Skadeprevention inom division I och IV fotboll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skadeprevention inom division I och IV fotboll"

Transkript

1 Skadeprevention inom division I och IV fotboll Förebyggandet av skador inom fotboll är omdiskuterat. Det talas om olika åtgärdsförslag som regeljusteringar, förändring i träningsupplägget med införande av balans-, koordinations- och styrketräning, stretchingens betydelse, tejpning av fotleder m m. Syftet med studien var att undersöka vad som görs ute bland fotbollsklubbarna och att undersöka vad tränarna respektive spelarna vet om skadeprevention. Anne Fältström Karolinska Institutet, Institutet för kirurgisk vetenskap, Sektionen för idrottsmedicin Undersökning under en säsongen Fyra fotbollsserier, herrar division I Norra och IV Norra Stockholm med 14 respektive 12 lag samt damer division I Norra och IV A Stockholm med 10 respektive 8 lag (d v s sammanlagt 44 lag) ingick i studien. Alla lag hade gräs som underlag på hemmaarenan, utom ett lag i damer division IV A Stockholm som hade konstgräs. Tre spelare i varje lag valdes ut via tre tröjnummer (spelare med tröjnummer 4, 7 och 15 eller närmast lägre nummer) och samtliga tränare i de aktuella lagen ingick i studien. Insamlingen av data skedde med hjälp av två olika enkäter, en för tränarna och en för spelarna. Enkäterna skickades ut i mars Av de totalt 176 utdelade enkäterna inkom 158 stycken (90 %). Syftet med denna studie var att undersöka vilka skadeförebyggande åtgärder som används i division I och IV fotboll bland herrar och damer. Frågeställningarna var: Vilken utbildning har tränarna respektive spelarna inom skadeförebyggande åtgärder inom fotbollen? Använder sig tränarna respektive spelarna av någon förebyggande åtgärd för att förhindra en eventuell skada? Har laget tillgång till läkare och/eller sjukgymnast, naprapat, massör eller kiropraktor? Resultat och diskussion Utbildning inom skadeförebyggande åtgärder Många skador inom fotbollen kan förhindras genom ett riktigt träningsupplägg (7) och en preliminär studie talar för ett samband mellan tränarnas utbildning, erfarenhet och skadorna i deras lag (Hilding J och Ekstrand J, opublicerade data). Ju bättre utbildning och ju större erfarenhet tränaren har desto mindre antal skador fick spelarna i laget (9, 12, 15). Denna enkätstudie visade att tränarna i herrarnas division 1-serie hade längst tränarutbildning enligt Svenska fotbollförbundet. Det var signifikant högre tränarutbildning (>steg 3-4) i H I jämfört med H IV och det var också signifikant skillnad mellan utbildningen jämfört mellan herr- och damlagen där tränarna i herrlagen hade högre utbildning. Det var ingen signifikant skillnad mellan D I och D IV (Tabell I) Av 39 tränare uppgav 24 (62 %) att de höll sig informerade om nya forskningsresultat vad beträffar skadeförebyggande åtgärder inom fotbollen och det gjorde de huvudsakligen genom att läsa någon fotbollstidning. I de olika fotbollstidningar som finns publiceras vanligen inte idrottsmedicinska forskningsresultat. Det skulle vara av godo om enkla sammanfattningar av nya forskningsrön publicerades i dessa tidningar så att forskningsresultaten kommer ut till idrottsrörelsen. Det är ju det som i grunden är meningen med forskning, d v s att det ska användas i 58

2 Foto: Rolf Andersson praktiken. Många höll sig även informerade via lagets läkare/sjukgymnast eller dylikt. Femtiosex procent utav tränarna tyckte att de hade goda kunskaper inom skadeförebyggande åtgärder, 10 % tyckte att kunskaperna varken var goda eller dåliga, medan 31 % tyckte att deras kunskaper var dåliga. Noteras bör att det bara fanns två alternativ på enkäten -goda eller Tabell I. Beskrivning av tränarna Tränare Herr div I n=13 dåliga kunskaper. Tio procent hade dock kryssat för mittemellan. Det var bara 31 % utav tränarna som hade idrottsmedicinsk utbildning längre än 1 vecka. Exempel på idrottsmedicinsk utbildning som angavs var sjukgymnastutbildning, vårdyrken, fritidsledare, kostutbildning mm. Idealet skulle vara att någon idrottsmedicinskt kunnig person var med och planerade träningsupplägget. Detta då b la Ekstrand (7) Dam div I n=8 Herr div IV n=11 Dam div IV n=7 Ålder 39 (30-47) 43 (29-44) 39 (31-52) 33 (24-51) Antal år som spelare 18 (10-30) 17 (14-35) 20 (10-30) 14 (6-26) Antal år som tränare 7 (2-18) 9 (6-12) 10 (1-23) 6 (3-26) Tränarutbildning*, Ingen eller grundkurs 3 U1-U3 1 2 Steg Steg Idrottsmedicinsk utbildning Idrottsmedicinsk utbildning > 1 vecka * Enligt Svenska fotbollförbundet fann en ökad skaderisk vid regelbrott och vid träningsläger och Engström et al (10, 11) visade en säsongsvariation beträffande överbelastnings- och traumatiska skador både bland manliga och kvinnliga fotbollsspelare. Det är därför viktigt att titta på faktorer som säsongs- och träningsupplägg. En vältränad spelare löper mindre risk för skador. Träning medför förbättring av t ex hållfasthet i vävnaderna, styrka rörlighet och koordination (9). Hewett et al (14) såg att ett 6- veckors försäsongsprogram med ett neuromuskulärt träningsprogram kunde minska frekvensen av knäskador hos kvinnliga fotbolls- basket- och volleybollsspelare. Spelarna fick då träna rörlighet, styrka och plyometriskt träning. Även Heidt et al (13) såg att kvinnliga fotbollsspelare kunde minska skadefrekvensen genom ett 7-veckors försäsongsprogram med konditions-, styrke-, rörlighets- och plyometrisk träning. Även en hög träningsmängd i förhållande till antalet matcher är fördelaktigt för att minska antalet skador (5, 6, 9). Àrnason et al (1) såg i sin undersökning på isländska elitfotbollsspelare att de lag som hade längst försäsongsträning ådrog sig signifikant mindre antal 59

3 skador under säsongen. Tränaren har stor betydelse för lagets skaderisk. Det är tränaren som har hand om träningarna och styr lagets spelsätt. Inställningen till skador och förebyggande åtgärder är också betydelsefull. Junge et al (15) visade att skador inom fotbollen kunde reduceras, speciellt inom lägre divisioner, genom ett åtgärdsprogram där b la utbildning av tränarna och spelarna ingick. Mer information Åttiofem procent av tränarna samt 61 % av spelarna önskade mer information om skadeförebyggande åtgärder, genom t ex. broschyr eller i föreläsningsform. Liknande resultat fann Mechelen et al (16) i en studie bland löpare och skadeförebyggande åtgärder, som uppvärmning, nedvarvning och stretching, där 76 % av tillfrågade löpare ville ha information om skadeförebyggande åtgärder. Här skulle de lokala föreningarna inom t ex. Svensk Idrottsmedicinsk förening och föreningen för svenska fotbollssjukgymnaster kunna vara till stor hjälp genom att anordna föreläsningar för intresserade inom fotbollsföreningar. 60 Användning av skadeförebyggande åtgärder Nästan alla tränarna (ett bortfall) och 97 % av spelarna svarade att de använde sig av skadeförebyggande åtgärder i sin träning. Tjugo procent av spelarna tyckte att laget inte använde sig av skadeförebyggande åtgärder i tillräcklig omfattning. Spelarna angav att de ville ha mer stretching, styrketräning, ordentlig uppvärmning- nedvarvning och allroundträning. I enkäten fanns fasta svarsalternativ (värmer upp, varvar ner, stretchar, använder benskydd, tar av smycken, balanstränar, styrketränar, använder tejp/skydd, använder stötupptagande inlägg, är noga med att följa spelreglerna) samt att det fanns utrymme för egna alternativ och kommentarer. Uppvärmning, nedvarvning & stretch Alla tränare och spelare uppgav att de värmde upp både vid träning och match. Det är dock svårt att avgöra kvalitén på uppvärmningen. Bland de spelare som har angivit att de har varit missnöjda med de skadeförebyggande åtgärderna var b la fyra spelare, som angav att de ville ha ordentlig Foto: Rolf Andersson uppvärmning. Nedvarvning var inte lika självklart. Sjuttiotvå procent av spelarna angav att de varvade ned efter träning, 48 % svarade att de varvade ned efter match. Stretching utfördes av 94 % av spelarna. Här kan man dock också ifrågasätta hur stretchingen utförs. Elva utav spelarna (9 %) har uppgivit att de skulle vilja ha ordentlig stretching. Árnason et al (1) såg i sin studie på manliga elitfotbollsspelare på Island att stretchingen utfördes inadekvat och under för kort tid. Benskydd och skor Enligt Svenska fotbollförbundet är det lag på att använda godkända benskydd under match och 97 % utav spelarna angav att de gjorde detta. Det slarvas dock mer med att använda benskydd under träning och framför allt i div IV. Sextiofyra procent av spelarna använder skruvdobb och stor skillnad föreligger mellan division I och division IV samt mellan herrar och damer. Bland herrarna i division I använder 38 av 39 spelare (97 %) skruvdobb, men endast 11 utav 23 spelare (48 %) i damernas division I. Bland herrarna

4 i division IV var det 23 av 33 (70 %) som använde skruvdobb och 2 av 21 (10 %) av damerna i division IV. Användning av skruvdobb har diskuteras som en av orsakerna till att man kan fastna i gräset och få ett vridvåld (7, 19). Sonntag-Öström (opublicerade data) har i sin studie av främre korsbandsskador sett att flertalet av de som skadade sig har beskrivit hur foten fastnade i underlaget på grund av dobbarna. Styrketräning Tjugonio tränare (76 %) och 51 spelare (43 %) uppgav att de använde specifik styrketräning i skadeförebyggande syfte under träning med laget. Tjugo tränare (53%) och 37 spelare (31 %) angav att spelarna styrketränade individuellt utöver fotbollsträningen. Sju spelare (6 %) tyckte att laget använde sig av för lite styrketräning i uppbyggande syfte. Tränarna angav i större utsträckning att de använde specifik styrketräning i förebyggande syfte än vad spelarna gjorde. Detta är inte förvånande. En teori är att tränarna lägger upp ett program med styrkeövningar och anser sedan att detta är specifik styrketräning för spelarna. Spelaren, som kanske upplever besvär av något slag, anser specifik styrketräning vara träning för just dessa besvär. Inom individuella idrotter ingår specifik styrketräning av olika muskelgrupper, men hur är det inom lagidrotter? Fotboll är en lagsport, men träningen borde individualiseras i större utsträckning så att träningseffekten blir den bästa tänkbara för varje individuell spelare. En annan orsak kan vara att tränaren anser att laget tränar styrketräning även om det endast är ett fåtal spelare som gör detta. En annan fråga är om styrketräningen bedrivs kontinuerligt eller endast under försäsongen? Med enkla individuella spelartester skulle individuella styrketräningsprogram kunna utformas för att kunna förhindra en eventuell skada. Styrkeskillnader på mer än 10 % mellan höger och vänster ben och en kvot som är mindre än 60 % mellan hamstrings och quadriceps är faktorer som anses vara en risk för skador (9). Askling och Karlsson (2) har också visat att specifik hamstringsträning för elitfotbollsspelare kan ha en positiv effekt på skadefrekvensen Balansträning Proprioceptiv träning har visat sig kunna förebygga fotledsdistorsioner och även korsbandsskador hos manliga Tabell II. Antal tränar- (T) respektive spelarsvar (S) inom herrar division I (H I) och division IV (H IV) samt damer division I (D I) och IV (D IV). Tillgång till läkare (L) eller sjukgymnast (S), naprapat (N), massör(m) eller kiropraktor (K) vid match och träning samt om individuella spelartester utfördes. H I (n= 13) (n=39) fotbollsspelare (3, 20, 21). Det verkar dock inte som om det används i någon större utsträckning i fotbollsträning. Sexton procent av spelarna angav att de balanstränade i samband med fotbollsträning och 18 % angav att de balanstränade i hemmet. Tretton tränare (34 %) uppgav att de använde sig av balansträning i sitt träningsupplägg. Tejp och skydd användes i högre grad än balansträning. Vad är då en bra balans och är det skadeförebyggande? Caraffa et al (3) rapporterade en avsevärd minskning i incidensen av främre korsbandsskador efter träning på balansplatta hos manliga fotbollsspelare. Söderman et al (17), som undersökte kvinnliga fotbollsspelare fann dock inte att träning på balansplatta kunde förebygga svåra knäskador. Däremot bland spelare, som hade varit skadade inom en 3-månaders period innan undersökningen, var det signifikant fler spelare som skadade sig i kontrollgruppen än i interventionsgruppen. Dessutom fann Söderman et al (18) att de kvinnliga fotbollsspelare som hade minst posturalt svaj i nedre extremiteten, mätt på K.A.T 2000, löpte högre risk att drabbas av en skada. Författarna diskuterade om det var de spelare med bättre postural stabilitet som i högre utsträckning försökte undvika att ramla omkull och därför i större omfattning utsatte sig för risken att ådraga sig en skada. Även Östenberg och Roos (23) rapporterade att de kvinnliga fotbollsspelare som presterade bra i ett square hop test hade signifikant ökad skaderisk. Detta test innebar att försökspersonen skulle stå utanför en fyrkant på cm markerad med tejp på golvet. Försökspersonen skulle sedan hoppa in och ut ur fyrkanten på ett ben, i klockans mönster, under 30 sekunder. D I (n= 8) (n=26) H IV (n= 10) (n=32) L med vid match D IV (n= 7) (n=21) L med vid träning L utförde individuella spelartester SNMK med vid match SNMK med vid träning SNMK utförde individuella spelartester Varje gång försökspersonen hoppade in i kvadraten utan att röra tejpen registrerades. Östenberg och Roos förklarade dock detta med att elitspelarna presterade bättre i detta test och att dessa spelare var äldre, vilket man fann vara riskfaktorer för att ådra sig en skada. Östenberg och Roos (23) såg också ett samband mellan generellt ökad ledlaxitet och skador hos kvinnliga fotbollsspelare och diskuterar om optimal koordinations- och postural kontroll skulle kunna vara skadeförebyggande. Tropp et al (22) rapporterade signifikanta förbättringar, mätt på kraftplatta, hos fotbollsspelare med funktionell fotledsinstabilitet, som hade tränat balans- och koordination under en 6- veckors period. Tillgång till läkare och/eller sjukgymnast, naprapat, massör eller kiropraktor Sextionio procent av tränarna samt 61 % av spelarna angav att de hade tillgång till läkare. Alla lag i herrar div I Norra hade tillgång till läkare. Det var dock ingen av spelarna i dam div IV som uppgav att de hade kontakt med läkare. Nio tränare (69%) i herrar div I angav att läkaren och sjukgymnast, naprapat, massör eller kiropraktor utförde individuella spelartester, medan endast 17 respektive 15 av 39 spelare (43%- 38 %) angav detta. Ett damlag i div I angav att läkaren utförde individuella spelartester. Det var endast 3 tränare (dam div IV) som angav att de ej hade tillgång till någon av yrkeskategorierna sjukgymnast, naprapat, massör eller kiropraktor. Även bland dessa yrkeskategorier var det endast spelare/tränare i herrar div I, som angav att individuella spelartester genomfördes (Tabell II). Med tanke på att de flesta skador är beroende på 61

5 inadekvat rehabilitering av tidigare skador (1, 4, 5, 7, 8), borde lagets läkare, sjukgymnast eller dylikt användas i ett mer preventivt syfte och inte bara kopplas in vid redan uppkommen skada. Ekstrand (7) visade i sin studie att en tredjedel av de mer allvarliga skadorna uppkom inom två månader efter en mindre skada. En genomgång av spelarna med tanke på tidigare skador, instabilitet i knä- eller fotled, styrka och stramhet framför allt i nedre extremiteten, malalignment (fotvalvets utseende, benlängdsskillnad, ryggundersökning) mm, skulle säkerligen vara mer välinvesterade pengar än att ha en sjukgymnast anställd året om, som endast tar hand om uppkomna skador. Dvorak et al (5) undersökte 398 manliga spelare innan säsongen och följde upp 264 av dessa under ett år. När de jämförde oskadade spelare med skadade så urskiljde de 17 olika riskfaktorer för att ådra sig en skada. Riskfaktorerna var inom ett brett spektrum som tidigare skador, inadekvat rehabilitering, nedsatt reaktionstid, spelarkarakteristika, stress i övriga livet och nedsatt förberedelse för match. Dvorak föreslog ett förebyggande program där inte bara spelarna skulle inkluderas utan även tränaren och lagets sjukgymnast. Ekstrand och Björnham visade 1992 i en studie på manliga fotbollsspelare att det var möjligt att under ett spelår minska skadefrekvensen genom att vid ett enstaka tillfälle utfärda individuella träningsråd baserade på en hälsoundersökning på fältnivå (opublicerade data). Det behövs således inte någon avancerad testutrustning för att göra detta. Då 39 % av spelarna uppgav att de hade kvarstående instabilitetsbesvär efter tidigare knä- eller fotledsskada och 39 % angav att de hade andra ständigt återkommande besvär, skulle detta vara en av de största skadeprofylaktiska åtgärderna. I en studie av Jacobson och Tegner påvisades att 57 % av kvinnliga fotbollsspelare påbörjade en ny säsong trots att de hade en aktuell skada (opublicerade data). Vad är egentligen skadeförebyggande? Antalet välkontrollerade studier inom skadeförebyggande åtgärder inom fotboll är begränsade. Många av de skadeförebyggande åtgärder som idag används i praktiken (stretch, tejpning, styrketräning, nedvarvning) saknar riktigt bra dokumentation. Ekstrand (7), Dvorak (5), Hewett (14) och Junge (15) presenterar ett åtgärdsprogram, men det saknas belägg för de isolerade 62 delarnas skadeprofylax. Mer forskning behövs för att identifiera högriskgrupper bland fotbollsspelare för att utarbeta skadeförebyggande program. Det är dock viktigt att komma ihåg att kunskapen om skaderiskerna för det mesta inte är tillräckligt för att förhindra skador - att ändra ett beteende och bli motiverad är mer än kunskap. Anne Fältström Leg. sjukgymnast Fysioterapin D4 Länssjukhuset Ryhov Jönköping E-post: Tel: Fax: Referenser 1. Árnason Á, Gudmundsson Á, Dahl HA, Jóhannsson E. Soccer injuries in Iceland. Scand J Med Sci Sports 6(1): Askling C, Karlsson J. Specifik träning av hamstrings- någonting för elitfotbollspelare? Svensk idrottsforskning 4: Caraffa A, Cerulli G, Projetti M, Aisa G, Rizzo A. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in soccer. A prospective controlled study of proprioceptive training. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 4(1): Chomiak J, Junge A, Peterson L, Dvorak J. Severe injuries in football players. Influencing factors. Am J Sports Med 28(5 Suppl): Dvorak J, Junge A, Chomiak J, Graf-Baumann T, Peterson L, Rosch D, Hodgson R. Risk factor analysis for injuries in football players. Possibilities for a prevention program. Am J Sports Med 28(5 Suppl): Ekstrand J. Injury prevention. In: Ekblom B, ed. Football (soccer). Oxford: Blackwell Scientific Publications, pp Ekstrand J. Soccer injuries and their prevention. Linköping, Sweden: Linköping University Medical Dissertations No 130, Ekstrand J, Gillqvist J. The frequency of muscle tightness and injuries in soccer players. Am J Sports Med 10: Ekstrand J. Förebyggande av skador. In: Ekstrand J, Karlsson J (eds). Fotbollsmedicin. Svenska fotbollförbundet. pp Engström B, Forssblad M, Johansson C, Törnkvist H. Does a major knee injury definitely sideline an elite soccer player? Am J Sports Med 18(1): Engström B, Johansson C, Törnkvist H. Soccer injuries among elite female players. Am J Sports Med 19(4): Faunö P, Kålund S, Andreasen I, Jörgensen U. Soreness in lower extremities and back is reduced by use of shock absorbing heel inserts. Int J Sports Med 14(5): Heidt RS, Sweeterman LM, Carlonas RL, Traub JA, Tekulve FX. Avoidance of soccer injuries with preseason conditioning. Am J Sports Med 28(5): Hewett TE, Lindenfeld TN, Riccobene JV, Noyes FR. The effect of neuromuscular training on the incidence of knee injury in female athletes. A prospective study. Am J Sports Med 27(6): Junge A, Rösch D, Peterson L, Graf- Baumann T, Dvorak J. Prevention of soccer injuries: A prospective intervention study in youth amateur players. Am J Sports Med 30(5): , Mechelen WV, Hlobil H, Kemper H, Voorn W, Jongh HD. Prevention of running injuries by warm-up, cool-down and stretching exercises. Am J Sports Med 21(5): Söderman K, Werner S, Pietilä T, Engström B, Alfredson H. Balance board training: prevention of traumatic injuries of the lower extremities in female soccer players? A prospective randomized intervention study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 8(6): Söderman K, Alfredson H, Pietilä T, Werner S. Risk factors for leg injuries in female soccer players. A prospective investigation during one out-door season. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 9(5): , Torg JS, Stilwell G, Rogers K. The effect of ambient temperature on the shoe-surface interface release coefficient. Am J Sports Med 24(1): Tropp H, Askling C, Gillquist J. Prevention of ankle sprains. Am J Sports Med 13: Tropp H, Ekstrand J, Gillquist J. Factors affecting stabilometry recordings of single limb stance. Am J Sports Med 12(3): Tropp H, Ekstrand J, Gillqvist J. Stabilometry in functional instability of the ankle and its value in predicting injury. Med Sci Sports Exerc 16(1): 64-66, Östenberg A, Roos H. Injury risk factors in female European football. A prospective study of 123 players during one season. Scand J Med Sci Sports 10:

Funktionella tester och utvärdering av skadepreventiv träning hos kvinnliga fotbollsspelare - en kontrollerad interventionsstudie

Funktionella tester och utvärdering av skadepreventiv träning hos kvinnliga fotbollsspelare - en kontrollerad interventionsstudie Magisteruppsats i idrottsmedicin/idrottsvetenskap 30hp Funktionella tester och utvärdering av skadepreventiv träning hos kvinnliga fotbollsspelare - en kontrollerad interventionsstudie Författare: Linda

Läs mer

Utvecklings- och forskningsstrategier för Svensk Innebandy

Utvecklings- och forskningsstrategier för Svensk Innebandy Utvecklings- och forskningsstrategier för Svensk Innebandy 2013-2014 Förord Utvecklings- och forskningsstrategier för Svensk Innebandy har tagits fram i samarbete med Innbandyns kompetenscentrum, forskare

Läs mer

Fotbollklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare

Fotbollklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare Fotbollklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare Författare: Peter Hellnevi, leg sjukgymnast Vårdcentralen Vara Projektredovisning 2003:6 Handledare: Ulf Lindblad, docent FoU-enheten i Skövde Sammanfattning

Läs mer

Krav och kapacitetsanalys inom elitfotboll

Krav och kapacitetsanalys inom elitfotboll Krav och kapacitetsanalys inom elitfotboll - Damer och herrar Madelene Göras GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Tränarprogrammet åk 2 Träningslära 5p 2006 1 Innehållsförteckning, Kapacitetsanalys och kravanalys

Läs mer

Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2

Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2 2004:02 HV EXAMENSARBETE Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2 En enkätstudie KRISTINA FORSELL LINDA OHLSSON HÄLSOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR SJUKGYMNASTEXAMEN C-NIVÅ Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Fallolyckor i äldre personers egna hem

Fallolyckor i äldre personers egna hem Institutionen Hälsa och samhälle Vårdvetenskap 51-60 p HT 2006 Fallolyckor i äldre personers egna hem En retrospektiv registerstudie Författare: Andrea Blomqvist Suzie Westlund Handledare: Marie Elf Examinator:

Läs mer

Rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion

Rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion Rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion En forskningsöversikt Tomas Söderberg Examensarbete Fysioterapi 2010 EXAMENSARBETE Arcada Nylands svenska yrkeshögskola/avdelningen för hälsa och välfärd

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Den ergonomiska kunskapens tillämpning hos leg. arbetsterapeuter vid ett svenskt Universitetssjukhus

Den ergonomiska kunskapens tillämpning hos leg. arbetsterapeuter vid ett svenskt Universitetssjukhus Örebro Universitet Hälsoakademin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2010 Den ergonomiska kunskapens tillämpning hos leg. arbetsterapeuter vid ett svenskt Universitetssjukhus Occupational therapists knowledge

Läs mer

Samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro

Samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro Samband mellan fysisk aktivitet och sjukfrånvaro Författare: Helene Holmberg och Ulla Nilsson Handledare: Frida Eek vid AMM i Lund Projektarbete 7,5 hp Företagssköterskeutbildning 2008-2009 September 2009

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

DROGER PÅ KROGEN. Mars 2002. Johanna Gripenberg. En kartläggning av narkotikasituationen på Stockholms krogar RAPPORT NR 20

DROGER PÅ KROGEN. Mars 2002. Johanna Gripenberg. En kartläggning av narkotikasituationen på Stockholms krogar RAPPORT NR 20 DROGER PÅ KROGEN En kartläggning av narkotikasituationen på Stockholms krogar Johanna Gripenberg Mars 2002 RAPPORT NR 20 FÖRORD STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) är ett tioårigt

Läs mer

Fallförebyggande arbete bland äldre i Nacka kommun

Fallförebyggande arbete bland äldre i Nacka kommun Akademin för hälsa, vård och välfärd Fallförebyggande arbete bland äldre i Nacka kommun - Projekt Balansskolan Examensarbete i folkhälsovetenskap Kandidatnivå 15 högskolepoäng Folkhälsovetenskapliga programmet

Läs mer

Kan coreträning påverka upplevelsen av smärta i nacke, axlar och skuldror?

Kan coreträning påverka upplevelsen av smärta i nacke, axlar och skuldror? Kan coreträning påverka upplevelsen av smärta i nacke, axlar och skuldror? Fyra veckors hemträning med övningen plankan Ulrica Hedén GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN C-uppsats 11:21 Hälsopedagogprogrammet

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Idrottsledare i skolan behöver utbildning

Idrottsledare i skolan behöver utbildning Idrottsledare i skolan behöver utbildning Sammanfattning av forskningsrapporten Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Ingegerd Ericsson Idrottsvetenskap Lärarutbildningen Malmö högskola

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

BEHANDLING AV RYGG- OCH NACKBESVÄR MED MCKENZIEMETODEN

BEHANDLING AV RYGG- OCH NACKBESVÄR MED MCKENZIEMETODEN Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Lunds Universitet Universitetssjukhuset MAS 205 02 Malmö Kurs i Grundläggande Forskningsmetodik, 30 hp 2009/2010 LADOK-kod VMFU19 Landstinget Blekinge 371 85

Läs mer

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Polisens Arbetsmiljö 2013 Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE... 5 METODBESKRIVNING... 6 STATISTISK ANALYS... 7 RESULTAT... 8 ALLMÄN INFORMATION...

Läs mer

Motionsvanor och erfarenheter av motion hos äldre vuxna

Motionsvanor och erfarenheter av motion hos äldre vuxna Motionsvanor och erfarenheter av motion hos äldre vuxna Författare: Martin Benka Wallén Agneta Ståhle Maria Hagströmer Erika Franzén Kirsti Skavberg Roaldsen 2 MSB:s kontaktpersoner: Marit von Rosen, 010-240

Läs mer

Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula

Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula - En fallstudie utförd på sjukgymnaststudenter Emelie Petersson Linda Tellström Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå)

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Fotboll och avbrott - en kvalitativ undersökning om avbrottsproblematiken ur ett föreningsperspektiv Anders Bergqvist Alexander Carlsson

Fotboll och avbrott - en kvalitativ undersökning om avbrottsproblematiken ur ett föreningsperspektiv Anders Bergqvist Alexander Carlsson Fotboll och avbrott - en kvalitativ undersökning om avbrottsproblematiken ur ett föreningsperspektiv Anders Bergqvist Alexander Carlsson Rapportnummer: VT12-37 Examensarbete: 15 hp Program: Sports Coaching

Läs mer

Specifik nackträning för helikopterpiloter

Specifik nackträning för helikopterpiloter Specifik nackträning för helikopterpiloter Författare: Tommy Andersson Handledare: Torsten Johansson, överläkare, med dr, Ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Projektarbete vid Uppsala universitets

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer