Hållbar hamn. Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar hamn. Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 THE PORT OF SCANDINAVIA N E Hållbar hamn 2012 Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning

2 För en hållbar tillväxt Välkommen till Göteborgs Hamns första hållbarhetsredovisning. Vi hoppas den kommer ge dig en bra bild av hur vi som Nordens största hamn sätter hållbarhetsfrågorna i centrum. För vi tror på hållbar tillväxt. Det är så vi kan utveckla hamnen som godsnav och behålla vår attraktionskraft. Det märks i vår dagliga verksamhet där vi hela tiden arbetar för att underlätta för våra kunder och samarbetspartners att minska sin miljöpåverkan. För det är bara tillsammans som vi verkligen kan göra skillnad: för staden Göteborg, för sjöfarten och den globala utvecklingen. Läs mer och ladda ner ditt digitala exemplar på

3 Innehåll Sveriges port mot världen sedan VD har ordet 6 Resan mot en hållbar hamn 8 Det här hände Hållbara relationer 12 Vårt ekonomiska ansvar 14 Vårt miljöansvar 20 Vårt sociala ansvar 26 Utmaningar och möjligheter 32 Nyckeltal 34

4 Sveriges port mot världen sedan 1620 I nästan 400 år har Göteborgs Hamn spelat en avgörande roll för svensk handel. Det geografiska läget och snabb insegling från öppet hav har varit lika viktigt i alla tider. Precis som förr flödar idag en stor del av landets exportvaror som trä, papper och stål ut via Göteborg. Och nu som då består importen av allt vi konsumerar. Sannolikheten är faktiskt stor att du varje dag rör vid något som passerat Göteborgs Hamn. Allt sedan starten på 1600-talet har direkttrafiken till Asien och andra världsdelar varit Göteborgs Hamns styrka och kännetecken. Idag kan vi erbjuda ett linjeutbud med hela 136 destinationer i Europa, Indien, Fjärran Östern och Nordamerika. De många direktlinjerna samt frekvensen i trafiken är helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Göteborgs Hamn är idag Skandinaviens största hamn. Cirka en tredjedel av Sveriges totala utrikeshandel passerar här. Men många hamnar i Europa är större och för att ta upp konkurrensen med dessa behöver hamnen växa ännu mer. Därför är hållbar tillväxt med så liten miljöbelastning som möjligt det övergripande målet för Göteborgs Hamn AB. Tillväxten ska garantera näringslivet snabba, säkra och konkurrenskraftiga transporter trots Sveriges långa avstånd till viktiga import och exportmarknader. Hamnens nya organisation är en strategi för att växa. Göteborgs Hamn består numera av ett hamnbolag Göteborgs Hamn AB med fokus på att utveckla, underhålla och marknadsföra hela hamnen. Godshanteringen i terminalerna sköts av privata terminalbolag som är experter på effektiv hantering och ingår i stora globala nätverk. Göteborgs Hamn AB ägs av Göteborgs Stad och har 120 anställda. I vårt uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. Ostindiefararen Götheborg sjösattes 2003 och är idag världens största seglande träskepp. Det är en nästan exakt kopia av ett av Svenska Ostindiska Companiets handelsskepp som förliste utanför Göteborgs Hamn Göteborgs Hamn har stolt stöttat Ostindiefararen Götheborg och dess resor under åren. 4

5 30% av landets utrikeshandel Närmare en tredjedel av Sveriges utrikeshandel och två av tre containrar går via Göteborgs Hamn. Fotograf: Sara St Clair Renard 5

6 VD har ordet Göteborgs Hamn väl rustad Göteborgs Hamns nya struktur är nu inkörd fullt ut sedan ett år. Vi tror starkt på att det är bra att få in professionella aktörer som sköter operationen. Vi har kunnat se det på energisidan och för färjorna sedan lång tid tillbaka, och nu märks det även på godssidan. Detta innebär att vi i hamnbolaget kan koncentrera våra resurser på strategiska utvecklingsfrågor för godsnavet. Hamnens utveckling är viktig för många personer. En ny kartläggning visar att personer är direkt beroende av hamnen för sin sysselsättning. Tillsammans med de indirekt beroende blev siffran ! Vi vet att Göteborgs Hamn är viktig även för hela Sveriges industri, då en tredjedel av allt gods passerar hamnen på vägen till eller från alla våra fjärran handelspartners var ett tufft år för industrin i Europa. Volymerna i hamnen hade en fortsatt svag ut veckling. Dock såg vi att handel på mer fjärran marknader, speciellt Asien, fortsatte med sin positiva utveckling, om än med svagare ökningstakt. Glädjande är att den långväga exporten ökade med tre procent, trots stark krona, medan importen minskade något. Energiprodukter ökade och tangerade volymrekord. Glädjande är även att andelen förnyelsebara bränslen ökar. Järnvägspendlarna som idag står för nära hälften av alla containers till och från hamnen ökade starkt under Nya pendelorter har lagts till i systemet och gör att näringslivet i inlandet och på östkusten får samma konkurrenskraft som västsvenska företag när det gäller att nå de viktiga asienmarknaderna med direktgående oceanfartyg. Hamnbolaget är till för kunderna. Vår affärsidé är att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. För att stämma av att vi är på rätt väg genomfördes under året en kundundersökning som visade att kundnöjdheten har ökat markant, vilket var ett bevis på att vi satsat rätt. Vi fick även goda tips på ytterligare förbättringsområden. 6

7 I denna skrift vill vi beskriva vår syn på hållbarhet. Ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat ur tre perspektiv ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att få omgivningens förtroende är viktigt för Göteborgs Hamn. Det innebär att vi måste vara transparenta med vad vi gör och vilka resultat vi uppnår. Vi vill visa både våra styrkor och svagheter inom olika områden. Och det är också syftet med den här hållbarhetsredovisningen. Vi vill vara en god aktör på marknaden och göra bra saker för samhället, samtidigt som vi värnar om vår egen personal. Vårt miljöengagemang har även i år fått den största responsen utomlands, där våra kundsamarbeten röner stor respekt, t ex elanslutning av fartyg, railportsystemet, miljö differentierade taxor, nya fartygsbränslen, med mera. Och vi delar gärna med oss av kunskapen det är först då vi gör skillnad globalt. Godsnavets framgång är beroende av en mängd aktörers prestationer och samverkan. Vi är också beroende av stat, region och kom munens satsningar på infrastruktur och konkurrensneutrala regelverk ser ut att bli ett tufft år för industrin och hela logistikbranschen. Vi kan inte räkna med någon större organisk tillväxt. Dock skall vi fortsätta med ambitionen att växa för att attrahera fler linjer med högre frekvens, så att industrin kan räkna med ett bra nät till sina handelspartner och tryggt kunna satsa vidare på produktion i Sverige. Även under ett tufft år skall hamnbolaget satsa vidare på de långsiktiga investeringarna. Utbyggnad av logistikcenter och anslutningar till hamnen fortsätter. Satsning på mer lagringsutrymme för energiprodukter och en terminal för flytande naturgas LNG ligger i pipeline. Tillväxt är vår ledstjärna. Och vi lovar att bygga den på ett hållbart sätt. Magnus Kårestedt VD för Göteborgs Hamn AB 7

8 Resan mot en hållbar hamn Vårt mål är hållbar tillväxt. Det krävs för att kunna garantera näringslivet ett starkt godsnav med direktlinjer till viktiga marknader. Utmaningen är att växa och samtidigt minska miljöpåverkan, och det klarar vi inte på egen hand. Därför är vår roll att underlätta för våra rederikunder, terminaler och landtransportörer att minska sin miljöpåverkan Stena Line elansluter Stena Lines färjor Stena Germancia och Stena Scandinavica stänger av motorerna vid hamnstoppet i Göteborgs Hamn. De ansluter sig till landel med lågspänning för att klara strömförsörjningen ombord Miljöstyrande hamntaxa En miljödifferentierad hamntaxa införs. Den innebär högre avgift för fartyg som släpper ut mer luftföroreningar och lägre avgift för fartyg med god miljöprestanda. Första tågpendeln Den första tågpendeln för containergods avgick till Karlstad. Idag går 26 dagliga tågpendlar till lika många orter runt om i Sverige och Norge. Pendlarna ersätter 700 lastbilar på våra vägar varje dag och sparar mer än ton koldioxid årligen Världsunik elanslutning Med helt ny teknik kunde det första fartyget elansluta sig med högspänning vid kaj. Göteborgs Hamn var först i världen med att kunna erbjuda detta för kommersiell sjöfart och därmed kraftigt reducera utsläppen. Stora Enso var den pådrivande kunden Grön bunkring 2001 Regelverket Grön bunkring införs för att minska risken för spill när fartygen ska bunkras med bränsle i hamnen och i omgivande områden. Alla bunkeroperatörer skall ha en särskild utbildning. Detta har radikalt minskat risken för spill. Gasåtervinning Första anläggningen för gasåtervinning invigs. Den tar hand om gaser som bildas när tankfartyg lastas med bensin. Gasen omvandlas till flytande bränsle som leds tillbaka till fartyget Elektrifiering av hamnbanan Den 10 km långa godsjärnvägen som förbinder hamnen med Sveriges järnvägsnät elektrifieras. Nu behöver tågen inte byta till diesellok längre och utsläppen från tågtrafiken minskar Ecodriving Storsatsning på bränslesnålare körning av arbetsmaskiner inleds i hamnen. 8

9 År 2010 beslutade Göteborgs Hamn AB att bli ett klimatneutralt företag till Vi ska minska vår klimatpåverkan så mycket vi kan och klimatkompensera för de utsläpp som kvarstår.! Visste du att? Hela Göteborgs Hamn miljöcertifierades 2003 enligt ISO Stöd till miljösatsande rederier Göteborgs Hamn sjösätter en kampanj som innebär att fartyg som väljer renare bränsle i hamnens farvatten får ekonomisk kompensation. Även LNG-satsningar samt fartyg som klassas om gröna enligt Clean Shipping Index kan få stöd. Pengarna tas från den miljödifferentierade hamntaxan. Pågår Mer elanslutning Stena Line elansluter sina Tysklandsfärjor. Samtidigt invigs en ny teknik som omvandlar 50 hertz-frekvensen på land till 60 hertz som är den vanligaste frekvensen ombord på fartyg Samarbetsavtal för LNG Göteborgs Hamn tecknar LNG-avtal med Rotterdams Hamn. Målet är att fartyg ska kunna bunkra flytande naturgas, LNG, i båda hamnarna senast Ett intentionsavtal skrivs även med Vopak och Swedegas, som har planer på LNG-terminal i Göteborg Miljardinvestering 1,5 miljarder investeras i djupare farleder och tre nya superpostpanamax-kranar för att Göteborgs Hamn ska kunna ta emot de allra största containerfartygen. En enda resa till Hamburg med ett sådant fullastat containerfartyg motsvarar ca lastbilar/lastbilstransporter DFDS vill ha landel DFDS Seaways fattar beslut om att elansluta sina sex rorofartyg i Göteborg. När fartygen är uppkopplade i slutet av 2013 kommer 40 procent av alla fartygsanlöp i Göteborgs Hamn ha möjlighet till elanslutning LEDER VÄRLDENS HAMNAR World Ports Climate Initiative bildas och Göteborgs Hamn får ledningen för ett arbete som ska inspirera hamnar världen över att erbjuda fartyg elanslutning vid kaj Beslut om LNG Göteborgs Hamn inleder arbetet för att flytande naturgas, LNG, ska finnas tillgängligt som fartygsbränsle i Göteborgs Hamn. 9

10 Det här hände 2012 Göteborgs Hamn kan se tillbaka på ett mycket intensivt och händelserikt Samtliga nya terminaloperatörer var på plats och kunde påbörja utvecklingen av sina verksamheter. Trots en vikande världskonjunktur fick hamnen fem nya fartygslinjer samt lika många järnvägspendlar. Ett gott betyg på att vi är på rätt väg. Volymer Tre handelsmönster var särskilt tydliga i Göteborgs Hamn under 2012: Handeln med andra världsdelar ökade medan Europahandeln minskade, mer export och mindre import samt mer gods från östkusten via Göteborgs Hamn. Runt 1,6 miljoner passagerare reste under året med Stena Line till och från Danmark och Tyskland. Container * (TEU) 1 % Järnväg (TEU) 10 % Ro/ro-enheter -4% Bilar -31% Passagerare -1% Olja miljoner ton 9 % 22 Kryssningsanlöp 33 % 69 Totalt miljoner ton 1 % 42 * En TEU är lika med en 20-fotscontainer. Första året med alla terminaloperatörerna I januari tog terminaljätten APM Terminals formellt över som ägare av containerterminalen i Göteborgs Hamn. I april godkände EU DFDS Seaways och C.Ro Ports förvärv av roro-terminalen. Därmed är alla nya terminaloperatörer på plats och tillsammans arbetar vi för en ökad tillväxt i hela hamnen. Nya linjer Rederialliansen G6 startade ny direkttrafik till Asien ( ersätts av feederlinje under vintern ). maersk Line startade upp sin andra Asienlinje från Göteborgs Hamn. Containerrederiet CMA-CGM går numera även på destinationer i Nederländerna och Norge. Ny containertrafik på Tilbury, UK och Bilbao, Spanien har startat i regi av rederiet MacAndrews. Det nystartade rederiet North Sea Roro trafikerar också hamnar i England. Årets namnbyte På Energihamnsdagen 3 maj bytte Oljehamnen namn till Energihamnen i Göteborg. Syftet med namnbytet är att visa bredden av produkter som hanteras i Energihamnen. Här produceras och hanteras även etanol, biooljor, metanol och inom kort även stora kvantiteter LNG, flytande naturgas. 10

11 Årets rekord Allt fler vill kryssa till Göteborg. Totalt har 69 kryssningsfartyg och passagerare gästat staden, mer än någonsin förr. Nytt grönt jättekliv Nu ska även DFDS Seaways elansluta sina fartyg i Göteborgs Hamn. Totalt handlar det om sex fartyg som går i tät linjetrafik till England och Belgien. Beslutet innebär stora miljövinster. Spadtag för tillväxt Ett av Göteborgs Hamns största infrastrukturarbeten någonsin startade under året. Den 900 meter långa Södra kajen i Nordens största containerhamn, APM Terminal, ska byggas om för att bli starkare och klara framtida expansion. Ett viktigt led i att skapa en stark och hållbar infrastruktur i hamnen. Nu förbereds Södra kajen för ökad kapacitet och elanslutning av fartyg. På spåret Under året har följande orter fått tågpendlar i järnvägs-systemet Railport Scandinavia: Oslo (Alnabru) Årsta Hallsberg Sundsvall Jönköping (Solåsen) Örebro (ny tågoperatör) Totalt finns nu 26 järnvägspendlar i systemet. Äntligen kan Sveriges pulsåder byggas ut! Magnus Kårestedt om att Hamnbanan, Sveriges mest trafikerade järnvägsslinga, börjar byggas ut till dubbelspår , fyra år tidigare än planerat. Årets debutant Den 19 juni slog logistikföretaget RPG Logistics upp portarna till en ny logistikterminal i Arendal med inriktning på skogsindustrin. Skogsterminalen tar emot papper, massa, virke och andra skogsprodukter som fraktas med tåg och bil från bruk och sågverk runt om i Sverige. Efter omlastning till containrar kan godset skeppas vidare till destinationer runt om i världen. Därmed stärks hamnens ställning som exporthamn för svenskt papper och virke. Årets bästa samarbeten Snabbare, enklare och miljösmartare fartygsanlöp; det är målet med samarbetet mellan Göteborgs Hamns anlöpsplanering och Sjöfartsverket VTS och lotsbeställning. Under året flyttade enheterna samman till en gemensam driftscentral under namnet Gothenburg Approach. Rotterdams hamn och Göteborgs Hamn har bildat en allians om LNG, flytande naturgas. Syftet är att påskynda utvecklingen av flytande naturgas som fartygsbränsle. Det ska gå att bunkra LNG i båda hamnarna när svavelreglerna träder i kraft

12 Hållbara relationer Vår verksamhet har många olika intressenter: allt från ägare och medarbetare till kunder, samarbetspartners, politiker, allmänhet och media. För att lyckas med uppgiften att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav krävs att vi har hög trovärdighet i alla våra kontakter. Frågor: 1. Vad är viktigast att Göteborgs Hamn satsar på för att vi tillsammans ska uppnå hållbar tillväxt? 2. Vad förväntar du dig av Göteborgs Hamns hållbarhetsarbete? 3. är det någon av Göteborgs Hamns åtgärder eller satsningar på hållbarhetsområdet som du tycker är särskilt viktigt? A Anneli Hulthén Ordförande Göteborgs kommunstyrelse A 1. Att få sjöfarten att byta bränsle till LNG, flytande naturgas, så att utsläppen minskar. Det gäller att Göteborgs Hamn AB, men också politiker i Sverige och EU, skapar förutsättningar så att investeringarna blir ekonomiskt hållbara för redarna. 2. Att man tillsammans med operatörerna och kunderna levererar resultat som bidrar till att Göteborg klarar sina miljömål. Jag förväntar mig även att sjöfart med tågpendlar fortsätter ta marknadsandelar från landtransporter. 3. Elanslutning av fartyg vid kaj samt arbetet med tågpendlar och dryports. B Berit Hägerstrand-Åvall Sjötransportansvarig Stora Enso B 1. Att infrastrukturen i och utanför hamnen utvecklas för att generera större kapacitet och bättre tillgänglighet. Fortsatt satsning på järnvägstrafik och möjlighet att tillgodose fartyg med alternativa bränslen är extra viktigt när det nya svaveldirektivet trätt i kraft. 2. Att man tillsammans med terminaloperatörerna i hamnen stimulerar utvecklingen av Göteborgs Hamn som godsnav, med brett linjeutbud, i Norden. 3. Satsningen på dagliga tågpendlar till ett stort antal orter i Sverige och Norge. C Magnus Schreiber vd Älvsborg Roro AB 1. Infrastruktur, framför allt tåg, och de nya utsläppskraven för sjöfarten efter Långsiktighet och fokus på infrastruktur. 3. Satsningar på tåg och fokus på de nya utsläppskraven för sjöfarten. C 12

13 Göteborgs Hamn AB ska vara en pålitlig, neutral och ansvarstagande partner som leder utvecklingen framåt i hamnklustret. Så här ser några av våra kunder och intressenter på vårt hållbarhetsarbete och vad som är särskilt viktigt för att de ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt.! Visste du att? 72% av våra kunder förknippar varumärket Göteborgs Hamn med miljö och hållbarhet. D D patrik andreasson Transportchef Santa Maria 1. god service och bra kapacitet, vilket leder till effektivare flöden med minimala väntetider. 2. Att man blir en av norra Europas ledande hamnar gällande miljö och effektivitet. Det skulle stärka Nordens konkurrensmöjligheter på handelsområdet. 3. Satsningen på Railport kan leda till stora besparingar på miljön och även effektivisera vissa flöden. E E DAN ERICSSON VD North Sea Roro 1. Infrastrukturen till och från hamnen, lika villkor vid anlöp i svenska och övriga europeiska hamnar, att terminalbolagen får konkurrera på lika villkor samt att det sluts nytt kollektivavtal för stuveriet. 2. Att man driver frågorna jag räknat upp och att man är effektiva och inte låter sin organisation svälla. F F IDA FOSSENSTRAND Assisterande projektledare Göteborgs Hamn AB (Infrastructure) 1. Att underlätta användningen av LNG som fartygsbränsle. Lägre koldioxidutsläpp och lägre utsläpp av partiklar och svavelföroreningar bidrar till bättre miljö, både lokalt och globalt. 2. jag hoppas att alla miljösatsningar i förlängningen genererar större godsvolymer till hamnklustret. Jag hoppas att Göteborgs Hamn AB når målet att vara ett klimatneutralt bolag 2015 och förväntar mig att närmiljön blir renare. 3. Satsningen på elanslutning av fartyg vid kaj visar att miljöarbetet prioriteras. För hela hamnklustret är satsningen på LNG extra viktig. G G MARKUS ARFVIDSSON Regionchef Skanska Väg och Anläggning 1. Tydliga och modiga mål för hållbarhetsarbetet, en vilja att hitta nya grönare arbetssätt samt fortsatt satsning på partnering. 2. Nära samarbete med partners för att tillsammans skapa ett trovärdigt, långsiktigt och innovativt miljöarbete. 3. Satsningen på minskade klimatutsläpp, men även jobbet vad gäller lokal miljöpåverkan. Till exempel ger minskade svavelutsläpp bättre luftkvalitet i Göteborg. H H ANNELIE RUSTH JENSEN Miljöansvarig Transatlantic 1. Att utöka möjligheten att elansluta fartyg, att förfina sophanteringen och att använda elbilar och eltruckar i den egna verksamheten. 2. Att man anlitar avfallsentreprenör från närområdet och att man fortsätter att underlätta för anlöpande fartyg. 3. Arbetet med Clean Shipping Index och eventuellt andra index för att ge anlöpande fartyg olika rabatter. 13

14 vårt ekonomiska ansvar Göteborgs Hamn AB har ett stort ekonomiskt ansvar för att utveckla Skandinaviens största godsnav på ett långsiktigt och hållbart sätt. Ansvaret sträcker sig långt utanför Västsveriges gränser eftersom näringslivet i hela Norden är beroende av hamnen för sin konkurrenskraft. Det breda linjeutbudet, inklusive många direktlinjer, till viktiga import- och exportmarknader saknar motsvarighet i vår del av världen. Ju större del av godshanteringen som samlas centralt i Göteborg, desto mer ökar möjligheterna till effektiva transporter till hela världen. På det lokala planet är vårt ansvar att ha en ledande roll i utvecklingen av göteborgsregionen som ett nationellt logistikcentrum. Vi har också ett stort ansvar för lokal och regional sysselsättning. Enligt en ny beräkning sysselsätts hela personer direkt eller indirekt av hamnen. Kunden står i centrum för vår verksamhet. De ska ha de bästa förutsättningarna för att utveckla sin affär i hamnen rätt infrastruktur och rätt tjänster. Vi verkar för konkurrens i alla led för att hålla prisnivåerna nere. Läs mer om vårt förhållningssätt gentemot kunder och leverantörer i vår uppförandekod på 14

15 36% Svensk marknadsandel olja- och energiprodukter ANDEL CONTAINERS PÅ JÄRNVÄG Järnvägen är en allt viktigare länk i transportkedjan för våra kunder. Sedan 2002 har järnvägstransporterna till och från Göteborgs Hamn ökat från 6 till 26 dagliga tågpendlar. Nästan hälften av containertransporterna går nu till och från hamnen med tåg*. TEU ÅR Linjeutbudet vårt främsta erbjudande Direkt till Mellanöstern och Fjärran Östern två gånger i veckan. Direkt till USA en gång i veckan. Dagliga avgångar till Tyskland, England, Belgien och Danmark. Det är några exempel ur vårt breda linjeutbud. Många snabba, direkta och frekventa av gångar till viktiga import- och exportmarknader är just vad näringslivet i Sverige efterfrågar eftersom det är avgörande för export- och importföretagens konkurrenskraft. Varje vecka har vi 210 fartygsanlöp. Det blir nästan fartygsanlöp om året. Dessutom avgår eller anlöper 70 tåg varje dag. 26 av dem är tågpendlar med dagliga avgångar som förbinder Göteborgs Hamn med städer runt om i hela Sverige och Norge. Förutom en tät trafik till och från länder i Europa finns det flera direktlinjer till andra världsdelar. Det innebär att gods som ska importeras eller exporteras till t ex USA, Kina, Indien eller Mellanöstern inte behöver lastas om i någon annan hamn. Totalt har Göteborgs Hamn direkt förbindelse med 136 destinationer runt om i världen. Och många av dessa trafikeras av flera olika rederier. Dessutom finns trafik med omlastning, och med den nås i princip hela världen. * Den totala containervolymen i Göteborgs Hamn var TEU (2012). 54 msek Turistekonomiska intäkter från kryssningstrafiken 2012 Underhåll, miljoner kr För att våra kunder ska kunna utveckla sin verksamhet i hamnen, både på kort och på lång sikt, krävs stora satsningar i infrastrukturen. 15

16 Investerar för framtiden Göteborgs Hamn har nyligen genomgått en av de största förändringarna någonsin. Vi har gått från att vara en kommunägd hamn, med utveckling och terminaldrift under samma paraply, till att bli ett renodlat hamnbolag, Göteborgs Hamn AB, med separata terminalbolag. Ägs av staden Göteborgs Hamn AB ägs av Göteborgs Stad, men är ett helt egenfinansierat bolag. Vi får inget ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad och dess invånare. Bolagets vinst återinvesteras till största delen i hamnens utveckling. Till skillnad från många andra kommunala verksamheter är vi primärt inte till för att serva kommunens invånare, utan för att stärka näringslivet i hela landet och skapa konkurrensfördelar för nordisk industri. Vi har dock en stor betydelse även lokalt eftersom drygt människor i Göteborg, direkt och indirekt, sysselsätts av hamnen. Över åtta miljarder för ett nytt Göteborgs Hamn Det är viktigt att vi har en god finansiell styrka för att kunna leva upp till vårt stora ekonomiska ansvar att underhålla och investera i Skandinaviens största godsnav. Om man skulle bygga upp Göteborgs Hamn på nytt skulle det kosta cirka 8,5 miljarder kronor. Det är med andra ord enormt stora värden som Göteborgs Hamn AB ansvarar för. För att klara detta har vi en kraftfull underhålls- och investeringsplan. För 2013 ligger vår underhållsbudget på 150 miljoner kronor. Dessutom arbetar vi med att genomföra redan beslutade investeringar på sammanlagt 800 miljoner kronor. Utöver detta planerar vi att fatta beslut om nya investeringar under nästa år på cirka miljoner kronor. Allt för att våra kunder ska kunna utveckla sin verksamhet i hamnen, både på kort och på lång sikt. Under de närmaste fem åren kommer vi att fatta beslut om investeringar på sammanlagt cirka 2 miljarder kronor. Den största delen går till infrastrukturen i och runt omkring hamnen. Hela Nordens näringsliv ska lätt kunna nå hamnens världsomspännande linjeutbud. Här tar vi ekonomiskt ansvar genom att vara med och medfinansiera viktiga satsningar, till exempel dubbelspårig hamnbana, ny Marieholmsbro samt ny infart till container- och bilterminalen. Exempel på pågående projekt: Södra kajen: Uppgradering av fyra kajplatser i containerterminalen: 386 miljoner kronor Hamnbanan: 85 miljoner kronor (medfinansiering) Ny hamninfart: 82 miljoner kronor (medfinansiering) Ny produktledning i Energihamnen: 51 miljoner kronor Exempel på nya investeringar under 2013: kajer och terminalytor för LNG-terminal Nytt bergrum för lagring av råolja Ny ID-kontroll Utveckling av järnvägsterminalen Arkens bangård 645 MSEK Omsättning Göteborgs Hamn AB MSEK Investeringar Göteborgs Hamn AB

17 Medan terminalbolagen fokuserar på en så effektiv hantering som möjligt, är Göteborgs Hamn AB:s huvuduppgift att säkra hamnens långsiktiga och övergripande utveckling. Och det är långa perspektiv vi talar om. Hamnen har funnits i 400 år och ska finnas i minst 400 år till.! Visste du att? det skulle kosta 8,5 miljarder att bygga upp Göteborgs Hamn på nytt? Koncessionsavgifter från kunder och samarbetspartner Avgifter från energivaror Intäkter från hyror och arrenden Avgifter från anlöpande fartyg Göteborgs Hamn AB Intäkter och vad pengarna används till Ansvara för anlöpsprocess, trafikinformation och övervakning Miljö- och säkerhetsarbete, klimatsmarta transportkoncept Rörledningar och lastarmar Underhåll och nyinvesteringar av kajer/terminalytor Väg- och järnvägsinfrastruktur i hamnens närhet Utveckling av logistikmark /logistikcenter Muddring av hamnbassängerna Marknadsföra godsnavet Göteborgs Hamn 17

18 Nya linjer i Railport Scandinavia Systemet med tågpendlar fortsätter att bära frukt. Det gångna året har fem linjer tillkommit och andelen gods som fraktas på järnväg ökat. Under 2013 ska det bland annat satsas ännu mer på Norrland. Att frakta gods på järnväg är både ett effektivt och miljöklokt alternativ. Sedan tio år arbetar Göteborgs Hamn målmedvetet för att stärka tågtransporterna. I dag omfattar systemet Railport Scandinavia 26 tågpendlar som varje vardag går mellan Göteborg och 24 orter i Sverige och Norge. Hälften av alla containrar till och från hamnen går på järnväg. Och trots att den sviktande världskonjunkturen gjort att hamnens totala volymer vuxit långsammare under 2012 så har tågvolymerna gått upp med hela tio procent. Totalt fraktades containrar på järnväg, Upprustning för världens största fartyg Göteborgs Hamn är mitt uppe i en stor renovering av södra kajen i containerterminalen. Den görs för att APM Terminals ska kunna ta emot de största containerfartygen längs hela kajen. Slitage från verksamheten i kombination med väder och vind har gjort att södra kajen i APM Terminals Gothenburg behöver förstärkas. Efter inledande reparationer visade det sig att det ekonomiskt bästa var att anlägga en helt ny yta på kajen. De tjugo meter som ligger närmast vattnet har rivits, säger Mats Ransgård, projektledare på Göteborgs Hamn, och pekar på en yta där befintliga pålar är blottade. Där ska det gjutas tvärbalkar, monteras nya bjälklagsplattor och till sist gjutas ny yta på kajen. Projektet drog igång våren 2012, genomförs i samarbete med Skanska Anläggning, Skanska Grundläggning samt Sweco och omfattar totalt 900 meter kaj. Arbetet utförs i tre etapper för att påverka verksamheten i terminalen så lite som möjligt. Det ska vara helt klart 2015 och då blir det möjligt att använda Super-post Panamax-kranar, de kranar som behövs för de allra största containerfartygen, längs merparten av södra kajen. Hamnen kommer att vara väl rustad för att hantera framtida ökade volymer, säger Mats Ransgård. Samtidigt som kajdäcken byts ut förbereds även för elanslutning, så att fartyg kan få landel längs hela kajen. Dessutom utförs pålningsarbeten längre in på kajerna. Totalt läggs cirka 150 miljoner kronor per år på underhåll i Göteborgs Hamn. Bland andra pågående projekt märks även ny ytbeläggning i både container- och roro-terminalen samt förlängning av oljerör i energihamnen (Skarvik). 18

19 VAD ÄR DET BÄSTA MED RAILPORT? 46%Andel containers på järnväg (2012) vilket innebär över ton i insparade koldioxidutsläpp jämfört med vägtransport. Årsta, Sundsvall, Hallsberg, Jönköping och Oslo är nya destinationer, säger Stig-Göran Thorén, järnvägsansvarig på Göteborgs Hamn AB. Tack vare Årsta pendeln är det smidigt att transportera varor till och från Stockholm och delar av Mälarregionen. Vad gäller Sundsvall, så under lättas exporten från tunga industrier som Akzo Nobel och Kubal Kubikenborg. Sundsvallspendeln innebär att Railportsystemet har utvidgats norrut och under 2013 är målet att etablera en pendel till Umeå. På så sätt skulle vi nå även övre Norrland, säger Stig-Göran Thorén. Vi ska även satsa mer på omlastning till containrar i hamnen, så det blir lättare för kunder som vill frakta till exempel trä och papper med vanliga godsvagnar. Under förra året fortsatte Göteborgs Hamn arbetet med att klassificera Railportterminalerna. De bedöms enligt fyra kriterier och betyget ger en översiktlig bild av den service som erbjuds. En mycket positiv nyhet från 2012 var att regeringen skjuter till pengar så att hamnbanan en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar kan börja byggas om till dubbelspår redan 2014, fyra år tidigare än beräknat. Väldigt glädjande, säger Stig-Göran Thorén. Dubbelspåret kommer att öka kapaciteten och minska sårbarheten. Per Kristiansson vd Vänerexpressen Järnvägspendlar är ett miljövänligt och kostnadseffektivt transportsätt för tungt gods i container. John Banks World Cargo News Göteborgs Hamn har visat att det går att lyckas med ett sådant här koncept och göra det lönsamt. Detta utan statligt bidrag och trots att Sverige har ett väl fungerande vägnät. Toshinori Sato Logistikchef Tomoku Hus Systemet innebär både kon - kurrenskraftiga driftskostnader och stor miljö hänsyn. Dessutom skapar det bra förutsättningar för lokalt företagande. Skogsterminalen växer Sedan den nya skogsterminalen invigdes i Göteborgs Hamn i maj har RPG Logistics mer än fördubblat sina volymer. Och logistikföretaget som är specialiserat på skogsprodukter räknar med fortsatt tillväxt. För att möta den ökade efterfrågan har man byggt en helt ny terminal i Arendal med bland annat dubbla järnvägsspår, varav ett inne i byggnaden. Nästan allt gods transporteras på järnväg och körs direkt in i terminalen där godset hanteras inomhus. I den drygt kvadratmeter stora terminalen hanterar man ungefär 1,2 miljoner ton gods om året. Det handlar framför allt om att lasta om papper, pappersmassa och virke som kommer från norra Sverige, till containrar som sedan skeppas ut via Göteborgs Hamn. 19

20 Vårt miljöansvar Göteborgs Hamn arbetar aktivt och långsiktigt för att minimera sjöfartens miljöpåverkan och bidra till hållbara transporter. Klimat- och utsläppsfrågor står högt på vår agenda och vi har genomfört en rad åtgärder som bidragit till en bättre miljö. Vi var till exempel tidigt ute med satsningar som elanslutna fartyg, miljödifferentierad hamntaxa, tågpendlar och gasåtervinning. Miljöarbetet sker alltid i samverkan med våra kunder terminalerna, rederierna och landtransportörerna. Genom att erbjuda kunderna goda möjligheter att minska sin miljöpåverkan, och dessutom belöna och kompensera kunderna för gröna investeringar, inspirerar Göteborgs Hamn till en renare sjöfart och miljöklokare transporter. En stor utmaning framöver är hur vi ska kunna nå våra tillväxtambitioner med minsta möjliga miljöpåverkan. Viktiga framgångskriterier för att lyckas är fortsatta satsningar på både innovation och samverkan. Något som hittills visat sig lyckosamt. Göteborgs Hamn är en av de ledande hamnarna i världen på miljöområdet. I hamnområdet står dessutom Sveriges största vindkraftverk. 20

21 43 fartyg deltog i svavelprogrammet Läs mer på Miljödifferentierad hamntaxa I Göteborgs Hamn används en miljödifferentierad hamntaxa som stimulerar till minskade utsläpp av kväveoxider och svaveldioxider i luften. Fartyg med mindre utsläpp får lägre taxa fartyg med större utsläpp får högre taxa. Nu pågår en kampanj där fartyg som väljer renare bränsle i hamnens farvatten får ekonomisk kompensation ton koldioxid sparas varje år tack vare hamnens tågpendlar. Det motsvarar utsläpp från personbilar under ett år. Fotograf: Patrik Johäll 6000 ton Under 2012 beräknades elanslutningen i Göteborgs Hamn minska koldioxidutsläppen med 6000 ton. 21

22 Hållbara bränslen Satsningar på hållbara bränslen är en viktig pusselbit i vår ambition att växa med minsta möjliga miljöpåverkan. Vår miljödifferentierade hamntaxa är ett exempel på hur vi uppmuntrar till minskade utsläpp. Och när den nya LNG-terminalen står klar kommer vi att kunna erbjuda kunderna ett alternativ som ökar deras konkurrenskraft. Lagom till de nya, strängare svavelreglerna träder i kraft 2015, ska den nya LNG-terminalen stå klar i Vopaks anläggning i Skarvikshamnen. 22

23 Energi, miljoner ton I Göteborg finns Sveriges största allmänna energihamn. Cirka 50 procent av Sveriges råoljeimport tas in här Göteborgs Hamn AB stöder utvecklingen av olika alternativa fartygsbränslen, till exempel Stena Lines arbete kring metanol. LNG-terminal ger ökad konkurrenskraft Om två år ska det erbjudas LNG, flytande naturgas, i Göteborgs Hamn. Terminalen blir en viktig pusselbit för rederier och industrier som vill satsa på miljöanpassat bränsle. LNG-terminalen som är på gång i Göteborgs Hamn ska drivas av Swedegas som äger det svenska stamnätet för gas, och holländska lagringsföretaget Vopak LNG. Terminalen kommer att byggas i anslutning till Vopaks anläggning i Skarvikshamnen och ska stå klar Då träder tuffare regler för svavel i fartygsbränsle i kraft. På sikt tror vi att delar av sjöfarten gör ett skifte mot mer miljöanpassat bränsle och LNG erbjuder stora miljövinster, säger Jill Söderwall, kommersiellt ansvarig för Energihamnen i Göteborg. Göteborgs Hamn deltar i projektet och har även tecknat ett samarbetsavtal med Rotterdams hamn som är Europas största hamn. Syftet är att påskynda ut vecklingen av flytande naturgas som fartygsbränsle. LNG-terminalen stöder Göteborgs vision om den hållbara staden, säger Jill Söderwall. För Göteborgs Hamns del innebär den att vi utvecklar vår energiaffär och kan erbjuda våra kunder bränslen som gör dem konkurrenskraftiga. Terminalen beräknas kosta cirka en miljard kronor och det ska även skapas en järnvägsanslutning. Nu ligger fokus på att säkra de miljötillstånd som krävs, säger Jill Söderwall. Sedan gäller det att skapa intresse för LNG hos marknaden. Terminalen kommer att bygga på principen open access, vilket innebär att alla aktörer som är intresserade av att importera gas till den svenska marknaden erbjuds möjlighet att boka kapacitet. Varför vill ni satsa på en LNG-terminal i Göteborgs Hamn? Lars Gustafsson vd Swedegas LNG innebär en möjlighet för svensk basindustri att ersätta olja och kol med ett bränsle som ger företagen ökad konkurrenskraft på internationella marknader och samtidigt minskar miljöbelastningen. Gerbert van Genderen Stort Internationell kommunikationschef Vopak Marknaden för LNG kommer att växa. Därför är Royal Vopaks strategi att såväl utveckla oberoende open-access -terminaler för LNG-import som att förvärva befintliga terminaler. Fakta om LNG LNG (liquified natural gas) är gas som kylts ner till flytande form och därigenom minskat 600 gånger i volym. Den är möjlig att transportera på fartyg, tåg och lastbil och kan nå delar av landet som saknar gasnät. Miljövinsterna med LNG är stora. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll, kväveutsläppen med procent och nettoeffekten av minskade växthusgaser med procent. Jill Söderwall, kommersiellt ansvarig för Energihamnen LNG är naturgas som blir flytande när den kyls ned till -163 grader. 23

24 Bäst i världen på elanslutning Inom något år kommer i princip all färje- och rorotrafik i Göteborgs Hamn att vara elansluten. Nu tar vi sikte på nästa stora utmaning: att elansluta även containerfartyg. Göteborgs Hamn var år 2000 först i världen med att erbjuda elanslutning med högspänning. Fartyg stänger av motorerna när de lagt till vid kaj och driver alla ombordfunktioner med landel. Det innebär en kraftig minskning av utsläpp och buller. Under 2012 beslöt DFDS Seaways Att fler och fler väljer landel är positivt, menar Åsa Wilske, hållbarhetschef, Göteborgs Hamn AB. Nästa steg är att få container rederierna intresserade av tekniken. Kampanj för renare luft i Göteborg 100 ton svaveloxid. Så mycket minskade utsläppen i Göteborg under 2012 tack vare Göteborgs Hamns program för förbättrad bränsle kvalitet. Satsningen på renare bränsle fortsätter under Sedan två år tillbaka satsar Göteborgs Hamn AB på att rederier ska använda renare bränsle i hamnens farvatten. Upplägget är att intäkterna från svaveltillägget den avgift som tillkommer för rederier som använder bränsle med högre svavelhalt än 0,5 procent delas ut till rederier som satsar på miljön. Ett av programmen riktar sig till rederier och operatörer som använder bränsle med högst 0,1 procents svavelhalt. Detta är helt i linje med våra miljöprioriteringar, säger Carl Johan von Sydow, projektansvarig på Topoil som har fyra bunkerfartyg som anlöper Energihamnen. Det är glädjande att Göteborgs Hamn ligger långt framme på det här området och att Topoil får möjlighet att vara med och påverka. Maersk Line deltar i programmet med 19 fartyg som trafikerar Fjärran Östern. Vår ambition är att minska våra svavelutsläpp på global nivå och på sikt bidra till att sjöfartsnäringen helt slutar släppa ut svavel, säger Karl Jivén, hållbarhetsansvarig på Maersk Line i Skandinavien. Den här typen av frivilliga 24

25 om elanslutning för de fartyg som ofta anlöper Göteborg. Väldigt glädjande, säger Åsa Wilske, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn AB. Nu bygger vi två nya anläggningar för elanslutning i Älvsborg Roro, och de ska stå klara i slutet av Att även DFDS Seaways valt att satsa på tekniken inne bär att i princip all färje- och rorotrafik i Göteborgs Hamn blir elansluten. Därmed är ett viktigt mål uppnått. Men Göteborgs Hamn AB vill nå längre än så och nästa steg är att få containerkunderna intresserade. De nya kajer som just nu byggs i APM Terminals Gothenburg förbereds för elanslutning. Containerfartyg kräver betydligt större effekt och del vis annan teknik, säger Åsa Wilske. Elanslutning kan vara intressant både av kostnadsskäl och för miljöprofilen, vilket vi hoppas kan locka flera kunder. Göteborgs Hamn AB hoppas att så många kunder som möjligt ska gå över till elanslutning. Dessutom fort sätter arbetet med att få andra hamnar runtom i världen att anamma tekniken, bland annat via hemsidan supply.org Vi hoppas på fortsatt snabb utveckling, säger Åsa Wilske. Nyligen har till exempel hamnen i Shanghai visat intresse. 34% Så stor andel av fartygsanlöpen kan stänga av motorn vid kaj i Göteborgs Hamn och använda förnyelsebar landel. Varför har ni satsat på att elansluta fartyg i Göteborgs Hamn? Per Marzelius Hållbarhetsansvarig DFDS Seaways DFDS mål är att hela tiden reducera miljöpåverkan. Till sjöss arbetar vi med test av skrubbers, en teknik som renar fartygsavgaserna från svavel. På landsidan arbetar vi med elanslutning för att på så sätt helt reducera utsläppen vid hamnuppehåll. Annelie Rusth Jensen Miljöansvarig Transatlantic Att minska utsläppen i luften och samtidigt vara delaktiga i en bättre miljö i hamnen och dess närområden är viktiga delar av vårt miljöarbete. Cecilia Andersson Miljöcontroller Stena Line Det innebär minskade utsläpp i luften, lägre bullernivåer för grannarna och bättre arbetsmiljö på fartygen. projekt är bra och vi hoppas att fler hamnar följer Göteborgs Hamns exempel. Totalt har 43 fartyg från sex rederier anmälts till kam - panjen för förbättrad bränslekvalitet. Senaste tillskottet är norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborgs Hamn varannan vecka. Vi jobbar kontinuerligt för att få ner våra utsläpp och det är bara att applådera Göteborgs Hamns projekt, säger kommunikationschefen Gabriela Stojicevic. Detta gör det enklare för oss rederier att besluta om att köra längre sträckor på lågsvavelhaltigt bränsle än vad som är krav. Under 2012 bidrog kampanjen till att det släpptes ut 100 ton mindre svaveldioxid i Göteborg. Den pågår även under 2013 och Göteborgs Hamn AB hoppas att fler rederier går med och växlar över till lågsvavligt fartygsbränsle. I nuläget är det tillåtet med en svavelhalt på 1,0 procent, men från och med 2015 är det 0,1 procent som gäller i EU:s svavelkontrollområden, alltså Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Vi hade gärna sett samma krav på lägre svavelhalt i hela EU eller ännu hellre globalt, men det är trots allt bra att man tar tag i problematiken, säger Karl Jivén. 100 ton mindre svaveldioxid i Göteborg 2012 ett steg i rätt riktning. 25

26 Vårt sociala ansvar människor i Göteborg sysselsätts direkt och indirekt av hamnen. Det innebär att många berörs av hamnens utveckling, och att vi har ett stort samhällsansvar på det lokala planet. Vi har också ett ansvar gentemot våra egna anställda för att de ska må bra, ha en säker arbetsmiljö och känna sig trygga i relationen med kunder och andra intressenter Direkt sysselsatta i Göteborgs Hamn Indirekt sysselsatta i Göteborgs Hamn Bidrar till stadens sysselsättning Att få ihop det gigantiska logistikpussel som pågår dygnet runt, året runt i Nordens största hamn är en utmaning. Hamnens betydelse för näringslivet i Sverige är känd, men nu finns det även en ny studie om den lokala sysselsättningen som visar att Göteborgs Hamn är en av stadens största arbets - platser. Minst personer sysselsätts av hamnen direkt och indirekt. Hela 320 företag har nära koppling till hamnen. Företagen i hamn klustret är beroende av varandra. Satsningar på hamnens tillväxt får därmed positiva effekter för sysselsättningen som ringar på vattnet. 26

27 Fullsatta guidade turer i Göteborgs Hamn Hamnen har tillsammans med Sjöfartsmuseet Akvariet flera år i rad ordnat guidade båtturer för allmänheten. Syftet är att öka allmänhetens och framförallt skol elevers förståelse och kunskap om sjöfartsnäringen och Göteborgs Hamns utveckling. Under 2012 såg ca personer Skandinaviens största hamn från sjösidan i fullsatta båtar. Uppförandekod ska ge vägledning Hamnens verksamhet berör många människor och för att lyckas med vårt uppdrag är det viktigt att vi är ansvarstagande och pålitliga. Våren 2012 togs därför en uppförandekod fram. Den ger riktlinjer för hur styrelse, företagsledning, anställda och inhyrd personal ska agera i det dagliga arbetet. Implemen tering av uppförandekoden gjordes bland annat genom workshops där olika vardagssituationer dramatiserades, allt för att de anställda skulle få en bättre förståelse. Stöd till forskning och kultur Göteborgs Hamn har en lång tradition av att på olika sätt stödja staden Göteborg. Vi stöttar kunskap och forskning om vår bransch, men också verksamheter som har bäring på kulturlivet i Göteborg samt för oss viktiga projekt inom miljöområdet och samhället. Ungdomar är en prioriterad grupp och under 2012 deltog vi bl a i Culture meets Industry under kulturkalaset. Magnus Rosén, världsberömd basist och projektledare för Culture meets Industry. Carl Jansson är en av Göteborgs Hamn AB:s medarbetare och arbetar som säkerhetssamordnare i Energihamnen. 27

28 Vår roll som kunskapsspridare Göteborgs Hamn AB har en viktig roll som kunskapsförmedlare i Göteborgsregionen. Vårt engagemang spänner från inspirerande fadderskap för gymnasieelever till arrangör av stora branschevenemang. Genom att aktivt samverka med olika lokala partners bidrar vi till stadens utveckling. Fadderföretag för gymnasieelever Göteborgs Hamn och Angeredsgymnasiet samarbetar i Handslaget, ett projekt som bland annat ska ge eleverna inblick i arbetslivet. Detta ger inspiration inför fortsatta studier, säger Daniel Assaf. Göteborgs Hamn deltar i Handslaget, Västsvenska Handelskammarens projekt för att skapa bättre kontakt mellan skola och näringsliv. Upplägget är att ett företag under tre års tid fungerar som fadderföretag åt en gymnasieklass, i det här fallet en klass som går samhällsprogrammet på Angeredsgymnasiet. I ettan fick vi bland annat åka på rundtur i hamnen, säger Nahila El-Ghorfi. Det var väldigt intressant. Sedan hade vi arbeten om Göteborgs Hamn i nationalekonomin, så nu förstår man vilken stor betydelse hamnen har för hela Sveriges handel. Nu under andra läsåret fördjupas samarbetet. Under en månad i vår kommer eleverna dels att få undervisning i världshandel, globalisering och import/ export, dels att utföra projektarbeten. Eleverna delas in i grupper och ska utföra totalt fyra arbeten om Göteborgs Hamn. En grupp kommer till exempel att få skapa en webbplats riktad till ungdomar, medan en annan ska ge sig ut och fotografera för att sedan beskriva hamnen med bilder och bildtexter. Både lärare och elever är förväntansfulla. Jag tycker att samarbetet är bra, säger samhälls kunskapsläraren Torbjörn Johansson. Detta är ett utmärkt sätt för eleverna att komma ut i verkligheten. Nahila El-Ghorfi håller med: Det är alltid bra att knyta kontakter. I förlängningen kan det kanske leda till praktik eller feriejobb. Hennes klasskamrat Daniel Assaf är helt inställd på att plugga vidare efter studenten och han inspireras av erfarenheterna från Handslaget. När vi besökte Göteborgs Hamn fick jag känslan av att medarbetarna trivs och har spännande jobb, säger han. Det verkade inte handla om att bara sitta bakom en dator. Jag vill också ha ett jobb där man har kontakt med andra människor. Daniel Assaf och Nahila El-Ghorfi är två av eleverna på Angeredsgymnasiet som tycker att Göteborgs Hamn har mycket att bidra med som fadderföretag. 28

29 Varje dag bedrivs ett ständigt arbete med arbetsmiljön inom ramarna för den certifiering av miljö, kvalitet och arbetsmiljö som Göteborgs Hamn har. Istället för julklappar gav vi förra året en donation till Göteborgs Räddningsmission och Sjöräddningssällskapet. Aktiva föreläsare och många besök På samma sätt som Göteborgs Hamn är en konjunkturbarometer för handeln i Sverige, har vi även ett ansvar som kunskapsförmedlare. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter för att på det sättet stötta samhället inom utbildning. Genom åren har förfrågningarna om att vara föredragshållare ökat och under 2012 hölls över 150 externa presentationer av våra anställda. Samtidigt vill vi vara öppna med att visa upp hamnen. Därför har vi en lång tradition av att ta emot externa besöksgrupper och genomföra uppskattade guidningar med både buss och båt. Under året som gick fick vi besök av runt kunder, politiker, utländska delegationer, med flera. Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn AB Göteborgs Hamndag 16 oktober 2012 Samverkan en förutsättning För att klara förväntningarna från våra ägare att Göteborgs Hamn ska ha en ledande roll i utvecklingen av Göteborgsregionen som nationellt logistiskt centrum, måste vi agera i samverkan. Samspel med högskola och universitet är väsentligt, liksom att vi deltar aktivt med partners i staden som till exempel Västsvenska Handelskammaren, Business Region Göteborg och Göteborg & Co. Dessutom utgör hamnen arenan för allehanda arrangemang inom branschen. Under 2012 arrangerade Göteborgs Hamn ett antal möten för sam arbetspartners, kunder och intressenter, till exempel: Paper & Pulp Scandinavia, april sam arbetspartners 20 deltagare från pappers- och skogsindustrin Energihamnsdagen, maj 270 kunder och branschintresserade Internationell mudderkonferens, juni 60-tal deltagare Göteborgs Hamndag, oktober 650 kunder och samarbetspartners 29

30 35/83 Fördelningen mellan kvinnor och män bland de anställda på Göteborgs Hamn (2012) Arafeh Behbakht, förgrundsgestalt för graffiti- och hiphopkulturen i Göteborg, inspirerade många av våra anställda vid ett frukostmöte. Uppskattat arbetslag håller ordning i Energihamnen Det är inte bara hamnpersonal och kunder som är aktiva i Energihamnen. Sedan många år finns här även ett arbetslag från Park- och naturförvaltningen. Det är ett roligt och omväxlande arbete, säger Kenneth Alexandersson. Mats Andersson och Kenneth Alexandersson ingår i arbetslaget från Park- och naturförvaltningen. I sydöstra hörnet av Skarvikshamnen, precis där Bentylgatan rinner ut i älven, ligger en gammal brandstation. Brandbilarna är borta sedan länge men den är fortfarande full av liv. Stationen fungerar som förråd och verkstad, här finns till exempel vägsalt, rep, snöskyfflar, flakmoppe, gräsklippare, en liten snöplog och olika redskap som behövs för att hålla hamnområdet i extra bra skick. Vi utför många olika uppgifter, säger Kenneth Alexandersson, en av veteranerna i det tio man starka arbetslag som verkar i Skarviks- och Ryahamnen. På sommaren handlar mycket om att klippa gräsmattor och sköta planteringar och nu på vintern röjer vi snö, sandar och saltar. Arbetslaget är ett av Park- och naturförvaltningens 28 så kallade OSA-lag. De består av personer som har någon form av medicinskt handikapp och som fått sysselsättning genom Göteborgs Stad. Kenneth Alexandersson har jobbat här i elva år och kollegan Mats Johansson i fem. Jag trivs utmärkt, säger Mats Johansson. Jag har haft OSA-jobb på andra håll i stan, men detta är det bästa. Arbetskamraterna är toppen och det är kul att jobba i en hamn. Kenneth Alexandersson fyller i: Man märker att vårt arbete uppskattas. Det kan handla om besättningar som får lättare att ta sig i land tack vare att vi skottat kajen eller båtsmän som uppskattar att vi flisat runt pållare. Arbetslaget innehåller även personer från arbetsmarknadsinsatsen Unga Gröna Jobb. Vi är väldigt nöjda med vår arbetsgrupp och har ett gott samarbete med Park- och naturförvaltningen, säger Dan-Erik Andersson, operativ chef i Energihamnen. 30

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hållbar hamn GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Välkommen till Göteborgs Hamns första hållbarhetsredovisning. Vi hoppas den kommer

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

Bergen Kommun. 11 sept 2014

Bergen Kommun. 11 sept 2014 Bergen Kommun 11 sept 2014 Innehåll Göteborgs Hamns roll i världen Terminaler och godsflöden Göteborgs Hamn AB Miljoner ton 18 000 Världshandel i ton 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2

Läs mer

2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef

2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef Göteborgs Hamn - Med fokus på miljön 2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef Innehåll Göteborgs Hamn Vårt miljöansvar Elanslutning av fartyg vid kaj Miljödifferentierade hamnavgifter

Läs mer

INNEHÅLL. Läs mer och ladda ner ditt digitala exemplar av Hållbarhetsredovisningen på www.goteborgshamn.se

INNEHÅLL. Läs mer och ladda ner ditt digitala exemplar av Hållbarhetsredovisningen på www.goteborgshamn.se THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E GÖ TEBORGS HAMN AB: B:s HÅLLBARHE HETS REDOVISNING 2013 Göteborgs Hamn spelar en central roll för Sveriges näringsliv. Som nationellt godsnav är det vårt jobb att

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete PORT HELSINGBORG Vårt miljöarbete D E T L Ö P E R E N G R Ö N T R Å D G E N O M A L LT V I G Ö R I 200 år har Helsingborgs Hamn varit en strategiskt viktig hamn. Men från att ha varit en enkel liten träbrygga

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Skandinaviens största hamn expanderar Upptäck dina möjligheter

Skandinaviens största hamn expanderar Upptäck dina möjligheter THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Skandinaviens största hamn expanderar Upptäck dina möjligheter VI TAR SVERIGE TILL VÄRLDEN OCH VÄRLDEN TILL SVERIGE Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Hållbar hamn HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

Hållbar hamn HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hållbar hamn GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 VI STÄRKER SVERIGES KONKURRENSKRAFT GENOM HÅLLBAR TILLVÄXT I en allt mer globaliserad värld spelar Göteborgs

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, CLdN, DFDS, SCI/Freightman AB, K Line, MSC, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn! I 400 år har

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, ANL, CLdN, DFDS, K Line, Maersk Line, MSC, SCI/Freightman AB, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn!

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Patrick Juul Vice VD, Maersk Line Skandinavien Tidigare Operations Chef Maersk Scandinavien SCA koncernen SKF koncernen Maersk Line Världens

Läs mer

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Ostkustens logistiknav Film Text i två spalter

Läs mer

Upptäck möjligheterna i Skandinaviens största hamn

Upptäck möjligheterna i Skandinaviens största hamn Upptäck möjligheterna i Skandinaviens största hamn En ny hamnterminal på 22 hektar ska byggas i Göteborgs Hamn. Hur mycket fyllnadsmaterial kommer att behövas? Gör ingenjörstestet på goteborgshamn.se/quiz

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Fredrik Andersson, Manager Port Development. Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid

Fredrik Andersson, Manager Port Development. Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid Fredrik Andersson, Manager Port Development Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid Från byteshandel - - till handelsutbyte. Varför hamn i Göteborg? Läget Läget Läget Varför hamn i Göteborg? Vattenvägars

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN

Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN FRAMTIDENS HAMN Göteborgs Hamn planerar en ny hamn för energiprodukter på Risholmen i Göteborgs hamn inlopp. Dagens energihamnar

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 Vad är LNG och vad kan den göra för miljön? Naturgasen kondenseras till flytande

Läs mer

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten Ett gigantiskt innanhav 5 648 kvadratkilometer 480 mil strand En tredjedel av allt sötvatten i landet 35 fiskarter 22 000 öar, kobbar och skär 106 meter

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Synpunkter inom ramen för tidigt samråd enl miljöbalken för planerad utbyggnad av hamn i Nynäshamn, Norvikudden

Synpunkter inom ramen för tidigt samråd enl miljöbalken för planerad utbyggnad av hamn i Nynäshamn, Norvikudden Till Stockholm, 15 september 2005 SWECO VIAK AB Petra Carlén Box 34044 100 26 Stockholm Synpunkter inom ramen för tidigt samråd enl miljöbalken för planerad utbyggnad av hamn i Nynäshamn, Norvikudden Sammanfattning

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vad har Göteborgs Hamn för målsättningar för minskad klimatpåverkan?

Vad har Göteborgs Hamn för målsättningar för minskad klimatpåverkan? KLIMAT- PROGRAM har tillsammans med Logent Ports & Terminals, APM Terminals och Gothenburg Roro Terminal sedan år 21 ett gemensamt klimatprogram för att hantera den globala och lokala klimatutmaningen.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Där hav möter land i Göteborg

Där hav möter land i Göteborg Där hav möter land i Göteborg Hans Gutsch APM Terminals Stig-Göran Thorén Göteborgs Hamn Headline Port of Gothenburg 3 APM Terminals: The world s only geographically balanced Global Terminal Network Port

Läs mer

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF)

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Samt: n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Göteborg 2016-03-11 Remissvar: Inriktningsunderlag inför

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 Hållbar hamn GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 HÅLLBAR HAMN 2 INNEHÅLL Hamnen i korthet sid 3 VD har ordet 4 Brett linjeutbud och unikt läge 6 Om oss i Göteborgs Hamn 7 Året 2015 8 Långsiktiga

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE.

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. Nya vindar blåser inom sjöfarten på Östersjön. Natur- och biogas har snabbt erövrat nya användningsområden när miljönormerna har blivit strängare och de traditionella

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Säkrare farled till Norrköping Farleden in till Norrköpings hamn är en viktig transportlänk

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv. Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1

Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv. Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1 Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1 Kort om Unifeeder Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 2 Unifeeder idag Den största t operatören med det

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 1 REVIDERAT DATUM 2012-02-01 Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.2 ANSVAR... 3 1.3 GILTIGHETSTID...

Läs mer

Förbundet Svenska Hamnar

Förbundet Svenska Hamnar Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika Ingår i TransportGruppen 95 % av

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Göteborgs Hamn Hamntaxa för Gäller från 1 januari 2015 tills vidare VERSION 1, 2015 INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 TANKFARTYG

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

HELGA. Roland Brodin, projektledare HELGA.

HELGA. Roland Brodin, projektledare HELGA. HELGA Roland Brodin, projektledare HELGA roland.brodin@afconsult.com Nätverket för flytande natur- och biogas i Helsingborg Hur började samarbetet SOX Emission Control Areas (SECAs), maritime fuel sulphur

Läs mer

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs - med naturgas till framtiden Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: cirka

Läs mer

Den bredare korridoren

Den bredare korridoren Den bredare korridoren Förslag till samverkan i Mellersta norden, Mo i Rana 12 november 2015 Göran Hallin Håkan Ottosson Jonas Hugosson Bakgrunden De nordiska ländernas transportsystem präglas av en tydlig

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Din förlängda arm på vägarna

Din förlängda arm på vägarna > Din förlängda arm på vägarna Vår främsta uppgift är att erbjuda transporter som löper lätt och smidigt. På så vis slipper du onödiga problem som hindrar och försvårar ditt arbete. Att ha pålitliga leveranser

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer