Årsredovisning 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012/2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2012/2013

2

3 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll... 5 Driftskostnader... 5 Förvaltningskostnader... 5 Personalkostnader... 5 Avskrivningar... 5 Övriga ränteintäkter... 6 Räntekostnader... 6 Lån & placeringar... 6 Flerårsöversikt & budget... 7 Fastighetsförvaltning... 8 Information till föreningens medlemmar Lägenhetsöverlåtelser Gemensamhetslokaler Övrigt Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Redovisningsprinciper 17 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 18 Underskrifter 23 Revisionsberättelse Revisionsberättelse medlemsrevisor

4 2(23) inledning Ordförande har ordet Då var det dags att runda av mitt sista år som ordförande. Jag hade tänkt sitta i styrelsen i högst tre år. Det blev fem. Den största utmaningen under de här åren tycker jag har varit att hitta rätt balans i föreningens utveckling. Att behålla kontinuitet och trygghet samtidigt som det gäller att följa med i tidens allt snabbare förändringar. En sak jag tycker vi har blivit duktigare på är att genomföra upphandlingar och förhandla om avtal. T ex har vi fått ner kostnaderna för kabel-tv och städning utan att servicen blivit sämre. Vi har också lärt oss att det ofta kan vara bra att låta experter utanför styrelsen ta över vissa uppgifter. Det bästa exemplet på det är att vi inte längre själva förhandlar med bankerna om våra låneräntor. Något som vi tjänat både tid och mycket pengar på. Det jag är mest missnöjd med är att vi inte tillräckligt har lyckats få fler medlemmar att delta och engagera sig i föreningens arbete och aktiviteter. Även om det var ett visst trendbrott vid årets träffar, både vid adventsträffen i december och trädgårds/budgetmötet i maj. Ekonomi och fastigheterna i all ära, men medlemmarnas kollektiva ansvar och engagemang är också en förutsättning för att vi ska fortsätta att vara en av Stockholms bästa bostadsrättsföreningar. Men egentligen ska jag inte klaga. Det som fått mig att orka de här fem åren är att hängivenheten och engagemanget hos medlemmar, i styrelsen och hos våra entreprenörer har varit så stor. Långt större än gnälligheten och uppgivenheten. Tack alla! Ulf Ek Styrelseordförande BRF Navigatören

5 3(23) förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Navigatören (org nr ), med säte i Stockholm, lämnar härmed sin årsredovisning för perioden Allmänt om verksamheten Brf Navigatören bildades och registrerades som bostadsrättsförening i augusti 1984 och har således varit verksam i 29 år. Byggstart skedde i november Husen byggdes av DIÖS och arkitekt var Malmqvist och Skoogh AB. Inflyttningen började under januari 1986 och i april 1987 var den klar. Under år 2013 är det sålunda 27 år sedan inflyttningen började i föreningens fastigheter. Föreningen består av tre gårdar som ligger vackert beläget mot Skarpnäcks sportfält. I föreningen finns 331 bostadsrättslägenheter och tre hyreslokaler. På de lummiga gårdarna finns även tre gemensamhetshus som rymmer en festlokal som medlemmar kan boka, ett övernattningsrum som går att hyra vid tillfälliga besökande samt ett gym med bastu. På gård ett och gård tre finns garage där föreningens medlemmar kan hyra garageplats. Totalt finns 206 st garageplatser samt nio uteplatser. Under garagen finns skyddsrum och under garaget på gård ett även grovtvättmaskin, ett pingisrum och en lokal för snickeri/-måleri. Postadress Brf Navigatören Telefon/telefax Webbsida Organisationsnummer

6 4(23) förvaltningsberättelse Befattningar under verksamhetsåret Styrelsen för Brf Navigatören har sedan ordinarie stämma bestått av sju ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Ulf Ek, styrelseordförande Ekonomiansvarig, Ekonomi, -upphandlingar, -avtal, Placeringar, Energisparfrågor, Fakturor Arne Forslund, sekreterare Pantförskrivning till ISS, Sociala aktiviteter Anders Törnkvist, vice styrelseordförande Överlåtelser, Andrahandsuthyrning, Garageplatser, Vindsförråd, Fakturor, ISS-kontaktperson, Brf Navigatörens representant i Sopsug i Skarpnäck samfällighetsförening (fr o m maj), Kontakter gemensamhetslokalansvariga Eva Wernlid Fastighetsteknik, -upphandlingar, -avtal, Kontakter fastighetsskötare och lokalhyresgäster, Information till medlemmar, Handkassan, Störningsskrivelser, Gårdsförbättring, Sociala aktiviteter, Kontakter gemensamhetslokalansvariga Mats Hermansson Fastighetsteknik, -upphandlingar, -avtal, Försäkringsskador, Löpande kontakter fastighetsskötare och lokalhyresgäster Ann Kristin Bergström Fastighetsteknik, -upphandlingar, -avtal, Störningsskrivelser, Kontakter fastighetsskötare och lokalhyresgäster, Gårdsförbättring, Försäkringsskador Johan Hammarson Hemsida/mejlsvar, Information till medlemmar, Restlistan, Inre rep. fonden, Kontakt bredbandstjänster, Störningsskrivelser, Sociala aktiviteter Katarina Parreiras Fastighetsteknik, Energisparfrågor, Upphandlingar, avtal, Information till medlemmar Ordinarie Torbjörn Larsson, KPMG Stockholm Suppleant KPMG Stockholm Ulf Börjesson, gård 1 Peter Sundahl, gård 2, sammankallande Per Stengård, gård 2 Ingrid Bergsten, gård 1

7 förvaltningsberättelse 5(23) Ekonomiskt resultat Brf Navigatörens resultat för verksamhetsåret 2012/2013 blev ett underskott på kr vilket är ett något bättre resultat än det budgeterade. Styrelsen anser att föreningens ekonomi är fortsatt god och att det räcker med den höjning av årsavgifterna för bostäder med en procent som genomförs Intäkter Föreningens intäkter har under verksamhetsåret ökat med 46 tkr. Mest har intäkterna för internet ökat. I övrigt inga större förändringar. Underhåll Föreningens underhållskostnader har ökat med 1,1 milj kr under året. Det beror på att arbetet med att byta hissar ökat kostnaderna för det planerade underhållet. Driftskostnader Föreningens driftskostnader har sedan föregående år ökat med 224 tkr. De största ökningarna står fastighetsskötseln, snöröjningen och försäkringsskadorna för. Däremot har kostnaderna för städningen och fastighetselen minskat. Förvaltningskostnader Förvaltningskostnaderna för verksamhetsåret 2012/2013 har minskat med 163 tkr vilket främst beror på att vi året innan hade en 25-årsfest (71 tkr) och att kostnaderna för motionslokalen minskat med 52 tkr. Personalkostnader Årets personalkostnader har ökat med 19 tkr sedan föregående år. Det beror bland annat på ökade arvoden till lokalansvariga. Avskrivningar Årets avskrivningar har minskat med 108 tkr mot föregående år. Avskrivningstakten på föreningens byggnader, maskiner och inventarier är oförändrad.

8 6(23) förvaltningsberättelse Övriga ränteintäkter Årets ränteintäkter från bank har minskat med 74 tkr jämfört med föregående år på grund av något minskade räntor och att vi haft färre korta placeringar. Räntekostnader Årets räntekostnader har minskat med 470 tkr mot föregående år. Under året minskade räntan framförallt på 2- och 3-årslånen. Mot slutet av verksamhetsåret började räntorna höjas och är för tillfället sakta på väg uppåt. Lån & placeringar Under verksamhetsåret 2012/2013 har det varit ett något lägre ränteläge än året innan. Under perioden har 5 av föreningens bolån omplacerats. Förra hösten förföll ett lånebelopp hos SHB på 14 milj kr med en ränta på 5,46 %. Det lånet sattes den 1/9-12 om till två år med en fast ränta på 3,23 %. Samma månad placerades ett rörligt 3-månaders lån på 11 milj kr hos SHB om till ett 2-årigt lån med 3,24 % i ränta. I oktober flyttade vi ett rörligt Swedbank-lån på 21,6 milj kr till SHB och ett rörligt stiborlån bundet i ett år med en ränta då på 2,38 % vilket var mer än 0,6 % -enheter lägre än Swedbank kunde erbjuda Kring årsskiftet villkorsändrades ett SEB-lån på 10,7 milj som dittills haft rörlig ränta till 3 års bunden ränta på 2,68 %. I juni löpte ett 3-årigt lån hos Swedbank på 10 milj kr med 2,94 % i ränta ut, det förlängde vi på tre år med en ränta på 2,89 %. I månadsskiftet maj/juni tecknade vi ett nytt Swedbankslån på 6 milj kr för att delfinansiera hissbytet. Det är på 3 år till en ränta på 2,66 %. Vi har även placerat kortsiktiga likviditetsöverskott på korta räntebärande placeringar, för att ge föreningen ränteinkomster.

9 förvaltningsberättelse 7(23) Flerårsöversikt & budget Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget 2008/ / / / / / /2014 Föreningens intäkter Föreningens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och ext kostn Personalkostnader Avskrivningar Resultat före fin poster Res fr värdepapper och lf fordr Övr. ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter fin poster Årets resultat För verksamhetsår 2013/2014 har föreningen budgeterat ett underskott på tkr. Föreningens underhållskostnader förväntas bli högre eftersom renoveringar av hissarna fortsätter samtidigt som behov av annat underhåll beräknas öka. Föreningens driftskostnader för kommande verksamhetsår förväntas ligga på ungefär samma nivå. Budgeterade förvaltningskostnader förväntas öka något, främst för att konsultarvoden beräknas öka och att gemensamhetslokalerna behöver rustas upp. Personalkostnader och avskrivningar estimeras ligga i nivå med innevarande verksamhetsår. Kommande verksamhetsårs räntekostnader beräknas öka dels genom att vi tagit lån till hissarna och dels eftersom räntorna gått upp något. Styrelsen har budgeterat utifrån att Riksbanken kommer att följa sin utsagda räntebana fram till 2014.

10 8(23) förvaltningsberättelse Fastighetsförvaltning Renoveringsarbetet med våra 27 hissar har nu börjat. Vi är nu klara med gård 3 och arbetet fortsätter på gård 2, hösten 2013 och våren 2014, för att avslutas på gård 1. Vårt samarbete med Kone flyter på, vissa förskjutningar av tidsplanen har förekommit men den preliminära tidplanen framöver ligger som tidigare. Tidplanen finns tillgänglig på Navigatörens hemsida. För att försäkra att installation av hissarna samt säkerhet är utfört enligt beställning har vi anlitat Rullhtekk, en konsultfirma som utför slutbesiktningar och som ser till att alla anmärkningar åtgärdas. Styrelsen har informerat de boende i det berörda trapphuset inför varje rivning. Stolar ställs ut på varje våningsplan för att underlätta för de boende som har svårt att gå i trappor. Här kan också nämnas att föreningen tillhandahåller övernattningsrummet som ett alternativ för den som absolut inte kan ta sig upp eller ner för trapporna. Glädjande nog har fuktskador i badrum och kök minskat betydligt detta år. Vi hoppas att detta är ett resultat av de tidigare fuktmätningar som har gjorts och som ökade medvetenheten om att se över underhållet i badrum och kök. Vi har även delat ut ett PM med information kring hanteringen av eventuella skador och hur man bäst förebygger dem. Under det gångna året har Värmex AB jobbat med att förbättra varmvattenflödet till våra fastigheter. Vi har installerat en ny VVC (varmvattencirkulationspump) samt grövre ledning ut från undercentralen hos fastighetskötaren. Detta har resulterat i ett bättre varmvattenflöde för fastigheterna.

11 förvaltningsberättelse 9(23) Vi har under året drabbats av två större vattenläckor, en på gård 1 (gräsmattan) och den andra i gången in till gård 2 (vid fastighetsexpeditionen). Det har varit problem med ventilationen i våra lägenheter, framför allt i vissa trappuppgångar. Med hjälp av experter från Fastighetsägarna har orsaken identifierats, och arbetet för att åtgärda felet pågår. Föreningen har köpt in brandvarnare till samtliga lägenheter. De finns att hämta på fastighetsskötarkontoret. Lördagen den första juni genomfördes en Vårfixardag med tre aktiviteter. En rundvandring med Helene från Solbruden. Vi vandrade genom alla tre gårdarna och fick en genomgång av hur gårdarna sköts men också vad våra buskar och träd heter. Vi hade även ett budgetinformationsmöte i festlokalen. Sedan var det det vanliga arbetet med att se över våra gemensamma lokaler och ytor. Allt avslutades med korvgrillning. Dagen blev lyckad och vi lyckads vända en trend med ett minskat medlemstal på våra gemensamma arbetsdagar, totalt var ca 45 personer närvarande. Det kan nämnas att vi under detta år (enligt ett stämmobeslut) har planterat tulpaner över alla våra tre gårdar och detta har varit till stor glädje för alla. Vi ser över våra buskar, rensar, förnyar och byter ut. I år valde vi att spärra av våra gräsmattor på gård 1 och 2 med band under den känsliga tiden då gräset skulle växa till sig. Det visade sig ge ett mycket gott resultat och vi har under sommaren haft fina gröna gräsmattor. Vi har renoverat och bytt ut lekredskap på våra tre gårdar. Detta var nödvändigt flera av lekredskapen var i mycket dåligt skick, slitna och trasiga.

12 10(23) förvaltningsberättelse På gård 1 har en rad med syrener planterats för att omge grillplatsen. Vi hoppas att det ska ge mer avskildhet över grillningen. Till sist kan sägas att vintern var mycket tuff för oss alla. Snön föll och vi skottade. Vi försökte hålla snön borta så gott det gick. Ett problem var att kommunens och våra ansvarsområden inte alltid var i samklang med varandra. Snö från våra gator och trottoarer forslades inte bort utan hamnade hos oss. Det förs en dialog med kommunen angående snöröjningen. Under sommarlovet har föreningen haft ett samarbete med Stadsdelsförvaltningen. Ungdomar från stadsdelen Skarpnäck har målat våra plank och oljat in våra bord, bänkar och staket. Föreningen har stått för färg och olja. Kommunen har stått för arbetskostnaderna. Detta är en del av ett sommarprojekt för att ge ungdomar arbete under sommaren. Solbrudens Trädgårdar AB har under året stått för den yttre fastighetsskötseln. Den inre fastighetsskötseln bedrivs av Björkpers Service AB. Städning av trapphus sköts av Ambient Städ. Underhåll av hissar sköts av KONE hissar AB. Föreningen har avtal med Securitas om områdesbevakning samt arrendeavtal med Stockholms Parkering AB. Föreningen är representerad i Sopsug i Skarpnäck samfällighetsförening, samt i samverkansgruppen på Skarpnäcksfältet och deltar i föräldravandringar och andra lokala aktiviteter. Information till föreningens medlemmar Information till föreningens medlemmar har under året förmedlats genom informationsblad, som har delats ut till samtliga hushåll eller placerats på portarnas anslagstavlor. Information för medlemmarna finns även på Brf Navigatörens hemsida under fliken aktuellt. Även annan viktig information finns där som gäller boendet i föreningen, regler, stadgar etc. Föreningens hemsida, har fått önskemål att den ska förändras och fräschas upp. Arbetet med en ny sida har dragit ut på tiden men en ny kommer att presenteras för att

13 förvaltningsberättelse 11(23) möta nya krav på ökad flexibilitet och bättre informationsflöde. Brf Navigatören har också en särskild service till medlemmarna i form av Öppet hus i styrelselokalen tre måndagar i månaden mellan kl (undantaget semesterperioden) då det går att få tala med två styrelsemedlemmar om något eller för att informera sig. Vi har under året som varit försökt skapa gemensamma träffar för att öka gemenskapen i föreningen. T.ex. Adventssång, Vårfixardag och Budgetinfomöte. Det fanns möjligt för de medlemmar som var intresserade att ställa frågor som berör föreningens ekonomi direkt till styrelsen om det kommande verksamhetsåret. Vi fortsätter vårt arbete genom starkt engagerade medlemmar att motverka politikernas planer på minskade grönytor och bilväg i vår närhet. Lägenhetsöverlåtelser Under verksamhetsåret 2012/2013 har styrelsen godkänt 26 st (22 st fg år) överlåtelser. Nya medlemmar prövas på sedvanligt sätt innan dessa godkänns som medlemmar. Styrelsen har under året även godkänt 5 ansökningar avseende andrahandsuthyrning. Styrelsen behandlar ansökningar i enlighet med föreningens policy, det vill säga med stor restriktivitet och endast så kallade beaktansvärda skäl som framgår av bostadsrättslagen har godkänts. Gemensamhetslokaler Föreningen har flera gemensamhetslokaler som medlemmarna kan nyttja. På gård ett finns en festlokal och en snickeriverkstad samt ett pingisrum, på gård två en övernattningslokal och på gård tre ett gym med bastu. Alla föreningens tre gårdshus är utrustade med koddosor. Fastighetsskötaren har ansvarat för uthyrning av låsbrickor, så kallade tags, till de medlemmar som så har önskat. Fastighetsskötarna har hand om bokning av övernattningsrummet. Föreningens festlokal i gårdshuset på gård 1 har som tidigare används flitigt. Vi försöker att kontinuerligt se över lokalens utrustning och möbler så att lokalen känns fräsch att hyra. Kontaktperson är Inger Ramirez. Bokning sker också genom Fastighetsskötarna.

14 12(23) förvaltningsberättelse Övernattningsrummet med tillhörande dusch och pentry är beläget i gårdshus 2 (styrelselokalen ligger bredvid). Solariet som låg i samma hus är nu nedlagt och rummet disponeras nu av Kone (hissföretaget som installerar våra nya hissar). När hissbytena är klara kommer rummet åter att disponeras av föreningens medlemmar. För övernattningsrummet har Eva Wernlid varit kontaktperson. Under det gångna verksamhetsåret har det skett ytterligare förbättringar på materialsidan i träningslokalen, som inköp av en maskin för mage och rygg, ett gummiband för styrketräning för nybörjare samt en gummimatta som skyddar golvet vid släpp av tyngder. Medlemstalet i gymmet/bastun är ungefär det samma år från år: cirka 145 betalande medlemmar. Vi vill uppmana alla medlemmar som inte har sett gymmet att snarast gå och ta sig en titt (kom på öppethus måndagar, så släpper vi gärna in er för en titt eller tala med Annika vår fastighetskötare). En stolthet för Brf Navigatören det finns plats för fler motionärer. Jannis Paparoupas är kontaktperson och ansvarig för träningslokalen på gård 3. För föreningens snickerilokal, gård 1, är Bengt Berglund lokalansvarig. Övrigt Föreningsstämman 2012, hölls den 24 oktober år i Skarpnäcks Kulturhus och 38 stycken medlemmar noterades närvarande eller representerade med fullmakter. Konstituerande möte var med den nya styrelsen som valdes vid årsstämman Styrelsen har under perioden haft 11 protokollförda sammanträden i huvudsak den första måndagen i månaden, samt flera stycken informations-/arbetsmötena I början av december genomfördes också en glöggafton i festlokalen på gård 1. Ett 30-tal medlemmar träffades och förfriskade sig med glögg och tilltugg samt julsånger av Skarpnäckskören Näktergalningarna.

15 förvaltningsberättelse 13(23) Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Avsättes till yttre reparationsfonden Balanseras i ny räkning Summa Tack för det här året!

16 resultaträrkning Föreningens intäkter Föreningens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

17 balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Pågående om- och tillbyggnader Maskiner och inventarier 10, Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Hyres- och avgiftsfordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Kassa och bank Avräkningskonto ISS Facility Services AB Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

19 redovisningsprinciper Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannoligt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Tvättmaskiner och torkskåp Inventarier, verktyg och installationer 100 år 10 år 5 år 5 år Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskffningsvärdet om inget annat anges. Finansiella instrument Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3. Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade rabatter. Periodisering Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett i enlighet med god redovisningssed. Yttre reparationsfond Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att stämman har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av fonden. Chekräkningskredit Föreningen har en checkräkningskredit om kr hos Swedbank. För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

20 noter Not 1 Föreningens intäkter Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Hyresintäkter övriga objekt Fastighetsskatt Årsavgifter bostäder Internet Avsättning inre reparationsfond./ Festlokal Motionslokal Övriga gemensamhetslokaler Övernattningsrum Överlåtelser Övriga rörelseintäkter Not 2 Underhållskostnader Löpande reparationer Löpande reparationer av tvättutrustning Planerat underhåll övrigt Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel Extradebitering entreprenad Städning Hissar besiktning och serviceavtal Yttre renhållning och snöröjning Bevakning Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Container/grovsopor

21 noter Fastighetsförsäkring Försäkringsersättning Självrisk/reparation försäkringsskador Tomträttsavgäld Kabel-TV Internet Fastighetsskatt Övriga driftkostnader Not 4 Förvaltnings- och externa kostnader Administrationskostnader Underhållningsaktivitet Inkasso/avhysning Konsultarvode Revisionsarvode KPMG Revisionsarvode medlemsrevisor Förvaltningsarvode Motionslokal Not 5 Personalkostnader Styrelsearvode Ombudsarvode Valberedning Övriga arvoden Övriga personalkostnader Sociala avgifter Föreningen har inte haft några anställda under året. Ingen bonus eller dylik ersättning har utgått till styrelsen under året och inga avgångsvederlag finns för föreningens styrelse.

22 noter Not 6 Avskrivningar Byggnad Maskiner Inventarier/verktyg Avskrivning på fastighetens bokförda värde har skett med kronor, vilket motsvarar 1% av fastighetens anskaffningsvärde. Tvättutrustning och Karta är färdigavskrivet under året. Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från bank Ränteintäkter ISS Resultat från kortfristiga placeringar Ränteinteintäkt från kund- och hyresfordringar Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Övriga kostnader från finansiella poster Not 9 Byggnader Ingående anskaffningsvärde byggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

23 noter Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 11 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 12 Övriga fordringar Långfristig fordran Stockholm Energi Enligt betalningsplan Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 13 Övriga fordringar Skattefordran Avräkning skattekonto

24 noter Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Upplupna ränteintäkter Förutbetald bredbandsbolaget Förutbetald kabel-tv Förutbetald tomträttsavgäld Not 15 Förändring av eget kapital Inbetalda Övr bundet Yttre rep. Balanserat Årets insatser eget kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 16 Fastighetslån Långivare - räntesats - ränteändring SHB 3,130% 3 månader SHB 3,240% Swedbank 3,570% SHB 2,970% Swedbank 2,890% SHB 3,030% SHB 3,230% SEB 2,680% SEB 3,060% Swedbank 2.660% Avgår kortfristig del./ Not 17 Övriga skulder Inre reparationsfond Källskatter Övriga skulder Sociala avgifter

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer