Hållbar hamn. Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar hamn. Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 THE PORT OF SCANDINAVIA N E Hållbar hamn 2012 Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning

2 För en hållbar tillväxt Välkommen till Göteborgs Hamns första hållbarhetsredovisning. Vi hoppas den kommer ge dig en bra bild av hur vi som Nordens största hamn sätter hållbarhetsfrågorna i centrum. För vi tror på hållbar tillväxt. Det är så vi kan utveckla hamnen som godsnav och behålla vår attraktionskraft. Det märks i vår dagliga verksamhet där vi hela tiden arbetar för att underlätta för våra kunder och samarbetspartners att minska sin miljöpåverkan. För det är bara tillsammans som vi verkligen kan göra skillnad: för staden Göteborg, för sjöfarten och den globala utvecklingen. Läs mer och ladda ner ditt digitala exemplar på

3 Innehåll Sveriges port mot världen sedan VD har ordet 6 Resan mot en hållbar hamn 8 Det här hände Hållbara relationer 12 Vårt ekonomiska ansvar 14 Vårt miljöansvar 20 Vårt sociala ansvar 26 Utmaningar och möjligheter 32 Nyckeltal 34

4 Sveriges port mot världen sedan 1620 I nästan 400 år har Göteborgs Hamn spelat en avgörande roll för svensk handel. Det geografiska läget och snabb insegling från öppet hav har varit lika viktigt i alla tider. Precis som förr flödar idag en stor del av landets exportvaror som trä, papper och stål ut via Göteborg. Och nu som då består importen av allt vi konsumerar. Sannolikheten är faktiskt stor att du varje dag rör vid något som passerat Göteborgs Hamn. Allt sedan starten på 1600-talet har direkttrafiken till Asien och andra världsdelar varit Göteborgs Hamns styrka och kännetecken. Idag kan vi erbjuda ett linjeutbud med hela 136 destinationer i Europa, Indien, Fjärran Östern och Nordamerika. De många direktlinjerna samt frekvensen i trafiken är helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Göteborgs Hamn är idag Skandinaviens största hamn. Cirka en tredjedel av Sveriges totala utrikeshandel passerar här. Men många hamnar i Europa är större och för att ta upp konkurrensen med dessa behöver hamnen växa ännu mer. Därför är hållbar tillväxt med så liten miljöbelastning som möjligt det övergripande målet för Göteborgs Hamn AB. Tillväxten ska garantera näringslivet snabba, säkra och konkurrenskraftiga transporter trots Sveriges långa avstånd till viktiga import och exportmarknader. Hamnens nya organisation är en strategi för att växa. Göteborgs Hamn består numera av ett hamnbolag Göteborgs Hamn AB med fokus på att utveckla, underhålla och marknadsföra hela hamnen. Godshanteringen i terminalerna sköts av privata terminalbolag som är experter på effektiv hantering och ingår i stora globala nätverk. Göteborgs Hamn AB ägs av Göteborgs Stad och har 120 anställda. I vårt uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. Ostindiefararen Götheborg sjösattes 2003 och är idag världens största seglande träskepp. Det är en nästan exakt kopia av ett av Svenska Ostindiska Companiets handelsskepp som förliste utanför Göteborgs Hamn Göteborgs Hamn har stolt stöttat Ostindiefararen Götheborg och dess resor under åren. 4

5 30% av landets utrikeshandel Närmare en tredjedel av Sveriges utrikeshandel och två av tre containrar går via Göteborgs Hamn. Fotograf: Sara St Clair Renard 5

6 VD har ordet Göteborgs Hamn väl rustad Göteborgs Hamns nya struktur är nu inkörd fullt ut sedan ett år. Vi tror starkt på att det är bra att få in professionella aktörer som sköter operationen. Vi har kunnat se det på energisidan och för färjorna sedan lång tid tillbaka, och nu märks det även på godssidan. Detta innebär att vi i hamnbolaget kan koncentrera våra resurser på strategiska utvecklingsfrågor för godsnavet. Hamnens utveckling är viktig för många personer. En ny kartläggning visar att personer är direkt beroende av hamnen för sin sysselsättning. Tillsammans med de indirekt beroende blev siffran ! Vi vet att Göteborgs Hamn är viktig även för hela Sveriges industri, då en tredjedel av allt gods passerar hamnen på vägen till eller från alla våra fjärran handelspartners var ett tufft år för industrin i Europa. Volymerna i hamnen hade en fortsatt svag ut veckling. Dock såg vi att handel på mer fjärran marknader, speciellt Asien, fortsatte med sin positiva utveckling, om än med svagare ökningstakt. Glädjande är att den långväga exporten ökade med tre procent, trots stark krona, medan importen minskade något. Energiprodukter ökade och tangerade volymrekord. Glädjande är även att andelen förnyelsebara bränslen ökar. Järnvägspendlarna som idag står för nära hälften av alla containers till och från hamnen ökade starkt under Nya pendelorter har lagts till i systemet och gör att näringslivet i inlandet och på östkusten får samma konkurrenskraft som västsvenska företag när det gäller att nå de viktiga asienmarknaderna med direktgående oceanfartyg. Hamnbolaget är till för kunderna. Vår affärsidé är att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. För att stämma av att vi är på rätt väg genomfördes under året en kundundersökning som visade att kundnöjdheten har ökat markant, vilket var ett bevis på att vi satsat rätt. Vi fick även goda tips på ytterligare förbättringsområden. 6

7 I denna skrift vill vi beskriva vår syn på hållbarhet. Ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat ur tre perspektiv ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att få omgivningens förtroende är viktigt för Göteborgs Hamn. Det innebär att vi måste vara transparenta med vad vi gör och vilka resultat vi uppnår. Vi vill visa både våra styrkor och svagheter inom olika områden. Och det är också syftet med den här hållbarhetsredovisningen. Vi vill vara en god aktör på marknaden och göra bra saker för samhället, samtidigt som vi värnar om vår egen personal. Vårt miljöengagemang har även i år fått den största responsen utomlands, där våra kundsamarbeten röner stor respekt, t ex elanslutning av fartyg, railportsystemet, miljö differentierade taxor, nya fartygsbränslen, med mera. Och vi delar gärna med oss av kunskapen det är först då vi gör skillnad globalt. Godsnavets framgång är beroende av en mängd aktörers prestationer och samverkan. Vi är också beroende av stat, region och kom munens satsningar på infrastruktur och konkurrensneutrala regelverk ser ut att bli ett tufft år för industrin och hela logistikbranschen. Vi kan inte räkna med någon större organisk tillväxt. Dock skall vi fortsätta med ambitionen att växa för att attrahera fler linjer med högre frekvens, så att industrin kan räkna med ett bra nät till sina handelspartner och tryggt kunna satsa vidare på produktion i Sverige. Även under ett tufft år skall hamnbolaget satsa vidare på de långsiktiga investeringarna. Utbyggnad av logistikcenter och anslutningar till hamnen fortsätter. Satsning på mer lagringsutrymme för energiprodukter och en terminal för flytande naturgas LNG ligger i pipeline. Tillväxt är vår ledstjärna. Och vi lovar att bygga den på ett hållbart sätt. Magnus Kårestedt VD för Göteborgs Hamn AB 7

8 Resan mot en hållbar hamn Vårt mål är hållbar tillväxt. Det krävs för att kunna garantera näringslivet ett starkt godsnav med direktlinjer till viktiga marknader. Utmaningen är att växa och samtidigt minska miljöpåverkan, och det klarar vi inte på egen hand. Därför är vår roll att underlätta för våra rederikunder, terminaler och landtransportörer att minska sin miljöpåverkan Stena Line elansluter Stena Lines färjor Stena Germancia och Stena Scandinavica stänger av motorerna vid hamnstoppet i Göteborgs Hamn. De ansluter sig till landel med lågspänning för att klara strömförsörjningen ombord Miljöstyrande hamntaxa En miljödifferentierad hamntaxa införs. Den innebär högre avgift för fartyg som släpper ut mer luftföroreningar och lägre avgift för fartyg med god miljöprestanda. Första tågpendeln Den första tågpendeln för containergods avgick till Karlstad. Idag går 26 dagliga tågpendlar till lika många orter runt om i Sverige och Norge. Pendlarna ersätter 700 lastbilar på våra vägar varje dag och sparar mer än ton koldioxid årligen Världsunik elanslutning Med helt ny teknik kunde det första fartyget elansluta sig med högspänning vid kaj. Göteborgs Hamn var först i världen med att kunna erbjuda detta för kommersiell sjöfart och därmed kraftigt reducera utsläppen. Stora Enso var den pådrivande kunden Grön bunkring 2001 Regelverket Grön bunkring införs för att minska risken för spill när fartygen ska bunkras med bränsle i hamnen och i omgivande områden. Alla bunkeroperatörer skall ha en särskild utbildning. Detta har radikalt minskat risken för spill. Gasåtervinning Första anläggningen för gasåtervinning invigs. Den tar hand om gaser som bildas när tankfartyg lastas med bensin. Gasen omvandlas till flytande bränsle som leds tillbaka till fartyget Elektrifiering av hamnbanan Den 10 km långa godsjärnvägen som förbinder hamnen med Sveriges järnvägsnät elektrifieras. Nu behöver tågen inte byta till diesellok längre och utsläppen från tågtrafiken minskar Ecodriving Storsatsning på bränslesnålare körning av arbetsmaskiner inleds i hamnen. 8

9 År 2010 beslutade Göteborgs Hamn AB att bli ett klimatneutralt företag till Vi ska minska vår klimatpåverkan så mycket vi kan och klimatkompensera för de utsläpp som kvarstår.! Visste du att? Hela Göteborgs Hamn miljöcertifierades 2003 enligt ISO Stöd till miljösatsande rederier Göteborgs Hamn sjösätter en kampanj som innebär att fartyg som väljer renare bränsle i hamnens farvatten får ekonomisk kompensation. Även LNG-satsningar samt fartyg som klassas om gröna enligt Clean Shipping Index kan få stöd. Pengarna tas från den miljödifferentierade hamntaxan. Pågår Mer elanslutning Stena Line elansluter sina Tysklandsfärjor. Samtidigt invigs en ny teknik som omvandlar 50 hertz-frekvensen på land till 60 hertz som är den vanligaste frekvensen ombord på fartyg Samarbetsavtal för LNG Göteborgs Hamn tecknar LNG-avtal med Rotterdams Hamn. Målet är att fartyg ska kunna bunkra flytande naturgas, LNG, i båda hamnarna senast Ett intentionsavtal skrivs även med Vopak och Swedegas, som har planer på LNG-terminal i Göteborg Miljardinvestering 1,5 miljarder investeras i djupare farleder och tre nya superpostpanamax-kranar för att Göteborgs Hamn ska kunna ta emot de allra största containerfartygen. En enda resa till Hamburg med ett sådant fullastat containerfartyg motsvarar ca lastbilar/lastbilstransporter DFDS vill ha landel DFDS Seaways fattar beslut om att elansluta sina sex rorofartyg i Göteborg. När fartygen är uppkopplade i slutet av 2013 kommer 40 procent av alla fartygsanlöp i Göteborgs Hamn ha möjlighet till elanslutning LEDER VÄRLDENS HAMNAR World Ports Climate Initiative bildas och Göteborgs Hamn får ledningen för ett arbete som ska inspirera hamnar världen över att erbjuda fartyg elanslutning vid kaj Beslut om LNG Göteborgs Hamn inleder arbetet för att flytande naturgas, LNG, ska finnas tillgängligt som fartygsbränsle i Göteborgs Hamn. 9

10 Det här hände 2012 Göteborgs Hamn kan se tillbaka på ett mycket intensivt och händelserikt Samtliga nya terminaloperatörer var på plats och kunde påbörja utvecklingen av sina verksamheter. Trots en vikande världskonjunktur fick hamnen fem nya fartygslinjer samt lika många järnvägspendlar. Ett gott betyg på att vi är på rätt väg. Volymer Tre handelsmönster var särskilt tydliga i Göteborgs Hamn under 2012: Handeln med andra världsdelar ökade medan Europahandeln minskade, mer export och mindre import samt mer gods från östkusten via Göteborgs Hamn. Runt 1,6 miljoner passagerare reste under året med Stena Line till och från Danmark och Tyskland. Container * (TEU) 1 % Järnväg (TEU) 10 % Ro/ro-enheter -4% Bilar -31% Passagerare -1% Olja miljoner ton 9 % 22 Kryssningsanlöp 33 % 69 Totalt miljoner ton 1 % 42 * En TEU är lika med en 20-fotscontainer. Första året med alla terminaloperatörerna I januari tog terminaljätten APM Terminals formellt över som ägare av containerterminalen i Göteborgs Hamn. I april godkände EU DFDS Seaways och C.Ro Ports förvärv av roro-terminalen. Därmed är alla nya terminaloperatörer på plats och tillsammans arbetar vi för en ökad tillväxt i hela hamnen. Nya linjer Rederialliansen G6 startade ny direkttrafik till Asien ( ersätts av feederlinje under vintern ). maersk Line startade upp sin andra Asienlinje från Göteborgs Hamn. Containerrederiet CMA-CGM går numera även på destinationer i Nederländerna och Norge. Ny containertrafik på Tilbury, UK och Bilbao, Spanien har startat i regi av rederiet MacAndrews. Det nystartade rederiet North Sea Roro trafikerar också hamnar i England. Årets namnbyte På Energihamnsdagen 3 maj bytte Oljehamnen namn till Energihamnen i Göteborg. Syftet med namnbytet är att visa bredden av produkter som hanteras i Energihamnen. Här produceras och hanteras även etanol, biooljor, metanol och inom kort även stora kvantiteter LNG, flytande naturgas. 10

11 Årets rekord Allt fler vill kryssa till Göteborg. Totalt har 69 kryssningsfartyg och passagerare gästat staden, mer än någonsin förr. Nytt grönt jättekliv Nu ska även DFDS Seaways elansluta sina fartyg i Göteborgs Hamn. Totalt handlar det om sex fartyg som går i tät linjetrafik till England och Belgien. Beslutet innebär stora miljövinster. Spadtag för tillväxt Ett av Göteborgs Hamns största infrastrukturarbeten någonsin startade under året. Den 900 meter långa Södra kajen i Nordens största containerhamn, APM Terminal, ska byggas om för att bli starkare och klara framtida expansion. Ett viktigt led i att skapa en stark och hållbar infrastruktur i hamnen. Nu förbereds Södra kajen för ökad kapacitet och elanslutning av fartyg. På spåret Under året har följande orter fått tågpendlar i järnvägs-systemet Railport Scandinavia: Oslo (Alnabru) Årsta Hallsberg Sundsvall Jönköping (Solåsen) Örebro (ny tågoperatör) Totalt finns nu 26 järnvägspendlar i systemet. Äntligen kan Sveriges pulsåder byggas ut! Magnus Kårestedt om att Hamnbanan, Sveriges mest trafikerade järnvägsslinga, börjar byggas ut till dubbelspår , fyra år tidigare än planerat. Årets debutant Den 19 juni slog logistikföretaget RPG Logistics upp portarna till en ny logistikterminal i Arendal med inriktning på skogsindustrin. Skogsterminalen tar emot papper, massa, virke och andra skogsprodukter som fraktas med tåg och bil från bruk och sågverk runt om i Sverige. Efter omlastning till containrar kan godset skeppas vidare till destinationer runt om i världen. Därmed stärks hamnens ställning som exporthamn för svenskt papper och virke. Årets bästa samarbeten Snabbare, enklare och miljösmartare fartygsanlöp; det är målet med samarbetet mellan Göteborgs Hamns anlöpsplanering och Sjöfartsverket VTS och lotsbeställning. Under året flyttade enheterna samman till en gemensam driftscentral under namnet Gothenburg Approach. Rotterdams hamn och Göteborgs Hamn har bildat en allians om LNG, flytande naturgas. Syftet är att påskynda utvecklingen av flytande naturgas som fartygsbränsle. Det ska gå att bunkra LNG i båda hamnarna när svavelreglerna träder i kraft

12 Hållbara relationer Vår verksamhet har många olika intressenter: allt från ägare och medarbetare till kunder, samarbetspartners, politiker, allmänhet och media. För att lyckas med uppgiften att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav krävs att vi har hög trovärdighet i alla våra kontakter. Frågor: 1. Vad är viktigast att Göteborgs Hamn satsar på för att vi tillsammans ska uppnå hållbar tillväxt? 2. Vad förväntar du dig av Göteborgs Hamns hållbarhetsarbete? 3. är det någon av Göteborgs Hamns åtgärder eller satsningar på hållbarhetsområdet som du tycker är särskilt viktigt? A Anneli Hulthén Ordförande Göteborgs kommunstyrelse A 1. Att få sjöfarten att byta bränsle till LNG, flytande naturgas, så att utsläppen minskar. Det gäller att Göteborgs Hamn AB, men också politiker i Sverige och EU, skapar förutsättningar så att investeringarna blir ekonomiskt hållbara för redarna. 2. Att man tillsammans med operatörerna och kunderna levererar resultat som bidrar till att Göteborg klarar sina miljömål. Jag förväntar mig även att sjöfart med tågpendlar fortsätter ta marknadsandelar från landtransporter. 3. Elanslutning av fartyg vid kaj samt arbetet med tågpendlar och dryports. B Berit Hägerstrand-Åvall Sjötransportansvarig Stora Enso B 1. Att infrastrukturen i och utanför hamnen utvecklas för att generera större kapacitet och bättre tillgänglighet. Fortsatt satsning på järnvägstrafik och möjlighet att tillgodose fartyg med alternativa bränslen är extra viktigt när det nya svaveldirektivet trätt i kraft. 2. Att man tillsammans med terminaloperatörerna i hamnen stimulerar utvecklingen av Göteborgs Hamn som godsnav, med brett linjeutbud, i Norden. 3. Satsningen på dagliga tågpendlar till ett stort antal orter i Sverige och Norge. C Magnus Schreiber vd Älvsborg Roro AB 1. Infrastruktur, framför allt tåg, och de nya utsläppskraven för sjöfarten efter Långsiktighet och fokus på infrastruktur. 3. Satsningar på tåg och fokus på de nya utsläppskraven för sjöfarten. C 12

13 Göteborgs Hamn AB ska vara en pålitlig, neutral och ansvarstagande partner som leder utvecklingen framåt i hamnklustret. Så här ser några av våra kunder och intressenter på vårt hållbarhetsarbete och vad som är särskilt viktigt för att de ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt.! Visste du att? 72% av våra kunder förknippar varumärket Göteborgs Hamn med miljö och hållbarhet. D D patrik andreasson Transportchef Santa Maria 1. god service och bra kapacitet, vilket leder till effektivare flöden med minimala väntetider. 2. Att man blir en av norra Europas ledande hamnar gällande miljö och effektivitet. Det skulle stärka Nordens konkurrensmöjligheter på handelsområdet. 3. Satsningen på Railport kan leda till stora besparingar på miljön och även effektivisera vissa flöden. E E DAN ERICSSON VD North Sea Roro 1. Infrastrukturen till och från hamnen, lika villkor vid anlöp i svenska och övriga europeiska hamnar, att terminalbolagen får konkurrera på lika villkor samt att det sluts nytt kollektivavtal för stuveriet. 2. Att man driver frågorna jag räknat upp och att man är effektiva och inte låter sin organisation svälla. F F IDA FOSSENSTRAND Assisterande projektledare Göteborgs Hamn AB (Infrastructure) 1. Att underlätta användningen av LNG som fartygsbränsle. Lägre koldioxidutsläpp och lägre utsläpp av partiklar och svavelföroreningar bidrar till bättre miljö, både lokalt och globalt. 2. jag hoppas att alla miljösatsningar i förlängningen genererar större godsvolymer till hamnklustret. Jag hoppas att Göteborgs Hamn AB når målet att vara ett klimatneutralt bolag 2015 och förväntar mig att närmiljön blir renare. 3. Satsningen på elanslutning av fartyg vid kaj visar att miljöarbetet prioriteras. För hela hamnklustret är satsningen på LNG extra viktig. G G MARKUS ARFVIDSSON Regionchef Skanska Väg och Anläggning 1. Tydliga och modiga mål för hållbarhetsarbetet, en vilja att hitta nya grönare arbetssätt samt fortsatt satsning på partnering. 2. Nära samarbete med partners för att tillsammans skapa ett trovärdigt, långsiktigt och innovativt miljöarbete. 3. Satsningen på minskade klimatutsläpp, men även jobbet vad gäller lokal miljöpåverkan. Till exempel ger minskade svavelutsläpp bättre luftkvalitet i Göteborg. H H ANNELIE RUSTH JENSEN Miljöansvarig Transatlantic 1. Att utöka möjligheten att elansluta fartyg, att förfina sophanteringen och att använda elbilar och eltruckar i den egna verksamheten. 2. Att man anlitar avfallsentreprenör från närområdet och att man fortsätter att underlätta för anlöpande fartyg. 3. Arbetet med Clean Shipping Index och eventuellt andra index för att ge anlöpande fartyg olika rabatter. 13

14 vårt ekonomiska ansvar Göteborgs Hamn AB har ett stort ekonomiskt ansvar för att utveckla Skandinaviens största godsnav på ett långsiktigt och hållbart sätt. Ansvaret sträcker sig långt utanför Västsveriges gränser eftersom näringslivet i hela Norden är beroende av hamnen för sin konkurrenskraft. Det breda linjeutbudet, inklusive många direktlinjer, till viktiga import- och exportmarknader saknar motsvarighet i vår del av världen. Ju större del av godshanteringen som samlas centralt i Göteborg, desto mer ökar möjligheterna till effektiva transporter till hela världen. På det lokala planet är vårt ansvar att ha en ledande roll i utvecklingen av göteborgsregionen som ett nationellt logistikcentrum. Vi har också ett stort ansvar för lokal och regional sysselsättning. Enligt en ny beräkning sysselsätts hela personer direkt eller indirekt av hamnen. Kunden står i centrum för vår verksamhet. De ska ha de bästa förutsättningarna för att utveckla sin affär i hamnen rätt infrastruktur och rätt tjänster. Vi verkar för konkurrens i alla led för att hålla prisnivåerna nere. Läs mer om vårt förhållningssätt gentemot kunder och leverantörer i vår uppförandekod på 14

15 36% Svensk marknadsandel olja- och energiprodukter ANDEL CONTAINERS PÅ JÄRNVÄG Järnvägen är en allt viktigare länk i transportkedjan för våra kunder. Sedan 2002 har järnvägstransporterna till och från Göteborgs Hamn ökat från 6 till 26 dagliga tågpendlar. Nästan hälften av containertransporterna går nu till och från hamnen med tåg*. TEU ÅR Linjeutbudet vårt främsta erbjudande Direkt till Mellanöstern och Fjärran Östern två gånger i veckan. Direkt till USA en gång i veckan. Dagliga avgångar till Tyskland, England, Belgien och Danmark. Det är några exempel ur vårt breda linjeutbud. Många snabba, direkta och frekventa av gångar till viktiga import- och exportmarknader är just vad näringslivet i Sverige efterfrågar eftersom det är avgörande för export- och importföretagens konkurrenskraft. Varje vecka har vi 210 fartygsanlöp. Det blir nästan fartygsanlöp om året. Dessutom avgår eller anlöper 70 tåg varje dag. 26 av dem är tågpendlar med dagliga avgångar som förbinder Göteborgs Hamn med städer runt om i hela Sverige och Norge. Förutom en tät trafik till och från länder i Europa finns det flera direktlinjer till andra världsdelar. Det innebär att gods som ska importeras eller exporteras till t ex USA, Kina, Indien eller Mellanöstern inte behöver lastas om i någon annan hamn. Totalt har Göteborgs Hamn direkt förbindelse med 136 destinationer runt om i världen. Och många av dessa trafikeras av flera olika rederier. Dessutom finns trafik med omlastning, och med den nås i princip hela världen. * Den totala containervolymen i Göteborgs Hamn var TEU (2012). 54 msek Turistekonomiska intäkter från kryssningstrafiken 2012 Underhåll, miljoner kr För att våra kunder ska kunna utveckla sin verksamhet i hamnen, både på kort och på lång sikt, krävs stora satsningar i infrastrukturen. 15

16 Investerar för framtiden Göteborgs Hamn har nyligen genomgått en av de största förändringarna någonsin. Vi har gått från att vara en kommunägd hamn, med utveckling och terminaldrift under samma paraply, till att bli ett renodlat hamnbolag, Göteborgs Hamn AB, med separata terminalbolag. Ägs av staden Göteborgs Hamn AB ägs av Göteborgs Stad, men är ett helt egenfinansierat bolag. Vi får inget ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad och dess invånare. Bolagets vinst återinvesteras till största delen i hamnens utveckling. Till skillnad från många andra kommunala verksamheter är vi primärt inte till för att serva kommunens invånare, utan för att stärka näringslivet i hela landet och skapa konkurrensfördelar för nordisk industri. Vi har dock en stor betydelse även lokalt eftersom drygt människor i Göteborg, direkt och indirekt, sysselsätts av hamnen. Över åtta miljarder för ett nytt Göteborgs Hamn Det är viktigt att vi har en god finansiell styrka för att kunna leva upp till vårt stora ekonomiska ansvar att underhålla och investera i Skandinaviens största godsnav. Om man skulle bygga upp Göteborgs Hamn på nytt skulle det kosta cirka 8,5 miljarder kronor. Det är med andra ord enormt stora värden som Göteborgs Hamn AB ansvarar för. För att klara detta har vi en kraftfull underhålls- och investeringsplan. För 2013 ligger vår underhållsbudget på 150 miljoner kronor. Dessutom arbetar vi med att genomföra redan beslutade investeringar på sammanlagt 800 miljoner kronor. Utöver detta planerar vi att fatta beslut om nya investeringar under nästa år på cirka miljoner kronor. Allt för att våra kunder ska kunna utveckla sin verksamhet i hamnen, både på kort och på lång sikt. Under de närmaste fem åren kommer vi att fatta beslut om investeringar på sammanlagt cirka 2 miljarder kronor. Den största delen går till infrastrukturen i och runt omkring hamnen. Hela Nordens näringsliv ska lätt kunna nå hamnens världsomspännande linjeutbud. Här tar vi ekonomiskt ansvar genom att vara med och medfinansiera viktiga satsningar, till exempel dubbelspårig hamnbana, ny Marieholmsbro samt ny infart till container- och bilterminalen. Exempel på pågående projekt: Södra kajen: Uppgradering av fyra kajplatser i containerterminalen: 386 miljoner kronor Hamnbanan: 85 miljoner kronor (medfinansiering) Ny hamninfart: 82 miljoner kronor (medfinansiering) Ny produktledning i Energihamnen: 51 miljoner kronor Exempel på nya investeringar under 2013: kajer och terminalytor för LNG-terminal Nytt bergrum för lagring av råolja Ny ID-kontroll Utveckling av järnvägsterminalen Arkens bangård 645 MSEK Omsättning Göteborgs Hamn AB MSEK Investeringar Göteborgs Hamn AB

17 Medan terminalbolagen fokuserar på en så effektiv hantering som möjligt, är Göteborgs Hamn AB:s huvuduppgift att säkra hamnens långsiktiga och övergripande utveckling. Och det är långa perspektiv vi talar om. Hamnen har funnits i 400 år och ska finnas i minst 400 år till.! Visste du att? det skulle kosta 8,5 miljarder att bygga upp Göteborgs Hamn på nytt? Koncessionsavgifter från kunder och samarbetspartner Avgifter från energivaror Intäkter från hyror och arrenden Avgifter från anlöpande fartyg Göteborgs Hamn AB Intäkter och vad pengarna används till Ansvara för anlöpsprocess, trafikinformation och övervakning Miljö- och säkerhetsarbete, klimatsmarta transportkoncept Rörledningar och lastarmar Underhåll och nyinvesteringar av kajer/terminalytor Väg- och järnvägsinfrastruktur i hamnens närhet Utveckling av logistikmark /logistikcenter Muddring av hamnbassängerna Marknadsföra godsnavet Göteborgs Hamn 17

18 Nya linjer i Railport Scandinavia Systemet med tågpendlar fortsätter att bära frukt. Det gångna året har fem linjer tillkommit och andelen gods som fraktas på järnväg ökat. Under 2013 ska det bland annat satsas ännu mer på Norrland. Att frakta gods på järnväg är både ett effektivt och miljöklokt alternativ. Sedan tio år arbetar Göteborgs Hamn målmedvetet för att stärka tågtransporterna. I dag omfattar systemet Railport Scandinavia 26 tågpendlar som varje vardag går mellan Göteborg och 24 orter i Sverige och Norge. Hälften av alla containrar till och från hamnen går på järnväg. Och trots att den sviktande världskonjunkturen gjort att hamnens totala volymer vuxit långsammare under 2012 så har tågvolymerna gått upp med hela tio procent. Totalt fraktades containrar på järnväg, Upprustning för världens största fartyg Göteborgs Hamn är mitt uppe i en stor renovering av södra kajen i containerterminalen. Den görs för att APM Terminals ska kunna ta emot de största containerfartygen längs hela kajen. Slitage från verksamheten i kombination med väder och vind har gjort att södra kajen i APM Terminals Gothenburg behöver förstärkas. Efter inledande reparationer visade det sig att det ekonomiskt bästa var att anlägga en helt ny yta på kajen. De tjugo meter som ligger närmast vattnet har rivits, säger Mats Ransgård, projektledare på Göteborgs Hamn, och pekar på en yta där befintliga pålar är blottade. Där ska det gjutas tvärbalkar, monteras nya bjälklagsplattor och till sist gjutas ny yta på kajen. Projektet drog igång våren 2012, genomförs i samarbete med Skanska Anläggning, Skanska Grundläggning samt Sweco och omfattar totalt 900 meter kaj. Arbetet utförs i tre etapper för att påverka verksamheten i terminalen så lite som möjligt. Det ska vara helt klart 2015 och då blir det möjligt att använda Super-post Panamax-kranar, de kranar som behövs för de allra största containerfartygen, längs merparten av södra kajen. Hamnen kommer att vara väl rustad för att hantera framtida ökade volymer, säger Mats Ransgård. Samtidigt som kajdäcken byts ut förbereds även för elanslutning, så att fartyg kan få landel längs hela kajen. Dessutom utförs pålningsarbeten längre in på kajerna. Totalt läggs cirka 150 miljoner kronor per år på underhåll i Göteborgs Hamn. Bland andra pågående projekt märks även ny ytbeläggning i både container- och roro-terminalen samt förlängning av oljerör i energihamnen (Skarvik). 18

19 VAD ÄR DET BÄSTA MED RAILPORT? 46%Andel containers på järnväg (2012) vilket innebär över ton i insparade koldioxidutsläpp jämfört med vägtransport. Årsta, Sundsvall, Hallsberg, Jönköping och Oslo är nya destinationer, säger Stig-Göran Thorén, järnvägsansvarig på Göteborgs Hamn AB. Tack vare Årsta pendeln är det smidigt att transportera varor till och från Stockholm och delar av Mälarregionen. Vad gäller Sundsvall, så under lättas exporten från tunga industrier som Akzo Nobel och Kubal Kubikenborg. Sundsvallspendeln innebär att Railportsystemet har utvidgats norrut och under 2013 är målet att etablera en pendel till Umeå. På så sätt skulle vi nå även övre Norrland, säger Stig-Göran Thorén. Vi ska även satsa mer på omlastning till containrar i hamnen, så det blir lättare för kunder som vill frakta till exempel trä och papper med vanliga godsvagnar. Under förra året fortsatte Göteborgs Hamn arbetet med att klassificera Railportterminalerna. De bedöms enligt fyra kriterier och betyget ger en översiktlig bild av den service som erbjuds. En mycket positiv nyhet från 2012 var att regeringen skjuter till pengar så att hamnbanan en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar kan börja byggas om till dubbelspår redan 2014, fyra år tidigare än beräknat. Väldigt glädjande, säger Stig-Göran Thorén. Dubbelspåret kommer att öka kapaciteten och minska sårbarheten. Per Kristiansson vd Vänerexpressen Järnvägspendlar är ett miljövänligt och kostnadseffektivt transportsätt för tungt gods i container. John Banks World Cargo News Göteborgs Hamn har visat att det går att lyckas med ett sådant här koncept och göra det lönsamt. Detta utan statligt bidrag och trots att Sverige har ett väl fungerande vägnät. Toshinori Sato Logistikchef Tomoku Hus Systemet innebär både kon - kurrenskraftiga driftskostnader och stor miljö hänsyn. Dessutom skapar det bra förutsättningar för lokalt företagande. Skogsterminalen växer Sedan den nya skogsterminalen invigdes i Göteborgs Hamn i maj har RPG Logistics mer än fördubblat sina volymer. Och logistikföretaget som är specialiserat på skogsprodukter räknar med fortsatt tillväxt. För att möta den ökade efterfrågan har man byggt en helt ny terminal i Arendal med bland annat dubbla järnvägsspår, varav ett inne i byggnaden. Nästan allt gods transporteras på järnväg och körs direkt in i terminalen där godset hanteras inomhus. I den drygt kvadratmeter stora terminalen hanterar man ungefär 1,2 miljoner ton gods om året. Det handlar framför allt om att lasta om papper, pappersmassa och virke som kommer från norra Sverige, till containrar som sedan skeppas ut via Göteborgs Hamn. 19

20 Vårt miljöansvar Göteborgs Hamn arbetar aktivt och långsiktigt för att minimera sjöfartens miljöpåverkan och bidra till hållbara transporter. Klimat- och utsläppsfrågor står högt på vår agenda och vi har genomfört en rad åtgärder som bidragit till en bättre miljö. Vi var till exempel tidigt ute med satsningar som elanslutna fartyg, miljödifferentierad hamntaxa, tågpendlar och gasåtervinning. Miljöarbetet sker alltid i samverkan med våra kunder terminalerna, rederierna och landtransportörerna. Genom att erbjuda kunderna goda möjligheter att minska sin miljöpåverkan, och dessutom belöna och kompensera kunderna för gröna investeringar, inspirerar Göteborgs Hamn till en renare sjöfart och miljöklokare transporter. En stor utmaning framöver är hur vi ska kunna nå våra tillväxtambitioner med minsta möjliga miljöpåverkan. Viktiga framgångskriterier för att lyckas är fortsatta satsningar på både innovation och samverkan. Något som hittills visat sig lyckosamt. Göteborgs Hamn är en av de ledande hamnarna i världen på miljöområdet. I hamnområdet står dessutom Sveriges största vindkraftverk. 20

21 43 fartyg deltog i svavelprogrammet Läs mer på Miljödifferentierad hamntaxa I Göteborgs Hamn används en miljödifferentierad hamntaxa som stimulerar till minskade utsläpp av kväveoxider och svaveldioxider i luften. Fartyg med mindre utsläpp får lägre taxa fartyg med större utsläpp får högre taxa. Nu pågår en kampanj där fartyg som väljer renare bränsle i hamnens farvatten får ekonomisk kompensation ton koldioxid sparas varje år tack vare hamnens tågpendlar. Det motsvarar utsläpp från personbilar under ett år. Fotograf: Patrik Johäll 6000 ton Under 2012 beräknades elanslutningen i Göteborgs Hamn minska koldioxidutsläppen med 6000 ton. 21

22 Hållbara bränslen Satsningar på hållbara bränslen är en viktig pusselbit i vår ambition att växa med minsta möjliga miljöpåverkan. Vår miljödifferentierade hamntaxa är ett exempel på hur vi uppmuntrar till minskade utsläpp. Och när den nya LNG-terminalen står klar kommer vi att kunna erbjuda kunderna ett alternativ som ökar deras konkurrenskraft. Lagom till de nya, strängare svavelreglerna träder i kraft 2015, ska den nya LNG-terminalen stå klar i Vopaks anläggning i Skarvikshamnen. 22

23 Energi, miljoner ton I Göteborg finns Sveriges största allmänna energihamn. Cirka 50 procent av Sveriges råoljeimport tas in här Göteborgs Hamn AB stöder utvecklingen av olika alternativa fartygsbränslen, till exempel Stena Lines arbete kring metanol. LNG-terminal ger ökad konkurrenskraft Om två år ska det erbjudas LNG, flytande naturgas, i Göteborgs Hamn. Terminalen blir en viktig pusselbit för rederier och industrier som vill satsa på miljöanpassat bränsle. LNG-terminalen som är på gång i Göteborgs Hamn ska drivas av Swedegas som äger det svenska stamnätet för gas, och holländska lagringsföretaget Vopak LNG. Terminalen kommer att byggas i anslutning till Vopaks anläggning i Skarvikshamnen och ska stå klar Då träder tuffare regler för svavel i fartygsbränsle i kraft. På sikt tror vi att delar av sjöfarten gör ett skifte mot mer miljöanpassat bränsle och LNG erbjuder stora miljövinster, säger Jill Söderwall, kommersiellt ansvarig för Energihamnen i Göteborg. Göteborgs Hamn deltar i projektet och har även tecknat ett samarbetsavtal med Rotterdams hamn som är Europas största hamn. Syftet är att påskynda ut vecklingen av flytande naturgas som fartygsbränsle. LNG-terminalen stöder Göteborgs vision om den hållbara staden, säger Jill Söderwall. För Göteborgs Hamns del innebär den att vi utvecklar vår energiaffär och kan erbjuda våra kunder bränslen som gör dem konkurrenskraftiga. Terminalen beräknas kosta cirka en miljard kronor och det ska även skapas en järnvägsanslutning. Nu ligger fokus på att säkra de miljötillstånd som krävs, säger Jill Söderwall. Sedan gäller det att skapa intresse för LNG hos marknaden. Terminalen kommer att bygga på principen open access, vilket innebär att alla aktörer som är intresserade av att importera gas till den svenska marknaden erbjuds möjlighet att boka kapacitet. Varför vill ni satsa på en LNG-terminal i Göteborgs Hamn? Lars Gustafsson vd Swedegas LNG innebär en möjlighet för svensk basindustri att ersätta olja och kol med ett bränsle som ger företagen ökad konkurrenskraft på internationella marknader och samtidigt minskar miljöbelastningen. Gerbert van Genderen Stort Internationell kommunikationschef Vopak Marknaden för LNG kommer att växa. Därför är Royal Vopaks strategi att såväl utveckla oberoende open-access -terminaler för LNG-import som att förvärva befintliga terminaler. Fakta om LNG LNG (liquified natural gas) är gas som kylts ner till flytande form och därigenom minskat 600 gånger i volym. Den är möjlig att transportera på fartyg, tåg och lastbil och kan nå delar av landet som saknar gasnät. Miljövinsterna med LNG är stora. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll, kväveutsläppen med procent och nettoeffekten av minskade växthusgaser med procent. Jill Söderwall, kommersiellt ansvarig för Energihamnen LNG är naturgas som blir flytande när den kyls ned till -163 grader. 23

24 Bäst i världen på elanslutning Inom något år kommer i princip all färje- och rorotrafik i Göteborgs Hamn att vara elansluten. Nu tar vi sikte på nästa stora utmaning: att elansluta även containerfartyg. Göteborgs Hamn var år 2000 först i världen med att erbjuda elanslutning med högspänning. Fartyg stänger av motorerna när de lagt till vid kaj och driver alla ombordfunktioner med landel. Det innebär en kraftig minskning av utsläpp och buller. Under 2012 beslöt DFDS Seaways Att fler och fler väljer landel är positivt, menar Åsa Wilske, hållbarhetschef, Göteborgs Hamn AB. Nästa steg är att få container rederierna intresserade av tekniken. Kampanj för renare luft i Göteborg 100 ton svaveloxid. Så mycket minskade utsläppen i Göteborg under 2012 tack vare Göteborgs Hamns program för förbättrad bränsle kvalitet. Satsningen på renare bränsle fortsätter under Sedan två år tillbaka satsar Göteborgs Hamn AB på att rederier ska använda renare bränsle i hamnens farvatten. Upplägget är att intäkterna från svaveltillägget den avgift som tillkommer för rederier som använder bränsle med högre svavelhalt än 0,5 procent delas ut till rederier som satsar på miljön. Ett av programmen riktar sig till rederier och operatörer som använder bränsle med högst 0,1 procents svavelhalt. Detta är helt i linje med våra miljöprioriteringar, säger Carl Johan von Sydow, projektansvarig på Topoil som har fyra bunkerfartyg som anlöper Energihamnen. Det är glädjande att Göteborgs Hamn ligger långt framme på det här området och att Topoil får möjlighet att vara med och påverka. Maersk Line deltar i programmet med 19 fartyg som trafikerar Fjärran Östern. Vår ambition är att minska våra svavelutsläpp på global nivå och på sikt bidra till att sjöfartsnäringen helt slutar släppa ut svavel, säger Karl Jivén, hållbarhetsansvarig på Maersk Line i Skandinavien. Den här typen av frivilliga 24

25 om elanslutning för de fartyg som ofta anlöper Göteborg. Väldigt glädjande, säger Åsa Wilske, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn AB. Nu bygger vi två nya anläggningar för elanslutning i Älvsborg Roro, och de ska stå klara i slutet av Att även DFDS Seaways valt att satsa på tekniken inne bär att i princip all färje- och rorotrafik i Göteborgs Hamn blir elansluten. Därmed är ett viktigt mål uppnått. Men Göteborgs Hamn AB vill nå längre än så och nästa steg är att få containerkunderna intresserade. De nya kajer som just nu byggs i APM Terminals Gothenburg förbereds för elanslutning. Containerfartyg kräver betydligt större effekt och del vis annan teknik, säger Åsa Wilske. Elanslutning kan vara intressant både av kostnadsskäl och för miljöprofilen, vilket vi hoppas kan locka flera kunder. Göteborgs Hamn AB hoppas att så många kunder som möjligt ska gå över till elanslutning. Dessutom fort sätter arbetet med att få andra hamnar runtom i världen att anamma tekniken, bland annat via hemsidan supply.org Vi hoppas på fortsatt snabb utveckling, säger Åsa Wilske. Nyligen har till exempel hamnen i Shanghai visat intresse. 34% Så stor andel av fartygsanlöpen kan stänga av motorn vid kaj i Göteborgs Hamn och använda förnyelsebar landel. Varför har ni satsat på att elansluta fartyg i Göteborgs Hamn? Per Marzelius Hållbarhetsansvarig DFDS Seaways DFDS mål är att hela tiden reducera miljöpåverkan. Till sjöss arbetar vi med test av skrubbers, en teknik som renar fartygsavgaserna från svavel. På landsidan arbetar vi med elanslutning för att på så sätt helt reducera utsläppen vid hamnuppehåll. Annelie Rusth Jensen Miljöansvarig Transatlantic Att minska utsläppen i luften och samtidigt vara delaktiga i en bättre miljö i hamnen och dess närområden är viktiga delar av vårt miljöarbete. Cecilia Andersson Miljöcontroller Stena Line Det innebär minskade utsläpp i luften, lägre bullernivåer för grannarna och bättre arbetsmiljö på fartygen. projekt är bra och vi hoppas att fler hamnar följer Göteborgs Hamns exempel. Totalt har 43 fartyg från sex rederier anmälts till kam - panjen för förbättrad bränslekvalitet. Senaste tillskottet är norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborgs Hamn varannan vecka. Vi jobbar kontinuerligt för att få ner våra utsläpp och det är bara att applådera Göteborgs Hamns projekt, säger kommunikationschefen Gabriela Stojicevic. Detta gör det enklare för oss rederier att besluta om att köra längre sträckor på lågsvavelhaltigt bränsle än vad som är krav. Under 2012 bidrog kampanjen till att det släpptes ut 100 ton mindre svaveldioxid i Göteborg. Den pågår även under 2013 och Göteborgs Hamn AB hoppas att fler rederier går med och växlar över till lågsvavligt fartygsbränsle. I nuläget är det tillåtet med en svavelhalt på 1,0 procent, men från och med 2015 är det 0,1 procent som gäller i EU:s svavelkontrollområden, alltså Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Vi hade gärna sett samma krav på lägre svavelhalt i hela EU eller ännu hellre globalt, men det är trots allt bra att man tar tag i problematiken, säger Karl Jivén. 100 ton mindre svaveldioxid i Göteborg 2012 ett steg i rätt riktning. 25

26 Vårt sociala ansvar människor i Göteborg sysselsätts direkt och indirekt av hamnen. Det innebär att många berörs av hamnens utveckling, och att vi har ett stort samhällsansvar på det lokala planet. Vi har också ett ansvar gentemot våra egna anställda för att de ska må bra, ha en säker arbetsmiljö och känna sig trygga i relationen med kunder och andra intressenter Direkt sysselsatta i Göteborgs Hamn Indirekt sysselsatta i Göteborgs Hamn Bidrar till stadens sysselsättning Att få ihop det gigantiska logistikpussel som pågår dygnet runt, året runt i Nordens största hamn är en utmaning. Hamnens betydelse för näringslivet i Sverige är känd, men nu finns det även en ny studie om den lokala sysselsättningen som visar att Göteborgs Hamn är en av stadens största arbets - platser. Minst personer sysselsätts av hamnen direkt och indirekt. Hela 320 företag har nära koppling till hamnen. Företagen i hamn klustret är beroende av varandra. Satsningar på hamnens tillväxt får därmed positiva effekter för sysselsättningen som ringar på vattnet. 26

27 Fullsatta guidade turer i Göteborgs Hamn Hamnen har tillsammans med Sjöfartsmuseet Akvariet flera år i rad ordnat guidade båtturer för allmänheten. Syftet är att öka allmänhetens och framförallt skol elevers förståelse och kunskap om sjöfartsnäringen och Göteborgs Hamns utveckling. Under 2012 såg ca personer Skandinaviens största hamn från sjösidan i fullsatta båtar. Uppförandekod ska ge vägledning Hamnens verksamhet berör många människor och för att lyckas med vårt uppdrag är det viktigt att vi är ansvarstagande och pålitliga. Våren 2012 togs därför en uppförandekod fram. Den ger riktlinjer för hur styrelse, företagsledning, anställda och inhyrd personal ska agera i det dagliga arbetet. Implemen tering av uppförandekoden gjordes bland annat genom workshops där olika vardagssituationer dramatiserades, allt för att de anställda skulle få en bättre förståelse. Stöd till forskning och kultur Göteborgs Hamn har en lång tradition av att på olika sätt stödja staden Göteborg. Vi stöttar kunskap och forskning om vår bransch, men också verksamheter som har bäring på kulturlivet i Göteborg samt för oss viktiga projekt inom miljöområdet och samhället. Ungdomar är en prioriterad grupp och under 2012 deltog vi bl a i Culture meets Industry under kulturkalaset. Magnus Rosén, världsberömd basist och projektledare för Culture meets Industry. Carl Jansson är en av Göteborgs Hamn AB:s medarbetare och arbetar som säkerhetssamordnare i Energihamnen. 27

28 Vår roll som kunskapsspridare Göteborgs Hamn AB har en viktig roll som kunskapsförmedlare i Göteborgsregionen. Vårt engagemang spänner från inspirerande fadderskap för gymnasieelever till arrangör av stora branschevenemang. Genom att aktivt samverka med olika lokala partners bidrar vi till stadens utveckling. Fadderföretag för gymnasieelever Göteborgs Hamn och Angeredsgymnasiet samarbetar i Handslaget, ett projekt som bland annat ska ge eleverna inblick i arbetslivet. Detta ger inspiration inför fortsatta studier, säger Daniel Assaf. Göteborgs Hamn deltar i Handslaget, Västsvenska Handelskammarens projekt för att skapa bättre kontakt mellan skola och näringsliv. Upplägget är att ett företag under tre års tid fungerar som fadderföretag åt en gymnasieklass, i det här fallet en klass som går samhällsprogrammet på Angeredsgymnasiet. I ettan fick vi bland annat åka på rundtur i hamnen, säger Nahila El-Ghorfi. Det var väldigt intressant. Sedan hade vi arbeten om Göteborgs Hamn i nationalekonomin, så nu förstår man vilken stor betydelse hamnen har för hela Sveriges handel. Nu under andra läsåret fördjupas samarbetet. Under en månad i vår kommer eleverna dels att få undervisning i världshandel, globalisering och import/ export, dels att utföra projektarbeten. Eleverna delas in i grupper och ska utföra totalt fyra arbeten om Göteborgs Hamn. En grupp kommer till exempel att få skapa en webbplats riktad till ungdomar, medan en annan ska ge sig ut och fotografera för att sedan beskriva hamnen med bilder och bildtexter. Både lärare och elever är förväntansfulla. Jag tycker att samarbetet är bra, säger samhälls kunskapsläraren Torbjörn Johansson. Detta är ett utmärkt sätt för eleverna att komma ut i verkligheten. Nahila El-Ghorfi håller med: Det är alltid bra att knyta kontakter. I förlängningen kan det kanske leda till praktik eller feriejobb. Hennes klasskamrat Daniel Assaf är helt inställd på att plugga vidare efter studenten och han inspireras av erfarenheterna från Handslaget. När vi besökte Göteborgs Hamn fick jag känslan av att medarbetarna trivs och har spännande jobb, säger han. Det verkade inte handla om att bara sitta bakom en dator. Jag vill också ha ett jobb där man har kontakt med andra människor. Daniel Assaf och Nahila El-Ghorfi är två av eleverna på Angeredsgymnasiet som tycker att Göteborgs Hamn har mycket att bidra med som fadderföretag. 28

29 Varje dag bedrivs ett ständigt arbete med arbetsmiljön inom ramarna för den certifiering av miljö, kvalitet och arbetsmiljö som Göteborgs Hamn har. Istället för julklappar gav vi förra året en donation till Göteborgs Räddningsmission och Sjöräddningssällskapet. Aktiva föreläsare och många besök På samma sätt som Göteborgs Hamn är en konjunkturbarometer för handeln i Sverige, har vi även ett ansvar som kunskapsförmedlare. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter för att på det sättet stötta samhället inom utbildning. Genom åren har förfrågningarna om att vara föredragshållare ökat och under 2012 hölls över 150 externa presentationer av våra anställda. Samtidigt vill vi vara öppna med att visa upp hamnen. Därför har vi en lång tradition av att ta emot externa besöksgrupper och genomföra uppskattade guidningar med både buss och båt. Under året som gick fick vi besök av runt kunder, politiker, utländska delegationer, med flera. Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn AB Göteborgs Hamndag 16 oktober 2012 Samverkan en förutsättning För att klara förväntningarna från våra ägare att Göteborgs Hamn ska ha en ledande roll i utvecklingen av Göteborgsregionen som nationellt logistiskt centrum, måste vi agera i samverkan. Samspel med högskola och universitet är väsentligt, liksom att vi deltar aktivt med partners i staden som till exempel Västsvenska Handelskammaren, Business Region Göteborg och Göteborg & Co. Dessutom utgör hamnen arenan för allehanda arrangemang inom branschen. Under 2012 arrangerade Göteborgs Hamn ett antal möten för sam arbetspartners, kunder och intressenter, till exempel: Paper & Pulp Scandinavia, april sam arbetspartners 20 deltagare från pappers- och skogsindustrin Energihamnsdagen, maj 270 kunder och branschintresserade Internationell mudderkonferens, juni 60-tal deltagare Göteborgs Hamndag, oktober 650 kunder och samarbetspartners 29

30 35/83 Fördelningen mellan kvinnor och män bland de anställda på Göteborgs Hamn (2012) Arafeh Behbakht, förgrundsgestalt för graffiti- och hiphopkulturen i Göteborg, inspirerade många av våra anställda vid ett frukostmöte. Uppskattat arbetslag håller ordning i Energihamnen Det är inte bara hamnpersonal och kunder som är aktiva i Energihamnen. Sedan många år finns här även ett arbetslag från Park- och naturförvaltningen. Det är ett roligt och omväxlande arbete, säger Kenneth Alexandersson. Mats Andersson och Kenneth Alexandersson ingår i arbetslaget från Park- och naturförvaltningen. I sydöstra hörnet av Skarvikshamnen, precis där Bentylgatan rinner ut i älven, ligger en gammal brandstation. Brandbilarna är borta sedan länge men den är fortfarande full av liv. Stationen fungerar som förråd och verkstad, här finns till exempel vägsalt, rep, snöskyfflar, flakmoppe, gräsklippare, en liten snöplog och olika redskap som behövs för att hålla hamnområdet i extra bra skick. Vi utför många olika uppgifter, säger Kenneth Alexandersson, en av veteranerna i det tio man starka arbetslag som verkar i Skarviks- och Ryahamnen. På sommaren handlar mycket om att klippa gräsmattor och sköta planteringar och nu på vintern röjer vi snö, sandar och saltar. Arbetslaget är ett av Park- och naturförvaltningens 28 så kallade OSA-lag. De består av personer som har någon form av medicinskt handikapp och som fått sysselsättning genom Göteborgs Stad. Kenneth Alexandersson har jobbat här i elva år och kollegan Mats Johansson i fem. Jag trivs utmärkt, säger Mats Johansson. Jag har haft OSA-jobb på andra håll i stan, men detta är det bästa. Arbetskamraterna är toppen och det är kul att jobba i en hamn. Kenneth Alexandersson fyller i: Man märker att vårt arbete uppskattas. Det kan handla om besättningar som får lättare att ta sig i land tack vare att vi skottat kajen eller båtsmän som uppskattar att vi flisat runt pållare. Arbetslaget innehåller även personer från arbetsmarknadsinsatsen Unga Gröna Jobb. Vi är väldigt nöjda med vår arbetsgrupp och har ett gott samarbete med Park- och naturförvaltningen, säger Dan-Erik Andersson, operativ chef i Energihamnen. 30

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hållbar hamn GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Välkommen till Göteborgs Hamns första hållbarhetsredovisning. Vi hoppas den kommer

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Bergen Kommun. 11 sept 2014

Bergen Kommun. 11 sept 2014 Bergen Kommun 11 sept 2014 Innehåll Göteborgs Hamns roll i världen Terminaler och godsflöden Göteborgs Hamn AB Miljoner ton 18 000 Världshandel i ton 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2

Läs mer

Hållbar hamn HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

Hållbar hamn HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hållbar hamn GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 VI STÄRKER SVERIGES KONKURRENSKRAFT GENOM HÅLLBAR TILLVÄXT I en allt mer globaliserad värld spelar Göteborgs

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, ANL, CLdN, DFDS, K Line, Maersk Line, MSC, SCI/Freightman AB, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn!

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid!

De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid! De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid! Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna 2012-11-20, Hållbara transporter, IVL Skogsindustrin har stor regional betydelse & är Sveriges

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

skandinaviens största hamn i stora drag

skandinaviens största hamn i stora drag skandinaviens största hamn i stora drag Stor hamn, stor innehåll Göteborgs linjeutbud.................... 4 5 Container................................ 6 Olja/energi.............................. 7 Ro/ro...................................

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Inge Vierth, VTI Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Internaliseringsgrader för gränsöverskridande godstransporter

Läs mer

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Mälarsjöfarten den dolda tillgången Regional tillväxt kräver moderna kommunikationer och logistiklösningar som möjliggör effektiva och hållbara transporter.

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun - Bulk - Enhetsburet gods/ container & trailer - Oskarshamn/ Kalmar Län -CARGOTO -Så påverkas hamnar av SECA - Fånga upp framtiden Oskarshamn Transport corridor between

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

VAR SKA TERMINALEN LIGGA? 11 NOVEMBER 2011 SAMMANFATTNING

VAR SKA TERMINALEN LIGGA? 11 NOVEMBER 2011 SAMMANFATTNING VAR SKA TERMINALEN LIGGA? 11 NOVEMBER 2011 SAMMANFATTNING En kombiterminal ska ligga där det finns underlag, där det finns behov och ett tillräckligt stort godsflöde. Den ska drivas av kundbehov och måste

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust- och inlandssjöfarten

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011 Hamnutredningen Öppet informationsmöte 14 december 2011 Syfte med dagens möte att ni ska få information om hamnutredningen så här långt och möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter att vi ska få input

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2014

Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning 2014 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona.

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona. Välkomna till årets näringslivsdag och extra varmt välkommen till vår ryska delegation från Kaliningrad, Mr Genady Cherbakov med vänner och vår nytillträdda landshövding Berit Andnor Bylund. Karlskrona

Läs mer