Årsredovisning 2008/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008/2009"

Transkript

1 Årsredovisning 2008/2009

2 inledning 1(20) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll... 5 Driftskostnader... 5 Förvaltningskostnader... 5 Personalkostnader...5 Avskrivningar... 6 Övriga ränteintäkter... 6 Räntekostnader... 6 Lån & placeringar... 6 Flerårsöversikt & budget... 7 Fastighetsförvaltning... 7 Lägenhetsöverlåtelser... 9 Information till föreningens medlemmar... 9 Gemensamhetslokaler...10 Övrigt Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Redovisningsprinciper 15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 16 Underskrifter 20 Revisionsberättelse Revisionsberättelse medlemsrevisor Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

3 inledning 2(20) Ordförande har ordet Rönnbären och nyponen lyser röda, fåglarna kvittrar när jag går hem genom skogen. Den ännu värmande solen lyser över den prunkande grönskan på gården. Jag flyttade in på Drakflygargatan en likadan sen sommardag för 17 år sedan. Visst har tillgången till naturen, gårdarna och även bra gemensamhetslokaler spelat roll, men det som främst gjort att jag rotat mig i Navigatören är trevliga grannar, bra fastighetsskötsel av hjälpsamma fastighetsskötare och engagerade medlemmar. Nu har jag åter fått förtroendet att vara med i styrelsen efter en timeout på fem år, och jag är imponerad av styrelsernas arbete under de åren. Framförallt hur de har upprätthållit en mycket god ekonomi i föreningen. Det ska vi vara speciellt tacksamma för nu. De pengar som lagts på hög kommer att behövas under det kommande året när ett antal stora reparations- och underhållsarbeten måste utföras. Den goda ekonomin gör att vi trots detta inte behöver höja avgifterna och räknar med att komma i balans redan till nästa budgetår. Jag hoppas och tror att vi även i framtiden ska ha tillräckligt med engagerade medlemmar som ser till att man vill stanna kvar i Navigatören. Ulf Ek Styrelseordförande BRF Navigatören Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

4 förvaltningsberättelse 3(20) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Navigatören (org nr ), med säte i Stockholm, lämnar härmed sin årsredovisning för perioden Allmänt om verksamheten Brf Navigatören bildades och registrerades som bostadsrättsförening augusti 1984 och har således varit verksam i 25 år. Byggstart skedde november Husen byggdes av DIÖS och arkitekt var Malmqvist och Skoogh AB. Första inflyttningen började under januari 1986 och i april 1987 var inflyttningen klar. Under år 2009 är det sålunda 23 år sedan inflyttningen började i föreningens fastigheter. Föreningen består av tre gårdar som ligger vackert beläget mot Skarpnäcks sportfält. I föreningen finns 331 bostadsrättslägenheter och tre hyreslokaler. På de lummiga gårdarna finns även tre gemensamhetshus som rymmer en festlokal medlemmar kan boka, ett övernattningsrum som går att hyra vid tillfälliga besökande, ett solarium, ett gym med bastu. På gård ett och gård tre finns garage där föreningens medlemmar kan hyra garageplats. Totalt finns 206 st garageplatser samt nio uteplatser. Under garagen finns skyddsrum och under garaget på gård ett även grovtvättmaskin och snickeri/målerilokal. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

5 förvaltningsberättelse 4(20) Befattningar under verksamhetsåret Styrelsen för Brf Navigatören har sedan ordinarie stämma bestått av fem ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter, ordinarie Ulf Ek, styrelseordförande Ekonomiansvarig, Ekonomiska avtal, (Fakturor), (Information till medlemmarna) Arne Forslund, sekreterare Pantförskrivningar till ISS Lena Eriksson Information till medlemmar, Hemsidan/Mejlsvar, Fakturor, Ekonomiska avtal, (Inre reparationsfond) Anders Törnkvist, vice styrelseordförande Överlåtelser, Andrahandsuthyrning, Garageplatser, Vindsförråd, Fastighetsteknik, (Övriga avtal) Mats Hermansson Fastighetsteknik, Upphandlingar, Fastighetstekniska avtal,försäkringsskador Styrelsesuppleanter Monica Ödman Kontakt gemensamhetslokalansvariga, Restlistan, Inre reparationsfond, Handkassan, Övriga avtal Leif Bergström Fastighetsteknik, Samverkansgrupp, Störningsskrivelser Revisorer Ordinarie Jan Nordlöv, KPMG Bohlins AB, Stockholm, Suppleant KPMG Bohlins AB, Stockholm, Medlemsrevisor Magnus Ljung, gård 2 Valberedning Sten-Ivan Bylund, gård 1 Sammankallande Linda Hermansson gård 2, Brf Navigatörens företrädare Börje Norberg, Brf Navigatörens representant i Sopsug i Skarpnäck samfällighetsförening Magnus Ljung, gård 2 Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

6 förvaltningsberättelse 5(20) Ekonomiskt resultat Brf Navigatörens resultat för verksamhetsåret 2008/2009 gav en förlust på kr vilket är ett lägre resultat än föregående år. Styrelsen anser att föreningens ekonomi är fortsatt god. Med tanke på årets underskott samt kommande års budget beslutade styrelsen under våren 2009 att behålla föreningens avgifter oförändrade. Intäkter Föreningens intäkter har under verksamhetsåret minskat med 306 tkr. Minskningen kommer främst av den avgiftssänkning styrelsen beslutade om våren 2008 och som uppgick till 279 tkr. Underhåll Föreningens underhållskostnader har minskat med 91 tkr under året. Det beror främst på föregående års kostsamma avloppsspolningar och fuktmätningen av badrum. Det mesta har dock ätits upp av utgifter för fönstermålning m m. Driftskostnader Föreningens driftskostnader har sedan föregående år ökat med 651 tkr. Nästan hela förklaringen till ökningen är självriskerna som föreningen fått stå för i samband med reparationer av fuktskador. Dessa utgifter har ökat med 630 tkr. Även en energideklaration och ökade värme/elkostnader har bidragit till ökningen. Den största utgiftsminskningen står vattenkostnaderna för och vi har också lyckats få ner försäkringspremien något. Förvaltningskostnader Förvaltningskostnaderna för verksamhetsåret 2008/2009 har ökat med 50 tkr vilket främst kommer av kostnaden för redskapen i den upprustade motionslokalen. Utöver det har även en upprustning av festlokalen genomförts. Personalkostnader Årets personalkostnader har ökat med 17 tkr sedan föregående år. Ökningen kommer sig av att föreningsstämman 2007 beslutade att ge valberedningen ett arvode och att de sociala utgifterna har ökat eftersom Börje Norbergs avgång gjort att vi inte längre har någon pensionär i styrelsen. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

7 förvaltningsberättelse 6(20) Avskrivningar Årets avskrivningar har ökat med 91 tkr mot föregående år vilket främst kommer sig av föreningens inköp av ny styrutrustning och ny ventilation. Avskrivningstakten på föreningens byggnader, maskiner och inventarier är oförändrad. Övriga ränteintäkter Årets ränteintäkter från bank, företagscertifikat har minskat något jämfört med föregående år på grund av minskad ränta. Räntekostnader Årets räntekostnader har minskat något mot föregående år. Under året har räntan sjunkit betydligt på föreningens rörliga lån, förtjänsten av detta har minskat något eftersom räntan ökade på ett lån som sattes om i början av verksamhetsperioden. Lån & placeringar Under verksamhetsåret 2008/2009 var det minst lika turbulent och osäkert som året innan. Räntorna var höga förra hösten för att sedan sjunka brant någonstans vid årsskiftet. Under den perioden har tre av föreningens bolån förfallit och omplacerats. Förra hösten förföll ett större lånebelopp hos SBAB på kr och omplacerades på Handelsbanken som gav den bästa räntan då. Lånebeloppet delades upp i två delar varav det ena på kr på ett år med en fast ränta på 5.63%. (Det lånet har förfallit och omplacerats den 1/9-09 på ytterligare ett år med en fast ränta på 1.89%). Det andra lånebeloppet på kr på 4 år till en ränta av 5.46%. I april förföll också ett lån på kr på Swedbank. Styrelsen beslutade att utnyttja det förmånliga ränteläget och placera det på 3-mån rörligt. Räntan är f n 1.76% vilket blir en stor skillnad i räntekostnad mot när det var bundet. Styrelsen följer noga ränteutvecklingen och diskuterar kontinuerligt om och när det ska bindas. Vi har även placerat kortsiktiga likviditetsöverskott på korta räntebärande placeringar, för att maximera föreningens ränteinkomster. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

8 förvaltningsberättelse 7(20) Flerårsöversikt & budget Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget 2004/ / / / / / /2010 Föreningens intäkter Föreningens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och ext kostn Personalkostnader Avskrivningar Resultat före fin poster Res fr värdepapper och lf fordr Övr. ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter fin poster Årets resultat För verksamhetsår 09/10 har föreningen budgeterat en förlust på tkr. Föreningens underhållskostnader förväntas öka väsentligt relaterat till årets kostnader, främst genom som styrelsen ser det nödvändiga åtgärder som renovering av garagen och fönstermålning. Föreningens driftskostnader för kommande verksamhetsår förväntas bli på samma höga nivå som årets kostnad, främst på grund av att kostnaderna för självrisken vid reparationer av fuktskador kommer att fortsätta även nästa år. Budgeterade förvaltningskostnader förväntas öka något, främst på grund av allmänna prisökningar. Personalkostnader och avskrivningar estimeras ligga i nivå med innevarande verksamhetsår. Kommande års räntekostnader kommer att minska. Styrelsen har budgeterat utifrån att Riksbanken kommer att följa sin utsagda räntebana fram till Fastighetsförvaltning Under året har styrelsen arbetat med att förbättra gårdarnas profil och kvalitet, staket och övriga snickerier har målats och oljats in. Inventering av plattorna som ligger längs fasadernas huskroppar Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

9 förvaltningsberättelse 8(20) har gjorts av fastighetsskötarna, resultatet har visat att ett flertal medlemmar tagit bort plattorna. Detta behöver återställas då plattornas funktion är att leda bort vatten från fasaden. Konsekvensen av föreningens inventering av toaletter och badrum har givit att ett flertal lägenheter har varit nödgade att åtgärdas på grund av fuktskador. Det arbetet fortskrider. För att förebygga vattenskador i våra fastigheter har föreningen låtit filma avlopp under mark, det har konstaterats att reparationer behöver göras. Under året har en del rör bytts ut eller åtgärdats. OVK-mätningar (mätning av ventilationsflödet) har genomförts i samtliga lägenheter. Ventilationssystemet är utbytt, nya fläktar finns i samtliga huskroppar. Arbetet fortgår med att ställa in ventilationsflödet och rengöring av luftkanaler. Förväntat resultat är cirka 50 procent lägre energiåtgång i jämförelse med det gamla systemet. Under året har garageportarna i garage bytts ut, de gamla var moderna och utslitna. Målning av fönsterpartier påbörjades våren 2009 på gård 3 och samtliga gårdar kommer att vara klara sommaren Upphandling av renovering av garagen har gjorts under året och renoveringen påbörjas 2009 i garage 1 och 2010 i garage 2. Våren 2009 genomfördes en vindsröjning med rekordresultat. Trots upprepad information till medlemmarna var det mängder av skräp och dylikt som stod i vindsgångarna. Under året har föreningen bytt försäkringsbolag från Trygg Hansa till Moderna Försäkringar. I föreningens avtal med Moderna Försäkringar har bostadsrättstillägg tecknats för samtliga medlemmar i brf Navigatören. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

10 förvaltningsberättelse 9(20) Föreningen har likt tidigare anlitat fastighetsskötsel från Björkpers Service AB och Siltberg Tomt & Trädgårdsanläggningar. Björkpers Service AB ansvarar för den inre fastighetsskötseln och Siltberg Tomt & Trädgårdsanläggningar sköter primärt det yttre underhållet. Städning av trapphus sköts av Ambient Städ. Underhåll av hissar sköts av KONE hissar AB. Föreningen har avtal med Securitas om områdesbevakning samt arrendeavtal med Stockholms Parkering AB. Föreningen har repressentant i Skarpnäcks samfällighetsförening, samt är repressenterad i samverkansgruppen på Skarpnäcksfältet och har under året varit med och startat upp föräldravandringar. Gruppen har träffats 8 gånger. Lägenhetsöverlåtelser Under verksamhetsåret 2008/2009 har styrelsen godkänt 36 st (29 st fg år) överlåtelser. Nya medlemmar prövas på sedvanligt sätt innan dessa godkänns som medlemmar. Styrelsen har under året även godkänt sju stycken ansökning avseende andrahandsuthyrning. Styrelsen behandlar ansökningar i enlighet med föreningens policy, det vill säga med stor restriktivitet och endast så kallade beaktansvärda skäl som framgår av bostadsrättslagen har godkänts. Information till föreningens medlemmar Information till föreningens medlemmar har under året förmedlats genom informationsblad, som har delats ut till samtliga hushåll och i en del fall endast placerats på portarnas anslagstavlor. Information för medlemmarna finns även på Brf Navigatörens hemsida under fliken aktuellt. Även annan viktig information finns där som gäller boendet i föreningen samt regler, stadgar etc. Föreningens hemsida, utvecklades redan en del förra året bl. a med ett nytt utseende, ny logga, nytt datorprogram och ett enklare sätt att kontakta styrelsen direkt via e-post från hemsidan. Vi har arbetat med att utveckla hemsidan under våren och den kommer att uppdateras. Brf Navigatören har också en särskild service till medlemmarna i form av Öppet hus i styrelselokalen tre måndagar i månaden mellan kl (undantaget semesterperioden) då det går att få tala med två styrelsemedlemmar om något eller för att informera sig. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

11 förvaltningsberättelse 10(20) Under våren har vi också haft ett informationsmöte i föreningens gemensamhetslokal (festlokalen) om hur en eventuell kollektiv anslutning till Bredbandsbolaget skulle kunna fungera. Gemensamhetslokaler Föreningen har flera gemensamhetslokaler som medlemmarna kan nyttja. På gård ett finns en festlokal och en snickeriverkstad, på gård två en övernattningslokal och ett solarium och på gård tre ett gym med bastu. Alla föreningens tre gårdshus är utrustade med koddosor. Fastighetsskötarna har ansvarat för uthyrning av låsbrickor, så kallade tags, till de medlemmar som så har önskat. Fastighetsskötarna har också haft hand om bokning av övernattningsrummet. Föreningens festlokal i gårdshuset på gård 1 har som tidigare används flitigt. Kontaktperson är Inger Ramirez. För föreningens solarium och övernattningsrum, beläget i gårdshuset på gård 2 är Monica Ödman kontaktperson. För föreningens träningslokal på gård 3 är Jannis Paparoupas kontaktperson. För föreningens snickerilokal, gård 1, är Bengt Berglund lokalansvarig. Övrigt Föreningsstämman 2008, hölls den 27 oktober år 2008 i Skarpnäcks Kulturhus och 64 stycken medlemmar noterades närvarande eller representerade med fullmakter. Konstituerande möte var med den nya styrelsen som valdes vid årsstämman Styrelsen har under perioden haft 11 protokollförda sammanträden i huvudsak den första måndagen i månaden, samt två stycken informations-/arbetsmöten. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

12 förvaltningsberättelse 11(20) Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Avsättes till yttre reparationsfonden Balanseras i ny räkning Summa Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

13 Brf Navigatören 12(20) Resultaträkning Not (belopp i kr) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

14 Brf Navigatören 13(20) Balansräkning Not (belopp i kr) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Likvida medel Kassa och bank Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning AB Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 Brf Navigatören 14(20) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 17 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

16 Brf Navigatören 15(20) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas Byggnader 100 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år Tvättmaskiner och torkskåp 5 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Finansiella intrument Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3. Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade rabatter. Periodisering Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett i enlighet med god redovisningssed. Yttre reparationsfond Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att stämman har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av fonden. Checkräkningskredit Föreningen har en chekräkningskredit om kr hos Swedbank. För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

17 Brf Navigatören 16(20) Noter Nettoomsättning Hyresintäkt lokaler Hyresintäkt garage Hyresintäkt p-plats Hyresintäkt övr obj Årsavgifter bostäder Avs inre rep fond Övriga rörelseintäkter Festlokal Motionslokal Övriga gemensamhetslokaler Övernattnin/turistlgh Överlåtelseavgifter Pantsättningsavgifter Fakt fastighetsskatt Övriga ersättningar/intäkter Underhållskostnader Löpande reparationer Löpande avloppsspolning Löpande reparation av tvättutrustning Löpande reparationer av portar Planerat underhåll Badrumsinventering Planerat underhåll Avloppsspolning Planerat underhåll övrigt Planerat underhåll Fönstermålning Driftskostnader Fastighetsskötsel Extradebitering entreprenad Städning Obl vent kontr Hissbesiktning Yttre renhållning och snöröjning Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkringar Försäkringsersättn Självrisk/rep. försäkringsskador Bevakningskostnader Tomträttsavgälder Kabel-TV Internet Fastighetsskatt Övriga driftskostnader Energideklaration

18 Brf Navigatören 17(20) Förvaltnings- och externa kostnader Administrationskostnader Inkasso/avhysning Överlåtelse- och pantkostnader Revisionsarvode KPMG Bohlins AB Revisionsarvode medlemsrevisor Förvaltningsarvode Motionslokal Övriga externa tjänster Personalkostnader Styrelsearvode Ombudsarvode Valberedning Sociala avgifter Övriga personalkostnader Föreningen har inte haft några anställda under året. Ingen bonus eller dylik ersättning har utgått till styrelsen under året och inga avgångsvederlag finns för föreningens styrelse. 7 Avskrivningar Byggnad Maskiner Inventarier/verktyg Avskrivning på fastighetens bokförda värde har skett med kronor, vilket motsvarar 1% av fastighetens anskaffningsvärde. 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Upp- och nedskrivning värdepapper Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från bank Ränteintäkter ISS Resultat från kortfristiga placeringar Ränteintäkt från kund-och hyresfordringar Ränteintäkter från skattekonto Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till kreditinstitut Övriga kostnader från finansiella poster

19 Brf Navigatören 18(20) Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående balans Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående balans Övriga fordringar Långfristig fordran Stockholm Energi Ingående anskaffningsvärde Enligt betalningsplan Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

20 Brf Navigatören 19(20) Övriga fordringar Innestående medel, skattekonto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremie Upplupna inkomsträntor Förutbetald kabel-tv Förutbetald tomträttsavgäld Förändring eget kapital Inbetalda Upplåtelse-Yttre reparations-balanserat Årets insatser avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disp. av fg års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Skulder till kreditinstitut Långivare - räntesats - ränteändring Swedbank 2,990% Swedbank 1,290% Rörligt (bundet 3 mån) Swedbank 1,325% Rörligt (bundet 3 mån) Swedbank 4,590% Rörligt SHB 5,630% SHB 5,460% SHB 3,590% Nordea 3,043% Rörligt Avgår kortfristig del Övriga skulder Kortfristig del av fastighetslån Källskatt Inre reparationsfond Avsättning till inre reparationsfonden har gjorts med kr ( ) och uttag har skett med kr ( ) kr.

21

22

23

24

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning Styrelsen för BRF Älvsjöbadet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

Brf Rudboda. Årsredovisning 713600-0796. För räkenskapsåret

Brf Rudboda. Årsredovisning 713600-0796. För räkenskapsåret Brf Rudboda Årsredovisning För räkenskapsåret 2004 Brf Rudboda 1(14) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Rudboda på Lidingö, bildad 1971, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2004-01

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

HSB:s Brf Insjön i Nacka

HSB:s Brf Insjön i Nacka HSB:s Brf Insjön i Nacka Årsredovisning För räkenskapsåret 2007 HSB:s Brf Insjön i Nacka 1(13) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tonsättaren

Årsredovisning. Brf Tonsättaren Årsredovisning för Brf Tonsättaren 716401-2945 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 1 a13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Tonsättaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 07 01 2014

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stormen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FÖR HSB BRF TAFFELBERGET NR 271 Organisationsnummer 716418-6921 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 Brf Lagmanstinget 5 1(11) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ESSINGEVIKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ESSINGEVIKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ESSINGEVIKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Solglittret i Lund Org nr 769616-6177

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Solglittret i Lund Org nr 769616-6177 ÅRSREDOVISNING 2014 HSB - där misjlighetema bor ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 föreningens 8:e verksamhetsår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625

Årsredovisning. Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625 Årsredovisning Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån.

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Liten ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer