HSB Certifiering Verksamhetsplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB Certifiering Verksamhetsplanering"

Transkript

1 HSB-Certifiering HSB Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Brf Volten i Täby År HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 1

2 Innehållsförteckning HSB Certifiering verksamhetsplanering Öppnar dörren för delägarna! 3 Planerade månadsavgifter 4 Planerat underhåll och nyinvesteringar 5 Antagen kostnadsutveckling 7 Uppföljning 8 Information till delägarna 9 Certifieringsrevisorns utlåtande 10 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 2

3 Öppnar dörren för delägarna! Styrelsen i Brf Volten I Brf Voltens bostadsrättsförening har styrelsen bland annat till uppgift att ge viktig information till sina medlemmar, vilken redovisar styrelsens planering av ekonomi och förvaltning. För att kunna lämna information har styrelsen låtit göra en underhållsplan och en ekonomisk framtidsprognos. Dessutom gör styrelsen en kunskapsredovisning på bostadsrätt, långsiktigt fastighetsägande och föreningsarbete. Mer information i en HSB-certifierad bostadsrättsförening I en HSB-certifierad bostadsrättsförening nöjer sig styrelsen inte med att lämna en årsredovisning, som visar vad som hänt ekonomiskt under året och hur det ekonomiska läget är på bokföringsårets sista dag. I en certifierad förening lämnar styrelsen mer kompletta uppgifter. I Brf Voltens bostadsrättsförening redovisas varje år styrelsens aktuella planer för underhållsåtgärder och nyinvesteringar fem år framåt. I Brf Voltens bostadsrättsförening redovisas en aktuell ekonomisk prognos för de närmaste fem årens månadsavgifter. Professionell kontroll av styrelsens framtidsplanering I en HSB-certifierad bostadsrättsförening kontrollerar en oberoende professionell revisor styrelsens framtidsplanering och information. Kontrollen görs vartannat år och delägarna informeras skriftligen genom ett certifieringsutlåtande. Certifikat HSB lämnar ett certifikat till de bostadsrättsföreningar som uppfyller HSB:s krav på HSB Certifierade bostadsrättsföreningar. Certifieringsrevisorer som godkänts av HSB:s Riksförbund utför kontrollen. *I en certifierad bostadsrättsförening behandlar styrelsen bostadsrättshavarna som delägare och lämnar ekonomiska prognoser och information om de närmaste årens underhåll och nyinvesteringar. Delägarna i en HSB-certifierad brf får värdefull delägarinformation varje år. HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 3

4 Planerade månadsavgifter Styrelsen beräknar kommande års avgiftsförändringar Avgiftsförändring Ingen Ingen Ingen Ingen 3% Underlag för ekonomisk prognos Grundunderlag Resultat för 2008 Se bilaga Styrelsens strategi är relaterat till vår målsättning enligt stadgarna samt kompletterande kommentarer enligt vår hemsida. Utgångsläget för vårt underhåll är en behovsstyrd och problemrelaterad förvaltning. Vid varje betydande beslut upprättas alltid Beslutsmål av styrelsen baserat på behovet/problemet. Underhållsplanen visar vilket planerat underhåll och vilka nyinvesteringar som planeras. Dessutom visar underhållsplanen vad varje åtgärd beräknas kosta. Underhållsplanen uppdateras årligen relaterat till behov och problem. Behov och problem relateras till årligen redovisade åtgärder av förvaltningen samt besiktning.( Planerat underhåll och nyinvesteringar se bilaga 2.) Nedanstående underhållsplan kompletteras med ett årlig löpande underhåll på ca 2 miljoner per år. Antaganden för prognos eller kalkyl (Redovisas på sidan Antagen kostnadsutveckling.) Låneräntor Intäktsräntor Kostnadsutveckling för övriga kostnader Beräkningar Beräkningar har gjorts vid ett heldagsmöte i styrelsen och med bakgrund till att vi för närvarande tar ut en väl tilltagen avgift. Detta ger oss likvida medel samt möjlighet till extra amorteringar. (i dec 2008 löstes lån på totalt ca 8.8 miljoner) HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 4

5 Beräknade kostnader de närmaste 5 åren för underhåll och nyinvesteringar som skall finansieras (betalas) med egna medel År Större underhåll under respektive år Kostnad i kr 2009 Renovera husgrund Renovera husgrund Renovera husgrund Renovera husgrund Renovera husgrund 900 År Investeringar under respektive år (Avskrivningar kommer att göras) Kostnad i kr 2009 Digitalt låssystem Nya balkongtak, Kallvattencirkulation Varmvatten Cikr, Påbörja stamrenovering, balkongtak fortsättning Fortsatt stamrenovering, balkongtak fortsättning Fortsatt stamrenovering 7500 Beräknade kostnader de närmaste 5 åren för underhåll och nyinvesteringar som skall finansieras (betalas) med lån År Större underhåll under respektive år Kostnad i kr År Investeringar under respektive år (Avskrivningar kommer att göras) Kostnad i kr Fortsatt stamrenovering 7500 Uppgifter om underhållsplaneringen Vid den årliga fastighetsbesiktningen har styrelsen biträtts av förvaltaren. Underhållsplanen innehåller alla markanläggningar, byggnader och byggnadsdelar samt alla installationer som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för. HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 5

6 Planerat underhåll och nyinvesteringar Protokoll har förts vid fastighetsbesiktningen. Fastighetsbesiktningen har utgått från underhållsplanen. HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 6

7 Antagen kostnadsutveckling Uppskattade låneräntor på nya eller omsatta lån Vi förväntas inte ta några nya lån. Möjligen utökad amortering under perioden Låneränta på nya lån med bunden ränta 4 3,8 3,8 4 4,2 Låneränta på nya lån med rörlig ränta 3,188 3,53 4,3 4,7 4,7 Specificerade bindningstider och räntor för föreningens lån finns i separat not i årsredovisningen. Uppskattade kostnadsförändringar Vi har sent 2008 och början 2009 genomfört avtalsförhandlingar som sänker kostnaderna. Gjort en kraftfull amortering, bättre räntor, samt en sänkt värmeförbrukning. Detta tillsammans ger nedanstående resultat. Prognoser har en sak gemensamt dom är alla i regel varierande i någon riktning. Under de närmaste 3 åren kommer samtliga hyresgästers avtal att sägas upp samt omförhandlas. Detta förväntas ge resultat Uppräkning i % Hyresintäkter 0 0,75 1,25 4,92 2,34 Driftskostnader - uppvärmning, el, vatten 0 0,06 1,9 1,49 0,46 Övrigt Taxeringsvärden Uppskattad medelinkomstränta Inlåningskonto / placering är inlånat just nu 1,4 1,7 2,0 2,3 2,5 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 7

8 Uppföljning Underhåll Åtgärder som tillkommit, senarelagts eller uteslutits i förhållande till underhållsplanen Åtgärd (T) (S) (U) (Tillk) Skäl till förändringen Elrenovering S Fortsatt utredning om kostnad & när behov föreligger. (T) = Tidigarelagts, (S) = Senarelagts, (U) = Uteslutits, (Tillk)= Tillkommit Styrelsens ekonomiska planering Ränteförändringar på omförhandlade lån Omsättnings- Tidigare Ny bindningsform Långivare Lånebelopp Ny ränta datum ränta (bunden/rörlig) Nordea Ingen Rörlig Föreningens fastigheter Byggår Antal lägenheter Area bostäder Area lokaler HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 8

9 Information till delägarna Redovisning av kunskapstest för styrelseledamöter Se bifogade kopior på genomgången utbildning Redovisning av föreskriven information har lämnats till medlemmarna Information till medlemmarna sker via Årsredovisning och efter årsstämma i Volten Nytt samt på vår hemsida. Introduktion av nya medlemmar sker vid inflyttning och i samband härmed överlämnas en informationsskrift. Skriftlig information i form av Volten nytt lämnas till medlemmarna minst två gånger om året. Medlemsmöte i form av ett informationsmöte utöver föreningsstämma hålles vanligtvis i november. Ort och datum Täby den HSB Bostadsrättsförening Volten Bore Dahlberg Roald Berthelsen *Första gången certifieringen behandlas på föreningsstämman betyder ett kryss i rutan att styrelsen förbinder sig att lämna föreskriven information. I originalhandlingarna på papper finns styrelseledamöternas underskrift. I detta tryckta exemplar finns namnen från originalet. HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 9

10 Certifieringsutlåtande Certifieringsutlåtande sätts alltid in efter verksamhetsplaneringen. Vartannat år? När det finns ett färskt utlåtande läggs det naturligtvis in. De år det inte finns ett färskt utlåtande läggs det ett år gamla utlåtandet in. HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/01A 10

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Gasellen i Linköping År 2015-2019 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

HSB brf Eriksfält i Malmö

HSB brf Eriksfält i Malmö HSB brf Eriksfält i Malmö Årsredovisning 1/9 2008 31/8 2009 Kallelse och dagordning Medlemmarna i bostadsrättsföreningen HSB Brf Eriksfält kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF SKÖLDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF SKÖLDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF SKÖLDEN I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Skölden i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF LINDEBORG I MALMÖ http://hotpot.se/forum HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Lindeborg i Malmö CERTIFIKAT för att den uppfyller

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF DOMAREN I MALMÖ HSB Bostadsrättsförening DOMAREN i Malmö Anmälan till måltiden i samband med Föreningsstämman måndagen den 12 maj Europaporten,

Läs mer

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D.

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D. Innehåll I. Dagordning II. III. Verksamhetsplanering Årsredovisning A. Förvaltningsberättelse B. Resultaträkning C. Balansräkning D. Kassaflödesanalys E. Noter F. Kostnadsfördelning IV. Revisionsberättelse

Läs mer

HSB brf Skogsmården i Malmö

HSB brf Skogsmården i Malmö HSB brf Skogsmården i Malmö Årsredovisning 1/9 2006 31/8 2007 http://hotpot.se/forum Kallelse Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Skogsmården kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF SÖDERTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF SÖDERTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF SÖDERTORP I MALMÖ 1 2 Öppnar Innehållsförteckning dörren delägarna! Kallelse och dagordning till föreningsstämma 1 HSB Certifiering

Läs mer

Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Lindeborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 14 januari 2008 kl. 19.00

Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Lindeborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 14 januari 2008 kl. 19.00 Kallelse Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Lindeborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 14 januari 2008 kl. 19.00 Lokal: St Mikaels kyrka Dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Val av

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999-09-01 2000-08-31. Brf. Magne

ÅRSREDOVISNING 1999-09-01 2000-08-31. Brf. Magne 1 ÅRSREDOVISNING 1999-09-01 2000-08-31 Brf. Magne 2 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Magne i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 13 februari 2001 kl. 19.00. Lokal: Restaurang

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Kommentarer Förslag till stambyte

Kommentarer Förslag till stambyte Kommentarer Förslag till stambyte A Inledning I ett informationsmaterial ([1],[2]) presenterar styrelsen ett förslag till stambyte och bjuder in till ett informationsmöte (två alternativa tider) med kort

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer