VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014"

Transkript

1 VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014

2 VALPLATTFORM 2014 Ung Vänster Kungsgatan Stockholm

3 INNEHÅLL VALPLATTFORM 2014 sid. 4 Sverige har förändrats sid. 6 Vi har valt sida sid. 8 Ung idag sid. 9 Rätt till en trygg vardag sid. 14 Ett Sverige för oss sid. 19 Makten över våra liv sid. 24 Ny regering - ny politik sid. 25 Organisering för förändring

4 Vi som är unga i 2010-talets Sverige betalar ett högt pris för högerpolitiken. Det framställs ofta som något oundvikligt att unga ska leva otrygga liv, med osäkra villkor på jobbet och med ont i magen varje månad när räkningarna ska betalas. Det sprids en bild av att det är det här som det innebär att vara ung, men i själva verket handlar det om politiska beslut. Villkoren i vår vardag grundas i en politisk utveckling där överklassens intressen har tillåtits få gå före våra. Att vara rik har aldrig varit lättare, medan livet för oss andra har blivit allt svårare. Ung Vänster kräver nu ett Sverige som byggs för oss, och vi organiserar oss tillsammans för att kämpa för det. På valdagen den 14:e september kan vi byta riktning. Vi står inför ett vägskäl där valet handlar om fortsatt högerpolitik, skattesänkningar och privata vinster till de rikaste, eller bättre välfärd och mer trygghet för oss. Vi har valt sida har du? 2

5 Villkoren i vår vardag grundas i en politisk utveckling där överklassens intressen tillåtits gå före våra. Att vara rik har aldrig varit lättare, medan livet oss andra har blivit allt svårare. 3

6 Sverige har förändrats Sverige var länge ett land som gick före. Tack vare arbetarrörelsens kamp för rätten till arbete, för välfärd och för makt och inflytande blev Sverige ett land som byggdes jämlikare. Efter decennier av högerpolitik har det förändrats. Idag är vi ett marknadsliberalismens föregångsland. Sverige är ett land där privata företag kan göra miljonvinster på att driva skolor, där klasskillnaderna ökar snabbast och där våra rättigheter på jobbet effektivt rullas tillbaka. Välfärdens utbyggnad gjorde kvinnor friare, medan dagens nedmontering pressar tillbaka kvinnors rättigheter. Våra föräldrar växte upp i ett Sverige som utvecklades till att bli jämlikare och rättvisare, medan vi som är unga idag har gått en motsatt verklighet till mötes. Högerregeringens politik tjänar överklassens intressen. Med enorma skattesänkningar, utförsäljningar och marknadslösningar har de sett till att de rikaste blivit de verkliga vinnarna, medan alla vi andra istället har gjorts till förlorare. Regeringens så kallade arbetslinje har inneburit mer otrygghet på jobbet, större klasskillnader och allt annat än lägre arbetslöshet. Högerns ekonomiska politik har ökat orättvisorna mellan män och kvinnor. Efter åtta år med borgerlig regering har styrkeförhållandena i samhället förskjutits till förmån för överklassen och på bekostnad av vår trygghet och makten över våra liv. 4

7 Det finns de som försöker få oss att tro att det måste vara så här, att privatiseringar och nedskärningar är den enda vägens politik. Men Sverige är idag rikare än någonsin. Hur kan man ha råd med vinstslöseri i skolan, om man inte har råd med fler lärare? Om man för femtio år sedan kunde bygga ut välfärden och se till att folk fick det bättre, kan man göra det också idag. Kan man sätta rekord i skattesänkningar kan man lika gärna istället sätta rekord i välfärdssatsningar. Det handlar om ett politiskt val mellan höger och vänster. Samhället är alltid möjligt att förändra, men varje förändring till det bättre för vanligt folk kommer alltid att kräva politisk kamp. Inför valet befinner vi oss vid ett vägskäl. Antingen fortsätter vi att vara ett marknadsliberalismens föregångsland eller så vänder vi utvecklingen och sätter kampen för jämlikhet och rättvisa i centrum. Ytterst handlar vägvalet om utifrån vilkas intressen Sverige ska byggas. Är det överklassens vinstintressen eller är det vanliga människors rätt till makt över sin egen vardag som ska styra? För oss är svaret enkelt. Ung Vänster har valt sida och kräver trygga jobb med löner som går att leva på, en skola utan privata vinstintressen och rätten till en egen bostad. 5

8 Vi har valt sida Politik är inget grupparbete och handlar inte om att kompromissa sig fram till den bästa lösningen för alla. Någon sådan lösning finns inte. Politik handlar om motsättningar och om skilda intressen. Olika grupper i samhället kommer alltid att tjäna på olika politiska beslut. Arbetslösheten existerar för att arbetsgivarna tjänar på den, för att den ger dem mer makt och gör oss mer maktlösa. Vinster i privatägda skolföretag är bra för riskkapitalbolagen, men dåligt för eleverna och för de som jobbar i skolan. Detsamma gäller bostadsbristen, som gynnar fastighetsägarna men gör det omöjligt för oss att kunna flytta hemifrån. Den politiska kampen är ett uttryck för olika intressen i samhället, och styrkeförhållandena i den kampen sätter villkoren för våra liv och avgör våra rättigheter. I en tid när partierna trängs i mitten och försöker sudda ut skiljelinjerna mellan varandra, är svaret från oss att skiljelinjen mellan höger och vänster är tydlig. Den syns i valet mellan välfärd och skattesänkningar, mellan en bra skola för alla och privata skolföretags vinstintressen och mellan trygga jobb eller fler osäkra ring och spring-anställningar. 6

9 Alla vinner inte på Ung Vänsters politik, men de allra flesta gör det. De flesta tjänar på en socialistisk och feministisk politik för att avskaffa klassamhället och riva upp könsmaktsordningen. Förlorarna är de som sitter på makten. Politik handlar om intressen som står mot varandra. Det innebär att politik i grunden är en konflikt. Vi kämpar utifrån vår egen vardag, och har organiserat oss i Ung Vänster för att vi vet att det är vår enda chans att förändra. Vi har valt sida. Arbetslösheten existerar för att arbetsgivarna tjänar på den, för att den ger dem mer makt och gör oss mer maktlösa. 7

10 Ung idag Att vara ung idag är att leva i ett hårdnande klassamhälle och under en könsmaktsordning som står stark. Våra livsvillkor styrs av vilka vi är och våra möjligheter begränsas av vår bakgrund. Den som har en pappa som betalar behöver inte oroa sig för att inte kunna få tag i en lägenhet eller för att studiemedlet inte räcker till. Som kille kommer man undan snäva ideal, vardagsrädsla och sexualiserat våld. Samhällsproblem som går ut över unga slår hårdast utifrån klass och kön. Klassamhället och könsmaktsordningen handlar om makt. Makten över våra egna liv är begränsad om vi kommer från arbetarklassen. Tjejer har såväl mindre utrymme att ta plats som mindre makt över sin egen livssituation. Klassamhället och könsmaktsordningen styr vår vardag. Makten över det egna livet går inte att skilja från makten över samhället. När vi inte fullt ut har makten över våra egna liv, innebär det att någon annan har makt över oss. Vi kräver makten över våra liv tillbaka och vet att trygga människor också är fria människor. 8

11 Rätt till en trygg vardag Vi som är unga betalar ett högt pris för en samhällsutveckling där högern under lång tid har satt agendan. Att vara ung i 2010-talets Sverige är att oroa sig för att lönen inte räcker till hyran, att gå i en skola med för få lärare och att bo på kompisens soffa i väntan på ett eget hem. Att unga ska leva otrygga liv framställs som en naturlag, men handlar i själva verket om politiska vägval där vi får betala priset för skattesänkningar och vinstmaximering. Därför går det också att förändra ungas situation och se till att vår rätt till trygghet i vardagen blir utgångspunkt för den förda politiken. Fasta jobb med löner som går att leva på En majoritet av alla unga som jobbar har en otrygg tidsbegränsad anställning istället för ett fast jobb. Unga används som slit och släng-varor. Vi blir reservarbetskraft, som kan kallas in när det är mycket att göra men är de som försvinner först när det börjar gå dåligt. Våra arbetsvillkor bidrar till stress och osäkerhet. Vi berövas chansen att kunna planera våra liv och tvingas oroa oss för att inte kunna betala räkningarna. Allra hårdast slår de otrygga anställningarna mot unga kvinnor som jobbar i LO-yrken. 9

12 Högerns snack om att lägre löner och sämre villkor ger unga en fot in stämmer inte. Ungdomsarbetslösheten blir inte lägre av att vi hela tiden har en fot utanför arbetsmarknaden. Ung Vänster accepterar inte att unga är en andra klassens arbetskraft, som kan tas in närhelst det passar och får gå så fort chefen säger så. Det är alldeles för enkelt för arbetsgivare att utnyttja unga, därför kräver vi att anställningsformen Allmän visstid avskaffas och att en tidsbegränsad anställning snabbare övergår i ett fast jobb. Ung Vänster vill stärka anställningstryggheten och kräver fasta jobb med löner som går att leva på. Riv ned sorteringsskolan Den svenska skolan har blivit en effektiv sorteringsmaskin som cementerar klasskillnader istället för att motverka dem. För att skolföretagens vinster ska bli så höga som möjligt pressar privata skolor ned antalet lärare, struntar i att ha skolbibliotek och drar ned på resurser till kuratorer och skolsköterskor. Det fria skolvalet gör att välutbildade föräldrar väljer bort vissa skolor. Klassrummet har blivit mer segregerat och skolan är inte likvärdig för alla. Den skola som högern bygger upp sviker arbetarklassens barn. 10

13 Efter att den allmänna behörigheten till högskolan togs bort från yrkesprogrammen är det färre som söker sig dit. Den borgerliga regeringen pratar om att de uppvärderar gymnasieskolans yrkesprogram, men i själva verket monterar de ned dem och ger elever från yrkesprogram sämre förutsättningar på arbetsmarknaden. Unga vill inte gå utbildningar som skapar återvändsgränder och som inte ger de kunskaper man behöver för att få ett jobb. Elever som går yrkesförberedande program måste få den kunskap och det arbetsplatsförlagda lärande man har rätt till och behöver för att klara av sitt framtida arbete. Det är bara arbetsgivarna som tjänar på en skola som skapar B-lag på arbetsmarknaden. Sorteringsskolan måste brytas upp. En skola för alla kräver att vi gör upp med vinstjakten i privata skolor och avskaffar det fria skolvalet. Alla gymnasieprogram ska ge behörighet till att plugga vidare. Tjejen som har gått omvårdnadsprogrammet måste enkelt kunna utbilda sig till sjuksköterska och också den som går från gymnasiet direkt ut i arbetslivet måste få bra kunskaper som man behöver för att klara sig på arbetsmarknaden. Ung Vänster menar att det är dags att ge elever på yrkesprogram den respekt de förtjänar. 11

14 Bygg bort bostadsbristen Över en kvarts miljon unga söker en bostad idag. Den som inte har pengar på banken eller nog med år i bostadskön om en sådan överhuvudtaget finns kan inte flytta hemifrån, utan får i bästa fall nöja sig med ett dyrt och osäkert andrahandskontrakt. Det byggs för lite och det som byggs är alltför ofta bostadsrätter eller dyra lyxbyggen, istället för hyresrätter som vi unga har råd med. Högerns marknadslösningar har gjort rätten till bostad till en fråga om klass. Privata företag kommer alltid bygga de bostäder som de kan tjäna mest pengar på och inte de bostäder som unga behöver. Det krävs ett modernt miljonprogram för att ge oss rätten till ett eget hem. Staten och kommunerna måste ta ansvar för att det finns tillräckligt med bostäder. Vi vill se statliga investeringsstöd riktade till att bygga klimatvänliga hyresrätter med rimliga hyror. Allmännyttiga bostadsbolag ska inte tillåtas ställa krav på fast jobb för att man ska kunna få ett förstahandskontrakt. Ung Vänster kräver att bostadsbristen byggs bort. 12

15 Unga används som slit och slängvaror. Vi blir reservarbetskraft, som kan kallas in när det är mycket att göra men är de som försvinner först när det börjar gå dåligt. Våra arbetsvillkor bidrar till stress och osäkerhet. 13

16 Ett Sverige för oss I högerns Sverige ställs människor mot varandra. Med prat om utanförskap och med ekonomiska reformer som slår mot de som redan har det svårast skapas påhittade motsättningar mellan de som har ett jobb och de som är arbetslösa, mellan de som är friska och de som är sjuka och mellan människor som har invandrat till Sverige och de som är födda här. I ett Sverige som dras isär, där arbetarrörelsen inte längre förmår att vara ett alternativ till ökande ojämlikhet, flyttar rasistiska krafter fram sina positioner. När den politiska debatten inte handlar om skiljelinjer mellan höger och vänster blir det fritt fram för rasister att mobilisera mot invandring. Ett Sverige för oss är ett Sverige för alla. Vänsterns viktigaste antirasistiska uppgift är därför att ta kampen för allas rätt till arbete och välfärd. Sverige är rikare än någonsin, ändå har vi massarbetslöshet och ändå genomförs nedskärningar i välfärden. Regeringen har sänkt skatten med 140 miljarder, samtidigt som kvinnor som jobbar i vården sliter ut sig. Massarbetslösheten har blivit permanent. Under de senaste tjugo åren har Sverige aldrig haft lägre än fyra procents arbetslöshet, en siffra som före nittiotalskrisen skulle ses som katastrofal. Idag är arbetslösheten det dubbla. Men det är inte skrivet i sten att det 14

17 inte går att sänka arbetslösheten eller rusta upp välfärden. Det är ingen självklarhet att privata företag ska kunna göra miljonvinster på vår rätt till utbildning och välfärd. Det handlar om ett politiskt vägval. Antingen fortsätter vi driva en politik som tjänar överklassens intressen eller så bygger vi ett Sverige för oss. Arbete åt alla Arbetslösheten är inte hög för att det saknas arbetsuppgifter som behöver utföras. Den finns för att några tjänar på den. När många konkurrerar om jobben pressas löner och arbetsvillkor tillbaka. Högern försöker ge sken av att arbetslösheten beror på att det inte lönar sig tillräckligt att arbeta, men de hundratusentals människor som nu är arbetslösa sitter inte hemma och väntar på ytterligare ett jobbskatteavdrag. Den som är arbetslös vill ha ett jobb och väntar därför på en politik som skapar nya arbetstillfällen. Den borgerliga regeringens arbetslinje har aldrig handlat om att bekämpa arbetslösheten, utan om att använda arbetslösheten som förevändning för att driva igenom skattesänkningar. Det finns inget som försvagar löntagarkollektivet så mycket som hög arbetslöshet. Därför är kampen mot arbetslösheten 15

18 en avgörande fråga. Genom att satsa på investeringar i bostadsbyggande, i klimatomställning och i välfärden skapas nya arbetstillfällen samtidigt som viktiga samhällsproblem blir lösta. Arbetsmarknadspolitiken ska ge arbetslösa en starkare ställning, fler måste kunna få en praktikplats eller en plats i arbetsmarknadsutbildningar. Ung Vänster kräver en politik som sätter kampen mot arbetslösheten och inte nya jobbskatteavdrag i centrum. Stoppa vinstslöseriet Välfärden i Sverige har på kort tid förvandlats till en marknadsplats där privata företag kan göra stora vinster. De privata företagens vinstjakt innebär en sämre vård och en sämre utbildning. Arbetsvillkoren inom äldreomsorgen sliter ut de som jobbar och många äldre får knappt komma utanför dörren. På vårdcentralerna skriver man ut snabba recept på medicin för att slippa ägna resurser åt längre behandling. I privata skolor är lärartätheten lägre och det saknas kuratorer och skolbibliotek. Skattepengar ska inte hamna hos börshajar i skatteparadis. Varje krona behövs till undersköterskor, lärare, elever och patienter. Riskkapitalbolag och aktiebolag ska inte tillåtas äga 16

19 skolor och kommuner måste få vetorätt mot nyetableringar av privata skolor. Vinstintresset ska inte få styra tillgången till vård. Ung Vänster kräver att vinstslöseriet stoppas, ingen ska tjäna pengar på människors rätt till välfärd eller utbildning. Välfärd före skattesänkningar Den borgerliga regeringen har genomfört rekordstora skattesänkningar. Det har bland annat handlat om fem jobbskatteavdrag, borttagen förmögenhetsskatt, sänkt bolagsskatt och ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften. Högern har motiverat de flesta av sina skattesänkningar med att det ska ge fler jobb. Det har de inte gjort. Skattesänkningspolitiken har istället ökat klasskillnaderna och inkomstklyftorna mellan män och kvinnor. De som har tjänat mest på regeringens skattepolitik är rika, manliga direktörer. Vanligt folk har fått betala dubbelt, dels genom lägre skattesänkningar men också genom att välfärden försämras, vilket drabbar kvinnor och de med lägst inkomster hårdast. Vi ser att det behövs fler som jobbar i vården, fler anställda inom äldreomsorgen och fler lärare i skolan. Vår gemensamma välfärd måste rustas upp och socialförsäkringarna återställas. Ung Vänster kommer alltid att sätta välfärden i första 17

20 rummet och vi hymlar inte med att en fungerande välfärd kräver höjda skatter. För oss är valet självklart, överklassen tjänar mest på skattesänkningar medan vanligt folk vinner på en stark välfärd. Skattepengar ska inte hamna hos börshajar i skatteparadis. Varje krona behövs till undersköterskor, lärare, elever och patienter. 18

21 Makten över våra liv Makten över vår vardag inskränks av strukturer kring klass och kön. Vår socialistiska och feministiska kamp handlar om rättvisa. Att avskaffa klassamhället och könsmaktsordningen är avgörande för att vi ska ha lika makt att forma såväl våra livsvillkor som samhället vi lever i. Idag begränsas vi av högerpolitik som förstärker orättvisor, av marknadslösningar och av en omfattande maktöverföring till EU:s odemokratiska institutioner. Det är dags för oss att ta makten över våra liv. Feministisk offensiv Kvinnor och tjejer har mindre makt och resurser än män. Könsmaktsordningen känns inpå bara skinnet från den dag vi föds och följer oss i skolan, på jobbet och i privatlivet. Flickor får mindre utrymme på dagis, kvinnor har lägre löner än män och varje dag utövar män våld mot kvinnor i sin närhet. Det handlar om allvarliga samhällsproblem som slår mot halva befolkningen. Mäns överordning begränsar kvinnors makt över det egna livet. Mäns våld mot kvinnor är könsmaktsordningens värsta konsekvens. Nästan alla kvinnor har erfarenheter av trakasserier, våldtäkt eller misshandel, antingen genom direkta erfarenheter eller genom att man känner någon som blivit 19

22 utsatt. Vardagsrädslan gör att kvinnor anpassar sig och tar omvägar. Dåligt upplysta gator och en stadsplanering som inte tar vardagsrädslan på allvar inskränker kvinnors rörelsefrihet. Sjuka ideal kring skönhet och prestation går ut över tjejers hälsa. Många unga tjejer mår dåligt, känner stress och ångest. Ung Vänster ställer krav på en feministisk offensiv för att tjejer ska få makten över sina egna liv. Problem som drabbar tjejer måste gå från att betraktas som individuella problem till att bli ett ansvar för samhället. Vi vill införa feministiskt självförsvar i skolan. Det måste skapas separatistiska utrymmen där unga tjejer får prata om mäns våld mot kvinnor och lära sig tekniker för att försvara sig. Vi måste också sluta individualisera den psykiska ohälsan bland unga tjejer och istället se sambandet till könsmaktsordningen. Ohälsan är ett folkhälsoproblem som därför måste lösas på samhällsnivå. Ung Vänster vill se ökade resurser till förebyggande insatser mot tjejers ohälsa och till skolsköterskor, kuratorer och ungdomsmottagningar. 20

23 Våra jobb, våra villkor Kampen mot arbetslösheten är den viktigaste maktfrågan på arbetsmarknaden idag. I en tid där massarbetslösheten har gjorts permanent har överklassen kunnat stärka sin ställning på löntagarkollektivets bekostnad. Det är därför vi ser hur fackföreningsrörelsen pressas tillbaka, hur otrygga anställningar breder ut sig och hur arbetsmiljön för många försämras. Genom förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen och införandet av fler otrygga anställningsformer har den borgerliga regeringen drivit på maktförskjutningen till arbetsgivarnas fördel. Tidsbegränsade anställningar gör oss mer utbytbara och ökar chefens makt på vår bekostnad. När otryggheten breder ut sig blir arbetsplatserna tystare. Den som är beroende av att bli inringd kommer inte att ställa krav på bättre villkor. I kvinnodominerade serviceyrken, där otryggheten många gånger är som störst, utgör sexuella trakasserier ett stort problem. Tjejer vars anställning hänger på en skör tråd riskerar att förlora jobbet om de säger ifrån mot chefer eller närgångna kunder. Kampen för bättre villkor på jobbet är en viktig feministisk fråga. 21

24 En ekonomisk politik för full sysselsättning är idag det viktigaste för att på allvar ändra styrkeförhållandena på arbetsmarknaden till arbetarklassens fördel. Att återupprätta arbetslöshetsförsäkringen är en nyckelfråga för att stärka fackföreningsrörelsens position och därmed flytta makten till de som jobbar. Det måste rensas upp bland de otrygga anställningarna och anställningstryggheten stärkas. Ung Vänster vill se en politik som ger oss makten över våra villkor på jobbet. Bryt EU:s makt Sedan Sverige gick med i EU har makten över viktiga politiska områden flyttats från riksdagen till EU-systemet. Under den ekonomiska krisen har det varit tydligt hur EU har ökat sin makt över den ekonomiska politiken. Den europeiska krispolitiken har förvärrat situationen för de hårdast drabbade länderna. Samtidigt som bankerna hållits skadelösa breder arbetslöshet och fattigdom ut sig i Europa. I EU överordnas konsekvent den inre marknaden före arbetsrätt, miljökrav och global rättvisa. Ytterst är detta en fråga om demokrati. Överstatligheten i EU används för att flytta beslutanderätt över viktiga samhällsfrågor till odemokratiska arenor bortom folkets insyn. 22

25 Ung Vänsters uppfattning är att Sverige ska lämna EU. Som ett första steg vill vi att de svenska villkoren för medlemskapet omförhandlas. Vi vill att Sverige också formellt ska undantas från medlemskap i EMU. Vi vill ha ett bindande socialt protokoll som sätter löntagarnas rättigheter över den inre marknaden. Sverige ska kunna gå före genom att ställa hårdare miljökrav och vi vill undantas från EU:s jordbrukspolitik. Det är dags att flytta makten från Bryssel och till folket. Problem som drabbar tjejer måste gå från att betraktas som individuella problem till att bli ett ansvar för samhället. 23

26 Ny regering - ny politik Under åtta år har Sverige haft en borgerlig regering. Högerregeringen har genomdrivit ett medvetet politiskt projekt för att undergräva välfärdsstaten och förskjuta maktförhållandena på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. Regeringen lämnar efter sig ett Sverige som har dragits isär, med djupare klassklyftor och större ojämlikhet mellan kvinnor och män. De stora skattesänkningarna har ökat orättvisorna, arbetslinjen har inneburit massarbetslöshet och de privata vinsterna har urholkat vår rätt till välfärd. Det är viktigt att valets resultat innebär att borgerligheten förlorar regeringsmakten. Men för oss är ett regeringsskifte i sig inte tillräckligt. Under lång tid har förändring för de allra flest varit likställt med försämring, och detta oavsett vilka som har suttit vid makten. En ny regering måste leda till ett skifte i politiken. En ny politik ska utgöra en ny riktning för Sverige, mot mer jämlikhet och mer rättvisa. Därför innebär årets val ett vägskäl. Ett starkt Ung Vänster är den bästa försäkringen för att en ny regering tvingas driva en socialistisk och feministisk politik. 24

27 Organisering för förändring Samhället förändras aldrig av sig självt. De rättigheter vi har idag har människor före oss fått kämpa för. Ingenting har varit gratis och motståndet mot progressiva förändringar har alltid varit starkt. Högern har pengar, stöd från näringslivet och uppbackning från ledarsidor och PR-byråer. Vår styrka är vår organisering vi kämpar för att förändra vår vardag. Vår organisering grundas i solidaritet; gemensam kamp för gemensamma intressen. Genom att ta ställning och organisera oss för att förändra vår egen situation kan vi förändra hela samhället. Vi är starka tillsammans och vet att människor som håller ihop alltid kan förändra mer än vad som först verkar möjligt. Högern försöker få politik att bli en tävling om vem som är bäst på att ta ansvar och om vem som är duktigast på att förvalta statsfinanserna. Men politisk kamp är varken ett spel eller något för de som är särskilt intresserade. Den handlar om våra liv. Om vi inte organiserar oss för att ta makten över våra liv så kommer den makten att ligga i någon annans händer. Då kommer klassamhället och könsmaktsordningen fortsätta styra våra möjligheter och våra villkor. 25

28 Skiljelinjen i svensk politik går mellan höger och vänster. Efter den 14:e september kan vi välja att fortsätta utvecklingen mot ett delat Sverige med mer marknadslösningar, högre arbetslöshet och en urholkad välfärd, eller så vänder vi riktning och bygger landet mer jämlikt och rättvist. Ung Vänster vill ha ett socialistiskt och feministiskt Sverige och vi vet att det bara är möjligt genom att fler organiserar sig för förändring. Om vi inte organiserar oss för att ta makten över våra liv så kommer den makten att ligga i någon annans händer. 26

29 Vi som vill ha förändring måste själva bidra till att stärka vänstern. Den 14:e september måste vi vara många som röstar på Vänsterpartiet. Ett starkt vänsterparti i riksdagen är nödvändigt för att kunna genomföra konkreta förändringar som stärker kvinnors ställning och som flyttar fram arbetarklassens positioner. Men det räcker inte att bara gå och rösta. Det är styrkeförhållandena utanför parlamenten som sätter ramarna för vad som är möjligt att göra inom dem. Vår kamp för socialism och feminism upphör inte på valdagen. Den kampen pågår ständigt, i våra skolor, på våra arbetsplatser och i våra bostadsområden. Vi måste därför också vara många som organiserar oss, ställer krav och för kampen för våra intressen. Fler måste gå med i Ung Vänster så att vi tillsammans kan förändra Sverige. Vi har valt sida har du? 27

30 28

31

32

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Vad är socialdemokrati?

Vad är socialdemokrati? Vad är socialdemokrati? En bok om idéer och utmaningar Ingvar Carlsson ordförande i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och statsminister 1986-1996. Anne-Marie Lindgren utredningschef i Arbetarrörelsens

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Feministisk ekonomi. Riksdagsvalet 2014

Feministisk ekonomi. Riksdagsvalet 2014 Feministisk ekonomi Riksdagsvalet 2014 1 Innehåll Grundprincipen för en feministisk ekonomi är en rättvis och hållbar värld 3 Vår syn på ekonomi 3 En rättvis och hållbar arbetsmarknad 4 Rättvisa och etiska

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Svar på tal om vinster i

Svar på tal om vinster i 2 Svar på tal om vinster i En argumentsamling om vinstlobbyisternas myter ställda mot verkligheten. välfärden KATALYS INSTITUT FÖR FACKLIG IDÉUTVECKLING Katalys vill förändra svensk politik Katalys institut

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER

HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER 15 HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER RAPPORTFÖRFATTARE: STINA OSCARSON OCH MATS SÖDERLUND Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 15 HANDBOK FÖR EN NY KULTURMINISTER RAPPORTFÖRFATTARE: STINA OSCARSON

Läs mer