TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar"

Transkript

1 TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar

2 När börja designhistorien? Det finns olika åsikter om när och var man ska börja. En idé är att den börjar med Art Noveau i början på 1900-talet. En del andra föreslår att den borde börja i USA efter andra världskriget då vi får de första Designkontoren av en typ som finns än idag. Framförallt skulle det då vara Raymond Loewy som är en av de första. Ytterligare ett förslag är att den borde börja i Drottning Viktorias England i mitten på 1800-talet då den mekaniska produktionen utvidgades. Jag och många med mig anser att vi ska starta under 1700-talets senare hälft. Det är en period som samman faller med James Watts patent på ångmaskinen och möjligheterna att därmed producera stora mängder tackjärn. Detta gav möjlighet att producera till en vidare krets än den lokala befolkningen. Ångmaskinen sätter fart på tillverkningsmöjligheterna och man får till gång till kraft på ett sätt som man inte haft tidigare. Den här ökade produktionen gör också att man behöver fler och nyare modeller så att man kan sälja fler produkter. Här kommer modellböckerna in i bilden. Modellböckerna innehåller tecknade bilder som kunder kunde beställa produkter ifrån. De som ritade de här modellböckerna kan man säga är ett slags tidiga designers. Utformat föremål har människan gjort sedan tidernas begynnelse. Olika hantverk har haft upphovsmän som naturligtvis ägnat formen betydelse. I designhistorien ser vi designern som en följd utav industrialiseringen. Arbetsfördelningen krävde ett mer specialiserat kunnande. Ett sådant kunnande var den konstnärliga formgivningen i produktutvecklingen. Den kulturella och geografiska avgränsningen. En sak som vi bör ha i åtanke är att designhistorien färgas av den som skriver den. Den kulturella och geografiska avgränsningen är en sådan färgning att vara medveten om. Den färgas av vilka vi är och var i världen vi befinner oss. För oss begränsas nästan alltid designhistorien till Västeuropa och USA. Ett undantag från detta är den oerhört framgångs - rika japanska elektronikindustrin. Den här avgränsningen görs ofta utan särskild eftertanke och är mer en slentrianmässig avgränsning. Det är lättare att känna till det område vi lever och verkar i. Därför blir designhistorien mycket en historia om Europa och USA. Synvinkeln, perspektivet. Förutom den tidsmässiga och kulturella avgränsningen så bör vi också vara medvetna om perspektivet på historien. Olika historiker lägger tyngdpunkten på lite olika saker. I det här sammanhanget bör vi vara medvetna om att det finns ett feministiskt perspektiv, Kvinnor har en förmåga att försvinna i historieskrivningarna. Så är det också i designhistorien. Även om det varit betydligt fler män aktiva så betyder det inte att det helt saknas kvinnor. Det finns kvinnor som varit väl så betydelsefulla som sina manliga kollegor.

3 Ett ytterligare problem att hantera är hur brett eller smalt ska vi se på designhistorien? Ska vi ta med allt eller begränsa oss? Keramik, textil, mode, etc.? Det finns många områden att belysa. Det bästa är nog att se till den övergripande situationen. Formideal Föremål ger uttryck för olika formideal. Det är därför naturligtvis viktigt för människor som jobbar med utformning av produkter att känna till historiens olika formideal. Känner man rötterna så kan man härleda former och/eller utnyttja dem för design i ny tappning. Det blir också lättare att diskutera form om man har en god designhistorisk överblick. Formernas samlevnad. När man pratar om stilar som är typiska för en speciell tidsperiod ska man vara medveten om att flera stilar alltid existerar parallellt. Den stil som kännetecknar en viss tid bryter oftast mot det tidigare rådande och står till viss del för nya idéer vad gäller färg och form. Att modernismen dominerar 1900-talet betyder inte att det är den enda stilen. Flera stilar existerar parallellt t.ex. Art Deco. Dålig smak En under designhistorien vanlig uppfattning är att historiska former inte hör hemma på nya föremål. Historiska former brukat klassas som dålig smak. En orsak till detta är att under århundradena har skickliga hantverkare visat upp sitt kunnande genom att framställa historiska ornament. Ornament som var invecklade, tidskrävande och krävde stor hantverksmässig skicklighet för att utföra. Endast riktigt förmögna människor kunde skaffa sig dessa ornamenterade föremål. En följd av den tilltagande industrialiseringen var möjligheten att tillverka större serier och därmed varor till lägre pris. Dessa tidiga industriprodukter hade ofta låg detaljkvalité. Ett sätt att dölja detta var att skyla över med ornament och dekor. Det var då främst historiska mönster som användes. Kvalitén blev mycket lägre än de hantverksmässigt producerade Föremålen och detta blev då ett exempel på dålig smak. Den här usla kvalitén väcker då motstånd och engagemang. Personer blir upprörda och vill rädda den goda smaken. Det sker då genom att man bildar en grupp, skriver ett manifest eller Bildar en förening som ska rädda den goda smaken. Det här är ett elitistiskt fenomen som säger att vi som är införstådda ska rädda den goda smaken. Vi som vet ska lära de okunniga. De okunniga är nästan alltid folket, den stora massan av människor. Det här tänkande är också inte sällan kopplat till förbättringar av människans livsvillkor. Lär vi ut det sköna eller den goda smaken så blir också människornas liv bättre Josiah Wedegewoods keramikfabrik Ett tidigt exempel på industridesignmässigt tänkande är Wedgewoods keramikfabrik. Te- och kaffedrickandet ökade i England, därmed också det sociala umgänget. Detta stimulerade efterfrågan på Te- och kaffegods. Wedgewood förstod att sölja in sina produkter till kungahuset. Han fick av dåvarande drottningen tillstånd att sälja keramik med namnet Queens ware. Detta gav honom en stor efterfrågan på produkter. Produkter designade som hos kungligheterna.

4 Wedgewood hade vuxit upp i firman och kunde verksamheten utan och innan. Han effektiviserade produktionen och planerade nog för det konstnärliga inflytandet. Effektiviseringen bestod i att de anställda fick specialiserade uppgifter. Tidigare hade alla haft kontroll över hela processen precis som hos hantverkare än idag. Nu fick var och en sin del i stället vilket gjorde processen effektivare. Keramiken dekorerades ofta med antika gudar i vitt på blå bakgrund. Den här keramiken kallas för jasper ware. Wedgewood var också först med att avslöja sammansättningen i kinesiskt benporslin. Wedgewoods keramikfabrik var en tid en av de största i Europa. Thomas Chippendale Chippendale var en skicklig möbeltillverkare som utvecklade sin verksamhet genom att starta ett möbelvaruhus. I detta varuhus kunde kunderna beställa möbler utifrån modellböcker. Modellböckernas skapare var ett slags tidiga designers. Möblerna tillverkades av skickliga hantverkare och modellböckerna representerade naturligtvis den goda smaken. Här är ett exempel på Chippendalefåtölj. (Den här stilen kallas Engelsk Rokoko.) Industrialismens början I mitten av 1700-talet börjar alltså designhistorien då de tekniska nyheterna förändrade förutsättningarna för design. Massproduktionen fick till följd att marknaden blev mättad. För att upprätthålla försäljningen och öka marknadsandelarna behövdes fler modeller. Med hjälp av design kunde fler modeller skapas och på så sätt vidga marknaden och till och med främja exporten. Den här utvecklingen för med sig att vi får en större mängd rika människor. Människor som bildar en förmögen borgarklass, en klass med en allt starkare självkänsla. Vad som är god smak och rätt mode bestäms av aristokratin. Folket har alltid velat imitera aristokrati och kungahus. Det blir ett sätt att skänka lånad glans i sin egen tillvaro. Det är alltså aristokratin som är smakdomare på den här tiden. Ett nytt mode skapar en ny stil. Modellböcker var vanliga under 1700-talet. De kunde visa upp ett urval av ornament för tillverkning av textilier och möbler. Aristokratin kunde beställa från modellböckerna och sedan utfördes tillverkningen av skickliga hantverkare. De här modellböckernas skapare är ett slags tidiga designers. Volymerna ökade och ökade. Det var kvantitet och inte kvalité som gällde för den tidiga tillverkningsindustrin. Behovet av ornament ökade. Ornamenten var främst till för att dölja brister i tillverkningen. Dessa ornament betydde välstånd efter som det fanns förmögna kunder som kunde betala för att få dem hantverksmässigt skickligt utförda. Förändringar i det industrialiserade samhället En följd av industrialiseringen och mekaniseringen var att arbetet delades upp i olika delmoment. En arbetare hade inte längre kontroll över hela tillverkningskedjan. De allra enklaste momenten fick utföras av oskolade människor, kvinnor och barn. I spåren av industrialiseringen följde också social misär. Människorna flyttade in till städerna

5 från landet och lantarbetet. Trångboddhet var vanligt förekommande. I England gjordes uppror mot mekaniseringen. Det fanns en rädsla för att mekaniseringen skulle ta över och människorna bli utan jobb. Spinning Jenny, James Hargreaves uppfinning 1764 var en vägmaskin som väckte människors vrede. Vissa stormade Hargreaves lokal och förstörde Spinning Jenny. I bondesamhället flöt arbete och fritid samman. I industrisamhället kunde hemmet bli en plats för andra aktiviteter. Redan i slutet av 1800-talet fanns professionella kvinnliga heminredare som gav råd och publicerade böcker. Den här industrialiseringen fick till följd att människor lämnade landsbygden för att arbeta i fabrikerna. Urbaniseringen var påbörjad. Det här skapade en hel del misär. Uppdelningen i specialiserade delmoment i tillverkningen gjorde att oskolade människor, kvinnor och barn fick utföra de allra enklaste arbetsuppgifterna. Man hade inte längre kontroll över hela tillverkningskedjan som i jordbrukssamhället. Nu delas också tiden in i arbetstid och fritid. I bondesamhället flöt detta ihop. Man bodde och arbetade på samma ställe. Den här mörka baksidan av industrialismen, den sociala misären men även situationen i fabrikerna, den usla kvalitén och bristen på god form och estetik väckte naturligtvis missnöje. Protester började höras mot den industriella produktionen. Det största och viktigaste namnet i det sammanhanget är John Ruskin John Ruskin ( ) Den främste av motståndarna till industrialismen är John Ruskin. Ruskin hade en professur i konst vid universitetet i Oxford, där han själv var utbildad. Ruskin hade socialistiska idéer och bildade en antiindustriell grupp kallad prerafaeliterna. Den här rörelsen och Ruskins idéer kom senare att tas upp av den betydelsefulla Arts& Crafts rörelsen. Ruskins åsikter om att utnyttja material och tekniker på rätt sätt och till rätt produkter uttrycker grundtankarna till den nya synen på design. Dessa idéer lever kvar i vår nutida syn på design. En andra industriell revolution Utbildningsväsendet var inte specialiserat. En ingenjör var en ingenjör och förmodades kunna det mesta om teknik. Skolningen var varierande för dessa likaså för formgivarna. Några egentliga designutbildningar fanns inte heller. Polytekniska skolor bildas i Frankrike och får efterföljare i andra länder. Den nya tiden kräver nya och specialiserade utbildningar. Vi får en andra industriell revolution under 1800-talet. Detta århundrade blir uppfinningarnas sekel. Många av de stora uppfinningarna kommer till under 1800-talets senare hälft. Morses telegraf (1837), Otis hiss (1852), Siemens dynamo (1866), Edisons glödlampa (1879) Berliners grammofonskiva (1887) samt Bells telefon (1879) är några exempel.

6 Världsutställningarnas århundrade talet är också världsutställningarnas århundrade. Den första världsutställningen var 1851 i Crystal Palace. Världsutställningarna fick väldigt stor betydelse i en tid då kommunikation och information var begränsade. De var en möjlighet att visa upp sitt kunnande och sina produkter för en stor mängd människor från en större del av världen. Crystal Palace utställningen besöktes av besökare. Utställningen i Crystal Palace var en blandning av stilar formelement och ideal. Ett stilmässigt kaos som skulle väcka stark kritik och leda till diskussion om den industriella revolutionens estetik. Den expanderande tillverkningsindustrin och mängden aktörer hade gjort att formspråken bestod av okritiska blandningar från stilar under olika tidsepoker och kulturer. Här deltog också tillverkare från det växande industrilandet på andra sidan Atlanten, USA. Redan här fanns det områden där man var långt framme i jämförelse med sina konkurrenter. Framför allt visade Amerikanerna upp produkter som Segelfartyg, slåttermaskiner och skördetröskor. Skördetröskorna ansågs vara världens bästa. USA I USA tog sig industrialiseringen andra uttryck än i England. Bristen på arbetskraft i USA gjorde att den debatt om industrialiseringen som fanns i Europa inte blev så stark som i Europa. Kritiska röster fanns dock om att smakuppfostran och standarder för god form var nödvändiga. De fick dock aldrig någon större betydelse. Behoven i USA var stora. Massor med verktyg och vapen behövdes. Vapentillverkningen blev det som satte fart på den industriella produktionen i USA. Eli Whitney och Whitneyville Det var just vapentillverkningen som Whitney byggde sin framgång på. Framför allt var det hans standardisering av vapnen så att delarna blev utbytbara mellan alla likadana vapen. Han skapade ett samhälle som skulle vara en förebild. Där fanns ett samhälle som försökte täcka in alla de behov som de som arbetade åt Whitney kunde ha. Skolor, sjukvård, bostäder, kyrkor m.m. är något av det som han byggde i Whitneyville. Whitneys standardiseringsidé togs upp av andra kända industrimän som t.ex. Singer och Remington. Århundradets världsutställning 1876 Industrialismen och alla de nya innovationerna som följde på den medförde en ny estetik som man aldrig tidigare beskådat. Detta väckte ett enormt intresse. Världsutställningen i Philadelphia lockade 10 miljoner besökare. Detta i en tid då det inte var helt lätt att resa. London och utställningen i Crystal Place hade redan då lockat många besökare men denna i Philadelphia övertrumfade Crystal Palace rejält. Redan i London var man störst bäst och snabbast inom många områden. Här visades upp saker som segelfartyg, skördetröskor och slåttermaskiner. Dessa ansågs vara världens bästa. Här visar också bröderna Thonet från Wien upp sin caféstol. Den var ett av de första och förnämsta exemplen på en rationellt formgiven produkt anpassad till den nya industriproduktionen.

7 Thonetstolen var gjord i böjträ. Den var stapelbar, lätt att lyfta, flytta och rationell att tillverka. Här visar också Shakers upp sina stilbildande möbler. Shakers förekom 1900-talets funktionalism och blev inspirationskälla för dess anhängare. Industrikonst och konstindustri Som tidigare sagts bestod formgivningen under 1800-talet till stor del av att förse föremålen med ornament. Formgivningen uppgift blev att dekorera produkterna för att på så sätt dölja brister i maskintillverkningen. Formgivningen skulle dessutom uppfylla estetiska och marknadsföringsmässiga krav. Det här gav upphov till det som kom att kallas konstindustri ( Industrial Art). Ett produktexempel på dekorerat föremål är symaskinen. Här hade dekoren en ytterligare uppgift. Eftersom sy var något som kvinnor gjorde och dessutom skedde det i hemmet ansåg t.ex. tillverkaren Singer att man måste dölja att det handlade om en maskin. Det ansågs annars finnas en risk att symaskinen skulle skrämma kvinnor från att använda den. Arkitekturen Arkitekturen är sist med att utnyttja den nya teknologin. Här är arkitekten Louis Sullivan banbrytande. Han låter formen och funktionen bli ett uttryck för innehållet, ett tidigt funktionalistiskt tänkande. Byggnaderna är däremot dekorerade till skillnad mot den kommande funktionalismen men dekoren ska uttrycka byggnadens funktion och form. God och dålig smak, estetiskt förfall Den stilblandning som den nya tiden uttrycker på världsutställningarna eller kanske snarare bristen på stil väcker starka reaktioner. I England uppstår en motrörelse med Sir Henry Cole som en av förgrundsfigurerna. Världsutställningen i London 1851 visade tydligt på ett behov av estetisk medvetenhet. Han tar upp kampen mot vad han anser vara industritillverkningens brist på god form. Ett sätt att förbättra designen och att uppfostra människorna till bättre smak är framtagningen av modellböcker. En tidig designskola startas också och en designtidskrift. Mästerprov i ornamentering är en ytterligare insats i den goda smakens namn. Modellböckerna får en enorm betydelse framför allt för textildesignen i Storbritannien. Arts & Craft rörelsen John Ruskin, Sir Henry Cole är två personer vars idéer leder till den framväxande Arts & Craft rörelsen, Den här rörelsen växer sig stark under 1800 talet och finns även i Canada och USA, Den påverkar mycket av debatten inom designen långt in på 1900-talet. En debatt som också ligger till grund för föreningar som Deutsche Werkbund och Svenska slöjdföreningen. Art Noveau och Wiener Werkstätte är riktningar inom designhistorien som direkt är påverkade av den här rörelsen. William Morris tar till sig de här idéerna och lägger till ett socialt engagemang. Morris är en av den brittiska socialiströrelsens grundare. Företaget Morris & Co eller bara the Firm är ett viktigt inslag. William Morris anses av många som den moderna designens viktigaste förgrundsgestalt.

8 Eklekticismen. Det stilkaos som man kan se under senare delen av 1800-talet och som utspelar sig under Drottning Viktorias styre kallas ibland för Eklekticismen. Den består av en mängd stilar i till synes ingen gemensam tanke. Art Noveau Stilkaoset, de historiska förebilderna och den nya tekniken gjorde att en samling konstnärer ansåg det gamla överspelat och passé. Man längtade efter något nytt. Framförallt ville man se en mer medveten forma som tog hänsyn till material, teknik och skönhet. Den här stilen som är en direkt motreaktion till det tidigare stilkaoset kallas Art Noveau. Den har olika namn i olika länder. Jugend, nationalromantik, liberty style, eller style Anglais är några. Stilen består av ofta av böljande former, former från växtriket. Mörka trämaterial såsom ädelträ är också vanliga. Öppnandet av det slutna riket Japan påverkar också stilarna i Västerlandet. Japan hade ju varit en sluten värld till dess att Parry tvingade japans kejsare att öppna landet Många offentliga miljöer utformas med det här stilidealet. En av de mer kända är tunnelbanenedgången i Paris. Metron. Jugendrörelsen har stora sociala ambitioner. Man vill verkligen göra något föra att återupprätta hantverket och estetiken. Goda material och gott hantverk gör dock att ambitionerna inte blir uppfyllda. Många stora namn är verksamma i den här perioden. Namn som Victor Horta, Van der Velde, Charles Rennie MacIntosh, m.fl. Stilen ser olika ut i olika länder. Tiffanylampan är ett exempel på amerikansk jugend. I Barcelona börjar katedralen La Sacrada Familia byggas som Gaudi ritat. I Skottland får vi Jugend inspirerat av keltisk kultur. Jugendperioden blir kortvarig och reda 1903 hade den nått sin kulmen. Van der Velde var konstnär men släppte måleriet för att arbeta som designer. Han var framgångsrik och framgångarna leder till att han får arbeta åt storhertigen av Sachsen Weimar. Hans uppdrag är att arbeta för att industri och design ska närma sig varandra. Van Der Velde ritar och grundar under den här tiden Weimarer Kunstgewerkschule Här kommer så småningom den mest betydelsefulla designskolan under 1900 talet att starta. Stilen blir kortvarig men betydelsefull. I Österrike finns en konstnärsgrupp som kallas Seccessionen under ledning av Gustav Klimt. Han och gruppen startar Wiener Werkstätte som blir en slags jugend på övertid. Påverkan av Rennie MacIntosh är tydlig och formerna blir abstraktare. Jugendstilen undvek skarpa hörn och klädde in dem i naturformer. Wiener Werkstätte är kantigare och mer stiliserad. Framförallt är de sparsammare med dekor och ornament. Ornamenten begränsas av ramar. Man jobbar med tomrummet. Wiener Werkstätte kan sägas ha uppfunnit tomrummet i dekoren. Motståndet Det fanns ett motstånd mot att konstnärer jobbade i industrin. Det ansågs av vissa vara en form av prostitution. En av de betydelsefullaste motståndarna var arkitekten Adolf Loos som ansåg att konstnärer inte skulle arbeta med industrin och masstillverkningen. Loos sade att konstnärerna lika gärna kunde sopa gatorna för där skulle de göra mer nytta.

9 Loos var också väldigt kritisk mot de organisationer som bildats för att sammanföra design, konst och industritillverkning. Loos ansåg att design och konst skulle skiljas åt. Produkternas form behövde ingen konstnärlig utformning. Som exempel tog han t.ex. hästsadeln som fått sin form p.g a. sin funktion och århundradens hantverk. Han var också motståndare till organisationer som Deutsche Werkbund eftersom deras uppgift var att sammanföra konst och industritillverkning. En annan förespråkare för att konsten inte hade med industrins produkter att göra var Hermann Munthesius. Munthesius förespråkade typformer. Former som han ansåg vara bevis på att konstnärerna inte behövdes i produktionen. Fiolen, Cykeln, segelbåten var sådan exempel enl. honom. I Deutsche Werkbund träffades många av de stora namnen inom Europeisk arkitektur, Namn som Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, m.fl. Den här konflikten leder senare till att två av Loos och Munthesius motståndare bildar den mest inflytelserika designskolan hittills, BAUHAUS. Peter Behrens och AEG Peter Behrens räknas som den första egentliga industridesignern och han var självlärd. De 7 år han arbetade på AEG framstår som banbrytande. Peter Behrens tar upp maskinformernas karaktäristik i sin formgivning. Han skapar ett enhetligt formspråk i AEG:s produkter. Här jobbar också de personer som kommer att skapa den dominerande stilen under 1900-talet, modernismen. Universella Former(typformer) Idén om att hitta en bestående form, en form som inte behöver förändras är ett återkommande fenomen i designhistorien. Henry Ford ansåg t.ex. att T-forden var en sådan form. Ingen mer design skulle behövas. Ford var till sist riktigt illa ute innan man lyckades lansera A-forden som ersättare och rädda företaget talet Jugend efterträds av funktionalismen. Det ska ta hela 80 år innan den blir ifrågasatt. Den tidiga funktionalismen som hade enkelhet som ideal och var motståndare till dekor och ornament men hade ett vackert formspråk anammades snar ta av tillverkningsindustrin. Idealen passade den nya tidens tillverkning perfekt. Massproduktion och enkelhet kunde ge stora vinster talet är också ismernas århundrade. Här finns futurism, dadaism, surrealism, kubism, purism. Purismens stora företrädare är Le Corbusier. I Sverige ombildas den 1845 grundade Svenska slöjdföreningen 1915 till en anpassad version av den tyska Deutsche Werkbund. Svenska slöjdföreningen ger ut propaganda tidskriften Vackrare vardagsvara. En viktig händelse i svensk industridesign, Här propagerar man för att arbetarklassen ska få vackrare och funktionellare föremål i sin vardag, Wilhelm Kåges arbetarservis är ett exempel på en sådan produkt.

10 USA, depression och 30-tal I depressionens USA på 30-talet var det viktigt att få igång konsumtionen. Här satsar man stort på att designa nya produkter som ska tilltala konsumenterna. Här föds begreppet styling inom Industridesignen, vilket betyder att man bara formger produktens yta. Strömlinjeformen skapas. Den förknippas framförallt med Raymond Loewy, invandrad fransk ingenjör. Raymond Loewy öppnar det första moderna industridesignkontoret. Han blir mycket framgångsrik. Samtida med Loewy är Walter Dorwin Teague, Norman Bel Geddes och Henry Dreyfuss De här fyra amerikanska industridesignerna brukar benämnas som the big four. Svensk industridesign Svensk industridesign är tidigt etablerad på världsmarknaden då vi har fordon, dammsugare och telefoner som exportvaror. Tidiga svenska industridesigners är t.ex. Sixten Sason, Alvar Lenning, Pelle Pettersson, Ralph Lysell, Sigvard Bernadotte, Rune Monö, m. fl. de här tidiga pionjärerna var oftast inte industridesignerutbildade utan var t.ex. Ingenjörer. Bernadotte var silversmed. Sason var illustratör. Ralph Lysell är den som betraktas som först av de svenska. Lysell hade varit i USA och ritat bland annat en bil som byggts och provkörts. Lysells karriär blev kort men han hade ett eget designkontor. Han har bland annat ritat Ericophonen den så kallade Cobran. Svensk industridesign är mån om att vara anpassad till människan och hennes behov och förutsättningar. Ergonomidesigngruppen och A&E Design är några som varit framgångsrika med ergonomi som specialitet Designskolan i Ulm Den sen länge stängda Bauhausskolan får en efterföljare i Ulm. Här försöker man bygga vidare på de idéer som Bauhaus hade. Den nya tidens industri gör dock att vissa delar är föråldrade. Konsten får en helt annan roll än i Bauhaus. Det behövs designers som är bättre anpassade till den samtida industrin. Skolan var dock framgångsrik och har haft ett stort inflytande på hur andra designskolor ser ut. Den stängs 1969 på grund av stridigheter. Striden handlar om synen på konstens roll och utrymme i designundervisningen. Bill är den som har en traditionell syn på konstens roll och Maldonado har en helt annan. Maldonado anser att föremålen har en inneboende estetik och att designerns roll är koordinatorns. Maldonado anser att det behövs en helt ny typ av designutbildning. Där bör ingå ämnen som sociologi, cybernetik, kommunikationsteori, semiotik och ergonomi. Maldonado anses var en av de viktigaste teoretikerna inom modern industridesign. På 70-talet försöker designen vara samhällsmedveten, design för funktionshindrade, design för utvecklingsländer och fattiga är en ledstjärna. Victor Papaneks bok design for the real world är en tidstypisk inspiratör. På 80-talet kommer en motrörelse. Man blir mer estetiskt engagerad än socialt. Designen blir dyr, exklusiv och tar inga samhällshänsyn. Postmodernismen är den nya tidens stil. Här lånar man åter igen in historiska former.

11 Memphisgruppen blir de som får funktionalismen att efter 80 år bli ifrågasatt. Det kanske mest kända namnet i den gruppen är Ettore Sotsass.

Upplysningstidens karta

Upplysningstidens karta Upplysningstidens karta (interaktiv via länken nedan läs och lär dig om händelser) http://www.worldology.com/europe/enlightenment_lg.htm Handelsmönster år 1770 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=european_empires_and_trade_c._1770.jp

Läs mer

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur Kulturen Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson och Lars Westrup FÖREMÅLEN OMKRING OSS handlar om föremålens designhistoria under 1900- talet.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Den industriella revolutionen. Den moderna samhällsekonomins utveckling och funktion

Den industriella revolutionen. Den moderna samhällsekonomins utveckling och funktion Den industriella revolutionen Den moderna samhällsekonomins utveckling och funktion Mänsklighetens historia utifrån en samhällsekonomisk uppdelning i olika tidsepoker. Industrisamhället Jordbrukssamhället

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer SLÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom

Läs mer

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden.

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden. Konsthistoria Av: Emma Gustafsson f.kr 800 500 1300 1500 1700 1770 1800 1870 1900 1960 Antiken Renässansen Rokoko Impressionismen Modernismen Samtidskonst Medeltiden Barock Konstakademiernas konst Expressionismen

Läs mer

Kort om byggnadsprinciper. Träbyggnasteknik. Träbyggnadshistoria 2013-11-26. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Kort om byggnadsprinciper. Träbyggnasteknik. Träbyggnadshistoria 2013-11-26. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Kort om byggnadsprinciper Träbyggnad var ursprunget Träbyggnadsteknik dominerande i Sverige Tegelbyggnadsteknik Hybridtekniker Korsvirke Revetering Tegelbeklädnad Armerad betong Stålbyggnad Massivträ Historiskt

Läs mer

Ting och tanke annars ingen teknik

Ting och tanke annars ingen teknik Ting och tanke annars ingen teknik Med teknik menar man att föremål används för ett bestämt syfte. Det är det som kapitlets namn syftar på. Ting och tanke betyder ungefär samma sak som föremål och syfte.

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp:

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp: Varför ska vi besöka utställningen Sveriges Historia? Utställningen behandlar tiden från år 1000 till vår egen tid och gestaltar varje århundrade i från varandra olika scenbilder. Genom utställningen löper

Läs mer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer SLÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Designteori Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Sammanfattning Designteori

Läs mer

Skrivning för KV 132 på delkursen 1900-tal till nutid, 7.5 hp 31 maj 2011 (1:a tillfället)

Skrivning för KV 132 på delkursen 1900-tal till nutid, 7.5 hp 31 maj 2011 (1:a tillfället) Sid 1/8 31 maj 2011 (1:a tillfället) 1. Förklara kort följande termer (rita gärna): (1 poäng för varje term) a) Curtain wall b) Folkhem c) Entresol d) Swedish grace e) Bakelit f) Stjärnhus Sid 2/8 31 maj

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Tentamen D0017A, Produktdesign

Läs mer

FÖREMÅLEN OMKRING OSS Ur Museernas Design Ung www.design-ung.se Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson Kulturen i Lund

FÖREMÅLEN OMKRING OSS Ur Museernas Design Ung www.design-ung.se Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson Kulturen i Lund FÖREMÅLEN OMKRING OSS Ur Museernas Design Ung www.design-ung.se Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson Kulturen i Lund Före 1900 1 En ny värld Industrialismen kommer successivt till Sverige under 1800-talet

Läs mer

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson Det industriella byggandets historia Helena Johnsson Japan 700-talet Traditionella byggnader följde ett modulsystem för mått Fredrik Blom 1820-1840 Stockholm Flyttbara hus England The Portable Manning

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Stadsdelsvandring i Södra Ängby för poli5ker och tjänstemän i Stockholms Stad. 10 oktober 2013

Stadsdelsvandring i Södra Ängby för poli5ker och tjänstemän i Stockholms Stad. 10 oktober 2013 Stadsdelsvandring i Södra Ängby för poli5ker och tjänstemän i Stockholms Stad 10 oktober 2013 Sy@et med vandringen Vi vill säba Södra Ängby i eb större perspek5v och resonera med representanter för Stockholms

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen - Varför ville amerikanerna upphöra att tillhöra det brittiska riket? - Varför hade England höjt skatterna för de amerikanska bosättarna? Händelse: Amerika blir

Läs mer

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN ca1780-1890 Utkik Historia Gleerups 2016 red: Mikael C. Svensson Bellevueskolan Malmö INDUSTRIALISERINGEN Efter det här blir världen aldrig sig lik! Så har människor säkert sagt

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Ett träd, en framtid eller klädseln i nya Volvo V70?

Ett träd, en framtid eller klädseln i nya Volvo V70? VÄLKOMMEN TILL WOOD FUSION, EN DEL AV TRÄ & TEKNIKMÄSSAN. Ett träd, en framtid eller klädseln i nya Volvo V70? På Wood Fusion ställer vi frågan vad vi kan göra med trä. I nyskapande produkter och design,

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter.

WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter. WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter. nu sätter vi skandinaviska klassiker på väggen 1950-talet var efterkrigstidens era då funktionalism och minimalism var trendsättande.

Läs mer

2014-09-23. Löpande bandet. Christian Wikman, Jakob Lagerwall, Tobias Schack. Maskiningenjör - Halmstad högskola

2014-09-23. Löpande bandet. Christian Wikman, Jakob Lagerwall, Tobias Schack. Maskiningenjör - Halmstad högskola 2014-09-23 Löpande bandet Christian Wikman, Jakob Lagerwall, Tobias Schack Maskiningenjör - Halmstad högskola Innehåll Bakgrund... 1 Löpande bandets funktion... 2 Personerna bakom innovationen... 3 Innovationens

Läs mer

1900-TALETS NYA KONST

1900-TALETS NYA KONST 1900-TALETS NYA KONST Konst och design Konsten, arkitekturen och formgivningen av föremål har betytt mycket för varandra, speciellt under det tidiga 1900-talet. Det har funnits ett ständigt utbyte mellan

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till fortbildning för arkitekter på Capella gården i kreativitetens tecken. Vi utforskar

Läs mer

KAFFEKANNAN SOM OBJEKT

KAFFEKANNAN SOM OBJEKT KAFFEKANNAN SOM OBJEKT Magnus Liljedahl, Kandidatuppsats, Metallformgivning åk 3, Konstfack 2005 Handledare: Aurél Schiller INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Kaffekannan i silver ur ett historiskt perspektiv

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

På följande sidor kommer bilder från arbetet i Sydafrika och de prototyper vi tagit fram. Tor & Mattias

På följande sidor kommer bilder från arbetet i Sydafrika och de prototyper vi tagit fram. Tor & Mattias I mitten på februari började vi diskutera att göra examensarbetet tillsammans. Vi hade tidigare pratat om att arbeta ihop och det kändes då självklart att börja samarbetet med ett större projekt. Vi började

Läs mer

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet Industriella revolutionen började i Storbritannien under 1700-talet Det agrara samhället Före industrialiseringen så arbetade så gott som alla inom jordbruket Var och en ägde en liten bit av varje jordsort,

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 Så bra, då är vi överens! Elisabeth Elgán* Stockholms universitet Jag vill tacka Sophie Nyman och Lena Hejll från Historiska museet för att de tog sig tid att svara

Läs mer

Den materiella kulturen den fysiska

Den materiella kulturen den fysiska Historia i sten - historisk arkeologi bland svenska gravstenar Stående kalkstenshäll vid Tygelsjö kyrka, 1828. 18 Den materiella kulturen den fysiska världen som människan skapar omkring sig kan säga mycket

Läs mer

RÖRSTRAND I STOCKHOLM

RÖRSTRAND I STOCKHOLM RÖRSTRAND I STOCKHOLM Tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270-192 CARL-HENRIK ANKARBERG OCH BENGT NYSTRÖM STOCKHOLMIA FÖRLAG 1 N N E Innehåll Företal 9 Förord 11 Att berätta om en försvunnen

Läs mer

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Del 1: Fosfaten Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Vårt stora behov av rent vatten och växtnäring Allt liv på jorden är beroende av rent vatten.

Läs mer

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Gemensamt för samhällsorienterande ämnen Kungsmarksskolan skall i sin undervisning sträva efter att: - arbetet genomsyras av en demokratisk

Läs mer

Instuderingsfrågor i historia åk 7

Instuderingsfrågor i historia åk 7 Instuderingsfrågor i historia åk 7 Läroboken s. 32-37 1. Vad innebär nationalismen? 2. Vem enade det tyska riket år 1871? 3. Vad kallades denna man? 4. Varför hade han fått detta smeknamn? 5. Mot vilka

Läs mer

Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se

Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se Detta är ett utdrag ur handboken Skriv för din släkt! Innehållsförteckning, två sidor plus ett exempel. Innehållsförteckning OM ATT SKRIVA.

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i slöjd i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i slöjd i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i slöjd i grundskolan 3.16 Slöjd Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande

Läs mer

Revolutionernas tidevarv

Revolutionernas tidevarv Revolutionernas tidevarv Bakgrund/förutsättningar Vetenskapliga framsteg på 1600-talet; grundade på erfarenheter (empirismen) o förnuftstro (rationalismen), ledde till en inriktning på det för människan

Läs mer

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren J Jag älskar de internationella kontakterna i mitt jobb. De är oerhört berikande och den ena kontakten leder ofta till nästa. Ett möte i New York ledde till fabriken i Italien där jag tillverkar en del

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Hur få Stockholm växa vackert? Hur bygga stadskvalitet för fler?

Hur få Stockholm växa vackert? Hur bygga stadskvalitet för fler? Hur få Stockholm växa vackert? Hur bygga stadskvalitet för fler? Vägar till stimulerande trivsam stad och mycket kundvärde för pengarna ulf.johannisson@telia.com 1 Stockholm skärgårdsstaden ulf.johannisson@telia.com

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Scandinavian beauty. H ö g a n ä s. S y d n e y.

Scandinavian beauty. H ö g a n ä s. S y d n e y. Scandinavian beauty. H ö g a n ä s. S y d n e y. Design by Överst och mitten: Sydney ljusgrå. Nederst: Höganäs grågrön och ljusgrå. Stora bilden: Ljusgrå elegans, Sydney på väggen, Höganäs på golvet. Skandinavisk

Läs mer

En känsla av lätthet. Pressrelease 2014

En känsla av lätthet. Pressrelease 2014 En känsla av lätthet Pilot är en ny, elegant och komfortabel konferensstol som skapar känslan av lätthet i sin moderna och nätta form med millimetertunn kant. Ambitionen i designprocessen har varit att

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

FORMGIVNING. Ämnets syfte

FORMGIVNING. Ämnets syfte FORMGIVNING Ämnet formgivning behandlar estetiska aspekter på konsthantverk, slöjd och design. Det behandlar också tekniker, material, metoder och processer inom formgivningsområdet. Dessutom behandlar

Läs mer

Modernismen. Att bryta med det gamla t ex Nationalromantiken

Modernismen. Att bryta med det gamla t ex Nationalromantiken Modernismen Att bryta med det gamla t ex Nationalromantiken Modernismens ismer Impressionism Expressionism Futurism Kubism Dadaism Surrealism Impressionismen intryckskonst Fotografiets uppfinning påverkade

Läs mer

FORMGIVNING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FORMGIVNING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FORMGIVNING Ämnet formgivning behandlar estetiska aspekter på konsthantverk, slöjd och design. Det behandlar också tekniker, material, metoder och processer inom formgivningsområdet. Dessutom behandlar

Läs mer

Slöjdens arbetsprocesser - Orientering i slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering.

Slöjdens arbetsprocesser - Orientering i slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering. Remissversion av kursplan i slöjd i grundskolan Slöjd Syfte Människans förmåga att bearbeta material och tillverka föremål är väsentlig för både individens och samhällets utveckling. Att slöjda är ett

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Sagagifts Gåvokort erbjuder ett sortiment som vi vet är eftertraktat i butik, artiklar som många vill ha! Produkterna är skapade av våra kreativa

Sagagifts Gåvokort erbjuder ett sortiment som vi vet är eftertraktat i butik, artiklar som många vill ha! Produkterna är skapade av våra kreativa Sagagifts Gåvokort erbjuder ett sortiment som vi vet är eftertraktat i butik, artiklar som många vill ha! Produkterna är skapade av våra kreativa formgivare med de skandinaviska trenderna som grund. Från

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn.

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Datorns utveckling 1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Tre decennier senare konstruerade

Läs mer

KONST OCH KULTUR. Ämnets syfte

KONST OCH KULTUR. Ämnets syfte KONST OCH KULTUR Ämnet konst och kultur är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom estetik, idéhistoria, historia, arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap. I

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Lärarhandledning: Vallonbruken. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Vallonbruken. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Vallonbruken Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T41507 Ämnen: Historia, Samhällskunskap Målgrupp: Grundskola 4-6, Grundskola 7-9 Speltid: 18 min Produktionsår: 2015 INNEHÅLL:

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Romansk stil (1050 till

Läs mer

KONTORSANPASSNING CaseStudio // 2011.09.12

KONTORSANPASSNING CaseStudio // 2011.09.12 KONTORSANPASSNING CaseStudio // 2011.09.12 Kreativiteten sitter i väggarna Byggnadskomplexet Simonsland är tillkommet under lång tid och speglar också en lång historia; en blandning av tegelarkitektur

Läs mer

Den industriella revolutionen. En resa tillbaka till framtiden

Den industriella revolutionen. En resa tillbaka till framtiden Den industriella revolutionen En resa tillbaka till framtiden Crash course om industriella revolutionen Till filmen Från mekanisk garntillverkning till iphone och självkörande bilar Den industriella revolutionen

Läs mer

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF Infravärme Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF - Infravärme En av de bästa Infravärmare alternativen som marknaden kan erbjuda idag. Förutom att den är energieffektiv så är den också

Läs mer

eck utv relativt väl ecklade utv goda relativt väl ecklade elativt väl förhållandevis stor utv lade och r 213

eck utv relativt väl ecklade utv goda relativt väl ecklade elativt väl förhållandevis stor utv lade och r 213 ÖJD 3.16 ÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar

Läs mer

Trä- och metallslöjds planering 2013-2014 Olaus Petriskolan, Örebro

Trä- och metallslöjds planering 2013-2014 Olaus Petriskolan, Örebro Klass/Nr Arbetsområde Kommentar Hänvisning Läroplan 3:1 Presentation av slöjden och slöjdsalen Vi börjar med genomgång av salen samt säkerhetsföreskrifter. 3:2 Namnskylt Eleven börjar med att: Skissa,

Läs mer

Grundat 1825. Stora foldern_ny.indd 1 2010-01-12 13.09

Grundat 1825. Stora foldern_ny.indd 1 2010-01-12 13.09 Grundat 1825 Stora foldern_ny.indd 1 2010-01-12 13.09 Fotografer: Roland Aalto Asite AB, Gustavsbergs Porslinsfabrik Layout: AB Stjärntryck, Stockholm 2009 Stora foldern_ny.indd 2 2010-01-12 13.09 Förord

Läs mer

Moderniseringens kris

Moderniseringens kris Moderniseringens kris Modernisering: förändring från det traditionella och agrara till ett samhälle karakteriserat av industrialisering, urbanitet och sekulärt tänkande. Fokus på planering av samhälle

Läs mer

Historiens historia. Historia och historiesyn under 3000 år

Historiens historia. Historia och historiesyn under 3000 år Historiens historia Historia och historiesyn under 3000 år Före 1600 Den antika traditionen Målet var sanningen Exempel Herodotos Perserkrigen Tacitus Germania Cyklisk determinism Konstnärlig stil på det

Läs mer

Historiens historia. Före Medeltiden. Cyklisk determinism. ! Målet var sanningen! Exempel Herodotos Perserkrigen

Historiens historia. Före Medeltiden. Cyklisk determinism. ! Målet var sanningen! Exempel Herodotos Perserkrigen Före 1600 Historiens historia Historia och historiesyn under 3000 år Den antika traditionen Målet var sanningen Exempel Herodotos Perserkrigen Tacitus Germania Cyklisk determinism Konstnärlig stil på det

Läs mer

Avtackning & Hedersgåvor

Avtackning & Hedersgåvor Art.nr. 7531-15-7 Praktskål i äkta helkristall med handgraverat motiv Blåklockor eller Rosor. Höjd: 130 mm - Bredd: 230 x 230 mm - Vikt: 3,7 kg. Varje kristallprodukt är signerad undertill av glaskonstnären

Läs mer

DRÖMMEN OM MEDELTIDEN Olaus Petri kyrka: dess skapare deras visioner och förebilder.

DRÖMMEN OM MEDELTIDEN Olaus Petri kyrka: dess skapare deras visioner och förebilder. DRÖMMEN OM MEDELTIDEN Olaus Petri kyrka: dess skapare deras visioner och förebilder. Porträtt av en kvartett Adolf Kjellström, Axel Herman Hägg, Carl Almqvist och Anton Englund. Fil dr/antikvarie Mia Geijer,

Läs mer

Vägen till Norrgavel Norrgavel startades 1991 av Nirvan Richter, arkitekt från KTH och utbildad i snickeri på Carl Malmstenskolan.

Vägen till Norrgavel Norrgavel startades 1991 av Nirvan Richter, arkitekt från KTH och utbildad i snickeri på Carl Malmstenskolan. Vägen till Norrgavel Norrgavel startades 1991 av Nirvan Richter, arkitekt från KTH och utbildad i snickeri på Carl Malmstenskolan. Hans intresse för möbler och möbelskapare väcktes tidigt och som nyexaminerad

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Historiens historia. Historia och historiesyn under 3000 år

Historiens historia. Historia och historiesyn under 3000 år Historiens historia Historia och historiesyn under 3000 år Före 1600 Den antika traditionen Målet var sanningen Exempel Herodotos Perserkrigen Tacitus Germania Cyklisk determinism Konstnärlig stil på det

Läs mer

SAGA Kontor och Konferens möbler för kontor och hemmiljö

SAGA Kontor och Konferens möbler för kontor och hemmiljö SAGA Kontor och Konferens möbler för kontor och hemmiljö Stockholm Furniture Fair 2014 Bruno Mathsson ritade sits och rygg till våra stolar med avsikten att man obehindrat skall kunna ha en god kroppshållning

Läs mer

Vietnamesisk konst - teknik

Vietnamesisk konst - teknik Vietnamesisk konst - teknik ett förstudium till lektions upplägg PM, Examensarbete i Konst 20p Yen Le Hoang, BI4 VT, Konstfack 2009 Innehållsförteckning 1.1 Bakgrund och Syfte s. 3-4 1.2 Frågeställning

Läs mer

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mål och Syfte Eleven ska: ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition

Läs mer

Kompetensinventering:

Kompetensinventering: Kompetensinventering: Redan som ung kom bilder till mig naturligt. Min far utbildade poliser att fotografera och allt annat som rör sig runt det. Jag ville också kunna ta bilder, frysa de viktiga och mindre

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Formen i Sverige NRMMOMMM

Formen i Sverige NRMMOMMM ä ê ~ ê Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Formen i Sverige NRMMOMMM Målgrupp gymnasiet Vi lever i en konsumtionskultur där den ena inredningstrenden avlöser den andra i en allt snabbare takt. På nätet, i livsstilsmagasin

Läs mer

INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE UBI GALLERY / BEIJING DESIGNWEEK

INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE UBI GALLERY / BEIJING DESIGNWEEK INTERNATIONELLT KULTURUTBYTE UBI GALLERY / BEIJING DESIGNWEEK 25 september - 6 oktober 2013 Agnes Fries / formgivare RAPPORT OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNING I UTLANDET Hur utbytet genomförts Sedan

Läs mer

Vikten av design i produktutveckling

Vikten av design i produktutveckling Vikten av design i produktutveckling Bild: Jonas Lindström KN3060, Produktutveckling med design Kjell Nilsson, INPRE 4 Handledare: Rolf Lövgren 1 Inledning Ratten på en ipod. Handtaget på Gillettes rakhyvel.

Läs mer

Industridesign. Mälardalens Högskola. KPP306 Produkt- och processutveckling

Industridesign. Mälardalens Högskola. KPP306 Produkt- och processutveckling Mälardalens Högskola Industridesign KPP306 Produkt- och processutveckling Seminariegrupp 6: Christoffer Löfstrand, Jan-Peter Rosén, Joakim Vasilevski 2012-02-28 Innehållsförteckning Inledning... 2 Vad

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Följerätt. När omfattas försäljningen av följerätt?

Följerätt. När omfattas försäljningen av följerätt? Följerätt När omfattas försäljningen av följerätt? ORIGINALKONSTVERK Om ett exemplar av ett originalkonstverk som har överlåtits säljs vidare inom upphovsrättens giltighetstid har upphovspersonen rätt

Läs mer

Bazaar. Innehåll. Vår lösning... 2

Bazaar. Innehåll. Vår lösning... 2 Bazaar Swinga Bazaar är en app och webbtjänst som gör det enkelt och tryggt att låna och hyra saker av varandra. Med hjälp av mobilen kan vi dela med oss av saker vi sällan använder, eller få tag på något

Läs mer

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40.

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Design och produktveckling Ett arbetsområde i Teknik Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Ur det centrala innehållet i kursplanen för teknik, årskurs 7-9: Bearbetning av råvara till färdig

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer