Årsredovisning 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008/2009"

Transkript

1 Årsredovisning 2008/2009

2 inledning 1(20) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll... 5 Driftskostnader... 5 Förvaltningskostnader... 5 Personalkostnader...5 Avskrivningar... 6 Övriga ränteintäkter... 6 Räntekostnader... 6 Lån & placeringar... 6 Flerårsöversikt & budget... 7 Fastighetsförvaltning... 7 Lägenhetsöverlåtelser... 9 Information till föreningens medlemmar... 9 Gemensamhetslokaler...10 Övrigt Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Redovisningsprinciper 15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 16 Underskrifter 20 Revisionsberättelse Revisionsberättelse medlemsrevisor Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

3 inledning 2(20) Ordförande har ordet Rönnbären och nyponen lyser röda, fåglarna kvittrar när jag går hem genom skogen. Den ännu värmande solen lyser över den prunkande grönskan på gården. Jag flyttade in på Drakflygargatan en likadan sen sommardag för 17 år sedan. Visst har tillgången till naturen, gårdarna och även bra gemensamhetslokaler spelat roll, men det som främst gjort att jag rotat mig i Navigatören är trevliga grannar, bra fastighetsskötsel av hjälpsamma fastighetsskötare och engagerade medlemmar. Nu har jag åter fått förtroendet att vara med i styrelsen efter en timeout på fem år, och jag är imponerad av styrelsernas arbete under de åren. Framförallt hur de har upprätthållit en mycket god ekonomi i föreningen. Det ska vi vara speciellt tacksamma för nu. De pengar som lagts på hög kommer att behövas under det kommande året när ett antal stora reparations- och underhållsarbeten måste utföras. Den goda ekonomin gör att vi trots detta inte behöver höja avgifterna och räknar med att komma i balans redan till nästa budgetår. Jag hoppas och tror att vi även i framtiden ska ha tillräckligt med engagerade medlemmar som ser till att man vill stanna kvar i Navigatören. Ulf Ek Styrelseordförande BRF Navigatören Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

4 förvaltningsberättelse 3(20) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Navigatören (org nr ), med säte i Stockholm, lämnar härmed sin årsredovisning för perioden Allmänt om verksamheten Brf Navigatören bildades och registrerades som bostadsrättsförening augusti 1984 och har således varit verksam i 25 år. Byggstart skedde november Husen byggdes av DIÖS och arkitekt var Malmqvist och Skoogh AB. Första inflyttningen började under januari 1986 och i april 1987 var inflyttningen klar. Under år 2009 är det sålunda 23 år sedan inflyttningen började i föreningens fastigheter. Föreningen består av tre gårdar som ligger vackert beläget mot Skarpnäcks sportfält. I föreningen finns 331 bostadsrättslägenheter och tre hyreslokaler. På de lummiga gårdarna finns även tre gemensamhetshus som rymmer en festlokal medlemmar kan boka, ett övernattningsrum som går att hyra vid tillfälliga besökande, ett solarium, ett gym med bastu. På gård ett och gård tre finns garage där föreningens medlemmar kan hyra garageplats. Totalt finns 206 st garageplatser samt nio uteplatser. Under garagen finns skyddsrum och under garaget på gård ett även grovtvättmaskin och snickeri/målerilokal. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

5 förvaltningsberättelse 4(20) Befattningar under verksamhetsåret Styrelsen för Brf Navigatören har sedan ordinarie stämma bestått av fem ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter, ordinarie Ulf Ek, styrelseordförande Ekonomiansvarig, Ekonomiska avtal, (Fakturor), (Information till medlemmarna) Arne Forslund, sekreterare Pantförskrivningar till ISS Lena Eriksson Information till medlemmar, Hemsidan/Mejlsvar, Fakturor, Ekonomiska avtal, (Inre reparationsfond) Anders Törnkvist, vice styrelseordförande Överlåtelser, Andrahandsuthyrning, Garageplatser, Vindsförråd, Fastighetsteknik, (Övriga avtal) Mats Hermansson Fastighetsteknik, Upphandlingar, Fastighetstekniska avtal,försäkringsskador Styrelsesuppleanter Monica Ödman Kontakt gemensamhetslokalansvariga, Restlistan, Inre reparationsfond, Handkassan, Övriga avtal Leif Bergström Fastighetsteknik, Samverkansgrupp, Störningsskrivelser Revisorer Ordinarie Jan Nordlöv, KPMG Bohlins AB, Stockholm, Suppleant KPMG Bohlins AB, Stockholm, Medlemsrevisor Magnus Ljung, gård 2 Valberedning Sten-Ivan Bylund, gård 1 Sammankallande Linda Hermansson gård 2, Brf Navigatörens företrädare Börje Norberg, Brf Navigatörens representant i Sopsug i Skarpnäck samfällighetsförening Magnus Ljung, gård 2 Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

6 förvaltningsberättelse 5(20) Ekonomiskt resultat Brf Navigatörens resultat för verksamhetsåret 2008/2009 gav en förlust på kr vilket är ett lägre resultat än föregående år. Styrelsen anser att föreningens ekonomi är fortsatt god. Med tanke på årets underskott samt kommande års budget beslutade styrelsen under våren 2009 att behålla föreningens avgifter oförändrade. Intäkter Föreningens intäkter har under verksamhetsåret minskat med 306 tkr. Minskningen kommer främst av den avgiftssänkning styrelsen beslutade om våren 2008 och som uppgick till 279 tkr. Underhåll Föreningens underhållskostnader har minskat med 91 tkr under året. Det beror främst på föregående års kostsamma avloppsspolningar och fuktmätningen av badrum. Det mesta har dock ätits upp av utgifter för fönstermålning m m. Driftskostnader Föreningens driftskostnader har sedan föregående år ökat med 651 tkr. Nästan hela förklaringen till ökningen är självriskerna som föreningen fått stå för i samband med reparationer av fuktskador. Dessa utgifter har ökat med 630 tkr. Även en energideklaration och ökade värme/elkostnader har bidragit till ökningen. Den största utgiftsminskningen står vattenkostnaderna för och vi har också lyckats få ner försäkringspremien något. Förvaltningskostnader Förvaltningskostnaderna för verksamhetsåret 2008/2009 har ökat med 50 tkr vilket främst kommer av kostnaden för redskapen i den upprustade motionslokalen. Utöver det har även en upprustning av festlokalen genomförts. Personalkostnader Årets personalkostnader har ökat med 17 tkr sedan föregående år. Ökningen kommer sig av att föreningsstämman 2007 beslutade att ge valberedningen ett arvode och att de sociala utgifterna har ökat eftersom Börje Norbergs avgång gjort att vi inte längre har någon pensionär i styrelsen. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

7 förvaltningsberättelse 6(20) Avskrivningar Årets avskrivningar har ökat med 91 tkr mot föregående år vilket främst kommer sig av föreningens inköp av ny styrutrustning och ny ventilation. Avskrivningstakten på föreningens byggnader, maskiner och inventarier är oförändrad. Övriga ränteintäkter Årets ränteintäkter från bank, företagscertifikat har minskat något jämfört med föregående år på grund av minskad ränta. Räntekostnader Årets räntekostnader har minskat något mot föregående år. Under året har räntan sjunkit betydligt på föreningens rörliga lån, förtjänsten av detta har minskat något eftersom räntan ökade på ett lån som sattes om i början av verksamhetsperioden. Lån & placeringar Under verksamhetsåret 2008/2009 var det minst lika turbulent och osäkert som året innan. Räntorna var höga förra hösten för att sedan sjunka brant någonstans vid årsskiftet. Under den perioden har tre av föreningens bolån förfallit och omplacerats. Förra hösten förföll ett större lånebelopp hos SBAB på kr och omplacerades på Handelsbanken som gav den bästa räntan då. Lånebeloppet delades upp i två delar varav det ena på kr på ett år med en fast ränta på 5.63%. (Det lånet har förfallit och omplacerats den 1/9-09 på ytterligare ett år med en fast ränta på 1.89%). Det andra lånebeloppet på kr på 4 år till en ränta av 5.46%. I april förföll också ett lån på kr på Swedbank. Styrelsen beslutade att utnyttja det förmånliga ränteläget och placera det på 3-mån rörligt. Räntan är f n 1.76% vilket blir en stor skillnad i räntekostnad mot när det var bundet. Styrelsen följer noga ränteutvecklingen och diskuterar kontinuerligt om och när det ska bindas. Vi har även placerat kortsiktiga likviditetsöverskott på korta räntebärande placeringar, för att maximera föreningens ränteinkomster. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

8 förvaltningsberättelse 7(20) Flerårsöversikt & budget Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget 2004/ / / / / / /2010 Föreningens intäkter Föreningens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och ext kostn Personalkostnader Avskrivningar Resultat före fin poster Res fr värdepapper och lf fordr Övr. ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter fin poster Årets resultat För verksamhetsår 09/10 har föreningen budgeterat en förlust på tkr. Föreningens underhållskostnader förväntas öka väsentligt relaterat till årets kostnader, främst genom som styrelsen ser det nödvändiga åtgärder som renovering av garagen och fönstermålning. Föreningens driftskostnader för kommande verksamhetsår förväntas bli på samma höga nivå som årets kostnad, främst på grund av att kostnaderna för självrisken vid reparationer av fuktskador kommer att fortsätta även nästa år. Budgeterade förvaltningskostnader förväntas öka något, främst på grund av allmänna prisökningar. Personalkostnader och avskrivningar estimeras ligga i nivå med innevarande verksamhetsår. Kommande års räntekostnader kommer att minska. Styrelsen har budgeterat utifrån att Riksbanken kommer att följa sin utsagda räntebana fram till Fastighetsförvaltning Under året har styrelsen arbetat med att förbättra gårdarnas profil och kvalitet, staket och övriga snickerier har målats och oljats in. Inventering av plattorna som ligger längs fasadernas huskroppar Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

9 förvaltningsberättelse 8(20) har gjorts av fastighetsskötarna, resultatet har visat att ett flertal medlemmar tagit bort plattorna. Detta behöver återställas då plattornas funktion är att leda bort vatten från fasaden. Konsekvensen av föreningens inventering av toaletter och badrum har givit att ett flertal lägenheter har varit nödgade att åtgärdas på grund av fuktskador. Det arbetet fortskrider. För att förebygga vattenskador i våra fastigheter har föreningen låtit filma avlopp under mark, det har konstaterats att reparationer behöver göras. Under året har en del rör bytts ut eller åtgärdats. OVK-mätningar (mätning av ventilationsflödet) har genomförts i samtliga lägenheter. Ventilationssystemet är utbytt, nya fläktar finns i samtliga huskroppar. Arbetet fortgår med att ställa in ventilationsflödet och rengöring av luftkanaler. Förväntat resultat är cirka 50 procent lägre energiåtgång i jämförelse med det gamla systemet. Under året har garageportarna i garage bytts ut, de gamla var moderna och utslitna. Målning av fönsterpartier påbörjades våren 2009 på gård 3 och samtliga gårdar kommer att vara klara sommaren Upphandling av renovering av garagen har gjorts under året och renoveringen påbörjas 2009 i garage 1 och 2010 i garage 2. Våren 2009 genomfördes en vindsröjning med rekordresultat. Trots upprepad information till medlemmarna var det mängder av skräp och dylikt som stod i vindsgångarna. Under året har föreningen bytt försäkringsbolag från Trygg Hansa till Moderna Försäkringar. I föreningens avtal med Moderna Försäkringar har bostadsrättstillägg tecknats för samtliga medlemmar i brf Navigatören. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

10 förvaltningsberättelse 9(20) Föreningen har likt tidigare anlitat fastighetsskötsel från Björkpers Service AB och Siltberg Tomt & Trädgårdsanläggningar. Björkpers Service AB ansvarar för den inre fastighetsskötseln och Siltberg Tomt & Trädgårdsanläggningar sköter primärt det yttre underhållet. Städning av trapphus sköts av Ambient Städ. Underhåll av hissar sköts av KONE hissar AB. Föreningen har avtal med Securitas om områdesbevakning samt arrendeavtal med Stockholms Parkering AB. Föreningen har repressentant i Skarpnäcks samfällighetsförening, samt är repressenterad i samverkansgruppen på Skarpnäcksfältet och har under året varit med och startat upp föräldravandringar. Gruppen har träffats 8 gånger. Lägenhetsöverlåtelser Under verksamhetsåret 2008/2009 har styrelsen godkänt 36 st (29 st fg år) överlåtelser. Nya medlemmar prövas på sedvanligt sätt innan dessa godkänns som medlemmar. Styrelsen har under året även godkänt sju stycken ansökning avseende andrahandsuthyrning. Styrelsen behandlar ansökningar i enlighet med föreningens policy, det vill säga med stor restriktivitet och endast så kallade beaktansvärda skäl som framgår av bostadsrättslagen har godkänts. Information till föreningens medlemmar Information till föreningens medlemmar har under året förmedlats genom informationsblad, som har delats ut till samtliga hushåll och i en del fall endast placerats på portarnas anslagstavlor. Information för medlemmarna finns även på Brf Navigatörens hemsida under fliken aktuellt. Även annan viktig information finns där som gäller boendet i föreningen samt regler, stadgar etc. Föreningens hemsida, utvecklades redan en del förra året bl. a med ett nytt utseende, ny logga, nytt datorprogram och ett enklare sätt att kontakta styrelsen direkt via e-post från hemsidan. Vi har arbetat med att utveckla hemsidan under våren och den kommer att uppdateras. Brf Navigatören har också en särskild service till medlemmarna i form av Öppet hus i styrelselokalen tre måndagar i månaden mellan kl (undantaget semesterperioden) då det går att få tala med två styrelsemedlemmar om något eller för att informera sig. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

11 förvaltningsberättelse 10(20) Under våren har vi också haft ett informationsmöte i föreningens gemensamhetslokal (festlokalen) om hur en eventuell kollektiv anslutning till Bredbandsbolaget skulle kunna fungera. Gemensamhetslokaler Föreningen har flera gemensamhetslokaler som medlemmarna kan nyttja. På gård ett finns en festlokal och en snickeriverkstad, på gård två en övernattningslokal och ett solarium och på gård tre ett gym med bastu. Alla föreningens tre gårdshus är utrustade med koddosor. Fastighetsskötarna har ansvarat för uthyrning av låsbrickor, så kallade tags, till de medlemmar som så har önskat. Fastighetsskötarna har också haft hand om bokning av övernattningsrummet. Föreningens festlokal i gårdshuset på gård 1 har som tidigare används flitigt. Kontaktperson är Inger Ramirez. För föreningens solarium och övernattningsrum, beläget i gårdshuset på gård 2 är Monica Ödman kontaktperson. För föreningens träningslokal på gård 3 är Jannis Paparoupas kontaktperson. För föreningens snickerilokal, gård 1, är Bengt Berglund lokalansvarig. Övrigt Föreningsstämman 2008, hölls den 27 oktober år 2008 i Skarpnäcks Kulturhus och 64 stycken medlemmar noterades närvarande eller representerade med fullmakter. Konstituerande möte var med den nya styrelsen som valdes vid årsstämman Styrelsen har under perioden haft 11 protokollförda sammanträden i huvudsak den första måndagen i månaden, samt två stycken informations-/arbetsmöten. Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

12 förvaltningsberättelse 11(20) Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Avsättes till yttre reparationsfonden Balanseras i ny räkning Summa Postadress Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer Brf Navigatören Skarpnäcks Alle SKARPNÄCK

13 Brf Navigatören 12(20) Resultaträkning Not (belopp i kr) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

14 Brf Navigatören 13(20) Balansräkning Not (belopp i kr) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Likvida medel Kassa och bank Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning AB Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 Brf Navigatören 14(20) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 17 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

16 Brf Navigatören 15(20) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas Byggnader 100 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år Tvättmaskiner och torkskåp 5 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Finansiella intrument Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3. Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade rabatter. Periodisering Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett i enlighet med god redovisningssed. Yttre reparationsfond Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att stämman har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av fonden. Checkräkningskredit Föreningen har en chekräkningskredit om kr hos Swedbank. För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

17 Brf Navigatören 16(20) Noter Nettoomsättning Hyresintäkt lokaler Hyresintäkt garage Hyresintäkt p-plats Hyresintäkt övr obj Årsavgifter bostäder Avs inre rep fond Övriga rörelseintäkter Festlokal Motionslokal Övriga gemensamhetslokaler Övernattnin/turistlgh Överlåtelseavgifter Pantsättningsavgifter Fakt fastighetsskatt Övriga ersättningar/intäkter Underhållskostnader Löpande reparationer Löpande avloppsspolning Löpande reparation av tvättutrustning Löpande reparationer av portar Planerat underhåll Badrumsinventering Planerat underhåll Avloppsspolning Planerat underhåll övrigt Planerat underhåll Fönstermålning Driftskostnader Fastighetsskötsel Extradebitering entreprenad Städning Obl vent kontr Hissbesiktning Yttre renhållning och snöröjning Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkringar Försäkringsersättn Självrisk/rep. försäkringsskador Bevakningskostnader Tomträttsavgälder Kabel-TV Internet Fastighetsskatt Övriga driftskostnader Energideklaration

18 Brf Navigatören 17(20) Förvaltnings- och externa kostnader Administrationskostnader Inkasso/avhysning Överlåtelse- och pantkostnader Revisionsarvode KPMG Bohlins AB Revisionsarvode medlemsrevisor Förvaltningsarvode Motionslokal Övriga externa tjänster Personalkostnader Styrelsearvode Ombudsarvode Valberedning Sociala avgifter Övriga personalkostnader Föreningen har inte haft några anställda under året. Ingen bonus eller dylik ersättning har utgått till styrelsen under året och inga avgångsvederlag finns för föreningens styrelse. 7 Avskrivningar Byggnad Maskiner Inventarier/verktyg Avskrivning på fastighetens bokförda värde har skett med kronor, vilket motsvarar 1% av fastighetens anskaffningsvärde. 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Upp- och nedskrivning värdepapper Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från bank Ränteintäkter ISS Resultat från kortfristiga placeringar Ränteintäkt från kund-och hyresfordringar Ränteintäkter från skattekonto Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till kreditinstitut Övriga kostnader från finansiella poster

19 Brf Navigatören 18(20) Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående balans Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående balans Övriga fordringar Långfristig fordran Stockholm Energi Ingående anskaffningsvärde Enligt betalningsplan Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

20 Brf Navigatören 19(20) Övriga fordringar Innestående medel, skattekonto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremie Upplupna inkomsträntor Förutbetald kabel-tv Förutbetald tomträttsavgäld Förändring eget kapital Inbetalda Upplåtelse-Yttre reparations-balanserat Årets insatser avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disp. av fg års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Skulder till kreditinstitut Långivare - räntesats - ränteändring Swedbank 2,990% Swedbank 1,290% Rörligt (bundet 3 mån) Swedbank 1,325% Rörligt (bundet 3 mån) Swedbank 4,590% Rörligt SHB 5,630% SHB 5,460% SHB 3,590% Nordea 3,043% Rörligt Avgår kortfristig del Övriga skulder Kortfristig del av fastighetslån Källskatt Inre reparationsfond Avsättning till inre reparationsfonden har gjorts med kr ( ) och uttag har skett med kr ( ) kr.

21

22

23

24

Årsredovisning 2009/2010

Årsredovisning 2009/2010 Årsredovisning 2009/2010 inledning 1(21) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011

Årsredovisning 2010/2011 Årsredovisning 2010/2011 inledning 1(22) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo Årsredovisning för Brf Skytten i Duvbo 715200-1280 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Skytten i Duvbo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Utöver den lagstadgade informationen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 inledning 1(22) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1(23)

Innehållsförteckning. Inledning 1(23) Inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll... 5 Driftskostnader...

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning 2008 Räkenskapsåret 2007 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Limmaren 3

Årsredovisning. Brf Limmaren 3 Årsredovisning för Brf Limmaren 3 716421-7734 Räkenskapsåret 2015 1 (10) Styrelsen för Brf Limmaren 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Styrelse På ordinarie

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Pomona Mindre Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Brf Pomona Mindre 2(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 731 457

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skutan 27

Årsredovisning. Brf Skutan 27 Årsredovisning för Brf Skutan 27 716417-4547 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1 (11) Styrelsen för Brf Skutan 27

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen 38 769622-2541 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer