VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014"

Transkript

1 VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014

2 VALPLATTFORM 2014 Ung Vänster Kungsgatan Stockholm

3 INNEHÅLL VALPLATTFORM 2014 sid. 4 Sverige har förändrats sid. 6 Vi har valt sida sid. 8 Ung idag sid. 9 Rätt till en trygg vardag sid. 14 Ett Sverige för oss sid. 19 Makten över våra liv sid. 24 Ny regering - ny politik sid. 25 Organisering för förändring

4 Vi som är unga i 2010-talets Sverige betalar ett högt pris för högerpolitiken. Det framställs ofta som något oundvikligt att unga ska leva otrygga liv, med osäkra villkor på jobbet och med ont i magen varje månad när räkningarna ska betalas. Det sprids en bild av att det är det här som det innebär att vara ung, men i själva verket handlar det om politiska beslut. Villkoren i vår vardag grundas i en politisk utveckling där överklassens intressen har tillåtits få gå före våra. Att vara rik har aldrig varit lättare, medan livet för oss andra har blivit allt svårare. Ung Vänster kräver nu ett Sverige som byggs för oss, och vi organiserar oss tillsammans för att kämpa för det. På valdagen den 14:e september kan vi byta riktning. Vi står inför ett vägskäl där valet handlar om fortsatt högerpolitik, skattesänkningar och privata vinster till de rikaste, eller bättre välfärd och mer trygghet för oss. Vi har valt sida har du? 2

5 Villkoren i vår vardag grundas i en politisk utveckling där överklassens intressen tillåtits gå före våra. Att vara rik har aldrig varit lättare, medan livet oss andra har blivit allt svårare. 3

6 Sverige har förändrats Sverige var länge ett land som gick före. Tack vare arbetarrörelsens kamp för rätten till arbete, för välfärd och för makt och inflytande blev Sverige ett land som byggdes jämlikare. Efter decennier av högerpolitik har det förändrats. Idag är vi ett marknadsliberalismens föregångsland. Sverige är ett land där privata företag kan göra miljonvinster på att driva skolor, där klasskillnaderna ökar snabbast och där våra rättigheter på jobbet effektivt rullas tillbaka. Välfärdens utbyggnad gjorde kvinnor friare, medan dagens nedmontering pressar tillbaka kvinnors rättigheter. Våra föräldrar växte upp i ett Sverige som utvecklades till att bli jämlikare och rättvisare, medan vi som är unga idag har gått en motsatt verklighet till mötes. Högerregeringens politik tjänar överklassens intressen. Med enorma skattesänkningar, utförsäljningar och marknadslösningar har de sett till att de rikaste blivit de verkliga vinnarna, medan alla vi andra istället har gjorts till förlorare. Regeringens så kallade arbetslinje har inneburit mer otrygghet på jobbet, större klasskillnader och allt annat än lägre arbetslöshet. Högerns ekonomiska politik har ökat orättvisorna mellan män och kvinnor. Efter åtta år med borgerlig regering har styrkeförhållandena i samhället förskjutits till förmån för överklassen och på bekostnad av vår trygghet och makten över våra liv. 4

7 Det finns de som försöker få oss att tro att det måste vara så här, att privatiseringar och nedskärningar är den enda vägens politik. Men Sverige är idag rikare än någonsin. Hur kan man ha råd med vinstslöseri i skolan, om man inte har råd med fler lärare? Om man för femtio år sedan kunde bygga ut välfärden och se till att folk fick det bättre, kan man göra det också idag. Kan man sätta rekord i skattesänkningar kan man lika gärna istället sätta rekord i välfärdssatsningar. Det handlar om ett politiskt val mellan höger och vänster. Samhället är alltid möjligt att förändra, men varje förändring till det bättre för vanligt folk kommer alltid att kräva politisk kamp. Inför valet befinner vi oss vid ett vägskäl. Antingen fortsätter vi att vara ett marknadsliberalismens föregångsland eller så vänder vi utvecklingen och sätter kampen för jämlikhet och rättvisa i centrum. Ytterst handlar vägvalet om utifrån vilkas intressen Sverige ska byggas. Är det överklassens vinstintressen eller är det vanliga människors rätt till makt över sin egen vardag som ska styra? För oss är svaret enkelt. Ung Vänster har valt sida och kräver trygga jobb med löner som går att leva på, en skola utan privata vinstintressen och rätten till en egen bostad. 5

8 Vi har valt sida Politik är inget grupparbete och handlar inte om att kompromissa sig fram till den bästa lösningen för alla. Någon sådan lösning finns inte. Politik handlar om motsättningar och om skilda intressen. Olika grupper i samhället kommer alltid att tjäna på olika politiska beslut. Arbetslösheten existerar för att arbetsgivarna tjänar på den, för att den ger dem mer makt och gör oss mer maktlösa. Vinster i privatägda skolföretag är bra för riskkapitalbolagen, men dåligt för eleverna och för de som jobbar i skolan. Detsamma gäller bostadsbristen, som gynnar fastighetsägarna men gör det omöjligt för oss att kunna flytta hemifrån. Den politiska kampen är ett uttryck för olika intressen i samhället, och styrkeförhållandena i den kampen sätter villkoren för våra liv och avgör våra rättigheter. I en tid när partierna trängs i mitten och försöker sudda ut skiljelinjerna mellan varandra, är svaret från oss att skiljelinjen mellan höger och vänster är tydlig. Den syns i valet mellan välfärd och skattesänkningar, mellan en bra skola för alla och privata skolföretags vinstintressen och mellan trygga jobb eller fler osäkra ring och spring-anställningar. 6

9 Alla vinner inte på Ung Vänsters politik, men de allra flesta gör det. De flesta tjänar på en socialistisk och feministisk politik för att avskaffa klassamhället och riva upp könsmaktsordningen. Förlorarna är de som sitter på makten. Politik handlar om intressen som står mot varandra. Det innebär att politik i grunden är en konflikt. Vi kämpar utifrån vår egen vardag, och har organiserat oss i Ung Vänster för att vi vet att det är vår enda chans att förändra. Vi har valt sida. Arbetslösheten existerar för att arbetsgivarna tjänar på den, för att den ger dem mer makt och gör oss mer maktlösa. 7

10 Ung idag Att vara ung idag är att leva i ett hårdnande klassamhälle och under en könsmaktsordning som står stark. Våra livsvillkor styrs av vilka vi är och våra möjligheter begränsas av vår bakgrund. Den som har en pappa som betalar behöver inte oroa sig för att inte kunna få tag i en lägenhet eller för att studiemedlet inte räcker till. Som kille kommer man undan snäva ideal, vardagsrädsla och sexualiserat våld. Samhällsproblem som går ut över unga slår hårdast utifrån klass och kön. Klassamhället och könsmaktsordningen handlar om makt. Makten över våra egna liv är begränsad om vi kommer från arbetarklassen. Tjejer har såväl mindre utrymme att ta plats som mindre makt över sin egen livssituation. Klassamhället och könsmaktsordningen styr vår vardag. Makten över det egna livet går inte att skilja från makten över samhället. När vi inte fullt ut har makten över våra egna liv, innebär det att någon annan har makt över oss. Vi kräver makten över våra liv tillbaka och vet att trygga människor också är fria människor. 8

11 Rätt till en trygg vardag Vi som är unga betalar ett högt pris för en samhällsutveckling där högern under lång tid har satt agendan. Att vara ung i 2010-talets Sverige är att oroa sig för att lönen inte räcker till hyran, att gå i en skola med för få lärare och att bo på kompisens soffa i väntan på ett eget hem. Att unga ska leva otrygga liv framställs som en naturlag, men handlar i själva verket om politiska vägval där vi får betala priset för skattesänkningar och vinstmaximering. Därför går det också att förändra ungas situation och se till att vår rätt till trygghet i vardagen blir utgångspunkt för den förda politiken. Fasta jobb med löner som går att leva på En majoritet av alla unga som jobbar har en otrygg tidsbegränsad anställning istället för ett fast jobb. Unga används som slit och släng-varor. Vi blir reservarbetskraft, som kan kallas in när det är mycket att göra men är de som försvinner först när det börjar gå dåligt. Våra arbetsvillkor bidrar till stress och osäkerhet. Vi berövas chansen att kunna planera våra liv och tvingas oroa oss för att inte kunna betala räkningarna. Allra hårdast slår de otrygga anställningarna mot unga kvinnor som jobbar i LO-yrken. 9

12 Högerns snack om att lägre löner och sämre villkor ger unga en fot in stämmer inte. Ungdomsarbetslösheten blir inte lägre av att vi hela tiden har en fot utanför arbetsmarknaden. Ung Vänster accepterar inte att unga är en andra klassens arbetskraft, som kan tas in närhelst det passar och får gå så fort chefen säger så. Det är alldeles för enkelt för arbetsgivare att utnyttja unga, därför kräver vi att anställningsformen Allmän visstid avskaffas och att en tidsbegränsad anställning snabbare övergår i ett fast jobb. Ung Vänster vill stärka anställningstryggheten och kräver fasta jobb med löner som går att leva på. Riv ned sorteringsskolan Den svenska skolan har blivit en effektiv sorteringsmaskin som cementerar klasskillnader istället för att motverka dem. För att skolföretagens vinster ska bli så höga som möjligt pressar privata skolor ned antalet lärare, struntar i att ha skolbibliotek och drar ned på resurser till kuratorer och skolsköterskor. Det fria skolvalet gör att välutbildade föräldrar väljer bort vissa skolor. Klassrummet har blivit mer segregerat och skolan är inte likvärdig för alla. Den skola som högern bygger upp sviker arbetarklassens barn. 10

13 Efter att den allmänna behörigheten till högskolan togs bort från yrkesprogrammen är det färre som söker sig dit. Den borgerliga regeringen pratar om att de uppvärderar gymnasieskolans yrkesprogram, men i själva verket monterar de ned dem och ger elever från yrkesprogram sämre förutsättningar på arbetsmarknaden. Unga vill inte gå utbildningar som skapar återvändsgränder och som inte ger de kunskaper man behöver för att få ett jobb. Elever som går yrkesförberedande program måste få den kunskap och det arbetsplatsförlagda lärande man har rätt till och behöver för att klara av sitt framtida arbete. Det är bara arbetsgivarna som tjänar på en skola som skapar B-lag på arbetsmarknaden. Sorteringsskolan måste brytas upp. En skola för alla kräver att vi gör upp med vinstjakten i privata skolor och avskaffar det fria skolvalet. Alla gymnasieprogram ska ge behörighet till att plugga vidare. Tjejen som har gått omvårdnadsprogrammet måste enkelt kunna utbilda sig till sjuksköterska och också den som går från gymnasiet direkt ut i arbetslivet måste få bra kunskaper som man behöver för att klara sig på arbetsmarknaden. Ung Vänster menar att det är dags att ge elever på yrkesprogram den respekt de förtjänar. 11

14 Bygg bort bostadsbristen Över en kvarts miljon unga söker en bostad idag. Den som inte har pengar på banken eller nog med år i bostadskön om en sådan överhuvudtaget finns kan inte flytta hemifrån, utan får i bästa fall nöja sig med ett dyrt och osäkert andrahandskontrakt. Det byggs för lite och det som byggs är alltför ofta bostadsrätter eller dyra lyxbyggen, istället för hyresrätter som vi unga har råd med. Högerns marknadslösningar har gjort rätten till bostad till en fråga om klass. Privata företag kommer alltid bygga de bostäder som de kan tjäna mest pengar på och inte de bostäder som unga behöver. Det krävs ett modernt miljonprogram för att ge oss rätten till ett eget hem. Staten och kommunerna måste ta ansvar för att det finns tillräckligt med bostäder. Vi vill se statliga investeringsstöd riktade till att bygga klimatvänliga hyresrätter med rimliga hyror. Allmännyttiga bostadsbolag ska inte tillåtas ställa krav på fast jobb för att man ska kunna få ett förstahandskontrakt. Ung Vänster kräver att bostadsbristen byggs bort. 12

15 Unga används som slit och slängvaror. Vi blir reservarbetskraft, som kan kallas in när det är mycket att göra men är de som försvinner först när det börjar gå dåligt. Våra arbetsvillkor bidrar till stress och osäkerhet. 13

16 Ett Sverige för oss I högerns Sverige ställs människor mot varandra. Med prat om utanförskap och med ekonomiska reformer som slår mot de som redan har det svårast skapas påhittade motsättningar mellan de som har ett jobb och de som är arbetslösa, mellan de som är friska och de som är sjuka och mellan människor som har invandrat till Sverige och de som är födda här. I ett Sverige som dras isär, där arbetarrörelsen inte längre förmår att vara ett alternativ till ökande ojämlikhet, flyttar rasistiska krafter fram sina positioner. När den politiska debatten inte handlar om skiljelinjer mellan höger och vänster blir det fritt fram för rasister att mobilisera mot invandring. Ett Sverige för oss är ett Sverige för alla. Vänsterns viktigaste antirasistiska uppgift är därför att ta kampen för allas rätt till arbete och välfärd. Sverige är rikare än någonsin, ändå har vi massarbetslöshet och ändå genomförs nedskärningar i välfärden. Regeringen har sänkt skatten med 140 miljarder, samtidigt som kvinnor som jobbar i vården sliter ut sig. Massarbetslösheten har blivit permanent. Under de senaste tjugo åren har Sverige aldrig haft lägre än fyra procents arbetslöshet, en siffra som före nittiotalskrisen skulle ses som katastrofal. Idag är arbetslösheten det dubbla. Men det är inte skrivet i sten att det 14

17 inte går att sänka arbetslösheten eller rusta upp välfärden. Det är ingen självklarhet att privata företag ska kunna göra miljonvinster på vår rätt till utbildning och välfärd. Det handlar om ett politiskt vägval. Antingen fortsätter vi driva en politik som tjänar överklassens intressen eller så bygger vi ett Sverige för oss. Arbete åt alla Arbetslösheten är inte hög för att det saknas arbetsuppgifter som behöver utföras. Den finns för att några tjänar på den. När många konkurrerar om jobben pressas löner och arbetsvillkor tillbaka. Högern försöker ge sken av att arbetslösheten beror på att det inte lönar sig tillräckligt att arbeta, men de hundratusentals människor som nu är arbetslösa sitter inte hemma och väntar på ytterligare ett jobbskatteavdrag. Den som är arbetslös vill ha ett jobb och väntar därför på en politik som skapar nya arbetstillfällen. Den borgerliga regeringens arbetslinje har aldrig handlat om att bekämpa arbetslösheten, utan om att använda arbetslösheten som förevändning för att driva igenom skattesänkningar. Det finns inget som försvagar löntagarkollektivet så mycket som hög arbetslöshet. Därför är kampen mot arbetslösheten 15

18 en avgörande fråga. Genom att satsa på investeringar i bostadsbyggande, i klimatomställning och i välfärden skapas nya arbetstillfällen samtidigt som viktiga samhällsproblem blir lösta. Arbetsmarknadspolitiken ska ge arbetslösa en starkare ställning, fler måste kunna få en praktikplats eller en plats i arbetsmarknadsutbildningar. Ung Vänster kräver en politik som sätter kampen mot arbetslösheten och inte nya jobbskatteavdrag i centrum. Stoppa vinstslöseriet Välfärden i Sverige har på kort tid förvandlats till en marknadsplats där privata företag kan göra stora vinster. De privata företagens vinstjakt innebär en sämre vård och en sämre utbildning. Arbetsvillkoren inom äldreomsorgen sliter ut de som jobbar och många äldre får knappt komma utanför dörren. På vårdcentralerna skriver man ut snabba recept på medicin för att slippa ägna resurser åt längre behandling. I privata skolor är lärartätheten lägre och det saknas kuratorer och skolbibliotek. Skattepengar ska inte hamna hos börshajar i skatteparadis. Varje krona behövs till undersköterskor, lärare, elever och patienter. Riskkapitalbolag och aktiebolag ska inte tillåtas äga 16

19 skolor och kommuner måste få vetorätt mot nyetableringar av privata skolor. Vinstintresset ska inte få styra tillgången till vård. Ung Vänster kräver att vinstslöseriet stoppas, ingen ska tjäna pengar på människors rätt till välfärd eller utbildning. Välfärd före skattesänkningar Den borgerliga regeringen har genomfört rekordstora skattesänkningar. Det har bland annat handlat om fem jobbskatteavdrag, borttagen förmögenhetsskatt, sänkt bolagsskatt och ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften. Högern har motiverat de flesta av sina skattesänkningar med att det ska ge fler jobb. Det har de inte gjort. Skattesänkningspolitiken har istället ökat klasskillnaderna och inkomstklyftorna mellan män och kvinnor. De som har tjänat mest på regeringens skattepolitik är rika, manliga direktörer. Vanligt folk har fått betala dubbelt, dels genom lägre skattesänkningar men också genom att välfärden försämras, vilket drabbar kvinnor och de med lägst inkomster hårdast. Vi ser att det behövs fler som jobbar i vården, fler anställda inom äldreomsorgen och fler lärare i skolan. Vår gemensamma välfärd måste rustas upp och socialförsäkringarna återställas. Ung Vänster kommer alltid att sätta välfärden i första 17

20 rummet och vi hymlar inte med att en fungerande välfärd kräver höjda skatter. För oss är valet självklart, överklassen tjänar mest på skattesänkningar medan vanligt folk vinner på en stark välfärd. Skattepengar ska inte hamna hos börshajar i skatteparadis. Varje krona behövs till undersköterskor, lärare, elever och patienter. 18

21 Makten över våra liv Makten över vår vardag inskränks av strukturer kring klass och kön. Vår socialistiska och feministiska kamp handlar om rättvisa. Att avskaffa klassamhället och könsmaktsordningen är avgörande för att vi ska ha lika makt att forma såväl våra livsvillkor som samhället vi lever i. Idag begränsas vi av högerpolitik som förstärker orättvisor, av marknadslösningar och av en omfattande maktöverföring till EU:s odemokratiska institutioner. Det är dags för oss att ta makten över våra liv. Feministisk offensiv Kvinnor och tjejer har mindre makt och resurser än män. Könsmaktsordningen känns inpå bara skinnet från den dag vi föds och följer oss i skolan, på jobbet och i privatlivet. Flickor får mindre utrymme på dagis, kvinnor har lägre löner än män och varje dag utövar män våld mot kvinnor i sin närhet. Det handlar om allvarliga samhällsproblem som slår mot halva befolkningen. Mäns överordning begränsar kvinnors makt över det egna livet. Mäns våld mot kvinnor är könsmaktsordningens värsta konsekvens. Nästan alla kvinnor har erfarenheter av trakasserier, våldtäkt eller misshandel, antingen genom direkta erfarenheter eller genom att man känner någon som blivit 19

22 utsatt. Vardagsrädslan gör att kvinnor anpassar sig och tar omvägar. Dåligt upplysta gator och en stadsplanering som inte tar vardagsrädslan på allvar inskränker kvinnors rörelsefrihet. Sjuka ideal kring skönhet och prestation går ut över tjejers hälsa. Många unga tjejer mår dåligt, känner stress och ångest. Ung Vänster ställer krav på en feministisk offensiv för att tjejer ska få makten över sina egna liv. Problem som drabbar tjejer måste gå från att betraktas som individuella problem till att bli ett ansvar för samhället. Vi vill införa feministiskt självförsvar i skolan. Det måste skapas separatistiska utrymmen där unga tjejer får prata om mäns våld mot kvinnor och lära sig tekniker för att försvara sig. Vi måste också sluta individualisera den psykiska ohälsan bland unga tjejer och istället se sambandet till könsmaktsordningen. Ohälsan är ett folkhälsoproblem som därför måste lösas på samhällsnivå. Ung Vänster vill se ökade resurser till förebyggande insatser mot tjejers ohälsa och till skolsköterskor, kuratorer och ungdomsmottagningar. 20

23 Våra jobb, våra villkor Kampen mot arbetslösheten är den viktigaste maktfrågan på arbetsmarknaden idag. I en tid där massarbetslösheten har gjorts permanent har överklassen kunnat stärka sin ställning på löntagarkollektivets bekostnad. Det är därför vi ser hur fackföreningsrörelsen pressas tillbaka, hur otrygga anställningar breder ut sig och hur arbetsmiljön för många försämras. Genom förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen och införandet av fler otrygga anställningsformer har den borgerliga regeringen drivit på maktförskjutningen till arbetsgivarnas fördel. Tidsbegränsade anställningar gör oss mer utbytbara och ökar chefens makt på vår bekostnad. När otryggheten breder ut sig blir arbetsplatserna tystare. Den som är beroende av att bli inringd kommer inte att ställa krav på bättre villkor. I kvinnodominerade serviceyrken, där otryggheten många gånger är som störst, utgör sexuella trakasserier ett stort problem. Tjejer vars anställning hänger på en skör tråd riskerar att förlora jobbet om de säger ifrån mot chefer eller närgångna kunder. Kampen för bättre villkor på jobbet är en viktig feministisk fråga. 21

24 En ekonomisk politik för full sysselsättning är idag det viktigaste för att på allvar ändra styrkeförhållandena på arbetsmarknaden till arbetarklassens fördel. Att återupprätta arbetslöshetsförsäkringen är en nyckelfråga för att stärka fackföreningsrörelsens position och därmed flytta makten till de som jobbar. Det måste rensas upp bland de otrygga anställningarna och anställningstryggheten stärkas. Ung Vänster vill se en politik som ger oss makten över våra villkor på jobbet. Bryt EU:s makt Sedan Sverige gick med i EU har makten över viktiga politiska områden flyttats från riksdagen till EU-systemet. Under den ekonomiska krisen har det varit tydligt hur EU har ökat sin makt över den ekonomiska politiken. Den europeiska krispolitiken har förvärrat situationen för de hårdast drabbade länderna. Samtidigt som bankerna hållits skadelösa breder arbetslöshet och fattigdom ut sig i Europa. I EU överordnas konsekvent den inre marknaden före arbetsrätt, miljökrav och global rättvisa. Ytterst är detta en fråga om demokrati. Överstatligheten i EU används för att flytta beslutanderätt över viktiga samhällsfrågor till odemokratiska arenor bortom folkets insyn. 22

25 Ung Vänsters uppfattning är att Sverige ska lämna EU. Som ett första steg vill vi att de svenska villkoren för medlemskapet omförhandlas. Vi vill att Sverige också formellt ska undantas från medlemskap i EMU. Vi vill ha ett bindande socialt protokoll som sätter löntagarnas rättigheter över den inre marknaden. Sverige ska kunna gå före genom att ställa hårdare miljökrav och vi vill undantas från EU:s jordbrukspolitik. Det är dags att flytta makten från Bryssel och till folket. Problem som drabbar tjejer måste gå från att betraktas som individuella problem till att bli ett ansvar för samhället. 23

26 Ny regering - ny politik Under åtta år har Sverige haft en borgerlig regering. Högerregeringen har genomdrivit ett medvetet politiskt projekt för att undergräva välfärdsstaten och förskjuta maktförhållandena på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. Regeringen lämnar efter sig ett Sverige som har dragits isär, med djupare klassklyftor och större ojämlikhet mellan kvinnor och män. De stora skattesänkningarna har ökat orättvisorna, arbetslinjen har inneburit massarbetslöshet och de privata vinsterna har urholkat vår rätt till välfärd. Det är viktigt att valets resultat innebär att borgerligheten förlorar regeringsmakten. Men för oss är ett regeringsskifte i sig inte tillräckligt. Under lång tid har förändring för de allra flest varit likställt med försämring, och detta oavsett vilka som har suttit vid makten. En ny regering måste leda till ett skifte i politiken. En ny politik ska utgöra en ny riktning för Sverige, mot mer jämlikhet och mer rättvisa. Därför innebär årets val ett vägskäl. Ett starkt Ung Vänster är den bästa försäkringen för att en ny regering tvingas driva en socialistisk och feministisk politik. 24

27 Organisering för förändring Samhället förändras aldrig av sig självt. De rättigheter vi har idag har människor före oss fått kämpa för. Ingenting har varit gratis och motståndet mot progressiva förändringar har alltid varit starkt. Högern har pengar, stöd från näringslivet och uppbackning från ledarsidor och PR-byråer. Vår styrka är vår organisering vi kämpar för att förändra vår vardag. Vår organisering grundas i solidaritet; gemensam kamp för gemensamma intressen. Genom att ta ställning och organisera oss för att förändra vår egen situation kan vi förändra hela samhället. Vi är starka tillsammans och vet att människor som håller ihop alltid kan förändra mer än vad som först verkar möjligt. Högern försöker få politik att bli en tävling om vem som är bäst på att ta ansvar och om vem som är duktigast på att förvalta statsfinanserna. Men politisk kamp är varken ett spel eller något för de som är särskilt intresserade. Den handlar om våra liv. Om vi inte organiserar oss för att ta makten över våra liv så kommer den makten att ligga i någon annans händer. Då kommer klassamhället och könsmaktsordningen fortsätta styra våra möjligheter och våra villkor. 25

28 Skiljelinjen i svensk politik går mellan höger och vänster. Efter den 14:e september kan vi välja att fortsätta utvecklingen mot ett delat Sverige med mer marknadslösningar, högre arbetslöshet och en urholkad välfärd, eller så vänder vi riktning och bygger landet mer jämlikt och rättvist. Ung Vänster vill ha ett socialistiskt och feministiskt Sverige och vi vet att det bara är möjligt genom att fler organiserar sig för förändring. Om vi inte organiserar oss för att ta makten över våra liv så kommer den makten att ligga i någon annans händer. 26

29 Vi som vill ha förändring måste själva bidra till att stärka vänstern. Den 14:e september måste vi vara många som röstar på Vänsterpartiet. Ett starkt vänsterparti i riksdagen är nödvändigt för att kunna genomföra konkreta förändringar som stärker kvinnors ställning och som flyttar fram arbetarklassens positioner. Men det räcker inte att bara gå och rösta. Det är styrkeförhållandena utanför parlamenten som sätter ramarna för vad som är möjligt att göra inom dem. Vår kamp för socialism och feminism upphör inte på valdagen. Den kampen pågår ständigt, i våra skolor, på våra arbetsplatser och i våra bostadsområden. Vi måste därför också vara många som organiserar oss, ställer krav och för kampen för våra intressen. Fler måste gå med i Ung Vänster så att vi tillsammans kan förändra Sverige. Vi har valt sida har du? 27

30 28

31

32

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 www.ungvanster.se Vi förtjänar bättre! Gå med i Ung Vänster, www.ungvanster.se VI SKA BYGGA LANDET Sverige har förändrats. Vi som är unga idag är den

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris Antaget på Ung Vänsters 46:e kongress i Linköping 9-12 maj 2013 Med reservation för ej justerat protokoll. Inledning Kriser utgör inte

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI INLEDNING Ung Vänster är ett socialistiskt förbund. Men vi går inte in i den här valrörelsen med fokus på att förklara, berätta eller ens spekulera i hur ett socialistiskt

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR1 HANDLEDNING

VALFAKTAHÄFTE NR1 HANDLEDNING VALFAKTAHÄFTE NR1 HANDLEDNING INLEDNING Studier och förberedelser i teori, organisation och argumentation är vad som gett Ung Vänsters medlemmar ett rykte om att vara smarta, obevekliga och tuffa snarare

Läs mer

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014.

Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. Brittis Benzlers tal 1 maj 2014. 1a Maj, en dag att fira, men framförallt en dag att politiskt manifestera mot högerpolitik i Sverige och Europa. En dag att tydlig stå upp för våra värderingar om rättvisa,

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till EU-UTTALANDE

Förbundsstyrelsens förslag till EU-UTTALANDE Förbundsstyrelsens förslag till EU-UTTALANDE Ung Vänsters Riksting 0 april 0 0 0 0 0 0 Inledning Den Europeiska Unionen har haft en betydande roll för den politiska utvecklingen i världen under de senaste

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Handlingsprogram för SOCIALISTERNA för en stridbar arbetarrörelse

Handlingsprogram för SOCIALISTERNA för en stridbar arbetarrörelse 1 Handlingsprogram för SOCIALISTERNA för en stridbar arbetarrörelse (antaget 16 mars 2008) Klassenhet Principen om enhet i arbetarklassen är Socialisternas utgångspunkt för all praktik. Enhet i arbetarklassen

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

1 Inledning Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är då femton år sedan vi röstade om medlemskap i den Europeiska Unionen. Under valrörelsen 1994 försökte ja-sidan lansera EU som ett stort

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

SOCIALISTERNA FÖRSVARA VÄLFÄRDEN PROGRAM FÖR. för en stridbar arbetarrörelse!

SOCIALISTERNA FÖRSVARA VÄLFÄRDEN PROGRAM FÖR. för en stridbar arbetarrörelse! PROGRAM FÖR SOCIALISTERNA för en stridbar arbetarrörelse! FÖRSVARA VÄLFÄRDEN MOT BORGARALLIANSENS, SVERIGEDEMOKRATERNAS OCH SVENSKT NÄRINGSLIVS ATTACKER! Antaget på Landsmötet 24 mars 2012 Socialisterna

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Malmö, 2015-09-10 Thomas Carlén LO-ekonom 1 Vad är normkritik? Handlar om att sätta fokus på styrande normer och maktförhållanden. Det innebär

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR6 FEMINISM

VALFAKTAHÄFTE NR6 FEMINISM VALFAKTAHÄFTE NR6 FEMINISM INLEDNING Feminismen är ett av två teoretiska ben i Ung Vänster. Vår valrörelse 2014 kommer dels att genomsyras av ett feministiskt perspektiv, men också att präglas av de renodlat

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Framtiden börjar med barnen... 3 Hälsa

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Hotet mot den svenska modellen

Hotet mot den svenska modellen Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller 90 000 fler öppet arbetslösa? SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se 1. Ett rött eller blått

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014.

ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014. ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014. ett bättre linköping. för alla. Linköping är en bra stad att växa upp och leva i. Men mycket behöver bli bättre. Alldeles

Läs mer