,47 43, ,00 0,00 0, , ,03 4, , , ,63 0, ,29 St ftelsen Sofia Haags donationsfond , , ,00 0, , , ,84 122, , , ,27 0, ,47 St ftelsen Brita Grondells fond ,90 538, ,00 0,00 0, , ,41 39, , , ,24 0, ,63 St ftelsen Einar Sjodins fond 6 284,23 57, ,00 0,00 0, , ,92 4, , , ,44 0, ,94 St ftelsen Samfond I ,07 230, ,00 0,00 0, , ,94 9, , , ,98 0, ,91 St ftelsen Samfond II , , ,00 0,00 0, , ,23 31, , ,44-508,80 0, ,64 St fteslen C A Bergstroms kulturfond , , ,00 0,00 0, , ,54 72, , , ,17 0, ,62 St ftelsen Samfond Alvgarden serviceh ,80 607, ,00 0,00 0, , ,93 19, , , ,03 0, ,15 St ftelsen Syskonen Brolins donation ,42 440, ,00 0,00 0, , ,93 16, , , ,00 0, ,79 St ftelsen Falkenbergs sjukfond , , ,00 0,00 0, , ,71 36, , , ,53 0, ,72 St ftelsen Falkenbergs socialfond , , ,00 0,00 0, , ,22 93, , , ,20 0, ,50 ' r St ftelsen Falkenbergs skolfond , , ,00 0, , , ,32 178, , , , , ,17 St ftelsen Per Svenssons donation , , ,00 0, , , ,51 381, , , , , ,73 St ftelsen Sonja och Nils Wikstroms stipendiefon , , , , , , ,91 207, , , , , ,73 St ftelsen Per Svenssons donation , , ,00 0, , , ,39 479, , , ,64 200, ,08 St ftelsen John Johanssons donationsfond , , ,00 0, , ,68 266, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50

6 Stiftelsen Org nr Fågelfonden Planteringssällskapet Småfåglarnas vänner hade beslutat att föreningen skall upplösas och förvaltningen av dess tillgångar jämte den av Anna Tjäderberg donerade s k fågelfonden överlämnas till Falkenbergs stad att av dess drätselkammare eller motsvarande förvaltas i enlighet med bestämmelserna i stadgan för planteringssällskapet resp punkt 10 i Anna Tjäderbergs testamente. Stadsfullmäktige beslöt under 218 den 21 december 1970 att med tacksamhet mottaga sällskapets tillgångar utgörande kontant kronor, och att med tacksamhet mottaga och åt kommunstyrelsen uppdraga förvaltningen av fågelfonden, som uppgick till :85 kr, enligt bestämmelserna i Anna Tjäderbergs testamente. Den årliga avkastningen ställes till parkförvaltningen förfogande för utfordring av fåglar i Ätran vid Falkenberg med möjlighet att vid särskilt stränga vintrar, eller då eljest särskilda skäl föreligger, använda någon del av kapitalet därutöver. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Inga medel är disponibla för utdelning under Stiftelsen är oinskränkt skattskyldig enligt Skatteverkets beslut

7 Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond Org nr Stiftelsen tillkom genom att samhällsföreningen Aktiv Politik vid sitt 20 års jubileum den 10 september 1986 instiftat en samhällsfond med ändamål att utge stipendium till elev vid Falkenbergs gymnasieskola som visat intresse för samhällsfrågor och som genom uppsats och muntlig redogörelse dokumenterat tillkomsten eller avvecklingen av industri eller anläggning, analys av kommunal rörelse eller annan händelse inom kommunen. Fondens kapitaltillgångar kronor, jämte stadgar för fonden hade överlämnats till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige mottog med tacksamhet Aktiv Politiks samhällsfond Av den årliga avkastningen skall 1/5 läggas till fondens kapital. Stipendium må tilldelas elev i gymnasieskolans två högsta årskurser som deltagit i undervisningen i samhällskunskap och som i övrigt uppfyller kraven. Förslag till stipendiater skall lämnas till stipendienämnden av lärare i samhällskunskap senast en månad före stipendieutdelning. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014 enligt beslut från Gymnasieskolans stipendienämnd. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 20% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015.

8 Stiftelsen Joakims minnesfond Org nr Stiftelsen tillkom genom donation från Solvig och Åke Wolfhagen Kommunfullmäktige har under 10 beslutat att tacksamt mottaga gåvan på kronor att användas som donationsfond enligt föreskriften i donationsbestämmelserna. Avkastningen av stiftelsen skall i jämna hundratal kronor tillfalla den eller de skötsamma elever vid Falkenbergs gymnasieskola, (ungdomsgymnasiet) som genom sin personlighet och sitt agerande utgör ett föredöme för skolungdomen. Utdelningen skall ske vid vårens skolavslutning. Förvaltare är kommunstyrelsen och gymnasieskolans stipendienämnd utser stipendiater i samråd med elevrådet. Nämnden har rätt att differentiera beloppen mellan flera mottagare, samt får utbyta kontantbeloppen mot bokpremier, helt eller delvis. Efter 25 år medges förvaltaren rätten att avsluta fonden, varvid kapital jämte ränta tillfaller Gymnasieskolans bibliotek. Alternativt kan fonden i stället sammanslås med andra fonder för samma ändamål som ovanstående. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014 enligt beslut från Gymnasieskolans stipendienämnd. Inga medel är disponibla för utdelning 2015.

9 Stiftelsen Janne Andersson donationsfond Org nr Stiftelsen tillkom genom gåva från Byggmästare Janne Andersson till Falkenbergs stads skolor för yrkesundervisning. Gåvan var kronor. Av den årliga avkastningen av kapitalet skall 1/10 tillföras kapitalet intill att detta vuxit till kronor. När ovanstående är uppfyllt skall styrelsen, efter förslag av skolornas lärare, vid avslutningen av varje läsår utdela ett eller flera premier till elever, som gjort sig därav förtjänta, varvid nödig hänsyn även skall tagas till elevens ekonomiska förhållanden. Vidare föreskrives i gåvobrevet; om i en framtid Falkenbergs stads skolor för yrkesundervisning skulle läggas ned eller övergå i någon annan skolform eller ock helt övertagas av staten skall fonden vid nyssnämnt förhållande överlämnas till Falkenbergs hantverks- och industriidkareförening, som vid sådant fall äger fri bestämmanderätt över fondens framtida användning utan att likväl kapitalet i fonden minskas. Kommunstyrelsen är förvaltare av kapitalet men Barn- och utbildningsnämnden skall besluta om utdelning av avkastningen. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014 enligt beslut från Gymnasieskolans stipendienämnd. Inga medel är disponibla för utdelning 2015.

10 Stiftelsen Sofia Haags donation Org nr Stiftelsen tillkom genom testamente från änkefru Olivia Sofia Olson-Haag daterat Gåvan var ,38 kronor. Stiftelsens kapital förvaltas av kommunstyrelsen. Enligt testamentet skall avkastningen på kapitalet varje år som stipendium utdelas till en eller flera elever vid folkskolan i Skogstorp, vilka under skoltiden ådagalagt flit och studieintresse samt genom gott uppförande utmärkt sig under skoltiden. Barn- och utbildningsnämnden äger bestämma vilka elever som skall komma i åtnjutande av stipendiet, varvid dock elever som visat konstintresse skall ha företräde. Under året har 9 853,23 kronor varit disponibla för utdelning. BUN har genom delegation per beslutat om utdelning av kronor fördelat till sex stipendiater. Resterande 3 853,23 kronor har överförts till ,27 kronor är disponibla för utdelning 2015.

11 Stiftelsen Britta Gröndelis donation Org nr Stiftelsen tillkom genom att Britta Elisabet Gröndell donerat stadsägan 789 till den som vore pedagogus vid stadens skola. I avskrift från Ecklesiastikdepartementet från har uttalats att inget hinder möts mot att kommunen förvärvar ovanstående fastighet mot en köpeskilling av kronor, dock med följande tillägg. Köpeskillingen för stadsägan 789 skall utgöra en fond. Av årsavkastningen skall en femtedel läggas till kapitalet och resterande uppsamlas för att vart femte år av kollegiet vid samrealskolan i staden utdelas såsom ett rese- eller forskningsstipendium till en vid skolan anställd lärare. Under året har ,51 kronor varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014, eftersom det inte funnits några sökande. Hela beloppet på ,51 kronor har överförts till Utdelning sker vart femte år. Senaste utdelning beslutades av BUN och tilldelades tre lärare vid Falkenbergs gymnasieskola, för deltagande i kurser och en studieresa till Barcelona. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 20% till kapitalet ej genomförts ,24 kronor är disponibla för utdelning under 2015.

12 Stiftelsen Einar Sjödins fond Org nr Stiftelsen tillkom genom gåvobrev från rektor Einar Sjödin, daterat , till läroverket i Falkenberg. Gåvan var 4 348,90 kronor. Stiftelsens kapital förvaltas av kommunstyrelsen. Sedan 20 % av årsavkastningen lagts till kapitalet skall vid läsårets avslutning av återstoden utdelas ett eller flera premier på jämt 100-tal kronor till någon studiebegåvad elev i realgymnasiet med visat intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Premiet bör om möjligt uppgå till 200 kronor och utdelas vid årsavslutningen. Premiet utdelas enligt kollegiets bestämmande i första hand till den abiturient, som bland de på reallinjens matematiska gren från läroverket utexaminerade studenterna uppvisar den högsta summan av vitsorden i ämnena matematik, fysik och kemi. Vederbörande elev skall under skoltiden ha ådagalagt mycket god flit och ordning och iakttagit ett klanderfritt uppförande samt ej tillbragt mer än ett år i högsta ringen. Vid lika betygssumma avgör vitsordet i matematik och om även detta är lika summan av vitsorden i övriga läroämnen. Om två premier utdelas möter inget hinder för att det andra tilldelas en elev, som tillhör den nuvarande reallinjens biologisk gren, under förutsättning att ovanstående villkor iakttages. I betygssumman inräknas då även vitsordet i biologi. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Gymnasieskolans stipendienämnd har beslutat om utdelning av 400,00 kronor fördelat till två stipendiater efter en gåva på motsvarande belopp från Kungliga vetenskapsakademin. På grund av årets negativt resultat har avsättningen på 20% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015

13 Stiftelsen Samfond 1 Org nr Stiftelsen tillkom genom permutationsbeslut från kammarkollegiet då 4 st mindre donationer slogs samman och bildade Samfond I. De fyra donationsfonder som slogs samman var Pedagogifonden, Algot och Cecilia Wijklunds stipendiefond, Dan Lundgrens stipendiefond och Aurora och Laura Lundbergs fond. Kommunstyrelsen förvaltar stiftelsens kapital och Barn- och utbildningsnämnden beslutar om omdelning. Efter att 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående avkastning användas till, - stipendium för fortsatt utbildning - hjälp åt elev för exempelvis studier eller för studieresa inom- eller utomlands - annat därmed jämförligt eller liknande ändamål Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014 enligt beslut från Gymnasieskolans stipendienämnd. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 10% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015

14 Stiftelsen Samfond II Org nr Stiftelsen till genom permutationsbeslut från kammarkollegiet då 12 st mindre donationer slogs samman och bildade Samfond II. De tolv donationsfonder som slogs samman var Borgmästarinnan Anna Sörenssons fond, Friskt Lifs premiefond, Falkenbergs Skolköksfond, Karl-Erik Skantzes minne, Skolungdomens premiefond, Beethovenfonden, Carl Blidings premiefond, Jordarrendefonden, Rektor Gösta Malmgrens fond, Fröken Signe Hallbergs fond, Adjunkt Carl Josefssons minnesfond och Agda Knutssons minnesfond. Kommunstyrelsen förvaltar stiftelsens kapital och Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning. Efter att 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående avkastning användas till - belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit - belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 10% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015.

15 Stiftelsen C A Bergströms kulturfond Org nr Stiftelsen tillkom genom donation till Tullbroskolan, Falkenberg daterat Stiftelsens kapital förvaltas av kommunstyrelsen. Styrelsen för C A Bergströms fond beslutade med anledning av 25- årsdagen av direktör C A Bergströms bortgång donera ett belopp om kronor till Tullbroskolan eller motsvarande efterträdare till Falkenbergs samrealskola, för att 80 % av avkastningen skall komma eleverna i avgångsklasserna tillgodo i form av kulturaktiviteter, företrädesvis teaterbesök, t ex i Göteborg, Helsingborg eller Malmö, enligt årligt fattade beslut av skolledningen vid Tullbroskolan efter samråd med företrädaren för lärare och elever. Resterande avkastning och kapital skall förräntas på bästa sätt tili kommande generationers fromma. Under året har 5 606,15 kronor varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014, eftersom det inte funnits några sökande. Hela beloppet på 5 606,15 kronor har överförts till Efter årets avsättning på 20% till kapitalet är 6 616,17 kronor disponibla för utdelning 2015.

16 Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus Org nr Stiftelsen bildades efter permutationsbeslut från kammarkollegiet då 3 st mindre donationer slogs samman och bildade Samfond Älvgårdens servicehus. De tre donationsfonder som slogs samman var Karl Hjalmar Karlssons donationsfond, Erik Hjalmar Johanssons donationsfond och Olof Månssons donationsfond. Det ursprungliga donationsbeloppet för fonderna uppgick till ,05 kronor. Efter att 10 % av avkastningen lagts till kapitalet skall återstoden delas ut för att öka trevnaden bland de i servicehuset boende pensionärerna. Kommunstyrelsen är förvaltare och Socialnämnden beslutar om utdelning av medlen. Under har inga medel varit disponibla för utdelning. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 10% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015.

17 Stiftelsen Syskonen Brolins donation Org nr Stiftelsen har tillkommit genom testamente daterat från syskonen Henning Brolin och Anna Brolin. Kommunstyrelsen är förvaltare av kapitalet medan Socialnämnden beslutar om utdelning. Donationen om kronor gavs till socialnämnden i Vessigebro kommun. Enligt testamentet skall den årliga avkastningen utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under Inga medel är disponibla för utdelning under 2015.

18 Stiftelsen Falkenbergs sjukfond Org nr Stiftelsen tillkom genom permutationsbeslut från kammarkollegiet då 7 st mindre donationer slogs samman och bildade en samfond benämnd Falkenbergs sjukfond. De sju donationsfonder som slogs samman var Sophie Ollmans donationsfond, Årstads gåvomedelskassa, John och Frances Skantzes donationsfond, Otto Andersson-Bissmarcks donationsfond, Johan Kristofferssons donationsfond, A Bengtssons donationsfond och Karl A Johanssons donationsfond. Efter permutationsbeslut från ingår ytterligare en donation, Syskonen Bengtssons fond, i Falkenbergs sjukfond. Fondens grundkapital utgör kronor. Kommunstyrelsen är förvaltare men Socialnämnden beslutarom utdelning. Efter att 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående medel utdelas påföljande år enligt beslut av socialnämnden för - bidrag under eller efter sjukhusvård till patienter eller deras familjer, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad - till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta - till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel Avkastning, som inte användes påföljande år reserveras för utdelning under kommande år. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. På grund av årets negativa resultat har avsättning på 10% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning 2015.

19 Stiftelsen Falkenbergs socialfond Org nr Stiftelsen tillkom efter permutationsbeslut från kammarkollegiet då 25 st mindre donationer slogs samman och bildade Falkenbergs socialfond. De tjugofem donationsfonder som slogs samman var A P Josefssons donationsfond, Tekla och Anna Gunnarssons minne, Matilda Petterssons donationsfond, Nils Bengtssons donationsfond, A M Lundbergs donationsfond, K L D Bergströms donationsfond, Matilda Hanssons donationsfond, Axel Öhrwalls donationsfond, August Lindgrens donationsfond, Makarna Upplings donationsfond, Oscar Tomanders donationsfond, Makarna Johanssons donationsfond, Bergströmska donationsfonden, Matilda Petterssons donationsfond, Ludvig Edvard Larssons donationsfond, Carl Anderssons donationsfond, Severina och Adolf Svenssons donationsfond, N J Millbergs donationsfond, Hanna Jönssons donation, Bröderna Anders och Alfred Johansson från Björnås donationsfond, Augusta Matilda Petterssons donationsfond, Augusta Johanssons donationsfond, Makarna August Anderssons Haogshamn donationsfond, Bengt Gudmundssons donationsfond och Eleonora Anderssons donationsfond. Efter permutationsbeslut ingår ytterligare två donationsfonder, Carl Nygrens donationsfond och Nils Johan Millbergs donationsfond, i Falkenbergs socialfond. Stiftelsens förmögenhet och tillgångar förvaltas av kommunstyrelsen. Efter att 10% av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående medel utdelas under påföljande år. Avkastning som inte användes reserveras för utdelning under kommande år. Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av socialnämnden till förmån för behövande inom Falkenbergs kommun. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig. Under året har 2 448,82 kr varit disponibla för utdelning. Under året har inga medel utdelats. Efter årets avsättning på 10% till kapitalet är 4 220,20 kronor disponibla för utdelning 2015.

20 Stiftelse Org nr Falkenbergs skolfond Stiftelsen tillkom genom permutationsbeslut från kammarkollegiet då 40 st mindre donationer slogs samman och bildade Falkenbergs skolfond. Efter permutationsbeslut från ingår ytterligare 5 st donationer i Falkenbergs skolfond. Stiftelsen förvaltas av kommunstyrelsen. Efter att 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående medel utdelas, enligt beslut av Barn- och utbildningsnämnden, till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen företrädesvis för - belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit. - belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, - stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, - hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands - och för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, förvärv av materiel eller andra saker, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Vid disposition av fonden bör i möjligaste mån hänsyn tagas till föreskrifterna i urkunderna eller motsvarande handling, dock att manliga och kvinnliga elever alltid skall likställas. Under året har 3 104,82 kronor varit disponibla för utdelning. Beslut har tagits dels på delegation om utdelning av 1 200,00 kronor och dels genom beslut i BUN om utdelning av 1 904,82 kronor fördelat på två stycken elever. Efter avsättning på 10 % till bundet kapital är 3 153,91 kronor disponibelt för utdelning under 2015.

21 Stiftelsen Per Svenssons donation 1 Orgnr Stiftelsen tillkom genom testamente från Per Svensson och hans hustru Anna Lena Pers Dotter. Testamentstillägg är gjort dels och dels Enligt testamentet testamenterades 1/8 mantai av fastigheten Jordsbacka nr 1, sedermera Jordsbacka 1:7 till Okome sockens skolkassa. Kommunstyrelsen är förvaltare av stiftelsens kapital men Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning av bidrag från stiftelsen. Enligt statuterna är kapitaliseringskravet uppfyllt och enligt länsstyrelsens resolution från 22 november 1957 skall avkastningen användas till följande ändamål: - i första hand studiehjälp åt obemedlade och mindre bemedlade skötsamma ungdomar från Okome socken för studier vid högre skolor - i andra hand såsom bidrag till inom Okome socken verksam förening (-ar) eller sammanslutning (-ar), som, genom kultur- och hembygdsvårdande verksamhet eller på annat sätt verka för berikande av bygdens kulturella liv, visar sig därav förtjänt I länsstyrelsens resolution ingår vidare att årsavkastningen eller del därav skall förbrukas under inkomståret eller läggas till fonden för dess ökning i vilket senare fall den sålunda fonderade avkastningen får förbrukas under kommande år. Under året har ,19 kronor varit disponibla för utdelning. Beslut har tagits av Barn- och utbildningsnämnden om utdelning av kr kr till en elev. Resterande 9 275,19 kronor är överfört för utdelning ,12 kronor är disponibla för utdelning 2015.

22 Stiftelse Sonja och Nils Wikströms stipendiefond Org nr Stiftelsen tillkom genom testamente från Sonja och Nils Wikström föreligger permutationsbeslut om reglerna för utdelning ur stiftelsen. Sedan 10 % av avkastningen lagts till kapitalet skall återstoden fördelas lika till högst sex elever i gymnasiets avgångsklass. Gymnasieskolan i Falkenberg, genom behörigt organ, utser stipendiater och lämnar anvisning om beloppets användning. Under året har 6 137,72 kronor varit disponibla för utdelning. Beslut har tagits av Gymnasieskolans stipendienämnd ,8 om utdelning av kronor till en stipendiat kr har återförts enligt stipendienämndens beslut. Resterande kronor är överfört för utdelning Efter avsättning med 10% till bundet kapital återstår totalt ,49 kronor för utdelning under 2015.

23 Stiftelse Per Svenssons donation 2 Org nr Stiftelsen tillkom genom testamente från Per Svensson och hans hustru Anna Lena Pers Dotter. Testamentstillägg är gjort dels och dels Enligt testamentet testamenterades 1/8 mantal av fastigheten Jordsbacka nr 1, sedermera Jordsbacka 1:7 till Okome sockens fattigvårdskassa. Kommunstyrelsen är förvaltare av stiftelsens kapital men Socialnämnden beslutar om utdelning av bidrag från stiftelsen. Enligt statuterna är kapitaliseringskravet uppfyllt och enligt länsstyrelsens resolution från 22 november 1957 skall avkastningen utgå till: - behövande av olika åldrar inom Okome socken, särskilt till obemedlade eller mindre bemedlade sjuka personer för kostnader i samband med sjukdom. I länsstyrelsens resolution ingår vidare att årsavkastningen eller del därav skall förbrukas under inkomståret eller läggas till fonden för dess ökning i vilket senare fall den sålunda fonderade avkastningen får förbrukas under kommande år. Under året har ,69 kronor varit disponibla för utdelning. Beslut har tagits på delegation om utdelning av kronor fördelat på tre stycken mottagare. Resterande 550,69 kronor är överfört för utdelning Disponibelt för utdelning 2015 är ,64 kronor.

24 Stiftelse John Johanssons donationsfond Org nr Stiftelsen har till ändamål att, sedan 10 procent av den årliga avkastningen avsatts till kapitalet, använda återstoden av avkastningen till att främja verksamhet för rekreation och underhållning för äldre personer i Vinbergsområdet. Avkastningen kan exempelvis användas till extra förplägnad, utflykter och övriga trivselskapande aktiviteter. Styrelsen för stiftelsen är socialnämndens i Falkenbergs kommuns arbetsutskott och förvaltare är kommunstyrelsen i Falkenberg. Bakgrund \ Stiftelsen tillkom genom gåvobrev från John Johansson Stiftelsens ursprungliga ändamål var att främja åldringsvården vid ålderdomshemmet Vinbygården. Sedan 10 % avsatts till kapitalet skulle återstoden användas till Vinbygårdens vårdtagares rekreation och underhållning, exempelvis extra förplägnad, utflykter och övriga trivselskapande aktiviteter. Våren 2009 upphörde Vinbygården som äldreboende varför en ansökan om permutation, för att få ändra stiftelsens ändamål, skickades in till Kammarkollegiet beslutade Kammarkollegiet att godkänna sökt permutation. Under året har 9 593,34 kronor varit disponibla för utdelning kronor har delats ut till ovanstående ändamål. Resterande 1 593,34 kronor är överfört för utdelning Efter avsättning med 10 % till bundet kapital återstår totalt 7 560,98 kronor för utdelning under 2015

Räkenskapssammanställning för 2013 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2014-204

Räkenskapssammanställning för 2013 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2014-204 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 131 Räkenskapssammanställning för 2013 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2014-204 KS

Läs mer

Stiftelsen Syskonen Brolins donation Socialnämnden Den årliga avkastningen skall utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem.

Stiftelsen Syskonen Brolins donation Socialnämnden Den årliga avkastningen skall utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem. Stiftelsen Fågelfonden Kommunstyrelsen Den årliga avkastningen ställes till parkförvaltningens förfogande för utfordring vintertid av fåglar i Ätran vid Falkenberg med möjlighet att vid särskilt stränga

Läs mer

Räkenskapssammanställning för 2015 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS

Räkenskapssammanställning för 2015 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-04-19 144 Räkenskapssammanställning för 2015 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2016-126 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond Kommunstyrelsen Stiftelsens ändamål är att genom bidragsverksamhet stödja dels fågellivet i Hallands län samt dels utsmyckningen och skötseln av Vinbergs kyrkogård

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond Kommunstyrelsen Stiftelsens ändamål är att genom bidragsverksamhet stödja dels fågellivet i Hallands län samt dels utsmyckningen och skötseln av Vinbergs kyrkogård

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFOND Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 SOCIALA FONDER Stiftelsen Erikssons- Esbjörnssons fond

Läs mer

Rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden

Rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden Bildningsnämndens handling 17-2015 av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden Beslutade av bildningsnämnden 2015-06-09 48 Handläggare: Hanna Weidås 2 (5) Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska

Läs mer

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Sidan 1 av 8 BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 8. Donationsfonder Sida Boxholms skolors samfond 2 Buréns donationsfond, gåvobrev 5 S. Appelmans donation 6 Sociala samfonden 7 Syskonen Holmqvists minnesfond

Läs mer

Avveckling av vissa donationsfonder

Avveckling av vissa donationsfonder 2015-09-14 RJL2015/1755 Regionledningskontoret Ekonomi Regionstyrelsen Avveckling av vissa donationsfonder Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslås besluta 1. avveckla 17 donationsfonder/stiftelser,

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

Stiftelsen Ada Anderssons fond

Stiftelsen Ada Anderssons fond 1(10) Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande personer bosatta i Tölö, Kungsbacka kommun.

Läs mer

Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid.

Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid. Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid. 1. Stiftelsen Barnens Dag-fonden... 2 2. Stiftelsen Britta Falks Minnesfond... 3 3. Stiftelsen Anna och Henrik Hanssons fond... 3 1 1. Stiftelsen Barnens

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2015 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond organisationsnummer 823000-0534 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond Organisationsnummer 823000-0534 Årsredovisning för år 2015 Förvaltaren för stiftelsen avger

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder... 3 Stiftelsen Wallinska fonden... 8 Mathias Stenhammars fond... 10 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond... 12 Stiftelse

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2009 Maj 2010 Å R S R E D O V I S N I N G F O N D E R -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs

Läs mer

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 167 Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2016

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2016 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) -03-14 Sammanställning över Sigtuna kommuns er Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/er som förvaltas av kommunen. Beslut om utdelning

Läs mer

ÅRE KOMMUNS DONATIONS-STIFTELSER

ÅRE KOMMUNS DONATIONS-STIFTELSER ÅRE KOMMUNS DONATIONS-STIFTELSER Reviderad 2010-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om stiftelser 2 Kommunstyrelsens stiftelser 3 Barn- och utbildningsnämndens stiftelser 5 Socialnämndens stiftelser 10

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond

Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-24 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunens rutiner för hantering av stiftelser

Kommunens rutiner för hantering av stiftelser Revisionsrapport Kommunens rutiner för hantering av stiftelser Finspångs kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4

Läs mer

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun Vad som gäller för att söka dessa kan man läsa under deras ändamål. Det finns en blankett på hemsidan man

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid Att bidra till en bättre stad Donation till förmån för Göteborgs framtid 2 Donationernas stad Göteborgarnas generositet och vilja att göra något bra för andra har satt tydliga spår i samhället. Det är

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 T..L Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: 802403-4103 Årsredovisning för år 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 I stadgarna för stiftelsen Syskonen August och Viktoria

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

Årsredovisning av donationsmedel

Årsredovisning av donationsmedel 1(3) Datum Diarienummer 2013-05-07 RS130145 Martin Hansson, Avdelningschef Ekonomiservice - Regionservice 035-13 48 00, martin.hansson@regionhalland.se Regionstyrelsen Årsredovisning av donationsmedel

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N

S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N 2011-04-12 S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N Innehåll Adolf Björkanders resestipendium sid. 2 Arpis premium sid. 3 Ellen Wedelins bostadsstipendium sid. 4 Ivar Hallbergs stipendium sid. 5 Jonas Samzelii

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2012

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2012 1 (5) -03-06 Sammanställning över Sigtuna kommuns er Sigtuna kommun kommer under maj månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/er som förvaltas av kommunen. Beslut om utdelning fattas av utbildnings-

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond

Permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-04 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Dahmska fonden

Permutation av Stiftelsen Dahmska fonden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-09-23 KS 2014/0131 50111 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Dahmska fonden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att hos

Läs mer

Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden

Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-31 KS 2014/0921 50111 Kommunstyrelsen Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 )

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 14.55 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Solweig Gard (S) ersättare för Alexander

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond

Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-18 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond

Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-18 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond av år 1945 Förslag till beslut

Läs mer

Årsredovisningar för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

Årsredovisningar för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-04-19 143 Årsredovisningar för 2015 - Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Pensionärshemsfonden (fd. Ryssby kommun) - reviderad

Permutation av Stiftelsen Pensionärshemsfonden (fd. Ryssby kommun) - reviderad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-01-21 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Pensionärshemsfonden (fd. Ryssby kommun) - reviderad Förslag

Läs mer

KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU Kallelse

KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU Kallelse KALLELSE 2014-10-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-10-09 Kallelse 1 KALLELSE 2014-10-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Kalmar Hantverkare och Borgares premiefond

Permutation av Stiftelsen Kalmar Hantverkare och Borgares premiefond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-03 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Kalmar Hantverkare och Borgares premiefond Förslag till beslut

Läs mer

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation.

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. Senast ändrad 2015-01-12 Kammarkollegiet Permutation av stiftelser Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. En stiftelse är en s.k.

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

STIFTELSER 2008-12-31

STIFTELSER 2008-12-31 STIFTELSER 2008-12-31 Förvaltade av Hedemora kommun Innehåll Sid. Stiftelser disponerade av kommunstyrelsen... 1 Stiftelser disponerade av kulturnämnden... 5 Stiftelser disponerade av barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL KS PROTOKOLL 2(58) Närvarolista Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulf Hansson (S), ordförande Anita Hedqvist (S) Per Fagerström (S) Anna-Karin Dahl (S) Kristina Lundgren (C) Mikael Gotthardsson

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Signe Ludvigssons donation

Permutation av Stiftelsen Signe Ludvigssons donation TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-19 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Signe Ludvigssons donation Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 338 Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS 2014-412. KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016 Sista ansökningsdag: 2016-10-07 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-11-10 264 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Permutation av Stiftelsen samfonden för lantmannaskolor

Permutation av Stiftelsen samfonden för lantmannaskolor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2017-07-14 KS 2017/0836 50111 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen samfonden för lantmannaskolor Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-11-03 306 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS 2015-113 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-01-24 9 Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS 2016-439 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor PM Antagna av regionfullmäktige 2001-03-06, 55 Juridiska avdelningen Referens Datum Diarienummer Björn Ahlberg 2001-01-15 98-2001 Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 l? Öster A AU 7:9 Dnr. KS 2015/0225 Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Arbetsutskottets beslut Ärendet

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Wollinska fonden

Permutation av Stiftelsen Wollinska fonden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-19 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Wollinska fonden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Wollinska pensionsfonden

Permutation av Stiftelsen Wollinska pensionsfonden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-19 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Wollinska pensionsfonden Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Amanda och Albert Hjertqvists fond

Permutation av Stiftelsen Amanda och Albert Hjertqvists fond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-18 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Amanda och Albert Hjertqvists fond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2013-04-28 KS 2012/0636 Kommunfullmäktige Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete Förslag till

Läs mer

Örnnästet, Bergsjö (se bifogad beskrivning) 5. Ansökan om bidrag till utvidgad verksamhet till insjöbad i Gårdsjön

Örnnästet, Bergsjö (se bifogad beskrivning) 5. Ansökan om bidrag till utvidgad verksamhet till insjöbad i Gårdsjön NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom OBSERVERA PLATS!!! Plats: Örnnästet, Bergsjö (se bifogad beskrivning) Tid: Onsdagen 18 maj 2005, kl.

Läs mer

Stiftelser med marknadsvärde om högst kronor

Stiftelser med marknadsvärde om högst kronor Bilaga 1:1 Stiftelser med marknadsvärde om högst 100 000 kronor Kollegiestiftelsen (60603) Urkund: Det årliga räntebeloppet utdelas av kollegiet vid slutet av varje vårtermin i form av stipendier till

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(13) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 14.00-15.40 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER

STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER Stiftelsen Arcada förvaltar för närvarande följande fonder: 1.1. Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I 1.2. Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond II 1.3.

Läs mer

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m.

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. KS 9 21 MAJ 2014 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2014-05-14 Diarienummer KSN-2010-0707 Kommunstyrelsen Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. Förslag till beslut

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Carl-Erik och Carolina Hahns minne

Permutation av Stiftelsen Carl-Erik och Carolina Hahns minne TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-21 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Carl-Erik och Carolina Hahns minne Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 73 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING STIFTELSEN HUDDINGE KYRKLIGA VERKSAMHETSÅRET Foto: Magnus Aronson

ÅRSREDOVISNING STIFTELSEN HUDDINGE KYRKLIGA VERKSAMHETSÅRET Foto: Magnus Aronson ÅRSREDOVISNING STIFTELSEN HUDDINGE KYRKLIGA SAMFOND VERKSAMHETSÅRET 2014 Foto: Magnus Aronson Förvaltningsberättelse för stiftelsen Huddinge kyrkliga samfond (org nr 802402-8998) Verksamhetsåret 2014-01-01

Läs mer

STIFTELSER

STIFTELSER STIFTELSER 2015-12-31 Förvaltade av Hedemora kommun Innehåll Sid. Stiftelser disponerade av kommunstyrelsen... 1 Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden... 4 Stiftelser disponerade av bildningsnämnden...

Läs mer

Övertagande av donationsstiftelser

Övertagande av donationsstiftelser Utlåtande 2009:35 RI (Dnr 149-2093/2008) Övertagande av donationsstiftelser Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Staden övertar från Stockholms läns landsting förvaltaransvaret

Läs mer

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 233 Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS 2014-108

Läs mer

Kulturstipendier år 2013, förslag

Kulturstipendier år 2013, förslag TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2013-09-06 KN-KUS13-007-33 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S

Läs mer

Placeringspolicy för stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen. KS

Placeringspolicy för stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 233 Placeringspolicy för stiftelser förvaltade av kommunstyrelsen. KS 2016-323 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Fru Anna Kjells fond

Permutation av Stiftelsen Fru Anna Kjells fond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-19 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Fru Anna Kjells fond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer