närhet HSB Brf BRUNNSPARKEN HSB Brf BRUNNSPARKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "närhet HSB Brf BRUNNSPARKEN HSB Brf BRUNNSPARKEN"

Transkript

1 närhet HSB Brf BRUNNSPARKEN HSB Brf BRUNNSPARKEN von Platens Allé Ramlösa Tfn Fax

2 närhet RAMLÖSA Bostadsrättsföreningens fastighet (grönt på kartan) ligger i direkt anslutning till den gamla hälsobrunnen med sin fina park, i södra Helsingborg. Lagom långt från motorvägsutfarten mot söder och ett par hundra meter från pendeltågstationen, lokalbusslinjer går i direkt anslutning till området. Inom bostadsrättsföreningen finns lågstadieskola, särskola och förskola. Redan 1349 omskrivs Ramflöse. Stavningen har fått många att tro på ett uttal med långt a. Ordet kommer dock från skånskans ramm som betyder sankmark samt lösa - ett slags äng. Bilden ovan visar portalen till gamla hälsobrunnen 2 11

3 HSB Bostadsrättsförening BRUNNSPARKEN är sedan 2009 kvalitetscertifierad enligt HSB:s normer. Syftet med certifiering är att kvalitetssäkra bostadsrättsföreningen och tillhandahålla hjälpmedel så att styrelsen lättare kan säkerställa värde och kvalitet, både i föreningen och i den enskilda bostadsrätten. För att en bostadsrättsförening skall få kalla sig certifierad krävs bland annat följande: Utbildad styrelse Underhållsplan Ekonomisk planering och prognos Mål för verksamheten och styrelsens arbete Specifikation av lån Information till medlemmarna Utökad stämmodagordning Riskanalys Utbildad styrelse Minst hälften av styrelseledamöterna skall ha genomgått kursen Förvaltning och ekonomi. De styrelseledamöter som redan har motsvarande kunskaper kan utan att genomgå kursen tentera för att visa att hon/ han har erforderliga kunskaper. Underhållsplan Modellen för underhållsplan skall vara Repabs eller motsvarande. Planen skall upprättas med 10-års och 20-års perspektiv. Minst de tre första åren skall detaljredovisas. Kostnadsuppräkning skall ske årligen liksom besiktning. Information om rekommenderad fondavsättning ska även uppdateras årligen. Ekonomisk planering och prognos Den ekonomiska planeringen skall omfatta minst de närmaste fem åren, uppdateras årligen samt visa beräknad avgiftsutveckling inom föreningen. Som underlag till detta ligger underhållsplanen, driftskostnadsutveckling och ränteutveckling. De driftskostnader som redovisas bör baseras på förbrukningsstatistik och och illustreras i form av nyckeltal. Mål för verksamheten Bostadsrättsföreningen ska formulera minst fem mål för verksamheten, varav tre skall vara relaterade till miljö, utbildning respektive nyckeltal. Målen skall vara tidsbestämda och de skall redovisas och diskuteras på föreningsstämman. Specifikation av lån Bostadsrättsföreningens lån skall i årsredovisningen redovisas med avseende på: långivare, storlek på lån, ränta, amortering och bindningstid. Information till medlemmarna Information om styrelsens planering och mål för verksamheten liksom annat arbete som ingår i certifieringen skall informeras om årsredovisningen. Introduktion för nya medlemmar skall ske planmässigt. Skriftlig information till medlemmar skall distribueras minst två gånger per år. Utökad stämmodagordning Två beslutspunkter tillkommer på dagordningen för ordinarie föreningsstämma; information om styrelsens mål för verksamheten och information om styrelsens planering. Riskanalys Riskanalysen kan ses som en rimlighetsbedömning av styrelsens antaganden utifrån underlagsmaterial som styrelsen tagit fram. Syftet är att göra medlemmarna uppmärksamma på om någon kostnadsdel i föreningen är särskilt priskänslig. 10 Människor som bor nära varandra och känner varandra känner trygghet. Detta faktum är en av hörnstenarna i bostadsrättsföreningens verksamhet. Att skapa förutsättningar för de boende att närma sig varandra på ett naturligt sätt. Detta gör vi genom olika aktiviteter. Det börjar med informationsmöten för nyinflyttade, där man får information om vad som gäller för boendet i bostadsrättsföreningen, men även praktiska tips. Den omfattande kurs- och studieverksamheten ger också rika tillfällen till social gemenskap.. närhet ger trygghet Samling för en arbetsdag under kastanjerna framför Kvartersgården Pensionärsföreningen PRO Ramlösa är mycket aktiv med månadsträffar, studiecirklar, utflykter och mycket annat. De har huvuddelen av sin verksamhet i våra lokaler. Arbetshelgerna skapar många personliga kontakter mellan de boende, såväl under arbetspassen, där vi strävar efter att närboende skall jobba tillsammans och även ha trevligt under festen som blivit tradition i samband med dessa arrangemang. Alla åldergrupper deltar i arbetshelgerna under deviserna: Ingen kan göra allt - alla kan göra något! eller Vi vårdar våra värden 3

4 fakta HSB Bostadsrättsförening BRUNNSPARKEN i Helsingborg bildades på hösten Byggandet påbörjades 1983 och hösten 1984 var det inflyttning i första lägenheterna, de längst i väster. Området byggdes i tre etapper och 1989 var området färdigställt. Föreningen avlämnades från HSB Nordvästra Skåne i februari Produktionskostnaden var kronor. Bostadsrättsföreningen består av 284 lägenheter, 213 i radhusform, resterande i flerfamiljshus i form av terrasshus. Därutöver finns 8 lägenheter i två radhuslängor som disponeras som särskola och förskola, samt i bottenplanet till ett av terrasshusen lågstadieskola på m 2. Dessa lokaler hyrs ut till Helsingborgs Stad. Lägenheterna fördelas på 47 st om 2 RoK, 78 st om 3 RoK, 150 st om 4 RoK, 3 st om 5 RoK samt 6 st om 6 RoK. Samtliga storlekar finns som radhus, terrasshusen har 2-4 RoK. Den totala lägenhetsytan är m 2, eller i genomsnitt 92,5 m 2 /lägenhet. I Kvartersgården finns områdeskontoret, sporthall och festsal, samt i källaren lokaler som brukas till fritidsverksamhet för låg- och mellanstadiebarn, hobbyutrymmen och driftslokaler. Sporthallen är under vardagar till stor del uthyrd till skolan, under eftermiddagar och kvällar har fritidsgården och andra föreningar verksamhet där. Övrig tid disponeras av de boende utan kostnad. Festsalen användes under veckodagarna till stor del för vår omfattande Vy mot väster från en balkong på terrasshusen studiecirkel- och kursverksamhet, under helgerna kan den hyras av de boende för en ringa kostnad. Fastigheterna är uppvärmda med vattenburen fjärrvärme. Samtliga lägenheter har kabel-tv med Internetanslutning. Alla lägenheter är förberedda för disk- och tvättmaskinsanslutning. Lägenheterna är förberedda för handikappanpassning med erforderliga dörrbredder för rullstolar och hygienutrymmen som enkelt kan anpassas. Lägenheterna i terrasshusen kan nås via hiss. Inom fastigheten finns fem gemensamma tvättstugor med två moderna tvättmaskiner i varje, samt torktumlare, torkskåp och mangel. En tvättstuga är utrustad med mattvättmaskin. Tvättstugorna nyttjas av de boende utan särskild kostnad. I området finns 108 st garage, 24 carportar samt 165 öppna parkeringsplatser fördelade på tre parkeringsplatser (A-, B- och C-parkeringen, räknat från väster). Särskilda parkeringsplatser är avsedda för besö-kande. Två biltvättplatser med fri tillgång av vatten finns på A- resp C-parkeringen (se karta på mitt-uppslaget). För området gäller källsortering av avfallet till följande fraktioner: Emballage av papper, plast och metall, tidningar, mjukplast, torrbatterier, grovsopor och restavfall. Miljövänliga soppåsar tillhandahålles utan extra kostnad. På områdeskontoret finns kopieringsmaskin och telefax som mot en ringa kostnad kan användas av de boende. I Färgboden tillhandahålles färg för det yttre underhållet, här kan man också låna varjehanda verktyg. 4 lokaler I Kvartersgården finns de flesta lokalerna som står till medlemmarnas förfogande: Festsalen, ca 150 m 2 med öppen spis och välutrustat kök används under veckorna till den omfattande kursverksamheten, men under helgerna hyras till ett lågt pris för kalas och andra fester. Ett gott råd är att boka lokalen i mycket god tid. Sporthallen är ca 180 m 2 Festsalen med 6,5 m takhöjd och lämpar sig för olika motionsaktiviteter, såsom bordtennis, badminton, innebandy och mycket annat. Vardagsförmiddagarna hyrs den av Brunnsparksskolan, övrig tid, Sporthallen speciellt lördagar och söndagar finns det gott om ledig tid för våra medlemmar att utan kostnad använda hallen. De två omklädningsrummen har var sin bastu, som under ett par timmar på fredagseftermiddagen nyttjas av ett gäng herrar som lögar sig. Slöjdverkstaden och vävstugan i Kvartersgårdens källare disponeras av vår kursverksamhet. I BUS-lokalen bedrives fritidsverksamhet för åringar som filial till Elinebergs fritidsgård. BUS har Bastubadarna öppet vardagar Övriga lokaler Övernattningslägenheten i Hårlemans Allé 7 kan hyras under max en vecka till ett lågt pris när man får gäster. Lägenheten har 4 bäddar, pentry och toalett med dusch. Sänglinne får man hålla själv liksom städning vid avflyttningen. Under sommartid och vid storhelger är beläggningen hög, varför bokning i god tid rekommenderas. Övernattningslägenheten Föreningslokalen vid Hårlemans Allé 15 användes av bl a PRO Ramlösa och vår studieverksamhet under veckorna. Under helgerna är den ofta uthyrd för barnkalas och mindre tillställningar. Snickarverkstaden Snickarverkstaden vid A-parkeringen disponeras av våra anställda snickare. Den innehåller förutom för verksamheten erforderliga maskiner även virkeslager och målningsavdelning. 9

5 Dagis Förskola A-parkeringen Lågstadieskola B-parkeringen TVÄTTSTUGA SOPRUM/SOPNEDKAST KOMPOSTGÅRD LEKPLATS GÄSTPARKERING, 12 TIM OMRÅDESKONTOR FESTSAL SPORTHALL ÖVERNATTNINGSLÄGENHET BILTVÄTTPLATS FÖRENINGSLOKALEN GROVSOPRUM C-parkeringen ORIENTERINGSKARTA

6 fastighetsunderhåll Underhållet av bostadsrättsföreningens fastigheter styrs av en löpande 20-årig underhållsplan. Denna uppdateras årligen i samband med stadgeenlig besiktning. I underhållsplanen upptagna åtgärder är priskalkylerade och ligger, utslaget på en längre tidsperiod, som underlag för hur stora avsättningar till fonden för det yttre underhållet som behöver göras. Det löpande underhållet i form av fastighetsservice, såsom lokalvård, trädgårdsskötsel, snö- och halkbekämpning, enklare reparationer på sanitära installationer etc, utförs av olika entreprenörer. Vissa delar av det yttre underhållet utförs av föreningens medlemmar i samband med s k arbetshelger på våren och på hösten. Förutom att man på frivillighetens väg utför arbeten för icke försumbara belopp, bidrar dessa helger till att stärka den sociala gemenskapen. Brukligt är att skolungdomar får sysselsättning under en sommarvecka för att arbeta med enklare fastighetsunderhåll. Vinprovningskurs i Kvartersgården Studieverksamhet. Bostadsrättsföreningen har en omfattande studiecirkel- och kursverksamhet i de mest skilda ämnen. Olika konstnärliga kurser såsom glas- och porslinsmålning, oljemålning, vävning och träslöjd är populära ämnen, men även softtennis för de minsta står högt i kurs bland de många deltagarna. Genom tillvaratagande av kursledare bland de boende och egna lokaler kan kursavgifterna hållas låga. Vid påsktiden visas alster från kurserna vid en Hobbymässa Den yttre målningen av radhusen utförs till stor del av de boende på frivilligbasis. Bostadsrättsföreningen tillhandahåller färg, erforderliga verktyg, ställningar och ste-gar som behövs för arbetet. Den målning som inte kan utföras av de boende läggs ut på entreprenad. Från en arbetshelg Det löpande underhållet av föreningens byggnader utförs av egna anställda snickare, som även sköter förekommande låsservice. För ventilations-, rör- och elarbeten anlitas externa hantverkare. HSB År 1917 bildades de första hyresgästföreningarna för att få slut på de dåliga bostadsförhållandena som rådde bestod mer än hälften av alla bostäder av högst ett rum och kök. De sanitära förhållandena var miserabla och hyrorna skyhöga. Det var inte ovanligt att en arbetarfamilj betalade 40 procent av sin inkomst i hyra. Man insåg dock snart att man behövde bygga och förvalta fastigheter för att komma tillrätta med bostadsnöden. Hyresgästföreningen i Stockholm tog 1923 initiativ till den första HSB-föreningen, som snart fick efterföljare i Göteborg, Malmö och Västerås. För förvaltningen av de fastigheter som byggdes genom HSB-föreningarnas försorg bildades bostadsrättsföreningar. Sådana hade funnits tidigare, men de hade bildats för att förvalta ett eller några få hus utan att bygga upp en organisation för det. Det nya med HSB var att man satsade på fortgående verksamhet. De fyra nämnda föreningarna bildade 1924 HSB Riksförbund för att se till att resurser och erfarenheter från de första föreningarna kunde utnyttjas över hela landet. En folkrörelse hade funnit sin form - människor slöt sig samman för att klara de behov de inte kunde bemästra ensamma. Den organisatoriska form som rörelsen fick i mitten av 1920-talet har i stort sett behållits oförändrad in i våra dagar. HSB var från början en förkortning för Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening, idag är namnet enbart HSB. Första paragrafen i HSB-föreningarnas stadgar, ändamålsparagrafen, säger bland annat att föreningen skall: främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Vidare har föreningen till ändamål att främja studieoch fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. 8 I dag är HSB organiserat i 33 HSB-föreningar med närmare bostadsrättföreningar med tillsammans ca medlemmar. 5

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999-09-01 2000-08-31. Brf. Magne

ÅRSREDOVISNING 1999-09-01 2000-08-31. Brf. Magne 1 ÅRSREDOVISNING 1999-09-01 2000-08-31 Brf. Magne 2 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Magne i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 13 februari 2001 kl. 19.00. Lokal: Restaurang

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 1 Ekonomisk förening 2 Plan över föreningens fastigheter 5 Underhåll och investeringar 6

VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 1 Ekonomisk förening 2 Plan över föreningens fastigheter 5 Underhåll och investeringar 6 VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 1 Ekonomisk förening 2 Plan över föreningens fastigheter 5 Underhåll och investeringar 6 FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL 8 Förvaltning Föreningens förvaltare,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Årsredovisning 2009/2010. HSBs Bostadsrättsförening. Måsängen i Partille

Årsredovisning 2009/2010. HSBs Bostadsrättsförening. Måsängen i Partille Årsredovisning 2009/2010 HSBs Bostadsrättsförening Miljövänlig produkt Måsängen i Partille Innehållsförteckning Föreningens verksamhet... 2 Föreningens ledning... 2 Underhåll... 3 Förbrukning... 3 Ekonomi...

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE. BRF Loke WWW.BRFLOKE.SE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE. BRF Loke WWW.BRFLOKE.SE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE BRF Loke WWW.BRFLOKE.SE Innehåll Områdeskarta... 3 Presentation av BRF Loke... 4 Storlek och byggnader... 4 Närområdet... 4 Vi tillsammans är BRF Loke... 5 Du har inflytande

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

VÄRT att veta om BRÄNNERIET

VÄRT att veta om BRÄNNERIET VÄRT att veta om BRÄNNERIET Det är nu ett antal år sedan denna informationsskrift om HSB Brf Bränneriet reviderades och vi återkommer här med en uppdaterad utgåva. Under denna tid har en hel del förändrats

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Årsredovisning 2010 Kallelse till föreningsstämma Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Viggbygärdet i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i Bergtorpsskolans matsal. Dagordning Torsdagen

Läs mer

Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening

Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening Brf Brage Allmän boendeinformation för medlemmarna i bostadsrättsföreningen Brage Du har förmånen att vara ägare av en lägenhet i HSB bostadsrättsförening Brage i Boden. Genom vår förening äger vi vårt

Läs mer

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas.

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Föreningen har funnits sedan 1984 men har ej haft några fastigheter förrän 12 sep

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE ÅRSREDOVISNING Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 december 2008, kl 1900. Gemensamhetslokalen invid Hedemoratäppan

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 HSB Bostadsrättsförening Måsängen i Partille HSB Brf Måsängen i Partille Org Nr: 716408-5644 Styrelsen för HSB Brf Måsängen i Partille Org. Nr: 716408-5644 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 HSB Brf Storstugan i Täby

ÅRSREDOVISNING 2008 HSB Brf Storstugan i Täby ÅRSREDOVISNING 2008 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheten inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704 lägenheter. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Frigg. Årsredovisning för Brf Frigg. Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen. Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Frigg. Årsredovisning för Brf Frigg. Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen. Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Frigg 2013 Årsredovisning för Brf Frigg Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Frigg Tuvvägen 136 136 39 Handen F4-Print AB Stockholm 2014 www.f4-print.se ORDLISTA Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg Årsredovisning 2011/2012 HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg 1 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg Organisationsnummer: 757200-9285 avger härmed årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Informationsfolder. Brf Mörbyskogen 1. Version Oktober 2014

Informationsfolder. Brf Mörbyskogen 1. Version Oktober 2014 1 Informationsfolder Brf Mörbyskogen 1 Version Oktober 2014 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo i bostadsrätt...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer