Årsredovisning 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012/2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2012/2013

2

3 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll... 5 Driftskostnader... 5 Förvaltningskostnader... 5 Personalkostnader... 5 Avskrivningar... 5 Övriga ränteintäkter... 6 Räntekostnader... 6 Lån & placeringar... 6 Flerårsöversikt & budget... 7 Fastighetsförvaltning... 8 Information till föreningens medlemmar Lägenhetsöverlåtelser Gemensamhetslokaler Övrigt Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Redovisningsprinciper 17 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 18 Underskrifter 23 Revisionsberättelse Revisionsberättelse medlemsrevisor

4 2(23) inledning Ordförande har ordet Då var det dags att runda av mitt sista år som ordförande. Jag hade tänkt sitta i styrelsen i högst tre år. Det blev fem. Den största utmaningen under de här åren tycker jag har varit att hitta rätt balans i föreningens utveckling. Att behålla kontinuitet och trygghet samtidigt som det gäller att följa med i tidens allt snabbare förändringar. En sak jag tycker vi har blivit duktigare på är att genomföra upphandlingar och förhandla om avtal. T ex har vi fått ner kostnaderna för kabel-tv och städning utan att servicen blivit sämre. Vi har också lärt oss att det ofta kan vara bra att låta experter utanför styrelsen ta över vissa uppgifter. Det bästa exemplet på det är att vi inte längre själva förhandlar med bankerna om våra låneräntor. Något som vi tjänat både tid och mycket pengar på. Det jag är mest missnöjd med är att vi inte tillräckligt har lyckats få fler medlemmar att delta och engagera sig i föreningens arbete och aktiviteter. Även om det var ett visst trendbrott vid årets träffar, både vid adventsträffen i december och trädgårds/budgetmötet i maj. Ekonomi och fastigheterna i all ära, men medlemmarnas kollektiva ansvar och engagemang är också en förutsättning för att vi ska fortsätta att vara en av Stockholms bästa bostadsrättsföreningar. Men egentligen ska jag inte klaga. Det som fått mig att orka de här fem åren är att hängivenheten och engagemanget hos medlemmar, i styrelsen och hos våra entreprenörer har varit så stor. Långt större än gnälligheten och uppgivenheten. Tack alla! Ulf Ek Styrelseordförande BRF Navigatören

5 3(23) förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Navigatören (org nr ), med säte i Stockholm, lämnar härmed sin årsredovisning för perioden Allmänt om verksamheten Brf Navigatören bildades och registrerades som bostadsrättsförening i augusti 1984 och har således varit verksam i 29 år. Byggstart skedde i november Husen byggdes av DIÖS och arkitekt var Malmqvist och Skoogh AB. Inflyttningen började under januari 1986 och i april 1987 var den klar. Under år 2013 är det sålunda 27 år sedan inflyttningen började i föreningens fastigheter. Föreningen består av tre gårdar som ligger vackert beläget mot Skarpnäcks sportfält. I föreningen finns 331 bostadsrättslägenheter och tre hyreslokaler. På de lummiga gårdarna finns även tre gemensamhetshus som rymmer en festlokal som medlemmar kan boka, ett övernattningsrum som går att hyra vid tillfälliga besökande samt ett gym med bastu. På gård ett och gård tre finns garage där föreningens medlemmar kan hyra garageplats. Totalt finns 206 st garageplatser samt nio uteplatser. Under garagen finns skyddsrum och under garaget på gård ett även grovtvättmaskin, ett pingisrum och en lokal för snickeri/-måleri. Postadress Brf Navigatören Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer

6 4(23) förvaltningsberättelse Befattningar under verksamhetsåret Styrelsen för Brf Navigatören har sedan ordinarie stämma bestått av sju ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Ulf Ek, styrelseordförande Ekonomiansvarig, Ekonomi, -upphandlingar, -avtal, Placeringar, Energisparfrågor, Fakturor Arne Forslund, sekreterare Pantförskrivning till ISS, Sociala aktiviteter Anders Törnkvist, vice styrelseordförande Överlåtelser, Andrahandsuthyrning, Garageplatser, Vindsförråd, Fakturor, ISS-kontaktperson, Brf Navigatörens representant i Sopsug i Skarpnäck samfällighetsförening (fr o m maj), Kontakter gemensamhetslokalansvariga Eva Wernlid Fastighetsteknik, -upphandlingar, -avtal, Kontakter fastighetsskötare och lokalhyresgäster, Information till medlemmar, Handkassan, Störningsskrivelser, Gårdsförbättring, Sociala aktiviteter, Kontakter gemensamhetslokalansvariga Mats Hermansson Fastighetsteknik, -upphandlingar, -avtal, Försäkringsskador, Löpande kontakter fastighetsskötare och lokalhyresgäster Ann Kristin Bergström Fastighetsteknik, -upphandlingar, -avtal, Störningsskrivelser, Kontakter fastighetsskötare och lokalhyresgäster, Gårdsförbättring, Försäkringsskador Johan Hammarson Hemsida/mejlsvar, Information till medlemmar, Restlistan, Inre rep. fonden, Kontakt bredbandstjänster, Störningsskrivelser, Sociala aktiviteter Katarina Parreiras Fastighetsteknik, Energisparfrågor, Upphandlingar, avtal, Information till medlemmar Ordinarie Torbjörn Larsson, KPMG Stockholm Suppleant KPMG Stockholm Ulf Börjesson, gård 1 Peter Sundahl, gård 2, sammankallande Per Stengård, gård 2 Ingrid Bergsten, gård 1

7 förvaltningsberättelse 5(23) Ekonomiskt resultat Brf Navigatörens resultat för verksamhetsåret 2012/2013 blev ett underskott på kr vilket är ett något bättre resultat än det budgeterade. Styrelsen anser att föreningens ekonomi är fortsatt god och att det räcker med den höjning av årsavgifterna för bostäder med en procent som genomförs Intäkter Föreningens intäkter har under verksamhetsåret ökat med 46 tkr. Mest har intäkterna för internet ökat. I övrigt inga större förändringar. Underhåll Föreningens underhållskostnader har ökat med 1,1 milj kr under året. Det beror på att arbetet med att byta hissar ökat kostnaderna för det planerade underhållet. Driftskostnader Föreningens driftskostnader har sedan föregående år ökat med 224 tkr. De största ökningarna står fastighetsskötseln, snöröjningen och försäkringsskadorna för. Däremot har kostnaderna för städningen och fastighetselen minskat. Förvaltningskostnader Förvaltningskostnaderna för verksamhetsåret 2012/2013 har minskat med 163 tkr vilket främst beror på att vi året innan hade en 25-årsfest (71 tkr) och att kostnaderna för motionslokalen minskat med 52 tkr. Personalkostnader Årets personalkostnader har ökat med 19 tkr sedan föregående år. Det beror bland annat på ökade arvoden till lokalansvariga. Avskrivningar Årets avskrivningar har minskat med 108 tkr mot föregående år. Avskrivningstakten på föreningens byggnader, maskiner och inventarier är oförändrad.

8 6(23) förvaltningsberättelse Övriga ränteintäkter Årets ränteintäkter från bank har minskat med 74 tkr jämfört med föregående år på grund av något minskade räntor och att vi haft färre korta placeringar. Räntekostnader Årets räntekostnader har minskat med 470 tkr mot föregående år. Under året minskade räntan framförallt på 2- och 3-årslånen. Mot slutet av verksamhetsåret började räntorna höjas och är för tillfället sakta på väg uppåt. Lån & placeringar Under verksamhetsåret 2012/2013 har det varit ett något lägre ränteläge än året innan. Under perioden har 5 av föreningens bolån omplacerats. Förra hösten förföll ett lånebelopp hos SHB på 14 milj kr med en ränta på 5,46 %. Det lånet sattes den 1/9-12 om till två år med en fast ränta på 3,23 %. Samma månad placerades ett rörligt 3-månaders lån på 11 milj kr hos SHB om till ett 2-årigt lån med 3,24 % i ränta. I oktober flyttade vi ett rörligt Swedbank-lån på 21,6 milj kr till SHB och ett rörligt stiborlån bundet i ett år med en ränta då på 2,38 % vilket var mer än 0,6 % -enheter lägre än Swedbank kunde erbjuda Kring årsskiftet villkorsändrades ett SEB-lån på 10,7 milj som dittills haft rörlig ränta till 3 års bunden ränta på 2,68 %. I juni löpte ett 3-årigt lån hos Swedbank på 10 milj kr med 2,94 % i ränta ut, det förlängde vi på tre år med en ränta på 2,89 %. I månadsskiftet maj/juni tecknade vi ett nytt Swedbankslån på 6 milj kr för att delfinansiera hissbytet. Det är på 3 år till en ränta på 2,66 %. Vi har även placerat kortsiktiga likviditetsöverskott på korta räntebärande placeringar, för att ge föreningen ränteinkomster.

9 förvaltningsberättelse 7(23) Flerårsöversikt & budget Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget 2008/ / / / / / /2014 Föreningens intäkter Föreningens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och ext kostn Personalkostnader Avskrivningar Resultat före fin poster Res fr värdepapper och lf fordr Övr. ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter fin poster Årets resultat För verksamhetsår 2013/2014 har föreningen budgeterat ett underskott på tkr. Föreningens underhållskostnader förväntas bli högre eftersom renoveringar av hissarna fortsätter samtidigt som behov av annat underhåll beräknas öka. Föreningens driftskostnader för kommande verksamhetsår förväntas ligga på ungefär samma nivå. Budgeterade förvaltningskostnader förväntas öka något, främst för att konsultarvoden beräknas öka och att gemensamhetslokalerna behöver rustas upp. Personalkostnader och avskrivningar estimeras ligga i nivå med innevarande verksamhetsår. Kommande verksamhetsårs räntekostnader beräknas öka dels genom att vi tagit lån till hissarna och dels eftersom räntorna gått upp något. Styrelsen har budgeterat utifrån att Riksbanken kommer att följa sin utsagda räntebana fram till 2014.

10 8(23) förvaltningsberättelse Fastighetsförvaltning Renoveringsarbetet med våra 27 hissar har nu börjat. Vi är nu klara med gård 3 och arbetet fortsätter på gård 2, hösten 2013 och våren 2014, för att avslutas på gård 1. Vårt samarbete med Kone flyter på, vissa förskjutningar av tidsplanen har förekommit men den preliminära tidplanen framöver ligger som tidigare. Tidplanen finns tillgänglig på Navigatörens hemsida. För att försäkra att installation av hissarna samt säkerhet är utfört enligt beställning har vi anlitat Rullhtekk, en konsultfirma som utför slutbesiktningar och som ser till att alla anmärkningar åtgärdas. Styrelsen har informerat de boende i det berörda trapphuset inför varje rivning. Stolar ställs ut på varje våningsplan för att underlätta för de boende som har svårt att gå i trappor. Här kan också nämnas att föreningen tillhandahåller övernattningsrummet som ett alternativ för den som absolut inte kan ta sig upp eller ner för trapporna. Glädjande nog har fuktskador i badrum och kök minskat betydligt detta år. Vi hoppas att detta är ett resultat av de tidigare fuktmätningar som har gjorts och som ökade medvetenheten om att se över underhållet i badrum och kök. Vi har även delat ut ett PM med information kring hanteringen av eventuella skador och hur man bäst förebygger dem. Under det gångna året har Värmex AB jobbat med att förbättra varmvattenflödet till våra fastigheter. Vi har installerat en ny VVC (varmvattencirkulationspump) samt grövre ledning ut från undercentralen hos fastighetskötaren. Detta har resulterat i ett bättre varmvattenflöde för fastigheterna.

11 förvaltningsberättelse 9(23) Vi har under året drabbats av två större vattenläckor, en på gård 1 (gräsmattan) och den andra i gången in till gård 2 (vid fastighetsexpeditionen). Det har varit problem med ventilationen i våra lägenheter, framför allt i vissa trappuppgångar. Med hjälp av experter från Fastighetsägarna har orsaken identifierats, och arbetet för att åtgärda felet pågår. Föreningen har köpt in brandvarnare till samtliga lägenheter. De finns att hämta på fastighetsskötarkontoret. Lördagen den första juni genomfördes en Vårfixardag med tre aktiviteter. En rundvandring med Helene från Solbruden. Vi vandrade genom alla tre gårdarna och fick en genomgång av hur gårdarna sköts men också vad våra buskar och träd heter. Vi hade även ett budgetinformationsmöte i festlokalen. Sedan var det det vanliga arbetet med att se över våra gemensamma lokaler och ytor. Allt avslutades med korvgrillning. Dagen blev lyckad och vi lyckads vända en trend med ett minskat medlemstal på våra gemensamma arbetsdagar, totalt var ca 45 personer närvarande. Det kan nämnas att vi under detta år (enligt ett stämmobeslut) har planterat tulpaner över alla våra tre gårdar och detta har varit till stor glädje för alla. Vi ser över våra buskar, rensar, förnyar och byter ut. I år valde vi att spärra av våra gräsmattor på gård 1 och 2 med band under den känsliga tiden då gräset skulle växa till sig. Det visade sig ge ett mycket gott resultat och vi har under sommaren haft fina gröna gräsmattor. Vi har renoverat och bytt ut lekredskap på våra tre gårdar. Detta var nödvändigt flera av lekredskapen var i mycket dåligt skick, slitna och trasiga.

12 10(23) förvaltningsberättelse På gård 1 har en rad med syrener planterats för att omge grillplatsen. Vi hoppas att det ska ge mer avskildhet över grillningen. Till sist kan sägas att vintern var mycket tuff för oss alla. Snön föll och vi skottade. Vi försökte hålla snön borta så gott det gick. Ett problem var att kommunens och våra ansvarsområden inte alltid var i samklang med varandra. Snö från våra gator och trottoarer forslades inte bort utan hamnade hos oss. Det förs en dialog med kommunen angående snöröjningen. Under sommarlovet har föreningen haft ett samarbete med Stadsdelsförvaltningen. Ungdomar från stadsdelen Skarpnäck har målat våra plank och oljat in våra bord, bänkar och staket. Föreningen har stått för färg och olja. Kommunen har stått för arbetskostnaderna. Detta är en del av ett sommarprojekt för att ge ungdomar arbete under sommaren. Solbrudens Trädgårdar AB har under året stått för den yttre fastighetsskötseln. Den inre fastighetsskötseln bedrivs av Björkpers Service AB. Städning av trapphus sköts av Ambient Städ. Underhåll av hissar sköts av KONE hissar AB. Föreningen har avtal med Securitas om områdesbevakning samt arrendeavtal med Stockholms Parkering AB. Föreningen är representerad i Sopsug i Skarpnäck samfällighetsförening, samt i samverkansgruppen på Skarpnäcksfältet och deltar i föräldravandringar och andra lokala aktiviteter. Information till föreningens medlemmar Information till föreningens medlemmar har under året förmedlats genom informationsblad, som har delats ut till samtliga hushåll eller placerats på portarnas anslagstavlor. Information för medlemmarna finns även på Brf Navigatörens hemsida under fliken aktuellt. Även annan viktig information finns där som gäller boendet i föreningen, regler, stadgar etc. Föreningens hemsida, har fått önskemål att den ska förändras och fräschas upp. Arbetet med en ny sida har dragit ut på tiden men en ny kommer att presenteras för att

13 förvaltningsberättelse 11(23) möta nya krav på ökad flexibilitet och bättre informationsflöde. Brf Navigatören har också en särskild service till medlemmarna i form av Öppet hus i styrelselokalen tre måndagar i månaden mellan kl (undantaget semesterperioden) då det går att få tala med två styrelsemedlemmar om något eller för att informera sig. Vi har under året som varit försökt skapa gemensamma träffar för att öka gemenskapen i föreningen. T.ex. Adventssång, Vårfixardag och Budgetinfomöte. Det fanns möjligt för de medlemmar som var intresserade att ställa frågor som berör föreningens ekonomi direkt till styrelsen om det kommande verksamhetsåret. Vi fortsätter vårt arbete genom starkt engagerade medlemmar att motverka politikernas planer på minskade grönytor och bilväg i vår närhet. Lägenhetsöverlåtelser Under verksamhetsåret 2012/2013 har styrelsen godkänt 26 st (22 st fg år) överlåtelser. Nya medlemmar prövas på sedvanligt sätt innan dessa godkänns som medlemmar. Styrelsen har under året även godkänt 5 ansökningar avseende andrahandsuthyrning. Styrelsen behandlar ansökningar i enlighet med föreningens policy, det vill säga med stor restriktivitet och endast så kallade beaktansvärda skäl som framgår av bostadsrättslagen har godkänts. Gemensamhetslokaler Föreningen har flera gemensamhetslokaler som medlemmarna kan nyttja. På gård ett finns en festlokal och en snickeriverkstad samt ett pingisrum, på gård två en övernattningslokal och på gård tre ett gym med bastu. Alla föreningens tre gårdshus är utrustade med koddosor. Fastighetsskötaren har ansvarat för uthyrning av låsbrickor, så kallade tags, till de medlemmar som så har önskat. Fastighetsskötarna har hand om bokning av övernattningsrummet. Föreningens festlokal i gårdshuset på gård 1 har som tidigare används flitigt. Vi försöker att kontinuerligt se över lokalens utrustning och möbler så att lokalen känns fräsch att hyra. Kontaktperson är Inger Ramirez. Bokning sker också genom Fastighetsskötarna.

14 12(23) förvaltningsberättelse Övernattningsrummet med tillhörande dusch och pentry är beläget i gårdshus 2 (styrelselokalen ligger bredvid). Solariet som låg i samma hus är nu nedlagt och rummet disponeras nu av Kone (hissföretaget som installerar våra nya hissar). När hissbytena är klara kommer rummet åter att disponeras av föreningens medlemmar. För övernattningsrummet har Eva Wernlid varit kontaktperson. Under det gångna verksamhetsåret har det skett ytterligare förbättringar på materialsidan i träningslokalen, som inköp av en maskin för mage och rygg, ett gummiband för styrketräning för nybörjare samt en gummimatta som skyddar golvet vid släpp av tyngder. Medlemstalet i gymmet/bastun är ungefär det samma år från år: cirka 145 betalande medlemmar. Vi vill uppmana alla medlemmar som inte har sett gymmet att snarast gå och ta sig en titt (kom på öppethus måndagar, så släpper vi gärna in er för en titt eller tala med Annika vår fastighetskötare). En stolthet för Brf Navigatören det finns plats för fler motionärer. Jannis Paparoupas är kontaktperson och ansvarig för träningslokalen på gård 3. För föreningens snickerilokal, gård 1, är Bengt Berglund lokalansvarig. Övrigt Föreningsstämman 2012, hölls den 24 oktober år i Skarpnäcks Kulturhus och 38 stycken medlemmar noterades närvarande eller representerade med fullmakter. Konstituerande möte var med den nya styrelsen som valdes vid årsstämman Styrelsen har under perioden haft 11 protokollförda sammanträden i huvudsak den första måndagen i månaden, samt flera stycken informations-/arbetsmötena I början av december genomfördes också en glöggafton i festlokalen på gård 1. Ett 30-tal medlemmar träffades och förfriskade sig med glögg och tilltugg samt julsånger av Skarpnäckskören Näktergalningarna.

15 förvaltningsberättelse 13(23) Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Avsättes till yttre reparationsfonden Balanseras i ny räkning Summa Tack för det här året!

16 resultaträrkning Föreningens intäkter Föreningens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

17 balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Pågående om- och tillbyggnader Maskiner och inventarier 10, Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Hyres- och avgiftsfordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Kassa och bank Avräkningskonto ISS Facility Services AB Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

19 redovisningsprinciper Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannoligt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Tvättmaskiner och torkskåp Inventarier, verktyg och installationer 100 år 10 år 5 år 5 år Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskffningsvärdet om inget annat anges. Finansiella instrument Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3. Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade rabatter. Periodisering Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett i enlighet med god redovisningssed. Yttre reparationsfond Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att stämman har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av fonden. Chekräkningskredit Föreningen har en checkräkningskredit om kr hos Swedbank. För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

20 noter Not 1 Föreningens intäkter Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Hyresintäkter övriga objekt Fastighetsskatt Årsavgifter bostäder Internet Avsättning inre reparationsfond./ Festlokal Motionslokal Övriga gemensamhetslokaler Övernattningsrum Överlåtelser Övriga rörelseintäkter Not 2 Underhållskostnader Löpande reparationer Löpande reparationer av tvättutrustning Planerat underhåll övrigt Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel Extradebitering entreprenad Städning Hissar besiktning och serviceavtal Yttre renhållning och snöröjning Bevakning Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Container/grovsopor

21 noter Fastighetsförsäkring Försäkringsersättning Självrisk/reparation försäkringsskador Tomträttsavgäld Kabel-TV Internet Fastighetsskatt Övriga driftkostnader Not 4 Förvaltnings- och externa kostnader Administrationskostnader Underhållningsaktivitet Inkasso/avhysning Konsultarvode Revisionsarvode KPMG Revisionsarvode medlemsrevisor Förvaltningsarvode Motionslokal Not 5 Personalkostnader Styrelsearvode Ombudsarvode Valberedning Övriga arvoden Övriga personalkostnader Sociala avgifter Föreningen har inte haft några anställda under året. Ingen bonus eller dylik ersättning har utgått till styrelsen under året och inga avgångsvederlag finns för föreningens styrelse.

22 noter Not 6 Avskrivningar Byggnad Maskiner Inventarier/verktyg Avskrivning på fastighetens bokförda värde har skett med kronor, vilket motsvarar 1% av fastighetens anskaffningsvärde. Tvättutrustning och Karta är färdigavskrivet under året. Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från bank Ränteintäkter ISS Resultat från kortfristiga placeringar Ränteinteintäkt från kund- och hyresfordringar Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Övriga kostnader från finansiella poster Not 9 Byggnader Ingående anskaffningsvärde byggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

23 noter Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 11 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 12 Övriga fordringar Långfristig fordran Stockholm Energi Enligt betalningsplan Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 13 Övriga fordringar Skattefordran Avräkning skattekonto

24 noter Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Upplupna ränteintäkter Förutbetald bredbandsbolaget Förutbetald kabel-tv Förutbetald tomträttsavgäld Not 15 Förändring av eget kapital Inbetalda Övr bundet Yttre rep. Balanserat Årets insatser eget kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 16 Fastighetslån Långivare - räntesats - ränteändring SHB 3,130% 3 månader SHB 3,240% Swedbank 3,570% SHB 2,970% Swedbank 2,890% SHB 3,030% SHB 3,230% SEB 2,680% SEB 3,060% Swedbank 2.660% Avgår kortfristig del./ Not 17 Övriga skulder Inre reparationsfond Källskatter Övriga skulder Sociala avgifter

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011

Årsredovisning 2010/2011 Årsredovisning 2010/2011 inledning 1(22) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 inledning 1(22) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2009/2010

Årsredovisning 2009/2010 Årsredovisning 2009/2010 inledning 1(21) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2008/2009

Årsredovisning 2008/2009 Årsredovisning 2008/2009 inledning 1(20) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo Årsredovisning för Brf Skytten i Duvbo 715200-1280 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Skytten i Duvbo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Utöver den lagstadgade informationen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning 2008 Räkenskapsåret 2007 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Bostadsföreningen. Kättingen upa Styrelsen. Org nr 702001-2477. Årsredovisning

Bostadsföreningen. Kättingen upa Styrelsen. Org nr 702001-2477. Årsredovisning Bostadsföreningen Kättingen upa Styrelsen Bostadsföreningen Kättingen upa Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsföreningen Kättingen upa får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Pomona Mindre Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Brf Pomona Mindre 2(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 731 457

Läs mer

Årsredovisning. Brf Limmaren 3

Årsredovisning. Brf Limmaren 3 Årsredovisning för Brf Limmaren 3 716421-7734 Räkenskapsåret 2015 1 (10) Styrelsen för Brf Limmaren 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Styrelse På ordinarie

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Verksamhet Föreningen har under året ägt och förvaltat fastigheten Heden 29:3 med gatuadress Berzeliigatan 25, Göteborg.

Verksamhet Föreningen har under året ägt och förvaltat fastigheten Heden 29:3 med gatuadress Berzeliigatan 25, Göteborg. Sid 1 (7). Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 25 får härmed avge årsredovisning över föreningens förvaltning under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer