Årsredovisning 2008/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008/2009"

Transkript

1 Årsredovisning 2008/2009

2 inledning 1(20) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll... 5 Driftskostnader... 5 Förvaltningskostnader... 5 Personalkostnader...5 Avskrivningar... 6 Övriga ränteintäkter... 6 Räntekostnader... 6 Lån & placeringar... 6 Flerårsöversikt & budget... 7 Fastighetsförvaltning... 7 Lägenhetsöverlåtelser... 9 Information till föreningens medlemmar... 9 Gemensamhetslokaler...10 Övrigt Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Redovisningsprinciper 15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 16 Underskrifter 20 Revisionsberättelse Revisionsberättelse medlemsrevisor Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

3 inledning 2(20) Ordförande har ordet Rönnbären och nyponen lyser röda, fåglarna kvittrar när jag går hem genom skogen. Den ännu värmande solen lyser över den prunkande grönskan på gården. Jag flyttade in på Drakflygargatan en likadan sen sommardag för 17 år sedan. Visst har tillgången till naturen, gårdarna och även bra gemensamhetslokaler spelat roll, men det som främst gjort att jag rotat mig i Navigatören är trevliga grannar, bra fastighetsskötsel av hjälpsamma fastighetsskötare och engagerade medlemmar. Nu har jag åter fått förtroendet att vara med i styrelsen efter en timeout på fem år, och jag är imponerad av styrelsernas arbete under de åren. Framförallt hur de har upprätthållit en mycket god ekonomi i föreningen. Det ska vi vara speciellt tacksamma för nu. De pengar som lagts på hög kommer att behövas under det kommande året när ett antal stora reparations- och underhållsarbeten måste utföras. Den goda ekonomin gör att vi trots detta inte behöver höja avgifterna och räknar med att komma i balans redan till nästa budgetår. Jag hoppas och tror att vi även i framtiden ska ha tillräckligt med engagerade medlemmar som ser till att man vill stanna kvar i Navigatören. Ulf Ek Styrelseordförande BRF Navigatören Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

4 förvaltningsberättelse 3(20) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Navigatören (org nr ), med säte i Stockholm, lämnar härmed sin årsredovisning för perioden Allmänt om verksamheten Brf Navigatören bildades och registrerades som bostadsrättsförening augusti 1984 och har således varit verksam i 25 år. Byggstart skedde november Husen byggdes av DIÖS och arkitekt var Malmqvist och Skoogh AB. Första inflyttningen började under januari 1986 och i april 1987 var inflyttningen klar. Under år 2009 är det sålunda 23 år sedan inflyttningen började i föreningens fastigheter. Föreningen består av tre gårdar som ligger vackert beläget mot Skarpnäcks sportfält. I föreningen finns 331 bostadsrättslägenheter och tre hyreslokaler. På de lummiga gårdarna finns även tre gemensamhetshus som rymmer en festlokal medlemmar kan boka, ett övernattningsrum som går att hyra vid tillfälliga besökande, ett solarium, ett gym med bastu. På gård ett och gård tre finns garage där föreningens medlemmar kan hyra garageplats. Totalt finns 206 st garageplatser samt nio uteplatser. Under garagen finns skyddsrum och under garaget på gård ett även grovtvättmaskin och snickeri/målerilokal. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

5 förvaltningsberättelse 4(20) Befattningar under verksamhetsåret Styrelsen för Brf Navigatören har sedan ordinarie stämma bestått av fem ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter, ordinarie Ulf Ek, styrelseordförande Ekonomiansvarig, Ekonomiska avtal, (Fakturor), (Information till medlemmarna) Arne Forslund, sekreterare Pantförskrivningar till ISS Lena Eriksson Information till medlemmar, Hemsidan/Mejlsvar, Fakturor, Ekonomiska avtal, (Inre reparationsfond) Anders Törnkvist, vice styrelseordförande Överlåtelser, Andrahandsuthyrning, Garageplatser, Vindsförråd, Fastighetsteknik, (Övriga avtal) Mats Hermansson Fastighetsteknik, Upphandlingar, Fastighetstekniska avtal,försäkringsskador Styrelsesuppleanter Monica Ödman Kontakt gemensamhetslokalansvariga, Restlistan, Inre reparationsfond, Handkassan, Övriga avtal Leif Bergström Fastighetsteknik, Samverkansgrupp, Störningsskrivelser Revisorer Ordinarie Jan Nordlöv, KPMG Bohlins AB, Stockholm, Suppleant KPMG Bohlins AB, Stockholm, Medlemsrevisor Magnus Ljung, gård 2 Valberedning Sten-Ivan Bylund, gård 1 Sammankallande Linda Hermansson gård 2, Brf Navigatörens företrädare Börje Norberg, Brf Navigatörens representant i Sopsug i Skarpnäck samfällighetsförening Magnus Ljung, gård 2 Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

6 förvaltningsberättelse 5(20) Ekonomiskt resultat Brf Navigatörens resultat för verksamhetsåret 2008/2009 gav en förlust på kr vilket är ett lägre resultat än föregående år. Styrelsen anser att föreningens ekonomi är fortsatt god. Med tanke på årets underskott samt kommande års budget beslutade styrelsen under våren 2009 att behålla föreningens avgifter oförändrade. Intäkter Föreningens intäkter har under verksamhetsåret minskat med 306 tkr. Minskningen kommer främst av den avgiftssänkning styrelsen beslutade om våren 2008 och som uppgick till 279 tkr. Underhåll Föreningens underhållskostnader har minskat med 91 tkr under året. Det beror främst på föregående års kostsamma avloppsspolningar och fuktmätningen av badrum. Det mesta har dock ätits upp av utgifter för fönstermålning m m. Driftskostnader Föreningens driftskostnader har sedan föregående år ökat med 651 tkr. Nästan hela förklaringen till ökningen är självriskerna som föreningen fått stå för i samband med reparationer av fuktskador. Dessa utgifter har ökat med 630 tkr. Även en energideklaration och ökade värme/elkostnader har bidragit till ökningen. Den största utgiftsminskningen står vattenkostnaderna för och vi har också lyckats få ner försäkringspremien något. Förvaltningskostnader Förvaltningskostnaderna för verksamhetsåret 2008/2009 har ökat med 50 tkr vilket främst kommer av kostnaden för redskapen i den upprustade motionslokalen. Utöver det har även en upprustning av festlokalen genomförts. Personalkostnader Årets personalkostnader har ökat med 17 tkr sedan föregående år. Ökningen kommer sig av att föreningsstämman 2007 beslutade att ge valberedningen ett arvode och att de sociala utgifterna har ökat eftersom Börje Norbergs avgång gjort att vi inte längre har någon pensionär i styrelsen. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

7 förvaltningsberättelse 6(20) Avskrivningar Årets avskrivningar har ökat med 91 tkr mot föregående år vilket främst kommer sig av föreningens inköp av ny styrutrustning och ny ventilation. Avskrivningstakten på föreningens byggnader, maskiner och inventarier är oförändrad. Övriga ränteintäkter Årets ränteintäkter från bank, företagscertifikat har minskat något jämfört med föregående år på grund av minskad ränta. Räntekostnader Årets räntekostnader har minskat något mot föregående år. Under året har räntan sjunkit betydligt på föreningens rörliga lån, förtjänsten av detta har minskat något eftersom räntan ökade på ett lån som sattes om i början av verksamhetsperioden. Lån & placeringar Under verksamhetsåret 2008/2009 var det minst lika turbulent och osäkert som året innan. Räntorna var höga förra hösten för att sedan sjunka brant någonstans vid årsskiftet. Under den perioden har tre av föreningens bolån förfallit och omplacerats. Förra hösten förföll ett större lånebelopp hos SBAB på kr och omplacerades på Handelsbanken som gav den bästa räntan då. Lånebeloppet delades upp i två delar varav det ena på kr på ett år med en fast ränta på 5.63%. (Det lånet har förfallit och omplacerats den 1/9-09 på ytterligare ett år med en fast ränta på 1.89%). Det andra lånebeloppet på kr på 4 år till en ränta av 5.46%. I april förföll också ett lån på kr på Swedbank. Styrelsen beslutade att utnyttja det förmånliga ränteläget och placera det på 3-mån rörligt. Räntan är f n 1.76% vilket blir en stor skillnad i räntekostnad mot när det var bundet. Styrelsen följer noga ränteutvecklingen och diskuterar kontinuerligt om och när det ska bindas. Vi har även placerat kortsiktiga likviditetsöverskott på korta räntebärande placeringar, för att maximera föreningens ränteinkomster. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

8 förvaltningsberättelse 7(20) Flerårsöversikt & budget Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget 2004/ / / / / / /2010 Föreningens intäkter Föreningens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och ext kostn Personalkostnader Avskrivningar Resultat före fin poster Res fr värdepapper och lf fordr Övr. ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter fin poster Årets resultat För verksamhetsår 09/10 har föreningen budgeterat en förlust på tkr. Föreningens underhållskostnader förväntas öka väsentligt relaterat till årets kostnader, främst genom som styrelsen ser det nödvändiga åtgärder som renovering av garagen och fönstermålning. Föreningens driftskostnader för kommande verksamhetsår förväntas bli på samma höga nivå som årets kostnad, främst på grund av att kostnaderna för självrisken vid reparationer av fuktskador kommer att fortsätta även nästa år. Budgeterade förvaltningskostnader förväntas öka något, främst på grund av allmänna prisökningar. Personalkostnader och avskrivningar estimeras ligga i nivå med innevarande verksamhetsår. Kommande års räntekostnader kommer att minska. Styrelsen har budgeterat utifrån att Riksbanken kommer att följa sin utsagda räntebana fram till Fastighetsförvaltning Under året har styrelsen arbetat med att förbättra gårdarnas profil och kvalitet, staket och övriga snickerier har målats och oljats in. Inventering av plattorna som ligger längs fasadernas huskroppar Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

9 förvaltningsberättelse 8(20) har gjorts av fastighetsskötarna, resultatet har visat att ett flertal medlemmar tagit bort plattorna. Detta behöver återställas då plattornas funktion är att leda bort vatten från fasaden. Konsekvensen av föreningens inventering av toaletter och badrum har givit att ett flertal lägenheter har varit nödgade att åtgärdas på grund av fuktskador. Det arbetet fortskrider. För att förebygga vattenskador i våra fastigheter har föreningen låtit filma avlopp under mark, det har konstaterats att reparationer behöver göras. Under året har en del rör bytts ut eller åtgärdats. OVK-mätningar (mätning av ventilationsflödet) har genomförts i samtliga lägenheter. Ventilationssystemet är utbytt, nya fläktar finns i samtliga huskroppar. Arbetet fortgår med att ställa in ventilationsflödet och rengöring av luftkanaler. Förväntat resultat är cirka 50 procent lägre energiåtgång i jämförelse med det gamla systemet. Under året har garageportarna i garage bytts ut, de gamla var moderna och utslitna. Målning av fönsterpartier påbörjades våren 2009 på gård 3 och samtliga gårdar kommer att vara klara sommaren Upphandling av renovering av garagen har gjorts under året och renoveringen påbörjas 2009 i garage 1 och 2010 i garage 2. Våren 2009 genomfördes en vindsröjning med rekordresultat. Trots upprepad information till medlemmarna var det mängder av skräp och dylikt som stod i vindsgångarna. Under året har föreningen bytt försäkringsbolag från Trygg Hansa till Moderna Försäkringar. I föreningens avtal med Moderna Försäkringar har bostadsrättstillägg tecknats för samtliga medlemmar i brf Navigatören. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

10 förvaltningsberättelse 9(20) Föreningen har likt tidigare anlitat fastighetsskötsel från Björkpers Service AB och Siltberg Tomt & Trädgårdsanläggningar. Björkpers Service AB ansvarar för den inre fastighetsskötseln och Siltberg Tomt & Trädgårdsanläggningar sköter primärt det yttre underhållet. Städning av trapphus sköts av Ambient Städ. Underhåll av hissar sköts av KONE hissar AB. Föreningen har avtal med Securitas om områdesbevakning samt arrendeavtal med Stockholms Parkering AB. Föreningen har repressentant i Skarpnäcks samfällighetsförening, samt är repressenterad i samverkansgruppen på Skarpnäcksfältet och har under året varit med och startat upp föräldravandringar. Gruppen har träffats 8 gånger. Lägenhetsöverlåtelser Under verksamhetsåret 2008/2009 har styrelsen godkänt 36 st (29 st fg år) överlåtelser. Nya medlemmar prövas på sedvanligt sätt innan dessa godkänns som medlemmar. Styrelsen har under året även godkänt sju stycken ansökning avseende andrahandsuthyrning. Styrelsen behandlar ansökningar i enlighet med föreningens policy, det vill säga med stor restriktivitet och endast så kallade beaktansvärda skäl som framgår av bostadsrättslagen har godkänts. Information till föreningens medlemmar Information till föreningens medlemmar har under året förmedlats genom informationsblad, som har delats ut till samtliga hushåll och i en del fall endast placerats på portarnas anslagstavlor. Information för medlemmarna finns även på Brf Navigatörens hemsida under fliken aktuellt. Även annan viktig information finns där som gäller boendet i föreningen samt regler, stadgar etc. Föreningens hemsida, utvecklades redan en del förra året bl. a med ett nytt utseende, ny logga, nytt datorprogram och ett enklare sätt att kontakta styrelsen direkt via e-post från hemsidan. Vi har arbetat med att utveckla hemsidan under våren och den kommer att uppdateras. Brf Navigatören har också en särskild service till medlemmarna i form av Öppet hus i styrelselokalen tre måndagar i månaden mellan kl (undantaget semesterperioden) då det går att få tala med två styrelsemedlemmar om något eller för att informera sig. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

11 förvaltningsberättelse 10(20) Under våren har vi också haft ett informationsmöte i föreningens gemensamhetslokal (festlokalen) om hur en eventuell kollektiv anslutning till Bredbandsbolaget skulle kunna fungera. Gemensamhetslokaler Föreningen har flera gemensamhetslokaler som medlemmarna kan nyttja. På gård ett finns en festlokal och en snickeriverkstad, på gård två en övernattningslokal och ett solarium och på gård tre ett gym med bastu. Alla föreningens tre gårdshus är utrustade med koddosor. Fastighetsskötarna har ansvarat för uthyrning av låsbrickor, så kallade tags, till de medlemmar som så har önskat. Fastighetsskötarna har också haft hand om bokning av övernattningsrummet. Föreningens festlokal i gårdshuset på gård 1 har som tidigare används flitigt. Kontaktperson är Inger Ramirez. För föreningens solarium och övernattningsrum, beläget i gårdshuset på gård 2 är Monica Ödman kontaktperson. För föreningens träningslokal på gård 3 är Jannis Paparoupas kontaktperson. För föreningens snickerilokal, gård 1, är Bengt Berglund lokalansvarig. Övrigt Föreningsstämman 2008, hölls den 27 oktober år 2008 i Skarpnäcks Kulturhus och 64 stycken medlemmar noterades närvarande eller representerade med fullmakter. Konstituerande möte var med den nya styrelsen som valdes vid årsstämman Styrelsen har under perioden haft 11 protokollförda sammanträden i huvudsak den första måndagen i månaden, samt två stycken informations-/arbetsmöten. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

12 förvaltningsberättelse 11(20) Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Avsättes till yttre reparationsfonden Balanseras i ny räkning Summa Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

13 Brf Navigatören 12(20) Resultaträkning Not (belopp i kr) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

14 Brf Navigatören 13(20) Balansräkning Not (belopp i kr) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Likvida medel Kassa och bank Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning AB Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 Brf Navigatören 14(20) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 17 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

16 Brf Navigatören 15(20) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas Byggnader 100 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år Tvättmaskiner och torkskåp 5 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Finansiella intrument Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3. Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade rabatter. Periodisering Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett i enlighet med god redovisningssed. Yttre reparationsfond Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att stämman har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av fonden. Checkräkningskredit Föreningen har en chekräkningskredit om kr hos Swedbank. För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

17 Brf Navigatören 16(20) Noter Nettoomsättning Hyresintäkt lokaler Hyresintäkt garage Hyresintäkt p-plats Hyresintäkt övr obj Årsavgifter bostäder Avs inre rep fond Övriga rörelseintäkter Festlokal Motionslokal Övriga gemensamhetslokaler Övernattnin/turistlgh Överlåtelseavgifter Pantsättningsavgifter Fakt fastighetsskatt Övriga ersättningar/intäkter Underhållskostnader Löpande reparationer Löpande avloppsspolning Löpande reparation av tvättutrustning Löpande reparationer av portar Planerat underhåll Badrumsinventering Planerat underhåll Avloppsspolning Planerat underhåll övrigt Planerat underhåll Fönstermålning Driftskostnader Fastighetsskötsel Extradebitering entreprenad Städning Obl vent kontr Hissbesiktning Yttre renhållning och snöröjning Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkringar Försäkringsersättn Självrisk/rep. försäkringsskador Bevakningskostnader Tomträttsavgälder Kabel-TV Internet Fastighetsskatt Övriga driftskostnader Energideklaration

18 Brf Navigatören 17(20) Förvaltnings- och externa kostnader Administrationskostnader Inkasso/avhysning Överlåtelse- och pantkostnader Revisionsarvode KPMG Bohlins AB Revisionsarvode medlemsrevisor Förvaltningsarvode Motionslokal Övriga externa tjänster Personalkostnader Styrelsearvode Ombudsarvode Valberedning Sociala avgifter Övriga personalkostnader Föreningen har inte haft några anställda under året. Ingen bonus eller dylik ersättning har utgått till styrelsen under året och inga avgångsvederlag finns för föreningens styrelse. 7 Avskrivningar Byggnad Maskiner Inventarier/verktyg Avskrivning på fastighetens bokförda värde har skett med kronor, vilket motsvarar 1% av fastighetens anskaffningsvärde. 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Upp- och nedskrivning värdepapper Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från bank Ränteintäkter ISS Resultat från kortfristiga placeringar Ränteintäkt från kund-och hyresfordringar Ränteintäkter från skattekonto Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till kreditinstitut Övriga kostnader från finansiella poster

19 Brf Navigatören 18(20) Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående balans Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående balans Övriga fordringar Långfristig fordran Stockholm Energi Ingående anskaffningsvärde Enligt betalningsplan Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

20 Brf Navigatören 19(20) Övriga fordringar Innestående medel, skattekonto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremie Upplupna inkomsträntor Förutbetald kabel-tv Förutbetald tomträttsavgäld Förändring eget kapital Inbetalda Upplåtelse-Yttre reparations-balanserat Årets insatser avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disp. av fg års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Skulder till kreditinstitut Långivare - räntesats - ränteändring Swedbank 2,990% Swedbank 1,290% Rörligt (bundet 3 mån) Swedbank 1,325% Rörligt (bundet 3 mån) Swedbank 4,590% Rörligt SHB 5,630% SHB 5,460% SHB 3,590% Nordea 3,043% Rörligt Avgår kortfristig del Övriga skulder Kortfristig del av fastighetslån Källskatt Inre reparationsfond Avsättning till inre reparationsfonden har gjorts med kr ( ) och uttag har skett med kr ( ) kr.

21

22

23

24

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsföreningen. Kättingen upa Styrelsen. Org nr 702001-2477. Årsredovisning

Bostadsföreningen. Kättingen upa Styrelsen. Org nr 702001-2477. Årsredovisning Bostadsföreningen Kättingen upa Styrelsen Bostadsföreningen Kättingen upa Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsföreningen Kättingen upa får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB:s Brf Insjön i Nacka

HSB:s Brf Insjön i Nacka HSB:s Brf Insjön i Nacka Årsredovisning För räkenskapsåret 2004 HSB:s Brf Insjön i Nacka 1(11) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004.

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21 Årsredovisning för Brf Jungfrun 21 769603-8475 Räkenskapsåret 2012 Brf Jungfrun 21 2(11) Styrelsen för Brf Jungfrun 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10 Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2004 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004 01 01-2004

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. BRFDalen

Årsredovisning. BRFDalen Årsredovisning för BRFDalen Räkenskapsåret 2011 1(11 ) Styrelsen för BRF Dalen får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna Årsredovisning för BRF Vimpeln 8 i Solna Räkenskapsåret 2005 BRF Vimpeln 8 i Solna 1(9) Styrelsen för BRF Vimpeln 8 i Solna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Frej

Årsredovisning. Brf Frej Årsredovisning för Brf Frej 702000-6354 Räkenskapsåret 2013 1 (10) Styrelsen för Brf Frej får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Sleipner 2 Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING avseende 2011

ÅRSREDOVISNING avseende 2011 1(7) Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 Stockholm ÅRSREDOVISNING avseende 2011 Verksamhetsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31, föreningens 69:e

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stormen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret Brf Stormen Årsredovisning För räkenskapsåret 2006 Brf Stormen 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Stormen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28 Årsredovisning för Brf Erstagatan 28 Räkenskapsåret 2008 Brf Erstagatan 28 1(12) Styrelsen för Brf Erstagatan 28, Stockholms Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2007 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer