TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar"

Transkript

1 TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar

2 När börja designhistorien? Det finns olika åsikter om när och var man ska börja. En idé är att den börjar med Art Noveau i början på 1900-talet. En del andra föreslår att den borde börja i USA efter andra världskriget då vi får de första Designkontoren av en typ som finns än idag. Framförallt skulle det då vara Raymond Loewy som är en av de första. Ytterligare ett förslag är att den borde börja i Drottning Viktorias England i mitten på 1800-talet då den mekaniska produktionen utvidgades. Jag och många med mig anser att vi ska starta under 1700-talets senare hälft. Det är en period som samman faller med James Watts patent på ångmaskinen och möjligheterna att därmed producera stora mängder tackjärn. Detta gav möjlighet att producera till en vidare krets än den lokala befolkningen. Ångmaskinen sätter fart på tillverkningsmöjligheterna och man får till gång till kraft på ett sätt som man inte haft tidigare. Den här ökade produktionen gör också att man behöver fler och nyare modeller så att man kan sälja fler produkter. Här kommer modellböckerna in i bilden. Modellböckerna innehåller tecknade bilder som kunder kunde beställa produkter ifrån. De som ritade de här modellböckerna kan man säga är ett slags tidiga designers. Utformat föremål har människan gjort sedan tidernas begynnelse. Olika hantverk har haft upphovsmän som naturligtvis ägnat formen betydelse. I designhistorien ser vi designern som en följd utav industrialiseringen. Arbetsfördelningen krävde ett mer specialiserat kunnande. Ett sådant kunnande var den konstnärliga formgivningen i produktutvecklingen. Den kulturella och geografiska avgränsningen. En sak som vi bör ha i åtanke är att designhistorien färgas av den som skriver den. Den kulturella och geografiska avgränsningen är en sådan färgning att vara medveten om. Den färgas av vilka vi är och var i världen vi befinner oss. För oss begränsas nästan alltid designhistorien till Västeuropa och USA. Ett undantag från detta är den oerhört framgångs - rika japanska elektronikindustrin. Den här avgränsningen görs ofta utan särskild eftertanke och är mer en slentrianmässig avgränsning. Det är lättare att känna till det område vi lever och verkar i. Därför blir designhistorien mycket en historia om Europa och USA. Synvinkeln, perspektivet. Förutom den tidsmässiga och kulturella avgränsningen så bör vi också vara medvetna om perspektivet på historien. Olika historiker lägger tyngdpunkten på lite olika saker. I det här sammanhanget bör vi vara medvetna om att det finns ett feministiskt perspektiv, Kvinnor har en förmåga att försvinna i historieskrivningarna. Så är det också i designhistorien. Även om det varit betydligt fler män aktiva så betyder det inte att det helt saknas kvinnor. Det finns kvinnor som varit väl så betydelsefulla som sina manliga kollegor.

3 Ett ytterligare problem att hantera är hur brett eller smalt ska vi se på designhistorien? Ska vi ta med allt eller begränsa oss? Keramik, textil, mode, etc.? Det finns många områden att belysa. Det bästa är nog att se till den övergripande situationen. Formideal Föremål ger uttryck för olika formideal. Det är därför naturligtvis viktigt för människor som jobbar med utformning av produkter att känna till historiens olika formideal. Känner man rötterna så kan man härleda former och/eller utnyttja dem för design i ny tappning. Det blir också lättare att diskutera form om man har en god designhistorisk överblick. Formernas samlevnad. När man pratar om stilar som är typiska för en speciell tidsperiod ska man vara medveten om att flera stilar alltid existerar parallellt. Den stil som kännetecknar en viss tid bryter oftast mot det tidigare rådande och står till viss del för nya idéer vad gäller färg och form. Att modernismen dominerar 1900-talet betyder inte att det är den enda stilen. Flera stilar existerar parallellt t.ex. Art Deco. Dålig smak En under designhistorien vanlig uppfattning är att historiska former inte hör hemma på nya föremål. Historiska former brukat klassas som dålig smak. En orsak till detta är att under århundradena har skickliga hantverkare visat upp sitt kunnande genom att framställa historiska ornament. Ornament som var invecklade, tidskrävande och krävde stor hantverksmässig skicklighet för att utföra. Endast riktigt förmögna människor kunde skaffa sig dessa ornamenterade föremål. En följd av den tilltagande industrialiseringen var möjligheten att tillverka större serier och därmed varor till lägre pris. Dessa tidiga industriprodukter hade ofta låg detaljkvalité. Ett sätt att dölja detta var att skyla över med ornament och dekor. Det var då främst historiska mönster som användes. Kvalitén blev mycket lägre än de hantverksmässigt producerade Föremålen och detta blev då ett exempel på dålig smak. Den här usla kvalitén väcker då motstånd och engagemang. Personer blir upprörda och vill rädda den goda smaken. Det sker då genom att man bildar en grupp, skriver ett manifest eller Bildar en förening som ska rädda den goda smaken. Det här är ett elitistiskt fenomen som säger att vi som är införstådda ska rädda den goda smaken. Vi som vet ska lära de okunniga. De okunniga är nästan alltid folket, den stora massan av människor. Det här tänkande är också inte sällan kopplat till förbättringar av människans livsvillkor. Lär vi ut det sköna eller den goda smaken så blir också människornas liv bättre Josiah Wedegewoods keramikfabrik Ett tidigt exempel på industridesignmässigt tänkande är Wedgewoods keramikfabrik. Te- och kaffedrickandet ökade i England, därmed också det sociala umgänget. Detta stimulerade efterfrågan på Te- och kaffegods. Wedgewood förstod att sölja in sina produkter till kungahuset. Han fick av dåvarande drottningen tillstånd att sälja keramik med namnet Queens ware. Detta gav honom en stor efterfrågan på produkter. Produkter designade som hos kungligheterna.

4 Wedgewood hade vuxit upp i firman och kunde verksamheten utan och innan. Han effektiviserade produktionen och planerade nog för det konstnärliga inflytandet. Effektiviseringen bestod i att de anställda fick specialiserade uppgifter. Tidigare hade alla haft kontroll över hela processen precis som hos hantverkare än idag. Nu fick var och en sin del i stället vilket gjorde processen effektivare. Keramiken dekorerades ofta med antika gudar i vitt på blå bakgrund. Den här keramiken kallas för jasper ware. Wedgewood var också först med att avslöja sammansättningen i kinesiskt benporslin. Wedgewoods keramikfabrik var en tid en av de största i Europa. Thomas Chippendale Chippendale var en skicklig möbeltillverkare som utvecklade sin verksamhet genom att starta ett möbelvaruhus. I detta varuhus kunde kunderna beställa möbler utifrån modellböcker. Modellböckernas skapare var ett slags tidiga designers. Möblerna tillverkades av skickliga hantverkare och modellböckerna representerade naturligtvis den goda smaken. Här är ett exempel på Chippendalefåtölj. (Den här stilen kallas Engelsk Rokoko.) Industrialismens början I mitten av 1700-talet börjar alltså designhistorien då de tekniska nyheterna förändrade förutsättningarna för design. Massproduktionen fick till följd att marknaden blev mättad. För att upprätthålla försäljningen och öka marknadsandelarna behövdes fler modeller. Med hjälp av design kunde fler modeller skapas och på så sätt vidga marknaden och till och med främja exporten. Den här utvecklingen för med sig att vi får en större mängd rika människor. Människor som bildar en förmögen borgarklass, en klass med en allt starkare självkänsla. Vad som är god smak och rätt mode bestäms av aristokratin. Folket har alltid velat imitera aristokrati och kungahus. Det blir ett sätt att skänka lånad glans i sin egen tillvaro. Det är alltså aristokratin som är smakdomare på den här tiden. Ett nytt mode skapar en ny stil. Modellböcker var vanliga under 1700-talet. De kunde visa upp ett urval av ornament för tillverkning av textilier och möbler. Aristokratin kunde beställa från modellböckerna och sedan utfördes tillverkningen av skickliga hantverkare. De här modellböckernas skapare är ett slags tidiga designers. Volymerna ökade och ökade. Det var kvantitet och inte kvalité som gällde för den tidiga tillverkningsindustrin. Behovet av ornament ökade. Ornamenten var främst till för att dölja brister i tillverkningen. Dessa ornament betydde välstånd efter som det fanns förmögna kunder som kunde betala för att få dem hantverksmässigt skickligt utförda. Förändringar i det industrialiserade samhället En följd av industrialiseringen och mekaniseringen var att arbetet delades upp i olika delmoment. En arbetare hade inte längre kontroll över hela tillverkningskedjan. De allra enklaste momenten fick utföras av oskolade människor, kvinnor och barn. I spåren av industrialiseringen följde också social misär. Människorna flyttade in till städerna

5 från landet och lantarbetet. Trångboddhet var vanligt förekommande. I England gjordes uppror mot mekaniseringen. Det fanns en rädsla för att mekaniseringen skulle ta över och människorna bli utan jobb. Spinning Jenny, James Hargreaves uppfinning 1764 var en vägmaskin som väckte människors vrede. Vissa stormade Hargreaves lokal och förstörde Spinning Jenny. I bondesamhället flöt arbete och fritid samman. I industrisamhället kunde hemmet bli en plats för andra aktiviteter. Redan i slutet av 1800-talet fanns professionella kvinnliga heminredare som gav råd och publicerade böcker. Den här industrialiseringen fick till följd att människor lämnade landsbygden för att arbeta i fabrikerna. Urbaniseringen var påbörjad. Det här skapade en hel del misär. Uppdelningen i specialiserade delmoment i tillverkningen gjorde att oskolade människor, kvinnor och barn fick utföra de allra enklaste arbetsuppgifterna. Man hade inte längre kontroll över hela tillverkningskedjan som i jordbrukssamhället. Nu delas också tiden in i arbetstid och fritid. I bondesamhället flöt detta ihop. Man bodde och arbetade på samma ställe. Den här mörka baksidan av industrialismen, den sociala misären men även situationen i fabrikerna, den usla kvalitén och bristen på god form och estetik väckte naturligtvis missnöje. Protester började höras mot den industriella produktionen. Det största och viktigaste namnet i det sammanhanget är John Ruskin John Ruskin ( ) Den främste av motståndarna till industrialismen är John Ruskin. Ruskin hade en professur i konst vid universitetet i Oxford, där han själv var utbildad. Ruskin hade socialistiska idéer och bildade en antiindustriell grupp kallad prerafaeliterna. Den här rörelsen och Ruskins idéer kom senare att tas upp av den betydelsefulla Arts& Crafts rörelsen. Ruskins åsikter om att utnyttja material och tekniker på rätt sätt och till rätt produkter uttrycker grundtankarna till den nya synen på design. Dessa idéer lever kvar i vår nutida syn på design. En andra industriell revolution Utbildningsväsendet var inte specialiserat. En ingenjör var en ingenjör och förmodades kunna det mesta om teknik. Skolningen var varierande för dessa likaså för formgivarna. Några egentliga designutbildningar fanns inte heller. Polytekniska skolor bildas i Frankrike och får efterföljare i andra länder. Den nya tiden kräver nya och specialiserade utbildningar. Vi får en andra industriell revolution under 1800-talet. Detta århundrade blir uppfinningarnas sekel. Många av de stora uppfinningarna kommer till under 1800-talets senare hälft. Morses telegraf (1837), Otis hiss (1852), Siemens dynamo (1866), Edisons glödlampa (1879) Berliners grammofonskiva (1887) samt Bells telefon (1879) är några exempel.

6 Världsutställningarnas århundrade talet är också världsutställningarnas århundrade. Den första världsutställningen var 1851 i Crystal Palace. Världsutställningarna fick väldigt stor betydelse i en tid då kommunikation och information var begränsade. De var en möjlighet att visa upp sitt kunnande och sina produkter för en stor mängd människor från en större del av världen. Crystal Palace utställningen besöktes av besökare. Utställningen i Crystal Palace var en blandning av stilar formelement och ideal. Ett stilmässigt kaos som skulle väcka stark kritik och leda till diskussion om den industriella revolutionens estetik. Den expanderande tillverkningsindustrin och mängden aktörer hade gjort att formspråken bestod av okritiska blandningar från stilar under olika tidsepoker och kulturer. Här deltog också tillverkare från det växande industrilandet på andra sidan Atlanten, USA. Redan här fanns det områden där man var långt framme i jämförelse med sina konkurrenter. Framför allt visade Amerikanerna upp produkter som Segelfartyg, slåttermaskiner och skördetröskor. Skördetröskorna ansågs vara världens bästa. USA I USA tog sig industrialiseringen andra uttryck än i England. Bristen på arbetskraft i USA gjorde att den debatt om industrialiseringen som fanns i Europa inte blev så stark som i Europa. Kritiska röster fanns dock om att smakuppfostran och standarder för god form var nödvändiga. De fick dock aldrig någon större betydelse. Behoven i USA var stora. Massor med verktyg och vapen behövdes. Vapentillverkningen blev det som satte fart på den industriella produktionen i USA. Eli Whitney och Whitneyville Det var just vapentillverkningen som Whitney byggde sin framgång på. Framför allt var det hans standardisering av vapnen så att delarna blev utbytbara mellan alla likadana vapen. Han skapade ett samhälle som skulle vara en förebild. Där fanns ett samhälle som försökte täcka in alla de behov som de som arbetade åt Whitney kunde ha. Skolor, sjukvård, bostäder, kyrkor m.m. är något av det som han byggde i Whitneyville. Whitneys standardiseringsidé togs upp av andra kända industrimän som t.ex. Singer och Remington. Århundradets världsutställning 1876 Industrialismen och alla de nya innovationerna som följde på den medförde en ny estetik som man aldrig tidigare beskådat. Detta väckte ett enormt intresse. Världsutställningen i Philadelphia lockade 10 miljoner besökare. Detta i en tid då det inte var helt lätt att resa. London och utställningen i Crystal Place hade redan då lockat många besökare men denna i Philadelphia övertrumfade Crystal Palace rejält. Redan i London var man störst bäst och snabbast inom många områden. Här visades upp saker som segelfartyg, skördetröskor och slåttermaskiner. Dessa ansågs vara världens bästa. Här visar också bröderna Thonet från Wien upp sin caféstol. Den var ett av de första och förnämsta exemplen på en rationellt formgiven produkt anpassad till den nya industriproduktionen.

7 Thonetstolen var gjord i böjträ. Den var stapelbar, lätt att lyfta, flytta och rationell att tillverka. Här visar också Shakers upp sina stilbildande möbler. Shakers förekom 1900-talets funktionalism och blev inspirationskälla för dess anhängare. Industrikonst och konstindustri Som tidigare sagts bestod formgivningen under 1800-talet till stor del av att förse föremålen med ornament. Formgivningen uppgift blev att dekorera produkterna för att på så sätt dölja brister i maskintillverkningen. Formgivningen skulle dessutom uppfylla estetiska och marknadsföringsmässiga krav. Det här gav upphov till det som kom att kallas konstindustri ( Industrial Art). Ett produktexempel på dekorerat föremål är symaskinen. Här hade dekoren en ytterligare uppgift. Eftersom sy var något som kvinnor gjorde och dessutom skedde det i hemmet ansåg t.ex. tillverkaren Singer att man måste dölja att det handlade om en maskin. Det ansågs annars finnas en risk att symaskinen skulle skrämma kvinnor från att använda den. Arkitekturen Arkitekturen är sist med att utnyttja den nya teknologin. Här är arkitekten Louis Sullivan banbrytande. Han låter formen och funktionen bli ett uttryck för innehållet, ett tidigt funktionalistiskt tänkande. Byggnaderna är däremot dekorerade till skillnad mot den kommande funktionalismen men dekoren ska uttrycka byggnadens funktion och form. God och dålig smak, estetiskt förfall Den stilblandning som den nya tiden uttrycker på världsutställningarna eller kanske snarare bristen på stil väcker starka reaktioner. I England uppstår en motrörelse med Sir Henry Cole som en av förgrundsfigurerna. Världsutställningen i London 1851 visade tydligt på ett behov av estetisk medvetenhet. Han tar upp kampen mot vad han anser vara industritillverkningens brist på god form. Ett sätt att förbättra designen och att uppfostra människorna till bättre smak är framtagningen av modellböcker. En tidig designskola startas också och en designtidskrift. Mästerprov i ornamentering är en ytterligare insats i den goda smakens namn. Modellböckerna får en enorm betydelse framför allt för textildesignen i Storbritannien. Arts & Craft rörelsen John Ruskin, Sir Henry Cole är två personer vars idéer leder till den framväxande Arts & Craft rörelsen, Den här rörelsen växer sig stark under 1800 talet och finns även i Canada och USA, Den påverkar mycket av debatten inom designen långt in på 1900-talet. En debatt som också ligger till grund för föreningar som Deutsche Werkbund och Svenska slöjdföreningen. Art Noveau och Wiener Werkstätte är riktningar inom designhistorien som direkt är påverkade av den här rörelsen. William Morris tar till sig de här idéerna och lägger till ett socialt engagemang. Morris är en av den brittiska socialiströrelsens grundare. Företaget Morris & Co eller bara the Firm är ett viktigt inslag. William Morris anses av många som den moderna designens viktigaste förgrundsgestalt.

8 Eklekticismen. Det stilkaos som man kan se under senare delen av 1800-talet och som utspelar sig under Drottning Viktorias styre kallas ibland för Eklekticismen. Den består av en mängd stilar i till synes ingen gemensam tanke. Art Noveau Stilkaoset, de historiska förebilderna och den nya tekniken gjorde att en samling konstnärer ansåg det gamla överspelat och passé. Man längtade efter något nytt. Framförallt ville man se en mer medveten forma som tog hänsyn till material, teknik och skönhet. Den här stilen som är en direkt motreaktion till det tidigare stilkaoset kallas Art Noveau. Den har olika namn i olika länder. Jugend, nationalromantik, liberty style, eller style Anglais är några. Stilen består av ofta av böljande former, former från växtriket. Mörka trämaterial såsom ädelträ är också vanliga. Öppnandet av det slutna riket Japan påverkar också stilarna i Västerlandet. Japan hade ju varit en sluten värld till dess att Parry tvingade japans kejsare att öppna landet Många offentliga miljöer utformas med det här stilidealet. En av de mer kända är tunnelbanenedgången i Paris. Metron. Jugendrörelsen har stora sociala ambitioner. Man vill verkligen göra något föra att återupprätta hantverket och estetiken. Goda material och gott hantverk gör dock att ambitionerna inte blir uppfyllda. Många stora namn är verksamma i den här perioden. Namn som Victor Horta, Van der Velde, Charles Rennie MacIntosh, m.fl. Stilen ser olika ut i olika länder. Tiffanylampan är ett exempel på amerikansk jugend. I Barcelona börjar katedralen La Sacrada Familia byggas som Gaudi ritat. I Skottland får vi Jugend inspirerat av keltisk kultur. Jugendperioden blir kortvarig och reda 1903 hade den nått sin kulmen. Van der Velde var konstnär men släppte måleriet för att arbeta som designer. Han var framgångsrik och framgångarna leder till att han får arbeta åt storhertigen av Sachsen Weimar. Hans uppdrag är att arbeta för att industri och design ska närma sig varandra. Van Der Velde ritar och grundar under den här tiden Weimarer Kunstgewerkschule Här kommer så småningom den mest betydelsefulla designskolan under 1900 talet att starta. Stilen blir kortvarig men betydelsefull. I Österrike finns en konstnärsgrupp som kallas Seccessionen under ledning av Gustav Klimt. Han och gruppen startar Wiener Werkstätte som blir en slags jugend på övertid. Påverkan av Rennie MacIntosh är tydlig och formerna blir abstraktare. Jugendstilen undvek skarpa hörn och klädde in dem i naturformer. Wiener Werkstätte är kantigare och mer stiliserad. Framförallt är de sparsammare med dekor och ornament. Ornamenten begränsas av ramar. Man jobbar med tomrummet. Wiener Werkstätte kan sägas ha uppfunnit tomrummet i dekoren. Motståndet Det fanns ett motstånd mot att konstnärer jobbade i industrin. Det ansågs av vissa vara en form av prostitution. En av de betydelsefullaste motståndarna var arkitekten Adolf Loos som ansåg att konstnärer inte skulle arbeta med industrin och masstillverkningen. Loos sade att konstnärerna lika gärna kunde sopa gatorna för där skulle de göra mer nytta.

9 Loos var också väldigt kritisk mot de organisationer som bildats för att sammanföra design, konst och industritillverkning. Loos ansåg att design och konst skulle skiljas åt. Produkternas form behövde ingen konstnärlig utformning. Som exempel tog han t.ex. hästsadeln som fått sin form p.g a. sin funktion och århundradens hantverk. Han var också motståndare till organisationer som Deutsche Werkbund eftersom deras uppgift var att sammanföra konst och industritillverkning. En annan förespråkare för att konsten inte hade med industrins produkter att göra var Hermann Munthesius. Munthesius förespråkade typformer. Former som han ansåg vara bevis på att konstnärerna inte behövdes i produktionen. Fiolen, Cykeln, segelbåten var sådan exempel enl. honom. I Deutsche Werkbund träffades många av de stora namnen inom Europeisk arkitektur, Namn som Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, m.fl. Den här konflikten leder senare till att två av Loos och Munthesius motståndare bildar den mest inflytelserika designskolan hittills, BAUHAUS. Peter Behrens och AEG Peter Behrens räknas som den första egentliga industridesignern och han var självlärd. De 7 år han arbetade på AEG framstår som banbrytande. Peter Behrens tar upp maskinformernas karaktäristik i sin formgivning. Han skapar ett enhetligt formspråk i AEG:s produkter. Här jobbar också de personer som kommer att skapa den dominerande stilen under 1900-talet, modernismen. Universella Former(typformer) Idén om att hitta en bestående form, en form som inte behöver förändras är ett återkommande fenomen i designhistorien. Henry Ford ansåg t.ex. att T-forden var en sådan form. Ingen mer design skulle behövas. Ford var till sist riktigt illa ute innan man lyckades lansera A-forden som ersättare och rädda företaget talet Jugend efterträds av funktionalismen. Det ska ta hela 80 år innan den blir ifrågasatt. Den tidiga funktionalismen som hade enkelhet som ideal och var motståndare till dekor och ornament men hade ett vackert formspråk anammades snar ta av tillverkningsindustrin. Idealen passade den nya tidens tillverkning perfekt. Massproduktion och enkelhet kunde ge stora vinster talet är också ismernas århundrade. Här finns futurism, dadaism, surrealism, kubism, purism. Purismens stora företrädare är Le Corbusier. I Sverige ombildas den 1845 grundade Svenska slöjdföreningen 1915 till en anpassad version av den tyska Deutsche Werkbund. Svenska slöjdföreningen ger ut propaganda tidskriften Vackrare vardagsvara. En viktig händelse i svensk industridesign, Här propagerar man för att arbetarklassen ska få vackrare och funktionellare föremål i sin vardag, Wilhelm Kåges arbetarservis är ett exempel på en sådan produkt.

10 USA, depression och 30-tal I depressionens USA på 30-talet var det viktigt att få igång konsumtionen. Här satsar man stort på att designa nya produkter som ska tilltala konsumenterna. Här föds begreppet styling inom Industridesignen, vilket betyder att man bara formger produktens yta. Strömlinjeformen skapas. Den förknippas framförallt med Raymond Loewy, invandrad fransk ingenjör. Raymond Loewy öppnar det första moderna industridesignkontoret. Han blir mycket framgångsrik. Samtida med Loewy är Walter Dorwin Teague, Norman Bel Geddes och Henry Dreyfuss De här fyra amerikanska industridesignerna brukar benämnas som the big four. Svensk industridesign Svensk industridesign är tidigt etablerad på världsmarknaden då vi har fordon, dammsugare och telefoner som exportvaror. Tidiga svenska industridesigners är t.ex. Sixten Sason, Alvar Lenning, Pelle Pettersson, Ralph Lysell, Sigvard Bernadotte, Rune Monö, m. fl. de här tidiga pionjärerna var oftast inte industridesignerutbildade utan var t.ex. Ingenjörer. Bernadotte var silversmed. Sason var illustratör. Ralph Lysell är den som betraktas som först av de svenska. Lysell hade varit i USA och ritat bland annat en bil som byggts och provkörts. Lysells karriär blev kort men han hade ett eget designkontor. Han har bland annat ritat Ericophonen den så kallade Cobran. Svensk industridesign är mån om att vara anpassad till människan och hennes behov och förutsättningar. Ergonomidesigngruppen och A&E Design är några som varit framgångsrika med ergonomi som specialitet Designskolan i Ulm Den sen länge stängda Bauhausskolan får en efterföljare i Ulm. Här försöker man bygga vidare på de idéer som Bauhaus hade. Den nya tidens industri gör dock att vissa delar är föråldrade. Konsten får en helt annan roll än i Bauhaus. Det behövs designers som är bättre anpassade till den samtida industrin. Skolan var dock framgångsrik och har haft ett stort inflytande på hur andra designskolor ser ut. Den stängs 1969 på grund av stridigheter. Striden handlar om synen på konstens roll och utrymme i designundervisningen. Bill är den som har en traditionell syn på konstens roll och Maldonado har en helt annan. Maldonado anser att föremålen har en inneboende estetik och att designerns roll är koordinatorns. Maldonado anser att det behövs en helt ny typ av designutbildning. Där bör ingå ämnen som sociologi, cybernetik, kommunikationsteori, semiotik och ergonomi. Maldonado anses var en av de viktigaste teoretikerna inom modern industridesign. På 70-talet försöker designen vara samhällsmedveten, design för funktionshindrade, design för utvecklingsländer och fattiga är en ledstjärna. Victor Papaneks bok design for the real world är en tidstypisk inspiratör. På 80-talet kommer en motrörelse. Man blir mer estetiskt engagerad än socialt. Designen blir dyr, exklusiv och tar inga samhällshänsyn. Postmodernismen är den nya tidens stil. Här lånar man åter igen in historiska former.

11 Memphisgruppen blir de som får funktionalismen att efter 80 år bli ifrågasatt. Det kanske mest kända namnet i den gruppen är Ettore Sotsass.

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Designteori Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Sammanfattning Designteori

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson Det industriella byggandets historia Helena Johnsson Japan 700-talet Traditionella byggnader följde ett modulsystem för mått Fredrik Blom 1820-1840 Stockholm Flyttbara hus England The Portable Manning

Läs mer

2014-09-23. Löpande bandet. Christian Wikman, Jakob Lagerwall, Tobias Schack. Maskiningenjör - Halmstad högskola

2014-09-23. Löpande bandet. Christian Wikman, Jakob Lagerwall, Tobias Schack. Maskiningenjör - Halmstad högskola 2014-09-23 Löpande bandet Christian Wikman, Jakob Lagerwall, Tobias Schack Maskiningenjör - Halmstad högskola Innehåll Bakgrund... 1 Löpande bandets funktion... 2 Personerna bakom innovationen... 3 Innovationens

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Romansk stil (1050 till

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

På följande sidor kommer bilder från arbetet i Sydafrika och de prototyper vi tagit fram. Tor & Mattias

På följande sidor kommer bilder från arbetet i Sydafrika och de prototyper vi tagit fram. Tor & Mattias I mitten på februari började vi diskutera att göra examensarbetet tillsammans. Vi hade tidigare pratat om att arbeta ihop och det kändes då självklart att börja samarbetet med ett större projekt. Vi började

Läs mer

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till fortbildning för arkitekter på Capella gården i kreativitetens tecken. Vi utforskar

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET Tid: 60 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Moderniseringens kris

Moderniseringens kris Moderniseringens kris Modernisering: förändring från det traditionella och agrara till ett samhälle karakteriserat av industrialisering, urbanitet och sekulärt tänkande. Fokus på planering av samhälle

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Kompetensinventering:

Kompetensinventering: Kompetensinventering: Redan som ung kom bilder till mig naturligt. Min far utbildade poliser att fotografera och allt annat som rör sig runt det. Jag ville också kunna ta bilder, frysa de viktiga och mindre

Läs mer

Urban ekonomi. Varför städer? Urban ekonomi. O Sullivan Why do cities exist? Varför städer? Komparativa fördelar

Urban ekonomi. Varför städer? Urban ekonomi. O Sullivan Why do cities exist? Varför städer? Komparativa fördelar Urban ekonomi Varför städer? Urban ekonomi O Sullivan Why do cities exist? Urban ekonomi handlar om hur hushåll och företag väljer att lokalisera sig. Antar att företag och individer är mobila, i alla

Läs mer

OM HANTVERK OCH SKRÅVÄSENDE VEM FORMGAV FÖRR?

OM HANTVERK OCH SKRÅVÄSENDE VEM FORMGAV FÖRR? OM HANTVERK OCH SKRÅVÄSENDE VEM FORMGAV FÖRR? Vem gjorde sakerna och vem bestämde hur de skulle se ut före industrialismens genombrott? Innan det fanns fabriker och industrier tillverkades saker antingen

Läs mer

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 För att nå målen för godkänt skall eleven Redogöra för skiftesreformerna och förändringarna i jordbruket under 1800-talet Redogöra för några betydelsefulla

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE.

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE. 2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE Designgymnasiet designgymnasiet.se 2 3 Om du vet var du vill, så kan

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor.

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. 1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. Väl känt är att Gustav III lät tillverka kritpipor till minne av sin så kallade revolution eller stadskupp som skedde den 19 augusti 1772 och vid några efterkommande

Läs mer

120 Years W&H W&H makes history

120 Years W&H W&H makes history 120 Years W&H W&H makes history 1890 Företaget W&H grundas Här startar en framgångshistoria. Ingenjörerna Jean Weber och Hugo Hampel grundar ett företag som tillverkar hand- och vinkelstycken - W&H märket

Läs mer

We Celebrate Spring. 15 Januari, 2013

We Celebrate Spring. 15 Januari, 2013 We Celebrate Spring 15 Januari, 2013 Våren är en tid att fira, en tid för högtider som bröllop, konfirmation och skolavslutningar men kanske också för att fira det där nya jobbet som någon fick? Eller

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum 2014-03-18 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar !!Juridisk(översiktskurs(I(J0008N(

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

DESIGNARKIVET EN ÖVERSIKT. Senast uppdaterad: 2010-08-24

DESIGNARKIVET EN ÖVERSIKT. Senast uppdaterad: 2010-08-24 EN ÖVERSIKT Senast uppdaterad: 2010-08-24 Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48 50, SE-167 33 Bromma Tel 08-634 99 00, info@naringslivshistoria.se, www.naringslivshistoria.se Designarkivet

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Av: Sven & Andrew 9E

Av: Sven & Andrew 9E Av: Sven & Andrew 9E Telefonens utveckling Antonio Meucci Antonio Meucci uppfann omkring 1849 telefonen, som han kunde ha mellan sovrummet och kontoret eftersom att han fru inte kunde röra sig. Den presenterades

Läs mer

En idéskrift. En idéskrift

En idéskrift. En idéskrift En idéskrift En idéskrift I den numera klassiska What is a city? (1937) beskriver Lewis Mumford staden som en social teater, med de sociala aktiviteterna som stadens kärna och människan i fokus. Med det

Läs mer

Cykelns utveckling 1

Cykelns utveckling 1 Cykeln 1. Cykelns historia De första cyklarna kom i slutet av 1700-talet Ordet cykel kommer från franskans bicycle Tidiga idéer om cyklar med 3-5 hjul fanns lyckades aldrig Cykelns föregångare en sparkcykel

Läs mer

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC Hitta stilen till ditt hus - renovering med VELFAC 2 VELFAC 400i Hitta stilen till ditt hus Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Per Eklund. Stenarbetsmuseum Yxhult

Per Eklund. Stenarbetsmuseum Yxhult Per Eklund Stenarbetsmuseum Yxhult Per Eklund Per Eklund Per Eklund var verksam som keramiker under nästan sju decennier. I början av 2000-talet skänkte han delar av sin samling till Kumla kommun. Samlingen

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Vi omfamnar olikheten

Vi omfamnar olikheten Vi omfamnar olikheten I gränslandet mellan det privata och offentliga rummet En källa av kunskap och erfarenhet Att dra lärdom av historien är viktigt. Både för människa och miljö. På NC använder vi vår

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Illustration Stina Johnson

Illustration Stina Johnson Illustration Stina Johnson Land, stad eller mittemellan? Tanken om det goda livet där allting är i harmoni. Två skilda idealbilder - landet och staden Upplägg S könlitterära och Facklitterära exempel:

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Mälardalens högskola. Öppen innovation. Ett PM I kursen produkt och processutveckling, KPP306

Mälardalens högskola. Öppen innovation. Ett PM I kursen produkt och processutveckling, KPP306 Mälardalens högskola Öppen innovation Ett PM I kursen produkt och processutveckling, KPP306 : Marcelle Ghaoui, Anders Rundgren och Fredrik Wörmke 3/4/2010 Inledning I kursen produkt och processutveckling

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Sara Szyber. Sara Szyber Inredningsarkitekt

Sara Szyber. Sara Szyber Inredningsarkitekt Sara Szyber Inredningsarkitekt utbildad på Konstfack. Gör bland annat produkter för Design House Stockholm och Formtanke. Arbetar också regelbundet med utställningar i samarbete med bland andra Futurniture

Läs mer

hem- och konsumentkunskap

hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 vi visar vägen F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 2 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 3 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Det är svårare än vad man tror så enkelt är det

Det är svårare än vad man tror så enkelt är det Det är svårare än vad man tror så enkelt är det Skillnaden mellan att göra en uppdragsbild eller en egen bild är väldigt enkel för mig. Med mina egna bilder är jag uppdragsgivare, det är min egen berättelse

Läs mer

M A L I N B J Ö R K L U N D V Ä X T R I K E N. växtriken Illustrationer & bilder av Malin Björklund

M A L I N B J Ö R K L U N D V Ä X T R I K E N. växtriken Illustrationer & bilder av Malin Björklund M A L I N B J Ö R K L U N D V Ä X T R I K E N växtriken Illustrationer & bilder av Malin Björklund Innehållsförteckning Malin Björklund ritar mönster och illustrationer som är inspirerade av naturen och

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

"Samhället är fyllt av felaktigt utformade miljöer och produkter." Prefekt Niels-Henry Mörck.

Samhället är fyllt av felaktigt utformade miljöer och produkter. Prefekt Niels-Henry Mörck. "Samhället är fyllt av felaktigt utformade miljöer och produkter." Prefekt Niels-Henry Mörck. 108 109 Mitt i Göteborgs centrum, vid en stillsam sidogata till den brusande avenyn, ligger ett stort slottsliknande

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

TEMA LONDON / UTANFÖR VÄLFÄRDEN

TEMA LONDON / UTANFÖR VÄLFÄRDEN HUDSON I NEW YORK. Fullt av konstiga saker bor du på Hudson vet du vad du vill ha. Och att hotellrummen är väldigt små spelar ingen roll. Du är på rätt plats. 80 080_084_temaLDF proleteriat_1011.indd 80

Läs mer

Strategi och åtgärder. Underlag för dialog

Strategi och åtgärder. Underlag för dialog Strategi och åtgärder Underlag för dialog 1 Byggbranschen kundvärde för pengarna fåtalsdominans med föga kundorientering, låg effektivitet, => lågt kundvärde pengarna (låg kvalitet) och för litet utbud

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

A.. r jag. Forskning visar att majoriteten av alla personer föds med ungefär samma grundförutsättning för att tänka kreativt.

A.. r jag. Forskning visar att majoriteten av alla personer föds med ungefär samma grundförutsättning för att tänka kreativt. A.. r jag kreativ?! Kreativitet är något man kan utveckla och träna upp. Och det är dessutom förvånansvärt enkelt och roligt. Så för att uppmuntra till svenska barns kreativitet och upptäckarglädje drar

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Konstnärliga Kosta Boda

Konstnärliga Kosta Boda Konstnärliga Kosta Boda 13 Augusti, 2014 Med en knivskarp känsla för det grafiska och det samtida har Sara Woodrow skapat sin första kollektion för Kosta Boda. Det målade glaset har länge varit ett av

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist.

Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist. Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. En chef måste man följa, en ledare vill man följa. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist. De stora ledarna

Läs mer

Ateljévistelse för yrkesverksamma bildkonstnärer vid SOMA, Mexiko City

Ateljévistelse för yrkesverksamma bildkonstnärer vid SOMA, Mexiko City Maria Skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm Tel: 08 50 65 50 00 / Fax: 08 50 65 50 90 info@iaspis.se / www.iaspis.se Ateljévistelse för yrkesverksamma bildkonstnärer vid SOMA, Mexiko City Vistelseperiod:

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT Patrick Luthardt Marie Norling 2/23/2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Kapitel 10

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Stil & Interiör: Personlig inredning. Hela vårt sortiment och webshop hittar du på dixie.se. Gästvänliga detaljer

Stil & Interiör: Personlig inredning. Hela vårt sortiment och webshop hittar du på dixie.se. Gästvänliga detaljer Våren 2015 Hela vårt sortiment och webshop hittar du på dixie.se Gästvänliga detaljer Få dina gäster och vänner att känna sig extra välkomna Stil & Interiör: Personlig inredning Medvetenhet Följer REACH:s

Läs mer

Tro på din första idé!

Tro på din första idé! Tro på din första idé! Tom Hedqvist är en av våra mest kända formgivare och rektor för Beckmans Designhögskola i Stockholm. År 1991 designade Tom dekoren på Arlas randiga mjölkpaket. Jag gjorde en snabb

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer